پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران

word 268 KB 30543 103
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۳۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در تربیت بدنی و علوم ورزشی

  گرایش مدیریت ورزشی

  چکیده

  هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه­های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش­های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه­ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین باشگاه های موجود، 214 مدیر با روش نمونه گیری خوشه­ای، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.

  برای گردآوری اطلاعات از نمونه ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون و پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمور استفاده شد. به منظور تحلیل نتایج  از روش­های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روش­های آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی پیرسون ، رگرسیون، آزمون t  مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spss  استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد (79/0=r). همچنین بین مولفه­های مدیریت دانش (خلق، تسهیم و کاربرد دانش) با میزان کارآفرینی رابطه وجود دارد که از بین این سه مولفه، کاربرد دانش بیشترین میزان همبستگی را داشت.

  -1-مقدمه

  در عصر حاضر شتاب تغییرات در علوم و فناوری‌های پیشرفته به قدری فزونی یافته است که بسیاری از متفکرین بر این باورند که شتاب در نوآوری محصولات تولید شده با تکنولوژی سطح بالا و ایجاد دانش و توسعه آن از سرعت یادگیری بشر فراتر رفته است. پس، سازمان متولی حتی اگر تمام راهبردها، زمان و سرمایه انسانی را در اختیار خود را صرف یادگیری نمایند، باز هم ممکن است از عهده رویارویی برنیاید (نوو و چان[1] ، 2007).

  امروزه سازمان­ها نمی توانند صرفا بر دارایی­های مشهودشان مانند تکنولوژی تکیه کنند، خصوصا در بخش­های تکنیکی. دارایی­های مشهود به طور معمول در دسترس می باشند اما به طور بالقوه باعث مزیت رقابتی نمی شوند، به عبارتی آن­ها پیش نیاز اولیه برای انجام تجارت هستند. دانش یک منبع حیاتی و عامل موفقیت در چنین محیط­هایی است. دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمان­ها در نظر گرفته شده است و مدیریت موثر آن هم امری ضروری است (ملادکووا[2] ، 2012).

  دنیای امروز، دنیای تغییر اطلاعات و دانش است. به همین سبب، ضروری است که سازمان­ها قابلیت های لازم برای فعالیت در این شرایط را احراز نمایند. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند اطلاعات مهم و مفید را یافته، گزینش، سازماندهی و منتشر کند. همچنین مدیریت دانش برای انجام فعالیت­هایی چون حل مسئله، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری می­باشد. مدیریت دانش می تواند عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به عملکرد هوشمندانه تر بهبود بخشد (واعظی و مسلمی، 1388). مدیریت دانش، یک دیدگاه برنامه‌ریزی شده و ساختارمند برای ایجاد به اشتراک گذاری و ذخیره‌کردن دانش به عنوان یک دارایی سازمانی است که برای ارتقاء توانمندسازی، سرعت و اثربخشی سازمان در ارائه محصولات یا خدمات برای مشتریان در راستای استراتژی کسب ‌وکار می‌باشد (پلیسیس[3] ، 2008).

  سازمان­هایی که مدیریت دانش را در قابلیت اصلی خود مستقر کرده اند، تفاوت چشمگیری نسبت به سایر سازمان­ها دارند از جمله این تغییرات سرعت فرایندها، شناسایی و سازگاری با تغییرات، حفظ و رشد دارایی­های فکری و مزیت رقابتی پایدار از طریق خلاقیت مستمر است. بدون تردید دانش مهم ترین منبع سازمان است. بدیهی است چنین منبعی باید محافظت، بهسازی و اداره شود و از هر تکنیک و روشی که رشد بهتر آن را فراهم کند، استفاده شود (درویش، 1388).

   از طرفی امروزه با توجه به تحولات روز به روز جامعه و تقاضاهای مداوم برای زندگی بهتر، کارآفرینی و نوآوری در هر زمینه­ای ضروری به نظر می رسد. سازمان­ها نیاز به کارآفرینی را درک کرده و تفکر و اندیشه­های کارآفرینی در ساختارهای اداری نفوذ کرده است، زیرا رشد، پویایی و حتی بقای سازمان های امروزی در گرو به کارگیری کارآفرینی است. این نیاز در پاسخ به شرایط پیچیده و پویای محیطی حاکم بر سازمان­های امروزی است که مهم ترین این شرایط عبارت اند از: افزایش سریع تعداد رقبا، توسعه ی فزاینده فناوری­های نوین، افزایش انتظارات مشتریان و ... می باشد (کوراتکو و هاجتس[4] ، ترجمه محرابی، 1383).

  دانش، منبعی ضروری و پایدار در عرصه فناوری و کارآفرینی است (نوناکا[5] ، 1991). باید توجه داشت که جهان کنونی نیازمند پاسخگویی سریع است. سازگاری بی درنگ، نتیجه­گیری سریع و بالاتر از همه نیاز رشد فردی، متأثر از دگرگونی­هایی است که جهان کنونی نیازمند دانش و خلاقیت است. بسیاری از صاحب نظران و محققان، از دنیای امروزی به عنوان « عصر عدم تداوم » یاد می­کنند. عصر عدم تداوم به این معناست که دیگر تجارب و راه حل های گذشته برای مسائل جاری و آینده سازمان کارگشا نیستند و باید به شیوه های دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود (خانه کارآفرینان، 1385).

  کارآفرینی به فرایندی اطلاق می شود که در آن فرد کارآفرین با شناسایی و بهره­وری از فرصت­ها، منبعی در خلق و معرفی کالای جدید، شیوه های جدید در سازماندهی و اداره ساختارهای کسب و کار، شیوه­های جدید در بازاریابی و شناسایی منشأیی جدید از منابع اولیه دارد (یداللهی فارسی و همکاران، 1390).

  1-2-بیان مسأله

  امروزه پویایی و پیچیدگی، عدم قطعیت از مشخصه­های سازمانی است. در چنین محیطی سازمان­ها برای پیشرفت کسب و کار و رضایت مشتریان خود نیازمند مدیریت صحیح دانش خود می­باشند. بسیاری از سازمان­ها دریافته­اند برای کسب موفقیت در چنین محیط پر از چالش رقابتی به نگرش یکپارچه و سیستماتیک به دانش درون سازمان خود نیاز دارند (جمشیدیان و حدادیان، 1386). موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان­ها، تا حد کمی مبتنی بر تخصیص منابع فیزیکی و مالی وتاحد زیادی مبتنی بر مدیریت دانش خواهد بود. بنابراین وظیفه رهبری یک سازمان، خلق محیطی برای مدیریت دانش است. به بیان روشن­تر، در عصر حاضر چالش پیش روی مدیران آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش محور است (عسکری ماسوله،1390).

  امروزه دانش و اطلاعات به عامل تعیین کننده ای در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان­ها تبدیل شده و مدیریت دانش به عنوان یکی از آخرین مباحث سازمانی در علم مدیریت مطرح شده است. دنیای پیرامون ما در حال پیشرفت سریع و غیرقابل تصور است و در این دنیای پیشرو، ملت­ها و جوامع هستند که باید سرعت فهم و تعامل خود را با جهان پیرامون کنترل کنند و علم و دانش خود را با دانش روز تطبیق دهند. اگر جامعه بتواند هم قدم با دنیای امروز پیش رود، قطعا از مزایای این پیشرفت بهره خواهد برد و اگر نتواند بر سرعت خود بیفزاید، از سایر جوامع جدا خواهد شد و در انزوا به سر خواهند برد. اغلب سازمان های بزرگ دریافته اند که بخاطر مهارت­ها و تجارب نیروی انسانی­شان موفق خواهند بود و نه به خاطر سیستم های فیزیکی و مکانیکی، و اگر نتوانند سطح علمی و تخصصی نیروهای انسانی در سازمان را بالا ببرند، قطعا از بازار جهانی کنار گذاشته خواهند شد (عدلی، 1384).

  سازمان­های امروزی به صورت فزاینده با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه­اند و بنابراین به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. در چنین شرایطی، سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی، با تحولات جامعه امروزی بتوانند مسیر دگرگونی­ها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده­ای بهتر هدایت کنند (اخوان و ابوعلی، 1389). در واقع سازمان­های امروز برای زنده ماندن و گریز از مرگ و ایستایی و انطباق با محیط ناپایدار و متغیر بیرون به نوآوری نیاز دارند. « شعار نابودی در انتظار شماست مگر اینکه نوآور باشید » پیش روی مدیران همه سازمان­ها قرار دارد (واعظی و همکاران، 1389).

  ظهور نوآوری در دانش نه تنها سازمان را قادر می سازد نسبت به رقبا مزیتی رقابتی بدست آورند، بلکه ابزار سودمندی برای ارتقای عملکرد را ارائه می کند. دانش به عنوان منبع عمده­ای برای کارآفرینی و بهره­وری سازمانی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. هدف عمده مدیریت دانش ایجاد سازماندهی محیطی است که در آن افراد دانش خود را توسعه داده، با یکدیگر تبادل نموده و با دانش دیگران ترکیب کنند و نهایتآ آن را به کار ببندند (خاقانی و همکاران، 1392).

  تغییر و تحولات سریع علم و فناوری در جهان از یک طرف و تبدیل ورزش به صنعت از طرف دیگر، دست اندرکاران ورزش را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است که گذر از آن نیازمند به کارگیری رویکردها و روش­های خلاقانه است (شجیع و حجتیان، 1385). در این میان نقش کارآفرینی و وجود کارآفرینان تعیین کننده است. کارآفرینی می­تواند از طریق کشف و گسترش فرصت­های شغلی مبتنی بر گسترش را برای کلیه­ی اقشار جامعه فراهم کند (بال[6] ، 2005).

  تحقق این هدف و برخورداری از مزایای آن مستلزم عزم همگانی در قالب طراحی اندیشمندانه و اصولی است. یکی از عواملی که می تواند نقش بسزایی در این راستا ایفا کند وجود مدیران کارآفرین در سازمان­ها است. با توجه به اینکه در سازمان های خصوصی رقابت حرف اول را می زند، مبحث مدیریت دانش به عنوان اصلی ترین فاکتور کسب مزیت رقابتی بیش تر مورد توجه قرار گرفته است (عدلی، 1384).

  1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

  امروزه با پیچیدگی رقابت، کارآفرینی به عنوان یکی از مزیت‌های اصلی برای حیات سازمان‌ها محسوب می‌شود. همه سازمان‌ها برای بقا نیازمند به ایده‌های نو و بدیع دارند، که همچون روح در کالبد سازمان دمیده می‌شود و آن را از نیستی و فنا نجات می‌دهد. همچنین با تغییرات سریع و مداوم فناوری اطلاعات و اینترنت، الگوهای سنتی کسب‌ وکار مجبورند برای بقا با محیط کسب ‌وکار سازگاری یابند و سازمان‌های امروزی، به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی، نیازمندند که به طور موثر به سوی منابع دانشی حرکت کنند (گودرزی و همکاران، 1388).

  دانش سازمانی و کارآفرینی در دنیای پر شتاب معاصر، فرصت مناسبی است برای سازمان‌هایی که آن را نمی‌شناسند و به کار می‌گیرند و درعین حال تهدید جدی برای سازمان‌هایی است که به تحولات محیطی کم توجه بوده و آن را نمی‌شناسند. در حال حاضر مدیریت دانش و کارآفرینی یک مفهوم جدید و پر طرفدار محسوب می‌شود و فرایندی است که به سازمان کمک می‌کند تا اطلاعات و تخصص‌های مهمی که قسمتی از حافظه سازمان هستند و معمولاً به یک حالت بدون ساختار در سازمان وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی، توزیع و منتقل نمایند (خاقانی و همکاران، 1392).

  در شرایط پر تغییر کسب و کار جهانی، همواره نوآوری و تغییر نیز بر کانون ورزش اثرگذار بوده اند. همچنان که رقابت جهانی در این حوزه افزایش می یابد، سازمان­های ورزشی نیز به منظور حصول مزایای رقابتی بیشتر، از طریق نوآوری ماهیت خود را نمایان می سازند. از این رو، یکی از راه هایی که باعث می شود مدیران و بازاریابان ورزشی همچنان در عرصه رقابتی باقی بمانند، این است که کارآفرین باشند. کارآفرینی مسیری را به صاحبان مشاغل ارائه می دهد که قصد دارند عملکردشان را بالا ببرند (ولکوت و لیپیتز[7] ، 2007). مدیریت دانش نیز به نوبه خود باعث کارآفرینی می شود و آن را منبع و مرجع اصلی نوآوری و کارآفرینی دانسته­اند (خاقانی و همکاران، 1392).

  با توجه به مطالب گفته شده، به وضوح نقش تاثیرگذار مدیریت دانش بر کارآفرینی درک می‌شود؛ بخصوص در سازمان‌ها و باشگاه‌های خصوصی که بخاطر توجه بیشتر به سود و منفعت سازمان و رقابت زیاد بین این بخش، نوآوری و کارآفرینی پایه و اساس بقای سازمان می‌باشد. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که وجود تحقیقی که ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران را بسنجد ضروری است. امید است این تحقیق به مدیران باشگاه‌های خصوصی در جهت توسعه و پیشرفت بیشتر، کمک کند.

  1-4-اهداف پژوهش

  1-4-1-هدف کلی

  تعیین رابطه بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه­­های خصوصی شهر تهران.

  1-4-2- اهداف اختصاصی

  1- تعیین رابطه بین خلق دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه‌های خصوصی شهر تهران.

  2- تعیین رابطه بین تسهیم دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه‌های خصوصی شهر تهران.

  3- تعیین رابطه بین به کارگیری دانش (کاربرد دانش) با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه‌های خصوصی تهران.

  4- مشخص کردن تأثیر متغیرهای تعدیل کننده (جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه خدمت) بر میزان کارآفرینی مدیران باشگاه‌های خصوصی شهر تهران.

   

  1.Nevo & chan

  [2].Mladkova

  [3].Plessis

  [4].Kuratko & Hadgetts

  [5].Nonaka

  [6].Ball

  [7].Wolcott & Lippitz

  Abstract

  The purpose of this study was to determine the relationship between knowledge management and the amount of entrepreneurship among private gym managers in Tehran city. Essentially, the present study was a quantitative research and purposively was an applied research. Methodology of this research was correlative descriptive. The statistical population were all private gym managers in Tehran city from which 214 managers were selected as the research samples by cluster sampling. Sharon Lawson knowledge management questionnaire and Scarborough and Zimmer entrepreneurship questionnaire were used to collect data from samples. Descriptive statistics models such as mean and standard deviation were used to collect data. To analyze hypotheses, inferential statistics models including Kolmogorov-smirnov test, regression analyze, independent t test and Pearson correlation coefficient were used by use of spss software. The results showed that there is a positive and significant relationship between knowledge management and the amount of entrepreneurship among private gym managers (r=0/79). Furthermore, there is a relationship between components of knowledge management (creation, sharing and application of knowledge) and the amount of entrepreneurship that the application of knowledge had the most correlation. 

  Keywords: knowledge management, entrepreneurship, knowledge creation, knowledge sharing, knowledge application.

   

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  فصل اول: چارچوب پژوهش.... 1

  1-1-مقدمه. 2

  1-2-بیان مسأله. 3

  1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش.... 5

  1-4-اهداف پژوهش.... 6

  1-4-1-هدف کلی.. 6

  1-4-2- اهداف اختصاصی.. 6

  1-5-فرضیه‌های پژوهش.... 6

  1-5-1- فرضیه اصلی.. 6

  1-5-2- فرضیه های اختصاصی.. 6

  1-6-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش.... 7

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.... 8

  2-1-مقدمه. 9

  2-2-مفاهیم پایه مدیریت دانش.... 9

  2-3-تعاریف دانش.... 11

  2-4-انواع دانش.... 11

  2-5-تاریخچه مدیریت دانش.... 13

  2-6-تعاریف مدیریت دانش.... 13

  2-7-تعاریف ابعاد اصلی فرایند مدیریت دانش.... 15

  2-7-1-خلق و کسب دانش.... 15

  2-7-2-تسهیم دانش.... 16

  2-7-3-کاربرد دانش.... 18

  2-7-4-نگهداری و ذخیره دانش.... 19

  2-7-5-فرایند ارزیابی و بازخورد. 20

  2-8-مدل‌های مدیریت دانش.... 20

  2-8-1-مدل هیسیگ.... 21

  2-8-2-مدل هفت‌سی.. 22

  2-8-3-مدل مرحله‌ای مدیریت دانش لین (2007) 23

  2-8-4-مدل چارچوب مفهومی توسعه شاخص‌های  KMC در اثر بخشی مدیریت دانش.... 23

  2-9-اهمیت و ضرورت مدیریت دانش.... 24

  2-10-اهداف مدیریت دانش.... 24

  2-11-مزایای مدیریت دانش.... 25

  2-12-موانع مدیریت دانش.... 26

  2-13-کارآفرینی.. 27

  2-13-1-کارآفرینی چیست؟. 27

  2-13-2-کارآفرین کیست؟. 28

  2-14-فرایند کارآفرینی.. 29

  2-15-انواع کارآفرینی.. 31

  2-16-اهمیت و نقش کارآفرینی.. 32

  2-17-ضرورت کارآفرینی در سازمان های ورزشی.. 33

  2-18-مزایای کارآفرینی.. 34

  2-19-انواع مدل های کارآفرینی.. 34

  2-19-1-مدل های محتوایی.. 35

  2-19-2-مدل های فرآیندی.. 35

  2-20-موانع کارآفرینی.. 37

  2-21-پیشینه تحقیق.. 38

  2-21-1-مطالعات داخل کشور 38

  2-21-2-مطالعات خارج از کشور 41

  فصل سوم: روش پژوهش.... 45

  3-1-مقدمه. 46

  3-2-روش پژوهش.... 46

  3-3-روش گردآوری داده‌ها 46

  3-4-جامعه آماری.. 46

  3-5-نمونه آماری.. 47

  3-6-متغیرهای تحقیق.. 47

  3-7-ابزارهای اندازه‌گیری.. 47

  3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 49

  فصل چهارم. 51

  تجزیه وتحلیل دادهها 51

  4-1-مقدمه. 52

  4-2-آمار توصیفی.. 52

  4-3-آمار استنباطی: 55

  4-4-تبیین فرضیه های پژوهش.... 56

  4-4-1-فرضیه اصلی: 56

  4-4-2-فرضیه های فرعی.. 56

  4-5-یافته های جانبی: 61

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 64

  5-1-مقدمه. 65

  5-2-توصیف دادهها 65

  5-3-بحث و نتیجه گیری.. 65

  5-4-نتایج تحلیل رگرسیون.. 71

  5-5-محدودیت های پژوهش.... 71

  5-6-پیشنهادها: 71

  5-6-1-پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش.... 71

  5-6-2-پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 72

  منابع.. 73

  منابع فارسی.. 74

  پیوست ها 86

  منبع:

   

  منابع فارسی

  ابطحی، سیدحسین و خیراندیش، مهدی. (1391). مدیریت دانش، با رویکرد بستر سازمانی. تهران: انتشارات نشر مدیران امروز، چاپ اول.

  ابطحی، سیدحسین و صلواتی، عادل. (1385). مدیریت دانش در سازمان. تهران: انتشارات پیوند نو، چاپ اول.

  احمدپور داریانی، محمود. (1391). کارآفرینی (تعاریف، نظریات، الگوها). تهران: انتشارات جاجرمی، چاپ دهم.

  احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، سید محمد. (1391). مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات فراندیش، چاپ چهاردهم.

  اخوان، پیمان و ابوعلی، مرتضی. (1389). بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری. سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

  اعرابی، سیدمحمد و موسوی، سعید. (1389). استراتژی دانش. تهران: انتشارات مهکامه.

  الوانی، سیدمهدی. (1389). مدیریت عمومی. تهران: انتشارات نی، چاپ چهلم.

  باقری، روح الله. (1389). جایگاه هوش سازمانی در مدیریت دانش. همایش ملی هوش سازمانی.

  بامداد صوفی، جهانگیر و طاهری، پریسا. (1391). مدیریت دانش سازمانی راهبردها، فرایندها و ساختارهای سازمان. تهران: انتشارات سیمای دانش، چاپ اول.

  برکت، نیلوفر. (1386). ضرورت مدیریت دانش در سازمانهای امروزی. فصلنامه احیا، سال ششم، شماره 21، صص 27-23.

  بساق زاده، نرجس. (1390). بررسی رابطه بین تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری در صنایع دانش محور. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

  بهرامی، غلامرضا و مهدوی، مولود. (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دبیرستان های دخترانه شهر تبریز. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره 2، شماره 4 (مسلسل8)، صص 90-71.

  بیگلری، علی. (1387). بررسی تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بر فرایند نوآوری تکنولوژی در سازمان. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.

  جمشیدیان، مهدی و حدادیان، علیرضا. (1386). مدیریت بازاریابی مبتنی بر دانش، تهران، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 35.

  جعفری مقدم، سعید. (1383). مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش. انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول.

  حسن زاده، محمد. (1386). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت‏ها. تهران: نشر کتابدار.

  حمیدی زاده، محمدرضا. (1383). مدیریت دانش و آموزش عالی. تهران: دایرالمعارف آموزش عالی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.

  خاتمیان فر، پریسا. (1386). بررسی وضعیت و شیوه‎های به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه‎های آستان قدس رضوی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، مشهد، دانشگاه فردوسی.

  خاقانی، معصومه؛ زارعی، حامد و فضلعلی، محمد. (1392). بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی (مطالعه موردی راهنمایی و رانندگی استان کردستان). مجموعه مقالات همایش دانشگاه کارآفرین و صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران.

  خانه کارآفرینان (1385). کارآفرینی و ایجاد اشتغال، قابل دسترسی در اینترنت. سایت خانه کارآفرینان.

  درویش، فاطمه. (1388). استراتژی مدیریت دانش در بانک پارسیان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  الزهرا (س).

  دانپورت، توماس و پروساک، لارنس. (1381). مدیریت دانش. (رحمان سرشت، حسین. مترجم)، تهران: نشر ساپکو، چاپ اول.

  دشمن زیاری، اسفندیار، طلایی، قدرت اله و رجبیان تابش، آزاده. (1392). مبانی و اصول کارآفرینی (تئوری‏ها و کاربردها). تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، چاپ دوم. ویرایش دوم.

  دلاور، علی. (1391). احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات رشد، چاپ نهم.

  دلاور، علی. (1387). مبانی نظری و عملی در پژوهش. تهران: انتشارات رشد.

  دیندارلو، سیاوش. (1390). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد واحد مرودشت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

  رضایی، روح اله. (1393). تاثیر مولفه‎های سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت‏های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان. مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، شماره 1، صص 147-125.

   روزنامه دنیای اقتصاد. شماره 3118، سایت انتشارات.

  ستاری، مهدی. (1386). رابطه بین زیرسیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و مولفه های هوش سازمانی (مورد مطالعه: شرکت ذوب آهن اصفهان). مقاله برگزیده اولین کنفرانس مدیریت دانش. شماره2.

  سجادی، سیدناصر. (1391). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش موثر بر رشد کارآفرینی سازمانی در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد از دیدگاه مدیران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  سلسه، مینو، شریعت، مریم. (1387). بازاریابی با رویکرد مدیریت دانش. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی. تهران، گروه پژوهشی آریانا.

  سعیدی کیا، مهدی. (1392). کارآفرینی. تهران: انتشارات آها، چاپ اول.

  سلیمانی، مریم، حمیدی، مژگان و بافرانی، محمدجواد. (1392). بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.

  شاه حسینی، علی. (1390). کارآفرینی. تهران: انتشارات آییژ، چاپ سوم، ویرایش دوم.

  شجیع، رضا و حجتیان، محمد (1385). بررسی مشکلات و موانع فراروی اشتغال و کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی. مجموعه مقالات اولین همایش شناسایی توانمندی ها، موانع و راهکارهای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، مشهد، صص 232-215.

  شفیعا، محمدعلی، متولیان، سیدعلی رضا، رهنما فرد، سیدمحسن. (1386). ارائه مدلی کاربردی در برنامه‏ریزی جامعه و مدیریت دانش سازمانی. تهران: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش.

  صمدیان، ابوالفضل و سیدعلوی، سید بلال. (1390). تاثیر مدیریت دانش بر میزان خلاقیت کارکنان سازمان صدا و سیمای استان تهران. مجله مدیریت فرهنگی، سال پنجم، شماره 11، صص 74-65.

  صداقت، مریم. (1391). رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.

  طاهری، پریسا. (1389). جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی. همایش ملی هوش سازمانی.

  عاشوری پابندی، تقی. (1392). بررسی مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان های ورزشی استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی آمل، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  عدلی، فریبا. (1384). مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش، تهران، انتشارات فراشناختی اندیشه. چاپ اول.

  عسگری ماسوله، سعید (1390). نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه ی موردی شرکت سایپا). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  عسگری، ناصر. (1384). بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار، فرهنگ، تکنولوژی) وزارت کارو امور اجتماعی با استراژی مدیریت دانش. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.

  فایرستون، ژوزف و مک ال روی، مارک. (1387). مباحث کلیدی در مدیریت دانش جدید. ترجمه: احمد جعفرنژاد و خدیجه سفیری. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.

  فتحیان، محمد، بیگ، لیلا و قوامی فر، عاطفه. (1384). نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت و نوآوری. مجله تدبیر، شماره 164، صص 18-12.

  فراهانی، ابوالفضل، نصیرزاده، عبدالمهدی و وطن دوست، مریم. (1393). کارآفرینی در ورزش. تهران: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکاء، چاپ اول.

  قاسمی، ولی، حسینی، سید حسین و حضرتی، محمود. (1391). بررسی وضعیت مولفه های مدیریت دانش در پلیس جمهوری اسلامی ایران. توسعه ی سازمانی پلیس، شماره 40، صص 89-71.

  کریمی، ندا. (1385). مدیریت دانش، نیاز سازمان های امروز. مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (نما)، شماره سوم، دوره 6. صص 48-54.

  کوراتکو، دونالد و هاجتس ریچاردام. (1383). نگرشی معاصر بر کارآفرینی. ترجمه: ابراهیم عامل محرابی. چاپ اول. مشهد: دانشگاه فردوسی. جلد اول.

  کوشکی جهرمی، علیرضا و بودلایی، حسن. (1389). بررسی رابطه بین عوامل سازمانی مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی. شیراز: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری.

  گودرزی، محمود، ابوترابی، مهدی و دستی گردی، کاظم. (1388). ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی مدیریت ورزشی، شماره 2.

  مخملی، عبدالله، رضایی فر، حمید و عنایتی، غلامرضا. (1392). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی (مطالعه موردی شرکت فرش در مشهد). عصر فناوری و اطلاعات، شماره 95،         صص 71-61.

  مدرسی سریزدی، سیده جمیله و مدرسی سریزدی، سید محمد مهدی. (1391). کارآفرینی. تهران: انتشارات ترمه، چاپ پنجم.

  مدهوشی، مهرداد و ساداتی، عبدالرحیم. (1390). بررسی اثرگذاری فرایند مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط شرق مازندران). توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره دوازدهم، صص 26-7.

  مشبکی، اصغر و زارعی، عظیم. (1383). مدیریت دانش با محوریت نوآوری. فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 16. صص 39-53.

  مقیمی، سید محمد (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه ی مدنی (پژوهشی در سازمان های غیر دولتی ایران). رساله دکتری، دانشگاه تهران.

   میرفخرالدینی، سیدحیدر، حاتمی نسب، سیدحسین، طالعی فر، رضا و کنجکاو منفرد، امیررضا. (1389). مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 35، صص 118-103.

   میری پور فرد، بهروز و محبی، پروین. (1390). اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور.

  ناظم، فتاح، کریم زاده، محمد و قادری، الهام. (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی و کارآفرینی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی. فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال سوم، شماره نهم، صص 115-90.

  نصرالهی، محمد. (1391). تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی و نوآوری سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان خوزستان. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  نظری، محمدرضا. (1391). اصول و مبانی کارآفرینی. تهران: انتشارات برآیند پویش. چاپ چهارم.

  نیازآذری، کیومرث، بریمانی، ابوالقاسم و حاجی قلی خانی، بی بی سعیده.(1390). بررسی نقش مدیریت دانش بر خلاقیت دبیران در مدارس متوسطه، مجله پژوهشگر (فصلنامه مدیریت)، دوره 8، شماره 21، صص 87-79.

  واعظی، رضا و مسلمی، طیبه. (1388). شناسایی عوامل سازمانی موثر در اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، پیش شماره اول، صص 19-7.

  واعظی، مظفرالدین؛ چوپانی، حیدر و فشالنج، لیلا. (1389). بررسی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی، سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.

  ودادی، احمد و عبدالعلیان، حمیده. (1390). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در منابع انسانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شماره 13، صص 158-141.

  هادیزاده، جمیله. (1391). کارآفرینی و طرح کسب و کار. آمل، انتشارات شمال پایدار.

  هادیزاده، جمیله و یزدانی، مهدی. (1392). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، استان گلستان.

  هادیزاده مقدم، اکرم، قلیچ لی، بهروز و محبی، پروین. (1392). بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان های خدمات مالی: بانک رفاه کارگران، پژوهش های مدیریت در ایران. دوره 17، شماره 1،  صص 207-188.

  یحیی پور، محسن و جعفری زرندینی، فاطمه زهرا. (1391). تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بر فرایند نوآوری در سازمان. مطالعه موردی: سازمان جهاد دانشگاهی استان مازندران، عصر ارتباطات، شماره 17 و 18. صص 93-82.

  یداللهی فارسی، جهانگیر، کلابی، امیرمحمد و مهرابی، رزا. (1390). فرصت ها و ایده های کارآفرینی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

   

   

  منابع غیر فارسی

  Akhavan, Peyman, hosnavi, reza, snjaghi, mohammad. (2009). Ldentification of knowledge management. Critical success factors in Iranian academic research center. Educaton business and society in Iranian academic research center. Education business and society; contemporary

   middle eastern issues. Vol. 2, No. 4, pp: 276-288.  

  Alavi, M & Linder, D.E. (2001). Knowledge management and knowledge management system: conceptual foundations and researchissues. MIS Quarterly Vol. 25,No 1, pp. 107-136.

  Allameh, S. M., Zare, S., and Davoodi, R. (2011). Examining the Inpact of KM Enobers on knowledge management processes, procedia computer science, 3, 1211-1223

  Alwis, R. & Hartmann, E. (2008). The use of tacit knowledge within innovation companies: knowledge management in innovative enterprises, Journal of knowledge management, vol. 12, No. 1, pp. 133-147.

  Amalia, M & Nugroho, Y. (2010). An innoration perspective of knowledge management in a multinational Subsidiary. Journal of knowledge management, Vol. 15, No. 1, pp:71-87.

  Aujiranpongpan, S., Vadhana sind (Lu, p.) Chandra chia, A., and cooparat, p. (2010). indicators of knowledge management capability for KM effectiveness. The Journal of information and knowledge management system, 40(2), 183-203.

  Awasthi, D. (2011). Approaches to Entrepreneurship development: The Indian Experience, Journal of Global entrepreneurship research, Vol. 1,No. 2,pp. 107-123.

  Ball, S. (2005). The importance of entrepreneurship to hospitality, leisure, sport and tourism, Hospitality, Leisure, sport and Tourism Network, pp, 8-10.

  Barron, T. (2000). The merging of E-learning & knowledge management. Published by American society of Training & Development. Alexnadira, VA.

  Brockman, Beverly K, Morgan, Robert M. (2003). the Role of Existing

  Knowledge in New Product Innovativeness and Performance. Decision

  Sciences, Volume 34 Number 2, p, 390.

  Carlos, J., Rivera, A. (2011). Lascomunidades depracticay Lagestion delconosimiento. Unstudio deciptive. Revista internacional administraction and Finanzas, vol. 4, Numerol 1.

  chen, C. J. Huang, J. W & Hsiao, Y. C. (2010). Knowledge management and innovativeness, the role of organizational climate and structure. International Journal of manpower. Vol. 31. No. 8. Pp. 848-870.

  Chen, M. J., Huang, M., and cheng. Y.e. (2009). Masuring knowledge management performance using a competitive perspective. Expert systems with applications, 36, 8449-8459.

  Danaeefard, H., & selseleh, M. (2010). Measuring knowledge management sycle. Evidence from Iran. European journal of scientific Research, 41(2), 297-309.

  Darroch, J. (2005). Knowledge management and innovation Journal of knowledge management, vol. 9. No.3.

  Davenport, T. H. & prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations Manage what they know. Boston, MA: Harvard Business school press.

  Doganova, L. Eyquem, R. Mari, N. (2009). Effect of generation and application knowledge process on organizational effectives, journal homepage: www.elsevier.com/locate/respol.

  Erdil, S. Erdil, O. keskin, H. (2004). The innovation performance. Journal of Global Business and Technology, vol, 1, No. 1, pp: 1-11.

  Fernandez, I., & Leidner, D. (2008). Knowledge management. Armonk, N Y:ME. Sharp.

  Gupta, J.N., & sharma, S.K. (2004). creating knowledge Based organizations. Idea Group publishing. 1-15.

  Girdauskiene, L., & Savane Vicience, A. (2012). Leadership Role implementing knowledge transfer in creative organization. International conference on leadership. Technology and innovation management. Drocedia- Social and behavioral sciences 41, 15-22. Available at www.sciencedirect.com.

  Goldoni, V., & olivira, M. (2010). Knowledge management metrics in software development companies in Brazil. Journal of knowledge management, 14(2), 301-313.

  Gloet, M & Terziovski. (2004). Exploring the relationship between knowledge management practices and innovation performance. Manufacturing Technology management 15: pp: 402-409.

  Hales, S. (2001). Dimensions knowledge and its management. Available at: www.insighting. coouk.

  Heinonen, J. & Poikkijoki, S. A. (2006). An Entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission impossible? Journal of Management Development, Vol.25, NO.1, PP. 80-94.

  Hold, C.p. (2007). Knowledge sharing: moving away Form the obsession with best practices, Journal of knowledge management, 11(1), 36-47.

  Hsu, C.I. (2006).  Enhancing employe tendencies to share knowledge case studies of nine companies in taiwan. International Journal of information management, 26, 326-338.

  Hisig, A. (2000). Knowledge management: strategic tool, Journal of knowledge management practice.

  Hayton, J. (2005). Competing in the new economy: the effect of intellectual capital on corporate entrepreneurship in high- technology new ventures. (Article first published online), vol. 35. Pp. 137-155.

  Huili, Y. Wen Hugan, J & Tien tsai, M. (2009). Entrepreneurial orientation and firm perdormance: The role of knowledge creation process. Journal homepage: www.elsevier.com. pp: 15-25.

  Hung, Richard Yu-Yuan, Lien, Bella Ya-Hui, Fang, Shih-Chieh and Gary

  McLean. (2010). Knowledge as a facilitator for enhancing innovation

  performance Through total quality management. Total Quality

  Management, Vol. 21, No. 4, p.

  Janhonen, M., and Erik johanson, J. (2011). Role of knowledge conversion and social networks in team performance. International Journal of information management, 217-225.

  Jafari, m.,fathian, M., Jahani, a. (2008). Exporing the contextual dimension of organization from knowledge management perspective. the Journal of information and knowledge management systems, vol. 38, No. 1,pp:37-71.

  Jolly, D , & Therih, F. (2007). New venture technology sourcing Exploring the Effect of absorptive capacity, learning attitude and past performance. Innovation management, policy and practice, 9, 235-248.

  Kamask, R., & Bulutlar, F. (2010). The influence of knowledge sharning on innovation, Europen Business Review, 22, 306-317.

  Keran, R., Agarwal, P.D., and verma, A. (2013). Knowledge management : Rol of thought leaders and Junior Academia in Enhaning Research and curriculum in institution of higher Technical Education.

  king, W.R. (2009). Knowledge management and organizational learning. New York: Springer sdcience, Business Media, LLc.

  King, Wlliam. R., chung.T.R, honey, M.N (2008). Knowledge management

  and organizational learning. international journal of management

  science, OMEGA, Vol.36, p. 168

  kongpichayanon, p. (2009). Knowledge management for sustained competitive advantage in mergers and Acquisitions. Advances in Developing Human Resources, 11, 375-387.

  Lakshman, C. (2009). Organizational knowledge leadership. Leadership &

  Organization Development Journal, Vol.30, No.4, p.360.

  Lia, C., chang, S.H., and Tou, p.l. (2010). How knowledge management mediates the relationship between environment and organizational strueture. Journal of Business research, Article In press, Elsevier.

  Liao, S.H., & Wu, C.C. (2009). System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation. Expert systems with Apdications, 1096-1103.

  Liao, S.H., & Wu, C. C. (2010). The Relationship among organizational learning, and organizational performance. Inernational Journal of Business and management, 4(4), 64-76.

  Lilleore, A. M., & Hansen, E. H. (2011). Knowledge sharing enablers and barriers in pharmaceutical research and development. Journal of knowledge management 15(1), 53-70.

  Line, H.F. (2007). A stage model of knowledge management. Journal of information science, 33(6), 643-659.

  Long, J, C. (2000). Managerial concerns in knowledge management. Journal of knowledge management, vol. 5, No. 1, pp:43-57.

  Massa, S. & Testa, S. (2009). Aknowledge management approach to organizational competitive advantage evidence from the food sector. European management. Journal, 27, 128-141.

  Mitchell, R. &  Boyl, B. (2010). Knowledge creation measurement methods, Journal of khonwledge management, 14 (1), 67-82.

  MladKova, L. (2012). Leadership in management of knowledge workers. International conference of leardership. technology and innovation management, procedia-social and Behavioral Sciences, 41, 243-250.

  Monavvarian, A. (2010). Toward successful knowledge management: people Development approach. Business strategy services, 11 (1), 20-42.

  Neo, D., and chan, Y.E. (2007). A delphi of   knowledge management system: Scop of Requirements. Information and management. 46 (6), 538-567.

  Nonaka, H. (1991). The knowledge-creating company Harvard Bussiness Review, vol. 64.

  Norman M. Scarborough and Thomas W. Zimmerer (1990). Effective Small Business management. Columbus: Merrill, pp. 26-27.

  Petrusa- Ortega, E. M., Zaragoza- Saez, P., and claver- cortez, E. (2010). Conformlization, complexity and conteralization influence knowledge performance? Journal of Business Research, 63, 310-320.

  Pitzer, P.S. (2007). A knowledge management policy for alearning organization. Master of science Tnesis. Proquest Information and learning company.

  plessis, M. d. (2008). What bars organization from management knowledge successfully. Journal of Information management: 28(1), pp. 285-292.

  Ramezan, M. (2011). Examining the impact of knowledge management practices on knowledge-based results. Journal of knowledge-based innovation in china, vol. 3, No.2.

  Rivera- Vazquez, J., Flores, L., and Rogelio, F. (2009). Overcoming cultural barriers for innovation and knowledge sharing. Journal of knowledge management, 13(5), 257-270.

  Romachandrans, D; chongs, c; Lsmail, H.(2009). the practice of knowledge management process. the Journal of information and knowledge in system, vol. 30, No. 3, pp: 203-222.

  Roweley, J. (2007). The wisdom hierarchy: represenations of the DIKW hierarchy. Journal if information science, vol. 33, pp:163-180.

  sabherwal. R., & subherwal, S. (2005). Knowledge management using information Technology: Determinants of short term impact of firm value. Decision Science, 36 (4), 531-567.

  Sarin, S. & McDermott, C. (2003). "The effect of team leader characteristics on

  learning, knowledge application, and performance of cross-functional

  new product development teams", Decision Sciences, Vol.34, No.4, p.

  725.

  Scarbrough, H. (2003). Knowledge management, HRM and the innovation

  Process. International Journal of Manpower, Vol.24, No. 5, p.502.

  Sedera, D., & Gable, G. G. (2010). Knowledge management competence for enterprise system success. Journal of strategic information system, 19,226-306.

  Shankar, R., sing, M.D., Gupta, A. & Narian, R. (2003). Strategic planning for knowledge management implementation in Engineering Firms. Available at: www.emeraldinisght.com.

  Sinclair, N. (2008). The changing face of KM. The journal of information and knowledge management systems, vol.38, No. 1, pp. 22-39.

  Sousa, C.A., & Hendriks, p. (2006). The need for grounded theory in developing a knowledge based view of organizations. Organizational Research methods, 9(3), 315-339.

  Sun, P. (2010). Five critical knowledge management organizational themes. Journal of knowledge management, 14, 507-523.

  Wiig, C.K. (2002). Knowledge management in Public Administration. Journal of knowledge management, 6(3), 224-239.

  Wolcott, R., & Lippitz, M. (2007). The Four models of corporate entrepreneurship. MIT Sloan Management Review, 49(1), 74-82.

  Wang, S., & Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 20, 115–131.

  Wang, Z., Wang, N. (2012). Knowledge sharing, innovation and firm performance. Expert Systems with Applications, 39 , 8899–8908.

  Yu, S.H, Young, Gu & Kim, M. Y. (2007). Do we know what really drives KM performance? Journal of knowledge management, vol. 8. No. 4, pp. 379-400.

  Zhou zheng, k. (2011). How knowledge affects radical innovation: knowledge base market knowledge acquisition, and Internal knowledge sharing. Strategy management Journal.


تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, پروژه درباره پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه¬های خصوصی شهر تهران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در تربیت بدنی و علوم ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه ­های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش­های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه­ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: MBA (زمستان 1390) چکیده : امروزه دانش منبع اصلی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون تولید علم و دانش و مدیریت آن است. در این میان، سازمان های دانشی همچون سازمان های تحقیقاتی نیز نیازمندند تا در این محیط متلاطم با بکارگیری ابزار مدیریت دانش به خلق نوآوری کمک نمایند. برای تحقق این هدف، این گونه سازمان ها با انبوهی از موضوعات مدیریت دانش ...

چکيده :               امروزه دانش منبع اصلي قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان امروز مرهون توليد علم و دانش و مديريت آن است.  &

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A. گرایش : تحول چکیده: با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان و همچنین تحولاتی که در شرایط رقابتی و تکنولوژیک پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت صنعتي ( گرايش توليد) (مطالعه موردي دانشگاههاي استان هاي سمنان و گلستان)  تابستان 1391 چکيده: در سيستم اقتصادي جهان و رقابت روز افز

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

  پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت کارآفريني 91شهريور  چکيده: بررسي­ها نشان مي دهد در سال­هاي اخير گرايش به کارآفريني و مباحث مربوط به آن در کشور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (M.A) گرایش استراتژیک چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان مرکز آموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب می­باشد. برای این منظور مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و تاکوچی در چهار بعد؛ اجتماعی­نمودن دانش سازمانی، بیرونی­سازی دانش سازمانی، پیوند و ترکیب دانش سازمانی، درونی­سازی دانش سازمانی تعریف و در این راستا یک ...

  پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A( مديريت دولتي گرايش منابع انساني تابستان 91 چکيده دانش در دنياي پيشرفته امروز سازمان ها، به سرعت در حال تبديل شدن به مزيت رقابت

پایان نامه­ ی دوره کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت بازرگانی(گرایش تحول) چکیده مدیریت دانش در آموزش عالی مجموعه­ای از فرآیندهای سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این مؤسسات حمایت کرده و دست‌یابی به اهداف سازمانی و دانشگاهی را ممکن می­سازد. بدین منظور و به جهت مدیریت مناسب دانش سازمانی، ابزاری مناسب نیاز است که بتوان با استفاده از آن از میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان ...

ثبت سفارش