پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون

word 8 MB 32258 110
1392 کارشناسی ارشد مهندسی برق
قیمت قبل:۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc.

  گرایش قدرت

  چکیده

  شبکه‌ های انتقال سیستم‌های قدرت مدرن بدلیل افزایش تقاضا و محدودیت در احداث خطوط جدید بطور فزآینده‌ ای در حال دگرگونی است. یکی از عواقب چنین سیستم تحت تنشی، خطر از دست دادن پایداری پس از یک اغتشاش می‌باشد. سیستم‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر (facts)، تجهیزات بسیار مؤثری در یک شبکه انتقال برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بدون از دست دادن حاشیه پایداری مورد نظر می‌باشد. ادوات facts همانند جبرانساز استاتیکی سنکرون (statcom) و جبران‌کننده‌ی VAR استاتیکی (svc)، آخرین تکنولوژی تجهیزات کلیدزنی الکترونیک قدرت در سیستم‌های انتقال توان الکتریکی برای کنترل ولتاژ و ضریب توان می‌باشد. جبرانساز استاتیکی سنکرون یک کنترل‌کننده‌ی موازی از خانواده‌ی ادوات facts می‌باشد. جبرانساز استاتیکی سنکرون ولتاژ را در ترمینال خود با کنترل توان راکتیو جذب شده از؛ یا تزریق شده به سیستم قدرت تنظیم می‌نماید. زمانیکه ولتاژ سیستم کم است، جبرانساز استاتیکی سنکرون توان راکتیو تولید می‌کند و هنگامیکه ولتاژ سیستم زیاد است، این جبرانساز توان راکتیو را از سیستم قدرت جذب می‌نماید.

  در این پایان‌نامه کنترل‌کننده‌های مختلف جبرانساز استاتیکی سنکرون یعنی مبتنی بر منطق فازی و Fuzzy-pi برای بهبود پایداری گذرای سیستم‌های دو ماشینه طراحی شده است. کنترل‌کننده‌های پیشنهادی تحت محیط نرم‌افزار matlab/simulink پیاده‌سازی می‌شود. نتایج کنترل‌کننده‌های مبتنی بر فازی و Fuzzy-pi نصب شده با سیستم دو ماشینه، با جبرانساز استاتیکی سنکرون مبتنی بر کنترل‌کننده pi مرسوم مقایسه شده است.

   

  کلمات کلیدی: پایداری گذرا، جبرانساز استاتیکی سنکرون، کنترل‌کننده‌ ی منطق فازی، عدم قطعیت، میرایی نوسانات.

   

   

  مقدمه

  در سال‌های اخیر به علت تجدید ساختار در سیستم‌های قدرت، بسیاری از ویژگی‌های اقتصادی و فنی صنعت برق در بخش‌های مختلف از جمله تولید، انتقال، توزیع و مصرف تحت تأثیر قرار گرفته است. این مسئله بویژه در شبکه‌های انتقال که بارگذاری خطوط آنها تا حد حرارتی افزایش می‌یابد و از محدوده‌ی حاشیه پایداری فعلی خود تجاوز می‌کند، مطرح می‌شود. بنابراین برای دستیابی به سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان باید استراتژی‌های کنترلی ویژه‌ای بکار گرفته شود که نه تنها در حالت کارکرد عادی سیستم، بلکه پس از ایجاد تغییرات ساختاری قابل ملاحظه مثل خارج شدن واحدهای تولید، خطوط انتقال و یا تغییر شرایط بار، تداوم تأمین نیاز مصرف‌کننده از دست نرود.

  دو مسئله‌ی اصلی برای ارتقاء عملکرد سیستم‌های قدرت، برنامه‌ریزی و پایدارسازی می‌باشد. برنامه‌ریزی عبارتست از تنظیم بلند مدت ولتاژها و توان برای برقراری شرایط کاری مورد نظر سیستم (حالت ماندگار) می‌باشد. عمل پایدارسازی می‌بایست به صورت پیوسته و در تمامی شرایط کاری سیستم انجام گیرد تا از ناپایدار شدن سیستم جلوگیری شود.

  پایداری سیستم‌های قدرت به دو صورت پایداری ولتاژ و پایداری زاویه‌‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. ناپایداری استاتیکی یا ناپایداری ولتاژ بر اثر تغییرات آهسته و مداوم بار در سیستم قدرت رخ می‌دهد. پایداری زاویه‌ای در سیستم‌های قدرت متناسب با دامنه‌ی اغتشاشات و فرکانس آنها در دو حالت سیگنال کوچک (دینامیک) و گذرا مورد مطالعه قرار می‌گیرد. چنانچه دامنه‌ی اغتشاشات وارد شده بزرگ باشد، پایداری سیستم تحت عنوان پایداری گذرا مطرح می‌شود. پایداری گذرا به ساختار سیستم قدرت، نقطه‌ی کار حالت تعادل قبل از اغتشاش و بعد از رفع آن و همچنین به دامنه و مدت زمان اغتشاش وارده بستگی دارد. یک سیستم قدرت پایدار گذرا است اگر سیستم پس از رفع خطا بتواند به حالت تعادل قابل قبول برسد. برای ارزیابی پایداری گذرای سیستم قدرت، حد پایداری یا زمان بحرانی رفع خطا (cct[1]) تعیین می‌شود. هر قدر این زمان با مدت زمان تداوم خطا فاصله‌ی بیشتری داشته باشد، حاشیه‌ی پایداری سیستم بیشتر خواهد بود. بنابراین پایداری گذرا یک معیار مهم امنیتی در طراحی سیستم‌های قدرت می‌باشد. مبانی نظری پایداری گذرا در کتاب‌ها و مراجع متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است [1-4].

  تمرکز اصلی در این تحقیق بر روی پایداری گذرا می‌باشد. روش‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل پایداری گذرا در سیستم‌های قدرت معرفی شده است. یکی از اولین و پرکاربردترین روش‌های بررسی پایداری گذرا استفاده از شاخص سطوح برابر است که براساس سیستم تک ماشین- باس بینهایت بوده و از مدل ساده شده‌ی سیستم بهره می‌گیرد. در این روش برای بررسی حاشیه‌ی پایداری گذرا یا زمان بحرانی رفع خطا حل معادلات دینامیک غیرخطی سیستم ضرورت می‌یابد. روش رانگ کوتا و اویلر از جمله روش‌هایی است که برای حل این معادلات بکار می‌رود [1]. دومین روش، روش مستقیم است که نیازی به حل معادلات دینامیکی سیستم نمی‌باشد و سریعتر از روش اول می‌باشد. این روش عمدتاً براساس تجزیه و تحلیل پایداری لیاپانوف می‌باشد و به فرم تابع انرژی سیستم بعنوان تابع لیاپانوف نیاز دارد. اگر تابع انرژی بدست آمده باشد، پایداری سیستم قدرت را می‌توان با نظارت بر این تابع و نرخ تغییرات آن بررسی کرد. مدل مبتنی بر مشخصات و اندازه‌گیری چندین پارامتر از نقاط ضعف اصلی این روش می‌باشد [5].

  فاکتورهای زیادی پایداری گذرای سیستم‌های قدرت را تحت تأثیر قرار می‌دهد که برخی از آنها عبارتند از: ثابت اینرسی ژنراتور، خروج ژنراتور در زمان خطا و امپدانس سیستم انتقال پس از رفع خطا می‌باشد. پایداری گذرا می‌تواند از طریق پیکربندی مجدد سیستم بهبود یابد. به عنوان مثال کم کردن راکتانس خطوط یا استفاده از ادواتی مثل پایدارساز سیستم قدرت که به عنوان ادوات تکمیلی در سیستم تحریک ژنراتور قرار می‌گیرد و یا ادوات facts که در شبکه انتقال نصب می‌شود. در این تحقیق کاربرد جبرانساز استاتیکی سنکرون و طراحی کنترل‌کننده برای آن جهت بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه‌ی ادوات الکترونیک قدرت در اواخر دهه‌ی 80 منجر به ساخت سیستم‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر (facts[2]) شد. این ادوات کنترل‌پذیری ولتاژ و توان را برای افزایش بهره‌وری و پایداری سیستم‌های موجود افزایش می‌دهد [6]. تاکنون کنترل‌کننده‌های بسیاری برای ادوات facts طراحی شده است. از جمله‌ی این کنترل‌کننده‌ها می‌توان به نمونه‌هایی که برای مدل خطی شده در نقاط کار ویژه طراحی شده است، اشاره کرد [7]. سایر موارد شامل کنترل‌کننده‌های پیشرفته‌ای است که برای در نظر گرفتن تغییرات نقطه‌ی کار سیستم طراحی می‌شود. کنترل مقاوم و تطبیقی از جمله روش‌هایی است که برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته است [8-11].

  جبرانساز استاتیکی سنکرون (statcom[3]) یکی از کنترل‌کننده‌های موازی ادوات facts می‌باشد که برای تنظیم ولتاژ و همچنین بهبود پایداری سیستم با تزریق یا جذب توان راکتیو مورد استفاده قرار می‌گیرد. توان تولید شده یا جذب شده بوسیله جبرانساز استاتیکی سنکرون به ظرفیت خازن مبدل منبع ولتاژ بستگی دارد. برای عملکرد جبرانساز استاتیکی سنکرون نیاز به کنترل سیگنال‌های ورودی و خروجی می‌باشد. چندین کنترل‌کننده از جمله کنترل‌کننده pi و کنترل‌کننده مبتنی بر تابع انرژی جهت اجرای استراتژی کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است.

  در مرجع [12] برای طراحی کنترل‌کننده‌ی جبرانساز استاتیکی سنکرون از رویکرد تابع انرژی استفاده شده است. عملکرد این کنترل‌کننده به نحوی است که مشتق تابع انرژی سیستم در حضور جبرانساز استاتیکی سنکرون منفی شده است، یعنی انرژی سیستم مستهلک می‌شود. در این رویکرد از مدل ساده شده‌ی سیستم استفاده شده است و سیستم به صورت تک ماشین- باس بینهایت می‌باشد. همچنین این روش در مورد سیستم چند ماشینه بکار رفته و نتایج حاصل از آن بدون اثبات ریاضی ارائه شده است. یکی از مهمترین مشکلات روش مستقیم تحلیل پایداری گذرا (طراحی کنترل‌کننده برای بهبود پایداری گذرا)، وابستگی این روش به مدل سیستم قدرت برای تعریف تابع انرژی، بخصوص در مورد سیستم چند ماشینه است. با فرض اینکه معادلات دینامیکی سیستم به درستی مدل شده است و تابع انرژی مناسب نیز تعریف شود، طراحی کنترل‌کننده با این روش و پیاده‌سازی عملی آن بدلیل لزوم اندازه‌گیری در نقاط مختلف سیستم بسیار مشکل است.

  عدم قطعیت تقریباً در هر سیستم فیزیکی وجود دارد و این می‌تواند ناشی از پدیده‌های مختلف با توجه به ماهیت سیستم، اطلاعات سیستم و یا اندازه‌گیری باشد. سیستم‌های قدرت در مقیاس بزرگ به شدت غیرخطی است، بنابراین عدم قطعیت قابل توجهی در هر بخش از آن می‌تواند وجود داشته باشد. در سال 1973 منطق فازی به عنوان ابزاری قدرتمند برای مقابله با این عدم قطعیت و جهت در نظر گرفتن تجربیات انسان، توسط پروفسور لطفی‌زاده معرفی شد. از آن پس کنترل فازی به سرعت مورد استفاده مهندسین قرار گرفت. این محبوبیت ناشی از این حقیقت است که منطق فازی، منطق انسان را در الگوریتم‌های کنترلی دخالت می‌دهد. در ارتباط با این کنترل‌کننده تحقیقات نظری و تحلیلی قابل توجهی انجام شده است [13]. یکی از ویژگی‌های اصلی کنترل فازی، توانایی آن برای دریافت خواص سیستم کنترل به صورت کیفی و براساس پدیده‌های قابل رویت است. پیچیدگی و مشکلات پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های سنتی باعث می‌شود که شیوه‌های کنترل هوشمند نظیر منطق فازی مورد توجه قرار بگیرد. این تکنیک‌ها به عنوان راه‌حلی برای کنترل سیستم‌های دارای خاصیت غیرخطی، تأخیر و عدم قطعیت می‌باشد.

   

  [

  Abstract:

  Transmission networks of modern power systems are becoming increasingly because of growing demand and restrictions on building new lines. One of the consequences of such a stressed system is the threat of losing stability following a disturbance. Flexible AC Transmission System (FACTS) devices are found to be very effective in a transmission network for better utilization of its existing facilities without sacrificing the desired stability margin. Flexible AC Transmission System such as Static Synchronous Compensator (STATCOM) and Static VAR Compensator (SVC), employ the latest technology of power electronic switching devices in electric power transmission systems to control voltage and power flow. A Static Synchronous Compensator is a shunt device of the FACTS family . The STATCOM regulates voltage at its terminal by controlling the amount of reactive power injected into or absorbed from power system. When system voltage is low, STATCOM generates reactive power and when system voltage is high it absorbs reactive power.

  In this Thesis different STATCOM controllers i.e. based on Fuzzy Logic and Fuzzy-PI based are designed for improving transient stability of two machine systems. Proposed controllers are implemented under MATLAB/SIMULNK environment. Results of Fuzzy based and Fuzzy-PI based controllers installed with two machine system compared with conventional PI based STATCOM controller.

  Index Terms—Transient Stability, Fuzzy Logic Controller, Static Synchronous Compensator, Uncertainty, Oscillation damping.

 • فهرست:

  1- فصل اول: بررسی منابع.. 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- کنترل‌کننده‌های موازی.. 5

  1-2-1- جبران‌کننده‌ی VAR استاتیکی (SVC) 6

  1-2-2- جبران‌کننده‌ی استاتیکی سنکرون (STATCOM) 7

  1-2-2-1- اساس عملکرد STATCOM.. 10

  1-2-3- مقایسه‌ی STATCOM و SVC.. 12

  1-3- مروری بر کارهای انجام شده 13

  1-4- خلاصه. 18

  2- فصل دوم: پایداری سیستم‌های قدرت... 19

  2-1- مقدمه. 20

  2-2- پایداری زاویه‌ی رتور 22

  2-3- منحنی توان- زاویه. 23

  2-4- معادله توان- زاویه. 23

  2-5- معادله نوسان.. 24

  2-6- معیار سطوح برابر. 27

  2-7- منحنی نوسان.. 29

  2-8- راهبردهای کلی برای بهبود پایداری گذرا 30

  2-8-1- بهبود پایداری گذرا توسط STATCOM.. 31

  2-9- خلاصه. 33

  3- فصل سوم: مواد و روش‌ها. 34

  3-1- مقدمه. 35

  3-2- کنترل‌کننده منطق فازی.. 35

  3-2-1- دلایل استفاده از منطق فازی در سیستم‌های قدرت.. 36

  3-2-2- نحوه استفاده از منطق فازی.. 37

  3-2-3- متغیرهای زبانی.. 38

  3-2-4- تابع عضویت... 39

  3-2-5- طراحی کنترل‌کننده منطق فازی.. 40

  3-2-5-1- فازی‌کننده یا فازی‌ساز 41

  3-2-5-2- پایگاه قواعد یا دانش.... 42

  3-2-5-3- موتور استنتاج فازی.. 43

  3-2-5-3-1- روش ممدانی.. 44

  3-2-5-4- غیرفازی‌کننده 45

  3-2-5-4-1- روش مرکز ثقل.. 46

  3-2-6- مراحل تشکیل یک کنترل‌کننده‌ی منطق فازی.. 46

  3-2-7- طراحی کنترل‌کننده‌ای مبتنی بر منطق فازی برای STATCOM.. 47

  3-3- کنترل‌کننده‌ی Fuzzy-PI 50

  3-3-1- ضرورت استفاده از کنترل‌کننده Fuzzy-PI 51

  3-3-2- طراحی کنترل‌کننده Fuzzy-PI برای STATCOM.. 51

  4- فصل چهارم: نتایج و بحث... 57

  4-1- مقدمه. 58

  4-2- شبیه‌سازی سیستم دو ماشینه. 59

  4-3- نتایج شبیه‌سازی.. 64

  4-3-1- سیستم بدون STATCOM (تحت خطا) 64

  4-3-2- سیستم نصب شده با STATCOM مبتنی بر کنترل‌کننده PI (تحت خطا) 64

  4-3-3- سیستم نصب شده با STATCOM مبتنی بر کنترل‌کننده Fuzzy (تحت خطا) 67

  4-3-4- سیستم نصب شده با STATCOM مبتنی بر کنترل‌کننده Fuzzy-PI (تحت خطا) 70

  4-3-5- مقایسه بین STATCOM مبتنی بر کنترل‌کننده Fuzzy و کنترل‌کننده PI (تحت خطا) 72

  4-3-6- مقایسه بین STATCOM مبتنی بر کنترل‌کننده Fuzzy-PI و کنترل‌کننده PI (تحت خطا) 74

  5- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 78

  5-1- نتیجه‌گیری.. 79

  5-2- پیشنهادات.. 80

  ضمایم.. 81

  منابع و مأخذ.. 86

   

  منبع:

  1-  

  [1] P. Kundur, “Power System Stability and Control,” McGraw-Hill, Inc. 1994.

  [2] P. M. Anderson, A .A. Fouad, “Power System Control and Stability,” John Wiley & Sons INC., Publications, 2003.

  [3] M. Moechtar, T. C. Cheng, and L. Hu, “Transient Stability of Power System-A Survey,” Conference Record Microelectronics Communications Technology Producing Quality Products Mobile and Portable Power Emerging Technologies, 1995.

  [4] M. A. PAI, “Power System Stability,” North-Holland Publishing Company, 1981.

  [5] P. Varaiya, F. F. WU, and R. L. Chen, “Direct Methods for Transient Stability Analysis of Power Systems: Recent Results,” Proceedings of the IEEE, Vol. 73, No. 12, pp. 1703-1715, 1985.

  [6] N.G. Hingorani, “Understanding Facts:Concepts And Technology of Flexible AC Transmission System,” IEEE Press, New York, pp. 11/1-11/9, 2000.

  [7] L. Cai, “Robust Coordinated Control of Facts Devices in Large Power Systems,” PHD Thesis, Von der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität Duisburg-Essen zur Erlangung des akademischen Grades eines, 2004.

  [8] D. Z. Fang, Y. Xiaodong, T. S. Chung, and K. P. Wong, “Adaptive Fuzzy-Logic SVC Damping Controller Using Strategy of Oscillation Energy Descent,” IEEE Transactions on Power Systems, 19, (3), pp. 1414-1421, 2004.

  [9] P. K. Dash, S. Morris, and S. Mishra, “Design of a Nonlinear Variable-Gain Fuzzy Controller for FACTS Devices,” IEEE Transactions on Control Systems Technology, 12, (3), pp. 428-438, 2004.

  [10] D. Menniti, A. Burgio, A. Pinnarelli, and N. Sorrentito, “Synchronizing Fuzzy Power System Stabilizer and Fuzzy FACTS Device Stabilizer to damp Electromechanical Oscillations in a Multi-Machine Power System,” IEEE Bologna Power Tech Conference, 2003.

  [11] A. Kazemi, M. V. Sohrforouzani, “Power System Damping Using Fuzzy Controlled FACTS Devices,” International Conference on Power System Technology-Powercon, Singapore, pp. 349-357, 2004.

  [12] M. H. Haque, “Use of Energy Function to Evaluate the Additional Damping Provided by STATCOM,” Electric Power System Research, 72, pp. 195-202, 2004.

  [13] W. Siler, J. J. Buckley, “Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning,” John Willey & Sons Inc, 2005.

  [14] M. R. Zolghadri, A. Ghafori, and M. Ehsan, “Power System Transient Stability Improvement Using Fuzzy Controlled STATCOM,” Paper Accepted in Power Conference Chongqing, Chin, pp. 1-6, Oct 2006.

  [15] M. John Bosco, A.Darwin Jose Raju, “Power System Stabilizer Using Fuzzy Logic Controller in Multimachine Power Systems,” ICTES, India, pp. 132-136, 2007.

  [16] Ian A. Hiskens, “Power System Modeling for Inverse Problems,” IEEE Transactions on Circuits and Systems, Vol. 51, No. 3, pp. 539-551, 2004.

  [17] D. J. Hanson, M. L. Woodhouse, “a New era of reactive compensation: STATCOM,” Power Engineering Journal, pp: 151-160, 2002.

  [18] J. Driesen, R. Belmans, “Distributed Generation: Challenges and Possible Solutions,” in Power Engineering Society General Meeting, IEEE, 2006, p: 8, 2006.

  [19] The IET. (2008) Distributed Generation: A Factfile provided by the Institution of Enngineering and Technology. [Online]. Available: www.theiet.org/factfiles

  [20] R. Ramakumar and P. Chiradeja, “Distributed Generation and Renewable Energy Systems,” IECEC ’02. 2002 37th Intersociety, pp. 716-724, July 2002.

  [21] S. Bhattacharyya, J. Myrzik, and W. Kling, “Consequences of Poor Power Quality - an Overview,” in Universities Power Engineering Conference, 2007. UPEC 2007. 42nd International, pp. 651-656, Sept 2007.

  [22] European Regulators’ Group for Electricity and Gas. (2006) Towards Voltage Quality Regulation In Europe An ERGEG Public Consultation Paper. [Online]. Available: www.energy-regulators.eu

  [23] T. H. Ortmeyer, “The Effects of Power System Harmonics on Power System Equipment and Loads,” Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on, Vol. PAS-104, No. 9, pp. 2555-2563, Sept 1985.

  [24] V. Wagner, J. Balda, D. Griffith, A. McEachern, T. Barnes, D. Hartmann, D. Phileggi, A. Emannuel, W. Horton, W. Reid, R. Ferraro, and W. Jewell, “Effects of Harmonics on Equipment,” Power Delivery, IEEE Transactions on, Vol. 8, No. 2, pp: 672-680, Apr 1993.

  [25] X. P. Zhang, B. Pal, and C. Rehtanz, “Flexible AC Transmission Systems: Modelling and Control,” Berlin: Springer, 2006.

  [26] L. Gyugyi, “Power Electronics in Electric Utilities: Static VAR Compensators,” Proceedings of the IEEE, Vol. 76, No. 4, pp. 483-494, Apr 1988.

  [27] C. Davidson, G. de PrÈville, “The Future of High Power Electronics in Transmission and Distribution Power Systems,” in Power Electronics and Applications, 2009. EPE ’09. 13th European Conference on, pp. 1-14, Sept 2009.

  [28] B. Singh, R. Saha, A. Chandra, and K. Al-Haddad, “Static Synchronous Compensators (STATCOM): a Review,” Power Electronics, IET, Vol. 2, No. 4, pp. 297-324, July 2009.

  [29] S. Kouro, M. Malinowski, K. Gopakumar, J. Pou, L. Franquelo, B. Wu, J. Rodriguez, M. Pe andrez, and J. Leon, “Recent Advances and Industrial Applications of Multilevel Converters,” Industrial Electronics, IEEE Transactions on, Vol. 57, No. 8, pp. 2553-2580, Aug. 2010.

  [30] F. Peng, W. Qian, and D. Cao, “Recent Advances in Multilevel Converter/Inverter Topologies and Applications,” in Power Electronics Conference (IPEC), 2010 International, pp. 492-501, June 2010.

  [31] M. Ahmadi, M. Alinezhad “Comparison of SVC and STATCOM in Static Voltage Stability Margin Enhancement,” World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 19, No. 8, pp. 860-865, Aug 2009.

  [32] C. Schaduer, H. Mehta, “Vector Analysis and Control of Advanced Static VAR Compensator,” IEEE Proceedings on Generation, Transmission and Distribution, Vol. 140, No. 4, pp. 266-272, July 1993.

  [33] Laszlo Gyugi, “Dynamic Compensation of AC Transmission Line by Solid State Synchronous Voltage Sources,” IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 9, No. 2, pp. 904-911, April 1994.

  [34] D. R.Trainber, S. B. Tenakoon, and R. E Morrison, “Analysis of GTO Based Static VAR Compensators,” IEEE Proceedings-Electrical Power Application, Vol. 141, No. 6 , pp. 293-302, Nov 1994.

  [35] J. B. Ekanayake, N. jenkins, “A Three Level Advanced Static VAR Compensator,” IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 11, No. 1, pp. 540-545, Jan 1996.

  [36] In Gyu Park, J. T. Yoon, and I. S. Kin, “a Thyristor Controlled Static Condenser with New Double Firing Phase Control,” IEEE Industry Applications Society Conference, Vol. 2, San Diego, pp. 999-1006, Oct 1996.

  [37] R. Padiyar, A. M. Kulkarni, “Analysis and Design of Voltage Control of Static Condenser,” IEEE Conf on Power Electronics, Drives and Energy System for Industrial Growth, Vol. 1, New Delhi, pp. 393-398, 1996.

  [38] Nicolas Lechevin, V. Rajagopalan, “Nonlinear Control for STATCOM Based on Differential Algebra,” IEEE Power Electronics Specialist Conference, Vol. 1, Fukuoka, pp. 323-334, 1998.

  [39] Chun Li Ohrang Jiang, Z. Wang,“Design of Rule Based Controller for STATCOM,” IEEE Industrial Electronics Society Conference, Vol. 1, Aachen, pp. 407-472, 1998.

  [40] M. Moadders, A. M. Gole,“a Neural Network controlled optimal PWM STATCOM,” IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 14, No. 2, pp. 481-488, April 1999.

  [41] Ni. Yixin, L. O. Mak, “Fuzzy Logic Damping Controller for FACTS Devices in Interconnected Power Systems,” Proceedings of IEEE Intl. Symposium on Circuits and Systems, Vol. 5, pp. 591-594, 1999.

  [42] H. Chen, R. Zhou and Y. wang, “Analysis of Voltage Stability Enhancement by Robust Nonlinear STATCOM Control,” IEEE, Power Engineering Society Summer Meeting , Vol. 3, Seatle,WA pp. 1924-1929, Aug 2000.

  [43] Pranesh Rao, M. L. Crow “STATCOM Controller for Power System Voltage Controller Application,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 15, No.4, pp. 1311-1317, Oct 2000.

  [44] M. M. Farsangi, Y. H. Sang “Robust FACTS Control Design Using the H∞ Loop Sharing Method,” IEEE Proceedings Genr Trans Distrib, Vol.149, No 3, pp. 352-358, May 2002.

  [45] L. Cong, Y. Wang “Coordinated Control of Generator Excitation and STATCOM for Rotor Angle Stability and Voltage Regulation Enhancement of Power Systems,” IEEE Proc Gen Trans Distrib Vol. 149, No 6, pp. 659-666, Nov 2002.

  [46] Q. J. Liu,Y. Z. Sun, T. L. Shen “Adaptive Non-Linear Coordinated Excitation and STATCOM Controller Based on Hamiltonian Structure for Multimachine Power System Stability Enhancement,” IEEE Proceedings on Control Theory Appl. Vol. 150, No 3, pp. 285-294, May 2003.

  [47] Amit K Jain, Aman Behal “Non Linear Controllers for Fast Voltage Regulation Using STATCOM,” IEEE Transactions on Control System Technology, Vol. 12, No 6, pp. 827-842, Nov 2004.

  [48] Amir H. Norouzi, A. M. Sharaf “Two Control Schemes to Entrance the Dynamic Performance of the STATCOM & SSSC,” IEEE Transactions on Power delivery, Vol. 20, pp. 435-422, Jan 2005.

  [49] Hui Li, David Cartes “Control Design of STATCOM with Superconductive Magnetic Energy Storage,” IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 15, No 2, pp. 1883-1886, June 2005.

  [50] Amit Jain, Karan Joshi “Voltage Regulation with STATCOM: Modelling, Control and Results,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 21, No 2, pp. 726-735, April 2006.

  [51] Salman Mohaghegi, Ganesh Kumar “Optimal Neuro Fuzzy External Controller for a STATCOM in the 12 Bus Benchmark Power System,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 22, No 4, pp. 2548-2558, Oct 2007.

  [52] Salman Mohaghegi, Ganesh K “Fully Evolvable Optimal Neurofuzzy Controller Using Adaptive Critic Designs,”, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 16, No 6, pp. 1450-1461, Dec 2008.

  [53] Salman Mohaghegi, Ganesh K. Venayagamoorthy “Hardware Implementation of a Mamdani Fuzzy Logic Controller for a Static Compensator in a Multimachine Power System,” IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 2, pp. 1286-1291, Oct 2005.

  [54] Mohamad S El-Moursi, Brigitte Bak Jenson “Novel STATCOM Controller for Mitigating SSR and Damping Power System Oscillations in a Series Compensated Wind Park,” IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 25, No. 2, pp. 429-441, Feb 2010.

   

  [55] Chien Hung Liu, Yun-Yih Hsu “Design of a Self Tuning PI Controller for a STATCOM Using Particle Swarm Optimization,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 57, No.2, pp. 702-715, Feb 2010.

  [56] Vita aly Spitsa, Ezra Zeheb “Design of a Robust State Feedback Controller for a STATCOM Using a Zero Set Concept ,”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 25, No. 1, pp. 456-467, Jan 2010.

  [57] Li-Wang, Chia-Tien “Dynamic Stability Improvement of an Integrated Grid-Connected Offshore Wind Firm & Marine Current Farm Using STATCOM,” IEEE Transactions on Power Delivery Vol. 28, pp. 690-698, Aug 2011.

  [58] Keyou Wang “Power System Voltage Regulation Via STATCOM Internal Nonlinear Control,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 26, No 3, pp.1252-1262, Aug 2011.

  [59] Leonard L. Grigsby, “Power System Stability and Control,” Taylor & Francis Group Publishing Company, 2012.

  [60] G. Cakir, “Determination of the Best Location and Performance Analysis of STATCOM for Damping Oscillation,” Southeastcon, 2013 Proceedings of IEEE, Vol. 72, pp. 1-5, Apr 2013.

  [61] S. Young-Hua, “Applications of Fuzzy Logic in Power System. I. General Introduction to Fuzzy Logic,”Power Engineering Journal, Vol.11, No. 5, pp. 219-222, Oct 1997.

  [62] http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_control_system#History_and_applications

  [63] H. D. Patel, C. Majmudar, “Fuzzy Logic Application to Single Machine Power System Stabilizer,” Engineering (NUiCONE), 2011 Nirma University International Conference on Ahmedabad, Gujarat, pp. 1-6, Dec 2011.

  [64] J. Bih, “Paradigm Shift - an Introduction to Fuzzy Logic,” Potentials, IEEE, Vol.25, No. 1, pp. 6-21, Feb 2006.

  [65] Ross J. Timothy, “Fuzzy Logic With Engineering Applications,” Second Edition, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, PO198SQ, England, 2010.

  [66] Y. Dote, “Introduction to fuzzy logic”, Proceedings of the IEEE IECON 21st International conference on industrial Electronics, Control and Instrumentation, Vol. 1, pp. 50-56, Orlando, FL, Aug 2002.

  [67] A. Ghafouri, “Fuzzy Controlled STATCOM for Improving the Power System Transient Stability,” 39th North America Power Symposium, 2007, Las Cruces, NM, pp. 212-216, Dec 2007.

  [68] http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?aux=Basics_Simulink

  [69] An. Luo, “Fuzzy-PI Based Direct Output Voltage Control Strategy for the STATCOM used in Utility distribution system,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 56, No. 7, pp. 240-241, July 2009.

  [70] K.R. Padiyar, “HVDC Power Transmission systems”2 Edition, New Age International Publishers, 2011.

  [71] A. R. Singh, A. Ahmed, “Robust Distance Protection of mid-point Shunt Compensated Transmission Line,” Power India Conference, 2012 IEEE Fifth, pp. 1-5, Dec 2012.

  [72] F. A. Albasri, “Performance Comparison of Distance Protection Schemes for Shunt-FACTS Compensated Transmission Lines,” IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 22, No 4, pp: 2116:2125, Oct 2007.


موضوع پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, نمونه پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, جستجوی پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, فایل Word پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, دانلود پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, فایل PDF پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, تحقیق در مورد پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, مقاله در مورد پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, پروژه در مورد پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, پروژه درباره پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون, رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی کنترل‌ کننده‌ ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- کنترل چکیده ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحدهای اندازه گیری فازور ارزیابی سریع امنیت در شبکه های قدرت در شرایط اضطراری و بروز خطاهای مختلف، امری حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی و ایجاد قطعی های سراسری می باشد. لذا، ارزیابی به هنگام امنیت در شبکه قدرت می تواند کنترل پیشگیرانه و موثری درجهت کارکرد مطمئن و ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق قدرت گرایش سیستم‌های قدرت چکیده: جبران‌ سازی توان راکتیو همواره جزء موضوع‌های مهم تحقیقاتی در اکثر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بوده است. در این بین نسل جدید جبران‌ساز‌ها (FACTS) به‌منظور کنترل توان راکتیو، پایداری و افزایش ظرفیت خطوط مورد توجه صنعت برق و مراکز تحقیقاتی بوده است. در این پایان‌نامه، ساختار کنترلی STATCOM ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته برق(M.A.) گرایش: قدرت چکیده ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه های قدرت، امری ضروری است. با مطرح شدن بحث شبکه­های هوشمند در سیستم های قدرت سنتی توجه زیادی به بهره­برداری از منابع تجدید پذیر، خودروهای برقده قابل اتصال به شبکه و همچنین دیگر انواع منابع انرژی از قبیل CHP[1] ها شده است. از طرف دیگر در سیستم قدرت هوشمند تنها به منابع در سمت تولید ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته برق گرایش قدرت چکیده سیستم‌های انتقال قدرت انعطاف پذیر که به جبران سازهای FACTS[1] معروف می‌باشند به عنوان ابزاری مدرن می باشند که برای تقویت کنترل پذیری و توسعه ظرفیت انتقال شبکه‌های قدرت بر پایه مبدلهای الکترونیک قدرت در طول دهه گذشته در سیستم های قدرت بکار رفته اند. در واقع سیستم‌های FACTS قادر هستند که پارامترها و مشخصه‌های خطوط ...

مقدمه شبکه های انتقال نیروی انعطاف پذیر (FACTS[1])، یکی از جنبه های انقلاب الکترونیک است که در همه زمینه های انرژی الکتریکی در حال وقوع می باشد. مفهوم FACTS نخستین بار در سال 1988 توسط Hingorani مطرح شد. گستره ادوات قدرت نیمه هادی های علاوه بر مزایای کلید زنی سریع و قابل اطمینان، با تکیه بر مفاهیم جدیدی از مدارها فرصت هایی را برای ارزشمند نمودن انرژی الکتریکی فراهم می‌کند. کمبود ...

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت گرایش سیستم­های قدرت چکیده: در طی دو دهه اخیر صنعت برق دستخوش تغییرات اساسی در نحوه­ی تولید، انتقال و توزیع گشته است که تحت عنوان تجدید­ساختار از آن یاد می­شود. با تجدید ساختار در صنعت برق، توان راکتیو به عنوان یکی از مهمترین خدمات جانبی برای بهره­برداری ایمن و قابل اطمینان از شبکه قدرت معرفی شده است. در سال­های ...

پایان ‌نامه برای دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (M.Sc) چکیده پایدارساز سیستم قدرت به منظور بهبود میرایی سیسم قدرت در حین اغتشاشات فرکانس پایین به سیستم تحریک افزوده می‌شود. برای سیستم‌های قدرت با ابعاد بزرگ که شامل تعداد زیادی از ژنراتورهای متصل به هم می‌باشد، تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت، به دلیل وجود مدهای نوسانی متعدد با میرایی کم، فرایندی پیچیده و سخت خواهد ...

پایان ‌نامه برای دوره‌ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (M.Sc) چکیده پایدارساز سیستم قدرت به منظور بهبود میرایی سیسم قدرت در حین اغتشاشات فرکانس پایین به سیستم تحریک افزوده می‌شود. برای سیستم‌های قدرت با ابعاد بزرگ که شامل تعداد زیادی از ژنراتورهای متصل به هم می‌باشد، تنظیم پارامترهای پایدارساز سیستم قدرت، به دلیل وجود مدهای نوسانی متعدد با میرایی کم، فرایندی پیچیده و سخت خواهد ...

پایان نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.S ) گرایش برق قدرت چکیده با گسترش روزافزون مصرف انرژی در جهان، توسعه شبکه های قدرت امری ضروریست. اما ایجاد خطوط انتقال جدید، مستلزم صرف زمان وهزینه های گزاف بوده ولذا درصورت امکان استفاده ازهمان خطوط با ظرفیت انتقال بالاتر بسیار مقرون به صرفه می باشد. امروزه سیستم شبکه های قدرت با مشکلاتی از قبیل ناپایداری ولتاژ با ریسک بالا و تلفات توان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد " M.sc " رشته : برق گرایش : الکترونیک قدرت چکیده پایداری ولتاژ به توانایی سیستم قدرت در حفظ ولتاژ های قابل قبول در کلیه باس های سیستم تحت وضعیت عادی و بعد از وارد شدن اغتشاش، مربوط می باشد. سیستم هنگامی وارد حالت ناپایداری می شود که بروز اغتشاش، افزایش در بار مورد نیاز یا تغییر در موقعیت سیستم موجب کاهش فزاینده و غیر قابل کنترل ولتاژ ...

ثبت سفارش