پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

word 947 KB 29985 138
1393 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

  گرایش : روانشناسی عمومی

  چکیده

   

  تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است.

  فرضیه های تحقیق عبارتند از :

  1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.

   2- پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

  ابزارهای اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی بار– ان و پرسشنامه ی وابستگی به فیس بوک است.

  گروه نمونه شامل دانش آموزان دبیرستان دخترانه تهران است .

  این تحقیق از نوه همبستگی می باشد و بر اساس  فرضیه ها و با استفاده از روش رگرسیون این نتایج به دست آمده است.

   آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.

  2- پس از گذشت1ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

  مقدمه

  از مهمترین ویژگی‏های فضای مجازی گسترش اهمیت فرد و حیطه خصوصی در برابر جمع و حوزه عمومی است. افراد در فضای مجازی در عین حال که می‏توانند در گروه‏های مختلف حضور داشته باشند؛ می‏توانند خود را جدا از دیگران و تنها نیز حس کنند. نبود مراتب قدرت در فضای مجازی باعث می‏شود، فردیت افراد در جمع حل نشود. در جهان واقعی قدرت انتخاب افراد، همواره تحت تأثیر عوامی چون جبر مکان، زمان، فرهنگ، حکومت و ... محدود بوده است. اما در جهان مجازی این مرزها وجود ندارد و افراد در مقیاس‏ جهانی می‏توانند دست به انتخاب بزنند  (مرتضی نورمحمدی، 1388).

  بخشی از این تضاد در این است که بعضی اعتقاد دارند که فقط موادی که وارد بدن می شود می‏تواند به عنوان اعتیاد قلمداد شود و این اصطلاح باید در زمینه داروها مورد استفاده قرار گیرد. برای اختلال، سبب شناسی ضرورتی ندارد. بنابراین این اختلال می‏تواند کارکرد شناختی ، رفتاری و عاطفی یک فرد بهنجار را تحت تأثیر قرار دهد و بدین جهت نیز رفتار در محدوده بهنجار قرار دارد (جاشوا[1]،1999).

  وابستگی به اینترنت به عنوان »وابستگی رفتاری «مانند وابستگی به قمار، پرخوری، تماشای اجباری تلویزیون و مانند آن مدنظر گرفته می‏شود. در اینجا فرد نه به مواد بلکه به آنچه که در رایانه انجام می‏دهد یا به احساسی که در هنگام انجام آن به او دست می‏دهد وابسته می‏شود (ساسمن و  تاسیون ،2002 به نقل از جدیدی 1385).

  اورزاک[2] (2005) وابستگی به اینترنت را به عنوان اختلال در نظر می گیرد. نوعی اختلال که مردم در آن صفحه رایانه را جذابتر از واقعیت زندگی روزمره می بینند. به نظر او هر کسی که رایانه دارد در معرض وابستگی است اما افرادی که خجالتی، افسرده، تنها و بی حوصله هستند یا آنهایی که ازیک اعتیاد دیگر بهبودی می یابند،آسیب پذیری بیشتری دارند.وابستگی به تکنولوژی به طور عملیاتی می تواند به عنوان وابستگی غیر شیمیایی (رفتاری) که شامل انسان و دستگاه است تعریف شود. این اعتیاد ممکن است انفعالی (مثلاً تلویزیون) یا فعال (بازیهای رایانه ای) باشد و معمولاً جنبه های القاء کننده و تقویت کننده ای دارد که ممکن است به افزایش تمایل وابستگی کمک نماید (آرتز[3] و همکاران ،2002).

  فرضیه‌ای جدید می‌گوید ، احتمال دارد که هم در عادت به مواد و هم در عادت به غیرمواد، یک واکنش شیمیایی وجود داشته باشد. اعتیاد به رسانه های الکترونیکی نوعی اختلال کنترل تکانه است که به استفاده بیش از حد از رسانه الکترونیکی به نحوی اطلاق می گردد که سایر فعالیت های اجتماعی فرد را تحت الشعاع قرار داده و به افت عملکرد وی در حوزه های مختلف شغلی - علمی-اجتماعی- حرفه ای-خانوادگی اقتصادی-روانشناختی می شود.تا انجا که باعث نادیده انگاشتن روابط در دنیای واقعی مثل دوستان و خانواده می گردد.(حق شناس،۱۳۸۵)

   

  1-2 بیان مسئله

  امروزه، گسترش فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی، بر ابعاد مختلف زندگی بشر (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی) تأثیر گذاشته است. با کمرنگ‏شدن اهمیت زمان و مکان و بی‏نیازی مشترک برای برقرار ارتباطریال افراد به شکل بسیار آسان‏تری می‏توانند در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این شکل جدید برقراری ارتباط موجب تحول در فرهنگ و هویت جوامع می‏شود (مرتضی نورمحمدی، 1388).

  امروزه انسان‏ها به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت یک اجتماع هم‏زمان اما با مکان و جغرافیای متفاوت درآمده‏اند که گسترش ارتباطات و انباشت اطلاعات آن‏ها زا با هم مرتبط و مشترک کرده. این اشتراک «هویت جمعی مجازی» را برایشان ایجاد کرده که در کنار سایر ابعاد هویتی افراد، هویت آن‏ها را شکل می‏دهد.

  ظهور فناوری‏های نوین ارتباطی دگرگونی بنیادینی را در ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. کاستلز معتقد است از آنجا که انتقال و جریان فرهنگ از طریق ارتباطات صورت می‏گیرد، حوزه فرهنگ که نظام‏هایی از عقاید و رفتارها را شامل می‏شود، با ظهور تکنولوژی جدید دچار دگرگونی‏های بنیادین می‏گردد. ورود فناوری‏های ارتباطی، دگرگونی در ساختار ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. بل معتقد است جهان مجازی و امکان برقراری ارتباطات همزمان و بیشمار، منشاء ظهور فرهنگ‏های آنی و به دنبال آن ظهور هویت‏های خلق‏الساعه شده است که در دوره محدودی شکل می‏گیرد و با ظهور هویت‏های جدید به سرعت از بین می‏روند (مرتضی نورمحمدی، 1388).

  فناوری‏های نوین ارتباطی امکان داشتن خلوت جدیدی را برای افراد با ایجاد فضایی شخصی و خصوصی در فضای مجازی برای افراد فراهم می‏کند. در این فضا افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می‏کنند و با بهره‏گیری از امکانات اینترنت مانند شبکه‏های اجتماعی و اتاق‏های گفت‏وگو شبکه‏های گسترده‏ای از روابط میان افراد شکل می‏گیرد که غیرقابل کنترل است. این امر بتدریج موجب از هم‏پاشیدگی شبکه‏های سنتی روابط مانند همسایگی می‏شود و هویت‏های جدا از جهان واقعی برای افراد ایجاد می‏کند  (مرتضی نورمحمدی، 1388).هوش هیجانی ،توانایی درک،توصیف و کنترل هیجانات است.هر شخص با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در مواجهه با وقایع زندگی به موضع گیری پرداخته و به سازش با آنها می پردازد.انسان با برخورداری از هوش هیجانی به خود نظم و ثبات می بخشد به طوری که اصولا هوش هیجانی بالا باعث می شود،شخص وقایع ناگوار کمتری را در زندگی تجربه کند(گلمن،1995)

  بار- اُن(2001)هوش هیجانی را دسته ای از مهارت ها، استعدادها و توانایی های غیر شناختی می داند که توانایی موفقیت فرد در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی را افزایش می دهد و از جمله اشخاصی است که به هوش هیجانی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می نگرد. در برداشت دیگر به هوش هیجانی به عنوان یک توانایی ذهنی نگریسته شده (مایر و سالووی وکارسیو،  2000 ، نقل از کوچک انتظار- قدسی،1383).

   

   

  1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش             

  به دلایل زیر انجام این پژوهش لازم و ضروری به نظر می رسد:

  1- شبکه های اجتماعی در بین افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان گسترش قابل توجهی پیدا کرده است و کمتر نوجوان یا جوانی است که در فسیبوک عضو نباشد و دقایقی از روز خود را در آن نگذراند و درصدی از این کاربران به فسیبوک وابسته شده اند و تدوین طرح درمانی برای حل مشکلات آنها لازم است.

  2- وابستگی به شبکه های اجتماعی و اعتیاد به آن تاثیرات زیادی بر زندگی فرد می گذارد (از جمله افت تحصیلی، ایجاد مشکلات در روابط اجتماعی و افسردگی، کمرویی، تنها گرایی و غیره) و به همین دلیل تدوین برنامه ای برای کاهش وابستگی افراد به شبکه های مجازی می تواند در بهبود زندگی این افراد موثر باشد.

  3- وابستگی به فیسبوک نه تنها باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی خود فرد وابسته می شود بلکه مشکلاتی را هم را برای خانواده این افراد به ویژه نوجوانان وابسته ایجاد می کند.

  4- تا کنون تحقیقی در داخل کشور در حوزه وابستگی به فیسبوک انجام نشده است.

  5- دانش آموزان دبیرستانی در یکی از حساس ترین سال های زندگی خود هستند از طرفی تحصیلات آن با ورود به دانشگاه باید به ثمر بنشیند و از طرف دیگر در این دوران هویت آنها شکل می گیرد و وابستگی به شبکه های اجتماعی می تواند آثار کوتاه مدت و بلند مدت جدی بر آنها داشته باشد، لذا انجام اقداماتی برای کاهش این مشکل می تواند کمک شایانی به بهبود زندگی این افراد بکند.

   

  1-4 اهداف تحقیق

  1-4-1- هدف اصلی

  بررسی تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیس بوک دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران

  1-4-2- اهداف فرعی

  1. بررسی  تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک
  2. بررسی تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیس بوک پس از گذشت 1 ماه

  1-5- سؤالات و فرضیه‏های تحقیق

  1. آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی به فیس بوک می شود.
  2. پس از گذشت1ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

   

  1-6 تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق

  1-6-1- تعریف مفهومی

  هوش هیجانی : به عنوان توانایی درک و بیان هیجانات، استفاده از آن و مدیریت هیجان ها درخود و سایر افراد تعریف شده است.( سالوی، بیدل[4] و دتیلی[5]رومای[6]ر به نقل لز چرنیس[7] ، 2002 ، نقل از گلستان جهرمی،1383).


  وابستگی به فیس بوک : وابستگی به معنای عادت کردن غیر طبیعی جسمی یا روانی به هر ماده یا فعالیت خاص است از نشانه های اعتیاد ،اختصاص دادن  زمان بیش از حد برای یک کار یا فعالیت های مرتبط با یک ماده خاص است که در ازای آن زمان برای انجام دیگر کارهای ضروری زندگی فدا می شود.همچنین فرد معتاد در صورت فقدان دسترسی به ماده یا فعالیت مورد نظر ،دچار علائم ذهنی –روانی یا جسمی می شودکه اصطلاحات  هآ علائم ترک گفته میشود از دیگر نشانه های وابستگی این است که فرد به آسانی نمیتواند فعالیت یا ماده مورد نظررا ترک کند وبرای اجتناب از علائم ترک یا رسیدن به آرامش روانی،نیازمند تکرار مصرف ماده یا فعالیت مورد نظر است.در قالب یک جمله یعنی اینکه: ”ما در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنچنان مجذوب شده‌ایم که احساس می‌کنیم با نبودن آن، ما نیز نابود می‌شویم“.)خدایی فر ،1392)

  1-6 -2- تعریف عملیاتی:

  وابستگی به فیس بوک : نمره ای که فرد در آزمون وابستگی به فیس بوک کسب می کند.

  هوش هیجانی: نمره ای که فرد در آزمون هوش هیجانی  باران کسب می کند

   


  Joshual -3

  4- Orzack

  5-Artz

  [4] -Bedell

  [5] .deteilir

  [6]. mayer

  [7] .cherniss

  تعریف وابستگی

  براساس دیدگاه گریفیتز جزء اصلی وابستگی، وابستگی رفتاری است که دارای اجزای زیر است:

  • برجستگی: منظور از برجستگی این است که فعالیت معینی مهمترین فعالیت شخص شود و بر تفکر (اشتغال فکر یا تحریف شناختی) و رفتار او تسلط دارد.
  • تغییر خلق: شامل تجربیاتی است که افراد در اثر مشغولیت به فعالیت معینی گزارش می‏کنند یعنی فرد در یک حالت آرام بخش یا تخدیر کننده قرار می‏گیرد.
  • تحمل: این مورد شامل فرایندی است که در آن نیاز به فعالیت گسترده و روز افزونی برای رسیدن به همان اثرات قبلی است. مثلاً یک قمار باز ممکن است به طور روز افزونی میزان شرط بندی خود را افزایش دهد تا همان رضامندی را که در روزهای اول با شرط بندی کمتری به دست می‏آورد، حاصل نماید.
  • نشانههای کناره گیری: اینها شامل حالت‏ها یا اثرات فیزیکی ناخویشاندی از قبیل زودرنجی، حساسیت و... هستند که وقتی فعالیت خاصی ادامه نمی‏یابد یا ناگهان کاهش می‏یابد در فرد دیده می‏شود.
  • تعارض: این حالت شامل به وجود آمدن تعارض بین معتاد و افرادی که با او سروکار دارند (تعارض بین شخصی) یا در درون خود فرد (تعارض درون فردی) است که در ارتباط با یک فعالیت معین وجود دارد.
  • بازگشت (عود): شامل تمایل برای تکرار حالت‏های قبلی فعالیت‏ معین است که در موارد شدید سال‏ها بعد از کنترل رفتار نیز دوباره عود می‏کند (ویکتور[1]، 2003).

   

  2-2 وابستگی و رسانه

  نظریه وابستگی توسط بال رو کیچ[2] و دی فلور[3] مطرح شد.آنها رویکرد سیستمی وسیعی را در پیش گرفتند که رابطه یکپارچه ای میان رسانه ها، مخاطبان و نظام اجتماعی بر قرار می کرد (لیتل جان، 1384). طبق این نظریه افراد وابستگی های متفاوتی به رسانه ها دارند و این وابستگی ها از شخصی به بخص دیگر، از گروهی به گروه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت دارد. به نظر این دو محقق در جامعه ی جدید شهری – صنعتی، مخاطبان وابستگی زیادی به اطلاعات قابل اطلاعات رسانه های جمعی دارند؛ زیرا زندگی در جامعه نیاز مند اطلاعات قابل اعتماد و به روز است. این نطریه بر روابط سه گانه میان رسانه، مخاطبان و جامعه تاکید دارد.

  محور اصلی این نظریه آن است که مخاطبان به منظور رفع نیاز و رسیدن به اهداف، به اطلاعات رسانه ها وابسته اند. یک فرد ممکن است با دو منبع گوناگون وابستگی رو برو شود. اولین منبع، تعداد و اهمیت کارکرد های اطلاعات است. رسانه برای مجموعه ای از کارکرد ها نظیر نظارت بر فعالیت های دولت و تفریح و سرگرمی به کار می روند. بعضی از این کارکرد ها برای هر گروه خاص از افراد مهم تر از سایرین است و هرقدر یک رسانه آن اطلاعات را بیشتر ارائه دهد، وابستگی آن گروه خاص به آن رسانه بیشتر می شود. دومین منبع، ثبات اجتماعی است. زمانی که تغییر در جامعه وجود دارد وابستگی مردم به رسانه ها برای اطلاعات افزایش می یابد. از سوی دیگر هنگامی که ثبات اجتماعی بالاست، نیاز به رسانه می تواند کم شود.

  در هریک از سه واحد این نظریه (رسانه، مخاطب و جامعه) عواملی در افزایش یا کاهش وابستگی رسانه ها دخالت می کنند. الف) رسانه: نظام های رسانه ای از نظر تعداد و محوریت ارائه کارکرد های اطلاعاتی متفاوتند. مثلا آنها در جامعه جدیدی شهری – صنعتی چندین کارکرد دارند؛ کارکرد هایی مثل تهیا اطلاعات در باره دولت و سیاست برای مردم به شکلی که انجام انتخابات منصفانه مهیا شود، خدمت به عنوان رکن چهارم دولت، اعلام هشدار. عمومی در موارد بحرانی، تهیه اطلاعات مورد نیاز برای حفظ و چرخیدن نظام اطلاعاتی و عرضه حجم بزرگی از محتوای تفریحی و سرگرم کننده برای کمک به ایجاد آرامش و پر کردن اوقات فراغت مردم. هرچه رسانه ها در یک جامعه این کارکرد ها را بیشتر ارائه دهند، وابستگی به رسانه ها در آن جامعه بیشتر خواهد شد.

  از نظر بال روی کیچ و دی فلور هرچه جوامع و فناوری رسانه پیچیده تر می شود، کارکرد های منحصر به فرد رسانه ها بیشتر و بیشتر می شوند. ب) مخاطب: درجه وابستگی به اطلاعات در میان مخاطبان تفاوت دارد. برخی افراد علاقه شدید به ورزش دارند، در حالی که گروه دیگری علاقه به اقتصاد دارند. بعضی به شدت در زمینه جامعه شهری فعالند و نیاز به اطلاعات در باره زندگی شهری و رویداد های محیطی دارند، در حالی که گروهی دروی گزیده اند و نیازی به دریافت اطلاعات در سطح محلی ندارند. برخی به این امر علاقه دارند که در رویداد های سیاسی مثل انتخابات و تظاهرات مشارکت فعال داشته باشند، در حالی که گروهی به مسائل عمومی هرگز علاقه پیدا نمیکنند. ج) جامعه: یکی از نیاز های مردم کاهش ابهام است. بال رو کیچ و دی فلور یادآوری می کنند که در یک جامعه پیچیده جدید موضوعات زیادی وجود دارند و مخاطب ممکن است راجع به آنها اطمینان نداشته باشد و موارد جدیدی نیز دائما اضافه می شوند. این ابهام تشویش آور است و در نتیجه آن ممکن است افراد به رسانه های جمعی روی آورند. این امر می تواند در تعریف و شکل دهی واقعیت قدرت زیادی به رسانه ها بدهد (خواجه ئیان و همکاران 1388).

  بنابر این به طور خلاصه می توان گفت که مخاطبان به اندازه متفاوت تحت تاثیر رسانه ها قرار می گیرند و این میزان تاثیر با توجه به میزان وابستگی شان به رسانه مشخص می شود. مخاطبان برای اهداف و نیاز های خود از رسانه استفاده می کنند، اما در این فرایند ممکن است به آنها وابسته شوند. شکل 1 از الگوی زیر برای تبیین این فرایند استفاده کرده است:

  این الگو نشان می دهد که نهاد های اجتماعی و نظام های رسانه ای با مخاطبان تعامل برقرار می سازند تا نیاز ها، علایق و انگیزه های افراد را برانگیزانند. بر اساس نظریه وابستگی، افرادی که به بخش ویژه ای از رسانه ها وابسته می شوند به طور شناختی، موثر و رفتاری تحت تاثیر آن بخش قرار خواهند گرفت و در حقیقت هوش هیجانی آنها از طریق آن بخش از رسانه تاثیر می پذیرد.

   

   


  6-Victor

  [2]Sandra ball-rokeach

  [3] Melwin defleur

   

  Abstract:

   

  The present study the effects of emotional intelligence on reducing dependence on high school female students in Tehran mobile. Research hypotheses include : 1- promotion of emotional intelligence to reduce dependence on high school students to be mobile. 2- After a month of training impact on reducing dependence on mobile phones will continue to promote emotional intelligence. Emotional Intelligence Questionnaire survey instrument Bar - On Mobile dependence test, Young said. The sample group consisted of nineteen girls, all high school students in Tehran. This study is correlational and regression based on assumptions and using the results obtained. 1- Emotional Intelligence Training upgrade to reduce dependence on high school students to be mobile. 2- After a month of training impact on reducing dependence on mobile phones will continue to promote emotional intelligence.

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                    صفحه                                                                                                                             

  چکیده                                                                                                      1

  فصل اول : مقدمه پژوهش

  1-1- مقدمه ............................................................................................................................3

  1-2- بیان مسأله .....................................................................................................................4

  1-3- اهمیت پژوهش .............................................................................................................4

  1-4- اهداف تحقیق ................................................................................................................6

  1-4-1- هدف اصلی ..................................................................................................6

  1-4-2- اهداف فرعی ................................................................................................7

  1-5- سؤالات و فرضیه‏های تحقیق .......................................................................................7

  1-6- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق ...............................................................7

  1-6-1- تعریف مفهومی .......................................................................................... 7

  1-6-2- تعریف عملیاتی .......................................................................................... 8

   

  فصل دوم: مروری برادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- تعریف وابستگی ....................................................................................................... 10

  2-2- وابستگی و رسانه ...................................................................................................... 11

  2-3- اعتیاد اینترنتی ............................................................................................................ 14

  2-4- نشانه ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی ...................................................................... 17

  2-4-1-نشانه های روان شناختی ............................................................................ 18

  2-4-2-نشانه های جسمانی ................................................................................... 18

  2-4-3-نشانه های رفتاری ..................................................................................... 18

  2-4-4-نشانه های شناختی غیرسازشی ................................................................. 18

  2-5- فیسبوک چیست؟ .................................................................................................... 19

  2-6- نشانه های فیس بوک بازان ..................................................................................... 22

  2-7- تاثیرات فیس بوک بر ابعاد مختلف زندگی ............................................................. 22

  2-8- آسیب های روانی وابستگی به فیس  بوک ............................................................. 31

  2-9- هوش هیجانی چیست ............................................................................................ 32

  2-10- اهمیت هوش هیجانی .......................................................................................... 38                                                    2-10-1- اهمیت هوش هیجانی درکنترل هیجانات ........................................................ 39

  2-10-2- اهمیت هوش هیجانی درروابط اجتماعی ........................................................ 40

  ........... 2-10-3- اهمیت هوش هیجانی در مدیریت ........................................................... 41

  ........... 2-10-4- اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد ................................................... 41

  2-11- ادراک هیجانات .................................................................................................... 42

  2-12-  توضیحاتی درباره اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی ............................... 44

  2-12-1-  سواد هیجانی ...................................................................................... 44

  2-12-2-  توانش هیجانی .................................................................................... 46

  2-13-  الگوهای نظری هوش هیجانی ............................................................................. 48

  2-13-1- هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش ................................................... 48

  2-13-2- الگوهای آمیخته .................................................................................... 50

  2-13-3- الگوهای توانایی .................................................................................... 53

  2-14-  وجوه اشتراک الگوهای مختلف هوش هیجانی ......................................................... 54

  2-15-  فرایند تحولی هوش هیجانی ................................................................................... 59

  2-16-  عوامل موثر بر فرایند تحول هوش هیجانی ............................................................... 65

          2-16-1- اجتماعی شدن ........................................................................................ 66

          2-16-2- نقش والدین ........................................................................................... 66

          2-16-3- سهم واکنش های والدین به هیجان های کودکان .................................. 67

          2-16-4- سهم آموزش / پرورش والدین درباره ی هیجان ها .............................. 67

          2-16-5- سهم همسالان ................................................................................... 68

          2-16-6- سهم بالقوه ی واکنش های دوستان به هیجان های دیگران ............... 68

          2-16-7- سهم بالقوه ی آموزش / پرورش دوستان درباره هیجان ها ............... 69

          2-16-8- تحول شناختی .................................................................................. 70

  2-17- کارکردهای هوش هیجانی  ................................................................................ 71

          2-17-1- هوش هیجانی،تفکرو روابط اجتماعی .............................................. 71

          2-17-2 - هوش هیجانی: انطباق با رویدادهای استرس زا .............................. 75

  2-18- مروری بر تحقیقات انجام شده ....................................................................... 77

         

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- جامعه آماری .................................................................................................... 81

  3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری ..................................................................... 81

  3-3- طرح تحقیق ..................................................................................................... 81

  3-4– روش اجرای پژوهش ...................................................................................... 82

  3-4-1- شرح جلسات .................................................................................. 82

  3-5- ابزار پژوهش .................................................................................................... 84

  3-5-1-  پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان .................................................... 84

  3-5-2- مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – اُن ....................................... 84

  3-5-3- نحوۀ نمره گذاری ............................................................................ 86

  3-5-4- پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن ................................................ 88

  3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................... 88

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1- تحلیل توصیفی داده ها .................................................................................... 90

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- بحث و نتیجه گیری ........................................................................................ 96

  5-2- محدودیت های پژوهش ................................................................................. 98

  5-3- پیشنهادات ....................................................................................................... 98

  منابع و مآخذ ............................................................................................................. 99

  منابع فارسی ................................................................................................. 100

  منابع انگلیسی .............................................................................................. 102

  پیوست ها ................................................................................................................ 107

   

   

  منبع:

   

  منابع فارسی

   

  1_ آزاد، ح. (1374). آسیب شناسی روانی ، تهران: بعثت.

  2_ آقایار سیروس، شریفی درامدی پرویز. (1385). هوش هیجانی ، نشر سپاهان

  3_ ابوغداره، ح (1375). بررسی گونه های شخصیت (الف و ب) و سبک های رهبری مدیران دبیرستان های شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

  4_ بیابانگرد، اسماعیل.(1384). روان شناسی تربیتی ،تهران؛ نشر ویرایش

  5_ پروین ، ل. (1381) . روان شناسی شخصیت. ]ترجمه محمد جواد جعفری و پروین کدیور[ ، تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1989).

  6_ پور رمضان ، منا (1385). " بررسی رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تستSCL-90-R  در مراجعین به کافی نت های مشهد در شش ماهه دوم سال 1384 "، رساله ی دکتری ، دانشمده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

  7_تیرگیری، عبدالحکیم. (1383).  هوش هیجانی و سلامت روان، رویکردها،راهبردهاو برنامه پیشگیری در بهسازی زندگی زناشویی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی

  8_ چاوش زاده ، زهراالسادات (1388). " بررسی رابطه بین متغیرهای سلامت روان با اعتیاد به اینترنت در بین جوانان شهر یزد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  9_ حسینی، سید شمس الدین. (1378) پیش بینی پیشرفت تحصیلی کودکان بر اساس تحصیلات پدر و هوشبهر  انها، دانشگاه ازاد رودهن

  10_ حسینی، شریفه. (1384). هوش هیجانی ،دانشگاه ازاد رودهن

  11_ حق شناس،حسن ( 1385 ). پنج عاملی ویژگی های شخصیت: راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون های NEO PI-R  وNEO-FFI ، شیراز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.

  12_ داود آبادی، م (1384). رابطه بین اعتیاد اینترنتی با سلامت روان و ویژگی های شخصیتی کاربران شبکه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

  13_ دوران،بهزاد .(1381).تاثیر فضای سایت بر هویت اجتماعی،پایان نامه دکتری جامعه شناسی،دانشگاه تربیت مدرس

  14_ رحیمی نژاد ، عباس ، بررسی تحولی هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب دانشجویان کارشناسی ، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1379.

  15_ روزنهان، د و سلیگمن، م. (1385). آسیب شناسی روانی ، ترجمه یحیی سید محمدی ، جلد اول، چاپ ششم ، تهران: ساوالان.

  16_ سموعی،راحله. (1383). ترجمه و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی بار-ان، دانشگاه اصفهان

  17_ فتحی آشتیانی ، علی و محبوبه داستانی (1388). آزمون های روان شناختی: ارزش یابی شخصیت و سلامت روان، تهران: بعثت.

  18_ قاسم زاده، ل ، شهرآرای، م ، مرادی، ع.ر . (1386). بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسه دختران معتاد و غیر معتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی ، دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران،دوره دوم، ش 3، 32-40.

  19_ گانتر ، ب. (1383). اثر بازی های ویدویی و رایانه ای بر کودکان ، ترجمه سید حسن پورعابدینی نایینی، تهران: جوانه رشد.

  20_گلمن، دانیل. (1383). هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا،تهران؛رشد

  21_گلمن، دانیل.(1379). هوش عاطفی، ترجمه حمید رضا بلوچ،تهران؛انتشارات جیحون

  22_گنجی، حمزه. (1370). روان سنجی،تهران؛دانشگاه پیام نور

  23_ گنجی، مهدی. (1384). هوش هیجانی، تهران؛ ساوالان

  24_ ماسن و همکاران.(1373). رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی،تهران؛ اگاه

  25_ مایر،ریچارد. ای. (1376). روان شناسی تربیتی ترجمه محمد تقی فراهانی،تهران؛مرکز اسناد انقلاب اسلامی

  26_ویزشفر،فاطمه (1384) . "بررسی میزان اعتیاد به اینترنت دراستفاده کنندگان از کافی نت های شهر لار" ،

  فصلنامه اصول بهداشت روان،یس 7،ش 25-26.

  27_ هومن، حیدرعلی. (1380). پژوهشی در روان شناسی ، ماهنامه علمی تخصصی روان شناسی

   

   

  منابع انگلیسی

   

  1_Adriana Bianchi and Dr. James G. Philips.CyberPsychology& Behavior. February 2005, 8(1):39-51. Doi:10.1089/cpb.2005.8.39 .

  2_ ALEXA The Web Information Compony, 2010, Retrieved March 12, 2010 from http://www.alexa.com/.

  3_ Alexandra Ehrenberg, Suzanna Juckes, Katherine M. White,andshari P. Walsh. CyberPsychology& behavior.Dexember 2008, 11(6): 739-741. Doi:10.1089/cpb.2008.0030.

  4_ Amiel, T., & Sargent, S.L. (2004).Individual differences in internet usage motives.Computer in Human Behavior, 20,711-726.http://www.rpi.edu/~anderk4/research.html accessed 25 February 2003).

  5_ Anderson, K. (2001)," Internet use among college students: An exploratory study", Journal of American College Health. Available: 32_ Akini A, İskender M. (2011).Internet addiction and depression, anxiety and stress.International Online Journal of Educational Sciences. 3 (1), 138-148.

  7_ Bernner, V. (1997). Psychology of computer use: Parameters of internet use, abuse and addiction: The first 90 days of internet usage survey. Psychological Reports, 80, 879-882.

  8_ Barak, A. & King, S. (2000). Two faces of the internet: Introduction to the special issue on the internet and sexuality. www.apa.org/ Journals/ amp 5391017.html

  9_ Bai, Y. M., C. C. Lin, J. Y. Chen, and W. C. Liu (2001). ‘The Characteristic Differences Between Clients of Virtual and Real Psychiatric Clinics’, American Journal of Psychiatry, Vol. 158, No. 7.

  10_ BALTARETU, C., BALABAN, C., MOTIVITION IN Using Social Network Sites by Romanian Student. A Qualitative Approach, in Journal of Media Research, Vol,3 (1), 2010, pp. 67-64.

  11_Bullen and HarreNiki. (2000). The internet: its effect on fatety and behaviorimplication for adolescents. Journal of computer in human behavior.17. 178-195.

  12_ BODY, D., ELLISION, N., Sosial network sites: Definition history and scholarship, in Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13(1), 2007, article11. http://jcmc.indiana.edu/voll3/issue1/boyd.ellison/jhtml.

  13_ CHANDRA D., R,, Do you have Facebook addiction Disorder?,201,retrieved august1, 2010, from www.newstraitimes.com.my.

  14_ COMSCORE Sosial Networking Reach and Engagement in Asia pacific Markets,2010, RetrievedMay 31, 2010, from http://www.comscore.com/press_events/peress_release/2014/4/Sosial_network_across_asia-pasific_market/%28language%29/eng-us.

  15_ Cooper, A. (ed.) (2002). Sex and the Internet: A Guidebook for Clinicians, New York:Brunner-Routledge.

  16_ Caplan, S.E. (2002). Problematic internet use and psychosocial well- being: development of a theory- based cognitive behavioral measurement instrument. Journal of Computer in Human Behavior, 18, 553- 575.

  17_ Carmona A. (2012). Internet addiction linked to changes in brain. Journal of Plos- One.mericannewsreport.com/internetaddiction- linked-to-changes-in-bra.

  18_ Davis, S. F., B. G. Smith, K. Rodrigue, andK. Pulvers. (1999)" An examination ofInternet usage on two college campuses",College Student Journal 33(2): 257-260.Dev. 38(6): 655–665.

  19_ Goldberg, Ivan. (1996). Quoted from StevenLevy," Breathing is also addictive",NewsWeek 128 (27) (6 January 1997): 52.Available: http://www.redplanetsw.com/personal/loiosh/iad.html.

  20_FOREGGER, S, Uses and gratificationsof the Facebook.com. Ph.D. dissertation, Michigan states University, United States Michigan, 2008, retrived December12, 2009, from dissertation & theses: Full Text.(publication No. AAT 3331906).

  21_ GRINDELAND, M., HARRISON, C., The power of social networking for women research study, 2009, Retrieved April 5, 2009 from www.shesconnectedmultimedia.com.

  22_ Greenfield, D., (1999), Virtual Addiction:Help for Net heads, Cyber freaks, and ThoseWho Love Them, Oakland, CA: NewHarbinger Publication.

  23_ Greenfild, D. N. (1999).Virtual addiction. Oakland: New Harbinger.

  30_ Griffiths, M. D. (1997). Internet addiction: does it really exist? In Gackenbach. J. (ed), psychology and the internet. Newyork

  24_ Grriffiths, M. D., &Doncaster, I. (1995).The effect of Type a personality on physiological arousal while playing computer games. Addictive Behaviors, 20, 543-548.

  25_ Hamburger, Y. A., &Artzi, B. E. (2000).The relationship between extraversion and neuroticism and different uses of the internet. Computers in Human Behavior,16, 441- 449.

  26_JALILIAN M., LATIFF, L,. SEYED HASSAN, S.T., HANACHI, P., OTHMAN, M., Development of a questionnaire  for accessing factors predicting blood donation among university student: Apilot study, in southeast Asian journal of tropical medicine and public health, Vol .41(3), 2010, pp. 660-666.

  27_ KATZ, E, The uses of mass communications: Current perspective on gratifications research, sage, Beverly Hills, 1959, pp .19-32.

  28_ Kim, K., Ryu, E., Chon, M. (2005). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire Survey.

  29_ KREJCIE , R. V., MORGAN ,D.W., Determining sample size for research activities, in Educational  and Psychological measurement, Vol. 30(2), 1970, pp. 607-610, from

  30_KRAUT, R ., PATTERSON , M., LUNDMARK, V., KIESLER, S., MUKOPADHYAY, T., SCHERLIS, W., Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being in American Pcychologist, Vol. 53(9), 1998,pp. 1017-1032.

  31_Korkmaz O, Sahin C, &AhiEvran E U (2011).The relationship between interaction and audience anxiety levels and internet addiction of adults.Journal of Contemporary Educational Technology. 2(3), 200-212.

  32_ Ko C H, Yen J U, Chen C C, Chen S H, Wu K & Yen C F. (2006). Tridimensional personality of adolescents with internet addiction and substance use experience. The Canadian Journal of Psychiatry— Original Research.51, 14.

  40_Kandell, Jonathan. 1998," Internet addictionon campus: The vulnerability of college students", Cyber Psychology and Behavior1(1): 11-17.

  41_ Knox, Davaid, V. Daniels, L. Sturdivant, andM. E. Zusman. (2001), College student use ofthe Internet for mate selection, CollegeStudent Journal 35(1): 158-160.

  42_ Kuh, George, and Nick Vesper. (2001), Docomputers enhance or detract from student learning?, Research in Higher Education42(1): 87-102.

  43_ Lacovelli, A., &Valenti, S. (2008).Internet addiction's effect on like ability and rapport.Computer in Human Behavior. 25, 439–443.

  44_LIMYH snapshot of social networking in Malaysia, 2009, Retrieved nov20, 2010, from  http://www.greyeview.com/2009/07/28/snapshot-of-sosial-networking-in malaysia.

  45_ LAURIE, C., PAULA, B.E., checking out Facebook.com: the impact of a digital trend on academic libraries, in information technology and libraries , Vol. 26(1), 2007,pp.23-34.

  46_ J Korean Acad Nurs.2009 Dec;39(6):818-828.Korean. Published online 2009 December31.http://dx.doi.org/10.4040/jkan.2009.39.6.818

  47_ J Korean Acad Child Health Nurs.2010 Jan;16(1):56-65. Korean Published online 2010 Jan 31. http://dx.doi.org/10.4094/jkachn.2010.16.1.56

  48_ Jee Hyun Ha, Bumsu Chin, Doo-Heum Park, Seung-Ho Ryu, and Jaehak Yu. CyberPsychology& behavior.Dexember 2008, 11(6): 783-784.doi:10.1089/cpb.2008.0096.

  49_Jalalinejad R, Ghasempoor A, Ajdari Z &Sadeghigooghari N. (2012).The relationship between internet addiction and anxiety in the universities students.Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business.4, 1.

  50_ Morahan-Martin, J. and P. Schumacher (2003).‘Loneliness and Social Uses of the Internet’,Computers in Human Behavior, Vol. 19, No. 6.

  51_Monke, Lowell. (1998), Computers inSchools: Moving education out of the childinto the machine. Internet and HigherEducation 1(2): 147-155.

  52_ Nie, N., &Erbring, L. (2000).Debating the societal effects of the internet: connecting with the world.Public Perspective, 11, 3, 42- 43.

  53_Orzak. M. H. (1999). Computer addiction: Is it real on virtual? NewYork John wiley and sons.

  54_ pPatriciaBelchior, Michael Marsiske.(2013). Video game training to improve selection visual attention in plder adults, Computers in Human Behavior, Volume 29, Issue 4, July 2013, page 1318-1324

  55_Puay-Hoe Chua, Younbo Jung, May O. Lwin, Yin-LengTheng .(2013). Let`s play together: Effects Of video-Game play on intergenerational perceptions among youth and elderly participants. Computers in Human Behavior .Volume29 .Issue 6, Novamber 2013, pages 2303-2311

  56_ Rheingold, Howard. (1992), A slice of life inmy virtual community, Available:http://interact.uoregon.edu/MediaLit/mlr/readings/articles/aslice.html (accessed 15 October2003)

  57_ Shapiro N. A., Lessig, M.C., Goldmith, T. D., Szabo, S. T., Lazorita,M., Gold, M. S., &Stein,D.J.(2003). Problematic Internet use: Proposed classification and diagnostic criteria. Depression and Anxietyy, 17, 207-216.

  58_ SEVERIN, W.J., TAKNARD, W.J., Communication theories origins, methods, and uses in the mass media (4th ed.), Longman, White Plains, NY, 2007.

  59_ Scherer, K. (1997).‘College Life Online: Healthy and Unhealthy Internet Use’, Journal ofCollege Student Development, Vol. 38, No. 6.

  60_Shotton, M (1991).Thecosts and benefits of computer Addiction Behaviour and inforsation technology. 219-230

  61_Talbott, Steve 1998, Why is the moon gettingfurther away?, Internet and Higher Education1(2): 139-146.

  62_ Whang, L. S. M., S. Lee, and G. Chang (2003).‘Internet Over-User’s Psychological Profiles: A Behavior Sampling Analysis on Internet Addiction’, CyberPsychology& Behavior,Vol. 6, No. 2.

  63_ Wölfling, K. (2011). ‘Internet Addiction-the New Digital Disorder’, European Psychiatry,Vol. 26.

  64_Young, K. S. (1997). Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. [online]. Available at paper presented at the 104 the Annual Meeting of American Psychological Association. Toronto, Canada.

  65_Young, K. S. (1999). Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. Available on: www.google.com.

  66_Young, K. S. (2007).Treatment outcomes with internet addicts. Cyber Psychology and Behavior, 10, 5, 671- 679.International Journal of Nursing Studies, (34), 2, 185-192.

  67_ Yang, C.-K.(2001). ‘Sociopsychiatric Characteristics of Adolescents who Use Computers toExcess’, ActaPsychiatricaScandinavica, Vol. 104, No. 3.

  68_Young, K. S. (1998). Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery, New York: John Wiley & Sons.

  69_ Young, K. S., X. D. Yue, and L. Ying (2011). ‘Prevalence Estimates and Etiologic Models of Internet Addiction’, in Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Kimberly S. Young and Cristiano Nabuco de Abreu (eds.), New Jersey: John Wiley & Sons.

  70_ Young. K. S. (1997) what makes on-line rsage stimulating? Potential   explanations for pathological internet use.symposia paper presented at the 104th annual meeting of the American psychological association , august 15, cgicago,IL.

  71_DIMAGGIO, P., HARGITTAI, E., NEUMAN, W.R., ROBINSON, J.P., Sosial implications of the internet , in Annual Review of Sociology, Vol. 27,2001, pp. 307-336

  72_ David, S. (2008).Addiction to internet is an illness. [Online]. Available: www.guadian. co.UK.

  73_ Young, K. S. (1998), internet addiction ”the emergnce of new clinical disorder paper presented at the 104 the anal meeting of the APA. toronto.

  74_ Young, K. S. (1999) Intetnet addiction: Symptoms, evaluation, and treatment. In L. Vande Creek & T. Jackson (Ecs.), Innovations in clinical practice: A source book (Vol. 17). Sarasota, FL: professional Resorce press. 1-13

  75_ Yang, S. C., & Tung, C. J. (2004).Comparison of internet addicts and non addicts in Taiwanese high school.Computer in Human Behavior, 23, 79- 96.

  76_zittrain, Jonthan. (2009). The Future of the Internet—And How to Stop It. Yale Univercity Press


موضوع پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, نمونه پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, جستجوی پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, فایل Word پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, فایل PDF پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, پروژه در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش عمومي شهريور 1393 چکيده هدف: پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش تاب آوري، خودکارآمدي و اميدواري در پيش بيني شادکامي دانش آموزان

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی می باشد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از 1- پرسشنامه خود متمایز سازی (DSI-R) یونسی. 2- پرسشنامه تعارض والد – فرزند موری ای- اشتراس. 3- پرسشنامه مسئولیت پذیری ...

بررسی نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه درپیش­بینی رفتارهای پرخطر دانش­آموزان چکیده طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی(MA) چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی دانش آموزان می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه­ی دانش آموزان دختر سال سوم دوره اول دبیرستان که در سال تحصیلی 93-92در شهر ایوان مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. پس از اجرای پیش آزمون، تعداد 30 نفر از دانش آموزانی که در ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده هدف پژوهش‌حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان دانش‌آموزان دختر تیز هوش شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-93 تشکیل دادند. برای انتخاب ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته گروه علوم تربیتی (گرایش تکنولوژی آموزشی) چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه اضطراب رایانه ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان متوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-1392 پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و از نوع همبستگی می­باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش کلیه­ی دانش آموزان پسر متوسطه مدارس ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته علوم تربیتی چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانش آموزان دبیرستان­های عشایری شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده تشکیل داده است تعداد آن شامل 900 نفر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر مرودشت که تعداد آنها در سال 1393 برابر با 1800 بوده و نمونه آماری بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 150 نفر انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و برای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: آموزش و پرورش پیش‌دبستانی مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز درسال تحصیلی 93-1392 چکیده این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان 7-8 ساله مدارس ابتدایی شیراز ...

ثبت سفارش