پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی

word 51 MB 29712 217
1391 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۲۸,۲۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته جغرافیا برنامه ­ریزی شهری

  چکیده

  هدف این پژوهش تاکید بر اهمیت ساماندهی میدان شهرداری رشت با رویکرد احیای هویت فرهنگی تاریخی می­باشد. لذا این جنبه تعمیم رابطه کلاسیک میان ساماندهی و هویت اختصاص دارد.

  در اینجا تاکید عمده بر تاثیر هویت­ های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی بر محیط شهری است. هدف این تحقیق شناسایی روش­های سازماندهی میدان شهرداری رشت و ارائه الگوی ساماندهی میدان شهرداری رشت با رویکرد احیاء هویت فرهنگی تاریخی می­باشد. که از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردید.و نیز روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق (میدانی، کتابخانه­ای و اسنادی) است.

  ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق حاضرنیز پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، و مطالعات میدانی می­باشد.

  جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان ساکن محدوده که تعدا آنها بالغ بر159207 می باشد که از روش نمونه گیری کوکران استفاده شده و تعداد آنها بالغ بر 320نفر می باشد.

   و فرضیه­هایی تحقیق شامل 1 به نظر می­رسد در ساماندهی میدان شهرداری  شهر رشت به همه مولفه­ها یکسان توجه نشده است. 2 بین ساماندهی عملکردی میدان شهرداری و عناصر هویتی تاریخی رابطه معنی­داری وجود دارد،می­باشد.که با توجه به نتیجه آزمونهای آماری هر دو فرضیه تایید گردید.

   

  کلید واژگان: ساماندهی، باز زنده­ سازی، هویت، میدان شهرداری شهررشت.

   

  مقدمه

  میدان عرصه نمایشی است برای زندگی یک شهر، از حرکت، کوشش و تلاش برای زندگی و سرزندکی شهروندان خبر می­دهد. میدان با طرح و ترکیبش به شهر هویت می­بخشد و از هویت ساکنان آن خبر
  می­دهد، قدرت، خلاقیت، هنر و کمال دوستی مردم در آن است. از عشق به زندگی و عشق به آرمان­های جمعی حکایت می­کند. نقش نظم و پاکیزگی و آرامش ذهن مردمانش در آن است است. اگر شهری را می­خواهید بشناسید از میدانی که مقصد عامه است دیدن کنید، شهر در آیینه کوچک میدان­هایش به کمال منعکس است.(ابراهیمی/1388/ص108)

  شهر و عناصر و اجزای آن به عنوان مجموعه­ای از عناصر خارجی شهروندان تأثیر می­گذارند. تاثیر این عناصر بر فرد منجر به درک و تجربه­های شخصی جمعی و خاطرات شهروندان می­گردد. هویت شهر، ذهنیت و استنباط ساکنان شهر از زبان خاص و محسوسات و ادراکات شهر است. معنایی است که مردم به محیط انتزاعی شهر داده و از آن می­گیرند. هویت شهری بازتابی از مجموعه باورهای اجتماعی و فرهنگی و عوامل اقتصادی است و همچنین نمود کالبدی آنها است که در بسترهای زمانی مکانی موجب ایجاد قابلیت شناسایی و تفاوت هر شهر از دیگر شهرها می­شود. بنابراین می­توان گفت بررسی مولفه­های هویتی شهر، به شناخت هر چه بیشتر شهرهایمان کمک شایانی خواهد کرد (محبوب، شماره 51، ص 12).

  بافت­ های کهن با ساخت و سازهای بی­رویه و نادرست و عدم توجه و رسیدگی به آنها در بیشتر شهرهای ایران رو به ویرانی و تخریب نهاده­اند. این مسئله پیامدهای منفی بسیاری را در شهرها و گاه حتی در روستاها در برداشته است. نادیده گرفته شدن انسان (به عنوان فرد پیاده)، فقدان حیات شهری، تخریب عرصه­های عمومی، از بین رفتن خاطرات جمعی و بسیاری از آثار سوء دیگر می­توانند در شمار این پیامدها قرار گیرند. در کنار این مسائل آنچه که این پژوهش تاکید بیشتری بر آن دارد ارزش این بافت­ها و آثار و بناهای ارزشمند موجود در آن در گردشگری و جذب گردشگران است. حضور گردشگران می­تواند اثرات مثبت بسیاری را بر جای گذارد. درک و شناخت محیط، آشنایی با فرهنگ و رسوم مردم و نحوه تفکر آنها در هر منطقه، افزایش عرصه­های عمومی، ارتقای حیات شهری رشد و سوء اقتصادی، حفظ ساکنین بافت و بسیاری دیگر از جمله این اثرات مثبت هستند (غفاری، بی­تا: 31)

  پیاده­روی قدیمی­ترین شکل جابجایی انسان در فضاست. شهرها از دیرباز براساس حرکت پیاده بنا شده­اند با رشد شهرنشینی گسترش شهرها و پیدایش اتومبیل­ها جابجایی پیادگان کاهش یافته است. شهرهای مدرن در چند دهه اخیر تلاش چشمگیری کرده­اند تا به جای استفاده از اتومبیل نقش پیاده­روی را در نظام حمل و نقل شهری به خصوص برای فواصل کوتاه افزایش دهند شبکه ارتباظی در هر شهر عامل ارتباطی تمامی فضاهای شهری است وپیاده رو جزء اصلی شبکه معابر شهری به حساب می آید که کارکردهای اصلی آن دسترسی خرید مکث وتوقف پیاده روی و تفریح هستند.(آبادی/1390/ص138)

   

  11 مقدمه

  در ایران طی چند دهه اخیر فرسودگی و تخریب بافت ­ها و میادین قدیمی چنان ابعاد گسترده­ای به خود گرفته که ممکن است امنیت و هویت فرهنگی و تاریخی فضاهای شهری را به شدت مورد تاثیر قرار دهد. شهر رشت از آن دسته از شهرهایی است که بخش­های بزرگی از آن در بر گیرنده بافت­های قدیمی با هویت­های تاریخی و فرهنگی می­باشد.

  میدان شهرداری رشت در محل تقاطع خیابان­های امام خمینی، شریعتی، سعدی و اعلم­الهدی قرار گرفته است. خیابان امام خمینی در ضلع جنوبی، خیابان شریعتی در ضلع شرقی، خیابان سعدی در ضلع شمالی و خیابان اعلم­الهدی در ضلع غربی میدان واقع شده­اند. میدان شهرداری در امتداد شرقی غربی دارای کشیدگی می­باشد که 3 خیابان امام خمینی، سعدی و اعلم­الهدی در غرب نزدیک به یکدیگرند و خیابان شریعتی در سمت دیگر میدان و با فاصله نسبتاً زیاد از خیابان دیگر قرار گرفته است.

  میدان شهرداری در مرکز شهر رشت واقع شده است. این میدان از مراکز اصلی تجاری، خدماتی شهر محسوب می­شود و به همین دلیل تعداد رهگذرهای پیرامون این میدان بالا می­باشد و این رهگذرها، ناگزیر به عبور از خیابان­های منتهی به میدان هستند.

  میدان شهرداری رشت، از میادین مهم و قدیمی شهر می­باشد و ساختمان­های شهرداری و پست و ... که در پیرامون میدان قرار گرفته است از ساختمان­های باستانی محسوب می­شود و حفظ نمای این ساختمان­ها و عدم ایجاد دستخوردگی در ظاهر میدان، از عوامل اصلی حاکم بر طرح می­باشد.

   

  12 بیان مسأله

  بافت­ ها و میادین قدیمی که هسته­های اولیه تشکیل شهرها نیز محسوب می­گردند بازتابنده باورها، تفکرات و گویای تاریخ و تحول شهرها و نشان دهنده راهکارهای برگزیده مدیریت شهری
  می­باشند. فرآیند ساماندهی این بافت­ها موجب از هم گسیختگی سازمان اجتماعی و عناصر هویتی بخش مرکزی شهری شده است. بنابراین بازیافت این هویت به منظور ایجاد لایه مناسب شهر به مفهوم حفظ ساختار در ساماندهی شهری اهمیت دارد. از آنجا که افراد مختلف راه­های گوناگون برای ایجاد ساختار و سامان دادن به محیط اطرافشان را به کار می­گیرند، بنابراین سازمان یا ساختار مدعی به یک شهر نباید بسته به واحد باشد بلکه باید عوامل مختلف و موثر در این ساختار به صورت لایه­های مختلف بر روی هم قرار گیرند و در یکدیگر نفوذ کنند تا شبکه کلیتی با مفهوم و معنی­دار ایجاد کند. بنابراین مطالعه این بافت­ها و میادین در نقاط مختلف نشان می­دهد که در برخی نقاط رشد سریع شهرها، تغییرات شتابان زندگی شهری، دگرگونی­های گسترده در شیوه زندگی مردم و بی تجربگی در مراقبت از این بافت­ها منجر  به بروز مشکلات فراروان در آنها گردیده است و در نتیجه این میادین و بافت­ها با فاصله گرفتن از مظاهر زندگی کنونی روز به روز پویایی و کارایی خود را از دست داده و از رونق افتاده­اند.

  در ایران طی چند دهه اخیر فرسودگی و تخریب بافت­ها و میادین قدیمی چنان ابعاد گسترده­ای به خود گرفته که ممکن است امنیت و هویت فرهنگی و تاریخی فضاهای شهری را به شدت مورد تاثیر قرار دهد. شهر رشت از آن دسته از شهرهایی است که بخش­های بزرگی از آن در بر گیرنده بافت­های قدیمی با هویت­های تاریخی و فرهنگی می­باشد.

  شهر رشت به سبب آب و هوای بسیار مرطوب و عنصر باران، به عنوان یک عنصر هویت بخش در ساماندهی فضایی و شکل معماری شهر تاثیر دارد. منابع آب­های سطی و عناصر طبیعی به همراه
  شاخص­های اجتماعی در این شهر در بخش مرکزی در هویت بخشی به میدان مرکزی شهر دخالت دارد. شناسایی و تحلیل این عناصر در این پژوهش بررسی می­گردد.

  میدان شهرداری رشت یکی از میادین قدیمی و مهم رشت است که حاکی از ارزش­های فراوان فرهنگی و تاریخی بوده و با گذشت زمان و رشد زندگی شهری در این بافت علیرغم وجود رویکردهای فرهنگی و تاریخی شاهد مشکلات زیادی بوده و عدم هماهنگی این میدان با نیازهای کنونی مشکلات متعددی را بوجود آورده است. لذا این تحقیق در نظر دارد با ساماندهی میدان شهرداری رشت با رویکرد احیاء هویت فرهنگی تاریخی برخی از مشکلات موجود در این محدوده را با در نظر گرفتن امکانات و شرایط کنونی آن مورد بررسی قرار دهد.

  13 سؤالات تحقیق

  - در ساماندهی کالبدی شهر رشت به کدام مولفه­های کمتر توجه شده است؟

  - در ساماندهی عملکردی میدان شهرداری و عناصر هویت­بخش چگونه است؟

  - تاثیر ساماندهی میدان شهرداری در بازتاب هرچه بیشتر ویژگی ها وخصایص فرهنگی  ,اجتماعی شهر رشت چگونه است؟

  14 فرضیه­ها

  1 به نظر می­رسد در ساماندهی کالبدی شهر رشت مولفه­های هویتی جغرافیایی و تاریخی کمتر توجه شده است.

   2 بین ساماندهی عملکردی میدان شهرداری و عناصر هویتی تاریخی و عملکردی رابطه معنی­داری وجود دارد.

   

  15 اهداف تحقیق

  1-  شناسایی روش­های ساماندهی میدان شهرداری رشت

  2- ارائه الگوی  ساماندهی میدان شهرداری رشت با رویکرد احیاء هویت فرهنگی تاریخی

  16 استفاده­کنندگان تحقیق

  -  ارائه پیشنهادات لازم در جهت حفظ هویت فرهنگی و تاریخی

  - شهرداری­ها و شوراهای شهر، استانداری و فرمانداری

  - اداره کل مسکن و شهرسازی و ...

  - گروه­های آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه­ها

  17 نوع روش تحقیق

  الف- نوع کاربردی و روش انجام پژوهش توصیفی و پیمایشی است.

  18 جامعه آماری

  روش انجام این پژوهش «اسنادی و پیمایشی» است که در سال 1391 انجام خواهد شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان ساکن محدوه مورد مطالعه یعنی ازمیدان شهرداری به صیقلان و ازمیدان شهرداری به سبزه میدان را تشکیل می دهند که تعداد آنها بالغ بر 159207 نفر می­باشند.

  19 نمونه آماری و روش نمونه­گیری

  در این تحقیق جهت برآورد میزان حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به آن تعداد آن بالغ بر 320 نفر می­شود.

  110 روش گردآوری اطلاعات

  گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است. مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرآیندی است که طی آن تحقیق، یافته­های میدانی و اسنادی را گردآوری می­کند و به روش استقرایی به فشرده­سازی آنها از طریق طبقه­بندی و سپس تجزیه و تحلیل می­پردازد و فرضیه­های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می­دهد و در نهایت حکم صادر می­کند و پاسخ مسأله تحقیق را به اتکای آن می­یابد، به عبارتی محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت آن را آن طور که هست کشف می­کند.

  در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از روش­های اسنادی، پیمایشی و مشاوره استفاده می­شود. در روش اسنادی این تحقیق، کتاب­ها، مقالات، مجلات مختلف، اسناد تصویری و نقشه­های در زمینه موضوع تحقیق مورد نظر مطالعه و بررسی خواهند شد.

  عمده­ترین ابزاری که برای جمع­آوری اطلاعات اسنادی در این تحقیق استفاده می­شود، فیش­های تحقیقی می­باشند. در روش پیمایش (پرسشنامه­ای) در این تحقیق، که همان جمع­آوری اطلاعات درباره نگرش­ها نسبت به برخی از پدیده­ها است تا فرآیند رفتاری مربوط به آن بهتر درک شود، به جمع­آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه­ها به صورت سؤالات بسته و همچنین مصاحبه با افرادی که در این زمینه می­توانند به پیشبرد تحقیق کمک نمایند، پرداخته می­شود.

  در روش مشاوره، در این تحقیق، هم از روش مشاهده آشکار مستقیم و هم روش مشاهده پنهان استفاده می­شود. از تکنیک­های جدید مشاهده، بازدید سواره­ها می­باشد که بنا بر موضوع تحقیق حاضر تکنیک مناسبی می­باشد. همچنین با تهیه عکس­های مناسب در این تحقیق می­توان به اطلاعات خوبی دست یافت.

  111 ابزار گردآوری اطلاعات

  ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه­ای به صورت فیش برداری، جدول و کروکی و ...

  بانک­های اطلاعاتی و شبکه­های کامپیوتری و ماهواره­ای بوده و در روش میدانی از پرسشنامه، دوربین عکاسی و غیره استفاده شده است.

   

  112 امکانات تحقیق

  هر موضوع و پژوهش شهری بنا به موضوع مورد بررسی از امکانات و یا مشکلات و مسائل خاص خود برخوردار است از جمله امکانات موجود برای انجام این رساله نیز که باعث تشویق و ترغیب محقق به ادامه کار خواهند شد عبارتند از:

  حمایت و راهنمایی­های مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر رشت

  تشویق و ترغیب محقق از جانب اساتید محترم و راهنما

  با وجود امکانات فوق مشکلات و محدودیت­های پیش­بینی شده­ای نیز در ادامه بر سر راه محقق قرار خواهند گرفت از جمله:

  کمبود وقت و هزینه

  عدم پاسخگویی بعضی از افراد نمونه آماری

  عدم وجود منابع کافی در رابطه با موضوع

  عدم دسترسی مناسب به اینترنت و مطالعات کتابخانه­­ای

  ناقص بودن آمار و اطلاعات سازمان­ها به دلیل فقدان بانک­های اطلاعاتی قوی

  عدم همکاری بعضی سازمان­ها و ارگان­ها به دلیل جا نیفتادن فرهنگ تحقیق

 • فهرست:

  چکیده.................................................................................................................................................................... 1

  مقدمه...................................................................................................................................................................... 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  11 مقدمه............................................................................................................................................................... 6

  12 بیان مسأله........................................................................................................................................................ 7

  13 سوالات تحقیق.............................................................................................................................................. 8

  14 فرضیه............................................................................................................................................................. 8

  15 اهدف تحقیق................................................................................................................................................. 9

  16 استفاده کنندگان تحقیق................................................................................................................................ 9

  17 نوع روش تحقیق............................................................................................................................................ 9

  18 جامعه آماری................................................................................................................................................. 9

  19 نمونه آماری و روش نمونه گیری.................................................................................................................. 9

  110 روش گردآوری اطلاعات.......................................................................................................................... 9

  111 ابزار گردآوری اطلاعات تعاریف مفاهیم.................................................................................................. 10

  112 امکانات تحقیق ........................................................................................................................................... 11

  112 تعاریف مفاهیم........................................................................................................................................... 11

  1131 سازماندهی................................................................................................................................... 11

  1132 ساماندهی..................................................................................................................................... 11

  1133 بازنده­سازی (توانبخشی)............................................................................................................. 12

  1134 هویت شهری و ابعاد آن............................................................................................................. 12

  11341 مؤلفه­های طبیعی...................................................................................................... 13

  11342 مؤلفه­های تاریخی.................................................................................................... 14

  11343 مؤلفه­های مصنوع..................................................................................................... 15

  11344 مؤلفه­های عملکردی................................................................................................ 18

  11345 مؤلفه­های انسانی....................................................................................................... 19

  11146 مؤلفه­های روان­شناختی و ادراکی........................................................................... 20

  1115 میدان........................................................................................................................................... 21

  فصل دوم: مبانی نظریو پیشینه  تحقیق

  21 مقدمه............................................................................................................................................................. 24

  22 بهسازی (Rehablitation)...................................................................................................................... 25

  23 ساماندهی شهری............................................................................................................................................ 27

  24 احیای شهری................................................................................................................................................. 28

  25نظریه هاواندیشه هایی در مورد ساماندهی بهسازی ونو سازی شهری ........................................................... 29

  26 مکتب های ساماندهی بافت شهری............................................................................................................... 31

  27 ساماندهی بافت شهری در دنیا....................................................................................................................... 34

  271 انگلستان......................................................................................................................................... 34

  272 هلند............................................................................................................................................... 36

  273 چکسلواکی................................................................................................................................... 36

  274 مصر............................................................................................................................................... 37

  28 بررسی ساماندهی، بهسازی و نوسازی بافت قدیم در ایران........................................................................... 38

  281 ضرورت های فرهنگی ................................................................................................................. 39

  282 ضرورت های اجتماعی مذهبی................................................................................................... 39

  283 ضرورت های اقتصادی................................................................................................................. 40

  29 سابقه ساماندهی برخی از بافت های شهری در ایران..................................................................................... 40

  291 تجربه محله عودلاجان.................................................................................................................. 40

  292 تجربه ساماندهی و نوسازی شهر زیارتی مشهد............................................................................. 41

  293 تجربه احیای محله جویباره اصفهان............................................................................................. 42

  294  سابقه ساماندهی و بهسازی در رشت ............................................................................................ 43

  2941 فاز 1 صیقلان به تختی فاز 2 از تختی به بلوار معلم ................................................... 43

  2942 محله خواهر امام رشت ............................................................................................. 44

  2943 طرح محور شهدا به کرد محله .................................................................................. 45

  210 میدان بازار سنتی در شهرسازی دنیا.......................................................................................................... 46

  211 تعاریف و مفاهیم هویت............................................................................................................................. 48

  2111 هویت و اصالت شهری............................................................................................................... 48

  2112 معیارهای ارزیابی هویت کالبدی به قرار زیرند.......................................................................... 48

  212 هویت از دیدگاه فلاسفه.............................................................................................................................. 49

  2121 هویت در دیدگاه ابن سینا........................................................................................................... 49

  2122 هویت در دیدگاه ملاصدرا......................................................................................................... 50

  2124 شناخت بافت تاریخی................................................................................................................. 51

  213 وابستگی مکانی و هویت مکانی .................................................................................................... 52

  2131 وابستگی مکانی .......................................................................................................... 53

  2132 هویت مکانی .............................................................................................................. 53

  2133 وابستگی مکانی و هویت مکانی : روابط دوسویه ...................................................... 54

  214 مکان و خاطرات مربوط به آنها .................................................................................................................. 54

  215 میراث، هویت و جامعه .............................................................................................................................. 56

  216 ساختار تئوریک و مدل مفهومی ................................................................................................................ 57

  217 تلاش و تقاضا برای هویت شهری در یک موقعیت ناپایدار شهری .......................................................... 59

  2171 اهمیت محدوده­ها....................................................................................................................... 59

  2172 نقش فضاهای عمومی ................................................................................................................. 60

  218 مفهوم مکان و تصویر ذهنی از دیدگاه کریستیان نوربرگ شولتز:............................................................. 63

  219 رابطه انسان و مکان ..................................................................................................................................... 64

  220 تئوری هویت مکانی.................................................................................................................................... 65

  221 خط مشی­های هویت شهری در برلین: از مراحل احداث تا بازسازی دیوارها .......................................... 68

  2211 بازسازی دیوار ............................................................................................................................ 68

  222 ارزش های نهفته در بافت تاریخی............................................................................................................... 70

  223 انواع بافت شهری........................................................................................................................................ 72

  2231 بافت ارزشمند تاریخی................................................................................................................ 72

  2232 بافت قدیمی ............................................................................................................................... 73

  2233 بافت­های فرسوده شهری ........................................................................................................... 73

  2234 بافت جدید ................................................................................................................................. 73

  224 مزیت و آثار احیا و بهسازی بافت­های شهری ........................................................................................... 75

  224 نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراحی محله­های مسکونی معاصر........................................................ 76

  225 فرایند شکل گیری هویت در شهرهای جدید و معیارهای مرتبط با آن.................................................... 79

  226 مفهوم ماهیت شهر و معرفی شاخص­ها و معیارهای سنجش آن در دوران معاصر.................................... 80

  2261 معرفی شاخص­های تعرف ........................................................................................................ 80

  2262 کارایی و اثربخشی ..................................................................................................................... 81

  فصل سوم: تحدید محدوده مورد مطالعه

  31 مقدمه ............................................................................................................................................................ 83

  32 جغرافیای طبیعی ........................................................................................................................................... 84

     3 21 موقعیت ،حدود و وسعت رشت .......................................................................................................... 84

  33  وجه تسمیه شهر رشت.................................................................................................................................. 87

  34  تاریخچه پیدایش شهر رشت....................................................................................................................... 89

  35 توپوگرافی و مورفولوژی رشت.................................................................................................................... 90

  36 اقلیم شهر رشت............................................................................................................................................. 91

  361 بارش.............................................................................................................................................. 93

  362 درجه حرارت................................................................................................................................ 94

  363 یخبندان......................................................................................................................................... 95

  364 رطوبت نسبی.................................................................................................................................. 96

  37 پیشینه تاریخی شهر رشت ............................................................................................................................ 97

  38 ویژگی های جمعیتی..................................................................................................................................... 100

  381 الگوی سنی جمعیت..................................................................................................................... 101

  382 الگوی جنسی جمعیت رشت........................................................................................................ 102

  383 خانوار و بعد خانوار....................................................................................................................... 103

  384 تراکم جمعیتی ............................................................................................................................. 104

  385 سطح تحصیلات........................................................................................................................... 105

  386 بررسی نرخ اشتغال ونرخ بیکاری در شهر رشت.......................................................................... 105

  39 اقتصاد رشت.................................................................................................................................................. 107

  310 پیشینه شکل گیری و روند توسعه فیزیکی شهر......................................................................................... 108

  3101 شهر رشت در دوره صفویه (1148-905).................................................................................. 114

  3102 رشت در دوره افشاریه و زندیه................................................................................................... 115

  3103 رشت در دوره قاجار................................................................................................................... 116

  3104 رشت در دوره پهلوی.................................................................................................................. 118

  3105 شهر پس از انقلاب...................................................................................................................... 118

  311وضعیت کنونی معابر داخلی شهر رشت..................................................................................................... 119

  312 کیفیت ساخت و بافت شهری ................................................................................................................... 119

  3121 بافت نوع اول ( بافت کهن)........................................................................................................ 119

  3122 بافت نوع دوم ( بافت منظم ) ..................................................................................................... 120

  3123 بافت نوع سوم ( بافت حاشیه ای ) ............................................................................................. 120

  3124  بافت نوع چهارم ( بافت روستائی ) ........................................................................................... 120

  3125 بافت نوع پنجم ........................................................................................................................... 120

  313 مباحث ادراکی رفتاری در مرکز شهر رشت.............................................................................................. 121

  314 عناصر محتوایی.............................................................................................................................. 126

   

  فصل چهارم: یافته­های تحقیق

  41 مقدمه............................................................................................................................................................. 133

  42 نوع و روش تحقیق........................................................................................................................................ 134

  43 جامعه آماری................................................................................................................................................. 134

  44 نمونه آماری و  روش نمونه گیری................................................................................................................. 134

  45 روشها و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات ................................................................................................ 135

  46 ابزار گردآوری داده­ها................................................................................................................................... 136

  47 روایی و پایائی ابزار....................................................................................................................................... 136

  471 روایی تحقیق................................................................................................................................. 136

  472 پایائی پرسشنامه............................................................................................................................. 136

  48 روش تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................................ 137

  49 قلمرو تحقیق.................................................................................................................................................. 137

  410 یافته­های توصیفی........................................................................................................................................ 137

  فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

  51 خلاصه و نتیجه­گیری.................................................................................................................................... 158

  52 آزمون فرضیات ............................................................................................................................................ 164

  53 پیشنهادات ..................................................................................................................................................... 167

  فهرست منابع

  .

  منبع:

  ایزدی، محمدسعید، بررسی تجارب مرمت شهری در ایران با تأکید بر تحولات دو دهه اخیر، هفت شهر، سال دوم، شماره 3.

  استروفسکی، واتسلاف، شهرسازی معاصر، ترجمه لادن اعتضادی، نشر دانشگاهی، تهران، 1371.

  اشرافی، غلامرضا، حجنی، مجموعه قوانین شهرداری و شوراهای اسلامی، ص 4.

  ابن سینا، شفا، انتشارات ناصرخسرو، تهران، چاپ اول، 1364.

  -اقتباس از طرح جامع، 1387

  - بهزاد فر، مصطفی، 1387، هویت شهر، نگاهی به هویت شهر تهران، چاپ دوم، موسسه نشر، تهران.

  - بحرینی، سید حسی ، 1377، فرآیند طراحی شهری ، انتشارات دانشگاه تهران.

  - پاکزاد، جهانشاه، 1384، راهنمایی طراحی فضاهای شهری در ایران، طرح و نشر پیام سیما.

  - پاکزاد ، جهانشاه، 1385، مبانی نظری و فرایند طراحی شهری، انتشارات شهیدی.

  - پندی، کیوان، 1387، رشت در آیینه تاریخ، کتیبه گیل، رشت

  - پیران پرویز، 1384، هویت شهرها، غوغای بسیار برای مفهومی پیچیده، مجله ابادی، شماره 13، دوره جدید، پاییز 1384، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازی .

  - پورجعفر، محمدرضا، مبانی بهسازی و نوسازی بافت قدیم شهرها، انتشارات پیام، چاپ اول، 1388.

  - توسلی ، محمود و ناصر بنیادی، 1371، طراحی فضاهای شهری . جلد 1، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

  - جنگجو، شهرام، 1385، خلاصه مباحث اساسی برنامه­ریزی شهری منطقه­ای و طراحی شهری، جلد او

  ل، انتشارات پردازش

  - جهان­بین، نیما، مفهوم ماهیت شهر و معرفی شاخص­ها و معیارهای سنجش آن در دوران معاصر، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره 4، بهار و تابستان 1388

  –حبیبی، رعناسادات، تصویر ذهنی و مفهوم مکان، نشریه هنرهای زیبا، شماره 35، پاییز 1387

  - حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه، اصطلاحات و واژه­شناسی مرمت، فصلنامه هشت شهر، شماره 12 و 13، تهران، 1381.

  حبیبی، سید محسن: جزوه درسی بهسازی و نوسازی بافت­های شهری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، گروه شهرسازی، 1386.

  حسینی، سیدعلی، اصول و مبانی برنامه­ریزی شهری و روستایی، رشت، انتشارات دریای دانش، چاپ اول، 1389.

  حسینی، سیدجواد، مشارکت پایدار مردمی در نوسازی و بازسازی بافت­های فرسوده شهر، انتشارات سخن­گستر، تهران، ایران، 1387.

  - حسینی، سیدعلی، 1389، اصول و مبانی برنامه ریزی شهری و روستایی، انتشارات دریای دانش.

  - حکمتی، جمشید، 1386، مهندسی فضای سبز، انتشارات علوم کشاورزی.

  - خستو، مریم، سعیدی رضوانی، نوید، عوامل موثر بر سرزندگی فضای شهری، نشریه هویت شهر، سال چهارم، شماره 6، بهار و تابستان 1389.

  -  درکوش – عابدین ، 1380، درآمدی بر اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاعی تهران

  - داداشی، محمودرضا، کاربرد روش­های منطقه­بندی در سازماندهی فضایی و روستایی، تهران، 1375.

  - رابینو، ه . ل، فرمانروایان گیلان،ترجمه م پ جکتاجی و دکتر رضا مدنی چاپ دوم 1374.

  - رابینو، ه . ل . ولایت دارالمرز ایران، گیلکان، ترجمه جعفر خمامی­زاده، رشت، 1369

  - زادرفیعی، ناصر، 1384، فرآیند اجتماعی – فضایی هویت شهر، مقدمه­ای بر شناخت و توانمندسازی هویت شهر، مجله­ی آبادی، شماره 13، دوره جدید، پاییز 1384، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت مسکن و شهرسازی

  -  زیاری، کرامت الله، 1383، اصول و روش­های برنامه­ریزی منطقه­ای، انتشارات دانشگاه یزد

  - سعید بنا، احمد، 1387، کتاب سبز شهرداری­ها، جلد ششم، انتشارات شهرداری­ها و دهیاری کشور

  - سلطان زاده، حسین، 1365، مقدمه­ای بر تاریخ شهر  و شهرنشینی در ایران،‌انتشارات دانشگاه تهران.

  سلطان زاد ، حسین، 1370،  فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

  سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان، طرح جامع رشت، جلد دوم، 1386.

  سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان، طرح جامع رشت، جلد دوم، 1387.

  سفردوست، احمد، در جستجوی هویت شهری، انتشارات  مسکن و شهرسازی، شرکت عمران و بهسازی شهری، 1384.

  سپانلو، ابوالفتح، درس­های مشهد: تجربه­ای در معاصرسازی پهنه­های شهری فرسوده، انتشارات کندر، تهران، ایران، 1388.

  - شکویی، حسین، 1379، دیدگاه­های نو در جغرافیای شهری، انتشارات سمت.

  شماعی ، علی و پور احمد ، احمد، 1384،  بهسازی و نوسای شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران.

  -  شماعی، علی و احمد پوراحمد، بهسازی و نوسازی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.

  - شیعه، اسماعیل، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1378.

  شماعی، علی، اثرات توسعه فیزیکی شهر یزد بر بافت قدیم و راهکارهای ساماندهی و احیای آن، رساله دکتری، دانشگاه تهران، 1380.

  شماعی، علی، پوراحمد، احمد، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، 1389.

  شوای، فرانسواز، شهرسازی تخیلات و واقعیت، ترجمه سید محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.

  - صبری، سهیل و زهرا مشاورزاده، 1385، در مجموعه مقالات هویت شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید ، تهران .

  - طرح منتشر نشده، با نام شاخص­های هویت بخش شهرهای جدید، به سرپرستی دکتر محمود یزدانی، 1385، شرکت عمران شهرهای جدید.

  - طاهری، علی، راهنمای سیاحت و زیارت در استان گیلان، جلد 1، انتشارات جوینده، 1375.

  - عربشاهی، زهرا، 1382، سابقه نوسازی و بهسازی در ایران و اروپا، ماهنامه شهرداری­ها، سازمان شهرداری­های کشور، شماره 49

  - عظیمی، ناصر، پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری، نشر نیکا، 1381.

  - عظیمی دوبخشری، ناصر، جغرافیای طبیعی گیلان، دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان، نشر فرهنگ ایلیا، 1385.

  - عینی­فر، علیرضا، نقش غالب الگوهای عام اولیه در طراحی محله­های مسکونی معاصر، نشریه هنرهای زیبا، شماره 32، زمستان 1386.

  - عزیزی، محمدمهدی و ارباب پارسا، شناسایی و ارزیابی فرآیند شکل­گیری هویت در شهرهای جدید (مطالعه موردی شهر جدید هشتگرد)، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی،  شماره 42، تابستان 1389.

  - عندلیب، علیرضا، اصول نوسازی شهری، رویکردی نو به بافت­های فرسوده، انتشارات آذرخش، چاپ اول، 1389.

  -  فیلدن، برنارد و یوکیلتو، یوکا، ترجمه بهرام معلمی، 1382.

  - فاخته، جوبنه، قربان، نگاهی به گیلان زمین، تهران، انتشارات  لوح زرین، 1386.

  - کشوردوست، علیرضا، فاخته، قربان، گیلان شهرها، انتشارات وارسته، 1385.

  - کریر، راب، 1375، فضاهای شهری، ترجمه هاشم نژاد، انتشارات جهاد دانشگاهی.

  - گرجی و دیگران، مقایسه طرح و مرمت شهر همدان و شهر باکو، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری، دانشکده شهید بهشتی، تهران، 1373.

  - مولوی، مهرناز، بررسی مولفه­های هویتی شهر رشت، فن و هنر، سازمان نظام مهندسی گیلان، شماره 51، 1389.

  - معین، محمد، 1376، فرهنگ فارسی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر

  - مهندرسین مشاور طرح و بنا،طرح سامان دهی بافت قدیم شهررشت سازمان مسکن وشهر سازی استان گیلان 1379.

  - ملکی، قاسم، اقتصاد مهندسی، ابزار طراحی نظام انگیزش نوسازی، مجله هفت شهر، سال پنجم، شماره 15 و 16، 1383.

  ملاصدرا، کتاب اسفار اربعه، جلدهای 1 و 2 و 3.

  مطهری، مرتضی، درس­های الهیات سفا، انتشارات حکمت، چاپ اول، جلد دوم، 1370.

  میرمقرایی، مهتا، طالبی، ژاله، هویت کالبدی شهر (نمونه موردی تهران)، چاپ اول، 1385.

  نسرین، محمدرضا، مرمت و توسعه در میراگ، مجله معماری و شهرسازی، دوره ششم، شماره­های 3 و 4، 1376.

  نگین­شهر، بی­تا، طرح ساماندهی محله عودلاجان، شرکت مهندسین مشاور نگین­شهر، جلد اول و دوم.

  هنرور، نیلپو، بررسی تحول قطعنامه­های مرمت شهری در ایران، فصلنامه عمران و بهسازی شهری، هفت شهر، شماره 3، تهران، 1380.

  - Button. Urban Economics, macmillan, publisher, tD, U. k (1985)

  - Derya Oktay, The quest for urban ifentity in the changing context of the city, pp. 261-271, 2002, Eastern Mediteranean University, Faculty of Architecture, Gazimagusa

  - Esteban Ruiz Ballesteros et. al, Identity and Community- Reflections on the development of mining heritage tourism in Southern Spain, ScienceDirest, Tourism Management 28 (2007) 677-687.

  - Maria Lewicka, Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past, Journal of Environmental Psychology 28 (2008) 209-231, Faculty of Psychology, University of Warsaw, Poland Available online 8 Febuary 2008.

  - Alexander Tolle, Urban identity policies in Berlin: From critical reconstruction to reconstructing the Wall, Cities, Contents lists available at ScienceDirect, cities (2010) 348/357.

  - Rob Hallak, et. al. The Place Identity ) Performance relationship among tourism entrepreneurs: A structural equation modeling analysis, Tourism Management, Contents lists available at ScienceDirect, Tourism Management 33 (2012) 143-154.

  - Elisa Frank, et. al. Social identity, perception and ,otivation in adaptation to climate risk in the coffee sector of Chiapas, Mexico, Global Environmental Change, contents lists available at ScienceDirect, Global Environmental Change 21 (2011) 66-76.

  - Paul, Balchin and soon. Urban land Economics macmillan, Ltd, U. K (1998).

  .


تحقیق در مورد پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, مقاله در مورد پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, پروپوزال در مورد پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, تز دکترا در مورد پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, پروژه درباره پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی, رساله دکترا در مورد پایان نامه ساماندهی میدان شهرداری با رویکرد احیاء هویت فرهنگی و تاریخی

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : امروزه به دلیل هزینه های بالا ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های نوسازی این بافت ،شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد . در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 تهران بررسی نماید. جامعه آماری پژوهش (1169 پلاک )، پلاک های هستند که در ...

پايان نامه تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي تابستان 93 چکيده بافت هاي تاريخي با توجه به اينکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره

پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي معماري بهمن 93 چکيده آنچه بايد امروزه در ارتقاء کيفيت روستاهاي کشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژ

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد اسلامي بهمن ماه 1393 چکيده بافت­هاي فرسوده  و ناکارآمد شهري، مناطقي از شهر است که در طي ساليان گذشته عناصر تشکيل دهنده آن اعم از تأ

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته :جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده طرح باززنده سازی یا طرح مرمتی شهر در واقع ایفا کننده ی این وظیفه است که به اتکاء شناخت روند زندگی شهر، راه توسعه ی پدیده های موجود را برای تداوم زندگی مردمان شهر پیش بینی کند. به عبارت دیگر، طرح باززنده سازی شهری - در شرایط موجود و تجارب معمول تر- به کمک روند تکاملی تاریخ شهر می آید. اگر شناخت ...

کارشناسی ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده : بافت های فرسوده شهری صرف نظر از گونه های متفاوت آنها محصول برخی کم توجهی های مدیریت شهری است که در طول زمان به صورت پهنه ای از شهر درآمده که فاقد پایداری و استحکام لازم کالبدی بوده ، دسترسی مناسبی برای خانه های آنها بوجود نیامده و از کمبود شدید خدمات رنج می برند . به همین دلیل با توجه به کیفیت پایین زندگی در بخشهایی از آنها ...

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جفرافیای انسانی گرایش : برنامه ریزی شهری چکیده : فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، ...

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA) گرایش: برنامه ریزی شهری چکیده اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، سرقت و... رابطه مستقیم دارد. افزایش این سکونت گاه ها ...

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد رشته­ ی جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی شهری چکیده بحران‌های شهری جزء لاینفک بحث مدیریت شهری است و این موضوع در کلان‌ شهر ها شکل بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد، با توجه به جمعیت زیاد و روبه رشد کلان‌شهر اصفهان و استقرار آن در زون سنندج- سیرجان، وقوع یک زلزله بزرگ یا سایر بلایای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین لازم است که به طور جدی به ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که چند دهه ای است با توجه به تأثیرات منفی و گاه جبران ناپذیر طرح های توسعه ،در مجامع جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته است.می توان گفت که بهسازی و نوسازی با هدف های توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد. در این میان شهر اردبیل با داشتن پیشینه تاریخی کهن و دارا بودن ...

ثبت سفارش