پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل)

word 1 MB 29681 90
1393 کارشناسی ارشد مدیریت
قیمت: ۱۱,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی

  چکیده

  مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.

  هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها  با استفاده از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.

  سؤال اصلی تحقیق: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با استفاده از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کرد.

  متغیرهای اصلی تحقیق: در این تحقیق نسبته ای مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد شامل نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، کفایت سرمایه است. 

  روش تحقیق: در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده‌ها، از مدل ترکیبیDEA- TOPSIS  برای ارزیابی کارایی مالی شعب بانک‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها استفاده شده است. این روش از دو واحد تصمیم‌گیری مجازی A واحد تصمیم‌گیری و i واحد تصمیم‌گیری، برای تعیین بهترین و بدترین میزان کارایی نسبی هر واحد تصمیم‌گیری استفاده خواهیم کرد. از دو مقدار به دست آمده برای کارایی، به کمک روش TOPSIS برای ایجاد یک شاخص به نام نزدیکی نسبی(RC) به I واحد تصمیم‌گیری استفاده می‌کنیم. این تحقیق از نظر هدف یا ماهیت کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها به صورت اسناد کاوی بوده است.

  جامعه آماری: حجم جامعه آماری این تحقیق جامعه آماری در این پژوهش، شامل شعب بانک کشاورزی استان اردبیل است.  

  روش جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های خام مورد نیاز این تحقیق از طریق مراجعه به گزارش‌های مالی شعب بانک کشاورزی اردبیل و از طریق بانک‌‌های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه استخراج می‌گردد.

  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل‌های توصیفی برنامه‌ریزی ریاضی است. اجرای مدل‌ها از طریق نرم‌افزار LINGO صورت خواهد گرفت.

   

  کلمات کلیدی: نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، کفایت سرمایه، تحلیل پوششی داده‌ها

  1- مقدمه

  شرکت‌ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد مالی قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی‌های مشهود چون اموال، ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های فیزیکی دارای جانشین هستند که می‌توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی‌های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر، توانا هستند(نمازی و ابراهیمی، 1390).

  از طرفی، توسعه اطلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهه اخیر تحولی عظیم در تمام جنبه‌های زندگی و فعالیت‌های بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است(همتی و همکاران، 1389).

  مدیران باید از صورت‌های مالی بانک‌‌ها و شرکت‌ها آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده بانک‌‌ها و شرکت‌ها را پیش‌بینی و تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند. پس شناسایی و ارزش‌گذاری درست و صحیح صورت‌های مالی بانک‌‌ها و شرکت‌ها هم برای مدیران و هم برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی امری ضروری می‌باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود(رحیمیان و همکاران، 1391).

   

   

   

  1-2- بیان مسأله

  ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد(بحیرایی، 1391).

  امروزه شرکت‌ها با رقابت قوی‌تری نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می‌خواهد با روش‌های مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد(احمدخان و همکاران[1]، 2012).

  در سال‌های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته است. شرکت‌ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت‌ها می‌تواند از منابع منحصر به فرد آن‌ها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخگویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت‌ها به دلیل این است که سازمان‌های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن‌ها فاقد آن منابعند.

  بانک‌های تجاری و تخصصی موسسات مالی هستند که وجوه راکد مردم را جمع‌آوری کرده و به تجار، صاحبان صنایع و سایر متقاضیان تسهیلات اعطاء می‌کنند. در واقع، بانک با عملیات خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که به علل مختلف مانند: فقدان دانش و تخصص، کمبود سرمایه و ترس از ریسک سرمایه‌گذاری، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت نمایند، به اشخاصی که برای سرمایه‌گذاری به منابع مالی محتاج‌اند، فراهم می‌سازد و از آن‌جایی که هدف بانک تجاری کسب سود است، طبیعی است بانک بایستی منابع را هرچه ارزان‌قیمت‌تر جذب کرده و با حداکثر نرخ سود به متقاضیان تسهیلات دهد. از این رو، هدف اولیه و اساسی بانک همانند سایر سازمان‌های انتفاعی، حداکثر کردن ثروت صاحبان آن می‌باشد. در افزایش ثروت صاحبان سهام مدیریت بانک باید تصمیم بگیرد که آیا دارایی‌ها با کیفیت پایین‌تر و درآمد بیشتر و یا دارایی‌ها با کیفیت بالاتر و ریسک کمتر را کسب کند و یا آیا بانک باید سرمایه‌گذاری کند و تسهیلات با سررسیدهای طولانی اعطاء نموده و نقدینگی‌اش را کاهش دهد و یا دارایی‌هایی با سررسیدهای کوتاه‌مدت‌تر را انتخاب و درجه بالایی از نقدینگی را تأمین نماید؟ این‌ها سؤالاتی هستند که مدیران بانک‌ها همیشه با آن‌ها درگیر هستند(کریمی، 1385).

  پاسخ به سؤالات فوق نیاز به ارزیابی عملکرد مالی را بااهمیت‌تر ساخته تا از این طریق بانک‌ها عملکردشان را از لحاظ سودآوری، کفایت سرمایه، ساختار دارایی و نقدینگی نسبت به بانک‌های رقیب مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند موقعیت خود را سنجیده و نسبت به بهبود و ارتقاء عملکرد خود اقدام نمایند.

   

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  امروزه شرکت‌ها با رقابت قوی‌تری نسبت به گذشته مواجه‌اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می‌خواهد با روش‌های مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد(احمدخان و همکاران، 2012).

   در سال‌های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته است. شرکت‌ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت‌ها می‌تواند از منابع منحصر به فرد آن‌ها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخگویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت‌ها به دلیل این است که سازمان‌های موفق دارای منابع استراتژیکی(فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن‌ها فاقد آن منابع‌اند. نتایج تحقیق حاضر می‌تواند در بانک‌‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در استانداردگذاری و تدوین استانداردهای حسابداری می‌توان نگاهی به این تحقیق داشت و در موارد لزوم، برای تدوین استاندارد از آن بهره برد. در ضمن، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی جهت امور آموزش و پژوهش می‌توانند از این جمله باشند و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا کارگزاری‌های وابسته به بازار سرمایه و یا هر سرمایه‌گذار که از نتایج تحقیق جهت تصمیم‌گیری می‌تواند استفاده نماید. ارزیابی عملکرد بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل موضوع این پایان‌نامه است و تا آن‌جا که مطلع هستیم، تاکنون هیچگونه تحقیقی با این ماهیت در بانک کشاورزی صورت نگرفته است. از جهت نوع مطالعه و محل اجراء، این تحقیق جدید است.

   

   

  1-4- چارچوب نظری تحقیق

  چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می‌شود. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه‌یافته، توصیف‌شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع(پیشینه تحقیق) فراهم آمده است(خاکی، 1387).

  روش‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد، که در میان آن‌ها اندازه‌گیری کارایی(شیوه اندازه‌گیری نسبت ارزش کل خروجی‌ها به ارزش کل ورودی‌های یک واحد) می‌تواند در رسیدن به اهداف پژوهش کمک مؤثری داشته باشد. تحلیل پوششی داده‌ها یک روش اندازه‌گیری کارایی است و برای اندازه‌گیری کارآیی واحدهای تصمیم‌گیرنده که دارای چندین ورودی و چندین خروجی می‌باشند، به کار می‌رود. در این روش فرض بر این است که واحد تصمیم‌گیری‌های کارآ همیشه بهتر از واحد تصمیم‌گیری‌های ناکارآ عمل می‌نمایند.

   

  1-4-1- مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها

  کارآیی به معنای خوب کارکردن است و تحت تأثیر شاخص‌های درون سازمانی مثل سود هر واحد، فروش هر واحد و یا رضایتمندی ناشی از یک واحد و از این قبیل قرار دارد؛ که به صورت نسبت خروجی به ورودی بیان می‌شود:

  ورودی/خروجی= کارآیی

   

  روش‌های پارامتری و غیرپارامتری اندازه گیری کارآیی

  تکنیک‌هایی برای محاسبه میزان کارآیی و مقدار مناسب افزایش در خروجی و کاهش در ورودی به منظور رسیدن به کارآیی صددرصد در سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند که عموماً به دو دسته تکنیک‌های پارامتری و تکنیک‌های ناپارامتری تقسیم می‌شوند.

  در روش‌های پارامتری شکل خاصی را برای یک تابع تولید در نظر می‌گیرند، سپس به وسیله روش‌های آماری و اقتصادسنجی به برآورد ضرایب مجهول تابع(پارامترها) می‌پردازند؛ چون در این روش پارامترها(ضرایب) از تابع برآورد می‌شود به آن روش «پارامتری» می‌گویند.

   

  در روش‌های غیرپارامتری هیچ فرم تابعی برای تابع تولید در نظر گرفته نمی‌شود و تابع تولید بوسیله خود واحدها تعیین می‌شود(مهرگان، 1383).

  روش تحلیل پوششی داده‌ها[2] یکی از روش‌های ارزیابی عملکرد با استفاده از سنجش کارآیی واحدها است. در این روش واحدهای تصمیم‌گیرنده مورد بررسی واحدهایی مستقل‌اند که ورودی‌های مشابهی را برای تولید خروجی‌های مشابه به کار می‌برند. لزوم همگونی ورودی‌ها و خروجی‌ها شرط اول در انتخاب واحدهای مورد ارزیابی است. تحلیل پوششی داده‌ها از جمله روش‌های غیرپارامتری ارزیابی کارآیی است.

  به طورکلی تحلیل پوششی داده‌ها در دو قالب کلی مدل‌هایBCC  و  CCRمطرح می‌شود. این دو مدل با مبنا قراردادن رابطه زیر که توسط «فارل» برای اندازه‌گیری کارآیی پیشنهاد شد، شکل گرفته‌اند(فارل[3]، 1997).  

  در سال 1984 «بنکر»[4]، «چارنز» و «کوپر» با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نام آنان به مدل BCC شهرت یافت. مدل BCC مدلی است که به ارزیابی کارآیی نسبی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می‌پردازد(بنکر، 2000).

   

   

  1-5- فرضیه تحقیق

  عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با استفاده از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کردک

   

  1-6- اهداف تحقیق

  ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های  کشاورزی استان اردبیل،

  تمایز بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،

  تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.

   

  1-7- تعریف متغیرها

  عملکرد مالی:

  اندازه‌گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه‌ گذاری و غیره(احمدخان و همکاران، 2012).

  نسبت بازده دارایی ROA(معیار عملکرد مالی): یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل دارایی‌های آن شرکت می‌باشد. ROA یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارایی‌ها در جهت تولید سود(دارایی‌های مولّد) به ما می‌دهد که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می‌شود. ROA به صورت درصد بیان می‌شود و بعضی اوقات به بازده سرمایه‌گذاری[5] اشاره دارد(تهرانی، 1391).

  Abstract

   

  The goal of this research is evaluating financial performance of banks by using non-parametric (data envelopment analysis) methods in Keshavarzi bank in Ardebil province. Relative performance of Keshavarzi banks in Ardebil can be measured by using non-parametric technique of DEA. In this research financial ratio and variables for evaluating performance includes liquidity, asset structure, profitability, capital sufficiency. In this research DEA method, has been used from combined method of DEA-TOPSIS for evaluating financial efficiency of branches of banks and ranking them. This method uses two virtual decision making units that are A unit of decision making and I unit of decision making for determining the best and worst degree of relative efficiency of each decision making unit. From these two obtained amount for efficiency we use TOPSIS method for creating and index named relative closeness (RC) to I unit of decision making . This research regarding goal or nature is applied. Method of data collection was attributions. Required data of this research is extracted through referring financial reports of branches of Keshavarzi bank and through informational banks related to capital market information. Statistical sample of this research includes branches of Keshavarzi bank in Ardebil province Method of data analysis is by using descriptive analysis of mathematic planning. Implementing models will be done through LINGO software.

  Key words: Liquidity, asset structure, profitability, capital sufficiency, DEA

 • فهرست:

  چکیده------------------------------------------------------------------ 1

  فصل اول. کلیات تحقیق

   1-1- مقدمه-------------------------------------------------------------- 3

  1-2- بیان مسأله------------------------------------------------------------ 4

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق------------------------------------------------- 5

  1-4- چارچوب نظری تحقیق--------------------------------------------------- 5

  1-4-1- مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها----------------------------------------- 6

  1-5- فرضیه تحقیق--------------------------------------------------------- 8

  1-6- اهداف تحقیق--------------------------------------------------------- 8

  1-7- تعریف متغیرها-------------------------------------------------------- 8

  1-8- قلمرو تحقیق---------------------------------------------------------- 9

  فصل دوم. ادبیات تحقیق

  2-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 11

  2-2- اهداف واحدهای انتفاعی------------------------------------------------- 12

  2-2-1- حداکثر نمودن سود--------------------------------------------------- 12

  2-2-2- حداکثر نمودن ثروت-------------------------------------------------- 13

  2-3- نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی---------------------------------------- 13

  2-4- مفهوم عملکرد شرکت--------------------------------------------------- 14

  2-5- ارزیابی عملکرد-------------------------------------------------------- 16

  2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد----------------------------------------- 17

  2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد--------------------------------------- 18

  2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد----------------------------------- 19

  2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی--------------------------------------------- 21

  2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری-------------------------------------------- 21

  2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام---------------------------------------- 21

  2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها------------------------------------------------ 22

  2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادی---------------------------------------------- 23

  2-9- سود حسابداری-------------------------------------------------------- 25

  2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداری---------------------------------------- 26

  2-9-2- سودمندی سود------------------------------------------------------ 27

  2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)---------------------------------------------- 28

  2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)--------------------------------------- 28

  2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)--------------------------------- 29

  2-11- تئوری ها و مدل ها----------------------------------------------------- 30

  2-11-1- مدل(DEA) پوششی داده‌ها-------------------------------------------- 30

  2-12- رتبه بندی با استفاده از مدل ابرکارایی---------------------------------------- 30

  2-13- پیشینه تحقیق--------------------------------------------------------- 33

  2-13-1- تحقیقات داخلی----------------------------------------------------- 33

  2-13-2- تحقیقات خارجی---------------------------------------------------- 35

  فصل سوم. روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 46

  3-2- روش تحقیق---------------------------------------------------------- 47

  3-3- جامعه آماری---------------------------------------------------------- 48

  3-4-  محاسبه حجم نمونه----------------------------------------------------- 48

  3-5- روش گردآوری اطلاعات------------------------------------------------- 48

  3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها----------------------------------------------- 49

  فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها---------------------------------------------- 50

  4-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 51

  4-2- نتایج تحلیل پوششی داده‌ها------------------------------------------------ 52

  فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

  5-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 68

  5-2- نتایج تحقیق---------------------------------------------------------- 69

  5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق----------------------------------------- 74

  5-4- پیشنهادات به محققین آتی------------------------------------------------- 74

  5-5- محدودیت های تحقیق--------------------------------------------------- 75

  منابع-------------------------------------------------------------------- 76

  پیوست------------------------------------------------------------------ 80

  .

  منبع:

  بحیرایی، علیرضا؛ حامدی، رضا،(1391)، اندازه‌گیری کارآیی بانک‌‌های ایران. سومین کنفرانس ریاضیات مالی، شماره 11و 12، صص1-14.

  خدایاری، عباس؛ امیرتاش، علی‌محمد؛ مظفری، امیراحمد،(1389) تحقیقی تحت عنوان کاربرد روش تحلیل پوششی داده‌ها برای تعیین بهره‌وری و رتبه‌بندی دانشکده. مدیریت ورزشی، - شماره 2، صص 132-117.

  رستمی، محمدرضا؛ قاسمی، جواد؛ اسکندری، فرزانه،(1391)، تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار. مجله حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره هشتم، صص 19-31.

  ثقفی، علی؛ آقایی، محمدعلی،(1373)، رفتار سود حسابداری، بررسی­­های حسابداری و حسابرسی. شماره نهم، صص 5-21.

  سیدنژاد فهیم، رضا؛ آقایی، محمدعلی،(1381)، نقش استقراض در سودآوری شرکت­ها. پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.

  طوسی، محمد؛ قائمی، سعید، (1385)، بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام عادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیام مدیریت، شماره 17 و 18، صص 175-159.

  مؤتمنی، علیرضا؛ جوادزاده، محمد؛ یزفهم، مهدی،(1390)، ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌‌ها. مطالعات مدیریت راهبردی، ش 1، صص141-159.

  Acquaah, M & Chi, T. (2007). A Longitudinal analysis of the impact of firm resources and industry characteristics on firm – specific profitability. Journal Management Governance 11, 179- 213.

  Ali Emrouznejad, Abdel Latef Anouze, A note on the modeling the efficiency of top Arab banks, Expert Systems with Applications,36 (2009), 5741–5744.

  10.  Ballantine, J. W., F. W. Cleveland and C. T. Koeller, (1993), ‘Profitability, Uncertainty, and Firm Size’, Small Business Economics 5, 87–100.

  11.  Banker، RD.، A. Charnes and W. W. Cooper, (1997), "Some Models for Estimatin Technical Scale Efficiencies in Envelopment Analysis", Management Science. 30. (9)، pp. 1078-1092

  Bhagwati, J. N. (1993) India in Transition: Freeing the Economy. Oxford: Oxford University Press. 12-351

  Bhoothalingam, S. (1993) Reflections on an Era: Memoirs of an Indian Civil Servant. Madras: Affiliated East-West Press.

  Buzell, R.D. and Gale, B.T. (1987) The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance. Free Press, New York.

  Bernotas, D. (2005). Ownership structure and firm profitability In the Japanese Keiretsu. Journal of Asian Economics 16. PP 533- 554

  Bokhari, J., C., Hudson, R., Keasey, K. (2005). The Predictive ability and Profitability of technical trading rules: Does company size matter? Economics Letters 86. PP. 21-27.

  Caloghirou, Y., Protogerou, A., Spanos, Y. (2004). Industry-Versus Firmspecific Effects on Performance: Contrasting SMEs Large-sized Firms,European Management Journal, Vol. 22, No. 2, pp. 231–243.

  Cinca, C., Molinero, C., Larraz, G. (2005) Country and size effects in financial ratios: AEuropean Perspective. Global Finance Journal 16. PP 26-47

  Chang, S. and Singh, H. (2000). Corporate and industry unit effects on business unit competitive position. Strategic Management Journal 21, 739–752.

  Chen, J., Strange, R. (2005). Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies. Economic Change and Restructring 38. PP 11-35

  Chehab, A. F.  (1995). Essays on the determinats of capital structure. University of new Orleans.

  Claver, E.,  Molina, J., & Tari, J. (2002).  Firm and Industry Effects on Firm Profitability: A Spanish Empirical Analysis, European Management Journal Vol. 20, No. 3, pp. 321–328.

  Comanor, W. S. and T. A. Wilson (1967).  Advertising, Market Structure and Performance. The Review of Economics and Statistics, 49, 423-40.

  Comanor, W. S. and T. A. Wilson (1979).  The Effect of Advertising on Competition: A Survey. Journal of Economic Literature, 42, June, 453-76.

  Cook W.D. and M. Hababou, 2001, "Sales performance measurement in bank branches", The International Journal of Management Science, 29, (2001), pp. 299–307.

  Cubbin, J. and Geroski, P. (1987). The convergence of profits in the long run: inter-firm and inter-industry comparisons. Journal of Industrial Economics 35, 427–442.

  Davidson III, W. N. and D. Dutia, (1991), ‘Debt, Liquidity and Profitability Problems in Small Firms’, Entrepreneurship Theory and Practice (Fall), 53–64.

  Dimitrios Angelidis, (2011). Katerina Lyroudi, Efficiency in the Italian Banking Industry: Data Envelopment Analysis and Neural Networks, Journal of European Union Economics and Finance, 2

  Echevarria, D. P., (1997), Capital Investment and the Profitability of Fortune 500 Industries. Studies in Economics and Finance (Fall), 3–35.

  Eriotis, N. (2007). How firm characteristics affect Capital structure: an empirical study. Managerial Finance. Vol. 33. No. 5, pp. 321- 331

  Esther, G. (2006). Targeted advertising strategies on television. Management Science, Vol 52. PP 713-725

  Ejngton,  J.  (2000).  The secret of survival of firms.  Glass International March, April. 24-45

  Eriksen, B., & Knudsen, T. (2003). Industry and firm level interaction Implications for profitability.  Journal of Business Research 56  191– 199.

  Farrell M. J. (2001), "The measurement of productive efficiency", Journal of the RoyalStatistical Society، Series A، General, 120, (3), pp. 253–281

  Feeny, S.  (2000).  Determinants of  profitability: An Empirial Investigation using Australian tax entities, Australia: Melbourne Institute Working, paper No. 1.

  Geroski, P. A., S. Machin and C. Walters, (1997).  Corporate Growth and Profitability.  The Journal of Industrial Economics (June), 171–189.

  Graham, R.,  Frankenberger, K. (2000). The Contribution of Changes in Advertising Expenditures to Earnings and Market Values, Journal of Business Research 50, 149–155.  

  Han, B. H., & Mannry, D. (2004). The value relevance of R&D and advertising expenditures: Evidence from Korea. The International Journal of Accounting, 39, 155-173.

  Hansen, G. and Wernefelt, B. (1989) Determinants of firm performance: the relative importance of economic and organizational factors. Strategic Management Journal, 10, 399–411.

  Hirofumi Fukuyama, Roman Matousek, Efficiency of Turkish banking: Two-stage network system. Variable returns to scale model,Journal of International Financial Markets, Institutions Money, 21 (2011), 75–91.

  Holmes, S., K. Dunstan and D. Dwyer, 1994, ‘The Cost of Debt for Small Firms: Evidence from Australia’, Journal of Small Business Management (January), 27–35.

  Hughes, A., 1997, ‘Finance for SMEs: A U.K. Perspective’, Small Business Economics 9, 151–166.

  Jefferson, G., & Rawski, T. (1994). Enterprises reform in chinese industry.  Journal of Economic Perspectives, 8(2), 47-70.

  Jones, J. C. H., Laudadio, L. and M. Percy (1973).  Market Structure and Profitability in Canadian Manufacturing Industry: Some Cross-Section Results. Canadian Journal of Economics, August, 6, 356-68.

  Komonen, K.  (2002).  A cost model of industrial maintenance for profitability analysis and benchmarking, Production Economics 79.  82-105

  Karj alainen, P. (2007). R &D investments: The effects of different financial environments on firm Profitability. Journal of Multinational Finnancical Management. Vol. 33, PP. 435- 438

  Lee, C. (2002). Advertising, Its Determinants, Determinants, and Market Structure. Review of Industrial Organization 21. PP 89- 101.

  Lin, S., &  Rowe, W. (2005). Determinants of the profitability of China regional SOEs. China Economic Review, 1-22.

  Lawrence, D., Diewert, W & fox, K. (2006). The contributions of  Productivity, Denis. Journal Prod Anal 26:   PP1-13

  Majumdar, S. (1997).   The Impact of Size and Age on Firm-Level Performance: Some Evidence from India.  Review of Industrial Organization 12: 231–241.

  Mauri, A.J. and Michaels, P. (1998) Firm and industry effects within strategic management: an empirical examination. Strategic Management Journal 19, 211–219.

  Mette Asmild, Kent Matthews, (2012),Multi-directional efficiency analysis of efficiency patterns in Chinese banks 1997–, European Journal of Operational Research, 219, , 434–441.

  Mohamed M. Mostafa, Modeling the efficiency of top Arab banks: A DEA–neural network approach, Expert Systems with Applications,36 (2009), 309–320.

  McGahan, A. and Porter, M. (1997) How much does industry matter, really?  Strategic Management Journal 18, 15–30.

  Nickell, S. and D. Metcalf (1978), “Monopolistic Industries and Monopoly Profits or, are Kellogg’s Cornflakes Overpriced?,” Economic Journal, June, 88, 254-68.

  Orr, D. (1974a).  The Determinants of Entry: A Study of the Canadian Manufacturing Industries.  The Review of Economics and Statistics, 56.1, February, 58-66.

  Olavarrieta, S. Friedmann, R. (2007). Market orientation, Knowledge related resources and firm performance. Journal of Business Research. Vol. 16, PP. 3 J3- 380

  Penrose, E. T. (1959) The Theory of the Growth of the Firm. Oxford Basil Blackwell.

  Raiser, M .(1997).  Evaluating Chinese industrial reform. American Economic Review, 84(2), 271-275.

  Rajan, R,l. &  Zingales.  (1995). What do we know about capital structure?  Some evidence from international data. journal of finance.67-85.

  Roberta B. Staub, Geraldo da Silva e Souza, Benjamin M. Tabak, Evolution of bank efficiency in Brazil: A DEA approach, European Journal of Operational Research, 202 (2010), 204–213.

  Rietveld, P., & schipper, Y. (1995). Explaining employmant growth in small industrial enterprises: Dose policy matter?, Vrije university, Tinbergen Institute Amsterdam.

  Robinson, W. T. and J. Chang (1996).  Are Sutton’s Predictions Robust? Empirical Insights Into Advertising, R&D, and Concentration. Journal of Industrial Economics, 44.4, December, 389-408.

  Roquebert, J.A., Phillips, R.L. and Westfall, P.A. (1996). Markets vs. management: what ‘drives’ profitability? Strategic Management Journal 17, 653–664.

  Rumelt, R. (1991). How much does industry matter? Strategic Management Journal 12, 167–185.

  Scherer, F.M. and Ross, D. (1990) Industrial Market Structure and Economic Performance. (3rd ed.). Houghton Mifflin, Boston, MA.

  Schmalensee, R. (1985). Do markets differ much? American Economic Review 75, 341–351.

  Shepherd,W. G. (1986).  On the Core Concepts of Industrial Economics. Mainstreams in Industrial Organization. 36-52

  Tellis, G. J. (1988).  Advertising Exposure, Loyalty, and Brand Purchase: A Two- StateModel of Choice.  Journal of Marketing Research, 25, May, 134-44.

  Verbeek, A., & Debackere, K. (2006). Patent evolution in relation to public/ Private R&D investment and corporate profitability: Evidence from the United States. Jointly Published by Akademiai Kiado, Budapest and Springer, Dordrecht, Vol. 66, No. 2. 279- 294

  Wei Fu, T., Chu Ke, M., & Sheng Huang, Y.  (2002). Capital Growth, Financing Sourceb and Profitability of Small Businesses: Evidence from Taiwan Small Enterprises, Small Business Economics 18, 257–267.

  Wernerfelt, B, Montgomery, C.  (1988). Tobin’s q and the importance firm performance. Am Econ Rev;78: 246–50. Wernerfelt, B. (1984) A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5, 171–180.

  Wang, h, & Hong W. (2006). Managing customer Profitability in a competitive market by continuous data mining. Industrial Marketing Management 35, PP. 715- 723.

   

  .


تحقیق در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), مقاله در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), پروپوزال در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), تز دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), پروژه درباره پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل), رساله دکترا در مورد پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ ها با استفاده از روش‌ های غیرپارامتری (مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل)

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی (M.A) گرایش: مالی چکیده فعالان بازار سرمایه و ذینفعان شرکت های عرضه کننده سهام به ابزاری نیاز دارند تا بتوانند از طریق آن شرکت های مشابه را مقایسه نمایند و بر این اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمایه گذاری سهام مورد نظر را انتخاب نمایند. بنابراین طراحی مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ...

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مالی (M.A) رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی چکیده هدف تحقیق حاضر ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک‎های خصوصی ایران می‎باشد. معیار تبیین متغیر مستقل ساختار مالی، نسبت بدهی به کل دارایی‎های و متغیر مستقل فاکتورهای اقتصادی کلان شامل نرخ تورم(Inf) ، نرخ ارز(EX) و تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده و معیار تبیین ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده: فن آوری اطلاعات با به میدان آوردن تجارت الکترونیک[1] باعث بروز نوعی تحول اساسی در مبادله کمی اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات مورد نیاز شده است.از اهدافی که فن آوری اطلاعات دنبال می کند،کاهش هزینه ها، هوشمندی رقابتی[2]، پاسخگویی سریع نسبت به محیط و رقبا و توانایی این که مشاغل مختص یک شغل را به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش : مالی هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی گرایش: تحول چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک ها است. جامعه آماری تحقیق ، مدیران شعب بانک های (سامان ، سپه ، تجارت) استان گیلان است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین آنها نمونه گیری انجام شد. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر هوش هیجانی با استفاده از ...

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد (MA) دانشکده مدیریت و مدیریت کسب و کار روند: مدیریت مالی امروزه شرکتها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد مالی هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می خواهد با روشهای مختلف عملکرد مالی خود را افزایش دهد. استفاده کنندگان صورت های مالی باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیش بینی و تصمیمات آگاهانه ای ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه درگردش بر عملکرد مالی شامل بازده دارایی­ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1391 می­باشد. جامعۀ آماری آن کلیه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مالی چکیده بانک ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی هر ملت ایفا می کنند، زیرا بر روی بخش بزرگی از عرضه پول در گردش کنترل دارند. لذا ارزیابی عملکرد مالی و بهره وری بانک‌ها در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تکنیک‌های بسیاری جهت ارزیابی عملکرد مالی ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A) گرايش  مالي زمستان1391 چکيده : در اين پژوهش تحت عنوان « بررسي مديريت منابع انساني برعملکرد مالي شعب بانک ملي  » که د

ثبت سفارش