پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی

مشخص نشده 696 KB 26514 112
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی صنایع
قیمت قبل:۶۳,۷۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۱۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه مقطع کارشناسی 

  مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

  مقدمه :

  درخت راش از خانواده Fagus جنس Fagus مي باشد 13 گونه از اين جنس در دنيا آنهم در نميكره شمالي انتشار دارد و در ايران يك گونه به نام فاگوس orientalis وجود دارد و گونه راش ايران Fagus orientalis از مهمترين و با ارزشترين درختان صنعتي ايران و حدود 32درصد موجودي سرپاي شمال ايران (طبق آمار در سال 1371) از اينگونه است و با داشتن تنه اي صاف و استوانه اي كه ارتفاع آن به حدود 40 متر و گاه بيشتر و قطر حداكثرm5/1تاm 8/1مي رسد . و جنگلهاي پر ارزشي را در ارتفاعات شمالي رشته كوه البرز تشكيل مي دهد و از آستارا و طوالش و ديلمان تا كلاردشت، نور،كجور تا گرگان ديده مي شود و در جنگلهاي نور تا ارتفاع 2200 متر از سطح دريا بالا رفته و در بعضي دره ها مثل دره نكاء تا دامنه هاي پايين بندر ديده مي شود.

  راش درختي است با تنه اي استوانه اي و صاف كه ارتفاع آن 40 متر و گاهي بيشتر و قطر آن به حداكثرm5/1تاm 8/1مي رسد و پوست تنه صاف و خاكستري روشن است و جوانه ها كشيده و نوك تيز با فلسهاي طلائي رنگ مي باشد و قسمتي از فلسها در پشت خود كركهاي سفيدي دارند و برگهاي در داخل جوانه تا شده Condaplicate هستند و با زاويه انحراف  و عموما برگهاي بيضوي يا تخم مرغي با حاشيه صاف و كمي موجدار با كركها ي ابريشمين درحاشيه برگها و درمحل رگبرگها اين كركها بيشترند و تعداد رگبرگها در شناسايي گونه هاي مختلف راش خيلي مهم است و بطورئيكه راشهاي ايران 14-11 جفت و بيشتر 13 جفت رگبرگ دارند و گلها يك پايه و شاتون كروي و با دمبرگهاي نسبتا كوتاه كه به حالت آويزان در مي آيند . گلهاي ماده معمولا به تعداد 2 عدد (3-1 عدد) در داخل گريبانه اي قرار مي گيرند و تعداد خامه 3 عدد دانه ها 3 بخشي و منشوري شكل هستند كه وقتي گريبانه با 4 شكاف شكفته مي شوند نمايان مي گردند و رويش بذر آنهم برون در (Epige) مي باشد.

  درخت راش در توده هاي جنگلي معمولا قبل از سن 70-60 سالگي ميوه نمي دهد اما به صورت تك درخت اين زمان 40-30 سالگي است و بازدهي فراوان آن هر 90-30 سال است و معمولا نهالهاي جوان سايه درختان مادري را به خوبي تحمل مي كنند و رشد نهالها تا سن 10-8 سالگي خيلي بطئي و پس از آن سريع مي باشد.

  و اما چوب آن كه از جمله چوبهاي بازار پسند و مرغوب درختان جنگلي مي باشد و همگن و پراكنده آوند بوده و مي تواند يك بخش از نيمه روزنه اي را نشان دهد . با چوب درون كاذب كه معمولا دل قرمزي و در درجه بندي چوب راش چنانچه قطر آن از cm 12 تجاوز كند عيب محسوب مي گردد كه در وسط گرده بينه راش يا مركز مقطع ديده مي شود حفرات آوندي به تعداد 2 تا 4 عدد به هم چسبيده اند و حاوي تيل مي باشد و اشعه هاي چوبي همگن و پهني آنها متفاوت است و تقريبا در هر ميلي متر 6 عدد ديده مي شود.

  بافت فيبري فراوان و متراكم بوده و حد دواير سالانه به علت وجود بخشي از فيبرهاي فشرده تر واضح مي باشد.

  1-1      مشخصات گياهي – (خواص ماكروسكوپي)

  F.O  برگهاي بيضي شكل و يا تخم مرغي كشيده مختصر مواج ، برگها بطور متوسط داراي 14 رگبرگ هستند. زائده هاي گريبانه پهن و نرم و بلند هستند و يكديگر را مي پوشانند و گاهي نيز از لبه فوقاني گريبانه هم تجاوز مي كنند. دم گلها معمولا بلندتر از 20 ميليمتر و حتي نمونه هاي تا 50 ميلي متر ديده مي شود.

  1-2  خواهش راش

  درختي است سايه پسند كه از گرماي زياد گريزان و سرماي سخت را تحمل مي كند معذالك بايد دانست كه يخبندانهاي ديررس بهاره به نهالهاي آن آسيب مي رساند؛ از لحاظ جنس زمين اين درخت كم نياز محسوب مي شود؛ با اين حال زمينهاي نرم و سبك و آهكي قابل نفوذ براي اين گونه بسيار مناسب است و درخاكهاي متراكم و مرطوب يا باتلاقي رشد كافي نمي كند.

   

   

   

   

   

  منطقه پراكنش

  راش در جنگلهاي ييلاقي شمال البرز وجود دارد و در جنگلهاي شمال شرقي البرز كمياب است اين درخت در ارتفاعات بين 2000-1000 ديده مي شود باستثناي منطقه آستارا كه در 650 متري وجود دارد ندرتا گونه هاي در m300 ديده شده اند.

                              

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  درخت شناسي جنگلي

  وضع مهمترين انواع اجتماع جنگلهاي ايران در يك نيمرخ البرز

  A – جنگلهاي ارس

  B – جنگلهاي كرانه درياي مازندران

  الف – جنگلهاي قشلاقي

  ب – جنگلهاي ميان سبز

  ج – جنگلهاي ييلاقي

   

  1-4 قطر و بلندي

   درخت راش تا به 30 متر بلندي نيز مي رسد (پوسكن1948) و گاهي درختاني به بلندي m 35 و برابر سينه m 5/1 ديده شده است (ساعي 1327)

  1-5 شكل درخت

  شكل جنگلي اين درخت داراي تنه بلند و صاف وتاج كوچك است در صورتيكه شكل ويژه آن داراي تاج تخم مرغي شكل و بزرگ مي باشد.

  1-6 رويش و دير زيستن

  رويش درخت تا بيست سالگي كند مي باشد و از آن به بعد رويش آن به تندي صورت مي گيرد و تا 100-120 سال ادامه مي يابد . دير زيستن اين درخت 150 تا 200 سال گاهي 200-250 سال مي باشد .

  1-7 ريشه

   ريشه تا 15 سال اول عمودي هستند و پس از آن ريشه هاي افقي بوجود مي آيند ضمنا بايد اضافه كرد كه ريشه هاي جانبي اين درخت بسيار منشعب مي شوند.

   

   

  1-8 زاد آوري ،كشت و بارخيزي                                    

  بارخيزي اين درخت از80-60 سالگي آغاز مي گردد ولي درختانيكه درفضاي باز قرار دارند بارخيزي آنها ممكن است از40 سالگي به بعد آغاز شود، پس از سن بارخيزي ، اين درخت هرسال ميوه مختصري مي دهد. ولي بارخيزي فراوان اين درخت 50-10 سال مي باشد ميوه درخت راش سنگين ونگهداري دانه آن مشكل مي باشد. اين درخت در كشور ما تقريبا در فروردين يا ارديبهشت ماه گل مي دهد و ميوه آن شهريور ماه مي رسد و اگر خطر حيوانات براي از بين بردن بذر نباشد مي توان آنها را در همين فصل كاشت، دراين صورت در اواخر فروردين ماه سبز مي كند و در غير اينصورت مي توان آنها را به طريق استرا تيفيكاسيون تا بهار سال بعد نگاهداري كرد و در زمين سايه داري آنرا كاشت نهالهاي راش به خوبي جابجا مي شود براي جنگلكاري مي توان از نهال يكساله تا دوساله (يكسال كاشت و يكسال بازكاشت ) آن استفاده نمود.

  درخت راش ريشه جوش نمي دهد و قابليت يا جوش دادن آنها كم است (مخصوصا در نقاط سرد) چنانكه گفتيم درخت راش سايه پسنداست و از اينرو بهترين روش براي بهره برداري از آن روش دانه زاد خالص است و درجنگلهاي آميختن با برخي از درختان از قبيل مازو و ممرز براي آن شايسته است .

  در جنگلهاي آميخته راش و ممرز بايد فاصله درختان طوري باشد كه انبوهي جنگل به رويش نهالهاي مازو كه روشنايي پسند هستند آسيب نرساند .

  روش شاخه زاد براي اينگونه به هيچ وجه مناسب نيست زيرا درخت راش به خوبي جست نمي دهد و قابليت جست دادن اينگونه از 25 سالگي به بعد رو به كاهش مي گذارد و از طرف ديگر برش يكسره  (clear cuttine) براي اينگونه بسيار خطرناك است زيرا نهالهاي آن بي پناه مي مانند و از بين خواهند رفت .

  1-9 چوب و مصرف آن

  چوب راش به رنگ سفيد مي باشد و به تدريج برنگ پشت گلي يا قرمز مايل به پشت گلي در مي آيد. اين درخت بدون چوب درون مشخص ولي در بعضي از افراد آن كه در شرايط نا مناسب قرار گرفته باشند. ممكن است چوبرون نادرست ( دل قرمزي ) ديده مي شود كه مقاومت مكانيكي چوب و قابليت آغشتگي آنرا پايين مي برد.

  چوب راش چوبي است نيمه سخت و نيمه سنگين كه قابليت رنده شده آن بسيار خوب است واز اينرو در بخاري مصارف زيادي دارد. درب و پنجره هاي منزل و ميزو صندلي، افزار كشاورزي را از اين چوب مي سازند. از چوب راش براي تهيه تراورس و چوبهاي ساختماني نيز استفاده مي شود، ولي چوب اين درخت در مقابل تغييرات رطوبت مقاومت نمي كند و ترك مي خورد و براي مصارف خارجي ساختمان شايسته نيست .

  چوب راش براي تهيه ابريشم مصنوعي- ماهوت پاك كن سازي – كفش چوبي – پاشنه كفش – چرخ گاري – ذغال و تقطير چوب بسيار مناسب است. (روكش آن نيز رواج دارد)

  1-10 شناسايي خواص ماكروسكوپي

  شناسايي ماكروسكوپي چوب راش بسيار آسان است، زيرا اولا چوب اين گونه داراي دسته هاي چوبي نابرابر هستند كه دسته هاي چوبي بزرگ آن با چشم غير مسلح ديده مي شود. اين دسته ها در مقطع شعاعي توليد لكه هاي زيبايي بنام مايور(پرمكس) مي نمايند و در مقطع مماسي بشكل عدسكهاي مشخص به نظر مي آيند كه در شناسايي ماكروسكوپي اين چوب بسيار موثرند .

  دواير رويش ساليانه چوب دراين گونه كاملا مشخص هستند و درمحل  تلاقي با دسته هاي چوبي بزرگ محو مي گردند و چوب راش چوب نيمه سنگين كه قابليت رنده شدن آن بسيار خوب است از اينرو در بخاري مصارف زيادي دارد.

   

  1-11 خواص ميكروسكوپي راش

  چوب همگن پراكنده آوند است. ميتواند گاهي يك بخش نيمه روزنه اي نشان دهد با چوب درون كاذب كه معمولا دل قرموزي راش ناميده مي شود و حفرات آوندي منفرد و يا به تعداد 2 تا 4 به هم چسبيده اند و حاوي تيل مي باشند و اشعه چوبي همگن و پهني آنها متفاوت است . ممكن است خيلي پهن يا خيلي نازك باشند. و تقريبا در هر ميليمتر 6 عدد ديده مي شوند و بافت فيبري فراوان و متراكم است و حد دواير ساليانه به علت وجود بخشي از فيبرهاي فشرده تر واضح مي باشد كه در برخورد با اشعه چوبي خيلي پهن انحناء نشان مي دهد پارانشيم پراكنده و تسبيحي و مماسي است .

  فهرست منابع و ماخذ

  شيمي چوب : ترجمه دكتر مير شكرايي

  جزوه فيزيك چوب : دكتر سپيده دم

  تكنولوژي چوب : دكتر پارسا پژوه

  كتاب تسوميس

  مكانيك چوب : دكتر قنبر ابراهيمي 

 • فصل اول
  مقدمه ….…..…………………………………….1
  مشخصات ماکروسکوپی و میکروسکوپی گونه راش….…...4
  1-1 مشخصات گیاهی(خواص ماکروسکوپی)....………… 5
  1-2 خواهش راش…...………………………………5
  1-3 منطقه پراکنش…...………….………………….6
  1-3-1 درخت شناسی گیاهی…..…………….………7
  1-4 قطر و بلندی.....…………….…….…………..8
  1-5 شکل درخت…..…………….…………………8
  1-6 رویش و دیر زیستن…..…………….…………..8
  1-7 ریشه…..…………….………………………..8
  1-8 زادآوری،کشت و بارخیزی….…..………………..9
  1-9 چوب و مصرف آن….…..,……………………..10
  1-10 شناسایی خواص ماکروسکوپی.……….………...11
  1-11 خواص میکروسکوپی راش………….………….12
  1-12 مقطع شعاعی…………….………………….12
  1-13 مقطع مماسی….…………….………………14
  فصل دوم
  2-1 سابقه تحقیقات درزمینه میزان رطوبت،هم کشیدگی و
  وزن مخصوص.………………………………….15
  2-2 سابقه تحقیقات خارجی..……………………….24
  فصل سوم
  شرح کامل طرح پژوهشی با ذکر روش و نحوه اجرا……...34
  3-1 تعیین تغییرات همکشیدگی خطی..…….……….34
  3-2 تعیین تغییرات مواد استخراجی..…….………….35  فصل چهارم
  خصوصیات محل و خاک و آب و هوای گونه های همراه در مورد نمونه های مورد آزمایش(جنگل خیرودکنار(منطقه نم خانه) ………….38
  4-1 موقعیت جغرافیایی………………………………..38
  4-2 آب و هوا……………………………………….. 39
  4-3 خاکشناسی جنگل خیرود(نم خانه)….………………41
  4-4 زمین شناسی …………………………………….45
  4-5 لیست گونه های گیاهی…….….………………..…47
  4-6 گونه ها و خانواده و جنس گیاهان که در جنگل
  خیرود نم خانه ….….……………………………….49
  4-7 تیپ مورد شناسایی در نم خانه….…..…………….62
  مشخصات پارسل بخش نم خانه…...……………………64
  فصل پنجم
  5-1 هم کشیدگی و واکشیدگی…..……………………65
  5-2 عوامل موثر بر هم کشیدگی و واکشیدگی…...………67
  5-3 عوامل موثر بر روی هم کشیدگی و واکشیدگی….……….70
  5-4 تئوریهای غیر یکنواخت بودن هم کشیدگی و واکشیدگی.…73
  5-5 اندازه گیری میزان هم کشیدگی……………………….77
  5-6 مقدار هم کشیدگی خطی….………………………….79
  جداول ضمیمه……………………………………………82
  ماکزیمم همکشیدگی خطی ……………………………….97
  ماکزیمم همکشیدگی شعاعی………………………………98
  ماکزیمم همکشیدگی مماسی………………………………100
  نتیجه گیری…………………………………………….103
  فهرست منابع و ماخذ……………………………………104

کلمات کلیدی: گونه راش - مدل سازی - همکشیدگی

موضوع پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, نمونه پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, جستجوی پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, فایل Word پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, دانلود پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, فایل PDF پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, تحقیق در مورد پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, مقاله در مورد پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, پروژه در مورد پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, پروپوزال در مورد پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, تز دکترا در مورد پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, پروژه درباره پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی, رساله دکترا در مورد پایان نامه همکشیدگی در گونه راش و مدل سازی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی چکیده: هدف از انجام این پایان نامه مدل سازی ریاضی خشک کن دوار برای خشک کردن دی کلسیم فسفات است. در این پروژه با شرایط مختلف دما و تعداد دور مختلف خشک کن، میزان رطوبت محصول خروجی از خشک کن بررسی شده است. در نتیجه 100 داده از خروجی خشک کن دوار بدست آمده است که آنالیز های متعدی بر روی آنها انجام شده است.نسبت رطوبت در هر دور خشک کن در ...

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي نيمسال تحصيلي: 94-93    فصل اول: کليات -1. مقدمه: معلمان به عنوان يکي از اثرگزارترين عناصر در آموزش و پرورش نياز به

چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي سنجش مهارت هاي فراشناختي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحيه 3 شيراز بوده است. روش تحقيق توصيفي از نوع روش پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه

چکيده هدف کلي پژوهش تحليل محتواي کتاب تعليمات اجتماعي پايه هاي چهارم و پنجم مقطع ابتدايي بر اساس مهارت هاي فراشناخت مي باشد. روش پژوهش توصيفي و در اصل يک پژوهش " تحليل محتوايي " است. جام

پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد «M.Sc» گرايش : خاک و پي بهمن 1393   چکيده : ظرفيت باربري مجاز يا ظرفيت باربري مطمئن عبارت از يک فشار مجازي است که محدوده اط

1- کليات 1- 1- مقدمه کيفيت را مي توان به روش هاي مختلف تعريف کرد اغلب مردم فقط يک درک مفهومي از کيفيت و يا به عبارت ديگر درکي از يک يا چند ويژگي خاص در يک محصول يا خدمت دارند. درک مفهومي يک نقط

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M.A.) گرایش: بالینی چکیده هدف عمده افراد از جراحی زیبایی بینی، دست یابی به شکل تصوری از بینی است که فکر می کنند با چهره شان هماهنگی بیشتری دارد تا از این طریق به تصویر مطلوب تری از تن خود برسند. تحقیقات نشان داده است که بین مؤلفه­های فراشناختی و اقدام به جراحی زیبایی رابطه وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله فراشناختی بر ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی چکیده ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن مدل پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل­بستگی دوسوگرا و منبع کنترل می­باشد. روش پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده رساله/پایان نامه: روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها ...

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی گرایش: عمومی چکیده به منظور بررسی تأثیر آموزش راهبرد­های فرا شناختی و خلاقیت برخود پندارۀ تحصیلی دانش آموزان در یک روش شبه آزمایشی 54 نفر از دانش­آموزان دختر پایه هفتم یکی از مدارس منطقه 2 تهران از میان 75 نفر از دانش­آموزان همین پایه در مکان مذکور بصورت تصادفی ساده انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر ...

ثبت سفارش