پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

word 3 MB 31293 140
1392 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت قبل:۳۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

  گرایش:تحول و بهبود سازی در سازمان

  چکیده:

  هدف از انجام این تحقیق تعیین عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بوده است. جامعه اماری عبارت از کلیه کارکنان مجری دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی  تهران می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش سرشماری همه 120 نفر  کارمند کتابخانه ملی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در نهایت تعداد 84 پرسشنامه که به طور کامل تکمیل شده بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از ابزار پرسشنامه محقق ساخته ، برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای شخصی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  کلیدواژه ها: دورکاری ، رضایت کارکنان ، مدیریت سازمانی ، انگیزش کارکنان ، فناوری اطلاعات

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1- مقدمه:

  امروزه از روش دورکاری به عنوان یکی از روشهای کارامد و اثر بخش در انجام سریع امور و نیز صرفه جویی در هزینه های یک سازمان یاد می کنند. این مهم به ویژه در سایه گسترش فناوری اطلاعات و پیشرفت روز افزون تکنولوژی روی داده است.(هیکس ،2000،34)

  فناوری اطلاعات یک مؤلفه حیاتی زندگی مدرن است. امروزه در جوامع پیشرفته فناوری اطلاعات شاهرگ بیشتر سازمان ها و مراکز تجاری محسوب می شود و برای ارتباطاتی که جامعه مدرن را پشتیبانی می کند، نقش اساسی دارد. نقش فناوری اطلاعات نیز  در امر بهره وری بیش از پیش رو به افزایش گذاشته است . با پیشرفتهای فوق العاده و سریع در فناوری اطلاعات فرصتهای یادگیری و دسترسی به منابع علمی و آموزشی وسیع و  فراگیر تر شده است. بکارگیری فناوری اطلاعات در جهت ایجاد توسعه نیروی انسانی نه تنها موجب تسریع و آسان تر شدن این فرآیند شده است، بلکه باعث ایجاد روشهای جدید در توسعه نیز شده است. در نتیجه استفاده از این فناوری، آگاهی ها و توانایی کارکنان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این فناوری با قابلیتهای خاص ( محاوره ای، تصویری، صوتی و غیره ) زیر ساختهای قوی و مطمئن فرآیند توسعه را پشتیبانی می کند. (مالدنی ،34:2007)

  جهان امروز جهانی دانش محور است که به افراد بعنوان منابع دانش[1]  تأکید دارد و توسعه این منابع گران و مهم باید در کوتاهترین زمان و در کمترین فاصله جغرافیایی با حداقل هزینه و حداکثر تعامل انجام شود. برای ایجاد این فضا، استفاده از فناوری اطلاعات بسیار مناسب و بعنوان یک راهبرد[2] اساسی در نظر گرفته می شود ( چون ساختار این فناوری بطور سریع در حال تغییر و پیشرفت است در نتیجه نیروی انسانی را با خود حرکت و توسعه می دهد ) .

  در این پژوهش نیز به موضوع بررسی عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پرداخته شده است.

  1-2- بیان مساله:

  دورکاری یک نوع مدیریت جدید در کشور محسوب و در این طرح یک ارتباط جدید بین کار و کارمند و کارمند با مدیر اجرا می‌شود؛ به طوری که کارمند به جای اینکه در اداره حاضر شود و کار را انجام دهد، کاری که برایش تعریف شده را در خانه انجام می‌دهد و مدیر به جای اینکه کارمند را در اداره نظارت کند، این کنترل از طریق فرایند‌های الکترونیکی از داخل خانه‌ انجام می‌شود.(بدرقه،1385،48)

  دورکاری، هر گونه شکلی از به کار گیری فناوری های اطلاعاتی (مانند ارتباطات راه دور و رایانه) به جای مسافرت های مربوط به کار و حرکت کار به سمت کارکنان، به جای حرکت کارکنان به سوی کار می باشد.

  دورکاری یک شغل نیست، بلکه یک روش سازماندهی کار است که حول پردازش اطلاعات ساخته می شود. افراد یا گروههایی از افراد، دور از کارفرما، مشتری یا طرف قرارداد، کارشان را انجام می دهند؛ کاری که مستلزم استفاده از انواع گوناگون تجهیزات الکترونیکی است.( باتمان،1388،119)

  در واقع دورکاری، نوعی شیوه کار است که به شاغل اجازه می دهد بدون نیاز به حضور در اداره تکالیف و وظایف حرفه ای خود را به دور از بروکراسیهای سنتی با انعطاف پذیری بیشتری انجام دهد که یکی از اصول توسعه آن فناوری اطلاعات است. (عطاران،1389،60)

  در سالهای اخیر دورکاری به عنوان یک استراتژی اصلی برای بسیاری از سازمانهای دولتی در کشورمان مطرح بوده است. به زعم مرادیان (1390) از طریق کاربست دورکاری می توان به حذف فرایندهای مالی غیر ضروری در سازمان پایان داد. علاوه بر این دورکاری فرصت بازبینی فرایندهای زاید و نیز امکان ارایه خدمات را به گروههای هدف فراهم می آورد.

  به عقیده مولاییان (1389) برای ایجاد و پیاده سازی دورکاری نیازمند به وجود عوامل بستر ساز و مهیا کننده می باشیم. وی اعتقاد دارد فناوری اطلاعات و وجود زیرساختهای مربوط به آن می تواند اولین و شاید مهمترین شرط برای پیاده سازی دور کاری به شمار رود.

  علیپور ضمن اشاره به قوانین و مقررات و نقش سازنده آنها در پیاده سازی دورکاری ، معتقد است مادامی که قوانین و مقررات کاربردی و. مناسبی برای این موضوع تدارک دیده نشده باشد نمی توان به پیاده سازی موفق  دورکاری در سازمانهای مورد نظر امیدوار بود.

  به زعم شیخی در اجرای  موفق دورکاری نمی توان صرفا به عوامل تکنولوژیک و فناوری اشاره نمود بلکه لازم است تا ابتدا فرهنگ و اعتماد مناسب نسبت به فرایندهای دورکاری در جامعه فراهم آید. به عقیده وی ایجاد زمینه های مناسب  فرهنگی برای اجرای موفق دورکاری نه تنها کمتر از ابعاد فناوری آن کم ارزش نیست گاها مشاهده شده است که بی توجهی به موضوع فرهنگ دورکاری توانسته است که زمینه عدم توفیق و شکست را برای این مهم به وجود اورد.

  به اعتقاد رضایی نژاد (1388) در فرایند اجرای دورکاری نیازمند نیروی انسانی متخصص نیز هستیم. بدون برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و متخصص و آگاه به اهداف دورکاری نمی توان انتظار داشت که فرایند دورکاری با توفیق همراه گردد.

  علاوه بر این رضایی نژاد اعتقاد دارد که سبک مدیریت در یک سازمان می تواند به طور مستقیم در موفقیت یا ناکامی  اجرای دورکاری تاثیر بر جای بگذارد.

  به زعم مورگان (2011) سبک مدیریت یک مدیر در یک سازمان می تواند انعطاف لازم را برای ایجاد و کاربست دورکاری فراهم اورد. به اعتقاد وی مدیران با سبک مدیریتی مشارکتی که توام با انعطاف بیشتری است می توانند در زمینه کاربرد دورکاری  موفق تر عمل نمایند.

  عوامل متعددی در رضایت کارکنان از دورکاری تاثیر گذار هستند. بخشی از این عوامل به ویژگی های درون سازمانی و برخی نیز به ویژگی های فردی و شخصی کارکنان بستگی دارد. طبیعتا در صورت شناخت این عوامل می توان  خدمات دورکاری را با کیفیت بالاتر و توسط کارکنان راضی از این موضوع ارایه نمود.

  سازمان اسناد و کتابخانه ملی در دو سال گذشته نسبت به  اجرای دورکاری  اقدام نموده است. برای اجرای این فرایند برخی قوانین و مقررات به کار گرفته شده است و برخی نیروی انسانی متخصص نیز با توجیه و راهنمایی های به عمل آمده فرایند دورکاری را آغاز نموده اند. طبیعتا بررسی عوامل موثر بر رضایت کارکنان از دورکاری در این سازمان می تواند مهم و با ارزش بوده و لازم است که در قالب  تحقیقی مستقل مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

  اهمیت این موضوع از آنجا نشات می گیرد که موضوع دورکاری در سازمانهای دولتی و بررسی عوامل آن، موضوعی جدید و تازه به شمار می رود  و تاکنون تحقیق منسجمی پیرامون این مقوله با ارزش در کشورمان صورت نگرفته است. خلا موجود در این زمینه  کمبود منابع و اطلاعات پیرامون مقوله دورکاری بوده  و تازگی و جدید بودن این موضوع  ، فایده عملی و تئوریک تحقیق را نمایان می سازد. علاوه بر این اهمیت این موضوع از آنجا نشات می گیرد که با شناسایی عوامل موثر بر رضایت کارکنان در دورکاری و اجرای مناسب و موثر آن می توان ضمن صرفه جویی در هزینه ها موجب افزایش رضایت مراجعان و نیز سازمان را فراهم آورد.  لذا سوال اصلی که دراین پژوهش به آن پرداخته می شود این است که اساسا عوامل موثر بر رضایت از دورکاری کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران کدامند؟

  1-4- اهداف تحقیق:

  هدف اول : بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

  هدف  دوم : بررسی ارتباط بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

  هدف  سوم : بررسی ارتباط بین متغیرهای سازمانی و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی.

  1-5- سوالات تحقیق:

  سوال اصلی اول : آیا بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.؟

  آیا بین میزان تحصیلات کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  آیا بین جنسیت کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  آیا بین سن کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  سوال اصلی دوم : آیا بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  2-1- آیا بین درامد کارکنان از اجرای دورکاری و رضایت آنها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  2-2- آیا بین سابقه کار کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  2-3- آیا بین وضعیت انگیزش کارکنان ورضایت کارکنان از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  سوال  اصلی سوم : آیا بین متغیرهای سازمانی و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  3-1- آیا بین سبک مدیریت و رضایت کارکنان از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  آیا بین جو سازمانی و رضایت کارکنان از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  آیا بین حجم کار کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  آیا بین  وضعیت فناوری اطلاعات در سازمان  و رضایت کارکنان از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد؟

  1-6- فرضیه های تحقیق:

  فرضیه اصلی اول : بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت انها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  بین میزان تحصیلات کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  بین جنسیت کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  بین سن کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  فرضیه  اصلی دوم : بین متغیرهای شخصی  کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  2-1- بین درآمد کارکنان از اجرای دورکاری و رضایت آنها در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  2-2- بین سابقه کار کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  2-3- بین  وضعیت انگیزش کارکنان  و رضایت کارکنان از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  فرضیه  اصلی سوم : بین متغیرهای سازمانی و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  3-1- بین سبک مدیریت و رضایت کارکنان آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  بین جو سازمانی و رضایت کارکنان آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  بین حجم کار کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  بین  وضعیت فناوری اطلاعات در سازمان  و رضایت کارکنان از اجرای دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی رابطه معنادار وجود دارد.

  1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات :

  الف- فناوری[3]

  فناوری به ابزارها و روش‌های تبدیل داده به ستاده گفته می‌شود و شامل دانش، ابزار، فنون و فعالیتها و مهارت‌های مورد استفاده برای تبدیل داده به ستاده می‌باشد.     (Daft, 1992, P 78 )

  هر سازمانی که به فعالیتی اشتغال دارد، فناوری انجام آن فعالیت را تا اندازه‌ای در اختیار دارد. این فناوری شامل ماشینها و تجهیزات فنی از یک سو (سخت‌افزار) و دانش فنی و مهارت افراد سازمانی از سوی دیگر می‌باشد. (برد، 1372)

  Factors influenclng satisfaction of empolyees teleworking in the national Library and Archives

  Abstract:

  The purpose of this study was to determine the factors influencing satisfaction with teleworking staff of the National Library and Archives Organisation of Iran. The population consisted of all employees teleworking in executive agencies of the National Library and Archives of Tehran. In conducting research using the National Library, all 120 employees were selected as samples. Finally, 84 questionnaires were fully completed were analyzed. The questionnaire, was used to collect data. Descriptive and inferential statistical methods were used for data analysis. The results showed that the demographic variables of employees and their satisfaction with the implementation of teleworking in the National Library and there is a significant relationship. The results showed that the addition of variables and their satisfaction with the implementation of teleworking in the personal staff of the National Library and Archives is a meaningful relationship. The research findings showed that the organizational variables and their satisfaction with the implementation of teleworking in the National Library and there is a significant relationship.

   

  Keywords: Teleworking ,employee  satisfaction, organizational management, employee  Motivation , information tecnology (IT)

 • فهرست:

  چکیده: 1

  فصل اول. 2

  کلیات تحقیق.. 2

  1-1- مقدمه: 3

  1-2- بیان مساله: 4

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 6

  1-4- اهداف تحقیق: 7

  1-5- سوالات تحقیق: 7

  1-6- فرضیه های تحقیق: 9

  1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات : 10

  فصل دوم. 14

  مبانی نظری و سوابق تحقیق.. 14

  2-1- مقدمه: 15

  2-2- بخش اول: رضایت شغلی.. 17

  2-2-1-  تاریخچه رضایت شغلی: 17

  2-2-2-  رضایت شغلی و ابعاد آن : 18

  2-2-3- تعریف رضایت شغلی : 20

  2-2-4- انواع رضایت شغلی: 20

  2-2-4-1-  رضایت درونی: 21

  2-2-4-2- رضایت بیرونی: 21

  2-2-5- نظریه های زیربنایی رضایت شغلی : (هومن ، 1381 ،34-11) 21

  2-2-5-1- نظریه های ریز مدل : 24

  2-2-5-1-1-  نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو : 24

  2-2-5-1-2-  نظریه آلدرفر : 24

  2-2-5-1-3- نظریه نیازهای آموخته شده مک کلله لند : 25

  2-2-5-1-4- نظریه برابری و انتظار : 25

  شکل 2-1- عوامل اساسی در ارزیابی برابری (امیر کبیری ، 1384 ، 195) 25

  شکل 2-2- تئوری انتظار و انگیزش (ویکتور وروم) (امیرکبیری ، 1384 ،193) 26

  2-2-5-2-  نظریه های درشت مدل : 26

  جدول 2-1-  عوامل برانگیزاننده و بهداشتی در تئوری دو عاملی هرزبرگ (برومند ، 1383 ، 110) 27

  2-2-5-2-2-  نظریه طرح هدف : 28

  2-2-5-2-3- نظریه رضایت و بهره وری : 28

  2-2-6- نظریه های رضایت شغلی : 29

  2-2-6-1-  نظریه ارزش : 29

  2-2-6-2- نظریه هالند : 29

  2-2-6-3- نظریه بریل : 30

  2-2-6-4- نظریه نقشی : 30

  2-2-7- رضایت شغلی و انگیزش : 30

  2-2-8- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی : 31

  2-2-8-1- عوامل شغلی: 31

  2-3- بخش دوم  : فناوری اطلاعات (IT) ودورکاری.. 34

  2-3-1- فناوری (‌ تکنولوژی ) 34

  2-3-2- مفهوم فناوری اطلاعات... 36

  2-3-3- عناصر اصلی فناوری اطلاعات... 36

  شکل شماره1- 2- چارچوب کلی فناوری اطلاعات... 37

  2-3-4- تعریف جامع فناوری اطلاعات: 37

  2-3-5- کاربردهای فناوری اطلاعات... 37

  2-3-6- مدل‌های کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها 38

  جدول شماره 1-2 – کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر «زوبوف» 38

  جدول شماره 2- کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر « هیکس» 39

  2-3-7- ویژگیهای فناوری اطلاعات... 40

  2-3-8- مزایا و محدودیت های فناوری اطلاعات... 40

  2-3-9- انتخاب فناوری اطلاعات مناسب... 42

  2-3-10- استفاده بهینه از فناوری اطلاعات... 42

  2-3-11- نقش فن آوری اطلاعات در سازمان. 42

  2-3-12- آماده کردن کارکنان برای پذیرش فناوری اطلاعات... 43

  2-3-13- نقش مدیریت در افزایش سطح تکنولوژی.. 46

  2-3-14- انواع استراتژی های تغییر. 46

  2-3-15- خلاقیت و نوآوری.. 48

  2-4- تعریف آموزش... 48

  2-5- اهمیت آموزش کارکنان در فرایند دورکاری: 49

  2-6- مزایای آموزش کارکنان در فرایند دورکاری: 50

  2-7- مراحل فرآیند آموزش کارکنان در دورکاری: 51

  2-8- بهینه کردن آموزش کارکنان در فرایند دورکاری: 52

  2-9- مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش دورکاری: 53

  2-10- مشکلات اجرایی استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش دورکاری: 54

  2-11- رویکردهای دورکاری: 55

  2-12- سوابق و پیشینه تحقیق: 62

  2-12-1-  سوابق تحقیق در ایران : 62

  2-12-2- سوابق تحقیق در خارج : 63

  به نظر جکسون و یوهانسون(2003) رضایت کارکنان در گرو برخورداری از انگیزش لازم  برای اجرای دورکاری است.  انها اعتقاد دارند که اگاه سازی کارکنان از اهداف دورکاری میتواند به رضایت بیشتر انها ارتباط داشته باشد. 64

  یوسف و شریف (2003) عوامل سازمانی و برون سازمانی را از مهمترین عوامل موفقیت اجرای دورکاری در سازمانهای خدماتی به شمار اورده است. 64

  فصل سوم: 66

  روش شناسی تحقیق.. 66

  3-1- مقدمه: 67

  3-2- روش و نوع تحقیق: 67

  3-3- ابزار گرداوری اطلاعات: 68

  3-4- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه : 70

  3-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 70

  فصل چهارم. 74

  تجزیه و تحلیل داده ها 74

  مقدمه: 75

  4-1- توصیف داده ها: 76

  4-2-  سنجش مفروضه نرمال بودن متغیرهای تحقیق..........................................................77

  4-3-  ازمون های استنباطی: 84

  فصل پنجم. 112

  نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق.. 112

  مقدمه: 113

  5-1- تبیین نتایج تحقیق: 113

  5-2- پیشنهادات کاربردی تحقیق: 114

  5-3-پیشنهادات برای تحقیقات اتی: 116

  فهرست منابع. 125

  الف – کتب... 125

  ج- پایان نامه ها 128

  د-منابع ومآخذ انگلیسی.. 129

   

  منبع:

  الف – کتب

   ال دفت، ریچارد،1378،مبانی وتئوریهای طراحی سازمان،ترجمه پارساییان واعرابی،

  ترجمه پارسائیان واعرابی،تهران،دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  الوانی،مهدی،اشرف زاده ،1387،مدیریت  دورکاری راهی به سوی توسعه،انتشارات مبتکران.

  اسلامی، محسن (1389) برنامه دورکاری سازمانی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: انتشارات آییژ، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.

  استونر،جیمز،1382،مدیریت،ترجمه پارساییان واعرابی،تهران،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی .

    الوانی،مهدی،1385،مدیریت عمومی،انتشارات نی،چاپ28

    اقتداری،علی،1381،سازمان ومدیریت،انتشارات مولوی ، تهران.

    اسمیت،آدام،1367،ثروت ملل؛ابراهیم زاده،انتشارات امیر کبیر.

  بیان،حسام الدین،1380،مدیریت استراتژیک،تهران،مرکز آموزش مدیریت دولتی.

   -  باتمان قلیچ، ایثار (1388) دورکاری  در اموزش و پرورش(کار از راه دور): مزایا و راهکارها. منتشر شده در سایت راهکار مدیریت

  - بلیک ، مونیکا (1388)، دورکاری‌ برای‌ کتابداران‌ و اطلاع‌رسانان، ترجمه نادر نقشینه، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپ اول، تهران.

  - پرکوپنکو،ژوزف،1380،مدیریت خصوصی سازی،ترجمه اکبری،ح،داوری،د،نشر آتنا.

  - پاکدامن،رضا،1374،جنبه های کاربردی خصوصی سازی ،مجمع علمی وفرهنگی مجد.

  -  خاکی،غلامرضا،1381،راهنمایی تدوین وطرح ونقد تحقیق،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

  -  خاکی،غلامرضا،1379،روش تحقیق در مدیریت،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

  - حقیقی،محمدعلی،1380،مدیریت رفتار سازمانی،انتشارات ترمه.

  - دیوید،فردآر،1386،مدیریت استراتژیک،ترجمه پارسائیان،اعرابی،انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی،چاپ دهم.

  -  رابینز،استیفن،1381،تئوری سازمان،ترجمه الوانی،دانایی فرد،انتشارات صفار چاپ پنجم

  - سعادت،اسفندیار،1375،مدیریت منابع انسانی،تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

  - سهرابی ، بهمن(1387)، دورکاری: مفاهیم و فرآیند برنامه ریزی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران،

  -  سلجوقی،خسرو،1386،دورکاری و مفاهیم مرتبط،،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.

  - سرمد سعیدی،سهیل،1386،مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک در عمل،نشر هیأت ، تهران.

  - فرهنگی،علی،صفرزاده،ح،1385،روشهای تحقیق در علوم انسانی( با نگرشی بر پایان نامه نویسی)،نشر پیام پویا

    -  علیپور، محمدرضا(1389) ، انقلاب فراگیر کار الکترونیکی در ساختار اموزش و پرورش ، روابط عمومی وزارت اموزش و پرورش ، تهران.

  - کرینر،استوآرت،1381،دیدگاه های کلیدی مدیریت،ترجمه حسین نژاد،ع،انتشارات  دفتر پژوهشهای فرهنگی.

  - مولاییان ، سعید (13894) پژوهش در  اموزش و پرورش  از راه دور در ایران و مقایسه تطبیقی با کشورهای چین، هند، آلمان، و ژاپن، تهران: انتشارات رادنواندیش.

  - مشبکی،اصغر،1387،مدیریت رفتار سازمانی،انتشارات ترمه،چاپ اول.

  - مقیمی،سید محمد،1386،سازمان ومدیریت رویکرد پژوهشی،انتشارات ترمه،چاپ پنجم.

  ب-مقالات(نشریات)

   اشرف زاده،فرزاد،1382،مدلی فراگیر برای دورکاری خدمات، دومین همایش برون سپاری وچشم اندازها،مجموعه مقالات.

   افتخاری ،حمید،1381،ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی0چالشها وچشم اندازها وراهبردها)،مجموعه مقالات همایش چالشها وچشم اندازهای توسعه ایران.

  الوانی، مهدی،1385، مدیریت عملکرد در نگاهی فرا سازمانی،سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد،مرکز همایشهای علمی جهاد دانشگاهی .

   پرویزیان،کوروش، 1386،دورکاری وسرمایه گذاری ریسک پذیر در زنجیره ارزش؛دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر.

   جهاد دانشگاهی تهران،1381،ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان تهران،مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت عملکرد.

   چشم براه،محسن،1386،مقاله مدیریت ریسک های برون سپاری فعالیتها، تدبیر سال هفدهم ، شماره 171.

   رازانی،علی،1381،الگوهای بین المللی ارزیابی عملکرد،مجموعه مقالات،اولین همایش ملی مدیریت عملکرد،جهاد دانشگاهی تهران.

   سرمقاله،1384،ضرورت رویکرد علمی استراتژی دورکاری،ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، شماره 166.

   شاه محمدی،ف،1384،انتخاب فعالیت ها برای دورکاری،سازمان مدیریت صنعتی.

   شیرانی ،غلامحسین،نبی زاده،غلامرضا،1387،دورکاری در شرکتهای توزیع برق منطقه ای شهرستان اصفهان،سیزدهمین کنفرانس شبکه توزیع نیروی برق.

   عابدی، رحیم (1388 ( نقش کارآفرینان در تحول خلاق سازمانهای اداری. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه دوره اول،پاییز.

   کریمی،تورج،1385،مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی،ماهنامه تدبیر، شماره 171

  معصومی،م،1384، دورکاری استراتژیک،سازمان مدیریت صنعتی.

  مکاین تاش،کریستوفر،1387،خصوصی سازی ولی افتاد مشکلها،ترجمه عطاءالهی،م، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر.

  ج- پایان نامه ها

  اشرف زاده،فرزاد،1382،مدلی فراگیر برای دورکاری خدمات در شرکتهای صنعتی فعال در زمینه نفت وگاز،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مهندسی صنایع،دانشگاه تهران،دانشکده مهندسی.

  اکرمی ، هادی، 1385،ارائه مدل تصمیم گیری دورکاری فعالیتهای تعمیراتی در یک سازمان نظامی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی امیر کبیر،دانشکده مهندسی صنایع.

  شاملو،محمود1388، «ارائه مدلی جهت تعیین ترکیب بهینه دورکاری کارکنان، ساخت کالاها(قطعات)و انتخاب تامین کننده و تعین میزان سفارش بهینه به هر تامین کننده با استفاده از برنامه ریزی خطی(LP), (TOPSIS)در شرکت ایران خودرو »،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنایع،دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت

   شهرکی،محمدرضا،1387،بررسی نقش دورکاری در ایجاد مزیت رقابتی در شرکت همکاران سیستم،پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،دانشکده مهندسی.

   کریمی،یوسف،1385،بررسی عوامل موثر بر دورکاری از نگاه استراتژیک دستگاه های تولیدی استان تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشکده مدیریت وحسابداری.

   منشی زاده،محمود، 1389،شناسایی فعالیت های قابل دورکاری به بخش خصوصی در شرکت آب وفاضلاب  منطقه ای خراسان،پایان نامه مدرک دکتری مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مشهد،دانشکده مدیریت.

  د-منابع ومآخذ انگلیسی

  ♦- Leach, M. & Scoone, S. I. & Wynne, B., (2005), Sciences and Citizen: Globalization and the challenge of Engagement. London, Zed Books.

  ♦- Morgan, C. P., (2009), The consequences and limits of empowerment in financial services, Department of Management, School of Economics and Management, University of Aarhus, Vol. 19, pp. 63–83.

  ♦- Nelson, Robert B., (2010), Empowerment employee through delegating, small business reports, Jun. Vol 19, No 6.

  ♦- Scott & Aryee, E. H., (2010), Empowerment strategies: Balancing authority and responsibility. In S. strivastva(Ed), Executive power. San Francisco: Jossey – Bass.

  ♦- Rapp, R. A., (2006), systems of  Electronic Education , Journal of consumer research, (21), pp. 381-391.


تحقیق در مورد پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, مقاله در مورد پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, پروژه درباره پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه عوامل موثر بر رضایت از دورکاری در کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی گرایش:تحول و بهبود سازی در سازمان چکیده: هدف از انجام این تحقیق تعیین عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بوده است. جامعه اماری عبارت از کلیه کارکنان مجری دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی تهران می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش سرشماری همه 120 نفر کارمند کتابخانه ملی به ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش :منابع انسانی چکیده تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش انجام شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت بوده و شیوه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش :"منابع انسانی" چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت­شغلی کارکنان استانداری اصفهان بوده است. جامعه آماری عبارت است ازکارکنان رسمی سازمان که نظرات 254 نفر از آنها به طور نمونه مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه ساختاریافته، به کمک نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی چکیده یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی گرایش: مدیریت منابع انسانی 1-1. مقدمه یکی از اهداف اصلی هر سازمانی، دستیابی به بهره وری است. برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیت­های چشمگیر دهه اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر، بیانگر نقش قابل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی چکیده این تحقیق با هدف بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، کارکنان شرکت گاز استان مازندران به تعداد 459 نفر و نمونه آماری شامل 329 نفر از کارکنان این شرکت می باشد. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته بوده ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد(M.A) گرايش"تحول" پاييز93 چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين م

پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد "MA " رشته :مدیریت بازرگانی چکیده امروزه مدیریت سازمان از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. زیرا عوامل درونی و بیرونی بسیار زیادی وجود دارد که سازمان را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. این پژوهش، سبک مدیریت تحول گرا را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در مدیریت سازمان معرفی نموده و نقش آن را در بهبود رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار داده است. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

ثبت سفارش