پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران )

word 7 MB 30456 339
1393 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۹۲,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.SC)

  رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  چکیده :

  به طور کلی، آنچه در ادبیات علمی داخل و خارج کشور مغفول مانده ، نقش سازمان های ایمان محور ( سام ) در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری است . این سازمان ها که به دو دسته قدسی و غیر قدسی تقسیم می شوند به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند . سازمان های ایمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه یا پروژه ای اطلاق می شود که خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شده با خدمات ارایه می دهد . از یک طرف این سازمان ها همواره زمینه ساز و تقویت کننده هویت ، خاطره های معنوی و حس تعلق به مکان ، مشارکت  و تقسیم کار در شهرها و محله های مختلف جهان می باشند و از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و محله ای و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها (از جمله توجه و آگاهی به اثرات عملکردی اجتماعی-اقتصادی، آموزشی و زیست محیطی این نوع سازمانهای محلی)را اجتناب ناپذیر ساخته است.

  در ایران نیز آنچه به طور قطع می توان از آن یاد کرد ، این است که استفاده از ظرفیت مشارکت محله ای ( با همکاری سازمان های محله محور  )  همراه با ایمان می تواند بسیاری از مشکلات غیر قابل حل را جبران نماید . از این رو یکی از کارآمد ترین ابزار های اجرایی سیاست های دولتی ، سازمان های غیر انتفاعی هستند و سازمان های ایمان محور بارزترین جلوه این سازمان ها می باشند که به دلیل انگیزه های درونی و ایمانی شان به طور مضاعف ظرفیت اجرای خط مشی ها را دارند .

   در این رساله هم ضمن استخراج دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور، به مهم ترین کارکردهای این سازمان ها در جهان و ایران و محلات منطقه یک شهر تهران و نیز سنخیت ، نقش و عملکرد سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور  با بکار گرفتن این اصول ( عملکردها )  سعی شده است که نقش این سازمان ها در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری تحقق یابد.

  نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های منطقه یک شهر تهران بدین قرار است :

  از حیث مفهومی و عملکردی سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور در محله های منتخب منطقه یک شهر تهران قابل انطباق و سنخیت با همدیگر هستند و این امر موجب تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای شده است .

  شناخت ،آگاهی ، تعلیم و توجه در زمینه های خدمات اجتماعی - آموزشی، زیست محیطی بویژه نیازهای اساسی ساکنان از مهمترین وجوه کارکردی سازمان های ایمان محور ( البته با سازمان های محله محور ) می باشند که باعث شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (محلات منطقه 1 تهران)گردیده است .

  سازمان های کامیونیتی محور و  سازمان های ایمان محور در کاهش مشکلات ناشی از فقر شهری مؤثر می باشند.

  ناکافی بودن و نامشخص بودن سام ها، هم در ایران و هم در محدوده مورد مطالعه و در نتیجه عدم تشخیص دقیق این سازمان ها  ازدیگر سازمان های کامیونیتی محور .  

  کلید واژه ها : عملکرد ، سازمان های ایمان محور ، توسعه پایدار ، شهر تهران

  فصل اول :

   

  کلیات تحقیق

  بیان مسئله :

   بی شک رشد و توسعه شهرنشینی و افزایش بی سابقه جمعیت شهری در دهه های اخیر تأثیرات مهمی در شکل گیری وکارکردهای سازمان های ایمان محور( سام ) مانند همه تشکل ها و موسسات فرهنگی و اجتماعی که در امور اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شهرها، بوی‍‍ژه مدیریت و توسعه پایدار آنها نقش هایی ایفا می کنند، بطوری که این روند، لزوم توجه و شناخت علمی اثرات توسعه ای این سازمان ها را دو چندان نموده است، برای مثال، نقش سازمان های ایمان محور درتوسعه اجتماعی- اقتصادی اجتماعات کوچک محلی درکانادا، استرالیا، مصر ،آمریکا

  سازمان های ایمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه یا پروژه ای اطلاق می شود که خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شده با خدمات ارائه می دهد.عامل ایمان، بخش جدایی ناپذیرسازمان است که از طریق رهبران، نیروی کار و داوطلبان آن ابراز می گردد و به خدمات آن ها گره خورده است ( رهبر ،احسان؛ 1391: صص 90-87).سازمان های ایمان محور در محله هایی شکل پیدا می کنند که در آنها فعالیت ها و امور مختلف زندگی روزمره انسانی، از مذهب و اعتقادات دینی متأثر می شوند. دسته اول سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها بر اساس ایمان است مثل کلیسا ها، مسجدها و دیگر مکان هایی که خدا را عبادت می کنند. دسته دوم سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها ایمان نیست و هدف آنها کسب سود هم نیست، اما به سازمان های ایمانی وابسته اند مثل بنیاد ها و مؤسسه های خیریه و انجمن های حمایت از بانوان بی سرپرست. از یک طرف سازمان های ایمان محور به مفهوم عام خود، همواره زمینه ساز و تقویت کننده هویت،خاطره های معنوی و حس تعلق به مکان در شهرهای مختلف جهان می باشند. از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها (از جمله اثرات عملکردی اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی این نوع سازمانهای محلی)را اجتناب ناپذیر ساخته است.  پژوهش ها و مطالعات زیادی در دو دهه اخیر در مورد انواع آثار کارکردی این سازمان ها در محیط شهری، صورت گرفته که همه به نوعی سیاست گذاری برنامه ریزی و مدیریت شهری را از خردترین واحد یعنی محله در شهر هدف قرار داده اند (madanipour,2003 ). در عصر جهانی شدن که در آن اغلب جوامع بشری درحال دور شدن از معنویت و شخصی شدن دین و جدا کردن آن از زندگی روزمره انسانی است، سازمان های ایمان محور سعی دارند نقش هایی را در استخوانبندی و هویت بخشی به شهرها و حتی محلات ایفا  کنند. سازمان های ایمان محور در طول تاریخ صرف نظر از کارکرد اصلی خود که همانا برگذاری مراسم آیینی بوده، کارکردهایی به طور مستقیم و غیرمستقیم برعهده داشته اند.

  شهر تهران نیز با قرار گرفتن در مسیرتحولات شدید جمعیتی و شهر نشینی و به تبعیت از رویه ی حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور، باید اصول مربوط به همخوانی این مراکز حیاتی  با نیاز های جمعیتی شهر و حوزه نفوذ را روشن کرده و در جهت رفع نارسایی ها وکاستی های موجود، پیشنهاد و راهکار مناسب ارائه نماید. محله های منطقه 1 شهر تهران نیز از این مقوله جدا نیستند و حامل بناهای فرهنگی ، مذهبی و دینی می باشند. با این وصف این مسئله در ذهن ایجاد می شود که وجود این سازمان های ایمان محور در محله های منطقه 1 تهران چه نقشی درتاًمین و یا تعدیل نیاز های جمعیتی و دستیابی به اصول و معیارهای مدیریت و توسعه پایدار محله ای دارند؟ در این پایان نامه تلاش می گردد تا با یک بررسی، وضعیت کارکردی سازمان های ایمان محور را از نظر سنخیت با سازمان های محله محور و ایفای نقش آنها در تحقق برخی از شاخص های پایداری شهری، بویژه در نیاز های اساسی شهروندان و در نتیجه کمک به تحقق مدیریت پایدار محله ای مورد تحلیل قرار گیرد.

   

  1-2 سؤالات تحقیق :

   

    1 ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

    2) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

   

  1-3 فرضیه های تحقیق :

   

  در منطقه مطالعاتی ( خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) ، سازمانهای ایمان محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند.

   

  مهمترین  وجوه کارکردی این سازمانها در سطح مدیریت و توسعه محله،  شناخت ،آگاهی ، تعلیم و توجه در زمینه های خدمات اجتماعی - آموزشی، زیست محیطی بویژه نیازهای اساسی ساکنان است.

   

  1-4 اهداف تحقیق :

        اهداف اساسی این رساله دستیابی به موارد زیر می باشد :

  شناخت کارکردها و نقش های سازمانهای ایمان محور محله ای در کشورهای مختلف جهان در نحوه و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای.

  بررسی کارکردها و فعالیت های این سازمانها در کاهش بحران ها، فقر و مشکلات مردم در سطح محله های شهری.

  دستیابی به الگویی تلفیقی از این سازمانها برای تسهیل فعالیت های مدیریتی و جلب مشارکت های بیشتر مردم در سطح محلات شهری.

   

  1-5 بهره وران تحقیق :

   مدیریت شهری تهران ، مراکز برنامه ریزی شهر تهران ، دانشگا هها ، اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهر تهران ، مراکز و سازمان های ایمان محور و محله محور ( کلیسا ها ، مساجد ، معابد  ، کنیسه ها ، تکیه ها ، شهرداری ها ، شوراهای شهری ، سراهای محلات ، سازمانهای غیردولتی بین المللی، مؤسسات خیریه، متنفذین محلی ، هیئت های مؤسسان احزاب سیاسی در سطح محله و ... ) بنابر اهداف فوق ، با آگاهی از نتایج این پایان نامه و برآورده نمودن نیاز های جمعیتی ، مدیریت و مشخص کردن  این مراکز در جهت رفاه حال شهروندان ، بهره وران اصلی این طرح خواهند بود .

   

  1-6 جنبه جدید بودن تحقیق

   تا کنون طرح و پژوهشی در این زمینه، که اختصاصاً به نقش سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهر  پرداخته باشد برای هیچیک از مناطق شهر تهران  تهیه نشده است .

   

  1-7 روش تحقیق

   روش تحقیق در این رساله از نوع اکتشافی و با محتوا و ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد که در آن  علاوه بر مطالعات کتابخانه ای  (با استفاده از منابعی از قبیل کتاب، مقاله، پایان نامه، اطلاعات سازمان ها ، ادارات و ... ) ، از بازدید میدانی(پیمایش) و تکمیل پرسشنامه به منظور گردآوری جدید ترین آمار و اطلاعات از مراکز وسازمان های ایمان محور و محله محور و ضرورت تحلیل های مرتبط با اهداف تحقیق استفاده خواهد شد . همچنین نوع تحقیق حاضر، کاربردی-توسعه ای می باشد.

  مراحل انجام کار نیز در این رساله به صورت زیر می باشد :

  طرح تحقیق رساله.

  بررسی چارچوب نظری رساله.

  بررسی ویژگی­های تاریخی، طبیعی، انسانی و کالبدی محلات منطقه 1 تهران.

  بررسی اهمیت و انواع کارکردهای سازمانهای ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه  پایدار محله های شهر، بویژه در سطح محله های منطقه 1 شهر تهران.

  آزمون فرضیه های پژوهش، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

   

  1-8 تکنیک کار/ ابزار گردآوری اطلاعات :

         2 ) مصاحبه          3 ) بازدید میدانی (پیمایش)

   

  1-9  نمونه برداری یا نمونه گیری :

   اساساً جامعه آماری این تحقیق را ، همه سازمانهای ایمان محور در سطح محلات منطقه یک تهران تشکیل می دهد( خصوصاً تشکل هایی مانند مؤسسه ی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان به نام محک ، مؤسسه خیریه امام علی (ع) به نام همای رحمت ، بنیاد زینب کبری ، مؤسسه خیریه محدث ،خیریه مرکز توانبخشی ذهنی عمل ، حسینیه جماران، امامزاده صالح(ع) ، و نمونه هایی از مساجد منطقه 1 تهران). علاوه بر آن برای ارزیابی اهمیت و کارکردهای این سازمانها لازم است تا پرسشنامه دیگری نیز در سطح سکنه محلات تکمیل شود که با توجه به جمعیت منطقه در سال 1385 برابر با جمعیت (379962 نفر) قرار دهیم بر اساس فرمول کوکران تعداد افراد نمونه برابر با 255 خواهد بود که این تعداد نمونه به صورت خوشه ای از بین محله های منطقه انتخاب خواهد شد.

  1-10 روش تحلیل اطلاعات و داده ها :

   بخش مهمی از اطلاعات گردآوری شده از طریق برنامه های مرتبط با محاسبات آماری به کامپیوتر وارد خواهد شد، و از طریق نرم افزار SPSS و نرم افزارEXCEL و برنامه های جانبی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج آنها نیز به صورت جدول ، نقشه و نمودار تولید می شود . 

   

  Abstract :

  Overall,What neglected in the scientific literature and abroad, the role of faith-based organizations (SAM) is the management and sustainable development of urban neighborhoods. These organizations, which are divided into two categories, sacred and non-sacred because of his faith in the capacity of double effect are compared to other organizations. Faith -based organizations , organization , group , program or project is known as the Human Services by the ingrained belief in providing the services .neighborhood and complexity of these issues, a comprehensive review and consideration of different aspects in order to resolve the issue of stability ( including interest and awareness of social - economic , environmental , educational and community organizations of this type ) is inevitable.NGOs .

  In Iran also said that it certainly can be learned from it, is that the capacity of community participation (in collaboration with community-based organizations) with faith can compensate for many problems unsolvable track. It is one of the most efficient means of implementing public policy,are nonprofit organizations and Organizations faith-based ,organizations are the most obvious manifestation of this is due to a double inner motivations and their faith in their capacity to implement the policy.

  In this thesis the extracted theory faith, while faith-based organizations in the areas of integration, The most important functions of these organizations and communities in the world and the neighborhood one in Tehran, Iran And also the origin, role and function of faith-based organizations, community based organizations employing these principles (functional) role of these organizations have been tried in the management and sustainable development of urban neighborhoods realized.

  The role of faith-based organizations in the management and sustainable development of the region one neighborhood in Tehran is:

  1. Terms of the concept of faith-based organizations, community-based organizations in selected neighborhood of one region in Tehran are adaptable and compatible with each otheand This caused neighborhood has strengthened the management and sustainable development.

  2. Knowledge, awareness, education and care in the field of social services - education, the environment, particularly the basic needs of the inhabitants of the most functional aspects of faith-based organizations (with neighborhood-based organizations) are caused by the formation and strengthening management and sustainable development of the neighborhood in the study is area (Neighborhoods Of Region 1, Tehran).

  3. Community-based organizations and faith-based organizations are effective in reducing the problems of urban poverty.

  4. Sam, are insufficient and uncertain, both in Iran and in the study area, resulting in accurate diagnosis of these organizations leads the world in community-based organizations

  Key words : Function , Faith-Based Organizations , Sustainable Development , tehran city

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  فصل اول ......................................................................................................................................................................................1

  کلیات تحقیق................................................................................................................................................................................1

    1 - 1 بیان مسئله ........................................................................................................................................................................2

    1- 2 سؤالات تحقیق ....................................................................................................................................................................3

    1- 3 فرضیه های تحقیق ..............................................................................................................................................................3

    1- 4 اهداف تحقیق ......................................................................................................................................................................4

    1- 5 بهره وران تحقیق..................................................................................................................................................................4

    1- 6 جنبه جدید بودن تحقیق  ....................................................................................................................................................4

    1- 7 روش تحقیق  ......................................................................................................................................................................4

    1- 8 تکنیک کار/ ابزار گردآوری اطلاعات  .....................................................................................................................................5

    1- 9 نمونه برداری یا نمونه گیری  ................................................................................................................................................5

    1-10روش تحلیل اطلاعات و داده ها  ...........................................................................................................................................5

    1-11 جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت انجام کار.......................................................................................................................6

    1-12 پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................................6

  1-13 تعریف مفاهیم و اصطلاحات ..............................................................................................................................................8

    1-13-1 عملکرد ( Function )................................................................................................................................................8

  1-13-1-1 عملکرد به مثابه استعاره ای مربوط به ریاضی..................................................................................................................9

  1-13-1-2 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه، برای بیان مقصود.........................................................................................9

  1-13-1-3 عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه در نظریه ارگانیک فرم.................................................................................10

  1-13-1-4 عملکرد به معنای کاربرد...............................................................................................................................................10

  1-13-1-5 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی زاخلیش..............................................................................................................10

  1-13-1-6 عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی تسو کمسیگ.......................................................................................................11

  1-13-1-7 معنای عملکرد در عملکرد گرایی...................................................................................................................................11

  1-13-1-7-1 فرم از عملکرد تبعیت می کند...................................................................................................................................11

  1-13-1-7-2 خانه ماشینی برای زندگی است................................................................................................................................12

  1-13-2  سازمان( ( organization و سازمان مردم نهاد یا سمن ( ( Non government Organization 

  1-13-2-1  واحد سازمانی ............................................................................................................................................................13

  1-13-2-2  رده یا طبقه سازمانی..................................................................................................................................................13

  1-13-2-3  تثبیت سازمان............................................................................................................................................................13

  1-13-2-4  راهنمای سازمان .......................................................................................................................................................13

  1-13-2-5  مشخصات مشاغل سازمان ..........................................................................................................................................13

  1-13-2-6  نمودارهای سازمانی.....................................................................................................................................................14

  1-13-2-7  دستورالعمل های کتبی...............................................................................................................................................14

  1-13-2-8  فرهنگ سازمانی.........................................................................................................................................................15

  1-13-2-9  انواع سازمان ها..........................................................................................................................................................15

  1-13-2-9-1  سازمان انتفاعی و غیر  انتفاعی................................................................................................................................16

  1-13-2-9-2  سازمان های تولیدی و خدماتی...............................................................................................................................16

  1-13-2-9-3  سازمان های دولتی و خصوصی...............................................................................................................................16

  1-13-2-9-4  سازمان رسمی........................................................................................................................................................16

  1-13-2-9-5  سازمان غیر رسمی.................................................................................................................................................18

  1-13-2-9-6  سازمان های یادگیرنده............................................................................................................................................19

  1-13-2-9-7  سازمان داخلی........................................................................................................................................................19

  1-13-2-9-8  سازمان وظیفه ای .................................................................................................................................................19

  1-13-2-9-9  سازمان های دولتی و انواع آن در ایران....................................................................................................................20

  1-13-2-9-10 سازمان مردم نهاد یا سمن (NGO)......................................................................................................................22

  1-13-2-9-10-1  انواع سازمان های مردم نهاد............................................................................................................................26

   1-13-3 سازمان های ایمان محور یا سام ( FBO )............................................................................................................... 30

  1-13-4 مدیریت ( Management ) و مدیریت یکپارچه شهری (Integrated management of urbun )..................................................................................................................................................................................................35

  1-13-4-1  مدیریت ...................................................................................................................................................................35

  1-13-4-2  انواع مدیریت ...........................................................................................................................................................37

  1-13-4-3  مدیریت یکپارچه شهری ...........................................................................................................................................37

  1-13-4-3-1  سیستم مدیریت شهری..........................................................................................................................................40

  1-13-4-3-2  حکومت محلی و سازمان محلی...............................................................................................................................41

  1-13-4-3-3  شهرداری...............................................................................................................................................................42

  1-13-4-3-4  شورای شهر...........................................................................................................................................................42

  1-13-5  توسعه پایدار ( Sustainable Development ) ..................................................................................................43

  1-13-6  محله ( Neighborhood  )......................................................................................................................................44

  1-13-6-1  اجتماع محلی............................................................................................................................................................45

  1-13-6-2  توسعه اجتماع محلی..................................................................................................................................................46

  1-13-7 شهر ( City )...............................................................................................................................................................46

  فصل دوم....................................................................................................................................................................................48

  چارچوب نظری تحقیق..............................................................................................................................................................48

  مقدمه...........................................................................................................................................................................................49

  2-1 سرمایه اجتماعی  ( Social Capital )............................................................................................................................49

  2-1-1  نظریه پپربوردیو ..............................................................................................................................................................55

  2-1-2  نظریه جیمز کلمن ..........................................................................................................................................................56

  2-1-3  نظریه رابرت پاتنام ..........................................................................................................................................................57

  2-1-4   نظریه فرانسیس فوکویاما ...............................................................................................................................................58

  2-1-5   نظریه دوتوکویل ............................................................................................................................................................59

  2-1-6   نظریه افه و فوش ............................................................................................................................................................60

  2-1-7   نظریه پیوند هیریشی ......................................................................................................................................................62

  2-1-8   نظریه نان لین ................................................................................................................................................................64

  2-1-9   نظریه آپهوف ................................................................................................................................................................ 65

  2-1-10  حوزه های سرمایه اجتماعی ..........................................................................................................................................68

  2-1-10-1   سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی .........................................................................................................................68

  2-1-10-2   سرمایه اجتماعی و سلامت روانی .............................................................................................................................68

  2-1-10-3   سرمایه اجتماعی و شادمانی و رضایت از زندگی ........................................................................................................68

  2-1-10-4   سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی ..............................................................................................................................69

  2-1-10-5   سرمایه اجتماعی و جرم و بزهکاری ..........................................................................................................................69

  2-1-10-6   سرمایه اجتماعی و مشارکت های زنان ......................................................................................................................69

  2-2   تئوری سرمایه انسانی ( Humane Capital Theory   ) .........................................................................................70

  2-3   نظریه توانمندسازی ( Empowerment Theory  ) .................................................................................................77

  2-3-1   دیدگاه سنتی توانمندسازی ............................................................................................................................................78

  2-3-2   دیدگاه توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی ............................................................................................................79

  2-4   دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور ( Fait-oriented View Of Fait-Based Organizations  ) ..................................................................................................................................................................82

  2-4-1   دیدگاه ایمان گرایی کرکگور ..........................................................................................................................................83

  2-4-2   دیدگاه ایمان گرایی لودویک وینگنشتاین ........................................................................................................................84

  2-4-3   رویکرد نص گرایی اسلامی .............................................................................................................................................84

  2-4-4   رویکرد تربیت دینی براساس ایمان محوری .....................................................................................................................86

  2-4-5   پدیده شناسی ، عناصر و پویایی ایمان ............................................................................................................................87

  2-4-6   نمودهای هستی شناسانه ایمان ......................................................................................................................................89

  2-4-6-1   ایمان عرفانی ..............................................................................................................................................................90

  2-4-6-2   ایمان اومانیستی ( سکولار ) ........................................................................................................................................92

  2-4- 7   تیپ ها و نمودهای اخلاقی ایمان ...................................................................................................................................94

  2-4-7-1  آیین کنفوسیوس ........................................................................................................................................................95

  2-4-7-2   آیین یهود ..................................................................................................................................................................96

  2-4-7-3   آیین انسان گرایی عصر جدید ....................................................................................................................................97

  2-4-7-4   یگانگی و وحدت نمود های ایمان ...............................................................................................................................98

  2-5  نظریه فقر زدایی ( Powerty Reduction Theory  ) ................................................................................................99

  1-5-1   نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد و فقرزدایی ...................................................................................................................100

  2-5-2   نظریه مطلوبیت گرایی توزیع درآمد و فقرزدایی ...............................................................................................................100

  2-5-3   نظریه بیشینه کمترین توزیع مجدد درآمد و فقرزدایی .....................................................................................................101

  2-5-4   نظریه بهبود پارتویی فقرزدایی مبتنی بر ارزش اخلاقی نوعدوستی ..................................................................................103

  2-5-5   نظریه فقرزدایی اسلامی ............................................................................................................................................... 104

  2-6   دیدگاه توسعه و توسعه پایدار  ( Development & Sustainable Development Theory  ) ........................105

  2-6-1   دیدگاه توسعه و توسعه پایدار .........................................................................................................................................106

  2-7   نظریه توسعه پایدار شهری  ( Urban Sustainable Development Theory   ) ..............................................115

  2-7-1   نظریه توسعه پایدار شهری  ...........................................................................................................................................116

  2-7-1-1   عوامل پایداری شهری در مقیاس شهر  ......................................................................................................................117

  2-7-1-2   عوامل پایداری شهری در مقیاس محله ......................................................................................................................117

  2-7-1-3  عوامل پایداری شهری در مقیاس واحد همسایگی ........................................................................................................117

  2-7-1-4   عوامل پایداری در مقیاس بنا .....................................................................................................................................118

  2-7-2   دیدگاه پرنشیب و آزاردهنده توسعه پایدار شهری ...........................................................................................................118

  2-7-3   دیدگاه توسعه پایدار ضعیف شهری ................................................................................................................................119

  2-7-4   دیدگاه توسعه پایدار قوی شهری  ..................................................................................................................................119

  2-7-5   دیدگاه ایده آل توسعه پایدار شهری  ..............................................................................................................................120

  2-8   نظریه توسعه پایدار اجتماعات محلی ( SUSTAINBLE LOCAL COMMUNITIES DEVELOPMENT THEORY  ) ..........................................................................................................................................................................120

  فصل سوم..................................................................................................................................................................................124

  ویزگی های تاریخی، طبیعی ، انسانی  و کالبدی محلات منطقه 1 شهر تهران .....................................................................124

  3-1   پیشینه تاریخی شکل گیری شهر تهران از دوره قبل از اسلام تا بعد از انقلاب ......................................................................125

  3-2   موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی و زمین شناسی شهر تهران .................................................................................126

  3-3   بررسی ویژگی های جمعیتی شهر تهران در دوره های مختلف ............................................................................................130

  3-4  سازمان فضایی و کالبدی شهر تهران ...................................................................................................................................131

  3-5   ویژگی های تاریخی ، طبیعی انسانی ، کالبدی برخی از محلات منطقه 1 شهر تهران ..............................................132

  3-5-1  کلیاتی راجع به منطقه 1 شهر تهران ..............................................................................................................................132

  3-5-2   محله درکه ..................................................................................................................................................................139

  3-5-2-1   موارد قوت و ضعف محله درکه .................................................................................................................................144

  3=5=3   محله زعفرانیه ..............................................................................................................................................................145

  3-5-4   محله دربند .................................................................................................................................................................148

  3-5-4-1   نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله دربند ( مدل SWOT  ) ....................................................................151

  3-5-5   محله امامزاده قاسم ......................................................................................................................................................152

  3-5-5-1   موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله امامزاده قاسم................................................................................................154

  3-5-6   محله تجریش ..............................................................................................................................................................156

  3-5-6-1   اماکن شاخص محله تجریش ....................................................................................................................................156

  3-5-6-2  موارد فرصت و تهدیدها در محله تجریش ...................................................................................................................158

  3-5-7   محله دارآباد ................................................................................................................................................................159

  3-5-7-1   اماکن محله دارآباد ....................................................................................................................................................161

  3-5-7-2   موارد قوت و ضعف محله دارآباد .............................................................................................................................. 163

  3-5-8   محله ولنجک ...............................................................................................................................................................163

  3-5-8-1   اماکن شاخص محله ولنجک .....................................................................................................................................164

  3-5-8-2   موارد قوت و ضعف محله ولنجک ..............................................................................................................................165

  3-5-9  محله سوهانک ..............................................................................................................................................................165

  3-5-9-1   سوهانک قدیم .........................................................................................................................................................167

  3-5-9-2  سوهانک امروز ..........................................................................................................................................................167

  3-5-9-3   مکان های شاخص محله سوهانک ............................................................................................................................168

  3-5-9-4   موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله سوهانک ...........................................................................................169

  3-5-10   محله حکمت ..............................................................................................................................................................171

  3-5-10-1   اماکن و مشاهیر خاص محله حکمت .......................................................................................................................171

  3-5-10-2   موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله حکمت ......................................................................................................173

  3-5-11   محله اراج ..................................................................................................................................................................174

  3-5-11-1   شاخص های محله اراج .........................................................................................................................................175

  3-5-11-2   موارد قوت و ضعف محله اراج ................................................................................................................................177

  3-5-12   محله چیذر ...............................................................................................................................................................179

   3-5-12-1   اماکن شاخص در محله چیذر  ..............................................................................................................................179

  3-5-12-2   مواردفرصت و تهدیدمحله چیذر ..............................................................................................................................181

  3-5-13   محله ازگل .................................................................................................................................................................181

  3-5-13-1   موارد قوت و ضعف محله ازگل ...............................................................................................................................184

  3-5-14   محله شهرک محلاتی ................................................................................................................................................184

  3-5-14-1   ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی محله شهرک محلاتی .............................................................185

  3-5-14-2   موارد قوت  ، ضعف ، تهدید و فرصت ها در محله شهرک محلاتی ............................................................................187

  3-5-15   محله شهرک دانشگاه ................................................................................................................................................187

  3-5-15-1   موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله شهرک دانشگاه ..............................................................................188

  3-5-16   محله گلابدره ............................................................................................................................................................189

  3-5-16-1   مکان های تاریخی ، اماکن مذهبی و مجموعه های ورزشی محله گلابدره ..................................................................191

  3-5-17   محله جماران ............................................................................................................................................................193

  3-5-17-1   اماکن شاخص محله جماران ...................................................................................................................................194

  3-5-17-2  نقاط فرصت ها و تهدیدهای محله جماران ...............................................................................................................196

  3-5-18   محله نیاوران ..............................................................................................................................................................196

  3-5-18-1   اماکن شاخص محله نیاوران ...................................................................................................................................198

  3-5-18-2   موارد فرصت ها و تهدیدهای محله نیاوران ..............................................................................................................199

  3-5-19   محله دزاشیب ............................................................................................................................................................200

  3-5-20 محله شهرک نفت .........................................................................................................................................................201

  3-5-20-1   موارد قوت و ضعف محله شهرک نفت .....................................................................................................................203

  3-5-21   محله باغ فردوس .......................................................................................................................................................204

  3-5-21-1   اماکن شاخص محله باغ فردوس  ............................................................................................................................206

  3-5-22   محله کاشانک ...........................................................................................................................................................208

  3-5-23   محله حصاربوعلی .......................................................................................................................................................209

  3-5-24   محله محمودیه ...........................................................................................................................................................211

  3-5-25   محله قیطریه .............................................................................................................................................................212

  3-5-25-1   موارد قوت و ضعف محله قیطریه ............................................................................................................................212

  3-5-26   محله اوین .................................................................................................................................................................214

  3-5-27   محله فرمانیه .............................................................................................................................................................216

  3-5-27-1   موارد قوت و ضعف محله فرمانیه ............................................................................................................................217

  فصل چهارم .............................................................................................................................................................................218

  بررسی اهمیت  و انواع کارکردهای سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری به ویژه در سطح محله های منطقه 1 شهر تهران ...............................................................................................................................218

  مقدمه .......................................................................................................................................................................................219

  4-1  پیشینه سازمان های ایمان محور محله ای در غرب ( مطالعه موردی : کشور کانادا )

   (History of faith- based orgonizations inwest case study: country canada)...........................................220

  4-2  نقش و کارکردهای اصلی سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری 

  (The main role and fanctions of neighborhood faith- based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhood ) ..........................................................................................222

  4-3  سازمان های ایمان محور محله ای و مردم نهاد در ایران 

  (Faith –based organizations neighborhood and NGO in the iran) ...........................................................228

  4-4  نمونه های موردی نقش سازمان های ایمان محور و محله محور در محله های منطقه یک شهر تهران ( انطباق و سنخیت کارکردهای این دو سازمان با همدیگر )

   (The role of faith- based organizations case samplings &NGO in neighborhoods of region 1 tehran) .................................................................................................................................................................................245

  4-4-1  مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک )....................................................................................................247

  4-4-2  مؤسسه خیریه بهنام دهش پور .....................................................................................................................................248

  4-4-3  مؤسسه خیریه امام علی( ع ) (همای رحمت )................................................................................................................251

  4-4-4  مجموعه مهرآفرین یا شهربانو .......................................................................................................................................253

  4-4-5  آسایشگاه خیریه کهریزک ( گروه بانوان نیکوکار )........................................................................................................256

  4-4-6  اردوگاه شهید باهنر نیاوران ............................................................................................................................................260

  4-4-7  بیمارستان مسیح دانشوری .........................................................................................................................................  263

  نتیجه گیری ............................................................................................................................................................................266

  فصل پنجم ..............................................................................................................................................................................267

  آزمون فرضیه های پژوهش ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات .............................................................................................267

  5-1  مقدمه ............................................................................................................................................................................268

  5-2  روش تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................................................................268

  5-3  یافته های توصیفی نمونه ..............................................................................................................................................270

  5-4  یافته های استنباطی و آزمون فرضیات .......................................................................................................................278

  5-5  پایایی پرسشنامه ........................................................................................................................................................ 287

  نتیجه گیری ............................................................................................................................................................................289

  پیشنهادات ..............................................................................................................................................................................290

  منابع و مآخذ ...........................................................................................................................................................................293

  فهرست منابع فارسی و عربی ......................................................................................................................................................294

  فهرست منابع انگلیسی ................................................................................................................................................................301

  فهرست منابع اینترنتی ...............................................................................................................................................................309

  ضمائم .......................................................................................................................................................................................311

  نمونه پرسشنامه ......................................................................................................................................................................312

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Abstract315

   

  منبع:

   

  ابرکرامبی، نیکلاس، هیل، استفان، ترنر، برلیان‌اس، 1367، فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران،  انتشارات چاپبخش.

  ابطحی، سیدحسین، عباسی، سعید، 1386؛ توانمندسازی کارکنان، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش وزارت نیرو.

  ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق)، 1380، الاعتقادات، ترجمه فارسی باحواشی شیخ مفید، ترجمه سیدمحمد الحسنی قلعه کهنه ما بن جا، بی‌تا.

  ابن تیمیه، 1971، درء تعارض العقل و النقل، جمهوریه العربیه المتحده، دارالکتب.

  استرآبادی، ملامحمدامین، 1321، الفوائد المدینه، تهران، میرزا محسن کتابفروش.

  افتخاری مقدم، مفیدی شمیرانی، علی، سیدمجید، 1388، توسعه پایدار شهری، دیدگاهها و اصول اجرای آن در کشورهای درحال توسعه، فصلنامه بین‌المللی پژوهشی ساخت شهر، سال ششم، شماره 12، صص 25-15.

  اقتداری، محمد؛ سال 1384، سازمان و مدیریت، چاپ سی و هفتم، انتشارات مولوی، خلاصه‌کننده: وحید میانجی (www.parsmodir.com)

  اکبری، رضا، 1384، ایمان گروی: نظریاتی کرکگور، ویتگنشتاین و پلانتینگا، ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

  العریری، محمودحسین، احکام المساجد فی‌الاسلام، عمان: دارعمار، 1430ق. 2009م.

  اوفه، کلاوس، 1384، چگونه می‌توان به شهروندان اعتماد داشت، سرمایه اجتماعی، اعتماد دموکراسی، ترجمه کیان تاجبخش، تهران، نشر شیرازه.

  ایمان محمدتقی، مرادی گل‌مراد، حسینی رودباری سکینه، 1387، بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان غیربومی دانشگاه های تهران و شیراز، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 31 و 30، صص 169-143.

  برک‌پور، ناصر، 1385، گذر از حکومت شهری به حاکمیت شهری، پایان‌نامه دوره دکتری دانشگاه تهران، ص 145.

  بوردیو، پیر، 1384، شکل‌های سرمایه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویایی، تهران، انتشارات شیرازه.

  بیات‌زاده، بیدادی، رحمانی، مهری، سعید، امیر، 1390، مفاهیم و دیدگاههای توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر مصدر). مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری پایدار، 7 اسفند، 1390 ص 2.

  بیات‌زاده، مهری، بیدادی، امیر، رحمانی، سعید؛ مفاهیم و دیدگاههای توسعه پایدار شهری، 1390، مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری پایدار، مرکز آموزشی و فرهنگی سما همدان، صص 9-1.

  پاتنام، رابرت، «جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی»، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران، 1384.

  پلبی مسعود، موسوی سیدحسین، 1387 بررسی جامعه‌شناسی عوامل مؤثر بر شادمانی در سطوح  خرد و کلان، جامعه‌شناسی ایران شماره 1 و 2، ص 34.

  پورجوادی، نصرالله، 1385، ایمان‌گرایی (فیدئیسم)، معارف 191، 130-108.

  پیترلاکس، 1994، ترجمه جهانی قدرت نما، «مدیریت منابع آب و توسعه پایدار»، مجله آب و توسعه، شماره 2، تابستان 1374، ص 9.

  تاجبخش، کیان، 1384، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن پریان، تهران: شیرازه.

  توسلی، غلامعباس، 1371، طرح آسیب‌ها و انحرافات و رابطه آن با مشارکت اجتماعی، تهران مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، صص 25-13.

  توسلی، غلامعباس، 1384، «سرمایه اجتماعی، ثروت نامرئی» نشریه حیات نو اقتصادی، تهران.

  توکویل، الکسی دو، 1347، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

  جستارهای شهر، 1386، میزگرد حکمروایی شهری، مبانی نظری و ضرورت شکل‌گیری آن در ایران، شماره نوزدهم و بیستم، صص 16-8.

  حاجی‌پور، خلیل، 1385؛ برنامه‌ریزی محله مبنا، رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، نشریه هنرهای زیبا، شماره 26، ص 6.

  خانجانی، علی‌اکبر، 1377، پدیده‌شناسی و تجلیات ایمان، مؤلف: پل تیلیخ، کمبریج، نشر سایت www.pdffactory.com، صص 54-1.

  خبرگزاری آریا، 1387، 13 آذر.

  خدائی، هودسنی، زهرا، هانیه، 1389، مشارکت شهروندی و هویت محله‌ای در رویکرد توسعه پایدار اجتماعات محلی، نمونه موردی مطالعه: محله سیدخندان تهران، ص 7.

  خرمی، فرهاد، 1375، بررسی تطبیقی- تحلیلی از نظریه فقرزدایی اسلامی و نظریه‌های فقرزدایی انگلوساکسون مجله برنامه و بودجه، شماره 2، ص 71-47.

  دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، 1387، به سرپرستی عباس سعیدی؛ سازمان شهرداری و دهیاری‌های کشور، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.

  دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، 1380، نقش و جایگاه سازمانهای غیردولتی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی صص 238-233.

  دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، 1380، نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در عرصه فعالیت‌های ملی و بین‌المللی، مجموعه مقالات، ص 229.

  دورکیم، امیل، 1381، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات نشر مرکز.

  رحمان سرشت، حسین، 1384، راهبردهای مدیریت انتشارات فن و هنر. چاپ اول پاییز.

  رضائیان، علی، 1388، اصول مدیریت انتشارات سمت، چاپ سیزدهم، زمستان 88.

  رضوانی، سعید، بهبود مدیریت شهری، دفتر مطالعات برنامه‌ریزی وزارت کشور، ص 4.

  روح‌الامینی، محمود، 1374، زمینه فرهنگ‌شناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ چهاردهم.

  روزنامه تهران امروز، شماره 228.

  روزنامه شاپرک، 1388، اولین روزنامه جوانان و نوجوانان ایران، شماره 1733، یکشنبه 18/5/88.

  رهبر، احسان؛ سال 1391، «مفهوم‌پردازی سازمانهای ایمان محور و نقش آنها در توسعه خدمات اجتماعی: تبیین نقش عقلانیت هنجاری»، فصلنامه علمی تخصصی اسلام و مدیریت شماره 1، صص 104-79.

  زاهدی محمدجواد، شیانی ملیحه، علی‌پور پروین، 1388، رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 9، شماره 32، ص 105.

  زرآبادی، زهرا سادات، توکلی، نیکی، 1388، «شاخص‌شناسی توسعه پایدار شهری، فصلنامه پژوهش مدیریت شهری، شماره دوم، ص 123-110، تهران.

  ژیلسون، اتین، 1371، عقل وحی در قرون و محلی، ترجمه شهرام پازوکی، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران.

  ساروخانی، باقر، 1370، درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات کیان.

  سبحانی، جعفر، 1381، عقل‌گرایی و نص‌گرایی در کلام اسلامی، فصلنامه نقد و نظر، صص 220-195.

  ستوده، منوچهر، 1371، جغرافیایی تاریخی شمیران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات، تهران.

  سعادت، رحمان، 1386، برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی) سایت جهاد دانشگاهی).

  سعیدنیا، احمد، 1382، مدیریت شهری، کتاب سبز شهرداریها سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، تهران، جلد یازدهم، صص 122-1.

  سند هویت محله اراج، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله ازگل، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله امامزاده قاسم، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله اوین، منطقه 1 شهر تهران، 1385.

  سند هویت محله باغ فردوس، منطقه 1 شهر تهران، 1385.

  سند هویت محله تجریش، منطقه 1 شهر تهران، 1385.

  سند هویت محله جماران، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله چیذر، منطقه 1 شهر تهران 1385. 

  سند هویت محله حصار بوعلی، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله حکمت، منطقه 1 شهر تهران، 1385.

  سند هویت محله دارآباد، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله درکه، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله دزاشیب، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله زعفرانیه، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله سوهانک، منطقه 1 شهر تهران، 1385.

  سند هویت محله شهرک دانشگاه، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله شهرک محلاتی، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله شهرک نفت، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله فرمانیه، منطقه 1 شهر تهران، 1385.

  سند هویت محله قیطریه، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله کاشانک، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله گلابدره، منطقه 1 شهر تهران، 1389.

  سند هویت محله محمودیه، منطقه 1 شهر تهران، 1385.

  سند هویت محله نیاوران، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  سند هویت محله ولنجک، منطقه 1 شهر تهران 1385.

  شابیرجیما، جی، 1379. مدیریت شهر، خط‌مشی و نوآوری‌ها در کشورهای درحال توسعه، ترجمه پرویز زاهدی، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.

  شریفیان، ثانی، مریم، 1380، سرمایه اجتماعی، مفاهیم اصلی و چارچوب نظری، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 1، شماره 2، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، زمستان.

  صرافی، مظفر، 1389، مجموعه پاورپونیت‌های توسعه اجتماع محلی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین.

  طاهرخانی، حبیب‌الله، 1379، بررسی موردی وظایف و اختیارات شهرداری ها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره دوم، ص 67-53.

  طرح راهبردی- ساختاری جامع شهر تهران، 1385، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه طرح جامع شهر تهران در سال 1386.

  عبداللهی، بیژن 1384، تواناسازی روانشناختی کارکنان، ابعاد و اعتبارسنجی براساس مدل معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 11.

  عمادزاده، مصطفی، 1375، مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هفتم.

  غلامی، محمدرضا، 1390، ارتقای فرهنگ شهرنشینی امکانپذیر است: «نقش و ابعاد آموزش شهروندی در ارتقاء فرهنگ شهرنشینی»، اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران.

  فرامرز قراملکی، احد، سازمانهای اخلاقی در کسب و کار، تهران، مجنون، 1387، چاپ سوم؛ ص 209.

  فقیهی، رضایی، رضا، 1387، مدیریت فرهنگ، از مدیریت تحول تا تحول، اولین سمینار تحول فرهنگی در کشور ایران، قم.

  فنی، زهره، 1391، جهانی شدن و سازمانهای مذهبی- فرهنگی شهر، مطالعه‌ای در جامعه اسلامی کلانشهر مونترال کانادا، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین.

  فنی، زهره ، 1391،جزوه تحلیل حقوق و قوانین شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین .

  فوکویاما، فرانسیس، 1379، پایان نظم (سرمایه اجتماعی و حفظ آن)، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان.

  فیروز‌آبادی، سیداحمد، ناطق‌پور، محمدجواد، 1385، شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل مؤثر بر آن، صص 169 و 168.

  کاظمیان، شیروان غلامرضا، 1373، الگوی مناسب سیستم مدیریت شهری در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه شهید بهشتی.

  کانتر، فیلیپ، 1385، دایره المعارف بازاریابی از A تا Z، مترجم عبدالحمید ابراهیمی، هرمز مهرانی، احمد درخشان، انتشارات‌های دانش، چاپ اول.

  کلمن، جیمز، 1377، «بنیادهای نظریه‌های اجتماعی» ترجمه منوچهر صبوری، نشرنی، تهران، چاپ اول.

  گلشن پژوه، محمود رضا، راهنمای سازمانهای غیردولتی؛ نشر مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، تهران 1386، ص 12.

  گیدنز، آنتونی، جامعه‌شناسی، تهران؛ انتشارات  نی، 1383، ص 790.

  لگهاوسن، محمد، 1380، گناه ایمان‌گرایی ویتگنشتاین، ترجمه سید محمود موسوی، فصلنامه نقد و نظر، سال هفتم، اول و دوم 165-151.

  لقایی، محمدزاده تیتکانلو، حسنعلی، حمیده، 1385؛ مقدمه‌ای بر مفهوم توسعه شهری پایدار و نقش برنامه‌ریزی شهری، مجله هنرهای زیبا، شماره 6، ص 34.

  ماجدی سیدمسعود، لهسایی‌زاده عبدالعلی، 1385، بررسی رابطه بین متغییرهای زمینه‌ای، سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی: مطالعه موردی روستاهای استان فارس، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 4، صص 135-91.

  ماجدی، سید مسعود، لهاسایی‌زاده، عبدالعلی، 1385، بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه‌ای، سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی، فصل‌نامه روستا و توسعه، شماره 4، تهران ص 135-91.

  متوسلی، محمود، آهنچیان، محمدرضا، 1381، اقتصاد آموزش و پرورش، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.

  مجنونیان، عبادی؛ پازیس؛ محمد، 1388، مقدمه‌ای بر توسعه پایدار، ص 7 و 6.

  محمودی، فرج‌الله، 1369، سیمای طبیعی تهران. پژوهش‌های جغرافیایی، سال 22، ش 26.

  مفید، محمد بن نعمان (شیخ مفید)، 1323، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، تبریز، بی‌نا.

  مقیمی، سیدمحمد، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمانهای غیردولتی ایران، دانشگاه تهران، 1383، ص 12-10.

  موحد مجد، مجید، 1382، مشارکت سیاسی زنان و عوامل مؤثر بر آن، مطالعات زنان، سال اول، شماره 2.

  موسوی، یعقوب، بازسازی شهری با تکیه بر توسعه محلی، 1382، دفتر مطالعات و پژوهش‌های راهبردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

  مولدان، ب، بیلهارد، سوزان، 1381، شاخص‌های توسعه پایدار، انتشارات محیط زیست.

  مهندسین مشاور بافت شهر، 1384، تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقی و همکاری با شهرداری منطقه 1، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.

  میرایی، وحیدرضا، 1382، مدیریت (مبانی و استراتژی) انتشارات شهر آشوب، چاپ دوم تابستان.

  میرعابدینی، کاضمیان، زهره، غلامرضا ؛ 1391، شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با روش فرا تلفیق، چهارمین کنفرانس مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، صص 18-1.

  میلیر، ویلیام، 1382، تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران، ترجمه علی نخستین، انتشارات اساطیر چاپ اول ص 104-103.

  نصراصفهانی، علی، انصاری، محمداسماعیل، شائمی برزگی علی، آقا حسینی، 1384، بررسی تحمل و مدارا به عنوان یکی از اجرای سرمایه اجتماعی با تکیه بر دیدگاه سعدی، فصلنامه  مطالعات ملی، دوره 10، شماره 4. ص 40.

  نمازی، حمیدرضا، 1386، عادلانه بودن دستمزد در دوران هخامنشیان، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی.

  واشی، مایکل، 1383، جامعه و سیاست (مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی) ترجمه منوچهر صبوری، چاپ سوم، تهران، سمت.

  ویژه‌نامه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری، شهرداری تهران، نقش نوین شهرها در مسأله مدیریت، ص 7.

  هاشمی، فضل‌الله‌زاده، حقوق شهری و قوانین شهرسازی، تهران؛ وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1371.

  هورگاد، برنارد، 1384، اطلس کلانشهر تهران، سیدمحسن، حبیبی، مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، چاپ اول، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.

   

  فهرست منابع انگلیسی :

   

  Achtemeier, paul J. (ed), Harpercollins Bible Directionary, 1996, 2 nd. P183

   

  Americorps Guidance (2003), Toolkit Items: Definitions of fbos and CBOS, center for faith and service, National crime prevention council.

   

   Anderson, G.M. (1997). Catholic charities and the peor: An Interview with fred

  Kammer, HighBeamBusiness,http://businss.highbeam.com/410107/article.

   

   Barr, R.S. (1998), ''The gender of social capital'', Rationality and Society, vol, 10. 1, pp.5-47.

  Barton, Hugh, et al (2003); shaping Neighborhoods, New york, spoon press.

   

  Barton, Hugh, et.al. shaping Neighborhood, New york. sponpress.

   

   Bassi, Laurie j. and Mc Murrer, Duniel p. (2008). Advances in Developing Human Resources, Toward a Human capital Measurement Methoodoloyy, originally published online http://adh.sagepup.com.

  Berggren, J, Lennart, and singer, james (2006), function, Microsoft (R) Encarta (R) student 2007 [DVD], Microsoft corporation, Redmond, WA

   

  Brinckerhoff (1999). faith Based Managment: Leading organizations That Are About More Than just Mission, New yourk: John wiley and sons.

   

   Burt, R.S. (1992). Stracturel Holes: The structure of competition, Harvard university press. cambridge. MA.

   

   Calhoun, j.A.(2003), philanthropy and faith: An Introduction, Washington, DC: National Crime prevention Council.

   

  Carvalho. J.P. 2012, fait-Based Organization, university of california.

   

   chakrabarty. B.K. (2001). Urban management-concepts, principles, Techniques And Education. cities. Vol 18. No 5. Pp 331-345.

   

  changing values, changing communities: Aguide to the Deve lopment of Healty, sustainable communities, CMHC SCHL.

   

  Clarke, G. (2006). ''faith Matters: faith-Based organizations, civil Society, and international Development'', journal of international Development, 18, pp. 835-848.

   

  clurke, G. (2007). ''Agents of Transformation? Donors, faith-Based organizations, and international Development'' Third world ouarterly, 28(1): 77-96.

   

  Cohen, D. and prusak, L, (2001) In Good company: How social capital Makes organization work, Harvard Business school press, Boston, MA.

   

   Coleman, j. (1990) foundations of social Theory, Harvard university press, cambridge.MA.

   

   colon-Mollfulleda, W. (2008), Public Issues or private concerns Assessing the Impact of charitable choice on prival Donations to faith-Based organizations (Doctoral Dissertation, Akron university).

   Conger, Jay A; Kanungo, Rabindra N. (1988). The Empowerment process: Integrating Theory a practice. The Academy of Management Review 13, Proquest psychology Journals.

   

   De Haven, Mark J; Irby B. Hunter; Laura wilder, James W. Walton and Berry, Jarett (2004), ''Health programs in faith-Based organizations: Are They Effective?''. American Journal of public Health, Vol. 94, no. 6, pp. 1030-1036.

   

  DETR (1999), A Better Quality of Life: A shrategy for sustainable Development for the united kingdom. Department of the Environment, Transport and the Regions: London, from: http: www.sustoinable-development.gov.uk.

   

  Ebaugh, H.J. chafetz and P. Pipes (2006), ''wheve’s the faithin faith Based organizations? Measures and correlates of Religiousity faith. Based social service coalitions, social forces 89, 4, Academic Reearch Library, p. 259.

   

  fakuyama, F. (1995), Trast: The social Virtues and The creating of Prospersity the free press. New york. Ny.

   

  feieman, S. (1998), ''Reciprrocity and Assistance in precolonial Africa'' phi lanthropy in the werld’s Traditions. W.F.Llchman. S.N. Katz and E.L. Queen II (eds), Bllomington, IN: indiana university press (pp.3-29).

   

   Feldstein, Mastins,''on the theory of Tax Reform.'' Journal of publish Economics 6, 1976. 77-104.

   

   foony, kee & yorston, Richard (2003) Human capital Measurement and Reporting: A British perspective, London Business school.

   

  forty, Adrian (2000); words and Buildings: Avocabulary of Modern Architecture, Thames and Hudson, London.

  Gist, Marilyn E. (1987) self-Efficacly: Implications for organizational Behavior and Human Resource Management. Review 12, 3, proquest psycology journal.

   

  Granovetter, M. (1973). ''The strength of weak ties'', American journal of sociology, vol. 78. PP. 1360-80.

   

  Hall, P.D. (1990) ''The History of Religious philanthopy in America''. faith and philanthropy in Ameri ca: Exploring the role of Religion in America’s vol untary sector R. wuthnow, V.A. Hodgkinson and Associate sanfrancis co, CA (pp. 38-62).

   

  Hamdi .Nabeel ,2010 , The placemakers Guide to building community , Eatthscan press , london

   

  Higgines, M.C. and kram. k.m, (2001), ''Reconceptualizing mentoring at work: a developmental net work Perspective'', Academy of Management Revien, vol. 26 No. 2.pp, 264-88.

   

  Hilberseimer, Ludwig (1964), contempovary Architecture: Its Roots and Trends, poul Theobald and co, chicago.

   

  IIED and WBCSD (2002), Breaking New Ground: Mining, Minerals and sustainable Development. final Report on the mining, Minerals and sustainable Development project (MMSD), international institute for environment and Development and world Business Council for sustainable Development, www.il’ed.org/mmsd (october 2002).

   

  IISD (1992) Business strategy for sustainable Development: Leadership and Accountability, Deloitte and Touche and the world Business for sustainable Development.

   

  Ipcc (2001). Climate change 2001: Impact, Adaptation and vulnerability, Ipcc Third Assessment Report, cambridge university press.

   

  jeavons, H. (1998), ''Identifying Characteristic of Keligious organizations: An Exploratory proposal'', sacred companies: organi Zational Aspects of Reliyion and Religious Aspect of organization, N.J. Demerath; Peter D. Hull. Terr schmitt and Rhys tt. williams (eds). oxford university press.

   

  jenkins, paul (2000). urban management. urban poverty And urban Governance: planning And Lund Management in Maputo. Environment And urbanization. Vol 12. No 1, pp 137-152.

   

  jensen, L.S. (2001), ''No by Bureaucracy Alone: charitable choice and the Reinvention of church and state'', paper presented at the Annual Meeting, New England political Science Association.

   

   Johnson, A. (2009). strategic planning and Membership Assimilation in faith-Based organizations: a Multiple case study (capella university), pro Quest LLC. (umI no 33502,4).

   

  Kahn, Louisl… ''formand Design''. In Vincent scully jr… Louis l. kahn. George Braziller, Inc, 19, 2.

   

  kanter, R.M. (1987). ''Men and women of the corporation revisited'', Human Resource Management Journal, vol. 26 No, 2, pp. 257-64.

   

  Kohl, M.W. (2001), ''Mission, the Heart of the church'' The international congregational journal 2, pp. 87-107.

   

  Kramer, fredrica; Nightingale Demetra smith; Trutko john and S.D. Barnow Burt (2002) ''faith Based ovganizations providing Enployment and Training Services: A preliminary Exploration'' The urban Institute, washington, DC 20037.

   

  Leman, Edward (1991), Sustainable urban Development: Strategic consideration for urbanising-Nation Ekistics, vol 348-349- p. 216-224.

   

  Lin, Nan (2000), social cupital: Theory of social capital and action, cambridge university press.

  madani pour, A (2003) how velevant is planning by neighbor hoods todey?

   

  Matthew j. chinman. Linney, jeun Ann (1998) Toward A Model of Adolescent empowerment. theoretical and Empirical Evidence. Vol 18, No 4.

   

  Mcgill, Ronald (1995) urban management performance. cities. Vol 12. Vo 5.

   

  Mcgill, Ronald (1998) urban management in Developing countries. cities. Vol 15. No 6. Pp 463-971.

   

  Mcgill, Ronald (2001) urban manaqment checklist. Cities. vol 18. No 5. Pp 347-354.

   

  Melhem, yahyu (2004). The antecedents of customer-contact employee’s empowerment. Employee Relation, 26, 1/2. proquest psychology journals.

   

   Menon, sanjay (1995). Employee empowerment: definition, measurement, construct validation. unpublished doctoral dissertation. University of Mc Gill.

   

  Metz, I, and Tharenou, p. (2004), ''Women’s career adrancement the relative contribution of human and social capital'' Group and organization Management, vol 26. No 3. pp 312-42.

   

  Milofsky, C, and R. Cnaan (1997). ''small Religious Nonprofits: A Neglected Topic'' Nonprofit and volun tary sector Quarterly 26 (supplemental).

   

  Mumford, L (1954); The Nighborhood and The Nighborhood unit, Town planing Review vol. 24: p 256-270.

   

  Naidoo, K. (2000), ''The charities Aid foundation (CAF)'', Alliance 5, no 1.

   

  New catholic Encyclopedia, clale, 2003, 2nded. Vol 3. P 575

   

  .Niebur Reinhold, Moral Manand Immoral socity, New york, 1932

  Non governmental, wikipedia, the free encyclopedia.

   

  Parks, K. (2002). systematic program planning in faith-Based Development, orya nizations: perspectives of program Directors (Doctoral Dissertation, Michigan stateaniversity), proquest information and Learning company (umIno. 1409545).

   

  peterson, Andrew and et al (2006) measuring intrapersonal component of psychdogical empowerment. confirmatory factor analysis. American journal of community psychology. Vol 38.

   

  Peterwillets, what is a Non Government organization? City university, London. Article on NGO for UNESCO encyclopedia.

   

   putnam, R.D. (2000), Bowling alone; the collapse and revival of American community. New york: Touchstone books.

   

   Putnam. R. b (1995). ''Bowling alone: American’s declining Social capital'', Journal of Democracy, vol 6, No 1, pp.65-78.

   

  Rosland, Mark. sustainable commanity Development Integrating Environmental Economic and social objectives, community Economic Development center. Department of Geografy. simon fraser university, 2000.

   

  Scott. John and Marshal, Gordon oxford Dictionary of sociology, oxford university press 2005, p 257.

   

  shorter oxford English Dictionary (c) oxford university press, january 1997, under function.

   

  spreitzer. Gretchen. M (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, meusurment, and validation, vol 38, proquest psychology journal.

   

  Stein, Jaym. and spreckelmeyer, Kent f. (eds) (1999), classic Readings in Architecture, WBC/Mcgraw-Hill, New york.

   

  Stem, R. (1993) urban management in development Assistance. cities. vol 10. No 2.

   

  stewart, kennedy (2006) Designing good urban governmance indicators: The importance of citizen Participation and its evaluation in Grater vancover, cities. Vol 23, No 3, pp. 196-204.

   

  Thienmann, R.S. Herring and B.Perabo (2000), Responsibilities and Risks for faith-Basedorganizations, who will Provide? M.J.Bane, B. coffin and R. Thiemann (eds), (pp.51-72), Boulder, co: westview press.

   

  Thomas, kenneth veltheusepetty, (1990) cognitive Elements of Empowerment: An interpretive Model of intrinsictask motiwating Review 15, 4. Proquest psycology journal.

   

   Thomas, S, (2004), ''Building Communities of character: foreign Aid policy and faith-Based organizations'', SAIS Review 24, 26 p. 133.

   

  uphoff, N, (2000), ''understanding social capital: Learning from the and experience of participation: in: dasqupta, p. and analysis capital: Amultifancted perspective social, washington serageldin DC, i. The world Bank.

   

  Vidal, A.C. (2001). Faith-Based organizations in community Development. Washington D.C: The urban Institute.

   

  wall, a, ferrazzi, g, and schyer, f. (1998), ''capitalgetting the goods on social resul sociology''. 63, 2: pp 300-322.

   

  Wallis, J. (1999) ''what’s an fbo?'', sojourners 28, pp. 7-8.

   white, R. (1996), faith, Hope, And Leverage: Attributes of Effective faith-Based community organizations, Proquest Information and Learning company (UMI no. 9711381).

   

  Wienecke, Dan (2005), ''community Driven Development in central Asia: A world Bank initiative Illinois state university''.

   

  Wilson, P. (2003), ''faith-Based organizations, charitable choice, and Government'', Administration and society 35, 1, ABI/INform Global, p.29.

   

   winter, I, (2000), ''towards a the orised understanding of family and social capital''. working paper no 21, austaliun institue of family studies.

   

   world conservation union. U.N. Environment program and world wide fund for wature. 1991.

   

  فهرست منابع اینترنتی :

   

  www.aftabir.com/articles/view/applied sciences/management

  www.atlas.tehran.ir

  www.bahonarcamp.ir

  www. behnamcharity.org.ir/index.php/hom

  www.fa.wikipedia.org/wiki

  www.heydari.blogfa.com

  www.homayerahmat.com

  www.irandarman.com

  www.kahrizak.com/html/index.php

  www.ketabeavval.ir

  www.kibod.com

  www.mahak-charity.org/main/fa

  www.mehrafarinorg.ir/index.php

  www.moi.ir

  www.Nahid-euzadiyary.bloga.com

  www.takbook.com/content 1980.

  www.takbook.com/content/984.

  www.tehran1.ir

  www.uni17.blogfa.com


موضوع پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), نمونه پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), جستجوی پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), فایل Word پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), دانلود پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), فایل PDF پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), تحقیق در مورد پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), مقاله در مورد پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), پروژه در مورد پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), پروپوزال در مورد پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), تز دکترا در مورد پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), پروژه درباره پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران ), رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری ( مورد مطالعه محله های منطقه 1 شهر تهران )

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M .Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – منابع آب و خاک چکیده افزایش جمعیت و توسعه ی بی رویه شهرها به ویژه در حاشیه آنها، بدون توجه به ویژگی های محیطی و انسانی باعث صدمات جبران ناپذیری به محیط و ساکنان آن شده است. به همین علت مباحث توسعه پایدار در شهرها، به ویژه کلان شهرها همواره از موضوعاتی بوده است که مورد توجه برنامه ریزان شهری ...

فصل اول کلّیات تحقیق مقدمه : در جهانی که به سرعت در حال افزایش شهرنشینی است نقش شهرها به عنوان ابزار رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مسئله درکشورهای کمتر توسعه یافته که با افزایش بی سابقه نرخ شهر نشینی روبرو هستند ضرورت به کارگیری تصمیمات آگاهانه و اتخاذ رویکرد های نوین در برنامه ریزی توسعه شهری را اجتناب ناپذیر نموده است. راهبرد توسعه شهری ابزاری است که می تواند ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.Sc. ) رشته: جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری چکیده قرن بیستم با توجه به افزایش جمعیت شهری، تغییر­ شیوه زندگی، فاصله بین ذینعفان مدیران و برنامه­ریزان شهری ، توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های مدیریت شهری در سطوح مختلف مطرح کرده است . از ابعاد اصلی توسعه پایدارشهری مدیریت یکپارچه شهری، حکمروایی خوب شهری و مشارکت است. یکی از ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( M.A ) چکیده راه رسیدن به پایداری شهری از توسعه محل ه‏ای می‏گذرد. محله به عنوان کوچک­ترین و مهم­ترین واحد شهری، از نخستین اولویت­ها بوده و محله پایدار می­تواند زیربنای مناسبی را برای توسعه پایدار شهری فراهم نماید. ناپایداری توسعه شهری مهمترین چالش هزاره سوم است. محلات فقیرنشین و اسکان غیررسمی در شهرها با ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک چکیده رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته ی برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا چکیده مهمترین معیار برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع تسهیلات و خدمات شهری است و میزان و چگونگی توزیع تسهیلات می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری گرگان با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری وبررسی ...

چکيده اين پايان نامه به بررسي روند تکوين و توسعه فيزيکي شهر بهاباد مي پردازد . جهت رسيدن به اين امر متغيرهايي نظير راههاي ارتباطي ، عوامل اقتصادي ( کشاورزي ،صنعت ، خدمات )حوزه نفوذ شهر و مديريت شه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده رساله/پایان نامه: روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA) گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، سرقت و... رابطه مستقیم دارد. افزایش این سکونت گاه ها ...

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : امروزه به دلیل هزینه های بالا ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های نوسازی این بافت ،شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد . در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 تهران بررسی نماید. جامعه آماری پژوهش (1169 پلاک )، پلاک های هستند که در ...

ثبت سفارش