پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391

word 967 KB 31967 72
1392 کارشناسی ارشد بهداشت
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  پایان نامه جهت اخذ مدرک ارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان

  چکیده:

  مقدمه و هدف : پرداخت های مستقیم از جیب به عنوان یکی از منابع تامین مالی در نظام سلامت می باشد که امروزه خانوارهای زیادی را با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه کرده است .هدف از این مطالعه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات  سرپایی تشخیصی در بیمارستان های آموزشی قزوین می باشد.

  روش کار : مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی  بر روی 630 نفر مراجعه کننده به خدمات تشخیصی سرپایی در سال 1391 با استفاده از مصاحبه ساختاری و بررسی اسناد انجام شد، همچنین ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه شامل 5 متغییر سن، جنس، نوع بیمه، پرداخت از جیب بیمار و سهم سازمان بیمه ای بیمار بود. درصد هزینه های پرداخت از جیب از روش تقسیم هزینه های پرداخت از جیب بر مجموع هزینه های پرداختی(پرداخت از جیب + سازمان بیمه گر) به ارائه دهنده خدمت بدست آمد. تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی بود. از آزمون های همبستگی پیرسون و تی برای بررسی رابطه با سن و جنسیت استفاده شد.

  یافته ها : 74% مراجعه کنندگان دارای پوشش بیمه ای بودند و یا شرایط استفاده از بیمه را داشتند. بیشترین بیمه مورد استفاده با 45 درصد مربوط به تامین اجتماعی بود.کمترین میانگین سنی مربوط به مراجعان به خدمات تشخیصی بیمارستان قدس با میانگین 7 سال برای خدمات آزمایشگاهی و 12 سال برای خدمات تصویربرداری بود. درصد  هزینه های مستقیم پرداخت از جیب مراجعه کنندگان آزمایشگاه به ترتیب در بیمارستان های شهید رجایی ، بوعلی سینا ، قدس و کوثر معادل48%، 47% ، 44% و 41 % بود و در بخش تصویر برداری این بیمارستان ها به ترتیب 48% ، 44%، 39% و 46% بود. بین سن و جنسیت با پرداخت از جیب رابطه برقرار نبود.

   بحث و نتیجه گیری: کاهش پرداخت های مستقیم  با استفاده از افزایش پوشش و عمق بیمه، و همچنین حمایت بیشتر در خدمت پرهزینه سی تی اسکن  ارتقاء سلامت افراد و عدالت را در بر خواهد داشت.  

  کلید واژه : پرداخت از جیب ، خدمات تشخیصی ، نظام سلامت ، بیمارستان 

   

  مقدمه:

  سلامت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی نظام های رفاه اجتماعی شناخته شده است . علاوه بر داشتن شیوه زندگی سالم، مردم برای ارتقا و بازگرداندن سلامت خود در صورت بیماری مجبور به استفاده از خدمات سلامت و به عبارتی خرید آن خدمات می باشند ، بر اساس نوع نظام سلامت بهره مندی از این خدمات فشارهای مالی متفاوتی را بر مردم در جوامع مختلف تحمیل می نماید، این هزینه ها که مستقیم از جیب پرداخت (out of pocket ) می شوند، باعث ایجاد مشکلات مالی برای خانوارها گردیده و ممکن است آنان را دام فقر اندازد (مورای و همکاران 2003) .

  خدمات تشخیصی(Diagnostic services) یک عنصر حیاتی برای فراهمی بهترین اقدامات مراقبتی برای بیماران می باشد و این خدمات اطلاعات ضروری را برای پزشکان به منظور ارزیابی و تشخیص شرایط  بیمار و اقدامات مناسب درمانی فراهم می کنند، همچنین خدمات به موقع تشخیصی که بخش اساسی مراقبت سلامت می باشد ، درمان اثربخش و بهبود معنادار بیماران را مهیا می نماید  و اطلاعات را در مورد حضور و یا عدم حضور بیماری فراهم می کند(یو 2007) . امروزه نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان بیماری نظام های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از فقر اقتصادی  و مواجهه با هزینه های کمرشکن (catastrophic expenditure ) و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند(کناول و همکاران 2006) .

  بیان مسئله:

  پرداخت بالای هزینه ها از جیب می تواند از خرید های ضروری خانوار همچون خوراک و پوشاک جلوگیری نماید. هرساله تقریبا 44 میلیون خانوار و بیشتر از 150 میلیون نفر با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه می شوند و تقریبا 25 میلیون خانوار و بیشتر از 100 میلیون نفر به سمت فقر سوق داده می شوند  ، همچنین ممکن است شمار زیادی از افراد تصمیم بگیرند که از خدمات ساده پزشکی و آزمایشگاهی به جهت نبود استطاعت مالی استفاده نکنند و یا به علت هزینه های غیر مستقیم همچون حمل و نقل و تغذیه از این خدمات منصرف شوند(زو و همکاران 2005) . پرداخت از جیب عمده ترین مکانیسم تامین مالی در بیشتر کشورهای آسیایی و دیگر کشورهای در حال توسعه است (لیو و همکاران 2008) .

  در اکثر کشورها هزینه های پرداخت های مستقیم از جیب به قدری بالا هستند که خانوارها قادر نیستند آنها را تامین مالی نمایند و در دام فقر می افتند (سان و همکاران 2009 ، فان و همکاران 2004) . مطالعات نشان دادند که فقرا زمانیکه نیاز به خدمات بسیار ضروری سلامت دارند برای برطرف کردن این نیاز ها به شدت آسیب پذیر می باشند (پیترز 200 ، پارادهان و همکاران2002) . زمانی که یک سیستم به پرداخت مستقیم از جیب برای برطرف کردن نیازهای سلامتی افراد متکی باشد این می تواند پرداخت های کمرشکن را برای افراد در بر داشته باشد(زو و همکاران2003) .

  هر چند خانوارهای با درآمد بالا و ثروتمندان برای سلامت بیشتر هزینه می کنند اما آنها کمتر به تجربه زایش فقر(Impoverishment) بر اثر این هزینه ها دچار می شوند(ایندیا 2010) . شمار زیادی از مطالعات وجود دارد که  توزیع پرداخت های مستقیم از جیب و اثر آنها بروی فقر و رفاه خانوار را نشان می دهد(کناول و همکاران2005 ، وان دوسلار و همکاران2006) . هزینه های پرداخت از جیب نوعا ابزاری نزولی در تامین مالی سلامت هستند و بیشترین فشار را بر فقرا وارد می کنند (وایت هید و همکاران 2001) .

  همچنین تعدادی از مطالعات نشان دادند که هزینه های کمرشکن در برخی از گروهها بیشتر می باشد، اطلاعات نشان می دهد که 2 گروه افراد بالای 60 سال و کودکان زیر 5 سال بیشتر در معرض این هزینه ها قرار دارند(سو و همکاران2006، زو و همکاران 2006) .تقاضا برای خدمات سلامت غیرقابل پیش بینی است بدین دلیل هزینه های پرداخت از جیب می تواند تاثیر مخرب به روی مصارف خانوار و در نهایت شکل گیری فقر بروی خانواده داشته باشد. تامین مالی مناسب و مکانیسم های تجمیع ریسک بهتر، به عنوان مهمترین مکانیسم برای کاهش سهم پرداخت از جیب مستقیم خانوار و هم چنین کاهش اثرات هزینه های کمرشکن سلامت بروی خانوار معرفی می شود (زو و همکاران2003) .

  گرادلیس در مطالعه برابری شاخص های اجتماعی اقتصادی مرتبط با سلامت در کشورهای اتحادیه اروپا ، سهم هزینه های دارو از درآمد خانوار را یکی از شاخص های با بالاترین ضریب جینی (نابرابری شدید ) برآورد نمودند(گرادلیس 2001) .که حکایت از این امر دارد که هزینه های دارویی به شدت فشار بر خانوارهای کم درآمد به بار می آورد.

  محاسبه پرداخت مستقیم از جیب در کشورهای نپال ، هنگ کنگ ، فیلیپین ،تایوان ،تایلند ، سریلانکا ، بنگلادش ، کره جنوبی و چین نشان داد که آنها حداقل 30 % از هزینه های تامین مالی سلامت را از طریق پرداخت های مستقیم از جیب تامین می کنند (موسگرو و همکاران2001) . مطالعه ای در بورکینا فاسو نشان داد که نشانگرهای کلیدی هزینه های کمرشکن سلامت شامل وضعیت اقتصادی، استفاده خانوار از خدمات مدرن پزشکی ، دوره بیماری در اعضا مسن خانوار و وجود فردی با بیماری مزمن می باشد (سو و همکاران2006) .

  امروزه اصلاحات در نظام سلامت به طور مستقیم  اثرگذار  بر هزینه های وارده بر سلامت خانوار می باشد که توجه ناکافی به این امر می تواند هزینه های پرداخت از جیب بالایی را به خانوار متحمل کند (دیفازیو و همکاران2011) . در مطالعه ای که توسط باجی در کشور مجارستان انجام شد نتایج نشان داد که مردم این کشور پرداخت از جیب بالایی برای خدمات سلامت متحمل می شوند و در این کشور تامین مالی به شدت نزولی است به طوری که شاخص کاکوانی در این کشور منفی است (باجی و همکاران2012) .یافته های مطالعه آصف زاده که در شهر قزوین انجام شد حاکی از آن بود که هزینه های پرداخت از جیب در خدمات تشخیصی منجر به ایجاد هزینه های کمرشکن برای خانوار گردیده است همچنین نتایج نشان داد که چارک های پایین درآمدی بیشتر با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه می گردند (آصف زاده و همکاران2013).

  توجه به حجم پرداخت های مستقیم  از جیب خانوارها و متعاقب آن بروز هزینه های کمرشکن خدمات سلامت ، دو عامل مهمی هستد که همواره باید در محاسبات مربوط به برنامه ریزی و سیاستگذاری خدمات سلامت مورد توجه قرار گیرند از آنجا که هزینه های پرداخت از جیب سلامت بسیار مهم می باشند و اثرات بسیار عدیده ای بر نظام سلامت کشورها و افراد وارد  می کنند پدیده ای بسیار مهم تلقی می شوند ، بدلیل این اهمیت برآن شدیم تا درصد هزینه های پرداخت از جیب بیماران سرپایی را در خدمات تشخیصی که از جمله خدماتی می باشد که اکثریت افراد با آن رو به رو می شوند،  برآورد نموده و به این شاخص مهم و حیاتی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت دست یابیم.

  hospital: the case study in Qazvin, Iran, 2012

  Abstract:

  Introduction: The out of pocket is as one of financial supply resource in health system that it has caused to health catastrophic expenditures for many households. The purpose of the study is estimation of the out of pocket expenditures for outpatient diagnostic services at the educational hospital of Qazvin in 2012.

  Methods: The current study is performed on 800 persons to outpatient diagnostic services in cross sectional by using structural interview and documents surveying. The percentage of out of pocket expenditures is obtained in this way: the out of pocket expenditures is divided on the total expenditures (the out of pocket + the insurer organization) to the service suppliers. The collected data were analyzed by using analytical and descriptive statistics.

  Results: 76% of the referred persons was under insurance coverage and or had the condition of using insurance. There was no significant relation between the referred persons’ age and the out of pocket and no significant relation between the referred persons’ sex and the out of pocket . The percentage of referred persons’ out of pocket expenditures for laboratory was equal to 48%, 47%, 44% and 41% at Shahid Rajaei, Bouali Sina, Ghods and Kosar hospitals, and 48%, 44%, 39% and 46% in imaging ward of the same hospitals, Respectively.

  Conclusion: Reduction in direct payments with increase the depth of coverage insurance and Further support for the expensive CT,  would be Promote health and equity .

  Key words:

  The out of pocket, diagnostic services, health system, hospital

 • فهرست:

  مقدمه...........................................................................................................................................7

  1-2بیان مسئله....................................................................................................................................7

  1-3 اهداف و فرضیات.........................................................................................................................11

  هدف اصلی...........................................................................................................................................11

  اهداف فرعی..........................................................................................................................................11

  هدف کاربردی.......................................................................................................................................11

  سوالات پژوهش....................................................................................................................................12

  فصل دوم:

  2-1مبانی نظری پژوهش.....................................................................................................................13

  2-2مروری بر مطالعات........................................................................................................................32

  فصل سوم:

  مقدمه...................................................................................................................................................38

  فصل چهارم:

  مقدمه...................................................................................................................................................43

  فصل پنجم:

  بحث و نتیجه گیری..............................................................................................................................59

  پیوست............................................................................................................74

   

   

  منبع:

  Aluísio J. D. Barros (2011), Catastrophic spending on health care in Brazil: private health insurance does not seem to be the solution, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro54-62

  Arunachalam M, Lawrence S, Kelly M, Locke J(2012). A Communitarian Approach to Constructing Accountability and Strategies for Sustainable Development. Issues in Social and Environmental Accounting. 1(2):217-42.

  Asefzadeh S, Alijanzadeh M, Gholamalipoor S, Farzaneh A (2013). Households Encountering with Catastrophic Health Expenditures in Qazvin, Iran. Health Information Management. 10(1): 1-8.

  Ayé R, Wyss K, Abdualimova H, Saidaliev S (2010). Illness costs to households are a key barrier to access diagnostic and treatment services for tuberculosis in Tajikistan. BMC Research Notes. 3(1): 340.

  Baji P, Pavlova M, Gulácsi L (2012). Changes in Equity in Out-of-pocket Payments during the Period of Health Care Reforms: Evidence from Hungary. International journal for equity in health. 11(1): 1-11.

  Bennett KJ, Dismuke CE (2010). Families at financial risk due to high ratio of out-of-pocket health care expenditures to total income. Journal Health Care Poor Underserved. 21:691-703

  Chaudhuri A, Roy K (2008). Changes in out-of-pocket payments for healthcare in Vietnam and its impact on equity in payments, 1992–2002. Health policy journal. 88(1): 38-48.

  Culyer AAJ, Newhouse JP (2000). Handbook of Health Economics: Vol. 1A: Access Online via Elsevier.

  Damme WV, Leemput LV, Por I, Hardeman W (2004). Out‐of‐pocket health expenditure and debt in poor households: evidence from Cambodia. Tropical Medicine & International Health. 9(2):273-80.

  DiFazio R, Vessey J (2011). Nonmedical out-of-pocket expenses: a hidden cost of hospitalization. Journal of Pediatric Nursing. 26(1): 78-84.

  Fan JX, Zick CD (2004). The economic burden of health care, funeral, and burial expenditures at the end of life. Journal of Consumer Affairs. 38(1): 35-55.

  Frenk J, González-Pier E, Gómez-Dantés O, Lezana MA, et al (2006). Comprehensive reform to improve health system performance in Mexico. The Lancet journal. 368(9546): 1524-34.

  Galarraga O, Sosa-Rubi SG, Salinas A, Sesma S (2008). The impact of universal health insurance on catastrophic and Out-Of-Pocket health expenditures in Mexico: A model with an endogenous treatment variable. Health, Econometrics and Data Group Working Paper 08/12, the University of York.

  Garg CC, Karan AK (2009). Reducing out-of-pocket expenditures to reduce poverty: a disaggregated analysis at rural-urban and state level in India. Health policy and planning. 24(2): 116-28.

  Ghiasvand H, Hadean M, Maliki M, Shabaninejad (2010). Determinants of Catastrophic Medical Payments in Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences; 2009. Hakim Research Journal 13(3): 145- 154

  Giraldes R (2001). Equity in socioeconomic areas with impact on health in countries of European Union. Cad Saude Publica journal. 17(3): 533-44

  Gotsadze G, Zoidze A, Rukhadze N (2009). Household catastrophic health expenditure: evidence from Georgia and its policy implications. BMC health services research. 9(1):69-83.

  Hanratty B, Zhang T, Whitehead M (2007). How close have universal healths systems come to achieving equity in use of curative services? A systematic review. International Journal of Health Services. 37(1):89-109.

  India I (2010). The impoverishing effect of healthcare payments in India: new methodology and findings. Economic & Political Weekly. 45(16): 65.

  Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Méndez-Carniado O, Bryson-Cahn C, et al (2006). Evidence is good for your health system: policy reform to remedy catastrophic and impoverishing health spending in Mexico. The Lancet journal. 368(9549): 1828-41

  Knaul FM, Frenk J (2005). Health insurance in Mexico: achieving universal coverage through structural reform. Health Affairs journal. 24(6): 1467-76.

  Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Méndez O (2005). Financial protection in health: Mexico, 1992 to 2004.journal of salud pública de méxico. 47(6): 430-9.

  Layte R, Nolan B (2004). Equity in the utilization of health care in Ireland. The Economic and Social Review. 35(2):111-34.

  Leive A, Xu K (2008). Coping with out-of-pocket health payments: empirical evidence from 15 African countries. Bulletin of the World Health Organization. 86(11): 849-56.

  London L (2007). 'Issues of equity are also issues of rights': Lessons from experiences in Southern Africa. BMC Public Health. 7(1):14.

  measuring catastrophic health care expenditures in Nigeria Implications for financial risk protection,   RESEARCH BRIEF MARCH 2010.

  Mediterranean WHO (1997). The Work of WHO in the Eastern Mediterranean Region: Annual Report of the Regional Director: World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean

  Murray CJL, Xu K, Klavus J, Kawabata K, et al (2003). Assessing the distribution of household financial contributions to the health system: concepts and empirical application. Health systems performance assessment Debates, methods and empiricism Geneva: WHO. 513-31.

  Musgrove P, Zeramdini R, Carrin G (2001). summary description of health financing in WHO Member States.  Commission on Macroeconomics and Health working paper No WG3

  Nekoei Moghadam M (2012). Iranian Household Financial Protection against Catastrophic Health Care Expenditures. Iranian Journal Public Health. 41(9): 62-70.

  O'Donnell O, Van Doorslaer E, Rannan-Eliya RP, Somanathan A, et al (2008). Who pays for health care in Asia? Journal of Health Economics. 27(2): 460-75.

  Peters DH (2002). Better health systems for India's poor: findings, analysis, and options: World Bank Publications.

  Pradhan M, Prescott N (2002). Social risk management options for medical care in Indonesia. Health . 11(5):431-46.

  Rivero CC, Ruiz GAL, Barrera RM, Levet C (2006). Catastrophic expenditure in health and income elasticity’s by item of expenditure in health services in Mexico. Well- Being and Social Policy 2(1):47-69.

  Russell S (2004). The economic burden of illness for households in developing countries: a review of studies focusing on malaria, tuberculosis, and human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome. The American journal of tropical medicine and hygiene. 71(2):147-55.

  Seonae Y (2004). Language barriers and access to care. Annual review of nursing research. 22(1):59-73.

  Sesma-Vázquez S, Perez-Rico R, Sosa-Manzano C, Gomez-Dantes O (2005). Catastrophic health expenditures in Mexico: magnitude, distribution and determinants. Journal of salud pública de méxico. (47): 37-24.

  Sonila Tomini and Truman G. Packard (2008). Are health care payments in Albania catastrophic? Evidence from ALSMS.

  Sun X, Jackson S, Carmichael G, Sleigh AC (2009). Catastrophic medical payment and financial protection in rural China: evidence from the New Cooperative Medical Scheme in Shandong Province. Health Economics journal. 18(1): 103-19.

  Su TT, Kouyaté B, Flessa S (2006). Catastrophic household expenditure for health care in a low-income society: a study from Nouna District, Burkina Faso. Bulletin of the World Health Organization. 84(1): 21-7.

  Torres AC, Knaul FM, Funsalud (2003). Determinantes del gasto de bolsillo en salud e implicaciones para el aseguramiento universal en México: 1992-2000.journal of Caleidoscopio dela Salud. (9): 209-25.

  Tu-Bin Chu, Tsai-Ching Liu (2005). Household out-of-pocket medical expenditures and national health insurance in Taiwan: income and regional inequality. BMC Health Services Research. 5(60): 1-9.

  Van Doorslaer E, O'Donnell O, Rannan-Eliya RP, Somanathan A, et al (2006). Effect of payments for health care on poverty estimates in 11 countries in Asia: an analysis of household survey data. The Lancet journal. 368(9544):1357-64.

  Wagstaff A, Doorslaer E (2003). Catastrophe and impoverishment in paying for health care: with applications to Vietnam 1993–1998. Health Economics journal. 12(11): 921-33.

  Wagstaff A, van Doorslaer E(2000). Measuring and testing for inequity in the delivery of health care. Journal of Human Resources. 716-33.

  Whitehead M, Dahlgren G, Evans T(2001). Equity and health sector reforms: can low-income countries escape the medical poverty trap? The Lancet journal. 358(9284): 833-6.

  World Health Report (2000).  Health systems improving performance. WHO. 35-40.

  Xu K, Evans DB, Carrin G, Aguilar-Rivera AM, et al ( 2007). Protecting households from catastrophic health spending. Journal of Health Affairs. 26(4): 972-83.

  Xu K, Evans D, Carrin G, Aguilar-Rivera A (2005). Designing health financing systems to reduce catastrophic health expenditure, World Health Organization.

  Xu K, Evans DB, Kadama P, Nabyonga J, et al (2006). Understanding the impact of eliminating user fees: utilization and catastrophic health expenditures in Uganda. Social Science & Medicine. 62(4): 866-76.

  Xu K, Evans DB, Kawabata K, Zeramdini R, et al(2003). Household catastrophic health expenditure: a multicountry analysis. The Lancet journal. 362(9378): 111-7.

  Yardim MS, Cilingiroglu N, Yardim N (2010). Catastrophic health expenditure and impoverishment in Turkey. Health policy journal. 94(1): 26-33.

  Yi H, Zhang L, Singer K, Rozelle S, et al (2009). Health insurance and catastrophic illness: a report on the New Cooperative Medical System in rural China. Health Economics journal. 18(2): 119-27.

  You JJ-Y (2007). Diagnostic services in Ontario: descriptive analysis and jurisdictional review: Institute for Clinical Evaluative Sciences.

  Zere E, Mandlhate C, Mbeeli T, Shangula K, Mutirua K, Kapenambili W(2007). Equity in health care in Namibia: developing a needs-based resource allocation formula using principal components analysis. International journal for equity in health. 6(1):3.

   

  آصف زاده سعید، قدوسیان احمد(1387).ارزیابی وضعیت دریافت خدمات درمانی خانواده ها در شهرستان تاکستان در سال 87. مجله طلوع بهداشت. سال 7، شماره 1، 11-23.

  باقری لنکرانیکامران(1389). درآمدی بر عدالت در نظام سلامت . انتشارات : نوید شیراز، چاپ اول.

  بهبهانی علی، حسن زاده علی(1384).گزارش  برآورد سهم پرداخت از جیب مردم دراز هزینه های سلامت در سال 1384 . دفتر مطالعات اجتماعی مجلس.

  فتاح زادهامیر عباس(1384). اصلاحات نظام سلامت . انتشارات : موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ. چاپ 1 .

  کشاورز عبدالله ، کلهر روح الله، جوادی امیر(1390) .برآورد پرداخت از جیب بیماران برای هزینه های درمان در شهر قزوین در سال 88. فصلنامه بیمارستان، سال 10، شماره 4، 71 -77.


موضوع پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, نمونه پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, جستجوی پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, فایل Word پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, دانلود پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, فایل PDF پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, تحقیق در مورد پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, مقاله در مورد پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, پروژه در مورد پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, پروپوزال در مورد پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, تز دکترا در مورد پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, پروژه درباره پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, گزارش سمینار در مورد پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391, رساله دکترا در مورد پایان نامه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391

گزارش نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی چکیده : مقدمه : امروزه نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان بیماری نظام های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از نابودی و فقر اقتصادی به عبارتی دیگر مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند. مطالعات کمی ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده عدالت اجتماعی به معنای احترام به حقوق دیگران و رعایت مصالح عمومی می باشد. در واقع عدالت اجتماعی نتیجه تکامل اجتماعی است. تحقق عدالت اجتماعی در گرو توزیع مناسب کاربری ها و خدمات عمومی شهری است. هدف این تحقیق بررسی تحقق عدالت اجتماعی در مناطق سه گانه شهر یزد با استفاده از شاخص های امکانات و خدمات شهری ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد MA رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بیمه چکیده: یکی از راهکارهای فراروی دولتها برای کاهش فقر ، برقراری نظام تامین اجتماعی بوده است. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینه های درمانی پرداخت شده توسط مردم و یا سهم مردم از این هزینه ها و درامدهای نفتی و رشد اقتصادی در فاصله سالهای1391-1370از روش حداقل مربعات معمولی و استفاده از نرم افزار ...

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: میزان چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد و از آنجا که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهری به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید. در این پژوهش به صورت موردی مناطق شهر اصفهان در ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: برنامه ریزی توریسم چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه به تحلیل پایگاههای راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاههای ...

پايان نامه ي کارشناسي ارشد رشته ي مديريت اجرايي   مهر ماه 1391 چکيده: موضوع مسوؤليت اجتماعي شرکت ها در اقتصاد مدرن و در مباحث مديريتي، يکي از برجسته ترين مسائلي است که در 20 سال گذشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM .Sc رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چکیده اهمیت مسائل و موضوعات گوناگون روستاییان و سکونتگاه های روستایی ازجمله مسئله جابجایی روستاها برای کشور پهناوری چون ایران با تنوع ویژگی های طبیعی (اقلیم ، توپوگرافی ) و تفاوتهای اجتماعی ، فرهنگی و قومی همراه با تعداد زیاد سکونتگاههای روستایی کم جمعیت و پراکنده بسیار مهم است . سکونتگاههای روستایی به ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A)) در رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ...

فصل اول 1-1-مقدمه اقلیم[1]، سیستم[2] پیچیده­ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانه­ای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان داده­است(رحیمی­و همکاران، 1392). تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده طبیعی[3] است که در توالی­های زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجدداً نیز به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت بیمه چکیده یکی از خطرات پیش‌روی بشر بیماری است که مخارج درمانی زیادی را به بیماران تحمیل می کند. خطر بیماری را می توان از طریق بیمه درمان جبران کرد. هدف از مطالعه حاضر، تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در کشور است. از اینرو با بهره جستن از مدل پنل دیتا، داده های 30 استان کشور طی سال‌های 1388 تا ...

ثبت سفارش