پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

word 455 KB 30303 109
1392 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت قبل:۳۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

  عنوان پایان نامه

  چکیده:

  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر بندرعباس می باشد. جهت انجام این تحقیق 280 نفر از دانش آموزان شهر بندرعباس به روش تصادفی انتخاب شد. سپس از دانش آموزان و والدین آن ها خواسته شد که به پرسشنامه های درگیری والدین در امور تحصیلی و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری پاسخ دادند. در نهایت داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مشخص ساخت که در دانش آموزان پسر و دختر شیوه فرزند پروری مقتدرانه، رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشت و اما شیوه فرزندپروری سهل گیر در پسران رابطه منفی و در دختران رابطه مثبت با عملکرد تحصیلی نشان داد. در دختران شیوه مستیدانه رابطه منفی با عملکرد تحصیلی آن ها نشان داد و در دانش آموزان پسر شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه معناداری با عملکرد تحصیلی نشان نداد. تجزیه و تحلیل رگرسیون آشکار ساخت که از بین شیوه های فرزند پروری، شیوه فرزندپروری مقتدرانه، پیش بینی کننده مثبت و شیوه فرزندپروری مستبدانه پیش بین کننده منفی برای عملکرد تحصیلی در دانش آموزان بودند. و در نهایت رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر بررسی شد که نتایج نشان دادند که در دانش آموزان دختر و پسر درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی آن ها رابطه مثبتی نشان داد.

  مقدمه :

  خانواده سالم‌ترین و بهترین راه جهت برآوردن نیازهایآدمی می‌باشد، یکی از مهم‌ترین نقش‌های خانواده بقای نسل، تربیت فرزندان سالم و کارآمد و مفید برای جامعه است و هرگونه موفقیت و فراز و نشیبی که در خانواده به وجود می آید و یا هر نقصان و کاستی که بر خانواده تحمیل می شود در وهله اول اثرات مستقیمی بر فرزندان خواهد گذاشت (شمس، 1377).

  مطالعه روابط والدین و کودک، یکی از بحث‌های علم روانشناسی را تشکیل می‌دهد، روابط بین کودکان و سایر اعضای خانواده را می‌توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخش‎هایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم این که آن ها را طرد کنند، و یا این که در عین دوست داشتن آن ها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن ها ارتباط پیدا نمی کند، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف است (اسفندیاری ،1379).

   اسمارت[1] (2001)، در پژوهشی دریافته است که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده‎ای برای مشکلات رفتاری کودکان می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد. تعامل‌هایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسی‎‌های دوران کودکی دخالت دارند(هالنستین، 2001).

  پژوهش‎های متمرکز بر عوامل والدین عموماً فرزندپروری را هم، در پرتو سبک‌های فرزندپروری جهانی (برای مثال، مقتدر، مستبد، سهل گیر )، و هم رفتارهای خاص والدینی (مانند شیوه های برقرارینظم )، مفهوم سازی نموده اند. و هم چنین دارلینگ[2] و استین برگ[3] (1993)، مدل نظری ارائه داده اند که در آن، سبک فرزندپروری از طریق تعدیل ارتباط بین رفتارهای والدینی و پیامدهای رفتاری، تأثیر غیرمستقیم روی این پیامد ها داشت (سامروف[4]، 2004).

  پیشرفت تحصیلی[5] دانش‎آموزان و بررسی عوامل تأثیر‎گذار بر آن، موضوع مهمی است که بخش عمده‎ای از پژوهش‎های علوم تربیتی و روان شناسی را به خود اختصاص داده است. به طوری که موفقیت در تحصیل، نقش مهمی در کسب فرصت‌های شغلی و ساختن زندگی آینده‌ی دانش‌آموزان دارد. در واقع آموزش مؤثر، بین گذشته، حال و آینده ارتباط ایجاد می­کند (بریتزمن[6]، 2003). محققان توافق دارند که علاوه بر آموزش بسیاری دیگر از عوامل از جمله، محیط، مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی که کودک در آن زندگی می‎کند و هم‎چنین مشخصه‌های فردی مانند هوش، شخصیت، سن، همسالان و انگیزه در عملکرد تحصیلی او نقش مهمی را ایفا می‎کنند. کاموراجا[7]، کارو[8] و اشمک[9] (2009) و بوساتو[10] و همکاران ، 2000، پرموزیک[11] و همکاران، 2003) دریافتند که پیشرفت تحصیلی تنها پیامد هوش و امکانات آموزشی موجود در محیط نیست بلکه جنبه‎های روان شناختی، همانند ابعاد شخصیتی و سبک‎های یادگیری نقش مهمتری را دارند.

  برای مثال ، اینفانته[12] و همکاران، 2001،  عنوان می‌کنند در گستره‎ی موفقبت تحصیلی، نقش شخصیت فراتر از هوش است. سیستم‎های موفق آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی، در کنار سنجش‎های گوناگون، بخشی را نیز به سنجش ابعاد روانی و شخصیتی دانش‎آموزان اختصاص می‎دهند تا به وسیله نتایج حاصل از آن و انجام اقدامات مورد نیاز به پیشرفت تحصیلی آنان کمک نمایند. اصولاً تدوین برنامه‌های آموزشی باید طوری باشد که آموزندگان را در شرایط سازگاری روانی، به سوی به کار بستن همه توانایی‎هایشان هدایت کنند( دهقان، 1385).

  1-2. بیان مسأله:

  خانواده[13] از نهادهای مهم وبنیادی جامعه است که نقش اساسی در زندگی فرد وجامعه دارد.اهمیت خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیر قابل تردید است. اگر چه فرزند از جامعه و همسا لان تاثیر می گیرد ولی بیشتر تحت تاثیر خانواده است.تاثیر خانواده در کودک ونقش های مهم آن در جنبه های سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی وغیره بسیار مهم وعظیم است(قائمی، 1375).

  تاثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک ار لحظه تولد آغاز شده وبا قدرت وفراگیری خاصی آشکار می شود ودر سراسر زندگی باقی می ماند.روابط صحیح ومتعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل موثر در سلامت وبهداشت روانی آنان است. تحقیقات نشان می دهند که در بین عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرندتاثیر متقابل کودک ووالدین و نحوه برخورد وارتباط والدین وکودک از مهمترین وبنیادی ترین عوامل محسوب می شود. (نوابی نژاد،1370)

  از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی [14]موضوعی است که بخصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است وهر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان ونوجوانان می شود .(قاجاریه،1372).ارقام یونسکو نشان می دهد که مجموع هزینه های دولت ها برای آموزش وپرورش در کشورهای در حال توسعه از 8میلیارد در سال 1965به بیش از 92 میلیارد دلار در سال 1980 افزایش یافته است.(برومند،1378).زیرا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از مهمترین وعینی ترین معیارها برای بررسی وارزیابی کارایی واثر بخشی نظامهای آموزش وپرورش است (مهر افروز،1378).وتمام کوششها وتلاش های این نظام در واقع جامه عمل پوشیدن بدین امر تلقی می شود .(شلویری ،1377).

  همچنین پایگاه اجتماعی خاستگاه بسیاری از متغیرهای به هم وابسته ژنتیکی واکتسابی است. از ویژگی های مشخص پایگاه اجتماعی می توان از تعلیم وتربیت وشغل والدین، هوش بهر ورفتار کلامی آنها، در آمد خانواده ،وضع بهداشتی ،تجارب تربیتی، همسایگان وشرایط زندگی، نگرش های گوناگون در باب آموزش وپرورش، پیشرفت وامکان کنترل بر مقدرات ومانند اینها نام برد بررسی اثرات متنوع عوامل اجتماعی، اقتصادی در پبشرفت تحصیلی اهمیت فراوان دارداز مدتها قبل معلوم شده است که روند هوش بهر وموفقیت بچه ها با وضع اجتماعی خانواده هایشان تغییر می کند بسیاری از محققان دریافته اند که نمرات کودکان در آزمون های هوشی موجود به طور اساسی به شغل پدر، تعلیم وتربیت والدین ودرآمد خانواده مرتبط ووابسته است (مهدی پور ،1386).

  نخستین تحقیقات منظم وجدی در مورد رابطه شخصیت کودک با فضای روانی –تربیتی خانواده و نحوه رفتار والدین توسط پزوهشگرانی مانند (کازانین ،سیج ونایت) [15]آغاز شد.(شاملو،1375).

  خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی است که افراد خواسته یا ناخواسته به آن وابسته اند و اولین کانونی است که فرد در آن احساس امنیت می کند و مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد. مطمئناً ساخت و فضای خانواده ، نقش مهمی در عملکرد و رفتار فرد ایفا می کند. کیفیت تعامل والدین و فرزندان، وضعیت اقتصادی –اجتماعی خانواده و تحصیلات والدین همواره به عنوان تعیین‌کننده‌های مهم عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان شناخته شده است(هانوشک[16] ،1986؛ نقل از آکسوی[17] ، لینک[18]؛ 2000).

   از جمله متغیرهایی که در ارتباط با شیوه های فرزند پروری مورد توجه و بررسی محققان و پژوهشگران روان شناسی و متخصصین تربیتی قرا رگرفته است  می توان به رشد اجتماعی (مهرابی، 1376)، سازگاری اجتماعی،  عزت نفس و خود کنترلی (برک،به نقل از مارسل، 1997)نیز (حسینیان آقا ملکی، 1376)، بلوغ شخصیتی (لامبورن و همکاران [19]1991،به نقل از لیل آبادی، 1375)، انگیزش (پیزو، 1993، گلیسون و دیگران [20]به نقل از شارون و همکاران 1997) خود تنظیمی ( ملک مکان، 1378)و مکان کنترل، رشد اخلاقی، اضطراب و هوش(برندت،1997 به نقل از مهر افروز 1378) اشاره نموددر همین رابطه نتایج تحقیقات دوبینس[21] (2006)،  برومند نسب (1373)  مهر افروز (1378) و پور عبدلی و همکاران (1387)نشان می دهد والدینی که انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو بودن (گرمی، پذیرش و تعهد) و درخواست کنندگی(کنترل و نظارت)  در سطح بالایی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار نمایند، فرزندانشان دارای کنترل درونی می شوند.

  سوال اصلی این تحقیق این است که بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد.

  1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

  خانواده به دلیل نقش تربیتی وفرهنگی خود در پرروش انسان های متفکر، آگاه وبالنده نقش بسیار موثری می تواند ایفا کند.اگر ابعاد این نهاد تربیتی به درستی تحلیل شود معلوم می گردد که سلامت وپویایی جامعه به سلامت وپویایی خانواده ارتباط دارد.(ملکی،1385).انجام این تحقیق می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش قرار دهد و با توجه به اینکه چنین تحقیقی در استان هرمزگان انجام نشده است اهمیت آنرا دو چندان می کند

    نتایج این تحقیق می تواند مسئولان و برنامه ریزان را یاری دهد تا بتوانند زمینه لازم جهت درگیری بیشتر والدین در امور تحصیلی فرزندانشان را فراهم نمایند و همچنین روش صحیح تربیت فرزندان را به والدین آموزش دهند.

  پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی یکی از مهمترین و عینی‎ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی نظام‌های تربیتی است. از طرفی دانش‎آموزان بزرگترین سرمایه‌های انسانی در هر جامعه به حساب می‎آیند؛ زیرا می‎توانند با هم در آمیختن نیروی جوانی و علم و مهارت آموخته شده چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند.        

  مسأله پیشرفت تحصیلی یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش در تمام نقاط دنیا است. چنانچه بخواهیم مدارس، دانش‎آموزان موفق و کار‎آمدی پرورش دهند ضروری است عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی را بشناسیم و برنامه‎ریزی دقیق در همین راستا به عمل آید. در هر جامعه‎ای دانش‎آموزان سازنده‌ی فردای آن جامعه و کسانی هستند که باید پذیرای مسئولیت های آن جامعه باشند. به همین دلیل است که امروزه آموزش و پرورش جایگاه ویژه‎ای دارد و مردم در سراسر دنیا در پی یافتن راه هایی برای بهبود آموزش و پرورش آینده سازان کار آمدتر هستند (الیاس، 2002).

  هر سال آموزش و پرورش و خانواده ها سرمایه و هزینه‎های زیادی را جهت سلامت و تحصیل موفق دانش‎آموزان صرف می‎کنند. پرورش درست دانش‎آموزان از نظر روانی و تحصیلی باعث می‎شود که فارغ‎التحصیلانی کارآمد تحویل جامعه داده شوند که دارای بنیه‎ی علمی و توان عملی لازم هستند و سرمایه و هزینه به کار رفته به شکل بهینه‎ای بازدهی خواهد شد.

  1-4. اهداف پژوهش

  1-4-1. هدف کلی:

  1-

  1-4-2. اهداف جزئی:

  1-

  2-

  3-

  4-

  5-

  1-5. فرضیه های پژوهش:

  1-5-1. فرضیه های اصلی

  1-

  2-

  3-

  4-

  5-

  1-6. سؤالات تحقیق:

  1-

  2-

  3-

  4-

  5-

  1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحات:

       این تحقیق با سه سازه اصلی تحت عنوان های شیوه های فرزندپروری، درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی سر و کار دارد که در آغاز تعریف نظری و سپس تعریف عملیاتی برای هر کدام از سازه ها ارائه می شود.

  1-7-1. تعاریف مفهومی:

  شیوه های فرزندپروری[22]: یکی از سازه های جهانی است که بیانگر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان است وعاملی مهم برای رشد و یادگیری کودکان به شمار می‌آید(دارلین،  و ستین برگ، 1993).

  درگیری والدین: درگیری والدین در امور تحصیلی به پیگیری مستمر والدین و مراجعات مکرر آنها به منظور وارسی وضعیت تحصیلی فرزندان در خانه و مدرسه گفته می شود.

  عملکرد تحصیلی: این اصطلاح از نظر مفهومی به مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد که در آزمون‎های مختلف درسی سنجیده می‎شود و به شکل نمره مشخص می‎گردد اشاره دارد(سیف، 1380).

  1-7-2. تعاریف عملیاتی:

  شیوه‌های فرزندپروری: پاسخی است که هریک از شرکت کنندگان به خرده مقیاس های پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند که دارای 30 ماده است که 10 ماده آن به شیوه استبدادی و 10 ماده به شیوه اقتدار منطقی والدین و 10 ماده آن به شیوه آزاد گذاری مطلق در امر پرورش فرزند مربوط می شود جواب می دهند.

  درگیری والدین در امور تحصیلی:درگیری والدین در امور تحصیلی در پژوهش حاضر از طریق نمره کسب شده دانش آموزان از پاسخ گویی به پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است.

  عملکرد تحصیلی: عملکرد تحصیلی در پژوهش حاضر از طریق معدل کل دانش‎آموزان در ترم اول و با مراجعه به پرونده های آن‎ها به دست آمده است.

   

  [1]-Esmart.E,S

  [2]-Darling .D,S

  [3]-Astinbergh. A,E

  [4]- Samerof.S,G

  [5]-Academic Achievement

  [6] -Britzman, D. P.

  [7] -Komarraju, M

  [8] -Karau, S. J

  [9]-Schmeck, R.R

  [10] -Busato, V. V.

  [11] -Permuzic, T.

  [12]-Ienfante, E

  family-[13]

  Educational achivement-[14]

  Kassanin&night and sage-[15]

  [16] . Hanushek

  [17] . Aksoy

  [18] . Link

  Lamborn andet al-[19]

  Pizoo,gleason-[20]

  dobbines-[21]

  [22]- Children reading practices

   

 • فهرست:

                                                                 فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                       صفحه

  چکیده :.................................................................................................................................................1

                                                          فصل اول: موضوع پژوهش

  1-1مقدمه :..............................................................................................................................................3

  1-2 بیان مسأله :....................................................................................................................................4

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :..................................................................................................6

  1-4  اهداف پژوهش :............................................................................................................................7

  1-4-1 هدف کلی :..................................................................................................................7

  اهداف جزئی :...........................................................................................................7

  1-5 فرضیه های پژوهش :.................................................................................................................... 8

  فرضیه های اصلی :..................................................................................................8

  1-6 سوالات تحقیق:.............................................................................................................................8

  1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :........................................................................................................9

  1-7-1  تعاریف مفهومی :.......................................................................................................9

  1-6-2 تعاریف عملیاتی :.......................................................................................................9

                                                            فصل دوم: پیشینه پژوهش

  2-1 مقدمه :.............................................................................................................................................12

  2-2 بخش اول :.......................................................................................................................................12

  2- 2-1  عملکرد تحصیلی :.......................................................................................................12

  2-2-1- 2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :..........................................................................14

  2-2-1-3 ویژگی های شخصیتی و نقش آن در عملکرد تحصیلی :.......................................16

  2-2-1-4 خانواده و نقش آن در عملکرد تحصیلی :...............................................................18

  2-2- 2 درگیری والدین در امور تحصیلی :.............................................................................19

  2-2-2-1 دگیری خانواده در امور تحصیلی :...........................................................................19

  2-2-2-2 الگوی روابط والد و فرزند :......................................................................................20

  2-2-2-3 سبک های والدین :.................................................................................................20

  2-2-2-4 تحصیلات والدین :...................................................................................................21

  2-2-3  عوامل مربوط به محیط آموزشی :.............................................................................22

  2-2-3-1 کیفیت در آموزش :.................................................................................................22

  2-2-4 شیوه فرزندپروری و تعاریف آن :...............................................................................25

  2-2-4-1  تاریخچه شیوه های فرزندپروری :........................................................................26     

  2-2-4-2 طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری :...........................................................27

  2-2-4-3 مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار :...................................................36

  2-2-4-3-1 توقع داشتن :....................................................................................................36

  2-2-4-3-2 پذیرندگی :......................................................................................................37

  2-2-4-4 ابعاد شیوه های فرزندپروری :.............................................................................38

  2-2-4-4-1 بعد گرم بودن والدین :.....................................................................................39

  2-2-4-4-2بعد کنترل:.........................................................................................................40  

  2-2-4-5 مهارت های فرزندپروری :.................................................................................... 40            

  2-2-4-6 تأثیر شیوه های فرزندپروری :............................................................................. 42     

  2-2-4-7 عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری :............................................................. 43

  2-2-4-8 پیامدهای شیوه های فرزندپروری :......................................................................43        

  2-2-4-9 رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی :....................................................45                 

  2-3 بخش دوم :.....................................................................................................................................46

  2-3-1 پیشینه پژوهش:...........................................................................................................46

                                                            فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1 مقدمه :............................................................................................................................................ 51

  3-2 روش پژوهش :.................................................................................................................................51

  3-3 جامعه آماری :.................................................................................................................................51

  3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری :...................................................................................................52

        3-4-1 روش نمونه گیری :...............................................................................................................52

         3-4-2 نمونه گیری چند مرحله ای :..............................................................................................52

         3-4-3 حجم نمونه :.......................................................................................................................53

  3-5 ابزارها و مقیاس های پژوهش :......................................................................................................54

       3-5-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند.............................................................54

       3-5-1-1 معرفی آزمون :.................................................................................................................54

   3-5-1-2 شیوه نمره گذاری :.............................................................................................................54

  3-5-1-3 پایایی :................................................................................................................................54

  3-5-2 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :......................................................................55

  3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها :....................................................................................................55

                                                         فصل چهارم: یافته های پژوهش

  4-1 مقدمه :..........................................................................................................................................58

  4-2 یافته های توصیفی پژوهش :...................................................................................................... 58

  4-2-1 جنسیت :.....................................................................................................................58

  4-2-2 نوع مدرسه :...............................................................................................................59

  4-2-3 پایه تحصیلی :............................................................................................................60

  4-2-4 تحصیلات والدین :.......................................................................................................61

  4-2-5 شغل والدین :...............................................................................................................62

  4-3 فرضیه های تحقیق :.....................................................................................................................64

  4-3-1 فرضیه اول :...............................................................................................................64

  4-3-2 فرضیه دوم :..............................................................................................................65

  4-3-3 فرضیه سوم :............................................................................................................66

  4-3-4 فرضیه چهارم :..........................................................................................................66

  4-3-5 فرضیه پنجم :............................................................................................................67

                                                       فصل پنجم: بحث و نتیجه‎ گیری

  5-1 مقدمه :.............................................................................................................................................71

  5-2 بحث و تفسیر نتایج :.......................................................................................................................71

       5-2-1 فرضیه اول :............................................................................................................................71

       5-2-2 فرضیه دوم :...........................................................................................................................72

       5-2-3 فرضیه سوم :.........................................................................................................................73

       5-2-4 فرضیه چهارم :......................................................................................................................74

       5-2-5 فرضیه پنجم :........................................................................................................................74

  5-3 محدودیت های تحقیق :.................................................................................................................74

  5-4 پیشنهادهای پژوهشی :..................................................................................................................75

  5-5 پیشنهادهای کاربردی :...................................................................................................................75

  5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی :..........................................................................................76

            فهرست منابع .................................................................................................................................78

     منابع فارسی....................................................................................................................................78

     منابع لاتین  ................................................................................................................................... 84

  پیوست ها...................................................................................................................................................94

        پیوست شماره1 ....................................................................................................................................95

        پیوست شماره2.....................................................................................................................................100

  چکیده لاتین................................................................................................................................................102

   

  منبع:

                                                                   فهرست منابع

  منابع فارسی

  ابراهیم زاده پارسایی ،ملیحه (1387)"مقایسه سبک های فرزند پروری والدین مذهبی وغیر مذهبی "پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی 

    ابراهیمی قوام،صغری(1374)"بررسی شیوه های برقراری ارتباط سازنده والدین بافرزندان "،مجله تربیت ،سال یازدهم ،شماره 3.

  آقا محمدیان،حمیدرضا و مهران حسینی ، (1384)،"روان شناسی بلوغ ونوجوانی ، مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی.

  احدی، حسن، محسنی، نیکچهر (1387)." روانشناسی رشد".  چاپ دوم. تهران : نشر بنیاد.

    استانفورد، و به یر (1993)." تعامل والدین و کودکان". ترجمه محمد دهقانپور و مهرداد خرازچی  

                (1377). چاپ اول. تهران انتشارات رشد.

  ادیب ، محمدحسین. (1382). دانشگاه‌های ایران و موج سوم. نامه آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، دی 1382.

     اسعدی، محمد (۱۳۸۵). "رابطه بین زمینه اجتماعی - فرهنگی با شیوه تربیتی والدین، موفقیت تحصیلی، و سبک یادگیری فرزندان". فصلنامه اندیشه و رفتار. سال ۱۲. شماره ۱

   احدی، حسن، محسنی، نیکچهر (1387)." روانشناسی رشد".  چاپ دوم. تهران : نشر بن  استانفورد، و به یر (1993)." تعامل والدین و کودکان". ترجمه محمد دهقانپور و مهرداد خرازچی یاد.

  برهمند، اوشا (1381). "بررسی رابطه بین مزاج، سبک فرزندپروری و مشکلات رفتاری میان کودکان  

                 پیش دبستانی در شهر تبریز". پایان نامه دکترای رشته روانشناسی دانشگاه علامه 

                  طباطبایی.

  باقری ، مسعود (1372)." بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با انگیزه پیشرفت و رابطه اخیر با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی اهواز". پایا ن نامه کارشناسی ارشدروانشناسی  تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.

   بیابانگرد، اسماعیل. (1382). روشهای افزایش عزت‌نفس درکودکان و نوجوانان. تهران: ‌انتشارات انجمن اولیاء ومربیان.

   برکهارت، گری. (1378). وضعیت اینترنت در ایران، ترجمه رهی موسوی  

   برجعلی، احمد (1378). "تأثیر سازگاری و الگوهای فرزندپروری والدین بر تحول روانی – اجتماعی 

                   دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران" . پایان نامه دکترای روانشناسی دانشگاه علامه.

  پارسا، محمد (1372). "روانشناسی رشد کودک و نوجوانان". چاپ چهارم. تهران: انتشارات بعثت.

    توسلی، محمد (1379)."رابطه بین شیوه های فرزندپروری و اختلالات رفتاری در کودکان پیش

   دبستانی ". پایان نامه کارشناسی ارشد. روان شناسی عمومی اصفهان.دانشگاه آذاد اسلامی واحد خوراسگان.

  جوهری ،حسن  (1387 )،"رابطه شیوه های فرزند پروری وسبک های دلبستگی با هوش هیجانی دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر قاین" ،پایان نامه کارشناسی ارشد،، دانشگاه آزاد واحد  بیرجند

  جاودان,موسی(1383),بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و خودادراکی علل موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی(پایان نامه کارشناسی ارشد),دانشگاه شیراز

  خویی نژاد،غلامرضا –رجایی،علیرضا-محب راد،تکتم، (1386 )"رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر "،نشریه دانش وپژوهش در روان شناسی ،دانشگاه آزاد واحد خوراسگان (اصفهان)،شماره 34،صص92-75

  خوش کنش، ابوالقاسم (1386). « بررسی رابطه ساده و چندگانه پیشایندهای شخصیتی-شناختی و  

         مذهبی با احساس شادکامی و ارتباط متغیر اخیر با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

        دانشگاه شهید چمران اهواز». پایان نامه دکتری، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید

         چمران   اهواز

  دلاور، علی(1384)، احتمالات و آمار کاربردی، در روان شناسی و علوم تربیتی. انتشارات رشد، تهران.

  رضایی، محمد (1375)." بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با بلوغ اجتماعی دانش

                  آموزان مدارس راهنمایی منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 1374-75" . پایان نامه

                  کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.

  سپهوندی، محمد علی(1386). « مقایسه سلامت روانی، سازگاری فردی-اجنماعی و عملکرد

            تحصیلی‎دانش‎آموزان دختر و پسر واجد و فاقد مادر پایه اول دبیرستآن‎های شهر اهواز با توجه به

            نقش تعدیل‎کننده حمایت اجتماعی و هوش دانش آموزان». پایان نامه دکتری روانشناسی،

             دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

  شعاری نژاد ، علی اکبر 1376 ( درآمدری در روانشناسی انسان ) ، تهران ، انتشارات آزاده.

  سیف، علی اکبر(علیوند وفا، مرضیه (1384). « بررسی رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تبریز». پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

  سیف درخشنده، سعید. (1384). رابطه ادراک از زمینه خانوادگی و مدرسه ای با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران

  سرمد، زهره و دیگران(1387). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.

  شعاری نژاد، علی اکبر (1375). "فرهنگ علوم رفتاری". چاپ دوم. تهران، انتشارات امیرکبیر  شعاری نژاد، علی اکبر (1375). "فرهنگ علوم رفتاری". چاپ دوم. تهران، انتشارات امیرکبیر

  شعبانی. حسن. (1371). مهارت های آموزشی و پژوهشی. چاپ اول. تهران. انتشارات سمت دهقان، نجمه (1385). « بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانش‎اموزان‎دختر». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

  شلویری، گلرخ. (1377). بررسی رابطه ویژگی های مکان کنترل مادر وفرزند باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی شهر تهران (سال تحصیلی 75-76). پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

  عسگری؛ پرویز، احدی؛ حسن، مظاهری؛ محمدمهدی، عنایتی؛ میرصلاح الدین،حیدری؛ علیرضا.(1386).

            «رابطه ی بین شادکامی، خودشکوفایی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی در 68, (3). 52. دانشجویان دختر و پسر واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز». دانش و پژوهش در روان شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، شماره 33، ص 116-95.

  عشقی نژاد، فاطمه (1379). "بررسی شیوه های فرزندپروری در شهر اصفهان ، پایان نامه کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی اصفهان". دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

  علیوند وفا، مرضیه (1384). « بررسی رابطه تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تبریز».

            پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

    غنی آبادی، خدیجه سادات (1380)." شیوه های تربیتی" . ماهنامه روانشناسی امروز برای بهتر

                    زیستن،شماره 13.

  قدمی. احمد و همکاران. (1386). عوامل موثر بر برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. بهار و تابستان 86، 7،(1). 154.

  کوهستانی. حسین. (1375). بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین آموزشگران و فراگیران در دوره های آموزشی ترویج در استان آذربایجان شرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

  لیل آبادی، لیدا(1375). "بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و شیوه های فرزندپروری مادران

                عادی و مبتلا به اختلال سلوکی در مدارس ابتدائی پسرانه شهر تهران ". پایان نامه  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.

  مهر افروز، حجت الله (1387)." بررسی رابطه نگرش مادر نسبت به شیوه های فرزند پروری و مکان 

                 کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهر تهران "، پایان

                نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تربیت معلم.

  محمدی، فرزانه (1384). « بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس دانش آموزان پایه سوم ابتدایی

            شهر تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

  معتمدی،عبداله (1387 ) ،"بررسی شیوه های والدینی وتاثیر آن بر تحصیلات فرزندان ،مجله علمی –   پژوهشی روان شناسی ، شماره 4،صص 383-370.

  مهدوی، منصوره. (1384). تحقیق بررسی رابطه بین متغیرهای وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و متغیرهای مربوط به دانش آموز با پیشرفت ریاضی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.

  مک‌کی و فانینگ. (2002). رشد و افزایش عزت نفس(ترجمه مهرناز شهرآرای، 1387).تهران: آسیم.

  معتمدی شارک, فرزانه، افروز, غلامعلی.(1387). « بررسی رابطه سبک‎های اسنادی و سلامت روان در

           دانش آموزان تیزهوش و عادی». مجله روان‎پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال سیزدهم،

           شماره 2.

  نوابی نژاد، شکوه (1370) "سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان"، چاپ اول تهران: انتشارات  

             انجمن اولیا و مربیان.

   

  نعمت اللهی. علی (1386). بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی و علایق شغلی دانش آموزان سال اول متوسطه دبیرستانهای پسرانه شهرستان تکاب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  وزیری. مژده. (1383). کیفیت آموزش عالی و ارزشیابی. همایش آم وزش عالی و توسعه پایدار.

  ویسی ناصر(1383). بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم مقطع ابتدایی شهر کامیاران در سال تحصیلی 83-82. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

  هترینگتون، پارک (2004) ."روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر". ج دوم، ترجمه جواد طهوریان

              مجید نظری نژاد (1373).چاپ اول. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

  یارمحمدیان. محمدحسین‌. (1383). کیفیت در آموزش عالی. دایره‌المعارف آموزش عالی. جلد دوم. چاپ اول. تهران، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.ص 719-710.

   

   

  Reference

  Amy,Garriso,B:blok,E.B;Gramer,K;7tiller,v(2002)the influence of Parenting styles on children,scognitive development.louisiana state university agcenter.

  Aquilino,W.S.&Supple,A.J.(2001).Long-term effects parenthng practices during adolescence on well-being :outcomes in young adulthood. Journal of family issues,22(3),289-308.

   

  Adams, S. H., Pryor, L. J., & Adams, S. L. (1985). Attraction and retention of high-aptitude students in accounting: An exploratory longitudinal study. Issues in Accounting Education, 9(1).

  Aksoy. T. Link. Charles R; (2000).A panel analysis of student mathematics achievement in the US in the 1990s: does increasing the amount of time in learning activities affect math achievement? Economics of education review 19, 261 – 277.

   Bandura , A. (1993). Perceived self- efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist , 28 , 117-148

  Baldwin,A.L.(1949)the effect of home environment on nursery school behavior child development .20,49-62.

  Barling ,j( 1996)"fathers work experiences effect childrens j .stewart,w behaviors viajob-relatedaffectand parenting behaviors. Journal of organizational behavior17"(221-232)

  Baumrind,d.(1978).parental disciplinary patterns and social competence in children.youth and society,9(3).239-276

   Baumrind,d.(1971).current patterns of parental authority. Developmental psychology monographs,4,(1),1-103.

   Baumrind,d.(1983).rejoinder to lewiss reinterpretation of parental firm control effects :are authoritive families really harmonious?psychological bullotin,94,132-142.

  Baumrind, D. (1971) “Current patterns of parental authority”.Developmental psychology monographs, Education Research Journal, 32(1), 57-61.

  Baumrind, D. (1980). New directions in socialization research. American psychologist, 35, 639-652.

  Becket. N. (2005). Analyzing quality audits in higher education. Journal of learning & teaching.Vol,1.321-332.

  Baumrind, D. (1991). Effective parenting during the early adolescent transition. In P. E. Cowan & E. M. Hetherington (Eds), family transitions: Advances in family research (Vol. 2, pp. 111-163), Hillsdale. NJ: Erlbaum.

  Baumrind, D. (1973). The development of Instrumental competence through socialization. In A. D. Pick (Ed.). Minnesota symposium on child psychology, (vol. 7, pp. 3-46). Minneupolis: university of Minnesota press.

  Baumrind, D. (1975). The contributions of the family to the development of competence in children. Schizophrenia Bulletin, 14, 12-37.

  Berkowitz, M.W. (1997). The complete moral person: Anatomy and formation. In J.M. DuBois (Ed.), Moral issues in psychology: Personals contributions to selected problems. Lanham, MD: University Press of America.

  Busato, V. V., Prins, F. J., Elshout, J. J., & Hamaker, C. (2000). Intellectual ability,

          L earning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality and Individual Differences, 29, 1057–1068

  Baumrind, D.A (1983).“Child care practices anteceding there patterns of preschool behavior”, Genetic Psychology Monogram pp 75,43,88.

  Bernt, T. S (1997). “Child development”.(second Edition), London: Ron and Ben chimer publisher.

  Britzman, D. P. (2003). Psychoanalytic histories of learning after education,

          Published by State University of New York press

  Berk, L .E. (1997). “Child developmental psychology”. Boston: Ally & Bacon.

  Conard, M. A. (2006). Aptitude is not enough: How personality and behavior predict academic performance. Journal of Research in Personality, 40, 339–346.        

  Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO personality inventory

            (NEOPI- R) and NEO five-factor inventory (NEO-FFI): Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

  Darling,D, (2004)construction and validation of the parenting Style inventory. Pennsylvania state university.

  Darling, N. (1999). “Parenting styles its correlates. Genetic, Social

           General Psychology Monoraphs”, vol, 125 Issue, 3,269-2.

  Darling.D.F & Steinberg. (1999). “Parenting style as context psychological 

             Bulletion”,1113,3,487-496.

  Davies, P, T & Cummings, E.M (2003. “Marital conflict and child adjustment,an emotional security hypothesis Psychological “bulletin,116,387-411, New York : university .

  Dekovic, m. and meeus, w. (2002). Peer relation in adolescence:Effects of parenting and adolescents  self-concept. Journal of adolescence, 20,163,176.

  Dekovic, m. and Janssens .j.(1992)Parents rearing style and child,s sociometric status.Development al Psychology ,28,925-932.

  Dobbines, B.(2006).Lation adolescents perceptions of parenting style ,locus of control and school climate .Dissertation. www. Proquest .com.

  Dixon.S.V,Graber,J.A.&Brooks-Gunn,I.(2008).the roles of respect for parcntal authority and parenting practiees.in parent –child conflict Afriean American, Lation, and European American families. Journal of Psychology,22(1).1-10.

  Ferla, J., Schuyten, G., & Valcke, M. (2007). Relationships between student

           cognitions and their effects on study strategies. Available at: www.Science

           direct.ir.

  Glasgow , K , L , dornbusch , S. M , Troyer , L . , steinberg , L , . and Ritter P .L (1997) Parenting styles, adolescents attributions, and educational outcomes in nine heterogeneous high schools . Child Development , 68, (3). 529 .

  Grolnick, W. S ., slowiaczek , M. L ( 1994 ) Parents involvement in children’s schooling: A multidimensional conceptualization and motivational model. Child Development 65 , 237 – 252.

  Heaven, P. C., & Ciarrochi, J. (2002). Learned social hopelessness: The role of

            explanatory style in predicting social support during adolescence. Journal of

            Child Psychology and Psychiatry, 46, 1279-1282.

  Heaven, P. C. L., Barry J., Mak A., Ciarrochi Joseph: Personality and family

            influences on adolescent attitudes to school and self-rated academic

            performance, Personality and Individual Differences, Volume 32, Issue 3,  February 2002, Pages 453-462.

  Howie, S. J; (2005). Contextual factors at the school and classroom level related to pupils’ performance in mathematics in South Africa. Educational research and evaluation,. 11, (2), 123 – 140.

  Infante, E., Sanchez, M., & Rodriguez, Y. T. (2001).Personality and academic

            productivity in the university students. Social Behavior and Personality, 29,  299-305.

  Komarraja, M., Karau, S. J., Schmeck, R. R. (2009). Role of the big five personality traits in predicting collage student’s academic motivation and achievment, Learning and Individual Differences. 19, 47-52.

  Katleen cotton and Laren Reed wiklund (2001). Parent involvement in Education   19-Kelly kozik & Lean million (1997) parenting style and academic        out come. Rcfcfall 1997 Newsletter vol .6 No.

  Kissinger,D.,Daniels,H.and Lee, s.(2006).parental influences on adolescent  adjustment :parenting styles versus parenting practices. Counseling and therapy for couples and famhly, 14(3),253-259.

  Laidra, K., Pullman, H., Allik, J. (2007). Personality and intelligence as predictors of academic achievement: A cross-sectional study from elementary to secondary school, Personality and Individual Differences, 42, 441-451.

  Lounsbury J. W., Saudargas, R. A., Gibson, L. W., & Leong, F. T. (2005). An

             investigation of broad and narrow personality traits in relation to general and domainspecific life satisfaction of college students. Research in Higher  Education, 46, 707-729

  Linen Brink, E.A & Pintrich, P.R,(2002). motivation as enabler of academic success, School Psychology Review.31,313-327.

  Miller, R. & Brickman, S.(1999). Model of future- orient motivation and self -regulation. Educational psychology Review.16,9-33.

  Maccoboy,E.E.& Martin,J.A(1983). “Socialization the context of the family” :parent-child interaction un Published manual university (vole 4,PP 72-101) New York: Wiley.

  Moon,Sidney m.(1995)"the effecls of anenrichment program on the families of participants:amultiple-case study .giften child quarterly.399198-208)

  Meesters.c.&Muris,P.(2004).perceived parental rearing ,behaviours and coping in young adolescents. Personality and individual Differrences .37(3).513-522.

   

  Nowell A.; Hedges L.V., (1998): Trends in Gender Differences in Academic

             Achievement from 1960 to 1994: An Analysis of Differences in Mean,

             Variance, and Extreme Scores, Sex Roles, Volume 39, Numbers 1-2, , pp.21-43(23).

  Okayuki,L,and Stenberg.R.S(1993).“Parental Belifewnd children’s schools performance, child Development”, 64, 36, 56.

  Permuzic, T., Furnham, A. (2003). Personality predicts academic performance:

           Evidence from two longtuditional university samples. Journal of Research in

           Personality, 37, 319-338.

  Premuzic, T. & Furnham, A. (2003). Personality traits and academic examination

            performance, European Journal of Personality, 17, 237- 250.

  Paunonen, S., Ashton, M. (2001). Big Five predictors of academic achievement,.

            Journal of Research in Personality, 35. 78-90.

  Papanastasio. C,  papanastasio. E. C;(2002). Major influences on attitudes toward sience. Educational research and evaluation, 10, ( 3), 239 – 257.

  Papanastasio.C; (2002 a). Timss study in Cyprus patterns of achievement in mathematics and sience. Studies in educational evaluation, 28, 223 – 233.

  Papanastasio. C;(2002 b). Effects of background and school factors on the mathematics achievement. Educational research and evaluation, 8( 1) pp .55 – 70.

  parker,wayne d.1997(parents achievement goal and j .ablard, Karen eper fection ism in their academically talented children.journal of youth adolescence.26)6(651-667)

  Perry,J.A.et al .(2008).Astudy of the relationship between parental bonding ,self-concept and eating disturbances in Norwegian and Ameerican college populations .Eating Behaviors,9(1).13-24.

  Slavin, R.E. (2000). Educational Psychology: Theory into practice (5th edition). Boston: Allyn and Bacon.

  Robinson,nancy m:Weinberg.richard a:redden,david,ramey sharonl.et al (1998)"family factors associaten with high academic competence among former head start children. Giften child quarterly 42 (118-156)

  Rebecca,Edwards.(2001).parenting style .center for parent Educationt .university of north teyas.

  Rudy.D.&Grusec,J.E.(2006).Authoritarian parenting in individualist and collectivist Groups: Associations with Maternal Emotion and Cgnition and children Self-Esteem .journal of family Psychology.20(1),68-78.

  Snowman, J,& Biehler, R. (2003). Psychology applied to teaching, 10thed. Boston:  Houghton Mifflin.

  Shuffer, D, R.( 2000 ) Social and personality Development . Wadsworth , Thomas learning . university of Georgia.

  Shaffer, D. R. (1996). “Developmental Psychology”. Third edition, University of Georgia.

  Sputac,Paulson,sh,(1994). “Patterns of Parenting during adolescence Perception of adolescent sand pwrent”.Adolescent,vol.31 Issue ,127,369-382.

  Sprintall, N. A& Collins, A . W ( 1992 )adolescent psychology a Developmental view . Third edition . Hill , Inc . Mc graw .

  Sahney, S. (2004). Conceptualizing total quality management in higher education. The TQM Magazine,Vol,16.No,2.145-159.

  Snowman, J,& Biehler, R. (2003). Psychology applied to teaching, 10thed. Boston: Houghton Mifflin.

  Sahney, S. (2006). Conceptualizing total quality management in higher education. The TQM Magazine,Vol,16.No,2.145-159.

  Woolsey. B; (2006). An examination of the relationship between teacher , socioeconomic factor and statewide test performance of  students with individual education plans, university of Missouri, Columbia. Available in print: www.proquest.umi.com

  Zweig. D. Webster, J. (2004). What are we meassuring. An examinition of the

              relationships between the Big Five personality traits, goal orientation and

              performance intentions, Personality and Individual differences, 36, 7. 1693-1708.


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, مقاله در مورد پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, پروژه درباره پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی (M. A) گرایش: عمومی چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال دوم دوره ­اول مقطع متوسطه شهر ایلام می­باشد. برای دستیابی به این هدف، سوالات و فرضیاتی مطرح و از طریق پیمایشی به گردآوری اطلاعات اقدام گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر را دانش­آموزان سال دوم دوره متوسطه ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

رشته: روانشناسی عمومی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی­، بود. بدین منظور از بین 3286 دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده در سال تحصیلی93-92، تعداد 370 نفر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی چکیده هدف از پژوهش حاضر مقایسه دانش آموزان پسر دارای سبک­های فرزندپروری متفاوت (سهل گیر، مقتدر و استبدادی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی، تحصیلی و مؤلفه­های آن در دبیرستان­های شهر اهواز بود. نمونه این تحقیق متشکل از 240 دانش آموز پسر بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش، آزمودنی ها ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(MA) چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بود. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» گرایش: روانشناسی تربیتی چکیده فارسی هدف از این مطالعه تعیین رابطه­ی شیوه­های فرزند­پروری و ویژگی­های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی بود. جامعه­ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک خرم آباد سال تحصیلی 1392- 1393 بودند. نمونه شامل 200 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله­ای از میان دانش آموزان ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی) M.A ( گرایش: بالینی چکیده هدف : از پژوهش حاضر مقایسه شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی – علی مقایسه ای طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 80 نفر ( تعداد 40 نفر مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری شهرستان بندر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ) M.A. ( گرایش: عمومی مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال 1393 انجام شد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش، کلیه‏ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق که در فواصل زمانی اردیبهشت تا تیر سال 1393 جهت امر طلاق به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان چکیده: هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری بر اساس سبکهای فرزند پروری و هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان سیرجان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 300 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده فارسی هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ...

ثبت سفارش