پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

word 7 MB 32226 91
1390 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت قبل:۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت    

  چکیده :

  پایش وضعیت موتورهای القائی، یک فناوری کاملاً ضروری و مهم برای تشخیص به هنگام عیوب مختلف در مرحله ابتدائی است. که می‌تواند از شیوع عیب‌های غیرمنتظره در همان مراحل ابتدائی جلوگیری کند. تقریباً 30 تا40% عیوب موتورهای القائی مربوط به عیب‌های استاتور هستند. در این پایان‌نامه بررسی جامعی از عیوب مختلف موتور القائی، دلایل بوجود آورنده و روش‌های مختلف مدلسازی این عیوب صورت گرفته است. در ادامه شاخص‌های مختلف تشخیص عیب اتصال حلقه به حلقه سیم‌پیچی استاتور معرفی گردیده و از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند.

  ایده اصلی این پایان‌نامه شبیه‌سازی موتور القائی معیوب با عیب اتصال حلقه به حلقه سیم‌پیچی استاتور با در نظرگرفتن اثر اشباع مغناطیسی است و شبیه‌سازی موتور القائی سه فاز معیوب با عیب اتصال حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور، با و بدون در نظرگرفتن اثر اشباع مغناطیسی انجام گرفته است. سپس شاخص‌های مختلف این نوع عیب استخراج شده و در هر دو شرایط خطی و اشباع با نتایج عملی مقایسه شده‌اند. همچنین در این پایان‌نامه شاخص جدیدی با ویژگی‌های مطلوب‌تری جهت شناسایی عیب حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور معرفی گردیده است و در نهایت مطلوب‌ترین شاخص از بین شاخص‌های موجود معرفی شده است.

  کلمات کلیدی : عیب حلقه به حلقه سیم‌ پیچی استاتور، موتور القایی، اشباع مغناطیسی، الگوریتم ژنتیک، پدیده نوسان پاندولی، اندوکتانس استاتور

   

  مقدمه

  موتورهای القایی به دلیل سادگی و استحکام ساختمان، ارزانی، محدوده وسیع سرعت و پاره‌ای مزایای دیگر  کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده‌اند. به همین دلیل پایش وضعیت این نوع موتورها جهت شناسایی خطاها در مراحل اولیه پیدایش آن‌ها، به ویژه در توان‌های زیاد، اهمیت زیادی دارد. بنابراین تشخیص خطای اتصال حلقه در زمان‌های اولیه وقوع آن می‌تواند مزیت‌های زیر را در بر داشته باشد‌:

  جلوگیری از آسیب عمده به موتور و تعمیرات زمان‌بر و پر هزینه آن.

  جلوگیری از توقف غیر منتظره خط تولید.

  کاهش تلفات.

  حصول مزیت‌های فوق مستلزم اطلاع به هنگام از شدت و موقعیت (فاز) خطای اتصال حلقه موتور است. این امر معمولا از طریق آشکارسازی بعضی آثار مترتب بر رفتار موتور در اثر بروز خطا میسر است. معایب موتورهای القایی را می‌توان به سه گروه اصلی‌: مکانیکی، روتور و استاتور تقسیم کرد. هر کدام از  این خطاها ریشه در عوامل متفاوتی دارند و آثار مختلفی بر عملکرد موتور می‌گذارند. حتی بعضی از خطاها ممکن است خود منشا بروز خطاهای دیگر شوند.

  خطاهای مکانیکی عمدتاٌ از خطای یاتاقان‌ها (بلبرینگ‌ها) ناشی می‌شوند ]1و2 [. بعضی عوامل ایجاد خطای یاتاقان عبارتند از : روغن کاری نامناسب یا ناکافی، تنش‌های شعاعی و محوری سنگین بدلیل انحراف محور ومونتاژ، تنظیم یا فونداسیون ضعیف. این عوامل سبب تسریع در سایش و فرسایش یاتاقان ها می‌شوند. معمولا خطای یاتاقان‌ها بروز خطای نا هم‌محوری روتور و استاتور را نیز در پی دارند. تشدید خطای اخیر می‌تواند منجر به تماس سطوح روتور و استاتور شده و معایب روتور و استاتور را پدید آورد.

  شکستن میله‌های روتور، شکستن حلقه انتهایی روتور و انواع نا هم‌محوری (استاتیکی، دینامیکی و مرکب) از جمله خطاهای روتور هستند ]3[. دلایل اصلی بروز این خطاها به شرح زیرند :

  1. اضافه بار حرارتی که می‌تواند حین شتابگیری، کارکرد دایم و یا توقف روتور حاصل شود.

  2. عدم تعادل حرارتی یا اختلاف دما در میله‌های روتور که از راه اندازی‌های مکرر، پدیده پوستی، انتقال حرارت غیر یکنواخت هسته و میله‌های روتور و بعضی عوامل دیگر ناشی می‌شود.

  3. اثرات مغناطیسی که منجر به وارد شدن نیروهای الکترودینامیکی شعاعی بر میله‌ها می‌شوند. این نیروها که از تاثیر متقابل شار مغناطیسی و جریان میله‌ها حاصل می‌شوند، با مربع جریان میله‌ها متناسب بوده و سبب لرزش و خمش میله‌ها در امتداد شعاعی شده و سرانجام ممکن است  منجر به شکستن میله‌های روتور شوند.

  4. غیر یکنواختی ذاتی در امتداد طولی فاصله هوایی (نا هم‌محوری ذاتی) که از ایده‌آل نبودن فناوری ساخت و مونتاژ موتور ناشی می‌شود،  باعث کشش مغناطیسی نامتقارن در سطوح مجاور روتور و استاتور می‌شود. زیرا روتور در سمتی که فاصله هوایی کوچکتر است تحت نیروهای کششی بزرگتری قرار می‌گیرد. این امر سبب خم شدن روتور، تشدید خطای نا هم‌محوری و در نهایت منجر به برخورد روتور با استاتور می‌شود. در نتیجه ممکن است به ساختار روتور و استاتور آسیب جدی وارد شود.

  5. افزایش تنش‌های وارد بر میله‌های روتور در اثر اضافه بار دایم یا نوسانی در طول زمان می‌تواند منجر به شکستن میله‌های روتور شود. 

  6. افزایش نیروهای گریز از مرکز در اثر افزایش سرعت موتور به بیش از سرعت اسمی می‌تواند منجر به بروز تنش‌هایی در حلقه‌های انتهایی و شکستن اتصال بین میله‌های روتور و حلقه‌های انتهایی گردد.

  استاتور موتورهای القایی نیز همانند بلبرینگ‌ها و روتور می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی دچار خطا شود]3[ . پنج نوع خطا برای سیم پیچ‌های استاتور گزارش شده‌اند که همه آنها ریشه در  خرابی  عایق سیم‌پیچ‌ها  دارند ]4[ این خطاها عبارتند از:

    1. خطای حلقه به حلقه در یک کلاف که در آن دو نقطه از یک یا چند حلقه از یک کلاف به همدیگر اتصال پیدا می‌کنند (خطای اتصال حلقه).

    2. خطای کلاف به کلاف در یک فاز که در آن یک نقطه از یک کلاف به یک نقطه از کلاف دیگر سیم‌پیچی همان فاز اتصال پیدا می‌کند.

    3. خطای فاز به فاز که در آن نقطه‌ای از سیم‌پیچ یک فاز به نقطه‌ای از سیم‌پیچ یک فاز دیگر اتصال پیدا می‌کند.

    4. خطای مدار باز که در آن به دلیل قطع شدگی سیم، یک فاز یا بخشی از یک فاز مدار باز می‌شود.

    5. خطای کلاف به زمین که در آن نقطه‌ای از سیم‌پیچ یک فاز به زمین (بدنه) اتصال پیدا می‌کند.

   

  Abstract

  Condition monitoring of induction motors is a very necessary and important technology to detect the various faults in the primary step. That can prevent to spread unexpected faults in the primary steps. Almost 30 to 40 % of the induction motors faults are the stator faults. In this thesis a comprehensive review of various faults of induction motor, arisen reasons and different methods of modeling these faults has been made. In continuance, different indexes for detecting the turn to turn fault in the stator winding introduced and have been studied from various aspects.

  The main idea of this thesis is to simulate a faulty induction motor with the stator winding turn to turn fault by considering the effect of magnetic saturation, and the simulation of the faulty three-phase induction motor with turn to turn fault of the stator winding, with and without considering the effect of magnetic saturation have been done. Then the various indexes of this kind of fault extracted and in both linear and saturated conditions have compared with experimental results. In addition, in this thesis a new index with better features to detect the stator winding turn to turn fault have been introduced and ultimately, the most desirable index among the available indexes has been introduced.

  Key words: stator winding turn to turn fault, inductance motor, magnetic saturation, genetic algorithm, pendulous phenomenon, stator inductance

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  Tavner, P.J; Gaydon, B.G; Ward, D.M; “Monitoring generators and large motors”, IEE Proceedings B. Electric Power Applications, vol. 133, no. 3,  pp.169-180, May 1986

  Thorsen, O.; Dalva, M; “Condition monitoring methods, failure identification and analysis for high voltage motors in petrochemical industery”, IEEE proceeding, EMD 97, pp. 109-113, Sep 1997

  Bonnett, A.H.; Soukup, G.C.; “Cause and analysis of stator and rotor failures in three-phase squirrel-cage induction motors”, IEEE Trans On Industry Applications, vol. 28, no. 4, Jully/Aug 1992

  Bonnett, A. H.; “The cause of winding failures in three-phase squirred-cage induction motors”, PCI-76-7

  Joksimovic, G.; Penman, J., “The detection of interturn short circuits in the stator windings of operating motors”, IEEE Trans on Industrial Electronics, Vol. 47, No. 5, pp. 1078-1084, Oct 2000

  Cornell, E. P.; Owen, E. L.; Appiarius, J. C.; McCoy, R. M.; Albrecht, P. F.; Houghtaling, D. W., “Improved motors for utility applications”, Volume 1, Electric Power Reserch Institute, Palo Alto, CA,Project no 1763-2, 1985

  IEEE Committee Report, “Report on large motor reliability survey of industrial plants”, part I,II,III, IEEE Trans on Industry Applications, Vol IA-10(2) pp. 213-252, 1974

  Donnel, P.O, Coor dinating author, “Report on large motor reliability survey of industrial and commerical applications”, part I,II, IEEE Trans on Industry Applications”, IA-21(4), pp. 853-872, 1985

  Siddique, A.; Yadava, G.S.; Singh, B.; “A Review of stator fault monitoring techniques of induction motors”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 20, no. 1, pp. 106-114, March 2005

  Nandi, S.; Toliyat, H.A.; “Novel frequency-domain-based technique to detect stator interturn faults in induction machines using stator-induced voltages after switch-off”, IEEE Trans. Industry Applications., vol. 38, no. 1, pp. 101–109, Jun./Feb 2002.

  Xu Bo-qiang; Li He-ming; Sun Li-ling, “Detection of stator winding inter-turn short circuit fault in induction motors”, International Conference on Power System Technology, vol. 2, pp. 1005-1009,  Nov 2004

  Cruz, S.M.A.; Cardoso, A.J.M.; “Multiple reference frames theory: a new method for the diagnosis of stator faults in three-phase induction motors”, IEEE Trans. Energy Conversion., Vol. 20, no. 3, Sept. 2005

  Obaid, R.R.; Hebetler, T.G.; Grtter, D.J.; “A simplified technique for detecting mechanical faults using stator current in small induction motors”, IEEE Conference on Industry Applications, vol. 1, pp. 479-483 ,  2000

  Nandi, S.; “Detection of Stator Faults in Induction Machines Using Residual Saturation Harmonics,” IEEE Trans. Industry Applications., vol. 42, no. 5, pp. 1201–1208, Sep./Oct. 2006

  Xu  Boqiang, Li  Heming; Sun  Liling, “Feature signal extraction of inter-turn short circuit fault in stator windings of induction motors,” IEEE Conference on Industrial Technology, vol. 1, pp. 97-100, 2002

  Mirafzal, B.; Povinelli, R.J.; Demerdash, N.A.O.; “Interturn Fault Diagnosis in Induction Motors Using the Pendulous Oscillation Phenomenon”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 55, no. 3, pp. 1310–1318, March. 2006

  Tolyiat, H.A.; Lipo, T.A.; “Transient analysis of cage induction machines under stator, rotor bar and end ring faults”, IEEE Trans on Energy Conversion, vol. 10, no. 2, pp. 241-247, Jun 1995

  Tallsm, R.M.; Habeller, T.G.; Harley, R.G.; “Self-commissioning traning algorithms for neural networks with applications to electric machine fault diagnostics”,  IEEE Transactions on Powr Electronics, vol. 17, no. 6, pp. 1089-1095, Nov/Dec 2002.

  Singal, R.K.; Williams, K.; Verma, S.P.; “Vibration behavior of stators of electrical machines, PartII: Experimental study,” Journal of Sound and Vibration, vol. 115, no. 1 , pp. 13–23, May 1987

  Lee. Y.-S.; Nelson, J.K.;  Scarton, H.A.; Teng, D; Azizi-Ghannad, S.; “An acoustic diagnostic technique for use with electric machine insulation,”IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., vol. 1, no. 6, pp. 1186–1193, Dec 1994

  S. P.Verma, R.K. Singal, andK.Williams, “Vibration behavior of stators of electrical machines, PartI: Theoretical study,” Journal of  Sound and  Vibration., vol. 115, pp. 1–12, 1987

  Chang, S.C.;  Yacamini, R.; “Experimental study of the vibrational behaviour of machine stators,” IEE Proc. Inst. Elect. Eng., Elect. Power Appl., vol. 143, no. 3, pp. 242–250, May 1996

  Bowers, S.V.; Piety, K.R..; “ Proactive Motor Monitoring Through Temperature, Shaft Current andMagnetic FluxMeasurements. [Online]. Available:” www. compsys.com/files/ProactiveTCF.pdf

  Said, M.S.N.; Benbouzid, M.E.H; “H-G diagram based rotor parameters identification for induction motors thermal monitoring,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 15, no. 1, pp. 14–18, Mar. 2002.

  Nassar, O.M.; “The use of partial discharge and impulse voltage testing in the evaluation of interturn insulation failure of large motors,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. EC-2, no. 4, pp. 615–621, Dec. 1987

  Tanaka, T.; “Partial discharge pulse distribution pattern analysis,” IEE Proc. Inst. Elect. Eng., Sci. Meas. Technol., vol. 142, pp. 46–50, Jan 1995

  Kemp, I.J.; “Partial discharge plant-monitoring technology: Present and future developments,” IEE Proc. Inst. Elect. Eng., Sci. Meas. Technol., vol. 142, no. 1, pp. 4–10, Jan. 1995

  Stone, G.C.; Sedding, H.G.; “In- Service evaluation of motor and generator stator windings using partial discharge tests,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 31, no. 2, pp. 299–303, Mar./Apr 1995

  Stone, G.C.; Sedding, H.G.; Costello, M.; “Application of partial discharge testing to motor and generator stator winding maintenance,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 32, no. 2, pp. 459–464, Mar./Apr. 1996

  Tetrault, S.M.; Stone, G.C.; Sedding, H.G.; “Monitoring partial discharges on 4-kV motor windings,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 35, no. 3, pp. 682–688, May/Jun. 1999

  Riding the Reflected Wave to Improve Variable-Speed AC Motor Reliability. Rockwell Int. Corp. [Online]. Available: www.reliance.com/pdf_elements/d7722

  “Variable frequency drives optimize performance and protection of off-shore oil electric submersible pumps,” in Allen –Bradley Variable Frequency Drives Application Notes. Milwaukee,WI: Rockwell Automation.

  Insulation for Inverter Fed Motors [Online]. Available: www.tech-centre.tde.alstom.com

  IEEE Guide for Testing Turn-to-Turn Insulation on Form Wound Stator Coils for Alternating Current Rotating Electric Machines, IEEE Std. 522-1992

  Dick, E.P.; Gupta, B.K.; Pillai, P.; Narang, A.; Sharma, D.K.; “Practical calculation of switching surges at motor terminals,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 3, no. 4, pp. 864–872, Dec 1988

  Schump, D.E; “Improved detection method for winding surge tests of large AC motors,” Electrical Electronics Insulation Conference, pp. 292–294, Sep 1989

  Zotos, P.A.; “Motor failures due to steep fronted switching surges: The need for surge protection—User’s experience,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 30, no. 6, pp. 1514–1524, Nov./Dec. 1994

  Sasi, A.B.; Payne, B.; York, A.; Gu, F. Ball, A. Condition Monitoring of ElectricMotors Using Instantaneous Angular Speed. [Online]. Available: www. maintenance. org.uk/RESEARCH/Marcon200120publications/ Ahmed.pdf

  Hsu, J.S.; “Monitoring of defects in induction motors through air-gap torque observation,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 31, no. 5, pp. 1016–1021, Sep./Oct 1995

  Perman, J.; Dey, M.N.; Tait, A.J.; Bryan, W.E.; “Condition monitoring of electrical drives,” IEE Proc. Inst. Elect Power Appl. B, vol. 133, no. 3, pp. 142–148, May 1986.

  Lipo, T.A.; Chang, K.C.; “A new approach to flux and torque-sensingin induction machines,” IEEE Trans. Ind. Applicant., vol. IA-12, no. 4, pp. 731–737, Jul./Aug 1986.

  Bowers, S.V.; Piety, K.R.; Proactive Motor Monitoring Through Temperature, Shaft Current andMagnetic FluxMeasurements. [Online]. Available: www. compsys.com/files/ProactiveTCF.pdf

  Dorrell, D.G.; Thomson, W.T.; Roach, S.; “Analysis of airgap flux, current and vibration signals as a function of the combination of static and dynamic airgap eccentricity in the 3-phase induction motors,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 33, no. 1, pp. 24–34, Jan./Feb 1997

  Penman, J.;  Sedding, H.G.; Lloyd, B.A.; Fink, W.T,; “Detection and location of interturn short circuits in the stator windings of operating motors,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 9, no. 4, pp. 652–658, Dec 1994

  Kliman, G.B.; Premerlani, W.J.; Koegl, R.A.; Hoeweler, D.; “Sensitive, on-line turn-to-turn fault detection in AC motors,” Electric Machines and Power Systems, vol. 28, no. 10, pp. 915-927, 2000

  Kohler, J.L.; Sottile, J.; Trutt, F.C.; “Alternatives for assessing the electrical integrity of induction motors,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 28, no. 5, pp. 1109-1117, Sep/Oct 1992

  Farag, S.F.; Bartheld, R.G.; Habetler, T.G.; “An integrated, on-line motor protection system,” Conference Record of the IEEE Industry Applications Society, vol. 1, pp. 117-122, 1994

  Lin, B.K.; “An unsupervised neural network fault discriminating system implementation for on-line condition monitoring and diagnostics of induction machines,” Ph.D. Dissertation. School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA, 1998

  Tallam, R.M.; Habetler, T.G.; Harley, R.G.; “Transient model for induction machines with stator winding turn faults,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 38, no. 3, pp. 632–637, May/Jun. 2002

  Arkan, M.; Perovic, D.K.; Unsworth, P.; “Online stator fault diagnosis in induction motors,” IEE Proc. Inst. Elect. Eng.—Elect. Power Appl., vol. 148, no. 6, pp. 537–547, Nov  2001

  Williamson, S.; Mirzoian, P.; “Analysis of cage induction motors with stator winding faults”, IEEE Power Engineering Review, Vol. 1, No. 7, July 1985

  Kohler, J.L.; Sottile, J.; Tratt, F.C.; “Alternative for assessing the electrical integrity motors”, IEEE Trans on Ind Appl, Vol. 28, no. 5, pp. 1109-1117, Sept 1992

  Kliman, G.B.; Premerlani, W.J.; Koegl, R.A.; Hoeweler, D.; “A new approach to on-line turn fault detection in AC motors”, IEEE-IAS Annual meeting,vol. 1, pp. 687-693, 1996

  Marques Cardoso, A.J.; Cruz, S.M.A.; Carvalho, J.F.S; Saraiva, E.S.; “Rotor cage fault diagnosis in three-phase induction motors, by Park’s vector approach,” in Proc. IEEE Ind. Appl. Conf., vol. 1, pp. 642–646, 1995

  Cardoso, A.J.; Cruz, A.J.; Fonseca, D.S.B.; “Inter-turn stator winding fault diagnosis in three-phase induction motors, by Park’s vector approach,” IEEE Trans. Energy Conv., vol. 14, no. 3, pp. 595–598, Sep. 1999

  Jee-Hoon Jung; Jong-Jae Lee; Bong-Hwan Kwon; “Online diagnosis of induction motors using MCSA,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 53, no. 6, pp. 1842–1852, Dec 2006

  Kliman, G.B.; Stein, J.; “Induction motor fault detection via passive current monitoring,” in Proc. Int. Con$ Electric Machines, pp. 13-17. Aug 1990

  Cruz, S.M.A.;Cardoso, A.J.M.; “Diagnosis of stator inter-turn short circuits in DTC induction motor drives,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 40, no. 5, pp. 1349–1360, Sep./Oct 2004

  Stavrou, A.; Sedding, H.G.; Penman, J.; “Current monitoring for detecting inter-turn short circuits in induction motors,” IEEE Trans. Energy Conves, vol. 16, no. 1, pp. 32-37, Mar 2001

  Collamati, L.; Filippetti, F.; Franceschini, G.; Pirani, S.; Tassoni, C.; "Induction motor stator fault on-line diagnosis based on labview environment", Proceedrngs of the MELECON' 96 Conference. vol. l. Bari, Italy, pp.49J-498, May 1996

  Qing Wu; Nandi, S.; “Fast Single-Turn Sensitive Stator Interturn Fault Detection of Induction Machines Based on Positive- and Negative-Sequence Third Harmonic Components of Line Currents,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 46, no. 3, pp. 974-983, May/June 2010

  Dong Jian-yuan, Duan Zhi-shan, Xiong Wan-li, “Research of the stator windings fnults of asynchronous motor and its diagnostic method,” Proceedings of the Chinese Society for Electrical Engineering, vol. 19, No. 3, pp. 26-30, March 1999

  Kallesoe, C.S.; “Model-based Stator Fault Detection in Induction Motors”, : Industry Applications Society Annual Meeting, 2008. IAS '08.,Oct. 2008

  Zidani, F.; Benbouzid,M.E.H.; Diallo, D.; Nait-Said, M.S.; “Induction motor stator faults diagnosis by a current Concordia pattern-based fuzzy decision system,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 18, no. 4, pp. 469–475, Dec. 2003

  Cruz, S.M.A.; Toliyat, H.A.; Cardoso, A.J.M.; “DSP Implementation of the Multiple Reference Frames Theory for the Diagnosis of Stator Faults in a DTC Induction Motor Drive”, IEEE Trans. On Energy Conv, vol. 20, no. 2, June 2005

  Diallo, D.;   Benbouzid, M.E.H.;   Hamad, D.;   Pierre, X.; “Fault Detection and Diagnosis in an Induction Machine Drive: A Pattern Recognition Approach Based on Concordia Stator Mean Current Vector”, IEEE Trans. On Energy Conv, vol. 20, no. 3, pp. 512-519, Sept. 2005

  Legowski, S.F.; Sadrul Ula, A.H.M.; Trzynadlowski, A.M.; “Instantaneous power as amediumfor the signature analysis of inductionmotors,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 32, no. 4, pp. 904–909, Jul./Aug 1996

  Kohler, J.L.; Sottile, J.; Trutt, F.C.; “Condition monitoring of stator windings in induction motors. I. Experimental investigation on effective negative-sequence impedance detector,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 38, no. 5, pp. 1447–1453, Sep./Oct 2002

  Sang Bin Lee; Tallam, R.M.; Habetler, T.G.; “A robust, on-line turn-fault detection technique for induction machines based on monitoring the sequence component impedance matrix,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 18, no. 3, pp. 865–872, May 2003

  Cash, M.A.; Hebetler, T.G.; Kliman, G.B.; “Insulation failure predication  in induction machines using line-neutral voltages”, IEEE Ind. Appl. Conference, IAS. 97, Vol. 1, pp. 208-212, Oct 1997

  Mirafzal, B; Demerdash, N.A.O.; “Induction machine broken-bar fault diagnosis using the rotor magnetic field space-vector orientation,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 40, no. 2, pp. 534–542, Mar./Apr. 2004.

  Mirafzal, B.; Demerdash, N.A.O.; “Effects of load Magnitude on diagnosing broken bar faults in induction motors using the pendulous oscillation of the rotor magnetic field orientation,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 41, no. 3, pp. 771–783, May/Jun. 2005

  Filippetti, F.; Martelli, M.; Franceschini, G.; Tassoni, C.; “Development of expert system knowledge base to on-line diagnosis of rotor electrical faults of induction motors,” in Conf Rec. 27th Annu. IEEE Ind. Applicat. Soc. Meeting,  vol. 1, pp. 92-99, Oct 1992,

  Leith, D.; Rankin, D.; “Real time expert system for identifying rotor faults and mechanical influences in induction motor phase current,” in IEE 5th Int. Conf Electrical Machines and Drives, London, no. 241,  pp. 46-50, Sept 1991

  Zadeh. L.; “Fuzzy sets,” Inform. Contr., vol. 8, no. 3, pp. 338-353, June 1965

  Pham, D.T.;  Pham, P.T.N.; “Artificial Intelligence in Engineering,” Intl. J. of Machine Tools & Manufacture, vol. 39, no. 6,  pp. 937-949, Jun 1999

  Hu. W.; Zhou, Z.; “Condition monitoring and fault diagnosis of modern manufacturing systems,” www.soi.city.ac.uk/~ce702/manuf.html#con.

  Nam, K.; Lee, S.; “ Diagnosis of Rotating Machines by Utilizing a Back-Propagation Neural Network, Proceedings of the 1992 IEEE International Conference on Industrial Electronics. Control, Instrumentation, and Automation, vol. 2, pp. 1064-1067, Nov 1992

  Schoen, R.R.; Lin, B.K.; Habetler, T.G.; Schlag, J.H.; Farag, S.; “An Unsupervised, On-Line System for Induction Motor Fault Detection Using Stator Current Monitoring,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 31, no. 6, pp. 1274-1279, Nov/Dec 1995

  Lin, B.K.; “An unsupervised neural network fault discriminating system implementation for on-line condition monitoring and diagnostics of induction machines,” Ph.D. Dissertation. School of Electrical and Computer Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA, 1998

  Tallam, R.M.; Habetler, T.G.; Harley, R.G.; “Stator winding turn-fault detection for closed-loop induction motor drives,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 39, no. 2,  pp. 720–724, May/Jun. 2003

  Wu, S.; Chao, T.W.S; “Induction machine fault detection using SOM-based RBF neural networks,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 51, no. 1, pp. 183–194, Feb. 2004.

  Premrudeepreechacharn, S.; Utthiyuung, T.; Kruepengkul, K.; Puongkaew, P.; “Induction motor fault detection and diagnosis using supervised and unsupervised neural networks,” in Proc. IEEE ICIT, Bangkok, Thailand, vol. 1, pp. 93–96, 2002

  Bouzid, M.B.K.; Champenois, G.; Bellaaj, N.M.; Signac, L.; Jelassi, K.; “An effective neural approach for the automatic location of stator interturn faults in induction motor,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 55, no. 12, pp. 4277–4289, Dec 2008

  Ho, S.L,; Lau, K.M.; “Detection of faults in induction motors using artificial neural networks,” Proc. IEE Electrical Mach. Drives, no. 412, pp. 176–181, Sep 1995.

  Chow, M.; Yee, S.O.; “Methodology for on-line incipient fault detection in single-phase squirrel-cage induction motors using artificial neural networks,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 6, no. 3, pp. 536–545, Sep 1991

  Chow, M.-Y.; Sharpe, R. N.; Hung, J.C.; “On the application and design of artificial neural networks for motor fault detection,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 40, no. 2, pp. 181–196, Apr 1993

  Sri R.Kolla, Shawn D. Altman, “Artificial neural network based fault identification scheme implementation for a three-phase induction motor,” ISA Trans., vol. 46, no. 2, pp. 261–266, April 2007

  Bouzid, M.; Mrabet, N.; Moreau, S.;  Signac, L.; “Accurate detection of stator and rotor fault by neural network in induction motor,” in Proc. IEE SSD, Hammamet, Tunisia, vol. 3, pp. 1–7, Mar. 21, 2007

  Bouzid, M.; Mrabet, N.; Khaled, J.; Champenois, G.; Signac, L.; “Location of an inter turn short circuit fault in stator windings of induction motor by neural network,” in Proc. IEE, IET, Colloq. Rel. Electromagn. Syst., Paris, pp. 32–39, France, May 24, 2007

  Bo-Suk Yang and Kwang Jin Kim, “Application of Dempster–Shafer theory in fault diagnosis of induction motors using vibration and current signals,” Mech. Syst. Signal Process., vol. 20, no. 2, pp. 403–420, Feb 2006

  Nejjari, H.; Benbouzid, M.E.H.; “Monitoring and diagnosis of induction motors electrical faults using a current Park’s vector pattern learning approach,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 36, no. 3, pp. 730–735, May/Jun 2000

  Czeslaw T Kowalski; Teresa Orlowska-Kowalska; “Neural networks application for induction motor faults diagnosis,” Math. Comput. Simul., vol. 63, no. 3–5, pp. 435–448, Nov. 2003

  Da Silva, A.M.; Povinelli, R.J.; Demerdash, N.A.O.; “Induction Machine Broken Bar and Stator Short-Circuit Fault Diagnostics Based on Three-Phase Stator Current Envelopes”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 55, no. 3, pp. 1310–1318, March 2008

  Bcnbouzid, M.E.H.; Viein, M.; Thcya, C.; "Induction motom' faults detection and localization using stator current advanced signal processing tcchniqucr" IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 14, no. 1, pp.14 -22, Jan 1999

  Makarand S. Ballal; Zafar J. Khan; Hiralal M. Suryawanshi; Ram L. Sonolikar; “Adaptive neural fuzzy inference system for the detection of interturn insulation and bearing wear faults in induction motor,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 54, no. 1, pp. 250–258, Feb. 2007

  Zidani, F.; Benbouzid, M.E.H.; Diallo, D.; Nait-Said, M.S.; “Induction motor stator faults diagnosis by a current Concordia pattern-based fuzzy decision system,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 18, no. 4, pp. 469–475, Dec. 2003

  Lasurt, I.; Stronach, A.F.; Penman, J.; “A fuzzy logic approach to the interpretation of higher order spectra applied to fault diagnosis in electrical machines,” in Proc. 19th Int. Conf. North Amer. Fuzzy Inf. Process. Soc., 2000, pp. 158–162

  Woei Wan Tan; Hong Huo “A generic neurofuzzy model-based approach for detecting faults in induction motors,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 52, no. 5, pp. 1420–1427, Oct. 2005

  Martins, J.F.; Pires, V.F.; Pires, A.J.; “Unsupervised Neural-Network-Based Algorithm for an On-Line Diagnosis of Three-Phase Induction Motor Stator Fault,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 54, no. 1, pp. 259–264, Feb. 2007

  Bouzid, M.; Champenois, G.; Bellaaj, N.M.; Signac, L.; Jelassi, K.; “An Effective Neural Approach for the Automatic Location of Stator Interturn Faults in Induction Motor,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 55, no. 12, pp. 4277–4289, Dec. 2008

  Boqiang Xu; Heming Li; Liling Sun; “Detection Negative Sequence Admittance Average Based Detection of Stator Winding Inter-turn Short Circuit Fault in Induction Motors”, Sixth International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS, vol. 2, Nov. 2003

  Raie, A.; Rashtchi, V.; “Using a genetic algorithm for detection and magnitude determination of turn faults in an induction motor”, Electrical Engineering 84 (2002) 275–279 _ Springer-Verlag 2002, DOI 10.1007/s00202-002-0133-7, August 2002

  Rashtchi, V.; “Detection and Magnitude Determination of Turn Faults in Induction Motor By Using of Particle Swarm Optimization Algorithm”, IEEE Conf, 2009

  Chrzan, P.J.; Szczesny, R.; “fault diagnosis of voltage-fed inverter for induction motor drive”, IEEE, Industrial Electronics Conference, ISIE96, vol. 2, pp. 1011-1016, Jun 1996

  Ojo, O.; Bhat, I.; “Analysis of faulted induction motor fed with PWM inverter”, IEEE, Industry Application Society Annual meeting, vol. 1, pp. 647-655, 1992

  Fiser, R.; Ferkolj, S.; “Modeling of failure states of induction machines”, IEEE, Electrotechnical Conference MELECON 96, Vol. 3, pp. 1195-1199, 1996

  Tallam, R.M.; Habetler, T.G.; Harley, R.G., “Transient model for induction machines with stator winding turnfaults”, IEEE Industry Applications Conference, pp. 304-309, October 2000

  Gentile, G.; Rotondale, N.; Tursini, M.; “Investigation of inverter-fed induction motors under fault conditions”, IEEE, Power Electronics Specialists Conference PSESC 92, Vol. 1, pp. 126-132, Jun 1992

  Tolyiat, H.A.; Rahimian, M.M.; Lipo, T.A.; “Transient analysis of induction machines under internal faults using winding functions”, Third International Conference on Electrical Rotating Machines-ELROMA’92, Bombay, India, paper 8, pp. 1-13, 1992

  Toliyat, H.A.;   Lipo, T.A.; “Transient analysis of cage induction machines under stator , rotor bar and end ring faults”, IEEE Trans. on Energy Conv., vol. 10, no. 2, pp. 241-247, Jun 1995 

  Tabataei, I.; Faiz, J.; Lesani, H.; Nabavi-Razavi, M.T.; “Modeling and Simulation of a Salient-Pole Synchronous Generator With Dynamic Eccentricity Using Modified Winding Function Theory”, IEEE Trans. on Magnetics., vol. 40, no. 3, pp. 1550–1555, May. 2004

  Ojaghi, M; Faiz, J.; “Extension to multiple coupled circuit modeling of induction machines to include variable degrees of saturation effects,” IEEE Trans. Magnetics, vol.44, no. 11, pp. 4053-4056, Nov. 2008.

  A.S-Ahmed, B.M”Analysis of Stator Winding Inter-Turn Short-Circuit Faults in Induction Machines for Identification of the Faulty Phase”, IEEE Industry Applications Conference, pp. 1519-1524, 2006

  X. Luo, Yuefeng Liao, H. A. Toliyat, A. El-Antably and A. lipo, “Multiple coupled circuit modeling of induction machines,” IEEE Trans. on Industry Applications, vol. 31, no. 2, pp. 311 - 318, March-April. 1995

  Faiz, J.; Tabatabaei, I.; “Extension of winding function theory for nonuniform air gap in electric machinery,” IEEE Trans. on Magnetics, vol. 38, no. 6, pp. 3654 – 3657, Nov. 2002

  Moreira, J. C.; Lipo, T.A.; “Modeling of saturated ac machines including air gap flux harmonic components,” IEEE Trans. Ind. Applications, vol. 28, pp. 343 - 349, March/April 1992

  Levi, E.;  “A unified approach to main flux saturation modeling in D-Q axis models of induction machines,” IEEE Trans. on Energy Conversion, vol. 10, no. 3,  pp. 455 - 461,  Sept. 1995

  Nandi, S.; “A detailed model of induction machines with saturation extendable for fault analysis,” IEEE Trans. Ind. Applications, vol. 40, pp. 1302 - 1309, September/October 2004

  Bispo, D. ; Neto, L. M. ; de Resende , J. T. ; de Andrade, D. A. ; “A new strategy for induction machine modeling taking into account the magnetic saturation,” IEEE Trans. Ind. Applications, vol. 37, pp. 1710 - 1719, November/December 2001

  Ojo, J. O. ; Consoli, A. ; Lipo, T. A.; “An improved model of saturated induction machines,” IEEE Trans. Ind. Applications, vol. 26, pp. 212 - 221, March/April 1990

  Sullivan, C. R. ; Sanders, S. R. ; “Models for induction machines with magnetic saturation of the main flux path,” IEEE Trans. Ind. Applications, vol. 31, pp. 907 - 917, July/August 1995

  Levi, E. ; “Impact of cross-saturation on accuracy of saturated induction machine models,” IEEE Trans. on Energy Conversion, vol. 12, no. 3,  pp. 211 - 216,  Sept. 1997

  Donescu, V. ; Charette, A. ; Yao , Z. ; Rajagopalan, V. ; “Modeling and simulation of saturated induction motors in phase quantities,” IEEE Trans. on Energy Conversion, vol. 14, no. 3,  pp. 386 - 393,  Sept. 1999

  Gerada, C. ; Bradley, K. J. ; Sumner, M. ; Sewell, P. ; “Evaluation and modeling of cross saturation due to leakage flux in vector-controlled induction machines,” IEEE Trans. Ind. Applications, vol. 43, pp. 694 - 702, May/June 2007

  Joksimovic, G.M. ; Durovic, M.D. ;  Penman, J. ; Arthur, N. ; “Dynamic simulation of dynamic eccentricity in induction machines-finding function approach,” IEEE Trans. on Energy Conversion, vol. 15, no. 2,  pp. 143 - 148,  June  2000 

  Shaarbafi, K. ; Faiz, J. ; Sharifian, M. B. B. ; Feizi,  M. R. ; “Slot fringing effect on the magnetic characteristics of the electrical machines,” Proc. of ICECS 2003, vol. 2, pp. 778 – 781, 14 -17 Dec. 2003

  Simon, D. J. ; “Optimal state Estimation,” John Wiley & Sons, Inc. New Jersey, USA, 2006

  Krause, P. C.; “Analysis of  electric machinery,” McGraw-Hill Book Company, 2nd Printing, Singapore, 1987

  Zamora, J. L. ; Cerrada, A. G. ; “Online estimation of the stator parameters in an induction motor using only voltage and current measurements,” IEEE Trans. Ind. Applications, vol.36, pp. 805-816, May/June 2000

  Faiz, J.; Ojaghi, M.; “Stator Inductance Fluctuation of Induction Motor as an Eccentricity Fault Index”, IEEE Trans. on Magnetics, vol. 47, no. 6, June 2011


موضوع پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, نمونه پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, جستجوی پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, فایل Word پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, دانلود پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, فایل PDF پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, تحقیق در مورد پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, مقاله در مورد پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, پروژه در مورد پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, پروپوزال در مورد پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, تز دکترا در مورد پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, پروژه درباره پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتور های القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت چکیده : پایش وضعیت موتورهای القائی، یک فناوری کاملاً ضروری و مهم برای تشخیص به هنگام عیوب مختلف در مرحله ابتدائی است. که می‌تواند از شیوع عیب‌های غیرمنتظره در همان مراحل ابتدائی جلوگیری کند. تقریباً 30 تا40% عیوب موتورهای القائی مربوط به عیب‌های استاتور هستند. در این پایان‌نامه بررسی جامعی از عیوب مختلف موتور القائی، دلایل بوجود ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته برق(M. Sc) گرایش: قدرت چکیده: در این پایان نامه ابتدا عیوب الکتریکی و مکانیکی در ماشینهای الکتریکی بررسی گردیده و عوامل به وجود آورنده و روشهای رفع این عیوب بیان شده است. به دنبال آن، به کمک روش تابع سیم پیچی ماشین شبیه سازی و خطای مورد نظر یعنی خطای سیم بندی استاتور به آن اعمال و نتایج مورد بررسی قرار داده شده است. پارامتر اصلی که برای ...

پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته برق(M. Sc) گرایش: قدرت چکیده: در این پایان نامه ابتدا عیوب الکتریکی و مکانیکی در ماشین های الکتریکی بررسی گردیده و عوامل به وجود آورنده و روشهای رفع این عیوب بیان شده است. به دنبال آن، به کمک روش تابع سیم پیچی ماشین شبیه سازی و خطای مورد نظر یعنی خطای سیم بندی استاتور به آن اعمال و نتایج مورد بررسی قرار داده شده است. پارامتر اصلی که برای ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده در این پایان­نامه، ضمن بررسی پدیده اشباع در CTهای حفاظتی، به مشکلات مربوط به آشکارسازی این پدیده و جبرانسازی جریان معوج ثانویه CT پرداخته شده است و بمنظور رفع مشکلات مطرح شده، روش­هایی معرفی شده و نتایج حاصله در محیط نرم­افزاری و بصورت مدلسازی با هم مقایسه گردیده­اند. جهت آشکارسازی پدیده اشباع از روش­هایی مبتنی بر: مشتق ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(. M.Sc) رشته مهندسی برق-قدرت چکیده در این پایان نامه طراحی کنترل کننده مقاوم در برشگرهای الکترونیک قدرت و مقایسه آن با روشهای کنترل خطی مورد بررسی قرار گرفته­است. هدف اصلی تحقیق و توسعه در این زمینه، همواره یافتن مناسب­ترین روش کنترل به منظور پیاده­سازی کنترل حلقه بسته بر روی توپولوژی­های مختلف برشگر های الکترونیک قدرت می­باشد. به عبارت ...

چکیده وظیفه اصلی سیستم تحریک ژنراتور سنکرون تامین ولتاژ لازم برای سیم پیچی تحریک ژنراتور است. ولتاژ تحریک یک ولتاز dc بوده و به منظور ایجاد شار در سیم پیچی تحریک ژنراتور و به تبع آن تولید میدان مغناطیسی برای تولید انرژی الکتریکی توسط ژنراتور سنکرون استفاده می­شود. در سیستم تحریک ارائه شده ولتاژ dc خروجی یکسوساز به عنوان ورودی مرجع سیستم تحریک با سیگنال ولتاژ خروجی ژنراتور سنکرون ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تحصیلی:برق-قدرت گرایش : ماشین های الکتریکی در یک ژنراتور سنکرون یک جریان dc به سیم‌پیچ رتور اعمال می‌گردد تا یک میدان مغناطیسی تولید شود. سپس روتور مربوط به ژنراتور به‌وسیله یک محرک اصلی چرخانده می‌شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید . این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم‌پیچ‌های استاتور ژنراتور القاء ...

پایان ‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق گرایش قدرت چکیده خطوط انتقالی که توسط رله‌های دیستانس حفاظت می‌شوند، دارای محدودیت‌هایی در حضور جبران‌سازی سری هستند. هنگامی‌که حلقه‌ی خطا شامل خازن سری است، امپدانس دیده شده به وسیله‌ی رله‌ی دیستانس، کاهش می‌یابد. سطح جبران‌سازی در هر لحظه، به تعداد خازن‌های متصل در آن زمان بستگی دارد. بنابراین برای عملکرد صحیح رله‌ی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- قدرت چکیده آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی در سال های اخیر نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر و مشخصا انرژی باد در شبکه های قدرت مسائل جدیدی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین این مسائل، عدم قطعیت در توان تولیدی توسط توربین های بادی است. عدم قطعیت ایجاد شده توسط انرژی باد در ریزشبکه ها که ...

چکیده این پایان نامه به تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم بازوهای رباتیک می‌پردازد و روش­های جدیدی مبتنی بر راهبرد کنترل ولتاژ برای تخمین عدم قطعیت ارائه می‌دهد. روش کنترل ولتاژ در مقایسه با روش مرسوم کنترل گشتاور بسیار ساده­تر است، زیرا نیازی به مدل غیر خطی پیچیده ربات ندارد. در نتیجه، حجم محاسبات کنترل کننده برای تعیین ولتاژ اعمالی به موتورها کمتر می‌شود. طبق قضیه تقریب عمومی، ...

ثبت سفارش