پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

word 592 KB 29833 103
1393 کارشناسی ارشد حسابداری
قیمت قبل:۳۲,۶۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۸,۴۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  در تحقیق حاضر تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 تا 1391، برای بررسی این موضوع در مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار گرفته‌اند. متغیر مستقل این تحقیق عدم اطمینان اطلاعاتی و متغیر وابسته این پژوهش، خطر سقوط قیمت سهام  می‌باشد؛ و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل گر، و همچنین از متغیرهای اندازه و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترل استفاده می‌گردد. در این پژوهش جهت دست‌یابی به اهداف مورد نظر تحقیق، 3 فرضیه اصلی تدوین گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با فرض ثابت ماندن عوامل دیگر، عدم اطمینان اطلاعاتی سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده می شود. ولی در شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی پایین و بالا، عدم اطمینان اطلاعاتی در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت ها در آینده تاثیری ندارد.

   

  واژه‌های کلیدی: عدم اطمینان اطلاعاتی، خطر سقوط قیمت سهام، عدم تقارن اطلاعاتی.

  منبع اطلاعاتی اکثریت فعالان بازار سرمایه، گزارش‌های مالی منتشره از جانب شرکت‌ها می‌باشد، که به صورت دوره ای در اختیار عموم قرار می‌گیرد و مبنای تصمیم­گیری‌های سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل برای خرید و فروش و سرمایه­گذاری در بازار سهام می‌باشد (جنسین[1] و مک لینگ، 1996، 307).

  از آنجا که تصمیم­گیری‌ها برای آینده است و حوادث و رویدادهای خارج از اراده و کنترل بسیاری در آینده اتفاق می‌افتد که بر نتیجه تصمیم مدیران و سرمایه گذاران تأثیر قابل ملاحظه ای دارد، از این رو مدیران و سرمایه گذاران با نوعی عدم اطمینان نسبت به اطلاعات حسابداری رو به رو هستند که این عدم اطمینان می‌تواند تأثیراتی بر روی تصمیمات استفاده­کنندگان و در نتیجه قیمت سهام داشته باشد. در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

   

  1-2 تاریخچه مطالعاتی

  فتاحی (1389) تأثیر محافظه کاری بر کاهش احتمال سقوط قیمت سهم را به پیروی از کیم و ژانگ (2010)، بررسی کرده است و در هر دو پژوهش از شیوه های تقریباً مشابهی استفاده شده است.

  مرادی و همکاران (1390)، نمونه ای شامل 90 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده بورس بررسی کرده که نتایج آن حاکی از وجود رابطه ای منفی و معنادار بین محافظه کاری و سقوط قیمت سهام است. آن‌ها در پژوهش خود برای اندازه گیری سقوط قیمت سهام از معیار سقوط قیمت سهام در مطالعه کیم و ژانگ (2010)، استفاده کرده‌اند، که اندازه گیری آن مبتنی بر بازده های فصلی شرکت‌ها بوده است؛ تنها متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام همچنین برای اندازه گیری محافظه کاری از معیارهای باسو (1997) و معیار گیولی و هاین (2000) استفاده شده است.

  مرادی و همکاران (1390)، همچنین رابطه محافظه‌کاری و سقوط قیمت سهام را برای سطح عدم تقارن اطلاعاتی نیز آزمون کرده‌اند که طبق نتایج گزارش شده رابطه محافظه کاری با سقوط قیمت سهام در شرکت‌های دارای سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، از نظر آماری معنادار نیست و عدم تقارن اطلاعاتی نتوانسته است تأثیر محافظه کاری در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش دهد.

  فتاحی (1389)، به شیوه ای تقریباً مشابه به بررسی نقش محافظه کاری در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام پرداخته است. این پژوهش تنها شامل بررسی فرضیه اصلی اثر محافظه کاری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام است و در آن از متغیر کنترلی اندازه شرکت استفاده کرده‌اند. در پژوهش یاد شده نمونه نهایی شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. نتیجه پژوهش حاکی از وجود رابطه ای منفی و معنادار میان محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت در آینده است.

  نوروش و ابراهیمی کردلر (1388)، نقش سرمایه گذاران شرکتی در کاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، شرکت‌های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شرکتی تعریف شدند. یافته های این تحقیق نشان داد که شرکت‌های با درصد بالای سهامداران شرکتی، نسبت به شرکت‌های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده‌اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت‌های با مالکیت شرکتی کمتر مشاهده شده است.

  کیم و ژانگ (2010) مدعی شده‌اند، کار آن‌ها اولین کار پژوهشی انجام شده در راستای بررسی ارتباط محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام تا سال 2010 است.

  آن‌ها برای تشخیص دوره‌هایی که در آن سقوط اتفاق افتاده است از رگرسیون مبتنی بر مدل بازار استفاده کردند. آنان در پژوهش خود، فرضیه دومی را نیز مطرح و آزمون کردند که به بررسی اثر شدیدتر محافظه کاری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر توجه دارد، آن‌ها بیان می‌کنند، از آنجا که اثر محافظه کاری به عنوان مکانیسمی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در پژوهش‌های بسیاری تأیید شده است و نیز به دلیل آن که شرکت‌های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، بیشتر مستعد سقوط قیمت سهام هستند، پس می‌توان انتظار داشت که اثر محافظه کاری در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام در این شرکت‌ها شدیدتر باشد. این فرضیه نیز بر اساس شواهد حاصل از بورس آمریکا مورد تایید قرار گرفت.

   

  1-3 بیان مسئله

  هدف حسابداری و گزارشگری مالی، تأمین خواسته‌ها و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص و استفاده کنندگان برون سازمانی، صورت‌های مالی اساسی است. صورت سود و زیان، از صورت‌های مالی اساسی است که در ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آن‌ها در قبال منابعی که در اختیار دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. از آن جا که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت واحد تجاری است و با توجه به دسترسی مستقیم مدیران به اطلاعات و داشتن حق انتخاب روش‌های اختیاری حسابداری، امکان مدیریت سود وجود دارد.

  پژوهشگران رابطه مثبت بین قیمت سهام و خطاهای پیش بینی مدیریت را اثبات کرده و بیان می‌کنند که خطاهای پیش­بینی مدیران از دیدگاه سرمایه­گذاران دارای ارزش اقتصادی است؛ چنان چه سودها از مبلغ پیش بینی شده کمتر باشد، احتمالاً قیمت سهام شرکت کاهش خواهد یافت.

  از نتایج اقتصادی غیرشفاف بودن اطلاعات این است که ممکن است بر تمایل سرمایه­گذاران به خرید سهام شرکت تأثیر بگذارد. بدین ترتیب شفافیت کمتر باعث نقدشوندگی کمتر و در نتیجه باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت به دلیل افزایش ریسک نقدشوندگی می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزینه معاملات به دلیل نقدشوندگی پایین، ممکن است امکان کشف قیمت سهام را کاهش داده و در نتیجه ابهام مرتبط با قیمت سهم را افزایش دهد. از سوی دیگر بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، تغییرپذیری بالای سود منجر به منافع اطلاعاتی بیشتر برای سرمایه گذاران آگاه نسبت به سرمایه گذاران ناآگاه می‌شود. افزایش تغییرپذیری سودهای گزارش شده، زیان معاملاتی سرمایه گذاران ناآگاه را بزرگ‌تر جلوه داده و آن‌ها را مجبور به خروج از بازار می‌کند طبق تعریف هاتون و همکاران (2009) و کیم و ژانگ (2010) اگر قیمت سهام شرکتی در سال تحت بررسی دچار کاهش شدید شده باشد، قیمت سهام آن شرکت در آن سال سقوط کرده است. از آنجا که ممکن است کاهش‌های شدید قیمت سهام در نتیجه کاهش عمومی قیمت‌ها در بازار باشد، باید به وضعیت عمومی بازار نیز توجه داشت و کاهش شدید بازده سهام را باید در مقایسه با بازدهی بازار معنی کرد.

  در این صورت سؤال مطرح شده این است که آیا عدم اطمینان سرمایه‌گذاران و سهامداران و سایر تصمیم‌گیرندگان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها، بر افزایش خطر سقوط سهام شرکت‌ها موثر است؟

  بنابراین سؤال و مسئله اساسی تحقیق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن‌ها پاسخ دهیم، عبارت است از:

  چه نوع رابطه‌ای بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

   

  1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق

   از نتایج اقتصادی عدم اطمینان نسبت به اطلاعات این است که ممکن است بر تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت تأثیر بگذارد. بدین ترتیب شفافیت کمتر باعث نقدشوندگی کمتر و در نتیجه باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت به دلیل افزایش ریسک نقدشوندگی می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزینه معاملات به دلیل نقدشوندگی پایین، ممکن است امکان کشف قیمت سهام را کاهش داده و در نتیجه ابهام مرتبط با قیمت سهم را افزایش دهد و باعث کاهش قیمت سهام شود و بالعکس. بنابراین فرضیه اول با فرض ثابت ماندن عوامل دیگر، عدم اطمینان اطلاعاتی سبب کاهش احتمال سقوط قیمت سهام شرکت‌ها در آینده می‌شود، تدوین گردیده است.

  تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می‌کنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند. یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. یکی از نکات مهم در مورد بورس‌های اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درون گروهی به وجود می‌آید. در بازارهای سرمایه، بسیاری از سرمایه‌گذاران، مردم عادی هستند و تنها راه دسترسی آن‌ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه‌هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می‌شود. نمونه ای از این نوع اطلاعیه‌ها، اعلان سود برآوردی هر سهم است که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم می‌رسد. حال اگر در بین سرمایه گذاران فعال در بازارهای سرمایه، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به دیگران در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان نمونه، از اعلان‌هایی مطلع باشند که قرار است درباره سود صورت پذیرد، آنان می‌توانند بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت‌ها شوند. پژوهش‌ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر در سهام شرکت‌هایی سرمایه گذاری می‌کنند که روند سود آن‌ها با ثبات‌تر است، چنان چه سودها از مبلغ پیش بینی شده کمتر باشد، احتمالاً قیمت سهام شرکت کاهش خواهد یافت با توجه به مطالب ذکر شده فرضیه های دوم و سوم عنوان گردیده است.

  با این حال در شرایط فعلی لازم است این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که عدم اطمینان اطلاعاتی تا چه حد بر قیمت سهام تأثیر دارد؛ چرا که هر چه عدم اطمینان و ابهام در مورد اطلاعات بیشتر باشد، انعکاس اطلاعات در قیمت سهام به تأخیر افتاده و در نتیجه توانایی پیش بینی سود بر اساس اخبار، کاهش خواهد یافت (کرمی و قربان زاده، 1392، 3).

   

  [1]- Jensen & Meckling

 • فهرست:

   

  چکیده: 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 تاریخچه مطالعاتی.. 3

  1-3 بیان مسئله. 5

  1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 6

  1-5 فرضیه‌های تحقیق.. 8

  1-6 اهداف تحقیق.. 8

  1-6-1 اهداف علمی.. 8

  1-6-2 اهداف کاربردی.. 9

  1-7 اهمیت تحقیق.. 9

  1-8 حدود مطالعاتی.. 10

  1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 10

  1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 10

  1-8-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 10

  1-9 استفاده کنندگان تحقیق.. 10

  1-9-1 استفاده کنندگان مستقیم. 10

  1-9-2 استفاده کنندگان غیرمستقیم. 10

  1-10 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات... 10

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  2-1 مقدمه. 14

  2-2 عدم اطمینان اطلاعاتی.. 15

  2-3 قیمت سهام. 16

  2-4 سقوط قیمت سهام. 16

  2-5 تعیین قیمت سهام. 17

  2-6 اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت‌های سهام. 20

  2-7 عوامل موثر بر قیمت سهام. 21

  2-7-1 عوامل بیرونی.. 22

  2-7-1-1 عوامل اقتصادی.. 22

  2-7-1-2 عوامل سیاسی - نظامی.. 25

  2-7-1-3 عوامل فرهنگی- رفتاری.. 26

  2-7-2 عوامل درونی.. 27

  2-8 محتوای اطلاعاتی قیمت سهام. 29

  2-9 دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده 32

  2-10 نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات... 33

  2-11 عدم تقارن اطلاعاتی.. 35

  2-12 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعاتی.. 36

  2-13 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 38

  2-14 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران. 39

  2-15 اندازه شرکت... 39

  2-16 اهرم مالی.. 39

  2-17 پیشینه تحقیق.. 40

  2-17-1 پژوهش‌های داخلی.. 40

  2-17-2 پژوهش‌های خارجی.. 46

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  3-1 مقدمه. 50

  3-2 روش تحقیق.. 50

  3-3 جامعه اماری و نمونه اماری.. 51

  3-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 52

  3-5 فرضیات پژوهش... 55

  3-6  قلمرو تحقیق.. 55

  3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 55

  3-6-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 56

  3-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 56

  3-7 روش جمع آوری داده ها 56

  3-8 تابع آماره 56

  3-8-1 آمار توصیفی داده ها 56

  3-8-2 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 57

  3-8-3 آزمون دوربین واتسون. 58

  3-8-4 چند هم خطی.. 59

  3-8-5 برازش رگرسیون چندگانه و منطق آزمون فرضیه. 60

  3-8-6 دیاگرام پراکنش و معادله خط.. 61

  3-8-7 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون) 61

  3-8-8 ضریب تعیین.. 62

  3-8-9 ضریب تعیین تعدیل شده 63

  3-8-10 معرفی نرم افزار SPSS.. 64

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  4-1 مقدمه‏ 66

  4-2 شاخص های توصیفی متغیرها 66

  4-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق.. 68

  4-3-1 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 68

  4-3-2 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود. 69

  4-3-2-1 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول. 69

  4-3-2-2 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم. 71

  4-3-2-3 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم. 74

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه. 79

  5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 79

  5-2-1 نتایج فرضیه اصلی اول. 79

  5-2-2 نتایج فرضیه اصلی دوم. 80

  5-2-3 نتایج فرضیه اصلی سوم. 81

  5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق.. 82

  5-4 پیشنهادها 82

  5-4-1 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش... 82

  5-4-2 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی.. 83

  5-5 محدودیت های تحقیق.. 83

  منابع و ماخذ

  منبع:

   

  منابع فارسی

  بدری. ا. 1372. "اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری چند فرضیه رفتاری"، بررسی‌های حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال اول، 4، 83-63.

  جلیلی. م. 1378. " گزارشگری امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری در بانک و بیمه"، انتشارات ترمه.

  حجازی. ر، قیطاسی. ر، کریمی. م. 1390. "هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی". فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی. 63: 80-63.

  خاکپور. ح. 1387. "بررسی رابطه بین قیمت سهام و سهام شناور در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه مازندران.

  داوود آبادی فراهانی. ا، جلیلی. م. 1389. "بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

  دوانی. غ. 1384. "بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام". تهران: انتشارات نخستین، چاپ چهارم، 153.

  راعی. ر، تلنگی. ا، 1383، "مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته تهران"، انتشارات سمت.

  رسائیان. ا، رحیمی. ف، حنجری. س. 1389. "تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگاهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران". مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 6، 125-144.

  سلیمانی. غ، حمزی. ر. 1390. "اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 64، 112-91.

  فتاحی. ر. 1389. "بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.

  فدوی. م، احمدپور. ا. 1389. "بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

  فروغی. د، میرزایی. م. 1391. "تاثیر محافظه کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران". مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز. 2: 117-77.

  فولاد. ف، یعقوب نژاد. ا، تالانه. ع.1391. "محافظه کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم". فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 3، 118-99.

  قائمی. ا. 1379. "بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه تحصیلی، دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی.

  قائمی. م، علوی. م. 1391. "رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد". فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت. 12:78-67.

  قائمی، م، وطن پرست، م. 1384. "بررسی نقش اطلاعاتی حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران". بررسیهای حسابداری و حسابرسی.

  کرمی. غ، قربان زاده. ع. 1392. "تأثیر اصل تطابق بر عدم اطمینان اطلاعات"، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 2(6)، 11-1.

  کنعانی امیری. م، جهان خانی. ع، اعتمادی. ح. 1384. "تعیین رابطه بین مخارج سرمایه‌ای با ضریب Q و بازده آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات حسابداری"، رساله دوره دکتری حسابداری. دانشگاه تربیت مدرس.

  مرادی. ج، ولی پور. ه، قلمی. م. 1390. "تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام". فصلنامه حسابداری مدیریت، 4.

  نامدار. س. 1389. "بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

  نوروش. ا، ابراهیمی کردلر. ع. 1384. "بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 42.

  نوروش. ا، آژیری. ق. 1378. "تحقیق پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد. حسابداری در گزارشگری درون سازمانی". بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره 27 و 26، 144-134.

   

   

   

  منابع لاتین:

  Aboody, D. & Lev, B. (2000). “Information asymmetry, R & D, and insider gains”. The Journal of Finance, 55, 2747-2766.

  Ajinkya, B., Bhojraj, S. & Sengupta, P. (2005). “The association between outsider directors and institutional investors and the properties of management earning forecast”. Journal of Accounting Research, 43, 343-376.

  Basu, S. (1997). “The con­­­servatism principle and the asymmetric timeliness of earnings”. Journal of Accounting & Economics, 24, 3-37.

  Chen, J., Hong, H. & Stein, J. (2001). “Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices”, Journal of Financial Economics, 61, 345-381.

  Chen, L., (2009). “Income smoothing, Information uncertainty, stock returns and cost of equity. A dissertation for the degree of doctor of philosophy”, The University of Arizona.

  Clark, P. K., (1973). “A subordinated stochastic process model with Finite variance for speculative prices”, Econometrical, 41, 135-156.

  Copeland, T. E. (1976). “A Model of Asset Trading Under the Assumption of Sequential Information Arrival”. Journal of Finance 31, 1149-1168.

  Dhaliwal, D.S., Huang, S.X., Khurana, I. & Pereira, R. (2008). “Product market competition and accounting conservatism”. Retrieved from http://www.Ssrn.Com.

  Gedajlovic, E. Shapiro, D. (1998), “Management and Ownership Effects: Evidence from Five Countries”. Strategic Management Journal, Vol. 19, 533-553.

  Givoly, D. and Hayn, C. (2000). “The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative?” Journal of Accounting and Economics, 29(3), pp. 287-320.

  Gregoriou, A., Skerratt, L. (2007). “Does the basu model really measurethe conservatism of earnings?” Working paper, Brunel business school, Brunel University.Hutton, A.P., Marcus, A.J.

  Hong, H. & Stein, J. C. (2003). “Differences of opinion, short-sales constraints, and market crashes”. The Review of Financial Studies, 16, 487-525.

  Hutton, A.P., Marcus, A.J., Tehranian, H. (2009). “Opaque financial reports, R2, and crash risk”. Journal of Financial Economics, 94, 67-86.

  Jensen, M., Meckling, W. (1996). “Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure”. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

  Jiang and Kim. , (2000). “Oil and Gas Reserve Wine Disclosures and hid ask spreads” Journal of Accounting and phallic policy, I7, 55-84.

  Kim, J., Zhang, L. (2010). “Does Accounting Conservatism Reduce Stock Price Crash Risk? Firm-level Evidence”. On line, http://www.ssrn.com

  Tehranian, H. (2009), “Opaque financialreports, R2, and crash risk”. Journal of Financial Economics, (94), 67-86.

   

   

   


تحقیق در مورد پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, مقاله در مورد پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, پروپوزال در مورد پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, تز دکترا در مورد پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, پروژه درباره پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, گزارش سمینار در مورد پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام, رساله دکترا در مورد پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام است. نمونه­ی آماری این پژوهش شامل 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه­ی زمانی 1385 تا 1391 (دوره­ی 6 ساله) بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه­ها بر مبنای رگرسیون چند متغیر و آزمون اف لیمر ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری "M.A" چکیده سود برای اثربخشی باید به موقع در دسترس قرارگیرد. به موقع بودن سود، موجب واقعی شدن بازده میگردد و در صورت ارائه در فواصل کوتاه مدت، موجب کاهش ریسک اطلاعاتی می‌گردد ..به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی محسوب می‌شود. اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته : حسابداری چکیده : هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وکینتاش 1986 برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی ...

چکیده: این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای 74 شرکت نمونه اندازه گیری شده است. ...

چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده در بو

 چکيده هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نمونه آماري تحقيق، شامل 145 شرکت پذيرفته شده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش حسابرسی چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و تأخیر غیرعادی در گزارشگری مالی شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش­ از نظر شیوه انجام تحقیق، تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع تحقیق همبستگی تحلیل رگرسیون و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی82 شرکت پذیرفته شده ...

چکیده: وجود سهامداران کنترلی و عمده در شرکت، باعث تمرکز مالکیت در دست عده ای محدود می شود این تمرکز مالکیت هر چه بیشتر شود احتمال افزایش تبانی سهامداران عمده و کنترلی را با مدیریت را افزایش می‌دهد از سوی دیگر وجود اعضای هیئت مدیره نماینده سهامداران کنترلی و عمده احتمال این تبانی و سوءاستفاده را دو چندان می کند، همچنین برقراری مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی می تواند باعث کاهش اثرات ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری چکیده: با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو ...

ثبت سفارش