پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

word 2 MB 31194 119
1392 کارشناسی ارشد گردشگری و توریسم
قیمت قبل:۶۴,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی  ( M.A )

  گرایش: بازاریابی 

  چکیده

  هدف از ارائه این پژوهش طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار است. این مدل شامل متغیرهای مستقل پایداری اجتماعی، پایداری سیاسی، کیفیت خدمات، پایداری محیطی، پایداری فرهنگی، بازاریابی پایدار، رضایت گردشگر، اعتماد گردشگر، وفاداری گردشگر بر متغیر وابسته گردشگری پایدار است.  برای آزمون فرضیه­ها، پرسشنامه­یی با ارزش گذاری0-100 و به تعداد 30 سوال طراحی و بین جامعه آماری (سازمان گردشگری در استان کرمانشاه، مکان های دیدنی و تاریخی )به تعداد 384 نفر از گردشگران، مدیران و کارشناسان سازمان گردشگری و خبرگان فن بازاریابی توزیع گردید. روش به کار رفته دراین پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر بهره گرفته و از نرم افزارAMOS  برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از پژوهش رابطه مثبت و سطح معنادار را نشان می­دهد که از این بین متغیر وفاداری گردشگر بیشترین تأثیر و متغیر پایداری محیطی کمترین تأثیر را بر روی متغیر گردشگری پایدار داشته است.

     واژگان کلیدی: گردشگری پایدار، بازاریابی پایدار ، مدل مفهومی گردشگری، سازمان گردشگری استان کرمانشاه.

  فصل اول

   

            کلیات پژوهش

   

   

   

  مقدمه                                                                                                                            

  اواخر دهه 1980، توسعه گردشگری از توسعه اقتصاد محوری به سمت توسعه هرچه پایدارتر حرکت کرد. توسعه پایدار، نقطه ایده­آل تلاش صنعت گردشگری در قرن 21 است(ضرغام بروجنی و نیک بین،1390، 139). چند دهه قبل محققان، گردشگری را به عنوان یک سیستم بزرگتر و نه یک فرآیند ساده مبادلات اقتصادی بین کسب و کار و مصرف کنندگان بررسی کردند. برنامه­ریزان و اقتصاد دانان عرضه گردشگری (کسب و کار و منابع جامعه) و تقاضای (بازار گردشگری) دو طرف، شامل ارتباط از جمله حمل و نقل و ارتباطات بازاریابی را برقرار کردند(جمروزی[1]، 2007، 118). سفر و گردشگری به یک صنعت جهانی تبدیل شده اند و به طور گسترده ای یکی از سریع ترین صنایع در  حال رشد در نظر گرفته می شود، اگر نه صنعتی با رشد سریع در جهان است(ام ریچ و پری[2]، 1998، 1290). گردشگری می تواند یک منبع مهم از شغل ها برای جوامع غیر مترو باشد، به خصوص برای آن­هایی که از لحاظ اقتصادی توسعه نیافته هستند. از آنجا که شغل ها در صنعت گردشگری اغلب نیاز به آموزش های پیشرفته ندارند، ساکنان محلی با مهارت های کمی می توانند به آسانی به عنوان سرویس دهنده غذا، کارمندان خرده فروشی، و کارگران مهمان نوازی کار کنند. گردشگری نیز نه تنها به ساکنان محلی فرصت های کسب و کار ارائه می دهد، اما می تواند به عنوان وسیله ای برای بازاریابی یک محل به ساکنان و شرکت های بالقوه خدمت کند، مانند گردشگری امروز ممکن است بازگشت بعد از بازنشستگی یا شروع یک کسب و کار محلی باشد(ام بروون[3]، 2003، 1). به عنوان یک پیگیری انسانی، اوقات فراغت باعث شده تا نگرانی­ های بزرگی برای پس از دوره جدید از اوقات فراغت بوجود آید. افرادی که در سراسر جهان در کار اجتماعی شرکت می کنند 50% بیشتر وقت را در هر سال برای اوقات فراغت در 15 سال آینده صرف می­کنند. با توجه به نظرسنجی، یک سوم از وقت آمریکایی­ها برای اوقات فراغت مورد استفاده قرار می­گیرد، یک سوم از درآمد خود را برای اوقات فراغت و یک سوم از زمین شان برای آن است. در ضمن، گردشگری، به عنوان شکلی از آرامش، به طور گسترده­ای پذیرفته شده­است و با توسعه مداوم اقتصاد جهانی، اقتصاد اوقات فراغت بخش کلیدی را در صنعت گردشگری ایفا می­کند(کان و هونگ بینگ[4]، 2010،1974). روابط بین پنج عامل پنهان (به عنوان مثال منافع شخصی از توسعه گردشگری، درک اثرات مثبت گردشگری، درک اثرات منفی گردشگری، رضایت جامعه و نگرش برای توسعه گردشگری افزوده) استفاده و پیشنهاد شده­است. اثرات اقتصادی شامل عناصر مثبت از قبیل درآمد مالیاتی، افزایش شغل و درآمد اضافی و نیز عناصر منفی مانند سنگینی مالیات، تورم و بدهی­های دولت­های محلی است. اثرات اجتماعی و فرهنگی شامل عناصر مثبت از قبیل تجدید حیات در صنایع دستی و مراسم های سنتی، افزایش تفاهم و ارتباطات بین فرهنگی و عناصر منفی مانند افزایش میزان جرم و جنایت و تغییرات در فرهنگ سنتی است. اثرات زیست محیطی شامل عناصر مثبت از قبیل حفاظت از پارک­ها و حیات وحش و عناصر منفی مانند شلوغی، آلودگی هوا، آب و سرو صدا، نابودی حیات وحش، خرابکاری و ریختن آشغال  می­باشد(فوچن و چون چن[5]، 2010،529).

  1-2: بیان مسأله پژوهش

         با توجه به این که گردشگری یک صنعت محسوب می­شود بنابراین مستلزم داشتن یک سیستم بازاریابی قوی نیز می باشد. امروزه با وجود پیشرفت هایی که در کشورهای دنیا روی داده است، دیگر روش های قدیمی بازاریابی برای جذب گردشگر نمی­تواند به طور مؤثری جوابگو باشد، زیرا گردشگران(مشتریان) به راحتی به تبلیغات ارائه شده از سوی سازمان ها و دولت های محلی در رابطه با مناطق گردشگری کشورهای متبوع شان اعتماد نمی کنند. در دنیای امروز پیشرفت هایی از قبیل رسانه های ارتباط جمعی، اینترنت، ارتباطات از طریق شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر، یوتیوب و... باعث شده که افراد در سراسر دنیا به یکدیگر نزدیک تر شده و از این طریق قسمت عمده ای از اطلاعات مورد نیاز خود را کسب نمایند. با این وجود انتظار می رود که برای داشتن یک صنعت گردشگری پایدار بایستی یک سیستم بازاریابی پایدار پایه گذاری کرد. گردشگری شامل کلیه فعالیت هایی است که گردشگران در هنگام سفر انجام می دهند و به ایشان مرتبط می شود و این می تواند شامل، برنامه ریزی برای سفر، جابجایی بین مبدأ و مقصد، اقامت و نظایر آن باشد. بازاریابی گردشگری به عنوان شناسایی و پیش بینی نیازهای گردشگران و فراهم کردن امکانات برای تأمین نیازها و مطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آن­هاست (امین بیدختی و نظری،  1388 ، 51). ایده اصلی گردشگری پایدار، پایداری توسعه محیط زیست گردشگری، رفاه از سود گردشگری و عدالت از فرصت های گردشگری است(کان و هونگ بینگ[6]،2011 ،1977). وال[7] (1998) استدلال می کند ساختار بازاریابی کلان، از جمله قابلیت (اهداف بازاریابی)، مؤسسات بازاریابی گردشگری (آن­هایی که درگیر هستند) و کالاها (آنچه ما بازاریابی می کنیم) در بازاریابی گردشگری بررسی می شود(جمروزی[8]، 2007 ،119). تانگ و همکاران(2010) توسعه پایدار صنعت گردشگری در چین تحت اقتصاد کم کربن را بررسی و مطالعه نمودند. با توجه به پژوهش هایی که در بالا به آن ها اشاره شد و پژوهش های دیگری که در زمینه گردشگری، گردشگری پایدار و بازاریابی گردشگری وجود دارد، مشاهده می شود که هرکدام از این پژوهش ها از یک یا دو یا حداکثر سه بعد عوامل تأثیر گذار بر صنعت گردشگری را مطالعه کرده اند. لازم به ذکر است که هیچکدام از پژوهش های انجام شده تأثیر بازاریابی پایدار که مهمترین عامل در دنیای کنونی برای رسیدن به یک صنعت پایدار می باشد را بر روی گردشگری بررسی و مطالعه نکرده اند. جامعه آماری     مورد نظر در این پژوهش از خبرگان صنعت گردشگری و اساتید و دانشجویان رشته های مدیریت و بازاریابی که آن ها نیز به نوبه خود خبرگان فن مدیریت و بازاریابی می باشند تشکیل شده است. استفاده از خبرگان باعث می شود که این پژوهش قابلیت اجرایی محکمی داشته باشد. دلیل وجود چنین مسأله ای این است که با وجود اینکه کشور ایران دارای جاذبه های فراوانی از لحاظ گردشگری بوده و هست اما نتوانسته درصد بالایی را از سهم این صنعت در جهان به خود اختصاص دهد. علل بسیاری در این امر دخیل می باشند که از آن جمله می توان به عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل محیطی و عوامل اقتصادی اشاره کرد که هر کدام از عوامل پیش گفته نیز به نوبه خود دارای زیرمجموعه هایی می باشند که در فصل های بعدی مورد بررسی قرار می گیرند. مدلی که ما در این پژوهش استفاده می کنیم تأثیر تمامی عوامل پیش گفته بالا را در نظر گرفته و نشان می دهد که هرکدام از آن ها به چه اندازه بر داشتن یک گردشگری پایدار تأثیر گذارند. همچنین تأثیر بازاریابی پایدار را که از عوامل بالا منتج می شود را به طور ویژه بر گردشگری پایدار اندازه گیری می­کند. در دهه های اخیر رشد وتوسعه صنعت گردشگری و اتخاذ آن به عنوان یکی از فعالیت های عمده اقتصادی از طرف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، و رقابت مقاصد عمده گردشگری در جهت جذب گردشگران، برنامه ریزان را برآن داشته تا جهت افزایش درآمدهای حاصله از فعالیت های گردشگری به دو مقوله مهم توجه نمایند: اول افزایش رضایت گردشگران و ارتقای لذت و کیفیت تجربه گردشگری  دوم تلاش در جهت حفظ منافع جوامع میزبان(شعبانی فرد و همکاران، 1388 ،48).  یون[9] و همکاران (2001) توسعه صنعت گردشگری به عنوان یک راه مؤثر برای احیای اقتصاد یک قسمت مشخص اعم از شهری و روستایی است. با این حال گردشگری به شدت وابسته بر حسن نیت ساکنان محلی به عنوان حمایت از آن ها برای عملیات موفق توسعه بویژه برای پایداری یک قسمت لازم است. پردوس[10] و همکاران (1990) و یون و همکاران (2001) در ک نگرش ساکنان محلی نسبت به توسعه صنعت گردشگری و عوامل مؤثر بر آنها در دستیابی به حمایت جامعه میزبان برای توسعه صنعت گردشگری ضروری است. اوکازاکی[11] (2008) علاوه بر این، شدت مشارکت جامعه برای ساکنان محلی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توسعه گردشگری پایدار حمایت شده است(فوچن و چون چن[12]،2012 ، 526).  جونز[13] (1999)، لین و یوکسل[14] (2004) با توجه به مزایای اقتصادی، اجتماعی و روانی آن، ایجاد منطقه خرید راحت در عین حال هیجان انگیز به منظور وادار کردن تمایل مشتری برای بازدید و گسترش اقامت آنها به یک نگرانی مهم برای مقامات گردشگری تبدیل شده است(یوکسل[15]، 2007، 58).  با توجه به اهمیت گردشگر و صنعت گردشگری که می تواند یک چرخه حیاتی را در هر کشوری ایجاد کنند، طراحی سیستم گردشگری برای هر کشور امر ضروری است و باید به آن توجه و اقدامات لازم انجام گیرد، براین اساس ابتدا باید متغیرهای موثر در گردشگری شناسایی و معرفی شوند. در این پژوهش به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در گردشگری پایدار پرداخته می شود؛ بعداز سنجش وجود ارتباط یا عدم ارتباط هرکدام از متغیرها در گردشگری پایدار این سوال مطرح می شود آیا طراحی این مدل می­تواند کاربردی و عملی باشد؟ آیا ساختار آن می تواند موجب رونق اقتصادی، ترویج فرهنگ بومی و ترغیب و تمایل گردشگر به سمت کشورمیزبان شود؟ آیا این سیستم می تواند موجب جذب و رضایت گردشگر شود؟ هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال ها وطراحی مدلی بهینه مبتنی بر گردشگری پایدار است.

  1-3: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

   گردشگری یک بخش خدماتی است که سود قابل توجهی از ارز خارجی در کشورهای در حال توسعه بدست آورده است(اسرینی واسان[16]، 2009 ،1). گردشگری  اغلب به عنوان وسیله­ای برای تنوع بخشیدن به شرایط اقتصادی در مناطق روستایی و منطقه­ای با ارائه منابع جایگزین از اشتغال و تولید درآمد ناشی از نوسانات و رکود در صنایع دستی از قبیل کشاورزی و جنگل­داری،  کم بها کردن قیمت­های کالا، و شرایط خشک­سالی حمایت شده­است. علاوه براین گردشگری     می­تواند به بهبود زمینه­های منطقه­ای از طریق سرمایه­گذاری بخش دولتی و خصوصی در زیرساخت­ها و امکانات جدید کمک کند(وری و همکاران[17]، 2010، 1). دراین پژوهش سعی می­شود با ادبیات موجود ابتدا متغیرهای موثر در ایجاد گردشگری پایدار را مطالعه و آزمون نمود و به تعیین ارتباط بین ساختار گردشگری و این متغیرهاپرداخت.در نهایت به این نتیجه دست یابیم که آیا این متغیرها    می­توانند موجب ایجاد گردشگری پایدار برپایه بازاریابی پایدار شوند؟

  1-4: اهداف مشخص پژوهش

           1-4-1: هدف اصلی

  -

          1-4-2: اهداف فرعی

  بررسی مبانی نظری الگوهای گردشگری پایدار و بازاریابی پایدار.

  استخراج مؤلفه های گردشگری پایدار و بازاریابی پایدار.

  ارائه مدل اولیه گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار.

          1-4-3: هدف کاربردی

  باتوجه به کشف روابط بین متغیرهای پژوهش ، مدیران سازمان گردشگری می توانند بر پایه رابطه مذکور، وضعیت توریسم و موقعیت رقابتی خود را مشخص و استراتژی های خود را نسبت به آن تنظیم نمایند.

  1-5: سوالات پژوهش

  1-5-1: سؤال کلی

  برای گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار چه الگویی را می­توان پیشنهاد داد؟

  1-5-2: سؤالات ویژه

  مؤلفه­های الگوی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار کدام اند؟

  الگوی پیشنهادی برای گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار کدام است؟

  بین مؤلفه­های الگوی پیشنهادی تا چه اندازه رابطه معناداری وجود دارد؟

  1-6: فرضیه های پژوهش

  بین پایداری اجتماعی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین پایداری سیاسی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین کیفیت خدمات و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

   بین پایداری محیطی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین پایداری فرهنگی و بازاریابی پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین  بازاریابی پایدار و رضایت گردشگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین رضایت گردشگر و اعتماد گردشگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین رضایت گردشگر و گردشگری پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین اعتماد گردشگر و وفاداری گردشگر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین اعتماد گردشگر و گردشگری پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  بین وفاداری گردشگر و گردشگری پایدار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  1-7: تعریف مفاهیم و اصطلاحات

  1-7-1: تعاریف مفهومی

  گردشگری پایدار                                                                                                             

      ایده اصلی گردشگری پایدار، پایداری توسعه محیط زیست گردشگری، رفاه از سود گردشگری و عدالت از فرصت های گردشگری است(کان و هونگ بینگ[18]،2011، 1977).

  وفاداری گردشگر

  به طور کلی وفاداری مشتری از جنبه­های مختلفی اهمیت دارد. مشتریان وفادار در تعیین جریان قابل پیش بینی فروش و افزایش سود به سازمان کمک می­نمایند. به علاوه، مشتریانی که با نام تجاری سازمان آشنایی دارند، به احتمال زیاد آن را به دوستان و نزدیکان خود نیز توصیه نموده و در چرخه بازخور و ارزیابی محصول سازمان تأثیر می­گذارند و این موارد در محیط کسب و کارهای امروزی اهمیت حیاتی دارند(علامه و نکته دان، 1388 ، 110). 

   اعتماد گردشگر

  اعتماد یک مفهوم چند بعدی است که دارای ابعاد رفتاری، احساسی و ادراکی می­باشد. اعتماد یک عنصر مهم در بین سازمان­ها و معاملات تجاری است که تسهیل کننده ریسک می­باشد و به طور قابل ملاحظه­ای روان کننده معاملات اقتصادی. اعتماد به عرضه کننده از طریق کیفیت مداوم محصول، شایستگی و خیرخواهی ایجاد می­شود. پیش نیاز اعتماد، رضایت می­باشد و نمی توان بدون راضی کردن مشتری، اعتماد مشتری را جلب کرد(صمدی و همکاران، 1388، 208).

  رضایت گردشگر

    امروزه سازمان­های تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می­کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیزی است که به رقابت در سطح جهانی بر می­گردد. رضایت­مندی مشتری تجربه­ای تجمعی از خرید و مصرف مشتری تجاری است. رضایت­مندی مشتری متأثر از دو عامل انتظارات و عملکرد خدمات تجربه شده­است. رضایت مشتری را احساس مسرت یا دلسردی فرد در نتیجه مقایسه نتایج دریافت شده با انتظاراتش، تعریف می­کند(علامه و نکته دان،1388 ،110).                                                      

  بازاریابی پایدار 

         بازاریابی هدایت جریان محصولات از تولید کننده به مصرف کننده است. ون دم و آپلدورن (1996) توضیح می­دهند که " منظور از بازاریابی برای ایفای نقش در توسعه اقتصادی پایدار، یک ارزیابی مجدد انتقادی از تئوری بازاریابی لازم است"(جمروزی،2007، 119). 

  1-7-2: تعاریف عملیاتی

  گردشگری پایدار

   گردشگری پایدار نیاز گردشگران و جوامع میزبان رابرآورده و میان عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی تعادل ایجادمی­کند، در پرسشنامه این پژوهش، گویه­های 30-28 مربوط به گردشگری پایدار است.                                                                                                        

  وفاداری گردشگر

  وفاداری را یک تعهد عمیق برای خرید مجدد یک محصول یا استفاده از خدمات برتر در آینده تلقی می­کنند، در پرسشنامه این پژوهش، گویه های 27-25 به بحث در مورد وفاداری گردشگر پرداخته شده است.

  اعتماد گردشگر

  اعتماد گردشگر به عمق و اطمینان احساسات گردشگران نسبت به جوامع میزبان گفته می­شود، در پرسشنامه از گویه های 24-22 به بحث در مورد اعتماد گردشگر پرداخته شده است.

  رضایت گردشگر

   رضایت­مشتری یک فاکتور کلیدی برای برقراری روابط بلندمدت با گردشگران است که منجر به بازدید مجدد از کشور مزبورمی­شود، در این پژوهش گویه های پرسشنامه 21-19 در مورد رضایت گردشگر است.                                                                

  بازاریابی پایدار

   بازاریابی پایدار به ارتقاء پایداری در رفتار مصرف کننده و ارائه محصولات مناسب، با هدف اقتصادی و محیطی است، عوامل موثر در بازاریابی پایدار شامل پایداری اجتماعی که در پرسشنامه گویه های3-1 درباره این موضوع است و پایداری سیاسی(گویه های 6-4)، کیفیت خدمات(گویه های 9-7)، پایداری محیطی(گویه های 12-10)، پایداری فرهنگی(گویه های 15-13)می باشند و در مورد خود متغیر بازاریابی پایدار گویه های 18-16 درباره این متغیر است.

   

  Title: Design model sustainable tourism based on sustainable marketing

   

  Abstract:

  The aim of this research is to design a conceptual model for sustainable tourism based on sustainable marketing. The model consists of independent variables: social stability, political stability, quality of service, environmental sustainability, cultural sustainability, sustainable marketing, tourist satisfaction, trust tourists, loyalty tourism sustainable tourism is the dependent variable. To test the hypotheses, a questionnaire with 30 questions designed to Rate 0-100 and the target population (Tourism Authority of Kermanshah Province, places of scenic and historical) to 384 tourists, executives and technology experts and tourism professionals marketing has been distributed. The method used in this research is descriptive - survey. To test hypotheses using path analysis and AMOS software was used for statistical analysis of data. The results show significant positive correlation variables between variable and variable fidelity of tourists most effective environmental sustainability sustainable tourism has had little impact on changing.

  Key words: Sustainable tourism, sustainable marketing, conceptual model of tourism, the Tourism Authority of Kermanshah.

 • فهرست:

  چکیده.......................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................1

  فصل اول: کلیات پژوهش

         1-1:  مقدمه................................................................................................................................................ .......................................................................................................................3

         1-2:  بیان مسأله...................................................................................................... ............................................................................................................................................4

         1-3:  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش..........................................................................................................................................................................................7

         1-4:  اهداف پژوهش..................................................................................................................................................................................................................................7

            1-4-1:  هدف اصلی...........................................................................................................................................................................................................................7

         1-5:  سوال پژوهش.....................................................................................................................................................................................................................................8

         1-6:  تعریف مفاهیم و اصطلاحات........................................................................................................................................................................................9

   

  فصل دوم: ادبیات پژوهش

  2-1:  مقدمه.................................................................... .....................................................................................................................................................................................................13

  2-2:  مبانی نظری........................................................................................................................................................................................................................................................13

      2-2-1:  گردشگری...........................................................................................................................................................................................................................................13

             2-2-1-1:  انواع گردشگر و گردشگری........................................................................................................................................................ 15

      2-2-2:  گردشگری پایدار..................................................................................................................................................................................................................... 16

             2-2-3:  وفاداری گردشگر.................................................................................................................................................................................................. 20

             2-2-4:  اعتماد گردشگر......................................................................................................................................................................................................... 21

             2-2-5:  رضایت گردشگر.................................................................................................................................................................................................... 22

      2-2-6:  کیفیت خدمات........................................................................................................................................................................................................................... 23

      2-2-7:  بازاریابی پایدار.......................................................................................................................................................................................................................... 25

             2-2-7-1-1:  توسعه پایدار............................................................................................................................................................................................... 26

                2-2-7-1-1-1:  اهداف توسعه ی پایدار گردشگری...............................................................................................................29

          2-2-7-2:  تاثیرات اقتصادی.................................................................................................................................................................................................. 30

              2-2-7-2-1:  اشتغال................................................................................................................................................................................................................ 33

          2-2-7-3:  تاثیرات اجتماعی فرهنگی.......................................................................................................................................................................... 34

              2-2-7-3-1:  امنیت گردشگر.................................................................................................................................................................................... 37

          2-2-7-4:  تاثیرات سیاسی...................................................................................................................................................................................................... 39

              2-2-8:  بازاریابی سبز............................................................................................................................................................................................................ 41

          2-2-8-1:  ابزارهای بازاریابی سبز................................................................................................................................................................................. 43

       2-2-9:  تاثیرات زیست محیطی................................................................................................................................................................................................. 43

              2-2-10:  بازاریابی گردشگری................................................................................................................................................................................... 45

          2-3:  پیشینه پژوهش.............................................................................................................................................................................................................................47

      2-3-1:  پژوهش­های داخلی.................................................................................................................................................................................................................48

      2-3-2:  پژوهش­های خارجی...............................................................................................................................................................................................................49

             2-3-3:  جمع بندی از پیشینه پژوهش....................................................................................................................................................................51

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

          3-1:  مقدمه..........................................................................................................................................................................................................................................................56

          3-2:  روش پژوهش................................................................................................................................................................................................................................57

          3-3:  جامعه پژوهش..............................................................................................................................................................................................................................57

          3-4:  روش نمونه گیری و حجم نمونه.........................................................................................................................................................................57

          3-5:  ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده­ها...............................................................................................................................................58

          3-6:  روایی و پایایی ابزار پژوهش...................................................................................................................................................................................59

             3-6-1:  روایی پرسشنامه.........................................................................................................................................................................................................59

             3-6-2:  پایایی پرسشنامه.........................................................................................................................................................................................................60

         3-7:  قلمرو پژوهش............................................................................................................................................................................................................................... 61

         3-8:  مدل مفهومی پژوهش.............................................................................................................................................................................................................61

         3-9:  فرضیه های پژوهش.................................................................................................................................................................................................................61

         3-10:  روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها......................................................................................................................................................62

   

     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

         4-1:  مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................64

         4-2:  آمارتوصیفی........................................................................................................................................................................................................................................64

            4-2-1:  وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان...........................................................................................................................................................64

            4-2-2:  سمت پاسخ دهندگان .........................................................................................................................................................................................65

            4-2-3:  وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ................................................................................................................................................66

         4-3:  آمار استنباطی...................................................................................................................................................................................................................................67

            4-3-1:  آزمون کلموگروف اسمیرنوف  ................................................................................................./..........................................................68

            4-3-2:  ضرایب رگرسیونی ..................................................................................................................................................................................................68

            4-3-3:  معادلات ساختاری ..................................................................................................................................................................................................69

            4-3-4:  ضرایب استاندارد شده ......................................................................................................................................................................................70

            4-3-5:  مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی .............................................................................................................................................70

            4-3-6:  مقدار کای دو .................................................................................................................................................................................................................71

   

  فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها

         5-1:  مقدمه..........................................................................................................................................................................................................................................................82

         5-2:  نتایج پژوهش.....................................................................................................................................................................................................................................................82

         5-3:  پیشنهادهای پژوهش...............................................................................................................................................................................................................88

             5-3-1:  پیشنهادهای کاربردی.........................................................................................................................................................................................88

             5-3-3:  پیشنهادها برای پژوهش های آتی....................................................................................................................................................89

         5-4:  محدودیت­های پژوهش ..................................................................................................................................................................................................90

   

       منابع و ماخذ.............................................................................................................................................................................................................................................................91

       پیوست­ها........................................................................................................................................................................................................................................................................103

   

  منبع:

  1.ارمغان.( 1386 ).توریسم و نقش آن در جغرافیا، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،اسلام شهر.

  2.احمدی، علی.( 1388 ).”آثار اقتصادی جهانگردی بر توسعه ملی – منطقه ای، سنندج“، هفته نامه ی سیروان، سال یازدهم، شماره ی 544، ص 4.

  اسماعیل زاده،حسن.مظفر صرافی.جمیله توکل ینیا.(1390). تحلیلی بر رویکردهای توسعه گردشگری در اجتماعات محلی، علوم محیطی سال نهم، شماره دوم،صص142-119.

  4.اسلام، علی اکبر.( 1382 )." برنامه ریزی بازاریابی ، مفاهیم ، الگوها ،ساختارها ، استراتژیه ا"، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  5. افتخاری، عبدالرضا؛ مهدوی، داوود.( 1385 ). "راهکارهای توسعه گردشگری روستائی با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک" فصل نامه مدرس علوم انسانی، دوره 10 ،شماره 2.

  6.اصفهانی، نوشین.(1390). امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردی ورزشی، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول – شماره 2.

  7.الهی،سیدمجید.یعقوبی،رویا.(1390). معرفی ابزارهای بازاریابی سبز و تأثیر آنها بر رفتار خرید مصرف کننده، فصلنامه علمی  پژوهشی،مطالعات مدیریت بهبود و تحول  سال بیست یکم،شماره 6،صص 167-187.

  8.امین بیدختی،علی اکبر.ماشاا... نظری.(1388).نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری،چشم انداز مدیریت،شماره 32،صص68-49.

  9.تاج علی، معصومه.( 1385 ).بررسی اثرات اقتصادی گردشگران در جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم اقتصادی، استاد راهنما فاطمه بزازان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهراء، تهران.

  10.تقدیسی،احمد. مسعود تقوایی، سیامک پیری.(1391). تحلیلی بر نگرش جامعه میزبان به اثرات اجتماعی - فرهنگی گردشگری شهرستان دالاهو،مجله علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی سال دوم، شماره اول،صص140-121.

  11.تندکار، سیده هدیه.(1387). بازاریابی سبز: نسل آینده بازاریابی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، ص 4.

  12.تقدیسی زنجانی، سیمین و دانشور عنبران، فاطمه.(1386 ).”توریسم روستایی، تصویری مجازی یا الگویی حقیقی در برنامه ریزی روستایی“، مجله  جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، شماره ی هشتم، صص192-179.

  13.حاجی نژاد،علی. علی احمدی.(1389). تأثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر مناطق شهری؛ مطالعه موردی شهر بانه،مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای،سال اول، شمار ه ی دوم.

  14.خانی، فضیله. ابوطالب قاسمی وسمه جانی، علی قنبری نسب.(1388). فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال اول، شماره چهارم، پاییز 1388.

  15.خسروی، عزت الله.( 1388 ).امنیت، مهمترین مؤلفه در جذب توریست، ویژه نامۀ اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، اصفهان، صص78-73.

  16.دادورخانی،فضیله.مسعود نیک سیرت.(1389).برنامه ریزی راهبردی طبیعت گردی در روستاهای بیابانی،پژوهش های روستایی،شماره 4،صص 72-43.

  17.دیواندری، علی. گلناز ترکاشوند.(1389). شناسایی عوامل کیفیت خدمات پس از فروش و بررسی ارتباط آن عوامل با میزان رضایت مشتریان در شرکت خدمات انفورماتیک، مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دوره 2، شماره 6، صص 96-83 .

  18.ربانی، رسول.احمد شاهیوندی.محمد منصور دهقان نیا.جعفر ناظرحضرت.(1390). نقش پلیس در تأمین امنیت و جذب گردشگری، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعى،صص60-39.

  19.رنجبر،فیروز.معصومه مقبل.محسن ارسلانی.(1389). بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت، فصل نامه جغرافیای طبیعی، سال سوم، شماره 7.

  20.رضوانی،محمدرضا.سیدرضا اکبریان رونیزی.عبدالرضا رکن الدین افتخاری.سیدعلی بدری.(1391). تبیین شاخص های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان شهرها(مطالعه موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان شهر تهران)، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره ی 81، پاییز 1391، صص94-69.

  21.رضوانی،محمدرضا.سیدرضا اکبریان رونیزی.عبدالرضا رکن الدین افتخاری.سیدعلی بدری.(1390).تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی گردشگری خانه های دوم با گردشگری روزانه برنواحی روستایی،بارویکردروستایی،فصلنامه پژوهش های روستایی،دوره 2،شماره4.

  22.رضوانی، محمدرضا.( 1382 )."تحلیل روند ایجاد و گسترش خان ههای دوم در نواحی روستایی(مطالعه ی موردی: نواحی روستایی شمال استان تهران)". پژوهش های جغرافیایی. ش 45 ، ص 59-73.

  23.رضایی،حسین.مجید محمدشفیعی.(1388). بررسی اعصار بازاریابی با رویکردی نوین به اخلاقیات بازاریابی، بررسی های بازرگانی، شماره ۳،صص27-19.

  24.رنجبران، بهرام و زاهدی، محمود.( 1379). برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای ، ترجمه جهاد دانشگاهی، دانشگاه اصفهان.

  25.رعنایی کردشولی،حبیب اله.یاری بوزنجانی،احمداله.(1391). بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی ( 4)،صص92-165.

  26.زاهدی، شمس السادات.( 1377 )."تحلیلی برتبعات توسعه جهانگردی "،فصلنامه مطالعات مدیریت،شماره 20 ،صص43 -53.

  27.زنگی آبادی، علی، جمال محمدی و دیبا زیرک باش.(1385).تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر، اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 8،انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  28.سینایی، وحید.( 1380 ).ناکارآمدی، رکود و بحران در جهانگردی ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسی واقتصادی، سال شانزدهم، شماره پنجم و ششم.

  29.شارپلی، ریچارد.( 1380 ). گردشگری روستایی. ترجمه رحمت الله منشی زاده و فاطمه نصیری.[تهران]: نشر منشی.

  30.شعبانی فرد، محمد؛ پوراحمد، احمد، حسینی، علی، رشیدی، مصطفی. (1388). بررسی سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری شهری و مدل سازی شهرهای گردشگری پایدار از بعد کالبدی (نمونه موردی منطقه 12 تهران). نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ج 11، ش 14، صص 74-47.

  31.صدرممتاز،ناصر.آقارحیمی،زهرا.(1389).صنعت گردشگری پزشکی درایران:راه کارهایی برای توسعه،مدیریت اطلاعات سلامت(ویژه نامه)،صص524-516.

  32.صیدایی،اسکندر.زهرا هدایتی مقدم.(1389). نقش امنیت در توسعه گردشگری، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشتر،سال چهارم، شماره هشتم،صص110-97.

  33.صمدی،منصور.محمد نورانی،حسین فارسی زبان.(1388).بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتارخرید در فروشگاه های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره 53،صص 233-203.

  34.صردی ماهکان ، علیرضا .( 1380 )." بررسی نقش بازاریابی در صنعت جهانگردی شهرستان مقدس مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

  35.ضرابی،اصغر.صدیف اسلامی پریخانی.(1389). سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 75 ،52-37.

  36.ضرابی، اصغر و مهدی اذانی.( 1380 ).توسعه پایدار در جهان صنعتی و درحال توسعه، مجله رشد آموزش جغرافیا.

  37.ضرغام بروجنی.حمید،مهنانیک بین.(1391).سنجش پایداری توسعه گردشگری درجزیره کیش،فصلنامه پژوهش های اقتصادی،سال 12،شماره2،صص168-137.

  38.علامه، سید محسن؛ نکته دان، ایمانه. (1389). بررسی تأثیرکیفیت خدمات بر وفاداری مشتری(مطالعه موردی هتل های چهار و پنج ستاره اصفهان). مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 5، صص 124-109.

  39.علیزاده،کتایون.(1382).اثرات حضور گردشگران برمنابع زیست محیطی،پژوهش های جغرافیایی،شماره44،صص70-55.

  40.علیقلی زاده، ناصر.( 1386 ). "توسعه گردشگری روستایی با رویکرد پایداری". پایان نامه دکتری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران.

  41.قادری، زاهد.( 1383 ). ”اصول برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری روستایی“، تهران، سازمان شهرداری ها و دهیار یهای کشور.

  42.قلی پور سلیمانی،علی. مصطفی،مجرد کیاسرائی( 1389 )، الفبای بازاریابی سبز، فصلنامه مهندسی توسعه بازار، شماره 13 ، ص 5.

  43.کرمی دهکردی،مهدی.خلیل کلانتری.(1390).شناسایی مشکلات گردشگری روستایی استان چهارمحال و بختیاری با استاده از تکنیک تئوری بنیانی،پژوهش های روستایی،سال2،شماره3،صص30-1.

  44.کرمانی، مجید.( 1380 ). ”اقتصاد منطقه ای“، تهران، انتشارات سمت.

  45.کهن، گوئل.( 1378 ).صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا، مجله محیط. شناسی، شماره 21 و 22.

  46.گی وای، چاک.( 1382 ).”جهانگردی در چشم اندازی جامع“، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ دوم.

  47.معصومی، مسعود.(1385). ماهیت گردشگری.تهران: نشر پیک کوثر.

  48.مجیدی،محمدرضا.(1389).سیاست گردشگری خارجی در ایران:جستجوی الگوی مطلوب،فصلنامه سیاست،دوره چهل،شماره 4،صص 257-272.

  49.مدهوشی،مهرداد.نادرناصرپور.(1382). ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٢،صص58-25.

  50.ملکی، حسین.( 1380 ). بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر رضایتمندی توریستی ( مطالعه موردی گردشگران خارجی جزیره کیش) پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شیراز.

  51.هزارجریبی،جعفر.نجفی،ملک محمد.(1389). اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه­ای،سال دوم، شماره هفتم،صص70-53.

  52.یاوری، کاظم؛ طغیانی، مهدی.( 1384 ). موانع و مشکلات صنعت گردشگری در ایران (گزارشی از مطالعات انجام شده). مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

   

  Ahmed, I., Nawaz, M.,Usman, A., Shaukat, M., Ahmad, N. and Iqbal, H. (2010).Impact of Service Quality on Customers' Satisfaction: Empirical evidence from telecom sector of Pakistan, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 1(12), 98-113.

   

  Andreas M. Riege, Chad Perry.(1998). National marketing strategies in international travel and tourism, European Journal of Marketing, Vol. 34 No. 11/12.

  Atila Yuksel.(2007). Tourist shopping habitat: Effects on emotions, shopping value and behaviours , Tourism Management 28 (2007) 58–69.

   

  Arasli, H., Smadi, S. M., and Katircioglu, S. T. (2005).Customer Service Quality in the Greek Cypriot banking industry, Managing Service Quality ,15(1), 41-56.

   

  Aris-Anuar, N. Jaini, H. Kamarudin, R. A. Nasir.(2011). Effectiveness Evaluation of Safe City Programme in Relation to the Tourism Industry, Procedia Engineering 20 (2011) 407 – 414

   

  Asli D. A. Tasci and Yasin Boylu,.(2009).Cultural Comparison of Tourists’ Safety perception in Relatin to Trip Satisfaction, School of Tourism and Hospitality Management, Mugla university, Turkey.

   

  Brown, Keith, G.(2009)."Island Tourism Marketing Music and Culture", International Journal of Culture Tourism and Hospitality, 3 (1), 25-32.

   

  Brown Dennis.(2003).Rural Tourism : An Annotated Bibliography ,Regional Economist , Washington

   

  Buter.R.(2001). jmpact, of alternative types of tourism in Rural village communities in less developed countries.PN. 10.

   

  Chakraborty, Ahana& Chakravarti, B.K.(2007).Global Tourism, APH publishing Corporation, New Delhi.

   

  CHING-FU CHEN & PEI-CHUN CHEN.(2010). Resident Attitudes toward Heritage Tourism Development, Tourism Geographies Vol. 12, No. 4, 525–545.

   

  Chami, C.(2002).Sustainable Tourism Development: A Comparison between Tanzania and Kenya, A Thesis Submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Alberta.

   

  Choi, H.C., Sirakaya E.(2005).Sustainability Indicators for Managing Community Tourism,Journal of Tourism Management, Vol. 27, PP. 1274-1289.

   

  Cao, X. (2011). Does It Pay to Be Green?An Integrated View of Environmental Marketing with Evidence from the Forest Products Industry in China. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

   

  Dennis M. Brown.(2003). Rural Tourism: An Annotated Bibliography, Economic Research Service U.S. Dept.

   

  Eggert, Andreas & vlaga, wolfgang.(2002).Customer perceived value: substitute for satisfaction in Business markets?, The Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 17, No. 2/3, pp .107 –118.

   

  Gilmore,J.H.(2002)."Differencing Hospitality Cooperation’s via Experiences",Cornell. Hotel. And .Restaurant:Quarterly,43 (3), 87-92.

   

  Grönroos, C. (2000). Service Management and Marketing: a customer Relationship Management Approach, 2nd Ed. England: John Wiley & Sons, ltd.

   

  Guptaa, Alok; Sub, Bo-chiuan; Walter, Zhiping.(2004) .Risk profile and consumer shopping behavior in electronic and traditional channels. Decision Support Systems. 38, 347– 367.

   

  Gupta . S and Ogden , Denise T.(2009).“ To buy or not to buy? A social dilemma perspective on green buying” , Journal of consumer marketing, Vol.26/6 , pp 376-391.

   

  Hafeez.S., Hasnu.S.(2010).Customer satisfaction for cellular phones in Pakistan: A case study of Mobilink. Bus. Econ. Res. J., 1(3),34-44.

   

  Hall, Michael.(2008).Travel and Tourism in The Third World, New York, Routledge

   

  Horobin Helen, Long Jonathan.(2008(.Sustainable tourism: the role of the small firm, International Journal of Contemporary Hospitality Management;Volume: 8 Issue: 5; pp: 15-19

   

  HUANG Can , DENG Hongbing.(2011). The model of developing low-carbon tourism in the context of leisure economy, Energy Procedia 5 (2011) 1974–1978.

   

  Hui –chin  wanga  ,john  g  pallisterb  Gordon  r.(2006).  foxall b ,innovativeness  and  involvement  as  determinants  of  website  loyalty  department  of  consumer  loyalty  in  b2c  e-commerce  -technovation  26,1366-1373.

   

  Janina Reutlinger.(2012). SUSTAINABLE MARKETING, Bachelor’s Thesis in International Business, 66 pages, 2 pages of appendices Autumn 2012.

   

  Jamison, Miika, Jyrki Kangasb, Mikko Kurttila.(2004).The use of value focused thinking and the A’WOT hybrid method in tourism management, Tourism Management 25.

   

  John  wily   and   sons.(2007).inc  the  brand  who   creid  wolf  deliver  on your  company,s   promise  and  create  customer  for  life  copy right,by  scott deming .

   

  Kannan, Srinivasan.(2009).Tourism Marketing A Service Marketing perspective, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 14031, posted 12.

   

  Kent, K.(2005).The Roles of the Public, Private and Civic Sectors in Adventure Tourism in the Nanda Devi Biosphere Reserve: Garhwal Himalaya, India, A Thesis to be Submitted to the Faculty of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Natural Resources Management, University of Manitoba.

   

  Kumar,S.A., Mani,B.T.,Mahalingam, S., and Vanjikovan, M.(2010).Influence of Service Quality On Attitudinal Loyalty  in Private Retail Banking: an empirical study, IUP Journal of Management Research 9(4), 21-38.

   

  Laimer., Peter .and Juergen,.Weiss.(2009)."Portfolio Analysis as a Strategic Tool for Tourism Policy ",Tourism Review ,.64.(1), 17-31.

   

  Lee, K.(2008).“Opportunities for green marketing: young consumers”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 26 No. 6, pp. 573-586.

   

  Liu, Abby, Geoffrey Wall.(2006). Planning tourism employment: a developing country perspective,tourism management, February 2006, Pages 159-170.

   

  Li Ying and Mike Peters.(2011). Setting up The Tourism Engineering Marketing Information System of China, Systems Engineering Procedia 1 (2011) 301–308.

   

  Merrilees, Bill; Fenech1, Tino.(2007).From catalog to Web: B2B multi-channel marketing strategy. Industrial Marketing Management. 36, 44–49.

   

  Oliver, R.L. (1999).Whence consumer loyalty?”, Journal of Marketing, Vol. 63, Special Issue, pp. 33-44.

   

  Paul Williams, M. Sajid Khan , Nicholas J. Ashill and Earl Naumann.(2012).Customer attitudes of stayers and defectors in B2B services: Are they really different? of journal Industrial Marketing Management IMM-06568; No of P. 11.

   

  Pérez-Calderón, E , Milanés-Montero, P. and Ortega-Rossell, F. J.(2011). Sensitivity of Listed European Hotels with the Sustainable Tourism, Int. J. Environ. Res., 5(1):57-66 , Winter 2011.

   

  Prakash, A. (2002). green marketing, public policy and managerial strategies. Business Strategy and the Environment ,285-297.

   

  pender,Lesley.(1999)."Marketing.Management.for.travel.and Tourism", Stanley Thornes Publishers Ltd. Cheltenham. UK.

   

  Rاahbar, E and Abdul Wahid, N.(2011).“Investigation of green marketing tools’effect on consumers’ purchase behavior”, BUSINESS STRATEGY SERIES, Vol. 12 No. 2 , pp. 73-83.

   

  Robyn Stokes.(2006). Network-based strategy making for events tourism, European Journal of MarketingVol. 40 No. 5/6.

   

  Rhodri, Thomas and Huw, Thomas .(2006)." Micro Politics and Micro Firms", Journal of Small Business and Enterprise Development, 13 (1), 100-106.

   

  Shaw, G. and Williams M. A. (2004), " Tourism and Tourism Space", London: SAGE Publications.

   

  Sharpleya، richard and vassb، adrian(2006).Tourism, farming and diversification: an attitudinal study، tourism management،27,1040–1052.

   

  Shun, Cai, and yunjie, Xu.(2006).Effects of outcome, process and shopping enjoyment on online consumer behaviour. Electronic Commerce Research and Applications. 5, 272–281.

   

  Shu-Hua Chien , Ying-Hueih Chen and Chin-Yen Hsu.(2012).Exploring the impact of trust and relational embeddedness in e-marketplaces: An empirical study in Taiwan" of journal Industrial Marketing Management 41. 460–468.

   

  Sousa, R. and Voss, C.A. (2006). Service Quality in Multi-Channel Services Employing Virtual Channels; Journal of Service Research;8(4): 356-371.

   

  Steiner, Christian.(2006).Social distance,Security Threats and Tourism Volatility ,University of Mainz Germany.

   

  Schianetz, K., et al.(2007).Concepts and Tools for Comprehensive Sustainability Assessments for Tourism Destinations: A Comparative Review, Journal of Sustainability Tourism, PP. 369-389.

   

  Tsaur, S., et al.(2005).Evaluating Ecotourism Sustainability from the Integrated Perspective of Resource, Community and Tourism, Journal of Tourism Management, No. 27, PP. 1-14.

   

  Ute Jamrozy.(2007). Marketing of tourism: a paradigm shift toward sustainability, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research Vol. 1 No. 2,pp. 117-130.

   

  Uzama, Austin.(2008). "Marketing Japans Tourism to the World", Paper Presented at the Annual Conference of British Association of Japenese Studies in University of Manchester ,11-12 April.

   

  Truch,E.(2006).Leanconsumptionanditsinfluenceonbrand,JournalofConsumer Behaviour5,157–165.

   

  Van Beynen , M. (2007)." Tourism Industry" , The Christchurch Press.

   

  Verbeek, A. Bargeman, J.T. Mommaas.(2011). A sustainable tourism mobility passage, Tourism Review, Vol. 66 Iss: 4 pp. 45 - 53

   

  Wray, Meredith؛ Dredge, Dianne, Cox, Carmen, et.al .(2010). Sustainable regional tourism destinations: best practice for management, development and marketing. National Library of Australia Cataloguing-in-Publication Entry..

   

  Wang, S. C. & Wu, J. H.(2005). What drives mobile commerce? An empirical evaluation of the revised technology acceptance model. Information & Management, 42(5), 719–729.

   

  World Tourism Organisation.(2000)."Tourism 2020 Vision" , 6, South Asia , 11.

   

  Williams, Alistair.(2006)."Tourism Hospitality Marketing : Fantasy, Feeling and Fun", International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18 (6),482-491.

   

  Yaobin Lu ,Shuiqing Yang a, Patrick Y.K. Chau , Yuzhi Cao.(2011).Dynamics between the trust transfer process and intention to use mobile payment services: A cross-environment perspective" of journal Information & Management 48 (2011) 393–403.

   

  Xinyan, Zhan, et al.(2009)."Tourism Supply Chain Management :A New Research Agenda", Tourism Management, 9, 1-14.

   

  Yuksel, Atila.(2007). Tourist shopping habitat: Effects on emotions, shopping value and behaviours , Tourism Management 28 (2007) 58–69.

   

  Zaim, H., Bayyurt, N. and Zaim, S.(2010).Service Quality And Determinants Of Customer Satisfaction In Hospitals: Turkish Experience”, The International Business & Economics Research Journal 9(5), 51-58.

   

  Zehrer Anita.(2009)."Service Experience and Service Design", Managing Service Quality, 19 (3), 332- 339.


موضوع پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , نمونه پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , جستجوی پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , فایل Word پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , دانلود پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , فایل PDF پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , تحقیق در مورد پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , مقاله در مورد پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , پروژه در مورد پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , پروژه درباره پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار , رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی چکیده این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز در سال 1393 صورت گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان درگیر در مسئله بازاریابی گردشگری بود که از این میان با استفاده از فرمول ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.» گرایش : مدیریت بازاریابی چکیده: امروزه توجه به گردشگری، به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهان و کشورها، به سرعت در حال گسترش است. در این بین توجه به توریسم فرهنگی در هر دو زمینه توریستی و تحقیقاتی توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است. گردشگری فرهنگی مناسب ترین روش شناخت وابستگی متقابل فرهنگی ملت ها با همدیگر ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی داخلی چکیده: ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته تحصیلی:مدیریت گردشگری مقدمه در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش­های متعددی مواجه است، چرا که، راهبرد­های گذشته در زمینه توسعه روستایی موفقیت­آمیز نبوده و نتوانسته­اند مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت­غذایی و پایداری محیط­زیست را تأمین کنند، این راهبرد­ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز ...

تحقيق پاياني دوره عالي آزاد تخصصي DBA مديريت استراتژيک تير 1391 چکيده هدف اين پژوهش تعيين مولفه هاي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم و تدوين مدل مناسبي براي توسعه زير ساخت‌هاي صنعت چرم

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی چکیده امروزه فناوری اطلاعات بر تمامی حوزه های مختلف زندگی و محیط کسب و کار تاثیر گذار بوده و موجب تحول ، تسریع و تسهیل امور شده است . این تاثیر بر صنعت گردشگری بعنوان یکی از اشتغالزاترین صنایع دنیا نیز کاملا مشخص است . یکی از ساده ترین راه هایی که می توان توسط آن میزان گردشگران داخلی وخارجی را ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.) رشته: مدیریت بازرگانی چکیده پس از آغاز به کار فعالیت بانکهای خصوصی و گسترش رقابت میان بانکها و مؤسسات مالی دولتی و خصوصی بر سر جذب منابع از بازار پولی و همچنین جذب و حفظ مشتری،گسترش پیدا کرده است.از آنجایی که یکی از عوامل اصلی در انتخاب بانک به وسیله مشتری روابط خوب و برخورد مناسب کارکنان است،بنابر این تا زمانی که کارکنان بانک ...

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم چکیده: به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک چکیده رویکرد های سنتی مدیریت شهری ایران باعث ایجاد فضایی تقابلی به جای فضایی تعاملی میان شهروندان و شهرداری ها شده است که حکمرانی خوب شهری یکی از روشهای مقابله با آن است. هدف این تحقیق شناخت جامعی از میزان اهمیت حکمرانی خوب شهری و ارزیابی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهر های نمونه مقصد گردشگری ...

ثبت سفارش