پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس

word 3 MB 32576 86
مشخص نشده کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی
قیمت قبل:۶۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

  مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی

  چکیده

  در این پایان نامه تحلیلی تجربی به همراه شبیه سازی عددی جهت بررسی عملکرد توربین بادی محورقائم ساونیوس  به انجام شده است.  جهت انجام آزمایشات توربین ساخته شده در تونل باد مادون صوت تحت آزمایش قرار گرفت. به منظور بررسی دقت آرمایشات هر آزمایش در هر سرعت باد سه مرتبه تکرار شد که نتایج انطباق خوبی با هم داشتند. شبیه­سازی عددی به کمک نرم­افزار Fluent 6.3 با استفاده از مدل k-ω SST و با استفاده از روش محورهای مختصات مرجع چندگانه  (MRF)انجام شده است. گشتاور، ضریب توان، توزیع تنش و فشار بر روی پره های توربین مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت بررسی صحت و دقت نتایج عددی حاصل شده از اصول دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، مقایسه با نتایج آزمایشگاهی تونل باد استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نتایج عددی و تجربی دارای مطابقت خوبی هستند و در بیشترین میزان خطا در نقطه ی بیشینه ضریب توان 6درصد خطا بین نتایج ما وجود دارد. نتایچ عددی نشان داد که فشار استاتیک و تنش برشی با افزایش سرعت زاویه ای و همچنین سرعت باد افزایش می یابند.

  واژگان کلیدی: انرژی بادی، توربین بادی محور قائم ساونیوس، دینامیک سیالات محاسباتی ، گشتاور، ضریب توان.

   

  1 مقدمه                                                                                                                                                                                                                                

  با توجه به تمایل جهانی برای کاهش گازهای گلخانه ای و تامین انرژی پایدار که پاسخگوی نیاز روزافزون بشر به انواع انرژی باشد، تلاش های بسیاری در جهت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در دست انجام است. انرژی بادی به عنوان یکی از قابل اعتماد ترین انواع انرژی دارای پیشینه ای کهن بوده که در چند دهه اخیر به منظور ساخت نیروگاه های عظیم استفاده از آن رونق چشمگیری داشته است. این امر موجب شده تا مطالعات زیادی بروی انواع توربین های بادی انجام شود. در این فصل مقدمه ای از انرژی باد و برخی مفاهیم کاربردی و مورد نیاز راجع به برق بادی و مزارع بادی توضیح داده می شوند. همچنین به وضعیت ظرفیت نیروگاه های بادی نصب شده در جهان از گذشته تا کنون و همچنین پیش بینی وضعیت برق بادی تا سال 2017 نگاهی خواهیم داشت. در پایان نیز به شرح و تفصیل هدف از انجام این پایان نامه و نیز فصل های موجود در آن خواهیم پرداخت.

  1-2 منشا باد

  منشا باد یک موضوع پیچیده‌است. از آنجاییکه زمین بطور نامساوی به وسیله نور خورشید گرم می‌شود بنابراین در قطب‌ها انرژی گرمایی کمتری نسبت به مناطق استوایی وجود دارد همچنین درخشکی‌ها تغییرات دما با سرعت بیشتری انجام می‌پذیرد و بنابراین خشکی‌های زمین نسبت به دریاها زودتر گرم و زودتر سرد می‌شوند. این تفاوت دمای جهانی موجب به وجود آمدن یک سیستم جهانی تبادل حرارتی خواهد شد که از سطح زمین تا هوا کره، که مانند یک سقف مصنوعی عمل می‌کند، ادامه دارد. بیشتر انرژی که در حرکت باد وجود دارد را می‌توان در سطوح بالای جو پیدا کرد جایی که سرعت مداوم باد به بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد و سرانجام باد انرژی خود را در اثر اصطکاک با سطح زمین و جو از دست می‌دهد.

  یک برآورد کلی اینگونه می‌گوید که ۷۲ تراوات (TW) انرژی باد بر روی زمین وجود دارد که پتانسیل تبدیل به انرژی الکتریکی را دارد و این مقدار قابل ترقی نیز هست.

  به همین طریق بادهای بزرگ جوی که زمین را دور می‌زنند، به علت اینکه هوای سطحی نزدیک استوا در اثر گرمای خورشید بیشتر از هوای قطب شمال و جنوب گرم شده، بوجود می‌آیند. از آنجا که باد تا زمانیکه خورشید به زمین می‌تابد، بطور پیوسته تولید خواهد شد، آنرا منبع انرژی تجدید شونده می‌نامند. امروزه، انرژی بادی عمدتاً برای تولید برق بکار برده می‌شود.

  1-3 تاریخچه باد

  در طی تاریخ، انسان ها باد را به شیوه‌های مختلف به کار بردند. بیش از پنج هزار سال پیش، مصریان باستان از نیروی باد برای راندن کشتی‌های خودروی رود نیل استفاده کردند. بعد از آن، انسان آسیاب بادی را برای آسیاب کردن بذر خود ساخت. جدیدترین آسیاب بادی متعلق به ایران است. این آسیاب شبیه به پاروهای بسیار بزرگ بوده است.

  قرن‌ها بعد، مردم هلند طرح پایه آسیاب بادی را بهبود دادند. آنها تیغه‌های پروانه مانند ساخته شده از پره‌های نو به آسیاب بادی اضافه کردند و روشی برای تغییر جهت آن مطابق با جهت باد ابداع کردند. آسیاب‌های بادی به هلندی‌ها کمک کردند که در قرن 17 صنعتی ترین کشور جهان باشند.

   

  Abstract:

  In this thesis an experimental study and numerical simulation are conducted to study performance of a savonius vertical axis wind turbine. The turbine has been tested in a subsonic wind tunnel. Experimental results are repeated three times to check the accuracy of the test apparatus. Also, a numerical study is done using the software Fluent 6.3 using k-ω SST model and based on moving reference frame (MRF) method. To check the robustness of the numerical results, they are compared with experimental data. The comparison shows excellent agreements between both experimental and numerical results with maximum 6% error. Moment, power coefficient, shear stress and static pressure are considered. Results illustrate that, shear stress and static pressure increase with velocity magnitude and angular velocity.

   

  Keywords: Wind Energy, Savonius Vertical Axis Wind Turbines, Computational Fluid Dynamics, Moment, Power Coefficient.

 • فهرست:

   

  فصل اول. 13

  1-1 مقدمه. 14

  1-2 منشا باد. 14

  1-3 تاریخچه باد. 15

  1-4 توزیع سرعت باد. 16

  1-5 منابع بادی.. 17

  1-6 تولید باد. 18

  1-7 ضریب ظرفیت... 20

  1-8 محدودیت‌های ادواری و نفوذ. 21

  1-9 پیش‌بینی پذیری.. 22

  1-10 باد و محیط زیست... 22

  1-11 انتشار آلودگی.. 23

  1-12 مزارع بادی.. 24

  1-12-1 استفاده از زمین.. 24

  1-13 برق بادی در مقیاس‌های کوچک... 25

  1-14 پتانسیل انرژی بادی در محیط های شهری.. 26

  1-15 وضعیت برق بادی در جهان. 27

  1-16 مساله مورد بحث در پایان نامه ، اهداف و نحوه انجام تحقیق.. 29

  فصل دوم. 31

  2-1 مقدمه. 32

  2-2  آیرودینامیک توربین و کمیت های تاثیرگذار در عملکرد آن. 32

  2-2-1 نیروی برا 32

  2-2-2 نیروی پسا 33

  2-2-3 عدد رینولدز 36

  2-2-4 صلبیت توربین.. 36

  2-2-5 ضریب سرعت نوک پره. 36

  2-2-6  بازدهی و توان توربینهای بادی.. 37

  2-3 انواع توربینهای بادی.. 38

  2-3-1 توربینهای محور افقی.. 39

  2-3-2 توربینهای محور قائم.. 44

  3-1  مقدمه. 53

  3-2  ساخت توربین... 53

  3-2-1 ساخت توربین ساونیوس... 54

  3-3  آزمایش توربین در تونل باد. 57

  3-4 نحوه ی قرار گیری توربین در تونل جهت آزمایش.... 62

  3-5- نتایج آزمایش.... 63

  فصل چهارم. 67

  4-1 مقدمه. 68

  4-2  پیش پردازنده. 69

  4-3  مدل ریاضیاتی.. 69

  4-4 تولید سلولهای محاسباتی.. 70

  4-5 وضوح مش.... 73

  4-6-  کیفیت مش.... 74

  4-7 صافی یا همواری سلول ها 75

  فصل پنجم.. 76

  5-1 مقدمه. 77

  . 77

  5-2 شرایط مرزی در نرم افزار فلوئنت... 77

  5-2-1 جریان خروجی و ورودی.. 78

  5-2-2 شرط مرزی دیوار 79

  5-2-3 شرط سیال. 79

  5-2-4  شرایط مرزی به کار گرفته شده. 79

  5-3 معادلات حرکت... 80

  5-5 مدلسازی جریانهای آشفته. 81

  5-6 معادلات ناویراستوکس متوسطگیری شدۀ رینولدز(RANS) 82

  5-7 مدل  k-εاستاندارد. 85

  5-8 مدل k-ω SST.. 87

  5-9 ناحیهی محاسباتی و شرایط مرزی.. 87

  5-10 همگرایی حل.. 88

  5-11انتخاب روشهای حل.. 89

  5-12  محاسبه توان. 90

  5-13 نتایج عددی.. 91

  5-13-1 بررسی استقلال از شبکه. 91

  5-13-2 مقایسه نتایج عددی با آزمایشگاهی.. 92

  5-13-3 توزیع فشار 93

  5-13-4  توزیع تنش برشی.. 94

  5-13-5 کانتورهای سرعت... 97

  فصل ششم.. 100

  6-1 نتیجه گیری.. 101

  6-2 پیشنهادات.. 101

  مراجع. 103

   

  منبع:

   

  [1] World Wind Energy Report 2009 www.wwea.org.

  [2] United Nations Environment Program, “Global Trends in Sustainable Energy Investment”, 2009

  [3] American Wind Energy Association, “Global Wind Energy Market Report”,

  http://www.awea.org/pubs/documents/globalmarket2003.pdf March 7, 2010.

  [4] Global Wind Energy Council, “Global Wind 2009 report”,

  http://www.gwec.net/index.php?id=78 June 2010.

  [5] S. Eriksson, H. Bernhoff, and M. Leijon. “Evaluation of different turbine concepts for wind power” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 12, pp. 1419-1434,2008.

  [6] Golding, E. W., “The Generation of Electricity by Wind Power”, London E. & F. M. Spon Ltd, Halsted Press, 1976.

  [8] Global Wind Energy Council, www.gwec.net.

  [9] Betz, A., “Das Maximum der theoretisch moglichen Ausnutzung des Windes durch Windmotoren”, Zeitscrift fur das gesamte Turbinenwesen, Heft 26, Sept.26, 1920.

  [10] Manwell, J. F., McGowan, J. G., Rogers, A. L., “Wind Energy Explained; Theory, Design and Application”, John Wiley & Sons Ltd, 2002.

  [11] Savonius SJ. The S-rotor and its applications; Mech Eng, 53, 333–8, 1931.

   

  [12] Gupta R, Das R, Sharma KK. Experimental study of a Savonius-Darrieus wind machine. In: Proceedings of the internationalconference on renewable energy for developing countries, 2006.

   

  [13] Debnath, B.K.; Biswas, A.; Gupta, R., “Computational fluid dynamics analysis of a combined three-bucket Savonius and three-bladed Darrieus rotor at various overlap conditions”. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 1, 033110-14, 2009.

   

  [14] Betz, A., “Das Maximum der theoretisch moglichen Ausnutzung des Windes durch Windmotoren”, Zeitscrift fur das gesamte Turbinenwesen, Heft 26, Sept.26, 1920.

   

  [15] Manwell, J. F., McGowan, J. G., Rogers, A. L., “Wind Energy Explained; Theory, Design and Application”, John Wiley & Sons Ltd, 2002.

   

  [16] Menet  JL.  A  double-step  Savonius  rotor  for  local  production  of  electricity:  a design  study.  Renew  Energy  ;29:1843–62, 2004.

   

  [17] Akwaa, J. V., Vielmob, H.A., Petryb, A.P.,  A review on the performance of Savonius wind turbines; Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, 3054–3064, 2012.

   

  [18] B. Altan, M. Atılgan, An experimental and numerical study on the improvement of the performance of Savonius wind rotor, Energy Conversion and Management 49 (2008) 3425-3432.

   

  [19] M.H. Mohamed, G. Janiga, E. Pap, D. Thévenin, Optimal blade shape of a modified Savonius turbine using an obstacle shielding the returning blade, Energy Conversion and Management 52 (2011) 236–242.

   

  [20] M. Kamoji, S. Kedare, S. Prabhu, Experimental investigations on single stage modified Savonius rotor, Applied Energy 86 (2009) 1064-1073.

   

  [21] T. Hayashi, Y. Li, Y. Hara Wind tunnel tests on a different phase three-stage Savonius rotor. JSME Int J, Ser B: Fluids Therm Eng, 48(1) (2005) 9-16.

   

  [22] Saha  UK,  Thotla  S,  Maity  D.  Optimum  design  configuration  of  Savonius rotor  through  wind  tunnel  experiments;  J Wind  Eng  Ind  Aerod,96,1359–75, 2008.

   

  [23] N. Fujisawa, K. Ishimatsu, K. Kage, A comparative study of Navier-Stokes calculations and experiments for the Savonius rotor, Journal of Solar Energy Engineering 117 (1995) 344-346.

   

  [24] T. Kawamura, T. Hayashi, K. Miyashita, Application of the domain decomposition method to the flow around the Savonius rotor, In: Proc. of the 12th International conference on Domain Decomposition Methods, 2001, pp. 393-400.

   

  [25] R .Gupta, B. Debnath, R. Das, CFD analysis of a two-bucket Savonius rotor using Fluent package. In: Proc. of the European Wind Energy Conference, 2009.

   

  [26] Islam, M., Ting, D. S.-K. and Amir, F., “Aerodynamic Models for Darrieus-type Straight-bladed, Vertical Axis Wind Turbines”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 12, No. 4, pp. 1087-1109, 2008.  

   

  [27] Sivasegaram, S. and Sivapalan, S., “Augmentation of Power in Slow-Running Vertical-axis Wind Rotors Using, Multiple Vanes”, Wind Engineering, Vol. 7, No. 1, pp. 12-19, 1983.

   

  [28] Takao, M., Maeda, T., Kamada, Y., Oki, M., Kuma, H., “A Straight-bladed Vertical Axis Wind Turbine with a Directed Guide Vane Row”,  Proceedings of 5th Joint ASME/JSME Fluids Engineering Conference, San Diego,USA, Paper No. FEDSM2007-37422, 2007.

   

  [29] Kuma, H., Takao, M., Beppu T., Maeda, T., Kamada, Y, and Kamemoto, K., “A Straight-bladed Vertical Axis Wind Turbine with a Directed Guide Vane– Mechanism of Performance Improvement“,  Proceedings of 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Estoril, Portugal, Paper No. OMAE2008-57233, 2008.

   

  [30] M. Hiroyuki Takita et al, Experimental study of a straight-bladed vertical axis wind turbine with a directed guide vane row , Proceedings of the ASME 2009 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering,  Honolulu, Hawaii, USA, OMAE2009 May 31 - June 5, 2009.

   

  [31] Guerri, O., Sakout, A., Bouhadef, K., “Simulations of the fluid flow around a rotating vertical axis wind turbine”, Source: Wind Engineering, v 31, n 3, May, p 149-163, 2007.

   

  [32] Fluent Inc., “FLUENT 6.3 User's Guide,” September 2006.

   

  [33] Price, T., UK large-scale wind power programme from 1970 to 1990: the Carmarthen Bay experiments and the Musgrove vertical-axis turbines, Wind Engineering, 30(3):225–42, May 2006.

   

  [34] Blocken, B., Stathopoulos T., Carmeliet J., CFD simulation of the atmospheric boundary layer: wall function problems, Atmospheric Environment, 41, 238-252, 2007.

   

  [35] Wilcox, D., Turbulence modeling for CFD, DCW Industries, La Canada, California, 1993.

   

  [36] J. A. Karlsen, “Performance Calculations for a Model Turbine,” MSc. Thesis, NTNU University, Jun 2009.

   

  [37] G. Easom, “Improved Turbulence Models for Computational Wind Engineering,” PhD Thesis, University of Nottingham, January 2000.

   

        [38] Guerri, O., Sakout, A., Bouhadef, K., “A review on the performance of Savonius   wind turbines”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Renewable  and  Sustainable  Energy  Reviews  16 (2012) 3054–   3064


موضوع پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , نمونه پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , جستجوی پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , فایل Word پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , دانلود پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , فایل PDF پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , تحقیق در مورد پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , مقاله در مورد پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , پروژه در مورد پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , پروپوزال در مورد پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , تز دکترا در مورد پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , پروژه درباره پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , گزارش سمینار در مورد پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس , رساله دکترا در مورد پایان نامه تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی مکانیک- گرایش تبدیل انرژی چکیده در قرن اخیر با افزایش روز افزون تقاضا برای انرژی و کاهش منابع سوخت های فسیلی، نقش انرژی های تجدید پذیر در پیشرفت و توسعه کشور ها بر کسی پوشیده نیست. در این میان انرژی بادی سهم ویژه ای را به خود اختصاص داده است و در بین سایر انواع انرژی های تجدید پذیر بیشترین نرخ رشد را دارا است. توربین های بادی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. گرایش مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی در این تحقیق، توربین بادی با محور عمودی مدل ساوونیوس مدلسازی شده است. توربین بادی در حجم کنترل سیالاتی که همان تونل باد در شرایط واقعی می باشد، مدلسازی شده و تحت وزش باد با سرعتهای متفاوت بررسی شده است. همچنین از لحاظ نسبت هم پوشانی نیز در سه حالت مختلف تحت بررسی قرار گرفته تا بهترین حالت توربین ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مهندسی برق قدرت چکیده به دلیل گستردگی و نیز پیچیدگی شبکه های توزیع ، احتمال بروز حادثه در آن ها بسیار زیاد است که بروز حادثه می تواند مشترکین زیادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین قابلیت اطمینان یکی از پارامترهای کلیدی مشخص کننده ی میزان موفقیت سیستم در ارائه برق به مصرف کنندگان است. لذا بررسی و تحلیل قابلیت اطمینان شبکه توزیع از اهمیت خاصی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی چکیده : جهت دهی بردار پیشران سیالی به عنوان یک تکنولوژی مهم برای عملکرد بالا وسایل نقلیه هوایی پدیدار شده است. این تکنولوژی می تواند قدرت مانور هواپیما را با تغییر جریان نازل و انحراف آن از جهت محوری خود بهبود بخشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات جریان مکشی ثانویه در جریان اصلی خروجی از یک موتور جت کوچک ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده: استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- قدرت چکیده آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی در سال های اخیر نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر و مشخصا انرژی باد در شبکه های قدرت مسائل جدیدی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین این مسائل، عدم قطعیت در توان تولیدی توسط توربین های بادی است. عدم قطعیت ایجاد شده توسط انرژی باد در ریزشبکه ها که ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته برق- قدرت گرایش ماشین‌های الکتریکی چکیده در این پایان‌نامه با استفاده از مدل مشروح ژنراتور القایی با تغذیه دو سو، رفتار نیروگاه بادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. مبدل‌های الکترونیک قدرت نیروگاه و سیستم‌ های کنترلی آن و رفتار نیروگاه شامل قسمت‌های الکتریکی و آئرودینامیکی شبیه‌سازیمی‌شود. تغییرات سرعت باد و شرایط بهره برداری مورد مطالعه قرار ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- قدرت چکیده آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی در سال های اخیر نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر و مشخصا انرژی باد در شبکه های قدرت مسائل جدیدی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین این مسائل، عدم قطعیت در توان تولیدی توسط توربین های بادی است. عدم قطعیت ایجاد شده توسط انرژی باد در ریز شبکه ها که ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق گرایش قدرت چکیده: استفاده از انرژی های تجدید پذیر جهت تولید انرژی الکتریکی، به طور فزاینده ای افزایش یافته است با گسترش استفاده از سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، جهت جبران کیفیت های توان و ولتاژ، محدوده استفاده از این انرژی ها را افزایش داده است استفاده از انواع توربین های بادی جهت تولید انرژی برق، ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق (گرایش قدرت) چکیده بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی در توربین­های بادی با توسعه روز­افزون توربین­های بادی، بالا بردن کارآیی آن حیاتی تر شده است. یکی از فاکتور­ها برای سنجش کارآیی توربین بادی، عملکرد آن در قبال مسائل حالت گذرا است. پدیده هایی که منجر به ایجاد حالات گذرای الکترومغناطیسی بر روی مزرعه بادی می شوند، به دو مقوله صاعقه و ...

ثبت سفارش