پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی)

word 591 KB 31528 108
1393 کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی زبان و ادبیات فارسی

  چکیده

  تصویرشناسی یکی از رشته­های فرعی ادبیات تطبیقی است که در قرن نوزدهم در فرانسه تحت تأثیر آرای متفکرانی چون مادام­دوستال و هیپولیت­تن شکل گرفت در این دانش، تصویر بیگانه در آثار ادبی مورد مطالعه قرار­ می­گیرد. تصاویر از بیگانه در دسته­بندی کلی آن به تصاویر باز و بسته  بخش می­شود. آن چه در تصویرشناسی مورد اهتمام است تصاویر­بسته است، چه تصاویر بسته تصاویر عمومیت یافته­اند. در تصویرشناسی برخی واژه­ها کلیدی هستند، واژه­هایی چون: این­جا، آن­جا ، دیگری و ... . در این دانش مفاهیم اساسی وجود داردکه مهم­ترین آنها عبارتند از: کلیشه، الگوی قالبی، پیش داوری، تصویر، بازنمایی، سمبل و افسانه. آثار ادبی بر اساس این مؤلفه­ها بررسی می­شوند.

  در این پایان­نامه اشعار سید اشرف­الدین گیلانی، ملک­الشعرای بهار و میرزاده­ عشقی به عنوان شاعرانی که در عصر مشروطه و پس از آن حضور داشتند بر اساس مفاهیم تصویرشناسی مورد بررسی قرارگرفته است.

  دستاورد پژوهش ناظر بر این است که در اشعار این سه شاعر، بیگانگان به دو دسته­ی نیک و بد تقسیم شده­اند، عموماً کشورهای غربی یا اروپایی ( انگلیس و روسیه)، کشورهایی استعمارگر، خون ریز و غاصب تلقّی شده­اند، درحالی که کشورهایی چون ترکیه یا عثمانی، پاکستان، هندوستان، آذربایجان و حتی ژاپن کشورهایی مثبت قلمداد شده­اند. با این که مباحث مهم سیاسی و اجتماعی، اندیشه­هایی وارداتی از غرب به ایران هستند، شاعران فوق از غربیان به نیکی یاد نکرده­اند، با این وجود از شخصیت­های علمی و فرهنگی بیگانه چون: ادوارد براون، تاگور و کنفوسیوس به نیکی یاد شده است.

  بیش­ترین تصویر منفی از کشورهای بیگانه در شعرهای بهار، عشقی و نسیم شمال به انگلیس و روسیه و مثبت­ترین تصویر به کشورهای شرقی و اسلامی اختصاص دارد. هرچند اختلافی از نظر نوع نگاه به دیگری در بین این شاعران دیده می­شود. درحالی­که سیداشرف الدین بهترین تعابیر را به عنوان مثال، برای اعراب به­کار‌ می‌برد، عشقی در مقابل دیدگاهی عرب­ستیز دارد و همواره از گذشته تاریخی ایران پیش از اسلام و حمله­ی اعراب به ایران را یاد می­کند. ملک­الشعرا اما شاعری ملی - مذهبی است و جامع­ترین تصویر­ها از بیگانگان، در شعر بهار بازتاب یافته است.

  واژهای­کلیدی: تصویر شناسی، ادبیات مشروطه، سیداشرف ­الدین گیلانی، ملک ­الشعرای بهار و میر زاده عشقی.

  مسأله

  فرمان مشروطیت که در سال 1324ق. به امضای «مظفرالدین» شاه رسید، دست‌آورد نهضتی سیاسی- اجتماعی بود که پیش‌تر از آن، در اثر بیداری جامعه‌ی ایرانی، تحت تأثیر عوامل متعدّد فرهنگی و اجتماعی حاصل شده بود. ادبیات غرب با انقلاب مشروطه به ایران راه یافت؛ چرا که ملت‌های اروپایی تجربه‌ی بیش‌تری در تحولات سیاسی داشتند در نتیجه افکار نوین سیاسی و اجتماعی غرب وارد ایران شد و زمینه برای تحولی اساسی در شکل اداره‌ی کشور و طرز زندگی مردم فراهم گردید؛ به نوعی که می‌توان ادبیات مشروطه را تلاش مردم ایران برای استقرار حکومت قانون و رهایی از چنگال استبداد تفسیر کرد.

  تعامل و تقابل فرهنگی ایران با کشورهای دیگر سبب تأثیرپذیری‌ها و تأثیرگذاری‌های فراوان و درنهایت ایجاد تصاویر و الگوهای خاص در دوره‌های مختلف گردیده است. در دوره‌ی مشروطه که ارتباط ایران با کشورهای دیگر به ویژه اروپاییان افزایش می‌یابد بازتاب تصاویر« دیگری » در شعر شاعران نیز فزونی می‌گیرد و به خوبی می‌توان انعکاس آن را در شعر شاعران معاصر دید. سادگی، بیان بی‌پیرایه و کوچه و بازاری بودن شعر شاعران عصر مشروطه، برگرفته از موج جدید تجدّد و تحوّلی است که در اثر ارتباطات روشنفکران و ادیبان ایران با دیگر کشورها به ویژه مغرب زمین حاصل شده است.

  با توجه به توسعه‌ی ارتباطات فرهنگی، سیاسی، علمی و یا حتی نظامی با دیگر کشورها از دوره‌ی مشروطه به بعد و به ویژه نفوذ استعماری کشورهایی چون انگلیس، روسیه، آلمان و فرانسه در ایران، تصویر ارائه شده از این کشورها به شکل‌های مختلف در شعر شاعران معاصر، افزایش یافته است.

  در این پژوهش ضمن پرداختن به گوشه‌هایی از وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران در دوره‌ی مشروطه، با رویکرد تصویرشناسی یا «ایماگولوژی»، تصایر ارائه شده­ توسط شاعران در دوره‌ی مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، ملک الشعرای بهار و میرزاده عشقی) از بیگانگان، بررسی می‌گردد.

  1-2- سؤال‏های پژوهش‏

  1- سید اشرف الدین گیلانی، ملک الشعرای بهار و میرزاده‌ عشقی چه تصویرهایی از بیگانگان داشتند؟

  2- آیا تصویر شاعران فوق از بیگانگان با هم متفاوت است؟

  1-3- پیشینه ی پژوهش

  1-3-1- پژوهش‏های خارجی

  پژوهشی تاکنون درباره‌ی موضوع تحقیق حاضر در میان پژوهش­های خارجی سابقه ندارد و پژوهش­های خارجی که به نوعی با این تحقیق در ارتباط است بیش­تر در زمینه­ی مبانی تصویرشناسی است که در چارچوب مفهومی از آن­ها استفاده شده است و مستقیماً به موضوع پژوهش حاضر نپرداخته­اند. :

  از جمله مقالاتی که با چارچوب مفهومی این پژوهش در ارتباط است عبارتند از:مقالات ایو شورل(2009)،  ژان ماری­کاره(1999)، دانیل پاژو(1994)، آموسی و هرچبرگ­پیرو(1999)، که در این مقالات به پیشینه­ی تصویرشناسی و تعریف ابعاد و چارچوب مفهومی تصویرشناسی پرداخته­اند.

  1-3-2- پژوهش‏های داخلی

  1- نامور مطلق، بهمن(1388)، «درآمدی برتصویرشناسی معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی»، مطالعات تطبیقی، سال سوم، شماره­ی۱۲، ص 119 – 138.

  نویسنده در این مقاله در قالب روش نقد ادبی و هنری به معرفی تصویرشناسی پرداخته است. وی ضمن تعریف تصویرشناسی نظرهای موافقان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده با تأکید بر تصویر می­نویسد انسان تصویرساز بیش از این که در جهان بیرونی زندگی کند در جهان تصویری که خود و دیگران ساخته و پرداخته اند زندگی می کند. آن چه برای نویسنده نقش محوری دارد بررسی تصویرشناسی در حوزه ادبیات تطبیقی است. او ضمن ارائه­ی تاریخچه­ی تصویرشناسی به جایگاه تصویرشناسی در ادبیات تطبیقی و انواع تصاویر در ادبیات تطبیقی اشاره کرده است. اما در این پژوهش با وجود بیان اصول کلی تصویرشناسی به مصداق­های عینی تصویر شناسی که هدف پژوهش حاضر است اشاره ندارد.

     2- نانکت، لاتیشیا( 1390)،«تصویرشناسی به منزله­ی خوانش متون نثر معاصر فرانسه و فارسی»، ترجمه­ی مژده دقیقی، ادبیات تطبیقی، شماره ی 1، ص100- 115 .

  نانکت در این مقاله بر آن است که تصویرشناسی را در متون نثر معاصر فرانسه و فارسی نشان دهد. او پس از بحث درباره­ی مفهوم «دیگری» که مبنای اندیشه­ی تصویرشناسی است، قواعد تصویرشناسی و مراحل خوانش آن را در متون فرانسوی و فارسی، ارائه کرده است و از شیوه های تحلیلی چون کلیشه، تصویر و الگوی قالبی در زمینه­ی نمونه­های ادبی در ادبیات فرانسه و ایران بحث کرده است. وی بر این نکته تأکید دارد که تصویرشناسی می تواند ما را به درک بهتری از عمل دیگرسازی رهنمون شود. این مقاله اگرچه در تشریح مفهوم «دیگری» به خوبی عمل کرده است، تصویرسازی­هایی که شاعران معاصر ایران از کشورهای بیگانه دارند و مقصود این تحقیق است را بیان نکرده است.

  فلاح، غلامعلی(1383)، بازتاب حضور سیاسی بیگانگان در دیوان محمد تقی بهار، زبان و ادبیات فارسی، شماره ی 47-49 ، ص 179-212 .

  نویسنده در این مقاله دیدگاه­های محمد تقی بهار را درباره­ی رخدادهای مهم بین المللی از جمله جنگ جهانی اول و دوم، عواقب آن­ها، وضعیت ایران و برخی دولت­های آسیایی و اروپایی در این جنگ ها، بررسی کرد. با توجه به این که ارائه­ی تصویر بیگانگان در اشعار سه شاعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی) هدف این پژوهش است در این مقاله، از نوع تصویر ایرانیان از بیگانگان بر اساس چارچوب مفهومی این پژوهش، مطلبی گفته نشد.

  فلاح، مرتضی- جعفری، لیلا (1387)، بیگانه­ستیزی در اشعار میرزاده عشقی، دانشکده­ی علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره22 ، ص 111- 130 .

  نویسندگان این مقاله سعی کرده­اند به یکی از مهم­ترین درون مایه­های اشعار میرزاده عشقی که مخالفت با بیگانگان و ستیز وی با استعمارگران به ویژه انگلیس است، بپردازند. این مقاله با وجود بیان دقیق خود درباره واکنش عشقی در برابر بیگانگان و مبارزه­ی بی­امان او با وطن فروشان، تنها به جنبه­های منفی حضور بیگانگان و بالاخص انگلیس اشاره کرده و کشورهای دیگر را به نوعی نادیده گرفته است.

  1-4- حدود پژوهش

  دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی، میرزاده عشقی و محمدتقی بهار  

  1-5- اهداف پژوهش

  این پژوهش می­خواهد به این هدف برسد که سید اشرف الدین گیلانی، عشقی و بهار، چه تصویرهایی از بیگانگان در قالب چارچوب مفهومی که در فصل دوم ارائه شده، دارند و این تصاویر چقدر با هم یکسانند و یا از هم متمایز و متفاوت.

  1-6- ضرورت انجام پژوهش

  در خصوص تصویرشناسی بیگانگان در عصر مشروطه، با توجه به بررسی­های انجام شده، پژوهش خاصی صورت نگرفته است؛ بنابراین با توجه به این­که عصر مشروطه یا عصر بیداری با حضور چشم­گیر بیگانگان در عرصه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم­زمان بوده است و به نوعی می­توان این دوره را شروع مداخلات گسترده­ی خارجی­ها در امور ایرانیان به شمار آورد؛ روشن شدن ابعاد حضور بیگانگان در آثار شاعران عصر مشروطه ( بهار، عشقی و نسیم شمال) می­تواند در دیدگاه ایرانیان، نسبت به این حضور گسترده موثّر باشد. هم­چنین بررسی تصاویر بیگانگان در اشعار این شعرا، نوع ارتباط و تعامل ایرانیان را با کشورهای دیگر(دوست یا دشمن) تبیین می­کند.

  1- 7- روش شناسی پژوهش

  روش پژوهش در این پایان­ نامه تحلیلی و از روش جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای است. در این تحقیق دیوان و کلیات اشعار سید اشرف­الدین گیلانی (نسیم شمال)، ملک الشعرای بهار و میرزاده عشقی متن معیار قرارگرفته است. محقق پس از مطالعه در زمینه­ی نظریه­ی تصویرشناسی، متون مورد نظر را بر اساس مؤلفه­های نظریه­ی فوق مورد بررسی قرار داده است.

   

 • فهرست:

  فصل اول-کلیات تحقیق... 1

  1-1- بیان مسأله. 2

  1-2- سؤال‏های پژوهش‏.... 2

  1-3- پیشینه ی پژوهش.... 3

  1-3-1- پژوهش‏های خارجی.. 3

  1-4- حدود پژوهش.... 4

  1-5- اهداف پژوهش.... 4

  1-6- ضرورت انجام پژوهش.... 4

  1- 7- روش شناسی پژوهش.... 5

  فصل دوم-چارچوب مفهومی تحقیق... 6

  2-1- تصویر شناسی.. 7

  2-2- تاریخچه ی تصویر شناسی.. 9

  2-3- اصول و فرضیه های تصویرشناسی.. 10

  2-4- انواع تصاویر. 11

  2- 4-1- تصاویر باز. 12

  2-4-2- تصاویر بسته. 12

  2-5- انواع تصویر پردازی.. 12

  2-6- تصویرشناسی سیاسی.. 13

  2- 7- مفاهیم تصویر شناسی.. 14

  2-7-1- کلیشه. 14

  2 -7- 2- الگوی قالبی.. 15

  2-7-3- پیش داوری.. 16

  2-7-4- تصویر. 17

  2-7-5- بازنمایی.. 17

  2-7-6- سمبل.. 17

  2-7-7- افسانه. 18

  2-8- تفاوت رویکردهای تصویری درمیان شعرای مشروطه. 18

  فصل سوم- شعر سیاسی و معرفی شاعران مشروطه. 1

  3-1- شعر سیاسی و کیفیت شعر شاعران مشروطه. 22

  3-2- زندگی سید اشرف الدین گیلانی.. 24

  3-2-1- نسب، تولد، کودکی و تحصیلات.. 24

  3-2-2- وقایع جوانی و میانسالی و انتشار روزنامهی نسیم شمال. 24

  3-2-3- واپسین سالهای عمر و وفات سید اشرف الدین.. 25

  3-2-4- آثار سید اشرف الدین گیلانی.. 26

  3-2-5- ویژگی و سرگذشت  روزنامهی نسیم شمال. 26

  3-3- زندگینامه ی ملک الشعرای بهار. 28

  3-3-1- نسب، تولد و کودکی.. 28

  3-3-2- وقایع جوانی و میانسالی.. 29

  3-3-3- زمان و علت فوت.. 29

  3-3-4- مشاغل و سمتهای مورد تصدی.. 29

  3-3-5- فعالیتهای آموزشی.. 29

  3- 3-6-  بهار، سیاست و مشروطه. 30

  3-3-7- آثار بهار. 32

  3-3-8- سبک شعری بهار. 33

  3- 4- زندگی نامه ی میرزاده عشقی.. 35

  3-4-1- نسب، تولد ،کودکی و تحصیلات.. 35

  3-4-2- وقایع جوانی.. 36

  3-4-3- محور های فکری و اندیشه سیاسی اجتماعی  عشقی.. 37

  3-4-4- مرگ عشقی.. 39

  3-4-5- سبک شعری  و آثار میزراده عشقی.. 40

  فصل چهارم-تحلیل تصویرشناسی بیگانگان در اشعار گیلانی، بهار و عشقی.. 41

  4-1- سید اشرف الدین گیلانی ( نسیم شمال). 42

  4-1-1- کلیشه. 42

  4-1-1-1- انگلیس... 42

  4-1-1-1-1- تصویرشناسی انگلستان. 45

  4-1-1-2- روسیه. 45

  4-1-1-2-1- تصویرشناسی روسیه. 50

  4-1-2- پیش داوری.. 51

  4-1-2-1- فرنگ... 51

  4-1-2-1-1- تصویرشناسی فرنگ... 55

  4-1-2-2- موسیو مرنارد بلژیکی.. 56

  4-1-2-2-1- تصویرشناسی موسیو مرنارد بلژیکی.. 56

  4-1-2-3-  هنسیس بلژیکی.. 56

  4-1-2-3-1- تصویرشناسی هنسیس بلژیکی.. 57

  4-1-3- تصویر. 57

  4-1-3-1- فرانسه. 57

  4-1-3-1-1- تصویرشناسی فرانسه. 59

  4-1-3-2- اعراب.. 59

  4-1-3-2-1- تصویرشناسی اعراب.. 62

  4-1-3-3-میرزا علی اکبر صابر(ملا نصرالدین): 62

  4-1-3-3-1- تصویرشناسی میرزا علی اکبر صابر( ملانصرالدین) 63

  4-2-ملک الشعرای بهار. 64

  4-2-1- کلیشه. 64

  4-2- 1-1- انگلستان. 64

  4-2-1-1-1- تصویرشناسی انگلستان. 70

  4-2-1-2- روسیه. 71

  4-2-1-2- 1- تصویرشناسی روسیه. 76

  4-2-1-3- چین.. 77

  4-2-1-3- 1- تصویرشناسی چین: 78

  4-2-2- الگوی قالبی.. 78

  4-2-2-1- آلمان. 78

  4-2-2-1-1- تصویرشناسی آلمان. 80

  4-2-2- 2- عثمانی.. 80

  4-2-2-2-1- تصویرشناسی عثمانی.. 82

  4-2-2-3- کشورهای عربی: (اعراب) 82

  4-2-2-3-1- تصویرشناسی کشورهای عربی( اعراب) 84

  4-2-2-4-پاکستان: 85

  4-2-2-4-1- تصویرشناسی پاکستان. 85

  4-2-2-5- هند. 86

  4-2-2-5-1- تصویرشناسی هند. 87

  4-2-2-6-ژاپن.. 88

  4-2-2-6-1- تصویرشناسی ژاپن.. 88

  4-2-2-7- فرانسه. 89

  4-2-2-7-1- تصویر شناسی فرانسه. 89

  4-2-3- تصویر: 90

  4-2-3-1- آمریکا 90

  4-2-3-1-1- تصویرشناسی آمریکا 91

  4-2-3-2- جمهوری آذربایجان. 91

  4-2-3-2-1- تصویرشناسی جمهوری آذربایجان. 92

  4-2-3-3-پوشکین.. 93

  4-2-3-3-1-تصویرشناسی پوشکین.. 93

  4-2-3-4-رابیند رانات تاگور. 94

  4-2-3-4-1- تصویرشناسی رابیند رانات تاگور. 94

  4-2-3-5-کنفوسیوس... 95

  4-2-3-5-1- تصویرشناسی کنفوسیوس... 95

  4-2-3-6-ادوارد براون. 95

  4-2-3-6-1- تصویرشناسی ادوارد براون. 96

  4-3- میرزاده عشقی.. 96

  4-3-1-کلیشه. 96

  4-3-1-1- انگلستان. 96

  4-3-1-1-1- تصویرشناسی انگلیس... 105

  4-3-1-2- روسیه. 105

  4-3-1-2-1- تصویر شناسی روسیه. 108

  4-3-2- الگوی قالبی.. 108

  4-3-2-1- عثمانی (ترکیه) 108

  4-3-2-1-1- تصویرشناسی عثمانی.. 110

  4-3-2-2- آلمان. 110

  4-3-2-2-1- تصویرشناسی آلمان. 111

  4-3-3- تصویر: 111

  4-3-3-1- فرانسه: 111

  4-3-3-1-1- تصویرشناسی فرانسه. 113

  4-3-3-2- داروین.. 113

  4-3-3-2-1- تصویرشناسی داروین.. 114

  4-3-3-3- بوآلو. 114

  4-3-3-3-1- تصویرشناسی بوآلو. 115

  4-3-4- پیش داوری.. 115

  4-3-4-1- اعراب.. 115

  4-3-4-1-1- تصویر شناسی اعراب.. 116

  فصل پنجم-نتیجه گیری.. 117

  5- نتیجه گیری.. 118

  5-1- سید اشرف الدین گیلانی.. 119

  5-1-1- کلیشه. 119

  5-1-1-1- انگلیس... 119

  5-1-1-2- روسیه. 119

  5-1-2-پیش داوری.. 119

  5-1-2-1- فرنگ... 119

  5-1-2-2- موسیو مرنارد بلژیکی.. 120

  5-1-2-3- هنسیس بلژیکی.. 120

  5-1-3- تصویر. 120

  5-1-3-1-فرانسه. 120

  5-1-3-2- اعراب.. 120

  5-1-3-3- میرزا علی اکبر صابر. 121

  5-2-  ملک الشعرای بهار. 121

  5-2-1- کلیشه. 121

  5-2-1-1- انگلستان. 121

  5-2-1-2- روسیه. 121

  5-2-1-3- چین.. 122

  5-2-2- الگوی قالبی: 122

  5-2-2-1- آلمان. 122

  5-2-3- تصویر: 124

  5-2-3-1- آمریکا 124

  5-2-3-2- جمهوری آذربایجان. 124

  5-2-3-3- پوشکین.. 124

  5-2-3-4- رابیند رانات تاگور. 124

  5-2-3-5- کنفوسیوس... 125

  5-2-3-5- ادوارد براون. 125

  5-3- عشقی.. 125

  5-3-1- کلیشه. 125

  5-3-1-1- انگلیس... 125

  5-3-1-2- روسیه. 125

  5-3-2- الگوی قالبی.. 126

  5-3-2-1- عثمانی.. 126

  5-3-2-2- آلمان. 126

  5-3-3- تصویر. 126

  5-3-3-1- فرانسه. 126

  5-3-3-2- داروین.. 126

  5-3-3-3- بوآلو. 127

  5-3-4- پیش داوری.. 127

  5-3-4-1- اعراب.. 127

  یادداشت ها: 129

  فهرست منابع و مآخذ فارسی : 131

  فهرست منابع و مآخذ خارجی : 136

   

  منبع:

   

  1- آبادیان، حسین (1385) انگلستان و روابط ایران و شوروی، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره­ی 52، ص 16-1.

  2- آبراهامیان،ی.(1386). ایران بین دو انقلاب: از مشروطیت تا انقلاب اسلامی، مترجم: کاظم فیروزمند و همکاران چاپ یازدهم، تهران: نشر مرکز.

  3- آتش بر آب، حمیدرضا (1382). عصر طلایی شعر روس (2) پوشکین این پیامبر شهر روس، مجله­ی چیستا،شماره 193-198، ص659-666.

  4- آجودانی، ماشالله (1382). یا مرگ یا تجدد، دفتری در شعر و ادب مشروطه،چاپ اول، تهران: نشر اختران.

  5- آدمیت، فریدون(1340). فکر آزادی و مقدمه­ی نهضت مشروطیت، تهران: انتشارات سخن.

  6- آرین پور، یحیی ( 1372). از صبا تا نیما، تهران: انتشارات زوار .

  7-                 (1382).از نیماتا روزگار ما، چاپ چهارم، تهران: زوار.

  8- آژند، یعقوب (1363)، ادبیات نوین ایران، از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.

  9- اسکویی، نرگس.(1384). « نگاهی به کارکردهای ادبیات کودکان در اشعار نسیم شمال» مندرج در: یادنامه­ی اشرف الدین حسینی، به اهتمام: علی اصغر محمدخانی، تهران: سخن. ص126-272.

  10- اسلامی ندوشن، محمد علی(1340). دهمین سال مرگ بهار، مجله ی یغما، سال 14، شماره 3.

  11- انوشیروانی، علی رضا(1389)، آسیب شناسی ادبیات تطبیقی در ایران، نشریه ادبیات تطبیقی، 1/2، ص39.

  12- باستانى‌ پاریزی‌، ابراهیم (1354). «گیلان‌ و نسیم‌ شمال‌»، مجموعه گفتارهایى‌ درباره­ی چند تن‌ از رجال‌ ادب‌ و تاریخ‌ ایران‌، به‌ کوشش‌ قاسم‌ صافى‌، مجله گوهر، شماره33.

  13- بهار، محمدتقی (1387).دیوان اشعار ملک الشعرا بهار،چاپ اول، تهران: انتشارات نگاه.

  14-                (1332). تاریخ مختصر احزاب سیاسی، تهران: امیر کبیر.

  15- بهمنی مطلق، یداله (1390). انعکاس مکاتب ادبی  سیاسی جهان در شعر میرزاه­ی عشقی، مجله­ی مطالعات و تحقیقان ادبی، شماره 16، ص 7-32.

  16- پروین، ناصرالدین( 1381). سرگذشت نسیم شمال، مجله­ی ایران شناسی ، شماره 54، ص 379- 392.

  17- پورداود، ابراهیم (1340). رابیندرانات تاگور، مجله­ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، شماره 2، ص 30-13.

  18- تیموری، ابراهیم(1332)، عصر بی خبری، چاپ اول، تهران: اقبال.

  19- جعفری، مسعود (1386). سیر رمانتیسم در ایران، چاپ اول، تهران: نشر مرکز.

  20- جمال زاده، محمد علی(1339). پنجاهمین سال تأسیس روزنامه­ی نسیم شمال، مجله­ی یغما،ص 121-129.

  21- جوادی، حسن (1351). نامه هایی از تبریز، تهران: خوارزمی.

  22- خاتمی، احمد (1374). پژوهشی در نثر و نظم دوره­ی بازگشت ادبی، چاپ اول، تهران: انتشارات پایا.

  23- خارابی، فاروق (1376). عنصر سیاسی و اجتماعی در شعر عصر مشروطه، مجله­ی نامه­ی علوم اجتماعی، شماره­ی9 و 10، صص 117- 149.

  24- دوتوکویل، الکسی.(1365). انقلاب فرانسه در رژیم پیشین، ترجمه­ی محسن ثلاثی، تهران: نقره.

  25- ذاکر حسین، عبدالرحیم (1375). مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران: دانشگاه تهران.

  26- رادفر، ابوالقاسم (1388). درآمدی تطبیقی بر شعر فارسی و اردو، مجله­ی مطالعات ادبیات تطبیقی، سال سوم ، شماره 9. 

  27- رضایی، رمضان (1392). بازتاب استعمار ستیزی در اشعار ملک اشعرای بهار و احمد صافی نجفی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 2، ص19-1.

  28- رضوانى‌، محمد اسماعیل‌(1357) . «نسیم‌ شمال‌»، مجموعه گفتارهایى‌ درباره چند تن‌ از رجال‌ ادب‌ و تاریخ‌ ایران‌، به‌ کوشش‌ قاسم‌ صافى‌، تهران‌، شماره 22.

  29- رعدی آذرخشی، عبدالحسین(1347)،شعر معاصر ایران، یغما، شماره­ی 243 ،ص 480- 486 .

  30- رنجبر، احمد(1353) سخنی درباره­ی عشقی. به نقل از کتاب کلیات میرزاده عشقی، سید هادی حایری، 1373، تهران :جاویدان.

  31-            (1377). ده مقاله(اجتماعیات در ادبیات)، چاپ اول ، تهران: انشارات اساطیر.

  32- رنجبر، مقصود(1380). ایران و آمریکا، چ اول، قم: انجمن معارف اسلامی ایران.

  33- ریحان، یحیی(1339). به یاد مرحوم سید اشرف نسیم شمال، مجله ی یغما، شماره 146، ص 301-305.  

  34- ریخته گران، محمد (1387)، منطق و مبحث علم هرمنوتیک، چاپ اول،تهران: نشر کنگره .

  35- زارع، غلامعلی(1387)، دولت استعماری انگلیس در آینه­ی شعر معاصر فارسی، فصل­نامه­ی مطالعات تاریخی، شماره 22، ص 131-143 .

  36- زرقانی، سید مهدی(1383)، بهار و تعامل معتدل با سنت و تجدد، مجله دانشگاه ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره­ی 146، صص 41-67 .

  37- زرین کوب،عبدالحسین(1372). با کاروان حله، تهران: انتشارات علمی.

  38-                       (1336)«شعر بهار»، مجله سخن، دوره هشتم، شماره­ی 9 و10 دی و بهمن، ص953-960.

  39- زیباکلام،صادق(1377). سنت و مدرنیسم، تهران: نشر روزنه.

  40- شِرَت، ایون(1387)، فلسفه ی علوم اجتماعی قاره­ای، ترجمه­ی هادی جلیلی، چاپ اول، تهران: نشرنی.

  41- شرکت مقدم، صدیقه(1388)،تطبیقیِ مکتب های ادبیات، مجله­ی مطالعات ادبیات تطبیقی، سال سوم، شماره­ی 12، ص 51-71 .

  42- شفیعی‌کدکنی، محمدرضا(1390). با چراغ و آینه؛ در جست‌وجوی ریشه‌های تحول شعر معاصر ایران، تهران: انتشارات سخن.

  43-                           (1378). ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، ترجمه­ی حجت­اله اصیل، تهران: نی.

  44-                              (1385). شعر فارسی دردوران مشروطیت، نشریه­ی اقتصاد، ص288-293.

  45-                                  (1363). شعر بهار، مجله­ی آینده، سال 10، شماره­ی 10 و 11.

  46- شمعی، میلاد _ بی­طرفان، مینو(1392) تحلیل مفهوم وطن در شعر و اندیشه­ی میرزاده­ی عشقی، مجله­ی شعر پژوهی (بوستان ادب)، سال 5، شماره 4.

  47- شهری‌، جعفر(1357). گوشه‌هایى‌ از تاریخ‌ اجتماعى‌ تهران‌ قدیم‌، تهران‌.

  48- صدری­نیا، باقر(1371). ویرانه­ی انصاف، اندیشه­ی عدالت اجتماعی در شعر سید اشرف الدین گیلانی، مجله­ی: نامه­ی فرهنگ، شماره­ی 7، ص94-99.

  49- علی بابایی، داود(1384). جامعه، فرهنگ و سیاست در اشعار سید اشرف الدین گیلانی، تهران: امید فردا.

  50- غفاری جاهد، مریم. (1386). ادبیات سیاسی عصر مشروطه، مجله­ی کتاب ماه ادبیات، شماره­ی چهار ص 20.

  51- غلامحسین زاده، غلامحسین(1380). سیر نقد شعر در ایران از مشروطه تا 1332 ﻫ . ش ،تهران: انتشارات روزنه.

  52- غلامرضایی، محمد- ملاکی ، زهره (1389). نگرش دینی شاعران مشروطه، علمی و پژوهشی، شماره­ی 16، ص 177-203.

  53- فخرایى‌، ابراهیم‌(1356). گیلان‌ در جنبش‌ مشروطیت‌، چاپ سوم ،تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی.

  54- فلاح، غلامعلی (1383). بازتاب حضور سیاسی بیگانگان در دیوان محمد تقی بهار، مجله­ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره­ی49-47 ، ص 211-179.

  55- فلاح، مرتضی- جعفری، لیلا (1387). بیگانه ستیزی در اشعار میرزاده عشقی، مجله­ی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال7، شماره­ی 22، ص 111-130.

  56- فومنى‌، عبدالفتاح‌(1353). تاریخ‌ گیلان‌ و نقش‌ گیلان‌ در نهضت‌ مشروطیت‌ در ایران‌، به‌ کوشش‌ عطاءالله‌ تدین‌، تهران‌: فروغی.

  57- فیاض، مهدی(1386). یادی دوباره از بهار، به کوشش سعید بزرگ بیگدلی، تهران: موسسه­ی تحقیقات و توسعه­ی علوم انسانی.

  58- قائد، محمد(1380). عشقی: سیمای یک آنارشیست،چاپ دوم، تهران: انتشارات طرح نو.

  59- کرمانی، ناظم الاسلام (1357 ). تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: انتشارات لوح، جلد اول. ص 131.

  60- کسروی ، احمد (1378). تاریخ مشروطیت ایران،چ نوزدهم تهران: امیرکبیر.

  61- کفافی، محمد عبدالسلام (1382).ادبیات تطبیقی پژوهشی در باب نظریه­ی ادبیات و شعر روایی، ترجمه­ی سید حسین سیدی، چاپ اول، مشهد:  به نشر.

  62- گیلانی، سید اشرف الدین(1371). کلیات جاودانه‌ سید اشرف‌الدین‌ گیلانى‌، به‌ کوشش‌ حسین‌ نمینى‌،چاپ دوم، تهران‌، اساطیر.

  63- مدرسی، فاطمه _ صمدی، علی(1391). تأثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی ، مجله­ی فنون ادبی، سال چهارم ، شماره­ی 2، ص 19- 36.

  64- مدنی، سید جلال الدین (1361 ). تاریخ سیاسی معاصر، چاپ سوم ، قم: مدرسین.

  65- مرسلوند، حسن(1369). زندگی­نامه ی رجال و مشاهیر ایران، تهران: انتشارات الهام، جلد2.

  66- منشور گرگانی، محمد علی (1368). رقابت روسیه و انگلیس در ایران به کوشش محمد رفیعی مهر آبادی، چاپ دوم، تهران: موسسه­ی مطبوعاتی عطایی.

  67- منصوری، جواد (1364). 25 سال حاکمینت آمریکا بر ایران، چاپ اول، تهران: بی­تا.

  68-  موثقی، سید احمد (1374). جنبش های اسلامی معاصر، تهران: سمت.

  69- میر احمدی، مریم(1362) نقش انگلیس در ایران – در نیمه ی اول قرن بیستم میلادی- مجله­ی جستارهای ادبی، شماره­ی 63- 64، ص 695-722.

  70- میر انصاری، علی (1376)مشاهیر ادب معاصر ایران، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، جلد2.

  71- میرزاده عشقی، محمدرضا( 1350). کلیات مصور میرزاده عشقی، جمع آوری، علی اکبر مشیر سلیمی، تهران: امیرکبیر.

  72- میرزایی، حسن- پروین، امین (1389). نمایش دیگری جایگاه غرب در سفرنامه های دوره ظهور مشروطیت، مجله تحقیقات فرهنگی ، دوره­ی سوم، شماره­ی 9.

  73- میرقادری، سید فضل اله- کیانی، حسین .(1391). بررسی تطبیقی رویارویی با پدیده­ی استعمار در شعر سید اشرف الدین و معروف رصافی، مجله­ی بوستان ادب، شماره­ی سوم، ص 133-158.

  74- نامور مطلق، بهمن(1390). استروتیپ­ها از منظر تصویرشناسی، پژوهش زبان و ادبیات فرانسه، دوره­ی پنجم، شماره­ی 7.

  75-                        (1388). درآمدی بر تصویرشناسی، معرفی یک روش نقد ادبی و هنری در ادبیات تطبیقی، مجله­ی مطالعات ادبیات تطبیقی، سال سوم، شماره­ی12، ص 119- 138.

  76- نانکت، لاتیشیا (1390). تصویرشناسی به منزله­ خوانش متون نثر معاصر فرانسه و فارسی، ترجمه­ی مژده دقیقی، فصل­نامه­ی مطالعات ادبیات تطبیقی، شماره­ی (2/1)، ص 100- 115.

  77- نجف‌ دری‌، حسین‌(1363)نقد و بررسى‌ و گردآوری‌ اشعار سیداشرف‌الدین‌ حسینى‌، پایان‌ نامه­ی دکتری‌ ادبیات‌ فارسى‌ (نسخه دست‌نویس‌)، تهران‌.

  78- نظری منظم، هادی(1389). ادبیات تطبیقی: تعریف و زمینه­های پژوهش، نشریه­ی ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شماره 2، صفحه 225.

  79- نفیسى‌، سعید(1334). «خیمه‌ شب‌ بازی‌»، مجله­ی سپید و سیاه‌‌، شماره­ی31- 35.

  80- نیکوبخت، ناصر (1386). انگیزه های توجه به ایران باستان در شعر عصر مشروطه، فصل‌نامه­ی پژوهش­های ادبی، شماره­ی 15.ص 139-153.

  81- ولایتی، علی اکبر (1370). تاریخ روابط خارجی ایران(1) دوره­ی اول مشروطه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران: وزارت امور خارجه.

  82- هاشمی ، ف، م (1370). نسیمی که از شمال وزید: سید اشرف الدین گیلانی ،مجله­ی چیستا، شماره­ی 85، ص 553- 544.

  83- یغمایی، حبیب (1331) احوال و آثار ملک الشعرای بهار، مجله­ی پیام نوین، سال 1، شماره 2.ص 16- 24.  

  84- یوسفی اشکوری­، حسن( 1376). اندیشه های سیاسی سید جمال الدین اسد آبادی، تهران: حسینه­ی ارشاد.

   

   

  فهرست منابع و مآخذ خارجی :

  1. Guyard, M-F. 1969. La littérature comparée. 5e éd. Paris: PUF.

  2. Chevrel, Yves. 2009. La litérature comparée. P.U.F.

  3. Horaţiu Tiberiu Gorun(2007). Annals of the University „Constantin Brâncuşi” of Târgu Jiu, The University – part of the strategies for Romania`s postaderation to the European Union, Imagology Reference Marks, ISSN 1842-1856 .


موضوع پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), نمونه پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), جستجوی پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), فایل Word پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), دانلود پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), فایل PDF پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), تحقیق در مورد پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), مقاله در مورد پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), پروژه در مورد پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), پروپوزال در مورد پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), تز دکترا در مورد پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), پروژه درباره پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), گزارش سمینار در مورد پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی), رساله دکترا در مورد پایان نامه تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی ، بهار و عشقی)

پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر چکیده جنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل‌های گوناگون جنسیت و حتی کنش جنسی با رویکردی مسامحه جو قابل‌فهم و بدین ترتیب قابل پذیرش است مفهوم زیبایی و نسبت دادن این مفهوم به زنانگی، با برداشت‌های ...

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مرمت و احياي بناها و بافت‌هاي تاريخي شهريور1393 چکيده: بازارهاي سنتي ايران به عنوان بخشي قابل تأمل از ميراث فرهنگ ديرپاي ايراني، از ديرباز به عنوان يک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری چکیده این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات آن به شیوه‌های کتابخانه‌ای و میدانی می باشد، این تحقیق با هدف شناخت نقوش اساطیری ساسانی و تاثیر آن بر هویت گرافیک ایران انجام شده است. یکی از عناصر اصلی طراحی گرافیک استفاده از نقشمایه های غنی تاریخی است که علاوه بر بیان هویت اثر هنری از نظر مفهومی نیز می تواند ...

چکیده این پژوهش به بازخوانی نظرات نیما درباره ی زبان شعر جدید و نسبت آن ها با نمایش می پردازد و در ادامه آثار عملی نیما را با این ویژگی ها تحلیل و بررسی می کند. پس از بیان کلیات در فصل اول، در فصل دوم برای تبیین زمینه های وقوع شعر نو، تاریخچه ای کوتاه از آغاز شکل گیری شعر فارسی و روند ادامه ی حیات آن تا دوره ی نیما بیان می شود. سپس با شرح زندگی و آثار نیما یوشیج و روند فعالیت او ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده این پژوهش به بررسی روایت در آثار نمایشی میرزا فتحعلی آخوندزاده بر اساس نظریات جاناتان کالر می پردازد. در ابتدا برای تبیین نظریات کالر به روند شکل گیری ساختارگرایی می پردازیم تا دلایل وجودی و چرایی این جنبش بسیار مهم را بررسی کنیم. در ابتدای این فصل نگاهی به ماهیت وجودی ساختار می اندازیم. سپس نگاهی بر صبغه ی فلسفی این ...

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته نقاشي بهمن ماه ???? چکيده شاهنامه مدحي، شاهنامه­اي است که در نيمه‌ي اول سده هفدهم ميلادي توسط هنرمندان عثماني تهيه شده است. معرفي اين ک

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی چکیده این پژوهش به چگونگی شکل‌گیری میدان تئاتر نوین ایران از دریچه جامعه شناسانه بوردیو می­پردازد. همچنین ملاک‌های مشروعیت و مقبولیتِ این میدان جدید التأسیس را بررسی می­کند. فضای اجتماعی جامعه ایرانی تا پیش از مشروطیت و رخداد تجدد، دارای نهادهای ثابت و سنتی است. تحت استیلای گفتمان­های حاکم عرفی و شریعت مدار، تنوع جهان نگری­ها ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ازشد «M.A» گرایش : زبان و ادبیات فارسی چکیده حضرت علی (علیه السلام) پیشوای شیعیان است و نهج البلاغه گزیده­ای از حکمتها، نامه­هاو خطبه­های آن حضرت است که سید شریف رضی در قرن چهارم با ذوق ادبی خود آن را گردآوری کرد که شعرا و نویسندگان به روش­های مختلف از آن بهره می­برند. مولانا جلاالدین محمد بلخی شاعر و عارف قرن هفتم هجری قمری است که در بین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A ) چکیده ادبیات تطبیقی از مهم ترین گونه های ادبی است که ما را در یافتن وجوه اشتراک و اختلاف اندیشهِهای بزرگان جهان که از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند، یاری میِرساند. از آن جا که نقد تطبیقی در ایران پژوهشی جدید است، این پژوهش با عنوان "نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی" بر آن است تا در این حوزه بر ...

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی گرایش پژوهش هنر های سنتی چکیده: برخی از آفریده­های بلند مرتبه خداوند، که در شرایط عادی توسط انسان­ها قابل مشاهده نیستند، مَلََک نام دارند. قرآن کریم بیشتر از کتاب­های آسمانی دیگر به موضوع ملائک پرداخته و از این جهت منبعی غنی برای شناخت این موجودات غیبی به حساب می­آید. در آیات مختلف قرآن کریم به ویژگی­ها، وظایف، خصوصیات، نوع ...

ثبت سفارش