پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب

word 5 MB 32087 145
1390 کارشناسی ارشد زیست شناسی
قیمت قبل:۶۳,۸۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  گرایش: میکروبیولوژی

  چکیده

  استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان سومین عامل مهم بیماری های با منشاء مواد غذایی مطرح می باشد. شیر ماده ای اولیه منا سب  جهت رشد استافیلوکوکوس اورئوس بوده و فراورده های شیری منبع شناخته شده ای برای مسمومیت های استافیلوکوکی است.

  این مطالعه جهت تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای محلی انجام شده است. مجموعا 103  نمونه بطور تصادفی از روستاهای اطراف ملکان و میاندوآب  جمع آوری و با روش ها  کشت و  PCR مورد آزمایش قرار گرفتند.

  براساس نتایج این مطالعه 7 مورد (6/11 درصد) از نمونه ها آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس  بودند و 7مورد دیگر(6/11درصد) از نمونه ها آلوده به استافیلوکوکوس اینترمدیوس بودند وبراساس نتایج بدست امده در این مطالعه 2 /23 درصد  از نمونه ها استافیلوکوکوسهای کواگولاز مثبت آلوده بودند و8/76 درصد  از نمونه ها به استافیلوکوکوسهای کواگولاز منفی آلوده بودند.

  نتایج این تحقیق نشان داد که  رعایت شرایط بهداشتی در حین تولید الزامی است و استفاده از شیر پاستوریزه در تهیه پنیر دارای اهمیت می باشد.

   

  کلمات کلیدی: پنیر محلی – استافیلوکوکوس اورئوس- کشت –  PCR - ملکان و میاندوآب.

   

  مقدمه:

  پنیر از مهمترین پدیده های بشری است که در تغذیه بشر، سهم بسزائی دارد و ضمن تامین مواد لازم جهت رشد، در مطبوع ساختن غذای روزانه موثر است. در مناطق روستایی و عشایری به علت عدم وجود سردخانه جهت نگهداری شیر و طعم مطبوع پنیرهای سنتی، ساخت و مصرف این فرآورده متداول است.

  از آنجایی که پنیر یکی از فرآورده‌های مهم شیر مورد مصرف در کشور است و مصرف پنیر سنتی نیز  در بسیاری از نقاط کشور رواج دارد، آلودگی میکروبی آن  باید مورد توجه قرار گیرد.

  پنیرهای محلی تولید شده به چند دسته تقسیم می شوند که مبنای آن شیر حیوان نظیر پنیر گاومیش، گاو، گوسفندی، بزی و مخلوط (شیرگاو+شیرگوسفند) است که پنیراز ان تهیه می شود.

  جنس ا ستافیلوکوکوس یکی از باکتریهای حائز اهمیت در بهداشت مواد غذایی و بیماریهای انسانی ودامی است. از گونه های مختلف این جنس برخی ایجاد کننده مسمومیت های غذایی، برخی عامل ایجاد زخمهای پوستی، دمل وبرخی  باعث ایجاد عفونتهای بیمارستانی بسیار خطرناک هستند وگاهی مقاوم به درمان می شوند.استافیلوکوکوس یکی از  جنس های با کتریایی فرصت طلب سطوح بدن جانداران خونگرم است. مهمترین مساله از نظر  بهداشت عمومی بویژه از نظر بهداشت مواد غذایی، مسمومیت غذایی است که بوسیله انتروتوکسین تولید شده توسط St.aureus  ایجاد می شود.

  خصوصیات مسمومیت ایجاد شده بوسیله استافیلوکوکوس اورئوس عبارتند از: دوره کمون کوتاه 30 دقیقه تا 8 ساعت، استفراغ، درد و انقباضات شکمی،نبض ضعیف، تعریق،کاهش حرارت بدن.در این مسمومیت مرگ و میر بسیار نادر است و بهبودی طی 24تا48 ساعت رخ می دهد.این مسمومیت یکی از  شایع ترین مسمومیت های غذایی در جهان است و در اکثر کشورها جزو 3 عامل اول مسمومیتهای غذایی است (6،10).

  این باکتری معمولا نه تنها در مواد غذایی خام بلکه در مواد غذایی پردازش شده باعث  مسمومیت می‌شود. غذاهای عامل این مسمومیت می توانند فرآورده های پروتئینی، طیور و فرآورده های ماهی،  فرآورده های شیر،  سسهای کرم دار، سالاد در انواع مختلف، شکلات صبحانه و شیرینی های خامه ای باشند. در این غذاها بدلیل آنکه در طی فرآیند تهیه آنها میکروب های رقیب تضعیف می شوند محیط برای رشد استافیلوکوکوس مهیا می‌شود (6).

  روش‌های کشت که برای جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت مورد استفاده قرار  می گیرند زمان بر بوده و ظاهرا در نتایج حاصله از آنها پاسخ های مثبت کاذب مشاهده می شود. در مطالعات اخیر روش های جدید با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)[1]کارآئی خوبی نشان داده ا ند.

  لذا بدلیل اهمیت موضوع، مطالعه حاضر  جهت تعیین میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت در پنیرهای محلی براساس روش های کشت و PCRانجام شد.

   

   

   

   

   

   

   

  اهداف تحقیق

  بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس کوآگولاز مثبت در پنیرهای محلی روستاهای اطراف شهرستان ملکان و میاندوآب با استفاده از روش کشت.

  بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت در پنیرهای محلی روستاهای اطراف شهرستان ملکان و میاندوآب براساس روش PCR.

  مقایسه نتایج بررسی با روش کشت و PCR

   

  جنس استافیلوکوکوس[1]

  استافیلوکوکوس ها در همه جا یافت می‌شوند. این باکتریها از معمولترین میکروارگانیسم ها محسوب می‌شوند. علی رغم شناسایی مواد ضدمیکروبی و ارتقا سطح بهداشت عمومی که نقش موثری در کاهش شیوع ومرگ ومیر بیماریهای استافیلوکوکوسی در قرن بیستم داشته است، هنوز استافیلوکوکوس ها از مهمترین  بیماری زا ها محسوب می شوند. این باکتریها مسئول بیش از 80 درصد بیماریهای چرکی با علائم بالینی می باشند. جایگاه طبیعی اولیه استافیلوکوکوس ها سطح بدن پستانداران است که درآن میکروارگانیسم ها به تعداد زیاد یافت می شوند. اگر سد دفاعی بدن میزبان به علت جراحت یا جراحی  آسیب ببیند و این میکرومیکروارگانیسم ها در بافت های عمقی نفوذ کنند قدرت تهاجمی آنها آشکار خواهد شد. اگر این باکتری وارد جریان عمومی بدن شود می تواند اندوکاردیت حاد وضایعات متاستاتیک منتشره ایجاد کند. فاکتور عمده ای که موجب شده تا علی رغم تولید طیف وسیعی ازآنتی بیوتیک ها ی موثر بر استافیلوکوکوس ها (در مدت 40 سال گذشته)باز هم این میکرومیکروارگانیسم ها بقای خود را حفظ کنند، سویه های مقاوم در برابر پنی سیلین ومشتقات آن  و حضور این سویه ها در عفونت های شدید بیمارستانی است.

  استافیلوکوکوس ها کوکسی گرم مثبت و بی هوازی اختیاری هستند که با آرایش خوشه انگوری رشد می کنند. نام استافیلوکوکوس از ریشه یونانی استافیل (به معنای یک خوشه انگور) و کوکوس (به معنای یک دانه یا حبه)گرفته شده است.برای اولین بار این واژه در توصیف میکروارگانسیم ها یی استفاده شده است که در ترشحات چرکی زخم های جراحی وجود داشته اند. از آنجایی که سویه های جوان در عفونت های استافیلوکوکوسی پیگمان زرد تولید می کنند این میکروارگانیسم تحت عنوان استافیلوکوکوس اورئوس  نامیده می شود و از سویه های با قدرت بیماریزایی کمتر (استافیلوکوکوس های تولید کننده کلونی های سفید)متمایز شوند. تولید پیگمان ویژگی متغیری در استافیلوکوکوس ها است و ارتباط با بیماریزایی آن قطعی نیست. امروزه توانایی تولید کواگولاز[2] جایگزین نوع پیگمان کلونی ها شده است. توانایی تولید کواگولاز مفیدترین معیار تشخیص برای استافیلوکوکوس اورئوس است (7).  

  1-1-1- طبقه بندی استافیلوکوکوس ها

  استافیلوکوکوسها از جمله باکتریهای کروی شکل  و گرم مثبت هستند. بطور کلی رده بندی استافیلوکوکوس اورئوس بصورت زیر است:

                                                           پروکاریوته      →  سلسله Kingdom

                                                                فیرمی باکتری    →    رده  Class

                                                           میکروکوکاسه      →       خانواده    Family

                                                         استافیلو کوکوس   →    جنس   Genus

                                                                اورئوس          →  گونه  Species

  خانواده میکروکوکاسه دارای 4 جنس است که عبارتند از: استافیلوکوکوس، میکروکوکوس، استوماتوکوکوس وپلانو کوکوس. در بین جنس های مذکور فقط استافیلوکوکوس ها هستند که توانایی بیماریزایی داشته و جنس های  دیگر معمولا بی آزار بوده و روی گیاهان و مخاط جانوران مختلف  زندگی می کنند (7).

  استافیلو کوکوس ها ابتدا توسط کخ شناسایی شده و سپس پاستور توانست در محیط مایع،آنها را کشت دهد و روزن باخ بصورت خالص آنها را جدا سازی کرد

   

   

   

  Abstract

  Staphylococcuss aureuse are concern as the third important factor in diseases with food origin. Milk is a sutiable raw material for the growth of Staphylococcuss aureuse, and dairy products، are wll known sources for Staphylococcal poisoning.

  This study was done to determine the prevalence of Staphylococcuss aureuse in local chesse.Generaly, 103 samples were gather randomly from villages around Malekan and Myandoab and were tested by Culture and PCR methods.

  According to this study 11/6% of samples were infected with Staphylococcuss aureuse, 11/6%of samples were infected with   Staphylococcuss intermediuse. According to gained results، 23/3% of samples were infected with coaglase positive Staphylococcuss, 88/4% of samples were infected with coaglase negative staphycoccous.

  The results of this study showed that observance of hygine conditions during production prossess is nessecery and the use of pasteurised milk in cheese production is the matter of importance.

   

  Key word: local cheese ، Staphylococcuss aureuse،culture، Malekan and Myandoab.

 • فهرست:

   

  چکیده. ................................................................................................................................................................... .1

  فصل اول: مروری بر پیشینه ی  تحقیق

  مقدمه. ................................................................................................................................................................... . 2

  اهداف تحقیق.......................................................................................................................................................... .3

  جنس ا ستافیلوکوکوس.................................................................................................................................... .5

   طبقه‌بندی استافیلوکوکوس ا ورئوس........................................................................................................ .5

  استافیلوکوکوس اورئوس.................................................................................................................................. 7

  مورفولوژی................................................................................................................................................................ .7

  ویژگی‌های ساختمانی. ...................................................................................................................................... .7

  ویژگی های بیولوژیکی و بیوشیمیایی.......................................................................................................... ..8 پتیدوگلیگان        9

  پلی سارکارید........................................................................................................................................................ .10

  اسیدتیکوئیک...................................................................................................................................................... . 10

  پروتئین. A............................................................................................................................................................... 11

  فیزلوژی..................................................................................................................................................................... .11

  خصوصیات کشت .............................................................................................................................................. ..11

  متابولیسم............................................................................................................................................................. .12

  شناسایی بیوشیمیایی..................................................................................................................................... . 13

  روش های طبقه بندی.......................................................................................................................................... . 13

  تعیین تیپ با باکتریوفاژ.................................................................................................................................... .13

  تعیین انواع ............................................................................................................................................................ . 14

  ژنتیک....................................................................................................................................................................... .14

  مقاومت................................................................................................................................................................... .15

  عوامل موثر در بیماریزایی.................................................................................................................................. . 15

  گیرنده های پروتئینی.......................................................................................................................................... .16

  آنزیم های خارج سلولی..................................................................................................................................... .16

  گوآکولاز.................................................................................................................................................................. 17

  فاکتور کلامپینگ................................................................................................................................................. 17

  علت پلی مورفیسم کوآگولاز.......................................................................................................................... .18

  لیپازها...................................................................................................................................................................... .18

  هیالورونیداز............................................................................................................................................................ .18

  استافیلوکیناز (فیبرینولیزین) ......................................................................................................................... 19

  نوکلئاز مقاوم به حرارت.................................................................................................................................... .19

  توکسین های سیتولیتیک................................................................................................................................ .19

  توکسین آلفا (همولیزین-آلفا )....................................................................................................................... .19

  توکسین بتا (اسفنگومیلیناز)......................................................................................................................... .19

  توکسین دلتا.......................................................................................................................................................... .19

  توکسین گاما........................................................................................................................................................ .20

  لکوسیدین.............................................................................................................................................................. .20

  توکسین ها ........................................................................................................................................................... 21

  پایداری انتروتوکسین ها در برابر حرارت........................................................................................................ ..22

  تولید انتروتوکسین............................................................................................................................................. . 23

  توکسین اکسفولیاتیو....................................................................................................................................... .23

  بیماریزایی خارج روده ای..................................................................................................................................... .23

  مسمومیت غذایی استافیلوکوکوس........................................................................................................... 20

  علایم مسمومیت غذایی.................................................................................................................................. .25

  فصل دوم: روش تحقیق

  مواد و روش کار...................................................................................................................................................... ..27

  محیط های کشت ..............................................................................................................................................  27

  محیط غنی کننده............................................................................................................................................... . 27

  محیط انتخابی..................................................................................................................................................... .28

  تست های تاییدی. ............................................................................................................................................... ..30

  تست کاتالاز.......................................................................................................................................................... .30

  تست گلوکز.......................................................................................................................................................... .30

  تست مانیتول........................................................................................................................................................ .30

  تست کوآگولاز...................................................................................................................................................... .31

  مشاهده میکروسکوپی..................................................................................................................................... .32

  نحوه نمونه برداری.................................................................................................................................................. .32

  آماده کردن نمونه جهت انجام آزمایش. ........................................................................................................... .32

  استخراج DNA.................................................................................................................................................... .33

  تعیین کیفیت  DNA با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگاروز........................................................ . 34

   تعیین کمیت و کیفیت  DNA با استفاده از اسپکتروفتومتری........................................................ 34

  واکنش زنجیره ای پلی مرازی............................................................................................................................... 35  

  الکتروفورز فرآورده های PCR  ......................................................................................................................... 36

  تفکیک قطعات تکثیریافته. .......................................................................................................................... . 37

  بارگذاری محصولات تکثیر شده..................................................................................................................... ..37

  فصل سوم:نتایج تحقیق

  نتایج شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس با کشت............................................................................. ..32

  نتایج تعیین کیفیت DNA با استفاده از الکتروفورز بر روی ژل آگاروز ............................................ 41

  نتایج انجام واکنش زنجیره ای پلی مراز براساس ژن Coa ........................................................................ . 42

  نتایج تعیین توالی............................................................................................................................................... ..43

  فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری

  نتیجه گیری وپیشنهاد...................................................................................................................................... . 51

  فهرست منابع....................................................................................................................................................... 95

  چکیده انگلیسی................................................................................................................................................. .98

   

   

  منبع:

   

  فهرست منابع فارسی

  1- بروان پ.،1386،  مقدمه ای برکلون سازی ژن ها،  آنالیز DNA ترجمه ی طباطبایی، م.، چاپ پنجم خانه زیست شناسی، ص 225 تا240

  2- براون، ب.،  1386، ژنوم 3، ترجمه فرد اصفهانی، پ واله یاری.، چاپ اول، انتشارات خسروی ص 76 تا 79.

  3- تاج بخش، ح. 1375،، ژنتیک باکتری ها، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، ص 466تا 495.

  4- جاکلیک، پ.  1382،، میکروب شناسی زینسر ترجمه رحیمی ، م.، آییژص 25تا 48.

  5- جمشیدیان، م.، 1372، راهنمایی تشخیص باکتریولوژی ومایکولوژی درمانگاهی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، صفحات 152تا 148.

  6-رضویلر، و.،1387، میکروب های بیماریزا در مواد غذایی واپید میولوژی مسمومیت های غذایی، انتشارات دانشگاه تهران،صفحات 127-135.

  7- شیمی، الف.، 1376 باکتری شناسی دامپزشکی و بیماریهای باکتریایی،موسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهی صفحات، 85-94.

  8-موسسه استاند ر و تحقیقات صنعتی ایران.،  1364، روش شناسایی وشمارش استافیلوکوکوس اورئوس کواگولازمثبت در موادغذایی، چاپ چهارم، استاندر 1194

  9- موسسه استاند ر و تحقیقات صنعتی ایران.،  1370، پنیرسفید، چاپ سوم، استاندر 2344

  10- موسسه استاند ر و تحقیقات صنعتی ایران.،  1374 ،آئین کاربرد وروش عمومی آزمایش میکروبی مواد غذایی، چاپ هفتم، شماره استاندارد 2344

  11- موسسه استاند ر و تحقیقات صنعتی ایران.، 1375،آماده کردن نمونه های مواد غذایی وشمارش میکرومرگانیسم های مختلف،  تجدیدنظر اول چاپ دهم، شماره استاندر 356

  12- محمدی ثانی،ع.(۱۳۸۸).بررسی آلودگی­های پنیرهای موجود در سطح توزیع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن­های لیستریا منوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی. دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،دانشکده بهداشت.

  13- مرحمتی زاده،م.ح.، کریم، گ.،نیک افروز،ر.،پیکر، ج.(۱۳۸۶).بررسی آلودگی پنیر سنتی به استافیلوکوکوس اورئوس کواگولازمثبت در شهرستان کازرون.علوم غذایی وتغذیه.سال۴.شماره۲.صفحات ۳۳-۴۴.

  14- کریم، گ.  1387،، آزمون های میکروبی مواد غذایی ، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 128-138

  15- کریم، گ.، 1380، شیروفرآورده های آن، انتشارات سپهر، صفحات 191- 185.

  فهرست منابع غیرفارسی

  16-Abbar،F.M.(2001).Tahir Mohammed M. Identification of som enterotoxigenic str ains of Staphylococci  form locally processed cheese.Food Microbiology،3.pp:33-36.

  17-Almeido Filho E.، Nader Faiho.A.(2001).Occurrence Staphylococcuss aureus frescal type of chesse. Rev Saud publica، 34.pp:578-580.

  18-Atanassova,V.,Meindl, A. and Ring ,C.(2001).prevalence of Staphylococcuss aureus and Staphylococcal enterotoxins in raw pork and uncooked smoked ham a comparison of classical coltoring detection and RFLP-PCR , International Journal of food microbiology ., Vol68,PP – 105-113              

  19-Claudia،M.،Ander،D.P.B.،Hidalgo Campos، M.R.، Borges ،L. J. ،Kipnis، A. (2005).comparison of Staphylococcuss aureus isolates form food handlers،raw bovin، food Microbiology 76pp:567-571

  20-Dastmalchi، H.،Ahmadi، M.، Mardani، K. and Batavani، R.A.(2009). Molecular typing  of Staphylococcuss aureus isdated form bovine mastitis based on polymorphism of the coagulase gene in the north west of Iran، Veterinary microbiology.، vol 137،pp 202-206.

  21-Donnelly،C.B.،Blak،L.A.،Lewis،K.H.(2005).Ocurrence of coagulase-positive Staphlococci in chaddar chesse،Applied Microbiology vol.12،No.4.pp:311-315

  22-Hasaliu،R.،Beli،E.،Terpollari،j.(2009).The influence of storage temperature of cheese on the incidence، Agriccultural science،41 (2)

  23-Ikeda.T.،Morimoto.Y.،Makino.S.،Keui.(2006).Surveillance of Staphylococcuss in some markets in albanin، Research Journal of Agriccultural science،41(21)

  24- Johnv.H. Judithf. R، and Barryd.C. (1998). Molecluar Typing of Staphylococcuss  aureus based on PCR  restriction fragment length Polymorphism and DNA sequene analysis of the coaglase gene.، Journal of clinical  microbiology، apr. 1998، P. 1083- 1089

  25- Kumar.S، Alin K.، Ramavtar. S and Govid.S.(2008). Epidemiological typing of Staphylococcuss aureus by DNA restriction fragment length polymorphism of coa gene. veterinarski arhiv 78(1)، 31-38

  26-Lamperll،H.، Villard،L.،Cha Beuvier،E.،Borgers، E.، Maurin ،F.F. Mazer Olles ،G.، NoY. ،kodjo.A.(2006). Idification and biotyping of coagulase positive staphylococci in ripend Franch  raw milk cheese and their in vitro ability to production entrotxcin،.Revue Med Vet،155.pp:92-96

  27-Little،C.L.،Rhoades،J.R.،Sagoo،S.K.،Harris،j.،Greenwood،M.،Mithani،V.rana,K .(2008). Mclauchlin،J Microbiological quality of retail chesse made form raw thermizd  or pasterurizd  milk in the UK،.food Microbiology 25.pp:304-312.

  28-Masatcioglu.T.M.Avsar.YK.(2005). Effect of flavourings،storage condition and storage time on survival of Staphylococcuss aureus in Surk cheese،.J.food prot.،68.pp:1487-91.

  29- Mcdevitt,D . Vaudaux , p . , and , T.j.Foster , (2001)., Genetic evidence that bound coagulase of Staphylocococcus aureus isb not clumping factor ., Infection and immunity, Apr . 1992,P.1514 - 1523

  30-Obrien،   M.،Hunt،K.،  Mcsweenety،  S.،Jordan،K. (2009). Occurrence of food born pathogens in Irish farhouse cheese،.food Microbiology 26.pp:910-914.

  31-Omer، A.،Abdulwahed، A.، Schneider، E. and Usleber، E. (2008). Enteroxigenic propertie of Staphylococcuss aureus isolated form goat milk cheese، International journal of food microbiology.، vol. 124،pp.211-216

  32-Pelisser،M.R.،K lein،C.S.،Ascoli،K.R.،Arisi،C.M.،(2002).، Occrrence of Staphylococcuss aureus and multipex PCR detection of classic enterotoxin genes in cheese and meatprodcts Brazilian of Microbiology 40.pp:145-148.

  33- Phonimdaeny., M . Nowlan.P. (2000). The coagulase of Staphlococcus aureus 8325-4 sequence analysis and virulence of site – specific coagulase – deficient mutants . Biological sciences, microbiology, paper

  34-Pereira , V.,Lopes, C.,Castro , A.,Silva ,J.,Gibbs, P. and Teixeira, P. (2009).Characterization for entrotoxin production Virulence factor, and antibiotic susceptibility of  Staphlococcus aureus isolate from various food in Portugal , food microbiology .,Vol26,PP.278-282

  35- Prasart phonimdaeng, Mary oreilly, Paulw.o, toole and timothyj. Foster. (1998),Molecular cloning expression of the coagulase gene of Staphylococcuss aureus 8325-4 . Journal of general microbiology ., 134,75-83. Printed in great Britain

  36- Rall، V.L.M.، Vieira، F.P.، Rall، R.، Vietis، R.L.، Feranades، A.and Cardoso، K.F.G. (2008). PCR detection of staphy lococcal enterotoxin genes in Staphylococcuss aureus strains isolated form raw and pastevrised milk، Science Direct veterinary microbiology.، Vol 132، pp 408 -413

  37-Rodriguez. E.،Calzada J.،Arquez J.L.، Rodriguez  J.M.، N unez M. Medina.M.(2005). Antimicrobial activity of pediocin –producing Lactococcus lactis on Listeria monocytogenes،Staphylococcuss aureus and Escherichia coli O157:H7 in cheese،.Internaltiona Dairy Journal.15،issue 1.pp:51-57.

  38-Shopsin. B، Gomez.M، Waddington.M.، Riehman.M.، Kreiswrth. B.N. (2000). Use of coagulase gene (coa) repeat region nucleotide sequences for typing of methicillin – resistant staphlcoccus aureas strains. Journal of clinical microbiology sept 2000، p. 3453 - 3456

  39-Schrade،J.P.، Yager،J.(2005). Implication of milk and milk products in food disease in France and different industrialized countries،.Int.J.Food Microbiol.67.pp:1-170.

   40-Silva، E.،Boechat،J.U.D and Silva ،N.(2005).Coagulase  gene polymorphism Staphylococcuss aureus isolate form goat mastitis in Brazilian dairy herds،Letters applied Microbiology ISSN 266-8254

  41-Singh،P.،Praksh،A. (2010).Prevalence of coagulase positive pathogenic Staphycoccus in milk products collected form unorganized form unorganized sector of agre،.acte argiculturae slovenica،96.pp:37-41

  42-Soltan Dallal،M.M.،Salehipour،Z.،Eshraghi،S.،Fallah Mehrabadi،J. ،Bakhtiari،R، (2009).Occurrence and molecular characterization of Staphylococcuss aureus strains isolated form meat and dariy products PCR-RFLP، Ann microbial.60.pp:189-196

  43- Swee-hangoh, Seank.Byrne, y.l.zhang, and anthonyw. Chow. (1992). Molecular typing of Staphylococcus aureus on the basis of coagulase gene polymorphisms, Journal of clinical microbiology, July 1992, p, 1642- 1645

  44-Tekinsen.K.، Ozdemir،Z. (2005).Prevalence of food born pathogens in Turkish Van Otlu (Herb) cheese،.food Control 17.pp:707-711

   


موضوع پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, نمونه پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, جستجوی پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, فایل Word پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, دانلود پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, فایل PDF پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, مقاله در مورد پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, پروژه در مورد پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, پروژه درباره پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی آلودگی و ژنوتایپینگ ژن کوآگولاز استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرهای سنتی روستا های اطراف شهرستان ملکان و میا ندوآب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی ،گرایش: میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده پنیر یکی از فرآورده های مغذی و مهم شیر و عمده ترین محصول لبنی است که در نتیجه انعقاد شیر گاو ، گوسفند ،بز و گاو میش و یا مخلوط 2 و یا چند نوع از آنها که با یکی از روشهای متداول پاستوریزه شده است و به کمک مایه پنیر و با استفاده از باکتری های استارتر مجاز ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی چکیده از آنجایی که وقوع یک مسمومیت غذایی در بیمارستان می تواند زندگی بیماران و دیگر افرادی را که به نحوی از غذای بیمارستان استفاده می کنند و گاه دچار ضعف سیستم ایمنی هم می باشند به خطر اندازد، رعایت بهداشت مواد غذایی در بیمارستان بسیار مهم می باشد هر فردی که مواد غذایی را تهیه و ...

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.SC" گرایش میکروبیولوژی چکیده : چکیده : باکتری E.coliO157H7 یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده مسمومیت غذایی و بیماری هایی مانند : اسهال، کولیت خونریزی دهنده، سندرم اورمیک همولتیک، پورپورای ترمبو سیتوپنیک و حتی مرگ در انسان است. هدف این پژوهش ارزیابی ژن‌های بیماری زای 1stx, 2stx, eaeA در نمونه های ادراری شهرستان الشتر می باشد. ...

((پایان نامه کارشناسی ارشد)) چکیده مقدمه: هلیکو باکتر پیلوری از مهمترین پاتوزن های معده در انسان می باشد. ژن های BabA2 Hpa HsP, در اتصال به سلولهای اپیتلیال معده و بیماریزایی باکتری ضروری می باشند.میزان فراوانی این ژن ها در مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی ژن هایBabA2 ، Hsp Hpa در ایزوله های هلیکو باکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی های معده و ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی،گرایش علوم و صنایع غذایی/تکنولوژی موادغذایی چکیده در این کار پژوهشی تولید و ارزیابی ویژگی های فیلم­های خوراکی بر پایه نشاسته سیب زمینی حاوی اسانس مرزه مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور­ اسانس مرزه در نسبت­های مختلف (0%، 10%، 20% و 30%) و پلاستی­سایزر40% به 3 گرم نشاسته سیب زمینی اضافه شده و فیلم­های نشاسته­ای به ...

گروه ارشد صنايع دستي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهر1392 چکيده نوع بشر با تطبيق دادن خود با محيط طبيعي توانست به ادامه بقاي بپردازد و در اين بين ضمن تاثير گذاردن و مهار نيرو

پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده هنر و معماري گروه : فرش(رنگرزي) مهرماه 1393 چکيده:   امروزه در جهان پيشرفته و صنعتي حاضر با استفاده از روش هاي نوين تلاش بر اين است که محصولات تول

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل چکیده: مدیرانی که درگیر بازاریابی صادرات می شوند، در ابتدا به اتخاذ تصمیمات در مورد روش ورود برای گسترش بازار خود به خارج تمایل نشان می­دهند. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثری است که بر انتخاب روش ورود به بازار خارجی یک شرکت صادراتی تأثیر می گذارد. بر اساس مرور تحلیلی، فرضیات تحقیق ساخته شدند. در این پژوهش، ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران گرایش مهندسی محیط زیست چکیده در این تحقیق تاثیر واکنش‌ های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک نوین بررسی شد. برای این منظور یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب طراحی و ساخته شد. لوله‌های مورد استفاده از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به ...

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M چکیده: هدف: بیماری نیوکاسل از بیماری‌های مهم اقتصادی صنعت طیور در ایران می‌باشد که در اکثر گله‌های طیور رایج بوده و باعث خسارات اقتصادی فراوان می‌گردد. بطور معمول جهت تشخیص این بیماری از روشهای سرولوژیک بخصوص روش HI و ELISA استفاده می گردد.. مواد ورش کار: در مطالعه حاضر تعداد 10 فارم که از نظر شرایط محیطی، مدیریتی، پرورشی ...

ثبت سفارش