پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما

word 1 MB 29948 116
1393 کارشناسی ارشد علوم تربیتی
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی

  چکیده

  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با  1800 بوده  و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق  از نوع همبستگی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه  هوش معنوی بدیع و همکاران (1389) و سلامت روان(GHQ-28) گلدنبرگ (1972) و برای سنجش  عملکرد تحصیلی از نمره معدل سه ماهه اول سال تحصیلی دانش آموزان  استفاده شد و هر دو پرسشنامه  از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار هستند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معنادار و بین هوش معنوی با عملکرد تحصیلی رابطه مستیقم و معناداری وجود دارد. بین مولفه های نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و بین مولفه های تفکر کلی و بعد اعتقادی، و پرداختن به سجایای اخلاقی با عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و معناداری وجود داردمتغیر افسردگی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر تفکر کلی و بعد اعتقادی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. متغیر هوش معنوی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.

   

  کلید واژه ها: هوش معنوی،سلامت روان،عملکرد تحصیلی.

  مقدمه

  آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای است. یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاضر، تحولات شگرف و مداومی است که در گستره علوم به چشم می خورد. این تغییرات در زمینه تعلیم و تربیت منجر به ایجاد دیدگاهها و روش های نوینی گردیده است که نظام های آموزشی را به پرورش افراد مولد علم و تکنولوژی ترغیب می کند. بی تردید هیچ نظام آموزشی نمی تواند صد در صد به اهداف آموزشی خود برسد. ولی موفق بودن هر نظام آموزشی به نزدیک تر شدن هر چه بیشتر، به اهداف تعیین شده بستگی دارد. برای نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، می بایست عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی را شناخت و تأثیر آن را افزایش دهد. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار بوده اند. یکی از آفت های آموزشی و پرورشی خانواده ها که هر ساله به میزان زیادی از امکانات، منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند و تأثیر غیر قابل جبرانی را در ابعاد مختلف به جای می گذارد پدیده افت تحصیلی است (مرتضوی زاده، 1382). آموزش و پرورش به عنوان یک نظام آموزشی در هر جامعه‌ای با صرف هزینه فراوان تعلیم و تربیت فرزندان واجب التعلیم آن جامعه را به عهده دارد. انتظار می رود که محصولات نهایی این سازمان در آینده از کارآیی و بهره وری کافی برخوردار باشند. یکی از عواملی که موثر بر عملکرد تحصیلی می باشد هوش معنوی است (الوانی، ۱۳۷۰). امروزه عوامل مختلفی بر روی عملکرد تحصیلی تاثیر می گذارد. در این تحقیق به دوعامل هوش معنوی[1] و سلامت روان[2] پرداخته می شود.

  از انجایی که هوش معنوی یکی از نیاز های درونی انسان بوده و برخی از صاحبنظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی – اخلاقی و تلاش همواره آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چرا های زندگی می دانند و هوش معنوی را به عنوان زیر بنای باورها،در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و تامین سلامت روانی، شادکامی، رضایت، انگیزش بالا می دانند. پس توجه به هوش معنوی به عنوان یکی از عواملی که می تواند بر بهره وری کارکنان تاثیر بگذارد از اهمیت بالایی بر خوردار است هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند: هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش های را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر و معنادار قرار می دهد. هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام اقدامات یا کدام مسیر معنادار تر از دیگری است در متون علمی، هوش به عنوان یک مفهوم عمومی جهان شمول که با توانایی ادراکی ارتباط دارد، تعریف شده است این مفهوم، عموماً به توانایی یادگیری و تفکر مرتبط بوده و غالباً برای توصیف به کارگیری مهارتها و وقایع به کاررفته است.. افراد از نظر سطح هوش با هم متفاوتند که این تفاوت، ناشی از ترکیب متغیر فطری، وراثت و ویژگیهای اکتسابی آنهاست. پیشرفت صنعت و تکنولوژی، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش وصلح و اطمینان را از انسان سلب کرده است. در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و بیماری های عصبی-روانی و روان تنی جانشین آن شده است. بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت در سال 2010 در دنیا بیش از 450 میلیون نفر از مردم از یک اختلال روحی روانی رنج می برند، هر ساله حدود 20% از بزرگسالان یک مشکل بهداشت روانی را تجربه می کنند، نزدیک به یک میلیون نفر مرتکب خودکشی می شوند و از هر 4 خانواده یک خانواده عضوی با اختلالات روانی دارند. سلامت روان برای مدت های زیادی در پشت پرده ای از انگ و تبعیض پنهان شده و اکنون پیشرفت علم بشر بستری برای بیان سلامت روان و پرداختن به آن را فراهم نموده است. از طرفی می دانیم که برای همه ی افراد سلامت روحی، جسمی و اجتماعی برای ساخت مسیر زندگی حیاتی است. همچنین ارتقاء آن در تمام دوران های زندگی لازم است.

  بیان مساله:

  یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسان های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. از آنجایی که دانش آموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه ای دارند، توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می گردد. با این وجود از کل دانش آموز انی که وارد سیستم آموزش و پرورش می شوند، تعداد کمی از آنها می توانند استعدادهای خود را شکوفا سازند و در این عرصه موفق گردند و به اصطلاح عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عملکرد تحصیلی دانش آموز ان عوامل روان شناختی آنان است و از جمله ویژگی های روان شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهد، هوش معنوی و سلامت روان است.

  هوش معنوی به عنوان یکی از مفاهیم جدید هوش، در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و... شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید. این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویداد ها می دهد و او را قادر می سازد به چهارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد. (نادری،1389) از انجایی که هوش معنوی یکی از نیاز های درونی انسان بوده و برخی از صاحبنظران، آن را متضمن بالاترین سطوح زمینه های رشد شناختی – اخلاقی و تلاش همواره آدمی برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چرا های زندگی می دانند و هوش معنوی را به عنوان زیر بنای باورها،در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و تامین سلامت روانی، شادکامی، رضایت، انگیزش بالا می دانند.هوش معنوی را به این صورت تعریف می کنند: هوشی که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و ارزش ها را حل می کنیم، هوشی که فعالیت ها و زندگی ما را در زمینه ای وسیع تر، غنی تر و معنادارتری  قرار می دهد. هوشی که به ما کمک می کند بفهمیم کدام اقدامات یا کدام مسیر معنادار تر از دیگری است.

  عوامل دیگر در این تحقیق سلامت روان است امروزه در سراسر جهان بر اهمیت سلامت روانی تأکید می شود و روز به روز با انجام تحقیقات وسیع و گوناگون اهمیت و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی آشکار تر می گردد، بطوریکه سال 2001 میلادی از طرف سازمان جهانی، تحت عنوان سال جهانی سلامت روانی اعلام گردید. سازمان مذکور در این سال شعار «غفلت بس است  ، مراقبت کنیم» را جهت آشکار تر ساختن اهمیت موضوع مطرح نمود (سازمان بهداشت جهانی 2001 به نقل از اقاجانی 1381). این امر نشان می دهد که سلامت روانی موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد، یکی از دلایل اهمیت آن شیوع روز افزون ابتلاء به انواع اختلالات روانی است. در واقع عمده ترین هدف سلامت روانی پیشگیری است. به همین دلیل متخصصین سلامت روانی آموزش پیش گیرانه در سازمانها را مورد توجه بسیار قرار می دهند. سلامتی بخش اصلی یک زندگی شاد است و سازمانها نقش مهمی در آگاه ساختن کارکنان پیرامون مسائل بهداشتی، سلامتی و آموزش علوم زندگی به آنان دارند. راهکارهای فراشناختی در مدارس، زمینه درگیری را فراهم می آورد، سازندگی و خلاقیت را به اوج می رساند، پختگی و بلوغ فکری و مسئولیت پذیری اجتماعی را در افراد بالا می برد، حس اعتماد به نفس را در جهت یادگیری رفتارهای مثبت تقویت می کند، بنابراین توسعه دانش و توانایی های شناختی به رفتارهای مسئولانه فرد کمک می نماید، وازآنجایی که جوامع در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است بنابراین انسان های امروز باید بیش از پیش مسئولیت زندگی و سرنوشت خود را بپذیرند وباید برای رسیدن به این هدف درسنین حساس نوجوانی سعی و برنامه ریزی دقیق شود بنابراین با توجه به بیان مساله مطرح شده محقق به بررسی ارتباط بین بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت می پردازد؛ بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده، محقق می خواهد بداند که آیا بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت ارتباطی وجود دارد.

  اهمیت و ضرورت

  آموزش و پرورش آینده را تضمین کرده پیشرفت و توسعه در هر کشوری را تسریع می‌بخشد به بیان دیگر نظام آموزشی هر کشور تصویری از توانمندی‌های درونی و ذهنی و در واقع فلسفه حاکم بر آن کشور به شمار می‌آید. از یک سو استعدادها و توانمند‌های درونی افراد جامعه را شکوفا کرده و از سوی دیگری می‌تواند راه استقلال پیشرفت و توسعه در هر کشور را مهیا کند. بسیاری از اندیشمندان بزرگ مانند «فلیپ کومبز» راه موفقیت هر جامعه را توجه خاص به بخش آموزش و پرورش دانسته‌اند. به همین دلیل لازم است آموزش و پرورش به عنوان یک سرمایه‌گذاری ملی مورد توجه قرار گیرد و می‌تواند آن را یکی از با ارزش‌ترین سرمایه ی که بالفطره در وجود انسان‌ها ذخیره شده است و به بهره‌وری منجر می‌شود، به شمار آورد (عسکریان،1379). اﻣﺮوزه عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶآﻣﻮزان، واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان، و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼکﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻌﺮف ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده اﻧﺪ. که از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ عملکرد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان به ﻋﻮاﻣل روان شناسی اشاره کرد. با ورود معنویت به عرصه سازمان و مدیریت به عنوان چالش قرن بیست و یکم مدیران و رهبران سازمان‌ها به خصوص نهادهای آموزشی باید الزاماً با این پدیده نوپا دست و پنجه نرم کنند. هوش معنوی افراد را خلاق می کند چون به افراد کمک می کند قواعد را جایگزین کنند و با مرز ها بازی کنند. به ما توانایی تمیز و انتخاب می دهد. ما را سرشار از شفقت و ادراک می کند و به ما کمک می کند محدودیت ها را ببینیم. با این تفاسیر می توان بیان کرد که هر چه افراد از هوش معنوی بالایی بر خوردار باشند بهتر می توانند بهره ور و توانا باشند افرادی که دارای هوش معنوی بالایی هستند راحتر می توانند با استرس ها برخورد کنند، این افراد بیش از سایرین در بحران های روحی و مشکلات معنایی برای یاد گرفتن می یابند و از طریق این مشکلات رشد می کنند. افراد با هوش معنوی بالا دارای رفتار های پسندیده ای همچون بخشش، سخاوت، انسانیت، شفقت و عشق هستند تمام این عوامل موجب افزایش بهره ورری در سازمان می شود هوش معنوی کمک می کند که ثبات و اعتماد به نفس افراد افزایش یابد و راحتر با مسال کاری کنار بیایند. این امر اثر بخشی و بهره وری را بهبود می بخشد همچنین باعث بهبود ارتباطات و درک دیگران در محیط کار می شود و در نهایت منجر به تغییر و از میان برداشتن موانع می شود. (دیندارلو، 1387)  

   استرس و اضطراب یکی از عواطفی است که برای حفظ بقای جانداران لازم است، یعنی باعث می شود هوشیار و گوش به زنگ باشند تا بتوانند از خطرات محیط اجتناب کنند. بسیاری از رفتارهای خطرجویانه مثل رانندگی های پرسرعت، پرش از ارتفاع، موج سواری، پرواز با کایت ممکن است تا حدی به دلیل کم بودن اضطراب در فرد باشد. در شرایطی که محیط زندگی امن است، مثل زندگی امروز ما که در خانه ی امنی در شهر یا روستا، زندگی می کنیم و خطرات محیطی مثل حمله جانوران تهدیدمان نمی کند، اضطراب برای حفظ عملکرد روزانه مثل بیدار شدن از خواب برای رفتن به مدرسه یا سرکار، تنظیم وقت برای قرارهای کاری، به موقع رسیدن به اتوبوس یا هواپیما و نیز افزایش انرژی جهت انجام تکالیف، پروژه ها و ... لازم است؛ بنابراین برای آنکه فرد رفتارهای مناسب را برای درس خواندن داشته باشد لازم است اضطراب متناسبی داشته باشد تا سر وقت از خواب بیدار شود، وقت برای انجام تکالیف بگذارد و با بی خیالی دنبال کارهای دیگر نرود و شب هم تا وقتی تکالیف را انجام نداد، نخوابد. وقتی انسان در حد طبیعی اضطراب دارد، خون رسانی و فعالیت مناطق خاصی از مغز که با توجه، تمرکز و یادگیری ارتباط دارد بیشتر و بهتر می شود، اما وقتی اضطراب شدید و نامتناسب باشد، تأثیر بسیار بدی بر عملکرد تحصیلی او می گذارد؛ یعنی موقع یادگیری، توجه و تمرکز ندارد، بیقرار است، نمی تواند تکالیف را شروع کند یا به پایان برساند، توانایی او در فراخواندن مطالب از حافظه و استفاده از آن ها موقع آزمون و امتحان کاهش می یابد، شب ها نمی تواند خوب بخوابد و همین بی خوابی توجه و تمرکز او را پایین می آرد. (شاملو،1388)

  علائم جسمی اضطراب مثل لرزش دستان، تپش قلب، نفس نفس زدن، عرق کردن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی و... فرد را متوجه اضطراب می کنند و علائم ذهنی اضطراب مثل دلهره، دلشوره، دستپاچگی، ناامنی، بی قراری، عدم اطمینان به خود و ... را زیاد می کنند؛ یعنی اضطراب به سرعت دچار سیکل معیوب می شود و هر علامت، علائم دیگر را تشدید می کند. امروزه با توجه به صنعتی شدن جامعه وپیشرفت های تکنولوژی گسترده، ماشینی شدن جامعه، ازدیادجمعیت، مشکلات مسکن، مشکلات معیشتی، آلودگی محیط زیست، تغییرساختار خانواده از گسترده به هسته ای وکاهش ارتباطات، شرایطی را فراهم شده است که با روح وروان انسان سازگاری کاملی نداشته وبه عنوان عوامل مستعدکننده دربیماری های روانی واختلال در سلامت روانی به شمار می آیند متخصصان اعتقاد کامل دارندکه تندرستی یکی از نعمت های بزرگ درزندگی انسان است ونمی توان منکرشد که سلامتی روانی درزمره بالاترین نعمت هاست. بیماری روانی و حفظ سلامت روانی مخصوص به قشر ویا طبقه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می گردد. بیماری روانی، کارگر، کارمند، محصل، پزشک، مهندس، تاجر، استاددانشگاه وافسر نمی شناسد وبه عبارت دیگرامکان ابتلا به ناراحتی های روانی برای همه افراد جامعه وجود داردوهیچ انسانی از فشارهای روانی و اجتماعی مصونیت نداشته ونداردواین خطری است که مرتباًنسل فعلی وآینده را شدیداًتهدید می کند (میلانی فر،1390). امروزه تأمین وحفظ سلامت روانی یکی از فاکتورهاوعوامل اصلی رشدوتوسعه یک جامعه فعال وپویا می باشد. با توجه به اینکه آموزش و پرورش با قشرعظیمی ازآحادجامعه سروکاردارند که می توانند درتوسعه وتعالی جامعه، تشکیل خانواده کارآمدوسالم تأثیرزیادی داشته باشند. تأمین وحفظ سلامت روانی این قشرلازم وضروری به­نظرمی رسد. (شاملو،1388) از دیرباز مساله از بین بردن افت آموزش یا پیشرفت تحصیلی مورد بحث و تفحص متخصصان تعلیم و تربیت بوده و همواره در پی آن پیشنهادات، راهکارها و سیاست هایی به همین منظور وجود داشته تا بتواند جلوی این معضل فرهنگی را گرفته و استفاده بهینه از امکانات مالی و منابع محدود کشور به عمل آید تا شاید برای همیشه این مشکل اساسی آموزش زدوده شود و دیگر شاهد حیف و میل شدن بیهوده بودجه های نظام آموزشی خود نباشیم.نتایج کاربردی احتمالی پژوهش مورد نظر نشان می دهد که با توجه به این که عملکرد تحصیلی از  اهمیت ویژه یی برخوردار است و همواره مورد توجه تمامی مسوولان نظام آموزشی قرار گرفته است و سعی و تلاش دارد بتواند  سطح علمی دانش آموزان  را ارتقا داده و مراکز و موسسات صنعتی، علمی و تجاری جامعه را از وجود متخصصان آگاه و توانمند بهره مند سازد. از این جهت سعی و تلاش همه ما این بوده که در یاری رساندن به این هدف ارزشمند تا جایی که می توانیم در این راه خود را مسوول دانسته و تلاشی بسیار ناچیز ولو در ارائه یک راهکار کوچک انجام داده یا با یادآوری و انجام و اجرای شیوه ها و برنامه های خاص آموزشی راه رسیدن به این هدف را تسهیل بخشیم.باید به گونه ای  عمل کرد که این امر در همه ابعاد و جنبه های زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی انسان ها علی الخصوص در جوامع آموزشی، علمی و فرهنگی ما ملت ایران مشهود و ملموس باشد. همان طور که مشاهده می شود در نظام آموزش و پرورش ما بودجه های قابل توجهی به امر تعلیم و تربیت اختصاص داده شده و بر همین اصل هم هزینه های فراوانی در این راستا مصروف شده یا خواهد شد. لذا توجه به این امر مهم ضرورت دارد تا بتوان جلوی یکی از آفت های بارز و آشکار نظام آموزشی را که افت تحصیلی است، گرفته شود.

   

  [1]- spiritual intelligence

  [2] - mental  health

  Abstract
  The Present Study Aimed To Investigate The Relationship Between Spiritual Intelligence And Mental Health And Academic Performance Of Male Students In Schools In Marvdasht,The Study Population Included All Male Students Of The Conservatory Of Marvdasht In 1393 That Number Was Equal To 1800, A Sample Of 150 Subjects Were Selected By Simple Random Sampling. The Research Is Descriptive, And To Collect Information From The Questionnaires And Badie Spiritual Intelligence And Mental Health By Goldenberg And Colleagues To Measure The Academic Performance Of The Quarter Average The Students Were Used And Both Are Acceptable Reliability And Validity Of The Questionnaire. To Analyze The Data From Pearson And Stepwise Regression Analysis Was Used To Study Findings Showed A Significant Relationship Between Mental Health And Academic Performance And The Spiritual Intelligence, Academic Performance, And There Is A Significant Relationship Direct. Components Of Somatic Symptoms, Anxiety And Depression, There Was A Significant Inverse Relationship With Academic Performance And Components Of General Thinking And Beliefs, And To Engage In Moral Individualities There Is Significant Positive Correlation With Academic Performance Is variable Depression Than Other Variables In Predicting Academic Performance Is Stronger. Changing The General Thinking And Beliefs Towards A Stronger Predictor Variables For The Study. Spiritual Intelligence Stronger Than Other Predictors Of Academic Performance Is Variable.

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان......................................................................................................................................... صفحه

     فصل اول: کلیات پژوهش

  چکیده.............................................................................................................................................. 1

  مقدمه................................................................................................................................................ 3

  بیان مساله.......................................................................................................................................... 4

  اهمیت وضرورت............................................................................................................................... 6

  اهداف پژوهش................................................................................................................................... 9

  فرضیه های پژوهش............................................................................................................................ 9

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها...................................................................................................... 9

     فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

  مقدمه.............................................................................................................................................. 13

  عملکرد تحصیلی............................................................................................................................. 13

  انگیزه.............................................................................................................................................. 13

   انگیزه پیشرفت............................................................................................................................... 14

  انگیزه تحصیلی................................................................................................................................ 15

  پیشرفت تحصیلی............................................................................................................................ 15

  عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی....................................................................................................... 19

  روش تدریس.................................................................................................................................. 21

  عوامل موثر بر تدریس...................................................................................................................... 21

  روش تدریس سنتی.......................................................................................................................... 22

  روش تدریس فعال.......................................................................................................................... 22

  مقایسه روش سنتی و فعال................................................................................................................ 23

  دیدگاه ساخت گرا............................................................................................................................ 25

  ساخت گرایی چیست؟..................................................................................................................... 26

  اصول روش تدریس ساخت گرایی.................................................................................................... 26

  هدف روش تدریس ساخت گرایی.................................................................................................... 28

  مفاهیم اساسی روش تدریس ساخت گرایی........................................................................................ 28

  مفهوم ساخت.................................................................................................................................. 29

  مفهوم دانش سازی یا ساخت دانش................................................................................................... 29

  مفهوم واقعیت.................................................................................................................................. 29

  مراحل اجرایی روش تدریس ساخت گرایی....................................................................................... 29

  نکات اساسی الگوی تدریس 5E....................................................................................................... 30

  محاسن ومحدودیت های استفاده از روش ساخت گرا......................................................................... 31

  مبانی نظری هوش معنوی.................................................................................................................. 33

  تعریف هوش................................................................................................................................... 33

  تعریف معنویت................................................................................................................................ 34

  همپوشی بین معنویت و مذهب.......................................................................................................... 34

  دیدگاه های روانشناسانه به معنویت.................................................................................................... 35

  فاکتورهای هوش از نظر گاردنر......................................................................................................... 36

  چهارچوب نظری هوش معنوی.......................................................................................................... 37

  هوش معنوی از دیدگاه نسبی............................................................................................................. 37

  مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر............................................................................................. 38

  مولفه های هوش معنوی.................................................................................................................... 39

  سلامت روان................................................................................................................................... 38

  دیدگاه های مربوط به سلامت روان.................................................................................................... 41

  سلامت روان و بیماری روانی............................................................................................................ 43

  خلاصه ای از تعریف بهداشت روانی بر اساس مکاتب مختلف روانشناسی............................................ 44

  نظریه های مربوط به سلامت روان..................................................................................................... 44

  سطح نیازهای بدنی........................................................................................................................... 47

  نیازهای اجتماعی.............................................................................................................................. 48

  نیازهای فردی.................................................................................................................................. 48

  شخصیت سالم از دیدگاه فرانکل........................................................................................................ 49

  خصوصیات اشخاص سالم از دیدگاه فرانکل....................................................................................... 49

  شخصیت سالم از دیدگاه پرلز............................................................................................................ 50

  خصوصیات انسان سالم از دیدگاه پرلز............................................................................................... 50

  شخصیت سالم از دیدگاه یونگ......................................................................................................... 51

  انسان سالم از دیدگاه یونگ............................................................................................................... 51

  رابطه بین مثبت اندیشی و سلامت روانی از دیدگاه اسلام..................................................................... 52

  کارآمدی و سلامت روان................................................................................................................... 52

  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.............................................................................................. 55

  تحقیقات انجام شده در داخل کشور................................................................................................... 56

  جمع بندی....................................................................................................................................... 58

     فصل سوم : روش تحقیق

  مقدمه.............................................................................................................................................. 61

  روش پژوهش................................................................................................................................. 61

  جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری.................................................................................. 61

  ابزار گرداوری اطلاعات.................................................................................................................... 61

  روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................................ 64

  ملاحظات اخلاقی............................................................................................................................ 65

     فصل چهارم: یافته های پژوهش

  یافته های توصیفی............................................................................................................................ 67

  یافته های استنباطی........................................................................................................................... 68

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  خلاصه پژوهش............................................................................................................................... 74

  بحث و نتیجه گیری.......................................................................................................................... 74

  محدودیت های پژوهشی.................................................................................................................. 78

  پیشنهاد های تحقیق.......................................................................................................................... 79

  پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................ 79

  پیشنهادهای پژوهشی........................................................................................................................ 79

  منابع و ماخذ................................................................................................................................... 80

  منابع لاتین(References)............................................................................................................... 87

   

  پیوست

  پرسشنامه هوش معنوی..................................................................................................................... 95

  پرسشنامه سلامت روان..................................................................................................................... 98

  بروندادهای SPSS......................................................................................................................... 101

  چکیده لاتین(Abstract)............................................................................................................... 108

   

  فهرست جداول

  عنوان......................................................................................................................................... صفحه

   3-1- پایایی پرسشنامه هوش معنوی و ابعاد آن توسط اسفندیاری....................................................... 87

  4-1- بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش معنوی و ابعاد آن...................................................... 94

  4-2- بررسی میانگین و انحراف استاندارد سلامت روان و ابعاد آن...................................................... 95

  4-3- بررسی میانگین و انحراف استاندارد عملکرد تحصیلی............................................................... 95

  4-4- ضریب همبستگی بین سلامت روان و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی..................................... 96

  4-5- ضریب همبستگی بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی.................................................... 97

  4-6- ضریب همبستگی بین ابعاد هوش معنوی با عملکرد تحصیلی..................................................... 98

  4-7- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد سلامت روان و عملکرد تحصیلی........................ 99

  4-8- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی و عملکرد تحصیلی...................... 100

  4-9- جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی...... 101

  منبع:

   

  ابع و ماخذ

   اتکینسون،د.(1993).زمینه روانشناسی، ترجمه: یحیی سید محمدی (1378)، جلد 2، تهران. اتنتشارات رشد، چاپ ششم.

  امانی طهرانی، محمود.(1380). دو دیدگاه طیفی نه دیدگاه قطبی در روش یاددهی یادگیری علوم تجربی بر مبنای طرح جدید آموزش علوم، نشریه رشد آموزش ابتدایی، ویژه نامه آموزش علوم

  انصاری، اکبر. (1389). بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد فروشندگان، همایش ملی هوش سازمانی، 29 و 30 اذرماه 1389.

  آزاد، ح.(1375). آسیب شناسی روانی، تهران، انتشارات بعثت.

   باقری،مسعود.(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی با خلاقیت و انگیزه پیشرفت مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه ناحیه یک کرمان،کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

  بود وآلن، خلاقیت در آموزشگاه، مترجم: خانزاده. (1385).، انتشارات جهر تهران.

  بیابانگرد، اسماعیل. (1378). روش های پیشگیری از افت تحصیلی،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

   بیرامی،منصور؛ هاشمی تورج؛ قهرمانزاده،علی؛ علائی،پروانه (1390). بررسی رابطه سلامت روانشناختی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های دولتی تبریز،مجله تحقیقات علوم رفتاری،دوره 9؛ شماره 2: 1390

  بیلر،رابرت.(1373). کاربرد روانشناسی در آموزش، مترجم: کدیور، پروین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

   پلاچیک،ر.(1987). ترجمه: رمضان زاده، (1366)، هیجانها و حقایق ونظریه ها، انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

  پناه، محمد.(1390). روش تدریس ساخت گرایی، نشریه رشد آموزش ابتدایی.

  پیر خائفی، علیرضا.(1379). پرورش خلاقیت، تهران، رشد.

  پیرخائفی، علیرضا.(1379). پرورش خلاقیت، تهران: رشد.

  جویس، بروسی،ویل،مارشا،شاورز، بورلی، الگوهای جدید تدریس، ترجمه بهرنگی، محمدرضا. (1378). تهران: انتشارات گلچین.

   حسین زاده تقوایی،م.(1388). اثر بخشی اجرای درمان هیجانی محور بر تغییر سبک دلبستگی وافزایش سازگاری زناشویی، رساله دکتر ی دانشگاه علوم وتحقیقات تهران.

  حسینی، ایرج.(1388). دیدگاه ارزشیابی برای یادگیری، اصفهان، انتشارات آموخته. 

   حسینی،س.(1378). مفاهیم واهداف بهداشت روانی،فصلنامه علمی پژوهش اصول بهداشت روانی سال اول شماره 2.

  حسینی، افضل السادات. (1387). یادگیری خلاق، کلاس خلاق، تهران، انتشارات مدرسه.

  حسینی، سید سلیمان. (1385). بررسی رابطه خلاقیت و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول درودزن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

   حق جو،م.(1388). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت، سلامت روان با کار آفرینی در بین جوانان شهر مرودشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  حقیقت، شهربانو. (1377). بررسی ویژگی های شخصیتی دانش آموزان خلاق و تعیین رابطه خلاقیت و جنسیت، طبع اجتماعی، هوش و پیشرفت تحصیلی، شورای تحقیقات استان فارس.

   حقیقی، ج. موسوی، م.مهرابی زاده هنرمند، م، شلیده.(ک.(1385). بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی وعزت نفس، دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه، مجله علوم تربیتی وروانشناسی، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره 1 ص 78 – 61.

   دهش،ز.(2008). بررسی تأثیر مشاوره تلفیقی (رفتاری وهیجان محور) بر کنترل عواطف دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کشکوئیه رفسنجان،پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  دیندارلو،سیاوش. مرتضایی، حدیثه. (1390). بررسی رابطه بین هوش معنوی و خلاقیت با توانمند سازی اعضای هیات علمی در دانشگاه ازاد واحد مرودشت،همایش ملی فیرو زاباد .

  رابینز، استیفن.(1993). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه پارساییان، علی،اعرابی،سیدمحمد (1387)،، تهران، تندیس، چاپ بیستم.

  رحیمی، بهروز. (1387). مقایسه تاثیر روش تدریس مشارکتی همیاری با روش سخنرانی به خود پنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد واحد مرودشت.

   رسولی،ر.(2008). مداخله متمرکز بر هیجان برکاهش نا سازگاری زناشویی زوج های دارای فرزند بیمار مزمن،فصلنامه علمی پژوهشی انجمن مشاوره ایران شماره 27 ص 61 51

   سارتر،ژ.پ. (1387) ترجمه: عباسپور تمیجانی،م (ح.(1366). طرحی درباب تئوری هیجانات،تهران؛ انتشارات مروارید.

  ساعتچی، محمود. (1380). روانشناسی کاربردی برای مدیران،مؤسسه نشر ویرایش، تهران، ویرایش سوم.

  ساعتچی، محمود. (1380). روانشناسی و بهره وری،تهران: موسسه نشر ویرایش.

  ساعتچی، محمود. (1382). بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمانهای مشمول قانون تأمین اجتماعی، فصلنامه مدیریت، شماره 37 و 38.

  سام خانیان، محمد ربیع. (1381). خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی، تهران: اسپند هنر.

  سلیمان نژاد، اکبر.شهرآرای، مهرناز. (1380). ارتباط منبع کنترل وخودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی، مجله روانشناسی وعلوم تربیتی، شماره 2.

  سهرابی، فرامرز. (1385). مبانی هوش معنوی، فصلنامه سلامت روان، سال 1، شماره 1، 18-14

  سیف، امان الله. (1378). روش ها و فنون تدریس، تهران، معاصر.

  سیف، علی اکبر. (1380). روانشناسی پرورشی، تهران، انتشارات سمت.

   شاملو،س.(1368).آسیب شناسی روانی، چاپ دوم – تهران انتشارات، رشد.

   شاملو،س.(1378). بهداشت روانی، تهران، انتشارت رشد.

   شاملو، س. (1369). بهداشت روانی، تهران، انتشارات، رشد.

  شعاری نژاد، علی اکبر.( 1375). فرهنگ علوم و رفتاری،تهران: انتشار امیرکبیر.

  شعبانی.(1372)روش تدریس سنتی

  شفیع آبادی، عبدالله.(1369). نظریه های مشاوره و روان درمانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.

   شفیع آبادی، ع. ناصری، غ.(1380). نظریه های مشاوره وروان درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هشتم.

   شولتز، د.(2008). روانشناسی شخصیت،ترجمه: سید محمدی، ی (1378). چاپ سوم تهران انتشارات نشر.

  شیخی فینی، علی اکبر. (1381). تبیین و ارزیابی دیدگاه سازنده گرایی، مجله تازه های علوم شناختی، سال 4 شماره 3.

   شیلنگ، ل.(1994) ترجمه: آرین، خ (1373). نظریه های مشاوره، تهران انتشارات اطلاعات.

  شیخی‌زاده، فاطمه. (1387)، بررسی رابطه بین معنویت و دین، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، ماهنامه تدبیر، شماره 202.

  صفوی.(1378)روش تدریس فعال.

  طباطبائی بافقی، ملوک بیگم. (1378). مشارکت کارکنان در انتخاب مدرسه، فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش، دوره ی 6 شماره 23 و 24.

  عبدالله زاده، حسن.باقرپور، معصومه.بوژمهرانی، سمانه.لطفی، محدثه. (1388). هوش معنوی (مفاهیم، سنجش وکاربردهای آن)، تهران: انتشارات روان سنجی

   عریضی، ح.ر، گل پور. (م.(1385). تفاوت افراد دارای هیجان های بالا وپائین در عملیات شناختی تجرید گزینشی، شخصی سازی وتعمیم دهی افراطی، فصلنامه پژوهش های روان شناختی دوره 9 شماره 3 و 4 ص 28 11

  عسکری، محمد. (1386). تأثیر تألیف نوشتاری، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره اول، شماره 103 -102.

  عسکری، محمود. (1387). برنامه توانمند سازی رویکردی جدید در مدیریت منابع انسانی، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال دوم، شماره 4.

  عصار زادگان، نرگس. (85). ویژگی الگوهای جدید یاددهی-یادگیری، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 6 ص 9.

  عصاره، علیرضا. (1377). بررسی برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی کسب شده در دروس ریاضی دوره راهنمایی و شناسایی و تبیین عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس چارچوب سومین مطالعه بین المللی ریاضیات وعلوم، رساله دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.   

  عصاره، علیرضا. (1385). دغدغه های خانواده، ماهنامه پیوند، شماره 242 ص 37-33.

  غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد، سلیانی، لیلا و نوری مقدم، ثنا. (1386). هوش معنوی، فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه ی نوین دینی، سال سوم، شماره ی دهم، 147-125.

   فخری،ع.(1383). مدرسه مروج سلامت.دفتر پیشگیری ازسؤء مصرف مواد، آموزش وپرورش، انتشارات انجمن اولیا ومربیان.   

  فضلی خانی، منوچهر. (1378). روش های فعال تدریس، انتشارات تربیت.

  قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، 1384، سوره 45، آیه 13، صفحه 25، انتشارات بنیاد معارف اسلامی.

   کرمی، ا.(1380). فرم تجدید نظر شده Scl 90- R، مرکزنشر روان سنجی، دانشکده روانشناسی علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

  کشمیری، مهدیه.عرب احمدی، فاطمه. (1386). هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی شهر گرگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

  کومز، آرتور رایت. مترجم: فروش زاده، جواهر (1370). آموزش تخصصی معلمان، رشد ص 43.

  کیوانفر، محمودرضا.(1381). بررسی تاثیر استفاده از روش های فعال تدریس در میزان موفقیت دانش آموزان، سازمان آموزش وپرورش اصفهان.

   کاپلان، س. (2005) ترجمه: پورافکاری، ن (1384). خلاصه روانپزشکی؛ علوم رفتاری – روانپزشکی بالینی، تهران؛ شهرآب: آیندسازان.

   گراث، م. (ک.(2005) ترجمه: پاشا شریفی، ح؛ نیکخو، م (1384). راهنمای سنجش روانی، برای روان شناسان، تهران سخن.

   گلستانی،پور.(م.(1386). مقایسه عزت تنفس وسلامت روان دانش آموزان پسر ودختر دبیرستانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ودانش آموزان پسرودختر غیر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهواز.

  مرتضوی زاده، حشمت الله. (1379). خانواده و افت تحصیلی، مجله پیوند، مهرماه شماره 288 ص 49-42.

  مرز ابادی، اسفندیار. (1390).رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه،نشریه علوم رفتاری، سال ششم، شماره 2 (پیاپی 20)

  مطلب زاده، ا.(1383). بررسی تأثیر شوخ طبیعی بر بهداشت روانی و شادمانی ذهنی در دانش ًآموزان مقطع متوسطه شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

  مقیمی، سیدمحمد. (1386). سازمان و مدیریت با رویکرد پژوهشی، تهران، ترمه.

  مقیمی، محمد. (13861). معنویت سازمانی و تأثیر آن در خلاقیت کارکنان، فصلنامه ی اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوم، شماره های 3 و 4

  مهاجر، یحیی .(1371). ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، هدف ونقش آن (مجموعه) مقالات سمپوزیوم، جایگاه تربیت در آموزش وپرورش، تهران، انتشارات تربیت.

  نادری،فرح و همکاران. (1389). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نو تاریخ پذیرش 13/11/89

   نجات، م. (1387). مفهوم سلامت روان در مکاتب روان شناسی، فصلنامه اصول بهداشت روان – شماره سوم سال اول صفحات 196-160

  نداف، عبد الرضا. (1390). بررسی رابطه هوش معنوی با بهره وری کارکنان (مدیران) شهرک صنعتی شیراز، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

   نظربلند، ن.حیدری، س. (1383). بررسی ارتباط وضعیت سلامت روانی و راهبرهای مقابله ای در دانشجویان، دومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان

  نظری، صارم. (1383). رشدتکنولوژی آموزشی، دوره 18، شماره 5، بهمن، ص 9-8.

   نوابی نژاد، ش.(1379)رفتارهای نابهنجار در کودکان و نوجوانان، تهران انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

  نیک نژاد، سهیلا. (1380). ویژه آموزش علوم، مجله رشد آموزش ابتدایی، شماره 1، مسلسل 35.

   نیازی، پ.(1385) مجله سلامت. (2006)، وب سایت انجمن WWW.IRANPAO.ORG.

  هادیان فرد،ح. مانی، آ. (1380)، بررسی وضعیت روان دانشجویان دانشگاه شیراز و عوامل مؤثر و تأثیر پذیر از آن؛ اولین سمینار بهداشت روان دانشجوی.

  یار محمدیان، محمدحسین.کیامنش، علیرضا. (1377). شناسایی و تعیین عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس علوم بر اساس چارچوب سومین مطالعه بین المللی ریاضیات وعلوم (تمیز)،مجله پژوهش های تربیتی و روانشناختی، دانشگاه اصفهان، دوره جدید، سال اول، شماره 2.

   

   

   

   

   

   

   

  References:

  Amabile. (1983).The Social Psychology Of Creativity,Acomponentiol Concept Ualization.Journal Of Personality And Social Psychology, 45,357-376.

  Bodem.Margaret. A. (1994).Dimen Sions,Of Cereativity. Mass Eachusetts In Statute Of Technology, United States Of America.

  Bohlmeijer E, Prenger R, Taa E, Cuijpers P. The Effects Of Mindfulness-Based Stree Reduction Therapy On Mental Health Of Adults With A Chronic Medical Disease. A Meta-Analysis. J Psychosom Res. 2010; (68):539-544.

  Bonanno, G.A. (1997). Faciol Expressions Of Emotion And Course Of Conjugal Bereavement. Journal Of Abnormal Psychology, 106 (1). 126 – 137

  Breglia, D. (2005). An Emotion – Focused Approach For Juvenile Offenders In Courtmandated Therapy. Widener University, Institute For Graduate Clinical Psychology.

   Brown KW.Ryan RM. The Benefits Of Being Present: Mindfulness And Its Role In Psychological Well-Being. J Pers So Psycho. 2003(84):822-848.

  Dankoski, Mary, E. (2001). An Ematioally Focused Approach To Family Life Cycle Transitions.Journal Of Marital And Family Therapy. Start Page; 177 – 187

  Darcy, A. S. (2003). Emotion – Focused Therap: Coaching Clients To Work Through Their Feelings

  Davidson,R. (2000). Affective Style, Mood And Anxiety Disorders: An Affective Neuroscience Approach. In R. Davidson (Ed). Anxiety Depressation And Amotion. Oxford: Oxford University Press.

  Davies, A.R. Sherbourne, C.D. Peterson, J.R. And Ware, J.E. (1988). Scoring Manual,Adult Health Status And Patient Satisfaction Measures Used In RAND,S Heaith Insurance Experiment, N-2190-HHS, Rand Corporation, Santa Monica, CA.

  Debra, A. Mcqueeney, A,L.Stanton, S.S. (1997). Efficacy Of Emotion- Focused And Problem- Focused Group Therapies For Women With Fertility Problems. Journal Of Behavioral Medicine – New York. Vol Q20, 166 – Apy. 313

  Denton, W.H. Burleson, B.R. Clark, T.E. Rodeiguez, C.R. & Hobbs, B.V. (2000). A Randomized Trial Of Emotionally Focused Therapy For Couples In A Training Clinic. Journal Of Marital And Family Therapy, 26, 65-78.

  Dessaulles, A. Johnson, Susan. (2003). Emotion – Focused Therapy For Couples In The Treatment Of Depression: A Pilot Study. The American Of Family Therapy 31: 345-353.

  Dewey, J. (1974). Dewey On Education. Selected Writings Cr.D

  E.Plsek, Pual. (1997). Models For The Creativity Process.

   Evans S, Ferrando S, Findler M, Stowell C, Smart C, Haglin D. Mindfulness-Based Cognitive Therap For Generalized Anxiety Disorder. J Anxiety Disord. 2008; (22): 716-721.

  Fabricatore, A; Handle, P & Fenzel, M. (2000). Personal Spirituality As A Moderator Between Stressors And Subjective Well – Being. Journal Of Psycholog And Theology, 28(3): 221-228

  Fairholm, Gilbert. (1996). Spiritual Leadership Fulfilling Wholeself

  Frederickson,B., (2001).The Role Of Positive Emotions In Positive Psycholigy.The Broaden – And – Build Theory Of Positive Emotions. American Psychologist, 56,218 – 226.

  Fridja, N.H. (1986). The Emotions. Cambridge: Cambridge University Press.

  Fry, (2003). Toward A Theory Of Spiritual Leadership. The Leadership

  Fryer, M. (2002). Creativity Acrooss The Curriculum Are Riewa Analysis Of Programmes Pesiy Ned To Develop Creativity.

  Garnefski, N & Other., (2001). Negative Life Events, Cognitive Regulation And Problem. Personality And Individual Differences, 30, 1311, 1321.

   Goldin PR, Gross JJ. Efects Of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) O Emotion Regulation In Social Anxiety Disorder. Emotion.201; (10):83-91.

  Gottman, J.M. (1993). The Role Of Conflict Management Scalation And Avoidance In Marital Interaction. Journal Of Counsulting And Clinical Psychology, 61, 6 -15.

  Greenberg, L.S, & Pascual – Leone,J. (1995).Adialecticl Constructivist Approach To Experiential Change. In R. A. Neimeyer, & M. J.Mahoney (Eds), Constructivism In Psychotherapy (Pp. 169 -191).Washington, Dc: American Psychological Association.

  Greenberg, L.S.(2004). Emotion – Focused Therapy Clinical Psychology And Psychotherapy. Ll, 3-16.

  Greenberg, L.S,Rice,L.N. & Elliot, R. (1993). Facilitating Emotional Change: The Moment By Moment Process. New York: Guilford Press.

  Greenberg, L.S. & Paivio, S.C. (1997). Working With The Emotions In Psychotherapy. New York: Guilford Press.

  Greenberg, L.S. (2002). Emotion – Focused Therapy: Coaching Clients To Work Through Their Feelings. Washington, DC: American Psychological Association.

  Greenberg. L.S. & Foerster, F. (1996). Task Analysis Exemplified: The Process Of Resolving Unfinished Business. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 64,439-446.

  Gross JJ, Munoz RF.Emotion Regulation And Mental Health. Clin Psychl (New York). 1995; (2):151-164.

   Gross JJ. Emotion Regulation. In: L. Feldman-Barrett & P. Salovey (Eds), The Wisdom In Feeing. America, New York: The Guiford Press; 2002.P.297-318.

   Gross JJ. The Emerging Field Of Emotion Regulation: An Integrative Review. Rev Gen Psychol.1998; (2):271-299.

  Guilford. Jop. And Charstensen,P. (1973). The One-Wayrelation Between Creative Potential And Jq. Journal Of Creative Behavior.

  Hall, L (E.(2007). Therapist Relationship And Technical Skills In Two Versions Of Emotion Focused Trauma Therapy,University Of Windsor (Canada).

  Harley, B. (1995). The Myth Of Empowerment: Work Organization Hierachy & Employee Autonomy In Contem Poray Australian Work Places, The University Of Melbourne, Australia.

  Hillas, A. (2002). Emotional Expression And Physical Health: Revising Traumatic Memories Or Fostering Self- Regulation? Journal Of Personality And Social Psychology. 71 (3),588-602.

  Http://Www.Azadi61.Blogsky.Com/1387/08/

  Http://Www.Zibaweb.Co

  Jane Sick, J(2001). In Tution And Creativity Apas De Deux For Qualitative Re Searchers,SAGE Publication.

  Johnson, S.M. & Greenberg, L.S. (1985). The Differential Effects Of Experiential And Problem Solving Intervention In Resolving Marital Conflicts, Journal Of Consulting & Clinical Psychology, 53, 175-184.

  Kabat Zinn, J. Massion, A,O Kristeller And Other )1992( Effectiveness Of A Meditation – Based Stress Reduction Program In The Treatment Of Anxiety Disorders. American Journal Of Psychiatry, 149, 936 – 9 43.

  Kamok, Emotional Conflict And Well Being, Relation To Perceived Availability Daily Utilization, And Observer Reports Of Socialsupport, Journal Of Personality And Social Psychology, 68, (5).

  Kennedy, B;More, E.& Watson, M. )2001( How And When Does Emotional Expression Help? Review Of General Psychology. 5 (3).

  King,L.A; Emmons, R.A. (1990).Conflict Over Emotional Expression; Psychological And Physical Correlates. Journal Of Personality And Social Psychology, 58 (5)864-877

  -Lin, R; (2006), Welfare, Journal; Psychologcial Social, 31-33.

  Lorrie, B. (2006). Integrating Emotion- Focused Therapy With The Satir Model.Journal Of Marital And Family Therapy.Oxford Vol 32.

  Mcmillan, David.W. (2006). Emotion Rituals Aresource For The Rapists And Clients. Newyork – London: Routledge.

  Measurement, Vol. 55, 1, 60-74.

  Menning. B.E. (1988). Inferility,A Guide For The Childless Couple.2nd Ed. Prentice Hall, New York. 

  Mikulincer, M; Florioan,V. & Tolmacz, R. (1990).Attachment Styles And Fear Of Personal Death: A Case Study Of Affect Regulation. Journal Of Personality And Social Psychology, 58, 273 – 280.

  Navidi, Ahad.(2003).The Signipicant Study Of Common And Speial Of Former Academice Function Variables Academic Self. Conecept And General Intelligence In Academic Achierement Prediction Of Students. The Quartery Journal Of Education, No 76.Pp.97-129(In Persian).

  Needs At Work. Leadership & Organizational Development

  Paivio, S. & Nieuwenhuis, J.A. (2001).Efficacy Of Emotionally Focused Therapy For Survivors Of Child Abuse: A Preliminary Study. Journal Of Traumatic Stress, 14, 109-127.

  Paivio, S.C. & Shimp, L.N. (1998).Affective Change Processes In Therapy For PTSD Stemming From Child Physical Abuse. Journal Of Psychotherapy Integration, 8, 211-229.

  Pennebaker, J.W. Hughes, C.F. And O,Heeron, R.C. 1987,The Psychophysiology Confession:Linking Inhibitory And Psychosomatic Processes. J. Personal. Soc. Psychology 52, 751-793.

  Pennebaker, J.W. Kiecolt –Claser, J.K. And Claser. R. 1988, Disclosure Of Traumas And Immune Function: Health Implications For Psychotherapy. J.Consult. Clin. Psychol. 56: 239-245.

  Quarterly, 14, 693-727.

  Roger, D. & Najarian, B., (1998).The Relationship Between Emotional Rumination And Cortisol Secretion Under Stress. Personality And Individual Differences, 24 (4), 531 – 538.

  Russell, J.A. 1991, Culture And The Categorization Of Emotion S, Psychol. Bull, 426 – 450.

  Sample Of Korean High School Students. Educational And Psychological

  Servaes M.& Others. (2001). The Effects Of Anxiety On Complex Learning And Academic Achievement. IN C.D. Spielberger (Ed). Anxiety And Behavior, Newyork, Academic Press.

  Shapiro, C.H. (1988). Infertility And Pregnancy Loss, A Guide For Helping Professional. Jossey – Bass, San Francisco.

  Smith, M.L. & Glass, G.V. (1977). Meta-Analysis Of Psychotherapy Outcome Studies. American Psychologist, 32, 752-760.

  Spiegel, D. 1999, Healing Words: Emotional Expression And Disease Outcome. The Journal Of American Medical Association, 14 1328 – 1329.

  Stanton, A.L. Danoff – Burg, S. Camerson, C.L. And Ellis, A.P. (1994).Coping Through Emotional Approach: Problems Of Conceptualization And Confounding. J.Personal. Soc. Psychol. 66: 350-362.

  -Strack, G. & Fottler, MD. (2002). Spirituality & Effective Leadership In Healthcare: Is There A Connection? Frontiers Of Health Services Management, 18(4), 3-18 Management Trends Cost Engineeriong, Vol 42, No 10. Pp. 41-42.

  Straub, M.& Other. (2000).The Role Of Family Emotional Expressiveness In The Development Of Children ُ S Social (Competence) .Journal Of Marriage And Family, 57(3), 593- 6090.

  Strentz, T. And Auerbach, S.M. (1988). Adjustment To The Stress Of Simulated Captivity: Effects Of Emotion – Focused Versus Problem – Focused Preparation On Hostages Differing In Locus Of Control. J.Personal. Soc. Psychol. 55: 652-660.

  Tabora C. )2000( Leade Rship Teamnork And Empowerment: Future

  Tarba, (L.(2007). A Task Analysis Of The Expression Of Arrested Anger In The Resolution Of Depression In Emotion- Focused Therapy.Youk University (Canada)

  Taylor And F.Barroncede Scientific Creativity Its Development And Recognition. New York Johnwiley

  Taylor, S.E. Falke, R.L.Shoptaw, S.J. And Lichtman, R.R. (1986). Social Support, Support Groups, And The Cancer Patient. J. Consult. Clin. Psychol. 54: 608-615.

  Teadsale, J. D.,Segal, Z. V.,Williams, J.M.G., Ridgeway, V.A,Soulsby. J.M. & Lau, M.A. 2000. Prevention Of Relapse Recurrence In Majar Depression By Mindfulmess – Based Congnitive Therapy. Journal Of Consultiny And Clinical Psychology, 68, 615 – 623.

  Therapy And Bowen Family Systems Theory In Family Therapy With Adolescents The University Of Manitoba (Canada) 

  Torrance.E And Torrance.P. (1383). I Creativity Teachare? Bloomngton In Phidel Ta Kappa Education.

  Walker, J. Johnson, S.M, Manion, I,&Cloutier, P. )1996(. Emotionally Focused Marital Intervention For Couples With Chronically Ill Children.Journal Of Counseling And Clinical Psy Chology, 64(5), 1029 – 1036.

  Walker. J; Johnson, S. M; Manion, I. & Cloutier, P. )2003(. Emotionally Focused Interventions For Couples With Chronically Ill Children: A Two Year Follow – Up. Journal Of Marital And Family Therapy, 28, 391 – 399. 

  Watson, M & Other., )1999(. Relationship Betweeh Emotional Control, Adjustment To Concer And Depression And Anxiety In Breast Concer, Psychological Medicine.21, 51 – 57

  Wayh, H. D. Brant, R. B, Thomas, E.C,Christopher P,R, Barbara, V. H. )2000(.A Randomized Trial Of Emotion – Focused Therapy For Couples In A Training Clinic, Journal Of Marital And Family Therapy Vol, 28.

  Yong.L. (1994). Relation Between Creativity And In Tell Gence A Money Maysian Pupils. Perceptual And Motor Skills, 79-739-642.

   Zeidan F, Johnson SK, Diamond BJ, David Z, Goolkasian P. Mindfulness Meditation Improves Congition: Evidence Of Brief Mental Training. Conscious Cogn.2010; (19):97-605.

   

   


موضوع پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, نمونه پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, جستجوی پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, فایل Word پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, دانلود پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, فایل PDF پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, تحقیق در مورد پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, مقاله در مورد پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, پروژه در مورد پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, پروژه درباره پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر هنرستانهای شهر مرودشت استاد راهنما

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد "MA" گرایش: روانشناسی عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد بود. نمونه پژوهش شامل 225 نفر از دانشجویان بود که به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر ...

فصل اول طرح تحقيق -1- مقدمه اهميت معنويت و رشد معنوي در انسان، در چند دهه گذشته به صورتي روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت رواني را به خود جلب کرده است. پيشرفت علم روانشناسي از يک سو

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بود. روش پژوهش توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران به تعداد 203 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان به تعداد 129 آزمودنی ( 67نفر مرد و 62 نفر زن) برآورد گردید. روش ...

دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی، گروه روان شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): این پژوهش با هدف پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر انجام شد. نمونه آماری 200 نفر است.‌روش نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی –گرایش عمومی چکیده هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی بود.جامعه آماری تحقیق شامل 100 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف بود و روش نمونه گیری آماری به صورت کل شمار و حجم آن برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد، که 50 دبیر زن و 50 دبیر مرد را شامل می شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته روان شناسی(M.A) گرایش:بالینی هدف آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و شکوفا نمودن و به فعلیت رساندن همه استعدادهای انسان با برنامه‌های سنجیده است، این امر مستلزم شناسایی و پی بردن به کم و کیف آنهاست، از دیرباز مشاوران نقش حساس و موثری در این زمینه داشته اند، لذا هدف اصلی این پژوهش تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی،هویت فردی ، و بهداشت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی(M.A.) گرایش: تربیتی چکیده: در این تحقیق ارتباط بین هوش معنوی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور تعداد 150 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده ها از ...

ثبت سفارش