پایان نامه جاده در ایران باستان

مشخص نشده 596 KB 26398 50
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی عمران
قیمت قبل:۶۰,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۱,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه سال 87

  از گفته هاي هرودت و نوشته هاي ديواني گنجينه‌ي تخت جمشيد بر مي

  آيد که همه‌ي کشورها با شاهراه ها با پايتخت هاي شاهنشاهي در پيوند

  بوده اند در نوشته هاي تخت جمشيد ، گذشته از راه مهم ميان شوش و

  تخت جمشيد، راه هاي بلخ ، کرمان ، هند ، آراخوزيا و گندار، هرات ،

  ساگارتيا ، ماد ، بابل، مصر و سارد‌ياد شده است پايتخت هاي شاهنشاهي

  (پاسارگاد، پارسه شهر، شوش، بابل، همدان) با جاده هاي بزرگي که‌يک

  چهار پهلويي را پديد مي آورد به هم پيوند مي خورده است که از ميان

  آنها راه شوش به پارس شهر شناخته شده ترين است از شوش به همدان،

  شاهراه از لرستان نمي گذشت، چراکه اين راه بد، باريک و شيبدار بوده

  است، پس جاده  از دشت بابل و از بيستون به فلات ايران مي رفته است از

  همدان جاده‌ي ديگري از گاباي (اسپهان) تا پارس مي آمد و تا بندر بوشهر

  در خليج پارس امتداد داشت هم چنين پايتخت ها به همه‌ي کشورهاي

  شاهنشاهي راه داشته اند در پاختر(شمال)، همدان از راگا (ري) و گرگان به

  بلخ مي پيوست در نيمروز(جنوب)، پارس از کرمان به آراخوزيا و گندار و

  از آنجا به دره‌ي سند‌يا بلخ مي رفته است در خوربران(غرب)، دو شاهراه

  در آغاز از شوش به اربل رفته، از آنجا‌يکي از ارمنستان به آسياي کوچک و

  به سارد مي رفته است و ديگري به سوي دمشق و مصر شاهراهي که از

  شوش به سارد مي رفت مورد اشاره‌ي نويسندگان باستان است؛ اين راه که

  بيش از دوهزار و ششصد کيلومتر درازا داشت و دربردارنده‌ي صدو‌يازده

  ايستگاه و چاپارخانه بود را به گفته‌ي نويسندگان، کاروان ها در نود روز مي

  پيمودند؛ در حالي که پيک هاي شاهانه ‌يک هفته!

  شاهراه ها اهميت راهبردي بسياري داشتند و لشکرکشي ها از شاهراه ها

  انجام مي شد، زيرا که  انبار هاي آذوقه در اين راه ها موجود بود همچنين

  شاهراه ها کمک شاياني به بازرگاني ميان کشوري مي کرد کارکنان دولتي

  و چاپارها داراي گذرنامه اي بودند که به آنها امکان مي داد تا از امکانات

  راه ها بهره برند شهربان ها موظف بودند در راه ها انبارهاي آذوقه

  فراهم آورند در پي اين تدابير، به نوشته‌ي هرودت۵ ايرانيان بر روي جاده

  ها انبارهاي آب تدارک ديدند، به احتمالي در مسير وصول به اين هدف

  است که قدرت هخامنشي، کندن کاريز را در دامنه‌ي البرز تشويق مي کرد

  تا ذخاير آب هميشگي  در بخش بزرگي از جاده اي که ماد را به آسياي

  ميانه پيوند مي داد تامين کند

  شاهراه ها بر خلاف راه هاي ديگر پهن بودند و براي ارابه هاي چهارچرخه و

  دوچرخه قابل استفاده؛ شاهراه ها جاده هاي خاکي و سنگفرشي بودند که از

  آنها به خوبي نگهداري مي شد و در آنها نشانه هاي راهنما وجود داشت

  اين راه ها از زيرسازي خوبي برخوردار بوده اند: جاده هاي ارابه رو  که با

  پهناي  گز و با ملات قير‌يا ذغال براي جلوگيري از نم زمين در زير و سه

  رده آجر مياني و‌ يک رديف سنگ در بالا ساخته مي شد ، حتي براي گذر

  خودرو نيز مناسب مي نموده اند از شاهراه هاي ارابه رو، ارابه ها با

  سرعت تاخت اسب مي گذشتند، چه هم جاده هموار بود و هم به نظر مي

  آيد که چرخ ها آجدار بوده و از توغه (رينگ) و ماده اي نرم به جاي

  لاستيک امروزين برخوردار بوده است

   

  درازاي شاهراه ها را به فرسنگ که مقياس درازاي ايراني، در حدود پنج و

  چهار دهم کيلومتر بوده برآورد ميکردند درشاهراه ها کاروانسراها و

  ايستگاه ها و پاسگاه هاي نگهباني، به فاصله اي معين وجود داشته است

  اداره‌ي راه هايي به اين گستردگي که مستلزم افراد پرشمار و متخصص

  است ،‌ يکي از جلوه هاي روزگار هخامنشي است در برخي از نوشته هاي

  ديواني پارسه به گروهي کارشناس براي نگهداري جاده هاي احداث شده و

  گشايش جاده هاي نوين اشاره رفته است البته گاه براي تعمير و نگهداري

  راه ها از ارتش بهره برداري مي شده است  رفت و آمد در شاهراه ها

  زير نظارت دقيق کارگزران شاه بود، چراکه شاه مسئول استقرار امنيت و

  نظم در شاهراه ها و حفظ مسافران را برعهده داشت از کثرت رفت و آمد

  در راه ها مي توان به ميزان بالاي امنيت پي برد و در راه نيازي به مراقب

  مسلح نبود و با شگفتي مي بينيم که دو مرد با هشت خدمه‌ي همراه، بدون

  محافظ، باج بابل را به پارسه آورده اند

  بخشي از جاده اي که ميان پارس و ماد بوده است در پارس‌يافت شده

  است که در برخي جايها به بلنداي ده متر در سنگ کنده شده است به

  بخشي از نوشته‌ي‌يک جهانگرد اروپايي درباره‌ي راه ميان پارس شهر و

  پاسارگاد نظر مي افکنيم :

  هنگامي که اندازه اي در تنگه‌ي پولوار راه پيموديم،  از‌يک سربالايي

  سنگستاني بالا رفتيم و به "سنگ بر" درآمديم و سنگ بر راهي است که

  نزديک ۲۰۰يا  ۳۰۰ يارد درازا دارد و آنرا در شکم سنگ پديد آورده اند،

  به گونه اي که پايان آن، از کوه بيرون مي آيد و از آنسوي تنگه سربدر مي

  آورد و پديدآوردن اين راه، از آنرو بوده که راه رسيدن به پارسه را

  نزديکتر کنند تا بتوان زودتر از پاسارگاد بدانجا رفت‌يا برگشت

  زهي بر چيره دستي و کارداني مهندسان و استادکارهاي ايراني که در

  هزاران سال پيش، چنين راهي را در ميان سنگ پديد آورده اند

  هنگامي که سرگرم تماشاي سنگبر بودم؛ به نيروي انديشه، چندهزار سال به

  گذشته رفتم و اين گونه انگاشتم که‌يک سوار با فر و شکوه که بر پشت

  اسبي راهوار و بادپيما سوار شده، به تندي از اين راه مي گذرد که پيامي را

  از پاسارگاد به بارگاه شاهنشاه در تخت جمشيد برساند و‌يا فرمان شاه را

  که از بارگاه دريافت کرده به پاسارگاد برساند و هنگامي که اين سوار،

  چشمش به کاخ سپيدرنگ پاسارگاد مي افتد، ناگهان دهنه‌ي اسب را مي

  کشد و اسب که مانند باد، تندروست،‌يکباره مي ايستد و آن سوار که خفتان

  و کله خود زرين وي در پرتو آفتاب مي درخشد و نسيم فلات ايران، ابلغ

  هاي او را برمي افرازد، به زمين گام مي گذارد

  يکباره، بخود آمدم و به اين سوي و آن سوي نگاه کردم و ديدم از شکوه

  ايران باستان، مگر مشتي ويرانه و اين راه که از ميان سنگ بريده شده،

  اثري نيست و شاهان بزرگ ايران، به گونه اي از ميان رفتند و ناتوان شدند

  که فرزندان آنها براي اينکه، گور آنان را از دستبرد بيگانگان و تازندگان

  بپايند، ناچار شدند که نام سليمان را روي آرامگاه بگذارند و براي اينکه

  دست کم، چند ويرانه از آنها بماند، متوسل به نام‌يکي از پیغمبران شده اند

  در گذرگاه هاي طبيعي و کوهستاني به وسيله‌ي پادگان هاي سبک نظامي

  مراقبت مي شدند، اين پادگان ها به مثابه بخشي از‌يک شبکه‌ي بسيار

  فشرده‌ي استحکامي بود که از سرزمين هاي مسطح و جاده هايي که آنها را

  به هم پيوند مي داد، مراقبت مي کرده اند از بزرگترين رودها، مانند دجله

  و فرات و رودهايي که در شاهراه جاي مي گرفت مانند رود هاليس، به

  کمک پل هاي هميشگي مي گذشتند که پاسگاهي از آن نگهداري مي کرده

  است‌يکي از پل هايي که منسوب به زمان هخامنشيان است، پل بر روي

  کارون در دزفول است که پس از ۲۵۰۰ سال هنوز پاي برجاست شمار به

  نسبت کم پل هاي هميشگي، کاروان ها را ناگزير مي کرد تا مسيرهايي را

  که از سوي سازمان ديواني شاهنشاهي تعيين شده بود در پيش گيرند و

  بدينسو سازمان اداري مي توانست به آساني رفت و آمد در جاده ها را

  زير در نظر داشته باشد در جاهاي ديگر و به هنگام لشکرکشي ها از پل

  هايي که از جاي گرفتن کشتي ها در کنار هم پديد مي آمد، بهره مي

  بردند (پل شناور) .

   

   

   

   

   

   

   

  راهسازی :

  عملیات آماده‌سازی جاده‌ای بر روی زمین با عرضی مشخص است

  به‌طوری‌که روندگان یا وسائط نقلیه بتوانند با گذر از آن از نقطه‌ای به

  نقطهٔ دیگر برسند.

  عملیات اصلی راهسازی عبارت‌اند از ساخت اساس، زیراساس و روسازی.

  جدولکاری و نصب علائم راهنمایی و رانندگی هم در ساخت بسیاری از

  راه‌ها اجرا می‌شود.

   

  راه سازی ، روسازی راه و مهندسی ترابری :

  از جمله تخصصهای مهم یک مهندس عمران، شناخت طرح و محاسبه زیر

  سازی و روسازی راههاست. بدین منظور درسهایی جهت فراگیری مطلبی

  نظیر : طراحی و اجرای راها شامل : مسیریابی، عملیات خاکی، مشخصه‌ها و

  طرح هندسی راها در مسیرهای افقی و قایم، مشخصه‌های فنی انواع مصالح

  راه و لایه‌های مختلف روسازی آن، همچنین روشهای طرح و اجرای

  روسازیهای شنی و آسفالتی و نیز شبکه هاب حمل و نقل زمینی، دریایی و

  هوایی و برنامه ریزیها و مدیریتهای حمل و نقل ارائه می‌گردند.

   

  سنگهای قابل مصرف در راه سازی  :

  سنگها در راه سازی مصارف متعدد دارند که از جمله این موارد پل سازی

  ، زیر سازی ، سنگفرش ، زیر ریل آهن و غیره است. انواع سنگهای آذرین ،

  دگرگونی و رسوبی که واجد خصوصیتهای زیر باشند، در راه سازی قابل

  استفاده خواهند بود.

  • مقاومت فشاری بیش از 100 مگا پاسکال
  • ضریب نرم شدگی بیش از 0.9
  • میزان جذب آب ، کمتر از 1 درصد
  • وزن مخصوص بیش از 2.3 گرم بر سانتیمتر مکعب.
  • مقاومت ضربه‌ای آن 15 کیوگرم نیرو بر سانتیمتر مکعب باشد.
  • نداشتن کانیهای رسی ، گچ و مواد قابل حل در آب.
  • عدم آلتراسیون و هوازدگی در سنگ.

   

  سنگهای قابل استفاده در تونلها و محیط های آبی :

  در تونلها از گرانیت ، دیوریت ، گابرو و یا بازالت که مقاومت فشاری آنها

  از 100 مگا پاسگال باشد، استفاده می‌کنند. ویژگیهای سنگهای مصرفی در

  محیط آب به شرح زیر است.
   

  • نداشتن کانیهای رسی ، گچ و مواد محلول در آب.
  • همگن بودن سنگ.
  • داشتن مقاومت در برابر فشارهای بالا.

   

  سنگهای مقاوم در برابر محلول ها و حرارت  :

  سنگهایی که در برابر اسیدها مقاومند، عبارتند از گرانیت ، دیاباز ، دیوریت

  ، کوارتزیت و بازالت.

  سنگهای مقاوم در برابر محلولهای قلیایی عبارتند از سنگ آهک ،

  دولومیت ، سنگ مرمر و منیزیت. سنگهایی که در شرایط حرارت بالا مقاوم

  هستند عبارتند از بازالت ، دیاباز و توف. ویژگی مهم این سنگها داشتن

  مقاومت فشاری بیش از 100 مگا پاسگال است که میزان جذب آن حداکثر

  به 1 در صد می‌رسد.

کلمات کلیدی: ایران باستان - جاده

موضوع پایان نامه جاده در ایران باستان, نمونه پایان نامه جاده در ایران باستان, جستجوی پایان نامه جاده در ایران باستان, فایل Word پایان نامه جاده در ایران باستان, دانلود پایان نامه جاده در ایران باستان, فایل PDF پایان نامه جاده در ایران باستان, تحقیق در مورد پایان نامه جاده در ایران باستان, مقاله در مورد پایان نامه جاده در ایران باستان, پروژه در مورد پایان نامه جاده در ایران باستان, پروپوزال در مورد پایان نامه جاده در ایران باستان, تز دکترا در مورد پایان نامه جاده در ایران باستان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جاده در ایران باستان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جاده در ایران باستان, پروژه درباره پایان نامه جاده در ایران باستان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه جاده در ایران باستان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جاده در ایران باستان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جاده در ایران باستان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جاده در ایران باستان, رساله دکترا در مورد پایان نامه جاده در ایران باستان

چکيده تحقيق   در اين تحقيق در ابتداي امر سعي بر آن شده تا معني و مفهوم محراب در فرهنگهاي لغت و همچنين جايگاه آن در ادبيات عرفاني ارائه شود . در مرحله بعد تقسيم بندي هاي مختلف و نظرياتي که

فصل اول     ·          عنوان پروژه ·         چکيده ·  &nbs

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مرمت و احياي بناها و بافت‌هاي تاريخي شهريور1393 چکيده: بازارهاي سنتي ايران به عنوان بخشي قابل تأمل از ميراث فرهنگ ديرپاي ايراني، از ديرباز به عنوان يک

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش : معماري تابستان1392 زندگي صنعتي بااشغال هرچه تمام ترزمين توسط فضاهاي صنعتي،مکانهاي کمتري براي استراحت وتفريح افرادجامعه ايجادکرده است. برا

گروه ارشد صنايع دستي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهر1392 چکيده نوع بشر با تطبيق دادن خود با محيط طبيعي توانست به ادامه بقاي بپردازد و در اين بين ضمن تاثير گذاردن و مهار نيرو

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و صنعت توریسم چکیده موضوع توریسم و صنعت جهانگردی در دنیای معاصر و بخصوص درکشورهای توسعه یافته، هم تراز دیگر صنایع و بخش های اقتصادی رشد بسیار چشمگیری داشته است .امروزه بسیاری از کشورهای جهان ، ابعاد گسترده صنعت گردشگری را از نظر تولید ،اشتغال و ایجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ...

چکیده: در کشور ما فرصت‌های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. مدیریت کلان در صنعت گردشگری باید فرصت‌ها را شناسایی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری کشور بگنجاند و زمینه سرمایه‌گذاری را در آنها مهیا کند. ایران در میان 200 کشور جذب کننده گردشگر در جهان رتبه 56 و از نظر درآمد ارزی رتبه 69 را دارد. گردشگری فرهنگی به‌نوعی آشکار و پنهان در حراست از ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ژئومورفولوژی در برنامه‌ ریزی محیطی چکیده ژئوتوریسم، یکی از جدیدترین و پرطرفدارترین شاخه های توریسم است و هر روزه به طرفداران آن افزوده می‌گردد و ابزاری برای توسعه­ی پایدار محسوب می‌شود. ژئوتوریسم یا زمین­گردشگری، شاخه­ای از توریسم است که هدف آن لذت بردن از دیدن پدیده­های زیبا و شگفت زمین­شناختی و ژئومورفولوژیکی، در کنار بالا بردن سطح ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم چکیده امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است . کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است ...

ثبت سفارش