پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق

word 4 MB 32076 81
مشخص نشده کارشناسی ارشد زیست شناسی
قیمت قبل:۶۴,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده:

  مقدمه و اهداف

  آلفا آمیلاز آنزیمی از راسته هیدرولازها است  که پیوندهای 1به4 آلفا گلیکوزیدی در پلی ساکاریدها را کاتالیز می کند و یکی از مهمترین آنزیم های گوارشی است. استفاده از مهارکننده های آلفا آمیلاز (مانند چای سبز) می تواند در کنترل وزن مفید باشد، بنابراین مقایسه میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی بین موش های چاق و نرمال و تاثیر مهار کننده های آنزیم در میزان بیان ژن می تواند به مطالعات درمانی چاقی و  سندرم متابولیک  کمک نماید.

  مواد و روش ها

  موش ماده NMRI (6 هفته ای) به طور تصادفی به 4 گروه (8=n)تقسیم شدند. گروه اول  موش های نرمال بودند که تحت هیچ تیماری قرار نگرفته بودند. گروه دوم  موش های نرمال بودند که عصاره ی آبی الکلی چای سبز (به میزان 2/0 میلی گرم) مصرف کرده بودند. گروه سوم موش هایی بودند که رژیم غذایی پر کالری دریافت کرده بودند وگروه چهارم موش هایی بودند که علاوه بر این که رژیم غذایی پر کالری دریافت کرده بودند در این مدت از عصاره ی آبی الکلی چای سبز هم (به میزان 2/0 میلی گرم) دریافت کرده بودند. طی  8 هفته، در 4 گروه وزن بدن به صورت هفتگی اندازه گیری شدو پس از پایان دوره بافت کبدی جدا شده و بیان آلفا آمیلاز کبدی اندازه گیری شد. پس ازجداسازی RNA و سنتزcDNA،Real time -PCR با پرایمر اختصاصی برای ژن  Amy-1 ژن انجام شد.

  نتایج

  متوسط تغییرات بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی در موش های چاق عادی در مقایسه با موش های کنترل عادی  افزایش یافته، و این افزایش از لحاظ آماری معنی دار است (P value≤0.01).همچنین متوسط تغییرات بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی در موش های چاق تیمار در مقایسه موش های چاق عادی کاهش یافته، واین کاهش هم از لحاظ آماری معنی دار است ( P value≤0.04). لذا می توان گفت مصرف هم زمان چای سبز با رژیم غذایی پر کالری اثر کاهنده بر روند افزایش بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی دارد.

  واژه گان کلیدی : آلفا آمیلاز، کبد، بیان ژن، چاقی،چای سبز

   

  فصل  اول:                                           کلیات

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1-بیان مسئله

  چاقی به عنوان یک خطر بزرگ برای سلامت انسان شناخته می شود. چاقی می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی (به طور عمده بیماری قلبی و سکته مغزی)، دیابت نوع 2، اختلالات اسکلتی عضلانی (به خصوص آرتروز) و انواع خاصی از سرطان (آندومتر، پستان و روده بزرگ) را افزایش دهد (74).

  عموما کربوهیدرات ها یکی از  اجزای اصلی تشکیل دهنده رژیم غذایی می باشند . کربوهیدرات ها قبل از اینکه توسط بدن جذب شوند باید به مونوساکاریدها شکسته شده باشند. این تجزیه با استفاده از دو آنزیم رخ می دهد: آمیلاز و گلوکوزیداز(55).

  بنابر این جستجو برای یافتن مهار کننده قوی و کاربردی آلفا گلوکوزیداز و آلفا آمیلاز به عنوان ابزاری برای درمان چاقی مطرح شده و در حال حاضر تبدیل به کانونی برای پژوهش گردیده است.تا به حال مهار کننده های مختلفی برای آلفا آمیلاز شناسایی شده است که از آنها می توان به فلاونوئید ها اشاره کرد که از جمله آنها می توان به کاتچین ها اشاره کرد. کاتچین ماده موثره چای سبز می باشد (65). لذا احتمال دارد چای سبز نقش مهاری برای بیان ژن آلفا آمیلاز داشته باشد.

  در این تحقیق قصد بر آن بوده است که از عصاره ی چای سبز به عنوان مهارکننده بالقوه بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی در موش ها استفاده شود. استفاده از مهارکننده های آلفا آمیلاز(چای سبز) می تواند در کنترل وزن مفید باشد، بنابراین مقایسه میزان بیان ژن آلفا آمیلازکبدی بین موش های چاق و نرمال و تاثیر مهار کننده های آنزیم در میزان بیان ژن می تواند به مطالعات درمانی چاقی و  سندرم متابولیک  کمک نماید.

   

   

   

  1-2-اهداف پژوهش

    بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR   در بافت کبد موش های نرمال و چاق

  -  بررسی اثر چای سبز بر روند چاقی موش های چاق  و نرمال

  1-3-فرضیات اصلی پژوهش

  -  عصاره ی چای سبز اثر بازدارنده بر روند چاقی موش های چاق دارد.

  - بیان ژن آلفا آمیلاز در کبد موش های چاق بیشتر از موش های نرمال است.

  - بیان ژن آلفا آمیلاز در کبد موش های چاق تیمار شده با چای سبز نسبت به موش های چاق غیر تیمار کمتر است.

  - بیان ژن آلفا آمیلاز در کبد موش های نرمال تیمار شده با چای سبز نسبت به موش های نرمال غیر تیمار کمتر است.

  1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

   در کلیه مقالات مطالعه شده اثر چای سبز بر روی فعالیت آنزیم مورد بررسی قرار گرفته است در صورتی که قصد این پژوهش مطالعه اثر عصاره ی آبی و متانولی چای سبز بر بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در موش چاق و نرمال است.

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل  دوم:                                           مروری بر مطالعات گذشته

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-1-آمیلاز:

  آمیلاز  آنزیمی است که باعث تجزیه نشاسته به قند می باشد. آمیلاز موجود در بزاق انسان  اولین فرآیند شیمیایی هضم را آغاز میکند. غذاهایی که حاوی مقادیر بالایی نشاسته اما قند بسیار کم هستند مانند برنج و سیب زمینی،  هنگام جویده شدن در دهان، کمی طعم شیرین دارند زیرا آمیلاز در دهان نشاسته را به قند تبدیل می کند. همچنین آمیلاز موجود در پانکراس باعث می شود نشاسته موجود در رژیم غذایی به دی ساکارید ها و تری ساکاریدهای هیدرولیز شوند که توسط آنزیم های دیگر برای تامین انرژی بدن به گلوکز تبدیل  می شود. گیاهان و برخی از باکتری ها نیز آمیلاز تولید می کنند (26).

  2-1-1- تاریخچه:

  لاچس  در سال 1831، هیدرولیز نشاسته به آمیلاز را در بزاق به علت وجود آنزیمی در بزاق به نام ptyalin  یا ماده تخمیری بزاق شرح داد (38). پایان و پرسوز شیمیدانان فرانسه در سال 1833 مجموعه آمیلاز را از جوانه جو جدا کردند و آن را "دیاستاز" نامیدند(53) و در سال 1862، جکولوویتچ آمیلاز پانکراس را شناسایی کرد (14).

  2-1-2- آمیلاز در تکامل دستگاه گوارش انسان:

  کربوهیدرات ها منبع غذایی غنی انرژی هستند. آمیلاز یک نقش کلیدی در تکامل دستگاه گوارش انسان داشته است چرا که  امکان استفاده از یک جایگزین برای میوه و پروتئین را به انسان داده است. کپی برداری از ژن آمیلاز پانکراس به طور مستقل در انسان و جوندگان توسعه یافته است، که اهمیت بالای این آنزیم را نشان می دهد. سطح آمیلاز بزاقی که در تبار انسان یافت می شوند، شش تا هشت برابر بیشتر از شامپانزه است، که عمدتا میوه خوارند ونسبت به انسان کمتر مواد نشاسته ای مصرف می کنند(72).

   

   

  Abstract:

   

    Introduction and Objectives

  Alpha-amylase catalyzes the hydrolysis of 1,4-alpha-glucosidic linkages in polysaccharides and  has three main subtypes: salivary, pancreatic and hepatic . Inhibitors of alpha-amylase could be beneficial in weight control, and as so, it would be interesting to compare the amount of alpha-amylase and its gene expression level between obese and normal mice.

   

  Materials and Methods

  NMRI female mice (6 weeks old) were randomly divided into four groups (n=8).The first group were normal mice that did not undergo any treatment. The second group were normal mice which received hydro-alcoholic extract of green tea (0.2 mg) . The third group were mice that received high fat diet. The fourth group were mice that were given  hydro-alcoholic extracts of green tea (0.2 mg) in addition to receiving high fat diet. The experiment duration was  8 weeks, and body weight was weekly  measured. After this period, mice were sacrificed, liver tissues were isolated and  hepatic alpha-amylase expression of the four groups was measured. To this end, after RNA isolation and cDNA synthesis, real time PCR was done with specific primer for the Amy-1 gene .

   

  Results and Conclusions

  Alpha-amylase gene expression in the liver of untreated obese mice increased compared to normal control mice and this increase was statistically significant (P value ≤ 0.01). The average alpha-amylase gene expression changes in the liver of treated obese mice was reduced compared to untreated obese mice, and this reduction was statistically significant (P value ≤ 0.04). Therefore, we can say that green tea consumption during a high fat diet has  a lowering effect on hepatic alpha-amylase gene expression.

   

  Key words

  Alpha-amylase, liver,  gene expression, obesity,green tea

 • فهرست:

  چکیده: 1

  فصل  اول:  کلیات   2

  1-1- بیان مسئله. 3

  1-2- اهداف پژوهش.. 4

  1-3- فرضیات اصلی پژوهش.. 4

  1-41- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 4

  فصل  دوم:  مروری بر مطالعات گذشته  5

  2-1-آمیلاز 6

  2-1-1- تاریخچه. 6

  2-1-2- آمیلاز در تکامل انسان. 6

  2-1-3- کارکردهای آمیلاز 7

  2-1-4- ساختار آمیلاز 9

  2-1-5- اندازه گیری سطح خونی. 9

  2-2- آلفا آمیلاز 10

  2-2-1-کارکرد آلفاآمیلاز 11

  2-2-2- آلفا آمیلاز در فیزیولوژی انسان. 12

  2-3- آمیلاز بزاقی یا Ptyalin  12

  2-3-1- تنوع ژنتیکی در آمیلاز بزاقی. 12

  2-4- آلفا آمیلاز پانکراس   13

  2-5- آلفا آمیلاز در پاتولوژی  13

  2-5-1- تفسیر میزان آلفا آمیلاز 13

  2-6- بافر محدود کننده آلفا آمیلاز 14

  2-7- مطالعه فعالیت آنزیم  14

  2-7-1- روشهای اندازه گیری فعالیت آلفاآمیلاز تا قبل از روش رنگ سنجی. 14

  2-7-2 - روشهای رنگ سنجی : 15

  2-8- معماری دمین های ساختار آلفا آمیلاز (Domain) 15

  2-9- ژن های آلفا آمیلاز در انسان  16

  2-10- آلفا آمیلاز در موش   18

  2-10-1-تفاوت توالی انتهای 5 mRNA های آلفا آمیلاز کبدی و غدد بزاقی موش از لحاظ اندازه 19

  2-10-2- مطالعات مربوط به آنالیز توالی mRAN آلفا آمیلاز کبدی. 20

  2-10-3- خصوصیات  mRAN آلفا آمیلاز کبدی. 20

  2-11- مهار کننده های آلفا آمیلاز 21

  2-11-1- چای سبز 22

  2-11-2- فواید چای سبز 22

  2-11-2-1-جلوگیری از بیماری گرفتگی رگها 23

  2-11-2-2-تاثیر چای سبز روی افراد مبتلاء به تری گلیسیرید. 24

  2-11-2-3-رقیق شدن خون و جلوگیری از لخته شدن آن. 24

  2-11-2-4-کاهش فشار خون و جلوگیری از ابتلاء به آن. 24

  2-11-2-5-حداقل رساندن میزان صدمات وارد شده به مغز و قلب.. 25

  2-11-2-6-حفاظت در مقابل انواع سرطان. 25

  2-11-2-7-جلوگیری از دیابت نوع 2. 25

  2-11-2-8-کاهش وزن. 26

  فصل سوم  مواد و روشها 27

  3-1- روش های اجرایی کار : 28

  3-1-1- حیوان آزمایشگاهی مورد مطالعه : 28

  3-1-1-1-دلایل انتخاب این حیوان به طور خلاصه عبارتند از : 28

  3-1-1-2-شرایط نگه داری حیوانات : 28

  3-1-2- نوع مطالعه  29

  3-2- روش اجرای طرح (چاق کردن موش ها با استفاده از رژیم غذایی با چربی بالا) 29

  3-2-1- تهیه عصاره ی آبی و الکلی چای سبز 30

  3-2-2- جدا سازی کبد و خونگیری از قلب موش.. 30

  3-3- استخراج RNA  34

  3-3-1- وسایل کار استخراج  RNA. 34

  3-3-2- مراحل استخراج    RNA.. 34

  3-3-2-1-  رسوب دادن RNA : 35

  3-3-2-2-  شستشوی RNA : 35

  3-3-2-3-  خشک کردن رسوب RNA : 35

  3-3-3-  ارزیابی کمی و کیفی RNA استخراج شده: 36

  3-3-3-1-  اندازه گیری مقدار RNA : 36

  3-3-3-2- بررسی کیفی RNA : 36

  3-3-3-3-  حفظ و نگهداری RNA: 37

  3-4- بررسی بیان ژن  37

  3-4-1-  RT-PCR. 37

  3-4-2-  تکثیر cDNA. 39

  3-4-2-1- PCR(Polymerase Chain Reaction) 39

  3-4-2-2- مواد و وسایل مورد نیاز برای ساخت  cDNA.. 43

  3-4-2-3- روش انجام آزمایش ساخت  cDNA. 44

  3-4-2-4- نحوه انجام واکنش RT-PCR   برای اطمینان از صحت سنتز cDNA.. 45

  3-4-2-5- آشکار سازی محصولات PCR با الکتروفورز 47

  3-4-2-6- دستگاههای مورد نیاز برای الکتروفورز 47

  3-4-2-7- مواد لازم برای الکتروفورز 47

  3-4-2-8- نحوه انجام الکتروفورز 48

  3-4-2-9- آشکار سازی ژل. 48

  3-5- Real time PCR  49

  3-5-1- موارد استفاده از Real-time PCR. 49

  3-5-2- فازهای مختلف یک واکنش Real time PCR. 50

  3-5-3- روش‌های سنجش با Real-time PCR. 51

  3-5-3-1- روش غیر اختصاصی سنجش با Real-time PCR.. 51

  3-5-4- مفهوم Threshold وCt. 52

  3-5-5- نحوه  رسم منحنی ذوب (Melt Curve Analysis) 53

  3-5-6- نحوه انجام Real time PCR. 55

  3-5-6-1- مواد لازم برای انجام  Real time PCR. 55

  3-5-6-2-روش انجام آزمایش Real time PCR. 55

  3-5-6-3- آنالیز آماری  57

  3-6-اندازه گیری α-Amylase در سرم موش: 57

  3-6-1- جداسازی سرم از خون موش.. 57

  3-6-2- اندازه گیری α-Amylase در سرم روش فتومتریک.. 57

  فصل چهارم  نتایج.. 60

  4-1- مشاهدات افزایش وزن موش های گروه تست   61

  4-2- تعیین کیفیت و غلظت RNA استخراج شده 66

  4-3- بررسی کیفیت cDNA سنتز شده به وسیله PCR  67

  4-4-آنالیز منحنی ذوب (Melt Curve Analysis) 68

  4-4-1- مقایسه بیان ژن liver alpha amylase در موش های چاق و نرمال. 70

  4-4-2-اثر چای سبز بر بیان ژن liver alpha amylase بر روی موش های چاق. 71

  4-5- اندازه گیری آلفا آمیلازدر سرم به روش فتومتریک   72

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری  73

  5-1- بحث و نتیجه گیری  74

  5-2-پیشنهادات  81

   

  منابع  83

  خلاصه انگلیسی  92

   

  منبع:

   

   

   

  Abe,A., Yoshida,H., Tonozuka,T., Sakano,Y., Kamitori,S.,2005, Complexes of Thermoactinomyces vulgaris R-47 alpha-amylase 1 and pullulan model oligossacharides provide new insight into the mechanism for recognizing substrates with alpha-(1,6) glycosidic linkages,FEBS J,Vol.272,No.23,p.6145–6153.

  Aghajari, N., [etal].,1998, Crystal structures of the psychrophilic alpha-amylase from Alteromonas haloplanctis in its native form and complexed with an inhibitor, Protein Sci,Vol.7,No.3,p. 564–572 .

  Aguiar,L.G.K.,Villela,N.R.,Bouskela,E.A.,2007, Microcirculação  no  Diabetes:  Implicações   nas Complicações Crônicas e Tratamento da Doença,Arq Bras Endocrinol Metab ,Vol. 51,p.204-211.

  Ammann ,R.W., Berk, J.E., Fridhandler, L., Ueda, M., Wegmann,W.,1973, Hyperamylasemia with carcinoma of the lung,Ann Intern Med ,Vol.78,p.521–526.

  Bernfeld,P.,1955,Methods in Enzymology, Cell-wide Metabolic Alterations Associated with Malignancy, Vol.1,p.149-158.

  Booth,T., [etal].,1948, Theory of Electrokinetic Effects,Nature,Vol.161,No. 4081,p.83-86.

  Bose,M., [etal].,2008,The major green tea polyphenol, (−)-epigallocatechin-3-gallate, inhibits obesity, metabolic syndrome, and fatty liver disease in high fat-fed mice,J Nutr,Vol. 138,p.1677–1683.

  Brayer,G.D.,Luo, Y., Withers,S.G.,1995, The structure of human pancreatic a-amylase at 1.8 A  resolution  and  comparisons  with  related  enzymes,Protein  Sci,Vol.4,p.1730-1742.

  Burtis,C.A., ash wood,E.R., 1999,enzymes amylase, 3rd ed .Philadelphia: W.B Saunders company,p.616-19.

  Cabrera,C., Artacho ,R., Giménez ,R., 2006, Beneficial Effects of Green Tea--A Review,  J Am Coll Nutr,Vol. 25,No.2,p.79–99.

  Célio,L., [etal].,2010, Oleanolic acid, a natural triterpenoid improves blood glucose tolerance in normal mice and ameliorates visceral obesity in mice fed a high-fat diet,Chemico-Biological Interactions,Vol.185,p. 59–66.

  Cheng,A.Y., Fantus, I.G.,2005, Oral  antihyperglycemic therapy for type 2 diabetes Mellitus , Can. Med. Assoc. J, Vol. 172,p.213-226.

  Cramer, S., Bruns, D.E.,1979, Amylase-producing ovarian neoplasm with pseudo-Meigs’ syndrome and elevated pleural fluid amylase, Cancer, Vol.44,p.1715–1721.

  Danilewsky, A., [etal].,1862,On the specifically-acting principles of the natural and artificial pancreatic juice, Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie, und für klinische Medizin, Vol. 25, P. 279-307.

  Davison,W.C.,1925,A Viscosimetric Method for the Quantitative Determination of Amylase, Bulletin of  Johns Hopkins  Hospital,Vol. 37,p.281-282.

  Elman, R., McCaughan, J.M.,1927,The Quantitative Determination of Blood Amylase with the Viscosimeter,Archive of  Internal  Medicine,Vol.40,p.58-64.

  Fried, M., Abramson, S., Meyer, J.H., 1987,Passage of salivary amylase through the stomach in humans,Digestive Diseases and Sciences ,Vol.32,p.1097-1103.

  Frost ,S.J., 1978,A simple quantitative index of the P3 amylase isoenzyme in  the diagnosis of acute pancreatitis,Clin Chim Acta,vol.87,p. 23–8.

  Fuwa,H., [etal].,1954,A new method of microdetermination of amylase activity by the use of amylase as the substrate, Journal of Biochemistry,Vol.41,p.583–603.

  Ghalanbor, Z., [etal]., 2008, Binding of Tris to Bacillus licheniformis alpha-amylase can affect its starch hydrolysis activity, Protein Peptide Lett, Vol.15,No.2,p. 212–214.

  Giricz,O.,Lauer-Fields,J.L.,Fields,G.B., 2008, The normalization of gene expression data in melanoma: investigating the use of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase and 18S ribosomal RNA as internal reference genes for quantitative real-time PCR, Anal Biochem,Vol.380,p.137-139.

  Groot,P.C., [etal].,Human pancreatic  amylase  is  encoded  by  two  different genes,Nucleic Acids Res,Vol.16,p.4724.

  Gumucio,D.L., [etal].,1985, Evolution of the amylase multigene family. YBR/Ki mice express a pancreatic amylase gene which is silent in other strains,J Biol Chem,Vol,260,No.25,p.13483-13489.

  Gumucio,D.L., Wiebauer, K.,Caldwell,R.M.,Samuelson,L.C., Meisler,M.H., Concerted evolution of human amylase genes,Mol Cell Biol,Vol.8,p.1197-1205.

  Hagenbüchle,O., [etal].,1981,Mouse liver and salivary gland alpha-amylase mRNAs differ only in 5' non-translated sequences,Nature,Vol.19,No.289(5799),p.643-646.

  Hill, R., Needham, j., 1970,The Chemistry of Life: Eight Lectures on the History of Biochemistry ,London: Cambridge University Press, p.17-22.

  Hoff,J., [etal]., 2000, Methods of Blood Collection in the Mouse, Lab Animal, Vol.29, No.10,p.47-53.

  Hohenwallner ,W.,[etal].,1989,Reference ranges for alpha amylase in serum and urine with 4,6 ethylidene-(G7)-1-4-nitrophenyl-(g1)-alpha ,D-maltoheptaoside as substrate, J clin chem Biochem,Vol.27,p.97-101.

  Huggins, C., Russell, P.S., 1948, Colorimetric Determination Of Amylase,Annals of Surgery ,Vol.128,No.4,p.668-678.

  JAMES,E., [etal].,1981,Mouse liver cell culture, IN VITRO,Vol. 17, No. 10, p.926-930.

  Kadziola,A., Søgaard,M., Svensson,B., Haser,R.,1998,Molecular structure of a barley alpha-amylase-inhibitor complex: implications for starch binding and catalysis, J. Mol. Biol.,Vol.278,No.1,p.205–217.

  Kadziola,A.,Abe,J., Svensson,B., Haser,R.,1994,Crystal and molecular structure of barley alpha-amylase, J. Mol. Biol,Vol.239,No.1,P.104–121.

  Kanno,T., [etal].,1975,The electrogenic sodium pump in the hyperpolarizing and secretory effects of pancreozymin in the pancreatic acinar cell, Journal of Physiology ,Vol. 245,p.599.

  Koyama, I., [etal]., 2001,Expression of alpha-amylase gene in rat liver: liver-specific amylase has a high affinity to glycogen, Electrophoresis,Vol.22,p. 12-17.

  Koyama, I., [etal].,2002, Electrophoretically unique amylases in rat livers: phylogenic and ontogenic study on the mammalian liver,Electrophoresis,Vol.23,No. 19,p.3278-3283.

  Koyama,I.,[etal].,2001,Expression of a-amylase gene in rat liver: liver-specific amylase has high affinity to glycogen,Electrophoresis,Vol.22,p.12–17.

  Kruse-jarres, J,D.,[etal].,1989, Evaluation of new alpha amylase assay using 4,6 ethylidene-(G7)-1-4-nitrophenyl-(g1)-alpha ,D-maltoheptaoside as substrate ,J clin chem Biochem ,Vol.27,P.103-113.

  Leuchs, E.F., 1831, Wirkung des Speichels auf Stärke (Effect of saliva on starch), Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, Vol. 98, No.8, p. 623-628.

  Lwao,T., [etal].,2001,Expression of α-amylase gene in rat liver. Liver specific amylase has a high affinity to glycogen,electrophoresis,Vol.22,No.12,p.177.

  Macgeachin,R.L., Potter,B.A.,1960,Amylase in isolated liver cells,J. Biol. Chem,Vol.235,p.1354-1358.

  Machius, M., Wiegand ,G., Huber, R, 1995, Crystal structure of calcium-depleted Bacillus licheniformis alpha-amylase at 2.2 A resolution, J. Mol. Biol,Vol. 246,No. 4,p.545–549.

  Machius,M., Wiegand,G., Huber,R.,1995,Crystal structure of calcium-depleted Bacillus licheniformis alpha-amylase at 2.2 A resolution, J. Mol. Biol,Vol.246,No.4,p.545–559.

  Mapp, C.E., 2001,Agents, old and new, causing occupational asthma, Occup Environ Med,Vol. 58,No. 5,P. 354–60.

  Maton, A., [etal]., 1993, Human Biology and Health,New Jersey:Englewood Cliffs, p. 132–144.

  Maureen,B.P.,2000, Stedman's Medical Dictionary, 27th ed, Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins,p. 65.

   McKay,D.L., Blumberg ,J.B.,2002,The role of tea in human health: An update,J Am Coll Nutr,Vol.21,p.1–13.

   Meisler ,M.H.,Ting,C.N., 1993, The remarkable evolutionary history of the human amylase genes,Crit Rev Oral Biol Med,Vol.4,No.4,p.503-509.

  Meisler,M.H.,Ting,C.N.,1993,The remarkable evolutionary history of the human amylase genes,Crit Rev Oral Biol Med,Vol.4,p.503-509.

  Moss,D.W., Henderson,A.R.,1999,Digestive enzymes of pancreatic origin, 3rd ed.Philadelphia: W.B Saunders company, p.689-98.

  Najafi,M.F., Kembhavi,A.,2005,One step purification characterization of an extracellular alpha-amylase from marine Vibrio sp,Enzyme and Microbiology Technology,Vol. 36,p. 535–539.

  Obiro,W.C.,Zhang,T.,Jiang,B.,2008,The nutraceutical role of the Phaseolus vulgaris alpha-amylase inhibitor,Br J Nutr,Vol.100,p.1-12.

  Overbergh,L.,[etal].,2003,The use of real-time reverse transcriptase PCR for the quantification of cytokine gene expression,J Biomol Tech,Vol.14,p.33-43.

  Payen, A., Persoz,J.F., 1833,  Memoir on diastase, the principal products of its reactions and their applications to the industrial arts, Annales de Chimie et de Physique, 2nd series,Vol. 53,p.73–92.

  Perry, G.H., 2007,Diet and evolution of human amylase gene copy number variation, Nature Genetics,Vol. 39,p.1256-1260.

  Preuss,H.G., [etal].,2009, Bean amylase inhibitor and other carbohydrate absorption blockers: effects on diabesity and general health, J Am Coll Nutr,Vol. 28,p.266-276.

  Ramasubbu ,N.,Paloth,V.,Luo,Y.,Brayer, G.D.,Levine, M.J., Structure  of  human  salivary  alpha- amylase, Biol. Crystallogr,Vol. 52,p. 435-437.

  Saiki,R.,[etal].,1988,Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase, Science,Vol.239,No. 4839,p. 487–491.

  Samuelson,L.C.,Phillips,R.S.,Swanberg,L.J.,1996, Amylase gene structures in primates: retroposon insertions and promoter evolution,Mol Biol Evol,Vol.13,No.6,p.767-779.

  Schibler,U., [etal].,1980,Tissue-specific expression of mouse alpha-amylase genes, J Mol Biol.vol.5,No.1,p.93-116.

  Schibler,U., [etal].,1982,The mouse a-amylase multiple family: sequence organization of members expressed in the pancreas, salivary gland and liver,J Mol Biol,Vol.155,p.247–266.

  Semenza,G.,1987, Mammalian ectoenzymes, B.V. Elsevier Science Publishers,p.265-287. Shaffer,P.A., Somogyi, M., 1933, Copper-Iodometric Reagents for Sugar Determination, Journal of Biological Chemistry ,Vol.100,p.695-713.

  Shimamura, J., Fridhandler, L., Berk, J,E.,1976, Nonpancreatic-type hyperamylasemia associated with pancreatic cancer, Am J Dig Dis,Vol.21,p.340–345.

  Souaze,F.,[etal].,1998,Quantitative RT-PCR: limits and accuracy,Biotechniques ,Vol.21,p.280-285.

  Tadera, K., Minami, Y.,Takamatsu,K., Matsuoka, T.,2006,Inhibition of a-Glucosidase and a-Amylase by Flavonoids,J Nutr Sci Vitaminol,Vol.52,p.149-153.

  Thomas,L., 1998, clinical laboratory diagnostic,Frankfurt: TH-books .verlagsgesellschaft,p.131-137.

   Tricoli, J.V., Shows, T.B.,1984, Regional assignment of human amylase amylase of chromosome 1, Somatic Cell Mol Genet, Vol.10,p.205–210.

  Tsujino, S., [etal]., 1973,Glycogen metabolism,Physiol. Rev,Vol.40,p.505-537.

  Udani, J., Hardy ,M., Madsen, D.C., 2004, Blocking carbohydrate absorption and weight loss: a clinical trial using Phase 2 brand proprietary fractionated white bean extract, Altern Med Rev,Vol. 9, No.1,p.63–9.

  VanGuilder,H.D.,Vrana,K.E. Freeman,W.M.,2008,Twenty-five years of quantitative PCR for gene expression analysis, Biotechniques,Vol.44,No.5,p.619–626.

  Voet, D., Voet, J.G., 2005, Biochimie,2e ed.Bruxelles: De Boeck.

  Vuorisalo, T., Arjamaa, O.,Gene-Culture Coevolution and Human Diet,American Scientist,Vol.98,No.2,p.34-40.

  Whetzel, L.C., Thownsend,M.E.,1975, Reagents and methods for determining amylase concentrations,United States Patent3,p.739-888. 

  World Health Organization, 2006,Obesity and overweight, Available from: http://www. who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html Accessed May 30, 2014.

  Xiao,Z., Storms, R.,Tsang ,A.,2006, A quantitative starch-iodine method for measuring alpha-amylase and glucoamylase activities, Analitical Biochemistry,Vol.351,No.1,p.146-148.

  Yeyi ,G.u., Sarah,C., Forester,D., Joshua ,D., Lambert,S.,2012, Inhibition of starch digestion by the green tea polyphenol, (−)-epigallocatechin-3-gallate, Molecular Nutrition & Food Research, 2012,Vol. 56,No.11,p. 1647-1654.

  Yokouchi, H., [etal].,1990,Cloning and characterization of a third type human a-amylase gene, AMY-2B,Gene, vol.90,p.281–286.

  Zahedi, F., Larijani, B ., Aghakhani,SH.,2002, Epidemiology of Diabetes Mellitus in Iran, Iranian Journal of diabetes and lipid disorders ,vol.1,no.1,p.1-8.

  Zumbo,P.,2010,Phenol-chloroform Extraction,WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE  LABORATORY OF CHRISTOPHER E. MASON, PH.D. DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY & BIOPHYSICS,p.137-139.


موضوع پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, نمونه پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, جستجوی پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, فایل Word پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, دانلود پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, فایل PDF پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, پروژه در مورد پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time PCR در بافت کبد موش های نرمال و چاق

تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در مو ش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده: زمینه و هدف : هدف از این مطالعه تعیین اثر 8 هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی(ولیک سرخ وسیاه) بر سطوح نوروپتید w پلاسمایی و کبد ی ، هورمون های کورتیزول و T4 پلاسمایی در موش­های صحرایی نر می­باشد. مواد و روش : در این مطالعه تجربی جامعه آماری شامل42 سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته­ای نژاد ویستار بود. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش:فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی خلاصه فارسی در این تحقیق اثرات 17- آلفا متیل تستوسترون و عصاره گیاه خولنجان بر سیستم تولید مثلی و سیستم آدرنال ( هورمون کورتیزول ) در ماهی مولی بالغ نر بررسی شد. بدین منظور ، پس از کلر زدایی آب آکواریوم ها ، 100 قطعه ماهی نر بالغ مولی با میانگین وزنی 3 ±1گرم در آکواریوم رها شد . آداپته کردن ماهی به مدت 48 ساعت انجام شد . سپس فاکتورهای ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی پزشکی چکیده : مقدمه: سرطان پستان هنوز شایعترین سرطان در بین زنان می باشد. بیومارکرهایی که در بافت سرطانی بیان می شوند نقش مهمی درتشخیص، پیش آگهی و پاسخ به درمان دارند. ژن‌های سرطانی- بیضه‌ایی غالبا در بافت نرمال بیضه بیان می‌شوند ولی بیان برخی از آنها در انواعی از سرطان‌ها نیز گزارش شده است. چون بیضه یک مکان محافظت شونده از سیستم ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی –فیزیولوژی ورزشی چکیده : زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: فیزیولوژی ورزشی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش­های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این پژوهش، مطالعه اثر ترکیب تمرین مقاومتی و عصاره آبی خارخاسک بر آنزیم­های کبد در رت­های نر سالم بود و با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش 90 رت نر در 10 گروه نه تایی با شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی چکیده دوکسوروبیسین(DOX) یک آنتی بیوتیک با طیف وسیعی از عملکرد ضدتوموری و ضدسرطانی(آنتی نئوپلاستیک) است و از اواخر دهه 60 میلادی به طور گسترده ای در درمان سرطان های مختلف استفاده می شود. متاسفانه، استفاده بالینی از این داروی بسیار موثرضدسرطانی محدود شده است و این موضوع به دلیل اثرات سمیت شدید این دارو بر ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه چکیده زمینه: مطالعات کلینیکی اخیر نشان داده اند که عصاره برگ کنگرفرنگی (سینارا اسکولیموس) اثر محافظت کنندگی بر کبد دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات درمانی کنگرفرنگی بر بیومارکر های کبدی در بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی (NASH) طراحی و انجام شد. مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 ...

ثبت سفارش