پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی

word 7 MB 31439 105
1392 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت قبل:۶۲,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

  گرایش سازه های هیدرولیکی

  چکیده:

  بدیهی است منابع آب برای حیات موجودات زنده و بخصوص زندگی بشر امری ضروری است.. تخلیه کننده‌ها مجموعه‌ای از سازه‌ ها هستند که برای انتقال آب از دریاچه سد به نقطه تخلیه در پایین دست به‌کار می‌روند. از اینرو به دلیل اهمیت موضوع این بخش از سد، تحلیل عملکرد تخلیه کننده شامل مجرا، دریچه‌ها و خروجی آن از حساسیت خاصی برخوردار است. وجود جریان تحت فشار در بالادست دریچه تخلیه کننده، وجود افت انرژی جریان به علت عوامل مختلف و همچنین مقادیر بسیار کم نسبت باز شدگی دریچه به هد آب روی دریچه تخلیه کننده، سبب می‌شود استفاده از روابط و نتایج به دست آمده از روش‌های تئوری باعث خطاهای چشمگیری در تعیین پارامترهای مختلف مربوط به تخلیه کننده‌ها از جمله مقادیر افت فشار دریچه‌ها و ظرفیت آب‌گذری آن شود. پایان نامه حاضر، با هدف بررسی توزیع فشار در نقاط مختلف مجرای تخلیه‌کننده، تعیین ظرفیت آب‌گذری دریچه و محاسبه ضریب آبگذری آن، بررسی امکان رخداد کاویتاسیون، مقایسه حالت های ارائه شده برای هوادهی بعد از دریچه سرویس و پس از دریچه اضطراری در صورت عملکرد توام دو دریچه، همچنین تعیین ضرایب افتهای اصلی در مجرا شامل؛ افت اصطکاکی، افت ناشی از تبدیل و افت دریچه، با استفاده از داده‌های به دست آمده از مدل فیزیکی تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر، صورت گرفته است. بر این اساس از مدل فیزیکی مجرا و دریچه ها (سرویس و اضطراری) که در آزمایشگاه مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ساخته شده استفاده شد وآزمایشات لازم انجام پذیرفت. مقادیر هد فشار در نقاط مختلف و میزان آبگذری دریچه درسه  تراز  ماکزیمم و نرمال و مینیمم مخزن اندازه­گیری و نتایج آن در جداول و نمودارهای مربوطه ارائه شدند همچنین با استفاده از نرم افزار Flow 3D  مدل عددی تخلیه کننده در این هد و در سه بازشدگی 60 ،80 و100 درصد شبیه سازی شد تا هم مقایسه ای بین نتایج آزمایشگاهی و عددی شده باشد و هم نتایج های پیشین در این پایان نامه مورد مقایسه قرار گیرد. در ادامه خواهیم دید در هردو صورت عملکرد تک دریچه و در صورت عملکرد توام اندیس کاویتاسیون در نواحی بحرانی مثل شیار دریچه ها و بین دریچه ها درحالت تک دریچه در محدوده مجاز قرار داشته و عملا خطر وجود کاویتاسیون را  منتفی می سازد اما در حالت عملکرد توام در بعضی بازشدگی ها فشارها منفی گشته و احتمال وقوع کاویتاسیون را می دهد .

  فصل اول

  مقدمه و کلیات

   

   

  1-1-مقدمه

  سال‌ها است که مصرف آب توسط انسانها در موارد مختلف، کشاورزی، مشروب، صنعت و تولید برق شروع شده است.در واقع آب یکی از عوامل مهم پیشرفت جوامع مختلف دنیا به حساب آمده و انتقال آن به صورت صحیح چه از نظر تکنیکی و چه از نظر اقتصادی تعیین کننده است.نیاز انسانها به آب با سرعت در حال افزایش است و باید شرایطی را ایجاد کرد که طراحی پروژه های عظیم انتقال آب با شرایط آسان و مناسب صورت پذیرد.

  باوجود آنکه محققین زیادی همواره در مورد سیستم های مختلف انتقال آب تحقیق می کنند و هرروزه نتایج گرانبهایی را از تحقیقات محلی ، آزمایشگاهی وعددی  خود بدست می آورند ولی بنظر می رسد که هنوز در بعضی موارد مسائلی غیر منتظره باعث می شود که دیدهای متفاوتی از هر عملکرد نمایان شود

  .

  1-2-روش تحقیق

  علیرغم مطالعات فراوان در این زمینه ملزم بر آن گردید تا در این پایان نامه که با تعریف جامع و کاملی از تخلیه کننده های تحتانی با بررسی میدان جریان و تحلیل مکانیزم کاویتاسیون در این سازه ها به پارامترهای موثر بر این وقایع و لزوم تحقیق در این زمینه پرداخته شود.

   

  1-2-1-تعریف تخلیه کننده تحتانی

  در مواردی که عمق آب در مخزن سد زیاد است ،برای مصارف آب در پایین دست و همچنین برای تخلیه سد در مواقع اضطراری ودر بعضی موارد برای تخلیه رسوبات انباشته شده در مخزن سد از تخلیه کننده های تحتانی استفاده می شود .اجزاء معمول تخلیه کننده‌ها عبارتند از: کانال ورودی آبگیر[1] یا ساختمان آبگیر، مجرای آب بر، آبراه یا تونل[2]، اتاق دریچه پایین‌دست، شوت یا سرسره[3]، انرژی گیر و مجرای خروجی.یک تخلیه کننده ممکن است شامل همه و یا تعدادی از اجزاء مذکور باشد (ابریشمی، حسینی 1387). از تخلیه کننده‌ها اغلب برای انحراف آب در زمان ساخت نیز استفاده می‌شود و ممکن است در صورت داشتن قابلیت اطمینان زیاد، برای کمک به تخلیه سیلاب طرح نیز استفاده شوند. این سازه­ها در سدهای قوسی یا وزنی نسبتاً کوچکتر ولی در سدهای خاکی بزرگ هستند(جانسن، 1988). برای کاهش طول قسمت تحت فشار، یک تخلیه کننده بزرگ معمولاً به دو قسمت تحت فشار(که با یک دریچه با هد زیاد کنترل می­شود) و تونل خروجی(که جریان زیر بحرانی را به اتمسفر انتقال می­دهد) تقسیم می­شود(ویسچر و هاگر، 1998).

  به طور کلی تخلیه‌کننده‌ ها به صورت زیر طبقه بندی می­شوند:

   - بر اساس باز یا بسته بودن مجاری تخلیه کننده؛ تخلیه کننده بازو تخلیه کننده تحت فشار

  - بر اساس نوع بهره برداری هیدرولیکی از آن؛ تخلیه کننده دریچه دار و بدون دریچه

  - بر اساس محل قرارگیری تخلیه کننده؛ تخلیه کننده تحتانی و تخلیه کننده سطحی

  - بر اساس اینکه تخلیه­کننده به کجا  منتهی می شود، تخلیه کننده کانالی(تخلیه کننده­ای که به داخل کانال می ریزد) و تخلیه کننده رودخانه­­ای(تخلیه کننده­ای که به داخل رودخانه می­ریزد) (اسمیت،1990).  

  - به منظور تنظیم میزان آب­گذری مجرای تخلیه­کننده

  بدین ترتیب خروجی های تحتانی در راستای اهدافی به شرح زیر ساخته می شوند:

  -  پر کردن مخزن

  -  پایین آوردن سطح آب در مخزن و شستشوی رسوبات

  -  انحراف سیلاب و دبی پسماند

  باتوجه به اینکه سرعت در خروجی تخلیه کننده تحتانی زیاد است، یعنی  از فرمول توریسلی V= (2gH)تبعیت می نماید، لذا خلا زایی[4]، سایش[5] ، و جریان هوا و آب [6]  از مسائل خاص هیدرولیکی در این سازه ها محسوب می شوند.در رابطه توریسلی H عبارت است از بار روی خروجی و g شتاب ثقل می باشد.

  معمولاً دو دریچه برای تخلیه­کننده پیش بینی می­شود(لوین، 1995):

  - دریچه سرویس[7] یا دریچه تنظیم کننده[8]  با بازشدگی متغیر

  - دریچه ایمنی[9] یا دریچه اضطراری[10] معمولا یا کاملا باز یا  کاملابسته

  طبقه بندی انواع دریچه ها:

  الف) دریچه گوه ای[11]: این دریچه به طور عمودی حرکت می کند و فقط وقتی در شرایط آب بندی کامل قرار می گیردکه بطور کامل بسته باشد.

  ب) دریچه کشویی[12] : این نوع دریچه به عنوان دریچه معمولی خروجی تحتانی بکار می رود.در محل هایی که بار آب روی آنها زیاد است از دریچه کشویی قرقره ای یا چرخی[13] استفاده  می شود و معروف است  که این دریچه ها  قابلیت کمتری نسبت به ارتعاش دارند.

  ج) دریچه های شعاعی[14] :این دریچه ها فاقد شیار بوده و آببندی آنها ساده است.نیروهای وارد بر دریچه روی بازوها یا اهرم های آن متمرکز می گردند وتکیه گاه ها تحت فشار زیاد قرار می گیرند.این نوع دریچه ها در واقع یکی از مناسب ترین انواع دریچه های خروجی تحتانی می باشند و بطورکلی در هر نوع بهره برداری که دبی جریان در آنها زیاد باشد نیز دارای کاربرد هستند.

  د) شیر فلکه جت توخالی [15] :شبیه به شیر فلکه حلقه ای می باشند ولی دارای یک نوع وسیله هوادهی برای جلوگیری از تراکم جت خروجی است.

  ه) شیر فلکه حلقه ای[16] : این شیر فلکه تحت عنوان یک جزء تلقی می گرددو می تواندبه طور محوری جابجا شود و به علاوه عملکرد هیدرولیکی آن بسیار عالی است. از طرفی می توان آن را به عنوان نوعی گسترش تلقی کرد، که قادر است به طور محوری جابجا شود. به این ترتیب جت حلقه ای با افت های کم  ناشی از حفظ جریان توسعه می یابد.شیر فلکه مذکور را می توان  در قالب یک وسیله تنظیمی و یا یک وسیله ایمنی بدون بروز هیچگونه مشکلی از نظر نشت، برای فشار های زیاد بکاربرد.شیر فلکه حلقه ای به عنوان یک سازه انتهایی در خروجی تحتانی مناسب است.

  و) شیر فلکه مخروطی[17] :این شیر فلکه یک وسیله ساده و بسیار موثر همراه با یک جزء جابجایی است.جت توخالی بنحو کاملا مطلوب در هوا پراکنده می شودو مشکلات خلاء زایی به علت تهویه مناسب از بین می رود.با توجه به این که تمام قطعات این شیر فلکه در خروجی تخلیه کننده تحتانی قرار دارند لذا تعمیر و نگهداری آنها ساده است.در چنین شرایطی نیاز به حوضچه آرامش نخواهد بود، ولی خروجی باید به خاطر جلوگیری از عمل پاشش پوشانده شود.

   

  1-2-2-میدان جریان در تخلیه کننده

  طراحی تخلیه‌کننده‌ های عمقی یکی از مسائل مهم طراحان سدها می‌باشد که اطمینان کافی از ظرفیت آبگیری و عملکرد مناسب مجرا و تأسیسات هیدرولیکی وابسته از جمله دریچه‌ها و تأسیسات هیدرومکانیک را طلب می‌نماید. بر این اساس در پایان­نامه حاضر، جهت بررسی عملکرد هیدرولیکی مجرای تخلیه کننده تحتانی سد­ها، مدل تخلیه‌کننده سد نرماشیر در آزمایشگاه مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ساخته و مورد آزمایش قرار گرفت و تمامی پارامترهای موثر در میدان جریان اعم ازضریب آبگذری،عدد فرود، سرعت آب،دبی،سرعت هوا و... مورد بررسی قرار گرفت.

  در تخلیه­کننده تحتانی ، یک مجرای تحت فشار دریچه­دار با دو دریچه کشوئی اضطراری و سرویس می­باشد. در اشکال(1-1) و (1-2) به ترتیب نمونه­ای از این تخلیه کننده در یک سد خاکی و همچنین دریچه کشوئی قائم نصب شده در آن، نشان داده شده است.

  مکانیزم کاویتاسیون در تخلیه کننده ها

  در تخلیه کننده­ های تحتانی، جریان دو فازی آب و هوا با سرعت بالایی منتقل می­شود. در اثر جدائی جریان و تبدیل ناگهانی آن از حالت تحت فشار به حالت آزاد، افت شدیدی در مقادیر فشار پائین دست دریچه رخ می­دهد.

  نحوه حداقل کردن فشارهای منفی ایجاد شده در پائین دست دریچه از مسائل مهمی است که در مورد دریچه­ها مطرح است. فشارهای منفی ایجاد شده در نهایت منجر به وارد شدن صدماتی به پائین دست سازه و خود دریچه خواهند شد. کاویتاسیون یکی از ناخوشایندترین پدیده های هیدرودینامیکی است که در اثر چنین فشار منفی ایجاد شده در پائین دست دریچه رخ می دهد. معمولاً برای کنترل این پدیده از تزریق هوا توسط لوله هواده استفاده می­شود(سیرلی و هاگر، 2000).

  اصولاً در جریان آب، حباب از بخار آب تشکیل می­شود و هر گاه آب حرارت داده شود، درجه حرارت آن بالا می­رود تا جائی که بخار آب تشکیل شود. جوشیدن آب زمانی روی می­دهد که فشار بخار آب برابر با فشار موضعی شود. درجه حرارت جوشیدن، تابعی از فشار هواست و کاهش آن موجب می­شود که آب در درجه حرارت پائین­تری به جوش آید(گروه آموزشی داخلی آمریکا، 1987).

   

  جوشیدن، فرایند تبدیل سیال به بخار در اثر افزایش درجه حرارت است، در حالی که کاویتاسیون ناشی از کاهش فشار موضعی در درجه حرارت ثابت است. کاهش فشار موضعی در جریان سیال ناشی از عواملی مانند کاهش انرژی کل به افزایش در تراز، افزایش سرعت موضعی، تشکیل گرداب یا جداشدگی زیاد جریان می­تواند باشد. آبی که در سازه­های هیدرولیکی جاری است حاوی حباب­های هوا با ابعاد مختلف و ناخالصی­های متفاوتی است. این شرایط مورد نیاز برای آغاز کاویتاسیون و تعیین امکان خسارت و تولید سر و صداست.

  با کاهش پیوسته فشار در جریان سیال و به علت افزایش سرعت به شرایط بحرانی رسیده و کاویتاسیون آغاز می­شود که به آن آستانه کاویتاسیون (ویسچر و هاگر،1998) ،گفته می­شود .طبق تعریف فوق موارد زیر را در مورد کاویتاسیون می توان عنوان کرد:

  کاویتاسیون فرایندی مایع است و در شرایط معمول در هیچ یک از فازهای جامد و گاز رخ نمی­دهد.

  کاویتاسیون نتیجه کاهش فشار سیال است و بنابراین می توان با کنترل مقدار کاهش و یا به عبارت بهتر فشار مطلق مینیمم آن را کنترل کرد.

  کاویتاسیون فرایندی دینامیکی است که رشد و انفجار حباب­ها را مورد بررسی قرار می­دهد.

  هیچ گونه شاخصی که نشان دهد سیال ساکن است یا در حال حرکت وجود ندارد. بنابراین کاویتاسیون می­تواند در هر دو حالت روی دهد (نیپ، 1970).

  سرعت از پارامترهای مهمی است که علاوه بر تعیین الگوی جریان پائین دست، در بررسی وقوع کاویتاسیون و ارتعاش نقش اساسی دارد. با توجه به سرعت زیاد جریان در مجرا و زیر دریچه، معمولاً عدد رینولدز جریان بیشتر از می باشد که معرف یک جریان کاملاً آشفته است. بر اساس مطالعات انجام شده در صورتی که سرعت جریان در تونل تخلیه کننده بیش از 10 متر بر ثانیه شود، جهت جلوگیری از کاویتاسیون ، جریان باید هوادهی شود(کاویانپور و خسروجردی، 2001).

   

  نقش حبابهای هوا در این جریان­ها، پیشگیری از وقوع کاویتاسیون در داخل مجرا می­باشد. هوا رسان­ها معمولاً در بالادست ناحیه­ای که اندیس کاویتاسیون زیر مقدار بحرانی قرار می­گیرد، تعبیه می­شوند تا باعث کاهش سرعت سیال و در نتیجه کاهش فرایند انفجار حفره­های کاویتاسیونی شوند. همچنین وجود هوا رسان­ها در سقف مجرا باعث تبدیل جریان تحت فشار به جریان سطح آزاد شده و به علت تماس جریان با اتمسفر منجر به کاهش مقادیر فشارهای منفی ایجاد شده در پشت دریچه می­شود(ویگرت،1972).

  جریان در مجرای تخلیه کننده تحتانی به شدت به پارامترهای هندسی مجرا حساسیت دارد و تغییر اندک آن باعث تغییر نتایج خواهد شد(فالوی،1980).

  مناطقی که بیشتر در معرض خطر کاویتاسیون می­باشند، در قسمت پائین دریچه سرویس و  بین دو دریچه سرویس و اضطراری (در صورت عملکرد توأم دو دریچه) واقع هستند. همچنین شیارهای دریچه که یک سطح ناهموار در مقابل جریان ایجاد می­کنند نیز پتانسیل وقوع کاویتاسیون را دارند. جریان عبوری از زیر دریچه، در پائین دست آن جریان چرخشی به وجود می­آورد که مشخصه اصلی آن افت شدید فشار است. افت ایجاد شده تابعی از میزان باز شدگی دریچه، هد آب پشت دریچه و هندسه مجرا می­باشد. از طرف دیگر نوسانات شدید فشار باعث کاهش فشار موضعی در آن ناحیه شده و با توجه به سرعت زیاد جریان، پتانسیل وقوع کاویتاسیون افزایش می­یابد(فالوی،1980).

  متغیرهای اساسی در مجاری تحت فشار شامل پارامترهای هندسی(طول، عرض، ارتفاع، شیب) و پارامترهای هیدرولیکی(سرعت، دبی عبوری، هد بالادست و فشار) می­باشند. در هر حالت از قرار گیری دریچه، به دلیل مومنتم و سرعت زیاد جریان سیال، فشار در امتداد سطح زیرین دریچه و پشت آن کاهش می­یابد در حالی که فشار در بالادست دریچه تغییرات کمی دارد.

  در تحلیل مسأله کاویتاسیون شایسته است شاخصی که شرایط جریان را نسبت به وجود کاویتاسیون، شروع و یا گسترش مراحل مختلف آن توصیف نماید، تعریف شود(یانگ، 1989).

  برای تعریف شاخص کاویتاسیون، ، جریان سیال در یک لوله ونتوری را مطابق شکل (1-3) در نظر می­گیریم. اختلاف فشار بین دو نقطه یکی روی جسم و دیگری در سیال دست نخورده بالادست به فاصله­ای از نقطه اول متناسب با توان دوم سرعت نسبی است که می­توان آن را به صورت ضریب فشار بالادست منفی نوشت:

  Abstract

   

  It’s clearly that water resources are important for creature and human life. So, many activities are used to keeps advantage and remove disadvantage of water resources. Outlets are the set of instruments which is used to conduct dam reservoir to outlet point in downstream. So, because of the importance this part of dam, the outlet operation analysis like channel, gates and outlet are most important.  Because of the under pressure flow in upper part of outlet gates and also decrease the flow energy in formed by many reasons and low quantities are comprised with the gate opening and it’s against to water head on the outlet gates which is caused the use of relations. The results which are approached in theory ways make unique errors for determining various parameters which is relevance to outlets like gates in low pressure and conductivity capacity. In this paper, with the viewpoint is study the distribute pressure in various point of outlet channel, determining of gate conductivity capacity and calculated their coefficient, occurrence cavitation study, the comparison many forms for conductivity after serviceGates and after emergency gates  while the operation of two gates together, also determine major decrees coefficient  in channel  like friction decrease, the gates transform decrease are formed by using approached data from the physical model of lower outlet Narmashir dam.  Thus the gates and channel physical model which have been used in watershed management.  The amount of pressure head in various points and conductivity in gate in three levels maximum, minimum and normal in reservoir are measured and shown in tables and diagrams. Also, by using of  Flow3D software in this head, which is stimulated in three (100, 80 and 60) opening and comprised to each other in case of experimental and mathematical condition.  The application gate in form of coincide (index and cavitation) in crucial points like gates groove and between them in gate are located in normal limited and physically declined the caviation but in case of synchronic operation  in some opening the pressure are negative and probably occurred the cavitation.  

   

   

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه

  1-1-مقدمه. 2

  1-2-متدولوژی تحقیق.. 2

  1-2-1-تعریف تخلیه کننده تحتانی.. 2

  1-2-2-میدان جریان درتخلیه کننده 5

  1-2-3-مکانیزم کاویتاسیون در تخلیه کننده ها 6

  1-2-4-پارامترهای موثر بر آن. 10

  1-2-5-راه های جلوگیری از آن. 10

  1-3-اهمیت موضوع. 11

  1-4-اهداف تحقیق.. 11

  1-5-معرفی فصول پایان نامه. 12

   

   

  فصل دوم : مروری بر پیشینه تحقیق

  2-1-1-روش تجربی.. 14

  2-1-2-روش ریاضی.. 18

  2-2-طرح هیدرولیکی تخلیه کننده ها 19

  2-2-1-بررسی جریان آزاد در تخلیه کننده ها 19

  2-2-2-بررسی جریان تحت فشار در مجاری تخلیه کنند ها 21

  2-2-3-جریان آب و هوا در تخلیه کننده تحتانی.. 24

  2-3-هوادهی در تخلیه کننده تحتانی.. 31

  2-3-1-مقدمه ای بر هوادهی.. 31

  2-3-2-لزوم هوادهی پایین دست دریچه ها 32

  2-3-3-عوامل موثر بر هواگیری جریان پایین دست دریچه. 32

  2-3-4-هوادهی بین دو دریچه. 33

  2-3-5-ملاحظات طراحی.. 34

   

   

  فصل سوم: کارهای آزمایشگاهی و عددی

  3-1-مقدمه. 37

  3-2-مشخصات کلی سد نرماشیر. 38

  3-2-1-رودخانه نرماشیر. 38

  3-2-2-موقعیت جغرافیایی و مشخصات کلی سدنرماشیر و تاسیسات وابسته. 38

  3-2-3-تخلیه کننده تحتانی.. 39

  3-3-شرحی بر مدل‌های فیزیکی.. 40

  3-3-1-معادلات حاکم. 40

  3-3-2-آنالیز ابعادی.. 42

  3-3-3-اصول تشابه سازی.. 43

  3-4-طرح و ساخت مدل. 45

  3-4-1-مقیاس مدل. 45

  3-4-2-اجزاء مدل. 46

  3-4-3-آب بندی مدل. 52

  3-4-4-تقویت نمودن مدل. 52

  3-5-ابزارهای اندازه گیری.. 52

  3-5-1-اندازه گیری فشار. 53

  3-5-2-اندازه‌گیری دبی جریان. 54

  3-5-3-اندازه‌گیری ارتفاع آب مخزن. 56

  3-5-4-اندازه‌گیری سرعت هوا 56

  3-5-5-خطاهای اندازهگیری در مدل. 57

  3-6-شرحی بر مدل عددی.. 59

  3-6-1-دینامیک سیالات محاسباتی.. 59

  3-6-2-معرفی نرم افزار. 60

  3-6-3-مراحل شبیه سازی جریان در تخلیه کننده تحتانی در نرم افزار FLOW-3D.. 61

   

   

  فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها

  4-1-مقدمه 67

  4-2-کارهای آزمایشگاهی و نتایج حاصله. 67

  4-2-1-نحوه انجام آزمایشات... 67

  4-2-2-بررسی نتایج حاصل از آزمایشات... 69

  4-2-3- مقایسه نتایج آزمایشگاهی و عددی.. 80

   

   

  فصل پنجم: جمع بندی و ارائه پیشنهادات

  5-1-مقدمه. 85

  5-2-جمع بندی نتایج.. 85

  5-2-1-نتایج آزمایشگاهی.. 85

  5-2-2-نتایج عددی.. 89

  5-2-3- ارائه پیشنهادات... 90

  فهرست مراجع. 109

   

  منبع:

  [1] White, F. M., 1994, Fluid Mechanics, 3rd Ed., McGraw-Hill

      [2] Naudascher, E., 1991, Hydrodynamic forces, IAHR design manual     No.3.Balkema.
    [3] Smith, 1990, Hydraulic Structures

  [ 4] Levin, J., 1995, Hydraulics of gates and valves

     [5] Naudascher, E., Rockwell D., 1994, Flow induced vibration, IAHR design manual 

  No.7, Balkema.

   [6] ASCE, 1995, Guidelines for Design of Intakes for Hydroelectric Plants

  [7] WU Jian-hua, et. al, (2007), "Hydraulic Characteristics of Partial Opening of the Working Gate for a Discharge Tunnel", Jornal of Hydrodynamics Ser.B, 2007,19(4):488-493

  [8] Davis & Sorensen, 1963, Handbook of Applied Hydraulics

  [9] ICOLD, 1996, Vibration of hydraulic equipments for dams

  [10] Narayanan,  R., (1984), The Role of Pressure Fluctuations in Hydraulic Modeling, Symposium on Scale effects in Modeling Hydraulic Structures.

  [11] Jin Tailai, 1990, Cavitation in Hydraulic structures.

  [12] Dargahi, B., (2010), "Flow Characteristics of Bottom Outlets with Moving Gates", Journal of Hydraulic Research Vol. 48, No. 4, pp. 476–482

  [13] Najafi, et. al, (2009), "Numerical Modeling of Flow Condition in a Bottom Outlet", Advances in Water Resources and Hydraulic Engineering, Vol.V, 1817-1822

  [14] R.K. Bansal ‘FLUID MECHANICSAND HYDRUALIC MACHINES’ 1997, Sixth Edition, P.K.GUPTA Pub. New Delhi- 1/0002 p.p. 750-754

  [15] Bowers, E. and Toso, J., (1988), Karnafuli Project,  Model Studies of Spillway Damage, Journal of Hyd. Div. ASCE, Vol. 114, No. 5.

  [16] Thomson W.T. & M.D. Dahleh, 1998, Theory of vibration with applications

  [17] J.G.Auret, O.F.R.A. Dam, G.J.Wright and F.P.A. Rabinson “The influence of water aircontent on cavitation erosion in distilled water” Division of materials science and Technology, the CS IR, South Africa

  [18] Novak http://www.flow-3D.com/re[7] WU Jian-hua, et. al, (2007), "Hydraulic Characteristics of Partial Opening of the Working Gate for a Discharge Tunnel", Jornal of Hydrodynamics Ser.B, 2007,19(4):488-493 sources

  [19]  Flow Science, Inc., FLOW-3D User Manual Version 10.0.1

  [20] حسینی،سید محمود و ابریشمی ،جلیل ،1387، هیدرولیک کانال های باز : هیدرولیک،چاپ هیجدهم انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد

  [21]   شمسایی، ابوالفضل، 1383، طراحی و ساخت سدهای مخزنی(جلد چهارم): تاسیسات هیدرولیکی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

  [22]  خسروجردی، امیر و کاویانپور، محمدرضا، بررسی مسائل هیدرولیکی و مقایسه مشخصات فیزیکی و هیدرولیکی مجاری تحت فشار (تخلیه کننده تحتانی) سدها در ایران، چهارمین کنفرانس سد سازی ایران، 11 و 12 دی 1379، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، تهران

  [23]  نجف زاده، خداداد، مطالعه بر روی هوای مورد نیاز جریان در پایین دست دریچه های تونل های تخلیه تحتانی، دانشگاه ش، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1388، کرمان

  [24] خورشیدی، حسین و طالب بیدختی، ناصر و نیک سرشت، امیر حسین، بررسی پدیده کاویتاسیون درتخلیه کننده تحتانی سد سفید رود به کمک نرم افزار Fluent، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران اردیبهشت 1387، تهران

  [25] نخعی، محمود، نوسانات فشار در پایین دست دریچه های تحتانی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1378، تهران

  ]26[ حسینی, سید احمد و حبیبی, مهدی و پاره کار, منصوره, بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تحتانی سدها, هشتمین کنفرانس هیدرولیک عمران, دانشگاه تهران, آذر 88, تهران

  ]27[ نژاد نادری و همکاران, شبیه سازی جریان در تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر, اولین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی, 1390

  [28]  گزارش طراحی و ساخت مدل هیدرولیکی تخلیه کننده تحتانی سد البرز، موسسه تحقیقات آب، اسفند ماه 1389

  [29]  گزارش طراحی و ساخت مدل هیدرولیکی تخلیه کننده تحتانی سد نرماشیر، موسسه تحقیقات خاک و آبخیزداری تهران، اردیبهشت1389

  [30] صفوی، خداداد، مطالعه بر روی هوای مورد نیاز جریان در پایین دست دریچه های تونل های تخلیه تحتانی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1381، تهران

  [31] امامی، محمد کاظم و کاویانپور، محمدرضا و روشن، رضا، بررسی عددی توزیع سرعت در جریان غلیظ در تخلیه کننده تحتانی )مطالعه موردی تخلیه کننده تحتانی سد سفید رود(، نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس، آبان ماه 1389، تهران

  [32] شلیختینگ، هرمان. نظریه لایه مرزی، ترجمه مظفر علی مهرابیان، کرمان، انتشارات دانشگاه شهید باهنر، 1384

  [33] بنکداری، حسین و پناهیان، علی و کیامنش، حسن، بررسی اثرهندسه و توزیع مش های سه بعدی بر مدلسازی CFD جریان های آشفته دو فازی، هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1388، شیراز

  [34] ورستیگ، هنک کارل، مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی CFD، ترجمه محمد حسن شجاعی فرد، علیرضا نورپور هشترودی، تهران، انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران، 1379

  [35] عظیمیان، ا.، دینامیک سیالات محاسباتی، مرکز نشر دانشگاهی اصفهان، 1377

  [36] رستمی، فاطمه، مدل سازی عددی جریان زیر و فوق بحرانی از دریاچه سد به سرریز تنداب منتهی به حوضچه آرامش پرش هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1386، تهران

  [37] افشار، محمد هادی، فرایند تقریب و روش اجزاء محدود، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1375


موضوع پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, نمونه پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, جستجوی پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, فایل Word پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, دانلود پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, فایل PDF پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, پروژه در مورد پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, پروژه درباره پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه‌ های هیدرولیکی چکیده در سد های بلند سرریزها به عنوان یکی از سازه‌های هیدرولیکی وابسته، نقش خطیر تخلیه‌ ی سیلاب‌ های ورودی به مخزن سد را با ایمنی کافی در حالت جریان آزاد یا تحت فشار به پایین‌دست، به عهده دارند. در سرریزهای تونلی که جریان با سرعت بالا و اغلب تحت فشار برقرار می­باشد، به دلیل زبری جداره بتنی سرریز و وجود ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش مهندسی محیط زیست چکیده در این تحقیق تاثیر واکنش‌ های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک نوین بررسی شد. برای این منظور یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب طراحی و ساخته شد. لوله‌های مورد استفاده از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (خاک و پی) چکیده شمع های ماسه ای متراکم بعنوان یکی از مؤثرترین و اقتصادی ترین روشها در مقاوم سازی خاک در جهت پیش‌گیری از رخداد روانگرایی، افزایش ظرفیت باربری و بهسازی خاک های با دانه بندی متنوع، از سال 1950 در کشور ژاپن و سپس در دیگر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است. روند اجرای شمع های ماسه ای متراکم در ابتدا بوسیله بارهای ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی برق - گرایش قدرت چکیده امروزه با وجود کاربرد وسیع بارهای حساس نظیر، ادوات الکترونیک قدرت، کامپیوترها و بارهای غیرخطی در شبکه‌های توزیع، مسئله کیفیت توان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اکثر این بارها به تغییرات ولتاژ، نظیر کمبود و بیشبود ولتاژ، حساس بوده و جهت عملکرد مناسب به منبع ولتاژ سینوسی نیاز دارند. بنابراین استفاده از بهسازهای ...

پایاننامهبرایدریافتدرجهکارشناسیارشددررشته کشاورزی(M.Sc) گرایش: زراعت چکیده: این آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان کرج (شهرک مهندسی زراعی) در اواخر اسفند ماه 1392 در کرج اجرا شد. این آزمایش شامل 3 فاکتور، آبیاری در 2 سطح (شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف بندی)، باکتری‎های محرک رشد در 4 سطح (ازتوباکتر، سودوموناس، تلقیح توأم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ی علوم خاک چکیده: امروزه ردیابی در مسائل آب و خاک در مقایسه با گذشته کاربردی بسیار گسترده­تر یافته است. بررسی ارتباط هیدرولیکی و ویژگی­های هیدرودینامیکی سفره­های آب زیرزمینی، ارزیابی منشاء و گسترش آلودگی از مهم­ترین کاربردهای این روش هستند. در کشور ما نیز همگام با فرآیند توسعه و با رشد فزآینده صنعت سدسازی و مطالعات منابع آب و خاک در حوضه­های ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده درحالحاضرتکنولوژیبهآندرجهازتکاملنرسیدهاستکهازبروزسیلاب هایزیانبار جلوگیریو یادرعواملوعناصرجوی تغییریایجادنماید.بنابراینهرگونهراهحلاصولیوچارهسازرا بایددررویزمینوخصوصاًدرعرصهحوضههایآبخیزجستجو کرد. دراینارتباطاولیناقدامی ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدگروه جغرافیا «M.A.» رشته جغرافایی طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاورسرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاءهیدرواقلیمی می ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: امروزه با گسترش شهرها و رشد آهنگ شهر نشینی ، همچنین افزایش مشکلات و معضلات ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار شهر، بحث بهسازی زیر ساخت های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است.در این راستا بهسازی شبکه معابر شهری و همچنین شبکه فاضلاب شهری به عنوان ...

چکیده پرش هیدرولیکی از جمله پدیده های هیدرولیکی شگفت آوری است که موجب استهلاک انرژی جنبشی آب می گردد سازه های هیدرولیکی نظیر حوضچه های آرامش عمدتاً به منظور استهلاک انرژی در پائین دست سرریزها، تندآب­ها و دریچه­ها از این خاصیت مهم پرش هیدرولیکی استفاده می‌نمایند. ابعاد این سازه­ها بستگی مستقیم به مشخصات پرش هیدرولیکی دارد از این رو برای اقتصادی کردن این سازه­ها، از دیرباز مطالعات ...

ثبت سفارش