پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA

word 6 MB 30879 168
مشخص نشده کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قبل:۶۷,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش : سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

  چکیده

  رشد ناموزون و توسعه غیراصولی شهری به علت عدم تناسب بین کاربری های مختلف شهری و نبود مدیریت واحد شهری، باعث مشکلاتی در سیستم شهری در منطقه سه (در محدوده میدان ونک) گردیده است.

  در این منطقه عدم ایجاد پارکینگ های کافی هم زمان با توسعه معابر و کاربری های شهری، باعث معضلاتی در سیستم حنل و نقل و ترافیک شهری شده است، به طوری که با اشغال معابر به وسیله توقف های حاشیه ای ، ترافیک روان در منطقه مورد مطالعه را با مشکل مواجه نموده و نیاز به افزایش ظرفیت معابر و اختصاص فضای بیشتر به ترافیک روان، مکانیابی محل های مناسب برای احداث پارکینگ های غیر حاشیه ای را در جهت کاهش میزان توقف های حاشیه ای در این منطقه ضروری ساخته است.

  در این پژوهش با اعمال ضوابط و معیارهایی همچون فاصله از مراکز جاذب جمعیت، فاصله از معابر، و کاربری های مناسب برای احداث پارکینگ و با اعمال محدودیت هایی مثل فاصله از گسل ها و کاربری های نا مناسب برای احداث پارکینگ سعی شده است که محل های بهینه و مناسب برای احداث پارکینگ در منطقه مطالعاتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS مشخص می شود.

  برای این منظور ابتدا معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یاAHP  وزن دهی شده و با توجه به وزن های حاصله، بهترین مکان برای احداث پارکینگ با استفاده از روش ( Ordered Weighted Average ) OWA  فازی و تلفیق دو روشAHP  و OWA (FUZZY AHP-OWA ) مشخص گردیده است. و در نهایت مشاهده شد که روش FUZZY AHP-OWA نتایج دقیق تر و علمی تری را به ما می دهد.

  کلیات تحقیق

  1-1مقدمه

  شهرها مکان هایی با تراکم بالای جمعیتی ، تمرکز فعالیت های اقتصادی، و ساختارهای فضایی پیچیده بوده که به وسیله ی سیستم حمل ونقل شهری حمایت می شوند.حجم بالای ترافیک یکی از رایج ترین مشکلات حمل ونقل شهری درشهرهای بزرگ می باشد.افزایش تعداد اتومبیل در صورت عدم پیش بینی لازم تقاضای پارک را در مکان هایی افزایش می دهد که اغلب ناتوان از پاسخ گویی به چنین نیازهایی می باشند(2004،14،viana). ترافیک ساکن یکی از مشکلات عمده در حمل ونقل بوده که امروزه به عنوان یکی ازمعضلات اصلی برخی شهرهای بزرگ محسوب می گردد(2001،179،hensher). پارکینگ ها ازجمله زیرساخت های شهری بوده که توجه چندانی به آن نشده است.کمبود پارکینگ درشهرها باعث توقف خودروها درکنارخیابان ها (پارک های حاشیه ای) گردیده، بدین ترتییب عملا سطوحی که باید در اختیار ترافیک سواره قرار گیرد به محل توقف تبدیل گردیده که عملا باعث افزایش ترافیک معابر می شود(متکان ،1384، 14).  امروزه یافتن جای پارک به عنوان یکی از مسائل اصلی در شهرهای بزرگ با جمعیت فشرده می باشد(2008،433،benson)، استفاده از فناوری های نوین مانند احداث پارکینگ های طبقاتی پاسخی به مشکل فوق می باشد. با استفاده از این نوع پارکینگ ها می توان مدیریت بهینه ای درافزایش خدمات دهی به حجم زیادی از خودروها را اعمال نمود(نخعی پور،1389،50). مکانیابی واحداث پارکینگهای طبقاتی یکیاز نیازهای اساسی شهرهای امروزی بویژه شهرهای بزرگ می باشد.اگر این عمل بدون توجه به اثرات و روابط متقابل بین کاربری ها صورت پذیرد ممکن است نه تنها از مشکلات موجود نکاسته بلکه خود باعث ایجاد مشکلات عدیده دیگری میگردد(نایینی،35،1383). آنچه که باید مورد توجه جدی قرارگیرد موقعیت بهینه فضا- مکانی پارکینگ های جدید بوده به طوری که کارایی بالایی را به دنبال داشته باشد.ناحیه شش منطقه سه شهر تهران به لحاظ نقش فرامنطقه ای بسیاری از کاربری ها، تکیه بر معابر شریانی اصلی و فرعی در غالب ساعات روز به ویژه در زمان اوج ترافیک با هجوم سنگین خودروها و کندی کشش مواجه می باشد، که از مهم ترین دلایل آن عدم فازبندی مناسب حرکات در تقاطع ها، عدم کنترل و ساماندهی پارک حاشیه ای، به ویژه کمبود پارکینگ اشاره نمود. ازآنجایی که در اکثر مکان یابی های انجام شده به روش سنتی و با در نظر گرفتن معیارهای محدودی انجام گردیده، هدف این پژوهش ترکیب معیارهای کمی وکیفی با استفاده از مدل فازی و انتخاب بهترین محدوده مکانی–فضایی جهت احداث پارکینگ طبقاتی در منطقه مورد مطالعه می باشد.

  1-2بیان مسئله)مساله اصلی تحقیق(

  با در نظرگیری این مطلب که میزان مدت توقف هر اتومبیل معمولا بیشتر از مدت زمانی است که حرکت می کند و هم چنین اینکه، هر وسیله ی نقلیه ی شخصی فقط بین 5 تا 10 درصد عمر خود را در حرکت است، لزوم ایجاد پارکینگ های محله ای بیشتر احساس می شود(2008،130،kligmam). شهر تهران از جمله شهرهایی است که این مسائل در آن به شدت به چشم میخورد،در این شهر روزانه مقادیر هنگفتی سوخت ملی،وقت و هزینه مردم برای جست و جوی فضای خالی جهت پارک و دستیابی به فضای امن برای پارک های طولانی مدت شبانه اتلاف می شود. بسیاری از پارکینگ های موجود در این شهر، سازگاری متناسبی از نظر اندازه و موقعیت با کاربری های مجاور ندارند و مطلوبیت و بازدهی مکان در آن ها لحاظ نشده است.

  امروزه مکانیابی پارکینگ های عمومی بیشتر به صورت سنتی و با در نظر گرفتن تعداد محدودی از پارامترهای موثر مانند قیمت زمین و مشکل آزاد سازی زمین،صورت می گیرد که این امر باعث عدم کارایی مناسب این پارکینگ ها می شود. لذا لازم است در مکانیابی پارکینگ ها از سیستم های جدیدی که توانایی تجزیه و تحلیل تعدائ ریادی پارامتر را به صورت هم زمان دارند، استفاده شود. یکی از این سیستم ها، سیستم GIS  می باشد.(کریمی، عبادی، احمدی ،  :1387 .(12

    انتخاب محل پارکینگ های طبقاتی یکی از مسایل کلیدی در کلان شهرهایی همچون تهران می باشد. این مشکل  می‌بایست با توجه به یک سری از معیارها بررسی گردد. برای دستیابی به این هدف، پارامترهایی همچون فاصله از مراکز جذب سفر، فاصله از راه های دسترسی و مسیرها، قیمت زمین، کاربری مناسب برای تاسیس پارکینگ و سایر پارامترها بکار گرفته خواهد شد.(متکان، شکیبا، پورعلی،عبادی ، 1388)

  در نتیجه، برنامه ریزی برای مکان یابی بهینه ی پارکینگ محله ای تحت مالکیت افراد ساکن، از نظر کمی و کیفی ضروری است. محوطه سازی مناسب این پارکینگ های محله ای، هماهنگ سازی با کاربری های مجاور، دسترسی آسان و هدایت بخشی از درآمدهای شهرداری در جهت احداث پارکینگ محله ای در این شهر، از موارد مهم مطالعاتی به شمار می آید. در این راستا استفاده از سیتم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می تواند در مطالعه سیستماتیک اطلاعات متنوع و حجم حاصل از تجزیه وتحلیل داده های توصیفی و فضایی موثر و کارآمد باشد. نرم افزار (GIS) می تواند به سازماندهی و تحلیل همزمان اطلاعات انبوه، پردازش، تجزیه و تحلیل و نهایتاً تولید خروجی های مناسب به صورت نقشه، جدول و یا نمودار بپردازد. این سیستم یکی از ابزارهای بسیار مهم در برنامه ریزی شهری به شمار می آید و می تواند با مکان یابی کاربری های گوناگون در اراضی شهری از جمله: مکان یابی بهینه ی پارکینگ محله ای کارساز باشد. در این پژوهش برآنیم که منطقه 3 –ناحیه 6 شهر تهران را مورد مطالعه قرار دهیم در این محدوده که شامل میدان ونک ، خیابان گاندی و محدوده های پیرامون آنها می باشد،شامل سازمان ها و ادارات بسیار و پارک های بزرگ و جاذب جمعیت می باشد و به دلیل نبود پارکینگ، وسایل نقلیه در حاشیه خیابان ها پارک کرده و بسیاری از وسایل نقلیه بدون جای پارک باقی می مانند و باعث ترافیک و نمای بد خیابان ها می شوند. همچنین به دلیل وجود میدان ونک در منطقه مورد مطالعه که یکی از میدان های اصلی و بزرگ شهر تهران می باشد، روزانه جمعیت زیادی به این منطقه سفر می کنند .

  دراین تحقیق سعی بر آن است که  با دخالت دادن معیارها و فاکتورهای مهم و موثر در مکانیابی پارکینگ و با استفاده از روش‌ تحلیل سلسه مراتبیAHP و روش میانگین گیری وزنی درجه ای یا OWA، محل های مناسب برای پارکینگ های عمومی طبقاتی در سطح محدوده مورد مطالعه مکانیابی و  پیشنهاد خواهد شد تا با یاری خداوند گامی در جهت حل این مشکل در این منطقه برداشته شود.

  1-3اهمیت و ضرورت تحقیق

  ضرورت انجام این تحقیق ،جمعیت زیاد منطقه، جاذب جمعیت بودن آن به علت وجود پارک های بزرگ و اصلی شهر، وجود سازمان ها و ادارات متعدد و رفت و آمد زیاد مردم به این منطقه می باشد.

  طبق نمودار شماره 1-1 منطقه مورد مطالعه در بین دیگر مناطق تهران بعد از منطقه 6، دارای بیشترین کمبود از لحاظ میزان نیاز به پارکینگ بوده،لذا انتخاب مکان هایی بهینه جهت احداث پارکینگ طبقاتی در این منطقه امری لازم و ضروری می باشد.

  نمودار 1-1 میزان پارکینگ های موجود و تقاضای پارکینگ(کمبود)در مناطق 22 گانه تهران ماخذ: مرکز مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، 1389

  4-1 اهداف تحقیق

  1-4-1هدف علمی تحقیق

  هدف علمی در این تحقیق مکانیابی پارکینگ طبقاتی به روش فازی  OWA می باشد. در این روش ما به وسیله وزن های بدست آمده از مدل  AHP و اعمال آنها در روش فازی    OWA به انتخاب مکان مناسب و  دارای شرایط قابل قبول برای احداث پارکینگ اقدام خواهیم کرد.

  1-4-2 هدف کاربردی تحقیق

  -کاهش ترافیک عبوری در معابر شهری از طریق کاهش استفاده از پارکینگ های حاشیه ای

  - صرفه جویی در مصرف سوخت وسایل نقلیه

  -ارتقاء بهره وری از زمین و تامین خدمات و…اقتصادی نمودن ایجاد پارکینگ و فروش آن

   

  1-5سوالات تحقیق

  1-آیا منطقه پیشنهادی منطقه‌ای مناسب برای ساخت پارکینگ طبقاتی می‌باشد؟

  آبا  روش های AHP و OWA در مکانیابی پارکینگ طبقاتی روش های کارآمدی هستتد؟

  آیا تلفیق دو روش AHP و OWA یعنی روش  FUZZY AHP-OWAدر مکانیابی پارکینگ طبقاتی روش کارآمدی است؟

  آیا مکان های منتخب با واقعیت هم خوانی دارند.؟

   

  فرضیات تحقیق

  فرضیه اول: منطقه پیشنهادی منطقه‌ای مناسب برای ساخت پارکینگ طبقاتی می‌باشد.

  فرضیه دوم: روش های AHP و  OWA در مکانیابی پارکینگ طبقاتی به تنهایی روش های  زیاد کارآمدی نیستند.

  فرضیه سوم: تلفیق دو روش AHP و OWA یعنی روش  FUZZY AHP-OWAدر در مکانیابی پارکینگ طبقاتی روش کارآمدتری است.

  فرضیه چهارم: مکان های منتخب با واقعیت هم خوانی دارند.

   

  1-7روش انجام تحقیق

  تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد.در  ابتدا، با انجام مطالعات کتابخانه ای و نیز استفاده از مراجع معتبر علمی اینترنتی و مرور مطالعات مربوطه صورت گرفته در این موضوع، به تنظیم اهداف، سوالات، متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته شد .در مرحله دوم به بررسی وضع موجود پارکینگ در منطقه مورد مطالعه (عرضه و تقاضای آن) و برآورد میزان پارکینگ مورد نیاز در یک روز، پرداخته می شود. در مرحله بعدی معیارها و زیر معیارها را برای انتخاب مکان مناسب پارکینگ مشخص می کنیم. برای تعیین میزان اهمیت زیر معیارها وزن هر کدام را با استفاده از مدلAHP  تعیین سی کنیم و سپس به وسیله روش OWA وزن نهایی را برای معیارها محاسبه کرده و درنهایت لایه های ساخته شده را در GIS باهم ترکیبOverlay می کنیم و نقشه مکان های مناسب احداث پارکینگ را ترسیم می کنیم.

   

   

   

   

   

  خلاصه ای از پژوهش

  فصل دوم

  فصل چهارم

  فصل سوم

  فصل پنجم

  ادبیات تحقیق

  پیشینه تحقیق مکان یابی با   GIS ومدل فازی

  پیشینه تحقیق مکان یابی

  روش تحقیق

  مفاهیم و تعاریف

  قلمرو تحقیق

  ابزار گردآوری و روش تجزیه و تحلیل داده ها

  نتیجه گیری

  تجزیه و تحلیل داده ها

  وزن دهی معیارها بوسیله روش OWA

   

  وزن دهی معیارها بوسیله روش AHP

  مقایسه روش های وO WAو  FUZZY AHP-OWAو AHP

  وزن دهی معیارها بوسیله FUZZY AHP-OWA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  شکل 1-1 فلوچارت خلاصه ای از پژوهش

   

   

   

  فصل دوم

  ادبیات و مبانی نظری تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1 مقدمه

  محققین در هر زمینه تحقیق، ابتدا با مطالعه تحقیقات انجام گرفته پیشین در ارتباط با موضوع تحقیق خود، چندین هدف را دنبال می کنند. آنها بر مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات مربوط به زمینه تحقیق خود تسلط پیدا کرده و همچنین، ذهن خوانندگان و مخاطبان پژوهش خود را آماده پذیرش و درک فرایند تحقیق می کنند. علاوه بر این، مرور تحقیقات صورت پذیرفته مشابه، محقق را با زوایای مختلف تحقیقات صورت پذیرفته در موضوع مورد نظر آشنا کرده و وی را از انجام کارهای تکراری و غیر ضروری باز داشته و کارهای نادیده مانده سایر تحقیقات پیشین را به منظور پرداختن به آنها برای وی آشکار می سازد. بطور کلی (( هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است))(خاکی،1384 :165).

  در تحقیق حاضر در فصل دوم ابتدا به تعریف مکان یابی، سپس به مرور تحقیقات صورت پذیرفته مشابه یا ادبیات و  پیشینه تحقیق می پردازیم و سپس در فصل سوم مفاهیم و روش های مورد  استفاده در تحقیق را معرفی و تعریف می نماییم.

   

  2-2تعریف مکان یابی:

  مکانیابی، انتخاب مکان مناسب برای یک فعالیت در سطح شهر یکی از تصمیمات پایداری برای انجام یک طرح گسترده است که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاه  های مختلف می باشد از آنجا که مکان یابی نیاز به اطلاعات و اهمیت زیادی دارد ، حجم بزرگی از اطلاعات جزئی برای معرفی مکانهای مختلف باید جمع آوری ، ترکیب و تجزیه و تحلیل شوند تا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است در انتخاب تأثیر داشته باشند صورت پذیرد. بنا بر این درمقیاس شهر مکان یابی فعالیتی است که قابلیت ها و توانایی های یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر کاربری های شهر برای انتخاب مکانی مناسب برای کاربری خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد(کریمی، 9:1382)

  قابلیت ها و توان های یک مکان با توجه به این که برای چه مفاهیمی در نظر گرفته شود متفاوت خواهد بود، بنا بر این بسته به نوع کارکرد مورد نظر باید شاخص ها با  معیارهایی تلفیق شود تا توان مکان با توجه به آن مورد بررسی قرار گیرد.

  این شاخص ها و معیار ها نسبت به نوع کاربرد متفاوت هستند اما  همه آنها در جهت انتخاب مکان مناسب همسو می شوند ؛ استفاده از این شاخص ها نیاز به داشتن اطلاعات صحیح و کامل  از مکان دارد و دستیابی به اطلاعات نیازمند تحقیقات گسترده و جامع می باشد. بطور کلی مکان یابی فعالیتی است که استعداد های فضایی و غیر فضایی یک سرزمین را شناسایی کرده وامکان انتخاب مکان مناسب برای کاربری  خاص را فراهم می اورد.

  مکا نیابی فعالیتی است که قابلیت ها و توانای یهای یک منطقه یا ناحیه شهری را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی برای کاربردهای خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. شاخص های مورد استفاده در مکان یابی نسبت به نوع کاربرد، متفاوت هستند اما همه آن ها در جهت انتخاب مکان مناسب همسو می شوند. استفاده از این شاخص ها نیاز به داشتن اطلاعات صحیح و کامل از مکان دارد و دستیابی به اطلاعات، نیازمند تحقیقات گسترده و جامعی است که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، جمع آوری شده و با ارزیابی آن ها، امکان تصمیم گیری وجود دارد (مهجری،1386) روش های مکانیابی توسعه شهری با توجه به موقعیت مکانی یا جغرافیایی و وسعت و اندازه توسعه و نوع کاربری های پیشنهادی از همدیگر متمایزند. چنان که مکان یابی یک نوع کاربری خاص مدنظر باشد، مکان بهینه باید همراه با شرایط و وضعیت کاربری های همجوار و احیاناً برخی پیشنهادهای تغییر کاربری ها در جهت هماهنگی و همخوانی با کاربری مکان یابی شده، ارائه شود(شهابیان،1376)

  کلیه نظریه های مکان یابی با به کارگیری تکنیک های مختلف سعی م یکنند که عوامل مؤثر بر استقرار فضایی فعالیت های گوناگون شهری را بشناسند. مدل های مکا نیابی توسط افراد متعدد در محی طهای مختلف ارائه شده است که هرکدام با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی در زمان های متفاوت به کار رفته است. انسان همیشه مایل بوده است که با توجه به هزینه کمتر و سود بیشتر و دسترسی به منابع، مکان فعالیت خود را در نظر بگیرد. بنابراین نکته ای که باید درباره نظریه های مکان یابی و ساختار شهر ذکر شود این است که تمام آن ها بر اصول مکانیسم بازار مبتنی هستند (سلطانی،1383)

  در تعیین مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین یا هر نوع فعالیت شهری، دو عامل هدایت کننده یعنی عامل رفاه اجتماعی و عامل رفاه اقتصادی ملاک سنجش قرار می گیرند. بر اساس این دو عامل کلی، شش معیار سازگاری، آسایش، کارایی، مطلوبیت، سلامتی و ایمنی ملاک برنامه ریزی کاربری زمین شهری قرار م یگیرد(سعیدنیا،1378)

  آنچه در فرآیند مکان یابی مهم جلوه م یکند، تبیین معیارهای اصلی مرتبط با موضوع مورد بررسی در مکان یابی است. این معیارها قابلیت تعمیم پذیری در بسیاری از پروژه های مشابه را دارند اما پس از تبیین معیارهای اصلی، تعریف زیرمعیارهای مرتبط با موضوع و موقعیت محلی مکان یابی، فرآیند مکان یابی را خاص آن موضوع و منطقه می کند.(آراسته ، عزیزی،1390)

  تحقیقات بسیاری پیرامون مکانیابی پارکینگ در جای جای جهان صورت پذیرفته است، که بیشتر این تحقیقات به صورت سنتی و با در نظر گرفتن تعداد محدودی از پارامترهای موثر مانند قیمت زمین و مشکل آزاد سازی زمین،صورت گرفته است.اما در خصوص مکانیابی پارکینگ ها با استفاده از مدل فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی ،ما شاهد تحقیقات محدود تری می باشیم. بدین لحاظ جستجوی تحقیقات پیشین درمورد موضوع تحقیق حاضر ، با دشواری هایی روبرو می باشد با این حال به منظور آمادگی ذهنی مخاطب و نیز مقدمه ای به منظور بررسی سوابق مطالعاتی پیرامون مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHPوOWA وسیستم اطلاعاتی جغرافیائی، ذکر چندین نمونه مطالعاتی صورت پذیرفته لازم و ضروری به نظر می رسد.

   

  2-3اهمیت مکان یابی:

  اصولاً مکان یابی به فعالیتی گفته می شود که در آن قابلیتها و تواناییهای یک منطقه حاضر از نظر وجود زمین مناسب و کافی و مرتبط بودن آن با سایر کاربریهای شهری و روستائی برای انتخاب مکانی مناسب جهت کاربری مورد نظر تجزیه و تحلیل می شود. با توجه به تعریف فوق، در رابطه با مکان یابی می توان چنین بیان داشت که مکان گزینی و مکان یابی همانطور که در بررسی تغییر و تحولات مکان یابی بیان خواهد شد، عمری طولانی به قدمت بشر دارد، چرا که انسان همواره در تلاش بوده است تا محیط اطراف خود را بهتر بشناسد و با شناخت بهتر محیط، از آن در جهت یافتن مسکن مناسبتر و با تامین بهتر مواد غذایی مورد نیاز خود و اطرافیانش استفاده کند.

  پر واضح است که با گسترده تر شدن و پیچیده تر شدن نیازهای بشر درطول زمان، بتدریج کار مکان – یابی نیز پیچیدگی بیشتری یافته است و لزوم استفاده از ابزارها و روشهای پیچیده تر و همچنین برنامه ریزی دقیق تر بیشتر شده است، به نحوی که در حال حاضر در بسیاری از موارد، لازمه ی انجام کار مکان یابی وجود برنامه دقیق و منظم می باشد، که در این راستا استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی می تواند کمک زیادی به تسریع این فرایند نماید هرچند که بایستی خاطر نشان کرد در بسیاری از موارد بدون استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان مکان یابی صحیح ناممکن و یا حداقل بسیار دشوار است .لازم به توضیح است اگر چه در رابطه با مکان یابی، معیارهای مورد استفاده با توجه به نوع کاربرد با یکدیگر متفاوت می باشند اما همه ی آنها در جهت یافتن مکان مناسب برای کاربری مورد نظر همراستا می شوند، بدیهی است برای استفاده از شاخصها و معیارهای مورد نظر در مکان یابی ها و از آن جمله مکان یابی مدارس، در اختیار داشتن اطلاعات صحیح و کامل از مکان ضرورت دارد، اطلاعاتی که دستیابی به آنها مستلزم انجام تحقیقات گسترده ای می باشد، و باز هم بدیهی است که فقط بعد از تجزیه و تحلیل و ترکیب اطلاعات بدست آمده و ارزیابی آنهاست که می توان در مورد مکان مورد نظر برای پروژه ای خاص اظهار نظر کرد.

   

  2-4 تاریخچه مکان یابی:

  بطور کلی همانطور که اشاره شد، مکان یابی و مکان گزینی سابقه ی بسیار طولانی در تاریخ حیات بشر بر روی کره زمین دارد، آنچنانکه توجه به جمع آوری داده های مربوط به توزیع فضائی عوارض مهم سطح زمین، حتی در انسانهای اولیه، به دلیل لزوم بدست آوردن غذا و یافتن مسکن و مبارزه با شرایط محیطی و همچنین مقابله با دشمنان و یا جانوران وحشی وجود داشته است . بدیهی است که با سازمان یافتن جوامع بشری، لزوم گردآوری داده های مربوط به توزیع فضایی عوارض مهم سطح زمین افزایش یافت ، آنچنانکه از روزهای اولیه ی تمدن تا دوران متاخر ، این دوره ها که معمولاً توسط دریانوردان، جغرافیدانان و نقشه برداران جمع آوری می گردید بوسیله ی نقشه کشها بصورت تصویر در می آمد، و اصولاً نقشه برای توضیح و تشریح مناطق دور دست مورد استفاده ی دریانوردان و برنامه ریزان نظامی قرار می گرفت . بطوریکه در روم قدیم نقشه برداران گروه خاصی از کارمندان دولت به شمار می رفتند.

  از قرن هجدهم بسیاری از کشورها(به ویژه کشورهای اروپایی) به اهمیت تهیه ی نقشه های سازمان یافته از سرزمین های خود پی بردند. که نتیجه ی این امر تهیه ی انواع مختلف نقشه برای کاربردهای مختلف و از آن جمله استفاده در امر مکان یابی، در این کشورها و توسعه ی امر نقشه برداری و همچنین تهیه و تولید نقشه در این مناطق شد.

  در قرن بیستم با استفاده از فنون مختلف عکسبرداری ، امکان تهیه ی نقشه ی مناطق وسیع با دقت زیاد فراهم شد، افزایش استفاده از منابع طبیعی و همچنین افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی نیز لزوم تهیه ی نقشه های مختلف را برای کاربردهای مختلف افزایش داده است که در بسیاری از این موارد نیز ترکیب و تلفیق نقشه ها با یکدیگر لازم بوده است(طاهرکیا، 1376).

  طبیعی است که در نقشه ها پایگاه اطلاعات مکانی بصورت ترسیمی بر روی کاغذ می باشد و اطلاعات بصورت نقاط، خطوط و سطوح کدگذاری می شوند و واحدهای جغرافیایی را با به کارگیری ابزارهای مختلف دیداری مثل نشانه ها، رنگها یا کدهای متنی نمایش می دهند که معنای هر کدام در راهنمای نقشه توضیح داده می شود و آنگاه که حجم اطلاعات بیشتر از گنجایش راهنما می باشد در یادداشت ضمیمه ارائه می شود. بدیهی است که این امر به هنگام جمع آوری، کدگذاری و به کارگیری اطلاعات موجود در نقشه چند اشکال ایجاد می نماید:

  1- تهیه کنندگان نقشه مجبورند میزان داده های اولیه را کاهش دهند و یا آنها را طبقه بندی کنند تا قابل فهم و ارائه شوند، که نتیجه ی این امر، حذف بسیاری از جزئیات می باشد.

  2- برای استفاده موثر از نقشه لازم است نقشه بسیار دقیق و در عین حال در موضوعات پیچیده، بسیار گویاتر ترسیم شود.

  3- اطلاعات مربوط به مناطقی که باتوجه به مقیاس نقشه وسیع هستند، می بایست درچند برگ نقشه ارائه شود، که در نتیجه در بسیاری از موارد منطقه مورد نظر در دو یا چند نقشه ی مجاور واقع می شود.

  4- هنگامی که داده ها بر روی نقشه قرار می گیرند بازیابی و ترکیب آنها با سایر داده های مکانی ارزان و آسان نیست.

  5- از آنجاکه نقشه ی چاپ شده دارای اطلاعات ثابت می باشد تحلیل فضایی کمی واحدهای مشخص شده در نقشه های موضوعی بدون ضبط دوباره اطلاعات تازه برای منظوری خاص، بسیار مشکل است .

  به دلیل وجود همین مشکلات از آغاز دهه ی 1960 روشهای مختلفی در رابطه با تهیه ی نقشه شکل گرفت، از جمله ی این روشها می توان استفاده از کامپیوتر در تهیه ی نقشه را نام برد که در این رابطه کشورهای کانادا و ایالات متحده قبل از دیگر کشورها و در همان اوایل دهه ی 60 میلادی به این کار اقدام کردند.

  در این زمینه در سال 1963 یک محقق آمریکائی بنام هاوارد فیشر  برنامه ای تحت عنوان SYMAP ابداع کرد که مخفف SYnagraphic MAPping system می باشد. این برنامه شامل ابزارها و دستورالعملهائی  برای تجزیه ی داده های دستکاری شده برای درون یابی خطوط تراز و هم ارز و نشان دادن نتایج حاصل به طرق گوناگون، با چاپ مجدد علایم چاپگر خطی برای تهیه ی نقشه های سیاه و سفید مناسب بود. به دنبال آن برنامه های دیگری نیز طراحی شدند که کار تلفیق نقشه ها را با سرعت بیشتری می توانستند انجام دهند، ضمن آنکه به تدریج امکان عملیات دیگر مکانی و همچنین امکان تجزیه و تحلیل های منطقی با استفاده از کامپیوتر نیز شکل گرفت.

  بدیهی است پیشرفتهای دهه های گذشته در زمینه های مختلف از جمله کارتوگرافی ، طراحی به کمک کامپیوتر و همچنین گرافیک کامپیوتری، نقشه برداری و فتوگرامتری، درون یابی از داده های نقطه ای و همچنین پیشرفت در تکنولوژی سنجش از دور همگی بر پیشرفت سیستم های اطلاعات جغرافیایی موثر بوده اند. طوریکه در حال حاضر می توان با کمک سیستم های اطلاعات جغرافیایی به راحتی به داده ها دسترسی داشت، آنها را تغییر شکل داد و یا با تاثیرهای متقابل به کار گرفت(طاهرکیا، 1376).

   

  2-5 استفاده از GIS در مکانیابی

  بطور کلی مجموعه عملیات مربوط به جمع آوری و ذخیره و ترکیب داده ها و اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، (که در رابطه با امر مکان یابی شاخص ها و استانداردهای خاص مرتبط با مکان یابی را نیز در بر می گیرد) به روش سنتی و دستی نیازمند ارائه فعالیتی وقت گیر و خسته کننده است. چرا که اطلاعات لازم در مورد اهداف ، روشها و استانداردها برای هرنوع مکان گزینی نیازمند وجود داده های فراوان و متنوع موضوعی در رابطه با مسائلی چون : مکان گزینی خاص مورد نظر، همینطور تعیین اندازه و چگونکی استفاده از کاربری و به همین نحو چگونگی مدیریت داده ها می باشد. و به همین دلیل نیز انجام عملیات بصورت سنتی و دستی علی رغم صرف وقت و انرژی زیاد ممکن است به نتیجه ی مورد نظر نرسد. بنابراین ایجاد یک سیستم دقیق با کارائی بالا در رابطه با اطلاعات در برنامه ریزی های فضایی واجد اهمیت بسیار زیادی است.بایستی در نظر داشت که علت نیاز به سیستم دارای کارائی بالا آن است که برنامه ریزی های فضایی برای کاربری های خاص (همانند کاربری آموزشی)معمولاً نیازمند طی فرایندی با مراحل مشخص می باشد که این فرایند از یک طرف نیاز به اطلاعات خام و از سوئی دیگر نیاز به تحلیل خاص خود دارد، همچنین بدیهی است که درصورت عدم دسترسی به موقع به اطلاعات لازم فرایند مورد نظر بطور کامل طی نخواهد شد.

  سیستم اطلاعات جغرافیائی باتوجه به داشتن کارائی بالا در ذخیره سازی اطلاعات جمع آوری شده و همینطور سرعت و کارائی بالا در تجزیه داده ها براساس موارد مورد نیاز، و تحلیل آنها با رعایت تمامی استانداردهای مورد نظر می توانند بعنوان کمک بسیار موثری در تکمیل فرایند مکان یابی و رسانیدن آن به نتیجه ی مطلوب محسوب شوند. در نتیجه با بکار بردن سیستم های اطلاعات جغرافیائی سرعت، و به همین نحو دقت عملیات مربوط به مکان یابی نیز به صورت موثری افزایش می یابد. از سالهای آغازین دهه 60 میلادی استفاده از کامپیوتر در ذخیره اطلاعات و ترکیب تجزیه و تحلیل آنها شروع شد که به تدریج با پیشرفته تر شدن کامپیوترها و همچنین گسترش روشهای استفاده از کامپیوتر و توسعه ی سیستم اطلاعات جغرافیائی، در حال حاضر از سیستم های اطلاعات جغرافیائی به نحو مفیدتری در امر مکان یابی ها استفاده می شود.

  اولین کارهای مربوط به مباحث مکان یابی توسط لانهارد و وان تونن  انجام شد. کلیه نظریه ها با بکارگیری تکنیکهای مختلف سعی می کنند که عوامل موثر بر استقرار فضایی فعالیتهای گوناگون شهری را بشناسند.  مدلهای مکان یابی توسط افراد متعدد در محیط های مختلف ارائه شده است که هر کدام باتوجه به شرایط اقتصادی،اجتماعی و سیاسی و محیطی در زمانهای متفاوت بکار رفته است. انسان همیشه مایل بوده است که باتوجه به هزینه کمتر و سود بیشتر و دسترسی به منابع، مکان فعالیت خود را در نظر بگیرد. بنابراین نکته ای که باید درباره نظریه های مکان یابی و ساختار شهر ذکر شود این است که تمام آنها بر اصول مکانیسم بازار مبتنی هستند.

   

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  فهرست جداول

  فهرست نمو دارها

   

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه

  1-2 بیان مسئله )مساله اصلی تحقیق    (

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

  1-4 اهداف تحقیق

  1-4-1هدف علمی تحقیق

  1-4-2هدف کاربردی تحقیق

  1-5سوالات تحقیق

  1-6 فرضیات تحقیق

  1-7روش انجام تحقیق

  فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

  2-1مقدمه

  2-3بررسی سوابق مطالعاتی

  2-2-1پیشینه تحقیق مکانیابی

  2-2-2پیشینه تحقیق مکانیابی پارکینگ به کمک GIS و مدل فازی

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 مقدمه

  3-2 روش تحقیق

  3-3مفاهیم و تعاریف روش ها

  3-3-1 سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی

  3-3-1-1 تعاریف سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی

  3-3-1-2 مولفه های سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی

  3-3-1-3 تفاوت میان داده ها و اطلاعات

  3-3-1-4اهداف استفاده از سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی

  3-3-1-5 مزایای استفاده از سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی

  3-3-1-6 تاریخچه و تحول سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی

  3-3-1-7 سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی در ایران

  3-3-1-8کاربردهای متنوع سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی

  3-3-1-9سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی در برنامه ریزی شهری و تصمیم سازی

  3-3-2تعاریف مدل فازی

  3-3-2-1پیشینه مدل فازی

  3-3-2-2کاربردهای مدل فازی

  3-3-2-3ویژگی های مدل فازی

  3-3-3تعاریف مدل فازی OWA

  3-3-4تعاریف مدل فازی AHP

  3-3-4-1اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

  3-3-4-2مراحل اساسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

  3-4 قلمرو تحقیق

  3-4-1بررسی موقعیت جغرافیایی قلمرو تحقیق

  3-4-2ویژگیهای منطقه، وضعیت موجود

  3-4-3وسعت

  3-4-4محدوده

  3-4-5تعداد ناحیه و محلات

  3-4-6بزرگراه­های منطقه

  3-4-7مشخصات و ویژگی های نیمه غربی منطقه

  3-4-8مشخصات و ویژگی های نیمه شرقی منطقه

  3-4-9ویژگی‌های جمعیتی

  3-4-10ویژگی‌های اقتصادی

  3-4-11موقعیت طبیعی

  3-4-12خصوصیات منحصر به منطقه

  3-4-13نقاط قوت و ضعف و مسایل منطقه
  3-4-13-1نقاط قوت

  3-4-13-2نقاط ضعف

  3-4-14مسائل منطقه

  3-4-15 معرفی ناحیه شش منطقه سه

  3-5 متغییرهای مورد بررسی

  3-5-1 معیار دسترسی

  3-5-2 معیار همسایگی

  3-5-3 معیار محیطی

  3-6ابزار گردآوری داده ها

  3-7روش گرد آوری و معرفی داده ها

  3-8 تهیه لایه های اطلاعاتی

  3-8-1تهیه لایه های دسترسی

  3-8-2 تهیه لایه های همسایگی

  3-8-3 تهیه لایه های محیطی

  3-8-4 تهیه لایه های محدودیت

  3-9پردازش

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه

  4-2 معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ

  4-3 آماده سازی لایه های اطلاعاتی

  4-4 تجزیه و تحلیل

  4-4-1روش AHP

  4-4-1-1وزن دهی از طریق AHP

  4-4-1-1-1 وزن دهی معیارهای اصلی با روش AHP

  4-4-1-1-2 وزن دهی معیارهای اصلی و زیرمعیارهای باروش AHP

  4-4-1-1-3 اوزان به دست آمده از مدل AHP

  4-4-2 روش OWA

  4-4-3 وزن دهی با استفاده از مدل تلفیقی Fuzzy AHP-OWA

  4-4-3-1 مدل مفهومی روش FUZZY AHP-OWA

  4-5 آزمون فرضیات تحقیق

  فصل پتجم:بحث و تفسیر و نتیجه گیری

  5-1 نتیجه گیری

  5-2 پیشنهادات

  فهرست فلوچارت ها

  نمودار 1-1. میزان پارکینگ های موجود و تقاضای پارکینگ(کمبود)در مناطق 22 گانه تهران

  فلوچارت 1-2. خلاصه ای از پژوهش

  فلوچارت3-1. روش تحقیق

  فلوچارت 3-2. ساختار یک مدل سلسله مراتبی

  فلوچارت4-1. سلسله مراتب معیارها و زیر معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ

  فلوچارت 4-2. مدل مفهومی روش FUZZY AHP-OW

  فهرست شکل ها

  شکل 3-1. فضای استراتژی تصمیم گیری در روش OWA

  شکل 3-2. موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

  شکل3-3. محدوده و مبنای اطلاعات نقشه های تحقیق حاضر در نرم افزار نرم افزار ARC GIS

  شکل 3-4. مناطق با بافت فرسوده منطقه 3 شهر تهران

  شکل3-5. نقشه شیب ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران

  شکل 3-6.  نقشه محدودیت مراکز آموزشی_تحقیقاتی ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران

  شکل 3-7. نقشه محدودیت فضاهای سبز موجود در  ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران

  شکل 3-8. نقشه محدودیت مراکز پزشکی و بیمارستان های موجود در ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران

  شکل 3-9. نقشه محدودیت مراکز تجاری موجود در ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران

  شکل 3-10. نقشه محدودیت مراکز تفریحی_ورزشی موجود در ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران

  شکل 3-11. نقشه محدودیت پارکینگ های موجود در ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران

  شکل 4-1. نتیجه نهایی روش مقایسات دوتایی در نرم افزار ادریسی

  شکل 4-1. نتیجه نهایی روش مقایسات دوتایی در نرم افزار ادریسی

  شکل 4-2.

  شکل 4-3. دستور AND در نرم افزار ادریسی

  شکل 4-4. دستور OR در نرم افزار ادریسی

  شکل 4-5. دستور MID در نرم افزار ادریسی

  شکل 4-6. اعمال نقاط کنترل در نرم افزار ادریسی

  شکل 4-7. نقشه نهایی روش AND در نرم افزار ادریسی

  شکل 4-8. نقشه نهایی روش ORدر نرم افزار ادریسی

  شکل 4-9. نقشه نهایی روش MID در نرم افزار ادریسی

  شکل 4-10. نقشه نهایی روش AND در نرم افزار ادریسی

  شکل 4-11. نقشه نهایی روش OR در نرم افزار ادریسی

  شکل 4-12. نقشه نهایی روش MID در نرم افزار ادریسی

  شکل 4-13. مکان استقرار پارکینگ های موجود در منطقه مورد مطالعه

  شکل 4-14. مکان استقرار پارکینگ های موجود در نقشه نهایی

   

  فهرست جدول ها

  جدول 3-1. linguistic term در روش FUZZY AHP-OWA

  جدول 3-2. مساحت و درصد کاربری های عمده زمین

  جدول 3-3. وضعیت کالبدی ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران

  جدول 4-1. معیارها و زیر معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ

  جدول 4-2. فاصله مناسب برای پیاده روی از پارکینگ تا مراکز مختلف جاذب جمعیت

  جدول 4-3. حداکثر فاصله پیاده روی قابل قبول حد فاصل پارکینگ و مراکز جاذب جمعیت

  جدول4-4. ترجیحات معیارها در روش وزن دهی AHP

  جدول4-5. مقایسات زوجی معیارهای اصلی

  جدول4-6. ماتریس ضرایب روش وزن دهی AHP

  جدول4-7. وزن دهی معیارهای اصلی و زیرمعیارهای تحقیق و اوزان به دست آمده از مدل AHP

  منبع:

  -آراسته، مجتبی، عزیزی، محمد مهدی، مکان یابی مجموعه های مسکونی پایدار با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در بافت مرکزی شهر یزد،  معماری و شهرسازی آرمان شهر، پاییز و زمستان 1391، دوره  5 ، شماره  9، از صفحه 333 تا صفحه 347

  2-اکبری ،افسانه، منطق فازی چیست؟، 1388

  3-پایگاه اینترنتی داده های ملی علوم زمین (http://www.ngdir.ir).

  4- پایگاه اینترنتی شهرداری منطقه 3 شهر تهران(http://region3.tehran.ir)

  5-پرهیزگار، اکبر و شکوئی حسین. الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری، فصلنامه مدرس، شماره چهارم،1376

  6- پی. ای،  بارو، طاهر کیا، حسن، سیستم اطلاعات جغرافیائی، انتشارات سمت، چاپ چهارم، زمستان  1385

  7-جمعی از نویسندگان و مترجمین، سیستم های اطلاعات جغرافیائی gis، جغرافیائی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، چاپ دوم، 1383

  8-حبیبی، کیومرث و پوراحمد، احمد، توسعه کالبدی-فضائی شهر سنندج با استفاده از gis انتشارات دانشگاه کردستان، چاپ اول، بهار 1384

  9-خاکی، محمد رضا، روش تحقیق، با رویکردی به پایان نامه نویسی انتشارات بازتاب، چاپ سوم، 1386

  10-رئوف فرد، زهرا، منطق فازی، 1386

  11-سعید نیا، احمد. 1378 . حمل و نقل شهری، جلد اول ، انتشارات مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری

  12-شهابیان، شهرام. 1376 . مکان یابی فضایی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از gis، نمونه موردی ناحیه شهران ،  مجله شهرنگار، شماره 3، ص 20-26

  13- شاعلی، جعفر. مقدمه ای بر gis در جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مجموعه مقالات همایش، پژوهش ها و قابلیتهای علم جغرافیا در عرصه سازندگی،1378

  14- صدیقی، مهری. بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(جی.آی.اس)(GIS)، فصلنامه علوم، اطلاع رسانی، دوره بیستم ، شماره یک و دو ، پاییز و زمستان  1383

  15- طاهری، س. م، آشنایی با نظریه مجموعه‌های فازی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ دوم، 1387.

  16-علی محمدی، عباس، جزوه درسی پایگاه داده های رقومی، دانشگاه تربیت مدرس، گروه جغرافیا، 1378

  17- کاسکو، بارت، تفکر فازی، ترجمه، غفاری، علی و همکاران، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، چاپ دوم، بهمن 1380

  18-قاسم نژاد مقدم، نیما ،بقائی نیا، فاطمه، بافنده زنده، علی رضا، منطق فازی به زبان ساده، ماهنامه کنترل کیفیت، شماره بیست و چهارم، 1387

   

  19-قاضی ،عسکرنایینی، آرمان،ارائه روشی مناسب جهت مکانیابی پارکینگ با استفاده از (gis) پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، 1383

  20- قیومی، ص، منطق فازی و مبانی فلسفی آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، 1381.
  21-کارگری، مهرداد، خادمی زارع، حسن، فناوری سیستمهای اطلاعاتی، شناخت، تجزیه و تحلیل، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول ،1384

  22-کریمی، سعید، مکان یابی عرصه های مناسب احداث صنعت در استان قم با استفاده ازgis، نشریه محیط شناسی مجموعه پژوهش های محیط زیست دانشگاه تهران، شماره 37، 1382

  23-کریمی ، وحید، حمید عبادی، سلمان احمدی،مدل سازی مکانیابی پارکینگ های عمومی با استفاده از (gis) با تاکید بر مقایسه روش های وزن دهی و تلفیق لایه ها، مجله دانشکده فنی، شماره سوم، 1387

  24-متکان ، علی اکبر ، علیرضا شکیبا ، سید حسین پور علی و عیسی عبادی تصمیم گیری قطعی و فازی در مکانیابی پارکینگ عمومی طبقاتی ، فصلنامه علوم محیطی، شماره سوم، 1388

  25-مدیری، مهدی و خواجه، خسرو، اشاره ای به سامانه های اطلاعات جغرافیائی gis، انتشارات سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح، چاپ چهارم، 1384

  26-مرکز مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، 1389

  27-نخعی پور ، مریم .کاظم رئوفی .سیدمحمد سید حسینی، ارزیابی فرهنگی اجتماعی،اقتصادی وقانونی پارکیگ های طبقاتی در سطح تهران).فصلنامه مهندسی ترافیک ، شماره چهل و نهم، 1389

  منابع انگلیسی

  27- Benson, itzhak, karel. Martens, salva birfir (2008), parkagent: an agent- based model ofparking in the city , computer, environment and urban systems ,vol32 , 431-439.

  28-Eastman, I. R. 1997. IDRISI for Windows, version 2.0: tutorial exercises Worcester, MA: Graduate School of Geography, Clark University.

  29-Hall. James P. (٢٠٠۴) "Development of an implementation plan for a geographic

  30- Hensher , david. Jenny king (2001) parking demand and responsiveness to supply  ,pricing and location in the Sydney central business district , transportation research 177-196 

  31-Khan, J. A. Alnuweiri, H. A. 2004. A Fuzzy Constraint-Based Routing Algorithm for Traffic Engineering. IEEE Communications Society Globecom.

  32-Kligman.Ricardo,m.ryan mcdevitt,Todd Withee.(2002) APLLIATION OF GIS TO PARKING STUDY IN NEWTON sponsoring agency: city of Newton Department of public works engineering division, .submitted to the faculty of WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE

  33-Malczewski, j. 1999. GIS and Multicriteria Decision Analysis.1  edition. John Wiley & Sons INC. 392 Pages.

  34-Saaty, T.L. 1980. The Analytic Hierarchy Process, New York: McGraw-Hill.

  35-Saaty, T. L. 1988. Decision Making for Leaders, The Analytic Hierarchy Process for  Decision a Complex world, PWS Publications, pp. 78-79.

  36-Saaty, T. L. 1990. A Scaling Method for Priorities in Hierarchial Structures, Journal of Mathematical Psycology, Vol. 15, No. 3, PP. 234-281.

  37-David, H. A. 1983. The Method of Paired Comparisions, New York: Hafner Publishing.

  38- Viana , Marcello (2004) Intelligent transportation systems and parking management:implementation potential in a Brazilian city , cities vol 21 no 2 p 137- 148.

  39-Zahedi, F. 1986. The Analytic Hierarchy Process, A Survey of  The Method  and its Applications, Interfaces, Vol.16, NO. 4, PP. 96-108.

   


موضوع پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, نمونه پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, جستجوی پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, فایل Word پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, دانلود پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, فایل PDF پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, تحقیق در مورد پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, مقاله در مورد پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, پروژه در مورد پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, پروپوزال در مورد پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, تز دکترا در مورد پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, پروژه درباره پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA, رساله دکترا در مورد پایان نامه مکانیابی پارکینگ طبقاتی با استفاه از مدل فازی AHP و OWA

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیاو برنامه ریزی شهری چکیده: مدیریت و هدایت جا بجایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر با هدف افزایش سرعت،امنیت و کاهش هزینه حمل و نقل مهمترین هدف ایجاد سیستمهای حمل و نقل شهری است.کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیر ساختهای لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزای مختلف آن و نیز هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهمترین زیر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی GIS و سنجش از دور گرایش مطالعات شهری و روستایی چکیده: انتخاب یک مکان مناسب برای فعالیت در سطح محله و مناطق، یکی از تصمیمات پایه ای برای انجام یک طرح پژوهشی است که نیازمند تحقیق در یک مکان مورد مطالعه از دیدگاه های مختلف می‌باشد. در مقیاس محلات و مناطق، مکان یابی فعالیتی است که قابلیت­ها و توانایی­های یک منطقه را از لحاظ وجود ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن نرخ مالکیت سواری و افزایش جریان ترافیک شهری باعث ایجاد مشکلات در امر جابه جایی مسافران شده است. یکی از مهمترین عناصر شهری ، سیستمهای حمل و نقل عمومی شهرها است. از طرفی حمل و نقل عمومی و جابه جایی مسافران به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه شهری نام برده میشوند. بهره ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مکاترونیک چکیده امروزه استفاده از ارتباطات بین خودرویی به عنوان یکی از فناوری ها در جهت افزایش امنیت و راحتی سفر در حوزه حمل و نقل و بسیاری از شرکت های خودروسازی مورد توجه قرار گرفته است . گونه ای از اتلاف وقت و انرژی که بخش عمده ای از ترافیک خیابانی را شامل می شود، مساله پارک خودروها می باشد. رشد روز افزون وسائط نقلیه عمومی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مکاترونیک چکیده امروزه استفاده از ارتباطات بین خودرویی به عنوان یکی از فناوری ها در جهت افزایش امنیت و راحتی سفر در حوزه حمل و نقل و بسیاری از شرکت های خودروسازی مورد توجه قرار گرفته است . گونه ای از اتلاف وقت و انرژی که بخش عمده ای از ترافیک خیابانی را شامل می شود، مساله پارک خودروها می باشد. رشد روز افزون وسائط نقلیه عمومی و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند، حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع وصحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی راتحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. یکی از اقداماتی که جهت مدیریت بحران صورت می گیرد ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری چکیده در حال حاضر پخش سیلاب بر آبخوانه ا یکی از روشهای مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیلاب و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک بشمار می رود. حوزه آبخیز چناران درشمال غرب مشهد با مساحت 299624 هکتار که در موقعیت ً3/59 َ19 ْ36 تا ً8/52 َ03 ْ37 عرض شمالی و ً1/7 َ22 ْ58 تا ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش مالی) چکیده مکان یابی یک فعالیت اقتصادی اعم از یک بنگاه خرده فروشی، کارخانه، مرکز خدماتی یا ... یکی از مهمترین سوالات پیش روی یک بنگاه اقتصادی است تا آنجا که این مساله میتواند تعیین کننده موفقیت یا شکست بنگاه باشد. تاکنون مدل های زیادی به منظور کمک به اتخاذ تصمیم در حوزه مکان­یابی ایجاد شده­اند، یکی از مشهورترین ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی((M. Sc. گرایش: شهری روستایی چکیده با توجه به رشد جمعیت امروزه انبوه سازی وشهرک سازی یک نیاز مبرم است. مکانیابی و تخصیص زمین آن به عنوان یک رکن اصلی به شمار می رود که این امر در اکثر موارد بصورت سنتی و آزمون وخطا انجام شده است. در مکانیابی مناسبترین زمین برای شهرک سازی معیارهای زیادی مانند مقدار شیب زمین، جهت ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده امروزه شهرها با رشدی شتابان در حال گسترش و توسعه هستند، به طوری که فرایند توسعه شهرها در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعات پیشِ روی پژوهشگران مسائل شهری است. افزون بر میزان رشد شهرها، چگونگی تغییرات کاربری‌ها در سطح کلان نیز مورد توجه می­باشد. پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی گسترش شهر بندر ترکمن فراهم شده است. . روش ...

ثبت سفارش