پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار

word 3 MB 29682 119
1393 کارشناسی ارشد اقتصاد
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی (M.A)

  گرایش: مالی

  چکیده

  فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این تحقیق بوده است.

  در این پژوهش جهت ارائه مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه حاضر در بورس با استفاده از روش دلفی و مدل AHP گروهی و با نظر سنجی از پانزده خبره مالی و نظارتی صنعت بیمه عوامل اصلی و زیر فاکتور های مدل شناسایی و اولویت بندی گردیده است. سپس با استفاده از مدل بدست آمده و اطلاعات شرکت های بیمه حاضر در بورس که از طریق اسناد و مدارک معتبر و رسمی جمع آوری گردیده، این شرکت ها رتبه بندی گردیده اند. در نتیجه تحقیق عوامل اصلی مدل به ترتیب اولویت شامل عوامل مبتنی بر فعالیت بیمه گری با وزن 706/0 ، عوامل مبتنی بر بازار بورس با وزن 164/0 و عوامل مبتنی بر حسابداری با وزن 130/0 می باشند که در هر دسته زیر فاکتورهایی جهت محاسبه نمره کل شرکت شناسایی گردیده است. در نهایت پنج شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حاضر و با محاسبه شاخص های مالی، بیمه ای و بازار سرمایه رتبه بندی گردیده اند.

   

  واژگان کلیدی: رتبه بندی،ارزیابی عملکرد،شرکت بیمه، تحلیل سلسله مراتبی

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  - مقدمه

  در دنیای رقابتی امروز تنها سازمان‌ها و شرکت‌هایی می‌توانند به رقابت و ایجاد سودآوری بپردازند که توجه ویژه‌ای به برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد خود نسبت به رقبا داشته باشند. از آنجایی که بقای سازمان ها جز از طریق استفاده بهینه از منابع و امکانات میسر نیست، بارزترین مشخصه هر سازمان پویا و بالنده ارزیابی و نقد موثر فعالیت ها و اقدامات انجام شده در گذر زمان است، چه آنکه تنها در سایه چنین رویکردی است که تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات، و حرکت از روزمره گی و برنامه روزی به برنامه ریزی نظام دار میسر می گردد. این امر در سازمان هایی نظیر بیمه ها بسیار ملموس‌تر است زیرا فروش خدمات به مراتب مشکل‌تر از فروش کالاهای ساخته شده است. واضح‌ترین دلیل این امر، قابل‌رؤیت بودن کالاهاست درحالی‌که خرید خدمت به طور کلی دارای ماهیت دیگری است.

  برخی از محققین معتقدند که یک ابزار ارزیابی عملکرد مناسب باید قادر باشد تا دامنه ی وسیعی از معیار های عملکرد را شامل شود، برخی دیگر نیز به این نکته اشاره می کنند که ابزارهای ارزیابی عملکرد باید امکان انجام ارزیابی های مقایسه ای را برای سازمان ها فراهم نماید. بنابراین واضح است که سهامداران، مدیران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در این وضعیت به مدل و ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن موقعیت شرکت را نسبت به رقبا و محیط تشخیص داده و تمهیدات لازم را بیندیشند. دراین تحقیق شاخص ها و زیر شاخص های اندازه‌گیری عملکرد مالی در شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران، اهمیت و وزن هر یک از شاخص ها و زیر شاخص ها با استفاده از روش های تصمیم گیری در مدیرت تعیین می گردد و در نهایت به رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس پرداخته می شود.

  ۱- ۲- بیان مسئله

  در فضای رقابتی حاضر که از ویژگی های مهم آن محدودیت منابع است، مدیریت و ارزیابی عملکرد،  نقش به سزایی در موفقیت سازمان دارد (آمدو و دیگران[1]، 2012). واضح است که مدیران در این وضعیت به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن موقعیت خود را نسبت به رقبا و محیط تشخیص داده و تمهیدات لازم را در جهت رسیدن به اهداف بعدی فراهم نمایند.

  تجربه جهانی حاکی از آن است که صنعت بیمه به مثابه جزیی از صنعت مالی،باید رابطه‌ متقابل صحیحی با مجموعه بازار سرمایه داشته باشد.این رابطه،در عصر جهانی شدن،به‌ دو شکل تبلور می‌یابد: از یک سو،توسعه کسب‌وکار بیمه به بازار سرمایه مستحکم نیازمند است؛و از دیگرسو،رشد بازار سرمایه خود مبتنی بر مشارکت فعال وجوه بیمه در این بازار است ( عبده تبریزی، 1380) .

  یکی از راهکارهای گسترش ارتباط صنعت بیمه با بازار های مالی، خصوصی سازی و واگذاری شرکت های بیمه از طریق بازار بورس از بخش دولتی به بخش خصوصی است. به روشهای مختلفی می توان شرکت های دولتی بیمه را به بخش های غیر دولتی واگذار کرد. سه روش فروش دارایی های، عرضه سهام به عموم و صدور و توزیع کوپن، مرسوم ترین روشهای خصوصی سازی هستند. در روش عرضه ی سهام به عموم، سهام در بازارهای مالی ( بورس اوراق بهادار) به صورت آزاد و بدون قید و شرط به بخش خصوصی عرضه می شود. این روش به دلیل هزینه کم و رعایت مکانیزم بازار، مطلوب بسیاری از کشورها بوده است(مهدوی، سیفلو، 1389). در حال حاضر برخی از شرکت های بیمه از جمله دانا، آسیا، ملت و ... در بورس اوراق بهادار تهران هستند. باتوجه به اینکه شرکت های بیمه به خریداری ریسک مبادرت می ورزند، در صورت های مالی این شرکت ها موارد ویژه ای از قبیل ذخایر فنی وجود دارد. عدم نظارت صحیح و آکچوئری مناسب می تواند شرکت را در بلند مدت با مشکل مواجه سازد و این موضوع در صورت های مالی منعکس نمی شود. لذا ارائه مدلی کارا برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه بسیار ضروری است. شکل 1-1 با مقایسه حالت موجود و مطلوب بیان گر مسئله تحقیق می باشد.

  ۱- ۳- اهداف تحقیق

  هدف پژوهش علمی آن است که همراه با دلایل و شواهد عینی، استفاده صحیح از فنون، تکنیک‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و حقایق، مبانی صحیح و سودمندی را به منظور اتخاذ تصمیم در زمینه برطرف نمودن مشکلات سازمانی پیشنهاد نماید.

  ۱- ۳- ۱- هدف اصلی

  تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

  ۱- ۳- ۲- هدف فرعی

  اولویت بندی و وزن دهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس..

  ارائه الگوی مناسب و مدل کارا جهت ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

  ۱-۳-۳- اهداف کاربردی

  هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می باشد، مهم‌ترین بهره بردار نتایج تحقیق حاضر شرکت های بیمه می باشد؛ و سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند از نتایج تحقیق استفاده نمایند.

  ۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

  امروزه سازمان ها در محیطی فعالیت می‌کنند که به طور روز افزون به سوی اقتصاد مبتنی بر ارزش پیش می‌رود و سازمان های موفق و پیشرو با برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد موقعیت خود را در بازار شناسایی و به دنبال استفاده از نقاط قوت برای بوجود آوردن فرصت هستند تا بتوانند نظر سرمایه گذاران را جلب و ارزش سهام خود را افزایش دهند. معیارهای مالی قادرند بازتاب دهنده خوبی از عملکرد شرکت ها باشند و اطلاعات کمی مفیدی از عملیات و وضعیت شرکت ها برای سرمایه گذاران و تحلیلگران در زمان های مختلف فراهم آورند (یلکین و همکاران، 2012). به طور کلی در مدل های ارزیابی مالی دو دسته معیار معیار های عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری[1] و معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر ارزش[2] مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نظرات متخصصین مالی، معیار های مبتنی بر حسابداری شامل نرخ بازده دارایی[3] ، حقوق صاحبان سهام[4] ، رشد سود عملیاتی[5]  و نسبت قیمت به سود می باشد. همچنین معیار های مبتنی بر مبتنی بر ارزش شامل ارزش افزوده اقتصادی[6]، ارزش افزوده بازار[7]، ارزش افزوده نقدی[8] ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده حقیقی[9]، کیوتوبین   و ارزش ایجاد شده سهامدار[10] ، می باشد.

  با توجه به آنچه بیان شد و از آنجا که در بورس اوراق بهادار تهران مجموعه ای از معتبرترین شرکت های کشور فعالیت دارند، لذا وجود یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب به ویژه در بخش مالی برای ارزیابی شرکت های بیمه ای سبب شفافیت بیشتر عملکرد شرکت های بیمه در مقایسه با سایر شرکت ها می شود. این مدل می تواند به ابزاری موثر در تصمیم گیری کارگزاران و سرمایه گذاران بازار سرمایه جهت خرید سهام شرکت های بیمه مبدل گردد.

  ۱-5- سؤالات تحقیق

  ۱-5-۱- سؤال اصلی

  عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس کدام­اند؟

  ۱-5-۲- سؤالات فرعی

  اولویت­بندی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس چیست؟

  رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس به چه صورت است؟

  ۱-6- جامعه و نمونه آماری

  این تحقیق بروی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار صورت پذیرفته لذا جامعه تحقیق شرکت های بیمه آسیا، دانا، البرز، پارسیان و ملت می باشد. همچنین جهت مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان که مدیران بیمه مرکزی ج.ا.ا بوده اند استفاده گردیده است.

  ۱-7- روش انتخاب نمونه آماری

  در این تحقیق تمامی شرکت های بیمه حاضر در بورس تهران مورد ارزیابی قرار گرفته اند. لذا این تحقیق نمونه گیری نداشته و از کل جامعه تحقیق به عمل آمده است. در خصوص انتخاب خبره، مدیران و کارشناسان بیمه مرکزی که دارای ویژگی، مرتبط بودن شغل با موضوع نظارت و ارزیابی و در دسترس بودن انتخاب گردیده اند.

  ۱-8- تعاریف عملیاتی واژه‌های کلیدی، متغیرها و نحوه محاسبه

  ارزیابی عملکرد: تعاریف متعددی از ارزیابی عملکرد توسط محققین مختلف ارائه شده است:

  ارزیابی عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریتها و وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج حاصله از انجام آنها اطلاق می گردد. ارزیابی به فرایند پیچیده سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد اطلاق می شود (انواری رستمی وحسینی، 1384).

  عملکرد: در یک تعریف جامع می توان گفت عملکرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند. بلکه خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج، در مورد آنها قضاوت کرد(خلیلی عراقی و همکاران، 1382، 83).

  رز معتقد است  اندازه‌گیری عملکرد، ابزاری تحلیلی است که شاخص‌ها را تعیین می‌کند، نتایج را به صورت کمّی نشان می‌دهد و عکس‌العمل‌های بعدی را تعیین می‌نماید(رز، 1995).

  عملکرد مالی: منظور از عملکرد مالی شرکت ها در این تحقیق، ارزش عملکردی هر شرکت با توجه به صورت های مالی  می باشد.

  معیار های عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری[11]: معیارهای مبتنی بر حسابداری که به آنها معیارهای سنتی نیز گفته می شود بر پایه اطلاعات تاریخی قرار داشته و بر صورت سود و زیان و ترازنامه تاکید دارند. نحوه محاسبه این متغیر ها بر اساس اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها و بر اساس فرمول های مدیریت مالی میباشد. به عنوان مثال نسبت آنی از تقسیم دارایی های زود نقد شونده بر بدهی های جاری محاسبه می گردد.

   معیار های عملکرد مبتنی بر بیمه گری: این معیار ها بر اساس فعالیت عملیاتی شرکت های بیمه محاسبه می گردد. بیمه مرکزی سالانه این معیار ها را برای صنعت بیمه و به تفکیک شرکت های بیمه منتشر می سازد. در این تحقیق از معیار های بیمه گری از سالنامه آماری استخراج گردیده است.

  معیار های عملکرد مبتنی بر بازار بورس: معیار هایی هستند که نشان دهنده میزان مقبولیت سهام شرکت در بازار بورس می باشند. این معیار ها توسط شرکت های تحلیل گر بازار سرمایه و نیز از طریق سازمان بورس منتشر می گردند.

  ۱-9- طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها

  با توجه به اهداف تحقیق و جهت پاسخ گویی به سوالات، ابتدا عوامل اصلی موثر در عملکرد شرکت های بیمه فعال در بورس که از طریق بررسی پژوهش‌های داخلی و خارجی صورت گرفته شناسائی و پس از دسته بندی این عوامل، با استفاده از تکنیک دلفی در راند های مختلف به فاکتور های مدل می رسیم. سپس با استفاده از روش تحلیل گروهی سلسله مراتبی[12] به اولویت بندی عوامل تاثیرگذار می پردازیم. پرسشنامه روش AHP به صورت زوجی و استاندارد می باشد لذا از روایی لازم برخوردار است. جهت سنجش پایایی، صحت و دقت پاسخگویی خبرگان نرخ ناسازگاری ماتریس های مقایسات زوجی بررسی می گردد، چنانچه میزان ناسازگاری کمتر از 0.1 باشد قضاوت های خبرگان قابل استناد می باشد. همچنین جهت محاسبه نمره هر شاخص از اطلاعات مستند پنج شرکت حاضر در بورس تهران از قبیل صورت های مالی، سالمامه آماری صنعت بیمه ایران و اطلاعات منتشره در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. تحقیق حاضر با هدف رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی مراحل زیر انجام پذیرفته است.

  ۱-10- قلمرو تحقیق

  ۱-10-۱- قلمرو موضوعی تحقیق

  - قلمرو موضوعی تحقیق حاضر تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس می باشد.

  ۱-10-۲- قلمرو مکانی تحقیق

  - قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های فعال در بورس می باشد.

  ۱-10-۳- قلمرو زمانی تحقیق

  - در این تحقیق جهت محاسبه و رتبه بندی شرکت های بیمه از اطلاعات سال 1392 استفاده گردیده است و مصاحبه با خبرگان جهت وزن دهی و انتخاب ارکان مدل در سال 1393 صورت پذیرفته. لذا قلمرو زمانی این تحقیق در سال1392 و ۱۳۹3 می باشد.

  -11- خلاصه فصل

  در فصل حاضر به تشریح و تبیین کلیات و طرح تحقیق پرداخته شده است. بر این اساس به بیان مسئله به معنای شناسایی و توصیف ابعاد مسئله اشاره شده و در ادامه هدف از این تحقیق و علت وجودی انجام این طرح که تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می باشد، عنوان شد. سپس اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه محقق از انتخاب این موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همچنین سؤالات اصلی و فرعی تحقیق پیرامون ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه حاضر در بورس مطرح شده است. در پایان نیز قلمرو موضوعی تحقیق و بازه زمانی شش ماهه اول سال  1393 جهت اجرای پژوهش، عنوان شده است.

  Abstract
  Capital market activists and stockholder supplier companies beneficiaries need instrument through which be able to compare similar companies and on this basis and given the objective of investment they choose intended stock. So designing evaluation model of performance and making of insurance companies as an active industry in Tehran Stock Exchange has been the main objective of this research. In this study, for presenting financial evaluation model of present insurance companies in Exchange, the main factors and model sub factors have been identified and prioritized by using the Delphi method and DHP group model and by surveying from fifteen financial supervisory experts of insurance industry. Then these companies were ranked by using obtained model and by using information of insurance companies present in Stock Exchange that was collected through valid and official documents. As a result of the research the main factors of the model are factors based on insuring activity with the weight of 0.1706, factors based on stock market with the weight of 0.164 and factor based on accountancy with the weight of 0.130 respectively which in each group sub factors were identified for computing the total number of the company. Finally the five present companies in Tehran Stock Exchange were ranked by using the model and by computing financial, insurance and capital market indexes.

   

  Key words: ranking, performance evaluating, insurance company, hierarchical analysis

 • فهرست:

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  ۱-1- مقدمه. 3

  ۱-2-بیان مساله. 3

  ۱-3- اهداف تحقیق. 5

  ۱-4- اهمیت موضوع تحقیق. 5

  ۱-5- سوالات تحقیق. 6

  ۱-6- جامعه و نمونه آماری.. 6

  ۱-7- روش انتخاب نمونه آماری.. 6

  ۱-8- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی.. 7

  ۱-9- طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها 8

  ۱-10- قلمرو تحقیق. 8

  ۱-10-۱- قلمرو موضوعی تحقیق. 8

  ۱-10-۲- قلمرو مکانی تحقیق. 8

  ۱-10-۳- قلمرو زمانی تحقیق. 8

  ۱-11- خلاصه فصل. 9

  فصل  دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

  فصل  دوم – بخش اول 10

  2-1- پیشینه نظری.. 11

  2-1-1- مقدمه. 11

  2-1-2- صنعت بیمه. 11

  2-1-3- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 13

  2-1-4- ارزیابی عملکرد 14

   

  2-1-5- رویکردهای ارزیابی عملکرد سازمان. 14

  2-1-6- ویژگی های  نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد   15

  2-1-7- ارزیابی عملکرد مالی چند معیاره 15

  2-1-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی. 17

  2-1-9- عملکرد مبتنی بر حسابداری.. 17

  2-1-10- مدل «سینک و تاتِل». 18

  2-1-11- ماتریس عملکرد 20

  2-1-12- مدل تحلیل ذی نفعان. 20

  2-1-13- ساختار و چارچوب مدل تعالی سازمانی. 22

  2-1-14- فرآیندتحلیل سلسله مراتبی (مدل AHP) 25

  بخش دوم-سابقه تحقیقات مشابه. 31

  ۲-۲-۱- مقدمه. 32

  ۲-۲-۲- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه داخلی. 32

  ۲-۲-3- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه خارجی. 35

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه. 41

  3-2- نوع­شناسی پژوهش.. 42

  3-3- انتخاب خبره 43

  3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 43

  3-5- روایی و پایایی پرسشنامه. 45

  3-6- معرفی مدل و مراحل تحقیق. 46

  3-7- روش گردآوری داده­ها 47

  3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 48

  3-9- معرفی نرم­افزار. 50

  3-10- خلاصه فصل. 50

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

  4-1- مقدمه. 53

  4-2- مشخصات خبرگان. 53

  4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر جنسیت.. 54

  4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر سن. 55

  4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر سطح تحصیلات.. 55

  4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری متغیر تجربه کاری.. 56

  4-3- یافته ها 57

  4-3-1- سؤال اصلی: عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی. 57

  4-3-2- سؤال اول فرعی: اولویت­بندی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی. 62

  4-3-3- سؤال دوم فرعی: رتبه بندی شرکت های بیمه. 68

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه. 76

  5-2- یافته های تحقیق. 77

  5-3- بحث و مقایسه. 78

  5-4- پیشنهادات تحقیق. 79

  منابع و ماخذ: 80

  پیوست اول. 86

  پیوست دوم 92

  پیوست سوم: محاسبات و خروجی نرم افزار. 98

  چکیده انگلیسی. 110

   

  منبع:

  منابع فارسی:

  آذر، عادل و رجب زاده،  علی،(1388). تصمیم گیری کاربردی (رویکرد MADM) ، انتشارات نگاه دانش، تهران.

  انواری رستمی، علی اصغر و حسینی، سید حمید، (1384) .بررسی تحلیلی الگو و مدل ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور.  دومین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت فراگیر و تجارت جهانی.

  پاشایی زاد، حسین  (1389) " نگاهی اجمالی به روش دلفی "، پیک نور، سال ششم، شماره دوم ، صص63-79.

  پیکارجو، کامبیز، بررسی حجم بازده سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و پیامد‌های خصوصی‌سازی در بازار سرمایه، فصلنامه صنعت بیمه، 1380، شماره 64، صص31-60.

  تقی زاده، رسول و فضلی، صفر،(1390). روش اندازه‌گیری عملکرد شرکت‌ها با استفاده از رویکرد ترکیبی آنالیز روابط خاکستری و تاپسیس فازی. دو­فصلنامه مدیریت صنعتی، 2، 150-125.

  چاوشی، کاظم، کشوری، مرضیه و آرمان، محمدحسین. سنجش سطح کارایی سرمایه فکری در صنعت بیمه ایران، همایش بین­المللی صنعت بیمه: چالش­ها و فرصت­ها، 1387.

  دقیقی اصلی،‌ علیرضا و پریزادی، عیسی و طیار، شاهین(1392) " اولویت‌بندی سیستم‌های مختلف نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) "، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، بهار 1392، شماره 109، صص1-31.

  حسن­زاده، حمیدرضا، زارع، محمدصادق. (1387)، تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی با استفاده از روش امتیازی متوازن با نظر خبرگان، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 3 و 4، 7-36.

  سوخکیان، محمدعلی، ولی پور، هاشم و فیاضی، لیدا (1389). روش چند معیاره (MCDM) برای انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغیرهای مالی. مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، 1(5)، 53-35.

  صفایی قادیکلایی، عبدالحمید و خلیلی اسبوئی، صابر، (a1391)، مقایسه نظری راهکارهای ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده ها وکارت امتیازدهی متوازن. چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، دانشگاه مازندران، بابلسر.

  صفایی قادیکلایی، عبدالحمید و خلیلی اسبوئی، صابر، (b1391). مقایسه نظری راهکارهای ارزیابی عملکرد سازمان با بکارگیری فنون تصمیم گیری چند معیاره. اولین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان، گرگان.

  عادلی، علیرضا (1384). ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.

  عبده تبریزی،‌ حسین(1380) " نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه‌ جهانی شده"، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 64، صص93-109.

  فلاح، محمد علی، (1389). ارائه مدل مدیریت عملکرد برای دانشگاه دولتی اصفهان به کمک تلفیق کارت امتیازی متوازن و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، پژوهشکده امور اقتصادی.

  قدسی پور،‌ س.ح ( 1379) " فرآیند تحلیل سلسله مراتبی داده ها"، تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر.

  مراد زاده فرد، مهدی و موسی زاده عباسی، نورالدین و مشعشعی، سید محمد (1390). ارائه ی مدلی نوین در رتبه بندی و ارزیابی مالی شرکت ها (مورد مطالعاتی: صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران)، مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، 5، 53-35.

  مومنی، منصور و نجفی مقدم، علی (1383). ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدلTOPSIS ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 66، 52-41.

  مهدوی،‌ غدیر و سیفلو، سجاد (1389) " راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه   "، سمینار بیمه و توسعه، هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه ، ارائه شفاهی.

  مهرگان،محمد رضا،پژوهش عملیاتی پیشرفته،تهران: نشر کتاب دانشگاهی،چاپ سوم،1387.

  وب سایت رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 03/04/1393، www.centinsur.ir.

  وب سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران، 05/04/1393، http://www.irbourse.com.

  وب سایت رسمی شرکت بیمه آسیا، 12/03/1393، www.bimehasia.com.

  وب سایت رسمی شرکت بیمه دانا ، 03/04/1393، www.dana-insurance.com.

  وب سایت رسمی شرکت بیمه البرز ، 03/04/1393، www.alborzinsurance.ir.

  وب سایت رسمی شرکت بیمه ملت ، 03/04/1393، www.mellatinsurance.com.

  وب سایت رسمی شرکت بیمه پارسیان ، 03/04/1393، www.parsianinsurance.i

   

  منابع لاتین:

  Alipour, M., A., (2012). The effect of Intellectual Capital on Firm Performance: an insurance companies investigation of Iran. MEASURING BUSINESS EXCELLENCE, VOL. 16 NO. 1 2012, pp. 53-66.

  Amado, C., A., F., Santos, S., P., Marques, P., M., (2012). Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approach for enhanced performance assessment. Omega, Vol 40, pp: 390-403.

  Balzentis, A., Balzentis, T., Misiunas, A., (2012). An integrated assessment of lithuanian economoc sectors based on financial ratios and fuzzy MCDM methods.Technological and Economic Development of Economy, 18(1), 34-53.

  Bayrakdaroglu, A., Yalcin, N., (2012). Strategic Financial Performance Evaluation of the Turkish Companies Traded on ISE. EGE ACADEMIC REVIEW, 12(4), 529-539.

  Chou, W., C., Cheng, Y., P., (2012). A hybrid fuzzy MCDM approach for evaluating website quality of professional accounting firms. Expert System with Applications, 39, 2783-2793.

  Cravens, K., S., Oliver, E., G., Stewart, J., S., (2010). Can a positive approach to performance evaluation accomplish your goals?. Kelley School of Business, 53, 269-279.

  Ergul, N., Seyfullahogullari, C., A., (2012). The Ranking of Retail Companies Trading in ISE. European Journal of Scientific Research, 70 (1), 29-37.

  Ghadikolaei, A. S, Esbouei, S. K and Antucheviciene, J., (2013). APPLYING FUZZY MCDM FOR FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION OF IRANIAN COMPANIES, Technological and Economic Development of Economy, In press.

  Gallizo, J. L. and Salvador, M., (2003). Understanding the behavior of financial ratios: The adjustment process. Journal of Economics and Business, 55(3), 267–283.

  Green , G., I., Keim, R. T. (1983). After implementation what’s next? Evaluation. Journal of System Management, 34 (9), 10-15.

  Ignatius, J., Behzadian, M., Malekan, H., S., Lalitha, D., (2012). Financial Performance of Iran’s Automotive Sector based on PROMETHEE II. Proceeding of the 2012 IEEE ICMIT, 35-38.

  Joshi, M., Cahill, D., Sidhu, J., (2013). Intellectual capital and financial performance: an evaluation of the Australian financial sector. Journal of Intellectual Capital, Vol. 14 No. 2, 2013

  Karami, M., Mehdiabadi, A., Shahabi, A., Mardani, M., (2012). An empirical study for measuring the success index of banking industry. Management Science Letters, 2 (2012) 1155–1166.

  Jalaliyoon, N., Taherdoost, H., (2012). Performance evaluation of higher education; a necessity, Journal of Procedia, Vol 46, pp: 5682-5686.

  Linstone, H. A., & Turrof, M. (2002). The Delphi methods: techniques and applications. 618 pp. Online book available at: http://is. njit. edu/pubs/delphibook/delphibook. pdf (accessed 01.04. 11).

  Lundberg, K., Balfors, B., Folkeson. L., (2009). Framework for environmental performance measurement in a Swedish public sector organization. Journal of Cleaner Production, 17, 1017-1024.

  Rose, K.H., (1995). A performance measurement methodو Quality progress, 28, 63-66.

  Wu, H.Y., Lin, Y.K., & Chang, C.H. (2011). Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard. Evaluation Program Planning, 34(1), 37-50.

  Tangen, S. (2004), "Professional practice performance Measurement: from philosophy to practice", International Journal of Productivity and performance Management, Vol.53No.8,pp26-37.

  Tehrani, R., Mehragan, M. R. and Golkani, M. R. (2012). A Model for Evaluating Financial Performance of Companies by Data Envelopment Analysis: A Case Study of 36 Corporations Affiliated with a Private Organization. International Business Research, 5(8), 8-16.

  Thakkar, J., Deshmukh, S. G., Gupta, A. D. and Shankar, R. (2007). Development of a balanced scorecard: An integrated approach of Interpretive Structural Modeling (ISM) and Analytic Network Process (ANP). International Journal of Productivity and Performance Management, 56(1), 25-59.

  Safaei Ghadikolaei, A., Khalili Esbouei, S., (2013). Integrating FAHP and Fuzzy ARAS for evaluating financial performance, Bol. Soc. Paran. Mat., (3s.) v. 32 2 (2014): 163–174. SPM: www.spm.uem.br/bspm.

  Singh, A. J. and Schmidgall, R. S., (2002). Analysis of financial ratios commonly used by US lodging financial executives. Journal of  Retail & Leisure Property. 2(3), 201–213.

  Vaidya, O., Chitnis, A., (2012). Performance evaluation in Indian corporate organizations: A survey, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 37, 38-45.

  Yalcin, N., Bayrakderaglu, A., Kahraman, C., (2012). Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for  financial  performance  evaluation of Turkish  manufacturing industries. Expert Systems With Applications, 39, 350-364.

  Zavadskas, E., K., Turskis, Z., (2011). Multiple criteria decision making (MCDM)   methods in economics. Technological and Economic Development of Economy, 17 (2), 397-427.

   


موضوع پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, نمونه پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, جستجوی پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, فایل Word پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, فایل PDF پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, پروژه در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, پروژه درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی چکیده بانک ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی هر ملت ایفا می کنند، زیرا بر روی بخش بزرگی از عرضه پول در گردش کنترل دارند. لذا ارزیابی عملکرد مالی و بهره وری بانک‌ها در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تکنیک‌های بسیاری جهت ارزیابی عملکرد مالی ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها ...

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA) دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده بعد از انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس، وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بود که دولت به منظور کمک به قشر آسب پذیر و رشد تصمیم به پرداخت یارانه حامل‌های انرژی گرفت. در سال های بعد با توجه به رشد کافی اقتصادی و قدرت گرفتن اقتصاد کشور به منظور کاهش هزینه های دولتی در سال 1388 اولین فاز کاهش یارانه‌های پرداختی توسط ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) چکیده: بین المللی شدن تجارت در بازارهای جهانی نمود زیادی یافته است. در بازارهای جهانی امروز شرکت هایی که به صادرات روی می آورند بسیار زیاد است، زیرا بازارهای محلی برای شرکت ها و تولید کنندگان اشباع شده است. بحث تجارت خارجی یکی از مهم ترین مباحث در توسعه اقتصادی کشور است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده: هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به منظور برآورد کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده: پیشرفت تکنولوژی در دهه‌های اخیر، باعث تحول عظیمی در همه جنبه‌های زندگی بشر و منجر به حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور شده‌ است. با گسترش شرکت‌ها و تئوری نمایندگی، موضوع حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اساسی تجارت تبدیل شده که روز به روز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند. یکی از روش‌های حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: تحقیق حاضر ،به منظور فراهم آوردن شواهدی در رابطه با تاثیر "خصوصی سازی " بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1382 تا سال 1392 می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، به روش حذف سیستماتیک، نمونه ایی به ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

ثبت سفارش