پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389

word 867 KB 31961 108
1390 کارشناسی ارشد پیراپزشکی
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی

   

  مقدمه:

  بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان که قشر جوان و فعال جامعه بوده و دارای جایگاه خاص در جامعه می‌باشند از  اهمیت بسیاری برخوردار است و از آنجا که ورود به دانشگاه منجر به تغییرات عمده‌ای در زندگی فرد می‌شود مقطع بسیار حساسی به شمار می‌رود. در پژوهش حاضر وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال تحصیلی 90-1389 در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

   

  مواد و روش‌ها:

  این مطالعه توصیفی – تحلیلی (cross-sectional) است که در آن 790 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در نیم سال دوم سال تحصیلی 90-1389 از طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند که از این میان پس از ریزش 102 نمونه 688 مورد قابل استناد (225 مرد و 463 زن) حاصل شد.پس از تکمیل پرسشنامه‌های مربوطه (پرسشنامه وضعیت سلامت روان GHQ28 و پرسشنامه محقق ساخته در برگیرنده اطلاعات دموگرافیک) داده‌ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس به منظور مقایسه نتایج آزمون GHQ28 با آزمون SCL90 تعداد 100 نمونه بصورت تصادفی انتخاب شدند بطوری که 50 نمونه دارای اختلال در آزمون GHQ (نمره  23) و 50 نمونه فاقد اختلال (نمره  23) از این نظر بودند.

   

  نتایج:

  یافته‌های به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهند که 8/37 درصد دانشجویان در معرض اختلالات روانی هستند و عواملی چون جنس، وضعیت تأهل، بومی یا غیر بومی بودن، بعد مسافت محل تحصیل از محل زندگی، رشته تحصیلی، ترم تحصیلی و مقطع تحصیلی بر روی سلامت روان دانشجویان تأثیر دارد ولی از بین فرضیه‌ها تنها رشته تحصیلی و ترم تحصیلی دارای رابطه معنی‌دار با سلامت روان آنها بودند.

  در بررسی خرده مقیاس‌های آزمون GHQ بین رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی با اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی هم چنین بین ترم تحصیلی با وجود علایم جسمانی و افسردگی رابطه آماری معنی‌داری بدست آمد.

  از بین مقایس‌های نه‌گانه آزمون SCL90 در 100 نمونه مورد بررسی نیز افکار پارانوئید بیشترین و حالات سایکوتیک کمترین فراوانی را داشتند.

  گرچه نتایج آزمون GHQ و SCL کاملاً مشابه نبوده است لکن با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می‌توان عنوان کرد که این دو آزمون تا حدی موید یک دیگر هستند.

   

  نتیجه‌گیری:

  با توجه به نتایج پژوهش و افزایش مشکلات روانی و میزان موارد مشکوک به اختلال روانی در دانشجویان، توجه بیشتر مسئولین جهت حل مشکلات بهداشت روان دانشجویان و فعال‌سازی مرکز مشاوره دانشجویی ضروری به نظر می‌رسد تا از هدر رفتن نیرو و توانایی قشر جوان و فعال جامعه پیشگیری به عمل آید. همچنین بدلیل بالا بودن اختلال در کارکرد اجتماعی دانشجویان به نظر می‌رسد این مورد نیز نیازمند پیگیری‌های بیشتری است.

   

  واژه‌های کلیدی:

  آزمون سلامت روانی GHQ28 _  آزمون SCL90 _ سلامت روانی _ دانشجوی بومی

  مقدمه (بیان مسئله):

     یکی از محورهای سلامتی جوامع مختلف بهداشت روانی آن جامعه است. سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی هر جامعه ایفا می کند(1) .

     سازمان بهداشت جهانی سلامت را عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی واجتماعی می داند. هنگامی انسان در وضعیت سلامت کامل است که بهداشت در هر سه بعد وجودی آدمی تامین شده باشد(2) .

     مفهوم سلامت روانی در واقع جنبه ای از مفهوم کلی سلامتی است کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر وروان را این طور تعریف می کنند: (سلامت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون وهماهنگ با دیگران،تغییر واصلاح محیط فردی واجتماعی وحل تضاد ها و تمایلات شخصی به طور منطقی ، عادلانه ومناسب) با وجود اینکه سلامت روان مفهومی است که خیلی وسیع از آن استفاده می شود، اما هنوز یک تعریف کلی که مورد قبول همه باشد از آن بدست نیامده است. هر فرد یا گروه  یک تصور خاص از سلامت روانی دارد.در صورتی که در مورد سلامت فیزیکی وجسمی چنین وضعی وجود ندارد(3) . برای مثال کامئو معتقد است هر فرد دارای سلامت روانی فردی است که از هرگونه اضطراب وعلائم ناتوانی مبراست و هنگامی سلامت عاطفی، اجتماعی وجسمی فرد کامل می شود که توانایی برقراری ارتباط با دیگران وهمچنین ظرفیت مقابله با مشکلات زندگی را داشته باشد واز این رو، وی سلامت روانی را به جنبه های زیر تقسیم کرده است:

  (بهبودی فردی)، (فقدان اضطراب)، ( فقدان علائم ناتوانی)، ( توانایی برقراری ارتباط با دیگران)، ( ظرفیت مقابله با مشکلات وفشار های زندگی) و طبق نظر کارل منینجر سلامت روانی عبارت است از سازش فردی با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و مؤثر به طور کامل شود(4).

     و اما معیار سلامت روان در دین مبین اسلام تحت عنوان رشد به کار رفته و به عنوان قائم به خود بودن، هدایت، نجات، اصلاح و کمال می باشد. دستیابی به حداکثر رشد که مترادف با تکامل است در حقیقت فلسفه زندگی  از دیدگاه اسلام نتیجه ایمان به خدا می باشد. در متون اسلامی تظاهرات اختلال روانی به عنوان بیماری تلقی گردیده و هنگامی که علائم قطع ارتباط با واقعیت در فرد وجود دارد کلمه مجنون مطرح شده است که فرد را از انجام تکالیف مذهبی معاف وحتی دخالت در دارائی خویش را از وی سلب می نماید(5).

     بیماری روانی از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی در مقابل آن مصونیت ندارد و این خطری است که بشر را مدام تهدید می کند. بیماری های روانی خاص یک قشر یا طبقه نبوده و تمام طبقات اجتماعی را شامل می شود(6).

     مطالعات انجام شده بر روی اختلالات روانی نشان دهنده ی آن است که آمار اختلالات روانی در اکثر جوامع در حال افزایش می باشد به طوری که سازمان بهداشت جهانی پیش بینی نموده است که تا سال 2020 اختلالات خلقی دومین بیماری شایع در جهان خواهد بود(7).

     از آن جا که در فرآیند رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع، نیروی انسانی نقش اساسی و تعیین کننده ای دارد، امروزه صاحب نظران براین باورند که یکی از دلایل مهم توسعه ی کشور های پیشرفته توجه و اهتمام دولتهای آن ها در تربیت نیرو های انسانی خلاق ومؤثر می باشد. دانشجویان، نیروی انسانی برگزیده از نظر استعداد، خلاقیت و پشتکار ومنابع معنوی هر جامعه وسازندگان فردای کشور خویش هستند.از این رو انتظار می رود این گروه در سایه سرمایه گذاری های کلانی که ازآموزش و پرورش تا دانشگاه صرف آنان می شود، بتوانند افرادی توانا، مفید و مؤثر برای کشور باشند. اما واقعیت انکار ناپذیر این است که این سرمایه گذاری ها بدون توجه به بهداشت روانی جامعه به ویژه دانشجویان نمی توانند تأمین کننده آن انتظارات باشند. توجه به این نکته از این نظر اهمیت دارد که ورود به دانشگاه تغییر عمده ای در زندگی اجتماعی، خانوادگی و فردی به وجود می آورد و مقطعی بسیار حساس بشمار می رود. در این دوره فرد با تغیییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی روبرو می شود. در کنار این تغییرات باید به انتظارات ونقش های جدیدی اشاره نمود که همزمان با ورود به دانشگاه شکل می گیرد. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباّ با فشار ونگرانی توام بوده، عملکرد و بازدهی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا توجه به سلامت روانی این قشر از اهمیت ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی آنان برخوردار است (8و9).

     مروری بر پژوهش های انجام شده نشان می دهد که شیوع و شدت مشکلات روانی در دانشجویان نسبت به جمعیت غیر دانشجو افزایش پیدا کرده است. بررسی های اخیر حاکی از آن است 46% دانشجویان مرد و 64% دانشجویان زن از اضطراب و 12% از دانشجویان مرد و 15% از دانشجویان زن از افسردگی رنج می برند. مشاورین دانشگاه افزایش مراجعه دانشجویان از سال 1995 تا 2000 را از 4/2 در 100000 به 7/9 در 100000 گزارش کرده اند(10).

      Ashton Kamali در پژوهش های خود به این نتیجه رسید که دانشجویان سال دوم از سطح بالایی از اضطراب وافسردگی و سوء مصرف مواد رنج می برند(11).

     از آنجا که دانشجویان از حساس ترین اقشار جامعه هستند و نظر به اهمیت سلامت روانی این گروه مطالعه ای با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی دانشجویان در سال تحصیلی 90-1389 و مقایسه سطح سلامت روانی آنان در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاه علوم پزشکی قم صورت گرفت تا ضمن شناسایی گروه های آسیب پذیر با استفاده از نتایج حاصله بتوان ضمن تشویق مسئولین به ارائه خدمات بهداشت روان همچون مشاوره، روان درمانی و درمان دارویی موجبات ارتقاء سطح بهداشت روان دانشجویان را فراهم نموده و از عوارض و پیامدهای افت تحصیلی و هدر رفتن نیرو توانایی قشر جوان و فعال جامعه که موجب آسیب اقتصادی کشور می گردد پیشگیری به عمل آید.

     در این مطالعه ابتدا علی رغم مشکلات دسترسی به تمامی دانشجویان بدلیل پراکندگی دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی درمانی در سطح شهر از پرسشنامه سلامت روانی 28 سؤالی (GHQ28) در بین کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم(790 دانشجو)استفاد شد سپس از بین افراد داوطلب از 50 دانشجو که با آزمون GHQ28 مستعد اخلالات روانی گزارش شده اند و به همان تعداد افراد سالم خواسته شد که در مرحله دوم به سؤالات پرسشنامه دیگری به نام Scl90 پاسخ دهند. همچنین در این مطالعه ارتباط بین جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت تأهل، بومی و غیر بومی بودن و بعد مسافت از محل سکونت دائم با میزان سلامت افراد سنجیده شد.

   

  Introduction:

  Investigating mental health conditions in young students is important entrance of university results in changing individuals’ public life and sensitive .In the study, students’ mental health condition (2011- 2012) in Qom medical university has been investigated

  Material and methods

  Methods:

  In the cross-sectional study, 790 students of Qom medical university were statistically chosen after 102 failer of questionnaire 688 case were evaluated. After completing questionnaire, (health-condition questionnaire GHQ 28 and making – researcher questionnaire including demographic information), data was analyzed.

  For comparing results of GHQ 28 test and with SCL-90 test, 100 subjects who were randomly selected. So, 50 samples have disorder in test GHQ ( score ≥ 23)  and 50 samples without disorder ( score ≤ 23)

  Results :

  The results show 37.8 percent of students were doubt to mental health, the factors including sexuality, married situation, native or no-native, distance of education from life , educational field, educational term, gradual degree have impact on students’ health .there is a meaningful relation between educational field and educational term with mental health . in some test scale GHQ , there is an meaningful statistical relation between educational field , gradual degree with social function disorder and depression as well as between terms and depression and body signal.

  In nine-folds scale, test  SCL-90 has the most abundance, although results of GHQ and SCL haven’t been similar. According to results, they are similar.

   

  Discussion and conclusion:

  The results show increasing difficulties and degrees of doubts to mental disorder in student in contrast to the last study; officers must pay attention to resolving mental health. According to spreading Paranoid among students, the scale will be compared between students and other society classes. The process is supposed to need following because of disorders between social workers and students.

   

  Keywords: mental health test GHQ 28 , SCL 90 test, mental health.native student  

 • فهرست:

  فصل اول: معرفی پژوهش

  مقدمه................................................................................................................................................2

  اهداف پژوهش................................................................................................................................ 5

  سؤالات پژوهش.............................................................................................................................. 6

  فرضیات پژوهش............................................................................................................................. 6

  محدودیت های پژوهش.................................................................................................................. 6

  واژه ها و اصطلاحات...................................................................................................................... 7

  فصل دوم:دانستنیهای موجود در پژوهش

  بخش اول: چهارچوب پنداشتی.................................................................................................................... 9

  بخش دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

  مطالعات داخلی............................................................................................................................. 10

  مطالعات خارجی........................................................................................................................... 12

  فصل سوم: مواد و روش کار...................................................................................................................... 15

  فصل چهارم: نتایج..................................................................................................................................... 20

  فصل پنجم: بحث....................................................................................................................................... 66

  فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات........................................................................................................ 73

  منابع........................................................................................................................................................... 75

  پیوست ها.................................................................................................................................................. 79

  چکیده انگلیسی.......................................................................................................................................... 93

  منبع:

   

  ساکی کوروش، کیخاوی ستار، بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. شماره34و35. 1381 :15-11

  اسدی نوقانی احمد علی، کیقبادی سیف الله. روانپرستاری-بهداشت روان (1) . تهران: نشر وتبلیغ بشری ، 1379: 26-25

  باقری یزدی عباس، ابوالهری جعفر، پیروی حمید. بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه تهران. اندیشه ورفتار،1374. 4، 39-30.

  کافی موسی، ابوالهری جعفر، پیروی حمید. بررسی وضعیت سلامت روانی گروهی از دانشجویان ورودی 73-72 دانشگاه تهران. انتشارات واحد پژوهشی دفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران. 1373.

  حسینی سید ابوالقاسم . اصول بهداشت روانی . ج. 1. (چاپ چهارم) . مشهد انتشارات دانشگاه علوم پزشگی مشهد. 1371.

  میلانی فر بهروز. بهداشت روانی. تهران: نشر تومس، 1374: 43-40.

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. سیمای سلامت .1378: 268.

  Retteck S.L. Cultured different and similarties in congnitive apprasal and emosional responses. New school for social research: dissertation abstract international .1990

  Sadock By . Sadock V.A . Kaplan and Sadocks synosis of psychiatry.9th edition. Philalehphia . william & wilkins company .2003: pp: 41-50

  Promoting student mental health . the mental health foundation january ,2004 http://www.mentalhealth.org.uk

  11-The mental health of student in higher education. council report CR112. jaunary 2003 .Royal colage of psychiatric london.

  12-چکیده روانپزشکی بالینی_بیماری های روانیِ، سادوک ویرجینا، کاپلان هارولد، ترجمه فرزین رضاعی، 2007، انتشارات ارجمند، 31-28.

  13-مصلی نژاد لیلا، امینی میترا.بررسی ارتباط بین تحصیل و سلامت روانی در دو گروه دانشجویان سال اول و آخر دانشکده علوم پزشکی جهرم. فصلنامه اصول بهداشت روانی. سال ششم، بهار و تابستان 1383، شماره بیست ویکم و بیست و دوم، 76-71.

  14- عمیدی. روش های نمونه گیری. مرکز نشر دانشگاهی، 1380..

  15- ادهم داوود، سالم صافی پرویز، امیری محمد، دادخواه بهروز، محدی محمد علی، مظفری ناصر، ستاری ذکراله، داداشیان سعید، بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودی 87-1386 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره هشتم، شماره سوم، پاییز 1387، 299-234

  16- فرح بخش سعید، غلامرضایی سیمین، نیک پی ایرج، رابطه یبین سلامت روانی و برخی متغیر های زمینه ای در دانشجویان دانشگاه لرستان.فصلنامه علمی _ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره هفتم ،شماره 3و4. سال1384 .85-79

  17- توکلی زاده جهانشیر، قهرمانی محمد، چمنزاری حمید. بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 80 دانشکده علوم پزشکی گناباد. افق دانش، دوره8، شماره 2، 1381. 54-47.

  18- عبداللهیان ابراهیم، فیاضی بردبار محمدرضا، رضایی غلامعلی، غنی کاخکی مهدی. بررسی مسائل روان شناختی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1376. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.1382. سال چهل وششم . شماره هشتاد.18-11.

  19- بحرینیان س ع، برومند م ق، بررسی بهداشت روان دانشجویان مقیم در مجتمع خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،پژوهش در پزشکی،1381، 26(3) ،240

  20- حسینی سید حمزه ، موسوی میر حسین، مقایسه وضعیت سلامت روانی دانشجویان کار آموز پزشکی وپیرا پزشکی –دانشگاه علوم پزشکی گرگان در نیم سال دوم سال تحصیلی 79-78.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، سال ششم ، شماره 13، بهار وتابستان 1383، 107-101

  21- جهانی هاشمی حسن ، رحیم زاده میر محله سمیه ، قافله باشی حسین ، ساریچلو محمد ابراهیم . بررسی سلامت روانی دانشجویان سال اول وآخر دانشگاه علوم پزشکی قزوین (1384) ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، سال دوازدهم ، شماره2(پی درپی47) ، تابستان 1387، 50-41

  22- توکلی زاده جهانشیر، خدادادی زهره . بررسی روانی دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 دانشگاه علوم پزشکی گناباد. افق دانش، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گناباد.دوره 16،شماره2، تابستان سال 1389، 52-45.

  23- لطفی محمد حسن ، امینیان امیر حسین ، نوری شادکام محمود ، قمی زاده اقدس، زارع مرضیه.بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال های 85-81 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. طب وتزکیه .سال شانزدهم پاییز وزمستان 1386-شماره 67-66، 56-49.

  24- نوربالا احمد علی، باقری یزدی سید عباس ،محمد کاظم. اعتباریابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روان پزشکی در شهر تهران – 1380. مجله پژوهشی حکیم زمستان 87، دوره یازدهم ، شماره چهارم.53-47.

  25- عباسی علی، کامکار علی ، باقری قادر ، عنبری علی ، بررسی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 78-1377، طب وتزکیه ،شماره 43، 1380. 37-34

  26- Carson A.Y ,dias S, Johnston A ,Mc Laughlin M.A , Robinson B.L, Sellar R.S,Trewaves .J.J .w9jcik W.Mental health in medical students Acontrol study using the 60 item General health questionnare. Scott Med Y . 2000 Aug: 45(4)

  27- Benitez C, quintero Y, Torres R , prevalence of rick for mental disorder among under gradate medical students at the medical school of the catholic university of chile. Rev med chil. 2001 Feb :129(2) : 173-8

  28- Roughen P.A .Mental health and psychiatric disoder in older woman . clino Geriatr med .1993: 9(1) :90-173

  29- Moss M.S and et al .chanegs over 4 year in heath Quality ? life , Mental health and valuation of life , Aging health .2007: 19(6): 21-26

  30- Mc Line F.survey of mental health status in mexician students. Psy y . 2005:(2):6-11

  31- Sylvan B. Mental state in student. Mental health journal .2003: 110-119

  32-Jerald G. Risk factors in mental health .Journal of psychiatry

  33- پلاهنگ حسن ، نصر مهدی .بررسی همه گیر شناسی اختلال روانی در شهر کاشان . فصلنامه اندیشه و رفتار ، سال دوم ، شماره چهارم، 1375، 27-19.

  34- یعقوبی نورا... ، شاه محمدی داوود. بررسی همه گیر شناسی اختلال روانی در مناطق شهری وروستایی شهرستان صومعه سرا . فصلنامه اندیشه ورفتار . سال اول ، شماره چهارم ،1374، 14-7.

  35- یعقوبی حمید .غربالگری اختلالات روانی : جایگاه آزمون ها ونحوه تعیین نمره برش و اعتبار یابی . فصلنامه سلامت روان ، سال اول ، شماره اول .بهار 1387، 51-39.

  36- Goldberg D.P,Hillier V.A. Ascaled version of general health questionnaire. Psychological medicine.1979:9:131-145

  37- Williiams P,Goldberg D.P, Mari Y.The validity of GHQ questionnaire. Social psychiatry. 1987: 21:15-22

  38- Goldberg D.F, Gater R , Sartorius N, Ustaun T.B. The validiyot two version of The GHQ in general health care. Psychologisal medicine. 1997: 27(1): 191-197

  39- داد خواه بهروز .وضعیت سلامت روانی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،1384. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، دوره ی ششم ، شماره اول ، 1385: 36-31

  40- استورا .تنیدگی واسترس . ترجمه پریرخ دادستان . چاپ اول. تهران . انتشارات رشد. 1377. صفحات 186و179 

  41- انصاری ح، بهرامی ل ، اکبرزاده ل، نجاسانی ن. بررسی سلامت عمومی و برخی فاکتور های وابسته در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 2007.مجله طبیب شرق.2008. (4)9 : 304-295.

  42- ایزدی صمد ، یعقوبی عبدالعلی . مطالعه وضعیت روانشناختی دانشجویان دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه مازندران در بدو ورود و پس از سه سال طی سال های 1384-1380. مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان.

  43-میرازی ر. ارزیابی اعتبار آزمون SCL-90 R در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی تهران .1359.

  44- جهانی هاشمی حسن ، نوروزی کبری .سلامت روانی دانشجویان ورودی سال 1381دانشگاه علوم پزشکی قزوین، فصلنامه پاشین. سال سوم ، شماره 2، 1383: 152-145.

  45-اشکانی حمید . بررسی مشکلات بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه شیراز ، طب وتزکیه ، شماره 17، 1374: 31-27.       


موضوع پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, نمونه پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, جستجوی پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, فایل Word پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, فایل PDF پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, مقاله در مورد پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, پروژه در مورد پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, پروژه درباره پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی 90 – 1389

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی (M.A) چکیده سلامت روان یکی از ملاک های اصلی ارزیابی یک جامعه است و بی شک نقش چشمگیری در کارآمدی وپیشرفت آن بازی می کند هدف: از پژوهش حاضر مقایسه میزان سلامت روان دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل وغیر شاغل می باشد روش : روش انجام پژوهش ازنوع علی مقایسه ای.جامعه آماری شامل داش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهرکرمانشاه که ...

مددکاری اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد چکیده : توجه به سلامت دانشجویان به ویژه سلامت روانی اجتماعی آنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ورود به دانشگاه مقطع بسیار حساسی در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری محسوب می‌شود و غالباً با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی آنها همراه است. در کنار این تغییر، به انتظارات و نقشهای جدیدی نیز باید اشاره کرد که همزمان با ...

پاپان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی گرایش عمومی چکیده پژوهش حاضر به منظور ساخت و هنجاریابی آزمون سازگاری تحصیلی انجام گرفته است. برای ساخت این آزمون تمام آزمون­های مربوط به سازگاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و بعد از انجام مصاحبه با تعدادی از دانشجویان و حذف و تغییر تعدادی از سؤال­ها و تأیید روایی محتوایی و روایی صوری توسط استادان روان­شناسی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی(M.A) گرایش:عمومی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی در دانشجویان بود. به این منظور با روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای 364 نفر (تعداد 166 دختر و 198 پسر) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انتخاب شدند. طرح این پژوهش ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف: امروزه اهمیت مسأله اضطراب کتابخا‌نه‌ای به عنوان عاملی بازدارنده در استفاده درست از کتابخانه‌ها به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. پژوهش‌های گوناگونی به منظور ارائه راه‌کارهایی در جهت کاهش این نوع اضطراب انجام شده است؛ پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی چکیده زمینه: شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم. هدف: در پژوهش حاضر، رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی (M. A) گرایش: بالینی چکیده مقدمه: این مطالعه با هدف مقایسه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام دانشگاه‌های شهرستان دره شهر انجام گردیده. موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان عادی و تحت پوشش تشکیل می‌دهد. در این مطالعه، 189 نفر ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (گرایش آموزش کودکان) مقدمه: توجه به وضعیت تحصیلی در راس برنامه های توسعه آموزشی یک کشور قرار دارد. هدف موسسات آموزشی، افزایش موفقیت تحصیلی است که یک شاخص واقعی برای اهداف آموزشی است. بررسی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی مولفه های شناختی اجتماعی موثر بر آن از جمله هویت یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ( گرایش کودکان ) چکیده مقدمه: با توجه به نقش دانشگاه ها در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، بررسی وضعیت نظام آموزشی و آگاهی از نقاط قوت، ضعف و کاستی ها در فرایند تحصیل دانشجویان، جهت طراحی و اجرای برنامه های مناسب آموزشی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت و ...

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی – چکیده مقدمه: محیط بالین در برگیرنده شرایط و محرکهای موثر بر یادگیری است ولی انگیزه نخستین و مهمترین عنصر تشکیل دهنده رفتار یادگیری می باشد. یکی از نظریه های مهم در این زمینه تئوری خود تعیین کنندگی است که یک تئوری انگیزش عمومی است. بر اساس این تئوری، ارضاء سه نیاز اساسی روانی: درک از استقلال ،کفایت و شایستگی و ...

ثبت سفارش