پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

مشخص نشده 2 MB 26685 135
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی شیمی
قیمت قبل:۳۲,۳۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

  رشته شیمی

  سال 1384

  -1 متابولسیم روی

  1-1-1 پیشگفتار

  در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقادیری هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود  یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و ... بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد.

  روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از 200 متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوکلئیک اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (83) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از 300 آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از90% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (30% آن در استخوانها  60% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (82) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه‌ها و فعالیتهای بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافتهای سلولی، سنتز کولاژن، استقامت استخوانها، عملکردهای هوشی وذهنی، متابولسیم کربوهیدارتها و عملکردهای تناسلی می باشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملکرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.

   

  1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی:

  روی فلزی با وزن ملکولی 4/65 گرم بر مول می باشد و در گروه IIB و ردیف چهارم از جدول تناوبی قرار گرفته است. روی را با علامت اختصاری Zn نمایش می دهند و دارای عدد اتمی 30، وزن اتمی 38/65، چگالی gr/cm3 14/7 در oc 20، انرژی نخستین یونش آن 394/9 و دارای 5 ایزوتوپ رادیواکتیوی طبیعی و یا حاصل شکافت هسته ای دیگر می باشد، فراوانترین ایزوتوپهای آن Zn 64  با فراوانی 6/48% و Zn 66  با فراوانی 9/27و Zn 68  با فراوانی 8/18% می باشد نیمه عمر روی d 244  65 می باشد. جزء عناصر احیاء کننده قوی و خود اکسید می شود 763/0  و بیشتر در حالت دو ظرفیتی موجود می باشد. یکی از عناصر کمیاب و ضروری بدن است. زیرا در اعمال اساسی مولکولی زیادی شرکت می کند. دسته ای از نمکهای کم محلول روی شامل هیدروکسید ، اکسالات و سولفید می باشد. روی با برخی از ترکیبات معدنی شامل سیترات لیدروکسید تولید کمپلکسهای محلول می کند.

   

  1-1-1-3تاریخچه

  ضرورت این عنصر برای میکروارگانیسم‌ها اولین بار در سالها 1869و 1926 مورد توجه قرار گرفت. کمبود این عنصر عملا در حیوانات آزمایشگاهی مشاهده شد. (115) ولی در انسان کمبود این عنصر نادرست است، زیرا روی در همه جا موجود است. روی بعد از آهن فراوانترین عنصر کمیاب با میزان حدود 5/1 تا 5/2 گرم در کل بدن است. غلظت این عنصر در کروئید چشم (لایه عروقی میان کره چشم که بین صلبیه و شبکیه واقع است) و غده پروستات بالا است ولی بیشترین میزان این عنصر در بدن در استخوانها و عضلات یافت می شود. غلظت زیاد آن مخصوصا در ناحیه مغز، پانکراس و غده آدرنالین می‌باشد همچنین در تمام سلولها واعصاب وجود دارد. روی ساختمان شیمیایی کاتالیستی (آنزیمی) و قوانین خاصی دارد و بیشتر از 60 آنزیم برای فعالیت خود به روی نیاز دارند که RNA پلیمراز هم شامل آن‌هاست. روی فعالانه به وسیله حفره‌های سیناپسی جذب می شود و فعالیت نورونها و حافظه را حمایت می کند. متابولیسم روی در مدت بیماری و استرسهای فیزیکی با هورمونها سازگار می شود. احتمالا سیتوکسین‌ها و توکسین‌ها قسمتی از سیستم دفاعی را به عهده دارند (3)  این عنصر در لوزالمعده دارای فعالیت زیادی می باشد و مرتبا از طریق شیره لوزالمعده مقداری از آن به خارج ترشح می گردد. میزان روی در پلاسما دستخوش تغییرات روزانه است. منحنی تغییر غلظت این عنصر نسبت به ساعات روز به شکل u می باشد. ماکزیمم غلظت در صبح و کمترین آن در اواسط عصر است. بطور متوسط میزان روی در پلاسما  98 و یا 15 می باشد که  آن با الفا -2- ماکروگلوبین و باقیمانده آن با آلبومین باند شده  است. در خون تنها 10% تا 20% میزان روی در پلاسما و باقیمانده آن در گلبولهای قرمز موجود است. همچنین غشاء گلبولهای قرمز دارای مقداری روی می باشد. غلظت عنصر روی در نطفه 100 برابر میزان آن در پلاسما است. روی تشکیل دهنده تعداد زیادی از آنزیمها در پستانداران (بیش از 150 آنزیم) است که به عنوان جایگاه فعال یا به عنوان جزئی از ساختمان آنها یا هر دو عمل می کند. تعدادی از این آنزیمها عبارتند از : کربنیک انیدراز، کربوکسی پتیپداز، آلکالین فسفاتاز، ترانس فرازها، لیگازها، لیازها، ایزومرازها، DNA,RNA پلیمرازها و سوپر اکسیدویس موتاز (115)

  روی در فرآیند‌های متابولیکی که شامل سنتز اسید نو کلئیک و پروتئین باشند دخالت دارد و همچنین برای سنتز و فعالیت انسولین ضروری است و به ثابت بودن هگزامرهای پروانسولین و انسولین به وسیله تشکیل کمپلکس‌هایی با آنها کمک می کند. روی همچنین در تشکیل پروتئین zinc finger نقش دارد. (115) این پروتیئن در نواحی خاصی با DNA باند می شود. روی یک عنصر ضروری برای باند شدن این پروتئین با DNA است. روی در تشریع ترمیم زخمها دخالت دارد و برای رشد طبیعی عنصری ضروری است. این عنصر در قوه چشایی تاثیر می گذارد و می تواند خطر تغییرات شبکیه را در افراد مسن
  تعلیل کند.

  1-1-2متابولسیم روی

  روی بطور عمده از طریق دوازدهه و میزان کمی از طریق روده کوچک جذب می شود. جذب روی وابسته به سن نیست و با تعدادی از عوامل تغذیه ای مثل وجود امینو اسیدها (بویژه هیستیدین) و لاکتوز و همچنین وجود میزان کم آهن در رژیم غذایی افزایش می یابد. کمبود دریافت پروتئینها و افزایش دریافت فیتات باعث کاهش جذب روی می شود که این اثر با افزایش دریافت و جذب کلسیم تشدید خواهد شد. روی پس از جذب به کبد منتقل می شود و با آلبومین باند می شود. مسیر اصلی دفع روی، روده و سپس از طریق کلیه و  پوست است. مقدار کمی از طریق ادرار و ریزش پوست دفع می شود، همچنین در مردان فعالیتهای جنسی با از دست دادن روی همراه است کمبود این عنصر در افراد بالغ برای اولین بار در کشور مصر و ایران مشاهده شد، مورد اصل مرد 21 ساله بود که پسر 10 ساله ای به نظر می رسید. این بیمار مقدار زیادی نان و خاک می خورد.

  موارد دیگر بیمارانی بودند که به عفونتهای ناشی از کرم قلابدار مبتلا بودند در سال 1996 بیماری (AE) [1] که یک بیماری نادرژنی بود  و با کمبود خیلی زیاد روی مواجه بود شناسایی شد (81) مثالی خوب برای فهمیدن و درک کمبود روی وجذب ناکافی این عنصر است. این بیماران نمی توانند تریپتوفان را سوخت و ساز کنند که منجر به پائین آمدن سطح مقدار (PA) picolinic acid می شود. PA نتیجه یک سوخت و ساز طبیعی از متابولسیم تریپتوفان در بدن است که وجود آن خیلی مهمتر از جذب روی است. پیکولینات روی بیشترین تاثیر را در برگشت روی از دست رفته در اثر بیماری AE و همچنین جذب بیشتر روی از دیگر جانشینهای طبیعی را دارد. همچنین مصرف مواد طبیعی حاوی روی کاهش روی در بدن تامین می کند.

  جدول 1-1

   

  1-1-3-کمبود روی در بدن

  بر اساس آخرین تحقیقات نشان داده شده است که کمبود روی در بدن با بیماریهای روانی و مشکلات اجتماعی ارتباط نزدیک دارد. دانشمندان باور دارند که نورونهای عصبی حمل و نقل روی را بر عهده دارند وقتی میزان روی پایین است فعالیت نورونها کاهش می یابد و باعث رفتارهای نامتعادل می گردد. دانشمندان هنوز نمی دانند که این رفتار‌ها چطور اتفاق می افتد ولی می تواند به میزان انتقال و قابلیت دسترسی به روی در ارتباط باشد. خیلی از بیماران Carl Pfeiffer از این مشکل رفتاری در عذاب هستند. بیشترین بیمارانی که این مشکل را به طور مشترک دارند دارای ADHD [2]  هستند و یا به نام ODD [3] معروف هستند و یا OCD [4] و CD [5] که از کمبود روی به وجود می آیند.

  بسیاری از این بیماران مدت‌ها به روانشناسی مراجعه کردند و با داروهایی مختلف در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند. درصد زیادی از افراد که مبتلا به این بیماری بودند سطوح نامتعادلی از مس، روی، جیوه، کلسیم، کادمیم، منیزیم و منگنز درخون، ادرار و بافت آنها بر طبق آزمایشات شیمیایی که در هزاران بیمار مبتلا انجام شد، داشتند. در بررسی بعمل آمده به نظر می رسد که در ترکیب پروتئین این بیماران علائم کمبود روی در خون مشاهده می شد. این مطالعه در مورد مردان جوانی که کمبود روی داشتند انجام گرفت و تحقیقات پزشکی را راجع به کمبود روی در 40000 بیمار روانی تایید کرد. شواهد پزشکی  و تحقیقات نشان دادند که مس و روی را نمی توان جداگانه از هم مورد بررسی قرار داد. کمبود روی بیشتر در نتیجه افزایش میزان مس در خون می باشد به این دلیل که این دو فلز باهم در بدن رقابت می کنند.بالا رفتن میزان مس خون علائمی از قبیل ناهنجاریهای روانی، تحرک زیاد، ناتوانی در یادگیری و افسردگی را نشان می دهد اندازه گیری کمبود روی با آزمایش خون به دلیل دفع زیاد آن مشکل است لذا کمبود روی را در ادرار و بافت مو دنبال می کنند.

  محققینcarl توانستند به دلیل فشردگی روی در پلاسما و وجود علائم پزشکی در کاهش روی به وسیله جانشینهای روی کمبود روی را کشف کنند.

  در مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان (Tx, Houston) نیز بیماری رایج سیستم گوارشی CD [6]که باعث تورم می شود مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت به دو گروه کودکان سالم و بیمار در طول 6 روز میزانmg 4/0 روی Zn 70  از طریق تزریق وریدی و mgr 2 روی Zn 67 از طریق خوراکی تجویز کردند. مدفوع، ادرار و پلاسما خون کودکان بیمار و کودکان شاهد مورد آزمایش قرار گرفت کودکانی که بیماری CD داشتند روی در پلاسمای آنها کمتر بود و جذب روی کمتری داشتند و میزان روی دفع شده هم در مقایسه با گروه شاهد بالاتر بود (6) در نتیجه می توان گفت متابولیسم روی در افرادی کهCD دائم دارند غیر طبیعی است این موضوع را می توان از طریق ردیاب رادیواکتیو اثبات کرد. این بیماری در مراحل پیشرفته دارای علائمی شبیه علائم کمبود روی است ولی می توان گفت که متابولیسم روی در بیماران مبتلا به CD دچار اختلال می شود.

  تاخیر در رشد، هیپوگنادیسم و تاخیر در بلوغ جنسی در اثر کمبود روی عارض خواهد شد. همچنین اثرات دیر رس کمبود این عنصر عبارتند از: لکهای مختلفی از ضایعات پوستی، مختل شدن روند التیام زخمها، کاهش غیر طبیعی حس چشایی، اختلالات رفتاری، شب کوری وکاهش ایمنی بدن، این علائم همیشه ظاهر نمی شوند. مثلا در بیمارانی که از طریق غیر گوارشی تغذیه می شوند و دچار کمبود عنصر روی هستند، اختلالات فکری وذهنی، افسردگی، اگزما و کچلی مشاهده خواهد شد. در اطفال کمبود روی،کاهش اشتها، از دست داد حس چشایی، کاهش رشد را به دنبال خواهد داشت همچنین شب کوری که در اثر کمبود ویتامین A ایجاد می شود می تواند تحت تاثیر کمبود روی مشاهده شود.

   

  [1] Acrodermattis En

  [2] َADHD: attention dericit hyperactive disorder

  [3] ODD: opplsitonal defiant disorder

  [4] OCD: obsessive compulsive disorder

  [5] CD: covduct disoder

  [6] Crogn,s Desease

  منابع:

   

  Cousins , R.J (1996) Zinc In: present knowledge in Nutrition (Ziegler, E.E.and Filer, L.j., edc.), 7 th ed., pp.293? 306. International Life Scinces Institute Press, Washington, DC.

  King, J.C. & C.L. Keen (1999) Zinc. In: Modern Nutrition in Health and Disease, (Shils, M. E. Olson, J.A, Shike, M, & Ross, C.A, eds) , 9th ed., pp. 223? 240. Williams & Wilkins, Baltimore , MD.

  (1,2 Prepared By): Robert J. Cousins, ph. D. Boston Family Professor of Nutrition Food Science & Human Nutrition Dept. University of Florida, 201 FSHN

  Jose G.Dorea, ph.D. “Zinc and Copper in breast milk and in hom- prepared mike as function of infant’s age. "Department of Nutrition, Universidade de Brsdilia, 70910, 970 Brasilia, DF, Brzil.

  Payton, K.B, Flanagan,. P.R, Stinson, E.A, chodir ker, D.P, Chamberlain , M.J, Valvberg. L.S. “Technique for determination of human zinc absorption from measurement of radioactivity in the body.” (1982 Dec 01). Journal Article, Gastroenterology, Vol/ Issue: 83:6 Departments of Medicine and Nuclear Medicine, university Hospital Lon don, Ontario, Canada.

  Griffin, Ian-BAYLOR col of MED; kim, Sandra-BAYLOR Col of MED, Abrams, steven-steve; "zinc Metabolism and Zinc kinetics in children with stablecrohn's Disease (cd)" publication Acceptance data (2000.Dec 1); pub date (2001, March 31), Journal of Federation of American Societies for Experimental Biology.

  William j. Walsh, “Zinc Dfeficiency, Metal Metabolism, and Behavior Disorders” (2004) Health Research Institute.

  Cunningham-Rundles, C., et al., "Zinc deficiency, depressed thymic hormones and T-lymphocyte dysfunction in patients with hypogammaglobulinemia", Clin. Immunol. Immunopathol., 21:387(1981).

  Good, R.A., et al., "Zinc and immunity", in Clinical, Biochemical, and Nutritional Aspects of Trace Elements, Prasad, A.S. Ed., Alan R. Liss, New York (1982)

   Walsh, W.J., Isaacson, H.R., Rahman, F., Hall, A., and Young, I.J., "Elevated blood copper:zinc ratios in assaultive young males", Neuroscience Annual Meeting, Abstract of Papers, Miami Beach, 19 9 4 (In Print).

  V. Cunnane, S.C., Zinc: Clinical and Biochemical Significance, CRC Press, Inc., Boca Raton, FL (1988)

  Prasad, A.S., "Deficiency of zinc in man and its toxicity", in Trace Elements in Human Health and Disease, Vol. 1, Academic Press, New York, 1 976

  Prasad, A.S., "Clinical and biochemical spectrum of zinc deficiency in human subjects", in Current Topics in Nutrition and Disease, Vol 6, New York, 1982.

   Smith, J.C., Holbrook, J.T., and Danford, D.E., "Analysis and evaluation of zinc and copper in human plasma and serum", J. Amer. College of Nutr.,4:627-638(1985)

   Kleimola, V., et al, "The zinc, copper, and iron status in children with chronic diseases", in Trace Element Analytical Chemistry in Medicine and Biology, Walter de Gruyter, New York (1983).

  Reding, P., DuChateau, J., and Bataille, C., "Oral zinc supplementation improves hepatic encephalopathy", Lancet, ii, 493 (1984).

   Pohit, J., Saha, K.C., and Pal, B., "A zinc tolerance test", Clin. Chim. Acta, 114:279(1981).

   Pecoud, A., Donzel, P., and Schelling, J.L., "Effects of foodstuffs on the absorption of zinc sulphate", Clin. Pharmacol. Ther 17, 469(1975)

  Molokhia, M.M. and Portnoy, B., "Zinc and copper in dermatology", in Zinc and Copper in Medicine, Charles C. Thomas, Springfield, IL (1980 ).

  Schmidt, K., et.al., "Determination of trace element concentrations in psoriatic

  and non-psoriatic scales with special attention to zinc", in Trace Element Analytical Chemistry in Medicine and Biology, Vol. 1, Walter de Gruyter, New York (1980)

  21-. McMillan, E.M., and Rowe, D., "Plasma zinc in psoriasis. Relation to surface area involvement", Br. J. Dermatol., ) 108.301(1983)

   

  22- Ecker, R.J. and Schroeder, A.L., "Acrodermatitis and acquired zinc deficiency", Arch. Dermatol., 114:937(1978)

  23- Withers, A.F., Baker, H., and Musa, M, "Plasma zinc in psoriasis", Lancet, ii:

  278(1968)

  24- Van Rij, A.M., "Zinc supplements in surgery", in Zinc and Copper in Medicine, Charles C. Thomas, Springfield, IL (1982)

  25- Henzel, J.H., et al., "Zinc concentrations within healing wounds: significance of post-operative zincuria on availability and requirements during tissue repair",

  Arch. Surg,349:357(1970)

  26-Weismann, K., "Lines of Beau: Possible markers of zinc deficiency", Acta Dermatol. Venereol,57:88(1977)

  27- Collipp, P.J., et al., "Zinc deficiency: Improvement in growth and growth hormone levels with oral zinc therapy", Ann. Nutr. Metab,26:287(1982).

  28- Hambridge, K.M., and Walravens, P.A., "Zinc deficiency in infants and preadolescent children", in Trace Elements in Human Health and Disease, Vol. , Prasad, A.S. and Oberleas, D., Eds., Academic Press, New York (1976).

  29- Golden, B.E. and Golden, M.H.N., "Effect of zinc supplementation on the dietary intake, rate of weight gain and energy cost of tissue deposition in children recovering from severe malnutrition", Am. J. Clin. Nutr,34:77(1982)

  30-. Laditan, A.O. and Ette, S.I., "Plasma zinc and copper during the acute phase of protein-energy malnutrition (PEM) and after recovery", Trop. Geogr. Med, 20:422(1967)

  31- . Sandstead, H.H., Prasad, A.S., et al., "Human zinc deficiency, endocrine manifestations, and response to treatment", Amer. J. Clin. Nutr,34:77(1982)

  32- Heinkin, R.I., and Bradley, D.F., "Hypogeusia corrected by nickel and zinc", Life Sci,9:701(1970)

  33 .Sprenger, K.B.G. et al., "Improvement of uremic neuropathy and hypogeusia by dialysate zinc supplementation: a double-blind study", Kidney Int., Suppl. 16:5315(1983)

  34- Fabris N, Mocchegiani E. Zinc, Human diseases and aging. Aging 1995; 7:77-93.

  35-Sandstead HH. Zinc nutrition in the united states. Ann J clin Nutr; 1973; 26: 1251-1260.

  36- Hurley LS, Swenerton H. congenital Malformations resulting from Zinc deficiency in rats proc Soc Exp Biol Med 1966; 123:692-696

  37-Fosmire Gy. Greeley S, Sandstood HH. Maternal and fetal response to Various sub optimal levels of Zinc intake during gestation in the rat J nutr 1977, 107:1543-1550

  38-Swenerton H, Hurley LS. Zinc deficiency in rhesus and bonnet monkeys, including effects of reproduction. JNutr 1980;110:575-583.

  39-. Robertson BT, Burns MJ. Zinc metabolism and the zinc deficiency syndrome in the dog. Am J Vet Res 1963;24:997.

  40-. Prasad AS, Miale A, Farid Z, Sandstead HH, Schulert AR. Zinc metabolism in patients with the syndrome of iron deficiency anemia, hepatosplenomegaly, dwarfism and hypogo­nadism. JLab Clin Med 1963;61:537-549.

  41-. Fraker PJ, Jardieu P, Cook J. Zinc deficiency and immune function. Arch Dermatol 1987;123:1699-1701.

  42-. Jameson S. Effects of zinc deficiency in human reproduction. Acta Med Scand (Suppl. 593) 1976; 197:3-89  Fabris N, Mocchegiani E. Zinc, human diseases and aging. Aging 1995;7:77-93.

  43- Sandstead HH. Understanding zinc: recent observations and interpretations. JLab Clin Med 1994;124:322-327.

  44- Brandt T. Dermatitis in children with distur­bances of the general condition and the absorption of food elements. Acta Derm Venerol 1936;17:513-546.

  45- Danbolt N, Closs K. Acrodermatitis enteropathica. Acta Derm Venerol 1942;23:127-169.

  46- Robertson AF, Schuerger GS, Brown RR, Karp WB. Tryptophan metabolism in acrodermatitis enteropathica. JPediatr 1973;83:1012-1016.

  48- Moynahan EJ, Barnes PM. Zinc deficiency and a synthetic diet for lactose intolerance. Lancet 1973;i:676-677.

  49- Moynahan EJ. Acrodermatitis enteropathica: A lethal inherited human zinc-deficiency disorder. Lancet 1974;ii:399-400.

  50- Braun OH, Heilmann K, Pauli W, et al. Acroder­matitis enteropathica: Recent findings con­cerning clinical features, pathogenesis, diagnosis and therapy. Europ J Pediatr 1976;121:247-261.

  51- Krieger IE. Acrodermatitis enteropathica and the relationship to pellagra. Med Hypothesis 1981;7:539-547.

  52- Krieger I. Picolinic acid in the treatment of disorders requiring zinc supplementation. Nutr Rev 1980;38:148-150.

  53- Evans GW. Normal and abnormal zinc absorp­tion in man and animals: The tryptophan connection. Nutr Rev 1980;38:137-141.

  54- Hambidge KM, Walravens PA, Casey CE, et al. Plasma zinc concentrations of breast-fed infants. JPediatr 1979;94:607-608.

  55- Eckhert CD. Isolation of a protein from human milk that enhances zinc absorption in humans. Biochem Biopys Res Comm 1985; 130:264-269

  56- Evans GW, Johnson PE. Characterization and quantitation of a zinc-binding ligand in human milk. Pediatr Res 1980; 14:876-880.

  57- Hurley LS, Lonnerdal B. Zinc binding in human milk: citrate versus picolinate. Nutr Rev 1982;40:65-71.

  58- Lonnerdal B, Stanislowski AG, Hurley LS. Isolation of a low molecular weight zinc binding ligand from human milk. Jlnorg Biochem 1980;12:71-78.

  59- Song MK, Adham NF. The role of prostaglandin E-2 in zinc absorption in the rat. Am JPhysiol 1978;234: E99-E 105.

  60- Song MK, Adham NF. Relationship between zinc and prostaglandin metabolisms in plasma and small intestine of rats. Am J Clin Nutr 1985;41:1201-1209.

  61- Bindra GS, Gibson RS, Thompson LU. [Phytate] [calcium]/[zinc] ratios in Asian immigrant lacto-ovo vegetarian diets and their relationship to zinc nutriture. Nutr Res 1986;6:475-483.

  62- Roth HP, Kirchgessner M. Utilization of zinc from picolinic or citric acid complexes in relation to dietary protein source in rats. JNutr 1985;115:1641-1649.

  63- Greger JL, Mulvaney J. Absorption and tissue distribution of zinc, iron and copper by rats fed diets containing lactalbumin, soy and supple­mental sulphur-containing amino acids. JNutr 1985;115:200-210.

  64- Kauwell GP, Bailey LB, Gregory JF 3rd, et al. Zinc status is not adversely affected by folic acid supplementation and zinc intake does not impair folate utilization in human subjects. J Nutr 1995;125:66-72.

  65- Davidsson L, Almgren A, Sandstrom B, Hurrell RF. Zinc absorption in adult humans: the effect of iron fortification. BrJNutr 1995;74:417-425.

  66- Evans GW, Grace CI, Votava HJ. A proposed mechanism of zinc absorption in the rat. Am J Physiol 1975;228:501-505.

  67- Safai-Kutti S, Selin E, Larsson S, et al. Zinc therapy in children with cystic fibrosis. Beitr Infusionsther 1991;27:104-114.

  68-Duisterwinkel FJ, Wolthers BG, Koopman BJ, et al. Bioavailability of orally administered zinc, using Taurizine. Pharm Weekbl [Sci] 1986;8:85-88.

  69-Turnlund JR, Keyes WR, Hudson CA, et al. A stable-isotope study of zinc, copper, and iron absorption and retention by young women fed vitamin B-6-deficient diets. Am J Clin Nutr 1991;54:1059-1064.

  70- Blakeborough P, Gurr MI, Salter DB. Digestion of the zinc in human milk, cow's milk and a commercial babyfood: some implications for human infant nutrition. Br J Nutr 1986;55:209-217.

  71- Wapnir RA, Wang J, Exeni RA, McVicar M. Experimental evaluation of ligands for the intestinal absorption of zinc in vivo. Am J Clin Nutr 1981;34:651.

  72- Flagstad T. Zinc absorption in cattle with a dietary picolinic acid supplement. JNutr 1981;111:1996-1999.

  73- Evans GW, Johnson EC. Zinc absorption in rats fed a low-protein diet and a low-protein diet supplemented with tryptophan or picolinic acid. JNutr 1980;110:1076-1080.

  74- Johnson WT, Evans GW. Tissue uptake of zinc in rats following the administration of zinc dipicolinate or zinc histidinate. JNutr 1982;112:914-919.

  75- Seal CJ, Heaton FW. Chemical factors affecting the intestinal absorption of zinc in vitro and in vivo. BrJNutr 1983;50:317-324.

  76- Seal CJ, Heaton FW. Effect of dietary picolinic acid on the metabolism of exogenous and endogenous zinc in the rat. J Nutr 1985;115:986-993.

  77- Boosalis MG, Evans GW, McClain CJ. Impaired handling of orally administered zinc in pancreatic insufficiency. Am J Clin Nutr 1983;37:268-271.

  78- Barrie SA, Wright JV, Pizzorno JE, Kutter E. Comparative absorption of zinc picolinate, zinc citrate and zinc gluconate in humans. Agents and Actions 1987;21:223-228.

  79- Babcock AK, Henkin RI, Aamodt RL, et al. Effects of oral zinc loading on zinc metabo­lism in humans II. In vivo kinetics. Metabo­lism 1982;4:335-347.

  80- Sakai F, Yoshida S, Endo S, Tomita H. Therapeu­tic efficacy of zinc picolinate in patients with taste disorders. Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho 1995;98:1135-1139.

  81- Zinc bioavailability of human and cow's milk. Nutr Rev 1986;44:181-183.

  82-Timothy C. Birdsall, N D; Zinc picolinate: AVsorption and supplementation" alternative medicine review. Volume 1, number 1; (alt med rev 1996; 1:26-30.)

  83-Abbasi AA, Prasad AS, Rabbani P, DuMouchelle E. Experimental zinc deficiency in man. Effect on testicular function. J Lab Clin Med. )1980 Sep 96(3):544-50.20. Brun JF, Dieu-Cambrezy C, Charpiat A, Fons C, Fedou C, Micallef JP, Fussellier M, Bardet L, Orsetti A. Serum zinc in highly trained adolescent gymnasts. Biol Trace Elem Res. 1995 Jan­Mar;47(1-3):273-8:30 Couzy F, Lafargue P, Guezennec CY. Zinc metabolism in the athlete: influence of training, nutrition and other factors. IntJ Sports Med. 1490 Aug :11(4):263-6.4. Gleeson M, Bishop NC. Elite athlete immunology: importance of nutrition. Int J Sports Med. 2000 May;') Suppl 1:s 44-50-5. Hunt CD, Johnson PE, Herbel J, Mullen LK. Effects of dietary zinc depletion on seminal volume and zinc loss, serum testosterone concentrations, and sperm morphology in young men. Am Clin Nutr. 1992 ,56(1):148-57.6. Krotkiewski M, Gudmundsson M, Backstrom P, Mandroukas K. Zinc and muscle strength and endurance.Acta physiol scand 1982 Nov, 116(3): 309-11.10. Lukaski HC. Magnesium, zinc, and chromium nutriture and physical activity. Am J Clin Nutr. 2000 Aug;72(2 suppl): 585 S-93508. McDonald R, Keen CL. Iron, zinc and magnesium nutrition and athletic performance. Sports Med.  1988 Mar, 5(3): 171-84. Nishi Y. Anemia and zinc deficiency in the athlete. J Am Coll Nutr 1996 Aug: 15(4): 323-4.10 t. I.. Prasad AS, Cossack ZT. Neutrophil zinc: an indicator of zinc status in man. Trans Assoc Am Physicians1982, 95: 165-76.11 1. Prasad AS. Zinc deficiency in human subjects. Prog Clin Biol Res.1983:129:1-33.12.. Shephard RI, Shek PN. Immunological hazards from nutritional imbalance in athletes. Exerc Immunol Rev. 1998, 4:22-48.13 Suboticanec K, Stavljenic A, Bilic-Pesic L, Gorajscan M, 0Gorajscan D, Brubacher G, Buzina R. Nutritional status, grip strength, and immune function in institutionalized elderly. Int J. Vitam cutr Res. 1989, 59 (1): 20-8.)

  84. Mares-Perlman JA, Klein R, Klein BE, et al. Association of zinc and antioxidant nutrients with age-related maculopathy. Arch Opthalmol. 1996; 114:991-997.

  85- Mc Mahon RJ, Cousins RJ. Mammalian zinc transporters. J Nutr. 1998; 128:667-670.

  86- McMahon RJ, Cousins RJ. Regulation of the zinc transporter ZnT-1 by dietary zinc. Proc Natl Acad Sci USA. 1998; 95:4841-4846.

  87- Mossad SB, Macknin ML, Medendorp SV, Mason PM. Zinc gluconate lozenges for treating the common cold. Ann Intern Med. 1996; 125:81-88.

  88- Newsome DA, Swartz M, Leone NC. Oral zinc in macular degeneration. Arch Opthalmol. 1988; 106:192-198.

  89- Noseworthy MD, Bray TM. Zinc deficiency exacerbates loss of blood-brain barrier integrity induced by hyperoxia measured by dynamic MRI. Proc Soc Exp Biol Med. 2000; 223:175-182.

  90- O'Dell BL. Role of zinc in plasma membrane function. J Nutr. 2000; 130:1432S-1436S.

  91- Olsen RJ, Olsen P. Zinc as a treatment for age related macular degeneration (review). J Trace Elem Exp Med. 1998; 11:137-145.

  92- Prasad AS. Zinc deficiency in women, infants and children. J Am Coll Nutr. 1996; 15:113-120.

  93- Prasad AS. Zinc: the biology and therapeutics of an ion. Ann Intern Med. 1996; 125:142-144.

  94- Prasad AS. Discovery of human zinc deficiency and studies in an experimental human model. Am J Clin Nutr. 1991; 53:403-412.

  95-Salgueiro MI, Zubillaga M, Lysionek AK, et al. Zinc an essential micronutrient: a review. Nutr Rev. 2000; 20:737-755.

  96- Sandstead HH, Frederickson CJ, Penland JG. History of zinc as related to brain function. J Nutr. 2000; 130:4965-502S.

  97- Sazawal S, Black RE, Bhan MK, et al. Zinc supplementation in young children with acute diarrhea in India. N Engl J Med. 1995; 333:839-844.

  98- Solomons NW. Mild human zinc deficiency produces an imbalance between cell-mediated and humoral immunity. Nutr Rev. 1998; 56:27-28.

  99- Sturniolo GC, Di Leo V, Barollo M, et al. The many functions of zinc in inflammatory conditions of the gastrointestinal tract. J Trace Elem Exp Med. 2000; 13:33-39.

  100- Umeta M, West CE, Haidar J, et al. Zinc supplementation and stunted infants in Ethiopia: a randomized controlled trial. Lancet. 2000; 355:2021-2026.

  101-Anon. Zinc lozenges reduce cold symptoms. Nutr Rev. 1997; 55:82-88.

  102- Berg JM, Shi Y. The galvanization of biology: a growing appreciation for the roles of zinc. Science. 1996; l 271:1081-1085.

  103-Bhutta ZA, Black RE, Brown KH, et al. Prevention of diarrhea and pneumonia by zinc supplementation in children in developing countries: Pooled analysis of randomized controlled trials. J Pediatr. 1999; 135:689-697.

  104- Chandra RK. Excessive intake of zinc impairs immune response. JAMA. 1984; 252:1443-1446.

  105- Cuajungco MP, Lees GJ. Zinc metabolism in the brain; relevance to human neurodegenerative disorders. Neurobiol Dis. 1997; 4:137-169.

  106-Duchateau J, Delepesse G, Vrijens R, et al. Beneficial effects of oral zinc duration on the immune response of old people. Am J Med. 1981; 70:1001-1004.

  107-Fabris N, Mocchegiani E. Zinc, human diseases and aging. Aging Clin Exp Res. 1995; 7:77-93.

  108- Grungreiff K, Grungreiff S, Reinhold D. Zinc deficiency and hepatic encephalopathy: results of a long-term follow-up on zinc supplementation. J Trace Elem Exp Med. 2000; 13:21-31.

  109-  Hambridge M. Human zinc deficiency. J Nutr. 2000; 130:1344S-1349S.

  110- Jackson JL, Peterson C, Lesho E. A meta-analysis of zinc salts, lozenges and the common cold. Arch Intern Med. 1997; 157:2373-2376.

  111-King JC, Keen CL. Zinc. In: Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. Baltimore, MD: Williams and Wilkins; 1999:223-239.

  112- Klug A, Rhodes D. "Zinc fingers": a novel protein motif for nucleic acid recognition. Trends Biochem Sci. 1987; 5:464-469.

  113- Lonnerdal B. Dietary factors influencing zinc absorption. J Nutr. 2000; 130(5S Suppl): 1378S-1383S.

  114- Macknin ML. Zinc lozenges for the common cold. Cleveland Clin J Med. 1999; 66:27-31.

  115- Macknin ML. Piedmonte M, Calendine C, et al. Zinc gluconate lozenges for treating the common cold in children. A randomized controlled trial. JAMA. 1998; 279:1962-1967.

  116- ناهید، امینی، دانشکده علوم پزشکی مشهد، (شماره 85-آ)

  117- مجتبی، طبرستانی، خونشنانی پزشکی، سازمان چاپ ونشر مشهد، چاپ دوم 1366

  118- John . Bernard. Menry M.D, Todd, Sanford, Davidsohn, Clinical Diagnosis and management by laboratory methods, 17th .

  119- Edition vol 1 copyright 1984 by W.B. saunders company U.S.A p. 158-161

  120- A.V. Hoffbrand , j.E. pettit, Essential Haematology, Copyright 1980 by Blackwell scientific publications.

  121- Alexc. Sonnenwirth, ph. D. Leonard jarett, M.D Gradwohl's clinical laboratory Methods and Diagnosis Eighth Edition vol 1 copyright 1980 by the C.V Mosby company. p.850-854.

  122- John D.Baver, clinical laboratory Methods . Nineth Edition, copyright by the C.V.Mosby company 1982 . p. 516-518.

 • فهرست مطالب

  فصل اول- مقدمه

  (1) مقدمه. 1

  1-1 متابولسيم روي.. 2

  1-1-1 پيشگفتار. 2

  1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: 2

  1-1-1-3تاریخچه. 3

  1-1-2متابولسیم روی.. 3

  1-1-3-کمبود روی در بدن. 4

  1-1-3-1چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟ 6

  1-1-4-مسموم کنندگي ZinC.. 6

  1-1-6-استفاده‌های پزشکی. 8

  1-1-7-دیدگاه فیزیولوژیکی. 8

  1-1-7-1-عملکردها و فار موکولوژی: 8

  1-1-7-2-مکانیسم فعالیت.. 8

  1-1-8-محرکهای دارویی: 9

  1-1-9-نتیجه. 9

  1-1-9-1فعل و انفعالات.. 11

  1-1-9-2مکملهای مغذي (83)   Nutritinal supplement 11

  1-1-9-3-نحوه مصرف روی: 12

  1-1-2-متابوليسم آهن در بدن (Iron Metabolism) 12

  1-2-1-توزيع آهن در بدن: 13

  1-2-2-هموگلوبين. 13

  1-2-3-ذخيره آهن. 13

  1-2-4-جايگاه انتقالي ‌آهن. 14

  1-2-5-جذب آهن (Iron absorption) 14

  1-2-5-1مکانيسم جذب آهن. 15

  1-2-6-فريتين سرم (serum ferritin) 15

  1-2-6-ساختمان فريتين : 15

  1-2-6-2برداشت و آزاد سازي آهن توسط فريتين. 16

  1-2-6-3-عمل فريتين در بدن. 16

  1-2-6-4-فريتين سرم و مقدار آن در افراد طبيعي. 16

  مقادير نرمال آهن سرم. 17

  1-2-7-1تغييرات روزانه در آهن سرم. 17

  1-2-8-اندازه گیری مقدار آهن سرم. 17

  1-2-8-1- ملاحضات کلی: 17

  1-2-8-2 اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: 18

  1-2-8-3 اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی: 18

  1-2-9 اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم: 18

  1-2-9- روش اول: 18

  1-2-9-2-روش دوم (روش رزین): 18

  1-2-9-3- روش سوم: 19

  فصل دوم- - مواد و روشها

  2- مواد، وسایل، روشها 21

  2-1 مواد. 21

  2-2- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده: 21

  3-3- روشهای دستگاهی. 21

  2-4 آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری : 22

  2-4-1 تعیین طول موج  ماکزیمم: 22

  2-4-2- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: 22

  2-4-2-1 اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین. 22

  2-4-2-2 اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 22

  2-4-2-3 اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 22

  2-4-2-4 اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 23

  2-4-2-5 اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین: 23

  2-4-2-6 اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین. 23

  2-4-3 بررسی اثر روی.. 23

  2-4-3-1 اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین. 23

  2-4-3-2 تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندينگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین  24

  2-4-3-3 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین. 24

  2-4-3-4 اثر غلظت مشخص بي کربنات بر باندينگ آهن با ترانسفرين در حضور روي: 24

  2-4-3-5 اثر غلظتهاي مختلف روي در باندينگ باترانسفرين در حضور يون بي کربنات   24

  2-5- آزمايشات دياليز تعادلي: 24

  2-5-1 محلول‌هاي لازم: 25

  2-5-2- طرز کار با دستگاه: 25

  2-5-3- اثر روي بر برداشت آهن توسط ترانسفرين: 26

  2-5-4- روش کنترل PH: 26

  2-5-5- طرز اندازه گيري آهن: 26

  2-5-5-1- روش کار: 26

  2-5-6- تعيين ثابت باندينگ آهن با ترانسفرين. 27

  فصل سوم-نتايج

  3- نتايج : 30

  3-1 تيتراسيون اسپکتروفتومتري: 30

  3-1-1 تعيين طول موج ماکزيمم: 30

  3-1-1-2- اثر روي بر روي متالوتايونين. 31

  3-1-1-3 اثر روي بر روي جذب ماکزيمم اسيدهاي آمينه: 31

  3-1-2 بررسي چگونگي جذب آهن توسط آپوترانسفرين: 47

  3-1-2-1 اثر غلظت‌هاي مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين. 47

  3-1-2-2 اثر زمان: 47

  3-1-2-3 اثر يون بيکربنات: 47

  3-1-2-4 اثر اسيد سيتريک.. 47

  3-1-2-6 اثر PH.. 48

  3-1-3 بررسي اثر روي.. 48

  3-1-3-1 اثر تغييرات غلظت روي.. 48

  3-1-3-2 اثر رقابتي روي با آهن. 48

  3-2 نتايج حاصل از آزمايشات دياليز تعادلي: 49

  3-2-1 تعيين ثابت باندينگ آهن به ترانسفرين: 49

  فصل چهارم- بحث

  بحث.. 69

  آزمايشات Invitro: 69

  Refrences. 71


تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, پروژه درباره پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

پایان نامه برای کارشناسی ارشد رشته زراعت چکیده به منظوربررسی اثرسطوح مختلف آهن واستفاده از مالچ بررشد وعملکرد لوبیاآزمایشی درسال زراعی 1392 به مدت یک فصل زراعی کشت پائیزه بعداز برداشت بادام زمینی در روستای سالستان از توابع آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان بااستفاده از آزمایش کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد.فاکتور اول در 2سطح شامل استفاده از مالچ وعدم ...

پایان‌نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد(M.Sc.) رشته باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه چکیده استفاده از نانو کود ها منجر به افزایش کارایی مصرفی عناصر غذایی، کاهش سمیت خاک، به حداقل رسیدن اثرات منفی ناشی از مصرف بیش ازحد کود و کاهش تعداد دفعات کاربرد کود می‌شود. استفاده از جلبک آسکوفیلوم نودوسوم نیز مقاومت گیاهان به آفات و بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. مطالعه حاضراثر اسپری ...

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زراعت چکیده آویشن‌ها، گیاهانی چند ساله از خانواده نعناعیان و از جمله گیاهان دارویی با ارزش در دنیا می‌باشند. در جنس آویشن، 215 گونه در دنیا و 18 گونه در ایران پراکنش دارند که آویشن دنایی (Thymus daenensis L.) از گونه انحصاری در کشور ایران می‌باشد. به منظور بررسی تأثیر نانو کود کلات آهن و کود آهن (سولفات آهن) بر محتوای کلروفیل a، b، کل، ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران و محیط زیست چکیده مشکل اساسی دراستفاده از بیوگاز دفنگاه وجود آلاینده هایی مثل سولفید هیدروژن است. سولفید هیدروژن گازی بیرنگ، سمی، اشتعالزا و دارای بوی نامطبوع است و به شدت سمی است و در هنگام سوختن بیوگاز تولید SO2 می کند. به علاوه سولفید هیدروژن دارای اثر خورندگی می باشد. ساخت دستگاههایی که در برابر خورندگی مقاوم باشند نیز هزینه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc) گرایش: شیمی فیزیک چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : روش جداسازی مغناطیسی ذرات را می توان به عنوان عاملی برای انتقال دارو بکار برد . یکی از محاسن نانو ذرات طلا به عنوان حامل دارو در مقایسه با سایر نانو ساختارها قابلیت اتصال مستقیم این لیگاند به نانو ذرات و زیست سازگاری آن برای کاربرد در علوم ...

چکیده سیر(Allium sativum L.) یکی از مهم ترین گیاهان دارویی و صنعتی خانواده Alliaceae می باشد. پیاز سیر مانع از تکثیر سلول‌های سرطانی می شود و دارای قدرت ضدعفونی کنندگی، حشره کشی، ضدقارچ و باکتری ، کاهش دهنده فشار و قند خون، ضد اسهال، تقویت کننده سیستم گوارش و همچنین به عنوان عطر و طعم دهنده مورد استفاده صنایع دارویی و غذایی قرار می‌گیرد تاریخ کاشت و تراکم بوته دو مولفه اصلی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی چکیده در عصر حاضر که ارتباطات مبتنی بر اطلاعات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تحولاتی شگرف را در عرصه جهانی رقم زده است, رسانه در مقام ابزاری مفید می تواند به انسان قرن بیست و یک کمک کند تا با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی به زندگی دلخواه, آرمانی و پربار دست یابد; ضمن آن که اگر ابزار مزبور به اشتباه و یا همراه با سوء نیت به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.) رشته: مدیریت بازرگانی چکیده با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی چکیده: امروزه با توجه به پیشرفت های فراگیر و صنعتی شدن جوامع و نیز نزدیک شدن خدمات و امکانات سازمان ها به یکدیگر، خلا فقدان تبلیغات موثر و کارآمد که باعث جلب توجه هرچه بیشتر مشتریان جدید و حفظ مشتریان قبلی شود، لازم و ضروری به نظر می رسد. بانک ها نیز مانند موسسات دیگر از این امر مستثنی نیستند. یکی ...

ثبت سفارش