پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت

word 4 MB 32585 96
1393 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
قیمت قبل:۶۴,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

   

  چکیده

   

   
  در پایان نامه حاضر با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی CFD بررسی تأثیر پارامترهای کلیدی مانند تأثیر فشار ورودی ثانویه بر دستگاه اجکتور، نسبت مکش، جریانهای برگشتی ناشی از فشار ورودی ثانویه و تأثیر تمامی این پارامترها بر مشخصه های هیدرو دینامیکی سیال از جمله فشار، دما و عدد ماخ بررسی شده است. معادلات بنیادی میدان جریان بوسیله نرم افزار تجاری فلوئنت و با فرض یک مدل تراکم پذیر دو بعدی تقارن محور و مدل توربولانس k-ε حل گردیده­اند. در این تحقیق تأثیر فشار های ورودی ثانویه 8/0، 1 ، 2/1، 4/1و 5/1 بار بر رفتار سیال مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که به ازای فشار های پایین ورودی بدلیل وقوع پدیده شوک، جریان برگشتی رخ داده و با افزایش فشار، از اثر این پدیده کاسته شده و رژیم جریان بهبود می یابد. نتایج عددی بدست آمده با نتایج حل تحلیل و تجربی موجود اعتبار دهی اولیه شده که تطابق قابل قبولی بین آنها وجود دارد.

   

   

   

  کلمات کلیدی

   اجکتور، نسبت مکش، عدد ماخ،­ جریان برگشتی، شبیه ­سازی عددی، پدیده شوک

   

  1-1 مقدمه

  با توجه به میزان خلأ مورد نیاز، خلأسازی توسط انواع گوناگون پمپ­های خلأ و یا اجکتور صورت می­گیرد. پمپ خلأ، دستگاهی است که قادر است، بخارات سیّال را مکش نموده و ایجاد خلأ نسبی ­نماید. این نوع پمپ­ها دارای انواعی چون جابجایی، پمپ­های انتقال مومنتوم و پمپ­های تله­ای می­باشد. اجکتور وسیله ای می­باشد که قادر است با ایجاد خلأ، جریان گاز، مایع و یا جامد را انتقال دهد. اجکتور در واقع نوعی پمپ خلأ است و تنها تفاوت آن این است که اساس کار آن بر پایه تبدیل انرژی سرعتی و فشاری به یکدیگر می­باشد. قسمت­های اصلی اجکتور، شامل نازل سیال محرک، محفظه سیال محرک، بخش  مکش  و دیفیوزر می باشد. در یک اجکتور جهت ایجاد خلأ از یک سیال پر فشار (سیال محرک) استفاده می­شود. این سیال که می­تواند بخار، هوا و یا آب باشد از طریق نازل وارد اجکتور می­شود و در حین عبور از نازل، انرژی فشاری آن به انرژی سرعتی تبدیل می­شود. این امر سبب می­شود سرعت سیال افزایش یافته، فشار آن افت کند و در خروجی نازل اصطلاحاً ایجاد جت یا مکش نماید. به این ترتیب سیالی که قرار است مورد مکش قرار گیرد، از قسمت مکش به سمت محفظه اجکتور کشیده می­شود و با سیال محرک مخلوط می­گردد. مخلوط سیال محرک و سیال مکش یافته پس از گذشتن از بخش دیفیوزر، در اثر تبدیل انرژی سرعتی به فشاری، با فشار زیاد از اجکتور خارج می­گردد.

  در این مطالعه با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی به بررسی تأثیر فشار ورودی ثانویه به  دستگاه اجکتور و تأثیر تغییرات این پارامترها بر رفتار سیال از جمله فشار و عدد ماخ پرداخته می شود. معادلات بنیادی میدان جریان بوسیله کد استاندارد نرم افزار فلوئنت و با یک مدل تراکم پذیر دو بعدی متقارن محوری و توربولانس با مدل استاندارد k-ε حل گردیده­اند. به منظور درک و بررسی تأثیر پارامتر های فوق الذکر بر رفتار سیال، به ازای فشار های مختلف ورودی ثانویه، نتایج استخراج و تحلیل می­شوند.

   

   

  1-2 ساختار پایان نامه

  در این رساله که مشتمل بر شش فصل می باشد، در فصل دوم به معرفی دستگاه اجکتور، اساس عملکرد اجکتور ساختار و کاربردها، مزایا و معایب آن، تعیین نسبت سطح مقطع گلوگاه دیفیوزر به گلوگاه نازل و تعیین سایز اجکتور و میزان بخار مورد نیاز بعنوان سیال محرک در اجکتور­های تک مرحله­ایی و دو مرحله ای پرداخته شده است. در فصل سوم به تاریخچه ای از کارهای انجام شده مرتبط با آن ذکر خواهد شد. در فصل چهارم به بررسی معادلات حاکم و روش عددی به کار رفته در این پایان نامه پرداخته خواهد شد. در فصل پنجم نتایج بدست آمده از تحلیل نرم افزاری به بحث و بررسی گذاشته می شود. نهایتا فصل ششم به نتیجه گیری کلی و پیشنهادات برای کارهای آتی اختصاص دارد.

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل دوم

  معرفی اجکتور و کاربردهای آن

   

  2-1مقدمه

  با توجه به میزان خلأ مورد نیاز، خلأسازی توسط انواع گوناگون پمپ­های خلأ و یا اجکتور صورت می­گیرد. پمپ خلأ، دستگاهی است که قادر است، بخارات سیّال را مکش نموده و ایجاد خلأ نسبی ­نماید. این نوع پمپ­ها دارای انواعی چون جابجایی، پمپ­های انتقال مومنتوم و پمپ­های تله­ای می­باشد.

  اجکتور یا اینجکتور، وسیله ای است که قادر می­باشد با ایجاد خلأ، جریان گاز، مایع و یا جامد مانند پودر، گرانول و لجن را انتقال دهد، که البته براساس نوع کاربری که می­تواند ایجاد خلأ به تنهایی، انتقال مواد، اختلاط مواد و ... باشد، به آن ترموکمپرسور، ادکتور یا مکنده­ هیدرولیکی (Hydraulic exhauster) نیز گفته می­شود، و لیکن اساس عملکرد آنها یکسان می­باشد. اجکتور در واقع نوعی پمپ خلأ است و تنها تفاوت آن این است که اساس کار آن بر پایه تبدیل انرژی سرعتی و فشاری به یکدیگر می­باشد. قسمت­های اصلی اجکتور، شامل نازل سیال محرک، محفظه سیال محرک، بخش  مکش  و دیفیوزر می باشد که در شکل 2-1 یک نمونه اجکتور به همراه اجزای تشکیل دهنده آن نمایش داده شده است.

   

  شکل 2-1 نمونه یک اجکتور و بخش های مختلف آن [1]

   

  در یک اجکتور جهت ایجاد خلأ از یک سیال پر فشار (سیال محرک) استفاده می­شود. این سیال که می­تواند بخار، هوا و یا آب باشد از طریق نازل وارد اجکتور می­شود و در حین عبور از نازل، انرژی فشاری آن به انرژی سرعتی تبدیل می­شود. این امر سبب می­شود سرعت سیال افزایش یافته، فشار آن افت کند و در خروجی نازل اصطلاحاً ایجاد جت یا مکش نماید. به این ترتیب سیالی که قرار است مورد مکش قرار گیرد، از قسمت  مکش  به سمت محفظه اجکتور کشیده می­شود و با سیال محرک مخلوط می­گردد. مخلوط سیال محرک و سیال  مکش  یافته  پس از گذشتن از بخش دیفیوزر، در اثر تبدیل انرژی سرعتی به فشاری، با فشار زیاد از اجکتور خارج می­گردد.

  اجکتورها در مقایسه با پمپ­های خلأ دارای هزینه اولیه و تعمیر کمتر و نگهداری ساده­تری می­باشد و از آنجا که اجکتور­ها هیچ قسمت متحرکی ندارند، بنابراین در صورت عدم وجود خوردگی نیاز به تعمیر پیدا نمی­کنند. نصب اجکتورها بسیار آسان است و کنترل عملیات نیز ساده می­باشد. یکی از خصوصیات اجکتور، اختلاط سیال محرک با سیال فرایندی است که در طراحی فرایند اهمیت داشته و لازم است مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر است اجکتورها قابلیت انتقال مواد جامد و دوفازی را نیز دارند و این در حالیست که پمپ­های خلأ قادر به انجام این کار نیستند. پمپ های خلأ در مقایسه با اجکتورها دارای محاسن زیر هستند:

  شرایط بخار تغذیه هیچ تأثیری بر روی سیستم عملکرد پمپ ندارد.

  راه اندازی حتی در صورت نبود بخار نیز انجام پذیر است.

  سیستم پمپ خلأ قابلیت عملیات کاملاً اتوماتیک را دارد.

  سرعت عملیاتی پمپ خلأ بسیار بالاست.

  عدم اختلاط سیال فرایندی با بخار یا ناخالصی­های دیگر.

  به طور کلی موارد مصرف اجکتورها در سه دسته کلی قابل توصیف میباشند:

  ایجاد خلأ

  انتقال مواد که شامل پمپاژ، تهویه و …می شود.

  ایجاد اختلاط بین مواد که به منظور افزایش فشار سیالات یا تبادل حرارت بین آنها می­باشد.

   

   

  2-2اساس عملکرد اجکتور

  اساس کار اجکتور بر پایه اصل اولر می­باشد. بر طبق اصل اولر، مقدار انرژی یک جریان پایدار و بدون لزجت، ثابت بوده و مقدار آن برابر است با مجموع انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل و انرژی فشاری.

  2-1

  براساس قانون بقای انرژی، این مقدار انرژی در صورت عدم اتلاف در اثر اصطکاک همواره مقداری ثابت است. اگر در جایی بدلیل تغییر سطح مقطع، سرعت سیال کاهش یابد، این مقدار انرژی به انرژی فشاری تبدیل می­گردد و بالعکس با افزایش سرعت، فشار کاهش می­یابد.

  افزایش و کاهش سرعت سیال در تجهیزاتی که سطح مقطع عبور سیال در آنها تغییر می­نماید، امکان­پذیر می­باشد. شکل هندسی این تجهیزات بصورت همگرا یا واگرا می­باشد و وظیفه­ آنها تبدیل آنتالپی سیال به انرژی جنبشی و بالعکس است. برحسب اینکه سرعت سیال در ورودی این تجهیزات کمتر یا بیشتر از سرعت صوت باشد، دستگاه براساس شکل هندسی آن سبب افزایش یا کاهش سرعت سیال می­شود.

  در تجهیزات همگرا، سطح مقطع در امتداد جریان کم می­شود. حال اگر سرعت سیال ورودی به این دستگاه کمتر از سرعت صوت باشد، سرعت سیال در امتداد جریان افزایش می­یابد. در این حالت به دستگاه که سبب افزایش سرعت می­شود نازل گفته می­شود. در واقع نازل­ها به دستگاه­هایی گفته می­شود که با تبدیل فشار سیال به سرعت سبب افزایش سرعت سیال می­شوند. هر چه نسبت فشار ورودی نازل به فشار خروجی بیشتر باشد، سرعت سیال در قسمت انتهایی نازل افزایش خواهد یافت، تا حدی که به سرعت صوت می­رسد.

  حال اگر سرعت سیال ورودی به تجهیز همگرا بیشتر از سرعت صوت باشد، سرعت آن در حین عبور از مسیر کاهش و فشار آن افزایش می­یابد. در این حالت به دستگاه که سبب کاهش سرعت و افزایش فشار می­شود 

   

  Abstract

  This investigation studies effect of key parameters like secondary imposed pressure on ejector device, entrainment ratio, reversing flow and effect of all these parameters on hydrodynamic characteristics of fluids, like pressure, temperature and Much number. Basic equations of flow field solved with the aid of Fluent (a commercial software) with assumption of an axisymmetric two dimensional compressible model and k-ε turbulence model. Effect of imposed pressure of 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 and 1.5 Bars on the behavior of fluid investigated and results shown that, when imposed pressure is low, a shock phenomena makes reversed flow to take place and when the pressure increased, the flow regime gets to it’s normal condition. Numerical results are verified satisfactorily with empirical and experimental ones.

   

  Keywords: ejector, entrainment ratio, Much number, reversed flow, numerical simulation, shock phenomena.

 • فهرست:

            1-1 مقدمه .........................................................................................................................................       2

            1-2 ساختار پایان نامه  ...................................................................................................................    3                               

  فصل دوم: مقدمه و معرفی اجکتور و کاربردهای آن

        2-1 مقدمه...........................................................................................................................................................5

        2-2 اساس عملکرد اجکتور...............................................................................................................................7

        2-3 ساختار اجکتور...........................................................................................................................................11

             2-3-1 تعیین نسبت سطح مقطع گلوگاه دیفیوزر به گلوگاه نازل.................................................13

        2-4 انواع اجکتور­ها............................................................................................................................................14

             2-4-1 انواع اجکتور­ها از نظر سیال محرک........................................................................................14

             2-4-2 انواع اجکتور از نظر کاربرد........................................................................................................15

        2-5 آرایش اجکتورها........................................................................................................................................21

             2-5-1 تعیین سایز اجکتور و میزان بخار مورد نیاز بعنوان سیال محرک

                         در اجکتور­های تک مرحله­ایی ...............................................................................................27

             2-5-2 تعیین سایز اجکتور و میزان بخار مورد نیاز بعنوان سیال محرک

                         در اجکتور­های دو مرحله­ای  ................................................................................................30

        2-6 عوامل ایجاد اختلال در عملکرد اجکتور..............................................................................................34

        2-7 انتخاب اجکتور و نحوه پر­کردن Data Sheet.................................................................................35

        2-8 شرایط عملیاتی.........................................................................................................................................38

             2-8-1 هوای نفوذی به داخل سیستم................................................................................................39

        2-9 اطلاعات مربوط به ساختار اجکتور و کندانسور­ها..............................................................................42

        2-10 عیب یابی اجکتور...................................................................................................................................44

        2-11 کاربرد اجکتور در تبرید........................................................................................................................45

   

   

   

  فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته

        3-1 مقدمه..........................................................................................................................................................47

        3-2 کارهای مرتبط با طراحی اجکتور..........................................................................................................47

        3-3 طراحی تحلیلی.........................................................................................................................................50

   

  فصل چهارم: معادلات حاکم و روش حل

        4-1 معادلات حاکم...........................................................................................................................................52

             4-1-1 مدلسازی توربولانس...................................................................................................................54

        4-2 شبیه سازی جریان به روش دینامیک سیالات محاسباتی................................................................56

        4-3 شرایط مرزی حاکم بر مسئله..................................................................................................................58

       

  فصل پنجم: بررسی نتایج حل عددی

        5-1 بررسی استقلال نتایج عددی از مش بندی..........................................................................................  61

        5-2 مقایسه نتایج عددی با تجربی و اعتبار دهی به نتایج عددی..........................................................    61

        5-3  تحلیل جریان درون اجکتور...................................................................................................................  63

              5 – 3 – 1  بررسی تأثیر فشار ورودی ثانویه بر تغییرات ماخ ........................................................  67

              5 – 3 – 2  بررسی تأثیر فشار ورودی ثانویه بر تغییرات فشار  .....................................................  73

              4 – 3 – 3  بررسی تأثیر فشار ورودی ثانویه بر تغییرات دمایی ...................................................... 78

   پیشنهادات ..................................................................................................................................................................   83

  فهرست مراجع  ...........................................................................................................................................................   

  منبع:

  Process Design for Chemical And Petrochemical”, Volume 1,3rd Edition, 1994.

   

  [2] Walas, M.Stanley “Chemical Process Equipment Selection And Design”,  1988.

   

  [3] T.G. Hicks “Standard Handbook Of Engineering Calculations”, 4th Edition, 1972.

   

  [4] D.W.Green, R.H.Perry. “Perry’s Chemical Engineers’ Handbook”, 8rd Edition, 2007.

   

  [5] C. Branan “Rules of Thumb for Chemical Engineers”, 3rd Edition, 2002.

   

  [6] Y. Rquipos, Equirpsa Company, Technologia De Vacio-Ingenieria,

   

  [7]  http://www.transvac.co.uk/oilandgas.php.

   

  [8]  J.R. Lines Graham Corp. Batavia, NY, “Undrestanding ejector systems necessary

  to troubleshoot vacuum distillation”, 1997.

   

  [9] http://www.stress.com/servicetier3.php?pid=284.

   

  [10] E. A. Avallone & Th. Baumeister “Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers”,10th Edition,1996.

   

  [11]  www.setprocess.com.

   

  [12] M. Mohitpour & H. Golshan & A. Murray “Pipeline Design & Construction: A Practical Approach” , 2nd Edition, 2000.

   

  [13] http://www.wikipedia.org.

   

  [14] J. T. Munday, D. F. Bagster, A new ejector theory applied to steam jet refrigeration, Industrial Engineering Chemistry, Vol. 16, No. 4, 1977.

   

  [15] B. J. Huang, J. M. Chang, C. P. Wang, V. A. Petrenko, A 1-D analysis of ejector performance, International Journal of Refrigeration, Vol. 22, No. 5, pp. 354-364, 1999.

   

  [16] E. D. Rogdakis, G. K. Alexis, Investigation of ejector design at optimum operating condition, Energy Conversion and Management, Vol. 41, pp. 1841-1849, 2000.

   

  [17] A. Dahmani, Z. Aidoun, N. Galanis, Optimum design of ejector refrigeration systems with environmentally benign fluids, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 50, pp. 1562-1572, 2011.

   

  [18] D.W. Sun, Variable geometry ejectors and their applications in ejector refrigeration systems, Energy, Vol. 21, No. 10, pp. 11, 1996.

   

  [19] A. Selvaraju, A. Mani, Analysis of an ejector with environment friendly refrigerants, Applied Thermal Engineering, Vol. 24, No. 5–6, pp. 827-838, 2004.

   

  [20] D.W. Sun, I. W. Eames, Performance characteristics of HCFC-123 ejector refrigeration cycles, International Journal of Energy Research,Vol. 20, pp. 871-885, 1996.

   

  [21] A. Selvaraju, A. Mani, Analysis of a vapour ejector refrigeration system with environment friendly refrigerants, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 43, No. 9, pp. 915-921, 2004.

   

  [22] A. Sorouradin, A. S. Mehr, S. M. S. Mahmoudi, Development of new model for prediction the performance of ejector refrigeration cycle,MME Journal, Vol. 12, No. 4, pp. 133-147, 2012.

   

  [23] S. B. Riffat, S. A. Omer, CFD modelling and experimental investigation of an ejector refrigeration system using methanol as the working fluid, International Journal of Energy Research, Vol. 25, pp. 14, 2001.

   

  [24] P. Desevaux, A. Mellal, Y. Alves de Sousa, Visualization of secondary flow choking phenomena in a supersonic air ejector, Journal of Visualization, Vol. 7, No. 3, pp. 249-256, 2004.

   

  [25] E. Rusly, L. Aye, W. W. S. Charters, A. Ooi, CFD analysis of ejector in a combined ejector cooling system, International Journal of Refrigeration, Vol. 28, pp. 10, 2005.

   

  [26] Y. Bartosiewicz, Z. Aidoun, Y. Mercadier, Numerical assessment of ejector operation for refrigeration applications based on CFD, Applied Thermal Engineering, Vol. 26, pp. 9, 2006.

   

  [27] A. Hemidi, F. Henry, S. Leclaire, J.M. Seynhaeve, Y. Bartosiewicz, CFD analysis of a supersonic air ejector. Part I: Experimental validation of single-phase and two-phase operation, Applied Thermal Engineering, Vol. 29, No. 8–9, pp. 1523-1531, 2009.

   

  [28] T. Sriveerakul, S. Aphornratana, K. Chunnanond, Performance prediction of steam ejector using computational fluid dynamics: Part 1. Validation of the CFD results, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 46, pp. 11-18, 2007.

   

  [29] K. Pianthong, W. Seehanam, M. Behnia, T. Sriveerakul, S. Aphornratana, Investigation and improvement of ejector refrigeration system using computational fluid dynamics technique, Energy Conversion and Management, Vol. 48, pp. 2556-2564, 2007.

   

  [30] S. Balamurugan, V. G. Gaikar, A. W. Patwardhan, Effect of ejector configuration on hydrodynamic characteristics of gas–liquid ejectors, Chemical Engineering Science, Vol. 63, pp. 11, 2008.

   

   [31] T. Sriveerakul, S. Aphornratana, K. Chunnanond, Performance prediction of steam ejector using computational fluid dynamics: Part 2. Flow structure of a steam ejector influenced by operating pressures and geometries, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 46, pp. 11-19, 2007.

   

  [32] E.S. R. Negeed, Enhancement of ejector performance for a desalination system, International Journal of Nuclear Desalination, Vol. 3, pp. 13, 2009.

   

  [33] X. Li, T. Wang, B. Day, Numerical analysis of the performance of a thermal ejector in a steam evaporator, Applied Thermal Engineering, Vol. 30,pp. 2708-2707, 2010.

   

  [34] V. Kumar, G. Singhal, P.M.V. Subbarao, "Study of supersonic flow in a constant rate of momentum change (CRMC) ejector with frictional effects", Applied Thermal Engineering, Vol. 60,pp. 61-71, 2013.

   

  [35] R. B. Power, steam Jet Ejectors For the Process Industries, New York: McGraw-Hill, 1994.

   

  [36] L.H. Keenan, E.P. Neumann, F .Lustwerk, An Investigation of Ejector Design by Analysis and Experiment. J. Appl. Mech. Trans. ASME 72: 299–309. 1950

   

  [37] H. El-Dessouky, H. Ettouney, I. Alatiqi, G. Al-Nuwalbit, Evaluation of steam jet jectors, Chemical Engineering and Processing, Vol. 41, pp. 551- 561, 2002.

   

  [38] FLUENT 6.3 User's guide, FLUENT INC, Lebanon, NH, USA.

   

   [39] امیر امیدوار، محسن قاضی خانی و سید محمدرضا مدرس رضوی، شبیه سازی و بررسی پارامتری اجکتور مقیاس کوچک هندسه متغیر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 14 ، شماره 5، ص ص 129-136 ، مرداد 1393.


موضوع پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, نمونه پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, جستجوی پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, فایل Word پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, دانلود پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, فایل PDF پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, تحقیق در مورد پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, مقاله در مورد پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, پروژه در مورد پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, پروپوزال در مورد پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, تز دکترا در مورد پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, پروژه درباره پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت, رساله دکترا در مورد پایان نامه شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد چکیده دست‌یابی به نرخ‌های بالاتر انتقال حرارت با استفاده از تکنیک‌های مختلف که می‌تواند منتج به ذخیره میزان قابل توجه انرژی شده و همچنین منجر به تولید دستگاه‌های فشرده‌تر و ارزانتر همراه با بازدهی حرارتی بیشتر شود مورد توجه محققین قرار گرفته‌است. تولید گردابه یکی از بهترین روش‌هایی است که برای افزایش انتقال حرارت به‌کارگرفته‌ می‌شود. در ...

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی چکیده: در این تحقیق، جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک میکروکانال با مقطع دایره­ای شبیه­سازی شده است. ابتدا انواع طبقه‌بندی میکروکانال­ها، روش­های ساخت میکروکانال­ها و همچنین مزایا و چالش­های استفاده از میکروکانال­ها بیان شده است. در ادامه مدل‌های مختلف در توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی و سپس مفهوم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی چکیده : افزایش انتقال حرارت و همچنین افزایش راند مان انرژی با توجه به محدودیت منابع طبیعی و کاهش هزینه­ها همواره یکی از اساسی ترین دغدغه­های مهندسین و محققین بوده است. این امر به خصوص در سیالات به دلیل کوچکی ضریب رسانش حرارتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از مهمترین راه­های دستیابی به این امر ،که در سال­های اخیر به آن توجه زیادی ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی مکانیک – گرایش تبدیل انرژی چکیده: در این تحقیق، جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک میکروکانال با مقطع دایره­ای شبیه­سازی شده است. ابتدا انواع طبقه‌بندی میکروکانال­ها، روش­های ساخت میکروکانال­ها و همچنین مزایا و چالش­های استفاده از میکروکانال­ها بیان شده است. در ادامه مدل‌های مختلف در توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی و سپس ...

پایان‌نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) چکیده در پایان‌نامه حاضر به بررسی انتقال جرم و حرارت نانوسیال آب-اکسید آلومنیوم در محیطی متخلخل دو بعدی و تحت میدان مغناطیسی و در مجاورت دیوار عمودی پرداخته شده است. دیوار مرزی می‌تواند نفوذپذیر و یا نفوذناپذیر باشد. غلظت و دمای سطح دیوار ثابت است و در مجاورت محیطی با دما و غلظت قرار دارد. میدان مغناطیسی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) چکیده بررسی عددی تأثیر میکروساختارها بر انتقال حرارت و اختلاط مایعات در میکروکانال ها نیاز به انتقال حرارت بالا از بسته های الکترونیکی و سیستمهای نوری و غیره چالشی در زمینه مدیریت گرمایی ایجاد کرده است. چاه حرارتی میکروکانالی در این زمینه به عنوان یک فاکتور کلیدی در بالا بردن توان پراکنده سازی گرمایی سیستم ها در ابعاد ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی چکیده یخ زدگی فن ها در واحدهای عملیاتی از جمله واحد هیدروژن پالایشگاه امام خمینی شازند در فصول سرد سال یکی از مشکلات مهم در این پالایشگاه می باشد. به منظور ارائه راهکار مناسب برای حل این مشکل بایستی تخمینی مناسب از دمای خروجی فن را داشته باشیم. روش شبکه عصبی ابزار محاسباتی بسیار قوی به منظور مدلسازی پدیده ها می باشد. در این تحقیق از یک ...

چکیده: تحقیقات در زمینه انتقال حرارت سوسپانسیون‌ های با ذرات جامد در ابعاد نانومتر درون سیال پایه در دهه اخیر آغاز شده است. تحقیقات اخیر در زمینه نانوسیالات، نشان داده است که افزودن نانوذرات باعث افزایش چشمگیری در انتقال حرارت سوسپانسیون می‌شود. از راه‌های مرسوم دیگر جهت بهبود عملکرد حرارتی دستگاه‌ها، استفاده از کانال‌ها با ابعاد میلی و میکرو است. با توجه به گستردگی و اهمیت ...

فصل اول 1-1-مقدمه: سیالات رایج نظیر آب، روغن ها و اتیلن گلیکول که معمولاً به عنوان واسط انتقال حرارت مورد استفاده قرار می گیرند، توانایی محدودی از لحاظ خواص حرارتی دارند که اولین مانع برای فشرده کردن و بالا بردن راندمان مبدلهای حرارتی می باشد .یکی از روش های بهبود انتقال حرارت افزودن ذرات به سیال است .این روش در مورد سیالاتی که از ذرات با اندازه میلیمتر یا میکرومتر استفاده می ...

پایان­نامه کارشناسی­ارشد گرایش مخابرات- سیستم چکیده پژوهش حاضر، درمورد مسئله مقیاس پذیری در شبکه های سنسوری بدون سیم با قابلیت تصویربرداری است که با در نظر گرفتن یک سناریوی نسبتا کاربردی از شبکه سنسوری، و براساس معیارهای عملکرد ظرفیت قطع (outage) و ظرفیت ارگادیک (ergodic) شبکه، مقیاس­پذیری را مورد تحلیل، مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار داده است. مقیاس پذیری اصولا برای تعیین اثرات ...

ثبت سفارش