پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه)

word 1 MB 31695 132
مشخص نشده کارشناسی ارشد تربیت بدنی و ورزش
قیمت قبل:۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –  مدیریت ورزشی

   

  چکیده:

  این تحقیق باهدف بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی،گرایش، انگیزه­ ها وموانع شرکت مردم شهرکرمانشاه به ورزش شهروندی و بررسی رشته­های ورزشی موردعلاقه آنها انجام شد. به این منظور روش تحقیق توصیفی-پیمایشی استفاده شد و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید که روائی آن توسط چند تن از اساتید صاحب نظر و پایائی آن از روش آلفای کرونباخ (آلفا= ./95) تائید گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان شهر کرمانشاه می باشند. در پژوهش حاضر از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه ای چندمرحله­ای استفاده شده است که شهر کرمانشاه را به 6 منطقه تقسیم نموده­ایم و سپس در هر منطقه 75 و در مجموع 450 پرسشنامه دربین افراد16 تا60سال توزیع نمودیم و در در پایان از داده های 420 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. پرسشنامه مشتمل بر52 سؤال رتبه بندی شده درزمینه بررسی ویژگی­های جمعیت­شناختی و گرایش مردم به ورزش وموانع شرکت آنان در ورزش و انگیزه­های انان برای شرکت در ورزش شهروندی و همگانی می­باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از دو نرم افزار SPSS و LISREL از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه­های آماری نظیر  فراوانی، درصد، به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد و در سطح استنباطی، از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه، از روش مدل معادلات ساختاری برای رد یا تأیید فرضیات تحقیق، و برای بررسی میزان تبیین متغیرها توسط هر یک از سوالات مرتبط در پرسشنامه از تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان داد که جنسیت افراد وسن آنها ووضعیت تأهل ومقطع تحصیلی  ومیزان سواد ودرآمدخانوار وهزینه­های خانواده وهزینه­های ماهیانه ورزش با میزان مشارکت آنها درفعالیت­های ورزشی تفاوت معنادار وجود دارد و مهمترین انگیزه مردم از ورزش کردن حفظ سلامتی می باشد و حدود 25 درصد مشغله زیاد و نداشتن وقت کافی را مانع اصلی در انجام و ادامه ورزش به صورت مستمر می­دانستند و 84 نفر نیز وجود هزینه بالای روزمرگی و مشکلات عمده مالی و 62 نفر نیز در دسترس نبودن و کمبود برخی لوازم و وسایل ورزشی را به عنوان موانع اساسی و عمده برای انجام فعالیت های ورزشی می­دانستند. ورزش فوتبال نیز بنا به دلایلی همچون پوشش کامل رسانه ها و هیجان بالای آن پرطرفدارترین ورزش و و سپس پیاده روی، بدنسازی و کوهنوردی و ورزش صبحگاهی در رتبه­های بعدی بوده­اند.

   واژه­های کلیدی:ورزش همگانی،انگیزه­ها،موانع،رشته­ های ورزشی

  -1مقدمه

  به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و موجب می شود، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی و روانی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد (معدن کن,69). بیش از 2000 سال قبل بقراط، پزشک یونانی در مورد نیاز انسان به فعالیت‌های حرکتی مستمر، اعلام داشت که فعالیت‌های بدنی برای سلامتی ضروری است و ارگان‌های بدن انسان در صورت داشتن تمرینات بدنی معتدل و مستمر، سلامتی خود را حفظ نموده، قوی شده، سرعت عمرشان کاهش پیدا کرده و عمرشان طولانی می‌گردد و چنانچه فعالیت حرکتی از زندگی روزمرهشان دور شود، دستگاه‌های بدن او تنبل و آماده پذیرش بیماری‌های گوناگون گردیده و سرعت رشد آنها کاهش و سرعت عمرشان افزایش یافته و پیری در انسان تسریع می‌شود (قره، 1383). نوع زندگی در قرن حاضرماشینی است پیشرفت های تکنولوژیکی امروزی در عین حال که رفاه و آسایش را برای بشر به ارمغان آورده است اما با کاهش حرکت و فعالیتهای بدنی، شیوه های نوینی را بر زندگی انسان ها حاکم کرده و آثار زیانبار ناشی از فقر وکاهش حرکت، زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات و ناراحتی­های جسمانی و روانی گردیده است. بدون تردید امروزه ورزش و تربیت بدنی به پدیده جهانی تبدیل شده است و در سال­های آغازین قرن بیستم به عنوان یک هنر و البته در راستای ایجاد جامعه سالم مورد توجه بوده است (دبورا، وست، چارلز و بوچر،1375). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع محسوب می­شود و به طور چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته است.از آثار مثبت این پدیده می­توان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه­های درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان اشاره کرد. مقوله ورزش و تربیت بدنی می­تواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد.علاوه بر این در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهواره ها لقب گرفته است، پدیده ورزش می­تواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتأ ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته شود(به نقل ازحمایت طلب1388). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیتهای ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه برخی از آسیب های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی و به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار می­آید (ایازی، 1389). ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبه­های گوناگونی قابل بررسی است.یکی از مهمترین جنبه­های آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی است. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروه­های اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه­گذاری شد. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می­شود، یکی از زیرشاخص­های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می­گردد.همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه­های درمانی و بهداشتی می­شود و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا می­برد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک می­کند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان می تواندنقش مهمی را برعهده بگیرد. ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت بررسی گرایش شهروندان مهم است تا برنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود (معین الدینی 1391). تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از حوزه­های معارف بشری است (جوادی پور وسمیع نیا،1392)  و ورزش همگانی یکی از شاخه­های آن محسوب می­شود که در تأمین سلامت و بهداشت تن و روان انسان­ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است (رضوی، 1381)  اکثر روان شناسان معتقدند که تنها یک علت یا انگیزه سبب بروز رفتار نیست، بلکه عوامل مختلفی باعث گرایش یا عدم گرایش افراد به امر ورزش می شوند (شفیعی، 1373).از طرفی گرایش افراد به هر موضوعی چند بعدی است بنابراین گرایش به موضوعات باید از از زوایای مختلف ارزیابی شودتا بتوان با تقسیم نمره مرکب به نمرات کوچکتر سهم هر بعد یا هربخش از گرایش را اندازه گیری و اعتبار آن را محاسبه کرد. شناخت خصوصیات و موقعیت افراد و آگاهی ازگرایش­های افراد به فعالیت­های حرکتی و ورزشی نقش مهمی درتصمیم گیری های تربیتی وآموزشی و بهداشتی داردو می تواند دست اندرکاران ومتولیان ورزش رادرفراهم کردن امکانات متناسب باتمایلات وتوانایی­ها ونیازهای جسمی و روانی افراد به منظورایجاد زمینه­های لازم برای توسعه وگسترش فعالیت­های حرکتی و ورزشی وبرنامه ریزی واقع بینانه واصولی کمک کند.

      1-2 بیان مسئله:

   نوع زندگی در قرن حاضرماشینی است.پیشرفت تکنولوژی وتأثیر آن در پهنه زندگی انسان­ها، بشر را بافقرحرکتی روبه                                                                        رو ساخته است (معتمدین، 1383). ازآنجایی که حرکت، زندگی و پویایی بشر است و عدم حرکت یا همان فقر حرکتی در هر       سنی با عوارض جانبی چون چاقی، ضعف عضلات، بیماری­های دستگاه گردش خون، تنفس و اختلالات روانی همراه است، بنابراین می­توان گفت حرکت جزء جدانشدنی زندگی انسان­هاست (معتمدین وهمکاران،1388). کاهش تحرک و فعالیت بدنی در زندگی روزمره که به واسطه توسعه و گسترش امکانات و وسایل رفاهی و شیوه­های نوین زندگی به وجود می­آید ضرورت پرداختن به ورزش و تربیت بدنی را بیش از پیش ایجاب می­کند و انجام مستمر و منظم حرکات بدنی در این راستا، امری لازم و حیاتی به نظر می رسد (کاشف، 1379). عمده ترین وسیله ی تربیت همگانی درجامعه معاصر درکشورهای پیشرفته ورزش است (شعبانی وهمکاران،1390). امروزه تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیربنایی برای تمام کشورها و جوامع محسوب می شود و به طور چشمگیر و فزاینده مورد توجه همگان قرار گرفته است.از آثار مثبت این پدیده می­توان به تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی، کاهش هزینه­های درمانی و افزایش میزان تولید و بهره وری شهروندان اشاره کرد. مقوله ورزش و تربیت بدنی می­تواند به عنوان یک وسیله تفریح و گذران اوقات فراغت و ابزار مؤثر برای جلوگیری از انواع انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد به سیگار و مواد مخدر باشد. علاوه بر این در دنیای معاصر که عصر هجوم ماهواره­ها لقب گرفته است، پدیده ورزش می­تواند به عنوان ابزاری سالم و نسبتا ارزان برای مقابله با انواع تهاجمات فرهنگی به کار گرفته شود(حمایت طلب،1388).اساساً توسعه ورزش در ارتباط با افزایش مشارکت و ترویج فرصت‌ها و مزایای حضور در فعالیت‌های ورزشی است. مشارکت در ورزش و فعالیت‌های بدنی دامنه گسترده‌ای از مفاهیم از قبیل حضور کودکان در بازی، مشارکت دادن زنان در ورزش، حضور جوانان در ورزش‌هایی که قانونمند بوده، و نهایتاً توسعه ورزش همگانی، حرفه‌ای و قهرمانی را به هم مرتبط می‌کند (کالیوپی، شیلبوری و کریستین، 2008).با وجود این همه اسناد و مدارک در خصوص ارزش و جایگاه ورزش و تربیت بدنی در توسعه سلامتی و تندرستی متأسفانه در کشور ما هنوز اهمیت و ضرورت ورزش در بین اقشار مختلف جامعه شناخته شده نیست و آن طور که باید و شاید به ارزش و جایگاه ورزش در سلامتی و تندرستی افراد جامعه پرداخته نشده است.عدم تحرک جسمانی یعنی محروم شدن از سلامتی و بهداشت جسمانی، روحی، روانی، شادابی و کارایی که یقینأ صدمات جبران ناپذیری بر کل اجتماع به دنبال خواهد داشت(حمایت طلب،1388). بر اساس نظر متخصصان امور اجتماعی و جامعه شناسان، علل عدم رشد، توسعه و ترویج هر مقوله در یک جامعه را می­توان از ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و...بررسی کرد. ورزش به عنوان یکی از فعالیت­های فراغتی از نوع فعال، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت جسمی وروحی انسان­ها دارد. داشتن زندگی سالم مستلزم تحرک و فعالیت­های ورزشی است.این موضوع بارها در پژوهش­های مختلف بیان شده است. آگاهی افراد از تاثیرات مطلوب فعالیت­های ورزشی بر دستگاه­های مختلف بدن، موجب شده تا گرایش به این امر روز به روز افزایش یابد (صفانیا،1380). تاکید مردم ازفعالیت­های رقابتی به سمت ورزش­های آزاد تغییر کرده است، این رویکرد در کشورهای دیگر نیز دیده می شود (غفوری و همکاران،1383). تحقیقات انجام شده در قاره اروپانشان می­دهد که رویکرد اصلی انها گسترش ورزش همگانی است (مظفری وهمکار،1384) نتایج رساله دکتری غفوری نیزبه افزایش سرمایه گذاری در ورزش همگانی ایران تاکید دارد (غفوری، 1382) چون این مسئله بر سلامت افراد بیشتری از جامعه تاثیر می­گذارد و سرمایه گذاری دولت، موجب بهبود چند برابری سلامت و بهداشت در جامعه می­شود (غفوری و همکاران، 1382). اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیت­های ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه برخی از آسیب­های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار می­آید (ایازی، 1389).

  ورزش، این پدیده سازمان یافته اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 طی این دوران، ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به خود گرفته و از جنبه­های گوناگونی قابل بررسی است. یکی از مهمترین جنبه­های آن، همگانی بودن آن یا به تعبیری ورزش همگانی است. ورزش همگانی با هدف افزایش مشارکت تمام گروه­های اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورزش قهرمانی ، ورزش رقابتی، تفریحات سالم و ورزش تفریحی پایه گذاری شد. امروزه ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می­شود، یکی از زیرشاخص­های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می­گردد. همچنین به واسطه افزایش سلامت و نشاط در جامعه سبب کاهش هزینه­های درمانی و بهداشتی می شود و بهره وری نیروی کار جامعه را بالا می­برد و از این راه به توسعه همه جانبه آن جامعه کمک می­کند. ورزش همگانی باوجودسادگی حرکات درزمینه سلامت شهروندان می­تواند نقش مهمی را برعهده بگیرد.ازطرف دیگراین نوع ورزش رایگان است و نیازبه سرمایه آنچنانی شهروندان ندارد. به همین علت بررسی گرایش شهروندان مهم است تابرنامه ریزی صحیح دراین زمینه انجام شود (معین الدینی 1391). گذشته از این، ورزش همگانی در یک جامعه کارکردهای مطلوبی چون افزایش همدلی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهای اجتماعی، کمک به فرآیند جامعه­ پذیری افراد نیز دارد. یکی از جنبه­های مهم و کارکردی ورزش همگانی، پیرامون ورزش قهرمانی است(مول و همکاران 1992). در تحقیقی به اثر ورزش همگانی بر ورزش قهرمانی پرداختند. آنها در مدل معروف اوقات فراغت خود، ورزش همگانی را پایه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه­ای دانسته­اند. در پژوهش دیگری آزمودنی­ها بر نقش ورزش همگانی و توسعه آن در پیشرفت ورزش قهرمانی تأکید کرده و آن را پشتوانه ورزش حرفه ای و قهرمانی قلمداد کردند (رانسون,2002). 

  ABSTRACT

  This study aimed to investigate check property characteristics, attitudes, motivation to exercise citizenship, and check constraints Kermanshah city popular sport disciplines of interest was performed. In this descriptive-survey method was used and Required data were collected through a questionnaire Its validity and reliability by several experts from Cronbach's alpha (alpha = ./95) was confirmed The research population are all citizens of the city of Kermanshah. In this study the method of stratified random sampling was used Chndmrhlh¬Ay Kermanshah city is divided into 6 areas Nmvdh¬Aym And then in the 75 and the 450 questionnaires distributed among people 16 to 60 years And at the end of the data of 420 questionnaires were used for analysis. The questionnaire consists of 52 items rated by considering the characteristics and trends Jmyt¬Shnakhty people to exercise their motives and constraints of their participation in sport and exercise of citizenship and public participation in lifelong. In the present study, using both SPSS and LISREL of both descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. In the descriptive statistics using Mshkhsh¬Hay such as frequency, percentage, the charting and data analysis was And inferential statistics, Cronbach's alpha for test reliability, Of structural equation modeling to confirm or reject hypotheses, and to evaluate the explanatory variables associated with each of the questions in the questionnaire used confirmatory factor analysis. The results showed that the gender, age, marital status sectional study them Vdramdkhanvar Vhzynh¬Hay family literacy rate monthly cost-sport athlete there are significant differences in the extent of their participation Drfalyt¬Hay Motivation is the most important public health and exercise 25% busy and not enough time to do the main obstacle to exercise continuous My¬Danstnd My¬Danstnd and 84 there is also the cost of routine The main problems of inaccessibility and lack of financial and 62 also sports some accessories as major barriers to physical activity My¬Danstnd. Football is also a variety of reasons, such as media coverage and excitement of the most popular sports and hiking, climbing and sports fitness and next morning Rtbh¬Hay Bvdh¬And.

  Keywords: Sport, motivation, obstacles, sport, disciplines

 • فهرست:

  مقدمه............................................................................................................................................................................2

  1-2 بیان مسأله.......................................................................................................................................................................3

  1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق...............................................................................................................................................7

  1-4 اهداف تحقیق................................................................................................................................................................9

     1-4-1 هدف اصلی............................................................................................................................................................9

     1-4-2 اهداف فرعی..........................................................................................................................................................9

  1-5)سؤال های تحقیق.........................................................................................................................................................10

     1-5-1 سؤال اصلی...........................................................................................................................................................10

    1-5-2 سؤال های فرعی....................................................................................................................................................10

  1-6 محدوده پژوهش..........................................................................................................................................................10

      1-6- 1 محدوده­ی مکانی................................................................................................................................................10

     1-6-2 محدوده­ی زمانی...................................................................................................................................................11

  2-6 محدودیت­های تحقیق..................................................................................................................................................11

  1-7  تعریف واژه ها واصطلاحات........................................................................................................................................11

      1-7-1 ورزش.................................................................................................................................................................11

      1-7-2 ورزش همگانی....................................................................................................................................................11

     1-7-3 گرایش.................................................................................................................................................................11

  فصل 2:مبانی نظری وپیشینه تحقیق

  1-2 مقدمه...........................................................................................................................................................................13

  2-2 استان کرمانشاه.............................................................................................................................................................13

  2-3 ورزش.........................................................................................................................................................................13

  2-4 فعالیت های ورزشی.....................................................................................................................................................13

  2-5 ورزش از دیدگاه اندیشمندان........................................................................................................................................14

      1-5-2 ابن سینا................................................................................................................................................................14

      2-5-2 خواجه نصیرالدین طوسی.....................................................................................................................................14

      2-5-3 ابن خلدون...........................................................................................................................................................14

     2-5-4 شجاع...................................................................................................................................................................15

     2-5-5 افلاطون................................................................................................................................................................15

     2-5-6 آندرهکرسون.......................................................................................................................................................15

  2-6 دلایل اهمیت ورزش....................................................................................................................................................16

  2-7 گرایش........................................................................................................................................................................16

  2-8 عوامل مؤثربرگرایش مردم به ورزش.............................................................................................................................18

  2-9 ورزش همگانی............................................................................................................................................................20

  2-10 شاخص سنجش ورزش همگانی.................................................................................................................................20

        2-10-1 تعداد شرکت کنندگان در ورزش همگانی.......................................................................................................20

       2-10-2 سطح سلامتی جامعه..........................................................................................................................................20

  2-11 ورزش همگانی وطبقه بندی آن..................................................................................................................................21

      2-11-1 ورزش آموزشی.................................................................................................................................................21

      2-11-2 ورزش غیر رسمی..............................................................................................................................................21

      2-11-3 ورزش درون بخشی...........................................................................................................................................21

      2-11-4 ورزش برون بخشی............................................................................................................................................22

      2-11-5 ورزش باشگاهی................................................................................................................................................22

  2-12 ورزش های بومی،محلی و سنتی.................................................................................................................................22

      2-12-1 ورزش بومی......................................................................................................................................................22

      2-12-2 ورزش های محلی.............................................................................................................................................23

  2-13 ورزش های همگانی در جهان....................................................................................................................................23

  2-14 سیر تکاملی ورزش های همگانی در جهان..................................................................................................................24

  2-15 ورزش همگانی در ایران.............................................................................................................................................25

  2-16 فدراسیون ورزش های همگانی...................................................................................................................................28

  2-17 جایگاه فدراسیون ورزش های همگانی.......................................................................................................................29

  2-18 شورای سازمان تربیت بدنی........................................................................................................................................30

  2-19 اعضای شورای ورزش همگانی..................................................................................................................................31

  2-20 اعضای شورای ورزش همگانی استان.........................................................................................................................32

  2-21 اعضای شورای ورزش همگانی شهرستان....................................................................................................................33

  2-22 تشکیلات وساختار فدراسیون ورزش همگانی.............................................................................................................33

  2-23 شرح وظایف فدراسیون ورزش همگانی.....................................................................................................................34

  2-24 فعالیت های ورزشی برای مقاطع سنی مختلف.............................................................................................................36

  2-25 انجمن ها وکمیته های فدراسیون ورزش همگانی........................................................................................................36

  2-26 شرح وظایف انجمن های ورزشی...............................................................................................................................36

  2-27 انجمن ورزش های بومی و محلی و روستایی وعشایری فدراسیون ورزش همگانی.......................................................37

  2-28 انجمن ورزش آمادگی جسمانی قدراسیون ورزش های همگانی..................................................................................38

  2-29 انجمن ورزش های طبیعی فدراسیون ورزش همگانی...................................................................................................39

  2-30 انجمن ورزش صبحگاهی فدراسیون ورزش همگانی...................................................................................................39

  2-31 انجمن ورزشی بازیها و تفریحات فدراسیون ورزش همگانی........................................................................................40

  2-32 انجمن ورزش بزرگسالان فدراسیون ورزش همگانی...................................................................................................40

  2-33 انجمن اسکیت فدراسیون ورزش همگانی...................................................................................................................41

  2-34 انجمن ورزشی کبدی فدراسیون ورزش همگانی.........................................................................................................42

  2-35 انجمن ورزشی یوگا فدراسیون ورزش همگانی...........................................................................................................42

  2-36 انجمن ورزشی کارمندان دولت فدراسیون ورزش همگانی..........................................................................................43

  2-37 انجمن ورزشی بیماران پیوند اعضا فدراسیون ورزش همگانی......................................................................................43

  2-38 اهداف ورزش های همگانی.......................................................................................................................................44

  2-39 دستاوردهای ورزش و فعالیت بدنی.............................................................................................................................46

  2-40 مروری بر تحقیقات داخلی.........................................................................................................................................51

  2-41 تحقیقات خارجی.......................................................................................................................................................55

  فصل 3:روش شناسی تحقیق

  1-3 مقدمه...........................................................................................................................................................................59

  2-3 روش تحقیق.................................................................................................................................................................59

  3-3 جامعه آماری................................................................................................................................................................60

  3-4 نمونه آماری.................................................................................................................................................................60

  3-5 روش های جمع آماری داده ها واطلاعات.....................................................................................................................60

     3-5-1 مطالعات کتابخانه ای.............................................................................................................................................60

     3-5- 2 پرسشنامه.............................................................................................................................................................61

  3-6 پایایی وروایی..............................................................................................................................................................61

      3-6-1 بررسی پایایی ابزار تحقیق.....................................................................................................................................61

      3-6-2 روایی پرسشنامه...................................................................................................................................................62

  3-7 روش های آماری مورداستفاده......................................................................................................................................62

      3-7-1 تجزیه وتحلیل عامل تأییدی..................................................................................................................................63

     3-7- 2آ زمون تی نمونه مستقل ANOV..........................................................................................................................63

     3 -7-3 جمع بندی...........................................................................................................................................................63

  فصل 4:یافته های تحقیق

  4-1 مقدمه...........................................................................................................................................................................65

  4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی...............................................................................................................................65

  4-3 بررسی پایایی ابزار تحقیق.............................................................................................................................................77

  4-4 تحلیل عاملی تأییدی.....................................................................................................................................................78

  4-5 بررسی نرمال بودن فرضیه­ها..........................................................................................................................................81

  4-6 بررسی فرضیات تحقیق.................................................................................................................................................80

  4-21 جدول آماری جنسیت................................................................................................................................................81

  4-22 آزمون نمونه های مستقل جنسیت................................................................................................................................81

  4-23  آزمون ANOVA سن............................................................................................................................................84

  4-24  آزمون فراوانی سن....................................................................................................................................................84

  4-25 جدول فراوانی وضعیت تأهل......................................................................................................................................86

  4-26  نمونه های مستقل وضعیت تأهل.................................................................................................................................86

  4-27  آزمون ANOVAتحصیلات...................................................................................................................................87

  4-28 آزمون فراوانی تحصیلات...........................................................................................................................................87

  4-29  آزمون ANOVAدرآمد........................................................................................................................................88

  4-30  آزمون فراوانی درآمد................................................................................................................................................89

  4-31  آزمون ANOVAهزینه کل....................................................................................................................................90

  4-32  آزمون فراوانی  هزینه................................................................................................................................................90

  4-33  آزمون ANOVAهزینه ورزش...............................................................................................................................91

  4-34  آزمون فراوانی هزینه ورزش......................................................................................................................................91

  فصل 5:بحث و نتیجه گیری

  5-1 مقدمه...........................................................................................................................................................................95

  5-2 نتایج مربوط به فرضیات تحقیق.....................................................................................................................................95

  5-3 بحث............................................................................................................................................................................96

  5-4 پیشنهادات وراهکارها برای حضور بیشتر در ورزش همگانی..........................................................................................97

  5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی......................................................................................................................................98

  منابع و مأخذ...........

  منبع:

   

  احمدزاده، ا. (1381). تجزیه وتحلیل و رابطه­ی وضعیت اجتماعی-اقتصادی ورزشکاران مرد بالای 20 سال شهرستان زنجان در رشته­های منتخب ورزشی با عملکرد آنها.پایان نامه­ی کارشناسی ارشد،مرکز آموزشی مدیریت دولتی زنجان.

   

  اتقیا، ن. (1383). الگوسازی ملّی برای ورزشهای همگانی بانوان ایران. اولین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه­های حاشیه دریای خزر.

   

  ایازی، س. (1389). چکیده مقالات برگزیده دومین همایش ملی توسعه ورزش شهروندی، تهران، معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران.

   

  آفرینش خاکی، آ.(1382). مربیان و ورزشکاران، رساله دکتری، دانشگاه آزاداسلامی، تهران.

  آقاجانی، ن ونادری نژاد، پ. (1390). بررسی نقش وسایل ارتباط جمعی(نشریات رادیو و تلوزیون) در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی. فصلنامه فرهنگ و ارتباطات،سال اول،ش1.

  آوست، د.آبوچر، چ وآزاد، ا. (1375). مبانی تربیت بدنی و ورزش،انتشارات کمیته­ی ملی المپیک،سال75.

  آندرف، و وفرانسوئیس،ژ. (2000). اقتصاد ورزش. ترجمه ی الهوروی جزایری(1380)،تهران:سازمان تربیت بدنی.

  آذرین, ب. (1385). بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور,رساله دکتری, دانشگاه تهران.

  پارسامهر، م و زارع شاه آبادی، ا. (1387). بررسی نقش فواید ادراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعالیت های بدنی(مطالعه ی موردی:بانوان شهر یزد)،مجله ی علمی-پژوهشی المپیک،شماره ی41.

  .جوادی پور، م. (1390). برنامه ی راهبردی فدراسیون ورزش های همگانی:طرح پژوهشی.وزارت ورزش و جوانان.فدراسیون ورزش های همگانی.

  جوادی پور،م. و سمیع نیا، م. (1391). تبیین موقعیت راهبردی و ارائه­ی استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران.پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی.3(5).28-15.

  چان، ال و همکاران. (2003). توسعه ی ورزش.نقل ازفریبا عسکری(1380).رساله ی دکتری تخصصی(PH.D).مدیریت و برنامه ریزی ورزشی،دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تهران.

  حمایت طلب، ر. (1388). بررسی علل عدم رشد و توسعه­ی ورزش همگانی از دیدگاه دانش­آموزان مقطع متوسطه سازمان آموزش و پرورش شهرستان­های استان تهران.

  خسروی، م. (1377). پایان نامه­ی کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی.

  خسروی زاده، ا. (1387). مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری سلامی ایران. رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

  دستغیب، ف. (1378). موانع اجتماعی-فرهنگی توسعه ورزشی بانوان. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی،دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران.

  رضوی، آ. (1381). رهیاب­هایی در جهت همگانی کردن ورزش در بین جوانان.خلاصه مقالات اولین همایش علمی-کاربردی. بسط و توسعه ورزش در بین جوانان.

  رمضانی خلیل آبادی، غ. (1373). بررسی انگیزه­های افراد شرکت کننده در ورزش همگانی شهر تهران.پایان نامه­ی کارشناسی ارشد.دانشگاه تربیت معلم تهران.

  زنگی­آبادی ، ف و همکاران. (1388). تحلیل پراکنش فضایی مبلمان ورزشی در پارک­های شهری و تأثیر آن بر رضایت و استقبال شهروندان(مطالعه­ی موردی:شهراصفهان).فصلنامه­ی جغرافیا و مطالعات محیطی گروه جغرافیا.سال اول،پیش شماره­ی2.

  سرمد، ز. بازرگان، ع وحجازی، ا. (1380). روش­های تحقیق در علوم تربیتی.چاپ پنجم.تهران.آگاه.

  سرمد، ز. بازرگان، ع وحجازی، ا. (1385). روش­های تحقیق در علوم تربیتی.تهران.آگاه.

  .شعبانی مقدم،ک. (1390). ورزش همگانی در ایران و مقایسه آن با چند کشور جهان.موانع ،راه­حل­ها و راهکار­های توسعه. رساله­ی دکتری. دانشگاه پیام نورتهران.تهران.

  شفیعی، م. (1373). بررسی وضعیت اجتماعی-اقتصادی()افراد شرکت کننده در ورزش­های همگانی شهر تهران،پایان نامه­ی کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم.

  .شیری، ب. (1376). بررسی انگیزه­های شرکت کنندگان در دوی همگانی شهرداری تهران.پایان نامه­ی کارشناسی ارشد.تهران.

  صانیا, ع. (1380). نحوه­ی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر انشگاه­های آزاد سراسرکشور با تأکید بر فعالیت ورزشی.حرکت.ش9.

  عادلخانی، ا. واعظ موسوی، س و فراهانی، ا. (1391). سرمایه­ی فرهنگی شرکت کنندگان در ورزش همگانی(سیاستگذاری و راهکار­ها).

  عطارزاده حسینی، س و سهرابی، م. (1386). توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت­های حرکتی و ورزشی المپیک،سال پانزدهم،ش1(پیاپی37).

  غفرانی، م. (1387). طراحی و تدوین استراتژی ورزش قهرمانی و همگانی استان سیستان و بلوچستان،پایان نامه ی دکتری،دانشگاه تهران.

  غفرانی، م.گودرزی، م. سجادی، ن. جلالی فراهانی، م و مقرنسی، م. (1388). طراحی و تدوین راهبرد توسعه­ی ورزش همگانی استان سیستان و بلوچستان.نشریه­ی حرکت.ش39.ص.131-107.

  غفوری، ف و همکاران. (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه­های جمعی.

  غفوری، ف. (1382). تعیین عوامل اصلی مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی برای تعیین راهبرد­های ورزش در جمهوری اسلامی ایران،رساله دکتری،دانشگاه تربیت مدرس.

  غفوری، ف. رحمان سرشت، ح. کوزه چیان، ه واحسانی، م. (1382). مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه­های همگانی در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی. حرکت، ش16،ص78-57.

  غفوری، ف. رحمان سرشت، ح.کوزه­چیان، ه و احسانی، م. (1383). نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبرد­های ورزش.حرکت،ش 25.ص19-5.

  فتاح پور، م. هاشمی پور، ه.گندمی, ف. بیگزاده, م و مرادی, م. (1388). بررسی نقش ورزش همگانی در سلامت عمومی نوجوانان سطح کرمانشاه.

  فتحی، س. (1388). تبیین جامعه­شناختی مشارکت ورزش دانشجویان،پژوهش­نامه­ی علوم اجتماعی.سال سوم.ش4.

  قاسم پور، ف. غفوری، ف و نوربخش، م. (1388). میزان گرایش و مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج به ورزش همگانی،فصلنامه علوم ورزشی،ش1،ص143-123.

  قره، م. (1383). وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه ی آن با چند کشور منتخب جهان.چایان نامه یدکتری.دانشگاه تربیت معلم تهران.

  کاشف، م. (1379). بررسی وضعیت ورزش همگانی در ایران و توصیه­هایی برای توسعه­ی آن.طرح ملی زیر نظر دانشگاه ارومیه.

  کاشف، م. (1375). وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی.دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.

  کاشف، م وخالدان، ا. (1383) . تحلیلی در ورزش همگانی در ایران و توصیه­هایی برای توسعه آن. خلاصه مقالات پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز.

  کریمی، م و باقری، ق. (1388). پژوهش نامه ی استان قم..ش5.ص20-181.

  کیانی، خ. (1388).  بررسی دیدگاه و علایق دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص ورزش همگانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  گائینی، ع. (1387). چشم­انداز ورزش همگانی.رشد آموزش تربیت بدنی.ش28.

  لهسانی زاده، ع .جهانگیری، ج وتامیان، ح. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر علاقه ی دانشجویان به ورزش با مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز،مجله ی علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز دوره ی بیست وچهارم،شماره ی2.

  محمدی, س وعطارزاده حسینی, ر. (1391). تبیین نگرش وگرایش مردم کردستان به ورزش همگانی.مطالعات مدیریت ورزشی,ش16.ص112-97.

  مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(1378). نظرسنجی از مردم تهران درباره طرح پیشنهادی همگانی کردن ورزش، مرکز اسناد و مطالعات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.

  مظفری، م و قره، م. (1384). ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب. نشریه علوم حرکتی و ورزش، ش، 6، ص. 151-171.

  مظفری، ا. الهی، ع. قره، م و پورسلطانی، ح. (1388). نظام جامع توسعه ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران.طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

  معتمدین، م. مددی، ب وعسکریان، ف. (1388). توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی. پژوهش در علوم ورزشی.ش 23.

  معتمدین، م. (1383). مقایسه­ی اثربخشی دو روش درمانی-ورزشی انعطاف­پذیری و پلایومتریک در بهبود عارضه­ی کیفوز(گوژپشتی) در بین دانش­آموزان پسر سال اول راهنمایی شهر اهواز.شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش.استان خوزستان.

  معتمدین، م. مددی، ب و عسکریان، ف. (1388). توصیف عوامل گرایش یا عدم گرایش شهروندان تبریزی به ورزش همگانی. پژوهش­ در عتوم ورزشی. ش23.

  معین الدینی، ج و نعت­خواه، ع. (1391). عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی(مطالعه موردی:شهرکرمان). مطالعات شهری.سال دوم.ش3.ص178-149.

  نورالخویی، ا. (1381). ورزش و جامعه.ترجمه­ی حمیدرضا شیخی.تهران.سمت.

  .نورالخویی، ا. (1383). ورزش وجامعه،ترجمه یحمیدرضا شفیعی،تهران،سمت.

  نیک نژاد، ف. (1375). نظر زنان تهران در مورد ورزش بانوان،مجله­ی زنان.ش30.

  Age, R and  Arnold, J. (1993). The influence of parental pscychosocial factors o schoolchildrens healthrelated phyiscal fitness.(vol 1 and 2).77

  Akers, R. (1985).  Deviant behavior: a social learning approach, 3redn.wadsworth, Belmont, ca.p.67-68.

  Anderssen, B. (1992).  Parental and peer influences on leisure-time physical activity in young adolescents. Research quarterly for exercise and sport.63.p.341-348.

  Bandura, A. (1997).  social learning theory. prentice-hall englewood cliffs , ni .

  Barrie, H and Anta,W. (2002). The polities of sports development ;development of sport of development through sport.P.200.

  Blair , S.N and etal. (1993).  physical activity physical fitness , and all-cause mortality in women: do women need to be active. journal of American college of nutrition.13.p.368-371.

  Coakly, J and  White, A. (1998).  Making decision :gender and sport participation among British adolscents. socialogy of sport journal.9p.20-35.

  Collins,  M.F. (2002).  Sport for all as a multifaceled product of domestic and international influences.

  David, C and Watt, A. (2003). sport management and administration-page 126.De Marko, T and Sidny, K. (1989).Enhancing children .S participation in physical activity .Journal of school health,59(8).p.337-340.

  Hall, S. (1996). The local and global :globalization and ethnicity.in A.D.King(Ed). Culture globalization and the world system Basingstoke.U.K.Mac Milan.1996.P.40-19.

  Kalliopi,S., Shilbury, D and  Christine, G. (2008). Sport Development Systems, Policies and Pathways: An Introduction to the Special Issue. Sport Management Review, Vol. 11, p. 217-223.

  Keresztes, N., Piko, B., Pluhar, Zs and  Page, R.M. (2008). Social influences of leisure time sports activity among early adolescents. Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 128(1)p. 21-25.

  Kissinger, D.B and  Miller, M.T. (2007). Profile of Community college Athletes in Selected Sport. Community College Enterprise, Vol. 13, Iss. 2. p. 51-65.

  Lindner, K. J and Sit, C. H. P. (2006).  Situational state balances and participation motivation in youth sport: A reversal theory perspective. British Journal of Educational Psychology, Vol. 76, p. 369-384.

  Marie Chan Sun, Kawthur, B. AZMUTALLY. Leisure-Time Physical Activity amongUniversity Students in Mauritius. American Journal of Health Research.

  Vol. 1, No. 1, 2013. p. 1-8. doi: 10.11648/j.ajhr.20130101.11

  Martindale, E  and Devlin, A.A. (1990).  Participation in College Sport. Motivational Differences. Perceptual and Motor Skills. Vol, 71(3).p.1139-1150.

  Mintzberg, H.J and JAMPLE,j. (2002). Reflection on the strategy process strategic thinking ,for the next economy .sossey-bass.

  Mood  F.M and  Finkenberg, M. (1994).  Participation in the Wellness Course and Attitude toward Physical Education. Perceptual and Motor Skills. Vol, 79(2).p.767-770.

  Mull, R and Kathryn F. (1997). Bayless Gross M jamieson L M, Recreation sport management , Human kineics edition.

  Numerato, D. (2009). The institutionalization of regional public sport in the Czech republic. International journal of sport policy, 1(1).13-30.

  Orian, B. (2011). International comparisons of public engagement in culture and sport. Journal  London: DCM

                                                                                 Preventive Medicine 41 (2005) .p.562– 569

  Renson, R. (2002). In clusion or excusions possibilities and limitation for interaction between sport for all and elite sport .paper presented in the9th world sport for all congress-the Netherlands.

  Sanderson, K., Frances, H., Russel, S and Sneryl, Ch. (2000). The economic benefitsof sport.a review,report Hong Kong sports development board,business and economic research Ltd(BERL).

   

  Sport  England. (2004). Available on:www.sportengland.com.         

  Tolson, C. (1994).  Inventories and Norms for Children Attitudes toward Physical Activity. Research Quarterly for Exercise Science. Vol.7 (3).p.342-349.

  Tomlinson,  J. (1991).  cultural 


موضوع پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), نمونه پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), جستجوی پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), فایل Word پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), دانلود پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), فایل PDF پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), مقاله در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), پروژه در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), پروژه درباره پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ویژگی های جمعیت شناختی ، گرایش ،انگیره و موانع مردم برای مشارکت در ورزش شهروندی (مطالعه موردی شهرکرمانشاه)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده : تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده است.جامعه آماری دراین پژوهش شامل کلیه مدیران ومعلمان تربیت بدنی مدارس مقطع ابتدایی شهر تهراندر سال تحصیلی93-1392بوده است که این تحقیق موردی در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماری ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی چکیده هدف کلی این تحقیق مقایسه علایق، اولویت­ رشته های ورزشی مورد علاقه و نیازمندی­های ورزشی ساکنان روستاهای شهرستان بردسکن و بخش­های شهرآباد و انابد بود. بدین منظور، ورزش­های مورد علاقه و فعال، نگرش در مورد شرکت در ورزش، وضعیت مشارکت، نیازمندی­های ورزشی، نوع برنامه ورزشی و رسانه مورد ...

کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی مقدمه تمدن و پیشرفت روزافزون فناوری های مدرن،پدیده ای به نام ((فقر حرکتی))را با خود به همراه آورد.در نتیجه کم تحرکی و فقر حرکتی نارسایی هایی را موجب شده است که جنبه های مختلف جسمی،روانی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.برون رفت از وضع موجود نیازمند ابزارهای در خور و شایسته ای،از جمله فعالیت های ورزشی به عنوان یک ...

پایان­ نامه­ دوره­ ی دکتری در رشته­ ی جامعه­ شناسی مسائل اجتماعی ایران چکیده حق به شهر لوفور شامل دو مولفه­ی اختصاص دادن شهر به خود یا استفاده از شهر و مشارکت در شهر است و با ارائه­ی نقد مارکسیستی از نابرابری شهری، این مساله را مطرح می­کند که فضای شهری در راستای تحقق خواسته­های نظام سرمایه­داری، طبقه­ی حاکم و بدون توجه به نیازهای طبقات فرودست ساخته شده است. در این پژوهش، با توجه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم(M.A) چکیده: افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌‌علی رغم داشتن منابع‌طبیعی مناسب‌و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین ...

دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، بدین منظور تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویت ها و محدودیت های اوقات فراغت با تاکید بر ورزش درمیان بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان شیراز می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر شیراز بودند، بدین منظور تعداد 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) مدیریت ورزشی چکیده: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از ...

ثبت سفارش