پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

word 557 KB 29828 133
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت: ۱۷,۲۹۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش: حسابداری

  چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ):

   بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی سنجیده شده است. داده‌های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت­هایی جمع­آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن­ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 140 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

  نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر وجود رابطه مستقیم بین اجتناب مالیاتی با فعالیت های غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی در برخی حالتها می باشد. همچنین بین اجتناب مالیاتی با بدهی های احتمالی غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی رابطه مستقیم ندارد.

  بیان مساله

  این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. اجتناب مالیاتی که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوی دولت می­شود، از گذشته بعنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی می­شده است. چشم انداز کلی اجتناب مالیاتی بر این نکته دلالت دارد که مدیران فرصت طلبی که بدنبال اجتناب از پرداخت مالیات هستند، بوسیله ایجاد عدم شفافیت در گزارشگری مالی بدنبال سوء استفاده­های مالی هستند و بیشتر این کار را در جهت منافع شخصی خود انجام می­دهند. شفافیت در گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از سوی سهامداران می­شود. حال آنکه با وجود عدم شفافیت در گزارشگری مالی، کنترل و نظارت سهامداران بر مدیران کاهش خواهد یافت. همچنین مدیران فرصت طلب از سایر روشها و تکنیک­ها برای پرداخت مالیات کمتر استفاده می­کنند که این امر سبب تحمل هزینه­هایی برای مالکان شرکت خواهد شد. لذا این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین گزارشگری مالی سوءدار و گزارشگری مالیاتی سوءدار می­باشد.

  اطلاعات باعث تخصیص کارآ و بهینه­ی منابع در اقتصاد بازار سرمایه می­شود. افشاء و سازمان­ها و نهادهای ایجاد شده جهت تسهیل افشاء بین مدیران و سرمایه­گذاران نقش مهمی را در برطرف کردن این مشکلات بازی می­کنند. واضح است که قانونگذاران و سرمایه­گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با کیفیت بالا هم رأی هستند زیرا اعتقاد غالب اینست که کیفیت گزارشگری مالی مستقیماً روی بازارهای سرمایه تاثیر می­گذارد. آرتور لیوایت رئیس SEC (1998؛ 80) بیان می­کند که: "من بطور راسخ ایمان دارم که موفقیت بازار سرمایه مستقیماً به کیفیت سیستم­های حسابداری و افشاء وابسته است. سیستم های افشاء آنهایی هستند که طبق استانداردهای با کیفیت بالا ایجاد شده اند و به سرمایه گذاران در قابلیت اتکا گزارشگری مالی اطمینان می­دهند – و بدون اعتماد سرمایه گذاران بازارها نمی توانند رشد کنند."

  علی رغم ارزش منافع مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی، بسیاری شرکت­ها برخلاف این اهداف عمل می­کنند. این تصمیم هزینه­های بالقوه ایجاد شده با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی را منعکس می­کند.

  برای سنجش اجتناب مالیاتی از سه معیار ذیل استفاده می­شود:

  CETR: نرخ موثر مالیات نقدی.

  LCETR: نرخ موثر مالیات نقدی بلند مدت

  PBTD: اختلاف دائمی مالیات

  این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر می باشد:

  آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

  در این تحقیق تلاش می­شود تا با استفاده از عوامل تاثیرگذار بر اجتناب مالیاتی، به رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی  پاسخ داده شود.

   

  1-2- اهداف تحقیق

  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

   

  1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

  شرکت­ها برای در اختیار قرار گرفتن منابع سرمایه گذاران باید قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنین بر طبق قانون باید حقوق دولت را که یکی از مهم­ترین آن­ها مالیات است، پرداخت کنند. بر این اساس چون با پرداخت مالیات میزان بازده مالکان کاهش پیدا می­کند، این موضوع منجر به کاهش انگیزه­ی سرمایه گذاران جهت خرید سهام و سرمایه گذاری می­گردد. عدم توجه مدیریت به کاهش هزینه­های ناشی از تحمیل مالیات و عدم تلاش در تعیین درآمد مشمول مالیات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد شد. با این توصیف انتظار مالکان این است که جهت جلوگیری از انتقال ثروتشان به دولت، مدیریت اقدام به انجام فعالیت­هایی نماید که سود حسابداری را محافظه کارانه تر شناسایی کنند، در این میان قیمت سهام شرکت نیز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزایش هم داشته باشد. به همین منظور مدیران شرکت­ها برای برآورده شدن انتظارات سرمایه­گذاران به دنبال راه کارهایی هستند تا از آن طریق بتوانند مالیات پرداختنی واحد اقتصادی را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نیز جلوگیری کنند.

  بطور کلی اهداف تحقیق عبارتند از:

  -  ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه­های نمایندگی

  - کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده­های مالیاتی

  - کاهش هزینه­های دولت برای اخذ مالیات از مودیان و علی الخصوص مودیان بزرگ مالیاتی

   

  1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق:

  سوالات تحقیق:

  این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر می­باشد:

  آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

   

  فرضیه های تحقیق:

  فرضیه براساس تحقیق انجام شده توسط هوی و همکاران (2013) به شرح ذیل تدوین شده است:

  اجتناب مالیاتی با فعالیت­های مسئولانه اجتماعی رابطه دارد.

  اجتناب مالیاتی با بدهی­های احتمالی ناشی از فعالیت­های غیر مسئولانه اجتماعی رابطه دارد.

   

  نکته: از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه می­شود، و نیز برای فعالیت­های مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون می­شود ؛ که در ادامه تحقیق به تفصیل شرح داده خواهد شد.

   

  1-5- مدل های تحقیق

  مدلهایی که برای آزمون فرضیه­های این تحقیق در نظر گرفته شده­اند، بر گرفته از مدلهای رگرسیون چند متغیره تحقیق هوی و همکاران (2013) است که در فصل سوم به طور کامل به آن اشاره می­شود. در اینجا نیز مدل­های مورد استفاده در تحقیق به اختصار و به صورت زیربیان می­شود:

  ج

  AGGRESSIVEit = β0 + β1 CSRit + β2 POS_CSRit + β3 ABS_DAit + β4 IOit + β5 CASHit + β6 ROAit + β7 LEVit+ β8NOLit + β9 ΔNOLit+ β10 FIit + β11 PPEit + β12 INTANGit + β13 EQINCit + β14 R&Dit + β15EMPit+ β16 ΔSALEit + β17 SIZEit-1 + β18MBit-1+ εit

   

  که در آن:

   

  AGGRESSIVEit: اجتناب مالیاتی با استفاده سه روش ذیل برآورد می شود:

   

  نام متغیر

  نماد

  نحوه اندازه گیری

  نرخ موثر مالیاتی نقدی

  CETR

  وجه نقد پرداختی بابت مالیات

  سود قبل از کسر مالیات

  نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت

  LCETR

  مجموع وجوه نقد پرداختی بابت مالیات درطی3سال

  مجموع سود قبل از کسر مالیات طی همان دوره

  اختلاف دائمی مالیات

  PBT

  مالیات ابرازی - مالیات طبق برگ تشخیص

  مجموع داراییهای اول دوره

   

  نرخ موثر مالیاتی نقدی:

  منظور از وجه نقد پرداختی، مبلغی است که بعد از برگ تشخیص قطعی به اداره دارایی پرداخت می­گردد؛ حال آنکه هر شرکت برای سود قبل از کسر مالیات خود درصدی را به عنوان مالیات عملکرد (در ایران 25%)  ذخیره در نظر می­گیرد و به این ترتیب نسبت ذخیره مذکور به سود قبل از کسر مالیات 4/1 یا 25% می­باشد ولی نسبت مبلغ پرداختی بعد از برگ تشخیص قطعی به سود قبل از کسر مالیات می­تواند بیشتر، مساوی و یا کمتر از 4/1 باشد.

   

  نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت:

  با توجه به فرمول نرخ موثر مالیات نقدی که انحراف مثبت، منفی و یا عدم انحراف از مالیات را برای سال جاری نشان می­دهد، میتوان میانگین نرخ موثر مالیاتی نقدی چند سال اخیر شرکت را نیز بدست آورد و مالیات گریزی یا عدم آن را تعیین نمود و قضاوت کامل­تری نسبت به وضعیت شرکت داشت.

   

   

   

  اختلاف دائمی مالیات:

  با توجه به فرمول فوق مشاهده می­شود که انحراف مالیاتی نسبت به دارایی­های اول دوره سنجیده می­شود زیرا هرچه اجتناب مالیاتی بالاتر باشد رقم افزوده شده به دارایی­های اول دوره(سرمایه شرکت) بیشتر خواهد بود و بالعکس. در این تحقیق سه پارامتر تعیین کننده فوق درزمینه اجتناب مالیاتی در رگرسیون سنجیده خواهد شد.

   

  CSRit: برای مسئولیت پذیری اجتماعی از سه روش به شرح ذیل استفاده می­شود

  1) نحوه محاسبه مخارج EER: علاوه بر دستمزد کارمندان، شرکت ها نیز باید با تامین سود، مراقب کیفیت زندگی کارمندان باشند. این تحقیق از منابع انسانی صرف شده به صورت درصدی از درآمد برای سنجش واکنش شرکت نسبت به کارمندان استفاده می­کند. این مخارج عبارتند از حقوق،
  هزینه­های اضافه کاری، پرداخت ساعت کار، پاداش به مدیران و سرپرست­ها، هزینه رفت و آمد، پاداش­های آخر سال، دستمزد، انگیزه­های تجاری، پرداخت به پیمانکاران، بازنشستگی، جبران خسارت، حقوق بازنشستگی، هزینه­های تعلیم و آموزش، مزایا، پرداخت بیمه، هزینه­های ناهار، هزینه مناسبت­ها برای کارمند، پرداخت پول غذا، مخارج دارویی، و سود سهام به کارمندان.

   

  EER =درآمد/ مخارج منابع انسانی.      

   

  2) نحوه محاسبه حفاظت زیست محیط(EP): با هماهنگی بابخش کنترل کیفیت شرکت­های نمونه انتخابی اطلاعات مربوط به نوع گواهینامه­ها (که در این پژوهش دو گواهینامه ایزو 9001 و ایزو14001 مورد مطالعه تحقیق بوده است) و زمان اخذ آنها به دست آمده است و برای اطمینان بیشتر، اطلاعات به دست­آمده از شرکت­های نمونه با لیست سازمان ملی استاندارد، سازمان تایید صلاحیت مدیریت و سازمان غذا و دارو مطابقت داده شده است. برای محاسبه از لوجیت باینری استفاده می­شود. چنانچه شرکت دارای گواهینامهISO  باشد 1 و و در غیر این­صورت 0 را نشان
  می­دهد.

  3) اگر شرکت جزو شرکت­های آلاینده محیط زیست باشد یک در غیر اینصورت صفر.

   

   

   

   

  1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

  متغیرهای مدل اصلی تحقیق به ترتیب فرمول شرح داده شده است:

   

  AGGRESSIVEit = β0 + β1 CSRit + β2 POS_CSRit + β3 ABS_DAit + β4 IOit + β5 CASHit + β6 ROAit + β7 LEVit+ β8NOLit + β9 ΔNOLit+ β10 FIit + β11 PPEit + β12 INTANGit + β13 EQINCit + β14 R&Dit + β15EMPit+ β16 ΔSALEit + β17 SIZEit-1 + β18MBit-1+ εit

   

  POS_CSRit: اگر شرکت در بدهی­های احتمالی خود در یادداشت­های همراه صورت­های مالی بدهی بابت مشکلات اجتماعی  و دعاوی حقوقی داشته باشد یک در غیر اینصورت صفر

   

  ABS_DAit: قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری که با استفاده از مدل دیچو و دیچو (2002) به صورت ذیل برآورد می­شود.

  مدل ذیل در هرصنعت برای هرسال برآورد می­شود:

   

   

  : جریان نقدی حاصل از عملیات تقسیم بر جمع دارایی­ها

  : تغییر سود شرکت تقسیم بر جمع دارایی­ها

  : مانده خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات تقسیم بر جمع دارایی­ها

  : اگر جریان خروج وجه نقد حاصل از عملیات باشد 1 در غیر اینصورت صفر

  که در آن:

  : اقلام تعهدی سرمایه گردش که ار رابطه ذیل بدست می­آید: (چن و همکاران (2011))

   

   

      تغییرات دارایی­های جاری:    CurrentAssets

   

  تغییرات وجه نقد:    Cash

   

  تغییرات بدهی­های جاری:    CurrentLiabilities

   

  تغییرات تسهیلات دریافتی کوتاه مدت:    CurrentDebt

   

  ذخیره مالیات:    Taxpayables

   

  جمع کل دارایی­ها: TotalAssets

   

  باقیمانده مدل فوق بیانگر خطای تخمینی در اقلام تعهدی است که با جریان نقدی حاصل از عملیات ارتباط ندارد و اینکه نمی­تواند با تغییر سود و دارایی­های ثابت توجیه شود. از مقدار باقیمانده مدل به عنوان کیفیت اقلام تعهدی می­باشد.

   

  سایر متغیر­های مدل اصلی تحقیق:

  IOit: درصد مالکیت نهادی در شرکت

  CASHit: نقدینگی شرکت که از تقسیم موجودی نقد و بانک بر جمع دارایی­ها محاسبه می شود.

  ROAit: بازده دارایی­ها که از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی­ها محاسبه می شود.

  LEVit: درجه اهرمی بودن شرکت از تقسیم حسابهای پرداختنی بر جمع دارایی­ها محاسبه می شود.

  NOLit: اگر شرکت زیان ده باشد یک در غیراینصورت صفر

  ΔNOLit: تغییر در زیان شرکت تقسیم بر جمع دارایی­ها

  FIit: فروش صادراتی تقسیم بر جمع دارایی­ها

  PPEit: خالص اموال و ماشین آلات و تجهیزات تقسیم بر جمع دارایی­ها

  INTANGit: خالص دارایی­های نامشهود تقسیم بر جمع دارایی­ها

  EQINCit: سود حاصل از سرمایه گذاری تقسیم بر جمع دارایی­ها

  R&Dit: هزینه های تحقیق و توسعه تقسیم بر جمع دارایی­ها

  EMPit: لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان شرکت

  ΔSALEit: تغییر در فروش شرکت

  SIZEit-1: اندازه شرکت لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت

  MBit-1: نسبت ارزش بازار شرکت به جمع حقوق صاحبان سهام

  در مدل فوق اگر β1 و β2 مثبت باشد به ترتیب فرضیه اول و دوم تحقیق تایید می­شود در غیر اینصورت فرضیات رد می شود.

  از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه می­شود و نیز برای فعالیت­های مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون خواهد شد.

   

  1-7- روش تحقیق

  تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام می­گیرد. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام، آمار معاملات و اطلاعات مربوط به صورت­های مالی شرکت­ها است. از این رو به دلیل سهولت در دسترسی، شفافیت در ارائه و قابلیت اتکای بالا در محتوای اطلاعات و همچنین به واسطه مقبولیت عمومی از سوی استفاده­کنندگان حرفه­ای این عرصه از قبیل سرمایه گذاران و تحلیگران مالی مجرب و تحکیم قوانین نظارتی مدون بر عملکرد شرکت ها، از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. به همین منظور برای جمع آوری داده­های مربوطه، از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز و همچنین صورت­های مالی و یادداشتهای همراه حسابرسی شده شرکتها استفاده گردیده است.

  برای آزمون فرضیه­های تحقیق، از مدلهای ذیل استفاده شده است. به منظور آزمون معنی­دار بودن مدلهای رگرسیون از آماره F و برای آزمون معنی داری ضرایب مدل رگرسیون از آماره t استفاده گردید. همچنین معنی داری ضریب همبستگی (R ) مدل رگرسیون نیز توسط آماره t مورد آزمون قرار گرفت. لازم به ذکر است که در تمام مراحل آماری، به منظور اطمینان از اشکالات ناشی از خود همبستگی بین مشاهدات در مدل رگرسیونی از آماره « دور بین واتسون » بهره گرفته شد.

   

  1-8- قلمرو تحقیق

  1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق:

  قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

  1-8-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

  اطلاعات مورد نیاز این تحقیق مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از این رو به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار تهران، قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.

  قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1387 لغایت سال 1391 به مدت 5 سال می­باشد و برای انتخاب نمونه از معیارهای زیر استفاده شده است:

  از سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده­ باشند.

  معاملات سهامشان بیش از 3 ماه وقفه نداشته باشند.

  سال مالی آنها به پایان هرسال شمسی ختم شود.

  شرکتهای انتخاب شده نباید جزو شرکتهای سرمایه­گذاری باشند.

   

  1-9- جامعه و حجم نمونه

  جامعه آماری این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. زیرا در این تحقیق قیمت بازار سهام به عنوان یکی از داده­های مورد نیاز در نظر گرفته شده است و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام برای شرکت­های خارج از بورس میسر نیست. ضمناً دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس از طریق آرشیوهای بورس، پایگاه­های اینترنتی و همچنین بانک­های اطلاعاتی بسته­های نرم افزاری مختلف، به راحتی امکان پذیر است؛ و تعداد نمونه­های در دسترس 140 شرکت از بین 504 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می­باشد.

   

  1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق

  با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام برای شرکت­های خارج از بورس میسر نیست و از طرفی فقط می­توان به شرکت­های بورسی برای بدست آوردن نتایج قابل اکتفا تکیه کرد، زیرا این شرکت­ها سالانه مورد بررسی حسابرسان مستقل و معتبر قرار می­گیرند و صورتهای مالی این شرکت­ها با توجه به چهارچوب­هایی که حسابرسان برای آن­ها تعیین می­کنند همگن­تر از شرکت­های بورسی است لذا در راستای بدست آوردن نتایج قابل اتکا این شرکت­ها مناسب­تر­اند.

  پس با توجه به محدودیت­های مذکور امکان استفاده از شرکتهای غیر­بورسی مناسب نبوده و در صورت استفاده از صورتهای مالی غیر حسابرسی شده، امکان بدست آمدن نتایج متناقض بالا میرود

  Abstract

   

  This paper investigated the relationship between Social Responsibility and Tax Avoidance in TSE. We examined 140 firms listed in Tehran Stock Exchange in 1387-1391 periods. Hypothesis in this research is based on Hoy etal (2013). We find that there is a positive relation between tax avoidance and non-responsible social activities in some situations. Also there isn't relationship between tax avoidance and social activities' contingent liabilities. 

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                   صفحه

   

  فصل اول: کلیات طرح

  1-1- بیان مساله .......................................................................................................................................................2

  1-2- اهداف تحقیق.................................................................................................................................................3

  1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن.................................................................................................3

  1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق........................................................................................................................4

  1-5- مدل های تحقیق.............................................................................................................................................4

  1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی..................................................................................................7

  1-7- روش تحقیق...................................................................................................................................................9

  1-8- قلمرو تحقیق..................................................................................................................................................9

  1-1-1- قلمرو موضوعی تحقیق.......................................................................................................................9

  1-8-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق...............................................................................................................9

  1-9- جامعه و حجم نمونه ...................................................................................................................................10

  1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق...............................................................................................................10

  فصل دوم: مطالعات نظری

  2-1-  مقدمه..........................................................................................................................................................12

  2-2- تعاریف مسئولیت اجتماعی..........................................................................................................................13

  2-3- تعریف های سازمانی CSP.........................................................................................................................17

  2-4- ابعاد مسئولیت اجتماعی...............................................................................................................................17

  2-5- اهمیت مالیات..............................................................................................................................................18

  2-6- نقش مالیات در جامعه.................................................................................................................................18

  2-7- مالیات و جایگاه آن در اقتصاد.....................................................................................................................19

  2-8- نگاهی بر درآمدهای مالیاتی ........................................................................................................................19

  2-9- مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن ..................................................................................................20

  2-10- اصول وضع مالیات....................................................................................................................................21

  2-11- مفهوم اجتناب مالیاتی................................................................................................................................23

  2-12- تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی...........................................................................................................25

  2-13- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی..................................................................................................................26

  2-14- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران..............................................................................................................27

  2- 15- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی.............................................................................................28

  2-16- ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها............................................................................................29

  2-17- رابطه مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری ..........................................................................35 

  2- 18- رابطه اجتناب مالیاتی با شفافیت گزارشگری............................................................................................37

  2-19- گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی......................................................................................................37

  2-20- تحقیقات انجام شده در مورد اجتناب مالیاتی............................................................................................39

  2-21- خلاصه و جمع بندی.................................................................................................................................43

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1- روش تحقیق................................................................................................................................................46

  3-2- جامعه آماری................................................................................................................................................47

  3-3- حجم نمونه و روش اندازه گیری.................................................................................................................47

  3-4- ابزار جمع آوری اطللاعات..........................................................................................................................48

  3-5- روش تجزیه تحلیل داده ها..........................................................................................................................48

  3-5-1- تعاریف عملیاتی متغیرها...................................................................................................................51

  3-5-2- تفسیر متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................54

  3- 6- خلاصه فصل سوم......................................................................................................................................55

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

  4 – 1 – مقدمه .....................................................................................................................................................57

  4-2- آمار توصیفی ...............................................................................................................................................57

  4– 3– ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق.....................................................................................................61

  4-4- نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی ................................................................................64

  4-5- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق.....................................................................................................................65

  4-5-1- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (1) - معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی.....................................................................................................................................66

  4-5-2- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (1) - معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت....................................................................................................................71

  4-5-3- نتیجه آزمون فرضیات تحقیق در رگرسیون مدل (1) - معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمی مالیات.......................................................................................................................................76

  4 – 6 – خلاصه فصل چهارم ..............................................................................................................................82

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1– نتیجه گیری (خلاصه یافته‌های تحقیق)........................................................................................................86

  5-1-1- تحلیل تطبیقی یافته ها ......................................................................................................................89

  5-2- پیشنهادات....................................................................................................................................................90

  پیشنهاداتحاصل تحقیق..........................................................................................................................90

  پیشنهادت چانبی...................................................................................................................................91

  پیشنهادات برای محققین بعدی.............................................................................................................91

  5-3- خلاصه فصل پنجم .....................................................................................................................................91

  پیوست.........................................................................................................................................................................92

  فهرست منایع و ماخذ...............................................................................................................................................120

   

  چکیده انگلیسی (Abstract)  .................................................................................................................................122

  منبع:

  منابع مورد استفاده فارسی  :

   

  عرب مازار علی اکبر، طالب نیا قدرت ا...، وکیلی فرد حمیدرضا، صمدی لرگانی محمود."تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران" تحقیقات حسابداری بهار 1390؛ 3 (9) 67:-22

  عرب مازار علی اکبر، طالب نیا قدرت ا...، وکیلی فرد حمیدرضا، صمدی لرگانی محمود. "بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی" حسابداری مالی بهار 1390؛ 3 (9) 67:-83

  سعید مرتضوی، ناصر پور آزاد، پگاه امیررضوی، معصومه صادقی مقدم  "بررسی نقش تعدیل­گری متغیر اهمیت مسؤولیت­ اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی" مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ؛ صص217-193

  گروه مترجمین، گروه توانمند سازی منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی  سازمان ها، برداشت ها و مورد پژوهی در عرصه جهانی

  ویدا مجتهد زاده  و فرناز طبقیان (1389 )، مسئولیت اجتماعی شرکت و کاهش فقر: شاخص های عملکرد اجتماعی و نقش انگیزه در بکارگیری آنها

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منابع مورد استفاده لاتین :

   

  Erickson, M., Hanlon, M., & Maydew, E. (2004). How much will firms pay for earnings that do not exist? Evidence of taxes paid on allegedly fraudulent earnings. The Accounting Review, 79(2), 387–408.

  Desai, M.A., and D.Dharmapala (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics 79: 145-179

  Rego, S.O and R. Wilson (2008). Executive compensation, tax reporting aggressiveness, and future firm performance. Working paper.

  Frank, M., Lynch, L., & Rego, S. (2009). Tax reporting aggressiveness and Its relation to aggressive financial reporting. The Accounting Review, 84(2), 467–496.

  Badertscher, B., Phillips, J., Pincus, M., & Rego, S. (2009). Earnings management strategies: to conform or not to conform? The Accounting Review, 84(2), 63–98.

  Cahan, S., & Zhang, W. (2006). After Enron: auditor conservatism and ex-Andersen clients. The Accounting Review, 81, 49–82.

  Chaney, R., & Philipich, K. (2002). Shredded reputation: the cost of audit failure. Journal of Accounting Research, 40(4), 1221–1245.

  Cook, K., & Omer, T. (2010). The cost of independence. Evidence from firms’ decisions to dismiss auditors as tax-service providers. Working paper, University of Arizona and Texas A&M University.

  Daniel A. Cohen (2006), Does Information Risk Really Matter An Analysis of the Determinants and Economic Consequences of Financial Reporting Quality

  Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2008). Long-run corporate tax avoidance. The Accounting Review, 83(1), 61–82.

  Francis, J., Stokes, D., & Anderson, D. (1999). City markets as a unit of analysis in audit research and the reexamination of Big Six market shares. Abacus, 35(2), 185–206.

  Lassila, D., Omer, T., Shelley, M., & Smith, L. (2010). Do complexity, governance, and auditor independence influence whether firms retain their auditors for tax services? Journal of the American Taxation Association, forthcoming.

  Chen.et.al. (2010). InformationSystemStrategy: Reconceptualization, Measurement, and Implications. Wprking paper.

  Hoi Chun Keung, Wu Qiang and Zhang Hao (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible 


تحقیق در مورد پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, مقاله در مورد پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, پروپوزال در مورد پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, تز دکترا در مورد پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, پروژه درباره پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی, رساله دکترا در مورد پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

پايان­نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني )گرايش مديريت مالي( مهر ماه 1391 فصل اول کليات تحقيق 1-1) مقدمه هزينه ­هاي ماليات بر درآمد از مهم­ترين هزينه­هاي شرکت ها م

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." گرایش مدیریت بازرگانی چکیده: برون­ سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌ های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً‌ استفاده نکرده بهره‌مند می‌شود. این پژوهش ...

)مقدمه امروزه دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمانها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک[1] (1998) دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزشها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاههای تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آوردSiakas, et al., 2010)). نخستین بار در سال 1986 ویگ[2] در ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد "MA " رشته: حسابداری گرایش: حسابداری چکیده: افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی" فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:مدیریت اجراییM.A)) گرایش: استراتژیک چکیده فرهنگ یک سازمان، موجب اجتماعی شدن کارکنان می شود. امروزه اصول اخلاقی یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمان می باشد. بنابراین فرهنگ یک سازمان بر روی روشی تاثیر گذار خواهد بود که با آن، سازمان عملکرد های مسئولیت پذیری اجتماعی اش را تحقق بخشد. در تحقیق به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت ...

پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد(M.A رشته مديريت بازرگاني گرايش بين الملل سال تحصيلي 92-91 چکيده افزايش رقابت به خصوص در بخش خدمات، توجه بيشتر به حفظ و نگهداري مشتريان ف

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (.M.A) مدیریت دولتی گرایش مالی فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانک­ها، به­منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فرآینددهی و بازخورد است. این فرآیندها در اغلب خروجی های ...

مقدمه در جهان امروز اکثر کشورها به توسعه انواع شرکت­ های تعاونی علاقه وافری از خود نشان می­دهند. اما این امر بدیهی است که ایجاد و گسترش شرکت­های تعاونی هنگامی مؤثر و مفید واقع خواهد شد که شرایط مناسب برای بقاء و حیات پویای آن­ها پیش­بینی و تدارک دیده شود. هر چند با تأکیدی که نظریه­پردازان اقتصادی اوایل انقلاب بر گسترش سهم شرکت­های تعاونی در اقتصاد کشور داشتند و با تلاش آن­ها در ...

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد ((M.A. گرايش بازرگاني 1390 زمستان چکيده : سازمان تامين اجتماعي متولي تامين پوشش بيمه اي کارگراني است که مشمول قوانين خاص بيمه اي نيستند و لذا داراي ت

ثبت سفارش