پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان

word 483 KB 31635 92
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •   پایان نامه کارشناسی ارشد

   

  چکیده

  آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، از نقش و جایگاه مهمی در جامعه  برخوردار است. نقطه آغازین تحلیل‏های جامعه شناسی آموزش و پرورش، بررسی اجتماعی مدرسه متاثر ازنظریات پارسونز است. مدل کارکردهای چهارگانه نظام اجتماعی پارسونز، زمینه مناسب (از نظر جامعه شناسی)، برای تحلیل بهره‏وری نیروی انسانی مدارس و همچنین معلمان تربیت‏بدنی مدارس را فراهم می نماید.مصادیق مولفه های چهارگانه‏ی پارسونزی برای بهره‏وری نیروی انسانی  در آموزش و پرورش، شامل نوآوری، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و سلامت سازمانی می‏باشند.هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی جامعه شناختی بهره‏وری معلمان تربیت بدنی شهر کرمان می‏باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است. در این تحقیق نمونه آماری (194 نفر) برابر با جامعه آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده‏ها پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996)، پرسشنامه نوآوری اتلای و اکیف (1982)، پرسشنامه رضایت شغلی برایفیلد و روث (1951) و پرسشنامه تعهد سازمانی مودای،پورتر و استیرز (1962) در مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود. بعد از تایید روایی توسط اساتید صاحب نظر، پایایی ابزار تحقیق به روش آلفای کرونباخ برابر با پرسشنامه سلامت سازمانی86%، پرسشنامه نوآوری79%، پرسشنامه رضایت شغلی84% و پرسشنامه تعهد سازمانی 87% محاسبه شد. از آمار توصیفی جهت توصیف متغیرهای تحقیق و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‏های تحقیق از آزمون‏های T تک نمونه‏ای،  من ویتنی، T دونمونه‏ای، Binomial، واریانس یک طرفه و کروسکال والیس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‏دهد که 65 درصد افراد شرکت کننده از سطح بهره‏وری متوسط و بالایی بر خوردارند، مولفه انطباق (نوآوری)، کسب هدف (تعهد سازمانی) و یگانگی (رضایت شغلی) بیش از حد متوسط در بهره‏وری معلمان تربیت بدنی شهر کرمان موثرند اگرچه تفاوتی در میزان بهره‏وری معلمان مرد و زن به نفع معلمین زن مشاهده شده است و همچنین بین میزان بهره‏وری معلمان سه مقطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم) تفاوت وجود ندارد.

  واژگان کلیدی: بهره‏وری، معلمان تربیت بدنی، نظریه کارکرد گرایی پارسونز، نوآوری، تعهد سازمانی، سلامت سازمانی، رضایت شغلی

  فصل اول

  طرح تحقیق

   

  1-1         مقدمه

  سازمان[1]، پدیده‏ای اجتماعی به شمار می‏آید که به طوری آگاهانه­ هماهنگ شده و دارای حدود نسبتا مشخصی می باشد و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‏کند (ابطحی،1380) سازمان­ها: 1-نهاد اجتماعی هستند 2-مبتنی بر هدف می باشند 3- ساختار آنها به صورت آگاهانه طرح ریزی شده است و دارای سیستم‏های فعال و هماهنگ‏اند و سرانجام 4- با محیط خارجی ارتباط دارند (احمدی،1389). سازمان به مفهوم کلی، عبارت است از روابط منظم افرادی که تحت سلسله مراتب مختلف، دارای وظایف گوناگون می باشند؛ ولی برای رسیدن به هدف مشترکی همکاری دارند. تعاریف متعددی از سازمان ارائه شده که در بیش‏تر آنها از روابط افراد در انجام وظایف و عقلانی نمودن امور جمعی، برای رسیدن به هدف مشترک سخن به میان آمده است. ازجمله، می توان سازمان را چنین تعریف کرد: سازمان، عبارت است از یک رشته روابط منظم و عقلایی، بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند و میزان فراوانی آنها به قدری است که نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به‌منظور تامین هدف‏های مشترک خاصی برقرار می گردد (استونر،1375).

  سازمان‏های آموزشی به عنوان مهم‏ترین، موثر ترین و گسترده‏ترین سازمان‏ها می باشند که تربیت و تعلیم رسمی افراد جامعه را بر عهده دارند و نیز به عنوان تامین کننده‏ی منابع انسانی سایر سازمان‏ها، از اهمیت ویژه‏ای برخوردارند. در این راستا، آموزشگاه و مدرسه، به منزله‏ی رکن اساسی تعلیم و تربیت رسمی، در تحقق هدف‏های آموزش و پرورش کوشش می کند. سازمان‏های آموزشی هر جامعه و آموزشگاه‏ها، همانند سازمان‏های دیگر، توجه خاص به آن دارند تا بتوانند اهداف سازمان‏های خود را محقق سازند (هوی،1985). بنا بر این نظر، بهره‏وری سازمان‏های آموزشی و آموزشگاه‏ها که خود تامین کننده منابع انسانی سایر سازمان‏های جامعه هستند از اهمیت بالایی برخوردار است و این میسر نمی‏شود مگر با دستیابی به بهره‏وری منابع انسانی این سازمان‏ها.

  اثربخشی[2]، بهره‏وری[3]، کارایی[4]، موضوعاتی هستند که نظر نظریه پردازان سازمانی را به خود جلب کرده‏اند و بیش از چند دهه است که موضوع تحقیق مدیریت و طراحی سازمان‏ها است.(گود من،1977).

  بر اساس نظام ارزشی جامعه، بهره‏وری منابع انسانی[5] به عنوان مهم‏ترین و تاثیرگذارترین عامل در افزایش بهره­وری سازمان می­باشد (شیرازی،1392).بهره­وری کارمندان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار هزینه و کارایی یک سازمان است. هرچه یک کارمند بهره‏ور‏تر باشد،هزینه هر واحد پایین‏تر می‏آید(خدادادی،1385).

   

  1-2        بیان مسئله:

  امروزه در هر سازمانی نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد هدف‏ها و ماموریت‏های سازمان داشته و از ارکان رشد و توسعه سازمان نیز محسوب می‏شود. بهره‏ وری نیرو‏های انسانی در هر یک از سازمان‏ها به یک امر با اهمیت تبدیل شده است لذا بقا و حیات سازمان‏ها به این امر مهم بستگی دارد (کاظمی،1390).

  منابع انسانی به عنوان عامل اصلی در عوامل تولید خدمت و مدیریت آن نقش تعیین کننده در بهره‏وری دارند. هر رویکردی به بهبود بهره‏وری سازمانی بایستی امور پرسنلی را در بر داشته باشد؛ زیرا این منابع انسانی سازمان‏ها هستند که کارها را انجام می‏دهند. بهره‏وری نیروی انسانی یکی از اساسی ترین پیش‏فرض‏های بهره‏وری سازمانی محسوب می‏گردد و هر گونه تلاش و سعی در بهره‏وری سازمان بدون وجود بهره‏وری کارکنان بی‏معناست(واعظی،1375).

  حال این سوال مطرح است که چرا نقش کلیدی و محوری در ارتقا بهره‏وری را برای انسان قائل شده‏اند؟ علت این است که تنها انسان است که می‏تواندکمیت و کیفیت کار خود را ارتقا داده، طرح‏های جدیدی ارائه کرده و با خلاقیت خود، مشکلات را از پیش رو بردارد و در حقیقت تنها عاملی است که می‏تواند تغییراتی را در خود و محیط کار اطراف خودایجاد کند. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که با توجه به ویژگی ها و خصوصیت‏های سازمان‏های دولتی، چالش بهره‏وری و به ویژه متخصصان در این سازمان‏ها بیش‏تر است. به باور اپشتاین[6] ماهیت خاص بسیاری از سازمان‏های دولتی و کاری که آنها انجام می‏دهند، بر مشکلات مدیریت متخصصان در این سازمان‏ها افزوده است؛ چرا که به طور سنتی بسیاری از سازمان‏های دولتی، بوروکراسی‏های هرمی و پرلایه هستند که سبب محدود شدن درجه استقلال کارکنان خود می شوند و این امر مغایر با نیاز‏های متخصصان در برخورداری از استقلال است(پریتچارد،2003).اهمیت مسئله بهره­وری باعث شده است که بهره­وری منابع انسانی بیش از پیش مورد توجه واقع شود و استفاده بهینه از نیروی فکر و مهارت های فردی کارکنان، سازمان­ها را در دستیابی به اهدافشان یاری رساند. تقریبا تمام اندیشمندان در این مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی ثروت ملت­ها را تشکیل می­دهند و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولید هستند ؛ یکی از با ارزش‏ترین منابعی که می تواند سهم بیش­تری در بهره­وری سازمان داشته باشد، منابع انسانی است. نحوه استفاده منابع انسانی از مهارت­ها، استعداد ها و توانشان تعیین کننده میزان بهره وری است؛ همچنین کشوری که نتواند مهارت‏ها و دانش مردمش را توسعه دهد قادر نیست هیچ چیز دیگر را توسعه بخشد (تردارو،1364).

  در منابع آمده که واژه « بهره‏وری» برای نخستین بار بوسیله «فرانسوا کنه» ریاضیدان و اقتصادان فرانسوی  بکار برده شده. «کنه» با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می‏دانست. شاید به طور رسمی و جدی نخستین بار لغت بهره‏وری در مقاله ای از سوی فردی به نام کوییزنی[7] در سال 1776 میلادی بیان شد. بعد از یک قرن یعنی در سال 1883 آن‏طور که فرهنگ لغت شناسی لارووس بیان می‏کند شخصی به نام لیتر[8] بهره‏وری را بدین گونه تعریف کرده است: بهره‏وری دانش و فن تولید است. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰، فردریک وینسلو، تیلور و فرانک و لیلیان گیلبریث به‌منظور افزایش کارائی کارگران، درباره تقسیم کار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند کارائی بعنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده تعریف شد (کاظمی،1390). در همان سال سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD[9] تعریف کامل‏تری از بهره‏وری بدین شرح ارائه داده است بدین صورت که بهره­وری خارج قسمت بازده به کار از عوامل تولید است.در واقع بهره‏وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان‏ها است. بدین ترتیب با بررسی تعاریف نهایتا هدف از بهبود بهره‏وری عبارت است از نگرش و رفتاری مناسب برای استفاده بهینه مطلوب از مجموعه قابلیت‏ها و توانایی‏ها، فرصت‏ها، سرمایه­ها، منابع و نیرو‏ها که همراه با فعالیت‏های فردی و جمعی است که به سود افراد اجتماع خواهد بود (ابطحی،1380). در واقع بهره­وری اشتیاق به تولید را بیان می­کند. از اوایل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیق­تری به عنوان رابطه بازده و عوامل و وسایل بکاررفته برای تولید آن بازده را به دست آورد (خیابانچیان،1383).

  سازمان‏ها، بخش اساسی تشکیل دهنده جوامع امروزین تلقی می‏شوند. انواع تولیدات مورد نیاز جامعه را سازمان‏های گوناگون فراهم می‏کنند. سازمان‏های آموزشی به عنوان اساسی ترین سازمان‏ها مطرح می‏باشند که مسئولیت عظیم تعلیم و تربیت رسمی افراد جامعه را برعهده دارند و نیز به عنوان تامین کننده‏ی منابع انسانی سایر سازمان‏ها، از اهمیت ویژه‏ای برخوردارند. در این میان آموزش و پرورش به عنوان اولین ومهم‏ترین نماد اجتماعی، در توسعه و پیشرفت و دوام فرهنگ ملی موثر است، از آنجایی که آموزش و پرورش هر کشور دارای سرمایه عظیم انسانی است بنابر‏این نحوه فعالیتش نشان دهنده میزان رشد و ترقی آن کشور است. بهره‏وری در آموزش و پرورش از دو جنبه اهمیت دارد یکی بهره‏وری در نظام وزارت آموزش و پرورش کشور (بهره‏وری درونی) و دیگری نقش موثر آموزش وپرورش بر افزایش بهره‏وری سایر سازمان‏ها و بخش‏های کشور که در نتیجه بهره‏وری ملی در درازمدت حاصل می‏شود (پورآمن،1373). در این راستا مدارس به عنوان رکن اصلی آموزش و پرورش رسمی، سعی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت دارند. جامعه شناسان، در بررسی سازمان‏ها به طور عام و مدارس به طور خاص، تاکید بر مفهوم نظام اجتماعی دارند. کارکردگرایان،در تحلیل نظام اجتماعی، کارکردهای ضروری و حیاتی را مورد بررسی قرار داده و لازمه‏ی حیات نظام اجتماعی را، تحقق کارکردهای ضروری می‏دانند (دفت،1380). در این میان پارسونز[10]معتقد است که لازمه ادامه بقای مدارس، تحقق کارکردهای چهارگانه‏ای است که معرف بهره‏وری نیروی انسانی معلمان مدارس نیز می‏باشند.

  لازمه تحلیل کارکردی نظام اجتماعی مدارس از نظر پارسونز، توجه به میزان و چگونگی کارکردهای چهارگانه پارسونز است که عبارتند از: الف) انطباق  ب) کسب هدف  ج) یگانگی و د) حفظ الگوها.

  با توجه به مطالب ارائه شده فوق هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی بهره­وری معلمان تربیت‏بدنی شهر کرمان می‏باشد.

   

  1-3            اهمیت و ضرورت تحقیق

  از بدو خلقت تا کنون بشر همواره درصدد بوده است که (با توجه به محدودیتهای خاص زمان و مکان خود) از منابع در دسترس حداکثر استفاده را نماید.از هزاران سال پیش که نخستین تمدن‏ها در بین‏النهرین شکل گرفت تا قرن هجدهم میلادی که ریاضیات به کمک بشر یافت و امروزه که ربات‏های هوشمند جای انسان را در کارهای سخت و خشن گرفته‏اند، همواره تلاش بر این بوده است تا حداکثر بهره‏وری از منابع حاصل شود (وردی زاده،1389).تاکید بر بهره‏وری یک ضرورت ملی است، چرا که در سایه افزایش بهره‏وری افزایش بازده کار و استفاده مطلوب از امکانات موجود، توسعه، خود اتکایی، استقلال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم خواهد شد و در چنین جامعه‏ای افراد از تنگناها و مشکلات اقتصادی، سیاسی، رهایی یافته و در بازارهای جهانی حضور چشم‏گیر پیدا خواهند کرد (میلانی فر،1386). همچنین تمام جوامع بر این باورند که تداوم حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره‏وری ممکن نیست (اسحاق،2002) و از آنجا که در میان عوامل تولید، عامل نیروی انسانی بر خلاف سایر منابع سازمانی به عنوان ذی‏شعور و هماهنگ کننده سایر عوامل شناخته می‏شود (خلیلیان،1392) و همچنین مهم‏ترین اهرم اصلی در کاهش و افزایش بهره‏وری سازمان می‏باشد لذا از جایگاه ویژه‏ای برخوردار بوده و باید توجه خاصی به آن مبذول داشت (انصاری،1387).

  توجه به موضوع بهره‏وری در آموزش و پرورش نیز، خود نیازمند اختصاص توجه و وقت لازم به مهم‎‏ترین و موثرترین عوامل انسانی آن یعنی، معلمان و دبیران است. برای بهبود بهره‏وری آموزش و پرورش و بهره‏وری ملی فراهم آوردن زمینه‏های بهبود و توسعه بهره‏وری آنها گامی موثر خواهد بود. در این میان نقش دبیران تربیت‏بدنی در امر تعلیم و تربیت، رشد و شکوفایی تمام ابعاد انسانی و تحقق هدف‏های نظام آموزشی با اهمیت است.تربیت بدنی و ورزش سازوکاری قوی برای تسهیل فعالیت‏ها، روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. همچنین افراد جامعه را تلاشگر، مسئولیت پذیر، مشارکت جو وباثبات می‏سازد. این کارکردها بر تولید ناخالص ملی تاثیر می‏گذارد و در بهره‏وری ملی نقش به سزایی دارد.از این رو باید زمینه‏ای را برای ارتقا بهره‏وری دبیران تربیت‏بدنی فراهم آورد چرا که ترویج فرهنگ تربیت‏بدنی و ورزش در سطح جامعه باید اصولی و بنیادی باشد و بهترین زمان آن سنین کودکی و نوجوانی است که شخصیت و خلق و خو وبه عبارتی دیگر زیر ساخت‏های فکری افراد شکل می‏گیرد.بنابراین عملکرد معلمان به عنوان عاملی که اثری مستقیم بر محتوای فکری، ذهنی و شخصیتی آنها دارد، با اهمیت است (خیابانچیان،1383).

  Abstract

  Education system as a social organization plays a vital role in a society. The first steps in education sociological analysis are social study of school which is affected by Parsons’s viewpoints. Quadruple functions of model of Parsons’s social system make a suitable situation for analysis of school human resources productivity especially physical education teachers. Parsons’s quadruple factors for human resources productivity in education system are: creativity, organizational commitment, job satisfaction and organizational health. The main purpose in this research is the sociological study of productivity for physical education teachers in Kerman city. This study is a correlation descriptive research which is done by field effect method. Statistical sample in this research consists of 194 persons which is considered as a full scale statistical society. Data collection is accomplished by Hoy and Fildman organizational health questionnaire (1996), Ettlie and O'keefe creativity questionnaire (1982), Brayfield and Rothe job satisfaction questionnaire (1951) and Mowday,Porter and steers. Organizational commitment questionnaire (1962) in Likert’s pentavalent scale. After justifiability approval by authentic professors, research implements stability is computed by Cronbach 'sAlpha method so the following results are obtained: 86% for organizational health questionnaire, 79% for creativity questionnaire, 84% for job satisfaction questionnaire and 87% for organizational commitment questionnaire. Descriptive statistical is used in order to explain research variables. In illative statistical part single sample T test, double sample T test, Man vitny, Binominal, Anova and kruskal-wallis examinations are used to examine research assumptions. Results show that 65% of participants have high and medium level of productivity. In addition it is important to say that the factors of adaptation (creativity), purpose trade (organizational commitment) and uniqueness (job satisfaction) have remarkable effects on physical education teachers’ productivity in Kerman city although the productivity in women is higher than men. The last result shows that there is no difference in the productivity magnitude among teachers in all sessions (primary, guidance and high schools).

  Keywords: Productivity, Physical education teachers, Parsons's functional theory, Creativity, Organizational commitment, Organizational health, Job satisfaction.

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

   

  1- 1 مقدمه..........................................................................................................

  2

  1-2 بیان مسئله.....................................................................................................

  3

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................

  5

  1- 4 اهداف تحقیق.................................................................................................

  5

         1-4-1 هدف کلی...........................................................................................

  5

         1-4-2 اهداف اختصاصی...................................................................................

  5

  1- 5 فرضیه‏های تحقیق...........................................................................................

  6

  1-6 پیش فرض‏های تحقیق......................................................................................

  6

  1-7 محدودیت‌های تحقیق.......................................................................................

  7

         1-7-1 حدود تحقیق.......................................................................................

  7

        1-7-2 محدودیت‏هایی که در اختیار محقق نبوده است..............................................

  7

  1-8متغیرها و چارچوب نظری تحقیق..........................................................................

  7

  1-9 تعریف واژه‏های تحقیق......................................................................................

  7

  1-10 جمع بندی فصل اول......................................................................................

  11

  فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

   

  2-1 مقدمه...........................................................................................................

  13

  2-2 تاریخچه بهره‏وری.............................................................................................

  13

  2-3 معنا و مفهوم بهره‏وری.......................................................................................

  15

        2-3-1 مفهوم بهره‏وری از نظر سازمان‏های مختلف بین‏المللی......................................

  17

        2-3-3 دیدگاه‏های مختلف در باره بهره‏وری.............................................................

  18

  2-4 سطوح بهره‏وری...............................................................................................

  19

  2-5 بهره‏وری منابع انسانی.......................................................................................

  21

        2-5-1 بهبود بهره‏وری.......................................................................................

  22

        2-5-2 مولفه‏های موثر بر افزایش بهره‏وری منابع انسانی.............................................

  23

        2-5-3 شاخص‏های تاثیر گذار بر بهره‏وری منابع انسانی..............................................

  23

  2-6 نظریه کارکردگرایی پارسونز.................................................................................

  25

  2-7 نمونه‏هایی از تحقیقات انجام شده در زمینه بهره‏وری منابع انسانی.................................

  26

        2-7-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.............................................................

  26

        2-7-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور..........................................................

  29

  فهرست مطالب

  8-2 جمع بندی فصل دوم........................................................................................

  32

  فصل سوم: روش تحقیق

   

  3-1 مقدمه...........................................................................................................

  34

  3-2 روش تحقیق...................................................................................................

  34

  3-3 جامعه آماری...................................................................................................

  34

  3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری...........................................................................

  34

  3-5 متغیرهای تحقیق.............................................................................................

  34

  3-6 ابزار گردآوری اطلاعات......................................................................................

  34

  3-7 روایی وپایایی ابزار اندازی گیری...........................................................................

  35

  3-8 نحوه امتیازدهی پرسشنامه‏ها...............................................................................

  36

        3-8-1 نحوه امتیاز‏دهی پرسشنامه سلامت سازمانی...................................................

  36

        3-8-2 نحوه امتیاز‏دهی پرسشنامه نوآوری..............................................................

  36

        3-8-3 نحوه امتیاز‏دهی پرسشنامه رضایت شغلی......................................................

  36

        3-8-4 نحوه امتیاز‏دهی پرسشنامه تعهد سازمانی......................................................

  36

  3-9روش‏های گردآوری اطلاعات................................................................................

  37

  3-10 نحوه توزیع و جمع‏آوری پرسشنامه.....................................................................

  37

  3-11 روش‏های آماری.............................................................................................

  37

  3-12 جمع بندی فصل سوم.....................................................................................

  38

  فصل چهارم:جزیه و تحلیل آماری

   

  4-1مقدمه............................................................................................................

  40

  4-2 توصیف یافته‏های تحقیق....................................................................................

  41

        4-2-1 ویژگیهای آزمودنی‏ها...............................................................................

  42

        4-2-2 توصیف متغیر‏های تحقیق.........................................................................

  44

        4-2-3 یافته‏های استنباطی تحقیق.......................................................................

  47

  4-3 آزمون فرضیه‏های تحقیق...................................................................................

  47

  4-4 جمع بندی فصل چهارم.....................................................................................

  54

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

   

  5-1 مقدمه...........................................................................................................

  56

  5-2 خلاصه تحقیق................................................................................................

  56

  5-3 یافته های تحقیق.............................................................................................

  58

        5-3-1 یافته‏های توصیفی..................................................................................

  58

        5-3-2 یافته های استنباطی...............................................................................

  59

  5-4 بحث و نتیجه گیری..........................................................................................

  61

  5-5پیشنهادهای تحقیق...........................................................................................

  63

        5-5-1 پیشنهادهای برآمده از تحقیق....................................................................

  63

        5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهشهای بعدی............................................................

  62

  5-6 جمع بندی فصل پنجم .....................................................................................

  66

  منابع

   

        الف: منابع فارسی..............................................................................................

  67

        ب: منابع لاتین................................................................................................

  72

  پیوست ها...........................................................................................................

  74

   

  منبع:

   

  ابطحی، ح و کاظمی، ب (1379) بهره‏وری، چاپ دوم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی

  استونر، جیمز و ادوارد فریمن (1375)، مدیریت، ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی

  اقتداری، ع (1354)، سازمان و مدیریت، تهران، دانشگاه تهران

  امیران ، ح (1372) پویایی،مدیریت،بهره وری ، مجله روش، شماره 18

  ایران‏زاده، س، زمستانی، ق، پاکدل بناب، م و بابایی هروی، ص (1393) بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و بهره‏وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، مدیریت بهره‏وری، شماره 25، ص ص 70-49

  آزاده، ق و پویا، ع (1392) اولویت بندی عوامل موثر بر بهره‏وری منابع انسانی در راستای اهداف استرتژیک و چشم انداز(مورد مطالعاتی: خراسان شمالی)، دهمین کنفرلنس مدیریت استرتژیک

  آزادی، س ا (1392) بهره وری نیروی انسانی، مجله فرهنگ و رفتار اداری، شماره 6، ص ص 26-21

  باقی نصرآبادی،ع و شادالویی، ن (1393)،نقش منابع انسانی در بهره‏وری سازمانی، مجله خصون، شماره 26، ص ص 42-35

  بردبار، غ (1391)، عوامل موثر بر بهره‏وری نیروی انسانی، با استفاده از تکنیک‏های تصمیم گیری چند معیاره، مجله مدیریت سلامت، شماره16، ص ص 70 تا 83

  بلقیسی، پ (1373) آشنایی با مفهوم بهره‏وری (تحول اداری)، ویژه نامه روز دولت و بهره‏وری ، خرداد ماه

  بهرام زاده، ح (1383)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و فنون امور استخدامی، قم، انتشارات پاسدار اسلام

  پورآمن، ب (1373) بررسی نظرات مدیران وزارت آموزش و پرورش در زمینه نقش آموزش فعلی نیروی انسانی و بهره‏وری در آن وزارتخانه، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

  پیرایش، ر (1387) مدیریت بهره‏وری، زنجان، انتشارات دانشگاه زنجان

  تودارو، م (1364) توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران، سازمان برنامه و بودجه

  چلادورای، پ (1387) مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم، مترجمین مهدی طالب پور و صمد لعل بذری، چاپ اول، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

  حاج کریمی، ع (1393) نوآوری و تاثیر آن بر بهره‏وری، دانش مدیریت، شماره 25، ص ص 54-45

  حاج کریمی، ع و پیرایش، ر (1385) تبیین عوامل موثر بر بهره‏وری منابع انسانی در سازمان‏های دولتی با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر، مجله فرهنگ مدیریت، شماره14، ص ص 86-57

  حسن زاده، ح؛ شیربیگی، ن و اولی زاده، ه (1390) بررسی میزان استرس شغلی و بهره‏وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان، فصلنامه سلامت کار ایران، شماره 2، دوره9، ص ص 1 تا 10

  حسینی کاخکی، ا و زاهدی، ش (1391) مدلی برای تبیین نقش مشارکت در بهبود بهره‏ وری کارکنان بخش دولتی، مجله مدیریت دولتی، شماره 3، دوره4، ص ص 69-90

  حقیقت جو، ز و فتاح، ن (1386) خلاقیت مدیران، سلامت سازمانی و بهره‎‏وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کشور، مجله مدیریت اطلاعات سلامت، شماره7، ص ص 151-141

  خاکی، غ (1386)آشنایی با مدیریت بهره وری، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد

  خداداد حسینی، س م و عزیزی ، ش(1385) مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد جامع، تهران، انتشارات صفار

  خسروی پور، ب و عسگریان دهکردی،ف (1389) بررسی تجارب مدیریتی و لزوم ایجاد خلاقیت و انگیزه برای بهره‏وری از منابع انسانی با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف، مجله کار و جامعه، شماره 118و119، ص ص 25-13

  خیانبانچیان، ن، امیرتاش، ع م و مظفری، ا ا (1383) عامل‏های موثر در بهره‏وری دبیران زن تربیت بدنی از دیدگاه خود، مدیران مدرسه‏ها و مسئولان آموزش و پرورش و ارائه الگو، مجله المپیک، شماره 4، دوره 28، ص ص 55-43

  دانایی فرد، ح و الوانی، س م (1390) درآمدی بر نظریه مدیریت دولتی، تهران، انتشارات شرکت علمی و فرهنگی

  دانیالی ده حوض، م، علامه، س م و منصوری، ح (1392) بررسی و شناخت عوامل موثر بر بهره‏وری نیروی انسانی و تعییو اولویت آن‏ها در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، مدیریت بهره‏وری، شماره 24، ص ص 80-51

  دری نجف آبادی، ع (1374) اسلام، انسان و بهره‏وری، تهران، انتشارات ضریح

  دسلر، گری (1381) مبانی مدیریت منابع انسانی، مترجمین علی پارساییان، سید محمد اعرابی، تهران، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی

  دفت،ر،ا (1380)، مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی،تهران،پژوهش‏های فرهنگی

  رابینز،ا (1380) ، تئوری سازمان، ترجمه مهدی الوانی و حسین دانایی فرد، تهران، دفتر پژوهش‏های فرهنگی

  رسول زاده، م (1389) خلاقیت و نوآوری و بهره‏وری نیروی انسانی،اولین همایش ملی بهره‏وری منابع انسانی در آموزش و پرورش، تبریز

  رضایی، ا (1380) رابطه بین هوش اجتماعی مدیران و رضایت شغلی معلمان مدارس، مجله علوم تربیتی، شماره7، ص ص 145-121

  رضایی،ل و ساعتچی،م (1387) رابطه بین نگرش به عوامل انسانی موثر در بهره‏وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه جات مخابراتی ایران، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، شماره37، ص ص 146-129

  روشه، گ (1391) جامعه شناسی تالکوت پارسونز، مترجم عبدالحسین نیک گوهر، چاپ اول، تهران، نشرنی

  رهگذر، ح (1389) بررسی بهره‏وری آموزشی مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‏ای شیراز از دید کارآموزان، اولین همایش ملی بهره‏وری منابع انسانی در آموزش و پرورش، تبریز

  زکی،ع م (1388) بررسی جامعه شناختی بهره وری نیرو های انسانی در آموزش و پرورش اصفهان، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)،شماره 2، ص ص 172-147

  زند کریمی، غ؛ یزدی، س م و بنی جمالی،ش (1391) رابطه‏ی بین خود انضباطی و سطوح آن با بهره‏وری منابع انسانی، در صنعت خودروسازی، مجله مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، شماره 2،دوره8،ص ص 9 تا 26

  سازمان بهره‏وری ملی ایران (1375) فرهنگ بهره‏وری ،شماره 27 ، ص ص 5 تا 8    

  سازمان بهره‏وری ملی ایران، مجموعه مقالات و سخنرانی‏ها، اولین کنگره ملی بهره‏وری ایران، اشاعه نگرش بهبود در فعالیت‏ها، 2-4 خرداد1373- تهران، ناشر سازمان ملی بهره‏وری ایران

  ساعتچی، م (1382) بررسی عوامل و موانع انسانی بهره‏وری از دیدگاه مدیران سازمان‏های مشمول قانون تامین اجتماعی، مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 37و38، ص ص 116-77

  ساعتچی، م (1386) روانشناسی بهره‏وری: ابعاد کاربردی روانشناسی کار و روانشناسی صنعتی و سازمانی؛ ویراست دوم، چاپ ششم، تهران، موسسه نشر ویرایش

  سلطانی تیرانی، ف (1378) نهادینه کردن نوآوری در سازمان، خدمات فرهنگی رسا

  سلیمان نژاد، ح (1380) بررسی رابطه بین استرس حرفه‏ای و رضایت شغلیدر کارکنان سازمان‏های دولتی شهر ایلام، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شماره 44و45،ص ص 39-34

  سلیمانی،ن (1389) بررسی میزان سلامت سازمانی مدارس شهرستان‏های استان تهران براساس الگوی هوی و فیدمن، مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره1، ص ص 43-23

  سنجوری، ا (1383) مطالعه‏ی موردی شناخت بهره‏وری تحقیقات و فرهنگ سازمانی حاکم برآن در دانشگاه تربیت معلم، پایان نامه دکتری، دانشگاه خوارزمی

  سید عامری، م ح و اسمعیلی، م (1390) رابطه بین توانمند سازی تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران، مجله مدیریت ورزشی، شماره7،ص ص 144-125

  شریعتمداری، م (1388) بررسی رابطه‏ی بین سلامت سازمانس با اثر بخشی مدیران مدارس، مدیریت آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران، مجله علوم تربیتی، شماره 6، ص ص 151-119

  شریفی اصل، ز، چابک، ع ،حاتمی زاده،ن و رضا سلطانی، پ (1390) رابطه تعهد سازمانی با بهره‏وری اعضا گروه توانبخشی، فصلنامه پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، شماره2،دوره9، ص ص 136-129

  شعبانی بهار، غ، صفایی، ا و عرفان، ن (1389) تعیین میزان رابطه سلامت سازمانی با بهره‏وری حوزه ستادی سازمان تربیت بدنی کشور از دیدگاه کارشناسان، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، شماره8، ص ص82-69

  شکوری، ح (1385) بررسی رابطه میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر اسفراین،مجله پژوهش‏های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،شماره 7، ص ص78-51

  شیرازی، ع؛ لاجوردی، س و لاجوردی، م (1392) گونه شناسی نقش سیاست‏های بهره‏وری منابع انسانی، مجله مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 14، ص ص 75-104

  صالح بلوردی،آ (1389) بررسی رابطه خودآگاهی در موقعیت شغلی با رضایت شغلی مدیران فروش سازمان، مجله مدیریت،شماره2، ص ص27-21

  صداقتی فرد، م (1390) ارتباط شاخص‏های رضایت شغلی با تعهد سازمانی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، فصلنامه تازه‏های روانشناسی سازمانی، شماره6، ص ص 51-39

  صرافی زاده، ا و علیپور، س (1388) بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره‏وری منابع انسانی، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره3، ص ص 24تا 17

  طاهری، ش (1383) بهره‏وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‏ها، چاپ هشتم، تهران، نشر هستان

  طهماسب پور، ف (1385) بررسی رابطه بین بهره‏وری با عملکرد خانواده و سلامت روان کارکنان مرد متاهل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و ضرورت ارائه خدمات مشاوره‏ای، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا

  عالم تبریز، ا (1371) عوامل موثر در رشد بهره‏وری،فصلنامه مطالعه مدیریت انتشارات دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، شماره1،دوره3، ص ص 23 تا 30

  عالی، ص و بافنده،زنده،ع (1393) بررسی موانع ارتقا بهره‏وری در بخش دولتی، مدیریت بهره‏وری، شماره 25، ص ص 66-53

  عبدالملکی،ج و امانت،م (1389) بررسی مقایسه‏ای میزان بهره‏وری در کارکنان مدارس دولتی و غیر دولتی با تاکید بر کیفیت زندگی کاری، اولین همایش ملی بهره‏وری منابع انسانی در آموزش و پرورش، تبریز

  عزیزی مقدم،ا (1388) بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس و فرسودگی شغلی دبیران، مجله روانشناسی دانش و رفتار، شماره36، ص ص 22-1

  فقیهی، ا و دانایی فرد، ح (1385) بروکراسی و توسعه در ایران (نگاهی تاریخی تطبیقی)، تهران، انتشارات فرهنگ رسا

  قرائی مقدم، ا (1387) خلاقیت و نوآوری در مدیریت سازمان ها، مجله کار و جامعه، شماره 94و95، ص ص 19-8


موضوع پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, نمونه پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, جستجوی پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, فایل Word پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, دانلود پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, فایل PDF پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, پروژه در مورد پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, پروژه درباره پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی جامعه شناختی بهره‏ وری معلمان تربیت بدنی شهرکرمان

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی (M.A) گرایش پژوهشگری چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جامعه‌شناختی دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی در بین دبیران متوسطه شهرستان کوثر بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دبیران آموزش‌وپرورش شهرستان کوثر تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی ۹3۹2 مشغول به کار بودند. برای این منظور تعداد 118 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد MBA تابستان 1391 چکيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ميان هوش معنوي، رضايت شغلي و تعهد سازماني بين کارکنان بانک ملي استان مازندران مي‌باشد. جامعه آما

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي (M.A) سال تحصيلي 93-1392 چکيده         موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه مدل تعالي سازماني (EFQM) و عملکرد آموزش و پ

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد  رشته مديريت دولتي گرايش  منابع انساني زمستان 1391 هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه‌ي بين کيفيت زندگي کاري با مديريت ارتباط با مشتري در

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: صنعتی و سازمانی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر لنده چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در بین معلمان شهرستان لنده انجام شده است. این بررسی به روش توصیفی همبستگی صورت گرفته از جامعه 584 نفری معلمان شهرستان لنده براساس جدول مورگان و کرجسی نمونه‌ای ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش :"منابع انسانی" چکیده هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت­شغلی کارکنان استانداری اصفهان بوده است. جامعه آماری عبارت است ازکارکنان رسمی سازمان که نظرات 254 نفر از آنها به طور نمونه مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه ساختاریافته، به کمک نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: مدیریت ورزشی چکیده: پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 102 نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری ...

پايان نامه براي در يافت درجه کار شناسي ارشد "M.A " رشته: مديريت آموزشي چکيده پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحليل  بررسي رابطه بين اعتماد به مديريت با رضايت شغلي آموزگاران مدارس اب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : صنعتی و سازمانی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی توانمندسازی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه‌های روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت مخابرات به روش علّی – مقایسه‌ای انجام پذیرفت. بدین منظور از بین مدیران ...

چکیده : این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای سلامت روان انجام شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 306 نفر از پرسنل شرکت نفت زاگرس جنوبی را شامل می شود ، جهت بررسی این روابط پرسشنامه هایی استانداردی مورد استفاده قرار گرفت که روایی آنها مورد تایید بوده است و پایایی آنها توسط محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ...

ثبت سفارش