پایان نامه جرم سیاسی

مشخص نشده 213 KB 26566 50
مشخص نشده مشخص نشده حقوق و فقه
قیمت قبل:۶۰,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۱,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • كار تحقيقي 

  كارشناس حقوق قضايي 

  سال 1386

  پيشگفتار :

  جرم رفتاري است كه توسط قانون بزه يا خطايي عمومي تلقي و منع شده است و ازاين رو ، در صورت وقوع ، پس از پيگرد و دادرسي كيفري ، قابل مجازات است . براي تحقق رابطة‌اجتماعي مجرمامه سه ركن : 1- عنصر قانوني 2- عنصر ماده و 3 عنصر معنوي بايد جمع شود

   يكي از انواع و اشكال جرايم ، «‌جرم سياسي » است . تفكيك بين جرايم سياسي و جرايم عمومي وعادي تا انقلاب فرانسه (1789) ناشناخته بود. با توجه به ارزشي كه ملت هاي گوناگون براي حاكميت خود قائل بوده اند و با توجه به تلاش حكام در جهت حفظ قدرت و حاكميت خود ، جرايمي كه ماهيت سياسي داشت و به نحوي مربوط به شاهان و سلاطين و امپراطوران مي شد با شديدترين و هولناك ترين مجازات ها مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سياسي ، بلكه خانواده و نياز و مال و منال و خلاصه هستي او ، فديه و قرباني عمل و اقدام مجرم مي گرديد .

   البته به مرور ايام اين تفكر به وجود آمد كه مجرمين سياسي ، به دليل برخورداري از انگيزة شرافتمندانه،‌مستحق برخوردي حاضر و عطوفت آميز مي باشند . بنابراين تخفيف ها و مساعدت هايي براي اين قبيل مجرمين از قبيل عدم اجبار آنها به انجام كار در زندان و يا پوشيدن لباس مخصوص زندانيان ، عدم امكان استرداد آنها به كشورهاي متقاضي استرداد ، لزوم وجود هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم آنها ، فقدان محدوديت در مورد اعطاي عضو به آنان ، عدم اجراي مقررات مراجع به تكرار جرم در مورد آنها ، اعاده حيثيت سريعتر نسبت به مجرمين عادي و نظاير آنها در قوانين موضوعه پيش بيني شده است .

  در ايران به رغم اهميت موضوع جرم سياسي ، در مورد اين جرم نسبت به ساير جرايم ، تخفيفات جزايي و جرم شناسي اندكي انجام گرفته است .

  همين عامل ، نگارنده را بر آن داشت تا براي كار تحقيقي خود موضوع جرم شناسي را برگزيند و در اين باره پژوهشي بعمل آورد . البته به دليل تحقيقات اندك ، در راه انجام اين پژوهش مشكلات و موانعي از جمله كمبود منابع وجود داشته كه اميد است استاد محترم با علم به اين مشكلات و موانع تحقيق حاضر را مورد ارزيابي قرار دهند .

   بي ترديد بدون همكاري و مساعدت مجموعه‌اي از عوامل دخيل امكان اين پژوهش وجود نداشت . در اينجا سزاوار است از راهنمايي ها، تلاش ها و ارشادات استاد درس جناب آقاي دكتر امامي تشكر و قدرداني كرد . همچنين از مسئولين و كارمندان كتابخانه هاي دانشگاه يزد ، مجتمع علوم انساني دانشگاه يزد ، دانشكده الهيات ميبد كه بعضي منابع مربوط به اين پژوهش در اختيارم گذاشتند و كساني كه كار تايپ و صحافي اين تحقق را به عهده گرفتند و نيز پدرم كه امكان اخذ پاره‌اي مطالب از سايت هاي اينترنتي را برايم فراهم كرده و در انتخاب اين موضوع كمكم كردند و سپاسگزاري و قدر داني مي نمايم .

   مسلماً اين پژوهش همراه با كاستي ها و ضعف هايي است اما اميدوارم كه استاد محترم به عنوان يك كار اوليه و مقدماتي كمبودها  را ناديده و از اين طريق بستري براي كارهاي عميق‌تر بعدي فراهم شود .

   

  مقدمه :

  تفكيك بين جرايم سياسي ، و جرايم عمومي و عادي ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ، بلكه ، قبل از آن تاريخ ،‌جز در برخي حكومتها آن هم به صورتي بسيار محدود ، نامي از جرم سياسي برده نمي شد، ولي در عوض جرايمي كه ماهيت سياسي داشت و به نحوي مربوط به شاهان و سلاطين و امپراطوران مي شد ، با شديدترين و هولناك ترين مجازاتها ، مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سياسي ، بلكه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستي او ، فديه و قرباني عمل واقدام مجرم مي گرديد .

   از انقلاب فرانسه به بعد ، اندك اندك با ظهور و بروز مكاتب طرفدار فرد « جرم سياسي » ماهيت و هويت مستقل پيدا كرد و سالها به عنوان اماره و نشاني از رشد ، و مترقي بودن و آزاديخواه بودن تلقي مي شد و همين سير به تدريج در ساير كشورها ادامه يافت و زماني جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم سخن روز شد .

   طرح مقوله جرم سياسي و تفكيك آن از جرايم عادي و عمومي كه قرآن كريم و روايات و فقه غني و سرشار اسلام ، هزار و اندي سال پيش ، يعني درست زماني كه وحشتناك ترين مجازاتها در كمين مجرمان سياسي بود ، بدان پرداخته و مزاياي چشمگير و قابل توجهي به مجرمان سياسي داده بود .

   همين انگيزه ،‌باعث كشش و كوششي بود كه دقت و تحقيق در اطراف و جوانب «‌جرم سياسي » را سبب مي شد .

   قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ، اصلي را به « جرم سياسي و مطبوعاتي » اختصاص داده كه مقرر مي دارد :

  «‌رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري ، صورت مي گيرد . نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را ، قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.»

   

  فصل اول  :‌كليات

  بخش اول:  تعريف جرم شناسي [1]

   جرم شناسي دانش نوساخته‌اي است كه دوران كودكي خود را مي‌گذراند . سده‌اي پيش نيست كه اين دانش تجربي و تركيبي از مقام پند او تفكر و انديشه و گفتار فارغ گرديده و به عمل پيوسته وذهني بودن به عيني شدن درآمده و راه امعان  نظر ، تجديد ،‌آزمون و سنجش را در پيش گرفته است .

  جرم شناسي يكي از جالب ترين وارزنده ترين و انساني ترين و مقدس ترين و پرثمرترين رشته هاي دانش است.

  جرم شناسي يكي از جلوه هاي با شكوه و درخشان كنجكاوي ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان و متخصصان بشر دوست است . جرم شناسي ، دراين كنجكاوي ، همه دانشهاي تجربي و انساني از روانشناسي ، روانپزشكي، زيست شناسي  ، جامعه شناسي ، علوم پرورشي ، تاريخ ؛ فرهنگ ملي ، اقتصاد ، آمار ، بوم شناسي و رشته هاي ديگر از علوم را براي سعادت انساني و جامعه به خدمت خود درآورده است .

  عالي ترين هدف هر جامعه پيشرو متكي بر ارزشهاي اخلاقي ،شناخت انسان‌ اين موجود ناشناخته و فراهم كردن بهترين شرايط تجلي حديث و نبوغ و خلاقيت و اعتماد معنوي و تأمين رشد هرچه بيشتر اخلاقي و سعادت اجتماعي آن جامعه متعالي است .

  در اين زمينه جرم شناسي ، در ميان همه دانشها ، از لحاظ جامعيت مقامي ويژه و والا دارد و مضافاً آنكه انسان و سعادت و سربلندي او هدف نمائي انديشه كار جرم شناسي است .

  جرم شناسي يا بزه شناسي رشته اي است از «‌علوم جنائي»كه دربارة « عوامل جرم زا» و كيفيات و امور و مقتضيات و شرايط فردي و محيطي واجتماعي مؤثر در بروز رفتار جنائي يا «‌علل » و وقوع جرم و صور گوناگون بزه وجنبه هاي كمي و كيفي آن و از پيدايش حالت خطرناك در انسان يا انسانهاي تبهكار و معماي تشكيل گروه هاي جامعه ستيز در ميان جوامع انساني با روش عيني و علمي يا مشاهده و آزمون و مقايسه و استقراء كافي  به بررسي وتحقيق مداوم مي پردازد تا مگر با استمداد و استفاضه از تمام تخصص هاي علمي بر طرق پيشگيري مستقيم يا غير مستقيم از حدوث جرائم و روشهاي درمان و اصلاح و تربيت بزهكاران يا كساني كه در اثر عوامل جرم زاي فردي (‌تن و روان ) و محيط طبيعي و اجتماعي بدي را برگزيده اند و از خود رو برتافته و از انسانيت گريخته اند و پرورش دوباره واز نو سازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعي دست يابد.

  گفتار اول : چرا جرم شناسي را دانش مقدسي مي شماريم ؟

  جرم شناسي از اين رو دانش مقدسي است كه مي كوشد تا راهي بيابد كه انسان ناكامي كه با خودش قهر كرده و از خويش گرفته و از جامعه روبرتافته و سر ناسازگاري در پيش گرفته است با خودش آشتي كند و راه مهر ورزيدن بياموزد ، با جامعه نيز در صلح و صفا و يكرنگي به سر برد ، گم گشتگان را بر راه آورد ، رقابت و جنگ و ستيز را به تعاون و محبت و داد تبديل كند . شقاوت را به سعادت ، سقوط را به اعتلاء ، بدي را به نيكي ، زشتي را به زيبايي ، نفرت را به محبت ، خصومت را به دوستي ، كفر را به ايمان ، ناپاكي را به پاكي ، بدل ساز . خلاصه در نوسازي انسان و جامعه مي‌كوشد بدون اينكه بخواهد از پيشرفت مادي او و رشد آن چشم پوشد . سعي دارد از او انساني برتر و والاتر براي زندگي بهتر وانساني تر همگام با معنويات و سطوح عالي اخلاقي بسازد.

   اين شيوه با هدف پاك و عالي آن كه ما آنرا احسان و برنامه انبياء راه اصلاح و خير عموم و حكومت عقل مي‌دانيم راهي است الهي و ازجنبه قدسي برخوردار است از تمام دانش ها من جمله از مذهب براي بهبود زندگي اجتماعي و پاكسازي و انساني والا شدن سود مي جويد .

   كوتاه سخن آنكه جرم شناسي بر آنست تا عدالت واقعي را از طريق احسان به نيكوترين وجهي تحقق بخشد .

   

  [1] - كي نيا ، مهدي ، مباني جرم شناسي ، جلد اول ، ( تهران )، انتشارات دانشگاه تهران ، 1382، چاپ ششم ، ص يك.

  منابع و مأخذ:

  آخوندي ،محمود ؛آيين دادرسي كيفري ج 2 ،وزارت ارشاد .

  اصغري ، سيد محمد ؛ جرم سياسي در تهران ، اطلاعات ، 1378.

  اوليويه ، اميل ، باكله هنك ، رزي ،‌شوراي دولتي فرانسه و استرداد در امور سياسي، به نقل از مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي ، شماره 14 – 15 .

  زينلي ، محمد رضا،‌جرم سياسي و حقوق جزاي اسلامي ، تهران : اميركبير، 1378.

  صادقي ، مير محمد ، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي ، نشر ميزان ، 1386.

  كي نيا ، مهدي ، مباني جرم شناسي ، جلد اول ، تهران ؛ دانشگاه تهران .

   

  HTTP://WWW.&haeanin .ir /paperpexail.asp?id:147

  http://Lawblog.ir/archives/1385/or/post-21

  http://www.saanei.org/pase.ph?p8=showpayamfid=16glany=fa

 • پیشگفتار

  مقدمه
  فصل اول :‌کلیات 1
  بخش اول : تعریف جرم شناسی 1
  گفتار اول : چرا جرم شناسی را دانش مقدسی می شماریم ؟ 2
  بخش دوم : علت جرم 3
  خلاصه فصل اول : 4
  فصل دوم : احکام و مسائل جرم سیاسی 6
  بخش نخست: پیشینه تاریخی جرم 6
  بخش دوم : تعریف جرم سیاسی 10
  گفتار اول: ویژگی های جرم سیاسی 16
  بخش سوم : نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی 17
  بخش چهارم : میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی و نقش هیأت منصفه 20
  بخش پنجم : علنی بودن دادگاه ، حضور هیأت منصفه و حضور وکیل و تأکید بر تشکیل جلسات دادگاه در محاکم دادگستری 21
  بخش ششم : تأملی در تخفیفات و تسهیلات 22
  خلاصه فصل دوم : 25
  فصل سوم : بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام 26
  بخش اول : تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام 27
  بخش دوم : شخصی (‌و یا درونی بودن )‌جرم سیاسی ( بغی ) و یا مادی و بیرونی بودن آن از نظر اسلام 29
  بخش سوم : شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی 32
  بخش چهارم: جرم سیاسی در متون اسلامی 33
  بخش پنجم : مزایای مجرمین سیاسی و حقوق بغاه 36
  گفتار اول : قبل از اقدام به جنگ 36
  گفتار دوم : در خلال شورش و پس از جنگ 37
  خلاصه فصل سوم 38
  نتیجه گیری 40
  پیشنهادات 41
  منابع و مأخذ 42

کلمات کلیدی: جرم - جرم سیاسی - سیاسی

موضوع پایان نامه جرم سیاسی , نمونه پایان نامه جرم سیاسی , جستجوی پایان نامه جرم سیاسی , فایل Word پایان نامه جرم سیاسی , دانلود پایان نامه جرم سیاسی , فایل PDF پایان نامه جرم سیاسی , تحقیق در مورد پایان نامه جرم سیاسی , مقاله در مورد پایان نامه جرم سیاسی , پروژه در مورد پایان نامه جرم سیاسی , پروپوزال در مورد پایان نامه جرم سیاسی , تز دکترا در مورد پایان نامه جرم سیاسی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جرم سیاسی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جرم سیاسی , پروژه درباره پایان نامه جرم سیاسی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه جرم سیاسی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جرم سیاسی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جرم سیاسی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جرم سیاسی , رساله دکترا در مورد پایان نامه جرم سیاسی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری فصل اول : کلیات تحقیق 1- 1- طرح مسئله گسترش شهرنشینی و رابطه آن با آسیب­های اجتماعی و اقتصادی از مشخصه­های اصلی الگوی توسعه شهری کشور در چند دهه اخیر است و رشد و توسعه شتابان و توزیع نامتعادل در دوره جدید، یکی از عوامل اصلی بروز آسیب­های اجتماعی به شمار می رود. چنانچه رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کلان ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد M.A. گرایش: منابع انسانی چکیده با توجه به ماهیت فراملی و بین‌المللی بودن موضوع فساد و مبارزه با آن، اقدامات زیادی در سطح بین‌المللی و منطقه­ای برای مبارزه با این پدیده صورت پذیرفته است. در این میان، نقش سازمان ملل متحد و ارکان آن بسیار تعیین کننده است. این سازمان می‌تواند در کمک به کشورهای عضو برای جلوگیری از فساد اداری، ارتقای سلامت و شفافیت بسیار موثر، ...

فساد مالي يک پديده پيچيده, چند بعدي و داراي علل و آثار چند گانه است که در شرايط مختلف, نقش و نمودهاي متفاوتي پيدا مي کند. دامنه تعريف فساد مالي از اصطلاح گسترده سوء استفاده از قدرت عمومي وفساد اخل

پايان­ نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي سال 1386 چکيده قرارهاي تأمين کيفري از جمله قرارهاي اعدادي هستند که در مرحله تحقيقات مقدماتي از سوي مقام قضا

بررسي جرم آدم‌ربايي:  شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يک بزه بين‌المللي و به عنوان يک جر

چکيده: يک رفتار همواره در حوزه يک نوع خاص کنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معامله فضولي و غصب به حقوق کيفري نيز کشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات کيفر در قا

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي    مقدمه: اجراي عدالت کيفري موضوعي است که از ابتداي خلقت ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده است و در طول تاريخ حقوق کيفري با

حضور مهاجرین افغان در جامعه ایران از بیش از دو دهه گذشته و پرورش نسلی در آوارگی با تبعات جدی فرهنگی برای زندگی اجتماعی آنان همراه بوده است که بویژه مواجهه جامعه کودکان افغان را با حجم وسیعی کنش‌های توام با خشونت به دنبال داشته است.پژوهش حاضر بیش از همه کنش خشونت آمیز را در قالب پیوند با عناصر قدرت تعریف کرده و در رویکردی ساختاری، سلسله مراتب توزیع قدرت و خشونت را بویژه در ...

پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد سال1382 پايان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسي چکيده : بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي انسان موجودي است جمع گرا و آميخته از خواسته ها ، علايق و غر

چکيده پژوهش:         اثر بخش بودن فعاليت هاي مديريت، به تمايلات افراد درون سازمان در انجام وظايف محوله آنها بستگي دارد؛ از سوي ديگرهمه رفتارهاي افراد هدفداراست.

ثبت سفارش