پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور

word 994 KB 30467 189
1390 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۲۴,۵۷۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته مدیریت اجرایی

  ) گرایش مدیریت استراتژیک (

  چکیده

  خلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می‌دهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان‌هایی در جرگه موسسات موفق قرار می‌گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آنرا در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت زیاد از آن در محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهند استفاده کنند. مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه‌ها نظام مدیریت دانش خلق می‌شود.

  بررسی میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت استفاده از آن برای توجیه مدیران ارشد نهادهای دانش محور و پیوند هر چه بیشتر علم مدیریت دانش با یکی از مفاهیم مهم رفتار سازمانی یعنی خلاقیت، با تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر آن از اهداف اصلی این پژوهش می‌باشد. به این منظور میزان تاثیر انواع نظام (سیستم)‌های اصلی مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در سازمان‌های دانش محور از طریق مصاحبه با مدیران تمامی شرکتهای مشاوره مدیریت فعال در حوزه ی مدیریت دانش بعنوان شاخص ترین نهادهای دانش محور در ایران طی یک پژوهش کیفی سنجیده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت، مخصوصا خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور تاثیر مستقیم دارد.

  کلید واژه ها: مدیریت دانش، خلاقیت سازمانی، نهاد دانش محور، نظام مدیریت دانش

  فصل اول: کلیات تحقیق

   

   

  1-1- مقدمه

  در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می‌شود، سازمانها شاهد محیط‌هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش برانگیزتر می‌شوند. تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر دنیای امروزی است، به عبارت دیگر تنها جزء ثابت تغییر است. امروزه به سرمایه‌های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می‌شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می‌نگرند. به بیان دیگر، سازمانهایی در برابر تغییرها و تحولها پیروز خواهند بود که بتوانند سرمایه نامشهود و معنوی (دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند (ملکی نیا، بجانی، 1388).

  مدیریت دانش فرآیند خلق ارزش از دارایی‌های نامحسوس سازمان است. دارایی‌های نامحسوس همچنین بعنوان سرمایه‌ی معنوی، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی یا سرمایه مشتری می‌باشد. سرمایه‌ی انسانی، قدرت مغز و معلومات کارکنان در سازمان می‌باشد. سرمایه‌ی ساختاری نیز به دارایی‌های معنوی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند به آسانی توسط کارکنان به خانه برده شود (لیبوویتز[1] ، 1957).

  نظام (سیستم)‌های اصلی مدیریت دانش عبارتند از: نظام‌های مدیریت اسناد و مدارک، نظام‌های پشتیبان تصمیم، نظام‌های پشتیبان گروه، نظام‌های اطلاعاتی مدیران اجرایی، نظام‌های مدیریت جریان کار، و نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری (جاشاپارا، 2004).

  بدون تردید "خلاقیت و نوآوری" یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی‌دهد. در واقع تمام علوم و فنون و هنرها و به‌طور کلی همه تمدن انسان محصول خلاقیت است و در این خصوص نقش تکوینی و تکاملی دارد (زمین پرداز، 1389).

  پل رومر[2] که از منتقدان «اقتصاد دانش» به شمار می‌آید، گفته است فقط منابع دانش و تفکرات، دارای استعداد نامحدودی برای رشد هستند. انتقال نظام‌مند دانش، به طور عام بر کل فعالیت سازمان و به طور خاص بر کار تک‌تک اعضا و کارکنان آن تأثیر می‌گذارد، به همه آنان سود ‌رسانده و اثربخشی، کارآیی و بهره وری را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، خلاقیت‌ها از کاربرد دانش موجود و خلق نظرات جدید در انتقال نظام‌مند دانش، ریشه می‌گیرند و انتقال‌دهندگان، دریافت‌کنندگان و واسطه‌های دانش مورد نیاز، به دلیل تسهیم دانش، قیمتی مناسب را به شکل پیشرفت در کار و یا کسب موقعیت بهتر، دریافت می‌نمایند (عبدالکریمی، 1382).

   

  1-2- بیان مسئله

  شاید بتوان یکی از مهم‌ترین ارکان مدیریت دانش را اجرا و پیاده سازی آن در سازمان برد، چرا که دیگر موارد مرتبط با آن، همگی به عنوان مقدمه‌ای برای بستر سازی و استفاده از آنها برای تحقق عملی مدیریت دانش به‌کار می‌روند. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه‌ها نظام مدیریت دانش خلق می‌شود (عدلی، 1383). بسیاری از نظام‌های مدیریت دانش با طراحی و ادغام فناوریهای مختلفی توسعه یافته اند. تمام نظام‌های مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی است. در سازمانهایی که چالش آنها تولید کالا و ارائه خدمات با توجه به نیازهای درحال تغییر مشتریان است، بهبود فرآیندهای مدیریت با توانایی سازمان در کسب، توزیع و استفاده از دانش جدید همراه است (جاشاپارا، 2004).

  از سوی دیگر خلاقیت یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی‌های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه‌های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی‌دهد. تمام علوم و فنون و هنرها و به‌طور کلی همه تمدن انسان محصول خلاقیت است. انسان با خلاقیت می‌تواند خود را توانا‌تر کند، بر طبیعت با عظمت غالب شود، جهان اسرار آمیز را بشناسد و مسائل و مشکلات عدیده حیات خودرا حل نماید. از این رو خلاقیت را محور حرکت جهانی قرن حاضر می‌دانند (زمین پرداز، 1389).

  از این جهت که نهادهای دانش محور برای گسترش و کاربرد نوآوری و اختراع تشکیل می‌شوند، این پژوهش سعی دارد تا ضمن روشن ساختن ابعاد خلاقیت و نظام مدیریت دانش در نهادهای دانش‌محور، تاثیر نظام مدیریت دانش را بر خلاقیت سازمانی را مشخص نموده و پیشنهاداتی در خصوص بالا بردن این میزان تاثیر ارائه نماید.

   

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  دانش همواره مهم بوده و هست، اما در حال حاضر مهم تر و جالب تر شده است. و آن ناشی از اعمال قدرت دانش برای کسب مزیت رقابتی پایدار است (عدلی، 1383). مدیریت دانش از مبانی خاصی برخوردار است که ریشه در اصول متفاوتی دارد. از نظر اصول بنیادین ریشه در جامعه‌شناسی، مدیریت، مدیریت منابع انسانی، علوم اطلاع‌رسانی، استراتژی، فلسفه و مردم شناسی دارد. از نظر محتوا رابطه‌ی تنگاتنگ با مباحث یادگیری سازمانی، مدیریت تغییر، فرهنگ، و مالکیت معنوی دارد. از نظر فعالیت نیز با تبدیل دانشهای ضمنی و صریح، بحث و مذاکره، و مکالمه و گفتگو مرتبط است. همانگونه که مشاهده می‌شود، مبحث مدیریت دانش از مباحثی است که بصورت میان رشته‌ای قابل بررسی است و قدرتها و چالشهای مدیریت دانش منشعب از خاصیت میان رشته‌ای آن می‌باشد (جاشاپارا، 2004). با توجه به توضیحات ارائه شده، واضح است که هر پیشرفتی در این زمینه نیازمند یک بررسی منسجم، میان رشته‌ای و راهبردی می‌باشد.

  به این ترتیب با پژوهش روی تاثیر نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور بعنوان موسسات شاخص از لحاظ دانشی، با روشن نمودن ابعاد این تاثیرات به قدرت بخشیدن مبحث مدیریت دانش کمک خواهیم نمود.

   

  1-4- اهداف تحقیق

  1-4-1- اهداف اصلی

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت استفاده از آن برای توجیه مدیران ارشد نهادهای دانش‌محور است. به این منظور روی مفاهیم مرتبط با حوزه‌ی مدیریت دانش، و خلاقیت مطالعه و بررسی شد، و سپس با انجام مصاحبه‌هایی با مدیران سازمانهای دانش محور، تاثیر اجزاء و زیرنظامهای مدیریت دانش بر خلاقیت سنجیده شد.

  1-4-2- اهداف فرعی

  از اهداف ثانوی پژوهش، پیوند هر چه بیشتر علم مدیریت دانش با یکی از مفاهیم مهم رفتار سازمانی یعنی خلاقیت با تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر آن است.

   

  1-5- فرضیات تحقیق

  1-5-1- فرضیات اصلی

  نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور تاثیر مثبت دارد.

   

  1-5-2- فرضیات فرعی

  نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت فردی تاثیر مثبت دارد.

  نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت جمعی تاثیر مثبت دارد.

  بیشتر انواع نظام‌های مدیریت دانش بر روی خلاقیت در نهادهای دانش محور تاثیر مثبت دارند.

   

  1-6- نوع و روش تحقیق

  در این تحقیق روش تحقیق بصورت کیفی است. پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه‌ها، مستندات، مشاهده‌ی مشارکتی، پرسش نامه و... استفاده می‌کند.

  نمونه‌های استراتژی‌های پژوهش کیفی عبارتند از پژوهش در عمل (اقدام پژوهی)، پژوهش مطالعه موردی، قوم نگاری، رویکرد تئوری مفهوم سازی بنیادی. منابع گردآوری داده‌های کیفی عبارت از مشاهده‌ی مشارکتی (کار میدانی) مصاحبه‌ها و پرسش نامه، مستندات و متون و حالات و واکنش‌های آزمودنی‌ها است.

                                                                            

  1-7- روش گردآوری اطلاعات

  در این پژوهش دو روش اسنادی و پیمایشی جهت جمع آوری داده‌ها استفاده شده است. در روش اسنادی با مراجعه به منابع مختلف از قبیل کتاب، پایان نامه، مقاله، مجلات و اینترنت به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته و با استفاده از اطلاعات بدست آمده به تدوین تعاریف در خصوص دو مبحث نظام مدیریت دانش، خلاقیت و ارتباطاتی که در حوزه‌های نزدیک به این دو مبحث مطرح شده اقدام گردیده است.

  در روش پیمایشی نیز محقق با استفاده از ابزارها و فنونی که در دست دارد به تحقیق در خصوص موضوع مربوطه می‌پردازد و اطلاعات بدست آمده را ثبت و مورد استفاده قرار می‌دهد. از مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات می‌توان به مصاحبه اشاره نمود. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در روش پیمایشی از مصاحبه استفاده شده است. در این پژوهش از مصاحبه ساختاریافته استفاده شد، که در آن با بکارگیری یک چارچوب معین، چندین پرسش بسته برای مقایسه و تعدادی پرسش باز جهت استحصال دیدگاه‌های خاص مصاحبه شوندگان در نظر گرفته شد.

   

  1-8- جامعه آماری

  جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران نهادهای دانش محور فعال در حوزه مدیریت دانش و رفتار سازمانی است. به این منظور تمامی شرکتهای مشاوره مدیریتی فعال در حوزه مدیریت دانش، به‌عنوان شاخص‌ترین نهادهای دانش محور انتخاب شدند.

  این شرکتها شامل چهارده شرکت بودند که مشخصات آنها از منابع معتبر (شامل انجمن مشاوران مدیریت ایران) استخراج شد.

   

   

  1-9- روش نمونه گیری

  اگرچه در پژوهش کمی بین گردآوری و تحلیل داده‌ها خط روشنی وجود دارد ولی این تمایز برای بسیاری از پژوهشگران کیفی مساله زا است. در پژوهش کیفی، روش‌های تحلیل مختلفی وجود دارد ولی در اینجا یک روش تحلیل مورد استفاده قرار گرفته: هرمونتیک.

  هرمونتیک را هم می‌توان به عنوان نوعی فلسفه بنیادی و هم به عنوان روش خاصی از تحلیل مطمح نظر قرار داد. به عنوان یک رویکرد فلسفی نسبت به درک انسان، مبنایی فلسفی برای تفسیرگرایی فراهم می‌کند. به عنوان نوعی روش تحلیل، شیوه‌ای برای درک داده‌های متنی ارائه می‌دهد. به دلیل اینکه تمام جامعه آماری استخراج شده از منابع مورد بررسی قرار گرفت، از روش نمونه گیری خاصی جهت انتخاب از میان جامعه آماری در این پژوهش استفاده نشد.

   

  1-10- قلمرو تحقیق

  1-10-1- قلمرو موضوعی

  قلمرو موضوعی این پژوهش تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی است.

  1-10-2- قلمرو مکانی

  قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل نهادهای دانش محور است که بعنوان شاخص‌ترین این نوع نهادها، شرکت‌های مشاوره مدیریت فعال در حوزه‌ی مدیریت دانش در ایران انتخاب شده‌اند.

  1-10-3- قلمرو زمانی

  قلمرو زمانی این پژوهش از اسفندماه سال 1389 لغایت مردادماه سال 1390 می‌باشد.

   

   

   

  1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

  1-11-1- نظام مدیریت دانش

  در زمینه مدیریت دانش دو دیدگاه واگرا وجود دارد که هریک در درک مفاهیم و همچنین پیاده سازی مدیریت دانش، نگاه‌های متفاوتی را بدنبال دارد. این دو دیدگاه عبارتند از:

  1) دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات و 2) دیدگاه متمرکز بر کارکنان.

  دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات بر ساخت نظام‌های اطلاعاتی متمرکز است و به درگیر ساختن متخصصانی که با کامپیوتر و علوم اطلاعاتی آشنایی دارند، گرایش دارد. از سوی دیگر دیدگاه متمرکز بر کارکنان بر ارزیابی و توسعه مجموعه پیچیده‌ای از مهارت‌ها و فنون پویا، که متغیر هستند، تمرکز می‌کند (اخگر، جهانیان، 1389).

  در این تحقیق مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. درک سه نکته‌ی اساسی از این تعریف بسیار مهم است. اول اینکه دانش (خرد جمعی) به هم مرتبط است و در آن مجموعه‌ای از تجارب و دیدگاههای مختلف وجود دارد. دوم اینکه مدیریت دانش یک عامل شتاب دهنده (کاتالیزور) و تسهیل کننده  است که مانند یک اهرم بین شرایط محیطی و محرکها عمل می‌کند. و سوم اینکه دانش در محیط‌های بدون رویارویی (برخورد) قابل کاربرد است. راه حل‌های مبتنی بر دانش با این حال بر روی کاربرد پاسخ‌های خلاقانه‌ی جدید در یک محیط کاری متنوع تمرکز دارد (سیف اللهی، داوری، 1388).

  برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه‌ها نظام مدیریت دانش خلق می‌شود (عدلی، 1383). تمام نظام‌های مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی است (جاشاپارا، 2004).

   

  1-11-1-1- انواع نظام‌های مدیریت دانش

  نظام (سیستم)‌های اصلی مدیریت دانش عبارتند از:

  نظام‌های مدیریت اسناد و مدارک: مدیریت اسناد و مدارک را به‌طور خلاصه می‌توان این‌طور تعریف کرد: جمع آوری اطلاعات و دانش مناسب برای افراد مناسب در زمان مناسب (جاشاپارا، 2004).

  نظام‌های پشتیبان تصمیم:  کار این نظام ([3]DSS) ایجاد و ارزیابی دانش از طریق تجزیه و تحلیل داده با استفاده از مدلهای پیچیده برای حمایت از تصمیم گیری است. این نظام‌ها در محیط در حال تغییر کنونی به مدیران برای تصمیم گیری راجع به مشکلات تعریف نشده کمک مؤثری می‌کنند.

  نظام‌های پشتیبان گروه: این نظام جهت افزایش ارتباطات، اشاعه و تسهیم دانش، هماهنگی و همکاری بین گروهها طراحی شده است. پنج فعالیت اصلی گروهی شامل ارتباطات، یادگیری و تسهیم دانش، همکاری، هماهنگی و تعاملات اجتماعی توسط نظام‌های پشتیبان گروه (GSS[4]) حمایت و تسهیل می‌شود.

  نظام‌های اطلاعاتی مدیران اجرایی: این نظام‌ها فراهم کننده اطلاعات و دانش با کیفیت برای مدیران جهت برنامه ریزی راهبردی و فرآیند کنترل هستند. به‌دلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران اجرایی با رایانه، این نظام‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که حتی یک کودک 10 ساله نیز به‌راحتی می‌توانست با آنها کار کند.

  نظام‌های مدیریت جریان کار: ارتباط دانش با جریان‌های کاری و منابع سازمانی نظیر کارکنان از طریق این نظام‌ها (WMS[5]) صورت می‌گیرد که یکی از مناسب‌ترین ابزارهای مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی هستند.

  نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری: به‌طور خلاصه جمع آوری و ذخیره اطلاعات درباره نیازها و خواسته‌های مشتریان با تاکید بر بانک اطلاعات مشتری وظیفه اصلی نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری ([6]CRM) است. این نظام‌ها به‌وسیله ادغام فناوری با فرآیندهای سازمان به دنبال پاسخ به نیازهای مشتریان در هر لحظه از زمان هستند.

   

  1-11-2- خلاقیت

  خلاقیت فرآیندی است که طی زمان ادامه داشته و ابتکار، انطباق‌پذیری و تحقق از خصوصیات بارز آن به شمار می‌آیند و می‌تواند جوابگویی برای مشکلات باشد. خلاقیت، آفرینش آمیزه‌ای بدیع برای حل تناقضات، درقالب یک ایده است که خارج از محدوده جواب موجود قرار می‌گیرد (میر میران 1384 ص 7).

  گیلفورد (1995)، خلاقیت را تفکر واگرا جهت دست یافتن به راه حل‌های جدید، برای حل مسائل می‌داند. در تعریف گیلفورد از خلاقیت، بر منبع و خاستگاه خلاقیت (وجود یک مسئله)، نوع خروجی خلاق (راه حل)، ویژگی‌های خروجی خلاق (تازگی)، نوعی تفکر (تفکر واگرا) و حل مسئله تاکید شده است.

   

  1-11-3- نهاد دانش محور

  بسیاری از سازمان‌ها بر این باورند هرچه بیشتر، دانش، محور تولید و خدمات آنها باشد، دانش بنیان تر هستند. مثلا سازمان‌های مشاوره‌ای و تحقیقاتی در مقایسه با بنگاههای تولیدی دانش بنیان تر هستند. بخش عمده دانش محوری یک سازمان، دانش فنی آن، چگونگی استفاده از آن دانش و چرایی بکارگیری آن می‌باشد (ابیلی، موفقی، 1386).

  سازمان‌های دانش محور همواره تلاش می‌کنند به‌طور همزمان از دانش خود استفاده موثر کنند و به خلق دانش جدید هم بپردازند. محدوده‌ی سازمان‌های دانش محور پویاست. سازمان‌های دانش محور سعی می‌کنند فرآیندهای مدیریت دانش خود را با راهبردهای سازمان همسو کنند. (ابیلی، موفقی، 1386).

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

   

   

  2-1- مبانی نظری

   

  2-1-1- مقدمه

  دانش امروزه در قلب اقتصاد جهان قرار دارد و مدیریت دانش در موفقیت نهاد‌ها، یک امر حیاتی تلقی می‌شود. (کلاگ و همکارانش[7] 2001، 4). با اینکه دانش همه جانبه نبوده ولی سعی دارد که این چنین باشد و توانسته است که تحولی در ماهیت فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نماید. دانش برخلاف داده‌ها و اطلاعات، دربردارنده‌ی آگاهی نیز هست که یک ویژگی انسانی به حساب می‌آید و در محیط ماشینی و کامپیوتری چندان معنا ندارد (زارعی هنزکی ، 1389). در حالی که نمایندگان آن کارکنان (کارگران) دانش هستند. مهارت این کارکنان، دارایی ارزشمندی است که نهاد‌ها دارند (گیدنز[8] 2006، 69). تغییر و تحول از دنیائی که به منابع فیزیکی وابسته است به دنیائی که به دانش مسلط است، چنان تغییر چشمگیری در قدرت اقتصادی به وجود آورده که تنها در زمان پیدایش انقلاب صنعتی اتفاق افتاد (برتون- جونز[9] 1999، 3). منابع اصلی اقتصادی، منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه به حساب نمی‌آیند. منابع اقتصادی دانش بوده و خواهد بود (دراکر[10] 1993، 7).

  دانش با اهمیت‌ترین دارایی اقتصادی است که سازمان‌های کسب و کار آن را در اختیار دارند و نیز عامل تعیین کننده نوآوری، سودآوری و مزیت رقابتی پایدار آنها محسوب می‌شود (سیف اللهی، داوری، 1388). پیتر دراکر اندیشمند مدیریت معتقد است که ارزش از طریق نوآوری و تولید ایجاد می‌شود که هر دو در گرو به کارگیری دانش است (عالم تبریز، محمد رحیمی، 1387).

  برای درک بهتر مدیریت دانش به عنوان یک راهکار عملی، و سپس تشخیص آن در چارچوب سازمان خود، بایستی ابتدا به مفهوم برخی کلمات اساسی توجه کرد: داده[11]، اطلاعات[12]، دانش[13] و خرد[14]. این چهار عنصر در سازمان‌ها وجود دارند و به شکلی پویا در حال تبدیل به یکدیگر هستند.

  Ÿ داده: مجموعه‌ای از واقعیت‌ها و مشاهدات که به تنهایی دارای مفهوم خاصی نیستند و می‌توانند به صورت کامپیوتری مورد پردازش واقع شوند (اخگر، جهانیان، 1389). همچنین می‌توان گفت داده‌ها کمیتهای عددی یا خصیصه‌هایی هستند که در نتیجه‌ی مشاهده، آزمایش یا محاسبه حاصل شده اند (برگرون، برایان[15]؛ 2003).

  Ÿ اطلاعات: تفسیر انسان از داده‌ها را اطلاعات می‌گویند (اخگر، جهانیان، 1389).

  Ÿ دانش: چکیده‌ای از یک فرآیند یادگیری یا به عبارتی اطلاعاتی که در عمل به کار گرفته شده است. دانش قابلیتی دارد که داده و اطلاعات به نوعی فاقد آن هستند، و آن، قابلیت حل مساله است. با این تعریف، هر جا یادگیری رخ دهد می‌توان انتظار داشت دانش به شکلی حضور داشته باشد (اخگر، جهانیان، 1389).

  Ÿ خرد: عبارت است از درک ماهیت اصول حاکم بر الگوهای دانش. افرادی که دارای حکمت باشند با ایجاد تغییر در ساختار موجود می‌توانند تجربه، زمینه و دانش جدیدی را ایجاد کنند. این افراد تفکر انتقادی دارند و خلاقیت و نبوغ در این قشر در سطح بسیار بالایی قرار دارد. فرد در صورتی که به خرد دست یافته باشد می‌تواند با ایجاد رابطه بین تجربیات مختلف، چشم انداز جامع تری پیدا کند و علاوه بر اقدامات عملی که در راستای دانش خود انجام می‌دهد، در سایه تفکر خلاقانه راه‌های مختلفی را به همراه مزایا و معایب آنها برای خود ترسیم می‌کند. تفاوت بین قضاوت شخص دانشمند و خردمند در این است که شخص دانشمند ممکن است بر اساس تجربیات محدودتری قضاوت کند ولی خردمند با ایجاد رابطه بین تجربیات مختلف و استفاده از چاشنی خلاقیت در مورد پدیده‌ها قضاوت می‌کند (حسن زاده، 1388).

   

  2-1-2- مدیریت دانش

  2-1-2-1- چرخه‌ی دانش

  دانش، دانش می‌آفریند. همان فرآیندهایی که به کار گرفته می‌شود تا دانش ایجاد، منتقل و به کار گرفته شود خود منتج به دانش جدید می‌شود. کارمند دانش را از پایگاه‌های اطلاعاتی مشکل/راه حل به کار می‌گیرد تا مشکل مشابهی را که کمی با آن تفاوت دارد حل کند. این راه حل موفق (که البته مستندسازی و ذخیره شده است) اکنون پایه دانش سازمانی را گسترش می‌دهد. به همین ترتیب، ایده‌هایی را می‌توان در جلسات بحث و تبادل نظر مطرح کرد تا ایده‌های جدید منتشر شود، ایده‌هایی که برخی از آنها بینش‌های جدید با ارزشی ارائه می‌دهد که به دانش سازمان می‌افزاید. نتیجه، چرخه دانشی است که در آن داده‌ها به اطلاعات تبدیل می‌شوند. اطلاعات، دستچین و تقویت گردیده و تبدیل به دانش می‌شود. این دانش سپس به کار گرفته می‌شود و نتایج آن مستند می‌گردد و داده‌ها و اطلاعات جدید و توسعه فرآیندهایی را در پی دارد. شکل زیر عناصر تشکیل دهنده این چرخه را نشان می‌دهد (رادینگ، آلن؛ 1998، به نقل از لطیفی؛ 1383).

   

  [1] Liebowitz.jay

  [2] Paul Romer

  [3] Decision Support Systems

  [4] Group Support Systems

  [5] Workflow Management Systems

  [6] Customer Relationship Management Systems

  [7] Kluge.et.al

  [8] Giddens

  [9] Burton - Jones

  [10] Druker

  [11] Data

  [12] Information

  [13] Knowledge

  [14] wisdom

  [15] Bergeron, Bryan

  Abstract

   

  One of the most important and most fundamental characteristics of human is creativity which makes its full impact on almost all dimensions and aspects of his life and civilization. In the age of rapid developments and changes, the list of successful institutions are those organizations which continually produce new knowledge, expand across the organization, and use it fast in the products and services which they offer. Knowledge management is the ability of collective wisdom to increase accountability and innovations. There are three importnant factors: socio – cultural (social), organizational, and technology, are essential for knowledge management to become the main organization capability. These components are combined to create a knowledge management system.

  Researching on rate of impacts of knowledge management systems on organizational creativity for its use to justify the managers of knowledge-Oriented institutions, and stablishing more linkage between knowledge management science and one of the most important concepts of organizational behavior, the creativity, by determining the impacts of the knowledge management systems on it, is the main objectives of this research. For this, the rate of impacts of knowledge management system types on organizational creativity in knowledge-Oriented institutions through interviews with all managers of management consultancy companies which are active in the field of knowledge management as the most prominent institutions in a knowledge-Oriented qualitative research are assessed. The research results showed that implementation of knowledge management has a direct impact on creativity, especially organizational creativity, in knowledge-Oriented institutions.

   

   

  Key Words: Knowledge management, Organizational creativity, Knowledge-Oriented institute, Knowledge management system

 • فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1- مقدمه. 1

  1-2- بیان مسئله. 2

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

  1-4- اهداف تحقیق.. 4

  1-4-1- اهداف اصلی.. 4

  1-4-2- اهداف فرعی.. 4

  1-5- فرضیات تحقیق.. 5

  1-5-1- فرضیات اصلی.. 5

  1-5-2- فرضیات فرعی.. 5

  1-6- نوع و روش تحقیق.. 5

  1-7- روش گردآوری اطلاعات.. 6

  1-8- جامعه آماری.. 6

  1-9- روش نمونه گیری.. 7

  1-10- قلمرو تحقیق.. 7

  1-10-1- قلمرو موضوعی.. 7

  1-10-2- قلمرو مکانی.. 7

  1-10-3- قلمرو زمانی.. 7

  1-11- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. 8

  1-11-1- نظام مدیریت دانش.... 8

  1-11-1-1- انواع نظام‌های مدیریت دانش.... 9

  1-11-2- خلاقیت... 10

  1-11-3- نهاد دانش محور. 11

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1- مبانی نظری.. 12

  2-1-1- مقدمه. 12

  2-1-2- مدیریت دانش.... 14

  2-1-3- سازمان (نهاد) دانش محور. 55

  2-1-4- خلاقیت... 59

  2-2- پیشینه تحقیق.. 79

  2-2-1- تحقیقات داخلی.. 79

  2-2-2- تحقیقات خارجی.. 82

  2-2-3- مقایسه پیشینه تحقیقات با موضوع این تحقیق.. 84

  2-3- چارچوب مفهومی تحقیق.. 84

  2-4- جمع بندی.. 85

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- مقدمه. 87

  3-2- روش تحقیق.. 88

  3-3- متغیرهای تحقیق.. 89

  3-4- جامعه آماری.. 89

  3-5- نمونه آماری.. 91

  3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات.. 92

  3-7- روایی و پایایی مصاحبه. 93

  3-8- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 96

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

  4-1- مقدمه. 99

  4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه. 99

  4-2-1- مصاحبه با مدیرعامل شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا 99

  4-2-2- مصاحبه با مدیر فناوری شرکت اینوتکس ایران.. 101

  4-2-3- مصاحبه با مدیرعامل شرکت سپهر اندیش دارمان.. 102

  4-2-4- مصاحبه با مدیرعامل شرکت مشاوره مهندسی نداک... 104

  4-2-5- مصاحبه با مدیردپارتمان طرح‌ریزی پروژه‌های شرکت گسترش‌اندیشه پویا 106

  4-2-6- مصاحبه با مدیرتوسعه و بهبود محصول شرکت مشاوران توسعه آینده. 107

  4-2-7- مصاحبه با مدیرعامل شرکت فرا روش صبا 109

  4-3- خصوصیات شرکتهای مورد مطالعه. 111

  4-3-1- خصوصیات شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا 111

  4-3-2- خصوصیات شرکت اینوتکس ایران.. 112

  4-3-3- خصوصیات شرکت سپهر اندیش دارمان.. 113

  4-3-4- خصوصیات شرکت مشاوره مهندسی نداک... 113

  4-3-5- خصوصیات شرکت گسترش اندیشه پویا 115

  4-3-6- خصوصیات شرکت مشاوران توسعه آینده. 116

  4-3-7- خصوصیات شرکت فرا روش صبا 117

  4-4- نتایج تجزیه و تحلیل.. 119

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1- مقدمه. 120

  5-2- تحلیلی بر سوالات پژوهش.... 120

  5-2-1- نتایچ بدست آمده از سوالات.. 120

  5-3- نتیجه گیری.. 121

  5-4- پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق.. 122

  5-5- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی.. 123

  5-6- محدودیتهای تحقیق.. 124

  منابع و مأخذ

  6-1- منابع فارسی.. 125

  6-2- منابع انگلیسی.. 129

  منبع:

  منابع و مأخذ

  6-1- منابع فارسی

  ابیلی، خدایار و حسن موفقی. (1386). دریچه‌ای بر مفاهیم نوین مدیریتی (با تاکید بر مدیریت منابع انسانی. تهران: سارگل.

  اخگر، بابک؛ جهانیان، خشایار. (1389). قطب نمای مدیریت دانش: راهنمای عملی و گام به گام: اصول/ استراتژی / اجرا. تهران: گلچین علم: نگاه دانش.

  اخوان، پیمان؛ باقری، روح الله. (1389). مدیریت دانش از ایده تا عمل. تهران: آتی نگر.

  افرازه، عباس.(1384). مدیریت دانش، مفاهیم، مدل‌ها، اندازه گیری و پیاده سازی، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

  برگرون، برایان. (2003)(1386). اصول مدیریت دانش. (منوچهر انصاری). تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.

  بلکستر، لورن؛ هیوز، کریستینا؛ تایت، ملکم. (1952)(1383). چگونه تحقیق کنیم؟. مترجم. ابراهیم‌زاده، عیسی. فراهانی، ابولفضل. سرمدی، محمدرضا. تهران: دانشگاه پیام نور.

  بلیغی، محسن. (1388). مدیریت دانش در هزاره سوم. مشهد: موسسه فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب.

  پروست، گیلبرت؛ روب، استفان؛ رومهاردت، کای. (2000)(1385). مدیریت دانش. (علی حسینی خواه). تهران: انتشارات یسطرون.

  تکنیک‌های خلاقیت. (1389). سایت باشگاه توسعه دانش www.ackt.ir.

  جاشاپارا، آشوک. (2004)(1387). رویکردی منسجم بر مدیریت دانش. (مصطفی کاظمی، مرجان فیاضی، مجتبی کفاشان). تهران: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.

  جعفری مقدم، سعید. (1385). مستندسازی تجربیات مدیران(از دیدگاه مدیریت دانش). کرج: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

  حبیبی، علی. (1387). پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان‌های مهندسی. تهران: انتشارات ارگ.

  حسن زاده، محمد. (1387). مدیریت دانش: مفاهیم و زیر ساخت‌ها. تهران: نشر کتابدار.

  حسینقلی زاده رضوان.(1387). استراتژی تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، شماره 195.

  خورشید، صدیقه. ابراهیمی، داود. (1389). حل تضادهای موجود در سلسله مراتب اهداف سازمانی سازمان‌های تولیدی از طریق تکنیک نوآوری نظام یافته (TRIZ). صفحه (2-3). سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی.

  دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی؛ آذر، عادل. (1388). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.

  دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه هاروارد. (2003)(1389). مدیریت خلاقیت و نوآوری. (مهدی ایران نژاد پاریزی، رکسانه چرخچی). تهران: نشر مدیران.

  دوپلسیس، مارینا. (2006)(1387). تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش. (زهره عباسی). مشهد: انتشارات محقق.

  رادینگ، الن. (1998)(1383). مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات. (دکتر محمد حسین لطیفی). تهران: انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

  رمضانی، حسین‌علی. (1388). خلاقیت اساس شکوفایی و نوآوری. تهران: محور.

  زمین پرداز، مصطفی. (1389). زندگی موفق با بهره گیری از خلاقیت و نوآوری. سایت فکرنو www.fekreno.org.

  سرکارآرانی، محمدرضا. (1383).مدیریت دانش جستجو یا تولید دانش چالش‌های دو دهه اخیر دانشگاه‌ها و موسسات عالی ژاپن. تهران: قو.

  سعیدا اردکانی، سعید. زنجیرچی، سید محمود. حکاکی، سید مسعود. (1389). ارائه یک چارچوب مدیریتی به منظور ادغام مدیریت دانش و مدیریت نوآوری. صفحه (4-7). سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی.

  سعیدا اردکانی، سعید. زنجیرچی، سید محمود. کنجکاو منفرد، امیررضا. حاتمی‌نسب، سید حسن. (1389). بررسی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار مدیریت دانش بر نوآوری با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP). صفحه(2-3). سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی.

  سکاران، اوما. (2001)(1381). روشهای تحقیق در مدیریت. مترجم. صائبی، محمد. شیرازی، محمود. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

  سیف اللهی، ناصر؛ داوری، مجیدرضا. (1388). مدیریت دانش در سازمان‌ها. تهران: موسسه انتشاراتی آراد کتاب، کهکشان دانش.

  صادقی مال‌امیری، منصور. (1384). خلاقیت (رویکرد سیستمی فردی، گروهی، سازمانی). تهران: دانشگاه امام حسین (ع).

  عالم تبریز، اکبر؛ محمد رحیمی، علیرضا. (1387). مدیریت دانش (KM) و برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) (با نگرش نظام‌های اطلاعاتی). تهران: انتشارات صفار.

  عبدالکریمی، مهوش. (1382). مدیریت دانش، فن‌آوری و خلاقیت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندها. چهارمین کنفرانس مدیران کیفیت. 23 و 24  تیرماه 1382.

  عدلی، فریبا. (1383). مدیریت دانش: حرکت به فراسوی دانش. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.

  فتحیان، مجید. بیگ، لیلا. قوامی‌فر، عاطفه. (1384). نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت و نوآوری. مجله تدبیر  دی 1384 شماره 164.

  فراپائولو، کارل.(2006)(1387). مدیریت دانش در سازمان‌ها. (صدیقه احمدی). تهران: چاپار.

  قربانی زاده، وجه الله. (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با نگرشی بر مدیریت دانش. تهران: بازتاب.

  قلیچ خانی، بهروز. (1388). مدیریت دانش: فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه‌ی علوم انسانی.

  کیانی، منوچهر. (1388). قدرت خلاقیت در حل مسائل، طوفان فکر و سایر تکنیک‌ها. مشهد: مرندیز.

  لیبوویتز، جی. (2001)(1387). مدیریت دانش: آموختن از مهندسی دانش. (ناصر علوی). کرمان: انتشارات دانشگاه شهید با هنر کرمان.

  مرکز اطلاع رسانی صنایع و معادن ایران. (2005). مدیریت دانش و خلاقیت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندها. www.kepdc.co.ir

  ملکی نیا، عماد؛ بجانی، حسین.(1388). مدیریت دانش در سازمان‌های یادگیرنده. تهران: ماهنامه تدبیر شماره 203 ص 49

  مهرعلی‌زاده، یداله. عبدی، محمدرضا. (1388). نظام مدیریت دانش: تجربه‌ی سازمان امورمالیاتی کشور. اهواز: دانشگاه شهیدچمران.

  میرسپاسی، ناصر. (1370) مدیریت منابع انسانی و روابط کار: نگرشی نظام گرا. نقش جهان، نهم.

  میرزاآقایی، نرگس. (1389). چهار باور نابود کننده خلاقیت. سایت فکرنو www.fekreno.org

  میرمیران، سیدجلیل. (1384). خلاقیت (فردی، گروهی، سازمانی). تهران: آگاه.

  نقش خلاقیت در پیشبرد اهداف یک سازمان. (1386). روزنامه تفاهم شماره 29 بهمن ماه

   

  6-2- منابع انگلیسی

  Bryan P. Bergeron and Liv Watson (2003, Paperback), Essentials of Xbrl: Financial Reporting in the 21st Century, John Wiley & Sons Inc.

  Bukowitz, W. & R. Williams (2000), The knowledge management fieldbook, London: Prentice Hall.

  Burton-Jones A. (1999), Knowledge Capitalism: Business Work and Learning in the New Economy, Oxford: Oxford University Press.

  Cummings, Michael J. (2003), Knowledge sharing: a review of the literature (Washington, World Bank).

  Davenport, T.H. & Prusak, L. (1998), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Cambridge, MA.

  De Bono, Edward (1992), Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas

  Drucker, P. F. (1999), Knowledge-worker productivity: The biggest challenge. California Management Review, 41(2), 79-94.

  Du Plessis, Marina (2006), The impact of organizational culture on knowledge management.

  Du Plessis, Marina, The role of knowledge management in innovation, Journal of information and knowledge management, VOL. 11 NO. 4, pp. 20-29, 2007.

  Fiol, C.M., & Lyles, M.A. (1985), Organizational learning. Academy of Management Review, 10/4: 803-813.

  Frappaolo, Carl: knowledge management, c2006.

  Garvin, T. (2004), Preventing the Future: why was Ireland so poor for so long?, Dublin: Gill and Macmillan.

  Giddens, Anthony (2006) Sociology 5th ed. Polity Press: Cambridge and Malden.

  Harri Oinas-Kukkonen, towards evaluating knowledge management through the 7C Model, Dept. Information Processing Science, University of Oulu, Finland.

  Jashapara, A. (1993), "The competitive learning organization: a quest for the Holy Grail", Management Decision, 31(8), 52-62.

  Jashapara, A. (2004), Knowledge management: an integrated approach.

  Joseph M. Firestone, Ph.D., Mark W. McElroy (2003), Key Issues in the New Knowledge Management, Elsevier Science.

  Kakabadse, N. K., Kakabadse, A., Kouzmin, A. (2003), "Reviewing the knowledge management literature: towards a taxonomy", Journal of Knowledge Management, Vol. 7, No. 4, pp. 75-91.

  Kluge, J. et.al (2001), Knowledge Unplugged: The McKinsey & Company Global Survey on Knowledge Management, Palgrave Macmillan.

  Kogut Bruce (2008), Knowledge, Options, and Institutions, Oxford University Press.

  Liebowitz, Jay (1957), Knowledge management: learning form knowledge engineering, c2001.

  McElroy, Mark W. (2000), "Integrating complexity theory, knowledge management and organizational learning"; Journal of Knowledge Management; 4(3), (195-203).

  Mertins, K., Heisig, P. and Vorbeck, J. (2000), Knowledge Management: Best Practices in Europe, Springer-Verlag, New York.

  Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995), The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press.

  North, K., Romhardt, K. and Probst, G. J. B., 2000. ‘Wissensgemeinschaften: Keimzellenlebendigem Wissensmanagement’, IO Management, Vol. 69, No. 7/8, pp. 52-63.

  Pérez-Bustamante G. (1999) Knowledge management in agile innovative organizations. Journal of Knowledge Management 3(1): 6-17.

  Probst, G., S. Raub, and K. Romhardt (2000), Managing Knowledge: Building Blocks for Success, John Wiley & Sons.

  Radding, Alan (1998), Knowledge management: Succeeding in the Information-based Global Economy; Computer Technology Research Corp.

  Romer, Paul, "Economic Growth", The Concise Encyclopedia of Economics, David R. Henderson, ed. Liberty Fund 2007.

  Sallis, E. & Jones, G. (2002), Knowledge management in education. London: Kogan Page.

  Schultz, Theodore (1977), "Economics, Agriculture and The Political Economy". In Anderou, P. ed. Nairoobi, 254-65.

  Senge, P. (1990), The Fifth Discipline: The Art and Practice of The Learning Organization, Currency Doubleday, New York, NY.

  Sternberg, R. J. (Ed.). (1994). Handbook of perception and cognition: Thinking and problem solving. San Diego, CA: Academic Press.

  Tomi Hussi, (2004), "Reconfiguring knowledge management – combining intellectual capital, intangible assets and knowledge creation", Journal of Knowledge Management, Vol. 8 Iss: 2, pp.36 - 52.

  Wiig, Karl M. (1993), Knowledge Management Methods: Practical Approaches to Managing Knowledge


تحقیق در مورد پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, مقاله در مورد پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, پروپوزال در مورد پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, تز دکترا در مورد پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, پروژه درباره پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور, رساله دکترا در مورد پایان نامه تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A» گرایش: مدیریت اجرایی (استراتژیک) بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل چکیده مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A ) گرایش: صنعتی و سازمانی چکیده : هدف اصلی این پ‍‍ژوهش پیش بینی توانمند سازی بر اساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش در بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور از بین کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان فارس در سال 1393 ، تعداد 117نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA (زمستان 1390) چکیده : امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش ...

چکيده :               امروزه دانش منبع اصلي قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون توليد علم و دانش و مديريت آن است.  &

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93- 1392بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان به تعداد 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن) بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 348 نفر( 211 نفرمرد و 137 نفر زن ) با استفاده از روش ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در در رشته­ی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی چکیده در این پژوهش به بررسی مقایسه­ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه­ی زیرساخت­های پیاده­سازی مدیریت دانش پرداخته شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها یک پرسش نامه ۳۶ سوالی بود که وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش را در سه زیرساخت فرهنگ سازمانی، فرایندهای مدیریت دانش و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. گرایش : تحول چکیده: با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده مدیریت دانش به سازمان¬ها کمک می¬کند تا اطلاعات و مهارت¬های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم¬گیری¬های پویا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی چکیده مدیریت دانش به سازمان¬ها کمک می¬کند تا اطلاعات و مهارت¬های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می-شوند و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر سازمان را به صورت کارا و موثر برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم¬گیری¬های پویا ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (M.A) گرایش استراتژیک چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب می­باشد. برای این منظور مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و تاکوچی در چهار بعد؛ اجتماعی­نمودن دانش سازمانی، بیرونی­سازی دانش سازمانی، پیوند و ترکیب دانش سازمانی، درونی­سازی دانش سازمانی تعریف و در این راستا یک ...

ثبت سفارش