پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی

word 273 KB 30061 126
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۳۱,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۷,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه، برای دریافت درجه دوره کارشناسی ارشدM.A

  رشته ادبیات نمایشی

  چکیده:

  تأثیرپذیری هنرهای نمایشی ازادبیات، پیشینه‌ای تاریخی دارد. درام نویسان همواره به آثار ادیبان جهان توجه خاصی نشان داده‌اند. آنها برای نوشتن نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌های خود از تاریخچه‌ها، حکایات، شخصیت‌ها، اسطوره‌ها، مضامین ادبی، داستان‌ها، پیکارهای ادبی و مناظرات بهره‌‌های فراوان برده‌اند و توانسته‌اند فیلمنامه‌ها یا نمایشنامه‌های خود را از دل جملات، صحنه‌ها و حوادث موجود در آثار و زندگی آنان بیرون بکشند.

   اشخاصی در تاریخ وجود دارند که زندگی آنها سرشار از بضاعت‌ها و عناصر نمایشی است که می توان آنها را اخذ و مورد توجه قرار داد. امام  جواد (ع) از جمله این شخصیت ها می باشد. زندگی امام جواد (ع) و فرازهایی از آن که مناظرات ایشان در آن واقع شده است، مخصوصا سه مناظره ایشان با یحیی بن اکثم و احمد ابن ابی داود را در بر می گیرد که از ویژگیهای نمایشی برخوردار است. هر کدام از این مناظره ها دارای صحنه هایی است که از لحاظ بررسی ظرفیت های نمایشی دارای اهمیت می باشد. برای همین منظور این پژوهش در صدد پاسخ دادن به این سوال است که آیا در مناظرات نام برده شده، ظرفیت‌های نمایشی وجود دارد یا خیر؟ و این واکاوی را بنابر نظریات مطرح در باب داستان و نمایشنامه با استناد به نظریه‌های جیمز تامس، سام اسمایلی و ارسطو پایه گذاری کرده و بیشترین تمرکز روی دو عنصر(دیالوگ و شخصیت) به عنوان نقطه اشتراک داستان، نمایشنامه و مناظره، گذارده است. روش گرد آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که مناظرات امام جواد ( ع ) منطبق با ظرفیت های نمایشی با رویکرد شخصیت و گفت وگو  بنابر نظریات جیمز تامس ، سام اسمایلی و ارسطو می باشد.

    واژگان کلیدی: عناصر نمایشی، شخصیت، مناظره، امام جواد (ع).

 • فهرست:

   

                                  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق. 1

  11. طر ح مسئله: 2

  2-1. ضرورت و اهمیت پژوهش: 3

  3-1. اهداف پژوهش: 4

  4-1. سوالات تحقیق: 6

  1-4-1. سئوال اصلی: 6

  2-4-1. سئولات فرعی: 6

  5-1. فرضیات تحقیق: 6

  6-1. تعریف مفاهیم: 7

  1-6-1 تعریف مناظره: 7

  2-6-1. جایگاه مناظره در تاریخ و ادبیات ایران: 9

  3-6-1. مناظره از دیدگاه قرآن و معصومین: 11

  4-6-1. انواع مناظره: 13

  انواع مناظره از نظر محتوا: 14

  1. عاشقانه: 14

  2. مناظره ادبی: 15

  3. سیاسی: 18

  4. اعتقادی: 19

  5 – 6 – 1.ظرفیت‌های نمایشی: 24

  ظرفیت‌های نمایشی: 26

  فصل دوم ‌: مبانی نظری تحقیق. 29

  یکم: بررسی تحقیقات پیشین: 30

  دوم: نظریه‌های مربوط به موضوع بحث: 32

  الف) دیدگاه سام اسمایلی: 32

  ب) دیدگاه جیمز تامس: 34

  ج) دیدگاه ارسطو و دلایل ترجیح آن: 35

  سوم: مبانی نظری و چهارچوب علمی تحقیق: 38

  3-1 روش تحقیق.. 42

  3-1-1 روش گردآوری اطلاعات.. 42

  3-1-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 42

  فصل چهارم: یافته‌های تحقیق. 43

  یکم:داستان زندگی امام جواد(ع): 44

  شهادت امام: 48

  دوم:  تبیین ظرفیت‌های نمایشی مناظرات امام جواد(ع) 49

  متن مناظره اول امام جواد(ع) با یحیی بن اکثم: 49

  تحلیل و بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظره اول: 54

  متن مناظره ی دوم و تحلیل آن: 64

  تحلیل بررسی ظرفیت‌های نمایشی مناظره ی دوم: 66

  متن مناظره ی سوم: 67

  تحلیل متن مناظره ی سوم: 69

  سوم: ظرفیت‌های مشترک و عناصر تکرار شونده در مناظرات: 72

  فضای حاکم بر مناظرات امام جواد(ع): 72

  مخاطب: 72

  تأثیر پیرامونی: 73

  چهارم: تبیین، تجزیه و تحلیل داده‌ها: 73

  پیش قصه: 73

  میانه‌ی قصه: 74

  پایان قصه: 74

  قهرمان قصه: امام جواد(ع) 75

  کشمکش در کل قصه : 75

  شناسایی ظرفیت‌های مشترک ژنریک(ویژگی‌های ژنریک) 76

  امکان شناسی بازنمایی مناظرات امام جواد(ع) 77

  پیشنهاد قالب‌های برنامه سازی با موضوع مورد پژوهش: 78

  سوژه‌های پیشنهادی برای نوشتن نمایش رادیویی: 79

  فصل پنجم: خاتمه و نتیجه‌گیری. 81

  نتیجه گیری: 82

  پیشنهادات: 83

  منابع و ماخذ 84

   

  منبع:

   

  منابع و ماخذ

   

  قرآن کریم

  ارسطو، فن شعر، مترجم: عبدالحسین زرین کوب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1353

  افشار، ایرج، زنگی نامه، محمد بن محمود بن محمد زنگی بخاری، انتشارات توس، 1372

  اریکسون، مورفی، زوچنر، جان‌ام، جیمزجی، ریموندباد، راهنمای مناظره، مترجم: دکتر سید مهدی ثریا، ناشر: جوانه رشد: تهران، 1392

  امین عاملى، سید محسن،  سیره معصومان، مترجم: علی حجتى کرمانى، ‏ ناشر: سروش‏، تهران: 1376، چ دوم.

  باقر زاده، عبدالرحمن، نگین حقیقت( مناظره‌ی مامون با علمای اهل سنت درباره‌ی فضایل حضرت علی(ع)، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1381.

  بولتون، مارجوری، کالبد‌شناسی درام، مترجم: رضا شیرمرز، تهران، نشر قطره، 1382، چ دوم 1386

  پرونه، میشل،  تحلیل متن نمایشی، مترجم: غلامحسین دولت آبادی، تهران، نشر افراز، 1390

  تی‌یرنو، مایکل، بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه نویسان،  ترجمه‌: محمد گذرآبادی، تهران: ساقی،1389

  تامس، جیمز، تحلیل(فرمالیستی)متن نمایشی، ترجمه: علی ظفرقهرمان نژاد، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاهها(سمت)، 1387

  تهامی، غلامرضا، فرهنگ اعلام تاریخ اسلام، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385، چ دوم 1386، ج دوم.

  تفنگدار، کرامت الله، گزیده هفت اورنگ(نورالدین عبدالرحمان جامی) تلخیص، مقدمه و شرح، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1376

  ثروتیان، بهروز، باز نویسی خسرو  و شیرین، موسسه ی فرهنگی اهل قلم، تهران: 1381، چ اول

  ابوعلی سینا، منطق شفا، ج 6

  جُر، خلیل، المعجم العربی الحدیث(فرهنگ عربی- فارسی)، ترجمه: سید حمید طبیبیان، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1373، چ 5، جلد دوم.

  حجتی، سیدمحمدباقر، آداب تعلیم و تعلم در اسلام، چاپ سی و چهارم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1390.

  حنیف، محمد،  قابلیت‌های نمایشی شاهنامه، چاپ دوم،تهران: سروش، 1389.

  خامنه‌ای، سیدعلی، انسان 250 ساله(بیانات مقام معظم رهبری درباره ی زندگی سیاسی – مبارزاتی معصومین) چاپ سی و سوم،نشر:تهران: موسسه ایمان جهادی، 1393.

  خبری، محمدعلی، حکمت، هنر، زیبایی و عناصر نمایشی قصه یوسف(ع)، انتشارات سوره مهر، تهران: 1387.

  سیگر، لیندا، خلق شخصیت‌های ماندگار، مترجم: عباس اکبری، 1374.

  داد، سیما، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران، نشر مروارید، 1393.

  شرف الدین، علامه سید عبدالحسین،  حق جو و حق شناس(ترجمه المراجعات)، مترجم: محمدجعفر امامی، بازنویسی:علی اصغر مروج خراسانی، ناشر: بنیاد معارف اسلامی، 1383.

  شریعتی سبزواری، محمدباقر، مناظره و تبلیغ: فن مناظره، مجادله، مغالطه و خطابه‌ها، قم: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود مرکز تخصصی مهدویت، 1390.

  طبرسی، الاحتجاج، ترجمه: جعفری، ناشر: انتشارات اسلامیه

  عطاردی، عزیز الله،  اخبار و آثار حضرت رضا(ع)، تهران: چاپخانه خورشید نور، 1368.

  وانوا، فرنسیس، فیلمنامه های الگو، الگوهای فیلمنامه، مترجم: داریوش مودبیان، تهران: سروش، 1379.

   مدرسی تبریزی، محمدعلی، ریحانه‌الادب، ناشر:کتابفروشی خیام، 1374، چ چهارم 1374

  مجلسى، محمدباقر، زندگانى حضرت جواد و عسکریین علیهم السلام، مترجم موسى خسروی‏، چاپ دوم، تهران‏: نشر اسلامیه،1364،

  مطهری،  مرتضی،  سیری در سیره ی ائمه اطهار، تهران – قم، ناشر: صدرا، 1383.

   محمد زاده، مرضیه،  محمد بن علی، امام جود(ع)، قم: نشر: دلیل ما، 1390.

  مَکی، ابراهیم،  شناخت عوامل نمایش، انتشارات سروش: تهران، 1371.

  مارتین، والاس، نظریه‌های روایت، مترجم: محمدشهبا، چاپ چهارم، تهران: هرمس، 1389

  Abstract:

  The Influence of literature on performing arts has a historical background. Drama writers have paid special attention to literary works of the world. They got benefit a lot to write their own plays, screenplay from history, anecdotes, characters, mythology, literary themes, stories, literary struggles and debates. And could extract their screenplays and plays from sentences, scenes, and events were there in their work and lives. Sometimes there are some people in the history which their lives are full of dramatic elements and can be taken and noted. Imam Jawad (AS), the ninth Imam of Shiites, is one of these figures. Imam Jawad (AS) ‘s life and some part of it which is his Debates, including especially three of his debates with Yahya bin Aktham and Ahmad Ibn Abi Dawood have dramatic features. By dividing, each of these debates has got scenes which is important to be studied for dramatic capacities. For this purpose, this study seeks to answer the question “is there dramatic capacity in these debates or not? “And this analysis is based on the opinions expressed in the story and drama of the theories of James Thomas, Sam Smiley and Aristotle and the more emphasis is on two elements (dialogue and character) as a common point of story, screenplay and discussion. The way of gathering information is through library.

  This result indicates that Imam Jawad (AS)‘s debates is in accordance with the dramatic capacity with approach of character and dialogue according to the ideas of James Thomas, Sam Smiley and Aristotle

   

  Key words: elements of drama, character, debate, Imam Jawad (AS)


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, پروژه درباره پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی

پایان نامه نظری دوره کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی گرایش فیلمنامه نویسی چکیده: مسئله تحقیق، بررسی پیش­فرض ها برای رسیدن به فیلمنامه دینی است. برای پاسخ به این مسئله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. چارچوب نظری، تبدیل عالم معقول به جهان محسوس در نظریه آیت الله جوادی آملی، - ﺧﻠﻖ آثاری ﮐﻪ نقطه شروعش فهم ﻋﻘﻞ، میانه اش درک و پردازش معقول در دستگاه مخیله و در نهایت محسوس کردن آن ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی چکیده پژوهش حاضر تلاشی است برای تبیین سیره تبلیغی امام صادق(ع) برای نشر و گسترش معارف اسلامی و مخاطب­شناسی آن حضرت. در این پژوهش پس از تشریح مکاتب مختلفی ارتباطاتی، در نهایت تلفیقی از مکتب انتقال و ارتباطات آیینی برای تشریح سیره تبلیغی آن حضرت ارائه شده است. در ادامه مبتنی بر منظومه معرفتی اندیشمندان شیعه، سعی ...

پایان‌نامه، برای دریافت درجه دوره کارشناسی ارشدM.A رشته ادبیات نمایشی چکیده نگارش فیلمنامه به‌عنوان بستر اصلی و محور پیوند عناصر سینمایی، یکی از مهم‌ترین مراحل شکل‌گیری و تولید فیلم است. ازآنجایی‌که استفاده از «غیاب» در فیلمنامه کارآیی دارد، این رساله تلاش می‌کند با روش اسنادی و کتابخانه‌ای، محدودیت‌ها و آسیب‌های تصویرگری مستقیم معصوم (ع)، را مورد بررسی قرار می‌دهدو در ادامه از ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده این پژوهش به بررسی روایت در آثار نمایشی میرزا فتحعلی آخوندزاده بر اساس نظریات جاناتان کالر می پردازد. در ابتدا برای تبیین نظریات کالر به روند شکل گیری ساختارگرایی می پردازیم تا دلایل وجودی و چرایی این جنبش بسیار مهم را بررسی کنیم. در ابتدای این فصل نگاهی به ماهیت وجودی ساختار می اندازیم. سپس نگاهی بر صبغه ی فلسفی این ...

مقدمه   ((اينجا اتاقي است ، تاريک با پرده اي سپيد و کوچک در انتهاي آن که با نوري سحر انگيز روشن مي شود . و سايه اي حقيقي صدساله را پيش روي چند نفر از حاضران  مي گستراند .  شايد هم س

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد <<M.A>> گرايش: روابط بين الملل بهار1393 چکيده پژوهش حاضر، در راستاي پاسخ به يک سوال اساسي با اين عنوان است که مباني فکري، عقيدتي القا

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي گرايش تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش زمستان 93 چکيده: اين پژوهش به ‌منظور تحليل محتواي مفاهيم و مضامين اخلاقي در قرآن کريم و با هدف ارا

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت ( MA ) گرايش : مديريت آموزشي سال تحصيلي 1392- 1391 چکيده آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يکي از استراتژي هاي دست يابي به سر

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري بهمن 93 چکيده آنچه بايد امروزه در ارتقاء کيفيت روستاهاي کشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژ

ثبت سفارش