پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه

word 2 MB 32040 89
1392 کارشناسی ارشد علوم پزشکی
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای  دندانپزشکی

  مرکز تحقیقات مواد دندانی 

  چکیده

  هدف :  بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه از اهداف این مطالعه بود.

  مواد و روشها : تعداد 60 عدد دندان پرمولر انسانی تازه کشیده شده انتخاب شده و به طور تصادفی به پنج گروه دوازده تایی تقسیم شدند. در 48 دندان، تاج آنها از 3 میلی متری بالای CEJ قطع شد. سپس حفرات  MODبه ابعاد 3 میلی متر بعد باکولینگوالی و کف جینجیوالی در حد  CEJ تراشیده شدند. پس از انجام درمان ریشه، در گروه اول پین شماره یک همرنگ دندان به طول تقریبی 8 میلی متر با سمان رزینیEstelite Core Quick (Tokuyama)  سمان و تاج با کامپوزیتEstelite Sigma  Quick (Tokuyama)  ترمیم شد. در گروه دوم ریشه و تاج به بصورت یکپارچه باادهزیو(Tokuyama) Bond Force و کامپوزیت لایت کیور(Tokuyama) Estelite Sigma Quick  بازسازی شد. در گروه سوم از کامپوزیت سلف کیورMaster Dent (USA)  و ادهزیو موجود در بسته بندی آن جهت بازسازی تاج و ریشه استفاده شد. در گروه چهارم از سمان رزینی (Kuraray)   Panavia F2.0جهت سمان کردن پستها استفاده شد و تاج دندان با کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray) ترمیم شد. در گروه کنترل (گروه 5) دندانها دست نخورده باقی ماندند. نمونه ها در آب مقطر در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت نگه داری شد، سپس نمونه ها تحت 1000 چرخه حرارتی واقع شدند و در آکریل رزینی مانت گردیدند. نمونه ها برای آزمون مقاومت به شکست در دستگاه آزمون یونیورسال با سرعت یک میلی متر در دقیقه قرار داده شد. مقادیر مقاومت به شکست و نحوه ی شکست نمونه ها ثبت گردید. داده ها با آزمونهای آماری آنالیز واریانس، توکی و Fisher’s Exact واکاوی آماری شدند(05/0P<).

   یافته ها :گروه چهارم بالاترین و گروه سوم کمترین مقاومت به شکست را داشتند. مشخص گردید که تفاوت معناداری در مقادیر میانگین مقاومت به شکست گروههای آزمایش وجود دارد(05/0P<). تفاوت های معناداری در مقادیر میانگین مقاومت به شکست بین گروههای 4 و 5 با سایر گروههای آزمایش وجود داشت(05/0P<). تفاوت معناداری در مقاومت به شکست گروههای 1، 2، 3وجود نداشت(05/0P>).

  نتیجه گیری : برای دندانهای درمان ریشه، بازسازی ریشه با  پست شفاف و سمان رزینی پاناویا و ساخت تاج با کامپازیت رزین نوری میزان مقاومت به شکست دندانها را تا حد دندان های سالم افزایش داد.

  کلید واژه ها : مقاومت به شکست، فایبر پست، سمان رزینی، کامپوزیت رزین

    فصل اول

   

  مروری بر متون و مقالات

   

   
   
   

   

  مقدمه

            درمان دندان های درمان ریشه شده که ساختمان تاجی آنها دچار تخریب شدید شده اند، همیشه مدنظر بوده است . بیماران و دندانپزشکان برای ترمیم چنین دندانهایی، بدنبال روشی بوده اند که ترمیم دوام و بقای بیشتر داشته و از هزینه های گزاف و مراحل پیچیده، مستثنی باشد. امروزه بسیاری از دندانپزشکان استفاده از سیستم های پست پیش ساخته را ترجیح می‌دهند، زیرا  آنها بسیار کاربردی،کم هزینه و در برخی موارد نسبت به پست وکورهای ریختگی محافظه کارانه ترند.

  در ریشه ها ی به شدت تخریب شده، یک فایبر پست متصل شده بطور ادهزیو ممکن است استحکام شکست را بهبود بخشد و توزیع و انتقال استرس بهتری را انجام دهد، بنابراین سبب تقویت دندان می‌شود.

  از جمله روشهای ترمیم دندان های اندو شده استفاده ازپست و کور ریختگی، پستهای پیش ساخته،  بیلدآپهای تاجی به کمک مواد ترمیمی مانند آمالگام، کامپوزیت و ... می باشد که البته هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند. به دلیل استفاده وسیع از این نوع درمان ها، و با توجه به اینکه قسمت اعظم مواد پرکننده کانال (گوتاپرکا) برای ایجاد فضای پست تخلیه می شود و همچنین امکان وجود کانالهای فرعی نیز هست و گوتاپرکای باقیمانده در قسمت اپیکالی کانال نیز نمی تواند سیل لازم را برای کانال فراهم نماید، ایجاد سیل به وسیله مواد سازنده پست و کور  و ماده چسباننده مهم و ضروری است .

  ÷همواره باندینگ بین سمان و پست یکی از مشکلات سمان کردن پستها است. به نظر می رسد با استفاده از کامپوزیت به جای پست سمان شونده یکی از اینترفیسهای باند شونده حذف می شود و مسئله باندینگ فقط موکول می شود به کفایت باند بین دندان/ ادهزیو/ کامپوزیت و همچنین مشکل C  -فاکتور زیاد در حین سمان کردن پستها حذف می شود. اگر تصور کنیم که در واقع یکی از علل اصلی شکست در درمانهای ترمیمی، کاهش مقاومت به شکست دندان و ترمیم است لذا هدف این مطالعه بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده با روشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه می باشد.

   

   

   

   

   

  کلیات

  کامپوزیت رزین

          کامپوزیت عبارت است از مخلوط فیزیکی مواد مختلف تا میانگینی از خواص مطلوب این مواد حاصل شود. بدنبال  کوشش هایی برای بهبود خصوصیات رزین آکریلی پرنشده، Bowen در سال 1962 نوعی ماده ترمیمی پلیمر درست کرد که با ذرات سیلیکا تقویت شده بود. این ماده پایه و اساس برای موادی شد که امروزه به آنها رزین کامپوزیت می گویند و رایج ترین ماده ترمیمی همرنگ دندان می‌باشد(2 و1).

          رزینهای کامپوزیتی بصورت ترکیبی از فیلرهای غیرارگانیک (سخت) که با پلیمر دای متاکریلات (نرم) پیوند خورده اند، در سال 1960 معرفی شدند. بطوریکه ویژگیهای فیزیکی آنها را به ویژگیهای عاج و مینا نزدیک می کرد. پیشرفتهای آنها شامل لایت کیور شدن، باند شدن به اجزا دندان، کاهش سایش و ... می باشد و حتی پیشرفت آنها منجر شده که اکنون در ترمیمهای محافظه کارانه خلفی نیز به کار روند(2).

  ساختمان کامپوزیت ها

          اجزاء تشکیل دهنده کامپوزیت های امروزی شامل ماتریکس رزینی (زمینه آلی) یا فاز پیوسته، ذرات فیلر یا فاز پراکنده (غیر آلی)، عوامل اتصال دهنده (لایه حد فاصل) (Silan) و عوامل دیگر میباشد(3و1). که به بررسی آنها می پردازیم:

  قسمت آلی (Organic matrix=continuous phase)

  فاز ماتریکس آلی شامل ترکیبات زیر است:

   

  منومر: منومر اصلی که در غالب کامپوزیت ها استفاده می شود، Bis,GMA
  می باشد که در سال 1957 توسط Bowen معرفی شد و از پلیمریزه شدن آن یک پلیمر مشبک ایجاد می شود که یک راکسیون گرمازا می باشد. این پلیمرها در مقایسه با رزینهای آکریلی سخت تر بوده و دارای انقباض کمتری می باشند. منومر دیگری که استفاده می شود، UDMA است که نوع تغییر یافته Bis GMA می باشد. UPMA-Bis-GMA دارای وزن مولکولی بالا و در نتیجه سیالیت پایین در دمای اتاق است، بنابراین باید به آن منومرهای رقیق کننده اضافه شود.

  (b رقیق کننده: برای افزایش سیالیت منومرهای UDMA-Bis-GMA، منومرهای رقیق کننده مثل تری اتلین گلیکول دی متاکریلات (TEG-DMA) و متیل کریلات (MMA) به آنها اضافه می شود. امروزه در برخی کامپوزیتها از آروماتیک دی متاکریلات به عنوان منومر اصلی استفاده می شود که سیالیت خوبی دارد و نیاز به رقیق کننده ندارد(4و2).

  -فیلر (Filler)

             فیلر موجود در اکثر کامپوزیت های معمولی کوارتز سائیده شده است که ماده ای بسیار سخت بوده و باعث افزایش استحکام و مقاومت کامپوزیت ها نسبت به سایش می شود. تقریباً تمام خواص کامپوزیت ها با افزایش میزان فیلر بهبود می یابد ولی سیالیت آن کاهش می یابد(4و2). نوع، اندازه ذرات، میزان توزیع، ضریب انکسار و سختی فیلر عواملی اند که بر روی خواص کامپوزیت اثر می گذارند.

          کامپوزیت ها معمولاً رادیولوسنت اند، لذا در رادیوگرافی نمی توان حفرات پر شده با این پلیمرها را از پوسیدگی ثانویه یا عاج دکلسیفیه تشخیص داد، بنابراین امروزه ترکیبات رادیواپک در فیلرها بکار می رود که منجر به ایجاد انواع نرم تر فیلر می گردد و این خود باعث می شود زبری سطح کاهش پیدا کند و از سایش دندانهای مقابل نیز جلوگیری می کند

   

  Abstract

  Aim: The aim of this study was fracture resistance evaluation of endodontically treated teeth with various coronoradicular restoration methods.

  Materials and Methods: Sixty freshly extracted human premolars were selected and randomly divided into five groups (n=12). In 48 teeth, the crowns were cut from 3 mm above the CEJ. The MOD cavities with dimensions of 3 mm at buccolingually and the gingival margin in CEJ were prepared. After root canal treatment, in the first group,  tooth color pins #1 with length approximately 8 mm were cemented in root canals with Estelite Core Quick (Tokuyama) and crown was restored with resin composite; Estelite Sigma Quick (Tokuyama). For second group the root and crown was restored integrate with adhesive; Bond Force (Tokuyama) and light cure resin composite; Estelite Sigma Quick (Tokuyama). For the third group, self-cured composite; Master Dent (USA) and the adhesive in package was used to reconstruct the crown and root. In the fourth group the Panavia F 2.0 resin cement (Kuraray) was used for cementation of tooth color posts and crown building was done with resin composites; Clearfil AP-X. In control group, (fifth group) teeth remained intact.  Samples stored in distilled water at 37 ° C for 24 hours, and then the samples were at 1000 thermo cycles and were mounted in resin acrylic. Samples for fracture resistance test was placed into universal test device at a cross speed of 1 mm per minute. The fracture resistance values and failure patterns were recorded. Data were analysed by ANOVA, Tukey’s & Fisher’s Exact tests   (P<0.05). 

  Results: The fourth group had the highest and the third group had the lowest fracture resistance. It was revealed a significant difference in the mean values ​​of fracture resistance tested groups (P<0.05). Significant differences was showed in the mean values ​​of fracture resistance between groups 4 and 5 by other groups (P<0.05). Significant difference was not in fracture resistance among groups 1, 2, 3 (P>0.05).

  Conclusion: For endodontically treated teeth, root reconstruction with fiber post and Panavia resin cement and crown building with light-cured resin composite increased fracture resistance equally to the intact teeth.

  Key words: Fracture resistance, Fiber post, Resin cement, Resin composite

 • فهرست:

  عنوان........................................................................................................................................................................ صفحه

  خلاصه  فارسی  ................................................................................................................................................................. 1

   

  فصل اول:   مروری بر متون و مقالات

  مقدمه.................................................................................................................................................................................... 2

  کلیات...................................................................................................................................................................................... 4

  کامپوزیت رزین..................................................................................................................................................................... 4

  ساختمان کامپوزیت ها.................................................................................................................................................... 5

  طبقه بندی کامپوزیت ها................................................................................................................................................ 8

  خواص کامپوزیت ها........................................................................................................................................................ 10

  خواص مکانیکی............................................................................................................................................................... 12

  فایبر پست.......................................................................................................................................................................... 14

  FRC پست....................................................................................................................................................................... 15

  مزایای FRC پست......................................................................................................................................................... 18

  فاکتورهای موثر در انتخاب پست ها.......................................................................................................................... 19

  سمان های رزینی.............................................................................................................................................................. 26

  موارد استفاده.................................................................................................................................................................... 27

  خواص فیزیکی.................................................................................................................................................................. 29

  مواد چسبنده به عاج..................................................................................................................................................... 35

  مقاومت شکست............................................................................................................................................................ 38

  اندازه گیری مقاومت شکست.................................................................................................................................... 40

  نیروها و استرس جویدن................................................................................................................................................. 42

  مروری بر مقالات................................................................................................................................................................ 43

  فصل دوم:  مواد  و روشها

  مواد مصرفی..................................................................................................................................................................... 59

  روش اجرای طرح............................................................................................................................................................... 60

  فصل سوم: یافته‌ها

  یافته‌ها...................................................................................................................................................................................... 67

  توصیف گروههای آزمایشی............................................................................................................................................... 69

  فصل چهارم: بحث

  بحث............................................................................................................................................................................... .........74

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  نتیجه گیری................................................................................................................................................................. ........81

  منابع................................................................................................................................................................................ ........82

  Abstract

  منبع:

  References:

  Kugel G. Direct and indirect adhesive restorative materials: A review. Am J Dent 2000 Nov; 13: 35-40.

  Bowen RL. Properties of silica rein forced polymer for restorations. J Dent 1963 Jan; 66: 57-69.

  Kvilmann W. grondlagen zanhnaerziticher restoration skunstsoffe in: Kullman, atlas der zahnerhaltung mit glasionomer zemtenet and composit kunst offen; 1989.

  Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ.Sturdevant,s art and sciences of operative Dentisry. 5th ed. St Lovis: Mosby Inc.2007.

  Phillips RW. Skinners science of dental materials. 9th ed. Philadelphia: WB Sanders;1991.

  Alani AH, Toh CG. Detection of microleakage around dental restorations. Oper Dent. 1997 Jul-Aug; 22:173-185.

  Pilo R, Oelgiesser D, Cardash HS. A survey of output intensity and potential for depth of care among lighte curing  units in clinical use. J Dent 1999 Mar; 27(3): 235-41.

  Yap AUG, Senviratine C. Influence of light energy density on effectiveness of composit care. Oper Dent. 2001 Sep-Oct; 26(5): 460-6.

  Mc Donald RE, Avery DR, Dean JA. DentistrY for the child and adolescent. 8th ed USA PatrIcia Taaniafl, 2004P: P 344-6 .

  Sidu SK. The effect of acid-etched dentin on marginal seal. Quintessence Int. 1994 Nov;25(11):797-800.

  Ferracane JL. Current trends in dental composites. Crit Rev Oral Biol Med.1995; 6(4):302-18.

  Chaung SF, Tin YT, Liu JK, Chang CH, Shieh DB. Influence of flowable composite lining thickness on class II composite restorations. Oper Dent. 2004 May-Jun; 29(3):301-8.

  Mitchel C. Dental Material in Operative Dentistry. 1st ed. London:  Quintessence Pub Co; 2008. P. l, l7, 18.

  Franca FM, Worschech CC, Paulillo LA, Martins LR, Lovadino JR. Fracture resistance of premolar teeth restored with different filling techniques. J Contemp Dent Pract. 2005 Aug; 6(3):62-9.

  Rees JS, Jagger DC, Williams DR, Brown G, Duguid W. A reappraisal of the incremental packing technique for light cured composite resins. J Oral Rehabil, 2004 Jan; 31(l): 81-4.

  Al-Boni R, Raja 0. Microleakage evaluation of silorane based versus methacrylate based composite. J Conserv Dent. 2010 Jul;13(3):152-5.

  Charton C, Colon P, Pla F. Shrinkage stress in light-cured composite resins:Influence of material and photoactivation mode. Dent Master
  2007 Aug; 23(8):91 1-20.

  Belli S, Erdernir A, Ozcopur M, Eskitascioglu G. The effect of fibre insertion on fracture resistance of root filled molar teeth with MOD preparations restored with composite. Int Endod J. 2005 Feb;38(2):73-80.

  Donly KJ Wild TW, Bowen RL, Jensen ME. An in vitro investigation of the effect of glass inserts on the effective composite resin polymerization shrinkage. J Dent Res. 1989 Aug; 68(8): 1234-7.

  Lazarchik DA, Hammond BD, Sikes CL, Looney SW, Rueggeberg FA. Hardness comparison of bulk-filled/transtooth and incremental fiiled/occlusally irradiated composite resins. J Prosthet Dent. 2007 Aug; 98(2): 129-40.

  El-Mowafy O, El-Badrawy W, Eltanty A, Abbasi K, Habib N. Gingival microleakage of class II resin composites with fiber inserts. Oper Dent. 2007 May-Jun; 32(3): 298-305.

  Hilton TJ, Broome JC. Direct Posterior Aesthetic Restorations. In: Sumitt JB, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach. 3rd ed. London: Quintessence Pub Co; 2006. P. 297-8, 314, 317.

  Powers JM, Sakagushi RL. Editors. Craig’s restorative dental i ed.St Louis: Mosby Co; 2006.p.l 90-192,194,198,5,63, 64.

  Sorensen & Martinoff. Type of posts Jurnal of Endodontic. J Prosthet Dent. 2004 May; 30(5): 289-301.

  Hornbrook D, Hasting RJ. Use of bondable reinforcement fiber for post and core build-up in an endodontically treated tooth. Pract Periodontics Aesthet Dent. 1995 Jun-Jul; 7(5): 33-42.

  Isador F, Odman P, Brondum K. Intermittent loading of teeth restored using  prefabricated carbon fiber post. Intj prosthocont. 1996 Mar-Apr; 9(2): 131-6.

  King PA, Setchell KJ. An in vitro evaluation of a proto type CFRC prefabricated post developed for the restoration of pulpless teeth. J Oral rehabil. 1990 Nov; 17(6): 599-606.

  Karna JC. A fiber composite laminate endodontic post and core. Am J Dent 1996 Oct; 9(5): 230-237 .

  Martinez-lnsua A. comparison of fracture resistance of pulpless teeth restored with a cast post and core or carbon-fiber post with a composite core. J Prosthet Dent. 1998 Nov; 80(5):527-32.

  Nash RW. The use of posts for endontically teated teeth. compend contin educ dent. 1998 Oct; l9(10):1054-6.

  Aquaviva S, Sharat S, Ivy C. Factors determinining post selection: A literature review. J Prosth Dent 2003; 90(63): 556-62.

  Pilel M, Hicks N. Evolving technology in endodontic posts. Compend Contin Educe Dent. 2003 Jan; 24(1): 13-29.

  Hori S, Minami H, Minesaki Y, Matsumura H, Tanaka T. Effect of hydrofluoric acid etching on shear bond strength of an indirect resin composite to an adhesive cement. Dent Mater J. 2008 Jul; 27(4): 515-22.

  Piwowarczyk A, Bender R, Ottl P, Lauer HC. Long-term bond between dual polymerizing cementing agents and human hard dental tissue. Dent Mater. 2007 Feb; 23(2): 211-7.

  Piwowarczyk A, Lauer HC, Sorensen JA. Microleakage of various cementing agents for full cast crowns. Dent Mater. 2005 May; 21(5): 445-53.

  Mak YF, Lai SC, Cheung GS, Chan AW, Tay FR, Pashley DH. Microtensile bond testing of resin cements to dentinand an indirect resin composite. Dent Mater. 2002 Dec; 18(8): 609-621.

  Nikaido T, Nakaoki Y, Ogata M, Foxton R, Tagami J. The resin-coating technique. Effect of a single-step bonding system on dentin bond strength. J Adhes Dent. 2003 Winter; 5(4): 293-300.

  Sabbagh J. Vrene J. Ielou PG. Dynamic and static moduli of elasticity of resin based materials. Dent Mater. 2002 Jan; 18(1): 64-71.

  Smith DC, Ruse ND. Acidity of glass ionomer cements during setting and its relation to pulp sensitivity. J Am Dent Assoc. 1986 May; 112(5): 654-7.

  Truelove EL, Mitchell DF, Phillips RW. Biologic evaluation of a carboxylate cement. J Dent Res. 1971 Jan-Feb; 50(1): 166.

  Schwartz RS, Robbins JW. Post placement and restoration of endodontically-treated teeth: a literature review. J Endod. 2004 May; 30(5): 289-301.

  Aksommuang J, Nakajima M, Foxton RM, Tagami J. Regional bond strength of four self-etching primer/adhesive systems to root canal dentin. Dent Mater J. 2005 Jun; 24(2): 261-7.

  Foxton RM, Nakajima M, Tagami J, Miura H. Bonding of photo and dual-cure adhesives to root canal dentin. Oper Dent. 2003 Sep-Oct; 28(5): 543-51.

  Pegoretti, A Fambri L, Zappini G, Bianchetti MFinite element analysis of a glass fibre reinforced composite endodontic post. Biomaterials. 2002 Jul; 23(13): 2667-82.

  Ukon S, Moroi H, Okimoto K, Fujita M, Ishikawa M, Terada Y, Satoh H. Influence of different elastic moduli of dowel and core on stress distribution in root. Dent Mater J. 2000 Mar; 19(1): 50-64.

  Nikaido T, Takano Y, Sasafuchi Y, Burrow MF, Tagami J. Bond strengths to endodontically-treated teeth. Am J Dent. 1999 Aug; 12(4): 177-80.

  Ausillo P, Degge AJ, Rengo S, Davidson CL. Fracture resistance of endodontically treated premolars adhesively restored. Am J Dent. 1997 Oct; 10(5): 237-41.

  Mendoza DB, Eakle WS, Hahl EA, Ho R. Root reinforcement with a resin-bonded preformed post. J Prosthet Dent. 1997 Jul;78(1):10-4

  Burrow MF, Nikaido T, Satoh M, Tagami J. Early bonding of resin cements to dentin-effect of bonding environment. Oper Dent. 1996 Sep-Oct; 21(5): 196-202.

  El-Mowafy OM, Rubo MH, EL-Badrawy WA. Hardenting of new resin cements cured through a ceramic inlay. Oper Dent 1999 Jan-Feb; 24(1): 38-44.

  Foxton RM, Pereira PN, Nakajima M, Tagami J, Miura H. Durability of the dual-cure resin cement/ceramic bond with different curing strategies. J Adhes Dent 2002 Spring; 4(1): 49-59.

  Shimada Y, Yamaguchi S, Tagami J. Micro-shear bond strength of dual-cured resin cement to glass ceramics. Dent Mater. 2002 Jul;18(5):380-8.

  Shimada Y, Tomomatsu N, Suzuki T, Md Uzzaman A,  Burrow MF, Tagami J. Shear bond strength of tooth colored indirect restorations bonded to coronal and cervical enamel. Oper Dent. 2005 Jul-Aug; 30(4):468-73.

  Md Uzzaman A, Shirnada Y, Seki Y, Tagami J. Pulpal response to a hybrid composite resin inlay bonded with a newly developed resin-modifled glass ionomer luting cement. Dent Mater J. 2005 Jun; 24(2):178-186.

  Ikeda M, Nikaido T, Foxton RM, Tagami J. Shear bond strengths of indirect resin composites to hybrid ceramic. Dent Mater J. 2005 Jun; 24(2): 238-243.

  نصرت،علی،سمان های نوین در دندانپزشکی

  Causton BE. Improved Bonding of composite Restorative to Dentin. Br Dent J. 1984 Feb 11;156(3):93-5.

  Tyas S, Beech DR. clinical performance of three Restorative materials for Non- undercut Cervical Abrasion Lesion. Aust Dent J. 1985 Aug; 30(4):260-4.

  Bowen RL, Coob EN, Rapson JE. Adhesive Bonding of Various Materials to Hard Tooth Tissues: Improvement in bond strength to Dentin. J Dent Res. 1982 Sep; 61(9): 1070-6.

  Bream M, Lambrechts P, Vanherle G. clinical Evaluation Microscopy study. J Prosthet Dent. 1986 May; 55(5): 551-9.

  Hansen EK. Effect of scotch Bond Dependent on cavity cleaning cavity Diameter and cavosurface Angel. Scand J Dent Res. 1984 Apr; 92(2): 141-7.

  Zha D, Botsis J, Drummond JL. Fracture studies of selected dental restorative composites. Dental Mater. 1997 May; 13(3): 198-207.

  Manhart J, Kunzelmann KH, Chen HY, Hickel R. Mechanical properties and wear behavior of light-cured packable composite resins. Dental Mater. 2000 Jan; 16(1): 33-40.

  Pisarski H. Fracture toughness testing; [1 screen]. Avialable at URL: http: //www.twi.co.uk/content/kscsw011. Html. Accessed June 19, 2009.

  Bonilla ED, Mardirossian G, Caputo AA. Fracture toughness of posterior resin composites. Quintessence Int. 2001 Mar; 32(3): 206-10.

  Tantbirojin  D, Versluis A, Cheng YS, D oughlas WH. Fracture toughness and microhardness of a composite: do they correlate? J Dent. 2003 Feb; 31(2): 89-95.

  Xu HH, Schumacher GE, Eichmiller FC, Peterson RC, Antonucci JM, Muller HJ. Continuous-fiber perform reinforcement of dental resin composite restoration. Dent Mater. 2003 Sep; 19(6): 523-30.

  Anusavice KJ. Phillips' Science of Dental Materials. 11th ed. St Louis: Saunders; 2003. P 73; 93-94.

  Rosa RA, Barreto MS, Rosa TA, Reis KR, Kaizer OB. Fracture resistance of weakened teeth restored using accessory glass fiber posts.  Gen Dent. 2013 Mar;61(2):45-9.

  Dikbas I, Tanalp J, Koksal T, Yalniz A, Gungor T. Investigation of the effect of different prefabricated intracanl posts on fracture resistance of simulated immature teeth. Dent Traumatol. 2013 Feb 4.

  Costa RG, De Morais EC, Campos EA, Michel MD, Gonzaga CC, Coffer GM. Customized fiber glass posts. Fatigue and fracture resistance. Am J Dent. 2012 Feb; 25(1):35-8.

  Ambica K, Mahendran K, Talwar S, Verma M, Padmini G, Periasamy R. Comparative evaluation of fracture resistance under static and fatigue loading of endodontically treated teeth restored with carbon fiber posts, glass fiber posts, and an experimental dentin post system. J Endod. 2013 Jan;39(1):96-100.

  Mortazavi V, Fathi M, Katiraei N, Shahnaseri S, Badrian H, Khalighinejad N.  Fracture resistance of structurally compromised and normal endodontically treated teeth restored with different post systems: An in vitro study. Dent Res J (Isfahan). 2012 Mar;9(2):185-91.

  Valdivia AD, Raposo LH, Simamoto-Júnior PC, Novais VR, Soares CJ. The effect of fiber post presence and restorative technique on the biomechanical behavior of endodontically treated maxillary incisors. J Prosthet Dent. 2012 Sep;108(3):147-57.

  Jindal S, Jindal R, Mahajan S, Dua R, Jam N, Sharma S. In vitro evaluation of the effect of post system and length on the fracture resistance of endôdontically treated human anterior teeth.  Clin Oral Investig. 2012 Dec;16(6):1627-33.

  Santini MF, Wandscher V. Amaral M, Baldissara P. V&andro IF. Minerva Stomatol.  Mechanical fatigue cycling on teeth restored with fiber posts: impact of coronal grooves and diameter of glass fiber post on fracture resistance. 2011 Oct;60(10):485-93.

  Silva GR, Santos-Filho PC, Simamoto-Jünior PC, Martins LR, Mota AS, Soares CJ. Effect of post type and restorative techniques on the strain and fracture resistance of flared incisor roots. Braz Dent J. 2011; 22(3):230-7.

  Mangold JT, Kern M. Influence of lass-tihr posts on the fracture resistance and failure pattern of vitro study. J Prosthet Dent. 2011; 105(6):387-93.

  Makade CS, Meshram GK, Warhadpande M, Patil PG. A comparative evaluation of fracture resistance of endodontically treated teeth restored with different post core systems - an in-vitro study. J Adv Prosthodont. 2011 Jun;3(2):90-5.

  Padmanabhan P. A comparative evaluation of the fracture resistance of three different pre-fabricated posts in endodontically treated teeth: An in vitro study. J Conserv Dent. 2010 Jul;13(3):124-8.

  Moosavi H, Maleknejad F, Kimyai S. Fracture resistance of endodontically-treated teeth restored using three root-reinforcement methods. J Contemp Dent Pract. 2008 Jan 1;9(1):30-7.

  Sorrentino R, Salameh Z, Zarone F, Tay FR, Ferrari M. Effect of post- retained composite restoration of MOD p reparations on the fracture resistance of endodontically treated teeth.  Adhes Dent. 2007 Feb; 9(1): 49-56.

  Ortega VL, Pegoraro LF, Conti PC, do Valle AL, Bonfante G. Evaluation of fracture resistance of endodontically treated maxillary premolars, restored with ceromer or heat-pressed ceramic inlays and fixed with dual-resin cements. J Oral Rehabil. 2004 Apr; 31(4):393-7.

  Prisco D, De Santis R, Mollica F, Ambroslo L Rengo 5, Nicolais L. Fiber post adhesion to resin luting cements in the restoraUQn of endodontically-treated teeth.Oper Dent. 2003;28(5):515-21.

  Purton DG, Chandler NP, Qualtrough AJ. Effect of thermocycling on the retention of glass-fiber root canal posts. Quintessence Int 2003 May; 34(5):366-369.

  Newman MP, Yaman P, Dennison J, Rafter M, Billy E. Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with composite posts. J Prosthet Dent 2003 Apr; 89(4): 360-7.

   Tjan AH, Grant BE, Dunn JR. Microleakage of composite resin cores treated with various dentin bonding systems. J Prosthet Dent. 1991Jul; 66(1):24-9.

  Gish SP, Drake DR, Walton RE, Wilcox L. Coronal leakage: bacterial penetration through obturated canals following post preparation. J Am Dent Assoc. 1994 Oct;125(10):1369-72.

   Metzger Z, Schaham G, Abramovitz I, Dotan M, Ben-Amar A. Improving the seal of amalgam cores with cemented dowels: a comparative in vitro radioactive tracer study. J Endod. 2001 Apr; 27(4):288-91.

  Thitthaweerat S, Nakajima M, Foxton RM, Tagami J. Effect of waiting interval on chemical activation mode of dual-cure one-step self-etching adhesives on bonding to root canal dentin. J Dent. 2012 Dec;40(12):1109-18.

  Culbreath TE, Davis GM, West NM, Jackson A. Treating internal resorption using a syringeable composite resin. JADA 2000 Apr; 131(4): 493-5.

  Purton DG, Chandler NP, Qualtrough AJ. Effect of thermocycling on the retention of glass-fiber root canal posts. Quintessence Int 2003 May; 34(5):366-369.

  Newman MP, Yaman P, Dennison J, Rafter M, Billy E. Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with composite posts. J Prosthet Dent 2003 Apr; 89(4): 360-7.

  Peroz I, Blankenstein F, Lange KP, Naumann M. Restoring endodontically treated teeth with posts and cores- A review. Quintessence Int. 2005 Oct; 36(9):737-46.

  Lui JL. Composite resin reinforcements of flared canals using light-transmitting plastic posts. Quintessence Int 1994 May; 25(5):313-319.


موضوع پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, نمونه پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, جستجوی پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, فایل Word پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, دانلود پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, فایل PDF پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, مقاله در مورد پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, پروژه در مورد پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, پروژه درباره پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندان های اندو شده باروش های مختلف ترمیم تاج و ریشه

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده مقدمه باتوجه به اهمیت دندانهای شیری درایجاد اکلوژن ایده آل، حفظ و نگهداری آنها دراثر پوسیدگی امری ضروری است.یکی از روشهای ترمیم دندانهای شیری استفاده از روکشهای استیل زنگ نزن می باشد.حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان یکی از ضروریات است. هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت سلامت پریودونتال دندانهای مولر اول دائمی مجاوربه مولر دوم ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی مقدمه حذف مقادیر زیادی از بافت دندانی سبب تضعیف دندان ترمیم شده می شود. نوع روش ترمیم و کامپوزیت می تواند از فاکتور های اثر گذار بر مقاومت شکست دندان تحت نیروهای اکلوزالی باشد. هدف هدف این مطالعه بررسی تاثیر کاربرد کامپازیت های جدید کم انقباض بر استحکام شکست پرمولرهای دارای حفرات MOD بود. روش کار و مواد تعداد 60 عدد دندان پرمولر ...

پایان نامه جهت دریافت دکترای عمومی چکیده مقدمه و هدف از جمله مشکلات بندینگ در ارتودنسی، ایجاد نواحی دکلسیفیه در اطراف بندها می باشد. از سوی دیگر در طی درمان، بند ها مستعد شل شدن هستند و سمان بکار رفته باید از استحکام گیر کافی برخوردار باشد. اخیراً ترکیبات جدید حاوی آمورفوس کلسیم فسفات (ACP) جهت مقابله با ایجاد دمینرالیزاسیون بر روی سطوح مینایی معرفی شده است. هدف از این مطالعه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی دندانپزشکی در رشته‏ کودکان چکیده سابقه و هدف صدمات تروماتیک دندانی یکی از شایعترین حوادث دوران کودکی ونوجوانی محسوب می شوند. در بین این صدمات، اوالژن (بیرون افتادن دندان از ساکت) یک اورژانس واقعی قلمداد شده و نیازمند درمان سریع و دقیق دندانپزشک می‌باشد که در غیر آن صورت می‌تواند منجر به از دست رفتن دندان بیمار گردد که اهمیت این مسئله با ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه دکترای حرفه ای رشته دندانپزشکی چکیده مقدمه: یکی از علل شایع شکست درمان ریشه غیر جراحی، عدم توانایی درمان موثر تمامی کانالهای ریشه به علت آناتومی پیچیده سیستم کانال ریشه است. با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای جامع و گسترده در مورد بررسی آناتومی سیستم کانال ریشه در دندان های مولر اول و دوم ماگزیلا با استفاده از CBCT در نژاد ایرانی انجام نشده است، لذا هدف ...

پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای رشته دندان پزشکی چکیده: مقدمه و هدف: یکی از مهم­ترین تنش­های شغلی که ممکن است دندانپزشکان در حرفه خود با آن مواجه شوند شکایت بیمار است. هدف از این مطالعه ارائه تصویری از قصورهای دندانپزشکی در شهر مشهد می باشد. مواد و روش کار: پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام­پزشکی مشهد از دندانپزشکان در سالهای 90-80 که مقصر­بودن یا نبودن دندانپزشک در آن مشخص ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی چکیده: مقدمه: یکی از اهداف اصلی درمان بیماری های پریودنتال حفظ استخوان آلوئولار جهت ادامه بقا دندان است. این گمان وجود دارد که در صورت تحریک فعالیت سلول های استئوبلاست و جلوگیری از فعالیت استئوکلاستیک سلول های استخوانی در طی روند درمان، بتوان ساختار استخوان را مجددا بازسازی کرد. تاثیر مثبت امواج اولتراسونیک بر تحریک فعالیت سلول های ...

جهت دریافت دکترای عمومی در رشته دندانپزشکی چکیده مقدمه: این مطالعه ، به منظور بررسی اثرات عسل کنار(سدر)، در درمان لیکن پلان آتروفیک و اروزیو دهانی انجام شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه کارازمایی بالینی می باشد که از شهریور 1390 تا شهریور 1391 ادامه پیدا کرد. تعداد 30 بیمار(2 مرد و 28 زن) به صورت تصادفی در دو گروه همگن شده قرار گرفتند. گروه اول، عسل کنار را(20 میلی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) چکیده تکنیک های مختلف پردازش تصویر کاربرد گسترده‌ای در حوزه دندانپزشکی دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تشخیص هویت بر مبنای تصاویر دندانپزشکی، تشخیص پوسیدگی های دندانی و همچنین شناسایی و بررسی ضایعات دندانی اشاره کرد که عمدتا در اطراف انتهای ریشه دندان اتفاق می‌افتد. همچنین با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر ...

پايان نامه رشته مهندسي مواد و متالوژي سال 1386 چکيده: سرمت هاي مخلوطي از فلز و سراميک هستند. سرمت از حدود سال 1930 به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ولي تا سالهاي 1970 کار عملي جدي

ثبت سفارش