پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو

word 2 MB 32327 124
1388 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
قیمت: ۱۶,۱۲۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد

  گرایش سازه و بدنه خودرو

  چکیده

  در سالهای اخیر، بسیاری از محققان توجه خود را به رده خاصی از مواد یعنی مواد حافظه دار تخصیص داده اند. توانایی جذب و کنترل ارتعاشات به طور فعال و یا غیر فعال، به ترتیب متأثر از ویژگی های حافظه شکلی و اتلاف انرژی هیسترزیس ناشی از مشخصه های شبه الاستیک این موارد می باشد. همچنین استفاده از مواد کامپوزیتی در دهه های اخیر رشد پیوسته ای داشته است. اگرچه مواد کامپوزیتی کاربردهای فراوانی در این زمان دارد ولی همچنان تحقیقات گسترده ای به منظور توسعه این شاخه می شود. مواد و تکنولوژیهای جدیدی که بوجود آمده اند کاربردهای پیشرفته تری را برای مواد کامپوزیتی ارائه نموده اند. یکی از این کاربردهای جدید، تلفیق مواد کامپوزیتی با مواد حافظه دار می باشد.

            در این تحقیق، ابتدا به ویژگی ها و کاربردهای آلیاژهای حافظه دار و معرفی موضوع تحقیق پرداخته شده و سپس از یک الگوریتم کامپیوتری برای شبیه سازی نمودار تنش کرنش تجربی مواد [1]SMA استفاده شده است. در این الگوریتم متغییر کنترلی، کرنش می باشد. خروجی این الگوریتم، کسر حجمی مارتنزیت می باشد که برای محاسبه مقدار مدول الاستیک مورد استفاده قرار می گیرد. این الگوریتم، قادر به پیش بینی رفتار شبه الاستیک در حلقه های خارجی و داخلی هیسترزیس انرژی می باشد.

            ابتدا، با استفاده از این الگوریتم رفتار خمشی ورق کامپوزیتی تقویت شده توسط فیبر حافظه دار، مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این کار، از روش المان محدود و تئوری برشی مرتبه اول در روابط غیر خطی فون کارمن استفاده شده است. در این بخش، اثر پارامترهای مختلف ورق، از جمله درصد حجمی فیبر حافظه دار، انواع چیدمان لایه های کامپوزیتی، نسبت منظری و انواع شرایط مرزی بر رفتار خمشی و تنشهای وارده به ورق کامپوزیتی تقویت شده توسط فیبرهای حافظه دار مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین رفتار خمشی ورق کامپوزیتی دارای فیبرهای فلزی معمولی با ورق کامپوزیتی دارای فیبرهای حافظه دار مقایسه شده است. در ادامه، برای تحلیل دینامیکی ورق کامپوزیتی تقویت شده توسط فیبرهای حافظه دار از روش مستقیم انتگرال زمانی نیومارک[2]  استفاده می شود و اثرات حافظه دار بودن بر تغییر رفتار ارتعاشی ورق در دو بار پله و هارمونیک مورد بررسی قرار می گیرد.

  در پایان، نتایج بخش های مختلف تحقیق مرور گردیده و در راستای موضوع تحقیق، پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی ارائه می گردند.

   

  1‌.1‌مقدمه

  همگام با رشد سریع علوم و تکنولوژی در دهه­­های اخیر، نیاز به مواد جدیدی که مهندسان را در طراحی و ساخت سازه­های مهندسی یاری کند، به شدت در جای جای صنعت احساس می شود؛ موادی که در زمینه­های مختلف مهندسی قابل استفاده بوده و با بهبود خواص مورد نظر، مشخصه­های بهتری را در عمل نتیجه دهند.

  یکی از عوامل مهمی که باعث پیشرفت و گسترش صنایع در زمینه‌های مختلف شده است، پیدایش مواد جدید می­باشد. دست­یابی به موادی از قبیل کامپوزیت‌ها و آلیاژهای حافظه­دار همگی مبین این مطلب است. در این میان، مواد هوشمند که اساس بوجود آمدن سازه‌های هوشمند می‌باشند، نقش بسیار مهمی را در بهینه‌سازی و توسعه صنایع ایفا کرده­اند.

  یکی از تازه­ترین دست­آوردها در مهندسی سازه و مواد در زمینه سازه­های هوشمند، مواد تطبیقی[1] می­باشد. این سازه­ها با استفاده از اثرات مستقیم و معکوس، شرایطی را برای تطبیق سازه با محیط پیرامون خود فراهم می سازند. در این بین، مواد حافظه دار[2]­ سهم بسزایی دارند. مواد آلیاژی حافظه دار،‌ به دلیل رفتار مکانیکی خاصی که دارند مانند اثر حافظه دار بودن،‌ اثر شبه الاستیک و خواص ماده وابسته به دما به عنوان المانهای سازه های مکانیکی پیشرفته کاربرد فراوانی دارند.

  در ادامه به بررسی مواد کامپوزیتی و همچنین مواد حافظه دار و تحقیقات اخیر در این مورد  می پردازیم .

  1‌.2‌پیشینه تحقیق

  هونگیو جیا[3] در سال ‌1998]1[، مقاومت در برابر ضربه ساختارهای کامپوزیتی هیبرید آلیاژ حافظه دار را مورد بررسی قرار داد. جذب انرژی کرنشی تیرها و میله های SMA تحت تنش و خمش مورد بررسی قرار گرفتند. او یک مدل تئوری برای ایجاد رابطه بین کسر مارتنزیت، بار اعمالی و انرژی کرنشی جذب شده در آلیاژ حافظه دار ارائه داد. او به طور تحلیلی دریافت که مواد سوپرالاستیک SMA قابلیت جذب انرژی کرنشی بالایی را از خود نشان می دهند. او معادلات غیر خطی برای ورقهای کامپوزیتی هیبرید SMA ارائه داد که می تواند برای تحلیل ضربه سرعت پایین یا بارهای تماسی شبه استاتیک به کار رود. معادلات حاکم شامل تغییر شکل برشی عرضی به همراه تحلیل مرتبه اول، خیز بزرگ ورقها و لامینای  SMA/ اپوکسی می باشد. این معادلات برای حالت کلی با شرایط مرزی کلی و زوایای چینش کلی استخراج شده اند.   

  مارک پیترزاکوسکی[4] در سال 2000 ]2[، تغییرات خواص دینامیکی صفحات کامپوزیتی مستطیلی و ورق های ساندویچی حاوی لایه های تقویت شده توسط فیبرهای SMA را مورد تحلیل قرار داد. او از خاصیت تغییر شدید سختی SMA بر اثر دما، برای کنترل شبه فعال استفاده کرد.

  تراویس[5] و همکاران در سال 2001 ]3[، سعی در ساخت و تست کامپوزیتهای هیبرید آلیاژ مواد حافظه دار کردند. این نمونه ها ساختارهای کامپوزیتی متعارفی بودند که از مواد SMA درونشان استفاده شده بود. آنها، این نمونه را برای تایید یک مدل ترمومکانیکی برای ساختارهای SMAHC تهیه کردند. آنها، رفتار تنش کرنش نایتینول، مدول در برابر دما و تنش احیا در برابر دما و سیکل حرارتی را مورد بررسی قرار دادند. 

  رح و کیم[6] در سال 2002 ]4[، از تئوری برشی مرتبه اول و روش المان محدود برای تحلیل عددی ضربه سرعت پایین وارد بر کامپوزیتهای هیبرید SMA استفاده کردند.

  آراتا ماسودا و محمد نوری[7] در سال 2002 ]5[، به منظور بررسی کنترل غیر فعال ارتعاشات توسط تجهیزات ساخته شده با مواد SMA، ارتباط بین شکل حلقه هیستریزیس المانهای SMA و کارایی مواد حافظه دار را به عنوان تجهیزات میراکننده مورد ارزیابی قرار دادند. آنها دریافتند که برای کسب بالاترین کارآیی برای یک دامنه تحریک داده شده، ابعاد حلقه هیسترزیس باید به گونه ای تنظیم شود که پاسخ از حلقه ماکزیمم عبور کند ولی از آن فراتر نرود. همچنین آنان دریافتند که برای داشتن بهترین عملکرد ناحیه محبوس شده توسط حلقه هیسترزیس می بایست نسبت به کل ناحیه زیر نمودار تنش کرنش در حین بارگذاری، تا حد امکان بزرگترین اندازه خود را دارا باشد.

  رح  و کیم در سال 2002 ]6[، با تغییر کسر حجمی SMA و افزایش دما، میزان خیز ناشی از ضربه را روی صفحه کامپوزیتی تقویت شده توسط فیبرهای SMA به حداقل رساندند. آنها نشان دادند  که بهینه سازی توزیع کسر حجمی فیبر های SMA، نقش مهمی در کاهش خیز این صفحات دارد.

  موچان و سیلچنکو[8] در سال 2004 ]7[، راه حلی تحلیلی برای مساله از بین رفتن پایداری متقارن محوری یک صفحه دایروی SMA تحت انتقال فاز مستقیم در اثر نیروی فشاری ارائه دادند.  

  ریوکا گیلات و جاکوب آبودی[9] در سال 2004 ]8[، معادلات میکرومکانیک کامپوزیتهای تک جهته دارای فیبرهای SMA در ماتریس پلیمری یا فلزی را بدست آوردند. آنها این معادلات را برای تحلیل رفتار غیر خطی ورقهای کامپوزیتی با عرض بینهایت تحت اثر بار حرارتی ناگهانی بکار گرفتند.  

  پارک[10] و همکاران در سال 2004 ]9[، رفتار ارتعاشی ورق کامپوزیتی هیبرید SMA کمانش یافته بر اثر حرارت را مورد بررسی قرار دادند. معادلات المان محدود غیر خطی با تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول در این تحقیق به کار گرفته شدند. رابطه کرنش فون کارمن برای محاسبه خیز بزرگ به کار گرفته شد.

  مو[11] و همکاران در سال 2005 ]10[، رفتار مقابله با ضربه ورقهای کامپوزیتی کربن اپوکسی را که دارای سیمهای آلیاژ حافظه دار سوپرالاستیک بود، مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که اضافه کردند فیبرهای SMA مقاومت در برابر صدمه را برای کامپوزیتها افزایش می دهد.  

  ژانگ[12] و همکاران در سال 2006 ]11[، ورقهای کامپوزیتی را در دو حالت دارای فیبرهای SMA همجهت و فیبرهای بافته شده SMA مورد تحلیل ارتعاشی ضربه قرار دادند. ایشان دریافتند که با کنترل تحول فاز SMA از مارتنزیت به آستنیت می توان کنترل دقیقتری روی تنظیم سختی سازه داشت.    

  شانگ و تانگ شن[13] در سال 2007 ]12[، ارتعاشات آزاد و اجباری کامپوزیتهای دارای فیبر آلیاژهای هوشمند را در تغییر شکل های بزرگ مورد بررسی قرار دادند. آنها از معادلات بنیادی ترمومکانیکی SMA ارائه شده توسط Brinson و همکاران برای ارزیابی خواص صفحات کامپوزیتی هیبرید SMA استفاده کردند. آنها از روش گلرکین برای تبدیل معادلات دیفرانسیل جزئی به معادلات دیفرانسیل معمولی غیر خطی استفاده نمودند. آنها دریافتند که اثرات دما روی پاسخ اجباری در حین تحول فاز از ماتنزیت به آستنیت چشمگیر است.   

  ویکتور بیرمن[14] در سال 2007 ]13[، کنترل غیر فعال ارتعاشات ورقهای نازک کامپوزیتی با فونداسیون الاستیک از آلیاژ حافظه دار را مورد بررسی قرار داد.   

  خلیلی[15] و همکاران در سال 2007 ]14[، پاسخ ورق کامپوزیتی هیبرید SMA را در برابر ضربه سرعت پایین مورد بررسی قرار دادند. ایشان برای حل تحلیلی معادلات دینامیکی حاکم بر ورق کامپوزیتی هیبرید، از تئوری برشی مرتبه اول و سری فوریه استفاده کردند.   

 • فهرست:

  1    مقدمه و مروری بر کارهای گذشته. 1

  1‌.1‌   مقدمه  2

  1‌.2‌   پیشینه تحقیق.. 3

  1‌.3‌   معرفی موضوع تحقیق.. 6

  1‌.4‌   فرضیه های تحقیق.. 7

  1‌.5‌   مراحل انجام تحقیق.. 8

  1‌.6‌    اهداف مهم و نوآوریهای تحقیق کنونی.. 8

  1‌.7‌   مروری بر فصلهای ارائه شده 9

  2    روابط پایه مواد. 10

  2‌.1‌   مقدمه  11

  2‌.2‌   مواد کامپوزیت... 11

  2‌.3‌   نقش کامپوزیت در صنعت خودروسازی.. 12

  2‌.4‌   مقدمه ای بر آلیاژهای حافظه دار 15

  2‌.5‌   ویژگیها و کاربردهای آلیاژهای حافظه دار 18

  2‌.6‌    خاصیت حافظه دار بودن.. 18

  2‌.7‌   خاصیت سوپرالاستیسیته(فوق‌کشسانی) 21

  2‌.8‌   قابلیت استهلاک... 23

  2‌.9‌   انواع آلیاژهای حافظه دار 24

  2‌.10‌ روابط پایه در مواد کامپوزیت... 25

  2‌.10‌.1‌   روابط حاکم برای تنش صفحه ای.. 25

  2‌.10‌.2‌   انواع تئوریهای موجود برای سازه ها 27

  2‌.10‌.3‌   تئوری مرتبه اول برای صفحات کامپوزیتی.. 28

  2‌.10‌.4‌   فاکتور تصحیح برشی.. 31

  2‌.10‌.5‌   میکرومکانیک یک تک لایه تک جهته. 32

  2‌.11‌ روابط پایه مواد حافظه دار 34

  2‌.11‌.1‌   مدلهای میکرو 35

  2‌.11‌.2‌   مدلهای میکرو – ماکرو 35

  2‌.11‌.3‌   مدلهای ماکرو 35

  2‌.11‌.4‌   مدل فوق کشسان آریچیو (1997) 35

  2‌.11‌.5‌   مدل فوق کشسان آریچیو (2003) 36

  2‌.11‌.6‌    مدل شبه‌الاستیک ترمومکانیکی کالت (2001) 36

  2‌.11‌.7‌   مدل شبه‌الاستیک سیلک (2002) 37

  2‌.11‌.8‌   مدل شبه‌الاستیک رزنر (2002) 37

  2‌.11‌.9‌   بارگذاری و باربرداری نسبی.. 38

  3    فرمولبندی روابط حاکم بر ورق کامپوزیتی تقویت شده با الیاف حافظه دار. 43

  3‌.1‌   روابط کرنش – تغییر مکان.. 44

  3‌.2‌   تئوریهای تغییر شکل برشی مرتبه بالا. 45

  3‌.3‌   تئوری مرتبه اول برشی (میندلین - رایزنر) 46

  3‌.4‌   مدلسازی المان محدود. 48

  3‌.4‌.1‌  المانهای سرندیپیتی.. 48

  3‌.5‌   معادلات حرکت... 50

  3‌.6‌    شرایط مرزی.. 52

  4   روشهای حل عددی معادلات حاکم بر رفتار استاتیکی و دینامیکی ورقهای حافظه دار. 53

  4‌.1‌   حل زمانی.. 54

  4‌.2‌   روش نیوتن رافسن.. 56

  4‌.3‌   روش نیوتن – رافسن تغییر یافته. 60

  4‌.4‌   معیار همگرایی.. 60

  4‌.5‌   روش نیومارک... 62

  4‌.6‌    مسائل دینامیکی غیر خطی.. 66

  5   بررسی نتایج حاصل از تحلیل خمش ورق حافظهدار. 68

  5‌.1‌   مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین.. 69

  5‌.2‌   تعریف مساله. 70

  5‌.3‌   دسته‌بندی موضوعات مورد بررسی در مساله. 70

  5‌.3‌.1‌  دسته‌بندی از لحاظ ماده پایه. 71

  5‌.3‌.2‌  دسته‌بندی از لحاظ شرایط مرزی.. 71

  5‌.4‌   مشخصات مواد. 72

  5‌.5‌   بررسی رفتار ورق ساخته شده از مواد SMA خالص.... 73

  5‌.6‌    بررسی تاثیر درصد حجمی ماده SMA بر رفتار خمشی ورق کامپوزیت حافظهدار 74

  5‌.7‌   بررسی تاثیر نوع چیدمان الیاف در خمش ورق کامپوزیت حافظه دار 75

  5‌.8‌   بررسی تاثیر شرایط مرزی بر خمش ورق کامپوزیت حافظه دار 75

  5‌.9‌   تاثیر نسبت منظری در تنش بی بعد محوری.. 76

  5‌.10‌ تاثیر نسبت منظری بر خیز ورق کامپوزیت حافظه دار 77

  5‌.11‌ بررسی تنش در مقطع عرضی ورق کامپوزیت حافظه دار 78

  5‌.12‌ نتایج بدست آمده از تحلیل خمشی.. 80

  6    بررسی نتایج حاصل از تحلیل ارتعاشات ورق حافظه دار. 82

  6‌.1‌    بررسی الگوریتم مدل سازی ماده حافظه دار 83

  6‌.1‌.1‌  کامپوزیت تقویت شده توسط مواد حافظه دار در بارگذاری درون صفحه ای.. 83

  6‌.1‌.2‌  بررسی اثر دما 87

  6‌.1‌.3‌  بررسی رفتار دینامیک الگوریتم مدلسازی.. 88

  6‌.2‌    ورق کامپوزیت حافظه دار تحت بار پله. 93

  6‌.2‌.1‌  تاثیر نسبت حجمی فیبر حافظه دار در میرایی.. 95

  6‌.2‌.2‌  تاثیر چیدمان بر میرایی ورق کامپوزیت حافظه دار 97

  6‌.2‌.3‌  تاثیر دما بر پاسخ به تحریک پله. 98

  6‌.3‌    ورق کامپوزیت حافظه دار تحت بار هارمونیک... 99

  7   نتیجه گیری و پیشنهادات... 101

  7‌.1‌   نتیجه گیری.. 102

  7‌.2‌   ارائه پیشنهاد برای تحقیقات  جدید. 103

  منابع و مراجع  104

  منبع:

  [1] H. Jia, “Impact Damage Resistance of Shape Memory Alloy Hybrid Composite Structures”, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, May 26, 1998.

  [2] M. Pietrzakowski, “Natural frequency modification of thermally activated composite plates”, Mec. Ind.,1, 313–320, 2000.

  [3] L. T. Turner, C. L. Lach, R. J. Cano, “Fabrication and characterization of SMA hybrid composites”, SPIE 8th Annual International Symposium on Smart Structures and Materials, Vol. 4333, Paper No. 4333-60, Newport Beach, CA, 4-8 March 2001.

  [4] J. H. Roh, J. H. Kim, “Hybrid smart composite plate under low velocity impact”, Composite Structures, 56, 175–182, 2002.

  [5] A. Masudaa, M. Noori, “Optimization of hysteretic characteristics of damping devices based on pseudoelastic shape memory alloys”, International Journal of Non-Linear Mechanics, 37, 1375 – 1386, 2002.

  [6] J. H. Roh, J. H. Kim, ”Adaptability of hybrid smart composite plate under low velocity impact”, Composites- Part B: Engineering, 34, 117-125, 2003.

  [7] A.A. Movchan, L.G. Sil’chenko, “The stability of a circular plate of shape memory alloy during a direct martensite transformation”, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 70, 785–795, 2006.

  [8] R. Gilat, J. Aboudi, “Dynamic response of active composite plates: shape memory alloy fibers in polymeric/metallic matrices”, International Journal of Solids and Structures, 41, 5717–5731, 2004.

  [9] J. S. Park, J. H. Kim, S. H. Moon, “Vibration of thermally post-buckled composite plates embedded with shape memory alloy fibers”, Composite Structures, 63, 179-188, 2004.

  [10] M. Meo, E. Antonucci, P. Duclaux, M. Giordano, “Finite element simulation of low velocity impact on shape memory alloy composite plates”, Composite Structures, 71, 337-342, 2005.

  [11] R. Zhang, Q. Q. Ni, A. Masuda, T. Yamamura, M. Iwamoto, “Vibration characteristics of laminated composite plates with embedded shape memory alloys”, Composite Structures, 74, 389–398, 2006.

  [12] R. Yongsheng, S. Shuangshuang, “Large Amplitude Flexural Vibration of the Orthotropic Composite Plate Embedded with Shape Memory Alloy Fibers”, Chinese Journal of Aeronautics, 20, 415-424, 2007.

  [13] V. Birman, “Shape memory elastic foundation and supports for passive vibration control of composite plates”, International Journal of Solids and Structures, 45, 320-335, 2008.

  [14] S.M.R. Khalili , A. Shokuhfar, F. Ashenai Ghasemi, “Effect of smart stiffening procedure on low-velocity impact response of smart structures”, Journal of Materials Processing Technology, 190, 142–152, 2007.

  [15] S.M.R. Khalili, A. Shokuhfar, K. Malekzadeh, F. Ashenai Ghasemi, “Low-velocity impact response of active thin-walled hybrid composite structures embedded with SMA wires”, Thin-Walled Structures, 45, 799-808, 2007.

  [16] S. John, M. Hariri, “Effect of shape memory alloy actuation on the dynamic response of polymeric composite plates”, Composites: Part A, 39, 769-776, 2008.

  [17] M. C. Piedboeuf, R. Gauvin, "Damping Behavior of Shape Memory Alloys: strain Amplitude, Frequency and Temperature Effects", Journal of Sound and Vibration, Vol. 214, PP. 885-901, 1998.

  [18] F. Auricchio, S. Marfia, E. Sacco, "Modeling of SMA materials: Training and two way memory effects", Computers and Structures, Vol. 81, pp. 2301-2317, 2003.

  [19] D. Stoeckel, The shape memory effect, phenomenon, alloys and applications, Nitinol Devices & Components Inc., 1995.

  [20] شکوه‌فر علی، شکوه‌فر طلوع، "آلیاژهای حافظه‌دار و کاربرد آن‌ها در صنایع هوافضا"، چهارمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، 647- 653، 1381

  [21] E.J. Grasser, F.A. Cozarelli, "Shape memory alloys as new materials for seismic isolation", J. Eng. Mech. ASCE, Vol. 117, No. 11, pp. 590-608,1991.

  [22] K. Wilde, P. Gardoni, Y. Fujino, "Base isolation system with Shape memory device for elevated highway bridges", Eng. Struct., Vol. 22, pp. 222-229, 2000.

  [23] Memory alloys for new seismic isolation and energy dissipation devices (MANSIDE) Project Workshop Proceedings, The Italian Department of Nitinol Technical Services,1999

  [24] R. Des Roches, M. Delemant, "Seismic retrofit of simply supported bridges using shape memory alloys", Eng. Struct., Vol. 24, No. 3, pp. 325-332, 2002.

  [25] A. J. Zak, M. P. Cartmell, W. M. Ostachowicz, M. Wiercigroch, "One dimensional shape memory alloy models for use with reinforced composite structures", Smart Mater. Struct., Vol. 12, pp. 338-346, 2003.

  [26] صدوق ونینی علی، "نقش ویژه آلیاژهای حافظه‌دار در مهندسی پزشکی"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1381

  [27] D. Stoeckel, "Nitinol Medical Devices and Implants", Nitinol Devices & Components, 2000.

  [28] T. Duerig, D. Stoeckel, D. Johnson, "SMA- smart materials for medical applications", Nitinol Devices & Components, 2002.

  [29] J. V. Humbeeck, "Non-medical application of shape memory alloys", Material Science and Engineering/A, Vol. 273-275, PP. 134-148, 1999.

  [30] AMT Advanced Materials and Technologies, Internet Search Engines.

  [31] M. O. Moroni, R. Saldivia, "Damping Characteristic of a Cu Zn Al Ni Shape Memory Alloy", Material Science and Engineering /A, Vol. 335, PP. 313-319, 2002.

  [32] M. Dolce, D. Cardone, "Mechanical Behavior of shape Memory Alloys for Seismic Application 1. Martensite and Austenite NiTi Bars Subjected to Torsion", International Journal of Mechanical Science, Vol. 43, pp. 2631-2656, 2001.

  [33] M. Dolce, D. Cardone, "Mechanical Behavior of Shape Memory Alloys International for Seismic Application 2. Martensite and Austenite Bars Subjected to Tension", International Journal of Mechanical Science, Vol. 43, pp. 2657-2677, 2001.

  [34] E. J. Grasser, F. A. Cozarelli, "Shape memory alloys as new materials for seismic isolation", J. Eng. Mech. ASCE, Vol. 117, No. 11, pp.  590-608, 1991.

  [35] K. Wiled, P. Gardoni, Y. Fujino, "Base isolation system with shape memory device for elevated highway bridges", Eng. Struct., Vol. 22 ,pp. 222-229, 2000.

  [36] E. Williams, M. H. Elahinia, J. H. Koo, "Control of a tuned vibration absorber based on SMA wires", ASME IMECE, 81546, 2005.

  [37] M. C. Piedboeuf, R. Gauvin, "Damping Behavior of Shape Memory Alloys: strain Amplitude, Frequency and Temperature Effects", Journal of Sound and Vibration, Vol. 214, PP. 885-901, 1998.

  [38] J. N. Reddy, “Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells”, CRC Press, 130-140, 2007.

  [39] F. Auricchio, E. Sacco, "A one-dimensional model for Superelastic shape memory alloys with different elastic properties between marthensite and austenite", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 32, PP.1101-1114, 1997.

  [40] F. Auricchio, "A robust integration-algorithm for a finite-strain shape-memory-alloy superelastic model", International Journal of Plasticity, Vol. 17 pp. 971-990, 2001.

  [41] L. C. Brinson, "One-dimensional constitutive behavior of shape memory alloys: thermomechanical derivation with non-Constant material functions and redefined martensite internal variables", J. Intel. Material Systems Structures, Vol. 4, pp. 229-242, 1993.

  [42] F. Falk, P. Konopka, "Pseudoelastic Stress-Strain Curves of Polycrystalline Shape Memory Alloys Calculated from Single Crystal data", International Journal of Engineering Science, Vol. 27, pp. 277-284, 1989.

  [43] I. Muller and H. Xu, "On the pseudo-elastic hysteresis", Acta Met. Mater., Vol. 39, pp. 263-271, 1991.

  [44] B. Raniecki and C. Lexcellent, "RL–models of pseudoelasticity and their specification for some shape memory Solids", Eur. J. Mech. A/Solids, Vol. 13, pp. 21-50, 1994.

  [45] H. Tobushi, H. Iwanaga, K. Tanaka, T. Hori and T. Sawada, "Deformation behavior of NiTi shape memory alloy subjected to variable stress and temperature", Contin. Mech. Thermodynamics, Vol. 3, pp. 79-93, 1991.

  [46] B. Raniecki, C. Lexcellent, K. Tanaka, "Thermomechanical models of pseudoelastic behavior of shape memory alloys", Archives Mech., Vol. 44, No. 3, pp. 261-284,1992.

  [47] K. Tanaka, "A thermomechanical sketch of shape memory effect: one-dimensional tensile behavior", Res. Mech., Vol. 18, pp. 251-263, 1986.

  [48] K. Tanaka, T. Hayashi, Y. Itoh and H. Tobushi, "Analysis of thermo mechanical behavior of shape memory alloys", Mech. Mater., Vol. 13, pp. 207-215, 1992.

  [49] F. Falk, "Drive domain walls in shape-memory alloys", Journal of Physics C: Solid State Physics, Vol. 20, pp. 2501-2509, 1987.

  [50] Qing Ping Sun and Keh Chih Hwang, "Micromechanics modeling for the constitutive behavior of polycrystalline shape memory alloys- I. Derivation of general relations", J. Mech. Phys. Solids, Vol. 41, pp. 1-17, 1993.

  [51] Qing Ping Sun and Ken Chih Hwang, "Micromechanics modeling for the constitutive behavior of polycrystalline shape memory alloys- II. Study of the individual Phenomena", J. Mech. Phys. Solids, Vol. 41, pp. 19-33, 1993.

  [52] J. Lubliner and F. Auricchio, "Generalized plasticity and shape memory alloys", Int. J. Solids Structures, Vol. 33, pp. 991-1003, 1996.

  [53] J. Rejzner, C. Lexcellent, B. Raniecki, "Pseudoelastic behavior of shape memory alloy beams under pure bending: experiments and modeling", International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 44, pp. 665-685, 2002.

  [54] F. Auricchio, E. Sacco, "A temperature-dependentt beam for shape- memory alloys: constitutive modeling, finite-element implementation and numerical simulations", Comput. Methods APPl. Mech. Eng., Vol. 174, pp. 171-190, 1999.

  [55] K. Wilmanski, "Symmetric model of Stress-Strain hysteresis loops in shape memory alloys", Int. J. Eng. Sci., Vol. 31, pp. 1121-1138, 1993.

  [56] M. Collett, E. Foltete, C. Lexcellent, "Analysis of the behavior of a shape memory alloy beam under dynamical loading", European Journal of Mechanics and Solids, PP. 615-630, 2001.

  [57] B. Raniecki, C. Lexcellent, "Thermodynamics of isotropic pseudo elasticity in shape memory alloys", Eur. J. Mech. A/Solids, Vol. 17, No. 2, pp. 185-205, 1998.

  [58] S. Seelecke, "Modeling the dynamic behavior of shape memory alloys", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol.37, PP. 1363-1374, 2002.

  [59] M. Achenbach, I. Muller, "Simulation of material behavior of alloys with shape memory", Arch. Mech., Vol. 37, No. 6, pp. 573-585, 1985.

  [60] S. Seelecke, "Torsional vibration of a shape memory wire", Cont. Mech. Thermodyn., Vol. 9, pp. 165-173, 1997.

  [61] C. Liang and C. A. Rogers, "One-dimensional thermomechanical constitutive Relations for shape memory materials", J. Intel. Material Systems Structures, Vol. 1, pp. 207-234, 1990.

  [62] L. C. Brinson, "One-dimensional constitutive behavior of shape memory alloys: thermomechanical derivation with non-constant material functions and redefined martensite internal variables", J. Intell. Material Systems Structures, Vol. 4, pp. 229-242, 1993.

  [63] F. Daghia, “Active Fibre-reinforced composites with embedded shape memory alloys”, Universita di Bologna, 2008.

  [64] S. Saadat, M. Noori, H. Davoodi, Z. Hou, Y. Suzuki, A. Masuda, "Using NiTi SMA  tendons for vibration control of coastal structures", Smart Materials and Structures, Vol. 10, pp. 695–704, 2001.

  [65] P. Thomson, G. J. Balas, P. H. Leo, "Analysis of trigger line models for shape memory hysteresis based on dynamic testing", J. of intelligent material systems and structures", Vol. 8, pp. 193-201, 1997.

  ]66[ غیاثوند حسن، " ارتعاشات تیراز جنس آلیاژ حافظه دار(SMA) در اثر بار متحرک"، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1387

  [67] J. N. Reddy, “Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells”, CRC Press, 115, 2007.

  [68] J. N. Reddy, “Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells”, CRC Press, 496-497, 2007.

  [69] R. D. Cook, D. S. Malkus, M. E. Plesha, R. J. Witt, “Concepts and Application of Finite Element Analysis”, JOHN WILEY & SONS, INC., 595-636,2001.

  [70] J. N. Reddy, “Theory and Analysis of Elastic Plates and Shells”, CRC Press, 605, 2007.

  [71] S.A.M. GhannadPour, M.M. Alinia, “Large deflection behavior of functionally graded plates under pressure 


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, پروژه درباره پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تغییر رفتار ارتعاشی در اثر گنجاندن الیاف مواد حافظه دار در ورق های کامپوزیتی بدنه خودرو

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی :مهندسی عمران گرایش سازه چکیده: امروزه بسیاری از سازه های بتن آرمه که در حال بهره برداری هستند، عمری بیش از 75 سال دارند و به دلیل حوادث طبیعی از قبیل زلزله و باد و یا بر اثر خستگی مصالح و یا عوامل خورنده آسیب دیده اند. نگهداری از سازه ها به دلیل هزینه ساخت و تعمیر بسیار حائز اهمیت می باشد. با مطالعه رفتار سازه های بتنی مشخص ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی): چکیده تحلیل آسیب پیشرو در اتصالات پینی مواد کامپوزیتی هدف از انجام این تحقیق، تحلیل آسیب پیشرو در اتصال پینی مواد کامپوزیتی می باشد. برای انجام این کار از نرم افزارهای المان محدود ABAQUS و برنامه نویسی FORTRAN استفاده شده است. تماس بین صفحه کامپوزیتی با لایه چینی متقارن و پین الاستیک در نظر گرفته شده است. در ابتدا ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی چکیده در این پایان‌نامه تئوری‌ های کلاسیک ورق، تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و تئوری دو‌متغیره پالوده شده برای مساله ارتعاش آزاد، با استفاده از روش‌های المان محدود استاندارد و المان محدود سلسله مراتبی بررسی‌ می‌گردد. تئوری دو‌متغیره پالوده شده یک تئوری تک‌لای معادل است، که در آن برای بیان میدان جابجایی از دو مولفه‌ی خمشی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی چکیده در سالهای اخیر اکثر تحقیقات بر روی بارگذاری فشاری و ترکیبی به منظور بررسی کمانش ساختارهای نانولوله­ها متمرکز شده­اند و بدین منظور کارهای انجام گرفته بر روی بارگذاری کششی بسیار محدود می­باشد. از آنجا که نتایج بارگذاریهای فشاری و کششی در نانولوله­های کربن کاملاً متفاوتند (به دلیل اثر بر هم کنشهای دافعه و جاذبه در این ...

  پايان‌نامه براي دريافت کارشناسي‌ارشد رشته مهندسي عمران گرايش سازه اسفند 1393 چکيده گستره‌ي استفاده از مصالح FRP براي مقاوم‌سازي برشي تيرهاي بتن مسلح در سا

پایان‌نامه دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده با پیشرفت فناوری، نیاز به استفاده از مواد نوین احساس می‌شود. روش‌های جدیدی به‌منظور ساخت مواد جدید توسعه پیدا کرده‌اند. از مواد جدید در حال پیشرفت، می‌توان به ورق‌های دولایه اشاره کرد. این مواد دارای خواص ترکیبی از مواد متشکل هستند. هدف از این پژوهش تولید ورق دولایه فولاد زنگ‌نزن 304L و مس خالص و بهبود خواص مکانیکی این ورق با استفاده از ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته: عمران(M.Sc) گرايش: سازه زمستان 1393 چکيده : مقاوم ­سازي ساختمانهاي دولتي مهم، تأسيسات زيربنايي و شريان­هاي حياتي با توجه به افزايش

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: عمران(M.Sc) گرایش: سازه چکیده : مقاوم­ سازی ساختمان های دولتی مهم، تأسیسات زیربنایی و شریان­های حیاتی با توجه به افزایش حملات تروریستی در سراسر دنیا و امکان بمب گذاری در نزدیکی ساختمان ها و اماکن شهری، از مهمترین بحث­های پیش رو در علم مهندسی عمران خصوصاً در کشور ما می­باشد. یکی از پرکاربردترین مصالح جهت تقویت سازه ها استفاده الیاف ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی) چکیده : سیستم‌های میکرو و نانو الکترومکانیکی به خاطر ویژگی‌های متمایز و مشخصه‌های منحصر به‌فرد، عمدتاً در دو حوزه حسگرها و عمگرها، در علوم مختلف همچون مکانیک، هوافضا و پزشکی موردتوجه قرارگرفته‌اند. تحریک الکترواستاتیک یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین روش‌های تحریک و راه‌ اندازی این سیستم‌ها بوده که منجر به وقوع ...

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی چکیده مخازن هوایی ذخیره مایعات، نه تنها برای ذخیره آب، بلکه برای ذخیره مواد شیمیایی و سمی، در اشکال مختلف بکار می‌روند. با در نظر گرفتن کاربرد این سازه­ها در عمران و شهرسازی و شبکه­های صنعتی، اهمیت آن ها، قبل و بعد از وقوع زلزله مشخص می­گردد. اهمیت این سازه­ها از آنجاست که وظیفه مهمی چون آبرسانی، به عهده این ...

ثبت سفارش