پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

word 1 MB 29943 171
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۷,۴۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم تربیتی

  گرایش روانشناسی تربیتی

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. در این راستا 196 نفر دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر)، پرخاشگری باس و وارن و مزاج کودکی میانه استفاده شد.

  یافته ها نشان دهنده آن بود که طرد-پذیرش والدین و حواسپرتی بطور معنی داری پیش بینی کننده پرخاشگری دانش آموزان است. طرد-پذیرش پدر و آستانه ی حسی پیش بین های پرخاشگری کلامی در دانش آموزان، طرد-پذیرش مادر  پیش بینی کننده پرخاشگری جسمی و خصومت در دانش آموزان و  طرد-پذیرش مادر و حواسپرتی پیش بینی کننده خشم در دانش آموزان بوده، طرد-پذیرش والدین پیش بینی کننده های معنی دار پرخاشگری غیر مستقیم در دانش آموزان بودند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که طرد-پذیرش مادر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا و طرد-پذیرش پدر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین است

  پرخاشگری یکی از شایع ترین اختلال های رفتاری دانش آموزان در مدارس می باشد که به صورت پرخاشگری فیزیکی، کلامی و رابطه ای قابل مشاهده است. آنچه باعث توجه محققان تربیتی به این اختلال رفتاری در مدارس شده است، آثار نا مطلوب آن بر حالات درونی فرد و پیرو آن رفتار بین فردی افراد است و همچنین باعث ایجاد تصویر منفی در بین همسالان و آموزگاران، طرد از سوی والدین و همسالان، افت تحصیلی،ترک تحصیل،مصرف مواد، بیماری و مشکلات دیگر می شود (شهیم، 2007).

  تحقیقات صورت گرفته در زمینه اختلال های رفتاری، این نتیجه را در برداشته که در بروز این اختلال های رفتاری عواملی مثل خانواده، به ویژه الگوی رفتاری والدین و عوامل ارثی و زیستی مثل شخصیت، سن،جنس و خلق و خوی کودک موثر است.خلق و خوی کودک چه به تنهایی و چه با توجه به محیط،عامل مهمی است که به صورت روانی و رفتاری در کودک نمود پیدا می کند و در تحول اجتماعی، شخصیت و سازگاری روانی کوکان نقش ایفا می کند.

  مطالعات نشان داده است که رابطه والدین با فرزندان یک عامل حیاتی برای سازگاری روان شناختی فرزندان است و رفتار پرخاشگرانه فرزندان بیشتر حاصل خانواده های مشکل دار، دارای ساختار ناسالم و ارتباط نامطلوب والدین با فرزندان است که در این خانواده ها معمولا یک محرک استرس زا مانند عدم سازگاری زناشویی، عدم پذیرش فرزندان توسط والدین (فقدان صمیمیت، محبت، عشق، مراقبت، آسایش، حمایت و دیگر تظاهرات مثبت)، طرد والدین (فقدان احساسات مثبت و حضور گسترده ای از رفتارهای آسیب زای جسمانی و روان شناختی)، رفتارهای متفاوت والدین، کنترل روانی فرزندان توسط والدین و خلق و خوی دشوار آنها وجود دارد (شایگتو[1]، منگلزدورف[2] و بران[3]، 2014؛ اکسینر[4] و بایدر[5]،2014؛ روهنر[6]و خالقی[7]، 2012؛ جولی[8] و آندر[9]، 2011). پس بی تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضای خانواده و کیفیت ارتباط والدین و فرزندان و خلق و خوی خود کودک در شکل گیری اختلاهای رفتاری نظیر پرخاشگری نقش و اهمیت به سزایی دارد. بنابرین، برقراری محیطی گرم و صمیمی در خانواده و رابطه محبت آمیز بین والدین و فرزندان باعث کاهش پرخاشگری فرزندان و رفتارهای برون ریزی شده آنها خواهد شد و توجه به خلق و خوی کودک و شناخت بهتر آن به سلامت و رشد بهینه کودکان کمک شایانی خواهد کرد.

  بیان مسئله

  خانواه مهم ترین و اصلی ترین نهاد تربیتی جامعه است. استحکام خانواده و روابط آن منجر به شکل گیری سلامت روانی مطلوب تر برای ورود به جامعه بزرگتر می شود. هرگونه معضل و مشکلی که استحکام خانواده را خدشه دار نماید سلامت جامعه را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. خانواده سالم، خانواده ای است که میان اعضای آن بویژه والدین و فرزندان رابطه درست حاکم باشد) بی تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضای خانواده و کیفیت ارتباط والدین با فرزندان در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی، عاطفی و عقلانی فرزندان نقش و اهمیت فراوانی دارد (محمودی قرابی، 1390).

  یوگین[10]( 2003،  به نقل ازحسن پور، جلالی، شعیری و خزایی، 1392) باور دارد  دامنه ای از رفتارهای پرخاشگرانه که در کودکان به چشم می خورد شاید در پرتو این حقیقت قابل درک باشد که عوامل زیادی در شکل گیری این رفتارها دخالت دارند، مثل عوامل بیرونی (جامعه، محیط، خانواده، آموزش و پرورش) و عوامل درونی (شخصیت، عوامل عاطفی، شناختی و عصب زیستی).

  کراپ[11](2006) معتقد است مشکلات رفتاری، مانند بیش فعالی، بازداری، پرخاشگری و پرخاشگری انفعالی به راحتی می تواند ابراز شود چرا که کودک یا نوجوان روش مناسب برای غلبه بر محیط و ارتباط با اطرافیان خود نداشته و در مدیریت خشم مشکل داشته، بنابراین این نوع رفتار را بروز می دهد (به نقل از حسن پور و همکاران، 1392).

  فارل[12]، سالیوان[13]، اسپسیتو[14]و مایر[15](2005،به نقل از لی[16]، 2014) بیان کردند، در سراسر فرهنگهای جهان اوایل نوجوانی دوره ای است که پرخاشگری به بالاترین سطح خود می رسد. قله پرخاشگری در اوایل نوجوانی است و پس از آن کاهش می یابد. این ممکن است به دلیل آن باشد که اوایل نوجوانی دوره بی ثباتی عاطفی، سرپیچی از چهره های اقتدار مانند پدر و مادر، ناامیدی برای رسیدن به استقلال و تجربه کردن تغییرات جسمی و روانی است. در چنین موقعیتی نمی دانند که چگونه با موقعیت های مشکل ساز برخورد و خود را کنترل کنند. این نکته توضیح می دهد که چرا آنها دست به اعمال پرخاشگرانه میزنند.

  آندرسون[17] و بوشمن[18] (2002، به نقل از رجب پور، مکوندحسینی و رفعیی نیا، 1391)  معتقدند، پرخاشگری[19] را می توان به عنوان رفتاری تعریف کرد که منجر به آسیب یا صدمه زدن به دیگران می شود. از جمله عوامل بیرونی در بروز رفتار پرخاشگری کودکان، عامل خانواده به ویژه الگوی رفتاری والدین است. از این رو نتیجه گرفته اند که بین بد رفتاری والدین و پرخاشگری کودکان ارتباط وجود دارد. اینکه والدی نسبت به کودک خود پذیرنده؛ یعنی عشق و احساس مثبتش را هم بصورت فیزیکی و هم بصورت کلامی ابراز کند (روهنر[20]، 2007)، و یا طرد کننده؛ یعنی با خصومت، پرخاشگری و یا غفلت و مسامحه با کودک رفتار کند (روهنر، 2007)، همگی بر نحوه بزرگسالی که امروز کودک ما محسوب می شود تاثیرگذار است.اساس ارتباط سالم، محبت کردن، دوست داشتن و مبادله مهر و عطوفت است. محبت تقویت کننده ای مثبت است ولی باید در مورد زمان، مکان و میزان و چگونگی استفاده از آن دقت کرد.

  روش و میزان باید با سن و سایر ویژگی های فرد تناسب داشته باشد اگر کودک در دوران رشد به قدر کافی دوست داشته شود یاد می گیرد خود و دیگران را دوست بدارد، در محبت کردن نباید افراط و تفریط کرد زیرا از سویی طرد کردن از خود، وابستگی به دیگران و مشکلات رفتاری را به دنبال می آورد و پذیرش بی حد و مرز، او را پرتوقع، لوس و از خود راضی به بار می آورد.

  چنین فرزندانی از دیگران نیز محبت های آن چنانی را توقع دارند و زمانی که وارد اجتماع می شوند چون انتظارات آنها برآورده نمی شوند سرخورده، افسرده، پرخاشگر و در کل دچار اختلالات رفتاری می شوند.

  در کل محققان حمایت خانواده، تعامل والدین، امیدواری و یاس والدین، تشویق و تنبیه فرزندان، ناامنی محیط خانه، مشارکت والدین در امور خانه و تحصیل فرزندان همه و همه را از عوامل مهم و تاثیر گذار محیطی در مشکلات رفتاری فرزندان می دانند.

  از عوامل درونی تاثیرگذار در پرخاشگری کودکان می توان به مزاج[21] کودک اشاره کرد. یزد خواستی[22] و هاریزاکا[23] ( 2006، به نقل از یزد خواستی، 1389)، مزاج (خلق و خو) را به عنوان دامنه‌ی گسترده ای از صفات رفتاری که ریشه زیستی دارد تعریفکردند. روتبارت [24]و بیتس[25](1998، به نقل از یزد خواستی، 1389) باور دارند مزاج را می توان به صورت تفاوت های فردی و سرشتی نسبتا پایدار در شدت و کیفیت واکنش هیجانی، حرکتی، توجهی و خودنظم بخشی[26] تعریف کرد که حاصل تعامل عناصر زیستی و محیطی است.

  برخی از محققان  مانند پریور[27](1992) بیان می کنند که مزاج نقش مهمی در تحول اجتماعی، شخصیت کودکان و سازگاری روانی آنها ایفا می کند (به نقل از یزدخواستی، 1389). نتایج تحقیق لی (2014) حاکی از وجود رابطه بین مزاج و رفتار پرخاشگرانه ی کودکان می باشد. همچنین او ابراز کرد که رفتار پرخاشگرانه ی نوجوانان تحت تاثیر رفتار والدینی و ویژگی های مزاجی است و این مسئله در مطالعات قبلی هم بررسی شده است (دبو[28] و کلو[29]، 2007؛زو[30]، ژانگ[31]و فارو[32]، 2009). بسیاری از مطالعات گذشته تلاش کرده اند تا پرخاشگری را براساس ویژگیهای بیولوژیکی و مزاجی (زو و همکاران، 2009؛ جونگ[33]، 2000) و رفتار والدینی (ویتارو[34]، بارکر[35]، بووین[36]، برنگن[37] و ترامبلی[38] ، 2006؛ زو و همکاران ، 2009)، یافعل و انفعالات پیچیده میان مزاج وتجربیات اجتماعی با والدین وهمسالان (پاکر[39]، روبین[40] و باکوسکی[41]، 1988؛ لی، 2014) توضیح دهند. هدف از پژوهش حاضر هم این است که آیا طرد– پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه‌ آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

  ضرورت و اهمیت پژوهش

  پژوهشگران و متخصصان بالینی به دلایل متعددی علاقه زیادی به مطالعه پرخاشگری کودکان نشان می دهند (ری[42]، 2007؛ آستور[43]، والاس[44]، بهر[45] و فراویل[46]، 1997، به نقل ازحسن پور و همکاران، 1392). چرا که پرخاشگری در دوران کودکی عامل خطرناک و مهمی برای بروز رفتارهایی چون گرایش به بزهکاری، ترک تحصیل و خشونت در نوجوانی و بزرگسالی است. تقریبا نیمی از کودکان ضداجتماعی رفتارهای مشابهی را در نوجوانی انجام می دهند، همچنین نیمی از نوجوانان ضداجتماعی در بزرگسالی به رفتارهای ضداجتماعی دست می زنند این الگوهای رفتاری نه تنها به فرد پرخاشگر آسیب می رساند بلکه در سطح وسیع تر پیامدهای منفی تری برای افراد دیگر جامعه دارد (به نقل از حسن پور و همکاران، 1392).

  همه ی پژوهشگران، عوامل خطر اولیه ی پرخاشگری را مورد توجه قرار داده اند زیرا شناخت عوامل خطر اولیه منجر به دیدگاهی جامع تر نسبت به مساله شده و انتخاب مسیر را میسر می سازد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشانگر اهمیت محیط ابتدایی رشد کودک، بالاخص خانواده می باشد. که تحقیقات در این زمینه بر نقش فعال رفتار والدینی، شیوه ی قرزندپروری و سبک های دلبستگی والدین و کودکان تاکید نموده و آنها را از عوامل تاثیرگذار بر پیدایش، افزایش و یا تعدیل پرخاشگری کودکان می دانند (لیو[47]، 2011؛ آندروود[48]و همکاران، 2008؛ کاپن[49] و همکاران، 2009؛ گراشف[50]، 2002؛ سنداسترام[51]، 2007).

  از آنجا که والدین بیشترین زمان را با فرزندان میگذرانند، روابط آنها با فرزندان و شیوه های تربیتی آنها می تواند نقش مهمی در پیشرفت رفتاری فرزندان داشته باشد. به عنوان مثال سهل گیری، نظارت ناکافی، برخورد خصمانه، تنبیه گری، بزهکاری، افسردگی، اختلال شخصیت، تربیت  نامنسجم، رفتارهای دوگانه و متضاد، ناکامی های مکرر، تهدید، تحقیر، تبعیض و حمایت ناکافی از سوی والدین می تواند دلیل اصلی بروز مشکلات رفتاری باشد (ماتیز[52] و لاچمن[53] ، 2010). داکارم[54] و دیویدسون[55] (2003) معتقدند توجه به رفتارهای منفی، تقویت رفتارهای پرخاشگرانه کودک، بی توجهی به رفتار اجتماعی، تنبیه اجباری، کنترل ضعیف فعالیت های روزانه کودک و شکست در تنظیم محدودیت ها مربوط به روش انضباطی والدین است که به طور ناخواسته رفتارهای پرخاشگرانه را در کودکان افزایش می دهد.

  از یک سو یافته های برآمده از پژوهش ها نشانگر آنند که کودکان پرخاشگر در بزرگسالی هم به ادامه پرخاشگری تمایل دارند (برویدی و همکاران، 2003؛ فارل و همکاران، 2005، به نقل از لی، 2014)، از سوی دیگر بررسی ها از گسترش روزافزون خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه در مدارس بویژه در سال های اخیر حکایت می کنند (لی، 2014). پس شناخت این مشکل نزد کودکان و مداخله به هنگام می تواند از ادامه این رفتار پیشگیری کند. بنابراین ضرورت تشخیص اولیه این مشکلات نیز مداخلات موثر و روش های درمانی متناسب با هر کودک بیش از پیش احساس می شود. این مطالعات ما را یاری می دهند تا با شناخت مراحل پیشرفت اختلال، هم چنین مهم ترین عوامل خطرساز در بروز نشانه های اختلال، والدین و معلمان را آگاه کنیم تا با تعامل درست با کودکان و ارتباط موثر با آنان بتوانند نیازهای روانی بویژه امنیت، محبت، احترام و ابراز وجود آنان را تامین کرده و باعث کاهش مشکلات رفتاری و روانی در آنها شده و هم چنین در زمینه پیشگیری و درمان این اختلالات به مربیان و درمانگران کمک شایانی کرد

  [1] -Shigeto

  [2] -Mangelsdorf

  [3] -Bron

  [4] -Akcinar

  [5] -Bayder

  [6]- Rohner

  [7]- khaleque

  [8]- Gulay

  [9]- Onder

  [10]- Joughin

  [11] -Karp

  [12] -Farrell

  [13] -Sulivan

  [14]- Esposito

  [15]- Meyer

  [16]- Lee

  [17]- Anderson

  [18]- Bushman

  [19]- aggression

  [20]- Rohner

  [21] - temperment

  [22]- Yazdkhasti

  [23]- Harizuka

  [24]- Rodebart

  [25]- Bates

  [26]- self - regulation

  [27]- Prior

  [28]- Dboo

  [29]- Kolo

  [30]- Xu

  [31]- Zhang

  [32]- Faro

  [33]- Jeong

  [34]- Vitaro

  [35]- Baker

  [36]- Bovin

  [37]- Brendgen

  [38]- Tremblay

  [39]- Paker

  [40]- Rubin

  [41]- Bukowski

  [42]- Ray

  [43]- Astor

  [44] - Wallace

  [45]- Behere

  [46]- Fravil

  [47]- Liv

  [48]- Underwood

  [49]- Kuppens

  [50]- Gershoff

  [51]- Sandstrom

  [52]- Matthys

  [53]- Lochman

  [54]- Ducarm

  [55]- Dividson

  Abstract:

  The aim of the present study was to investigate the relationship between andparental rejection-acceptance andtemperament Elementary sixth grade girlswiththier aggressive behavior in the FooladShahr.This study is descriptive. In this way 196 Elementary sixth grade girls were selected by multistage random sampling. Questionnaires to gather information from parent to accept- rejection and children (parent form), aggressive bass and Warren and middle childhood temperament was used.

  The results indicate that the parentalrejection-acceptance and distraction  significantly predicted aggression students. The father rejection-acceptance andsensory threshold predictors of verbal aggression in students;mother rejection - acceptance predictor of physical aggression andhostile reception in students; motherrejection-acceptance and distraction predictor of student anger ; As well the findings suggest that themother rejection-acceptance predictors of aggression in children with high distractibility; father rejection-acceptance predictors of aggression in children with low distractibility.

  Abstract

 • فهرست:

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان.................................................................................................................................................. صفحه

  فهرست مطالب.........................................................................................................................................................I

  فهرست‌ جدول‌ها....................................................................................................................................................V

  فهرست ‌نمودارها.................................................................................................................................................VII

  فصل اول: کلیات پژوهش

  مقدمه......................................................................................................................................................................2

  بیان مسئله................................................................................................................................................................3

  اهمیت و ضرورت پژوهش......................................................................................................................................7

  هدف کلی  پژوهش ..............................................................................................................................................10

  اهداف جزیی پژوهش............................................................................................................................................10

  فرضیه­­های پژوهش................................................................................................................................................10

  تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها.................................................................................................................11

  فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش

  تعریف پرخاشگری...............................................................................................................................................15

  انواع پرخاشگری...................................................................................................................................................17

  پرخاشگری پیدا و پنهان........................................................................................................................................18

  پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی........................................................................................................................18

  پرخاشگری ابزاری و خصمانه .............................................................................................................................19

  پرخاشگری عاطفی وتجاوزگرانه..........................................................................................................................19

  پرخاشگری دفاعی و مجرمانه..............................................................................................................................20

  دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری...........................................................................................................20

  دیدگاه روانکاوی..............................................................................................................................................20

  دیدگاه یادگیری................................................................................................................................................21

  دیدگاه عقلانی-هیجانی....................................................................................................................................23

  دیدگاه جامعه شناسی.......................................................................................................................................22

  دیدگاه ذاتی و غریزی......................................................................................................................................23

  دیدگاه موقعیتی................................................................................................................................................23

  دیدگاه انگیزشی ..............................................................................................................................................25

  راههای کنترل پرخاشگری...............................................................................................................................28

  مؤلفه های مزاج..............................................................................................................................................33

  سطح فعالیت...................................................................................................................................................34

  قابلیت پیش بینی.............................................................................................................................................34

  نزدیک شدن یاکناره گیری ااز محرک جدید...................................................................................................35

  سازش پذیری..................................................................................................................................................36

  شدت بیان خلق..............................................................................................................................................37

  ثبات فراخنای توجه .......................................................................................................................................38

  حواسپرتی  ....................................................................................................................................................39

  آستانه حسی....................................................................................................................................................40

  پدر و مادر شدن......... ....................................................................................................................................41

  تعامل مادر-فرزند.............................................................................................................................................42

  تعامل پدر-فرزند..............................................................................................................................................45

  طرد-پذیرش والدین.........................................................................................................................................48

  رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند.........................................................................................................52

  نظریه روان تحلیل گری....................................................................................................................................52

  نظریه زیستی.....................................................................................................................................................53

  نظریه رفتارگرایی..............................................................................................................................................53

  نظریه یادگیری اجتماعی...................................................................................................................................54

  نظریه­ی انسان گرایی........................................................................................................................................55

  نظریه تعامل گرایی نمادین...............................................................................................................................56

  نظریه منظومه ای..............................................................................................................................................57

  نظریه طرد-پذیر.ش والدین..............................................................................................................................58

  نظریه دلبستگی.................................................................................................................................................59

  کیفیت دلبستگی...............................................................................................................................................62

  دلبستگی در دوران کودکی..............................................................................................................................63

  شیوه های فرزندپروری...................................................................................................................................65

  بازنگری پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها........................................................................69

  بازنگری پژوهش­های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها..........................................................................86

  فصل سوم: روش پژوهش

  جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری................................................................................................................89

  ابزارهای پژوهش.............................................................................................................................................91

  طرد- پذیرش والدین......................................................................................................................................93

  مزاج کودکی میانه.........................................................................................................................................101

  پرخاشگری باس و وارن...............................................................................................................................104

  روش­ اجرای پژوهش...................................................................................................................................107

  روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها.......................................................................................................108

  فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

  مقدمه............................................................................................................................................................110

  یافته­های توصیفی.........................................................................................................................................110

  یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش....................................................................................................... 115

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

  تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش..............................................................................................128

  محدودیت­های پژوهش .............................................................................................................................133

  پیشنهادهای پژوهش...................................................................................................................................134

  پیشنهادهای نظری......................................................................................................................................134

  پیشنهادهای کاربردی..................................................................................................................................135

  منابع

  فارسی........................................................................................................................................................137

  انگلیسی.....................................................................................................................................................141

  منبع:

   

  منابع فارسی:

  استافورد، لورا وبه یر، چری (1991). تعامل والدین و کودکان، ترجمه دهگانپور و مهرداد خرازچی 1377. تهران: انتشارات رشد

  اکبری، احمد (1387). مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران: انتشارات رشد و توسعه .

  الیس، آلبرت (بدون تاریخ). زندگی شادمانه. ترجمه: مهرداد فیروز بخت و وحیده عرفانی (1386).  تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

  اهنگرانی، احد، شریفی درامدی، پرویز و فرج زاده، رباب (1390). رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. سال اول، پیاپی (1)، صص، 8-1.

  آقا محمدیان ، حامد (1384). روانشناسی بلوغ و نوجوانی. مشهد: دانشگاه فردوسی

  پارسا، محسن(1375). روانشناسی رشد کودک و نوجوان. تهران: انتشارات بعثت.

  پایندان، طیبه (1389). مقایسه تاب آمدی، سلامت روان، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی خانواده های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی– اقتصادی،   پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.

  حسن پور، فاطمه، جلالی، محمدرضا، شعیری، محمدرضا و خزایی، محمد (1392). تاثیر کار برپرخاشگری کودکان دبستانی. فصلنامه روان شناسی بالینی، سال سوم، شماره دهم، صص 152-139.تهران: انتشارات رشد.

  خانجانی، زینب (1381). بررسی رابطه جدایی های موقت روزانه مادر–کودک با شکل گیری دلبستگی و مشکلات رفتاری کودکان. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 183 و 184، 162 -127.   

  خداپناهی، محمد کریم (1385). انگیزش و هیجان. تهران: انتشارات سمت.

  خوشایی، کتایون (1386). جان بالبی (نظریه دلبستگی)، تهران: انتشارات دانژه.

  دادستان، پریدخت، احمدی ازعندی، علی و حسن آبادی، رسول (1385). تنیدگی والدینی و سلامت عمومی. فصلنامه روانشناسی ایرانی. 7، 184-171.

  رایس، فرانچ (1382). رشد انسان (روانشناسی رشد از تولد تا مرگ). ترجمه فروغان،م 1387. انتشارات: ارجمند نسل فردا.

  رجب پور، مجتبی، مکوند حسینی، شاهرخ و رفیعی نیا، پروین (1391). اثر بخشی گروه درمانی رابطه والد-کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی. مجله روان شناسی بالینی، سال چهارم، شماره یک (13). صص 74-64.

  ریو، جان مارشال (2001). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی (1383). تهران: ویرایش.

  سادوک، بنجامین، جی و سادوک، ویرجینا (2003). خلاصه روان پزشکی کاپلان. ترجمه: حسن رفیعی و فرزین رضاعی (1382). تهران: ارجمند.

  سپاسی، علی (1384). نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

  سپهری، صیاد و مظاهری، محمد (1388). الگوهای ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان. فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 22، 150-141.

  شریفی اردانی، الهام (1391). تدوین و استاندارد سازی بسته های آموزش بومی ومهارت های ارتباطی  والد–کودک بر مبنای آسیب شناسی تعاملی در کودکان پیش دبستانی شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه اصفهان.شکوهی یکتا، محسن، زمانی، نیره، پرند، اکرم، اکبری زردخانه، سعید (1388). اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین. روان شناسی رشد. شماره 77، 147-137.

  شولتز، دوان (1990). نظریه های شخصیت. ترجمه: یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقشبندی، بهزاد گودرزی، هادی بحیرایی و محمدرضا نیکخو (1383). تهران: ارسباران.

  علایی، رقیه، کدیور، پروین، خانی، شهرام و صرامی، غلام (1389). بررسی مدل روابط علی عوامل خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در نوجوانان روستاهای کرج. دوفصلنامه توسعه روستایی، شماره 3، صص 137.

  علیزاده، حامد (1384). تعامل والدین – فرزند. پژوهش های روان شناختی، 6 ، 3 و 4.

  فرانکن، رابرت (1998). انگیزش و هیجان. ترجمه: حسن شمس اسفندآبادی، غلامرضا محمودی و  سوزان امامی پور (1384). تهران: انتشارات فی.

  فیض، جواد (1389). رفتار پدر و مادر با کودک و نوجوان. چاپ دوم. تهران: نشر امیرکبیر.

  کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین و گرب، چک (1994). خلاصه ی روانپزشکی (علوم رفتاری روانپزشکی)، ترجمه: نصرت الله پور افکاری (1375). تهران: شهر آب.

  کمبل، سعید (1387). مشکلات رفتاری پیش دبستانی، ترجمه صیادان، س. چاپ اول، تهران: نشر دانژه.

  کاویانی، محمد، آذربایجانی، مسعود، سالاری فر، محمدرضا، موسوی اصل، سید مهدی، عباسی، اکبر و غروی، محمد (1390). روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی. تهران: انتشرات سمت.

  محمودی قرابی، جواد (1390). ارتقای کیفیت ارتباط مادر با کودک و نوجوان–همایش ارتقای کیفیت  ارتباط مادر با کودک و نوجوان.

  موسوی، پریسا، مظاهری، علی و قنبری، سعید (1390).پذیرش همسر و سازش یافتگی روان شناختی: نقش تعدیل درزنان کننده پذیرش والدین متاهل تهرانی. مجله مطالعات روان شناسی تحولی. سال هشتم، شماره 32، صص47-27.

  نظری نژاد، محمد (1386). آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان، چاپ پنجم، مشهد: نشر آستان

  نظری، علی (1389). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی، چاپ ششم، تهران: نشر علم. 

  نوابی نژاد، شهلا (1373). سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.     

  نیک بخت، الهه (1389). بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی بر تعارض والد–نوجوان، دختران دبیرستانی منطقه جرقویه سفلی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه   اصفهان.

  یار محمدیان، 1. (1389). روان شناسی کودکان و نوجوانان ناسازگار. تهران: انتشارات یادواره کتاب.

   

   

  Akcinar, B., &  Baydar, N. (2014). Parental control is not unconditional detrimental for externalizing behaviors in early childhood. InternationalJournal of Behavioral Development, 38(2) , 118-127.

   

  Astor, R. A., Wallace, J. M., Behere, w. J., & Fravile, K., A. (1997). Preception  of school violence as a problem and report of violence events : A national   survey of school social workers.Social Work, 42, 55-68.

   

  Anderson, C., & Bushman, B., J. (2002). Human. Aggression. Annual Review of psychology, 53, 17-51.

   

  Anderson, C., Bushman, B., Rothstein, R., Shibuya, A., swing, E., Sakamoto, A., &Saleem, M. (2010). Violent video game effects   on aggression, empathy, and prosaical behavior in eaten and western countries: A meta-analytic review. American PsychologicalAssociation Bulletin, 136, 115-175.

   

  Acher, J. (2001). A strategic approach to aggression. Journal of Social    Development, 10, 267-271.

   

  Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2005). The role of parenting styles in children’sproblem behavior. Child Development, 76, 1144–115.

   

  Bandura, A. (1977). Social Iearning theory. Englewood Cliffs, NJ:  Prentice Hall.

   

  Baumrind, D. (1978). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology Monographs, 4, 1–102.

   

     

  Belsky, J., Bakermans, M. J., & van IJzendoorn, M. H. (2007). For better and for worse: Differential susceptibility to environmental  influences. Current Directions inPsychological Science, 16, 300–304.

   

  Belsky,  J.,  &  Pluess,   M. (2009).  Beyond diathesis-stress: Differential susceptibility to environmental influences. Psychological Bulletin,135(6),  885–908.

   

  Belsky, J. & pluess . M. (2011). Differential susceptibility to long-term effects of quality of child care on externalizing behavior in adolescence?International  journal of Behavioral Development, 36(1), 2-10.

   

  Bloom, B. L. (1985). A factor analysis of self-report measures of family functioning. Family Process, 24, 225–239.

   

  Blair, R. ( 2010 ). Psychology Frustration and reactive    aggression: The role of ventromedial  prefrontal  cortex. British Journal  of  psychology, 101, 383 – 399.

   

  Borders, A., Earlewine, M., & Jajodia, A. (2009). Could mindfulness decrease anger, Hostility, and aggression by deerasing rumination? Brain & Behavior: Physiological Psychology Society, 12, 101-115.

   

  Bowlby, J. (1974). Attachment and Loss. Attachment, Vol I. New York: Basic Book.

   

  Brendgen, M., Vitaro, F., Tremblay, R. E., &  Lavoie, F      .(2001). Reactive And proactive aggression: Predictions to physical violence in Different contexts and moderating effects of parental monitoring and caregiving behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 4,  293–304.

   

  Broidy,  L. M.,  Nagin,  D. S., Tremblay,  R. E.,  Bates,  J. E.,  Brame,  B., & Dodge,  K. A. (2003).  Developmental trajectories of childhood disruptive behaviors and adolescent delinquency: A six-site, cross-national study. Journal Developmental Psychology, 39(2),  222–45.

   

  Brotman, L. M., ONeal, C. R., Huang, H. Y., Gouley, K. K., Rosenfelt, A., & Shrout, p. E. (2009).  An experimental test of parenting practices as a mediator of early childhood physical aggression. JournalChildPsychology and Psychiatry, 50(3), 235-245.

   

  Bushman, B. J. & Anderson, C. A. (2001). Is It time to pull the hostile versus instrumental aggression dichotomy? Psychological Review, 108, 237-279.

   

  Buss, A. H., & warren, W. l. (2000). Aggression Questionnaire: Manvel loss Angeles, CA: Western psychological services.

   

  Cassidy, J., & Berlin, J. (1994). The insecure/ambivalent patterns of attachment: Theory and research.child Development, 65, 971 -991.

   

  Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Question Questionnaire.Journal OfPersonality and Social Psychology, 63 (3), 254-549.

   

  Byers, E. s., Sears, H. A., Voyer, S. D., Thurlow, J. L., Cohen, J. N., & Weaver, A. D. (2003). An adolescent perspective on sexual health  education at school and at home: ll.middle school students.Canadian Journal ofHuman sexuality, 12, 19-33. 

   

  Casas, J. F., Weigel, S. M., Crick, N. R., Ostrov, J. M., Woods, K. E., Jansen, E. A., & Huddleston, C. A. (2006). Early parenting and children’s relational and physical aggression in the preschool   and home contexts. Applied Developmental Psychology, 27, 209–220.

   

  Caspi, A., Henry, B., MeGee, R. O., Moffitt, T, E., sliva, P. A. (1995). Temperamental origins of child and Adolescent Behavior problems: From Age Three to Age Fifteen.Child Development, 66,  55-68.

   

  Chen, X., Rubin, K. H., & Li, B. (1997). Maternal acceptance and social and school adjustment in Chinese children: A four-year longitudinal study. Merrill-Palmer Quarterly, 43, 663- 681.

   

  Chen, X., & French, D. C. (2008). Children’s social competence incultural context. Annual Review ofPsychology, 59, 591–616.

   

  Clark, L. A., Watson, D., & Mineka, S. (1994). Temperament, personality, and the mood and anxietydisorders. Journal of Abnormal Psychology, 103, 103-116

   

    Conner, D. ( 2004 ). Aggression  and  antisocial  behavior  in  children  and adolescents : Research and Treatment. New York: The Guilford press .

   

  Crothers, L. M., Schreiber, J. B., Field, J. E.,& Kolbert, J. B.  (2009). Development and Measurement through confirmatory Factor Analysis of  the young Adults social Behavior scale (YASB): An assessment of Relational Aggression In adolescence and young Adulthood.Journal of psychoeducational Assessment,27 (1), 17-28.

   

  Crick, N. R., & Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment. Child Development, 66, 710-722.

   

  Crespo, C., Kielpikowski, M., Pryor, J., & Jose, P. E. (2011). Family rituals in New Zealand families: Links to family cohesion and adolescents well-being. Journal of Family Psychology 25, 184-193.

   

  Cummins, p. ( 2006 ). Working  with  anger  a  constructivist  approach .  London: John  Wiley  & sons ltd .

   

  Davies, P. T., & Cummings, E. M. (1994). Marital conflict and childadjustment: An emotionalsecurity hypothesis. Psychological Bulletin.Journal of Socialand Personal Relationships, 31(2), 387- 411.

   

  Davies, P. T., Harold, G. T., Goeke-Morey, M. C., & Cummings, E. M. (2002). Child emotional security and interparental conflict. Monographs of the  Society for Research.Child Development, 67, 27–62.

   

  David, A.,  Nelson, c. y., Olsen, S. M.,  &  Hart , C. H. (2013).Parent psychological control dimensions: connections with Russian preschooler's physical and relational aggression. Journal of Applied Developmental Psycholog, 34,  1-8.

   

  Dboo, G., & Kolo, A. (2007). Ethnic and gender differences in temperament and the relationship between temperament and Depressive and Aggressive mood.personality and Individual Differences,43, 1756-1766.

   

   

  Eisenberg, N., Zhou, Q., Spinrad, T. L., Valiente, C., Fabes, R.   A., & Liew, J. (2005). Relations among positive parenting,children’s effortful control, and externalizing problems: A threewave longitudinal study. Child Development, 76, 1055- 1071.

   

  Sheikh, M. J., Hinnant, B., Kelly, R. J., & Erath, S. (2010). Maternalpsychological control and child internalizing symptoms: Vulnerabilityand protective factors across bioregulatory and ecologicaldomains. Journal of ChildPsychology and Psychiatry, 51, 188–198.

   

  Farrell, A. D., Sullivan, T. N., Esposito, L. E., Meyer, A. L., & Valois, R. F.A.(2005). latent growth curve analysis of the structure of aggression, drug use, and delinquent behaviors and their interrelations over time in urban and rural adolescents. Journal Of Research onAdolescence, 15(2), 179–204.

   

  Feldman, R., & Masalha, S. (2010). Parent–child and triadic antecedents of children’s social competence: Cultural specificity, shared process.Developmental Psychology, 46, 455–467

   

  Fotti, S. A., Katz, L. Y., Afifi, T. O., & Cox, B. J. (2006). Theassociations between peer and parental relationships and suicidalbehaviours in early adolescents. Canadian Journal of Psychiatry, 51, 698–703.

   

   

  Ganiban, J. M., Ulbricht, J., Saudino, K. J., Reiss, D., & Neiderhiser, J.M. (2011). Understanding child-based effects on parenting: Temperaments a moderator of genetic and environmental contributionsto parenting. Developmental Psychology, 47, 676–692.

   

  Ghershoff E, T. (2002). Parental corporal punishment and associated child behaviors and experiences: A meta analytic and theoretical review.psychological Bulletin, 128, 539-579.

   

  Gulay, H., & onder, A. (2011). Comparing parental acceptance: the rejection Levels and peer relationship of Turkish preschool children. Procedia Social andBehavioral, 15, 1818-1823.

   

  Goodwin, T., Pacey, K, & Grace, M.  (2003). Children violence pervention in preschool settings. Journal of child and Adolescent psychiatric Nursing, 10,52-59.

   

  Goodvin, R., Meyer, S., Thompson, R. A., & Hayes, R. (2008). Self-understanding in early childhood: Associations with attachment security. Maternal Perceptiosn of the child, and maternal emotional risk.Attachment & Numan Development. 10 (4), 433-450.

   

  Halperin, A., Makay, K., & Newcorn, H. (2002). Development, reliability, and validity of the children Aggression's scale, parent version. Journal of American Academy of child and Adolescent psychiatry Nursing, 41, 425-453.

   

  Haghi, F., PaIIini, S., DAIessio, M., & Barocco R. (2009). Attachment representations and time perspective in adolescence. Social indicators Research. 90. 181-194.

   

  Harty, S. C., Miller, Carlin, J., Newcom, B., Jeffrey, H.,& Halperin, M.(2009). Adolescents with childhood ADHD and comorbid disruptive behavior disorder: Aggression, anger, and hostility. ChildPsychiatry and Human Development, 40, 1-20.

   

  Hegvik, R. L., Mcdevitt, S.C.,& carey, W.B. (1995). Middle childhood Temperament Questionnaire. USA: Behavioral Development Initiatives.

   

  Ivanova, K., Veenstra, R., & Mills, M. (2012). Who Dates? The Effects of Temperament, Puberty and parenting on Early Adolescent Experience with Dating: The TRAILS study. Journal of Early of  Adolescence, 32(3), 340-363.

   

  Jeong,  H. H., &  Oh,  M. K.  ( 2000).  Children’s sensation seeking, maternalchildrearing behavior and children’s problem behavior. Korean Journal of Home Economics,  38(6),  171–83.

   

  Joghin, c. (2003).Cognitive behavior therapy can be effective in managing behavioural problems and conduct disorder in preadolescence what works for children group, www, what works for children.org.uk.

   

  Joussemet, M., Vitaro, F., Barker, E. D., Cote, S., Nagin, D. S., Zoccolillo, M., & Tremblay, R. E. (2008). Controlling parenting andPhysica aggression during elementary school. Child Development, 79, 411-425.

   

  Kagan, J., Rezinch, J. S., Gibbons, J. (1989). Inhibited and unhibited Types of children. Child Development, 60, 838-845.

   

  Karp,  H . (2006).  Greasing the squeaky wheel:  A Gestalt perspective to problem behavior patterns. Gestalt Review, 10, 249-259.

   

  Karreman, A., Hass, S. D., Tuijl, V.,  Aken, M.  A.  G., &  Dekovice, M.(2010). Relafionamong temperament, parenting and problem behavior in  govng children. Infant Behavior Development, 33, 39-19.

   

  Keltikangas. J, L., P, S., Kivmaki, M., Elovainion, M., Pulkki. R, L., Koivu, M.,Rontu, R., &  Lehtimak, T. (2008). The relation between Childhood  temperament and adulthood hostility. Genes, Brain and Behavior,25, 7-26.

   

  Kerns, K., A., Tomic, P.L., & kim, P. (2006). Normative trends in children's perceptions of availability and utilization of attachFigures in middIe childhood. SocialDevelopment, 15, 10-22.

   

  Kochanska, G. (1995). Children's temperament, mother's discipline and securityof attachment : Multiple on self-regulation: A relationship-based path for emotionally negative infants. Child Development, 83, 1275-1289.

     

  Khaleque, A., & Rohner, R. P. (2002). Perceived parental  acceptance–rejection and psychological adjustment: A meta-analysis of crosscultural and intracultural studies. Journal  of Marriage and Family,64, 54-64.

   

  Khaleque, A., & Rohner, R. P. (2012). Pancaltural Associations Betweenpereeived parental Acceptance and psychological Adjustment of  children and adults: A Meta-Analytic Review of Worldwide     Research. Journal of Croos Cultural Psychology, 43 (5), 784-800.

   

  Khaleque, A., & Rohner, R. p. (2012). Transnational Relations Between  perceived parental Acceptance and personality Disposition of children and Adults: A Meta-Analytic Review. Journals Personality and SocialPsychology Review , 16(2), 103-115.       

   

  Kuppens, s., Grietens, H., onghena, P., & Michiels, D. (2009). Associations between parental control and children’s overt and relational aggression. British perPsychology, 27, 607-623.

   

  Ladd, G., & Burgess, K. (1999). Charting the relationship trajectories of aggressive/non withdraw, and aggressive/ withdraw children during early grade school. Child Development, 10, 910- 929.

   

  Lagi, f., Balocoo, R., Dalessio, M., &  pallini, S. (2009). Attachment  representations and time perspective adolescence. Social Indicators Research, 90, 181-194.

   

  Lansford, J. E., Malone, P. S., Dodge, K. A., Chang, L., Chaudhary, N.,Tapanya, S., . . . ., & Deater-Deckard, K. (2010). Children’s perceptionsof maternal hostility as a mediator of the link between discipline and     children’s adjustment in four countries. International Journal of Behavioral  Development, 34, 452–461.

   

  Lee, A. S. (2007). Young adults romantic relationships: a longitudinal study on the dynamics amang parental divorce relationships with mother and Father, and children's committed romanticrelationships. Unpublished. For the degrcc of doctor the university of Arizona.

   

  Lee, E. H., Zhou, Q., Eisenberg, N., & wang, Y. (2012). Bidirectionalrelations between temperament and parenting styles in chines children. International journal of Behavioral Development, 37 (1), 57-67.

   

  Lee, J. (2014). Temperament, parenting, and south Korean early  adolescent's physical aggression: A Five-wave longitudinal analysis. Health Education Journal, 73(3), 313-323.

   

  Liu, J. (2011). Early heath risk  factors for violence: conceptualization, evidence, and implications.Aggression and Violbehave, 14, 63-73.

   

  Loher, L. B., Teglusi, H.,& French, M. (2004). Schemas and temperament  As risk Factors For emotional disability. Perspnality and Individual Differences, 36, 1637-1654.

   

  Loeber, R., & Hay, D. F. (1997).  Key issues in the development of aggression  and violence from childhood to early adulthood. Annual Review ofPsychology, 48, 371–410.

   

  Macniel, G.  (2002). School ballying.Anoverview.Inl.Rapppaglicci,A. Roberts, 8 J.Wodarski (Eds). Handbook of violence. New York: Wiley.

   

  Main, M., & Solomon, J. (1990). The quality of the toddier's relationship to Mother and to Father as related to confliet behavior  and readiness to establish new relationsships. Journal of child development, 52, 932-940.

   

  Matthys, W., & J, E. lochman. (2010). Oppositional defiant disorder and conduct disorder in childhood. This edition First Published. John wiley & sons Ltd.

   

  Minuchin, P. (1988). Relations ships within the Family: a system's Perspective on development. In R. A. hind and J. Stevenson – Hind (End), relationships within Families: Mutuad influences (pp. 7-26). Oxford university press.

   

  Muris, P., vanderPennen, E., Sigmond, R., & Mayer, B. (2008). Symptoms of anxiety, depression, and aggression in nonclinical children: Relationships with self-report and performancebased measures of attention andeffortful control. Child Psychiatry Human Development, 39, 455–67.

   

  Nelson, B., Martin, R. P., Hodge, S., and Kamphaus, R. (1999). Modeling the prediction temperament. Personality and Individual Differences, 26, 687-700.

   

  Nelson, D. A., & Coyne, S. M. (2009). Children’s intent attributions andfeelings of distress: Associations of maternal and paternal parentingpractices. Journal ofAbnormal Child Psychology, 37, 223–237.

   

  Pagani, L.S. Tremblay, R.E, Nagin, D,Zoccolillo, M, Vitaro, f, & McDuff, P.(2004). Risk factor models for adolescentverbal and physical aggression toward mothers. International Journal of BehavioralDevelopment, 28 (6), 528-537.

   

  Parmar, p., & Rohner, R. P. (2010). Acceptance and Behavioral Control, School Conduct, and Psychological Adjustment Among School-Going Adolescents in India.  Cross Cultural Research,44(3), 253-268.

   

  Peterson, G. R., & Rallins, M. (1987). The correlation of

       family management practices and delinquency. Child Development, 55, 1299–1307.

   

  Pedersen, W. (1994). Parental relations, mental health, and

       delinquency in adolescents. Adolescence,29, 975-990.

   

  Peets, K., & Kikas, E. (2006). Aggressive strategies and victimization during adolescence: Grade and gender differences and cross informant agreement. Aggressive Behavior, 32, 48-70

   

  Porter, C. L., Hart, C. H., Yang, C., Robinson, C. C., Olsen, S. F., Zeng, Q., . . .& Jin, S. (2005). A comparative study of child temperamentand parenting in Beijing, China and the western United States. International Journal ofBehavioral Development, 29(6), 541–551.

   

  Prior, M.  (1992).Childhood temperament.Journal of childpsychology and psychiatry and Aliedpisciplines, 33, 249-279.

   

    Pluess, M., & Belsky, J. (2010). Differential susceptibility to parentingand quality child care. Developmental Psychology, 46(2), 379–390.

   

  Putnick, D. L., Bornstein, M. H., Lansford, J. E., Chang, L., Deater-Deckard, K., DiGiunta, L., . . . ., & Bombi, A. S. (2012). Agreementin mother and father acceptance-rejection, warmth, and hostility/rejection/neglect of children across nine countries. Cross CulturalResearch, 46, 191–223.

   

  Ray, w. C., Stewart, J., & Freeman, A. (2007). Handbook of cognitive behavior group therapy with children and adolescents; Taylor & Francis Group: LLC – New york : London.

   

  Raikes, H. A., & Thompson, R. A. (2005). Relationships past, present, and future: Reflections on attachment in middle Childhood, New York: Guilford press. 255-282.

   

  Raine, A., Reynolds, C., Venables, P. H., Mednick, S. A., & Farrington, D.P. (1998) . Fearlessness, stimulation-seeking, and large body size at age 3 years as early predispositions to childhood aggression at age 11 years. Archives of General Psychiatry, 55(8), 45–51.

   

  Rohner, R. P. (1986). The warmth dimension: Foundations of parental  acceptance–rejection theory. Storrs, CT: Rohner Research. (Original work published 1986)

   

  Rohner, R. P. (2004). The parental acceptance rejection syndrome university correlates of perceived rejection.Journal of American psychologist, 59, 827-840.

   

  Rohner, R. P.  (2007). Handbook for the study of parental acceptans-rejection. USA: Rohner research publications.

   

  Rohner, R. P., & Khaleque, A. (2008).Relations between perceived partner and parental acceptance. In J. K. Quinn & I. G. Zambini (Eds.), Family  relations: 21 century issues andchallenges (pp. 197  -187 ). New York: Nova Science Publishers, Inc. Perceived Tea and Parental.

   

  Rohner , R. P., & Khaleque, A. (2010).Testing central postulates of parental acceptance-rejection (PAR Theory): A meta-analysis of cross culturalstudies. Journal of Family Theory 8 Review , 2, 73-87.

   

  Rohner, R. P., Khaleque, A., & Cournoyer, D. E. (2011). Introductionto parental acceptance–rejection theory, methods, evidence, and  implications. Retrieved from the University of Connecticut,Ronald andNancy Rohner Center for the Study of InterpersonalAcceptance and  Rejection Website.

   

  Roisman, G. I., Newman, D. A., Fraley, R. C., Haltigan, J. D., Groh, A. M., & Haydon, K. C. (2012). Distinguishing differential susceptibility from   diathesis-stress: Recommendations for evaluating interaction effects. Development and Psychopathology,24, 389–409.

   

  Rothbart, M. K., & Posner, M. I. (1995).Temperament, attention, and developmental psychopathology. To appear in D. Cicchetti (ed.), Handbook of developmental psychopathology. New York: Wiley.

   

  Rothbart, M. K., & Bates, J. E.  (1998).Temperament. In w.pamon  (ed.). Handbook of child psychology, New York: Wiley.

   

  Rothbart,  M. K.,  &  Bates,  J. E.  (2006).  Temperament. In N . Eisenberg, W.      Damon, & R. M. Lerner (eds). Handbook of child psychology: Vol, 3. Social, emotional, and personality development (6th. ed) ( pp. 99–166).  Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

   

  Rothbart, M. K., Ahadi, S. A., & Evans, D. E. (2000). Temperament and  personality: Origins and Outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 122–135.

   

  Rubin,  K. H.,  Bukowski,  W., &  Parker,  J.G.  (1998). Peer interactions, relationships, and group. In: Damon W (Seriesed.), Eisenberg N (ed). Handbook of Child Psychology. Vol. 33. Social, Development, 5th edn. New York: Wiley, 619–70      

   

  Rutter,  M.  (1997).  Protect factors:  Independent or interactive?  Letter to the editor.  Journal of AmericanAcademy of Child Adolescence Psychiatry, 30, 151-155.

   

  Sandstrom, M.J. (2007) .A link between mother’s disciplinary strategies and childrens relation aggression. British perpsychology, 25, 399-407.

   

  Seifent, K. L., Houffnung, R. J., & Hoffnung, M. (1997). Life span development, Massachusetts: Houghton Mifflin.

   

  Sentse, M., Lindenberg, S., Omvlee, A., Ormel, G., & Veenstra, R. (2010). Rejection and Acceptance Across Contexts: Parents and Peers as Risks and Buffers for Early Adolescent Psychopathology. The TRAILSStudy, 38, 119-130.

   

  Shigto, a., Mangelsdorf , S. C., &  Brown , G.L. (2014). Roles of Familcohesiveness, material adjustment,and child temperament in predicting child behavior with mothers and fathers. Journal of social and Personal Relationships, 31(2), 200—220.

   

  Shahim, S. (2007). Relational aggression among preschoolers. Clin Psychiatry and psychology,13(3), 264-271. [Persian]

   

  Shiner, R., & Caspi, A. (2003). Personality differences in childhood and adolescence: Measurement, development, and consequences. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44, 2-32.

   

  Silver., R.  (2007). The silver drawing test and draw a story. New York and   London: Routledge.

   

  Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2010). A theoretical upgrade of concept of psychological control: Proposing new insights on the basis of self-determination theory. Developmental Review, 30,74-79

   

  Seo, M., & Kim, K. (2010). Types of changes in overt aggression and Their predictors in early adolescents: Growth mixture modeli Korean. Journal of ChildStudies, 31(3), 83–97

   

  Stone, L. L., otteen, R., Janssens, M. A. M., soenens, B., kuntsche, E., & Engles, CR. M. E. (2013). Does parental psychological control relateto in ternalizing and externalizing problems in early childhood? An     examination using the Berkeley puppet interview. International Behavioral Development, 37 (4), 309-319.

   

  Trambelli, R., Laghi, F., odorsio, F, & Notari, V. (2012). Attachment relationships and InternaIizing and ExternaIizing problem among Italian adoIescence chidren andyouth service Review. 146-141.

   

  Thomas, A., & Chess, s. (1977). Temperament and Development New York: Brunner / Mazel.

   

  Trommsdorff, G. (2012). Development of  agentic regulation incultural context: The role of self and world views. Child Development Perspectives, 6, 19–26.

   

  Underwood, M. K., Beron, K. J., Gentsch, J. K., Galperin, M. B & Risser, S. D. (2008). Family correlates ofchildren’s social and physical aggression with peers: Negative inter parental conflit strategies and parenting styles. International Behavioral Development, 32, 549-562.

   

  Valizadeh, S., Davaji, R. B. O., & Nikamal, M. ( 2010 ).The  effectiveness  of anger management  skills  training  on reduction  of aggression  in adolescents. Procardia  social  and  Behavioral  sciences, 5, 1195 – 1199.

   

  Vitaro, F., Brendgen, M., & Tremblay, R. E. (2002).  Reactively and Proactively aggression children: Antecedent and subsequent characteristics. Journal ofChild Psychology and Psychiatry, 43(4), 495–505.

   

  Vitaro,  F.,  Barker,  E. D.,  Boivin,  M.,  Brendgen,  M., & Tremblay,  R. E. (2006).  Do early difficult temperament and harsh parenting differentially      predict reactive and proactive aggression? Journal of Abnormal Child Psychology,  34(5),  685–95.

   

  Volpe ,R., & Gadow, f. (2010 ). Creating  abbreviated  rating  scales  to  monitorclassroom  inattention  over  activity  aggression  and  peer  conflict : Reliability  Validity  and  treatment  sensitivity. school  psychology  Journal, 39, 350 – 363.

   

  Watson, M. W., Fischer, K. W., & Andreas, J. B. (2004). Pathway to Aggression in children and adolescents. Harvard Educational Review, 74, 404–30.

   

  Wachs, T. D. (1992). The Nature of Nature New bury Park, CA: sage.Psychology, 41, 355-  375.

   

  Wilkowski, B., & Robinson, D. (2010). The Anatomy Of anger: An integrative congnitive model of trait anger and veactive aggression. Journal of personality, 78, 19-38.

   

  Wills, T. A., sandy, J. M., Yaegar, A., & shinar, O. (2000). Temperament and  early onset of substance: An epigenetic approach to risk and protection. Journal ofpersonality, 68, 1127-1159.

   

  Xie, H., Farmer, T. w., & cairns, B. (2003). Different formis of aggression among innercity African-American children: Gender, Configurations,and school social Networks. Journal of school Psychology,41, 355-375.

   

  Xinyin, CH., & Rubin, K. H. (1994). Family condition, Parental acceptance and social competence and aggression in chines children. Social Development,3(3), 269-290.

   

  Xu,  Y.  Farver,  J. A. M., &  Zhang,  Z. (2009).  Temperament, harsh and indulgent parenting, and Chinese children’s proactive and reactive aggression. Child Development, 80(1),  244–58.

   

  Yazdkhasti, F. & Harizuka, S. (2006). The effects of temperament and perceived maternal rejection and childhood anxiety and behavior problems.School psychology international,27 (1), 105-128.

   

  Zimmermann, P. (2004). Attachment Representation nand

      characteristics of Friendship relation during adoIesecnce. Journal of Experimental ChildPsychoIogy, 88, 83-101.

   

  Zaalberg, A., Nijman, H., Stroosma, L., & Staak, C. (2010 ). Effects  of      nutritional  supplements on aggression, rule – breaking and psychopathology  among   young  adult prisoners. Aggressive  Behavior Journal , 36 , 111 – 126.

   

  Zhou, Q., Lengua, L. J., & Wang, Y. (2009). The relations of temperamentreactivity and effortful control to children’s adjustment problemsin China and the United States. Developmental Psychology, 45, 724–739.

   

  Zhou, Q., Wang, Y., Eisenberg, N., Wolchik, S. A., & Tein, J. Y.(2008). Relations of parenting and temperament to Chinese children’sexperience of negative life events, coping efficacy, and externalizingproblems. Child Development, 79, 493–513.


موضوع پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, نمونه پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, جستجوی پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, فایل Word پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, دانلود پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, فایل PDF پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, مقاله در مورد پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, پروژه در مورد پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, پروژه درباره پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی((M.A گرایش: عمومی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیت با تعصب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک انجام گرفته است. روش پژوهش همبستگی است. روش نمونه گیری این پژوهش نمونه گیری خوشه ای است. حجم نمونه این پژوهش 290 نفراست که از بین دانشجویان با رشته های تحصیلی مختلف انتخاب شده اند. ابزاراندازه گیری این پژوهش ...

رساله دکترا در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و ...

رشته: روانشناسی عمومی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی (M.A) چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی والدین با و بدون کودک عقب مانده ی ذهنی براساس پرسشنامه چند محوری میلون صورت گرفت. این تحقیق توصیفی از نوع علٌی- مقایسه ای است. 50 نفر از والدین کودکان عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی تبریز به صورت در دسترس انتخاب و با 50 نفر از والدین دانش آموزان غیر بالینی از نظر سن، ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی چکیده پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش‏بینی ترس از صمیمیت، براساس سبک‏های دلبستگی و سبک‏های پردازش هویت در دانشجویان دختر و پسر صورت پذیرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 329 نفر (182 دختر و 147 پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که بر اساس ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی روانشناسی گرایش عمومی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر 36 دختر (18 دختر فراری و 18 دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش مقایسه ی اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان بی­ سرپرست و عادی بود. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه­­ ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را نوجوانان بی­ سرپرست دختر و پسر شهر سمنان و شهر تهران و نوجوانان عادی مدارس شهر سمنان و مدارس شهر تهران تشکیل می­دهند. 60 نفر با استفاده از روش نمونه­ گیری­ ...

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته: M.A)) رشته : روانشناسی گرایش: بالینی چکیده چکیده : هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ناسازگاری زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود . روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شاما دانش آموزان پسر ارجاع داده شده از طرف مشاور تحصیلی دبیرستان های شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی 92 – 1391 به مرکز مشاوره آموزش و پرورش که تعداد 200 ...

ثبت سفارش