پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف

word 2 MB 32201 92
1393 کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک
قیمت قبل:۶۳,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد (M.Sc.)

   گرایش:الکترونیک قدرت

  چکیده:

   

  شبکه ­های توزیع دارای بار های متنوعی­اند که این بارها مقادیر متفاوتی از توان راکتیو را مصرف می­کنند. با در نظر گرفتن تاثیر نوع بار روی محل و اندازه­ی بانک­ های خازنی در سیستم­های توزیع، در این پایان­نامه، یک روش بدیع جهت مدل­سازی بارهای مختلف شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان در حضور خازن شنت انجام می­گیرد. برای این منظور، دو مدل ارائه می­شود: الف) تجاری- خانگی- کشاورزی-عمومی- صنعتی و ب) امپدانس ثابت - جریان ثابت - توان ثابت. در واقع برتری اصلی این پایان­نامه نزدیک کردن مطالعه به دنیای واقعیست، چرا که تقریبا تمامی مطالعات انجام شده در زمینه جایابی بهینه­ی خازن اساسا از تاثیر نوع بار بر محل و ظرفیت بهینه خازن نصب شده اغماض کرده­اند، حال آنکه این پایان­نامه اثبات خواهد کرد که در نظرگیری مدل بار متفاوت روی محل/ ظرفیت خازن تاثیرگذار خواهد بود. قابلیت دیگر این پایان­نامه، فرمول­بندی تابع هدف به صورت یک مساله­­ی چند هدفه است. برای این منظور، انحراف ولتاژ به تابع تک­هدفه افزوده شده است. مساله فوق با استفاده از الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات[1] (PSO) حل خواهد شد. جهت اثبات تاثیر مدل­سازی پیشنهادی بار روی پاسخ­های مساله جایابی بهینه­ی خازن، سناریوهای زیر بکار می­رود: مدل­سازی بار و بدون آن با حضور خازن و بدون حضور آن.

   

  کلید واژه:

  جایابی بهینه­ی خازن، مدل­ سازی بار، الگوریتم بهینه ­سازی اجتماع ذرات، شبکه­ ی توزیع.

   

  1-1 دیباچه

  تحلیل شبکه­های توزیع یکی از دغدغه­های اصلی بهره­برداران شبکه است. یک مهندس سیستم بایستی اطلاعاتی درباره­ی تعداد، اندازه، محل و نوع المان­های شبکه، به منظور تحلیل شبکه­ی توزیع، بداند. از آنجائی­که اکثریت سیستم­های توزیع عملا شعاعی­اند، جهت مدل­سازی و تحلیل شبکه بایستی به چالش­های مختلفی غلبه کرد، که عبارتند از [1]:

  سیستم

  شبکه­ی توزیعی دارای تنوع وسیعی از اجزاست که دارای پیچیدگی و ابعاد بزرگی­اند. به عنوان مثال، اغلب بارهای متصل شده، تنها از یکی از سه فاز تغذیه می­کنند.

  توزیع بار

  توزیع بار در فیدرها و شاخه­ها نوعا یکسان نبوده و از این رو سیستم توزیع نامتعادل است. سیستم­های نامتعادل، نامناسب­اند.

  داده

             کل سیستم توزیع با حداقل نظارت و کنترل عمل می­کند. بنابراین، داده­های واقعی موجود سیستم

             برای مدل­سازی و تحلیل آنها بسیار محدود است.                                                                      

             طراحان نیازمند اطلاعات دقیق برای مدل­سازی و طراحی جایگزین برای سیستم­های پیچیده، به

             منظور غلبه بر مشکلات مختلف همراه با طراحی، بهره­برداری و کنترل سیستم­های توزیع، هستند.   

              پاسخ  برخی از انواع مشکلات مانند انتخاب هادی، تنظیم ولتاژ، جایابی خازن نیازمند مدل­­ها  و

             تکنیک­های دقیق است.

             مطالعات تحلیلی و طراحی برای شرکت­ها به منظور اطمینان از تامین کیفیت توان انجام شده است.   

              برخی از دلایل پیچیدگی جنبه­های طراحی سیستم توزیع در ادامه ارائه شده است.

  جنبه­های تجاری سیستم­های توزیع

  بدلیل اتصال داخلی تجهیزات مختلف شبکه­ی توزیع، یک جزء روی عملکرد فنی و اقتصادی سایر اجزاء در سیستم تاثیر می­گذارد، که این موجب می­شود ارزیابی راه­ حل فنی- اقتصادی یک فرآیند پیچیده­ای باشد.

  اندازه

  تعداد زیادی اجزاء یک سیستم توزیع را تشکیل می­دهند. این بدان معناست که شناسائی و تحلیل جایگزین­ها بسیار مشکل است. ارزیابی تمامی جایگزین­های محتمل بسیار مشکل و گاهی نیز ناممکن است.

  عدم قطعیت

  در برنامه­ریزی بلند مدت، پیش­بینی ارتقاء در آینده امری ضروری است. هر عدم ­قطعیتی روی طراحی شبکه­ی توزیع تاثیر می­گذارد. گاهی اوقات، بهترین پیش­بینی­های طراحی، بار و اقتصادی، عدم قطعیت در مورد بارگذاری آینده سیستم برای طراحی نامناسب شبکه توزیع را در بر نمی­گیرد. بنابراین، طراحی سیستم توزیع به منظور ارضاء تقاضای آینده با اجتناب از عدم قطعیت در پیش­بینی بار و سایر موارد شبکه­های توزیع ضروریست.

  سایر جنبه­های ایمنی

  در فرآیند طراحی، طراحان سیستم قدرت بایستی جنبه­های دیگر از ایمنی شامل مراجع قانونی، گروه­های اجتماعی، مداخله رهبران کسب و کار و سایر خدمات را در محاسبات در نظر بگیرند.

   

  1-2 مطالعه­ی تاثیرگذاری خازن روی شبکه

  تجربه­ی طراحان شبکه­ی توزیع در قالب یک سیستم خبره به شکل تعدادی از قوانین با عنوان پایه­ی قانون[1] بیان می­شود. بسیاری از مفاهیم در طراحی شبکه­های توزیع در توافق با تقاضاست. کل توان و تولید مورد تقاضا به سادگی «مجموع مصرف­کنندگان» نیست. تقاضای یک مصرف­کننده (که به آن در اصطلاح «بار» اطلاق می­شود) عینا توسط تولیدکننده (که به آن «توان مفید» اطلاق می­گردد) ارضاء نمی­شود. توان مفید، توان اکتیو مورد نیاز برای تولید کارهای مفید است، این همان توان مصرفی در بخش مقاومتی مدار است. ادوات قدرت به صورت ایده­آل مقاومتی نبوده و دارای راکتانس­اند، که این امر منجربه مصرف توان راکتیو در مدار می­شود [2].

  به طور کلی، یک منبع بایستی توان مختلط یا ظاهری تمامی مصرف­کنندگان را تامین کند. توان ظاهری یک بار نقطه­ای (مصرف­کننده) از رابطه­ی زیر بدست می­آید:

  (1-1)                                                                                                      

  که در آن،

  Si: توان ظاهری در گره i برحسب kVA

  Pi: توان اکتیو مورد نیاز در گره i برحسب kW

  Qi: توان راکتیو مورد نیاز در گره i برحسب kVAr

  شرکت­های الکتریکی دریافته­اند که تولید توان راکتیو در نیروگاه و تامین تمامی مصرف­کنندگان در فواصل دور از پست از نظر اقتصادی ممکن نیست. نصب بانک­های خازنی در غیاب بارها یا مراکز بار راکتیو سیستم قدرت بسیار اقتصادی است. ارسال توان راکتیو سیستم به دو صورت می­تواند صورت گیرد. یک روش، حذف دلیل یا نیاز به آن است، که با مدیریت بخشی از امپدانس بار صورت می­گیرد. این کار را می­توان با جبران­سازی راکتانس القائی توسط پست با استفاده از خازن­های سری همانند شکل­های (1-1) و (1-2) انجام داد. این روش، جبران­سازی سری نامیده می­شود.

  Abstract:

   

   

  Distribution networks have various loads which the loads consume different levels of reactive power. By considering impact of type of load on location and size of capacitor banks in distribution systems, in this thesis, a novel technique has been proposed for modeling various loads to improve voltage profile and reduce power loss of distribution network in the presence of shunt capacitor. For this, two models have been presented; Model A: Commercial - Domestic - agricultural - General – Industrial, Model B: Constant impedance - Constant Current - Constant Power. Indeed, main challenge of this work is present a practical study, because all studies of optimal capacitor placement have negligible from impact of load model on location and capacity of capacitor banks. While this thesis will prove location and size of installed capacitors change by considering the load model. Other contribution of this work is formulizing objective function as a multiobjective problem. For this, the voltage Deviation has been added to single objective function of optimal capacitor placement. Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm has been used to solve the problem. The following scenarios have been employed to confirm impact of the proposed load model on results of optimal capacitor placement problem: with/without load model and with/without capacitor. 

   

  Keyword:

  Optimal capacitor placement, Load modeling , Particle swarm optimization algorithm, Distribution network.

 • فهرست:

  1-1 دیباچه...................................................................................................................................................... .2

  1-2 مطالعه­ی تاثیرگذاری خازن روی شبکه................................................................................................ .4

  1-2-1 کاربرد بانک خازنی.................................................................................................................. ..9

  1-2-2 مکان بانک خازنی بهینه........................................................................................................ 10

  1-2-3 مزایای خازن شنت.................................................................................................................. 12

  1-2-4 گزینه­های عملی برای کاهش تلفات...................................................................................... 13

  1-3 معیار طراحی.......................................................................................................................................... 14

  1-4 جبران­سازی توان راکتیو........................................................................................................................... 15

  1-5 اصلاح ضریب قدرت................................................................................................................................. 17

  1-6 محدوده و هدف پایان­نامه...................................................................................................................... 19

  1-7 بیان مسأله اساسی تحقیق.................................................................................................................. 20

  1-8 طرح کلی پایان­نامه................................................................................................................................ 22

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1 دیباچه...................................................................................................................................................... 24

  2-2 روش­های تحلیلی....................................................................................................................................... 24

  2-3 روش­های برنامه­ریزی ریاضی.................................................................................................................... 25

  2-4 روش­های ابتکاری...................................................................................................................................... 27

  2-5 روش­های مبتنی بر هوش مصنوعی........................................................................................................ 29

  2-5-1 الگوریتم ژنتیک...................................................................................................................... 29

  2-5-2 سیستم­های خبره.................................................................................................................. 31

  2-5-3 آب­کاری شبیه­سازی شده....................................................................................................... 32

  2-5-4 شبکه­های عصبی مصنوعی................................................................................................. 34

  2-5-5 تئوری مجموعه فازی............................................................................................................... 35

   

   

  فصل سوم: بهینه­سازی اجتماع ذرات

  3-1 دیباچه...................................................................................................................................................... 39

  3-2 کاربرد بهینه­سازی اجتماع ذرات در سیستم­های قدرت....................................................................... 40

  3-2-1 جایابی و تعیین ظرفیت بهینه­ی خازن................................................................................... 41

  3-2-2 پخش بار اقتصادی.................................................................................................................. 42

  3-2-3 پخش بار بهینه....................................................................................................................... 42

  3-2-4 کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه............................................................................................. 43

  3-2-5 طراحی پایدارسازی سیستم قدرت........................................................................................ 44

  3-3 مفهوم PSO.......................................................................................................................................... 44

  3-4 عناصر اصلی الگوریتم PSO............................................................................................................... 45

  3-5 اجرای الگوریتم PSO............................................................................................................................ 44

  3-6 مزایای الگوریتم PSO به سایر الگوریتم­های تکاملی...................................................................... 52

   

   

  فصل چهارم: بهینه­سازی تابع هدف

  4-1 دیباچه...................................................................................................................................................... 55

  4-2 بیان مساله............................................................................................................................................. 57

  4-3  قیود......................................................................................................................................................... 59

  4-4 مدل بار پیشنهادی.................................................................................................................................. 61

  4-4-1 مدل­سازی بار از لحاظ نوع مصرف........................................................................................... 61

  4-4-2 مدل­سازی بار از لحاظ توان، امپدانس و جریان ثابت................................................................ 63

  4-5 حل مساله جایابی خازن با استفاده از الگوریتم PSO..................................................................... 64

   

  فصل پنجم: نتایج شبیه­سازی

  5-1 دیباچه...................................................................................................................................................... 67

  5-2 جایابی دو خازن......................................................................................................................................... 68

  5-3 جایابی چهار خازن................................................................................................................................... 71

  5-4 جایابی شش خازن................................................................................................................................... 74

  5-5 جایابی هشت خازن................................................................................................................................. 77

  5-6  جمع بندی................................................................................................................................80

   

   

  فصل ششم: بحث و نتیجه­گیری

  6-1 دیباچه...................................................................................................................................................... 82

  6-2 نتیجه­گیری.............................................................................................................................................. 82

  6-3 پیشنهادها.............................................................................................................................................. 84

   

  پیوست­ها

  الف: اطلاعات شبکه­ی نمونه........................................................................................................................ 86

  مراجع.............................................................................................................................................................. 89

   

  منبع:

   

  [1] Al-Mohammad A.H.Y., Optimal Capacitor Placement in Distribution Systems using Heuristics Techniques, MSc thesis, pp. 1-3.

  [2] Miller, T.J. (Editor), 1982, Reactive Power Control in Electric Systems, New York: John Wiley & Sons.

  [3] Liang, S., Fuhrman, S., and Somogyi, R., A general Reverse Engineering Algorithm for Inference of Genetic Network Architecture, Proc. Pacific Symposium in Biocomputing, 1988,  pp.18-29.

  [4] T, Gonen, Electric power distribution system engineering, McGraw-Hill Book Company, 1986.

  [5] N. Ng, Power Distribution and the information highway, Ontario Hydro Technologies, 1996.

  [6] A.Dwyer, The use of shunt capacitors applied for line loss saving, Proc. 1992 CEA Conference.

  [7] W.M.Ritchie, P.W. Beard, A.Baker, D.G.T Lewis, Loss reduction-an overview of the problems and solution, Power Technology International, 1988, pp.191-194.

  [8] N. M. NEAGLE, D. R. SAMSON, Loss Reduction from Capacitors Installed on Primary Feeders, Transactions on AIEE, Vol. 75, 1956, pp.950-959

  [9] R. F. COOK, Analysis of capacitor application as AFfected Uy Load Cycle, Transactions on AIEE, Vo.78, 1959, pp.950-959

   [10] Cook, Optimazaing the application of Shunt Capacitors for reactive voltmetere control abd loss reduction, Transactions on AIEE, 1961, pp.430-444.

  [11] J. V. Schmill, Optimum Size and Location of Shunt Capacitors on Distribution Feeders, IEEE TRAN.S. ON POWER APPARATUS AND SYSTEMS VOL. PAS-84, NO. 9, 1965, pp.825-832.

  [12] NELSON E. CHANG, Locating Shunt Capacitors on Primary Feeder for Voltage Control and Loss Reduction, IEEE TRANSACTIONS ON POWER APPARATUS AND SYSTEMS, VOL. PAS-88, NO. 1965, pp.1574-1577.

  [13] Nelson E. Chang, GENERALIZED EQUATIONS ON LOSS REDUCTION WITH SHUNT CAPACITOR, IEEE TRANSACTIONS ON POWER APPARATUS AND SYSTEMS, VOL. PAS-91, NO. 10, 1969, pp.1574-1577.

  [14] Y. G. Bae, ANALYTICAL METHOD OF CAPACITOR ALLOCATION ON DISTRIBUTION PRIMARY FEEDERS, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-97, no. 4 July/Aug 1978, pp.1232-1238.

  [15] T.Marx, The why and how of power capacitor switching, , March 1991.

  [16] Dura, H., Optimum Number, Location, and Size of Shunt Capacitors in Radial Distribution Feeders A Dynamic Programming Approach, Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on  (Volume:PAS-87 ,  Issue: 9, 1968, pp. 1769 – 1774

  [17] Fawzi, Tharwat H. ; El-Sobki, S.M. ; Abdel-Halim, M.A., New Approach for the Application of Shunt Capacitors to the Primary Distribution Feeders , Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on, Volume: PAS-102 , Issue: 1, 1983 , Page(s): 10 – 13. 1  

  [18] Baran, M.E., Wu, F.F., Optimal capacitor placement on radial distribution systems, Power Delivery, IEEE Transactions on  (Volume:4 ,  Issue: 1 ), 1989, Page(s): 725 - 734

  [19] Baran, M.E., Wu, F.F., Optimal sizing of capacitors placed on a radial distribution system, Power Delivery, IEEE Transactions on  (Volume:4 ,  Issue: 1 ), 2002, pp. 735 – 743.

  [20] Baldick, R. ; Wu, F.F., Efficient integer optimization algorithms for optimal coordination of capacitors and regulators, Power Systems, IEEE Transactions on , Volume: 5 , Issue: 3 , 1990, pp. 805 – 812.

  [21] Silvio Segura, Rubén Romero, Marcos J. Rider, Efficient heuristic algorithm used for optimal capacitor placement in distribution systems, Electrical Power and Energy Systems 32 (2010) 71–78.

  [22] Ivo Chaves da Silva, Jr., Sandoval Carneiro, Jr., Edimar José de Oliveira, Jeferson de Souza Costa, José Luiz Rezende Pereira, and Paulo Augusto Nepomuceno Garcia, A Heuristic Constructive Algorithm for Capacitor Placement on Distribution Systems, IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 23, NO. 4, NOVEMBER 2008, pp.1619- 1626.

  [23] S. F. Mekhamer, M. E. El-Hawary, S. A. Soliman, M. A. Moustafa, and M. M. Mansour, New Heuristic Strategies for Reactive Power Compensation of Radial Distribution Feeders, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 17, NO. 4, OCTOBER 2002, pp. !128-1135.

  [24] S.K. Goswami, T. Ghose, S.K. Basu, An approximate method for capacitor placement in distribution system using heuristics and greedy search technique, Electric Power Systems Research 51 (1999) 143 – 151. 

  [25] M.Chis, M.M.A.Salama, S. Jayaram, Capacitor placement in distribution systems using  heuristic search strategies, IEE Proc-Gener. Trunsm. Distrib., Vol. 144, No. 3, May 1997, pp.225-230.

  [26] G. Carpinellia, D. Proto, C. Noce, A. Russo, P. Varilone, Optimal allocation of capacitors in unbalanced multi-converter distribution systems: A comparison of some fast techniques based on genetic algorithms, Electric Power Systems Research80 (2010) 642–650.

  [27] Jong-Young Park, Jin-Man Sohn, and Jong-Keun Park, Optimal Capacitor Allocation in a Distribution System Considering Operation Costs, IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 24, NO. 1, FEBRUARY 2009, pp. 462-428.

  [28] A. Mendes, P.M. Fran- ca, C. Lyra, C. Pissarra and C. Cavellucci, Capacitor placement in large-sized radial distribution networks, IEE Proc.-Gener. Transm. Distrib., Vol. 152, No. 4, July 2005, pp.496-502.

  [29] Mohammad A. S. Masoum, Marjan Ladjevardi, Akbar Jafarian, and Ewald F. Fuchs, Optimal Placement, Replacement and Sizing of Capacitor Banks in Distorted Distribution Networks by Genetic Algorithms, IEEE Transactions on Power Delivery, VOL. 19, NO. 4, OCTOBER 2004, pp.1794-1801.

  [30] Borka Miloˇ sevic ´, and Miroslav Begovic´, Capacitor Placement for Conservative Voltage Reduction on Distribution Feeders, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 19, NO. 3, JULY 2004, pp.1360-1367.

  [31] C.C. Liu, T.Dillon, State of the art of expert system application to power systems, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 14, Issues 2–3, April–June 1992, Pages 86–96

  [32] S.J. Cheng O.P.  Mal& G.S. Hope, An Expert System for Voltage and Reactive Power Control of a Power System, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 3, No. 4, November 1988, pp.1449-1455.

  [33] M.M.A. Salama, A.Y. Chikhani , AN EXPERT SYSTEM FOR REACTIVE POWER CONTROL OF A DISTRIBUTION SYSTEM, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 7, No. 2, April 1992, pp.940-945.

  [34] J.R.P-R. Laframboise; G. Ferland and A.Y. Chikhani M.M.A. Salama, AN EXPERT SYSTEM FOR REACTIVE POWER CONTROL OF A DISTRIBUTION SYSTEM PART 2: SYSTEM IMPLEMENTATION, IEEE Transactions on Power System, Vol. 10, No. 3. August 1995, pp.1433-1441.

  [35] Tan LOC Le, Michael Negnevitsky, Marian Piekutowski, Network Equivalents and Expert System Application for Voltage an Control in Large - Scale Power Systems, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 12, No. 4, November 1997, pp.1440-1445.

  [36] Tan LOC Le, Michael Negnevitsky, Expert System Application for Voltage and VAR Control in power Transmission and Distribution Systems, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 12, No. 3, July 1997, pp.1392-1397.

  [37] T. Ananthapadmanabha, A.D Kulkarni, A.S. Gopala Rao, K. Raghavendra Rao, K. Parthasarathy, Knowledge-based expert system for optimal reactive power control in distribution system, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 18, Issue 1, January 1996, Pages 27–31.

  [38] Ching-Tzong Su, Chu-Sheng Lee, Feeder reconfiguration and capacitor setting for loss reduction of distribution systems, Electric Power Systems Research 58 (2001) 97 – 102.

  [39] T. Ghose, S.K. Goswami, Effects of unbalances and harmonics on optimal capacitor placement in distribution system, Electric Power Systems Research 68 (2004) 167-173.

  [40] Cheng-Chien Kuo, Capacitor placement and scheduling using interactive bi-objective programming with valuable trade off approach, Energy Conversion and Management 50 (2009) 995–1003.

  [41] Biswarup Das, Pradeep Kumar Verma, Artificial neural network-based optimal capacitor switching in a distribution system, Electric Power Systems Research 60 (2001) 55 – 62.

  [42] Ahmed E. B. Abu-Elanien, M. M. A. Salama, A Wavelet-ANN Technique for Locating Switched Capacitors in Distribution Systems, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 24, NO. 1, JANUARY 2009, pp.400-409.

  [43] L.A.Zadeh, Fuzzy sets, Information and Control, Vol.8, No.3,1965, pp.338-353.

  [44] Das, Optimal Placement of Capacitors in Radial Distribution System Using a Fuzzy-GA Method, Electrical Power and Energy Systems, 2008, vol. 30, pp.361–367.

  [45] N H. N., Salama, M. M. A., Chikhani A. Y., “Capacitor Allocation by Approximate Reasoning: Fuzzy Capacitor Placement”, IEEE Transactions on Power Delivery, 2000, vol.15, no.1.

  [46] Kannan, S.M., Renuga, P., Kalyani, S., Muthukumaran, E. (2011). Optimal capacitor placement and sizing using Fuzzy-DE and Fuzzy-MAPSO methods, Applied Soft Computing, 11, 49975005.

  [47] Mohkami, H., Hooshmand, R., & Khodabakhshian, A. (2011). Fuzzy optimal placement of capacitors in the presence of nonlinear loads in unbalanced distribution networks using BF-PSO algorithm, Applied Soft Computing, 11, 36343642.

  [48] Tabatabaei, S.M., & Vahidi, B. (2011). Bacterial foraging solution based fuzzy logic decision for optimal capacitor allocation in radial distribution system, Electric Power Systems Research, 81, 10451050.

  [49] Abdelaziz, A.Y., Mekhamer, S.F., & Nada, M.H. (2010). A fuzzy expert system for loss reduction and voltage control in radial distribution systems, Electric Power Systems Research, 80, 893897.

  [50] Bhattacharya, S.K., & Goswami, S.K. (2009). A new fuzzy based solution of the capacitor placement problem in radial distribution system, Expert Systems with Applications, 36, 42074212.

  [51] Kennedy, J.; Eberhart, R. (1995). "Particle Swarm Optimization". Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks. IV. pp. 1942–1948

  [52] Seyed Abbas Taher, Ali Karimian, Mohammad Hasani, A new method for optimal location and sizing of capacitors in distorted distribution networks using PSO algorithm, Simulation Modelling Practice and Theory 19 (2011) 662–672.

  [53] Xin-mei Yu, Xin-yin Xiong, Yao-Wu, A PSO-based approach to optimal capacitor placement with harmonic distortion consideration, Electric Power Systems Research 71 (2004) 27–33.

  [54] H. Mohkami, R. Hooshmand, A. Khodabakhshian, Fuzzy optimal placement of capacitors in the presence of nonlinear loads in unbalanced distribution networks using BF-PSO algorithm, Applied Soft Computing 11 (2011) 3634–3642.

  [55] Abdelsalam A. Eajal, and M. E. El-Hawary, Optimal Capacitor Placement and Sizing in Unbalanced Distribution Systems With Harmonics Consideration Using Particle Swarm Optimization, EEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 25, NO. 3, JULY 2010, pp.1734-1741.

  [56] Qun Niu, Xiaohai Wang, Zhuo Zhoua, An Efficient Cultural Particle Swarm Optimization for Economic Load Dispatch with Valve-point Effect, Procedia Engineering, Volume 23, 2011, Pages 828–834.

  [57] K. Vaisakh,P. Praveena,S. Rama Mohana Rao, Kala Meah, Solving dynamic economic dispatch problem with security constraints using bacterial foraging, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 39, Issue 1, July 2012, Pages 56–67.

  [58] Krishna Teerth Chaturvedi, Manjaree Pandit, Laxmi Srivastava, Particle swarm optimization with time varying acceleration coefficients for non-convex economic power dispatch, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 31, Issue 6, July 2009, Pages 249–257.

  [59] Chaturvedi K.T., Pandit M. , Srivastava L., Self-Organizing Hierarchical Particle Swarm Optimization for Nonconvex Economic Dispatch, Power Systems, IEEE Transactions on  (Volume:23 ,  Issue: 3 ), 2008, Page(s):1079 – 1087.

  [60] Cheng-Chien Kuo, A Novel Coding Scheme for Practical Economic Dispatch by Modified Particle Swarm Approach, Power Systems, IEEE Transactions on  (Volume:23 ,  Issue: 4 ), 2008, Page(s): 1825 – 1835. 

  [61] M.A. Abido, Optimal power flow using particle swarm optimization, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 24, Issue 7, October 2002, Pages 563–571.

  [62] V.H. Hinojosa, R. Araya, Modeling a mixed-integer-binary small-population evolutionary particle swarm algorithm for solving the optimal power flow problem in electric power systems, Applied Soft Computing, Volume 13, Issue 9, September 2013, Pages 3839–3852.

  [63] K. Vaisakh, L.R. Srinivas, Kala Meah, Genetic evolving ant direction particle swarm optimization algorithm for optimal power flow with non-smooth cost functions and statistical analysis, Applied Soft Computing, 22 July 2013 [in press].

  [64] Ruey-Hsun Liang, Sheng-Ren Tsai, Yie-Tone Chen, Wan-Tsun Tseng, Optimal power flow by a fuzzy based hybrid particle swarm optimization approach, Electric Power Systems Research, Volume 81, Issue 7, July 2011, Pages 1466–1474

  [65]Yoshida,H., Fukuyama,Y., Takayama,S. and Nakanishi,Y.," A particle swaram optimization for reactive power and voltage control in electric power systems considering voltage security assessment," Proceedings of the 1999 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics,1999.

  [66]Yoshida,H., Kawata,K., Fukuyama,Y., Takayama,S. and Nakanishi,Y.," A

  Particle swarm optimization for reactive power and voltage control considering voltage security assessment," IEEE Transactions on Power Systems, vol.15, no.4, pp.1232-1239, 2000.

  [67]Fukuyama,Y. and Yoshida,H.," A particle swarm optimization for reactive power And voltage control in electric power systems,"Proceedings of the 2001 Congresson Evolutionary Computation, vol.1, pp.87-93, 2001.

  [68]Coath,G.,Al-Dabbagh,M.andHalgamuge,S.,"Particle swarm optimization for

  Reactive power and voltage control with grid-integrated wind farms,"IEEE Power

  Engineering Society General Meeting,pp.303-308,2004.

  [69] H. Shayeghi, A. Safari, H.A. Shayanfar, PSS and TCSC damping controller coordinated design using PSO in multi-machine power system, Energy Conversion and Management 51 (2010) 2930–2937.

  [70] E.S. Ali, S.M. Abd-Elazim, Coordinated design of PSSs and TCSC via bacterial swarm optimization algorithm in a multimachine power system, Electrical Power and Energy Systems 36 (2012) 84–92.

  [71] Hossam E. Mostafa, Metwally A. El-Sharkawy, Adel A. Emary, Kamel Yassin, Design and allocation of power system stabilizers using the particle swarm optimization technique for an interconnected power system, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 34, Issue 1, 2012, Pages 57–65.

  [72]Abido,A.A.,"Particle swarm optimization for multimachine power system

  stabilizerdesign,"Power Engineering Society Summer Meeting, pp.1346-1351, 2001.

  [73]Abido,M.A.,"Optimaldesignofpower-systemstabilizersusingparticleswarm

  optimization,"IEEETransactionsonEnergyConversion,vol.17,no.3,pp.406-413,

  2002.

  [74]Eberhart,R.C. and Shi,Y.,"Particle swarm optimization: Developments,

  Applications and resources,"Proceedings of the 2001 Congresson Evolutionary

  Computation, vol.1, pp.81-86, 2001.

  [75]Al Rashidi,M.R.and El-Hawary,M.E.," A survey of particle swarm optimization

  Applications in electric power systems," IEEE Transactions on Evolutionary

  Computation , Volume: 13 , Issue: 4 ,  2006, pp. 913 - 918.

  [76] Srinivasan Sundhararajan, Anil Pahwa, OPTIMAL SELECTION OF CAPACITORS FOR RADIAL DISTRIBUTION SYSTEMS USING A GENETIC  ALGORITHM, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 9, No. 3, August 1994, pp.1499-1507.

  [77] Baghzouz,Y.and Ertem,S.,"Shunt capacitor sizing for radial distribution feeders with distorted substation voltages," IEEE Transactionson Power Delivery,vol.5,no.2,  pp.650-657,1990.


موضوع پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, نمونه پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, جستجوی پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, فایل Word پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, دانلود پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, فایل PDF پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, تحقیق در مورد پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, مقاله در مورد پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, پروژه در مورد پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, پروپوزال در مورد پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, تز دکترا در مورد پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, پروژه درباره پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, گزارش سمینار در مورد پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف, رساله دکترا در مورد پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بار های مختلف

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده امروزه جلوگیری از ضررهای ناشی از خاموشی ها و انرژی توزیع نشده از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا ازجمله مهم‌ترین مسائل در بهره‌برداری از شبکه توزیع تجدید آرایش بار است که تأثیر بسیار زیادی در سرویس دهی دائمی به مشترکین دارد. زمانیکه در شبکه توزیع به دلیل خطا یا برنامه‌ریزی جهت تعمیرات، بخشی از شبکه بی برق شود، تمام یا قسمتی از این ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته برق قدرت چکیده: در شبکه­های الکتریکی، هزینه­های ناشی از تلفات سیستم و عیوب ناشی از انحراف ولتاژ از حدود مجاز از بزرگترین معضلاتی هستند که گریبان­گیر تولید، انتقال و توزیع نیرو می­باشد. از این رو کاهش هزینه­های برنامه­ریزی و بهره­برداری سیستم­های قدرت، و در عین حال، رعایت حدود و قیود آن از اهداف اصلی طراحان سیستم­های قدرت بوده است. استفاده ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.S ) گرایش برق قدرت چکیده با گسترش روزافزون مصرف انرژی در جهان، توسعه شبکه های قدرت امری ضروریست. اما ایجاد خطوط انتقال جدید، مستلزم صرف زمان وهزینه های گزاف بوده ولذا درصورت امکان استفاده ازهمان خطوط با ظرفیت انتقال بالاتر بسیار مقرون به صرفه می باشد. امروزه سیستم شبکه های قدرت با مشکلاتی از قبیل ناپایداری ولتاژ با ریسک بالا و تلفات توان ...

پایان‌نامه(رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت - گرایش سیستم های قدرت چکیده در راستای بکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید برق از انرژی باد، به دلیل شرایط اقتصادی بهتر، بیشتر مورد توجه واقع شده است. در این پروژه پس از مقدمه ای کوتاه، تکنولوژی انرژی برق بادی، کنترل الکترونیکی آنها و مسائل اقتصادی مرتبط با آن مورد بحث واقع شده است. در ابتدا یک توربین ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت افزایش حضور بارهای غیرخطیِ الکترونیک قدرت در شبکه های توزیع از یک طرف و تغییرات به وقوع پیوسته در شبکه های توزیع نظیر حضور منابع تولید پراکنده و امکان تشکیل ریز شبکه[1] های قدرت، نیاز به مطالعات جدید در شبکه های توزیع را افزایش داده است. تغییرات مذکور می تواند موجب افزایش و یا کاهش کیفیت توان در شبکه قدرت شود. از طرف ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش : برق قدرت چکیده افزایش حضور بارهای غیرخطیِ الکترونیک قدرت در شبکه های توزیع از یک طرف و تغییرات به وقوع پیوسته در شبکه های توزیع نظیر حضور منابع تولید پراکنده و امکان تشکیل ریز شبکه[1] های قدرت، نیاز به مطالعات جدید در شبکه های توزیع را افزایش داده است. تغییرات مذکور می تواند موجب افزایش و یا کاهش کیفیت توان در شبکه قدرت شود. از ...

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش: قدرت چکیده در سالهای اخیر با پیشرفت های بعمل آمده در تکنولوژی پردازش داده و ارسال آن، شرکت های توزیع هر چه بیشتر علاقه مند به استفاده از سیستم های اتوماسیون توزیع شده اند. یکی از کاربرهای بسیار موثر اتوماسیون، تجدید آرایش شبکه توزیع می باشد که غالبا تحت عنوان یک مسئله بهینه سازی برای بهبود اهداف گوناگون مورد تحلیل قرار ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت چکیده : تولید انرژی الکتریکی برای سیستم‌‌های قدرت با هدف کمینه‌سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت، از مهمترین مباحث برای سیستم­های مدرن امروزی است. به بیانی دیگر هدف از توزیع اقتصادی بار، برنامه­ریزی بهینه و مناسب برای واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن عوامل و محدودیت­های غیر خطی موجود در شبکه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت چکیده : تولید انرژی الکتریکی برای سیستم‌‌های قدرت با هدف کمینه‌سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت، از مهمترین مباحث برای سیستم­های مدرن امروزی است. به بیانی دیگر هدف از توزیع اقتصادی بار، برنامه­ریزی بهینه و مناسب برای واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن عوامل و محدودیت­های غیر خطی موجود در شبکه ...

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مهندسي عمران/ مهندسي آب سرماي 1392 1-1- مقدمه در اين فصل مروري بر مفهوم تغيير اقليم و علل ايجاد آن و تاثير اين پديده بر منابع طبيعي و من

ثبت سفارش