پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

word 3 MB 31469 124
1393 کارشناسی ارشد مهندسی عمران
قیمت قبل:۶۰,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۲,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  مهندسی عمران - سازه‌ های هیدرولیکی

  چکیده

  در سد های بلند سرریزها به عنوان یکی از سازه‌های هیدرولیکی وابسته، نقش خطیر تخلیه‌ ی سیلاب‌ های ورودی به مخزن سد را با ایمنی کافی در حالت جریان آزاد یا تحت فشار به پایین‌دست، به عهده دارند. در سرریزهای تونلی که جریان با سرعت بالا و اغلب تحت فشار  برقرار می­باشد، به دلیل زبری جداره بتنی سرریز و وجود درزها و انحنا در مسیر تونل احتمال جدایش جریان از جداره افزایش یافته و در نتیجه وقوع پدیده کاویتاسیون و تخریبات ناشی از آن محتمل می­باشد. محققین تحقیقات زیادی در خصوص چگونگی حذف یا کاهش احتمال وقوع پدیده‌ی کاویتاسیون و خسارات ناشی از آن در سرریزهای بلند انجام داده­اند و هوادهی جریان را یکی از موثرترین روش­ها جهت پیشگیری از این پدیده بیان نموده­اند. مدل­سازی جریان به صورت عددی در سرریزهای تونلی تحت فشار به همراه سازه هواده و مطالعات مربوط به وضعیت جریان دو فازی آب و هوا در این سرریزها بسیار اندک می­باشد. لذا شناخت و درک بیشتر میدان­های فشار و سرعت جریان در نزدیکی سازه هواده سرریز تونلی تحت فشار و تاثیر هندسه رمپ هواده و درصدهای مختلف هوادهی بر روی جریان به مطالعات بیشتری نیاز دارد.

  در این تحقیق جریان عبوری از روی رمپ تعبیه شده در کف داکت تحت فشار به صورت عددی و به کمک نرم­افزار Fluent در حالت دو بعدی و سه بعدی مدل سازی شده است. جهت اعتبار سنجی عملکرد مدل عددی از نتایج آزمایشگاهی مناف­پور (2004) استفاده گردید. جهت مدل کردن توربولانس جریان در حالت بدون هوادهی از مدل توربولانسی انتقال تنش برشی (SST) و در حالت با هوادهی از RNGk-ε در محدوده عدد رینولدز 3.1*104

  مقایسه نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی بیانگر دقت مناسب مدل عددی در پیش­بینی الگوی دو بعدی و سه بعدی جریان یک فازی و دو فازی می­باشد. در حالت بدون هوادهی با افزایش ارتفاع نسبی رمپ (tr/d) و زاویه رمپ (q) به علت افزایش سرعت جت پرتابی آب، طول اتصال مجدد و شدت توربولانسی جریان افزایش و ضریب فشار مینیمم جریان (CP min) واقع در ابتدای ناحیه چرخش پایین­دست رمپ کاهش می­یابد. با ورود هوا به جریان نه تنها ناحیه چرخش جریان آب بلافاصله پایین­دست رمپ با هوای تزریقی پر شده بلکه طول کاویتی تشکیل شده بیشتر از طول ناحیه چرخش جریان در حالت بدون هوادهی می­گردد. همچنین با افزایش درصد هوای ورودی به جریان، افزایش قابل توجهی در ضرایب فشار، مقادیر فشار استاتیک و سرعت جریان دیده می­شود. اما به دلیل کاهش نوسانات سرعت توسط هوای ورودی به جریان از شدت توربولانسی جریان کاسته می­شود.

  واژه­های کلیدی: سرریز تونلی، کاویتاسیون، مشخصه­های هیدرولیکی، هوادهی، شبیه سازی عددی


   

  فصل اول

  مقدمه

  1          مقدمه

  1-1     مقدمه

  بشر از دیرباز با ساخت سد‌ها جهت رفع نیاز های آبی خود آشنا بوده است. از قرن گذشته با گسترش علم و تکنولوژی، ساخت انواع مختلف سدهای بلند با مهار جریا ن‌های سطحی جهت تأمین نیازهای آب کشاورزی، صنعتی، شرب و کنترل سیلاب و تولید نیروی برقآبی توسعه یافت. در این سدها سرریز به عنوان یکی از سازه‌های هیدرولیکی وابسته، نقش خطیر تخلیه‌ی سیلاب‌های ورودی به مخزن سد را با ایمنی کافی در حالت جریان آزاد یا تحت فشار به پایین‌دست را به عهده دارد. یکی از مشکلات عمده مطرح در سرریز سدهای بلند مسئله‌ی احتمال وقوع پدیده‌ی کاویتاسیون و تخریب‌های ناشی از آن در بستر و جداره‌ی بتنی سرریزهاست که نه تنها عملکرد هیدرولیکی این سازه‌ها و سد را دچار اخلال می‌نماید بلکه خسارات قابل‌توجهی را به سازه‌ی سرریز وارد می‌نماید. ازجمله سرریزهایی که در اثر بروز این پدیده دچار آسیب گردیده‌اند می‌‌توان به سرریز تونلی سد گلن کانیون[1] در آمریکا و سرریز آزاد سد کارون1 در کشورمان اشاره نمود.

  در سرریز سدهای بلند به دلیل بالا بودن سرعت جریان (بیش از m/s 20) هرگونه تغییر در هندسه‌ی مجرا، زبری بستر و جدار، انحنا در مسیر جریان و وجود درزهای اجرایی در جدار موجب جداشدگی جریان از جداره‌ی مجرا و کاسته شدن موضعی فشار از میزان فشار بخار آب می‌گردد. در این صورت با بروز پدیده‌ی کاویتاسیون، آب در دمای محیطی خود از حالت مایع به حالت به بخار تبدیل و حباب‌های کاویتاسیون (حباب‌های بخار آب) تشکیل می‌شوند که با حرکت همراه آب به مناطق با فشار بالا از بین می‌روند. اضمحلال این حباب‌های کاویتاسیون که توأم با تولید موج‌های فشاری قوی ناشی از انفجار حباب‌ها و آزاد شدن مقدار قابل توجه انرژی می‌باشد، اگر در نزدیکی جداره‌ی سرریز رخ دهد باعث فرسایش و خوردگی سطح بتنی سرریز گردیده و در صورت تداوم، خسارات هنگفتی را به جداره و سازه وارد می‌نماید.

  تحقیقات صورت گرفته در زمینه‌ی بررسی پدیده‌ی کاویتاسیون و روش­های پیشگیری از آن در سرریزها نشان داده است که استفاده از بتن مقاوم و اصلاح انحنا و جداره جریان، سرریزهای پلکانی و هوادهی به جریان از روش­های مناسب جهت پیشگیری وقوع این پدیده و کاهش خسارات ناشی از آن می­باشند که در این بین موثرترین و اقتصادی‌ترین روش برای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از این پدیده، هوادهی می‌باشد.

  ورود هوا به داخل جریان در سرریزها باعث تغییر بسیاری از خصوصیات جریان می­شود که از جمله آن­ها می­توان به تغییرات در چگالی جریان، تغییرات سرعت و فشار و تغییر وضعیت توربولانسی جریان اشاره کرد که برخی از این تغییرات مفید و برخی دیگر برای سیستم هیدرولیکی مورد مطالعه مضر می­باشند.

  هزینه گزاف و مدت زمان طولانی احداث سازه­های هیدرولیکی و توجه به اینکه هنوز انجام آزمایش کماکان به عنوان دقیق­ترین روش در بررسی مسائل و مشکلات پیش روی اینگونه سازه­ها مطرح می­باشد، محققان و طراحان را بر آن داشته تا با شبیه سازی جریان واقعی بر روی مدل­های فیزیکی و انجام آزمایشات گوناگون در پی مرتفع کردن مشکلات و مسائل مذکور باشند. بدین دلیل استفاده از مدل­های عددی در دهه­های اخیر بسیار توسعه یافته است.

  مهمترین امتیاز یک برآورد محاسباتی عددی، هزینه پایین و سرعت قابل ملاحظه آن است. همچنین حل عددی مسائل، اطلاعات کامل و جزئیات لازم را به ما خواهد داد و مقادیر متغیرهای مربوطه را در سراسر حوزه مورد مطالعه به دست می­دهد. برخلاف شرایط نامطلوبی که ضمن آزمایش پیش می­آید، مکان­های غیرقابل دسترس در کارهای محاسباتی عددی کم می­باشد. بدیهی است از هیچ بررسی آزمایشگاهی نمی­توان انتظار داشت تا تمام متغیرهای دخیل در پدیده مورد مطالعه را در کل میدان جریان اندازه گیری نماید بنابراین جهت تکمیل اطلاعات آزمایشگاهی، حل عددی هم زمان نیز ضرورت پیدا می­کند.

  1-2      بیان مسئله

  سال‌های مدیدی است که حوادث مربوط به پدیده‌ی کاویتاسیون ذهن مهندسان را در نقاط مختلف جهان به خود معطوف کرده است. پدیده‌ی کاویتاسیون پدیده‌ی نام آشنایی است که در اکثر سازه‌های هیدرولیکی که در معرض جریان‌هایی با سرعت بالا قرار دارند ازجمله سرریز سدها، به عنوان یک خطر و چالش بزرگ مهندسی تلقی می‌شود. البته لازم به ذکر است که عامل موثر بر روی این پدیده تنها به سرعت محدود نمی‌شود و وجود مجموعه‌ای از عوامل متعدد منجر به وقوع این پدیده می‌گردد.

  در سرریزهای بلند در نواحی انتهایی، سرعت جریان فوق‌العاده افزایش و عمق جریان کاهش می‌یابد. ترکیب این عوامل باعث کاهش شاخص کاویتاسیون[2] می‌گردد. در نتیجه نقطه‌ای از سازه با نامنظمی نرمال می‌تواند تبدیل به نقطه‌ی شروع کاویتاسیون در سازه گردد. در چنین حالتی این امکان وجود دارد که با کاهش سرعت جریان و یا با افزایش فشار جریان در مرزها از وقوع این پدیده جلوگیری کرد. توجه به این امر ضروری است که شکل هندسی سرریز نیز در وقوع و یا عدم وقوع پدیده‌ی کاویتاسیون نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا می‌کند. برای جلوگیری از وقوع پدیده‌ی کاویتاسیون باید موقعیت نقاطی را که در آن‌ها ممکن است با افزایش سرعت، فشار تا حد فشار بخار مایع کاهش می‌یابد، شناسایی کرد.

  هوادهی جریان به عنوان عامل موثر در از بین بردن یا کاهش تخریب­های ناشی از کاویتاسیون در سرریزهای آزاد و تونلی تحت­فشار، تاثیر قابل توجهی بر روی ساختار هیدرولیکی جریان از جمله میدان­های فشار و سرعت داشته و در سال­های اخیر شناخت صحیح الگوی جریان و تاثیرات ناشی از هوادهی در سرریزهای تحت­فشار دارای سیستم هواده، از جمله مباحث مورد مطالعه تعدادی از محققین بوده و به علت پیچیدگی خاص جریان­های دو فازی و روشن نبودن دقیق ارتباط میان هوادهی جریان با کاهش خسارات ناشی از کاویتاسیون، هنوز به مطالعات دامنه­داری در خصوص این موضوع نیاز می­باشد.

  1-3       ضرورت و هدف از انجام تحقیق

  به منظور ذخیره آب­های سطحی جهت مصارف گوناگون، طراحی سدهای بلند و سرریزها با افزایش چشمگیری همراه بوده است. مرور مراجع حاکی از آن است که در سال­های اخیر مطالعات فراوانی بر روی پدیده کاویتاسیون، راه­های پیشگیری از وقوع آن و کاهش خسارات ناشی از این پدیده بر روی مدل­های هیدرولیکی و عددی سرریزهای آزاد صورت گرفته است. در حالی که مدل­سازی جریان به صورت عددی در سرریزهای تونلی تحت فشار به همراه سازه هواده و مطالعات مربوط به وضعیت جریان دو فازی آب و هوا در این سرریزها بسیار اندک می­باشد. لذا شناخت و درک بیشتر میدان­های فشار و سرعت جریان در نزدیکی سازه هواده سرریز تونلی تحت فشار و تاثیر هندسه رمپ هواده و درصدهای مختلف هوادهی بر روی جریان به مطالعات بیشتری نیاز دارد.

  در این تحقیق به شبیه سازی عددی جریان عبوری از روی رمپ هواده تعبیه شده در کف داکت تحت فشار پرداخته شده است. ابتدا به تحلیل عددی مشخصه­های هیدرولیکی جریان در حالت بدون هوادهی مانند طول ناحیه چرخش ایجاد شده در پایین­دست رمپ، شدت توربولانسی، ضرایب فشار در کف داکت و پروفیل­های سرعت و فشار در مقاطع مختلف قبل و بعد از رمپ اقدام می­شود. سپس به مطالعه تاثیر ورود هوا در درصدهای مختلف بر روی پارامترهای مختلف جریان خصوصا پروفیل­های سرعت و ضرایب فشار پرداخته می­شود. هدف کلی این تحقیق درک صحیح پدیده­های هیدرولیکی به وقوع پیوسته در جریان دو فازی آب و هوا در نزدیکی هواده سرریز تونلی می­باشد.

  1-4      ساختار پایان­نامه

  مطالب این پایان­نامه علاوه بر فصل مقدمه اخیر، در خصوص موضوعات زیر نگارش گردیده است :

  فصل دوم : در این فصل کلیات و ادبیات پیشینه موضوع تحقیق گردآوری شده که در آن ماهیت پدیده کاویتاسیون و خسارات ناشی از آن بحث شده است. همچنین هوادهی به جریان نیز به عنوان یکی از مهمترین روش­های پیشگیری از پدیده کاویتاسیون مورد بررسی قرار گرفته و مجموعه نظریات محققین پیشین در این رابطه گردآوری شده است

  فصل سوم : ضمن معرفی مدل آزمایشگاهی در این فصل، معادلات حاکم بر جریان و مدل­های توربولانسی مورد استفاده نیز آورده شده است. همچنین روش انجام تحقیق حاضر و نحوه شبیه سازی عددی جریان تشریح گردیده است.

  فصل چهارم : در این فصل ابتدا مقایسه­ای ما بین نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج نظیر آزمایشگاهی صورت گرفته و سپس نتایج مربوط به حالت بدون هوادهی ارائه شده است. همچنین نتایج حاصله با نتایج و نظریات محققین دیگر مقایسه شده است.

  فصل پنجم : نتایج مربوط به تاثیر ورود هوا بر روی مشخصه­های جریان در این فصل ارائه شده است. در این فصل نیز نتایج حاصله با نتایج و نظریات محققین دیگر مقایسه شده است.

  فصل ششم : در این فصل نتیجه گیری نهایی آمده است. در پایان پیشنهاداتی جهت ادامه کار در خصوص موضوع تحقیق اخیر داده شده است.

   

   

  فصل دوم

  ادبیات فنی و پیشینه موضوع

   

   

  2          ادبیات فنی و پیشینه موضوع

  2-1                مقدمه

  با توجه به اینکه نحوه­ی وقوع پدیده کاویتاسیون در سرریزهای تونلی به طور کامل شناخته شده نمی­باشد و از طرفی بخش عمده خسارت­های این پدیده مربوط به سرریزها می­باشد لذا در این فصل ابتدا به بررسی پدیده کاویتاسیون، مشخصات و خسارت­های آن و روش­های پیشگیری از ایجاد این پدیده و راه­های جلوگیری از خسارت ناشی از آن پرداخته شده و سپس در ادامه به نحوه­ی ورود هوا به داخل جریان توسط سازه­های هواده و تاثیر آن در جریان پرداخته می­شود. در انتهای این فصل نیز تحقیقات انجام شده در رابطه با کاویتاسیون و هوادهی جریان مرور خواهد شد.

  2-2               تعاریف و اصول اساسی حاکم بر پدیده کاویتاسیون

  به طور معمول پدیده کاویتاسیون به صورت تشکیل فاز بخار در مایع تعریف می­گردد که اولین بار کلمه کاویتاسیون توسط فرود[3] به این پدیده اطلاق شد. این لغت می­تواند برای هر شرایطی که در آن حباب­های ریز بخار تشکیل شده و سپس به اندازه­های بزرگتر می­رسند به کار گرفته شود. تشکیل فاز بخار (حباب­ها) و گسترش آن به طور مستقیم به کاهش فشار موضعی تا محدوده فشار بخار فاز مایع بستگی دارد. در اینجا پدیده کاویتاسیون و علل وقوع آن و معیار به کار رفته در ارزیابی احتمال وقوع تخریب ناشی از این پدیده بررسی خواهد شد.

  2-2-1       پدیده کاویتاسیون

  پدیده‌ی کاویتاسیون اغلب با فرآیند جوشیدن آب در فشار اتمسفر مقایسه می‌شود. آب با افزایش دما در فشار ثابت به جوش آمده و از حالت مایع به گاز تبدیل می‌شود. با کاهش فشار منطقه، آب در دمای کمتری به جوش می‌آید. پدیده‌ی کاویتاسیون برخلاف فرآیند جوشیدن آب، در دمای ثابت و در اثر کاهش فشار موضعی سیال به وقوع می‌پیوندد. کاویتاسیون پدیده‌ای است که در فشارهای موضعی پایین به وقوع می‌پیوندد و باعث ایجاد خرابی و حفره در سازه‌ها می‌شود. در یک سیستم هیدرولیکی با افزایش سرعت جریان، فشار موضعی جریان کاهش می‌یابد و این کاهش فشار امکان دارد تا حد فشار بخار سیال ادامه یابد تا حدی که سیال به حالت بخار درآید. همچنین احتمال دارد که در طول سرریز و یا مستهلک کننده‌ی انرژی در اثر وجود ناصافی‌ها و یا ناهمواری‌های موجود در کف، وجود درزهای اجرایی و انبساط و انقباض خطوط جریان از بستر خود جداشده و بر اثر این جداشدگی فشار موضعی در محل جداشدگی کاهش‌یافته و حتی ممکن است به فشار بخار سیال برسد و سیال در دمای ثابت از حالت مایع به بخار تبدیل شود. حباب‌های بخار تولیدشده پس از طی مسیر کوتاهی به منطقه‌ای با فشار بالا رسیده و با از بین رفتن آن­ها که توام با سر و صدا و امواج ضربه­ای می­باشد، انرژی قابل توجهی آزاد می­گردد. امواج ضربه‌ای ایجادشده به مرز بین سیال و سازه ضربه‌های شدیدی وارد می‌کنند و منجر به ایجاد فرسایش و خوردگی روی مرز جامد سازه می‌شوند. تبدیل مجدد حباب‌ها به مایع و فشار حاصله از انفجار آن‌ها گاها به 1500 مگا پاسکال می‌رسد. این فرآیند در یک مدت زمان کوتاهی به وقوع می‌پیوندد و در اثر تداوم و تکرار زیاد وقوع آن، بستر سرریزها دچار خوردگی می‌شود و به تدریج این خوردگی‌ها به حفره‌های بزرگ تبدیل می‌شوند و ادامه‌ی این روند ممکن است منجر به خرابی سازه‌ی مورد نظر گردد. (Falvey, 1990)

  محققین مختلفی در مورد این پدیده اظهار نظر کرده­اند از جمله آن­ها می­توان به موارد زیر اشاره کرد. فالوی[4] (1990) در مورد کاویتاسیون چنین بیان می­کند که فرآیندی است که معمولا با دو فاکتور خسارت به سطوح و صدای زیاد همراه است و در تعریف دقیق این پدیده به تشکیل حباب­های بخار در مایع اشاره می­کند. حال اگر حباب­های تشکیل شده از بخار آب پر شده باشند به آن کاویتاسیون بخاری و اگر از گازهای غیر از بخار آب پر شده باشند به آن کاویتاسیون گازی گفته می­شود.

  رهمیر[5] (1981) تاثیر بر عملکرد بسیاری از سازه­ها و تاسیسات مانند کاهش میزان آبگذری جریان در سرریز سدها، کاهش بازده توربین­ها و پمپ­ها، سروصدا، ارتعاش و تغییر شرایط جریان را از اثرات رایج و مخرب پدیده کاویتاسیون برشمرده است.

  آرنت[6] (1981) در مورد پدیده­ی کاویتاسیون عنوان داشت که این پدیده با پدیده جوشش یک تفاوت اساسی دارد و آن در نحوه تشکیل شدن حباب­هاست، بدین صورت که کاویتاسیون در اثر کاهش فشار موضعی با ثابت ماندن دما حاصل می­گردد در حالی که پدیده جوشش در اثر افزایش دما با ثابت ماندن فشار به وجود می­آید. وی همچنین بیان کرد که خسارات ناشی ارتعاش حاصل از پدیده کاویتاسیون شامل خسارت در مقادیر کوچک مانند سوراخ شدن جزء موردنظر در مدت زمان زیاد تا خسارت­های بسیار بزرگ در مدت زمان کوتاه می­شود.

   

 • فهرست:

  1          مقدمه  3

  1-1         مقدمه   3

  1-2         بیان مسئله   4

  1-3         ضرورت انجام تحقیق     4

  1-4         هدف از انجام تحقیق     5

  1-5         ساختار پایان نامه   5

  2           ادبیات فنی و پیشینه موضوع   7

  2-1         مقدمه   7

  2-2         تعاریف و اصول اساسی حاکم بر پدیده کاویتاسیون    7

  2-2-1       پدیده کاویتاسیون و چگونگی وقوع آن   7

  2-2-2       علل وقوع پدیده کاویتاسیون   8

  2-2-3       اندیس کاویتاسیون   9

  2-3         تاثیرات و خسارات ناشی از کاویتاسیون در سرریزها  10

  2-3-1       تاثیرات کاویتاسیون   10

  2-3-2       مکانیسم تخریب ناشی از وقوع کاویتاسیون   11

  2-4         روش های پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از کاویتاسیون    12

  2-4-1       اصلاح بتن و استفاده از مواد خاص      13

  2-4-2       سرریزهای پلکانی    13

  2-4-3       هوادهی    13

  2-5         هوادهی جریان    14

  2-5-1       تقسیم بندی کلی هوادهی جریان   15

  2-5-2       تاثیرات هوادهی جریان در سرریزها 18

  2-6         تحقیقات صورت گرفته در رابطه با هوادهی    19

  3           مواد و روش ها 40

  3-1         مقدمه   40

  3-2         معادلات حاکم بر جریان    40

  3-3         تهیه مدل عددی    42

  3-3-1       مدل و شرایط آزمایشگاهی    42

  3-3-2       معرفی نرمافزار Fluent  45

  3-3-3       هندسه و شبکه بندی مدل عددی    51

  3-3-4       شرایط مرزی و شرایط اولیه   54

  3-3-5       تنظیمات نرمافزار  55

  3-3-6       تحلیل حساسیت     56

  4            نتایج تحلیل عددی جریان –  بدون هوادهی   59

  4-1         مقدمه   59

  4-2         صحت سنجی نتایج حاصل از مدل عددی    59

  4-2-1       طول اتصال مجدد  59

  4-2-2       ضرایب فشار  62

  4-2-3       پروفیل های سرعت     64

  4-3         تاثیر ابعاد هندسی رمپ بر روی مشخصه های هیدرولیکی جریان    66

  4-3-1       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر روی طول اتصال مجدد  66

  4-3-2       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر CP min  68

  4-3-3       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر شدت توربولانسی    69

  4-4         پروفیل های سرعت جریان عبوری از روی رمپ     70

  4-5         پروفیل های توزیع فشار  72

  5           نتایج تحلیل عددی جریان –  با هوادهی   77

  5-1         مقدمه   77

  5-2         صحت سنجی نتایج حاصل از مدل عددی    77

  5-2-1       طول کاویتی    77

  5-2-2       ضرایب فشار  79

  5-2-3       پروفیل های سرعت     83

  5-3         تاثیر ابعاد هندسی رمپ بر پارامترهای جریان    86

  5-3-1       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر طول کاویتی    86

  5-3-2       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر CP min  87

  5-3-3       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر شدت توربولانسی    88

  5-4         تاثیر هوادهی بر مشخصه های جریان    90

  5-4-1       طول کاویتی    90

  5-4-2       ضریب فشار مینیمم  CP min  93

  5-4-3       شدت توربولانسی    95

  5-4-4       پروفیلهای سرعت     96

  5-4-5       پروفیلهای فشار  100

  5-5         کارایی مدل های عددی دو بعدی و سه بعدی در شبیه سازی جریان عبوری از روی رمپ                     103

  5-5-1       حالت بدون هوادهی    103

  5-5-2       حالت با هوادهی    104

  6           نتیجه گیری و پیشنهادات    106

   

   

  منبع:

  آرامی فدافن، م؛ علوی مقدم ، م ؛ اژدری مقدم ، م؛ اکبری، غ: (1390)، "بررسی تاثیر هوادهی در کاهش کاویتاسیون بوسیله مدلسازی سه بعدی جریان".  یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

  آصفی، م؛ ضیائی، ع، ن: (1390)، "شبیه سازی عددی دو بعدی پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با نرم افزار F LUENT". ششمین کنگره  ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

  اژدری مقدم، م؛ آرامی فدافن ، م: (1391)، "بررسی روند تغییرات غلظت هوای جریان عبوری از هواده شوت به روش CFD". نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  اژدری مقدم، م؛ اکبری ، غ؛ علوی مقدم، م؛ آرامی فدافن ، م: (1390)،  "   بررسی وقوع کاویتاسیون روی شوت سرریزها و لزوم استفاده از هواده ها (مطالعه موردی: سد کارون1)". دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه گیلان.

  بهرامی، آ؛ بارانی، غ: (1388)، "بررسی عددی روند تغییرات غلظت هوا در جریان های عبوری از روی شوت". هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز.

  بهرامی، آ ؛ بارانی ، غ: (1387)، "بررسی عوامل  موثر در هوادهی و نقش هواده ها در جلوگیری از کاویتاسیون در سرریزها". سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تبریز.

  بیرامی ، م. ک: (1387)، "سازه های انتقال آب  ". انشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، چاپ هفتم.

  جوان ، م ؛ حمزه ئی ، م؛ اقبال زاده، ا: (1389)، "شبیه سازی عددی پروفیل سطح آزاد آب روی سرریزهای لبه پهن". نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، کرمانشاه.

  حسن زاده ، ر؛  کمالی، ن، ج: (1390)، مدل سازی جریان بر روی شیب شکن های مانع دار با استفاده  از مدل عددی FLUENT. یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

  خسروجردی، ا. و پرهیزکار، ز. (1391)،"بررسی تاثیر ابعاد رمپ هواده بر روی کاویتاسیون در سرریز شوت سدهای سیازاخ و گاوشان"، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران.

  خسروجری، ا؛ شاه محمدی مهرجردی، م: (1386)، "بررسی هیدرولیکی سرریز اوجی با قوس محوری". نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان.

  دهقانی سانیچ، م. ا. (1391)، "شبیه­سازی عددی با نرم­افزار Fluent 6.3"، چاپ سوم، انتشارات ناقوس.

   

  رستمی، م؛  افسوس ، م ؛ مصباحی، ج ؛ تلخابلو، م: (1386)، "بررسی میزان افت انرژی  و الگوی جریان برروی سرریز پلکانی با استفاده از نرم افزار Fluent". ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهرکرد.

  روحانی قوچانی ، م؛  صالحی نیشابوری، ع، ا؛ حسینی، ا: (1389)، "مطالعه عددی سه بعدی اثر زبری بر شکل گیری کاویتاسیون در سرریز سد شهید عباسپور". نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ، دانشگاه تربیت مدرس.

  زند ی، ی: (1384)، "کاویتاسیون در سرریزها". انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ،  چاپ اول.

  سلطانی، م؛ رحیمی اصل، ر: (1382)، "دینامیک سیالات محاسباتی به کمک نرم افزار FLUENT". نشر طراح.

  سید اشرف، ا؛ اختری، ع، ا: (1390)، "مدل سازی عددی سه بعدی جریان در سرریز های جانبی مایل و در کانال های مستطیلی غیر منشوری". ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

  شمسایی، ا ؛ خسرونژاد؛ ع: (1380)، "آنالیز عددی پدیده کاویتاسیون در سرریز سدها ". کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

  شمسایی  ،  ا: (1383)، "طراحی و ساخت سدهای مخزنی: سدهای بتنی". (جلد سوم)، دانشگاه علم و صنعت ایران.

  شمسایی، ا؛ محمدی، ع: (1387)، "مطالعه تاثیر هندسه پله بر افت انرژی در سرریزهای پلکانی با شبیه سازی عددی". سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تبریز.

  عبدی، ح؛ خواجوند خزاعی، س: (1390)، "مدل سازی عددی 3 بعدی سرریز اوجی آزاد به منظور بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون (با مطالعه موردی)". اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی، تهران.

  عطارزاده، ع؛ زراتی، ا ،  ر؛ شانه ساز زاده، ا: (1391)، "وضعیت جریان در  محل تغییر شیب ناگهانی سرریزها". مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، دوره دوازدهم، شماره 1.

  کاویانپور، م. ، طلوعی، ا. و مقسومی، ع.(1382)، "ارزیابی نوسانات فشار در پایین دست هواده‌ها در تونلهای تحتانی سدها با مقاطع دایروی"، کنفرانس ملی نیروگاه‌های آبی کشور.

  کاویانپور، م؛ حسینی، م: (1389)، "بررسی عددی خصوصیات جریان دوفازی برروی سرریزهای پلکانی (مطالعه موردی: سرریز سد سیاه بیشه)". پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، د انشگاه فردوسی مشهد .

  کاویانپور، م؛ حاجی کندی، ه ؛ پیروز، ب: (1387)، "حل عددی جریان هوادهی در پایین دست هواده ها در تخلیه کننده های تحتانی سد سفید رود". سومین کنفرانس مدیریت آب ایران، دانشگاه تبریز.

  محبی، م. و کاویانپور، م. (1391)، "بررسی عددی روند تغییرات فشار استاتیک در طول سرریزهای پلکانی با استفاده از نرم­افزار فلوئنت"، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبان 91، دانشگاه ارومیه.

  منصوریار، م؛ منصوری، ع؛ راد، م: (1390)، "بررسی خلازایی برروی سرریز سد شهید عباسپور با استفاده از مدل عددی"، دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه گیلان.

  منصوری، ع؛ حامدی، ا، م؛ ملک محمدی، ا؛ کتابدار، م: (1390)، "بررسی استهلاک انرژی در رژیم جریان تیغه ای سرریز های پلکانی با پله های شیب دار توسط مدل عددی فلوئنت". ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

  مهری، م؛ فتحی مقدم، م؛ ابن جلال، ر: (1387)، "بررسی خلاء زائی (کاویتاسیون) بر روی سرریز سد بالارود با استفاده از مدل فیزیکی". چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.

  نوروز پور، ع؛ موسوی جهرمی، حبیب؛ دستغیب، ا: (1391)، "بررسی تاثیر دفلکتور بر میزان استهلاک انرژی در سرریزهای جامی شکل به کمک مدل CFD". نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان.

  ورجاوند، پ؛ خسروی نیا، پ؛    سلماسی، ف: (1387)، "بررسی استهلاک  انرژی در سرریز پلکانی با استفاده از مدل عددی Fl uent".  چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.

  ورجاوند، پ؛ فرسادی زاده، د؛ خسروی نیا، پ؛ رفیعی، ز: (1389)، "شبیه سازی جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از مدل F luent  و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی". مجله دانش آب وخا ک،   جلد 1.

  ورجاوند، پ؛ فرسادی زاده، د؛ حسین زاده دلیر، علی؛ صدرالدینی، ع، ا: (1389)، "شبیه سازی سه بعدی جریان در سرریز جانبی با استفاده از مدل آشفتگی k-ε و مقایسه نتایج با مدل فیزیکی". مجله دانش آب وخاک، جلد 1.

  ویچر، دی، ال؛ هگر، و، اچ: (1382)، "هیدرولیک سد". ترجمه : دکتر مسعود قدسیان، انشارات دانشگاه تربیت مدرس.

  هاشم آبادی، ح؛ دهنوی، م. ع: (1390)، "شبیه سازی CFD جریان های چندفازی با نرم افزار FLUENT". انتشارات اندیشه سرا.

  هوشمند آیینی، ع: (1390)، "مدل عددی طراحی سرریز اوجی سد سیمره با استفاده از نرم افزار FLUENT". اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار.

  Alzubaidy, R.Z., Alhashimi, S.A.M.H. (2013), “Numerical Simulation of Two-Phase Flow Over Mandali Dam Ogee Spillway”, Intern ational Journal of Structural and Civil Engineering Research, Vol. 2, No. 3.

  Arantes, E.J., Porto, R.M., Gulliver, J.S., Lima, A.C.M., Schulz, H.E. (2010). “Lower nappe aeration in smooth channels: ex perimental data and numerical simulation”, Annals of the Brazilian Academy of Sciences, 82(2), 521-537.

  Arndt, R.E.A. (1981). “Cavitation in Fluid Machinery and Hydraulic Structures”, Annual Review of Fluid Mechanics, Vol. 13, 273-328.

  Axelsson, J., Knutsson, R. (2011), “Numerical Modeling of a Slotted Flip Bucket Spillway System - The S hibuya Hydropower Project”, Degree Project for the Master’s Program in Civil Engineering, Royal Institute of Technology (KTH), Sweden.

  Aydin, M.C., Emiroglu, M.E. (2013), “Determination of capacity of labyrinth side weir by CFD”, Flow Measurement and Instrumentation, 29, 1–8.

  Aydin, M.C., Ozturk, M. (2009), “Verification and validation of a computational fluid dynamics (CFD) model for air entrainment at spillway aerators”, Canadian Journal of Civil Engineering, 36, 826–836.

  Chakib, B. (2013). “Num erical Computation of Inception Point Location for Flat-sloped Stepped Spillway”, International Journal of Hydraulic Engineering, 2(3), 47-52.

  Chanson, H. (1994). “Aeration and Deaeration at Bottom Aeration Devices on Spillways”, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 21, No. 3, 404-409.

  Chanson, H. (1991). “Aeration of a free jet above a spillway”, Journal of Hydraulic Research, Vol. 29, No. 4.

  Chanson, H. (1997), “Air Bubble Entrainment in Open Channels: Flow Structure and Bubble Size Distributions”,  International Journal of Multiphase Flow, Vol. 23, No. 1, 193-203

  Chanson, H. (1995). “Air Concentration Distribution in Self-Aerated Flow”, Journal of Hydraulic Research, Vol. 33, No. 4, 586-588.

  Chanson, H. (1992). “Air Entrainment in Chute and Tunnel Spillway”, 11th Australasian Fluid Mechanics Conference, Vol. 1, 83-86.

  Chanson, H. (1989). “Flow Downstream of an Aerator - Aerator spacing”, Journal of Hydraulic Research, Vol. 27, No. 4, 519-536.

  Chanson, H. (1997). “Measuring Air-Water Interface Area in Supercritical Open Channel Flow”, Water Research  , Vol. 31, No. 6, 1414-1420.

  Chanson, H. (1990). “Model Study of Spillway Aerator Device”, IAHR Symposium, Belgrade, Yugoslavia.

  Chanson, H. (1995). “Predicting the Filling of Ventilated Cavities Behind Spillway Aerators”, Journal of Hydraulic Research, Vol. 33, No. 3, 361-372.

  Chanson, H. (1992). “Reduction of Cavitation on Spillways by Induced Air Entrainment”, Canadian Journal of Civil Engineering, 20, 926–928.

  Chanson, H. (1993). “Self‐Aerated Flows on Chutes and Spillways”, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 119, No  . 2,  220-243.

  Chanson, H. (1990). “Study of Air Demand on Spillway Aerator”, Journal of Fluids Engineering, Vol. 112, No. 3, 343-350.

  Chanson, H. (1990). “Study of Air Entrainment and Aeration Devices”, Journal of Hydraulic Research, Vol. 27, No. 3, 301-319.

  Chatila, J., Tabara, M. (2004), “  Computational modeling of flow over an ogee spillway”, Computers and Structures, 82, 1805–1812.

  Chen, Q., Dai, G.Q., Zhu, G.Q., Yang, Q. (2004). “Three-Dimensional Turbulence Numerical Simulation of a Stepped Spillway Overflow”, Journal of Hydrodynamics, China ocean press, 74-79.

  Cheng, X., Chen, Y., Luo, L. (2006). “  Numerical simulation of air-water two-phase flow over stepped spillways”, Science in China Series E: Technological Sciences, Vol. 49, No. 6, 674—684.

  Chinnarasri, C., Kositgittiwong, D., Julien, P.Y. (2012). “Model of flow over spillways by computational fluid dynamics”, Water Management, Proceedings of the Institution of Civil Engineers.

  Dargahi, B. (2006), “Experimental Study and 3D Numerical Simulations for a Free-Overflow Spillway”, Journal of Hydraulic Engineering © ASCE, 132(9), 899–907.

  Dong, Z.Y., Chen, L., Ju, W.J. (2007), “Cavitation Characteristics of  High Velocity Flow With and Without Aeration on the Order of 50 m/s”, Journal of Hydrodynamics, 19(4), 429-433.

  Echavez, G., Ruiz, G. (2006), “Air   Ramp Location in High Head Spillways”, Proceedings of the 7th International Conference on Hydro Science and Engineering, Drexel University College of Engineering, Philadelphia, USA.

  Eghbalzadeh, A., Javan, M. (2012), “Comparison of Mixture and VOF Models for Numerical Simulation of Air–entrainment in Skimming Flow over Stepped Spillways”, International Conference on Modern Hydraulic Engineering, Procedia Engineering 28, 657–660.

  Ervin, D. A. , Falvey, H. T. and Kahn, A. R. (1995),"Turbulent flow structure and air uptake at aerators", International Journal on hydropower & dams, 2(5), pp. 89-96.

  Felder, S., Chanson, H. (2011), “Air–water flow properties in step cavity down a stepped chute”, International Journal of Multiphase Flow, 37, 732–745.

  Falvey, H.T. (1980). “Air-water flow in hydraulic structures”, Engineering Monograph No. 41, Water and Power Resources Service, USBR, Denver, Colorado.

  Falvey, H.T. (1990). “Cavitation in Chutes and Spillways”, Engineering Monograph No. 42, Water Resources Technical Publication, USBR, Denver, Colorado.

  Fluent 6.3. (2006), “User's Guide”. Fluent Inc.

  Gacek, J.D. (2007), “  Numerical Simulation of Flow Through a Spillway and Diversion Structure”,   A Thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the   requirements of the degree of Master’s of Engineering, McGill University, Montréal.

  Haque, A.U., Ahmad, F., Yamada, S. and Chaudhry, S.R., (2007), "Assessment of Turbulence Models for Turbulent Flow over Backward Facing Step", Proceeding of the Congress on Engineering, Vol. II, WCE-2007, London.

   

  Hirt, C.W., Nichols, B.D. (1981), “Volume of fluid (VOF) method for the dynamics of free boundaries ”, Journal of Computational Physics, 39, 201-225.

  Johnson, M.C., Savage, B.M. (2006), “Physical and Numerical Comparison of Flow over Ogee Spillway in the Presence of Tailwater”, Journal of Hydraulic Engineering © ASCE, 132(12), 1353–1357.

  Jongebloed, L.    (2008), “Numerical Study using FLUENT of the Separation and Reattachment Points for Backwards-Facing Step Flow”, An Engineering Project Submitted to the Graduate Faculty of Rensselaer Polytechnic Institute in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Master of Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, Hartford, Connecticut.

  Kermani, E.F., Barani, G.A., Hessaroeyeh, M.G. (2013), “Investigation of Cavitation Damage Levels on Spillways”, World Applied Sciences Journal, 21 (1), 73-78.

  Khatsuria, R.M. (2005).“Hydraulic of Spillways and Energy Dissipators”, Marcel Dekker, New York.

  Kökpınar, M.A., Göğüş, M. (2010), “High-speed jet flows over spillway aerators”, Canadian Journal of Civil Engineering, 29(6), 885-898.

  Kolachian, R., Abbaspour, A., Salmasi, F. (2012). “Aeration in Bottom Outlet Conduits of Dams for Prevention of Cavitation”, Journal of Civil Engineering and Urbanism, Vol. 2, 196 -201.

  Kramer, K., Hager, W. H. and Minor, H. E., (2004), "New Model Investigation on Two Phase Chute Flow", Hydraulics of Dams and River Structures, London.

  Kramer, K. (2004), “Development of Aerated Chute Flow”, Doctoral Thesis, ETH No. 15428, Zurich.

  Kramer, K., Hager, W.H. (2005), “Air transport in chute flows”, International Journal of Multiphase Flow, 31, 1181–1197.

  Liu, Z.P., Zhang, D., Zhang, H.W., Wu, Y.H. (2011).“Hydraulic characteristics of converse curvature section and aerator in high-head and large discharge spillway tunnel”, Science China Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Vol. 54, 33-39.

  Manafpour, M.,(2004),"Effects of Air Injection on the Flow Immediately Downstream of Deflectors on Spillways", Ph.D. Thesis, UMIST, Manchester University, UK.

  Margeirsson, B.(2007), “Computational Modeling of Flow over a Spillway”, Master of Science Thesis, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.

  Mohammadpour, R., Ghani, A.A., Azamathulla, H.M. (2013). “Numerical modeling of 3-D flow on porous broad crested weirs”, Applied Mathematical Modeling, 37, 9324–9337.

  Morales, V., Tokyay, T.E., Garcia, M. (2012). “Numerical Modeling of Ogee Crest Spillway and Tainter Gate Structure of a Diversion Dam on CANAR River, ECUADOR”, International Conference on Water Resources, University of Illinois at Urbana-Champaign.

  Najafi, A., Yasi, M. (2004), “Evaluation of incipient-aeration point on spillways”, Hydraulics of Dams and River Structures, T  aylor & Francis Group, London, ISBN 90 5809 632 7.

  Ozturk, M., Aydin, M.C. (2009), “Verification of a 3-D Numerical Model for Spillway Aerator”, Mathematical and Computational Applications, Vol. 14, No. 1, 21-30.

  Ozturk, M., Aydin, M.C., Aydin, S. (2008), “Damage limitation-a new spillway aerator”, Water Power and Dam Construction, Journal for the dams and hydro industry, 36-40.

  Pettersson, k. (2012), “Design of Aerators for Prevention of Cavitation - The Höljes Dam”, Degree Project for the Master’s Program in Civil Engineering, Royal Institute of Technology (KTH), Sweden.

  Pierre, F.J., Marie, M.J. (2004), “  Fundamentals of Cavitation”, Kluwer Academic Publishers.

  Pfister, M., Lucas, J., Hager, W.H. (2011), “Chute Aerators: Preaerated Approach Flow”, Journal of Hydraulic Engineering © ASCE, 137(11), 1452–1461.

  Pfister, M., Hager, W.H. (2010), “Chute Aerators: Air Transport Characteristics”, Journal of Hydraulic Engineering © ASCE, 136(6), 352–359.

  Pfister, M., Hager, W.H. (2010), “  Chute Aerators: Hydraulic Design”, Journal of Hydraulic Engineering © ASCE, 136(6), 360–367.

  Pfister, M. (2011), “Chute Aerators: Steep Deflectors and Cavity Subpressure”, Journal of Hydraulic Engineering © ASCE, 137(10), 1208–1215.

  Pfister, M., Hager, W.H. (2011), “Self-entrainment of air on stepped spillways”, International Journal of Multiphase Flow, 37, 99–107.

  Pinto, N. (1982).“Aeration at high velocity flows”, Water Power and Dam Construction.

  Rahmeyer, W.J. (1981),” Cavitation Damage to Hydraulic Structures”, Journal AWWA, American Water Works Association.

  Ruan, S., Wu, J.H., Wu, W.W. (2007), “Hydraulic research of aerators on tunnel spillways”, Journal of Hydrodynamics, 19(3), 330-334.

  Rutschmann, P., Hager, W.H (1990), “Air Entrainment by Spillway Aerators”, Journal of Hydraulic Engineering, Vol. 116, No. 6,  765-782.

  Sartaj, M., Beirami, M.K., Fooladgar, A. (2006). “Analysis of Two- Dimensional Flow over Standard Ogee Spillway Using RNG Turbulenc Model”, 7th International Congress on Civil Engineering.

  Serret, R. G., (1996), "Aeration Versus Cavitation in Dam Spillways: Self Aeration and Artificial Aeration (Aerators)", Hydraulic Machinary and Cavitation, Vol. I, Valencia, Spain.

  Shamsai, A., Soleymanzadeh, R. (2006), “Numerical simulation of Air-Water flow in bottom outlet”, International Journal of Civil Engineering, Vol. 4, No. 1.

  Su, P .L., Lia o, H.S.,   Qi u, Y., Li, C.J. (2009), “Experimental study on a new type of aerator in spillway with low Froude number and mild slope flow”, Journal of Hydrodynamics, 21(3), 415-422.

  Tongkratoke, A. (2008), “Nonlinear Turbulence Models For Multiphase Recirculating Free-Surface Flow Over Stepped Spillways”, Thesis of graduate school, Kasetsart university, Thailand.

  Vatandoust, H., Khosrowjerdi, A., Kavianpour, M.R., Manshouri, M. (2012), “The Impact of Froude Number on Pressure Fluctuations over Flip Bucket Spillways”, World Applied Sciences Journal 16 (3), 397-402.

  Volkart, P., Rutschmann, P. (1984), “Air Entrainment Devices (Air Slots)”, Mitteilungen der Versuchsanstalt fur Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der Eidgenossischen Technischen Hochschule Zurich.

  Vosoughifar, H., Daneshkhah, A. (2010), “CFD and dimensionless parameter analysis of Froude number to determine the flow regime over ogee spillways”, Journal of Water Sciences Research, Vol. 2, No. 1, 21-29.

  Wood, I .R., Ackers, P., Loveless, J. (1983), “General Method For Critical Point On Spillways”, Journal of Hydraulic Enginnering, 109, 308-312.

   

  Wu, J. , Zhang, B., Ma, F. (2013), “ Inception point of air entrainment over stepped spillways”, Journal of Hydrodynamics, 25(1), 91-96.

  Wu, J., Ma, F., Dai, H.C. (2011), “Influence of filling water on air concentration”, Journal of Hydrodynamics, 23(5), 601-606.

  Wu, J., Luo, C. (2011), “Effects of entrained air manner on cavitation damage ”, Journal of Hydrodynamics, 23(3), 333-338.

  Wu, J., Ruan, S. (2008), “Cavity length below chute aerators”, Science in China Series E: Technological Sciences, Vol. 51, Issue 2, 170-178.

  Wu, J., Ruan, S. (2007), “Emergence Angle of Flow Over an Aerator”, Journal of Hydrodynamics, Vol. 19, Issue 5, 601-606.

  Wu, X., Zhang, H., Bai, B., Liu, C., Xiong, P. (2012). “The Analysis of Flow Regime in the Aerated Flow”, International Conference on Advances in Computational Modeling and Simulation, Procedia Engineering 31, 256–260.

  Xia, Q., Liu, Z.P. (2012), “Study on Flow Reattachment Length”, International Conference on Modern Hydraulic Engineering, Procedia Engineering 28, 527–533.

  Yazdi, J., Sarkardeh, H.,  Azamathulla, H.M., Ghani, A.A. (2010), “3D simulation of flow around a single spur dike with free-surface flow”, International Journal of River Basin Management, Vol. 8, No. 1, 55–62.

  Yimin, X., Wang, W., Yong, H., Zhao, W. (2012), “Investigation on the Cavity Backwater of the Jet Flow from the Chute Aerators”, International Conference on Advances in Computational Modeling and Simulation, Procedia Engineering 31, 51 – 56.

  Zhenwei, M., Zhian,   Z  ., Tao, Z. (2012). “Numerical Simulation of 3-D Flow Field of Spillway based on VOF Method”, International Conference on Modern Hydraulic Engineering, Procedia Engineering 28, 808–812.


موضوع پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, نمونه پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, جستجوی پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, فایل Word پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, دانلود پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, فایل PDF پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, مقاله در مورد پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, پروژه در مورد پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, پروژه درباره پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

پايان‌نام? کارشناسي ارشد رشت?‌: مهندسي عمران ( M.S.C) گرايش: سازه هاي هيدروليکي سال تحصيلي 1392 -1391 چکيده رودخانه ميناب مهمترين رودخان? آب شيرين استان هرمزگان مي باشد. اين رود

چکیده پرش هیدرولیکی از جمله پدیده های هیدرولیکی شگفت آوری است که موجب استهلاک انرژی جنبشی آب می گردد سازه های هیدرولیکی نظیر حوضچه های آرامش عمدتاً به منظور استهلاک انرژی در پائین دست سرریزها، تندآب­ها و دریچه­ها از این خاصیت مهم پرش هیدرولیکی استفاده می‌نمایند. ابعاد این سازه­ها بستگی مستقیم به مشخصات پرش هیدرولیکی دارد از این رو برای اقتصادی کردن این سازه­ها، از دیرباز مطالعات ...

مهندسی مکانیک طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد -مقدمه استفاده از الیاف در بتن از حدود50 سال پیش شروع و روز به روز بر کاربردشان در زمینه های مختلف افزوده شده است. افزودن الیاف به طرح اختلاط، باعث بهبود خواص مکانیکی بتن و رفتار سازه پس از ترک خوردگی می گردد. همچنین نرمی و شکل پذیری مقطع را افزایش می دهد. در کل از بتن مسلح به الیاف می توان انتظار ارتقا پارمترهای مرتبط با ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي مهرماه 1393  اين مطالعه براي ارزيابي کمي اثرات عمليات آبخيزداري و با هدف ارزيابي کارائي طرحهاي

پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ‌: مهندسی عمران ( M.S.C) گرایش: سازه های هیدرولیکی چکیده رودخانه میناب مهمترین رودخانۀ آب شیرین استان هرمزگان می باشد. این رودخانه زهکش آبهای سطحی حوزۀ آبریز میناب است و بر روی آن دو پل، که اولی مسیر ارتباطی ورودی شهر میناب و دومی به فاصلۀ 1500 متر بعد از پل اول در مسیر کمربندی میناب- جاسک ساخته شده است. موضوع این تحقیق، بررسی پدیدۀ آبشستگی بر روی ...

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی چکیده: بدیهی است منابع آب برای حیات موجودات زنده و بخصوص زندگی بشر امری ضروری است.. تخلیه کننده‌ها مجموعه‌ای از سازه‌ ها هستند که برای انتقال آب از دریاچه سد به نقطه تخلیه در پایین دست به‌کار می‌روند. از اینرو به دلیل اهمیت موضوع این بخش از سد، تحلیل عملکرد تخلیه کننده شامل مجرا، دریچه‌ها ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- منابع آب و خاک چکیده ازجمله مسائل مهم در مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه طبیعی به ویژه زلزله، مکان یابی بهینه به منظور اسکان شهروندان در هنگام و یا پس از بروز حادثه می‌باشد. یکی از مشکلات بزرگ سازمان‌های درگیر در مدیریت بحران شهری، فقدان یک مدل مکانی جامع به منظور اعمال مدیریت واحد در انتقال ...

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش مکانيک خاک و پي شهريور    1393  چکيده سدها همواره از سازه ­هاي زير بنايي شمرده مي‌شون

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM.se رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- منابع آب و خاک چکیده : پدیده شکست سد از پتانسیل فاجعه انگیزی برخوردار است. بنابراین برآورد پارامترهای هیدرولیکی امواج سیلاب جهت پیش‌بینی خطرات و مدیریت منابع و امکانات و حفظ جان انسان‌ها امری مهم می‌باشد. از این رو موضوع شکست سد و تخمین سرعت و ارتفاع موج حاصل از این پدیده و در نتیجه تعیین نواحی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد M.Sc. رشته: عمران گرایش: سازه‌ های هیدرولیکی چکیده مهار رودخانه ها با هر انگیزه ای عموماً توسط سدها و سازه های مشابه انجام می شود. جریان عبوری از این سازه ها دارای پتانسیل قابل توجهی برای فرسایش و آبشستگی بسترهای مستعد می باشد. حوضچه های آرامش عمدتا به منظور استهلاک انر‍‍ژی جریان و حفظ امنیت سازه های هیدرولیکی در مقابل نیروهای احتمالی، طراحی و ساخته می ...

ثبت سفارش