پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال

word 727 KB 31654 138
1392 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت: ۱۷,۹۴۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A )

   

  گرایش: فیزیولوژی ورزشی

   

  چکیده

  با توجه به کمبود پژوهش­ها در زمینه تاثیر انواع تمرینات مقاومتی دفع پروتئین­های ادراری، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر حاد و مزمن دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین­اوری استراحتی و در پاسخ به ورزش مردان جوان فعال بود. بدین منظور 21 مرد در این پژوهش، به طور تصادفی به سه گروه تمرین تداومی، تمرین تناوبی و کنترل تقسیم شدند. دو گروه تجربی در 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده شرکت کردند. قبل، بلافاصله بعد و یک ساعت بعد از آزمون اول (48 ساعت قبل از شروع تمرینات) و آزمون نهایی (48 ساعت بعد از پایان تمرینات)، نمونه ادراری از آزمودنیها گرفته شد. از گروه کنترل تنها در ابتدا و انتهای دوره 8 هفته­ای نمونه ادرار اخذ شد. برای هر نمونه آلبومین، توتال پروتئین، بتا2 میکروگلوبولین، کراتینین و نسبت پروتئین به کراتینین اندازه گیری و محاسبه شد. جهت بررسی تغییرات متغیرهای مورد مطالعه در هر دو گروه تداومی و تناوبی، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. جهت مقایسه بین گروه تمرین تداومی و گروه تمرین تناوبی، در مرحله قبل از فعالیت با توجه به حضور گروه کنترل، از آزمون تحلیل واریانس یک راهه مستقل و در مرحله بلافاصله بعد و دو ساعت بعد از فعالیت، از آزمون T مستقل استفاده شد. جهت اطمینان از عدم حصول تغییرات متغیرهای مورد مطالعه در گروه کنترل نیز، از آزمون T جفتی استفاده شد. نتایج نشان داد، 8 هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی - هر دو - باعث افزایش پروتئین­اوری گلومرولی و توبولی – هر دو - در مردان جوان فعال می­شود. از طرفی در مقایسه بین تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی تفاوت معناداری در افزایش دفع پروتئین­های ادراری مشاهده نشد. اما نسبت پروتئین به کراتینین ادراری در هر دو گروه تداومی و تناوبی عدم تغییر معنادار مقادیر استراحتی و مقادیر در پاسخ به ورزش را بعد از 8 هفته تمرین نشان داد. به نظر می­رسد تمرینات مقاومتی چه از نوع تداومی و چه از نوع تناوبی اگرچه باعث افزایش فشار به کلیه‌ها و دفع ادراری پروتئین می­شوند، احتمالا پروتئین آوری بعد از آنها نمی‌تواند محدود کننده فعالیت باشد و با شرایط پاتولوژیک متفاوت است. هرچند که معاینات سالانه پزشکی لازم است.

  واژگان کلیدی: پروتئین­ اوری، نسبت پروتئین به کراتینین ادراری، تمرین تداومی و تناوبی، تمرین مقاومتی

   

  فصل اول

  (کلیات پژوهش)

   

   

  1.1. مقدمه

  پژوهش‌های متعددی که هر ساله در کشورهای مختلف جهان، در زمینه فیزیولوژی ورزشی و زیرشاخه‌های آن از جمله نفرولوژی ورزشی انجام می­شود، دریچه‌های تازه‌ای از علم و دانش را بر روی مرزهای ناشناخته این علم می‌گشاید. فعالیت بدنی و ورزش با سازگاری­های فیزیولوژیکی همراه است. شناخت و بررسی این سازگای­ها به ویژه در سیستم کلیوی که نقش مهمی در واکنش­های حیاتی بدن دارد بسیار مهم و قابل توجه است، زیرا در اثر انجام فعالیت­ها و تمرین­های گوناگون ورزشی، هورمونز دچار تغییرات مختلفی می­شوند که شناخت این تغییرات در تفسیر مکانیسم­های فیزیولوژیکی بدن مؤثر است.

   

  پروتئین آوری یک نارسایی کلیوی به معنای حضور پروتئین­ها در ادرار می‌باشد، اما پروتئین آوری ورزشی که معمولا بعد از فعالیت بدنی اتفاق می‌افتد و در فعالیت­های شدید بیشتر رایج است یک فرایند ملایم و برگشت‌پذیر بوده که با علائم بالینی همراه نیست. دفع پروتئین­ها در ادرار بعد از فعالیت­های ورزشی پدیده‌ای است که به خوبی شناخته شده است. پروتئین­های سنگین از دیواره‌ی گلومرولی عبور نمی­کنند و به میزان ناچیز در ادرار وجود دارند‌، اما در ضایعات گلومرولی میزان آنها در ادرار افزایش می‌یابد که به آن پروتئین آوری گلومرولی می­گویند (اسمعیلی و همکاران، 1388، کردی، 1374، کارول و تمپت، 2000، چپمن و همکاران، 1948). پروتئین­های سبک از دیواره گلومرولی عبور می­کنند اما بدلیل فرایند بازجذب توبولی آنها نیز به مقدار ناچیز در ادرار وجود دارند (کردی، 1374، اسمعیلی و همکاران، 1388، چپمن و همکاران، 1948، پترسون و همکاران، 1969، کارول و تمپت، 2000، کریث و همکاران، 1963)، که میزان آنها نیز در نارسائی­هایی که بازجذب توبولی محدود می­شود در ادرار افزایش یافته که به آن پروتئین آوری توبولی می‌گویند
  (اسمعیلی و همکاران، 1388، کردی، 1374، کارول و تمپت، 2000، چپمن و همکاران، 1948). بدنبال فعالیت­های بدنی شدید دفع پروتئین در ادرار افزایش می‌یابد (اسمعیلی و همکاران، 1388وکاکر و همکاران، 2008). اختلالات ادراری ناشی از فعالیت­های‌ورزشی اولین بار در سال 1878 با گزارش پروتئین آوری در سربازانی که فعالیت‌بدنی شدید داشتند گزارش ‌‌شد (وابر، 1878).

  تمرینات مقاومتی مورد توجه بسیاری از مردم با اهداف تندرستی قرار گرفته است. این تمرینات که خود از انواع گوناگونی نظیر کانسنتریک، اکسنتریک، ایزومتریک و حتی تداومی و تناوبی تشکیل می­شوند باعث ایجاد تغییرات و سازگاریهای فیزیولوژیک شده که یکی از بارزترین آن می­تواند در سیستم کلیوی نمود پیدا کند. به دنبال آسیب­های عضلانی ناشی از تمرینات مقاومتی یا مستقل از آن، دفع پروتئین از ادرار را می­تواند تغییر دهد که تفسیر تغییرات آنها در پرتو پاسخ­های فیزیولوژیکی ناشی از ورزش، بسیار حائز اهمیت است. با وجود اینکه پژوهش­هایی در این زمینه در حال گسترش است اما هنوز نقش فیزیولوژیکی بسیاری از این عوامل و پاسخ و سازگاری حاصل از ورزش در آنها ناشناخته است. اندازه گیری دفع پروتئین در ادرار بعد از ورزش و فعالیت بدنی بدنبال برنامه­های تمرینی گوناگون می­تواند به درک بهتر اثرات حاد و مزمن تمرینات مقاومتی کمک کند. نتایج این پژوهش می‌تواند دیدگاهی نو در اختیار پژوهشگران در خصوص عوامل اثر گذار بر سازگاریهای فیزیولوژیک متعاقب تمرینات مقاومتی قرار دهد و راهی نو را پیش روی پژوهشگران قرار دهد. به امید اینکه نتایج حاصل از این پژوهش پاسخ‌های لازم را برای برخی از سئوالات پژوهشگران، مربیان، معلمان تربیت بدنی و ورزشکاران در زمینه اثرات حاد و مزمن دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین آوری ارائه دهد.

  2.1. بیان مساله

  آنچه مسلم است فعالیت­ها و تمرینات بدنی، دستگاه­های مختلف بدن را تحت تاثیر قرار داده و سبب تطابق این دستگاه­ها با احتیاجات خاص ارگانیسم به هنگام فعالیت و کار بدنی می­گردد. عضلات، قلب و گردش خون، دستگاه تنفس و کلیه­ها از جمله سیستم‌هایی هستند که بر اثر فعالیت بدنی تغییراتی در نحوه کار آنها بوجود می‌آید. در این میان شناخت این اثر و همچنین مکانیسم‌های کنترل کننده آنها برای طرح و تنظیم برنامه‌های تمرینی و نوع فعالیت ورزشی حائز اهمیت است (فاکس  و ماتیوس، 1368). فعالیت و رقابتهای ورزشی درکنار فوائد سودمند شان به علت ماهیت استرسی خود موجب برهم خوردن موقت هومئوستاز می­شوند که در صورت عدم رعایت اصول علم تمرینی شاید آثار تخریبی نیز به همراه داشته باشد. مثل آسیب مفاصل استخوانی، عفونتهای مجاری تنفسی، دفع پروتئین و خون در ادرار وغیره.

   

  همانطور که بیان شد، به دنبال آسیب­های عضلانی ناشی از تمرینات مقاومتی یا مستقل از آن، دفع پروتئین از ادرار را می­تواند تغییر دهد. دفع پروتئین در ادرار متعاقب فعالیت­های شدید افزایش می‌‌یابد و یکی از عوامل تخریب کلیه‌ها دفع بیش از حد پروتئین و خون از طریق ادرار
   می‌باشد. تمرینات بدنی تغییرات عمده‌ای را در کارکرد کلیه‌ها و محتوای پروتئین­های ادرار موجب می­شوند، بطوریکه دفع پروتئین­ها از ادرار ورزشکاران پدیده‌ای شناخته شده می‌باشد
  (پورتمنز  و همکاران، 1991). افزایش دفع پروتئین­ها از ادرار متعاقب فعالیت بدنی یک پدیده زودگذر و ناپایدار بوده و ارتباطی با وضعیت‌های پاتولوژیک ندارد. مکانیسم‌های مسئول این فرایند در افراد سالم هنوز کاملا شناخته نشده و نیاز به پژوهشات فراوان دارد (میتلمن  و همکاران، 1992). با این حال تغییر در نفوذپذیری غشاء گلومرولی نسبت به پروتئین­ها (پورتمنز و همکاران، 1988)، تغییرات در همودینامیک کلیوی و کاهش بازجذب پروتئین­ها توسط توبولهای ابتدائی در جریان تمرین (پورتمنز، 1988) از جمله عوامل ذکر شده‌اند که موجب افزایش دفع پروتئین می‌گردند. این تغییرات در افراد شرکت کننده در ورزشهای مختلف متفاوت بوده و بستگی زیادی به شدت تمرین دارد. بطوریکه در جریان تمرینات کوتاه مدت و درازمدت شدید، دفع ادراری پروتئین ترکیبی از نوع گلومرولی- توبولی بوده (بویلئو و همکاران، 1980) و در مقابل، تمرینات با شدت متوسط در افراد سالم موجب نوع گلومرولی دفع ادراری پروتئین مخصوصا آلبومین می­گردد (پورتمنز، 1985). در دفع ادراری پروتئین از نوع گلومرولی از دست دادن ویژگی‌های انتخابی و ویژگی‌های الکترواستاتیکی غشاء گلومرولی نقش اصلی را ایفا می­کند اما در دفع ادراری پروتئین از نوع توبولی در واقع باز جذب توبولی پروتئین­های تصفیه شده کاهش پیدا می­کند (استیوی و همکاران، 1992). تمرین همچنین تغییرات شگرفی را در همودینامیک کلیوی موجب می­گردد. در طول تمرین، جریان موثر پلاسمای کلیوی کاهش می‌یابد که این کاهش مستقیما در ارتباط با شدت تمرین بوده و به هنگام کارهای شدید گاهی به 25 درصد ارزش استراحت خود می‌رسد. در این فرایند به نظر می‌رسد که فعالیت اعصاب سمپاتیک و نیز سیستمهای هورمونی دخالت داشته باشند. متعاقب کاهش جریان خون کلیوی در طی تمرین، میزان تصفیه گلومرولی (GFR) نیز تحت تاثیر قرار می­گیرد (پورتمنز و همکاران، 1991). ارتباط نزدیکی بین کاهش حجم پلاسما و دفع آلبومین و بتا2 میکروگلوبولین از ادرار وجود دارد که گفته می­شود این ارتباط انعکاسی از تاثیر فعالیت­های شدید بر پاسخ‌های کلیوی است (پورتمنز، 1988).

  با توجه به کمبود مطالعات در این زمینه و اهمیت و اثری که دفع پروتئین­ ها در ادرار به عنوان شاخص عملکرد دستگاه کلیوی متعاقب فعالیت­های ورزشی دارند و با توجه به اینکه رابطه­ی انواع تمرین مقاومتی با کارکرد کلیوی و بخصوص پروتئین آوری به خوبی دیده نشده است و روشن نشده است که تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر دفع ادراری پروتئین چگونه است، و با عنایت به اینکه دفع پروتئین از ادرار شاخص مناسبی جهت ارزیابی دستگاه کلیوی و گلومرول و توبول­های کلیوی می­باشد، پاسخ به این ابهام از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این پژوهش محقق در صدد است پاسخ و سازگاری تمرین مقاومتی تناوبی و تداومی را در آلبومین، توتال پروتئین، بتا2 میکروگلوبولین، کراتینین و نسبت پروتئین به کراتینین ادراری بررسی کند و به این سئوال پاسخ دهد که آیا بین اثر حاد و مزمن دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر سطوح ادراری پروتئین­های مردان جوان فعال تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ و تاثیر هر یک به چه صورت است؟

  Abstract

  The purpose of the present study was comparison of acute and chronic effects of the two types of continuous and intermittent resistance trainings on relaxation and in response to sport proteinuria, in active young men. Thereby, 21 males of this research were randomly divided to three continuous training, intermittent training and control groups. The two training groups participated in 8 weeks progressive trainings. Before, immediately then and 1 hr after first test (48 hrs before trainings beginning) and final one (48 hrs after trainings ending), urinary samples were taken from the subjects. Variance analysis test with repeated measurements was used, to investigate variations of the under study variables in both continuous and intermittent training groups. Results indicated that the 8 weeks resistance trainings (both continuous and intermittent) would cause increases in both glomerular and tubular proteinuria, in active young men. In the other hand, there wasn’t observed any significant difference in increments of urinary proteins excretions, comparing between the continuous and intermittent resistance trainings. Though, urinary protein to creatinine didn’t show any significant change of relaxation and in response to sport values, in both continuous and intermittent groups, after 8 weeks trainings. It appears, although resistance trainings, either continuous or intermittent type, would cause increments of pressure on kidneys and urinary excretions of proteins, but their thereafter proteinuria probably couldn’t be a limiting factor of the activity and it’s different from the pathologic conditions. However, annual physical examinations are necessary.

  Key words: Proteinuria, protein to creatinine ratio, continuous and intermittent training, resistance training

 • فهرست:

  فصل اول: کلیات طرح

  1.1. مقدمه. 3

  2.1. بیان مساله. 4

  3.1. اهمیت و ضرورت پژوهش. 5

  4.1. اهداف پژوهش. 7

  1.4.1. هدف کلی. 7

  2.4.1. اهداف اختصاصی. 7

  5.1. فرضیه­های پژوهش. 7

  6.1. پیش فرض­های پژوهش. 7

  7.1. محدودیت­های پژوهش. 8

  8.1. تعاریف اصطلاحات و واژه­ها. 8

  1.8.1. دفع ادراری پروتئین. 8

  2.8.1. آلبومین. 8

  3.8.1. توتال پروتئین. 8

  4.8.1.  بتا2 میکروگلوبولین. 9

  5.8.1. کراتینین. 9

  6.8.1. نسبت پروتئین به کراتینین. 9

  7.8.1. یک تکرار بیشینه (1RM) 9

  8.8.1. فعالیتی با 20% یک تکرار بیشینه. 10

  9.8.1. مردان جوان فعال. 10

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  1.2. مقدمه. 12

  2.2. مبانی نظری. 12

  1.2.2. ساختمان و عملکرد نفرون. 12

  2.2.2. ساختمان و عملکرد گلومرول. 13

  3.2.2. میزان تصفیه گلومرولی (GFR) 15

  4.2.2. مشخصات فیلترای گلومرولی. 16

  5.2.2. قابلیت فیلتراسیون مواد. 16

  6.2.2. ساختمان و عملکرد توبول. 17

  7.2.2. پروتیئن اوری. 18

  8.2.2. انواع پروتئین‌آوری. 19

  9.2.2. پروتئین آوری گلومرولی در مقابل پروتئین آوری توبولی  20

  10.2.2. عوامل فیزیولوژیک دفع پروتئین از ادرار. 21

  11.2.2. اثر ورزش بر فیزیولوژی کلیوی. 22

  12.2.2. پروتئین آوری ورزشی. 23

  13.2.2. مکانیسم پروتئین آوری ورزشی. 24

  14.2.2. پروتئین­ها. 25

  15.2.2. توتال پروتئین. 25

  16.2.2. آلبومین. 25

  17.2.2. گلوبولین ها. 25

  18.2.2. بتا2 میکروگلوبولین. 25

  19.2.2. کراتینین. 26

  20.2.2. نسبت پروتئین به کراتینین. 26

  3.2. پیشینه پژوهش. 26

   

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  1.3. مقدمه. 36

  2.3. روش پژوهش. 36

  3.3. جامعه و نمونه­ی آماری. 36

  4.3. متغیرهای پژوهش. 36

  1.4.3. متغیرهای مستقل. 36

  2.4.3. متغیرهای وابسته. 37

  5.3. روش جمع آوری اطلاعات. 37

  6.3. برنامه تمرین. 37

  7.3. نمونه گیری ادراری. 39

  8.3. ابزار پژوهش. 39

  9.3. روش سنجش آلبومین ادراری. 39

  10.3. روش سنجش توتال پروتئین ادراری. 39

  11.3. روش سنجش بتا2 میکروگلوبولین ادراری. 40

  12.3. روش سنجش کراتینین ادراری. 40

  13.3. روش محاسبه نسبت پروتئین به کراتینین ادراری. 40

  14.3. روش­های آماری. 40

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

  1.4. مقدمه. 42

  2.4. آمار توصیفی. 42

  1.2.4. توصیف آزمودنی­ها. 42

  2.2.4. توصیف آلبومین ادراری. 43

  3.2.4. توصیف توتال پروتئین ادراری. 44

  4.2.4. توصیف بتا2 میکروگلوبولین ادراری. 45

  5.2.4. توصیف کراتینین ادراری. 46

  6.2.4. توصیف نسبت پروتئین به کراتینین ادراری. 47

  3.4. آمار استنباطی. 48

  1.3.4. آزمون کولموگروف – اسمیرنوف. 48

  2.3.4. آزمون فرضیه‌ها. 49

   

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  1.5. مقدمه. 69

  2.5. بحث و تفسیر. 69

  3.5. نتیجه گیری. 77

  4.5. پیشنهادات برخواسته از پژوهش. 78

  5.5. پیشنهادات برای پژوهش­های آینده. 78

   

  منابع. 79

   

  چکیده انگلیسی

  منبع:

  آقاعلی‌نژاد، حمید (1373 )، بررسی و مقایسه میزان دفع ادراری پروتئین تام، بتا-2 میکروگلوبولین، کراتی نین، سدیم، پناسیم متعاقب فعالیتی با 75 درصد توان هوازی بیشینه در بین دانشجویان پسر و ورزشکار و غیر ورزشکار. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  آندرئولی، توماس و همکاران. مبانی طب داخلی سیسیل، 2004، ترجمه گروه مترجمین انتشارات تیمورزاده، چاپ دوم (1385)، موسسه چاپ سامان، صحافی اخوان طباطبائی، انتشارات تیمورزاده.

  اسماعیلی، رقیه. آذربایجانی، محمدعلی. واعظ موسوی، محمدکاظم. (1388)  تاثیر یک نوبت تمرین رژه بر میزان پروتئین ادراری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم انتظامی.

  بربرستانی، محمد.، راگردی کاشانی، ایرج.، هدایت پور، عظیم.، چکیده‌ی آناتومی گری، 2006، چاپ سی و نهم، انتشارات فرهیختگان علوی.

  خوشنام، ابراهیم. (1373) بررسی و مقایسه میزان دفع ادراری پروتئین تام وبتا-2 میکروگلوبولین بوکسورهای شرکت کننده در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

  رواسی، علی‌اصغر.، آناتومی انسانی، چاپ نهم، 1386، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  شاملو، نادر. (1372) تاثیر فعالیت­های بدنی بر روی میزان دفع پروتئین و کراتی نین در ورزشکاران و غیر ورزشکاران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  شجاع‌الدین، صدرالدین.، آناتومی انسان، 1386، انتشارات نرسی.

  شهیدی، محسن. (1373) بررسی و مقایسه میزان دفع ادراری پروتئین تام- بتادومیکروگلوبولین- کراتینین، سدیم و پتاسیم متعاقب فعالیت­های 75 درصد و 90 درصد توان هوازی بیشینه در دانشجویان ورزشکار پسر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  علیجانی، عیدی.، خدایاری، بهروز.، 1388.، تاثیر دوهای سرعتی و استقامتی بر میزان هماچوری و پروتئینوری دوندگان پسر 18-15 ساله.، فصلنامه علوم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.، سال اول.، شماره یکم.، پائیز 1388.، 45-29.

  فاکس و ماتیوس.، فیزیولوژی ورزش.، ترجمه دکتر اصغر خالدان.، انتشارات دانشگاه تهران، 1368

  فولادی اسکویی، نادر. (1385) تاثیر یک نوبت تمرین رژه نظامی بر میزان خون و پروتئین ادراری دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام حسین (ع).

  کاظمیان مروری، سلمان. (1384)، بررسی میزان هماچوری ماکروسکوپی و میکروسکوپی در بین اسکی بازان شرکت کننده در لیگ  اسکی1384، دانشکده پزشکی ایران: 30-25.

  کردی، رامین. ورزش و بیماریهای داخلی و قلب، چاپ اول، 1374، صحافی صنوبر، نشر تدبیر.

  کهن‌پور، محمدعلی. آذربایجانی، محمدعلی. کهن‌پور، ملیحه. 1388، کنگره ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی ارسنجان.، پذیرفته شده در بخش پوستر.

  کوچکی شلمانی، اسمائیل.، دبیری، سروش.، غفاری، مهری.، 1382.، ارزیابی کمی پروتئینوری با استفاده از نسبت پروتئین به کراتینین در نمونه‌های تصادفی ادرار افراد مبتلا به بیماریهای کلیوی.، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران.، سال دهم.، شماره 33.، 104-97.

  گایتون، آرتور.، هال، جان.، 2006، فیزیولوژی پزشکی، ترجمه فرخ شادان.، 1384، انتشارات چهر.

  هرولد، هنری. تشخیص افتراقی بیماریهای/ فریدمن، ترجمه دکتر اشکان خواجو، زیر نظر دکتر روزبه ربیعی، چاپ اول)1380(، چاپ شایان پویا، صحافی گلچین، ا نتشارات اشراقیه.

  منابع انگلیسی:

  Algea-E,P,parish-H-H Renal repones to exercise: Urinary findings. JAMA, A1958: 167. 807-813.

  Amir Said Alizadeh Naderi, MD and Robert F. Reilly,MD. , Primary Care Approach to Proteinuria, the journal of the American Board of Family Medicine,2008, 21(6): 569-574.

  Boileau M. et al. , Stress hematuria: Athletic pseudonephritis in marathoners. Urology, 1980 May, 15(5): 471-474.

  Boileau M. et al. , Stress hematuria: Athletic pseudonephritis in marathoners. Urology, 1980 May, 15(5): 471-474.

  Campanacci L, Faccini L, Englaro E, et al. Exercise-induced proteinuria. Contrib Nephrol 1981, 26: 31-41.

  Carrol Mattson Porth. , Pathophysiology: Concepts of Altered Health States J. B. Tippincott Company, 1990.

  Carroll MF, Temte JL. Proteinuria in adults: a diagnostic approach. Am Fam Physician 2000, 62: 1333-40.

  Chapman, C. B. , A. Henschel, J. Minckler, A. Forsgren, and A. Keys. The effect of exercise on renal plasma flow in normal male subjects. J. Clin. Invest. 27: 637-644, 1948.

  Clerico, A. , Giammattei, C. , Cecchini, L. , Lucchetti, A. , Cruschelli, L. , Penno, G. , Gregori, G. , Giampietro, O. Exercise-induced proteinuria in well-trained athletes, 1990, Clinical Chemistry, 36: 562-564.

  Consenzi, A. , Carraro, M. , Sacerdote, A. , Bocin, E. , Molino, R. , Benazzi, T. , Artero, M. L. , Faccini, L. , Bellini, G. Nifedipine Reduces Postexercise Proteinuria in Young Volunteers, 1995, 18: 306-310.

  Creeth, J. M. , R. A. Kekwick, F. V. Flynn, H. Harris, and E. B. Robson. 1963. An ultracentrifuge study of urine proteins with particular reference to the proteinuria of renal tubular disorders. Clin. Chim. Acta. 8: 406.

  Cunningham BA, Wang JL, Berggård I, Peterson PA "The complete amino acid sequence of beta 2-microglobulin". Biochemistry. (November 1973). 12 (24): 4811–22. PMID 4586824.

  Damsgaard EM, Froland A, Jorgensen OD, Morgensen CE. Microalbuminuria as a predictor of increased mortality in elderly people. Br Med J,1990, 300: 279-300.

  De Meersman RE, Wilkerson JE, Judo nephropathy: trauma versus nontrauma. J Trauma. 1982Feb; 22(2): 150-2.

  De Paolo, E. F. , Gatti, R. , Lancerin, F. , Cappellin E. , Solda G. , DePaolo C. B. , Spinella P. Urinary insulin-like growth factor I in athletes before and after physical exercise and in sedentary subjects, 2002, Clin. Chim. Acta. , 322: 51-57.

  Dunn, M. J. Prostaglandins, angiotensin II, and proteinuria. Nephron 55: 30-37, 1990.

  Esnault, V. L. M. , M. Potiron-Josse, A. Testa, J. D. Ginet, D. Le Carrer, and J. Guenel. Captopril but not acebutolol, prazosin or indomethacin decreases postexercise proteinuria. Nephron 58: 437-442, 1991.

  Estivi P. , et al. , Urinary protein excretion induced by exercise: Effect of a mountain agonistic footrace in healthy subjects. Renal function and mountain footrace. J. Sports. Med. Phys. Fitness. 1992 Jun, 39(2): 196-200.

  Fassett R G, et al. Urinary red cell morphology during exercise. Br Med J. 1982 ; 285(6353): 1455-7.

  Feldt-Rasmussen B, Baker L, Deckert T. Exercise as a provocative test in early renal disease in type 1 (insulin-dependent) diabetes: albuminuric, systemic and renal haemodynamic responses. Diabetologia 1985,28: 389-96.

  Fishbane,-s. Exercise-induced renal and electrolyte changes. Physician-and-sport-Medicine-(New-yourk). 1995 Aug ;23(8): 39-40,42-46.

  Fletcher DJ. , Athletic pseudonephritis. Lancet,1977. i: 910-1.

  Freund، -B-J; shizuru، -E-M; Hashiro، -G-M;&claybaugh- J-R. Hormonal، electrolyte، and renal responses to exercise are intensity dependent. J-Appl-physiol. 1991 Feb;70(2): 900-6.

  Gardner K. D. , Athletic pseudonephritis: Alteration of urine sediment by athletic competition, JAMA, 1956, 161: 1613-1617.

  Garg Sandeep, Gupta Alok Kumar, Rohtgi Anurag, Sharma SK. , Evaluation of Random Urine Sample Protein-Cretinine Ratio as an Index of Quantitative Proteinuria. , Vol. 6 No. 3, July-September 2004. , 134-137.

  Garg Sandeep, Gupta Alok Kumar, Rohtgi Anurag, Sharma SK. , Evaluation of Random Urine Sample Protein-Cretinine Ratio as an Index of Quantitative Proteinuria. , Vol. 6 No. 3, July-September 2004. , 134-137.

  Gilli P, De Paoli vitali E, et al. Exercise-induced uinary abnormalities in long distance runners. Int J Sports Med. 1984Oct; 5(5): 237-40.

  Ginsberg JM, Chang BS, Matarese RA, Garella S. Use of single voided urine samples to estimate quantitative proteinuria. N  Engl J Med 1983;309: 1543-6.

  Ginsberg JM, Chang BS, Matarese RA, Garella S. Use of single voided urine samples to estimate quantitative proteinuria. N  Engl J Med 1983;309: 1543-6.

  Grimby, G. Renal Clearances during prolonged supine exercise at different loads. J Appl Physiol. 1965;20: 1294-1298.

  Gunduz. Filiz, Kuru. Oktay, and Senturk. Umit. Kemal. , Effect of nitric oxide on exercise-induced proteinuria in rats. , J Appl Physiol,2003, 95: 1867-1872.

  Güssow D, Rein R, Ginjaar I, Hochstenbach F, Seemann G, Kottman A, Ploegh HL "The human beta 2-microglobulin gene. Primary structure and definition of the transcriptional unit". J. Immunol. (1 November 1987). 139 (9): 3132–8. PMID 3312414.

  Huang WC, Havel JJ, Zhau HE, Qian WP, Lue HW, Chu CY, Nomura T, Chung LW. "Beta2-microglobulin signaling blockade inhibited androgen receptor axis and caused apoptosis in human prostate cancer cells. ". Clin. Cancer Res. (2008). 14 (17): 5341-7. PMID18765525.

  Huttunen NP, Kaar ML, Pietilainen M, Vierikko P, Reinila M. Exercise-induced proteinuria in children and adolescents. Scand J Clin Lab Invest 1981, 41: 583-7.

  King, J. S. , Jr. , W. H. Boyce, J. M. Little, and C. Artom. 1958. Total non dialyzable solids (TNDS) in human urine. I. The amount and composition of TNDS from normal subjects. J. Clin. Invest. 37: 315.

  Kocer, G. , Senturk, U. K. , Kuru, O. , Gunduz, F. Potential sources of oxidative stress that induce post-exercise proteinuria in rats, 2008, J Appl Physiol. , 10: 1152-1176.

  Kramer, B. K. , Kernz, M. , Ress, K. M. , Pfohl, M. , Muller, G. A. , Schmullijng, R. M. , Risler, T. Influence of Strenuous Exercise on Albumin Excretion, 1988, Clin. Chem. 34(12): 2516-2518.

  Kristal B, Shasha SM, Labin L, Cohen A. Estimation of quantitative proteinuria by using the protein/creatinine ratio in random urine samples. Am J Nephrol 1988; 8(3): 198-203.

  Mittleman-K. g,aet al, Exercise- induced proteinuria is attenuated by insomelhacin. Sci- Sport- Exerc, 1992: 24(10), 1069-1074.

  Mogensen CE, Vittinghus E. Urinary albumin excretion during exercise in juvenile diabetes. Scand J Clin Invest 1975, 35: 295-300.

  Mogensen CE. Microalbuminuria predicts clinical proteinuria and early mortality in maturity-onset diabetes. N Engl J Med 1984, 310: 356-360.

  Mojgan Mousavi, Suzan Sanavi, Reza Afshar. Effects of continuous and intermittent trainings on exercise-induced hematuria and proteinuria in untrained adult females. NDT Plus (2011) 0: 1–2.

  Montelpare WJ, Klentrou P and Thoden J. , 2002, Continuous versus intermittent exercise effects on urinary excretion of albumin and total protein.

  Montelpare WJ, Klentrou P and Thoden J. , 2002, Continuous versus intermittent exercise effects on urinary excretion of albumin and total protein

  Neithardt AB, Dooley SL, Borensztajn J. Prediction of 24-hour protein excretion in pregnancy with a single voided urine protein-to-creatinine ratio. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(5): 883-6.

  Peterson, A. , Evrin, E. , Berggard, Defferentiation of Glomerular, Tubular and Normal Proteinuria: Determination of Urinary Excretion of β2 –Microglobolin, Albumin, and Total Protein, 1969, The Journal of Clinical Investigation, 48: 1189-1198.

  Poortmans- J. R, et al, post exercise Proteinuria in humans. Fact and mechanism. Int-J- Sport- Med,1984: 5, 237-240.

  Poortmans J. R. , Evidence of increased glomerular permeability to proteins during exercise in healthy man. Contrib. Nephrol 1988 , 68: 136-140.

  Poortmans JR, Mathieu N, De Plaen P. , Influence of running different distances on renal glomerular and tubular impairment in humans. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. , 1996, 72(5-6): 522-7.

  Poortmans Jr. , Labilloy D. The influence of work intensity on postexercise proteinuria, Eur J Appl Physiol. 1988;57: 260-263.

  Poortmans, J. , and E. Van Kerchove. 1962. La proteinurie d'effort. Clin. Chim. Acta. 7: 229.

  Poortmans, J. 1964. La proteinurie physiologique au repos et a l'effort. Ann. Soc. Roy. Sci. Med. Nat. Brnxelles. 17: 89.

  Poortmans, J. R. , and R. W. Jeanloz. 1968. Quantitative immunological determination of 12 plasma proteins excreted in human urine collected before and after exercise. J. Clin. Invest. 47: 386.

  Poortmans, J. R. , P. Depelchin, J. Vanderstraeten, P. DePlaen, M. Staroukine, and R. Leclercq. Hormonal modulation of postexercise proteinuria in healthy humans. Med. Sci. Sports Exerc. 22: S26, 1990.

  Poortmans, J. R. Postexercise proteinuria in humans: facts and mechanisms. J. A. M. A. 253: 236-240, 1985.

  Poortmans, Jr. , Engels, M. F. , Sellier, M. , Leclercq, R. Urine protein excretion and swimming events, 1991, Med. Sci. Sports Exerc. 23(7): 831-835.

  Poortmans, Jr. , Ouchinsky, M. Glomerular Filtration Rate and Albumin Excretion After Maximal Exercise in Aging Sedentary and Active Men, Journal of Biological Sciences and Medical Sciences, 2006, 61: 1181-1185.          

  Poortmans, Jr. , Rampaer, L. , Wolfs, JC. Renal protein excretion after exercise in humans. Eur J Appl Physiol. 1986;58: 476-480.

  Poortmans, Jr. , Vancalck, B. Renal glomerular and impairment during strenuous exercise in women, 1978, Eur J Clin. Invest. , 8(3) 175-178.

  Poortmans. J. R. , Exercise and Renal Function. Sport. Med,1984, 1(2): 125-153.

  Portmans, Jr. , Brauman, H. , Staroukine, M. , Verniory, A. , Decaestecker, C. , Leclercq, R. Indirect evidence of glomerular/tubular mixed-type postexercise proteinuria in healthy humans, 1988, Am J Phsyiol. Renal Physiol. , 254(2): 277-283.

  Robert C. Atkins, Esther M. Briganti, Paul Z. Zimmet and Steven J. Chadban, Association between albuminuria and proteinuria in the general population: the AusDiab Study. , Nephrol Dial Transplant,2003, 18: 2170-2174.

  Robert M, Sepandj F, Liston RM, Dooley KC. Random protein-creatinine ratio for the quantitation of proteinuria in pregnancy. Obstet Gynecol. 1997; 90(6): 893-5.

  Saudan PJ, Brown MA, Farrell T, Shaw L. Improved  methods of assessing proteinuria in hypertensive pregnancy. Br J Obstet  Gynaecol 1997;104: 1159-64.

  Schwab SJ, Christensen RL, Dougherty K, Klahr S. Quantitation of proteinuria by the use of protein-to-creatinine  ratios in single urine samples. Arch Intern Med 1987;147: 943-4.

  Schwab SJ, Christensen RL, Dougherty K, Klahr S. Quantitation of proteinuria by the use of protein-to-creatinine  ratios in single urine samples. Arch Intern Med 1987;147: 943-4.

  Senturk, U. K. , Kuru, O. , Kocer, G. , Gunduz, F. Biphasic pattern of exercise-induced proteinuria in sedentary and trained men, 2007, Nephron Physiol. 105(2): 22-32.              

  Shastri N. J. , Shendurnikar N. , Nayak U. , Kotecha P. V. , Quantification of Proteinuria by Urine Protein/Creatinine Ratio INDIAN PEDIATRICS VOLUME 31-MARCH 1994

  Shastri N. J. , Shendurnikar N. , Nayak U. , Kotecha P. V. , Quantification of Proteinuria by Urine Protein/Creatinine Ratio INDIAN PEDIATRICS VOLUME 31-MARCH 1994

  Sornpin Saikul MD, Budsaba Wiriyasirivaj MD, Paiboon Charoenchinont MD, First 4-Hour Urinary Protein - Creatinine Ratio for Diagnosis of Significant Proteinuria in Preeclampsia. , J Med Assoc Thai 2006; 89 (Suppl 4): S42-6.

  Stachenfeld، -N-S;Gleim، -G-W;Zabetakis، -P-M;&Nicholas، -J-A. fluid balance and renal response following dehydrating exercise in well- trained men and women. Eur-j-Appl-physiol- and –Occup-physio-(Berlin). 1996 Mar ; 72 (5/6): 468-477.

  Suggs SV, Wallace RB, Hirose T, Kawashima EH, Itakura K "Use of synthetic oligonucleotides as hybridization probes: isolation of cloned cDNA sequences for human beta 2-microglobulin". Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. (November 1981). 78 (11): 6613–7. PMID 6171820.

  Suzan Sanavi, Mohammad Ali Kohanpour, Malihe Kohanpour. Effects of intermittent and continuous resistance training on proteinuria and hematuria in trained young women. Clin Kidney J (2012) 5: 1–2

  Suzuki, M. , Ikawa, S. The Mechanisms of exercise-induced proteinuria-relationship between urinary excretion of proteins and lactate after exhaustive exercise, 1991, Nippon Jinzo Gakkai Shi. , 33(4): 357-364.

  Suzuki. All-trans retinoic acid down-regulates human albumin gene expression through the induction of C/EBPbeta-LIP. (July 2006). Biochem J. 397 (2): 345–53. doi: 10. 1042/BJ20051863. PMID 16608438.

  Turgut, G. , Kaptanoglu, B. , Turgut, S. , Genc, O. , Tekinturk, S. Influence of Acute Exercise on Urinary Protein, Creatinine, Insulin-Like Growth Factor-I (IGF-I) and IGF Binding Protein-3 Concentrations in Children, 2003, Tohoku J. Exp. Med. 201: 165-170.

  Viberti GC, Jarrett RJ, McCartney M, Keen H,. Increased glomerular permeability to albumin induced by exercise in diabetic subjects. Diabetologia 1978,14: 293-300.

  Von Duvillard,S. P. , Thayer, R. , and Newhouse. I. J. (1998). The exersice intensityon hematuria in healty male runners. Eur. J. Appl. 99-105.

  Von Duvillard,S. P. , Thayer, R. , and Newhouse. I. J. (1998). The exersice intensityon hematuria in healty male runners. Eur. J. Appl. 99-105.

  Von leubo-wuber, ausscheidung von eiweiss in harn des gesunden menshen, 1878, Virkows-Aech-pathol-Anat-phsiol. ,72: 145-147.

  Waterlow JC. R. J. Neal. Effect of diet and infection on creatinine turnover in the rat. American Journal  of clinical Nutrition. 1972. 25: 371-5.

  Yamasmit W, Wongkitisophon K, Charoenvidhya D, Uerpairojkit B, Chaithongwongwatthanas,. Correlation between random urinary protein-to-creatinine ratio and quantitation of 24-hour proteinuria in preeclampsia. J Med Assoc Thai. 2003, 86(1): 69-73.

  Yudkin JS, Forrest RD, Jackson CA. Microalbuminuria as a predictor of vascular disease in non-diabetic subjects. Lancet 1988, 2: 530-533.

  Zambaraski EJ. Dodelson R Guidotti SM, et al. Renal prostaglandin E2 and F2 alpha synthesis during exercise: effect of indomethacin and sulindac. Med sci Sport Exercise 1986: 18: 678-684.

  Zambraski, E. J. , Bober, M. C. , Goldstein J. E. , Lakas, C. S. , Shepard, M. D. Changes in renal cortical sialic acids and colloidal iron staining associated with exercise, 1981, Med. Sci. Sports, 13: 229-232. 


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, پروژه درباره پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی جهت دریافت درجه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رشته ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ ﭼﮑﯿﺪه ﭘﮋوﻫﺶ هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون بود. 15 مرد جوان فعال با میانگین سنی41/0±02/18 سال؛ قد 96/4±0/173 سانتی­متر؛ وزن 57/9±08/63 کیلوگرم به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابتدا یک تکرار بیشینه حرکات (پرس تخت، اسکات پا، زیر بغل با سیم کش، پشت ...

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه: هدف تحقیق : تأثیر دو نوع تمرین یک جلسه ای با شدت های سبک و زیاد برشاخص های عملکردی کبد مردان ورزشکار بود. روش کار: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی- نیمه تجربی که با طرح آزمون یک جلسه ای با دو گروه تجربی اجرا شد.بدین منظور16ورزشکاربا دامنه سنی 18تا25سال، سالم وداووطلب بطور تصادفی به دوگروه تمرین سبک ...

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد15 نفر (22/8±68/33سال) از زنان مبتلا به MS با 4>EDSSبه طور تصادفی به دو گروه گواه (7 نفر) و آزمایش (8 نفر)تقسیم شدند. بیماران ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان هوازی و بی هوازی دختران بسکتبالیست انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و جامعه آماری شامل کلیه بانوان بسکتبالیست شهرستان فیروزکوه در سال 1393 بود. تعداد 20 بانوی بسکتبالیست به صورت هدفمند و در ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده این پژوهش با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین و سه هفته بی تمرینی بر ظرفیت هوازی و بی هوازی داوران فوتسال شهرستان ساری، انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه داوران فوتسال شهرستان ساری در سال 1393 به تعداد 30 نفر بود ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی چکیده پروتئین های پیوندی هورمون رشد با جذب بالا توسط مکانیسم های مختلفی بسته به گونه ها تبدیل می شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک جلسه فعالیت وامانده ساز مقاومتی بر پاسخ هورمون رشد در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون، پس آزمون می باشد. آزمودنی های شامل 10 نفر ...

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی تقویت فاکتور های عملکرد ماهیچه ای در مراحل تمرینی توسعه یافته و حفظ این توانایی های بدست آمده از مهم ترین وظایف مربیان و ورزشکاران در زمان بی تمرینی و یا آسیب دیدگی بشمار می آید. با این هدف تحقیق حاضر به بررسی تعیین و مقایسه میزان ماندگاری فاکتورهای عملکردی ماهیچه ای پس از اجرای یک دوره 10 هفته ای ...

ثبت سفارش