پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی

word 3 MB 31864 75
1393 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه 

  چکیده

  در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور اتیلن­گلیکول­دی­متاکریلات به عنوان پیوند دهنده عرضی، متاکریلیک اسید به عنوان مونومر عاملی و 2،ˊ2 آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل به عنوان آغازگر، تهیه شد. و سپس یون­های نیکل با استفاده از 50 میلی­لیتر محلول هیدروکلریک­اسید آبی 6 مولار از درون پلیمر شسته شدند. نانو ذرات پلیمری قالب یون نیکل تهیه شده با تکنیک­های رنگ سنجی، تبدیل فوریه زیر قرمز و دستگاه میکرووسکوپ الکترونی روبشی مشخصه­نگاری شدند. جاذب­های به دست آمده دارای قطری بین 50-70  نانومتر و قابلیت گزینش­پذیری بالایی برای یون­های نیکل در فرایند جذب و واجذب مشاهده شد. یون­های  نیکل  پیوند شده به پلیمر با 2 میلی­لیتر محلول هیدروکلریک اسید 5/1 مولار شسته و سپس جذب آن­ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری UV-Vis بعد از کمپلکس با دی­متیل­گلی­اکسیم(1:3) گرفته شد. تاثیر پارامترهای تجربی مختلف بر درصد بازیابی یون­های نیکل از قبیل اثرpH ، زمان جذب و شویش، حجم اولیه نمونه و نوع، غلظت و حجم اسید شوینده بر درصد بازیابی بررسی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین درصد بازیابی(%99<) در8=pH، با حجم اولیه 10 میلی­لیتر و زمان جذب 45 دقیقه و واجذب 16 دقیقه مشاهده شد. در مطالعه گزینش­پذیری مشخص شد که پلیمر قالب یونی کارایی جذب بالای برای یون­های نیکل در رقابت با یون­های با بار یکسان و اندازه­های نزدیک به­هم از قبیل یون­های سدیم(I)، پتاسیم(I) ،جیوه(II)، کبالت(II)، منیزیم((II، منگنز((II، روی(II)، کادمیم(II)، مس((II، سرب (II)، آهن(III)، و کروم(III) را نشان می­دهد. پلیمرهای قالب یونی تهیه شده را می­توان حداقل 8 مرتبه مورد استفاده قرار داد، بدون این­که کاهش محسوسی در کارایی آن مشاهده شود. نانو ذرات پلیمری تهیه شده در فرایند استخراج فاز جامد برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل در نمونه­های آبی مختلف شامل آب رودخانه بشار یاسوج، آب آبشار یاسوج و آب آشامیدنی دانشگاه یاسوج بطور موفقیت آمیزی به کار گرفته شد. روش ارایه شده دارای دامنه خطی 10-003/0 میلی­گرم بر­لیتر نیکل و حد تشخیص 001/0 میلی­گرم بر لیتر و دقت نسبی % 34/2 برای هشت اندازه­گیری برای غلظت 2 میلی­گرم بر لیتر نیکل می­باشد.

   

  کلمات کلیدی: پلیمر قالب یون، نیکل، پلیمریزاسیون، نانو ذره، یون­ های فلزی، جداسازی

  فصل اول

  مقدمه، تئوری و تاریخچه

   

   

  1-1- پلیمر های قالب مولکولی یا یونی[1]

  پلیمر قالب مولکولی[2] یا یونی، از موضوعات تحقیقاتی مهم یک دهه اخیر محسوب می­شوند. این مواد که به آن­ها آنتی­بادی­های مصنوعی هم گفته می­شود، به گونه­ای ساخته می­شوند که با توجه به ویژگی­های مولکولی مواد، به شکل قالب آن­ها در آمده و فقط ماده موردنظر را جذب می­کنند و به همین علت هم پلیمر قالب مولکولی نام گرفته­اند. ویژگی­های استثنایی این مواد آن­ها را برای استفاده در حسگرهای شیمیایی، داروسازی، جداسازی مواد و اندازه­گیری دارو مناسب کرده است. این پلیمرها شیوه جالبی برای تقلید از شناسایی مولکولی طبیعی است که با تهیه محل­های شناسایی مصنوعی با گزینش­پذیری بالا برای آنالیت­های مورد نظر تحقق می­یابد در این روش آنالیت هدف به عنوان یک گونه پیشران[3] عمل کرده و با منومرهای عاملی از طریق پیوند کوالانسی[4] یا غیرکوالانسی[5]، در جریان فرایند تشکیل پلیمر، مرتبط می­شود. پلیمرهای با حفره­ی ریز حاصل، دارای محل­های شناسایی هستند که به دلیل شکل و آرایش گروه­های عاملی، از تمایل بالایی برای مولکول مورد نظر برخوداراند. برگزیدگی و تمایل­های بدست آمده از فرآیند قالب­زنی مولکولی، به برگزیدگی و تمایل­های عناصر شناسایی زیستی، نظیر پادتن­ها نزدیک است. تکنولوژی قالب مولکولی در خلال چند سال گذشته به عنوان جایگزینی مناسب برای انواع روش­های تجزیه­ای مبتنی بر عناصر تشخیص دهنده طبیعی معرفی و توسعه یافته است. این تکنیک ابتدا به عنوان روشی برای ایجاد مکان­های تشخیص دهنده گزینش­پذیر در پلیمرهای سنتزی، به کار رفته و امروزه کاربردهای مختلفی پیدا نموده است. پلیمرهای قالب مولکولی در واقع یک نو­پلیمر سنتزی هستند که میل ترکیبی بالایی نسبت به مولکول هدف دارند[1]. در واقع طی فرآیند پلیمریزاسیون، شبکه­های ویژه برای برهمکنش با گونه هدف ایجاد می­شود. در این روش ابتدا گونه هدف با  مونومرهای قابل پلیمریزاسیون (دارای پیوند دوگانه کربن- کربن) که در یک سر خود دارای گروه­های عاملی توانا برای برهمکنش با مولکول هدف می­باشند تشکیل کمپلکس داده و سپس این کمپلکس در حضور مقادیر زیادی از یک مونومر اتصال عرضی[6]، کوپلیمره[7] شده و بنابراین شکل کمپلکس در پلیمر تثبیت می­شود. با خروج گونه هدف از پلیمر شبکه­هایی ایجاد خواهد شد که از نظر شکل، اندازه و جهت گیری گروه­های عاملی دقیقاً مکمل گونه هدف می­باشند[3]. شناسایی مولکول یا یون یک پدیده­ای است که می­توان بصورت پیوند ترجیحی مولکول یا یون با پذیرنده با انتخاب­گری بالا بخاطر تشابه ساختاری نزدیک در نظر گرفت. این مفهوم بطور دقیق در تکنولوژی پلیمر قالب مولکولی وجود دارد. به عبارتی پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی پس از آماده سازی تنها با همان قالب اولیه که از هر لحاظ با هم کمل می­باشند برهمکنش دارند[4].

   

  1-2- تاریخچه

   

   
  قالب زنی مولکولی به صورت تلاشی برای ساخت آنتی­بادی مصنوعی آغاز شد. تکنیکی که توسط دیکی[8] با استفاده از پلیمر سیلیکا برای ساخت گیرنده سنتزی برای ملکول‎های رنگی متیل اورانژ [9]و اتیل اورانژ[10](شکل(1-2)( ابداع شد[4]. دیکی دریافت که یک ماده در حضور مشتقات متیل[11] قادر به باز جذب آن مولکول به میزان4/1 برابر بهتر از مشتق اتیل [12]است.

   

  در سال 1952 به دنبال این نتایج اولین فاز ساکن کایرال قالب زنی[13]، توسط کورتی[14] وکلمبو[15] تهیه شد[6]. در این کار، روش دیکی برای قالب­گیری پلیمر سیلیکاتی با کامفروسولفونیک اسید و ماندلیک اسید ساخته شد. جداسازی کروماتوگرافی انانتیومرهای کامفروسولفونیک اسید و و ماندلیک اسید با استفاده از این مواد به عنوان فاز ساکن صورت گرفت.

  اولین گزارش پلیمر آلی قالب زنی توسط وولف[16] درسال 1972 ارائه شد. دی­گلی­سیریک اسید به روش کوالانسی به 2,32،3-وینیل­فنیل­برونیک استر پیوند شد. این کمپلکس مولکول الگو وارد پلیمر دی‎وینیل­بنزن شد[7] (شکل1-3). این پیشرفت‎های مهم، جای­گذاری مونومرهای عاملی برای برهم­کنش بهینه با مولکول الگو را ممکن کرد. کار عمده دیگر در زمینه قالب­زنی مولکولی توسط مسباخ[17] و همکارانش در سال 1984 هنگامی که روش جدیدی برای تشکیل کمپلکس پیش پلیمریزاسیون با استفاده از برهمکنش­های غیرکوالانسی را معرفی کردند، صورت گرفت[8].

   

   

  1-3- برهمکنش ‎های پلیمر- مولکول الگو

  عامل کلیدی در سنتز موفقیت آمیز پلیمر های قالبی، بدست آوردن شرایطی است که طی آن عمل پلیمریزاسیون، گونه هدف و مونومرهای گروه عاملی آرایش مناسبی نسبت به هم داشته باشند. از آنجا که برهمکنش ویژه مونومرها و گونه هدف عامل گزینش پذیری پلیمرهای قالبی هستند، بطور کلی سه نوع برهمکنش مونومر گونه هدف وجود دارد که این سه برهمکنش عبارتند از:

   

  1-3-1- قالب‎زنی کووالانسی

  روش قالب‎زنی کووالانسی نیازمند سنتز مشتق قابل پلیمریزه شدن مولکول الگو است. پیوندهای کووالانسی طوری انتخاب می‎شوند که شکست آنها بعد از پلیمریزاسیون ممکن باشد. پس از مرحله گسست گروه‎های عاملی با مولکول قالب‎گیری شده مجددا از طریق تشکیل پیوند کووالانسی یا برهمکنش‎های غیر کوولانسی برهم­کنش می­دهند. بعضی از پیوندهای کووالانسی رایج برای این هدف کربوسیلیک اسیدها، استرهای برونئیک[18]، کتال‎ها[19]و بازهای شیف[20] می­باشند. در این زمینه کمپلکس‎های فلزی نیز دخیل هستند که می‎توانند به ملکول‎های الگو متصل و آن­ها را جهت­دهی کنند[9].

  ABSTRACT

  Here, we report on the synthesis of ion imprinted polymeric (IIP) nanoparticles using a Precipitation polymerization strategy and their use for the separation of nickle ion from The aqueous samples. The nickle-IIP nanoparticles are prepared by dissolving stoichiometric amounts of nickel nitrate and selected chelating ligand, 3,5,7,20,40-pentahydroxyflavone, in 15 mL ethanol-acetonitrile (2:1; v/v) mixture as a porogen solvent in the presence of ethylene glycoldimethacrylate (EGDMA) as cross-linking, methacrylic acid (MAA) as functional monomer, and 2,2-azobisisobutyronitrile (AIBN) as initiator. The nickle ion was then removed by treatment with an aqueous solution of hydrochloric acid. The prepared nickle-IIP was characterized by colorimetry, FT-IR spectroscopy, and scanning electron microscopy. The obtained sorbents have a diameter of 50-70 nm and display highly selective binding capability for nickel ion, with reasonable adsorption and desorption process. After preconcentration Bound Ni2+ ions can be eluted with an aqueous solution of hydrochloric acid (2ml; 1.5 Molar) and then quantified by UV-Vis absorption spectrophotometry, after its complexation with dimethylglyoxime (1:3). The extraction efficiency, the effects of pH, adsorption and leaching times, initial sample volume, and of the nature, concentration and volume of eluent were investigated. In The selectivity study, it was found that imprinting results increased affinity of the material toward nickle ion over other competitor metal ions with the same charge and close ionic radius such as Na+, K+, Cd2+, Ag+, Hg2+, Pb2+, Fe3+, Mn2+, Mg2+, Cr3+, and Zn2+. The prepared IIPs were repeatedly used and regenerated for atleast eight times without any significant decrease in polymer binding affinities. This method has leaner range from 0.0003 to 10 mg/L-1 and detection limit of, 0.001 mg/L-1 with a relative standard deviation of 2.34% for eight replicate of 2 mg/L-1 Ni2+ ions solution.The ion imprinted polymeric nanoparticles are considered to be promising materials for solid-phase extraction and preconcentration of nickle ion from different water samples including river water sample, waterfall water sample and tap water.

       Keywords: Ion imprinted polymer, nickel, Polymerization, Nanoparticle, Metal       ions, Separation.

 • فهرست:

  فصل اول.. 1

  مقدمه، تئوری و تاریخچه. 1

  1-1- پلیمرهای قالب مولکولی یا یونی... 1

  1-2- تاریخچه. 3

  1-3- برهمکنش‎های پلیمر- مولکول الگو. 4

  1-3-1- قالب‎زنی کووالانسی... 4

  1-3-2- پلیمریزاسیون قالب‎زنی غیرکووالانسی... 6

  1-3-3- برهمکنش شبه کووالانسی... 7

  1-4- بافت پلیمر. 7

  1-5- پلیمرهای قالب یونی... 8

  1-6- مزایای پلیمرهای قالبی نسبت به جاذب­های متداول استخراج فاز جامد.. 9

  1-7- انواع روش­های تولید پلیمرهای قالبی... 9

  1-7-1- مولکول الگو. 10

  1-7-2- مونومر عاملی... 10

  1-7-3- لیگاند.. 13

  1-7-4- آغازگر. 13

  1-7-5- مونومر اتصال دهنده عرضی... 14

  1-8- شرایط پلیمریزاسیون.. 14

  1-9- روش­های پلیمریزاسیون.. 15

  1-9-1- پلیمرهای تراکمی... 15

  1-9-2- واکنش­های پلیمریزاسیون زنجیره­ای... 15

  1-9-2-1- پلیمریزاسیون توده­ای... 17

  1-9-2-2- روش پلیمریزاسیون محلولی... 19

  1-9-2-3-  پلیمریزاسیون تعلیقی (سوسپانسیونی) 20

  1-9-2-4- روش پلیمریزاسیون امولسیونی... 20

  1-9-2-5- پلیمریزاسیون ته­نشینی (رسوبی) 21

  1-10- اهمیت و کاربردهای پلیمرهای قالبی... 21

  1-10-1- جداسازی... 22

  1-10-2- ساخت غشاء. 23

  1-10-3- ساخت حسگر یا الکترود. 24

  1-10-4- گیرنده­های مصنوعی... 25

  1-10-5- کاتالیست­ها 25

  1-11- عنصر نیکل... 26

  1-12- مروری بر کارهای گذشته. 27

  فصل دوم. 30

  بخش تجربی... 30

  2-1- دستگاه‌ها و وسایل  مورد نیاز. 30

  2-2- مواد شیمیائی لازم. 30

  2-3-  سنتز نانو ذرات پلیمر قالب یون برای اندازهگیری یون نیکل... 32

  2-4- سنتز پلیمر قالب نشده. 33

  2-5- محلول‌سازی... 33

  2-5-1- تهیه محلول­های لازم برای بررسی تشکیل و تعیین نسبت فلز به لیگاند کمپلکس..... 33

  2-5-2- تهیه محلول مادرنیکل... 33

  2-5-3- تهیه محلول مادر دی­متیل­گلی­اکسیم برای اندازه­گیری اسپکتروفتومتری... 34

  2-5-4- تهیه محلول­های کاتیون­های مختلف برای بررسی اثرات مزاحمت.... 34

  2-6- آماده سازی نمونه­های آب برای اندازه­گیری نیکل... 34

  2-7- پیشت­غلیظ یون نیکل با استفاده از پلیمرهای قالب یون تهیه شده. 34

  فصل سوم. 36

  بررسی نتایج و نتیجه­گیری... 36

  3-1- بررسی تشکیل و تعیین نسبت فلز به لیگاند کمپلکس بین یون نیکل و مورین... 36

  3-2- خصوصیات پلیمر قالب یونی نیکل... 39

  3-2-1- رنگ سنجی... 39

  3-2-2- طیف FT-IR پلیمر قالب یونی نیکل... 39

  3-2-3- تصویر میکرووسکوپ الکترونی... 40

  3-3- پیشت­غلیظ و جداسازی یون­های نیکل با استفاده از پلیمرهای قالب یونی سنتز شده. 42

  3-3-1- بررسی اثر pHبر استخراج.. 42

  3-3-2- بررسی میزان استفاده از جاذب... 44

  3-3-3- بررسی اثر نوع اسید شوینده. 44

  3-3-4- بررسی اثر غلظت اسید شوینده. 45

  3-3-5-  بررسی اثر حجم اسید شوینده. 45

  3-3-6- بررسی اثر زمان بر فرآیند جذب و واجذبی یون نیکل... 48

  3-3-7- حجم اولیه نمونه و محاسبه حد نهایی رقت.... 49

  3-3-8- مطالعه تعداد دفعات استفاده از نانو ذرات پلیمری قالب یونی... 50

  3-3-8- ظرفیت جذب... 51

  3-3-9- ارقام شایستگی روش..... 52

  3-3-10- گستره خطی... 52

  .3-3-11- حد تشخیص روش..... 53

  3-3-12- گزینش­پذیری روش..... 54

  3-3-13- تکرارپذیری روش..... 55

  3-3-14- کاربرد روش حاضر برای پیشت­غلیظ و اندازه­گیری یون نیکل در نمونه­های آبی... 55

  3-4- نتیجه­گیری و چشم انداز آینده. 58

  منابع: 60

   

  منبع:

   

   

  [1] W. Zhihua, L. Xiaole, Y. Jianming, Q. Yaxin, L. Xiaoquan, Electrochim. Acta. 58 (2011) 750.

  [2] C. He, Y. Long, J. Pan, K. Liu, J. Biochem. Biophys. Methods. 70 (2007) 133

  [3] L. Q. Lin, J. Zhang, Q. Fu, L. C. He, Y. C. Li, Anal. Chim. Acta. 561 (2006) 178.

  [4] I. L. Garc, N. Campillo, I. A. Jerez, M. H. Cordoba, Spectrochim. Acta B. 58 (2003) 1715.

  [5] F. H. Dickey, J. Phys. Chem. 59)1955(695.

  [6] R. Curti, U. Colombo, J. Am. Chem. Soc. 74 (1952) 2961.

  [7] G. wullf, A. Sarahan, K. Zabrocki, Angew. Chem. Int. Ed. Eng.11 (1972) 341.

  [8] L. Andersson, B. Sellergren, K. Mosbakh, Tetrahedrom. Lett. 15 (1984) 45.

  [9] G. wullf, A. Sarahan, K. Zabrocki, Tetrahedrom. Lett. 44 (1972) 4329.

  [10] A. L. Jekins, O. M. Murryay, Anal. Chem. 71 (1991) 373.

  [11] R. Arshady, K. Mosbach, Makromol. Chem. 182 (1981) 163.

  [12] K. J. Shea, D. Y. Ssaki, J. Am. Chem. Soc. 113 (1991) 4109.

  [13] A. Koper, M. Grabarczyk, J. Electroanal. Chem.663 (2011) 67.

  [14] G. Wulff, R. Schonfeld, Adv. Matls. 10 (1998) 957.

  [15] C. Yu, O. Ramstrom, K. Mosbach, Anal. Lett. 30 (1997) 2123.

  [16] E. Mladenova, I. Dakova, I. Karadjova, M. Karadjov, Microchem. J. 101 (2012) 59.

  [17] J. L. Manzoori, H. Abdolmohammad-Zadeh, M. Amjadi, Microchim. Acta 159 (2007) 71.

  [18] N. Dalalli, N. Javadi, Y. Kumaragrawal, Turk. J. Chem. 32 (2008) 561.

  [19] M. Shamsipur, A. Besharati, React. Funct. Polym. 71 (2011) 131.

  [20] Y. Liu, Y. Zai, X. Chang, Y. Guo, S. Meng, F. Feng, Anal. Chim. Acta. 575 (2006) 159.

  [21] C. He, Y. Long, J. Pan, K. Li, F. Liu, J. Biochem. Biophys. Methods. 70 (2007)133. 

  [22] L. I. Andersson, J. Chromatogr B. 739 (2000)163.

  [23] A. Beltran, F. Borrull, P. A.G. Cormack, R.M. Marce, Anal. Chem. 29 (2010) 1363.

  [24] L. Fischer, B. Muller, B. Ekberg, K. Mosbakh, J. Am. Chem.Soc. 113 (1991) 9358.

  [25] V. T. Remcho, Z. Tan, J. Anal.Chem. 71 (1999) 248.

  [26] F. Qiao, H. Sun, H. Yan, K. H. Row, Chromatographia. 64 (2006) 625.

  [27] M. Rammika, Thesia for Master of Science in Chemistry, Graduate Faculty of Rhodes University, Grahamstown, South Africa. 2010.

  و. حدادی­اصل، مبانی مهندسی پلیمراسیون، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، جاد اول، ویرایش دوم 1385، فصل5  [28]

  [29] B. Sellergren, B. Ekberg, K. Mosbach, J. Chromatogr A. 347 (1985) 1.

  [30] A. Rachkov, N. Minoura, J. Chromatogr A. 889 (2000) 111.

  [31] B. R. Hart, K. J. Shea, J. Am. Chem. Soc. 123 (2001) 2072.

  [32] K. Dabulis, A.M. Klibanov, Biotechnol. Bioeng. 39 (1992) 176.

  [33] P. T. Vallano, V. T. Remcho, J. Chromatogr. A. 887 (2000) 125.

  [34] A. Kimaro, L. A. Kelly, G. M. Murray, Chem. Commun. 55 (2001) 1282.

  [35] T. Rosatzin, L. I. Andersson,W. Simon, K. Mosbach, J. Chem. Soc. 2 (1991) 1261.

  [36] G. M. Murray, A. L. Jenkins, A. C. Bzhelyansky, O. M. Uy, JHUAPL. Tech. Digest. 18 (1997) 432.

  [37] P. Liang, E. Zhao, Q. Ding, D. Du, Spectrochim. Acta B. 63 (2008) 166.

  [38] E. Mladenova, I. Dakova, I. Karadjova, M. Karadjov, Microchem. J. 101 (2012) 59.

  [39] D. Kriz, L. Ramstrom, A. Srensson, K. Mosbakh, Anal. Chem. 67 (1995) 2142.

  [40] K. Haput, React. Funct. Polym. 41 (1999) 125.

  [41] http://fazelchem.persiangig.com/document/.

  [42] A. Ersoz, R. Say, A. Denizli, Anal. Chim. Acta. 502 (2004) 91.

  [43] X. Chang, H. Zheng, Q.  He, Z. Hu, Anal. Chim. Acta. 577 (2006) 225.

  [44] J. O. Romani, A. M. eiro, P. B. Barrera, A. M. Esteban, Anal. Chim. Acta. 630 (2008) 1.

  [45] M. Saraji, H. Yousefi, J. Hazard. Mate. 167 (2009) 1152.

  [46] J. O. Romaní, A. M. Pineiro, P. Barrera, A. M. Esteban, Microchem. J. 93 (2009) 225.

  [47] D. Singh, S. Mishra, Applied Surface Science. 256 (2010) 7632.

  [48] M. Khajeh, Z. Shamohammadi, E. Sanchooli, Chem. Eng. J. 166 (2011) 1158.

  [49] M. Behbahani, M. Taghizadeh, A. Bagheri, H. M. Salarian, A. Tootoonchi, Micro. Chim. Acta. 178 (2012) 429.

  [50] H. R. Rajabi, M. Shamsipur, S. M. Pourmortazavi, Mater. Sci. Eng C. 33 (2013) 3374.

  [51] M. Shamsipur .H. R. Rajabi, S. M. Pourmortazavi, M. Roushani. Spectrochim. Acta A.    117 (2014) 24.

       

  [52] M. Shamsipur .H. R. Rajabi, Microchim. Acta. 180 (2013) 243.

  [53] Z. Marczenko, M. Balcerzak, Separation, Preconcentration and spectrophotometry in Inorganic analysis, Elsevier Science, 2000.

  [54] http://confbank.um.ac.ir/modules/confdisply/conferences/crystallography/pdfs/ch/59.  

  [55] Skoog/West/Holler/Crouch's Fundamentals of Analytical Chemistry, 9th Skoog, Douglas A.

  [56] A. Alonso, M.J. Almendral, M.D. Báez, M.J. Porras, Anal. Chim. Acta. 408 (2000) 129.

  [57] M.A. Karimi, M. Kafi, Arab. J. Chem. 5 (2013) 18

  [58] H.H. Moghaddam, J. Braz. Chem. Soc. 22 (2011) 6.

  [59] X. Jia, Y. Han, X. Liu, T. Duan, H. Chen, Microchim


موضوع پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, نمونه پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, جستجوی پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, فایل Word پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, دانلود پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, فایل PDF پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, تحقیق در مورد پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, مقاله در مورد پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, پروژه در مورد پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, پروپوزال در مورد پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, تز دکترا در مورد پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, پروژه درباره پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جدا سازی و پیش تغلیظ یون های فلزی نیکل از محلول های آبی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه چکیده در این تحقیق سنتز نانو ذرات پلیمری قالب یونی با استفاده از روش رسوبی و برای جداسازی و پیش­تغلیظ یون­های نیکل از نمونه­های آبی گزارش شده است. نانو ذرات پلیمری قالب نیکل با حل کردن مقدار استوکیومتری از نیکل نیترات و لیگاند 40،20،7،5،3-پنتاهیدروکسی­فلاون(مورین) در23 میلی­لیتر اتانول-استونیتریل(; v/v 2:1) به عنوان حلال در حضور ...

شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده چسب‌های حساس به فشار با پایه اکریلیکی پر هزینه تر از چسب‌های با پایه لاستیک هستند، اما طول عمر بیشتر و مقاومت در برابر دمای بالا، مواد شیمیایی، امواج فرابنفش، حلال‌ها، نور، نرم کننده‌ها و محیط زیست دارند. اصلاح چسب‌های حساس به فشار اکریلیکی، برای بهبود خواص چسبندگی مفید است. در این پژوهش پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته شیمی (گرایش شیمی کاربردی – پلیمر) چکیده: پلیمریزاسیون اتیلن در حضور کاتالیزور فیلیپس و در فاز دوغابی با موفقیت انجام گرفت. در ادامه کار، تأثیر برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون اعم از اثر تری‌آلکیل آلومینیم، اثر کومونومر 1- هگزن، اثر هیدروژن و همچنین اثر جایگزینی حلال مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات در اکتیویته کاتالیست، میزان تولید ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه چکیده در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فنیل جیوه کلراید تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک اسید (مونومر عاملی)، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی)، 2وˊ2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر)، فنیل جیوه کلراید (مولکول هدف) و کلروفرم (حلال) انجام شد. مواد اولیه پلیمریزاسیون در لوله های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه چکیده در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فوران تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک اسید (مونومر عاملی)، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی)، 2و2-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر)، مخلوطی از پیرول(جایگزین فوران یامولکول هدف) و متانول(حلال) انجام شد. مواد اولیه پلیمریزاسیون در لوله های ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمریزاسیون چکیده با استفاده از روش های طراحی آزمایش دستور خوراک بهینه برای تهیه لاستیک نیتریل تعیین شد. در ابتدا برای تعیین فاکتورهای موثر بر سرعت پلیمریزاسیون، آزمایش های غربال گری مطابق با روش پلاکت-بورمن که تعداد زیادی فاکتور را با تعداد کمی آزمایش بررسی می کند طراحی شد. بر این اساس 9 فاکتور در قالب 12 آزمایش در دو سطح و به منظور تعیین ...

چکیده سابقه و هدف: امولسیون ها جزء مهمی از اغلب سیستم های غذایی، دارویی وآرایشی هستند که به علت خصوصیات رئولوژیک و فیزیکوشیمیایی خاص خود، در صنایع مختلف اهمیت فراوانی دارند. اما محدودیت اصلی این سیستم ها ناپایداری ترمودینامیکی آنها می باشد که سبب جدایش فازی طی زمان می شود. در این تحقیق، تاثیر استفاده از صمغ کتیرای ایرانی به عنوان یک هیدروکلوئید طبیعی و سدیم کازئینات به عنوان یک ...

پایان نامه دوره دکتری رشته مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی چکیده هدف از انجام این مطالعه تولید بیوپلیمر پلی­هیدروکسی­ آلکانوآتها با استفاده از منابع کربنی گلوکز، فروکتوز، ملاس و آب پنیر توسط میکرو ارگانیسم های Azohydromonas lata DSMZ 1123، Azotobacterbeijerinckii DSMZ 1041 ، Cupriavidus necator DSMZ 545، Hydrogenophaga pseudoflava DSMZ 1034 بوده است. در مرحله نخست جهت غربالگری ...

پايان نامه مقطع کارشناسي رشته مهندسي شيمي مقدمه کائوچوي اتيلن پروپيلن نخستين بار به سال 1962 در ايالات متحده و در مقادير کم و محدود تجاري عرضه گشت . حدود سالهاي 1954 و 1960  مقادير کم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته عمران-خاک وپی چکیده لایه های رسی متراکم به عنوان یکی از متداول ترین لایه های نفوذناپذیر در اکثرسازه های ژئوتکنیکی مانند سدهای خاکی و مراکز دفن زباله های شهری و رادیواکتیو کاربرد دارند. به دلیل خصوصیات ژئوتکنیکی خاص، این لایه ها در طول عمر خود به وسیله ترک خوردگی دچار آسیب می گردند این ترک ها باعث افزایش نفوذپذیری لایه و کاهش کارایی آن می گردد. با ...

ثبت سفارش