پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا

word 6 MB 31455 140
1388 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران (خاک و پی)

  چکیده

  شمع های ماسه ای متراکم بعنوان یکی از مؤثرترین و اقتصادی ترین روشها در مقاوم سازی خاک در جهت پیش‌گیری از رخداد روانگرایی، افزایش ظرفیت باربری و بهسازی خاک های با دانه بندی متنوع، از سال 1950 در کشور ژاپن و سپس در دیگر کشورهای جهان  مورد استفاده قرار گرفته است. روند اجرای شمع های ماسه ای متراکم در ابتدا بوسیله بارهای ضربه ای و سپس بارهای لرزشی و در نهایت باتوجه به مکانیسم شکل گیری آنها در خاک(تغییر شکل برشی خاک)، امروزه توسط بارهای استاتیکی- دورانی صورت می پذیرد. شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در حال حاضر توسط روشهای طراحی تجربی ارزیابی می شود. شایان ذکر است که در روشهای تجربی مشخصه های مقاومتی در فواصل مختلف از مرکز شمع های ماسه ای متراکم برای کل توده خاک، بر خلاف واقعیت، یکسان درنظر گرفته می شود. تئوری بسط حفره با مبنای بسط حفره ای استوانه ای در یک توده خاک بی نهایت و با شعاع اولیه بسیار کوچک، تا یک شعاع نهایی مشخص، ازتوانمند ترین و پر کاربرد ترین روشها در بررسی مسائل مربوط می باشد. بگونه ای که می تواند در عین سادگی، در پیچیده ترین مسائل طراحی از جمله شمع های ماسه ای متراکم با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی خاک به کار گرفته شود. در این پژوهش، با اصلاح تئوری بسط حفره و درنظر گرفتن رفتار نرم شدگی خاک در آن، همچنین ارائه روابط ساده تر و برنامه نویسی در محیط نرم افزار MATLAB7.1 و مدل سازی عددی در محیط نرم افزار PLAXIS2D.v8.2، شعاع تاثیر شمع‌های ماسه‌ای متراکم ارزیابی گردیده و در فاصله های مختلف از مرکز آنها و درتمامی عمق ها قادر خواهیم بود تا کرنش های حجمی، تغییرات مدول الاستیسیته، مقادیر دانسیته نسبی و نسبت تخلخل ناشی از تغییر شکل های اعمال شده را با دقت مناسبی در مقایسه با روشهای طراحی تجربی و امکانات تئوری پیشین بسط حفره بررسی نمائیم. در پایان نیز مزیت ها و محدودیت های استفاده از روش مذکور به تفصیل شرح داده شده است.

  کلید واژه ها: روانگرایی، شعاع تاثیر، شمع های ماسه ای متراکم، تئوری بسط حفره

  فصل اول

   

   

  1-1) کلیات

   با توجه به روند افزایش جمعیت و سیر صعودی ساخت سازه های مسکونی و اداری سنگین در مناطق مختلف، همچنین به دلیل بروز خسارات جانی و مالی زیاد ناشی از رخداد زلزله در مناطق با خاک های روانگرا،  مقاوم سازی خاک های روانگرا در برابر این پدیده  از اهمیت خاصی برخوردار است.

  از روش های مقاوم سازی خاک در مقایل رخداد روانگرایی، استفاده از شمع‌های ماسه‌ای متراکم می باشد. این روش علاوه بر افزایش مقاومت خاک های ماسه ای سست در برابر پدیده روانگرایی، در بهبود خواص مقاومتی و نیز پایدار سازی و افزایش ظرفیت باربری دیگر انواع خاک های رسی، شنی و سیلتی کاربرد وسیعی خواهد داشت.

  هدف از پژوهش فوق، با استفاده از تئوری بسط حفره و مد نظر قرار دادن اثر نرم شدگی خاک به جهت  مدل سازی رفتار دقیق خاک حین تغییر شکل های زیاد، همچنین ساده سازی روابط موجود به مقاصد طراحی، تعیین شعاع تاثیر شمع‌های ماسه‌ای متراکم و در نهایت ارائه مقایسه ای با روش طراحی تجربی معمول می‌باشد. همان‌گونه که در بخش‌های آتی به استحضار خواهد رسید، در واقع در پژوهش فوق، با در نظر گرفتن مشخصه‌های رفتاری خاک های ماسه‌ای روانگرا و شمع‌های ماسه‌ای متراکم، بطور دقیق‌تر، اهدافی همچون اقتصادی‌تر شدن و افزایش بازدهی سیستم فوق نسبت به حالت کنونی مدنظر قرار می گیرد.

   در این فصل ابتدا بطور مختصر به تعریف مفاهیم مربوط به رخداد روانگرایی می­پردازیم، سپس به شرح روشهای مقاوم سازی خاک در مقابل رخداد روانگرایی و بررسی تفضیلی نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته و با یکدیگر مقایسه می نماییم.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  1-2)روانگرایی[1]

   در فرهنگ لغت مهندسی خاک و پی به معنای حالتی است که در آن، خاکهای ماسه­ای، بر اثر افزایش فشار آب حفره­ای، تنشهای موثر و متعاقباً مقاومت برشی خود را از دست می­دهند‍‍‍[1]. این کلمه اولین بار توسط آقایان Kubo، Mogami (1953) ابداع گردید[2].

  پدیده روانگرایی ناشی از روند کاهش تنشهای موثر بر اثر تمایل به تراکم در خاکهای اشباع غیر چسبنده در شرایط زهکشی نشده را می­توان به دو گروه اصلی روانگرایی جریانی[2] و تحرک سیکلی[3] طبقه­بندی نمود.

  پدیده روانگرایی جریانی بندرت رخ می­­دهد، اما زمانی که رخ می­دهد، خسارات بسیار زیادی را بهمراه خواهد داشت و آثار مخربتری دارد. در عوض، پدیده روانگرایی بصورت تحرک سیکلی در دامنه گسترده­تری از شرایط نوع ساختگاه و خاک رخ می­دهد و اثرات آن نیز از کم اهمیت تا خسارات زیاد طبقه­بندی می­شود.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  1-3)روانگرایی جریانی

  این حالت روانگرایی که مهمترین اثرات را میان کلیه پدیده­های مربوط به روانگرایی بهمراه دارد، در اثر افزایش تنش برشی استاتیکی در برابر مقاومت برشی خاک و تنها در خاکهای سست، با مقاومت پسماند پایین  رخ می­دهد[3]. گسیختگی ناشی از روانگرایی جریانی، معمولاً با سرعت گسترش بالا و فواصل طولانی که مصالح روان شده اغلب حرکت می­نمایند مشخص می­گردد. بعنوان مثال در شکل(1-1)، مدفون شدن یک روستا پس از رخداد این نوع روانگرایی را مشاهده می نمایید.

  تحرک سیکلی

  تحرک سیکلی بر عکس روانگرایی جریانی، زمانی رخ می­دهد که تنش برشی استاتیکی، کمتر از مقاومت خاک روان شده باشد و تحت اثر یک تحریک زلزله، در یک لحظه بر اثر افزایش فشار آب حفره­ای از مقاومت خاک تجاوز ­نماید. این تغییر شکلها در حین رخداد زلزله هم در اثر تنشهای سیکلی و هم در اثر تنشهای استاتیکی ایجاد شده و شامل دو حالت مجزای، انتشار جانبی[4] و روانگرایی سطحی[5] می­باشد.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  1-4-1) انتشار جانبی

  این تغییر شکلها در زمینهای با شیب ملایم و یا در سطوح بدون اتکای جانبی، مثل دیواره­های ساحلی رودخانه­ها و یا در نواحی ساحلی دریاها رخ می­دهد. حالت فوق علاوه بر خاکهای ماسه­ای سست می­تواند در خاکهای ماسه­ای متراکم نیز رخ دهد[3]. تغییر شکلهای رخداده می- توانند باعث آسیب­رسانی به سازه­های حیاتی و بخشهای مهم گردند. در اشکال( 1-2 و 1-3) آسیبهای وارده بر یک پل و خط لوله­ی مدفون را مشاهده می­نمایید.

  روانگرایی سطحی

  گسیختگی های مربوط به این روانگرایی در اثر جریان رو به بالای آب که به هنگام استهلاک اضافه فشار منفذی در حین زلزله بوجود می­آید رخ می­دهند و برای رسیدن به تعادل هیدرولیکی، این گسیختگی ممکن است پس از اتمام لرزشهای زمین رخ دهد. از نشانه­های این نوع روانگرایی می­توان انحراف مفرط از حالت قائم را نام برد (شکل1- 4 ).

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  روش های مقابله در برابر رخداد روانگرایی

     روش های مقابله در برابر پدیده روانگرایی، با توجه به نحوه عملکرد به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند:

  1.روش های جلوگیری از رخداد روانگرایی (روش های جلوگیری از افزایش فشار آب حفره ای).

  2. روش های کاهش خسارت وارده در رخداد روانگرایی ناشی از زلزله(روش های استهلاک اضافه فشار آب حفره ای).

   با توجه به اینکه برخی از روش های اصلاح خاک تا حدودی هر دو هدف فوق را بر آورده می سازند، لذا طبقه بندی مذکور در تمامی موارد صحیح نبوده و تا حدود زیادی ساده سازی شده است.

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

   

   

   1-5-1) شرح عمومی روش های مقابله در برابر رخداد روانگرایی

        جلوگیری از رخداد روانگرایی با افزایش مقاومت سیکلی زهکشی شده، همچنین با افزایش مقاومت در برابر تغییر فرم یا با استهلاک اضافه فشار آب منفذی قابل دستیابی می باشد. مقاومت در برابر روانگرایی را می توان  با فاکتور های ذیل افزایش داد که در ادامه به شرح آنها می پردازیم :

  دانسیته بالا.

  توزیع دانه بندی مناسب جهت عدم رخداد روانگرایی.

  پایدار سازی اسکلت ذرات خاک.

  پائین آوردن درصد اشباع خاک .

      همچنین امکان رخداد پدیده روانگرایی تحت شرایط تنش، تغییر فرم و فشار آب منفذی زائد ذیل تقریبا از  می رود:

  استهلاک آنی اضافه فشار آب منفذی.

  جلوگیری از انتشار اضافه فشار آب منفذی از لایه روانگرای احاطه کننده.

  کاهش نرخ تنش برش بر فشار موثر سر بار با افزایش فشار موثر سر باره.

  تغییر فرم برشی کمتر زمین در حین رخداد زلزله.

  روش های مقاوم سازی خاک در برابر رخداد روانگرایی و اصول آنها را در جدول (1-1) مشاهد می نمائید.

  با استفاده از عمل تراکم، با افزایش دانسیته، خاک در مقابل رخداد روانگرایی مقاوم می گردد. استفاده از آیتم شماره 7 نیز منظور فوق را برآورده می سازد. تحقیقات نیز نشان داده اند که با استفاده از عمل تراکم، فشارهای جانبی در خاک افزایش می یابند.  

       در روش جایگذاری خاک، پس از تخلیه کامل توده خاک روانگرا، از مصالحی استفاده می شود که از لحاظ توزیع دانه بندی پتانسیل روانگرایی نداشته باشند (آیتم شماره 2) در این روش معمولا از مصالح شنی به لحاظ دانه بندی آن استفاده می شود.  علاوه بر اثر فوق مصالح شنی زهکش های بسیار خوبی به جهت استهلاک سریع فشار آب منفذی اضافی می باشند که در واقع استفاده از این دانه بندی سبب حصول (آیتم شماره 5 ) نیز می گردد.  صلب سازی خاک به عنوان آیتم شماره 3 مد نظر قرار گرفته و از روش های حصول آیتم های 6و8 به جهت پایدار سازی اسکلت خاک استفاده می شود. همانطور که در لیست فوق و در ارتبط با مورد شماره 4 ذکر شد، پائین انداختن سطح تراز آب زیرزمینی یکی از روش های موثر در کاهش درصد اشباع خاک می باشد. در آیتم شماره 7 نیز با افزایش فشار سر بار موثر، تراز آب زیرزمینی نیز دچار افت خواهد شد.  

       مورد شماره 5 بیانگر روش استهلاک می باشد.  با توجه به  نحوه چیدمان زهکشها مورد 7 نیز حصول می یابد. با کاهش تراز آب زیرزمینی فشار موثر خاک افزایش یافته و در واقع مورد شماره 7 نیز  قابل دستیابی می باشد. در روش محدود کردن کرنش برشی، باکاهش دادن تغییر فرم برشی در حین لرزش ناشی از زلزله، خاک در مقابل روانگرایی مقاومت خواهد نمود.

   

      علاوه بر روش های ذکر شده، روش هایی جهت کاهش صدمات سازه ای وارده در حین رخداد روانگرایی وجود دارند. از این روش ها به عنوان مثال می توان به مقاوم سازی پی های ساختمانها و استفاده از برخی المانهای زیرزمینی به جهت کاهش اثر افت ظرفیت باربری یا رخداد بالازدگی استفاده نمود. سازه های شکل پذیر که قابلیت تغییر فرم در برابر حرکات ناشی از زلزله را دارند نیز دچار صدمات کمتری در حین رخداد روانگرایی می شوند.

      با توجه به اینکه در رساله فوق، هدف ارزیابی شعاع موثر شمع های ماسه ای متراکم می باشد، در این بخش ابتدا به صورت فهرست وار به شرح روش هایی که در جلوگیری از رخداد روانگرایی یا کاهش صدمات ناشی از آن بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین مکانیسم عملکرد آنها می پردازیم و پس از یک مقایسه نهایی فی مابین روش های شرح داده شده، شمع های ماسه ای متراکم را به طور مفصل مورد بحث قرار می دهیم.  

  همانگونه که در جدول (1-1)  مشاهده می نمائید این روش ها شامل :

  روش های تراکمی.

  صلب سازی یا تثبیت خاک.

  روش جایگذاری.

  پائین انداختن تراز آب زیرزمینی.

  مستهلک ساختن اضافه فشار آب منفذی.

  روش محدود سازی کرنش های برشی.

  می باشند[1].  

   

  1-5-1-1) روش های تراکمی

      مبنای روش های تراکمی در افزایش مقاومت در برابر رخداد روانگرایی شامل کاهش فضای آزاد مابین ذرات خاک( کاهش نسبت تخلخل) و درنتیجه افزایش دانسیته، عدد SPT،  چکالی نسبی (Dr)، در مواردی افزایش تنش افقی و بوجود آوردن یک محیط یکپارچه و مقاوم در برابر روانگرایی می باشد. دستیابی به هدف فوق از روش های متفاوتی امکانپذیر است که شامل موارد زیر می باشند:

  شمع های ماسه ای متراکم.

  روش ویبراسیون میله.

  روش ویبراسیون شناور.

  تحکیم دینامیکی.

  ضربه زدن توام با ویبراسیون.

  تراکم بوسیله غلطک.

  تراکم به کمک انفجار.

  روش گروه شمع.

  در بخش بعد به برخی از روش های فوق که در عمل بیشتر از آنها استفاده می شود اشاره ای فهرست وار خواهیم داشت.  

   

  1-5-1-1-1) شمع های ماسه ای متراکم1

       یکی از موثر ترین روش ها در جهت مقاوم سازی خاک در برابر رخداد روانگرایی ناشی از زلزله که پرکاربردترین روش نیز می باشد. استفاده از شمع های ماسه ای متراکم است.  از این روش در جهت متراکم کردن لایه های ضخیم و اشباع ماسه ای سست استفاده می شود که مکانیسم عملکرد آن بصورت ذیل می باشد:

  کاهش نسبت تخلخل( افزایش دانسیته نسبی) ودر نهایت تراکم مطلوب خاک.

  افزایش مقاومت برشی و مقاومت افقی در حین پروسه تراکم.

  ایجاد تغییرات در فشار خاک( ضریب فشار خاک در حالت سکون، k0 ) در حین اجرای شمع های ماسه ای متراکم.

  ایجاد یک توده یکنواخت ماسه ای پس از انجام پروسه تراکم[1].

   

  1-5-1-1-1-1) نحوه اجرا

  همانگونه که در شکل (1-5) مشاهده می نمایید، ابتدا کیسینگ با انتهای مسدود( یا کیسینگ با خروجی یک طرفه و از داخل به سمت خارج) را به کمک چکش های هیدرولیکی یا چکش های ویبره ای تا عمق مورد نظر هدایت می نمایند. سپس به آرامی کیسینگ را بالا کشیده و مصالح ماسه ای از طریق قیف تعبیه شده در نزدیکی انتهای فوقانی کیسینگ وارد و از خروجی تحتانی که در حرکت رو به پائین کیسینگ به صورت مسدود عمل می نماید خارج می شود، سپس با عمل کوبیدن مجدد، فشار جانبی وارده از سمت مصالح ماسه ای به دیواره حفاری شده، قطر شمع افزایش یافته و در نهایت با تکرار پروسه فوق تا رسیدن به سطح زمین، مقطع شمع ماسه ای متراکم اجرا شده به صورت مرحله (6) شکل (1-5 ) در می آید. عدم یکنواختی در مفطع شمع ماسه ای متراکم در صورت بروز تغییرات در نرخ بالا کشیدن و نفوذ مجدد کیسینگ در هر لایه خاک یا تغییر جنس لایه های خاک نیز اجتناب ناپذیر است. لذا در اجرا، باید توجهات لازم با توجه به لایه بندی خاک و نرخ بالا کشیدن و نفوذ کیسینگ صورت پذیرد[6].

  ABSTRACT

   

  EFFECTIVE ZONE RADIUS OF SAND COMPACTION PILES IN LIQUEFIABLE SOILS

   

   

  The Sand Compaction Pile (SCP) method is one of the most important and cost-effective techniques of soil improvement in many countries since 1950 to prevent liquefaction and to increase the bearing capacity for different type of soils. The impact loading technique is the first method to compact the sand pile, substituted by the vibrational loading technique and then developed to the most recent method which is the static-rotational loading technique. The affected zone radius of SCP is usually evaluated using the empirical design methods. It should be noted that the empirical methods conventionally consider the improved soil as a whole mass and result in an equivalent soil properties which is a rough estimation of soil behavior. Cavity expansion theory is a robust and useful approach, based on expansion of a cylindrical cavity starting from zero radius in an infinite soil mass which can be extended to the complex design problems such as sand compaction pile by incorporating soil nonlinearity.

  In the present study, the results from the finite element based software (Plaxis2D.V8.2) and the code programming in Matlab7.1 are attained to properly investigate the affected zone radius of sand compacted piles by accounting the developed cavity expansion theory and soil softening behavior in the plastic zone. The model facilitates the evaluation of volumetric strain, revised elastic modulus, relative density, void ratio and other soil properties at different distances from the pile center due to applied large deformation. At last, the advantages and the limitations of the implemented theory are discussed.

  Keywords: liquefaction, Sand compaction pile, Effective zone radius, Cavity expansion theory.

   

   

 • فهرست:

  فصل اول: مقدمه

  1-1-کلیات........................................................................................................................................... 2

  1-2- روانگرایی   ............................................................................................................................... 3

  1-3- روانگرایی جریانی..................................................................................................................... 3

  1-4- تحرک سیکلی.......................................................................................................................... 4

  1-4-1- انتشار جانبی................................................................................................................ 5

  1-4-2- روانگرایی سطحی....................................................................................................... 6

  1-5- روشهای مقابله در برابر پدیده روانگرایی........................................................................... 7

  1-5-1- شرح عمومی روشهای مقابله در برابر پدیده روانگرایی..................................... 8

  1-5-1-1- روشهای تراکمی........................................................................................ 11

  1-5-1-1-1- شمع های ماسه ای متراکم........................................... 11

  1-5-1-1-2- روش ویبراسیون میله...................................................... 18

  1-5-1-1-3- روش ویبراسیون شناور................................................... 20

  1-5-1-1-4- روش تراکم دینامیکی...................................................... 21

  1-5-1-1-5- روش کوبیدن لرزشی....................................................... 23

  1-5-1-2- روش صلب سازی و تثبیت خاک......................................................... 24

  1-5-1-3- روش تعویض و جای گذاری.................................................................. 28

  1-5-1-4- پایین انداختن تراز آب زیرزمینی........................................................ 29

  1-5-1-5- روش استهلاک فشار آب منفذی.......................................................... 30

  1-5-1-6- روش محدود سازی کرنش برشی......................................................... 31

  1-6- مقایسه روشهای جلوگیری از رخداد روانگرایی............................................................... 32

  1-6-1- مقایسه از حیث دامنه کاربرد.................................................................................. 33

  1-6-1-1- نوع خاک..................................................................................................... 34

  1-6-1-2- بررسی آمارهای رسمی موجود.............................................................. 37

  عنوان                                                                                              صفحه

   

  1-6-2-  مقایسه مکانیسم عملکرد روش های مقاوم سازی در برابر رخداد روانگرایی        40

  1-6-3- مقایسه روش های مقاوم سازی از لحاظ آلودگی های زیست محیطی........ 43

   

  فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1- شمع های ماسه ای متراکم ................................................................................................ 46

  2-2- تاریخچه، روند طراحی و روشهای اجرا.............................................................................. 46

  2-3- روند طراحی شمع های ماسه ای متراکم......................................................................... 47

   

  فصل سوم: روش انجام کار

  3-1- آشنایی با نرم افزار PLAXIS  ........................................................................................... 52

   3-1-1- زیر برنامه ورودی    ................................................................................................ 53

  3-1-1-1- الگو های تحلیلی....................................................................................... 53

  3-1-1-2- اجزاء............................................................................................................. 54

  3-1-1-3- ویژگی های مصالح.................................................................................... 55

  3-1-1-4- الگو های رفتاری خاک............................................................................ 56

  3-1-1-5- شرایط مرزی.............................................................................................. 58

  3-1-1-6- تولید شبکه اجزاء محدود....................................................................... 59

  3-1-1-7- شرایط اولیه................................................................................................ 59

  3-1-2- زیر برنامه محاسبات................................................................................................... 59

  3-1-2-1- تحلیل پلاستیک........................................................................................ 60

  3-1-2-2- تحلیل تحکیم............................................................................................. 61

  3--1-2-3- تحلیل پایداری......................................................................................... 61

  3-1-2-4- تحلیل دینامیکی........................................................................................ 62

  3-1-3- زیر برنامه خروجی...................................................................................................... 62

  3-1-4- زیر برنامه منحنی ها.................................................................................................. 63

  3-2- نحوه مدل سازی...................................................................................................................... 63

  3-2-1- هندسه مدل................................................................................................................. 65

  3-2-2- مشخصات فنی خاک................................................................................................. 67

  3-2-3- تحلیل مدل.................................................................................................................. 67

   

  عنوان                                                                                              صفحه

   

  3-3- تئوری بسط حفره در توده خاک نامحدود........................................................................ 69

  3-3-1- Vesic (1972)....................................................................................................... 70

  3-3-2- Ramesh , Gupta (2002)........................................................................... 73

  3-3-2-1- کرنش های پلاستیک در ناحیه پلاستیک اطراف یک حفره

  استوانه ای........................................................................................................................... 74

  3-3-3- H. Vaziri and X. Wang(1992)........................................................... 76

  3-3-4- R. Salgado, J. K. Mitchell, M. Jamilkowski(1997)....... 78

   

  فصل چهارم: نتایج، بحث و پیشنهادات 

  4-1- نتایج بدست آمده و بحث .................................................................................................... 81

  4-1-1- نتایج در دانسیته نسبی 40%................................................................................. 81

  4-1-1-1- نرخ جایگذاری 05/0 (05/0as=)........................................................ 82

  4-1-1-2- نرخ جایگذاری 1/0 (1/0as=)............................................................. 85

  4-1-1-3- نرخ جایگذاری 15/0 و 02/0( 2/0 و 15/0as=)........................ 88

  4-1-2- نتایج در دانسیته نسبی 50%................................................................................. 91

  4-1-2-1- نرخ جایگذاری 05/0 (05/0as=)...................................................... 92

  4-1-2-3- نرخ جایگذاری 1/0 (1/0as=)............................................................. 94

  4-1-2-3- نرخ جایگذاری 15/0 (15/0as=)...................................................... 95

  4-1-2-4- نرخ جایگذاری 2/0 (2/0as=)............................................................. 97

  4-1-3- نتایج در دانسیته نسبی 60%................................................................................. 98

  4-1-3-1- نرخ جایگذاری 05/0 (05/0=as)...................................................... 100

  4-1-3-2- نرخ جایگذاری 1/0 (1/0as=)............................................................. 101

  4-1-3-3- نرخ جایگذاری 15/0 (15/0as=)...................................................... 103

  4-1-3-4- نرخ جایگذاری 2/0 (2/0as=)............................................................. 104

  4-2- نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................................................... 107

  منابع.................................................................................................................................................................... 109

   

   

  منبع:

   

  [1] Yoshida, N., Japanese Geotechnical Society, “Remedial Measures against Soil Liquefaction”, Taylor & Francis, 370 pp. 1998.

   

  [2] Kramer, Steven L.” Geotechnical Earthquake. Engineering”, Prentice Hall, 653 pp. 1996.

   

  [3] Arduino, P. “Dynamic Stiffness of Piles in Liquefiable Soils”, Washington State Department of Transportation, Olympia, WA, May 30, 2002. 22.

   

  [4] Meymand, P. (1998).”Shaking Table Scale Model Tests of Nonlinear Soil-Pile-Superstructure Interaction in Soft Clay”, Ph.D. Dissertation, University of California, Berkeley.

   

  [5] Bardet, J. P., N. Mace , and T. Tobita,(1999), "Liquefaction-induced ground deformation and failure", Report, Civil Engineering Department, University of Southern California, Los Angeles.

   

  [6] Ogawa, M. (Mar. 14, 1972).”Machines for Continuously Forming Sand piles”, United States Patent, No. 3648467.

   

  [7] [Online]. Fudo Construction Co. Ltd., Tokyo, http://www.fudo-const.com/scp/procedure.php

   

   

  [8] [Online].  http://www.eng.nus.edu.sg/EResnews/9505/fhlee.html

  >. [22 Sep 2008]

   

  [9] Kitazume, M. “The Sand Compaction Pile Method” , Taylor & Francis Group, 232 pp. 2005.

   

  [10] Nozu, M., Ohbayashi, J., Matsunaga, Y. “ Application of the static sand compaction pile method to loose sandy soil”, International Symposium on Problematic Soils, IS-Tohoku'98, Sendai, Japan, 28-30 October 1998, Balkema, Rotterdam, 1, pp. 751-755.

   

  [11] Moffat, B.  S.,  P.E. (2007).  "Soil   Remediation Techniques for Reduction of Earthquake Induced Liquefaction ",Senior Structural Engineer, Jacobs Civil Inc.

   

  [12] Department of The Army U.S. Army Corps OF Engineers,” Engineering and Design Settlement Analysis “, EM 1110-1-1904, 30 sep 1990, pp. 6-7.

   

   

   

  [13] Dickenson, S. E., McCullough, N. J. (2002)”Assessment and Mitigation of Liquefaction Hazards to Bridge Approach Embankments in Oregon”, Oregon Department of Transportation Research Group.  Spr 361.

   

  [14] Andrus, R., Chung, R.(1995) .“Cost-effective Ground Improvement for Liquefaction Remediation near Existing Lifelines”, 27th Joint Meeting of the U.S.-Japan. Cooperative Program in Natural Resources Panel on Wind and Seismic Effects, Tsukuma, Japan, pp. 115-123.

   

  [15] Portar, P. L.,(2008).” Soil or Ground Improvement”, CEG 4011, Lecture 14

   

  [16] Nishimura, S., Shimizu, H., (2008).” Reliability-based design of ground improvement for liquefaction mitigation”, Structural Safety, 30, pp.200-216.

   

  [17] Aboshi, H., Mizuno, Y., Kuwabara, N., “present state of sand compaction pile in Japan”, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, 1991.

   

  [18] Brinkgreve,R.B.J., Et al.”Plaxis2DV.8.2 Reference Manual” A.A. Balkema Publishers. (2002).

   

  [19] Arulmoli, K., Muraleetharan, K. K., Hossain, M. M., and Fruth, L. S. (1992). “VELACS Soil Data Rep”. The Earth Technology Corporation, Irvine, Calif.

   

  [20] Vesic, A.  S. (1972),” Expansion of cavities in infinite soil mass”, J.Soil Mech. And Found. Div., ASCE, 98(3), pp. 265-290.

   

  [21] Gupta, R.C., (2002),”Finite Strain Analysis For Expansion Of Cavities In Granular Soils”, Soils And Foundations, 42(6), pp. 105-115.

   

  [22] Vaziri, H., Wang, X., (1992),” Theoretical Solutions For The Problem Of A Cylindrical Cavity Expansion In A Mohr-Coulomb Material”, Computers and Structures, 48(5), pp. 961-962.

   

  [23] Salgado, R., Mitchell, J., and Jamiolkowski, M. (1997). ”Cavity Expansion and Penetration Resistance in Sand.” J. Geotech. Geoenviron. Eng., 123(4), pp. 344–354.


موضوع پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, نمونه پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, جستجوی پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, فایل Word پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, دانلود پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, فایل PDF پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, تحقیق در مورد پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, مقاله در مورد پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, پروژه در مورد پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, پروپوزال در مورد پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, تز دکترا در مورد پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, پروژه درباره پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, گزارش سمینار در مورد پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا, رساله دکترا در مورد پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم در خاک های روانگرا

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc) گرايش مهندسي مکانيک خاک و پي تابستان1391 فصل اول معرفي ريزشمع ها   1-1 ريزشمع ها بطور کلي در مواجهه با خاک هاي مسئله دار نظي

پایان‌نامه دکتری گرایش مکانیک خاک و پی چکیده در این پژوهش از روش المان مجزا برای آنالیز انتشار موج و بررسی عوامل موثر بر سرعت موج در خاکهای دانه­ای استفاده شده است. روش المان­های مجزا به سبب امکان تهیه نمونه­های کاملاً مشابه و بررسی اثر تغییرات یک پارامتر معین بر روی رفتار نمونه­ها حائز اهمیت است. همچنین این روش درکی از تغییرات رخ داده در مقیاس میکرو از مصالح دانه­ای بدست می­دهد ...

گرایش مکانیک خاک و پی چکیده بررسی رفتار خاک­ ها در اثر بارگذاری­های متفاوت از مهمترین مسائل در مهندسی ژئوتکنیک می­باشد. رفتار خاک­ها وابسته به پارامتر­های متعددی نظیر دانه­بندی، جنس دانه­ها، نحوه بارگذاری، تاریخچه تنش و غیره است. عدم هم­محوری جهات تنش اصلی و کرنش اصلی پدیده­ای است که در سال­های اخیر توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. این پدیده ناشی از ناهمسانی در رفتار خاک ...

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی مهندسی عمران گرایش خاک و پی در این تحقیق ظرفیت باربری گروه شمع‌های مخروطی و گروه شمع‌های استوانه‌ای با حجم یکسان محاسبه شده و مورد مقایسه قرار می‌گیرند. با توجه به کم بودن بررسی‌های عددی و مدلسازی‌ها توسط نرم افزار برای شمع‌های مخروطی نسبت به آزمایش‌های آزمایشگاهی در این زمینه، در این تحقیق مدلسازی گروه شمع‌ها توسط نرم‌افزار سه بعدی2012 ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- گرایش خاک و پی چکیده امروزه کم و بیش از پی‏ های حلقوی برای سازه‏ها بویژه سازه‏هایی که حالت تقارن محوری دارند استفاده می‏شود. در این پژوهش یک مطالعه عددی روی ظرفیت باربری و نشست پی حلقوی انجام شد. برای مدل سازی از نرم‏افزار PLAXIS استفاده شد. پارامترهای مصالح از مشخصات خاک رس محل ساخت برج‏های خنک کننده سیکل ترکیبی نیروگاه کازرون ...

پایان‏نامه دوره‏ی‏ کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی خاک و پی چکیده در این پایان‏نامه به منظور تحلیل رفتار پی ‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح از یک روش ساده‏ی فیزیکی مبتنی بر مقاومت مصالح به نام «روش مخروط» استفاده شده است که در واقع به عنوان جایگزینی برای روش‏های حل دقیق که مبتنی بر تئوری الاستودینامیک سه‏بعدی هستند، به‏کار می‏رود. روش مخروط توانایی ترکیب پیچیدگی شرایط ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی عمران گرایش خاک و پی چکیده: رفتار تراکم‌ پذیری خاک‌ ها به نگرانی مهمی در مهندسی ژئوتکنیک تبدیل شده است. با اجرای ساختمان‌ها، خاکریزها و جاده‌ها، اغلب نشست‌های قابل توجهی رخ می‌دهد. از آنجائیکه نشست‌های دراز مدت در اثر خزش اتفاق می‌افتد، بنابراین محاسبه و پیش‌بینی نشست‌های خزشی اهمیت زیادی دارد. زمانی که خاک تحت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی چکیده هدف از انجام این تحقیق بهبود خصوصیات مکانیکی و ژئوتکنیکی خاک ­های ماسه بادی است. چون یکی از مشکلات عمده ماسه بادی، مقاومت کم آن­ تحت شرایط رطوبت طبیعی و اشباع می­باشد، یک مطالعه آزمایشگاهی به منظور بررسی تاثیر افزودن پلیمر پلی وینیل الکل در بهبود خواص ژئوتکنیکی ماسه بادی انجام شد. نتایج حاصل از ...

  پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش سازه بهمن ماه   1393  چکيده: در سال هاي اخير پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه بهسازي و مقاوم

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد در رشته مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- سازه های هیدرولیکی در این تحقیق تاثیر ژئوبگ­ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مورد مطالعه قرار­گرفته است. ژئوبگ­ها کیسه­هایی از جنس ژئوتکستایل هستند که با مصالحی مانند ماسه، بتن و یا مصالح حاصل از لایروبی رودخانه­ها پر می­شوند. با توجه به در دسترس بودن، هزینه کم و عدم ...

ثبت سفارش