پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران

word 1 MB 31680 102
1393 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  M.A

  رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

  گرایش:  مدیریت ورزشی

  چکیده

  هدف از این تحقیق بررسی ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران است. روش این تحقیق علّی - همبستگی بوده و از روش میدانی به وسیله ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه بازیکنان بزرگسال شناگران زن (200 نفر) حاضر در مسابقات کشوری سال 1393 می باشد. نمونه آماری شامل 200 نفر از ورزشکاران بزرگسال شناگران زن حاضر در حاضر در مسابقات کشوری سال 1393 که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار این مقاله پرسشنامه شخصیتی آیزنک شامل 40 سوال بود که ورزشکارن از لحاظ روانی با 4 خرده مقیاس (رفتار مخاطره آمیز، پرخاشگری، هیجان طلبی و اضطراب) مورد بررسی قرار می داد. روایی آن نیز توسط اساتید تربیت بدنی و مربیان شنا تأیید شد. پایایی آن 852/0 تعیین گردید. در این تحقیق ابتدا با استفاده از آمار توصیفی که از میانگین و انحراف معیار به منظور خلاصه کردن و طبقه بندی اطلاعات استفاده می گردد. سپس از آزمون معادله ساختاری برای آزمون مدل استفاده خواهد شد. یافته ها نشان داد بین خود سودمندی و میزان خطر پذیری روانی رابطه معناداری وجود دارد. تمامی ابعاد خودسودمندی و نیز کلیه ابعاد میزان خطر پذیری روانی در مدل، نقش معنادار داشتند. در نتیجه می توان گفت احساس خودسودمندی و خطرپذیری برآوردکننده معنی داری برای عملکرد در شرکت کنندگان می باشند.

  لغات کلیدی: خود سودمندی، خطر پذیری، عملکرد

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  مقدمه

  از  آن جایی که قابلیت یک  فرد روی سازماندهی فعالیت ها و رفتارهای وی تأثیر مثبت می گذارد (بندورا ، 1995)، افراد با خودسودمندی بالا، تعهد بیشتری نسبت به مشارکت و پایبندی در فعالیت های  ورزشی دارند ( دیل و هندرسون[1]، 2005 ). اصطلاح خودسودمندی که بر نظریه شناختی آلبرت بندورا[2] (1977) مبتنی است به باور شخص در مورد اینکه چگونه به خوبی می تواند در تغییر موفق باشد، دلالت دارد. در نظام شناختی - اجتماعی منظور از خودسودمندی مفهومی است که به احساس شایستگی و کفایت شخص در مورد انجام اعمالی که توان انجام آن را در خود می بیند، اشاره دارد.

  در چند دهه اخیر روان شناسی ورزشی، بصورت بخش مهمی از مربیگری ورزشی در آمده است بخصوص این که مربیان بعنوان افرادی آگاه و با تجربه قبل از زمان مسابقه و هنگام آموزش و تمرینات، کنار ورزشکاران بوده و سعی می کنند تا سطح اعتمادبنفس، خودسودمندی را اندازه گیری کرده و ارتباط این عوامل را با موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران بسنجند (تجاری،  1378).

  امروزه ورزش بخشی از زندگی شده است و برای برخی مردم همه زندگی است. توپی را در اختیار یک یا چند کودک بگذارید. آن ها شروع می کنند به پرتاب کردن، لگد زدن، تیم ساختن و مسابقه دادن و دیگر هیچ نمی خواهند. در دنیای بزرگسالان، بناها ، دستگاهها، تجهیزات و امکانات بسیار پرخرج و گرانقیمتی برای کاربردهای ورزشی ساخته شده اند. مردم ساعت ها وقت خود را صرف ورزش یا ورزش هایی می کنند که یا خود با آن ها درگیر هستند و یا دیگران را در آن حال تماشا می کنند. سرانجام، ورزش رفتار است و بنابراین دارای بعدی روان شناسی است، مهارت های روانی، اجزای اصلی و اثبات شده اجرای پیوسته در سطوح بالای رقابت بشمار می روند، این موضوع توسط ماهونی، گابریل و پرکنیز[3] (1987) نیز اظهار شد که ورزشکاران رقابتی سطح بالا در مقایسه با ورزشکاران سطح پایین، اعتماد بنفس بیشتر و قابلیت تمرکز  بیشتر قبل از مسابقه و اضطراب کمتر و التزام و تعهد بیشتر در زمینه برتری در ورزش دارند.

  1.1. بیان مسئله

  یکی از کاربردهای روانشناسی در ورزش، کمک به بهبود عملکردها، یادگیری و اجرای صحیح تر وآسان تر مهارت ها است که با استفاده از شیوه ها و تکنیک های مختلف از جمله تمرین ذهنی، حس اعتماد بنفس و خودسودمندی صورت می پذیرد (هاردی. لو[4]، 1384). تئوری خودسودمندی بندورا بیان می کند که وقتی مهارت های ضروری و محرک های کافی (انگیزش) موجود باشد، خودسودمندی، اجرای طبیعی را پیش بینی می کند (رمضانی خلیل آبادی، 1372) .به عبارت دیگر، تئوری خودسودمندی در حقیقت به قضاوت انسان ها از ظرفیت و توانشان در عمل تعبیر شده است و حاصل روند پیچیده ای از باورهای شخصی می باشد که متکی به منابع مختلف اطلاعات، توانایی همچون تجربیات گذشته، باورها ، ترغیب و تشویق کلامی و شرایط روانی و برانگیختگی می باشد (دبورا فلتز[5]، 1990).

  مهارت های روانی، اجزای اصلی و اثبات شده اجرای پیوسته در سطوح بالای رقابت بشمار می روند (صادقی، 1381). اغلب این کمبودهای روانی هستند که ورزشکاران نخبه را از اجرای بهینه در تمرین و مسابقه باز می دارند تا اشتباهات و کمبودهای فیزیکی (هکر[6]، 2000). به نظر لئون[7] (2002) مهم ترین عامل مؤثر در موفقیت یا عدم موفقیت ورزشکاران نخبه ویژگی های روانی آن ها ست (لنوس[8]، 2002).

  خودسودمندی مهارت درک نیست، آن چیزی است که من اعتقاد دارم می توانم بامهارت تحت شرایط خاص انجام دهم و در واقع به این معنی است که آنچه را که می گویم احتمالا انجام خواهم داد . افرادی که دارای حس کم برای انجام یک کار هستند در مقابل کسانی هستند که بر این باورند باید مشارکت مشتاقانه ای در انجام یک کار داشته باشند به خصوص هنگام مواجه با موانع. وینبرگ[9] (1981) پیشنهاد می کند که درجه خودسودمندی یک نفر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق ذهنی و احساسی بر اجرا تاثیر می گذارد. به طوری که هر چقدر اندازه خودسودمندی فرد بالا برود به همان اندازه عملکرد ورزشی او بهتر خواهد بود (اودورا کیسی[10]، 1995).

  علاوه   بر  خودسودمندی  ، میزان   خطرپذیری  و  عوامل  خطرز ا (استرس ، هیجان خواهی، افزایش  انگیزه)  در  عملکرد ورزشی افراد تأثیر گذارند (یوزکو، باکمن ووایت[11]، 2008). به گفته زاکرمن[12] (1994) خطر به عنوان بخشی از یک هدف تابع ارزیابی فرد از این وضعیت است از آنجا که بسیاری از رفتارهای پر خطر موجب آسیب دیدن و یا آسیب رساندن می باشد بستگی به انگیزه ها و پیامدهای رفتار خطر پذیری و تعبیر صحیح از خطر دارد.

  خطرپذیری به ماهیت فرد و نوع روابط با دیگران بستگی دارد، گاهی اوقات خطر پذیری می تواند منافع مثبتی برای افراد و جوامع آنها داشته باشد (هکر، 2005). گفته می شود خطرپذیری از ویژگی های ورزشکاران موفق است (اسچوبل و گالوان[13]، 2006).  گاهی اوقات خطرپذیری به علت بالا بردن سطح انگیختگی، خلاقیت  هنری، تشدید احساسات و ماجراجویی بروز می کند، درحقیقت افراد خطر می کنند تا به یک نتیجه مطلوب دست یابند (گالوان، 2007). برخی افراد اساساً خطرپذیر هستند و فعالیت های مخاطره آمیزی  انجام می دهند، گفته می شود که سن افراد مشخص کننده میزان خطرپذیری در آن ها است، هر چه سن افراد بالاتر می رود  تمایل به امنیت در آن ها بیشتر می شود و خطر گریزتر می شوند (جان، 2006 و آلیسون[14]، 2004).

   

   

  Abstract

  The aim of this study is to investigate the causal relationship between perceived self-efficacy, and psychological risks of implementing cuts.The research method cause - correlation and the field study by questionnaire was used for data collection.The research population consists of adult female swimmers (200) who were present  the state tournament in 1393.The sample consists of 200 adult female swimmers athletes at the 1393 National Championships, all of which have been selected.The tool used in this article is Eysenck Personality Inventory wich consists of 40 questions that investigates athletes mentally with 4 subscales (risky behavior, aggression, excitement seeking and anxiety).Its validity was confirmed by the faculty of physical education and swimming instructors. 852/0 reliability was determined.In this research firstly descriptive statics of mean and standard derivation are used to summarize and classify the data.The test will be used to test the structural equation.Results showed that there is a significant relationship between self-efficacy and the psychological risk.All aspects of self-efficacy psychological dimension in the model had a significant role.In conclusion we can say that the sense of self-efficacy and risk are significant estimators for the performance of the participants.

  Keywords: self-efficacy, risk, and performance

 • فهرست:

  عنوان                                                                                                                            صفحه

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه........................................................................................................................................................................... 3

  1.1. بیان مسئله........................................................................................................................................................... 4

  2.1. اهمیت تحقیق........................................................................................................................................................ 6

  3.1. اهداف تحقیق......................................................................................................................................................... 7

  1.3.1. هدف کلی........................................................................................................................................................... 7

  2.3.1. اهداف اختصاصی.............................................................................................................................................. 7

  4.1. سوال‌ها.................................................................................................................................................................. 8

  5.1. فرضیه‌ها................................................................................................................................................................ 8

  6.1. پیش فرض‌ها........................................................................................................................................................... 8

  7.1. تعاریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات................................................................................................................ 8

  8.1. محدودیت های تحقیق......................................................................................................................................... 10

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  1.2. زیربنای نظری....................................................................................................................................................... 12

  2.2. پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................... 12

  فصل سوم: روش تحقیق

  1.3. روش تحقیق........................................................................................................................................................... 54

  2.3. جامعه................................................................................................................................................................. 54

  3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری............................................................................................................................ 54

  4.3.  تعریف عملیاتی متغیرها.................................................................................................................................. 54

  5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها............................................................................................................................. 54

  6.3. جمع آوری داده ها............................................................................................................................................... 55

  1.6.3. ابزار اندازه گیری.............................................................................................................................................. 55

  7.3. روش های آماری.................................................................................................................................................... 55

  فصل چهارم: تحلیل داده‌های تحقیق

  1.4. یافته های توصیفی............................................................................................................................................. 58

  1.1.4. ویژگی های دموگرافیک................................................................................................................................... 58

  2.1.4. متغیرهای تحقیق.............................................................................................................................................. 59

  2.4. یافته های استنباطی......................................................................................................................................... 59

  1.2.4. آزمون فرضیه های صفر.................................................................................................................................. 59

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  بحث و نتیجه گیری.................................................................................................................................................... 70

  فهرست منابع و ماخذ

  پیوست‌ها..................................................................................................................................................................... 86

  منابع............................................................................................................................................................................ 91

  چکیده انگلیسی........................................................................................................................................................ 96

  منبع:

  اتکینسون، ریچار، سی و همکاران. ( 1377). زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه حسن رفیعی. جلد اول. ویرایش دوازدهم، انتشارات ارجمند.

   بهرامی، لیلا. (1383). تأثیر تصویرسازی ذهنی بر یادگیری و اجرای مهارت سنگ نوردی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

   تجاری ،فرشاد.(1378).ارتباط احساس خود سودمندی ،اضطراب رقابتی و اجرای کشتی گیران.المپیک،3و4، 102-89.

   تجاری، فرشاد ؛ قاسمی، حمید ؛ دیوکان، بهزاد و آذربایجانی ،محمد علی.(1389). بررسی ارتباط میان احساس خودسودمندی با تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی.جهش،5،62-57.

   حسنین، شهناز. (1382). بررسی تأثیر تمرین ذهنی بر یادگیری کاتا در خانم های کاراته کا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

   رمضانی خلیل آبادی ، غلامرضا ، بررسی انگیزه های افراد شرکت کننده در ورزشهای همگانی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم تهران 1372

   شریفی فر، فریده. 1379. بررسی ارتباط بین  انگیزش درونی، بیرونی، احساس خودسودمندی و اجرای کشتی گیران شرکت کننده در مسابقات بین المللی دهه مبارک فجر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

   شعبانیان، میترا. (1384). توصیف احساس خودسودمندی مربیان زن لیگ های ورزشی کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.  

   صادقی، سعید، محمدزاده، فریده. (1381). تأثیر تمرینات ذهنی و یادگیری مهارت های والیبال دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه کردستان، پنجمین همایش علمی تربیت بدنی دانشگاه چمران اهواز

   عبادیان، مهشاد. (1386) . ارتباط احساس خودسودمندی و توانایی تصویرسازی درونی و بیرونی و اجرای مهارت تنیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

   قطنیان ، سپیده . (1391)ارتباط احساس خودسودمندی و خطر پذیری و اجرای ورزشی.پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده تربیت بدنی واحد تهران مرکزی.

  گیل، دایان. (1383). پویایی روانشناختی در ورزش. ترجمۀ نورعلی خواجه وند. چاپ سوم. تهران: انتشارات کوثر.

   میگل، ریچاردای. (1380). یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربردها، ترجمه محمد کاظم واعظ موسوی، معصومه شجاعی. انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

   محمودی، ناهیدالملوک. (1389).بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری دانشجویان.جامعه شناس کاربردی، شماره 2، صص 56-35

   نوابی نژاد، شکوه. (1380). بررسی های مهارت های روانی ورزشکاران شرکت کننده در اردوهای تدارکاتی سومین دوره بازی های بانوان مسلمان، طرح پژوهشی، انتشارات حوزه معاونت ورزشی بانوان کشور.

   هاردی. لو، جونز. گراهام، گولد. دانیل. (1384). آمادگی روانی برای ورزشکاران حرفه ای، ترجمه منصور، سیاح، علی، باغبانیان، الهه، عرب عامری. انتشارات چکامه. تهران.

   یوسفی، زهرا. ( 1379). آموزش گام به گام تنیس روی میز. تهران. انتشارات مرسا.

  Alison E. Watson & Briony D. Pulford. (2004). Personality Differences in High Risk Sports Amateurs and Instructors. Perceptual and Motor Skills, No: 99, pp : 83-94

  Andrew M., Tracey J. (2003). Self-efficacy and Dissertation Performance Among Sport Students.

  Anthony P. Kontos.(2004). Perceived Risk, Risk Taking, Estimation of Ability and Injury Among Adolescent Sport Participants

  Alison E. Watson & Briony D. Pulford. (2004). Personality Differences in High Risk Sports Amateurs and Instructors. Perceptual and Motor Skills, No: 99, pp : 83-94..

  Amy Alberts · David Elkind · Stephen Ginsberg. (2007). The Personal Fable and Risk-Taking in Early Adolescence. Journal Youth Adolescence, No: 36, pp : 71–76.

  Beaucamp, M.R .Bray, R.S. and Albinson, J.G.(2002). Pre-competition I magery, Self-efficacy. And performance in collegiate Golfers. Journal of sport sciences, No: 20, pp : 697-705.

  Bandura, A. (1986). Social foundation of thought and action: A social cognitive theory. Engle wood cliffs, NJ: prentice-Hall.

  Brock Bourgase. (2010). Gifted salf-efficacy and athletics.

  Bandura, A. (1997 ). Self-efficacy toward unifying theory of behavioral change. Journal of Psychological Review, No: 84, pp : 191-215

  Bradley, G., & Wildman, K.. (2002) .Psychosocial predictors of emerging adults’ risk and reckless behaviors, Journal of Youth and Adolescence,No:  31, pp : 253-265

  Bill Treasurer, Berrett Koehler.(2009).Right Risk:10 Powerful Principles for Taking Giant Leaps with Your Life.

  Damondaran,A.(2000),Models of Risk and Return; www.stern.nyu.edu  adamoder/pdfil0s/ovhds/projsumm.pdf..

  Deborahl.feltz,understanding motivation in sport: A self_efficacy perspective,1990,93-103).

  David A. Yusko , Jennifer F. Buckman, Helene R. White. (2008). Risk for excessive alcohol use and drinking-related problems in college student athletes.

  Eleonora Gullone, Jacqueline Paul. (2000). A Validation Study of the Adolescent Risk-taking Questionnaire. Behaviour Change,Vol. 17, No. 3 2000 pp. 143–154.

  Eleonora Gullone, Susan Moore, Simon Moss and Candice Boyd. (2007). The Adolescent Risk-Taking Questionnaire: Development and Psychometric Evaluation. Journal of Adolescent Research, 15; 231.

  Emily C.E. Magar, Louise H. Phillips, Judith A. Hosie. (2007). Self-regulation and risk-taking. www.elsevier.com/locate/paid.

  Frank,M.A. (2001). Self-efficacy, The key to success in sport, self-efficacy and sports.

  Galvan, A., Hare, T., Parra, C., Penn, J., Voss, H., Glover, G., et al. (2006). Earlier development of the accumbens relative to orbitofrontal cortex might underlie risk-taking behavior in adolescents. Journal of Neuroscience, 26, 6885–6892

  Galvan, A., Hare, T., Voss, H., Glover, G., & Casey, B. J. (2007). Risk-taking and the adolescent brain: Who is at risk? Journal of Developmental Science, 10, 8–14.

  Hacker, C. (2000). Football: introduction to psychology skill. Journal of Research in Personality and Individual Difference, No:45, pp : 75-81.

  Heslin, P.A., & Klehe, U.C. (2006).  How self- efficacy affects performance and well-being. In S. G. Rogelberg (Ed.), Encyclopedia of Industrial/Organizational Psychology. Vol: 2, pp: 705-708).

  Irwin, C. E., & Millstein S. G. (1991). Correlates and predictors of risk-taking behavior during adolescence. In L. P. Lipsitt & L. L. Mitnick (Ed.). Self-regulatory behavior and risk taking: Causes and consequences (pp. . 3-39). New Jersey: Ab1ex Publishing

  Jenifer Cartland & Holly S. Ruch-Ross. (2008). Witnessing violence and risk taking by adolescents: Rural and urban comparisons. Journal of Rural Community Psychology,Volume E10 (2)..

  John D. Hewitt, Robert M. Regoli, Christopher A. Kierkus.(2006). Adolescent Risk-Taking as a Justification for Paternalistic Legal Policy. Journal of  justice policy., Volume 3 – No. 2. pp: 108-119.

  Judy Peel ,  Karla Henderson. (2005). The exploration of physical self-efficacy and youth sport program for adolescent girls.

  John D. Hewitt, Robert M. Regoli, Christopher A. Kierkus.(2006). Adolescent Risk-Taking as a Justification for Paternalistic Legal Policy. Justice policy journal, Volume 3 – No. 2.

  Jason Chein, Dustin Albert, Lia O’Brien, Kaitlyn Uckert and Laurence Steinberg. (2010). Peers increase adolescent risk taking by enhancing activity in the brain’s reward circuitry. Journal of Developmental Science, pp F1–F10.

  John Tsanadis. (2005). Neuropsychological correlates of risk-taking behavior in an undergraduate population. Ohio University Counseling and Psychological Services-593-1616.

  Kendy Kuczka , Darren Treasure.(2005). Self-handicapping in competitive sport: influence of the motivational climate, self-efficacy, and perceived importance.

  Keren ,M. & Hasida,B., (2007), Risk–taking among adolescents: Association with social and affective actors. Journal of adolescent ce, pp : 1-14

  Leunes, J. Nation, J. (2002). Sport Psychology-Anintrodection. Chicago, IL: Nelson-Hall Publishers

  Laura Duberstein, Scott Boggess, Laura Porter, and Sean Williams. (2000). Teen Risk-taking: a Statistical Portrait. Available on the Urban Institute Web site or by calling the Urban Institute Office of Public Affairs at (202) 261-5709.

  Laurence Steinberg. (2007). Risk Taking in Adolescence. Journal of psychological science, Volume 16- Number 2.

  Laurence Steinberg. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. Available online at www.sciencedirect.com. Developmental Review . pp : 78–106.

  Mark de la Hey. (2009). Risk-taking teens show surprisingly mature brain structure. Journal of Developmental Science,15,  pp: 37–51

  Mark de la Hey. (2009). Risk-taking teens show surprisingly mature brain structure.

  Markus Raab and  Joseph G. Johnson. (2004). Individual Differences of Action. Orientation for Risk- Taking in Sports. The American Alliance for Health, Physical Education ,Vol. 75, No. 3, pp. 326–33.

  Margareta Bohlin, Emma Sorbring, Soly Erlandsson. (2008). Voices on risk-taking.

  Marion Kostanski , Madeline Wishart. (2003). Self-Esteem, Depression and Risk-Taking Behaviour in Adolescent Girls.

  Margo Gardner, Laurence Steinberg. (2005). Peer Influence on Risk Taking, Risk Preference, and Risky Decision Making in Adolescence and Adulthood: An Experimental Study. Developmental Psychology  by the American Psychological Association,Vol. 41, No. 4, pp :625–635.

  Nigel Nicholson, Mark Fenton-O’Creevy, Emma Soane, Paul Willman. (2000). Risk Propensity and Personality.

  Onur Ozmen. (2006). Predictors of risk-taking behaviors among Turkish adolescente.

  Pajares, F. (1996). Self-efficacy Beliefs in Academic Settings.66(4), pp :543-578.

  Robinson,D. (2000). Coaching tip : self-efficacy the keyto to client confidence graduate works in social physiology, vol: 12, p 124.

  Rosenblitt, J.C. , Soler, H. , Johnson, S.E. , Quadagno, D.M. (2001). Sensation seeking and hormones in men and women: Exploring the link. Journal of Hormones and behaviore, No: 40, pp : 396-402

  Schwebel, D. C., Severson, J., Ball, K. K., & Rizzo, M. (2006). Individual difference factors in risky driving: The roles of anger/hostility, conscientiousness, and sensation-seeking. Journal of Accident Analysis and Pre- vention, 38, 801–810..

  Sandra E. Short, Jennifer Reuter, Jerel Brandt.(2004). The relationships Among Three Components of Perceived Risk of Injury, Previous Injuries and Gender in Contact Sport Athletes.

  Susan Moore , Eleonore Gullone. (  2003 ).Predicting adolescent risk behavior using a personalized cost-benefit analysis.

  Sandra E. Short, Jennifer Reuter, Jerel Brandt.(2004). The relationships Among Three Components of Perceived Risk of Injury, Previous Injuries and Gender in Contact Sport Athletes.

  Sharififar, F., and Tojari, F. (2007). The relationship between self-efficacy, sport motivation in American wrestlers in comparison with Iranian wrestlers. 1st international Islamic word science & sport conference  Abstracts, 15, 29.

  The odorakisy : effects of self_efficacy ,satisfaction and personal goals on swimming performance , sport psychologist (champaign,j11),9(3)sept 1995,245-253

  Vian Berg. (1981). The influence of goels, commitment, Self-efficacy and self-satisfaction motor performance, Journal of applied sport psychology (West-Lafayette),&(2) sept. pp :111-182.

  X.T. Wang, Daniel J. Kruger & Andreas Wilke. (2009). Life history variables 


موضوع پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, نمونه پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, جستجوی پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, فایل Word پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, دانلود پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, فایل PDF پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, تحقیق در مورد پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, مقاله در مورد پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, پروژه در مورد پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, پروپوزال در مورد پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, تز دکترا در مورد پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, پروژه درباره پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران, رساله دکترا در مورد پایان نامه ارتباط علّی بین احساس خود سودمندی، خطر پذیری روانی و اجرای شناگران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش: مدیریت ورزشی چکیده هدف از این تحقیق بررسی ارتباط علّی بین احساس خودسودمندی، خطرپذیری روانی و اجرای شناگران است. روش این تحقیق علّی - همبستگی بوده و از روش میدانی به وسیله ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه بازیکنان بزرگسال شناگران زن (200 نفر) ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی بودند و تعداد آنها 87 نفر بود. نسبت میزان دور کمر به دور باسن(WHR)، شاخص توده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر بود.ازطرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی استفاده شده است.نمونه آماری258 نفر از دانش آموزان پسر پایه ی اول دوره ی متوسطه شهر اسلام آباد غرب در سال تحصیلی94-93 می باشد که بصورت خوشه ای چند مرحله ای ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ایمی باشد.روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنججمهوری اسلامی ایران می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 200 نفر شطرنجباز (100نفر شطرنجباز حرفه ای و 100نفر ...

پایان­نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ تربیت­بدنی و علوم ورزشی- گرایش رفتار حرکتی مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت هدف از این تحقیق مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس شبانه روزی شهرستان مرودشت بود. بدین منظور تعداد 324 نفر از دانش­آموزان این مدارس در ...

پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی چکیده افسردگی واژه­ای شناخته شده اما مسأله­ای چالش برانگیز در عرصه­ی بهداشت روانی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری بر احساس تنهایی و خود کارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بوده است روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون دو گروهی آزمایش و کنترل بود. جامعه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن با نورمهای استاندارد جهانی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی بودند و تعداد آنها 87 نفر بود. نسبت میزان دور کمر به دور باسن(WHR)، شاخص توده ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش پرستاری بهداشت جامعه چکیده مقدمه: ورزش نکردن و روشهای مقابله با استرس غیر موثر در بین دانشجویان پرستاری شایع است که پیامدهای منفی در سلامتی را به دنبال دارد از آنجا که این دانشجویان در آینده به عنوان ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به مددجویان به عنوان الگوهای نقشی برای آنها می باشند اهمیت مطالعه را روی آنها بیشتر میکند. هدف:هدف ...

جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (M.A.) گرايش: مديريّت آموزشي پاييز 1392 چکيده هدف اصلي انجام اين پژوهش، تعيين رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آ

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی(گرایش فیزیولوژی ورزش) چکیده هدف این تحقیق تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی­جسمانی با BMI و WHR، کیفیت­زندگی و میزان اضطراب دانش­آموزان دختر 12 تا 14ساله شهرستان لاهیجان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش میدانی انجام شده است. به همین منظور 300 نفر از دانش­­آموزان دختر دوره­ی اول متوسطه ...

ثبت سفارش