پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

مشخص نشده 453 KB 29637 93
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ اقتصاد اسلامی

  بهمن ماه 92 13

   

  چکیده:

  این پژوهش در پی توصیف تابع عرضه نیروی کار فرد مسلمان در فضایی است که جامعه متعهد به اجرای قواعد و قوانینی بر مبنای هنجار های اسلامی می باشد. از این رو قوانین و ارزش های ویژه ای بر بازار کار حاکم خواهد بود. به علت اهمیت عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی میبایست نحوی اثر بخشی عوامل موثر بر عرضه نیروی کار فرد مسلمان مشخص گردد و نتایج این اثر بخشی بر تابع عرضه نیروی کار فرد مسلمان روشن گردد.

  در این پژوهش سعی شده است با نگرشی متفاوت عواملی را برای تاثیر گذاری بر تابع عرضه نیروی کارفرد مسلمان معرفی نماید و با نگاهی توصیفی به دو عامل وجدان کاری و اخلاق کاری، اثرات این دو عامل را بر عرضه نیروی کار فرد مسلمان مورد بررسی قرار داده. در مرحله اول اثرات وجدان کاری و اخلاق کاری بر میزان بهره وری فرد اشاره دارد سپس با پذیرش این موضوع که این دو عامل بر میزان بهره وری اثرگذار است به این نتیجه می رسد که  این دو عامل باعث جابجای منحنی عرضه نیروی کار فرد مسلمان می گردد.

   

   

  واژگان کلیدی:

  منحنی عرضه نیروی کار فرد مسلمان، اخلاق کاری، وجدان کاری، سرمایه اجتماعی، بهره وری. منحنی عرضه

  طبقه بندی JEL ,Z13 ,O20 . J21, J12, J22

   

  پیشگفتار:

   

  در آثار متعددی که درباره نظام اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی صدر اسلام و مبانی اصول اقتصاد اسلامی یا بازارهای اسلامی نگاشته شده یا درباره کار و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی بحث شده، به طور معمول به اصول و مبانی کار توجه شده و اهمیت آن در اقتصاد اسلامی مطرح شده است و به ویژه به جهت تکیه اقتصاد سوسیالیستی بر کار و ارزش اضافی آن بحث کار و نقش آن در اسلام و مقایسه آن با اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه داری در کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی آمده است؛ اما به الگوی عرضه نیروی کار فرد مسلمان کم‌تر توجه شده و آثار محدودی در این باره نگاشته شده است.

  اقتصاد هر جامعه شامل بخش تولید و مصرف و ارتباط آن دو با بخش حمایتی از آن است. بخش تولید تأمین کننده کالا و خدمات سرمایه‌ای، واسطه‌ای و نهایی جهت استفاده دیگر بخش ها است. تولید نیازمند ترکیب هدفمند و علمی عامل‌های تولید است. عامل‌های تولید در یک تقسیم بندی کلی شامل کار و سرمایه است. سرمایه، شامل سرمایه نقدی و فیزیکی ؛و سرمایه فیزیکی شامل زمین، مواد اولیه، مصنوعات بشری؛ مانند:  ماشین آلات و فناوری است. کار نیز شامل کار ساده، کار تخصصی و مدیریت است. در مرحله تولید، کار و سرمایه ترکیب می‌شوند.

  برای مشخص شدن الگوی عرضه نیروی کار انسانی باید انگیزه‌ها و محرک‌ها تبیین شوند، محدودیت‌های عرفی، شرعی روشن شوند. در این مقاله نشان داده می شود که اخلاقیات و وجدان کاری بر بهره وری نیروی کار موثر است. بر اساس تعاریف اقتصاد، بهره وری باعث جابجایی منحنی عرضه نیروی کار می گردد. در پایان تبیین می شود که اخلاقیات بر منحنی عرضه نیروی کار موثر است.

  1 فصل اول

  کلیات تحقیق

  1-1                       مقدمه

  بخش کسب وکار در اقتصاداسلامی از ملاحظات و ملازمات اخلاقی به خصوصی برخوردار می‌باشد. بازار کار نیز متاثر از تصمیم گیری نیروی کار و کار فرما می باشد، ارزش های حاکم بر بازار شکل تابع عرضه نیروی کار رامشخص می سازد. در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف، سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد و در نهایت قلمرو تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق بیان خواهد شد.

  1-2                       بیان مسئله

   انسان ها برای ادامه حیات، کار می‌کنند. از دوران شکار تا عصر صنعتی و حال حاضر، کار همواره همراه و همزاد انسان‌ها بوده است . اعتقادات اسلامی و اخلاقیات آن ، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته ، انگیزه‌ های متعدّدی را در او ایجاد می‌ کند . برخلاف آن چه درباره آموزه‌های دینی گفته شده ، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار کارا را در خود دارد.

  روابط حاکم بر بازار کار ، متأثّر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار است . اعتقادات ، اخلاقیات و روش‌های عملی ، آثار شدیدی بر رفتار دارد . نوع رفتار در بازار کار ، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید می‌ آورد. بازار کار ، از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی است . خصوصیات منحصر به فرد نیروی کار و اثر آن بر دیگر بازارها و بر کل‌ّ اقتصاد جامعه اهمیّت خاصّی به آن داده است . دیدگاه مکاتب گوناگون بشری به پدیده کار و نیروی کار متفاوت است . جایگاه ارزشی کار در هر جامعه ، زمینه فرهنگی اصیلی برای تأثیر بر پدیده‌ های اقتصادی است(تفضلی،1375).

   تغییر دیدگاه به کار اقتصادی در دوران قرون وسطی تا دوران جدید ، باعث رشد جامعه غربی در بُعد اقتصادی شد.

  برخی، توسعه اقتصادی قرون جدید را مرهون تغییر نگاه بنیادین جامعه به کار اقتصادی و کسب ثروت و عقب‌ ماندگی دیگر جوامع را ناشی از کمبود بنیادهای فرهنگی دانسته ، عقاید دینی و نگرش های سنتّی به کار ، کسب روزی ، قضا و قدر ، و مانند آن‌ را از عوامل مهمّ عقب افتادگی اقتصادی می‌ شمارند . داوری نادرست درباره مکتب اقتصادی اسلام به طور عمده ناشی از عدم اطّلاع از مبانی دینی در این امور است(عیسوی،1379).

    برای تحقق جامعه مطلوب اسلامی نیازمند برنامه ریزی دقیق هستیم که مبتنی بر مدل‌های استخراجی از  جامعه اسلامی و مطابق با رفتار مسلمین باشد پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که  آیا با تکیه بر  مدل‌های استخراجی  که مبنای نظری آن‌ها بر اساس ارزش‌های اخلاقی و  معیارهای جهان غرب است که بعضا این معیارها با ارزش‌های اسلامی مغایرت دارد ،  نیازهای یک جامعه اسلامی برآورده می شود؟ به نظر  نمی‌رسد که  جواب این مسئله منفی باشد.

  عرضه نیروی کار هم یکی از بخش‌هایی است که نباید صرفا به مدل‌های غربی آن اکتفا کرد چرا که عرضه نیروی کار متعارف با چارچوب نظری تشکیل شده که مغایر با برخی از احادیث و آیات ما می‌باشد، در سنت پیامبر(ص) منزلت کار بزرگ بیان شده از آنجا که فرمودند:" که کار بعضی از گناهان را پاک می‌کند"[1]  و این مغایر با نامطلوب بودن ماهیت کار از نگاه اقتصاددانان غربی است.

  با توجه به حدیثی چون " مومن را سه وقت است: وقتی که در آن، با پروردگارش مناجات می‌کند، و وقتی که گذران زندگی‌اش را سامان می‌دهد ، و وقتی که از آن چه حلال و زیبا  است ، برای خود لذت بر می‌گیرد و خردمند را سزا نیست که در پی سه چیز باشد: سامان دادن معیشت، گام نهادن برای روز قیامت، یا لذت بر گرفتن از آن چه حرام نیست (علی علیه السلام).

  1-3                       اهمیت و ضرورت تحقیق

  پیشرفت و توسعه یک جامعه اسلامی مرهون اجرای احکام اسلامی است. بر اساس احکام اسلامی، کار هم به عنوان یک فریضه و هم به عنوان یک امر عبادی شمرده شده و باعث پیشرفت و توسعه کشور می‌شود. الگوی عرضه نیروی کار متعارف به بیان عوامل و متغیر های متعارف کلاسیک می‌پردازد و رفتار فرد را با توجه به متغیرهای متعارف همچون درآمد، فراغت و سطح دستمزد و ... بررسی می‌کند.

  الگوی اسلامی عرضه نیروی کار با توجه به اخلاق و وجدان کاری که این دو عامل بر میزان کیفیت کار فرد مسلمان اثر گذار است استخراج می‌گردد.

  1-4                       اهداف تحقیق                                                                                                               

  تبیین عرضه نیروی کار متعارف و اسلامی

  بررسی تاثیر بهره وری بر نیروی کار

  بررسی تاثیر اخلاقیات و وجدان کاری بر بهره وری

  1-5                       سئوالات تحقیق

   بر اساس معیارهای اسلامی تاثیر دو عامل وجدان کاری و اخلاق کار بر عرضه نیروی کار فرد مسلمان چگونه است؟

  بین تابع عرضه نیروی کار اسلامی با تابع عرضه  متعارف چه تفاوتی وجود دارد؟

   

  1-6                       فرضییات تحقیق

  بین عرضه نیروی کار مسلمان و اخلاق اسلامی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

  بین عرضه نیروی کار مسلمان  و وجدان کاری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

  شکل منحنی عرضه نیروی کار از دو عامل اخلاق و وجدان کاری تاثیر می پذیرد.

  1-7                       پیشینه پژوهش

  - الحموری و الطلافحه (1995)  در مقاله‌ای  در مقاله ای تحت عنوان عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی عرضه نیروی کار و چیستی و چرایی آن در اقتصاد متعارف را با فلسفه کار در اقتصاد اسلامی مقایسه می‌کند و به دنبال بررسی تصمیمات فرد مسلمان در مورد تعداد ساعاتی است که تمایل به عرضه کار خود در بازار کار است . از خلال این مطالعه نتیجه می‌شود که اثر جانشینی برای شخص مسلمان بزرگ‌تر از شخص غیر مسلمان اما اثر درآمد برای فرد مسلمان کمتر از غیر مسلمان است و ( منحنی ) عرضه نیروی کار برای فرد مسلمان ( در ساعات بالاتر ) به سمت عقب بر نمی‌گردد بلکه همچنان با شیب مثبت باقی می‌ماند.

  -­ طبق پژوهش‌های انجام شده توسط  میرمعزی (1381) در مقاله‌ای تحت عنوان "عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی" عرضه نیروی کار مسلمان با استفاده از مدل کار فراغت نئوکلاسیک در دو بازار اجاره و مشارکت نیروی کار، تحلیل، و تابع و منحنی عرضه نیروی کار فرد و همچنین عرضه کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی ارائه می‌شود.

   

  -­ در آثار اندیشمندان غربی همچون اچ مدون(2010) در مقاله خود با عنوان "دین و مشارکت نیروی کار زنان"با مطالعه 36 کشور به بررسی رابطه بین دین و میزان مشارکت زنان پرداخته. در این مقاله از روش توصیفی و استدلالی به بیان شاخص های اشتغال زنان اشاره شده و به این نتیجه رسیده است که میزان اشتغال با شدت اعتقادات مذهبی کاهش میابد.

  گوته و هافمن[2] (2004) در مقاله "ریسک گریزی و عرضه نیروی کار"[3] با توجه به منحنی‌های مطلوبیت و درجه ریسک گریزی افراد مدلی برای عرضه نیروی کار پیشنهاد کرده‌اند.

   -­ کشاورز حداد (1391) با رویکرد متفاوت‌تری به مدل عرضه نیروی کار نگریسته ، ایشان عوامل مختلفی را در نیروی کار و ساعت اضافه کاری شهر تهران بررسی نموده و اثر تغییرات دستمزد اضافه کاری را بر روی میزان اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت محاسبه کرده.

  سیدحسین میرمعزی(1384) در بخش ششم کتاب اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی طرف عرضه اقتصاد را مورد بررسی قرار داده و در فصل دوم نیز عرضه نیروی کاررا در اقتصاد اسلامی بیان کرده و با استفاده از مدل فراغت- کار عرضه نیروی کار در بازاراجاره عوامل و در بازار مشارکت عوامل را استخراج کرده و نشان داده عرضه نیروی کار درهر دو بازار صعودی است.

  در مقاله‌ای از پاسبان(1385) تحت عنوان عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اشتغال زنان روستایی ایران(1347 تا 1383) سعی شده با مطالعه متغیرهای سهم ارزش افزوده صنعت (به عنوان شاخص مراحل اولیه توسعه)، مجذور سهم ارزش افزوده صنعت (به عنوان شاخص توسعه یافتگی)، تعداد فرزندان، نسبت ازدواج به طلاق، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت) و هزینه خانوار روستایی در اشتغال زنان روستایی است. برای دست یابی به این هدف از داده‌های آماری دوره زمانی 1347 تا 1383 و الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده  [4] و الگوی تصحیح خطا [5]استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و مستقیمی میان اشتغال زنان روستایی، توسعه یافتگی و سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی و ارتباط منفی میان مراحل اولیه توسعه یافتگی، نسبت ازدواج به طلاق، تعداد فرزندان متولد شده و هزینه خانوار برقرار می‌باشد.

  1-8                       شرح واژگان کلیدی

  منحنی نیروی کار فرد مسلمان، وجدان کاری، اخلاق کاری، سرمایه اجتماعی، بهره وری، منحنی عرضه

  1-8-1                       منحنی عرضه نیروی کار فرد مسلمان

  مسلمان برای حد اکثر کردن رضایتمندی خود بخشی از ساعت های روز را بین کار و فراغت تقسیم می کند که حداکثر رضایتمندی اخروی و دنیوی را بدست آورد به مجموعه این نقاط تصمیم گرفته شده توسط فرد مسلمان را منحنی عرضه نیروی کار مسلان می نامند

  1-8-2                       وجدان کاری 

  وجدان کاری عبارت است از احساس تعهد درونی به منظور رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته است. به بیان دیگر منظور از وجدان کاری ، رضایت قلبی ، تعهد و التزام عملی نسبت به وظیفه‌هایی است که قرار است انسان آن‌ها را انجام دهد، به گونه‌ای که اگر بازرس و ناظری نیز بر فعالیت او نظاره گر نباشد، باز هم در انجام وظیفه قصوری روا نخواهد داشت(حبیبی،1389).

   

  منابع فارسی:

  ابطحی، سید حسن(1387) "اخلاقیات در مدیریت"، نامه پژوهش، شماره 5، صص 204-205

  اریک فروم، «انسان برای خویشتن»، ترجمه: اکبر تبریزی، کتابخانه بهجت، تهران، مهر 1361، صص 160-159

  برانسون، ویلیام اچ، "تئوری وسیاست های اقتصاد کلان"، عباس شاکری، تهران نشر نی، دوم،1374 ش.

  بلانت، دان و جکسون، مارک، "اقتصاد کلان و نیروی انسانی"، محسن رنانی، اصفهان، انتشارات فلاحت ایران، اول،1373ش.

  پاسبان، فاطمه(1385) "عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اشتغال زنان روستایی ایران" مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره53.

  جهانشاهی، علی(1392). "طرزی افشار و فرایند تغییر مقوله" نشریه ادب و زبان، دانشگاه ادبیات و علوم سیاسی کرمان شماره 33.

  جعفری لنگرودی،محمد (1370)، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، کتابخانه گنج دانش، تهران، ص 516.

  تبریزی، میرزا جوادآقا ملکی (1381)، رساله "لقاء الله" چاپ سوم سال.

  تفضلی، فریدون" تاریخ عقاید اقتصادی: از افلاطون تا دوره معاصر. (ویراست دوم با تجدید نظر کامل)، تهران: انتشارات نی 1375.

  جعفری ، محمدتقی(1370) ، «وجدان» ، انتشارات اسلامی، تهران.

  جمال الدین محمد خوانساری، "شرح غررالحکم و دررالحکم"، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ج 5، ص 404.

  حبیبی،  مجید(1381)" فرهنگ کار". ماهنامه تدبیر، شماره 13.

  حاجی زاده، مسعود(1372)، آشنایی با جامعه شناسی کار، محیط کار و جامعه، شماره 2، خرداد 72، ص 40.

  دهخدا ، علی اکبر ، “لغت نامه دهخدا” ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج اول، 1372، ج 14.

  ذبیح الله صدفی، "پیمایشی در سنجش میزان وجدان کاری"، خلاصه مقالات دومین اجلاس بررسی راههای عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دی 85 صص 142- 143.

  رضایی، مجید(1384) "آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار" مجله اقتصاد اسلامی، شماره27، سال پنجم، تابستان84

  رضایی، مجید، "کار اقتصادی در پرتو بینش وارزش های اسلامی" اقتصاد اسلامی ش13،قم، پژوهشگاه فرهنگاندشه اسلامی، بهار1383.

  ژکس، «فلسفه اخلاق» اخلاق عملی9، ترجمه: ابوالقاسیم پورحسینی، امیرکبیر، تهران، 1362، ص 19.

  ساروخانی، باقر (1376)، «دایره المعارف علوم اجتماعی»، جلد اول، تهران، انتشارات کیهان، ص 12.

  سید مهدی مجتبوی نائینی(1372)، فرهنگ اصطلاحات کار و تأمین اجتماعی، مؤسسه کیهان، س 84.همان، ص 860-85

  صدفی ، ذبیح الله(1384) ، پیمایشی در سنجش میزان وجدان کاری، خلاصه مقالات دومین اجلاس بررسی راههای عملی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دی 84 صص 142- 143.

  طائی، حسن(1379)  "الگوی تعیین همزمان عرضه نیروی کار و تقاضای کالا در اقتصاد ایران" مجله تحقیقات اقتصادی، شماره57، پاییز79،ص 61-69

  طباطبایی، سید محمد حسین، بی تا، "المیزان فی تفسیرالقرآن"، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، تهران: بی نا.

  عبادی، جعفر،" مباحثی در اقتصاد خرد"، تهران، انتشارت سمت، دوم،1372ش.

  علمی، بیژن(1378)، بررسی عوامل روانی- اجتماعی مؤثر بر وجدان کاری، مجله تدبیر، شماره 99، ص 93.

  عیسوی، محمود(1379) " مقایسه مبانی نظری و اهداف توسعه اقتصادی در اسلام و غرب، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

  غفاریان، وفا(1376) "حفظ اخلاق و ارزشهای اعتقادی در سازمانها"، مجله تدبیر، شماره 16، مهر 76، صص 20 و 21.فریدمن، میلتون؛ (1973)؛ "سرمایه داری و آزادی" ترجمه غلام رضا رشیدی، ص85.

  فریدمن، میلتون. "سرمایه داری و آزادی" انتشارات نشر نی.

  فیض پور، محمد علی(1387) "بازار کار و تئوری جنسیت" مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 92، بهار87 ص17-34

  کالوو پیتر، واک ژنو فری،"اقتصاد خرد"، حمید رضا ارباب، تهران، اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،1374ش.

  کشاورز حداد، غلام رضا،" اثرات تغییر دستمزد و ساعت اضافه کار بر میزان ساعت کار افراد در شهر تهران"

  گرجی، ابراهیم،" اقتصاد کلان، تئوری ها و سیاست گذاری های اقتصادی"، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اول،1379ش.

  لیپسی، ریچارد جی- هاربی، کالین، " اول علم اقتصاد" ترجمه و تالیف م. فکری ارشاد، مشهد، نشر نیکا،اول 1378ش.

  مجلسی، محمد باقر، بی تا، "بحارالنوار"، 40، تهران: بی نا.

  محمدبن مکرم ، جمال الدین (ابن منظور)، «لسان العرب»، دارالفکر، بیروت، لبنان، 141 ه . ج 3.

  مطهری، مرتضی، فلسفه اخلاق، انتشارت صدرا1367 ه ش.

  مطهری، استاد مرتضی. "اسلام ومقتضیات زمان" ج2، صدرا، سال70.

  مکارم شیرازی، سید روح الله، بی تا، چهل حدیث، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام.

  مقیمی، سید محمد(1377)، "سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش"، تهران، انتشارات ترمه،صص 175-173.

  موریس، چارلز و فیلیپس اون،" اصول علم اقتصاد، نظریه و کاربرد" اکبر کمیجانی، تهران، موسسه انتشار و چاپ دانشگاه، پنجم، 1377ش.

  میرزایی، حسین(1388) "تحلیلی بر تاثیر جهانی شدن در بازار کار" مجله فراسوی مدیریت، سال سوم شماره 10، ص219-241

  میرزایی، حسن(1379)،" تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی در سازمان"، خلاصه مقالات دومین اجلاس بررسی حاکمیت وجدان کاری و انضباط اجتماعی، صص 312-308.

  میرمعزّی، سیدحسین، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 5، بهار 1381.

  یزدی، مصباح(1375)" کار در نظام ارزشی اسلام"، مجله کار و جامعه، شماره 8 و 9،ص27 و 28.

   

  منابع انگلیسی

  Acley. G., (1958), Macro-Economic Theory, New York: McGraw- Hill

  Cho, Y.S., (1963), Disguised Unemployment in Underdeveloped Areas, with Special Refrence to South Korean Agriculture Berkeley.

  Alpfa Chinang, Fundamental Mmethods of Mathematical Economics, Mc Graw Hill, NY 1974, pp.391-393.

  Anker, R, 1990, “Labor Force Participation Rates of Older Persons:

  An International Comparison”.

   

  Barry Gusgavy- Derek Lodge"(1993) "Organizational Behavior and Design", (London: Kagan Page, 1993) pp: 17-18

  Bourdieu p. (1993) ,FROM OF Social Capita in Y.C.Richad (ed), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York, Greenwood Press.

  Chou, Yuan K. (2002). “Testing Alternative Models of Labor Supply: Evidence from Cab Drivers in Singapore.” The Singapore Economic Review, 47, 17–47.

  Coleman James (1990)” Foundation of social Theory Cambridge” : Harvard University Press.

  Clark, R (1990), "Labor Force Participation Rate of Older persons: an International Comparson", International labor Review, vol. 129, No. 2,pp 255-271.

  Camerer, Colin, Linda Babcock, George Loewenstein, and Richard Thaler (1997). “Labor Supply of New York City Cabdrivers: One Day at a Time.” Quarterly Journal of Economics, 112, 407– 441.  

  Coleman, James. S. (1988). “Social capital in the creation of human capital.” American Journal of Sociology, Vol. 94, pp. 95-120.

  Dasgipta, Partha, Social Capital and Economic Performance,university of Cambridge, 2002.

  Dinda, Soumyanada. (2007). “Social capital in the creation of human capital and economic growth: A productive consumption approach.” Journal of Socio- Economics, Vol. 37, pp. 2020-2033.

  Domar, E., (1946), Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment, Econometrica, Vol. 14, pp. 137-147.

   

  Elhorest, J.P, 1996, “A Regional Analysis of Labor Force Participation Rates across the Menber States of the European Union”.

   

  Fallon, P. & Verry, D, 1988, The Economics of Labour Market, Philip Allan,U.S.A.

  Farber, Henry S. (2003). “Is Tomorrow Another Day? The Labor Supply of New York Cab Drivers.” NBER Working Paper 9706.

  Fehr, Ernst and Lorenz Goette (2002). “Do Workers Work More when Wages are High? Evidence from a Randomized Field Experiment.” IEW Working Paper 144.

  Goette, Lorenz and David Huffman (2003). “Reference-Dependent Preferences and the Allocation of Effort over Time: Evidence from Natural Experiments.” Working paper, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich.

  Gordon, Ian (2005) Integrating Cities; In N. Buck, I. Gordon, A. Hardon, & I. Turok, Changing Cities: Rethinking Urban Competetiveness,cohesion and governance (pp. 78-93), London: Palgrave Macmillan.

   

  Grootaert, Christianan. Narayan, Deepa., Nyhan, Jones., & Woolcock, Michael. (2004). Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire. Washington, DC: World Bank.

  Hamori, ghsem,(1995),Journal of Administrative Sciences and Economics, Vol 6, Pages 125-145.

  -Hosmer,M:(1989 .- Understanding Morphology). London:  Arnold

  Leoni, R, 1994, Labour Supply, Which Theoty: A Critical Empirical Assessment,

  L Goette, D Huffman, E Fehr(2004) "LOSS AVERSION AND LABOR SUPPLY" Journal of the European , Wiley Online LibraryLabour.

  Loury Glenn(1997) “A Dynamic Theory of Racial Income Differences “in P. A. Wallace andA. Le Mund eds Women Minoritties and Employment Discrimination (Lexington MA.  Lexington Books 1977).

  M Gharibpanah, A Zamani(2011) - Journal of American Science, 2011 - jofamericanscience.org

  A Mizala, P Romaguera, P Henriquez - 1999 - lacea.org

  Onyx, J. and P. Bullen (1998) Measuring Social Capital in Five Communities in NSW: An Analysis; Centre for Australian Community Organizations and Management , Working Paper Series No. 41

   

  Putnam R.D. (1993) “Making democracy work –civic traditions in modern Italy”. Princeton NJ : princeton university Press

   

  pierre bourdieu(1986) , form of capital,in handbook of theory & research for society of education ( Westport : greenwood press, 1986), p 248

   

  S.L. mahdi(1987)"A Model of Income determination in a Interest- Free Islamic Economy". In The Seminar of  Islamic economics, IIIT.

  Snow don, brain and etal. (1994),"a Modern Guide to Macroeconomic", Published Edward Elagar Publishing Limited.

  S.R. khan." Islamic Economics: A Note on Metology" in Journal of Research in Islamic Economics vol.2.pp.83-85.

  Stephan Smith, "Labour Economic, 2ND Edition Ledge, 1994, Landon and New York

  Stone, Wendy (2001) Measuring social capital Towards a theoretically informed measurement framework for researching social capital in family and community life; Melborn: Australian Institute of Family Studies.

  Walterskirchen Ewald (1999), "The Relationship Between Growth,Employment and Unemployment in the EU" , Austrain Institute Of Economic Research , Vienna , 8 Sept

 • 1.......... فصل اول:کلیات تحقیق.................................................................................................. 12

  1-1      مقدمه................................................................................................................................................................ 13

  1-2      بیان مسئله.......................................................................................................................................................... 13

  1-3      اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................................... 14

  1-4      اهداف تحقیق.................................................................................................................................................... 15

  1-5      سئوالات تحقیق................................................................................................................................................. 15

  1-6      فرضییات تحقیق................................................................................................................................................ 15

  1-7      پیشینه پژوهش................................................................................................................................................... 15

  1-8      شرح واژگان کلیدی........................................................................................................................................... 17

  1-8-1              منحنی عرضه نیروی کار فرد مسلمان................................................................................................ 17

  1-8-2              وجدان کاری..................................................................................................................................... 17

  1-8-3             اخلاق کاری..................................................................................................................................... 18

  1-8-4              سرمایه اجتماعی................................................................................................................................ 18

  1-8-5             منحنی عرضه..................................................................................................................................... 18

  1-9      محدودیت‌های تحقیق........................................................................................................................................ 19

  2.......... فصل دوم: ادبیات پژوهش............................................................................................. 20

  2-1      مقدمه................................................................................................................................................................ 21

  2-2      مفهوم کار.......................................................................................................................................................... 21

  2-2-1-1        مفهوم فلسفی کار...................................................................................................................... 22

  2-2-2             مفهوم اخلاقی کار............................................................................................................................ 22

  2-2-3             مفهوم اقتصادی کار.......................................................................................................................... 22

  2-3      وجدان کاری..................................................................................................................................................... 23

  2-3-1             وجدان کاری در قرآن....................................................................................................................... 24

  2-3-2             وجدان از دیدگاه اندیشمندان اسلامی.............................................................................................. 27

  2-4      ضمانت اجرای احکام وجدانی........................................................................................................................... 28

  ÷2-5     عدم بروز وجدان کاری به صورت یک مسأله و مشکل فراگیر سازمانی............................................................... 30

  2-5-1              عوامل تئوریک و روانی عدم وجدان کار در میان مسلمین................................................................ 31

  2-6      مفاهیم مشابه یا مرتبط با وجدان کاری.................................................................................................................. 32

  2-6-1             وجدان کاری و انضباط..................................................................................................................... 32

  2-6-2              وجدان کاری و روحیه...................................................................................................................... 33

  2-6-3              وجدان کاری و کارایی..................................................................................................................... 33

  2-6-4              وجدان کاری و انگیزش.................................................................................................................... 33

  2-6-5              وجدان کاری و تعهد........................................................................................................................ 33

  2-6-6              عوامل مؤثر بر وجدان کاری............................................................................................................. 34

  2-7      عوامل روانی در وجدان کاری........................................................................................................................... 34

  2-8      وجدان کار و بهره وری..................................................................................................................................... 36

  2-9      تعهد و وجدان کاری.......................................................................................................................................... 39

  2-10     اخلاقیات........................................................................................................................................................... 41

  2-10-1            اخلاق کار (رفتار اخلاقی در سازمان).............................................................................................. 42

  2-10-2            اخلاق در غرب................................................................................................................................. 44

  2-11     پیشینه موضوع................................................................................................................................................... 45

  2-11-1            پیشینه مطالعات خارجی..................................................................................................................... 45

  2-11-2            پیشینه مطالعات داخلی...................................................................................................................... 45

  2-12     نتیجه گیری....................................................................................................................................................... 49

  3.......... فصل سوم: تبیین تابع عرضه نیروی کار فرد مسلمان.................................................... 50

  3-1      مقدمه................................................................................................................................................................ 51

  3-2      مدل تخصیص زمان نئوکلاسیک......................................................................................................................... 51

  3-2-1             منحنی مطلوبیت................................................................................................................................. 51

  3-2-2             بیشینه سازی مطلوبیت....................................................................................................................... 52

  3-3      تصمیم کار – فراغت فرد  از بعد ریاضی............................................................................................................ 53

  3-4      نظریه عرضه نیروی کار فرد در اقتصاد خرد متعارف:......................................................................................... 54

  3-5      فروض حاکم بر اندیشه اقتصاد اسلامی در بازار کار............................................................................................ 56

  3-6      عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی................................................................................................................... 57

  3-6-1             عرضه کار فرد مسلمان...................................................................................................................... 58

  3-7      نتیجه گیری....................................................................................................................................................... 61

  4.......... فصل چهارم: ارائه تابع عرضه نیروی کار مسلمان با تاکید بر نقش اخلاقیات و وجدان و بهره وری وسرمایه اجتماعی  62

  4-1      مقدمه................................................................................................................................................................ 64

  4-2      مروری بر مفاهیم............................................................................................................................................... 64

  4-2-1             تعریف سرمایه اجتماعی.................................................................................................................... 64

  4-2-2             نقش سر مایه اجتماعی در بهره وری نیروی کار............................................................................... 65

  4-2-3             نقش سرمایه اجتماعی در تابع  تولید................................................................................................ 66

  4-2-4             نقش اخلاق و وجدان کاری به عنوان مولفه های سرمایه های اجتماعی از دیدگاه اسلام................ 67

  4-3      حقیقت تقوی.................................................................................................................................................... 68

  4-3-1             نقش تقوی در بهره‌وری اقتصادی..................................................................................................... 70

  4-3-1-1        نقش تقوی در ایجاد انضباط اقتصادی و مالی........................................................................... 70

  4-3-1-2        نقش تقوی در جلوگیری از رشوه............................................................................................ 71

  4-3-1-3        نقش تقوی در بهبود نظام اداری............................................................................................... 71

  4-3-2             رابطه بین تقوی و وجدان کاری........................................................................................................ 72

  4-3-3             اخلاق............................................................................................................................................... 72

  4-3-3-1        نقش اخلاق در مدیریت منابع انسانی......................................................................................... 72

  4-3-3-2        تامین امنیت روانی:.................................................................................................................... 73

  4-3-3-3        کاهش استرس و فشارهای روانی :............................................................................................ 73

  4-3-3-4        عدالت خواهی.......................................................................................................................... 73

  4-3-3-5        پایبندی به ارزش‌ها................................................................................................................... 73

  4-3-3-6        فواید مدیریت اخلاق در مدیریت منابع انسانی :........................................................................ 74

  4-3-3-7        نقش اخلاق از دیدگاه اسلام در مدیریت منابع انسانی................................................................ 75

  4-3-3-8        نقش اخلاق از دیدگاه متفکران غربی در مدیریت منابع انسانی................................................... 78

  4-4      دلایل افزایش بهره وری نیروی کار با وجود اعتقادات......................................................................................... 79

  4-4-1              نظم................................................................................................................................................... 81

  4-4-2              نگرش............................................................................................................................................... 81

  4-4-3              کوشش.............................................................................................................................................. 81

  4-4-4              نزاکت............................................................................................................................................... 81

  4-4-5              جوانمردی......................................................................................................................................... 81

  4-4-6              رفتار مدنی........................................................................................................................................ 81

  4-5      بهره وری و عرضه نیروی کار........................................................................................................................... 82

  4-6      بررسی فرضیات تحقیق..................................................................................................................................... 85

  4-7      نتیجه گیری....................................................................................................................................................... 86

  5.......... فصل پنجم: نتیجه گیری.............................................................................................. 87

  5-1      مقدمه................................................................................................................................................................ 88

  5-2      خلاصه و جمع بندی......................................................................................................................................... 88

  5-3      نتایج نهایی........................................................................................................................................................ 90

  5-4      پیشنهادات برای تحقیقات آتی............................................................................................................................ 90

   


موضوع پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, نمونه پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, جستجوی پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, فایل Word پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, دانلود پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, فایل PDF پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, تحقیق در مورد پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, مقاله در مورد پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, پروژه در مورد پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, پروپوزال در مورد پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, تز دکترا در مورد پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, پروژه درباره پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تأثیر اخلاق و وجدان کاری بر عرضه نیروی کار در اقتصاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی (M.A ) چکیده متغیرهای استرس شغلی و تعهد سازمانی از جمله موضوع های مهمی هستند که امروزه در سازمان­های موفق مورد توجه قرار گرفته­اند. یکی از متغیرهایی که با استرس شغلی و تعهد سازمانی مرتبط دانسته شده است اخلاق کاری است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اخلاق کاری با تعهد سازمانی و استرس شغلی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ...

)مقدمه امروزه دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمانها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک[1] (1998) دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزشها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاههای تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آوردSiakas, et al., 2010)). نخستین بار در سال 1986 ویگ[2] در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: "بازرگانی داخلی" مقدمه در علم مدیریت برای افزایش عملکرد کارکنان یک سازمان راهکارهای مختلفی از قبیل افزایش رضایت شغلی، اعمال نظارت مستمر و اجرای برنامه های تشویقی و تنبیهی و موارد دیگر پیشنهاد شده است. علاوه بر راهکارهای فوق که اکثرا جنبه بیرونی دارند، راهکارهای دیگری نیز وجود دارند گه بر نوعی نگرش و انگیزه درونی در کارکنان ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش : منابع انسانی چکیده چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این تحقیق سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت (M.A) گرایش: مدیریت آموزشی چکیده امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان­ها در زندگی اجتماعی انسان­ها نقش عدالت در سازمان­ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان­ های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ...

پایاننامه ی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی گرایش (تولید و عملیات) چکیده: بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز دنیای امروز، دنیای سازمان هایی است که متولیان آن انسانها هستند. نیروی انسانی با قابلیت و توانمندی بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می­تواند نقش مهم و حساسی را در راستای نیل ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت اجرايي                       

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: امروزه اجرای اتوماسیون اداری مزایای بسیاری را برای سازمان ها از جمله مشتریان شان فراهم نموده است. سرعت، دقت، ایمنی و ... از این مزایای اند. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی) چکیده: در عصر حاضر اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم بسیار با اهمیت تلقی می شود. از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند و از طرف دیگر محیط کاری به عنوان یکی از عواملی است که در رفتار شهروندی سازمانی نقش دارد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول فصل اول کلیات تحقیق مقدمه انسان موجودی اجتماعی است که از لحظه تولد تا آخر عمر در اجتماع به سر می‌برد و دائما در تعامل با انسانهای دیگر می‌باشد. وی همواره باید یاد بگیرد چگونه در جمع زندگی کند و نیازهای خود را ارضا نماید .این امر نیازمند به یکسری مهارتهای اجتماعی است که فرد در طی فرایند جامعه پذیری آن‌ها را فرا می‌گیرد و یادگیری ...

ثبت سفارش