پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی

word 2 MB 32489 93
1392 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی و زراعت
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی

  گرایش بیماری شناسی گیاهی

  چکیده

              نماتد Globodera rostochiensis  تا قبل از سال 1387 از ایران گزارش نشده بود .آلودگی بالای نماتد در مزارع کشت سیب زمینی استان همدان تهدیدی جدی برای تولید سیب زمینی که محصول اقتصادی ، این منطقه می باشد محسوب می گردد.

   با توجه به جدی بودن خسارت Globodera rostochiensis  برای ایران ،تا کنون اطلاعات چندانی درباره ی تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد در ارقام مورد کشت در استان همدان جمع آوری نشده است. بنابراین این پژوهش برای اولین بار در ایران روی دو رقم سیب زمینی  مارفونا و سانته مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی خاک آلوده از استان همدان جمع آوری شده و پس از فنویک سیست ها جهت تهیه ی جمعیت نماتدی جدا گردید. این پژوهش در هفت تیمار با سه تکرار انجام شد .تیمار اول شاهد و پس از آن به ترتیب تیمار ها شامل 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 16 ، 32 و 64 تخم در هر گرم خاک بوده اند .

  پس از کشت دو رقم مذکور در گلدان های چهار کیلویی ، حاوی خاک استریل پس از ریشه دهی ،جمعیت های تهیه شده در اطراف ریشه تلقیح و پس از سه ماه تیمار ها برداشت  شدندو نتایج مورد بررسی قرار گرفت .

  با توجه به بررسی های آماری  به روی فاکتور های رشدی و نماتدی که با نرم افزار Mstatc انجام شد ، این نتیجه حاصل گردید که رقم سانته در برابر Globodera rostochiensis  مقاوم است ، و در مورد رقم مارفونا با توجه به میزان تفریخ بیشتر فاکتور های نماتدی  سطح زیان اقتصادی چهار تخم در هر گرم خاک بر آورد شد .

  واژگان کلیدی: Globodera rostochiensis ،  نماتد سیست طلایی، ارقام مقاوم سیب زمینی ، رقم مارفونا ، رقم سانته ، سطح زیان اقتصادی نماتد طلایی

  1 تاریخچه ی سیب زمینی

  سیب زمینی از خانواده ی Solanaceae یکی از بهترین محصولات کشاورزی است که در غالب نقاط دنیا به عنوان یک ماده پر ارزش غذایی و صنعتی اهمیت فراوان دارد .

  بر اساس مطالعات باستان شناسی از حدود هفت تا هشت هزار سال قبل کشاورزان مناطقی از کشور پرو ، گونه ها ی وحشی سیب زمینی را مورد کشت و کار قرار می داده اند. بر این اساس محققین منشا این گیاه را منطقه ی آند در کشور پرو اعلام داشته اند .

  بنا بر عقیده ی محققین ، سرخپوستان «اینکا» اولین بار آن را در 2000 سال قبل از میلاد کشف و در سال 1537 نظامیان اسپانیایی به کشت آن به وسیله ی سرخپوستان اینکا که آن را « پایا » می نامیدند ، واقف شدند ، این محصول سپس وارد اسپانیا شد و از آن جا به ایتالیا و سایر نقاط اروپای مرکزی انتشار یافت و به تدریج به صورت یک محصول غذایی اصلی اروپا مخصوصا کشورهای آلمان ، روسیه و ایرلند در آمد (حسن پناه ؛ نیکشاد و حسنی ،1378).

  بعضی دیگر معتقدند که اولین بار سیب زمینی از ایرلند به انگلستان فرستاده شد. یک لرد انگلیسی به نام

  « سروالتر راله» آن را در مزرعه خود نزدیک « کرک» کشت کرد و بعد ها از آن جا به آلمان و اتریش و روسیه رفته است (امیدوار،1348).

  در اوایل قرن هفدهم سیب زمینی در کاخ پادشاهان و سپس کاخ ها ی اشراف اروپایی به عنوان یک ماده ی غذایی گران بها عرضه می شده است.در قرن نوزدهم کاشت سیب زمینی به عنوان ماده ی خام برای مصرف در کارخانه های الکل سازی و نشاسته سازی به کار می رفت . به هر حال مبدا اصلی آن در آمریکای جنوبی است که هنوز هم در برخی نقاط آن جا به صورت وحشی می روید و از انوع وحشی آن که به بیماری مقاومت نشان می دهند برای بدست آوردن ارقام جدید اهلی استفاده می شود .

  در سال های اخیر ، سیب زمینی به کشورهای زیادی که دارای اقلیم های گرم و خشک هستند وارد شد و در مناطقی مانند آفریقای شمالی ، دشت های هندوستان ، بنگلادش ، پاکستان ، آفریقای مرکزی ، چین ، آرژانتین ، اروگوئه و دشت های ساحل پرو توسعه یافته است .

  در ایران سیب زمینی در دوره ی فتح علی شاه قاجار توسط سرجان ملکوم به دارلخلافه تهران وارد شد و در دوران محمد علی شاه قاجار با نظارت حاج میرزا آقاسی در کشور اندکی رواج یافت  (حسن پناه ؛ نیکشاد و حسنی ،1387)(حسن آبادی؛کاظمی و توکلی،1390).

  1-2 مشخصات گیاهشناسی سیب زمینی

  سیب زمینی با نام علمی Solanum tubersoum از نظر گیاه شناسی به خانواده سولانسه تعلق دارد که در این خانواده گیاهان مهم دیگری نظیر گوجه فرنگی ، بادنجان و فلفل نیز وجود دارند.تیره سولانسه یکی از تیره های مهم با 58 جنس و نزدیک به 2000 گونه است که 900 گونه آن را فقط جنس سولانوم تشکیل می دهد.گونه های این تیره در نواحی گرمسیری فراوانند و به تدریج به طرف مناطق معتدل و سرد از وفور آن ها کاسته می شود (قهرمان ،1373).

   بر اساس مطالعات انجام شده گونه های مختلف سیب زمینی از شیلی تا جنوب ایالات متحده و از سطح دریا تا ارتفاع 4800 متری پراکنده شده اند اما در این گونه ها از نظر مورفولوژیکی یا به عبارت دیگر تیپ گیاه ، برگ ، گل و غیره تنوع زیادی مشاهده  می شود .

              خاستگاه و عرصه اصلی انتشار این تیره نواحی غربی آمریکای جنوبی یعنی کشورهای پرو ، شیلی ، بولیوی اکودار است که حدود 40 جنس از این خانواده در آنجا می روید .ده جنس از آن در اروپا ، 15 جنس در آسیا و بالاخره 10 جنس در آفریقا انتشار دارد و از این میان 12 جنس این تیره نیز به  طور پراکنده در نواحی مختلف ایران می رویند .تیره سولانسه را از نظر کاربرد دارویی و غذایی باید یکی از تیره های مهم نهاندانگان به شمار آورد (فلاحی،1376).

  در سیب زمینی تعداد کروموزوم در جنس Solanum  دوازده می باشد.سیب ز مینی گیاهی علفی و چند ساله است ، اما در کشاورزی به عنوان گیاه یک ساله مورد کشت و کار قرار می گیرد .این گیاه معمولا از طریق غده ی بذری تکثیر می شود.از جوانه های روی غده ی بذری انشعابات و اندام های هوایی ایجاد می شود .ریشه ها از پریموردیوم  (Primordia  )روی جوانه ها به وجود می آیند .روی این انشعابات و اندام های هوایی ، ساقه و شاخ و برگ ،استولون ، ریشه و گل آذین و نیز نسل بعدی غده ها شکل می گیرد .البته سیب زمینی از  طریق کشت سلول ، مریستم بافت ، جوانه ها ، اجزای غده ، بذر حقیقی ، برگ و یا برش های ساقه نیر ممکن است تکثیر شود .

  مورفولوژی عمومی :

  مورفولوژی بخش های بالایی و زیرین سطح خاک در سیب زمینی به اندازه ی سن فیزیولوژیکی غده های بذری کشت شده بستگی دارد و به این ترتیب الگوی رشدی هر ساقه منفرد با توجه به قدرت اولیه آن بر تعداد برگ تشکیل شده روی هر ساقه ،زمان استولون زایی ، زمان نمو و منشعب شدن استولون ها ،شروع غده زایی و گل دهی ،طول مدت تشکیل و رشد غده ها ،آغاز پیری و طول رشد و دوره رشد گیاه تاثیر می گذارد .

  سیستم ساقه :

  از آن جا که هر چشم روی غده ی  بذری سیب زمینی می تواند بیش از یک ساقه تولید کند. و نیز با توجه به اینکه روی هر غده ی بذری جوانه ها ی متعددی از توانایی تولید ساقه برخوردارند ، طبیعی است که از هر غده  تعدادی ساقه تشکیل می شود. بنابراین در مزرعه مجموعه ای از ساقه ها به شکل یک خوشه از یک غده ی بذری سیب زمینی منشعب می شوند.این ساقه ها در مراحل اولیه رشد، منابع غذایی خود را از  غده ی بذری تامین می کنند اما در فاصله ی کوتاهی بعد از سبز شدن هر یک از ساقه ها به مرحله ی خود کفایی و استقلال می رسند و در عین حال با ساقه های دیگر مجاور خود برای نور ، آب و مواد غذایی به رقابت می پردازد .غالبا دو تیپ ساقه یکی با رشد معین و دیگری با رشد نا معین در ارقام سیب زمینی مشاهده می شود . در ارقام با رشد معین ارتفاع ساقه ها کوتاه است و هر یک از ساقه ها از دوره ی زندگی کوتاهی برخوردارند.پتانسیل عملکرد در ارقام نا معین معمولا بیشتر از ارقام با رشد معین است ، اما برای تحقق آن بایستی طول فصل رشد زیاد باشد تا امکان رسیدن به پتانسیل عملکرد برای گیاه فراهم شود.ساقه ها در بخش زیر زمینی گیاه معمولا گرد و توپر می باشند اما در قسمت های هوایی گیاه در منطقه میان گره ممکن است تو خالی باشند .علاوه بر آن در بخش های هوایی گیاه ، ساقه ها گوشه دار و زاویه دار می باشند  و به رنگ ها ی قرمز تا ارغوانی ممکن است دیده شوند .

  برگ ها :

  گیاه سیب زمینی در هر گره ساقه ، یک برگ مرکب دارد .برگ های اولیه که در اوایل رشد سیب زمینی ظاهر می شوند اندازه ی کوچکی دارند ،اما برگ ها ی بعدی به صورت مرکب هر کدام با 4-3 برگچه ی بیضوی شکل دیده می شوند.در سیب زمینی روزهای بلند و درجات حرارت بالا موجب افزایش تعداد برگ ها در ساقه های ثانویه نسبت به ساقه ی اصلی می شود.اما در درجات حرارت بالاتر تاثیر فتو پریود بر این پدیده بیشتر است .سرعت ظهور برگ ها در سیب زمینی در برگ های آخر که در مراحل پایانی رشد ظاهر می شوند کم می شود که دلیل آن رقابت بین رشد گیاه در بخش های زیرین خاک و قسمت ها ی بالای خاک است .اما سرعت افزایش سطح برگ به محل قرار گرفتن آن روی گیاه بستگی دارد .طول عمر یک برگ در سیب زمینی بین 100-30 روز متفاوت است و معمولا برگ های شماره ی 11 یا 13 روی ساقه ی اصلی نسبت به برگ های قبل و یا بعد از خود از طول عمر طولانی تری برخودار است .به طور معمول بیشترین سطح برگ را نیز در بین سایر برگ ها دارا است .

  سیستم استولون :

  ریزوم های گیاه سیب زمینی معمولا استولون نامیده  می شوند .استولون ها در واقع بخش هایی از ساقه می شوند که از رشد و طویل شدن میانگره ها به وجود می آیند و تا حدودی خاصیت زمین گرایی مثبت دارند .روی استولون ها معمولا  آثار و نشانه  برگ ها نیز دیده می شود .استولون ها به طور معمول در گره های ساقه در زیر زمین تشکیل می شوند .در هر گره تعداد سه استولون ممکن است تشکیل شود که یکی از آن ها استولون اصلی محسوب شده و از جوانه اصلی منشا می گیرد و استولون های دیگر از جوانه های جانبی به وجود می آیند.تحقیقات مختلف نشان داده است که استولون زایی در گره های نزدیک به غده بذری آغاز می شود و به تدریج گسترش می یابد .در سیب زمینی مرحله استولون زایی در فاصله کمی پس از سبز شدن گیاه آغاز می شود . با این حال قبل از آغاز مرحله تشکیل غده ها یا غده زایی رشد طولی استولون ها کاهش می یابد .

  غده :

  غده سیب زمینی از رشد و تکثیر شعاعی سلول های استولون در حد فاصل بین جوانه انتهایی و میانگره در حال رشد زیر آن موازی سطح خاک به وجود می آید .این بر آمدگی کم کم بزرگ شده و به یک غده ی کامل به شکل گرد تا بیضوی تبدیل می شود .غده های سیب زمینی معمولا روی استولون ها تشکیل می شود .با این حال ممکن است در اندام های هوایی ، روی جوانه ها و حتی روی گل آذین سیب زمینی نیز غده به وجود آید. جوانه انتهایی در واقع بالاترین جوانه روی غده است که بر دیگر جوانه ها اثر غالبیت انتهایی اعمال می کند و به آنها اجازه رشد نمی دهد .جوانه های دیگر روی سطح سیب زمینی به صورت محوری مارپیچی و فنر مانند قرار گرفته اند .در قسمت بالای غده در کنار خط محوری که از محور غده می گذرد ،مریستم انتهایی نوک  استولون قرار دارد و تجمع پروتئین های ذخیره ای که به نام پاتاتین یا گلیکو پروتئین نامیده می شوند، تغییر بیوشیمیایی مهم دیگر است که در زمان تشکیل غده ها در سیب زمینی به وجود می آید .این مواد در زمان جوانه زنی و سبز شدن غذه نقش مهمی را بر عهده دارند .

  سیستم ریشه :

  سیب زمینی از یک سیستم ریشه ای فیبر مانند و ضعیف برخوردار است و به همین دلیل کارایی مصرف آب و مواد غذایی در این گیاه معمولا پائین است . بنابراین سیب زمینی به خشکی و ساختمان ضعیف خاک حساس است .در این گیاه ریشه ها نه تنها از ساقه منشا می گیرند بلکه ممکن است روی استولون ها و حتی گاهی اوقات روی غده ها نیز تشکیل شوند که وجود این ریشه ها برای تامین مواد غذایی به ویژه در مرحله آغاز پر شدن غده ها که با کاهش رشد ریشه همراه است ممکن است کاملا ضروری باشد .

   

  The potato golden nematode Globodera rostochiensis was not reported from Iran untill 1387.Heavy infestation of potato fields by this nematode in a serious threat in potato production of this area.In splite of serious yield damage by this nematode,no efforts has been made to determine its damage threshold level.Howwere the present investigation was planned the determine the damage thereshold level of  G.rostochiensis on potato cvs .marfona and santé .After collection of infented soil.The cysts were isolated by Fenwiek funnel technique .Exmeriments were designed with seven treatments and each treatment  was applicated threetimes.Treatment  were of nematode follows: control check ,2,4,8.16.32.64 eggs in per gr of soil .Potato tubers were sown in pots containing  4Kg of pasturiezed soil and moculated accurding to the treatment .Experiments were terminated 3 month after inoculation.Data  were subjected to Matatc  and results revealed that the cv.sante is resistant to the target nematode where as signifiant reduction in yield of cv .marfona was observed at 4 egg of  nematode per geram of soil .

   

  Key word: Globodera rostochiensis,marfona,santé, Determination of Damage Threshold Level,golden nematode

 • فهرست:

  چکیده                                                                                                                          1

  فصل اول: مقدمه

  1 -1-.تاریخچه ی سیب زمینی                                                                                        2

  2 -1  -مشخصات گیاه شناسی سیب زمینی                                                                 4

  1-2 -1- رقم مارفونا                                                                                                      8

  1 -2-2-رقم سانته                                                                                                        8

  1-3- اهمیت و ارزش غذایی سیب زمینی                                                                         9

  1- 4- بیماری های سیب زمینی                                                                                       10

  1-5 – ضروریت مدیریت نماتد سیست سیب زمینی                                                         11

  1-6 –اهداف پژوهش                                                                                                      11

  1-2 -1- فرضیه های تحقیق                                                                                             12

  فصل دوم: بررسی و مرور منابع

  2-1-نماتدهای پارازیت گیاهی                                                                                          14

  2-2-اهمیت نماتدهای گیاهی                                                                                          16

  2-3نماتدسیست طلایی سیب زمینی                                                                              18

  2 -3-1-تاریخچه ی پیدایش و پراکنش جغرافیایی نماتد سیست سیب زمینی                                18

  2 -3-2-جایگاه Globodera در طبقه بندی نماتدها                                                       18       

  2-4-خصوصیات نماتد و بیماریزایی Globodera rostochiensis                                 22

  2 -4-1-خصوصیات مرفولوژیکی و مورفومتریکی                                                             22       

  2 -4-2-بیولوژی و بافت شناسی بیماری                                                                          24

  2 -5-آستانه ی خسارت اقتصادی نماتدها                                                                                    26

  2 -5-1- خسارت اقتصادی نماتدطلایی Globodera rostochiensis                             28

  2-6-راهکارهای کنترل نماتد                                                                                            30

  2 -6-1-اقدامات زراعی                                                                                                   30

  2 -6-2-اقدامات بهداشتی                                                                                             30

  2 -6-3-کنترل بیولوژیکی                                                                                               31

  2 -6-4-کنترل شیمیایی                                                                                                            31

  2-6-5-مدیریت تلفیقی                                                                                                  32

  فصل سوم: مواد و روش ها

  3-1 – جمع آوری خاک آلوده                                                                                            34

  3-2 –استخراج سیست ها به روش فنویک                                                                     34

  3-3 - نحوه ی تهیه Cone top  و شناسایی سیست ها                                                           35

  3-3-1- تهیه گلیسرین ژل                                                                                             36

  3-4 - تعیین جمعیت تخم و لارو نماتد در خاک                                                                 36

  3-5 – تهیه خاک استریل                                                                                                          37

  3-6 – تهیه بذر و آماده سازی برای کاشت                                                                      38

  3-7 – تلقیح تخم و لارو                                                                                                            39

  3-8 – بررسی تیمارها                                                                                                    40

  فصل چهارم : نتیجه و بحث

  4-1– تشخیص نماتدسیست طلایی سیب زمینی                                                                       40

  4-2– ارزیابی تغییرات فاکتورهای رشدی و نماتدی روی ارقام سیب زمینی مارفونا و سانته  41

  4-2-1-بررسی جدول مقایسه ی میانگین ها ترکیب های تیماری                                      44

  4-2– 2-جدول مقایسه ی میانگین تیمارها                                                                    51

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  5-1– نتیجه گیری                                                                                                         71

  5-2– پیشنهادات                                                                                                          74

  منابع                                                                                                                            75

  پیوست                                                                                                                         83

  چکیده انگلیسی                                                                                                                      96

   

   

  منبع:

   

  1) امیدوار،م.1348.زراعت سیب زمینی در هلند .تهران ،موسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی.

  176ص.

   

  2) باروتی،ش.علوی،ا.1381.نماتدشناسی گیاهی "اصول و نماتد های انگل و قرنطینه ایران".تهران،نشر علوم کشاورزی کاربردی .304ص.

   

  3) پیوست، غ .1385،سبزیکاری،انتشارات دانش پذیر.

   

  4) جعفرپور،ب.و مهدیخانی مقدم،ع.1375.مقدمه ای بر نماتد شناسی گیاهی ،دانشگاه فردوسی مشهد .359ص.

   

  5) حسن پناه ، د . نیکشاد،خلیل.حسنی،م.1387.اردبیل،حافظ اندیشه .193ص.

   

  6) حسن زاده ،نادر 1371. بیوکنترل عوامل بیماریزای خاکزاد گیاهان ، انتشارات موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی ،169ص.

   

  7) دامادزاده،م.1389.نماتد شناسی در کشاورزی ،انتشارات اندیشه گستر ،208ص.

   

  8) دبلیو.جی.هوکر.1379. بیماری های سیب زمینی ،ترجمه اباذر رجبی ،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران،453ص.

   

  9) دراپکین،ویکتور.1375.مقدمه ای بر نماتد شناسی گیاهی ،ترجمه بهروز جعفر پور و عصمت مهدیخانی مقدم ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،360ص.

   

  10) ریچ آ.1370.بیماری های سیب زمینی ،ترجمه بهروز جعفر پور ،جهاد دانشگاهی ، دانشگاه مشهد ،283ص .

   

  11) کاظمی،م.حسن آبادی ،ح. توکلی ، ح.1390. مدیریت تولید سیب زمینی . تهران ، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی .160ص.

   

  12) فلاحی،م.1376.دانش و تکنولوژی سیب زمینی( ترجمه).انتشارات یارثاوا.تهران.

   

  13) قهرمان، احمد .1373.کروموفیت های ایران سیستماتیک گیاهی،جلد سوم،تهران مرکزنشردانشگاهی چاپ اول.

   

  14) گیتی،م.تنها معافی،ز.1387.گزارش وجود نماتد قرنطینه ای سیب زمینی در استان همدان .هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان و موسسه تحقیقات کشاورزی کشور.608ص.

   

  15) ولی زاده ،م.مقدم،م.1386.طرح های آزمایشی در کشاورزی ،انتشارات پریور،426ص.

   

  16) نصر اصفهانی،م.احمدی،ع.1388.اصول مبانی نماتد شناسی، انتشارات غلامی ،334ص.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17)Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology (5th ed.). Academic Press. New York. 922 pp.

   

  18)Alvarez,M.G.1972.Planing for the campaign against the golden nematode.Guanjuato:Mexican-american plant protection work conference.

   

  19)Anonymous,2010.FAO Statistics of Agricultural Crops in the World.Apeared on :htpp://www.fao.org.

   

  20)Brodie,B.B.1983.Control of Globodera rostochiensis  in Relation to Methd of Applying Nematods.J Nematol:15(4):491-495.

  21)Brown,E.B.and Sykes,G.B.1983.Assessment of the losses caused to potatoes by the potato cyst nematodes Globodera rostochiensis and G.pallida .Annals of Applied Biology 103,271-276.

  22)Chitwood.B.C.1951." The golden  nematode of potatoes".U.S.Department of Agriculture Cricular.No.875.

  23)Clarke,A.J.,and J.Hennessy.1984.Movement of Globodera rostochiensis (Wollenweber)juveniles stimulated by potato-root exudate.Nematologica.30:206-212.

  24)Deopkin,v,H.1989.Introduction to plant nematology.John weily&Sons,Inc.304p

  25) Diomonde,M.(1981).Root-knot nematodeson upland rice(Oryza sativa and O.galaberrima) and cassava(Monihot esculenta)in Ivory Coast,in proceedings of Third IMP Research planning Conference  on Root-Knot Nematodes Meloidogyne spp.,Region IV and V.Ibadan,Nigeria,pp.37-45.

  26)Evans,K.and Brodi,B.B.1980.The origin and distribution of the golden nematode and its potential in the U.S.A.American PotatoJ.,57,79-89.

  27)Evance,K.and Stone,A.R.1977.A review of the distribution and biology of the potato cyst nematodes Globodera rostochiensis and G.pallida .PANS,23,2:178-189.

  28)Everett,T.H.1984.Encylopedia of Horticulture.The NewYork Botanical Garden IIIustrated.VoI.1-10.Garland Publishing,Inc.New York,U.S.A.

  29)Fenwick,D.W.1940.Methode for the recovery and couinting of cysts of Heterodera shcachtii from soil.J.Helminthology 18:155-172.

  30)Fer,H.,Mullens.,T.A.and Foord,K.E.1990.Stability and characteristics of spatial dispersion parameters for nematode population.J.of Nematol.22,427-439

  31)Ferris,H.1978.Nematode economic threshold: derivation,requirement,and theoretical considerations.J.of nematol.10,341-350.

  32)Green,C.D.,D.N.Greet,and F.G.W.Jones.1970.The influence of multiple mating on the reproduction and genetics oh Heterodera rostochiensis and H.schachtii.nematologica.16:309-326.

  33)Guskova,L,A and Gladkaja,R,M.1974.Integrated approach to the control of the golden nematode,Heterodera rostochiensis.journal af nematology ,volume 6,NO 4,PP:185-186.

   

  34)Hide,G.A.,and Corbett.D.C.M.(1973).controlling early death of potatoes caused by Heterodera rostochiensis and Verticillium dahlia.ann.Apple.Bio1.75,461-462.

  35)International potato center,1984.potatoes for the developing word .Lima,Peru.150p

   

  36)Jansson,H.B.and Lopez-Liorca,L.V.2004.Control of nematodes by fungi.pp 205-215.In:Fungal Biotechnology in Agriculture,Food andEnvironmental Applications.(Aroa,D.K.ed.)Marcel Dekker,New York,USA.

   

  37)JATALA,P and  BRIDIGE, J.1990.Nematode Parasiries of Root and  Tuber Crops In:Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture(Edited by Michel lus Richard A.SIkora John Bridge).C.A.B. Intarnational Institute of Parasitology.p.p:131-180.

   

  38)Kahn,R.P.1982.The host as a vector:exclusion as a control .In:Pathogens,Vectors and Plant Disease:Approaches to Control.K.F.Harris and K.Maramorosch,eds.Academic Press,New York,pp.123-149.

  39)Kort,J.Ross,H.Rumpenhorst,H.J.Stone,A.R.1977.An international scheme for the identification of pathotypes of potato cyst nematodes Globodera rostochiensis and G.pallida.Nematologica 23:333-339.

   

  40)LaMondia, J.A. 2006.Managment of lesion nematodes and potato early dying with rotation crop.J.Nematol.38:442-448.

   

  41)Lord, J.,Lazzeri.L.,Atkinson,H.and Urwin,P.2011.Biofumigation for control of potato cyst nematodes : Activity of brassica leaf extract and green manures  on Globodera pallida in vitro and is soil. J Agric food chemistry 59:7882-7890.

   

  42)Magi, E.A. 1971. Factors in fluencing development of potato cyst eelworm.Sots.Pollumajandus 26:16-18.

   

  43)Magi, W.F.1977.Worldwide distribution of potato cyst nematodes and their importance in crop production .J.Nematol.

   

  44) Mai,W.F.,and B.Lear.1953.The golden nematode.Cornell Extension Bullentin.(reprint   No:718)         

  45)Mai,W.F.1977.Worldwide distribution of potato-cyst nematodes and their importance in crop production.Journal of nematology.9:30-34.

   

  46)Magnusson,M.L.1981.Crop rotation as an alternative to nematicides in the control  of the potato cyst nematode.Sveriges Lantbruksunivetsitet.p.p:88-89.

   

  47)Marks, R.j., AND Brodie, B.B., 1998.Potato Cyst Nematodes,Biology,Distribution and Control.CAB International Wallingford,Uk.

   

  48)Morsink,F.(1966)INTERACTION of Pratylenchus peneteranse and Verticillium albo-atrum in the Verticillium wilt of potatoes and attraction of Pratylenchus penetrans by various chemicals .ph.d.Thesis, university of new Hampshire,Durham.

  49)Morris,r,F.1971.Distribution and biology of the golden nematode , Heterodera rostochiensis in Newfoundland.Nematologica 17:370-376.

   

  50)Mugniery,D.Phillips, M.S. Rumpenhorst, H.J. Stone, A.R. Treur, A.Trudgill, D.L.1989. Assessment of partiak resistance of potato to ,and pathotype and virulence differences in ,potato cyst nematodes. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 19:7-25.

  51)Nonnecke,I.L.1989.Vegetable Production. An AVI Book. Van Nostrand Reinhld .New York, U.S.A.

   

  52)OEPP/EPPO.2004.Globodera rostochiensis and Globodera pallida. PM7/40(1),Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 34:309-314.

   

  53)Philis,J.1980.Life History of Potato Cyst Nematode Globodera rostochiensis in Cyprus.Nematologica 26:295-301.

  54)Poniar.G.O.(1993).The natural histoy of nematodes.Printice.Hall,Inc.,Engle Wood cliffs .New jersey.USA.323p.

  55)Randall c .Row.1993.Potato Health Management :A Holistic Approach In : Potato Health Management,(Edites By Randall C.Rowe)Departmant of Plant Patgology Ohio State University ,Wooster,p.p:3-10.

  56)Randall c .Row.1993.Managment Of Nematodes Diseases Of Potatoes In :Economic Nematology,(Edited by John M.WBSTER)Academic Press. P.P:159-166

   

  57)Sasser,J.N.&Frenckman,D.W1987.Asimple technique for mounting whole root-knot nematode females.journal of nematology,20(3)502-503.

  58)Seinhorst,J.W.1982.The relationship in field experiment between population density of Globodera rostochiensis befor planting potatoes and yield of potato tubers.Nematologica 28:277-248

  59)Spears,J.F.1968.The golden nematode handbook:survey,laboratory,control,and quartine procedures.USDA Agriculture Handbook.No.353.

  60)Susshinskaite,D.I.1970.Effect of Heterodera infection on some  enzymatic  and growing  processes in potato.Zoology and parasitology , Vilnius, Lithuanian SSR.NO 70:147-148.

   

  61)Southey, J.F. 1986.Laboratory Methods for Work with Plant and Soil Nematodes.Londen H.M.S.O.202pp.

   

  62) Ston. A. R., (1957).”Observations on the control of potato cyst root eelworm (Heterodera rostochiensis woollenw.) under glass by D-D and  solubilized p-m cresol”.Ann. Appl. Biol. 45: 226-260.

  63)Swarp,G.2002. Control of cyst nematodes In:Nematode control in crops(Edites by M.Mashkoor Alam  , Neeta Sharm)International Book Distributing Company (Publishing Division),p.p:379-390.

   

  64)Taylor,Albert 1971.Introduction to reseatch on plant nematology:an FAO guide to the study and control of plant-oarasitic nematodes.Rev. ed Rome:Food and Agriculture organization of United Nation , 133p.

   

  65)Thoden,T.,Hallmann,J.and Boppre ,M.2009.Effects of plants containing pyrrolizidine alkaloids on the northern root-knot nematode Meloidogyne hapla Eur.J.Plant Pathol .123:27-36.

   

  66)Trudgill,D.L.1986.Yield losses caused by potato cyst nematodes:a rewiew of the current position in Britain and prospects for improvements.Annals of Applied Biology 108:181-198.

  67)Turner,S.J.and Evans , k.1998.The origins global distribution and biology of potato cyst nematodes ( Globodera rostochiensis  (Woll.) and Globodera pallida (Stone). In Potato Cyst Nematodes.Biology ,Distribution  and Control ;Marks,R,J and Brodie,B.B.,eds.CAB International:Wallingford,Oxon,U.K.

  68)Twining, S.,Clarke , J.,Cook, S.,Ellis, S., Gladders, P., Ritchie, F .and Wynn. S .2009. Pesticide availability for potatoes Directive 91/414EEC: Impact assessment and identification of research priorities .Project Report 2009/2;Potato Council:Oxford ,U.K.

  69)Wale,S.,H.D.Platt, and N.Cattlin.2008.Diseases,Pestes and Disorders of Potatoes.A Colour Handbook:p.p92-100.

  70)Wallace,H.R.1964,The biology of plant parasitic nematodes.New York:st Martin’spress.152-162.


موضوع پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, نمونه پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, جستجوی پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, فایل Word پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, دانلود پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, فایل PDF پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, تحقیق در مورد پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, مقاله در مورد پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, پروژه در مورد پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, پروپوزال در مورد پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, تز دکترا در مورد پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, پروژه درباره پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی, رساله دکترا در مورد پایان نامه تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی Globodera rostochiensis روی ارقام سیب زمینی

چکیده امروزه برنج غذای اصلی بیش از نصف جمعیت جهان داده و در پنج قاره و بیش از چهل کشور برنج زراعت می‌شود. برنج از جمله وعده‌های اصلی غذایی مردم ایران می‌باشد که تا سال 1340 ایران سالیانه کم و بیش برنج صادر می‌کرد و از آن به بعد در نتیجه بهبود وضع اقتصادی مردم و ازدیاد سریع جمعیت با وجود اقدامات بزرگ دولت در تهیه مقادیر زیاد برنج کشور، نتواست جواب‌گو باشد و کشور واردکننده برنج ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش: اقلیم­ شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده: در این پژوهش پایش و پهنه بندی خشکسالی و همچنین بررسی ابعاد مختلف آن در سطح کشور ایران با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به بارش و دمای 30 ساله (2010 – 1981) سازمان هواشناسی کشور انجام گرفته است. به منظور آنالیز داده­ها از روش شاخص SPI [1]و RDI [2]استفاده شده و جهت محاسبه ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی چکیده : سیاست خارجی ایران در سه قرن اخیر بر روی مرزهای غربی کشور بود ، اما عملاً این کشور از سوی مرزهای شرقی خود دچار صدمات مهمی شده است، به ویژه پس از تقسیم شبه قاره به سه کشور مستقل در سال 1947 و وقوع اختلافات مرزی میان هند و پاکستان از یک سو و پاکستان و افغانستان از سوی دیگر و نیز وقوع کودتای کمونیستی در افغانستان در ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت چکیده بحث تعمیرات در هر سیستمی و از جمله سیستم قدرت، از اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است. در ساختار سنّتی صنعت برق، تعمیرات مربوط به بخش تولید و انتقال، هر دو توسّط اپراتور شبکه صورت می‌گیرد. با تجدیدساختار صنعت برق، پیشنهاد زمان تعمیرات مربوط به بخش‌های مختلف سیستم به مالکان بخش‌ها واگذار می‌شود و بهره‌بردار مستقل سیستم، مسئول نظارت و ...

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گروه بیماری­ شناسی گیاهی چکیده یکی از عوامل محدود کننده کشت سیب زمینی در استان گلستان، بیماری های گیاهی میباشند که مهمترین آن ویروسها می باشند و در بین آنها، ویروس PVY) Potato virus Y )از مخربترین آنها میباشد. این ویروس بسیاری از گونه های خانواده سولاناسه به علاوه بیش از 60 گونه گیاهی دیگر را آلوده می کند. علائم این ویروس برحسب استرین و ...

پايان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران – گرايش سازه بهار 1394 فصل اول کليات تحقيق 1-1- مقدمه: غالباً سازه‌ها براي زلزله‌هاي شديد و پذيرش سطوحي

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی چکیده از ابتدای تاریخ، خشکسالی بخشی از تغییرات آب و هوایی محیط ما بوده است. کمبود آب از یک طرف و استفاده بی رویه و غلط از منابع آب از طرف دیگر، تهدیدی جدی برای محیط زیست و منابع آب در کشوری مثل ایران که از جمله مناطق خشک و نیمه خشک جهان است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ با توجه به اینکه در حال ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت بیمه چکیده رضایتمندی مشتری یعنی تأمین کامل نیازها و خواسته‌های او درست در همان زمان و یا همان روشی که او می‌خواهد.مدل های مختلفی برای بررسی رضایتمندی مشتریان در صنعت بیمه دنیا بررسی شده است. هدف این تحقیق بررسی رضایتمندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی رشت در پنج سطح، پاسخ گویی، تکریم، ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – گرایش سازه چکیده: موضوع تحقیق حاضر بررسی سطح عملکرد و میزان دقت روش های مبتنی بر تحلیل استاتیکی غیر خطی و نیاز مقاوم سازی ساختمانهای فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی با مهاربند ضربدریو مهاربند 7 شکلهمگراطراحی شده با آیین نامه 2800 زلزله ایران(ویرایش سوم) به وسیله دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود بر اساس هدف بهسازی مورد نیاز ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش مدیریت کشاورزی چکیده برنج یکی از محصولات زراعی عمده استان گیلان بوده و نقش مهمی در درآمد خانوار روستایی دارد. میزان محصول برنج هر ساله توسط عوامل مختلفی همچون آفات، بیماری­ها و علفهای­ هرز مورد تهدید قرار می­گیرد. بیماری بلاست یکی از خسارت­زا­ترین بیماریهای­ برنج بوده و هر ساله موجب کاهش کمیت و کیفیت محصول ...

ثبت سفارش