پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

word 2 MB 29787 145
مشخص نشده کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قدیم:۱۸,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

   گرایش: حسابداری

  چکیده

  هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می باشد. در این تحقیق نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر  آن بر مدیریت سود واقعی و اجزای آن (مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ، مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری  و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید) مورد بررسی قرار گیرد.

  در این تحقیق که از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد  بین نقدشوندگی سهام با مدیریت سود واقعی، مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید می باشد.

  واژگان کلیدی: نقدشوندگی سهام ، مدیریت سود واقعی ، دستکاری فروش، مخارج اختیاری ،  سطح غیر عادی تولید

  مقدمه

  مدیریت سود، برآیند درجه​ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت​طلبانه​ی سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره​ی عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. بیشتر محققین دریافته​اند که مدیریت سود با انگیزه​ی گمراه کردن استفاده​کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سوددهی حسابداری دارد انجام می​شود (آقایی و چالاکی، 1388).

  به منظور دستیابی به سطح مورد نظر سود، مدیران می​توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند، اما این راهکار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقتار سودی که برای دستکاری مدنظر است، از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیشتر باشد؛ زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده​ی حسابداری محدود شده است (بارتون و سیمکو[1]، 2002). فرض بر این است که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت،​ توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدودیت می​سازد. در نتیجه، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. مدیران می​توانند از  طریق دستکاری فعالیتهای عملیاتی واقعی در طول سال این ریسک را کاهش دهند (اعتمادی و همکاران، 1389). دستکاری فعالیتهای واقعی کمتر در معرض محدودیت است، مزیت دیگر، جایگزین نمودن فعالیتهای واقعی برای دستکاری سود، این است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر به چنین رفتارهایی توجه می​کنند. با این وجود دستکاری فعالیتهای واقعی چندان بدون هزینه هم نیست، چرا که این احتمال وجود دارد که جریان​های نقدی در دوره​های آتی به طور غیرمستیقم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می​شود (ناظمی اردکانی، 1388).

  در پژوهش حاضر، ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.

   

  1-2 تشریح موضوع و بیان مساله

  در مدیریت سود واقعی سود واقعی مدیران برای دستیبابی به اهداف مربوط به مدیریت سود خود، در فعالیت­ها و تصمیمات عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد کند. تحقیقات گذشته (گانی، 2005) این تصمیمات عملیاتی را در 4 گروه طبقه​بندی می​کنند:

  کاهش هزینه​های اختیاری تحقیق و توسعه

  کاهش هزینه​های اختیاری تبلیغات و فروش

  زیان نقدی فروش دارایی​های ثابت برای گزارش شود

  اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته و افزایش فروش​های اعتباری، انجام ندادن

  برخی فعالیتهای تحقیق و توسعه که منجر به پروژه​های با خالص ارزش فعلی مثبت در آینده می​شود. انجام ندادن تبلیغات در جهت افزایش فروش شرکت. فروش دارایی​های ثابت عملیاتی که به افزایش بهره​وری و کارایی عملیات واحد تجاری کمک می​نماید. بلوکه نمودن سرمایه​ی شرکت در قالب موجودی​ها، افزایش فروش​های اعتباری که منجر به کاهش جریانهای نقدی ورودی به شرکت می​شود. همه و همه نشان از آن دارد که چهار عمل فوق منجر به کاهش جریانهای نقدی عملیاتی آتی شرکت و در نتیجه افت عملکرد مالیاتی آتی شرکت خواهد شد، از این رو انتظار می​رود، بین مدیریت واقعی سود (که در قالب چهار فعالیت فوق تعمیم می​یابد) و عملکرد عملیاتی آتی شرکت رابطه​ی منفی وجود داشته باشد.

  بسیاری از شواهد موجود پیرامون دستکاری فعالیتهای واقعی بر کاهش فرصت​طلبانه​ی هزینه​های اختیاری از جمله هزینه​های تحقیق و توسعه تمرکز می​کنند (برای مثال تحقیقات بوش[2] (1988)؛ بابر و همکاران[3] (1991). اگرچه کاهش از هزینه​های اختیاری می​تواند سود را در جهت برآورده ساختن برخی اهداف خاص ارتقا بخشد، اما ریسک کاهش جریانهای نقدی عملیاتی (CFO) آتی را موجب می​شود؛ زیرا این عمل به طور کلی جریانهای خروجی وجه نقد را کاهش می​دهد و در عوض تأثیری مثبت بر روی جریان نقدی عملیاتی جاری دارد. در سالهای بعدی، این تأثیر مستقیم ممکن است معکوس شود. باید توجه داشت دستکاری فعالیتهای واقعی، وسیله​ی تغییر آرایش حساب​ها نیست. مدیران در این روش، زمان انجام عملیات، نحوه​ی تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژه​های سرمایه​گذاری را تغییر می​دهند. فعالیتهای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هیچ پیامد مستقیم جریان نقدی را به همراه ندارد (کوهن و زارویین[4]، 2008).

  از سوی دیگر بازار سرمایه در یک کشور از منابع عمده تأمین مالی شرکت­ها و دولت­ها است و در کشورهایی نظیر ایران که در پی جذب شرکت­های خارجی جهت سرمایه­گذاری مستقیم و نیز رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار می­تواند انگیزه شرکت- های داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایه­گذاری افزایش دهد، به نحوی که تحقق مناسب اهداف عمده توسعه­های مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا کند. ایجاد زمینه­های لازم جهت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سرمایه­گذارن و تبدیل شدن بورس اوراق بهادار تهران به بورسی مطرح، نیازمند بررسی­های علمی فراوانی است. در این میان یکی از متغیرهایی که به این امر می تواند کمک کند میزان جذابیت شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار و همچنین درجه نقدشوندگی سهام آن­ها در بورس اوراق بهادار است که باعث می شود سرمایه­گذارن در هر زمانی که اراده کنند بتوانند دارایی­های خود را با کمترین هزینه به وجه نقد تبدیل کنند. بر طبق مدل­های ارائه شده برای پیش بینی بازده، عوامل زیادی وجود دارد که می توانند بازده سرمایه­گذاری­های مختلف را برآورد کند. در این میان نقدشوندگی سهام یکی دیگر از عواملی است که بررسی تاثیر آن بر بازده سهام در بازارهای مختلف از ادبیات و پیشینه قویی برخوردار است و محققان این متغیر را به عنوان یکی از عواملی که می­تواند در تعیین بازده نقش مهمی داشته باشد، می­شناسند. دارایی­ها و سبد سهام[5] دارای سه ویژگی است که با اداره کردن سبد سهام مرتبط است. این ویژگی­ها شامل بازده، ریسک، و نقدشوندگی است. بازده به آسانی تعریف و معرفی می­شود. اگر چه اندازه­گیری ریسک مشکل است، اما با این حال یک مفهوم عملیاتی است. ریسک معمولا به وسیله واریانس و انحراف معیار بازده­ها اندازه­گیری می­شود. در مورد مدل قیمت­گذاری دارایی­ها سرمایه­ای، ریسک سیستماتیک برای یک سهم به وسیله بتا اندازه­گیری می­شود (اسچوارتز و فرانشینی[6]، 2004، ص60).

  با توجه به مطالب فوق مساله اصلی بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد.

   

  1-3 ضرورت انجام تحقیق

  هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در خصوص نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عوامل نقدشوندگی و مدیریت سود واقعی یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. 

  1-4 ذینفعان (بهره­وران)

  سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره برداری نمایند:

  سازمان بورس و اوراق بهادار ،

  شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

  شرکت بورس اوراق بهادار تهران،

  سازمان امور مالیاتی کشور،

  سازمان حسابرسی و

  جامعه حسابداران رسمی ایران 

  1-5 فرضیه ها

  فرضیه اصلی: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی  ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.

  فرضیه های فرعی

  فرضیه فرعی اول: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی سود از طریق دستکاری فروش ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.

  فرضیه فرعی دوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.

  فرضیه فرعی سوم: بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.

  1-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن

  در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی زیر استفاده می شود:

  مدل آزمون فرضیه اصلی

  REM it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it   

  مدل آزمون فرضیه فرعی اول

  Sales Manipulation it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it 

  مدل آزمون فرضیه فرعی دوم

  Abnormal Discretionary Expenses it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it 

  مدل آزمون فرضیه فرعی سوم

  Abnormal Production Cost it = β0+β1 Liquidity it +β2 Cash it +β3Size it +β4LogMB it +β5Growth it +β6ROA it +β7Age it +ԑ it     

  متغیر وابسته:

  مدیریت سود واقعی: از آنجایی که در محاسبه مدیریت واقعی سود،مدیریت واقعی سود ناشی از دستکاری فروش و ناشی از مخارج اختیاری با جز سوم ناشی از سطح غیرعادی تولید همسو و همجهت باشد مدیریت سود ناشی از دستکاری فروش و مخارح اختیاری در منفی یک ضرب می شود.

  REM=(-)Sales Manipulation it + (-)Abnormal Discretionary Expenses it+  Abnormal Production Cost it |

   

                      

  که نحوه محاسبه مدیریت سود واقعی ناشی از فعالیتهای فروش، مخارج اختیاری و تولید به شرح زیر می باشد:

  دستکاری در فروش(Sales Manipulation it)

  روی چودهری (2006) دستکاری در فروش را به صورت تلاشهای مدیریت در جهت افزایش موقتی فروش در طول سال تعریف می کند که از طریق ارائه تخفیفات قیمت و یا شرایط اعتباری آسانتر حاصل می شود و جریانهای نقدی ورودی را برای فروش را کاهش می­دهد.  بنابراین دستکاری در فروش انتظار میرود به جریانهای نقدی عملیاتی کمتری در دوره جاری منجر گردد. در این تحقیق از الگوی روی چودهری (2006) برای برآورد سطح عادی CFOاستفاده می شود:

   

   = a1 ( )+ a2 ( )+a3( )+et

   

  در نهایت دستکاری فروش بر اساس جزء خطا (et)  معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:

            دستکاری در فروش=CFOواقعی – CFOبرآوردی

  مخارج اختیاری(Abnormal Discretionary Expenses it)

  یک نوع دستکاری فعالیتهای واقعی، کاهش هزینه های اختیاری است . اگر مدیران هزینه های اختیاری را برای افزایش سود ،کاهش دهند به عنوان مثال هزینه تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه فروش، اداری و تشکیلاتی ، هزینه های اختیاری به طور غیر عادی کاهش می یابد  .

   

   = a1 ( ) + a2 (  ) + et

   

  DISX   برابر جمع هزینه های فروش ، اداری و عمومی ،A مجموع دارایی ها در t-1  و s  فروش خالص در t-1  است .

  در نهایت سطح مخارج اختیاری بر اساس جزء خطا (et)  معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:

            سطح مخارج اختیاری =DISXواقعی – DISXبرآوردی

  سطح غیر عادی تولید(Abnormal Production Cost it):

  برای براورد سطح غیر عادی تولید ، هزینه های  تولید به عنوان تابعی از فروش ، تغییرات فروش و تغییرات فروش دوره قبل براورد شده است :

    ، برابر با جمع بهای تمام شده کالای فروخته شده و تغییر در موجودی ها است .

  در نهایت سطح غیر عادی تولید بر اساس جزء خطا (et)  معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:

            سطح غیر عادی تولید =PRODواقعی – PRODبرآوردی

  متغیرهای مستقل:

  Liquidity: نقدشوندگی سهام . آمیهود برای محاسبه نقد شوندگی معیار جدیدی معرفی نمود که از طریق استفاده از داده های روزانه در رابطه با بازده و حجم معامله، قابل ارزیابی است. این معیار برابر با نسبت قدر مطلق بازده روزانه سهام به حجم معامله در روز است.

  در این معیار R و V به ترتیب برابر با بازده و حجم در روز d از ماه t است و  Daysبرابر با تعداد  است.

  متغیرهای کنترلی

  : Cash نسبت وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت تقسیم بر جمع دارایی های شرکت در تاریخ ترازنامه.

  : Size اندازه شرکت شرکت که از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها محاسبه می شود.

  LogMB: لگاریتم طبیعی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی های شرکت.

  Growth: درصد تغییرات جمع دارایی های شرکت نسبت به دوره قبل.

  ROA: بازده دارایی ها که از نسبت سود خالص به جمع دارایی ها محاسبه می شود.

  Age: عمر (سن) شرکت که از تفاوت تاریخ تاسیس و دوره مورد بررسی محاسبه می شود.

   

  [1]  .Barton & Simko

  [2]. Boosh

  [3]. Baber et al

  [4]. Kohen Zaroyin

  [5] . Portfolio

  [6] . Schwartz And Francioni

   

  Abstract

  The present research aims to examine the relationship between stock liquidity and real earnings management in the companies listed in Tehran stock exchange. In this study, the statistical population consists of the companies listed in Tehran stock exchange during 2004-2012, that the sample group (96) was selected via screening and removal of outlier observations. In this study, stock liquidity has been considered as the independent variable so as to examine its effect on real earnings management and its components including real earnings management through manipulation of sale, discretionary spending and abnormal levels of production. In this study, panel data with the random and fixed effects have been used, that the results from data analysis of companies by means of multivariate regression at confidence level (95%) indicate that there is a negative significant relationship between stock liquidity and real earnings management, real earnings management through manipulation of sale and real earnings management through discretionary spending. Further, the obtained results indicate lack a significant relationship between stock liquidity and real earnings management through abnormal levels of production.

   

  Key words- stock liquidity, real earnings management, abnormal levels of production, manipulation of sale, discretionary spending

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                    صفحه

  چکیده: Error! Bookmark not defined.

  فصل اول:  کلیات طرح تحقیق.. 2

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 تشریح موضوع و بیان مساله. 4

  1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 6

  1-4 ذینفعان (بهرهوران) 6

  1-5 فرضیه ها 6

  1-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای آن. 7

  1-7 روش تحقیق.. 9

  1-8 روش گردآوری اطلاعات... 10

  1-9 جامعه آماری و نمونه. 10

  1-10 قلمرو تحقیق.. 10

  1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 10

  1-10-2 قلمرو  زمانی تحقیق.. 11

  1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 11

  1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 11

  1-12 ساختار تحقیق.. 12

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش... 13

  2-1 مقدمه. 14

  بخش اول: مبانی نظری نقدشوندگی.. 14

  2-2 اهمیت نقدشوندگی.. 14

  2-3 تعریف نقدشوندگی.. 15

  2-3-1 نقدشوندگی دارایی ها 17

  2-3-2 نقدشوندگی بازار. 18

  2-3-3 وسعت بازار. 19

  2-3-4 عمق بازار. 19

  2-3-5 برگشت پذیری بازار. 20

  2-3-6 نقدشوندگی شرکت... 20

  2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدشوندگی.. 21

  2-5 نقدشوندگی و قیمتگذاری داراییها 22

  2-6 نقدشوندگی و اثرات مشتریان. 23

  2-7 راه حل های اندازه گیری نقدشوندگی.. 24

  2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله. 24

  2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش.... 25

  2-7-3 معیارهای نقدشوندگی.. 26

  2-7-3-1 تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 27

  2-7-3-2 هزینههای فرایند سفارش.... 27

  2-7-3-3 هزینههای نگهداری موجودی.. 27

  2-7-3-4 هزینههای انتخاب نادرست... 27

  2-7-4 معیار نسبی نقدشوندگی مبتنی بر نقدشوندگی سهام فردی و نقدشوندگی بازار. 28

  2-7-5 منابع عدم نقدشوندگی.. 28

  2-7-6 انواع بازارها 29

  2-7-6-1 بازار سفارش محور. 30

  2-7-6-2 بازارهای اعلام محور. 30

  بخش دوم: مبانی مدیریت سود. 31

  2-8 تعریف مدیریت سود. 31

  2-8-1 مدیریت سود یا تقلب... 32

  2-8-2 انگیزه های مدیریت سود. 34

  2-8-3 کشف مدیریت سود. 41

  2-8-4 محرک‌های مدیریت سود. 43

  2-8-5 اقلام تعهدی.. 44

  2-8-6 بررسی مدل‌های مختلف تفکیک اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری.. 45

  2-8-7 جنبه‌های مدیریت سود (تمایز بین شکل‌های مختلف مدیریت سود) 47

  2-8-8 اندازه‌گیری مدیریت سود. 49

  2-8-9 مدیریت سود واقعی.. 53

  بخش سوم: پیشینه پژوهش.... 55

  2-9 پیشینه پژوهش های خارجی.. 55

  2-9-1 پیشینه پژوهش های داخلی.. 61

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش... 66

  3-1 مقدمه. 67

  3-2 روش پژوهش.... 67

  3-3 فرضیه های تحقیق.. 67

  3-4 جامعه و نمونه آماری.. 67

  3-5 گردآوری اطلاعات... 68

  3-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 69

  3-7روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 71

  3-8 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 72

  3-9 رگرسیون چند متغیره 72

  3-9-1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 73

  3-9-2 مفروضات رگرسیون خطی.. 74

  3-9-3 آزمون استقلال خطاها 75

  3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل. 75

  3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرایب... 75

  3-10 بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. 76

  3-10-1 آزمون چاو. 77

  3-10-2  آزمون هاسمن.. 77

  3-11خلاصه فصل.. 78

  فصل چهارم: یافته‌های پژوهش... 79

  4-1 مقدمه. 80

  4-2 آمار توصیفی داده ها 80

  4-3 آمار استنباطی.. 82

  4-3 -1 آزمون پایایی متغیرها 82

  4-3-2 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 83

  4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 85

  4-3-3-1 آزمون نرمال بودن. 85

  4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها 85

  4-3-3-3 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 86

  4-3-3-3-1 مدل رگرسیونی اول. 86

  4-3-3-3-2 مدل رگرسیونی دوم. 87

  4-3-3-3-3 مدل رگرسیونی سوم. 88

  4-3-3-3-4 مدل رگرسیونی چهارم. 88

  4-3-3-4 ناهمسانی واریانس ها 89

  4-3-3-5 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.. 90

  4-4 نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی.. 90

  4-4-1 آزمون فرضیه اصلی.. 90

  4-4-2 آزمون فرضیه فرعی اول. 92

  4-4-3 آزمون فرضیه فرعی دوم. 94

  4-4-4 آزمون فرضیه فرعی سوم. 96

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 98

  5-1 مقدمه. 99

  5-2 نتایج تحقیق.. 99

  5-2-1 آزمون فرضیه اصلی.. 99

  5-2-2 آزمون فرضیه فرعی اول. 100

  5-2-3 آزمون فرضیه فرعی دوم. 100

  5-2-4 آزمون فرضیهفرعی سوم. 101

  5-3 محدودیت های پژوهش.... 101

  5-4 پیشنهادهای تحقیق.. 102

  5-4-1 پیشنهادهای منتج از تحقیق.. 102

  5-4-2 پیشنهادهای برای تحقیقات آتی.. 103

  فهرست منابع. 104

  پیوست... 109


   

  منبع:

   

  احمدپور، احمد؛رسائیان، امیر . ( 1385). بررسی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران،20، 38-13.

  آذر. ع  و منصور مؤمنی ،1380،" آمار و کاربرد آن در مدیریت "، انتشارات سمت ، جلد دوم.

  ایزدینیا، ن؛ رسائیان، الف. (1389). پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 60، 3-22.

  بهاری مقدم . م، 1385 ،"محرک های مؤثر برمدیریت سود" ، رساله دکتری ، دانشگاه علامه طباطبایی.

  حسینی، سید علی.(1387). بررسی رابطه بین کیفیت افشا ( قابلیت اتکا و به موقع بودن ) و مدیریت سود. رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  خسرونژاد. ح، 1388،"رابطه نسبت بدهی ها واندازه شرکت با مدیریت سود" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.

  سیدی .ع ، 1386، " بررسی رابطه بین مشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

  صلواتی،شاپور؛رسائیان، امیر .(1386). بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران. نامه اقتصادی مفید، شماره 63، 163-143.

  قالیباف اصل. ح و فاطمه رضایی  ،1386، "بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، تحقیقات مالی ، شماره 23

  ماتسیشی، ریچارد (1378). «درباره سرشت اطلاعات و دانش و تعبیر آن در علوم اقتصادی». ترجمه فرهاد پولادی  نجف‌آبادی . کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، فصلنامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی . جلد2، ش 4، ص 115.

  مشایخی . ب و مریم صفری  ،1385، " وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 44

  مک کنا، سی. جی (1372). اقتصاد عدم اطمینان. ترجمه سعید مقاری و عبدالرضا فهیمی. تهران: پژوهشکده علوم دفاعی استراتژیک دانشگاه امام حسین (ع).

  مهرآذین . ع ، 1387، " ارزیابی مدل های مبتنی براقلام تعهدی در کشف مدیریت سود" ، رساله دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.

  مهرانی . ک و زهره عارف منش  ، 1387، " بررسی هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران " ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 51.

   نوروش . ا و محمدرضا نیک بخت ، 1384، " بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران" ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 43.

   

  Aitken, M. And Comerton-Forde, C.(2003). How should liquidity be measured?. Pacific-Basin Finance Journal, 11,45-59

  17- Akerlof, G (1970). The Market for Lemons: Quality Uncertainty and Market Mechanisms. Quarterly Journal of Economics.

  Amihud, Y.(2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time series effects. Journal of Financial Markets, 5,31–56.

  Amihud,Y., Mendelson, H., Pedersen, L.H.(2005). Liquidity and asset prices. [pdf] America: nowpublishers. Available at: http://www.gigapedia.com.

  Arnold, G.(2005). Corporate Financial Management. 3rd ed. Pearson Education: Harlow

  Avramov, D., Chordia, T.(2006). Asset pricing models and financial market anomalies. Review of Financial Studies, 19,1001–1040.

  Baltagi, H.(2005). Econometric Analysis of Panel Data. 2rd ed, England: John Wiley & Sons.

  Beber, A., Brandt, M. W., Kavajecz, K. A. (2009). Flight-to-quality or .ight-to-liquidity? Evidence from the Euro-area bond market. Review of Financial Studies, vol. 22(3), 925- 957.

  24- Beyer,A. &Guttman.I.(2012).Voluntary disclosure, manipulation and real effects.available online at: http://ssrn.com /abstract =1647808

  Bodie, Z., Merton, R. C.(1998). Finance, Prentice Hall. Upper Saddle River.

  26- Botosan, C.(1997).Disclosure level and the cost of equity capital.The Accounting Review, 72, 323–349..

  Brealey, R. A., Myers, S. C. , Allen, F.(2006). Corporate Finance. 8rd ed. McGraw-Hill/Irwin: Boston et al.

  Brito J. A., John K. (2002). Leverage and growth opportunities: risk avoidance induced by risky debt. working paper University of New York, Salomon Centre (Stern School of Business).

  Brockman, P., Chung, D.Y. (2002). Commonality in Liquidity: Evidence from an Order-Driven Market Structure. Journal of Financial Research, 25, 521-539.

  Brown, R. (2002). Invetement Analysis and portfolio management. Harcoart college.

  31- Brown, S. &Hillegeist, S.(2007).How disclosure quality affects the level of information asymmetry.Review of Accounting Studies,12, 343–366.

  Butler, A. W., Grullon, G., Weston, J. P. (2005). Stock Market Liquidity and the Cost of Issuing Equity. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 40, 331-348.

  Chang, Y.Y., Faff, R., Hwang C-Y .(2010) .Liquidity and Stock Returns in Japan: New evidence. Pacific-Basin Finance Journal, 18 (2010) 90–11.

  Datar, V.T., Naik, N.Y., Radcliffe, R.(1998). Liquidity and stock returns: An alternative test. Journal of Financial Markets, 1,205– 219. Damodaran, A., (none). Investment valuation. 4rd ed. Available at: http://www.gigapedia.com.

  Degryse, H., De Jong, A. (2001). Investment spending in the Netherlands: Asymmetric information or managerial discretion?. working paper Erasmus University Rotterdam.

  36- Diamond, D. &Verrecchia, R. (1991).Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital. Journal of Finance,46-54, 1325-1359.

  Erickson, T., Whited,T M. (2000). Measurement Error and the Relationship between Investment and q. Journal of Political Economy, University of Chicago Press, vol. 108 (5) , 1027-1057

  Fabozzi, M. (2003). The theory and practice of investment management. prentice Hall.

  Fang V.W., Noe Thomas., Sheri, T.(2009). Stock market liquidity and firm value. Journal of Financial Economics, 94 150–169.

  40- Francis, J., Nanda, D. & Olsson, P.(2008).

  Garbade, K. D.(1982). Security Markets. McGraw-Hill: New York

  Harris, L. (2003). Trading and exchanges: market microstructure for practitioners. Oxford University Press: New York et al.

  43- Healy, P. &Palepu, K. ( 2001).Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: AReview of Empirical Disclosure Literature. Journal of Accounting and Economics, 31, 485-520.

  44- Hopkins, P. (1996). The effect of financial statement classification of hybrid financial instruments on financial analysts’ stock price judgements. Journal of Accounting Research, 34, 33–50.

  Houston, J., James, C. (2001). Bank information monopolies and the choice between public and private debt claims. Journal of Finance, 51:1863–89.

  Hovakimian, A G., Hovakimian, G. (2009). Cash Flow Sensitivity of Investment. European Financial Management, 15 (1): 47-65.

  Huang, R.(2008). The effect of monetary tightening on local banks.  Working Papers 08-20, Federal Reserve Bank of Philadelphia.

  Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and take- overs. American Economic Review, 76, 323-329.

  Jensen, M., Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.

  50- Leuz, C. &Wysocki, P.(2008).Economic consequences of financial reporting and disclosure regulation: a review and suggestions for future research.Working Paper, available online at http:ssrn.com

  Lipson, M. L., Mortal, S. (2009). Liquidity and capital structure. Journal of Financial Markets, Vol. 12, 611-644.

  Liu, W.(2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 82,631–671.

  Modigliani, F,. Miller, M H. (1985). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. American Economic Review, VO1.XLVIII, No.3, (June 1958),261-297.

  Morawski, J. (2008). Investment decisions on illiquid assets: A Search Theoretical Approach to Real Estate Liquidity. [pdf] Germany: Gabler | GWV Fachverlage GmbH. Available at: http://www.gigapedia.com.

  Moyer, C. R., McGuigan, J. R., Kretlow, W. J.(1998). Contemporary financial management. 7rd ed. South-Western College Publishing: Cincinnati.

  Muñoz, F. (2013). Liquidity and firm investment: Evidence for Latin America. Journal of Empirical Finance, 20, 18-29.

  Myers, S. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 146-175.

  Naes, R., Skjeltorp, JA,. Qdegaard, BA.( 2011). Stock market liquidity and the business cycle. Journal of Finance, 66:139-176.

  Narayan, P., Zheng, X. (2010). Market liquidity risk factor and financial market anomalies:Evidence from the Chinese stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 18,509–520.

  Nguyen, D., Mishra, S., Prakash, A. J.(2005). On compensation for illiquidity in asset pricing: An empirical evaluation using threefactor model and three-moment CAPM. Working Paper, Florida International University.

  Pastor, L., Stambaugh, R.(2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political Economy, 111, 642–685.

  Pawlina, G., Renneboog, L.D.R. (2005). Is Investment-Cash Flow Sensitivity Caused by the Agency Costs or Asymmetric Information?. Evidence from the UK.

  Reilly, F. K., Brown, K. C. (1997). Investment Analysis and Portfolio Management. 5rd ed. The Dryden Press: Fort Worth et al.

  Rocca,  M L., Rocca, T. L., Gerace, D.(2008). A survey of the relation between capital structure and corporate strategy. Australasian Accounting Business and Finance Journal, 2(2), 2008.

  Roudier, F.(2007). Portfolio optimization and genetic algorithms, Master’s thesis, Department of Management. Technology and Economics, Swiss Federal Institute of Technology (ETM), Zurich.

  Schipper K. (1989). Commentary on earnings management. Accounting Horizons, 3, 92.

  Schipper, K., Vincent, L. (2003). Earnings Quality. Accounting Horizons, 17, 97-110.

  Schwartz, R., and Francioni, R.(2004). Equity Markets in Action: The Fundamentals of Liquidity, Market Structure & Trading. [pdf] Canada: John Wiley & Sons. Available at: http://www.gigapedia.com.

  Sharpe, W. F., Alexander, G. J.(1990). Investments. 4rd ed. Prentice-Hall: Englewood Cliffs

  Stulz, R. (1990). Managerial Discretion and Optimal Financing Policies. Journal of Financial Economics, 26, 3-27.

  u, G.(2006). Accounting Quality and Firm-level Capital Investment. The Accounting Review, vol 81.

  Uddin, M. (2009). Reexamination of stock liquidity risk with a relative measure. Studies in Economics and Finance, 26,24-35.

  73- Wankhade, L. &Dabade, B. (2006). Analysis of quality uncertainty due to information asymmetry. International Journal of Quality & Reliability Management. Vol. 32(2): 230 – 241.

  74- Welton, D. (2005). Web Hosting: A Market for Lemons. Available at:

  75- Wet, W. (2004). Role of Asymmetric Information on Investments for Merging Markets. Economic Modeling. Vol. 21: 621 – 630.

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, مقاله در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروژه درباره پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده این پایان‏نامه وضعیتی را مطالعه می‏کند که متورم بودن ترازنامه، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود افزایشی را با محدودیت مواجه می‏سازد. ترازنامه متورم به واسطه استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در دوره‏های گذشته و انباشت این اقلام در خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت‏ها بروز می‏کند. در چنین شرایطی پیش‏بینی می‏شود، شرکت‏ها به ...

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در مدل رایج و سنتی رفتار هزینه­ها، هزینه­های متغیر به نسبت تغییرات در سطح فعالیت تغییر می­کنند، به این معنا که اندازه تغییر در هزینه­ها تنها به میزان تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه به جهت تغییر. اما نظریه­ی جدید در مورد ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده سود یکی از اقلام مورد توجه سرمایه گذاران می باشد و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های مهم اقتصادی به شمار می رود. سود دارای دو جز نقدی و تعهدی می باشد، از طرفی اقلام تعهدی سود دارای دو بخش عادی و غیر عادی می باشد. برخی شواهد نشان دهنده این واقعیت اند که سرمایه گذاران در درک اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی با مشکلات عدیده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری چکیده یکی از مکانیزم‌های موجود به منظور تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی است. نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته­ مدیریت بازرگانی گرایش مالی چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی- گرایش مالی چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اقلام تعهدی در ارزیابی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی شرکت‌ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا ...

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 129 شرکت می باشد. ...

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابداری چکیده: موقعیت قوی یک تولید، قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر، شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل ...

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش :مالی چکیده: در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از مدل ...

ثبت سفارش