پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران

مشخص نشده 845 KB 26710 53
مشخص نشده مشخص نشده مهندسی شیمی
قیمت قبل:۳۰,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۷,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه مقطع کارشناسی

  رشته پتروشیمی

  سال 1385

  مقدمه : منطقه ب شامل واحدهای ذیل که به صورت مختصر تشریح گردیده است ، می گردد

   

  الف) واحد تولید ازت :

  ازت گازی است خنثی که میل ترکیبی بسیار کمی داشته و در شرایط عادی ترکیب پذیری ندارد . لذا در واحدهای مختلف بهره برداری از این گاز برای موارد مختلفی از قبیل گاز پوششی مخازن هیدروکربوری، برای جلوگیری از نفوذ هوا یا اکسیژن به آنها، در واحدهای کاتالیستی در هنگام احیاء بعنوان گازگردشی، در هنگام راه اندازی واحدهای هیدروژن و هیدروکراکر بعنوان گاز چرخشی و بخصوص در عملیات احیاء مداوم کاتالیست پلاتفرمر واحد تبدیل کاتالیستی بصورت مداوم مصرف می گردد . با توجه به آنکه 79 درصد هوا ازت می باشد بهترین منبع تهیه می باشد . بهمین منظور واحد ازت طراحی و نصب گردیده است . ظرفیت واحد فشرده و مایع کردن  هوا و تفکیک اکسیژن و ازت مایع می باشد . محصول واحد  ازت گازی و  ازت مایع با درجه خلوص 999/99 درصد می باشد .

   

   

  ب) واحد تبدیل کاتالیستی :

  واحد C.C.R شرکت به منظور تبدیل برشهای بنزین با درجه آرام سوزی پائین به بنزین با درجه آرام سوزی 100 طراحی و نصب گردیده است . ظرفیت واحد 21600 بشکه در روز می باشد . طراحی واحد بر دو مبنای تأمین کامل خوراک H.S.R.G از واحد تقطیر در جو با نقطه جوش ابتدائی  و نقطه جوش نهائی   و یا مخلوطی از 17159 بشکه در روز خوراک از واحد تقطیر و 4441 بشکه در روز نفتای سنگین (H.N )هیدروکراکر با نقطه جوش ابتدائی  ونقطه جوش نهائی می باشد .

  این واحد مشتمل بر سه قسمت می باشد :

  -تصفیه نفتا(NAPHTHA HYDROTREATING -NHT) به منظور حذف ترکیبات الی نیتروژن دار، گوگرددار، اکسیژن دار، اشباع هیدروکربورهای غیر اشباع (اولفینی) و حذف سموم اضافی مانند ارسینک و سرب که برای قسمت پلاتفرمر مضر می باشند تعبیه شده است . حذف این ناخالصیها در حضور کاتالیست (با نام تجاری S-12 محصول مشترک UOP با فلزات فعال کبالت، مولیبدن بر روی پایه آلومینا) و گاز هیدروژن انجام می گیرد .

  -پلاتفرمر (PLATEFORMER) : نفتای تصفیه شده در این واحد در حضور کاتالیست (با فلز فعال پلاتین بر روی پایه آلومینا) تبدیل به بنزین با درجه خلوص آرام سوزی بالا، گاز مایع و مخلوط گازی غنی از هیدروژن می شود که به عنوان خوراک گازی به واحد هیدروژن ارسال می گردد .

  -قسمت احیاء مداوم کاتالیست(به منظور احیاء مداوم کاتالیست قسمت پلاتفرمر) در مجاورت واحد فوق نصب گردیده است که همواره قسمتی از کاتالیست از انتهای بستر راکتورپلت فرمر وارد قسمت احیاء شده و بعد از سوزاندن کک و آماده سازی مجدد از بالا وارد راکتورهای پلاتفرمر می گردد و بدین ترتیب همواره پلاتفرمر از شرایط یکنواخت عملیاتی در طول بهره برداری برخوردار خواهد بود .

   

  ج) واحد هیدروژن :

  واحد تولید هیدروژن به منظور تولید هیدروژن با درجه خلوص 9/99% به مقدار تقریبی  (مورد نیاز واحد هیدروکراکر) طراحی و نصب شده است قسمتی از هیدروژن تولیدی توسط واکنش های ریفرمینگ در کوره (راکتور) واحد از واکنش خوراک با بخار آب در دمای  در حضور کاتالیست با فلز فعال نیکل روی پایه آلومینا و خالص سازی PSA   N0.1 تأمین می گردد . خوراک واحد می تواند گاز طبیعی، گازهای هیدروکربوری تصفیه شده در واحد آمین و یا پروپان باشد که بعلت قابلیت دسترسی و استفاده آسانتر معمولاً از گاز طبیعی بعنوان خوراک استفاده می گردد . قسمت دیگری از هیدروژن تولیدی از خالص سازی گازهای غنی از هیدروژن تولیدی در واحد تبدیل کاتالیستی درPSA   N0.2 تأمین می شود .

  گازهای ناخالص خروجی از PSA   N0.1 حاوی هیدروژن، دی اکسید کربن، منواکسید کربن است در کوره واحد مصرف می گردد . گازهای ناخالص خروجی از PSA   N0.2 که حاوی هیدروژن و گازهای هیدروکربوری سبک است به سیستم سوخت گازی پالایشگاه تزریق می گردد .

   

  د) واحد هیدروکراکر :

  واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت شازند اراک برای تبدیل برش نفتی سنگین موم دار (WAXY DISTILLATE ) که اصطلاحاً به آن آیزوفید (ISOFEED) اطلاق می شود و از واحد تقطیر در خلاء پالایشگاه استحصال می گردد و قابل عرضه به بازار مصرف نمی باشد به محصولات با کیفیت مطلوب طراحی و نصب گردیده است . خوراک واحد 24500 بشکه در روز آیزوفید با نقطه جوش ابتدائی  و نقطه جوش نهایی  می باشد که در فشار و دمای بالا در حضور کاتالیست و گاز هیدروژن با درجه خلوص 2/93-90 درصد واکنشهای هیدروکراکینگ و هیدروتریتینگ انجام یافته و تبدیل به محصولات گازوئیل، نفت سفید، سوخت هواپیما، نفتای سنگین، نفتای سبک، گاز مایع و گازهای هیدروکربوری سبک که حاوی مقادیر زیادی  می باشند می گردد گازهای هیدروکربوری فوق در واحد تصفیه گاز با آمین تصفیه شده و بعد از حذف به سیستم سوخت گازی پالایشگاه تزریق و به عنوان سوخت در کوره های پالایشگاه مصرف می گردد .

  قسمتی از نفتای سبک بعنوان خوراک واحدهای پتروشیمی و نفتای سنگین برای تولید بنزین با درجه آرام سوزی بالا مستقیماً به واحد C.C.R و یا به بانکهای TK-2007,2008 برای ذخیره سازی ارسال می گردد . کاتالیست مورد استفاده در واحد با نام تجاری KF-1015 ساخت شرکت هلندیAKZO NOBEL  می باشد .

   

  1- هدف و دامنه کاربرد

  -تشریح فرآیند واحدهای منطقه ب از خوراک تا محصول نهایی

  -تشریح نحوه انجام کنترلهای کمی و کیفی در متغیرهای فرآیندی جهت تولید محصول مطابق با شرایط طراحی واحدهای فوق

  -چگونگی ارتباطات صحیح با دیگر واحدها و ادارات که به نحوی در عملکرد واحدهای این منطقه مؤثر هستند .

  دامنه کاربرد این روش اجرایی در محدوده عملکرد واحدهای منطقه ب شرکت پالایش نفت شازند اراک می باشد .

   

  2- تعاریف

  2-1- CHILLED WATER: مخلوط آب سرد و ضدیخ گردشی در سیستم

  2-2-COLD BOX : محفظه سرد که اکسیژن و ازت مایع از یکدیگر جدا می شوند .

  2-3-  H.P.C (HIGH PRESSURE COLUMN) : ستون یا برج فشار بالا

  2-4-  L.P.C (LOW PRESSURE COLUMN) : ستون یا برج فشار پائین

  2-5-CONDENSER  : مایع کننده گاز ازت یا چگالنده

  2-6- M.S (MOLECULAR SIEVE) : نوعی کاتالیست که جاذب ، بخار آب و سایر ناخالصیهای موجود در هوا می باشد .

  2-7- ADSORBER  : جاذب یا جذب کننده (منظور ظروف جذب می باشد)

  2-8- SELF REGENERATION : احیاء خودبخودی

  2-9- LIQUID SEPRARATOR : جداکننده مایع از گاز

  2-10-VAPORIZER  : تبخیر کننده

  2-11- LIN (LIQUID NITROGEN) : ازت مایع

  2-12- GAN (GAS NITROGEN) : ازت گازی

  2-13- راکتور (REACTOR) :

  ظرفی است که در آن خوراک در مجاورت کاتالیست در دما و فشار معین به ترکیبات مورد نظر تبدیل می شود .

  2-14-UTILITIES : واحدهای سرویس دهنده آب و برق و بخار و هوای فشرده پالایشگاه .

  2-15-ظرف هوازدا (DEAERATOR) : ظرفی است که در آن بوسیله تزریق بخار آب، گازهای محلول در آب تغذیه به سیستم تولید بخار واحد، خارج می شوند .

  2-16-(H.T.S.C-HIGH . TEMP . SHIFT . CONVERTOR) : راکتور تبدیل کننده CO به  در حضور کاتالیست اکسید آهن و بخار آب .

  2-17-BLOW DOWN : تخلیه آب دیگ بخار بمنظور کنترل و کاهش سختی و قابلیت هدایت الکتریکی (کانداکتیویته) آب دیگهای بخار .

  2-18-ZNO DRUM  : راکتور گوگردزدایی که در حضور کاتالیست اکسید روی  خوراک را جذب می کند .

  2-19- BOILER : سیستم تولید بخار واحد .

  2-20- بخار آب خشک یا (SUPPER HEAT) : بخار آبی است که دمای آن از دمای بخار آب اشباع (نقطه جوش) در همان فشار بالاتر باشد .

  2-21- TAIL GAS  : گازهای ناخالص جذب شده توسط (1,2) PSA .

  2-22- (PSA- PRESSURE SWING ADSORPTION) : دستگاه جذب ناخالصی در فشار متغیر .

  2-23- آب نرم (T.W.-TREATED WATER) : آب تصفیه شده و بدون سختی که از واحد آب صنعتی بعنوان آب تغذیه سیستم تولید بخار به واحد ارسال می شود .                                          

  2-24- OCN (OCTAN NUMER) عدد اکتان : درجه آرام سوزی سوخت موتور را عدد اکتان گویند که معرف میزان ضربه ایست که به پیستون وارد می شود .

  2-25-R.V.P  : فشار بخار سیال بوده که برحسب کیلو پاسکال بیان می گردد .

  2-26- HIGH PRESSURE SEPARATOR (H.P.S) : ظرف جدا کننده فشار بالا به منظور جداسازی مواد نفتی، آب و نیز گاز غنی از هیدروژن بکار رفته است و دارای MESH به منظور جداسازی بهتر قطرات آب می باشد .

  2-27- REACTOR PRODUCT SEPARATOR (R.P.S) : ظرف جدا کننده محصول بنزین و گاز مایع از گاز هیدروژن تولیدی

  2-28- STRIPPER : برج عیان کننده V-203 می باشد که نفتای تصفیه شده را از جریان گازهای سبک و H25 جدا می سازد

  2-29- STABILIZER : برج تثبیت کننده V-256 به منظور جداسازی مواد سبک هیدروکربوری از بنزین برای تثبیت فشار بخار محصول

  2-30- NET GAS : جریان گاز هیدروژن نسبتاً خالص که بین 92تا95 درصد خلوص داشته و به واحد هیدروژن ارسال می گردد .

  2-31- RECYCLE گاز گردشی :

  جریان گاز هیدروژن گردشی است که جهت جلوگیری از تشکیل کک و انجام بهتر واکنشها به سیستم (راکتورها) تزریق می گردد .

  2-32- REFLUX : جریان برگشتی خنک به برج عریان کننده یا تثبیت کننده

  2-33- REGENERATION : فرایند احیاء کاتالیست بوده که در واقع سوزاندن کک با استفاده از اکسیژن در مجاورت گاز ازت یا بخار آب صورت می گیرد .

  2-34- TEMPERED WATER : آب نیم گرم حاوی ضد یخ به منظور خنک کردن سیلندرکمپرسورهای رفت و برگشتی

  2-35- PACKING WATER : آب حاوی ضد یخ که برای خنک نمودن محفظه PACKING کمپرسورها بکار می رود

  2-36- WATER CONTENT (W/C) : آب موجود در جریان گاز گردشی قسمت پلاتفرمر که بر حسب PPM بیان می شود .

  2-37- REDUCTION ZONE : به قسمت بالای راکتور V-251 اطلاق می شود . در این قسمت اکسیدهای پلاتین شارژ شده در اثر تماس با جریان گاز هیدروژن در دمای بالای  احیاء شده و پلاتین آزاد و بخار آب نیز تولید می گردد .

  2-38- SNUFFING STEAM  : بخار خفه کننده ای که جهت PURGE نمودن و زدودن گاز در داخل کوره ها یا ظروف بکار می رود .

  2-39- PURGE : تخلیه یک ظرف، دستگاه یا لوله از گاز با استفاده از جریان گاز ازت

  2-40- STEAM OUT : تخلیه یک ظرف با استفاده از بخار 60#

  2-41- (H.N) HEAVY NAPHTHA : نفتای سنگین تولیدی واحد هیدروکراکر

  2-42- TREATED NAPHTHA (T.N) : نفتای تصفیه شده از یونیفاینر

  2-43- (H.S.R.G ) HEAVY STRAIGHT RUN GASOLINE : نفتای تولیدی واحد تقطیر

  2-44- هیدروکربن : ترکیبات نفت خام که شامل هیدروژن و کربن می باشند .

  2-45- هیدروکراکر : (HYDROCRACKER) واحد شکننده هیدروکربنهای سنگین و تولید محصولات قابل عرضه به بازار مصرف . 

   

 • فصل اول :
  1-1 خلاصه و مقدمه
  1-2 آشنایی و مقدمه
  1-3 انواع مدل ها و کاربرد آنها
  1-4 نحوه کار یک ریبویلر پدیده ترموسیفون
  1-5 استانداردها و کد های مبدل های حرارتی
  1-6 چهار نوع ربویلر مورد بررسی
  1-7 بافلها
  1-8 فاکتورهای انتخاب نوع ریبویلر
  1-9 خلاصه ای از فرایند تولید فورفوران

  فصل دوم
  2-1 رویع طراحی
  2-2 زوشهای طراحی ارائه شده ،معایب ،مزایا و شرایط هر کدام
  2-3 روشهای دیگر طراحی
  2-4 ملاحظات عمومی طراحی

  فصل سوم :
  3-1 راهنمایی یکی برای طراحی ریبویلر ها ترموسیفون
  3-2 ارائه روش های طراحی ریبویلر ترمو سیفون
  3-2-1 روش بهبود یافته گیلموهر
  3-2-2 روش مرحله ای کرن
  3-2-3 روش فایر
  3-3 چند نمونه طراحی اجرائی
  3-3-1 ریبویلر اسپلیتر C3
  3-3-2 ریبویلر برج سیلکو هگزان
  3-3-3 ریبویلر ترموسیفون قائم
  3-4 روشها و نرم افزارهای دیگر طراحی موجود

  منابع و ماخذ


تحقیق در مورد پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , مقاله در مورد پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , پروژه درباره پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران , رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران

چکیده: با توجه به کاهش منابع زیرزمینی آبی و سوخت های فسیلی در دنیای امروز و همچنین در ایران جلوگیری از اتلاف انرژی و معرفی روش­های نوین در تهیه­ی آب شیرین قابل شرب از آب دریاجایگاهی خاص در دنیای آینده خواهد داشت. استفاده از روش­هایی چون روش های تبخیر – تقطیری می­تواند یکی از این روش­ها باشد. با توجه به بالا بودن راندمان حرارتی در سیکل­های ترکیبی موجب شده تا اقبال عمومی در جهان ...

پايان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي رشته مديريت گرايش صنعتي سال 1384 پيشگفتار  عصر حاضر دنياي تغييرات و تحولات است و اين تغييرات در کليه سطوح زندگي با سرعت انکار ناپذيري صورت مي گيرد و

پایان نامه کارشناسی ارشد درمهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند چکیده : در این پایان نامه روشی برای آنالیز ترمودینامیکی و ارزیابی مصرف انرژی برج تقطیر با به کار بردن خنک کننده جانبی معرفی شده است. تحقیقات انجام شده در گذشته در جهت توزیع نمودار گرما و بررسی امکان اضافه شدن و یا استخراج گرما از کل قسمت های مختلف برج بوده است. مشکل اصلی این نوع نمودار ها این است که آنها را به برج های ...

ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مکاترونیک چکیده همانطور که می دانید، کولر گازی دستگاهی پر مصرف است و سیکل تبریدی فریونی دارد،. آنچه که شرکت ها را به سمت تولید اینورتر کشاند، رفع نقیصه کولرهای گازی در مصرف بالای انرژی بود. برای بهبود مصرف انرژی در هر قسمت از صنعت باید به پارامترهای متعددی توجه کرد، ...

پایان‌نامه مقطع‌کارشناسی‌ارشد رشته: مهندسی شیمی چکیده. در طراحی شبکه مبدل های حرارتی، معمولا طراح انعطاف پذیری عملیاتی بالایی را در طرح ارائه شده در نظر می‌گیرد. با این وجود برخی از تغییراتی که پس از طراحی در شرایط عملیاتی فرایند رخ می دهد، لزوم اصلاح شبکه موجود را مشخص می‌کند .هدف از اصلاح شبکه، طراحی شبکه‌ای اقتصادی با در نظرگرفتن محدودیت‌های عملیاتی و متناسب با شرایط عملیاتی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش سیستم های انرژی چکیده واحد تقطیر نفت خام یکی از مهمترین وبحرانی ترین واحد های عملیاتی هر پالایشگاه می باشد . این واحد غالباً نیازمند تجدید نظر در طراحی ساختار (Revamping) یا ایجاد تغییرات اندک در وضعیّت موجود آن بدون نیاز به کاهش یا افزایش دستگاههای اساسی فرآیند (Retrofiting) جهت دست یابی به ظرفیت بالاتر ، استحصال بیشتر فرآورده های مورد نظر ، کیفیت ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92اجرا شده است. این تحقیق در گروه طرح های شبه آزمایشی قرار می گیرد. شکل طرح به صورت طرح پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش ...

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی چکیده یخ زدگی فن ها در واحدهای عملیاتی از جمله واحد هیدروژن پالایشگاه امام خمینی شازند در فصول سرد سال یکی از مشکلات مهم در این پالایشگاه می باشد. به منظور ارائه راهکار مناسب برای حل این مشکل بایستی تخمینی مناسب از دمای خروجی فن را داشته باشیم. روش شبکه عصبی ابزار محاسباتی بسیار قوی به منظور مدلسازی پدیده ها می باشد. در این تحقیق از یک ...

پايان نامه کارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت ارديبهشت 94 چکيده:      هدف از اين پژوهش بررسي اهميت و جايگاه  چالش برانگيز و  مغفول  تربيت معنوي  و سپس

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A ) مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده از زمان شروع بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است. تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنین این ...

ثبت سفارش