پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word 1 MB 29745 101
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۳,۱۳۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای اخذ درجۀ کارشناسی ارشد حسابداری (M. A.)   

   

  کلیات تحقیق

   

  چکیده:

  در قرن حاضر شدت رقابت و پیچیدگی ها و عدم اطمینان های ناشی از آن موجب شده است تا مدیریت شرکت ها نسبت به صرف منابع مالی و غیرمالی خود حساس تر باشند و تمام سعی شان این است که منابع را در جایی صرف کنند که برای شرکت ایجاد ارزش کند. یکی از فعالیت هایی که برای شرکت ها ارزش ایجاد می کند، فعالیت های بازاریابی و تبلیغات است. با توجه به اهمیت تبلیغات و بازاریابی در عرصه رقابت بازار محصول و رابطه ای که می تواند با میزان فروش شرکت ها داشته باشد، هدف این پژوهش نیز بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده­های 80 شرکت برای دوره 8 ساله(1384-1391) است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­های این پژوهش در سطح خطای 5% استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه تبلیغات و فروش رابطه مثبتی وجود دارد و هنگامی که هزینه های تبلیغاتی افزایش می یابند، فروش نیز افزایش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که هنگامی که رقابت در بازار محصول افزایش می یابد، تاثیر هزینه های تبلیغاتی در فروش نیز افزایش می یابد.

   

   

  واژگان کلیدی: رقابت بازار محصول، تمرکز بازار، تبلیغات، فروش.

   

   

  1-1- مقدمه

       کلیات پژوهش ابعاد مختلف پژوهش را به صورت مختصر ارائه می‌دهد تا مخاطب بتواند یک ذهنیت کلی در مورد موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت آن به دست آورد. یکی از مهمترین بخش‌های این فصل به بیان مسأله پژوهش اختصاص دارد که به توصیف و توجیه موضوع پژوهش پرداخته و مسأله را که پژوهش به دنبال حل آن است، بیان می‌کند. سپس اهدافی را که پژوهش در صدد دستیابی به آن است مطرح می‌شود. در بخش‌های بعدی منطق و دلایل انتخاب موضوع بیان می‌شود تا اهمیت موضوع برای مخاطب روشن گردد و کاربردهایی که نتایج می‌تواند داشته باشد مطرح می‌شود. سپس به معرفی فرضیه‌ها، قلمرو ‌مکانی، زمانی و موضوعی، روش و جامعه آماری پژوهش پرداخته می‌شود و در نهایت واژگان کلیدی پژوهش ارائه می‌شوند.

   

   

   

   

  1-2- شرح و بیان مسأله

       محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری جدید هستند و برای ادامه حیات و سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند. اما منابع مالی و استفاده از آن باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آن را تعیین کند. دیدگاه های زیادی در مورد رابطه بین بازار سرمایه و بازار محصول وجود دارد که تعیین می کند مدیر شرکت به هنگام تصمیم گیری در مورد تامین مالی، باید رقابت موجود در بازار محصول را نیز در نظر بگیرد. اقتصاددانان مالی و صنعتی، به طور فزاینده ای به رابطه بین رقابت در بازار محصول و تصمیمات مالی شرکت ها پی برده اند(گانی و همکاران[1]، 2011).

       همچنین بر اساس ادبیات موجود، رقابت در بازار محصول، به عنوان یک سازوکار حاکمیتی برون سازمانی و یک عامل مهم و حیاتی در تصمیم گیری های مربوط به افشای اطلاعات توسط شرکت ها محسوب می شود. رقابت در بازار محصول، از یک سو شرکت های موجود در صنایع مشابه را مجبور می کند به دنبال اطلاعات رقبا باشند و از سوی دیگر اطلاعات خودشان را برای داشتن مزیت رقابتی پنهان کنند(تنگ و لی[2]، 2011).

       در قرن حاضر شدت رقابت و پیچیدگی ها و عدم اطمینان های ناشی از آن موجب شده است تا مدیریت شرکت ها نسبت به صرف منابع مالی و غیرمالی خود حساس تر باشند و تمام سعی شان این است که منابع را در جایی صرف کنند که برای شرکت ایجاد ارزش کند. یکی از فعالیت هایی که برای شرکت ها ارزش ایجاد می کند، فعالیت های بازاریابی است. فعالیت های بازاریابی را می توان در آمیخته بازاریابی (قیمت، مکان، محصول و ترفیعات) خلاصه کرد و یکی از اجزای این آمیخته، ترفیعات و به طور خاص تبلیغات است. تبلیغات یکی از ملموس ترین و گران ترین فعالیت های بازاریابی است(کانچار و همکاران[3]، 2005).

       علاوه بر آثار هزینه های تبلیغات روی درآمد فروش و سودآوری، این هزینه ها، روی ارزش دارایی های نامشهود و توانایی شرکت برای افزایش جریان های نقدی و ارزش سهامداران تأثیر دارد. تبلیغات، اطلاعات در خصوص قیمت ها، مشخصات کالاها، وجود محصولات و فروشندگان و ... را تدارک می بیند و مدیر، برای به حداکثر رساندن سود، باید به طور همزمان سطوح مناسبی از میزان تبلیغات و قیمت را برقرار کند. این کار زمانی اتفاق می افتد که سود اضافی ناشی از فروش یک واحد اضافی محصول از طریق استفاده از تبلیغات، از مخارج ناشی از تبلیغات اضافی لازم برای فروش یک واحد بیشتر شود(خورشیدی، 1372). با توجه به تشدید رقابت بین شرکت ها و تلاش برای حفظ بقا، شرکت ها به دنبال افزایش قیمت سهام خود در بازار هستند تا بتوانند سرمایه گذاران بیشتری را جلب کنند، بنابراین باید سود سهام بیشتری نسبت به سایر رقبا داشته باشند و برای دستیابی به این هدف باید درآمدهای خود را افزایش دهند، یکی از عواملی که بر افزایش درآمد شرکت مؤثر است و شرکت ها در دهه های اخیر سرمایه گذاری های کلانی در آن داشته اند، تبلیغات است(حجازی و همکاران، 1389).

       فعالیت های بازاریابی، روی موفقیت فروش کالاها و محصولات در بازار، متمرکز شده اند. همچنین، مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی دریافتند که هدف نهایی بازاریابی، کمک به افزایش بازده های سهامداران است. در دنیای کنونی همزمان با پیشرفت سریع علم و افزایش رقابت جهانی، شرکت ها ممکن است مخارج تحقیق و توسعه و تبلیغات خود را افزایش دهند. این که مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه منافع آینده اقتصادی مورد انتظار را به وجود می آورد یا نه، یک مسأله مهم حسابداری در حوزه دانشگاهی و عمل است. اگر مخارج، منافع آینده اقتصادی فراهم کند، سرمایه ای و در غیر این صورت، هزینه دوره جاری تلقی می شود(هان و همکاران[4]، 2004). با توجه به مبانی مطرح شده، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، به عبارت دیگر هدف، پاسخ به این سوال است که آیا اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

   

  1-3- اهداف انجام تحقیق

       در شرایط کنونی یکی از مسائل عمده پیش روی شرکت ها تفاوت و فاصله قابل ملاحظه بین ارزش انعکاس یافته در ترازنامه و ارزش روز شرکت است. علل عمده این تفاوت عبارت است از محرک هایی که منشأ ارزش آفرینی برای شرکت هستند ولی در دفاتر و حساب ها منعکس نمی شوند مانند: دانش سازمانی، میزان رضایتمندی مشتریان، نوآوری در عرضه محصولات و غیره. آنچه که مورد توجه سهامداران و بازار سرمایه است دیگر به دارایی های مشهود و نقدینگی شرکت محدود نمی شود بلکه عوامل نامشهود و ارزش آفرین شرکت مورد توجه واقع شده است که یکی از این عوامل نامشهود را می توان تبلیغات دانست(فخاریان، 1382). با توجه به اهمیت تبلیغات و بازاریابی در عرصه رقابت بازار محصول و رابطه ای که می تواند با میزان فروش شرکت ها داشته باشد، هدف این پژوهش نیز بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در نتیجه اهداف کاربردی این تحقیق به شرح زیر است:

  تعیین تاثیر هزینه های تبلیغاتی بر میزان فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  تعیین اثر تعدیلی رقابت بازار محصول بر رابطه بین هزینه های تبلیغاتی و میزان فروش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

       نتایج بدست آمده از این پژوهش می‌تواند در حوزه‌های زیر کاربرد داشته باشد:

   

  1-4- ضرورت انجام تحقیق

       با توجه به تشدید رقابت بین شرکت ها و تلاش برای حفظ بقا، شرکت ها به دنبال افزایش قیمت سهام خود در بازار هستند تا بتوانند سرمایه گذاران بیشتری را جلب کنند، بنابراین باید سود سهام بیشتری نسبت به سایر رقبا داشته باشند و برای دستیابی به این هدف باید درآمدهای خود را افزایش دهند، یکی از عواملی که بر افزایش درآمد شرکت مؤثر است و شرکت ها در دهه های اخیر سرمایه گذاریهای کلانی در آن داشته اند، تبلیغات است. حال با دانستن این موضوع که هزینه تبلیغات می تواند به عنوان عاملی اثرگذار بر میزان فروش شرکت ها باشد، پی بردن به این موضوع که رقابت در بازار محصول چگونه می تواند بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش تاثرگذار باشد، در صدد اثبات وجود رابطه بین مخارج تبلیغات و فروش شرکت ها هستیم، و این که چگونه رقابت بازار محصول می تواند بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش تاثرگذار باشد.

   

  1-5- فرضیه های تحقیق

      این پژوهش شامل دو فرضیه به شرح زیر است:

  فرضیه اول: هنگامی که هزینه های تبلیغاتی افزایش می یابند، فروش نیز افزایش می یابد.

  فرضیه دوم: هنگامی که رقابت در بازار محصول افزایش می یابد، تاثیر هزینه های تبلیغاتی در فروش نیز افزایش می یابد.

  1-6- روش انجام تحقیق

       این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- همبستگی است؛ زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می­کند و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون کشف یا تعیین می­کند. با توجه به این مطالب پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است.

  1-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری

       جامعه آماری این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده خواهد شد که شرایط آن به صورت زیر تعریف شده است:

  1- به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان سال مالی شرکت­ها منتهی به پایان اسفند باشد.

  2- به منظور همگن بودن اطلاعات، شرکت­ها از نوع تولیدی باشند.

  3- اطلاعات مربوط به متغیرهای انتخاب شده در این تحقیق قابل دسترس باشد.

   

  1-8- روش گردآوری اطلاعات

       در تحقیق حاضر برای تدوین ادبیات و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده خواهد شد و این مدارک شامل: صورت­های مالی شرکت­ها و یادداشت­های همراه حسابرسی شده، گزارش­های هفتگی، مجله­های ماهیانه و سالنامه­های بورس اوراق بهادار طی سال­های 1391-1384 خواهد بود. روش گردآوری داده­ها برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه­ها روش اسنادکاوی خواهد بود. بدین منظور اطلاعات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای اطلاع رسانی تدبیرپرداز و دیگر منابع اینترنتی مرتبط از ابزارهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق خواهند بود.

   

  1-9- قلمرو تحقیق

       قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که شامل 80 شرکت می باشد. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1384 الی 1391 خواهد بود.

   

  1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

       در فرایند برازش مدل ها و آزمون فرضیات این پژوهش ابتدا شروط عمومی رگرسیون نظیر نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته و عدم وجود هم خطی و همسانی واریانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس مدل های پژوهش برازش شده و ضرایب متغیر های مستقل محاسبه خواهد شد. همچنین جهت تعیین کفایت مدل برازش شده و میزان توضیح دهندگی متغیر های مستقل از آماره R2 استفاده خواهد شد و در صورتی­که رابطه رگرسیونی و ضریب β  معنی دار باشد، فرضیه های تحقیق تایید می­شود. مدل های پژوهش به پیروی از کیم و ژوو[5](2013) به شرح زیر است:

  SALESt = α0 ADVt-1 + α1ROAt + α2SIZEt + α3MBt + α4LOSSt + α5AGEt + ε (1)

  SALESt = α0 ADVt-1 + α1HIGH_COMPt + α2ADVt-1*HIGH_COMPt +α3ROAt + α4SIZEt + α5MBt+ α6LOSSt+ α7AGEt+ε,                                                       (2)

   

   

  SALESt = کل فروش شرکت i در سال t. چادوری[6](2002) دریافت که تبلیغات به صورت مستقیم و غیرمستقیم با میزان فروش مرتبط است. وی معتقد است تبلیغات غیرمستقیم از طریق متمایزسازی و شهرت، فروش را افزایش می دهد. اسمیت و پارک[7](1992) دریافتند متمایزسازی از طریق تبلیغات بر سهم بازار تأثیر مثبت دارد. برندهای متمایز سهم بیشتری از بازار دارند و می توانند محصولات خود را با قیمت بالاتری بفروشند چرا که شهرت محصولات آنها در بازار نسبت به رقبا بیشتر است.

  α = جزه ثابت معادله رگرسیون

   = ADVt-1  هزینه تبلیغات شرکت i در سال t . کوندو[8](2007) بیان می کند که هزینه های تبلیغات، تأثیر مثبت و معنی دار بر سودآوری و ارزش بنگاه های مورد بررسی داشته است. و گوپتا[9](2008) بیان می کند که شدت تبلیغات بر فروش تأثیر مثبت و معنی دار داشته است.

  ROAt = نرخ بازده دارایی ها شرکت i در سال t.

  SIZEt = اندازه شرکت i در سال t . در مورد شرکت های بزرگ رابطه بین بین مخارج تبلیغات و ارزش بازار شرکت بیشتر است. و شرکت های بزرگتر تبلیغات بیشتری می کنند(چاوین و هیرشی[10]، 1993).

  MBt = نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت i در سالt . واکنش مثبت بازار سهام در خصوص افزایش مخارج تبلیغات را می توان دلیلی بر وجود ارتباط قوی بین مخارج تبلیغات و ارزش بازار شرکت دانست. این ارتباط به خصوص در مورد شرکت های بزرگ بیشتر می شود. اگر تبلیغات و هزینه های تحقیق و توسعه نوعی از مخارج سرمایه گذاری را نشان دهند که منافع اقتصادی ثابت بیش از یکسال را ایجاد کند اثر ارزش بازار می تواند پیش بینی شود (چاوین و هیرشی، 1993). میلر و مودیگلیانی[11](1961) در تحقیقی نشان داده اند که مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه بر ارزش بازار شرکت اثر مثبت دارد. 

   

  [1] - Guney et al

  [2] - Teng & Li

  [3]  -Conchar et al

  [4]  -Han et al

  [5] - Kim & Joo

  [6] - Chauduhuri

  [7] - Smith & Park

  [8] - Kundu

  [9] - Gupta

  [10] - Chauvin & Hirschey

  [11] - Miller & Modigliani

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                            صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق.......................................................................................................... 1

  1-1- مقدمه............................................................................................................................ 1

  1-2- شرح و بیان مسأله.......................................................................................................... 2

  1-3- اهداف انجام تحقیق........................................................................................................ 3

  1-4- ضرورت انجام تحقیق..................................................................................................... 4

  1-5- فرضیه های تحقیق......................................................................................................... 4

  1-6- روش انجام تحقیق......................................................................................................... 4

  1-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری.................................................................................... 5

  1-8- روش گردآوری اطلاعات............................................................................................... 5

  1-9- قلمرو تحقیق................................................................................................................. 5

  1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..................................................................................... 5

  1-11- تعریف واژه ها و اصطلاحات....................................................................................... 7

  1-12- خلاصه فصل............................................................................................................... 8

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق............................................................................... 9

  2-1- مقدمه............................................................................................................................ 9

  2-2- مفاهیم مرتبط به بازار محصول........................................................................................ 10

  2-2-1- ساختار بازار............................................................................................................. 10

  2-2-2- انواع بازار از نظر درجه رقابت................................................................................... 10

  2-2-2-1- بازار رقابت کامل................................................................................................. 10

  2-2-2-2-  بازار انحصار کامل.............................................................................................. 11

  2-2-2-3-  بازار انحصار چند جانبه....................................................................................... 12

  2-2-2-4-  رقابت کورنو...................................................................................................... 13

  2-2-2-5- رقابت برتراند...................................................................................................... 13

  2-2-2-6- وضعیت تبانی در بازار چند قطبی.......................................................................... 14

  2-2-2-7- وضعیت رهبر و پیرو............................................................................................ 14

  2-2-2-8- وضعیت جنگ قیمت........................................................................................... 14

  2-2-3- بازار رقابت انحصاری............................................................................................... 14

  2-2-4- تمرکز بازار.............................................................................................................. 15

  2-2-5- قدرت بازار.............................................................................................................. 16

  2-2-6- شاخص‌های قدرت بازار........................................................................................... 17

  2-2-6-1- شاخص لرنر........................................................................................................ 17

  2-2-6-2-شاخص هر فیندال- هیرشمن.................................................................................. 17

  2-2-6-3- کیو توبین............................................................................................................ 18

  2-2-6-4- شاخص بون........................................................................................................ 19

  2-2-7- جایگاه رقابتی محصول.............................................................................................. 20

  2-2-7-1- استراتژی وخط مشی تعیین جایگاه........................................................................ 22

  2-2-7-2- تجزیه و تحلیل و تعیین جایگاه رقابتی محصول...................................................... 22

  2-3- تبلیغات........................................................................................................................ 23

  2-3-1- مفاهیم و تعاریف تبلیغات......................................................................................... 24

  2-3-2- تبلیغات و بازاریابی.................................................................................................. 26

  2-3-3- ارتباط بین رفتار خریدار، بازارایابی و تبلیغات............................................................. 27

  2-3-4- مخارج تبلیغات و ارزش بازار.................................................................................... 29

  2-3-5- تأثیر تبلیغات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری........................................................... 33

  2-3-6- تبلیغ اینترنتی............................................................................................................ 37

  2-3-6-1- روش های تبلیغ اینترنتی....................................................................................... 38

  2-3-7- نگرش نسبت به تبلیغات........................................................................................... 39

  2-3-8- بازدهی بازاریابی و تبلیغات....................................................................................... 39

  2-3-9- شدت تبلیغات و سودآوری....................................................................................... 40

  2-3-9-1- شدت تبلیغات و فروش....................................................................................... 41

  2-3-10- روش های ارزیابی اثربخشی تبلیغات....................................................................... 41

  2-3-10-1- سلسه مراتب تأثیرات......................................................................................... 42

  2-3-10-2-تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات............................ 42

  2-4- ادبیات نظری تبلیغات، تمرکز و سودآوری....................................................................... 43

  2-5- مروری بر پژوهش­های پیشین........................................................................................ 48

  2-5-1- پژوهش های خارجی............................................................................................... 48

  2-5-2-پژوهشهای داخلی..................................................................................................... 50

  فصل سوم: روش اجرای پژوهش........................................................................................... 53

  3-1- مقدمه........................................................................................................................... 53

  3-2- نوع پژوهش................................................................................................................. 54

  3-3- فرضیه‌های پژوهش....................................................................................................... 54

  3-4- جامعه و نمونه آماری پژوهش........................................................................................ 54

  3-5- قلمرو پژوهش.............................................................................................................. 54

  3-6- روش جمع‌آوری اطلاعات............................................................................................ 55

  3-7- الگو و سنجش متغیرهای پژوهش................................................................................... 55

  3-7-1- الگوی پژوهش......................................................................................................... 55

  3-8- متغیرهای پژوهش و معیارهای سنجش آن‌ها.................................................................... 57

  3-9- آزمون‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش................................................................ 59

  3-9-1- آزمون مانایی............................................................................................................ 60

  3-9-2- آزمون F لیمر........................................................................................................... 61

  3-9-3- آزمون هاسمن.......................................................................................................... 62

  3-10- فروض مدل رگرسیون خطی........................................................................................ 62

  3-10-1- ناهمسانی واریانس................................................................................................. 63

  3-10-2- عدم وجود خود همبستگی، بین اجزا اخلال.............................................................. 63

  3-11- خلاصه فصل............................................................................................................. 64

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه یافته ها............................................................... 65

  4-1- مقدمه........................................................................................................................... 65

  4-2- آمار توصیفی................................................................................................................ 66

  4-3- مفروضات مدل رگرسیون............................................................................................... 67

  4-3-1- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها....................................................................... 67

  4-3-2- آزمون عدم  ناهمسانی واریانس باقیمانده ها................................................................ 68

  4-4-آزمون مانایی متغیرها...................................................................................................... 68

  4-5- آزمون فرضیات............................................................................................................. 68

  4-5- 1- آزمون فرضیه اول.................................................................................................... 68

  4-5-1-1- تعیین نوع داده های ترکیبی................................................................................... 69

  4-5-1-2-مفروضات مدل رگرسیون....................................................................................... 69

  4-5-1-3-آزمون مانایی متغیرها............................................................................................. 70

  4-5- 2- آزمون فرضیه دوم................................................................................................... 71

  4-6- خلاصه فصل................................................................................................................ 73

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها........................................................................................ 74

  5-1- مقدمه........................................................................................................................... 74

  5-2- نتیجه گیری.................................................................................................................. 75

  5-3- محدودیت‌های پژوهش................................................................................................. 75

  5-4- پیشنهادهای پژوهشی.................................................................................................... 76

  5-4-1- پیشنهاد‌های مبتنی بر نتایج پژوهش............................................................................. 76

  5-4-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی................................................................................... 77

  5-5- خلاصه فصل................................................................................................................ 78

  منابع...................................................................................................................................... 79

  منبع:

   

  منابع

  اسدی، ک. (1379). بررسی تاثیر تبلیغات بازرگانی بر رفتار خریداران مواد بهداشتی شوینده، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.

  ایرانمنش، م. (1382). چگونگی شناخت رفتار مصرف کننده در بازار های محصولات بهداشتی- آرایشی و شوینده، هشتمین همایش بین المللی صنایع بهداشتی و آرایشی، تهران، صص 74-78.

  اشرف زاده، سیدمحمدرضا. نادر مهرگان. (1387). اقتصادسنجی پانل دیتا. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.

  بلوریان تهرانی، م. (1376). بازاریابی و مدیریت بازار، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران.

  باباخان، و. (1389). بررسی تاثیر تبلیغات بازرگانی محصولات شوینده-بهداشتی شرکت کف بر مصرف کنندگان کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور کرج.

  تقی نتاج، غلامحسین. (1384). مدیریت هزینه ی روبات ها در فرآیند تولید، مجله ی تدبیر، شماره ی 166.

  تریسی، برایان. (1384). روانشناسی فروش، ترجمه ی مهدی قراچه داغی، تهران: آسیم.

  حجازی، رضوان. حیدرپور، فرزانه. حسن زاده، مهشید. (1389). مخارج تبلیغات و ارزش بازار، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره3، پیاپی 36، صص 25-36.

  حمیدی زاده، محمدرضا. یزدانی، ناصر. (1390). مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان، فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، سال سوم، شماره6، صص 150-176.

  حیدرپور، فرزانه. طهماسبی گتابی، ابوطالب. (1389). تأثیر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب سپرده های بانک ها (مطالعه موردی بانک صادرات استان مازندران)،  پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، صص 81-98.

  حکیم آرا، م. (1383). تبلیغات متقاعدگرانه، انتشارات خانه کتاب، تهران، ص 232.

  حجازی، رضوان. حیدرپور، فرزانه. حسن زاده، مهشید. (1389). مخارج تبلیغات و ارزش بازار، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 3- پیاپی 3، صص 25-36.

  خورشیدی، غلامحسین. (1372). گفتارهای اقتصادی: جلد دوم، انتشارات اطلاعات، چاپ اول.

  خدامی پور، احمد. بزرایی، یونس. (1392). بررسی رابطه رقابت بازار محصول با ساختار هیات مدیره و کیفیت افشا، دانش حسابداری، 4(14): صص،51-66.

  خجسته، ح. (1381). درآمدی بر جامعه شناسی رادیو، انتشارات تحقیق و توسعه صدا، تهران، ص 5.

   خواجوی، شکراله.  محسنی فرد، غلامعلی.  رضایی، غلامرضا.  حسینی راد، سید داوود. (1393). بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول، شماره سوم، شماره پیاپی(3)، صص 119-134.

  دلاور، علی. (1384). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی: دانشگاه پیام نور.

  روستا، ا. ونوس، د. و ابراهیمی، ع. (1390). مدیریت و بازاریابی، انتشارات سمت، تهران، چاپ پانزدهم، ص 7.

  روستا، ا. ونوس، د. ابراهیمی، ع. (1375). بازاریابی و مدیریت بازار، انتشارات سمت، تهران.

  روستا، احمد. ابوالفضلی، سید ابوالفضل. قربانی، حسن. (1388). بررسی نقش تعدیل کننده عدم اعتماد به اجتناب از تبلیغات اینترنتی، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 2، صص 51-66.

  سجودی، ف. و نامور، ز.(1385). بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی، مجله زبان و زبان شناسی، شماره 2.

  ستایش، محمد حسین. کارگرفرد، محدثه. (1390). بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی، سال اول، شماره اول، صص 9-31.

  شیرین بخش، شمس الله. زهرا حسن خونساری. (1384). کاربرد Eviews در اقتصادسنجی. چاپ دوم، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.

  صحافی اسفندآبادی، حمید. (1389). ارتباط اهرم مالی و تنوع سرمایه گذاری با مدیریت سود فزاینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.

  صدرایی جواهری، احمد. ذبیحی دان، محمد سعید. بلاغی، علی. (1390). بررسی اثر تبلیغات و تمرکز صنعتی بر سودآوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران، اقتصاد کشاورزی، جلد 5، شماره3 ، صص 193-208.

  عادلی، ا. شعبانپور، ب. (1386). نقش بسته بندی آبزیان بر رفتار مصرفی خانوارهای شهر تهران، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلدچهاردهم، شماره 1، فروردین و اردیبهشت، صص 91-99.

  عطافر، ع. محمودی، س. (1388). بررسی گرایش خریدارن در فرایند تصمیم گیری در بازار تلویزیون در شهر اصفهان، مجله فرهنگ مدیریت، سال هفتم، شماره 19، بهار و تابستان، صص 143-162.

  فروزفر، ع. (1386). اصول و فنون تبلیغات، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

  فراهانی، ا. و کشاورز، ل. (1382). نقش رسانه ها در آموزش درس تنیس روی میز رشته تربیت بدنی نظام اموزش از راه دور، مجله المپیک، سال یازدهم، شماره 1و2، پیاپی(23)، بهار و تابستان، ص 71.

  فخری، مریم. (1389). اثر جهانی شدن و توسعه روابط تجاری کارآفرینی(کشورهای OECD). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.

  فخاریان، ابوالقاسم. (1382). تغییر دیدگاه سهامداران نسبت به ارزش بنگاه، حسابدار، شماره 157، صص 27-40.

  فلاحی، فیروز. دهقانی، علی. (1389). ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینه های تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعت ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا)، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی; 11(1):9-30.

  فلاحی، فیروز. افشاری، مجید. ممی پور، سیاب. (1389). بررسی ارتباط متقابل بین تبلیغات، درجه تمرکز و سودآوری در صنایع ایران (رهیافت معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط)، پژوهشهای اقتصادی ایران; 15(45):49-75.

  قوچانی، فرخ. هاشم نیا، شهرام. اقبال، رویا. (1392). بررسی تاثیر انواع تبلیغات رسانه ای به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی در رفتار خریداران خودروی سواری، مجله مدیریت بازرگانی، شماره 20، صص 103-120.

  قوچانی، فرخ. هاشم نیا، شهرام. اقبال، رویا. (1392). بررسی تاثیر انواع تبلیغات رسانه ای به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی در رفتار خریداران خودروی سواری، مدیریت بازاریابی; 8(20):103-120.

  کرایسل، ا. (1381). درک رادیو، معصومه عصام، انتشارات تحقیق و توسعه صدا، تهران، ص 3.

  گجراتی، دامدار. (1386). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه حمید ابریشمی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

  گلچین فر، ش. بختیاری، ا. (1385). کلینیک بازاریابی و تبلیغات، مجله تدبیر، شماره 170.

  مومنی، منصور. علی فعال قیومی. (1387). تحلیل های آماری با استفاده از spss . چاپ دوم، انتشارات کتاب نو.

  محمدیان، م. (1379). مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی، انتشارات حروفیه، تهران، چاپ اول.

  میرزایی، ح. امینی، س. (1385). تحلیل محتوای پیام های بازرگانی تلویزیون با تاکید بر طبقه اجتماعی و سبک زندگی، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطی، سال ششم، شماره 2، پاییز، صص 135-153.

  ناظمی،  شمس الدین. وصال، حسین. (1386). تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، دانشور رفتار، سال چهاردهم، شماره 23، صص 13-32.

  نیکوکار، غ. دیواندری، ع. ابراهیمی، ع. اسفیدانی، م. (1388). الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان، صص 135-150.

  ونوس، داور. (1375). قضایایی در بازاریابی و مدیریت بازار، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.

  وای گی، چ. (1382). جهانگردی در چشم اندازی جامع، علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، ص 257.

  واعظ، محمد؛ طیبی، سیدکمیل. عبدالله قنبری. (1386). نقش هزینه های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده صنایع با فناوری بالا، فصلنامه بررسی های اقتصادی، شماره4، صص:72-53.

   

  Ash, P.(1979), The Role Of Advertising In Changing Concentration, 1963-71, Southern Economic Journal, 46, 288-97.

  Assuel, H. (1995). “Consumer behavior and marketing action”, In Lain, Hong, Lu, Duoc and Tu. Li(eds.), Kristianstand University the Department of Business Studies, December 2006.

  Aaker, D. A. & Stayman, D. M. (1990). “Measuring audience perceptions of commercial and relating them to ad impact”, Journal of Advertising Research, 30 (4), pp. 7-17.

  Aaker D. A. (1996). Measuring brand equity across product and market. California Management Review, 38(3), 102-120.

  Abdel-Khalik, A. Rashad (1975), "Advertising Effectiveness and Accounting Policy", Accounting Review, 657-670.

  Albers. Sonke, (2001), Experiments in competitive product positioning: Actual Behavior Compared to Nash Solutions Business Review, pp151-160

  Aharony J., H Falk, N Yehuda.(2006). Corporate Life Cycle and the Value Relevance of Cash Flow versus Accrual Financial Information. School of Economics and Management Bolzano, Italy ,Working Paper. 34.

  Anthony J. H., Ramesh K.(1992). Association between Accounting Performance Measures and Stock Prices A test of the life cycle hypothesis . Journal of Accounting and Economics; 15: 203-27.

  Brander, J. A., and T. R., Lewis, (1986), "Oligopoly and Financial Structure: The Limited Liability Effect", American Economic Review, Vol. 76, pp. 956-970.

  Bong H. Han, David Manry,(2004), " The value-relevance of R&D and advertising expenditures: Evidence from Korea", The International Journal of Accounting, 155-173.

  Beiner, S., Schmid, M. M., & Wanzenried, G. (2011). Product market competition, managerial incentives and firm valuation. European Financial Management, 17 , 331{366.

  Boone, J. (2008). A new way to measure competition. Economic Journal, 118 , 1245{1261.

  Boone, J., Gri_th, R., & Harrison, R. (2005). Measuring competition. Advanced Institute of Management Research, Paper No. 022.

  Boone, J., van Ours, J. C., & van der Wiel, H. (2007). How (not) to measure competition. TILEC Discussion Paper. No. 2007-014.

  Beasley, R. & Danesi, M. (2002). “Persuasive sings the semiotics of advertising”, Berlin: New York: Mouton de Gruyter, p. 3.

  Bain, J.S., (1956), "Barriers to New competition" cambridge, Mass: Harvard university press, quoted in clarke, 1990.

  Belghitar Yacine , James Khan(2013). Governance mechanisms, investment opportunity set and SMEs cash holdings, Small Businece Economic, pp 59-72.

  Brush, B.C.,(1978), Errors In The Measurement Of Concentration and The Advertising-Concentration Controversy, Southern Economic Journal, 44, 978-966.

  Blacwell , R. D., Miniard. P. & Engel, J. F. (2001). “Consumer Behavior”, (9 th, ed.) USA: Harcourt Collage Publishers”, in Lain , Hong & Lu, Duoc & Tu. Li (eds.), Kristianstad University the Department of Business Studies, December 2006.

  Bruner, G. C. and Kumar, A. (2000). “Web commercials and advertising hierarchy of-effects”, Journal of Advertising Research, 40 (1), pp. 35-42.

  Brown, S. P. & Stayman, D. M. (1992). “Antecedents and consequences of attitude toward the ad: A mata analysis”, Journal of Consumer Research, 19 (1), pp. 34-51.

  Bag well, K. (2005). The economic analysis of advertising. August 2005, Retrieved from http://www.stanford.edu/~kbagwell/Bagwell_ eb/adchapterPost082605.pdf.

  Bass F. M. (1969). A simultaneous equation regression study of advertising and sales of cigarettes. Journal of Marketing, 5, 291-300.

  Belch G.E. (2008). Advertising and promotion: Integrated marketing communication(6th ed.). Australia: McGraw- Hill.

  Boo S. Busser J. & Baloglu S. (2009). A model of customer-based brand equity and its application to multiple destinations. Tourism Management, 30, 219–231.

  Bixia. X,(2007). Life Cycle Effect on the Value Relevance of Common Risk Factor . Review of Accounting and Finance; 6: 162-175.

  Broksbank,Roger.(1994), The Anatomy of Marketing Positioning Strategy, Marketing Intelligence &Planning ,vol12,No.4,pp.10-14

  Basu S. The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics 1997; 3-37.

  Conchar, Margy P., Melvin R. Crask, and George M. Zinkhan. (2005). Market Valuation Models of the Effect of Advertising and Promotional Spending: A Review and Meta- Journal of the Academy of Marketing Science. 33(4), 445-460.

  Cheng, Peter. Paul, Man. Cheong H. Yi.(2013). The impact of product market competition on earnings quality, Accounting and Finance, vol. 53 : pp. 137–162.

  Chen, Shenglan. Kun Wang, Xiaoxue Li.(2012). Product market competition, ultimate controlling structure and related party transactions, China Journal of Accounting Research, vol. 5. Pp. 293–306.

  Comanor, W.S. and Wilson, T.A. (1967), Advertising, Market Structure and Performance, Review of Economic and Statistics, vol.57, pp.133-140.

  Comanor, W. S. and Wilson, T.A. (1978), "The Effect Of Advertising on Competition: A Survey" Journal of Literature, Vol. 17, 453-76

  Cortes, B.S. (1998), Trends In Industrial Concentration In Japan, 1983-92, International Review Of Applied Economics, 12, 271-281.

  Comanor, W.S. and Wilson, T.A. (1967), Advertising, Market Structure and Performance, Review of Economic and Statistics, vol.57, pp.133-140.

  Cowling, k.and waterson, M., (1976), "price-cost margins and Market structure" Economica, 43, 267-74.

  Campbell, E. & Wright, T. (2008). “Shut-up I don’t care: understanding the role of relevance and interactivity on customer attitudes toward repetitive online advertising”, Journal of Electronic Commerce Research, l9 (1), pp. 62.

  Cohen ,W. A. (1991). “The practice of marketing management-Macmillan-company.

  Clark, Eddi M., (1994) “Attention, attitude, and affect in response to advertising”, Lawrence Erlbaum Associates,.

  Comanor W. S., & Wilson T. A. (1979). The effects of advertising on competition: A survey. Journal of Economic Litrature, June, 453-476.

  Chauduhuri, Arjun (2002). How brand reputation affects the advertising- Brand Equity link. Journal of Advertising Research, May/June, 33-43.

  Chen, S. (2001) " . Strategic Management of e-Business", John Wiley and Sons, Chichester.

  Chen H.ch. (2007). Customer’s Perception of the Marketing Mixed and the Effect on Taiwan Hypermarket Brand Equity. (Doctoral dissertation). Lynn university, Florida.

  Chauvin, Keith W., and Hirschey, Mark (1993), "Advertising, R&D, Expenditures and the Market Value of the Firm", Financial Management, 4, 128-140.

  Darling, John.R, (2001), Successful competitive positioning: The key for entry into the European consumer market, European Business Review . Vol13,No.4,pp.209-221

  Delorme, Charles, D., J.R., David, R. Kamerschen, P., klein, G. and Ford Voeks, L. (2002). Structure, Conduct and Performance: A Simultaneous Equations Approach, Applied Economics, (34): 2135-2141.

  Ekelund, R.B. Jr. and Gramm, W.P. (1970), Advertising and Concentration: Some New Evidence, Antitrust Bulletin, 41,241-249.

  Erenkol Degermen H.A. Duygun A. (2010). Customers’ perceived brand equity and a research on the customers of bellona which is a Turkishfurniture brand. Journal of American Academy of Business, 16(1), 93-109.

  Fosu, Samuel. (2013). Capital Structure, Product Market Competition and Firm Performance: Evidence from South Africa, Department of Economics, University Road, Leicester, Working Paper No. 13/11, pp. 1-33.

  Falk, Haim and Miller, Joseph C. (1977), "Amortization of Advertising Expenditures", Journal of Accounting Research, 1, 21-31.

  Guney, Y.Li., & Fairchild, R. (2011). The relationship between product market competition and capital structure in chines listed firm, International Rewiew of Financial Analysis, Vol. 20, pp. 41-51.

  Green, W.H. (2001). Econometric Analysis. New York university, fifth edition.

  Greer, D.F. (1971), Advertising and Markrt Concentration, Southern Economic Journal, 38, 19-32.

  Gisser, M. (1991), “Advertising, Concentration and Profitability in Manufacturing”, Economic Inquiry, Vol.29, 148-65.

  Gisser, M. (1999), “Dynamic Gains And Static Losses In Oligopoly: Evidence Of The Beer Industry, Economic Inquiry, 37,554-575.

  Graham Jr. Roger C. & Frankenberger, Kristina D., (2000),"The Contribution of Changes in Advertising Expenditures to Earnings and Market Values," Journal of Business Research, vol. 50, Issue2, pp. 149-155.

  Greuner, M.R., Kamerschen, D.R. and Klein, P. (2000), The Competitive Effects of Advertising in the US Automobile Industry, 1970-94, International Journal of Economics of Business, vol7, Issue 3, pp.245-261.

  Gupta, N. (2008), Advertising and Firms’ Performance: An Empirical Analysis, Ph.D Dissertation, Gokhale Institute of  Politics and Economics, pp.1-59.

  Graham Jr. Roger C. & Frankenberger, Kristina D., (2000),"The Contribution of Changes in Advertising Expenditures to Earnings and Market Values," Journal of Business Research, vol. 50, Issue2, pp. 149-155.

  Homer, P. M. (1990). “The mediating role of attitude toward the ad: some additional evidence”, Journal of Advertising Research, 27 (February), pp. 78-86.

  Hansen F. Christensen L.B. (2003). Branding and Advertising. Denmark: Narayana Peress.

  Hackley Ch. (2005). Advertising and Promotion Communicating Brands. London: SAGE Publications.

  Han, Bong H., David Manry,(2004), " The value-relevance of R&D and advertising expenditures: Evidence from Korea", The International Journal of Accounting, 155-173.

  Hirschey, Mark (1982), "Intangible Capital Aspects of Advertising and R&D Expenditures", The Journal of Industrial Economics, 4, 375-390.

  Hirschey, Mark and Weygandt, Jerry J. (1985), "Amortization Policy for Advertising and Research and Development Expenditures", Journal of Accounting Research, 1, 333-343.

  Hsu, Li-Tzang (Jane), and Jang, SooCheong (Shaw n) (2007), "Advertising Expenditures, Intangible Value and Risk: A Study of Restaurant Companies", Elsevier, 1-7.

  Jobber, D. (1997). “Marketing”, Mc Grow Hill Book Company.

  Joshi, A., Hanssens, D.M., (2009). Advertising spending and market capitalization. Working Paper, University of California, Los Angeles, Anderson School of Management.

  Jung, J.H.; Leckenby, J. D. (2007). "Attitudes toward mobile advertising acceptance and behavior intention: comparison study of Korea an U.S".

  Kim, Yura. Joo, Jaewoo. (2013). The Moderating Effect Of Product Market Competition In The Relationship Between Advertising Expenditures And Sales, The Journal of Applied Business Research , Volume 29, Number 4. Pp. 1061-1076.

  Kundu, A. (2007), Advertising and Firm Value: Mapping the relationship between Advertising, Profitability and Business Strategy in India.

  Kotler , P., Armstrong, G., Sonders, J. & Wong, V. (2001). “Principle of Marketing”, 3rh, Prentice-Hall.

  Kotler p. and K.L Keller (2006) Management Upper Saddle River NJ : Prentice Hall Twelfthed.

  Keller K.L. (1993). Conceptualize, measuring and managing costumer based brand equity. Journal of Marketing, 57, 1-22.

  Keller Kevin L. (1998). Strategic brand management: Building, measuring and managing brand equity. New Jersey: Prentice Hall.

  Kim J.H. Hyun H. (2010). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Industrial Marketing Management, under press.

  Kayaman R. Arasli H. (2007). Customer based brand equity: evidence from the hotel industry. Managing Service Quality, 17(1), 92–109.

  Kim J.H. Hyun H. (2010). A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector. Industrial Marketing Management, under press.

  Kotler, Philip (2000) "Marketing Management the Millennium Edition", Prentice-Hall of India, New Delhi.

  Kalafatis, Stavros .P, et al , (2000) , Positioning strategies in business market, vol15,No.6, pp.416-437.

  Kaul.Anil, R.Rao.Vithala,(1995), Research for product positioning and design decisions: An integrative review, International Journal of Research inMarketing ,vol12,pp.293-320

  Kotler, Philip, (1988) ,Marketing Management and Strategy, Prentice-Hall International ,Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.pp.189-224.

  Krishnamurthy S.(2001).” The effects of provision points on generic advertising funding”. Market Lett;12:315–25.

  Lovisuth. (2008). The strategic use of corporate debtunder product market  competition: theory and evidence. A thesis submitted to the degrce of doctor  of philosophy university of bath school of management.

  Li, X., (2010), "The Impact of Product Market Competition on Quantity and Quality of Voluntary Disclosures", Review of Accounting Studies, Vol. 15, PP. 663-711.

  Lunn,J. (1989), R&D, Concentration And Advertising, A Simultaneous Equations Model, Managerial and Decision economics, 10, 101-105.

  Lutz, R. J. (1985). “Affective and cognitive antecedents of attitude toward the ad: A conceptual framework”, in Alwitt, L. F. and Mitchell, A.A. (eds), psychological processes and advertising Effects: Theory, Research and application, NJ, Hillsdale: Lawrence, Erlbaum Associates, pp. 45-63.

  Lord, K. R., Lee, M.-S. & Sauer, P. L. (1995). “The combined influence hypothesis: Central and peripheral antecedents of attitude toward the ad”, Journal of Advertising, 24 (1), pp. 73-85.

  Li-Tzang (Jane) Hsu, Soo Cheong (Shawn) Jang. (2008). Advertising expenditure,intangible value and risk: A study of restaurant companies. International Journal of Hospitality Management.27, 259–267.

  Larsen, T. A., & Sirnivasan, S. (2003). Advertising intensity and R&D intensity: Differences across industries and their impact on firm’s performances. International Journal of Business and Economies, 2 (2), 167-176.

  Lee, S.F.; Tsai, y. C.; Wen-Jang J. (2006). "An empirical examination of customer perception of mobile advertising" Information resource management Journal, Vol. 19, pp. 39-55.

  Low S.G. Mohr J.J. (2000). Advertising vs. sales promotion: a brand management perspective. Journal of Product & Brand Management, 9(6), 389–414.

  Mann, H.M. (1966), Seller Concentration, Barriers To Entry And Rates Of Return In Thirty Industries, 1950-1960, Review Of Statistics And Eco.

  Mann, H.M., Henning,J.A., and Meehan,J.W. (1967), Advertising and Concentration: An Empirical Investigation, Journal of Industrial Eco.

  Martin,S.,(1979), Advertising, Concentration And Profitability: The Simultaneity Problem, Bell Journal Of Economics, 10, 639-637.

  Mueller, W.F. and Rogers, R.T.(1980), The Role Of Advertising In Changing Concentration Of Manufacturing Industries, Review Of Economics And Statistics ,62, 82-96.

  Milyo, J. And Waldfogel, J. (1999), The Effect Of Price Advertising On Price: Evidence In The Wake Of 44 Liqourmart, The American Economic Review, 89, 1081-1096.

  Madden, G. and Savage, S.J. (2000), Market Structure, Concentration And Pricing In The United States International Telephone Market Services, The Review Of Economics And Statistics, 82, 292-296.

  Muehling, D. D. (1987). “An investigation of Factors underlying attitudes-toward advertising-ingeneral”, Journal of Advertising, 16 (1), pp. 32-40.

  Mackenzie, S. B. and Lutz, R. J. & Belch, G. E. (1986). “The role of attitude toward the ad as a mediator of advertising effectiveness: A test of competing explanations”, Journal of Marketing Research, 23 (2), pp. 130-143.

  Mackenzie, S. B. & Lutz, R. J. (1989). “An empirical examination of the structural antecedents of attitude-toward-the-ad in an advertising pretesting context”, Journal of Marketing, 53 (2), pp. 48-65.

  Mc Connell and Muscarella. (1985) "Corporate Capital Expenditure Decisions and the Market Value of the Firm", Journal of Financial Economics, 595-612.

  Marshall Stephen W. (2006) Advertising message Strategies and executional devicesintelevision commercials from award- Winning effective campaigns fram 1999 to 2004 Dissertation for doctoral degsee University of Florida.

  Miller, R. A. (1969). Market structure and industrial performance: Relation of profit rates to concentration, advertising intensity, and diversity. The Journal of Industrial Economics, 17(2), 104-118.

  Mohammed, R., Fisher, R.J., Jaworski, B.J., and Cahill, A.M (2001) "Internet Marketing: Building Advantage in a Networked Economy", McGraw Hill, International Edition, Boston.

  Miller, M., and F. Modigliani. (1961), "Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares", Journal of Business, 411-433.

  Neokosmidi, Z.V. (2005), Advertising, Market Share, And Profitability In The Greek Consumer Industry, Journal Of Business& Economics Research, vol3, No.9, pp.69-76.

  Ornstein S.I.(1978), The Advertising-Concentration Controversy Reply, Southern Economic Journal, 44, 654-660.

  Pandey, I. M., (2004), "Capital Structure, Profitability and Market Structure: Evidence from Malaysia", Asia Pacific Journal of Economics and Business, Vol. pp. 78-91.

  Pauwels, K. and Silva-Risso, J. and Srinivasan, S. and Hanssens, D. M. (2004), "New Products, Sales Promotion, and Firm Value: The Case of The Automobile Industry", Journal of Marketin, 142-156.

  Pandey, I.M. (2004). Capital structure, profitability and market structure: Evidence from Malaysia. Asia pacific journal of economics and business,8(2),pp:78-91.

  Powell, G. R. (2002). Return on marketing investment. Albuquerque, NM: RPI Press.

  Percy L. (2008). Strategic Integrated Marketing Communication, Theory and practice. (first ed.). Canada:Elsevier Inc

  Pappu R. Quester G.P. and Cooksey W.R. (2006). A consumer-based method for retailer equity measurement: Results of an empirical study. Journal of Retailing and Consumer Services, 13(7), 317–329.

  Peles, Yoram (1971), "Rates of Amortization of Advertising Expenditures", The Journal of Political Economy, 5, 1032-1058.

  Pauwels, K. and Silva-Risso, J. and Srinivasan, S. and Hanssens, D. M. (2004), "New Products, Sales Promotion, and Firm Value: The Case of The Automobile Industry", Journal of Marketin, 142-156.

  Reekie, W.S. (1974), Advertising and market structure: Another approach, The Economic Journal, 156-164.

  Rees,R.D. (1975), Advertising, concentration and competition: A comment and further results, Economic Journal, 85, 165-172.

  Robinson, W. T. and J. Chang (1996). Are Sutton’s Predictions Robust? Empirical Insights Into Advertising, R&D, and Concentration. Journal of Industrial Economics, 44.4, December, 389-408.

  Rohloff, A. C. (1967). On methods: Fitting models to aggregate data. Journal of Advertising Research, 43-7.

  Rio A. Vazquez R. & IglesiasV. (2001). The effects of brand associations on consumer response. Journal of Consumer Marketing, 18(5), 410–425.

  Rise.A, Trout.j, (1986), Positioning : The Battle For Your Mind, McGraw-Hill, New York,pp32,195

  Scott, J. H., (1976), "A Theory of Optimal Capital Structure", Bell_Journal of Economics, Vol. 7, pp. 33-54.

  Risend, Marcelo. (2005). Structure, Conduct and Performance: A Simultaneous Equations Investigation for the Brazilian Manufacturing Industry, A Economia Brasileira nos Anos 90.

  Schmalensee, R (1972).” The Economics Of Advertising” Amsterdam: North - Holland.

  Sutton, C.J. (1974), “Advertising, Concentration and Competition”, Economic Journal, 85, 156-76

  Strickland, A. D.and Weiss, L. W. (1976)” Advertising, Concentration and Price-Cost Margin”, Journal of Political Economy, 84, 1109-21

  Smitt, D.S., Danford, G.W., and Stanhouse B.E.,(1978), The Advertising-Concentration Controversy A Comment, Southern Economic Journal, 44, 653-657.

  Sutton, C.J. (1974), “Advertising, Concentration and Competition”, Economic Journal, 85, 156-76

  Strickland, A. D.and Weiss, L. W. (1976)” Advertising, Concentration and Price-Cost Margin”, Journal of Political Economy, 84, 1109-21

  Stone, G., Besser, D. & Lewis, L.E. (2000). “Recall, liking, and creativity in TV commercials: A new approach”, Journal of Advertising Research, 40 (3), pp. 7-18.

  Sole man, R., Michel, E. & Lnera, W. S. (1997). “Marketing: Real people, real choices”, Printed Hall- International LNC.

  Shimp T.A. (2010). Advertising, Promotion and other Aspect of Integrate Marketing Communication.( 8th ed.). Canada: South western cangue learning.

  Smith, Daniel C., & Park, C. W (1992). The effects of brand extensions on market share and advertising efficiency. Journal ofMarketing Research, 29(3), 296-313.

  Silk, A.J., Klein, L.R., and Berndt, E.R. (2001) "The Emerging Position of the Internet as an Advertising Medium", Netnomics, March, 129-148.

  Schlosser, A.E., Shavitt, S., and Kanfer, A (1999) "Survey of Internet User’s Attitudes toward Internet Advertising", Journal of Interactive Marketing, Vol.13, No.3, pp 34-40.

  Simon, Carol J. and Sullivan, Mary W. (1993), "The Measurement and Determinants of Brand Equity: A Financial Approach", Marketing Science, 28-52.

  Teng, M. and C. Li, (2011), "Product Market Competition, Board Structure and Disclosure Quality", Frontiers of Business Research in China, Vol. 5, No. 2, PP. 291-316.

  Teng, M. and C. Li, (2011), "Product Market Competition, Board Structure and Disclosure Quality", Frontiers of Business Research in China, Vol. 5, No. 2, PP. 291-316.

  Tesler, L.G. (1964), “Advertising and Competition” Journal of Political Economy, Vol.72, 537-62.

  Tesler, L.G. (1969), “Another Look At Advertising and Competition” Journal of Industrial Eco., Vol.18, 85-94.

  Tellis J Gerared (2004) Effective advertising Sage Publications.

  Tustin D.H. (2002). The Relationship Between Above-the-Line Advertising and Below-the-Line Promotion Spending in the Marketing of South African Products and Services. (Doctoral dissertation). University of south Africa, South Africa.

  Tong X. Hawley J. (2009). Measuring customer-based brand equity: empirical evidence from the sportswear market in China. Journal of Product & Brand Management, 18(4), 262–271.

  Trehan M. Trehan R. (2007). Advertising and Sales Management. New Delhi: India enterprise.

  Tong X. Hawley J. (2009). Measuring customer-based brand equity: empirical evidence from the sportswear market in China. Journal of Product & Brand Management, 18(4), 262–271.

  Timp,A.Dale,(1989), Marketing ,Facts Onfil. NewYork. Oxford.p.71

  Yoo B. Donthu N. (2001). Developing and validating multidimensional consumer-based brand equity scale. Journal of Marketing Science, 25(1), 1-14.

  Weiss, L.W. (1969), Quantitative Studies in Industrial Organization, Amsterdam: North-Holland Publishing Co,. 1971.

  Willis, M.S. And Rogers, R.T. (1998), Market Share Dispersion Among Leading Firms As A Determinant Of Advertising Intensity, Review Of Industrial Organization, 13, 495-508.

  Wang, Fang, Xiao-Ping (Steven) Zhang and Ming Ouyang. (2008). Does advertising create sustained firm value? The capitalization of brand intangible. Academy of Marketing Science.

  Wang Shinn, S., Kyle, W., Stiegert, R. and Rogers, T. (2006). Structural Change in the U.S. Food Manufacturing Sector, Agricultural Economics, (25): 164-180.

  Woods, J. A. (2004). Communication ROI. Commun World, 21(14) (January– February).

  Wonglorsaichon PH. Sathainrapabayut P. (2008). Brand perception & brand equity of baby accessory products in working moms’ perspective. International Review of Business Research Papers, 4(1), 385-395.

  Zeff, R and Aronson, B (1999) "Advertising on the Internet", Wiley Computer Publishing, London.

   

   

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده : هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام از نوع پژوهش های نیمه تجربی به شمار می رود؛ پس از مروری بر رقابت پذیری و دیدگاه های مرتبط با آن و نوسان پذیری سود، پرسش نامه ای در ارتباط با 6 زیر ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می­کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه­ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر. اما نظریه­ی جدید در مورد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : حسابداری چکیده رقابت در بازار محصول تاثیر قابل توجهی در سرمایه گذاری بنگاه ها و تصمیم گیری های عملیاتی دارد و به لحاظ نظری نشان دهنده حد بالا و پایین سرمایه گذاری در بنگاه اقتصادی است. این مورد پیامدهای نامطلوبی از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه­های معاملاتی، ضعف بازار، نقد شوندگی پایین و بطور کلی، کاهش سود حاصل از ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش مالی چکیده در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مدیریت MBA. چکیده : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ...

چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بو

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

ثبت سفارش