پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

word 1 MB 30074 140
1391 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۶۳,۱۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۳,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد "M.A"

  رشته:علوم اجتماعی

  گرایش: جمعیت شناسی

  چکیده

      هدف از این تحقیق ،بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز است .که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  تعداد400نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده اند .واحد تحلیل ، فرد است .روش گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی می باشدکه برای اندازه گیری متغیرها و گردآوری اطلاعات از‌» پرسشنامه محقق»استفاده شده است.در گردآوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است .پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ، با استفاده از نرو افزار spssتجزیه و تحلیل گردیده اند .جهت بررسی معنی داری بین متغیرها و آزمون های همبستگی نا پارامتریک که برای متغیرهای کمی ،کاربرد دارند، فرضیات آزمون شده به تحلیل پرداخته شد.نتایج نشان گر آن است که متغیرها ،عدم امکانات رفاهی ،فقر ،عدم شغل نامناسب ،جنگ تحمیلی ، فقدان نهادهای سازمان یافته نقش مهمی درشکل گیری حاشیه نشینی در شهرستان اهواز داشته اند .بین متغیرهای وابسته رابطه مثبت و مستقیم مشاهده گردیده است .

  واژگان کلیدی : سرمایه اجتماعی – اعتماد – مشارکت – حاشیه نشینی اهواز

  مقدمه

        امروزه در کنار سرمایه های انسانی ، مالی و اقتصادی ، سرمایه دیگری بنام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است.این مفهوم به پیوندها ، ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد.که با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سرمایه اجتماعی به عنوان یک اهرم ، مورد اقبال فراوان نیز واقع شده است .در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه سرمایه های اقتصادی ،فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند.اما در عصر حاضر برای توسعه بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم .زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهد شد.در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است سایر سرمایه ها ابتر می مانند و تلف می شوند.از این دو موضوع سرمایه اجتماعی[1] به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می گردند که بتوانند در ارتیاط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نائل گردند. پیچیدگی زندگی در جوامع مدرن امروزی باعث شده تا روابط اجتماعی و میزان و چگونگی مشارکت افراد در شبکه­های جمعی بر کم و کیف تمامی فعالیت­های اجتماعی و اقتصادی اثرگذار باشد. در این میان سرمایه اجتماعی یکی از مولفه­های اصلی است. سرمایه­ی اجتماعی مفهومی انتزاعی، ترکیبی، پیچیده و بین­رشته­ای است و کاربرد گسترده­ی آن در مدیریت شهری، اقتصاد، رفتار سازمانی، سیاست، بهداشت عمومی، جرم­شناسی، توسعه روستائی، حکمرانی خوب، برنامه­ریزی شهری، و ... نشان­دهنده­ی پتانسیل بسیار زیاد آن جهت تحلیل پدیده­های گوناگون در جامعه است. یکی از این پدیده­ها، حاشیه­نشینی می­باشد که به اعتقاد برخی محققان آپاندیسیت اغلب شهرهای جهان و از جمله ایران محسوب می­گردد. حاشیه­نشینی که در مقیاس وسیع و معنای مدرن محصول شرایط پس از انقلاب صنعتی در کشورهای صنعتی اروپا و امریکا بوده است سبب مهاجرت­های وسیع از نقاط روستائی و شهرهای کوچک به مراکز صنعتی و رشدیافته گردید و این امر زمینه را برای پیدایش اولین حاشیه­ها فراهم ساخت. در ایران نیز پس از ورود و استقرار سرمایه­داری وابسته، پدیده حاشیه­نشینی بوجود آمد و رشد آن عمدتأ از سال 1320 به بعد شدت یافت (زاهد ، زاهدانی ، 1369). رشد قارچ گونه حاشیه هاعلاوه بر برهم زدن فضای کالبدی شهرها، زمینه بروز انواع مسائل و آسیب­های اجتماعی در شهرها را فراهم می­کند که یکی از دلایل بروز این مسائل کمبود سرمایه اجتماعی در اینگونه محلات می­باشد. بعنوان نمونه رابرت پاتنام[2] در مقاله­ای تحت عنوان "جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی" بیان می­کند که یکی از دلایل عدم موفقیت دولت آمریکا در احیای محلات فقیرنشین، فرسایش سرمایه اجتماعی در این مناطق است. وی همچنین معتقد است که بخشی از مشکل سیاهپوستان و لاتینی­تبارهای مناطق داخلی شهر این است که آنها از «ارتباطات» به معنای واقعی بی­بهره اند (پاتنام، 1384). همچنین از نظر وی در محله­هایی که سرمایه اجتماعی شکل می­گیرد، مسائل اجتماعی مثل اعتیاد، جرم و غیره کمتر است؛ به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی در سطح محله، افزایش امنیت محله و کاهش جرایم را در پی خواهد داشت (باستانی، 1387). در واقع سرمایه اجتماعی از طریق اجزای خود همچون «اعتماد، مشارکت، شبکه­های اجتماعی و ...» می­تواند باعث کاهش این مسائل و مشکلات در محله گردد. چراکه حضور افراد حاشیه­نشین در شبکه­های پیچیده جامعه مدرن و نیز مشارکت سازمان یافته و خودانگیخته آنها می­تواند روند توسعه محلی را تسهیل نمایند. به عبارت دیگر هر چقدر اعضاء یک جامعه خاصی همچون حاشیه­نشینان در شبکه روابط اجتماعی حضور بیشتر و پر رنگ­تری داشته باشند و در عین حال این حضور توأم با اعتماد و مشارکت آگاهانه باشد، می­تواند موجب رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و کالبدی محله گردد. اما به اعتقاد بسیاری از محققان در مناطق حاشیه­نشین ما با عدم مشارکت ساکنین روبرو هستیم که وضعیت نامطلوب اقتصادی و تحرک بالای جمعیت از جمله دلایل این امر می­باشد که پیامد آن می­تواند فرسایش سرمایه اجتماعی را سبب گردد: با نگاهی به مناطق حاشیه پی می­بریم که الگوی سکونتی ساکنان این مناطق عمدتاً غیردائم و موقتی است که این خود از عواملی است که تقویت کننده حس عدم تعلق به محله و عامل تشدید کننده عدم تمایل به مشارکت است. در زمینه شغل و درآمد اکثر افراد در وضعیت نامطلوب اقتصادی بسر می­برند که این خود عامل دیگری در عدم مشارکت است (نقدی،1386).

   بنابراین از آنجا که فرسایش سرمایه اجتماعی در این مناطق محروم می­تواند باعث انواع آسیب­ها و مسائل اجتماعی از قبیل اعتیاد، فروش و مصرف مواد مخدر، الکل ، فساد و فحشا، فقر،بیکاری، دعوا و درگیری، قمار و ... گردد و همچنین باعث عدم موفقیت برنامه­های عمرانی دولت جهت بهبود وضعیت کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت شود، لذا افزایش این نوع سرمایه در این محلات می­تواند آسیب­ها را کاهش دهد و دولت را در جهت عملی کردن برنامه­ها یاری رساند. بنابراین این تحقیق به بررسی میزان سرمایه اجتماعی مناطق حاشیه شهر اهواز  می پردازد.

  با توجه به اینکه اهواز یکی از کلانشهر های کشور و دومین شهر بزرگ با جمعیت حاشیه نشین کشور است ( یک سوم جمعیت کشور)و جمعیت بالقوه و باالفعل می تواند مسائل اجتماعی فراوانی را دامن زند، امیدآن میرود این تحقیق بتواند راه کارهای نوینی را پیش روی برنامه ریزان قرار دهد.

   

  1-2.بیان مساله و اهمیت موضوع

           بعد از جنگ جهانی دوم یکی از مهمترین مسایل اجتماعی کشورهای در حال توسعه، رشد و توسعه ی شتابان و ناهمگون شهرنشینی بوده است. بدیهی است که رشد انفجاری شهرنشینی و در پی آن رشد پدیده ی حاشیه نشینی، برآیند مهاجرت های مداوم داخلی، یعنی از روستاها به شهرها است که بازتاب اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی آن رشد گروه ها و جوامع حاشیه نشین است که در مناطق مختلف کلان شهرها به شکل های گوناگون آلونک نشینی، زاغه نشینی، کپرنشینی و حلبی آباد ها و غیره بروز می کند. آنچه اهمیت مطالعه این موضوع را می رساند، مهاجرت طبقه ای از جامعه روستایی است که از لحاظ سرمایه، تحصیلات و درآمد در سطح پایینی قرار دارند و با توجه به این شرایط، در محیط شهری آسیب پذیر خواهند بود. علاوه بر این، گروه مهاجر شیوه ی از زندگی را بوجود می آورند که نسبت به سه شیوه ی رایج زندگی یعنی شهری، روستایی و ایلاتی متفاوت است. بعلاوه مهاجران جدید با توجه به ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خاص خود، بافت فیزیکی معینی را نیز به وجود می آورند  (حسین زاده دلیر، 1370: 64). در شیوه جدید زندگی ( زندگی حاشیه نشینان)، خانواده نیز دارای میزان اهمیت، شکل و چارچوب خاصی است.

  دراین مناطق یا سرمایه اجتماعی هنوز شکل نگرفته است و یا در سطح خاص گرایانه و درون گروهی (وجه منفی) وجود دارد . این سرمایه اجتماعی خاص گرایانه نه تنها نقشی در توسعه مناطق نخواهد داشت ، بلکه در اکثر موارد خود به عنوان مانعی برای توسعه همه جانبه محسوب می شود . بنابراین باتوجه به اهمیت سرمایه اجتماعی درکاهش مسائل وآسیب های اجتماعی وهمچنین توسعه همه جانبه این مناطق دراین پژوهش سعی شده است که ضمن مروری بر مسئله حاشیه نشینی و آمارهای مربوط به آن در جهان و به ویژه در ایران، به نقش سرمایه اجتماعی در کاهش معضل حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن پرداخته شود.

  با توجه به اینکه شهرستان اهواز یکی از کلان شهرهای کشور بوده و پدیده حاشیه نشینی از مشکلات کلان شهرهای کشور می باشد.در این پژوهش در صدد هستیم میزان سرمایه اجتماعی را بین حاشیه نشینان ای شهر را بررسی کنیم.بر همین اساس ، سوال اصلی پژوهش و بررسی این است که عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینی شهر اهواز کدام است ؟

   

  1-3.اهداف تحقیق

  اصولاٌ هدف از انجام تحقیقات علمی کمک به شناخت و حل بخشی از مشکلات جامعه باید تلقی شود.

  الف- هدف اصلی :

  بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی  حاشیه نشینان شهر اهواز

  بررسی مشکلات و پیامدهای اجتماعی حاشیه نشینی در شهر اهواز

  ب- اهداف فرعی :

  1-مطالعه رابطه بین  اعتماد اجتماعی افراد ساکن و سرمایه اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهراهواز.

  2-مطالعه میزان روابط  اجتماعی افراد ساکن و سرمایه اجتماعی  در مناطق حاشیه نشین شهراهواز.

  3-مطالعه میزان مشارکت اجتماعی(رسمی و غیر رسمی)  افراد ساکن در مناطق حاشیه نشین اهواز.

  4-مطالعه انسجام  اجتماعی و حاشیه نشینی در شهر اهواز.

  5-مطالعه رابطه بین کنترل اجتماعی  و سرمایه اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر اهواز.

  6-مطالعه رابطه بین قومیت و سرمایه اجتماعی  در مناطق حاشیه نشین شهر اهواز.

  7-مطالعه رابطه بین وضعیت تاهل و سرمایه اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر اهواز.

  8-مطالعه رابطه بین جنس و سرمایه اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر اهواز.

  9-مطالعه رابطه بین سن و سرمایه اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر اهواز.

  10-مطالعه رابطه بین پایگاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر اهواز.

   

  1-4.توصیف منطقه مورد مطالعه

      این تحقیق در شهر اهواز مرکز استان خوزستان در جنوب غربی کشور انجام شده است.ای شهر در حدود 8152 کیلومتر مربع وسعت دارد.جمعیت آن بر اساس سرشماری تا سال 1390، برابر با1.891.425نفر می باشد .که از لحاظ تعداد ،هفتمین شهر کشور پس از تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبریز و شیراز و کرج قرار دارد.و ارتفاع آن از سطح دریا 18 متر است .این شهر در 31 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 41 دقیقه طول شرقی مدار گرینویچ واقع شده است.

  این شهر در زمین سطحی در طرفین رودخانه کارون بنا شده و راه آهن  جنوب از وسط آن می گذرد.فاصله آن با مرکز کشور 881 کیلومتر است.در شهر اهواز ،مساله حاشیه نشینی تابعی از روند حاشیه نشینی کل کشور می باشد.طبق تحقیقی که اولین بار در سال 1352 توسط محققین موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در مورد حاشه نشینی در شهر اهواز انجام گرفت ، نشان داد که آغاز حاشیه نشینی به دهه قبل از سال 1320 برمی گردد.ولی در این دوره رشد کندی داشته است .لیکن در دهه 1330 بر ابعاد این مسئله افزوده شد.تا اینکه در دهه 1340 و متعاقب اصلاحات ارضی و سیر مهاجرین روستائی بی زمین و کم حجم ،حاشیه نشینی رشد شتابان به خود گرفت.(نیرومند و حسینی ، 55:1382)

  وقوع جنگ هشت ساله ایران و عراق (1367-1359)و تخریب شهرهای استان از جمله خرمشهر و آبادان و انهدام صنایع چون پالایشگاه نفت و تاسیسات مشابه واز کار افتادن صنایع و مراکز بزرگ اشتغال و تاسیسات بندری خرمشهر نیز باعث شد تا جمعیت این مناطق به شهر اهواز و سایر مناطق کشور مهاجرت اجباری نمایند.در این دوره روستاهایی مانند عین دو –ام تمیر-شیلنگ آباد-ملاشیه-کوت عبدالله – کوت سید صالح نیز در جذب مهاجرین تاثیر بسزایی داشتند.

  بر اساس پژوهشی که در سال 1364 در مورد علت مهاجرت به شهر اهواز صورت گرفت ، اکثر مهاجرین(9/76)علت مهاجرت خود را ،جنگ و پیامدهای آن عنوان کردند.(جهاد دانشگاهی خوزستان ،8:1380).

           محل مورد مطالعه در این پژوهش ، منطقه ملاشیه و کوت سید ناصرو ام تمیر درحاشیه شهر اهواز می باشند که طبق سرشماری در سال 1390 دارای 120,000 نفر جمعیت هستند و در جنوب اهواز واقع می باشند.

   

  1-5.شرح مفاهیم و اصطلاحات

     سرمایه اجتماعی از مباحث نسبتاًنوینی است که دربررسی های اجتماعی اقتصادی جوامع مدرن مطرح گردیده است. همانطورکه مفهوم سرمایه اجتماعی نشان می دهددرواقع این واژه برگرفته ازدیگرمفاهیم متداول دراقتصاداست،مثل سرمایه فیزیکی وسرمایه انسانی یاسرمایه طبیعی،امامفهوم جدیدی است که تقریباًازاوائل دهه90واردمتون توسعه های،جامعه شناسی وسیاسی شده است.

  سرمایه اجتماعی نیزمثل اکثراصطلاحات درعلوم انسانی تعریف واحدی نداردونوع تعریف باتوجه مکان وزمان متفاوت است. ازنظربرخی صاحب نظران سرمایه اجتماعی مفهومی باصورت جدیدامامحتوایی کهن است. ایده ای که مفهوم سرمایه اجتماعی ازآن سخن می گویدباوجودشهرتاخیرخودبرای جامعه شناسان حرف تازه ای ندارد. ایده مذکوراین است که مشارکت درگروههای اجتماعی نتایج سودمندی برای فردوجامعه دارد.

  از حاشیه نشینی تعاریف گوناگونی شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

  حاشیه نشین به مفهوم کلی، به کسی گفته می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادی- اجتماعی شهرشودوازخدمات شهری استفاده کند( عابدین درکوش،121:1372)

  الف)حاشیه نشینان[3]

  کسانی هستند که در سکونت گاه های غیر متعارف با ساکنین بافت اصلی شهر زندگی می کنند ،گروه های مزبور بیشتر بر اثر نیروهای دافعه زادگاه چون فقر و بیکاری و کمتر عوامل جاذب شهری ،از زادگاه خود (روستا –ایل یا شهر )رانده شده و به شهرها روی می آورنده اند .از آنجا که اکثر این گروه ها بی سواد بوده و مهارت لازم را جهت جذب در بازار کار شهر ندارند ،عامل پس رانی شهری نیز آنها را از شهر رانده و به حاشیه کشانده است

  ب)سرمایه اجتماعی[4]

   اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 ،در مقاله ای توسط هانی نان از دانشگاه ویر جینیای غربی مطرح شد.اما اولین بار در سال 1961 ،کتابی درآمریکا به وسیله ژان جاکوب نوشته شد.که این اصطلاح را بکار برد و منظورش این بود که در حاشیه نشینی شهر،ویژگی و خصلت هایی وجود دارند که آنها می توانند به خوبی با همدیگر ارتباط برقرار کنند و گروه هایی را تشکیل دهند و خودشان مسائل و مشکلات را حل کنند.در اصل ،درآنجا منظور از سرمایه اجتماعی ،نوعی همکاری و هم فکری خود جوش و از درون گروه های محروم حاشیه نشین بود.(توسلی،2:1384)

  افرادی که در مناطق حاشیه نشین زندگی می کنند از ساخت قدرت و سیاست عمومی جامعه جدایی یافته اند و به عنوان گروه پست اجتماعی تلقی می شوند. حاشیه نشینان از نظر اجتماعی دارای موقعیت ضعیف بوده و در طبقه ی پایین اجتماع قرار دارند ( زاهد زاهدانی،9:1369).

  خانواده های تهی دست و اغلب مهاجر که به تعبیر اسکار لوئیس در نوعی فرهنگ فقر زندگی می کنند. آنان به طور کامل جذب شیوه ی جدید زندگی شهری نشده و در حاشیه­ی آن به زندگی ادامه می دهند(دراکاکیس اسمیت[5]،121:1377).

   

  1-6.مشارکت

   در فرهنگ بین المللی و بسته معانی زیر برای مفهوم مشارکت آمده است:

  عمل یاوضعیت شرکت جستن،بهره وری در چیزی ،مشارکت بر اساس رابطه خویشاوندی که بیش از یک نفردرآن شرکت داشته باشند.(اکبری،28:1383-27)ودر این مشارکت رابطه معناداری بین افراد به وجود می آید.

  الف: مشارکت اجتماعی[6]

  مشارکت اجتماعی نیز بیانگر شرکت فعالانه در امور اجتماعی است فردی دارای مشارکت اجتماعی است که در نهادها و سازمانهای مختلف اجتماعی فعالیت داشته و نسبت به مسائل اجتماعی اطراف خود بی‌تفاوت نباشد. همچنین  شرکت فعالانه در امور فرهنگی، مراسم، آداب و رسوم را شامل می‌شود. مشارکت در دفاع از کشور در زمان جنگ،یا مشارکت در انتخابات ، نشانه هایی از مشارکت اجتماعی  است.

  ب: اعتماد اجتماعی[7]

  آنتونی گیدنز ، اعتماد و تاثیر آن بر فرایند توسعه را زیر بناو زمینه ساز اصلی در جوامع مدرن می داند، هر جا که سطح اعتماد اجتماعی بالا باشد مشارکت و همیاری مردم در عرصه های اجتماعی بیشتر و آسیب های اجتماعی کمتر است.(اکبری،11:1383)

  ج: کنترل اجتماعی

  هومنز ، در تعریف کنترل اجتماعی می گوید : فرایندی که از طریق آن ، هر گاه شخصی از مرتبه فعلی رعایت فلان هنجار عدول کند ، رفتار وی دوباره به همان مرتیه عدول داده می شود و هرگاه به کلی از هنجار عدول کند ، مجددا" به رعایت کامل هنجار سوق داده می شود (فرهنگ علوم اجتماعی ، جولیوس گولد[8] و ویلیام کوب[9]،706:1384).

   

  1-Social Capital

  [2]-Patnam

  1-Marginality

  2-Social Capital

  1-Esmit Derakakis

  [6]-Participation

  [7]-Spcial Trust

  4-Gold jolieos

  5-Coob viliam

   

  Abstract

  The subject of this Paper is examining the amamt of social capital between suburds of Ahvaz.

  The main question of such a gyoup is that whether people in suburbs of Ahvaz have high amount of social?

  In fact the mine goal is:identifying the amount of social capital in koot

  Abd –Allah and koot saleh and ometamir in Ahvaz.for reaching to mentionel question and research goals.theories of sociology and psychology are used.

  By using above theories .io the ories are planned which independent variables in clued :age .gender.marital status.race.economic and social base (occupancy income education and sedative (housing status)and dependent variable of social capital of suburbs of ahvaz.

  In this paper analyzing method and questionnaire technique are used statistical society of settled people in koot abd-allah and koot saleh and  ometamir of ahvaz were whom by using cocheranformula .383 were selected in random style.

  The resulted conclusions show .howmuch age rises up social capital will reduce .the amount of socoal capital will be equal between males and females .social of married people in comparison to single ones is lower.

  The amount of social capital between occupied people is more them empleyed people which between educated people is higher trust coherence social control have direct influence on social capital.

   

  Keywords :Social Capital - Trust - Participation – Marginalization Ahvaz

   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                صفحه

  چکیده........................................................................................................................................1

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1.مقدمه...........................................................................................................................................3

  1-2.بیان مسئله و اهمیت موضوع........................................................................................................5

  1-3.اهداف تحقیق...............................................................................................................................6

  1-4.توصیف منطقه مورد مطالعه..........................................................................................................6

  1-5.شرح مفاهیم و اصطلاحات..........................................................................................................7

  1-6.مشارکت......................................................................................................................................9

  1-7.پایگاه اقتصادی و اجتماعی..........................................................................................................10

  1-8.کاربرد نتایج تحقیق......................................................................................................................10

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1.مقدمه..........................................................................................................................................12

  2-2.سرمایه.........................................................................................................................................12

  2-3.اشکال سرمایه..............................................................................................................................12

  2-4.تفاوت انواع سرمایه.....................................................................................................................14

  2-5.تاریخچه سرمایه..........................................................................................................................15

  2-6.مفهوم سرمایه اجتماعی...............................................................................................................15

  2-7.اجزاءسرمایه اجتماعی..................................................................................................................17

  2-8.دیدگاه های نظری داخلی سرمایه اجتماعی.................................................................................18

  2-9.دیدگاه های نظری خارجی سرمایه اجتماعی...............................................................................21

  2-9-1.نظریه جیمز کلمن...................................................................................................................21

  2-9-2.نظریه پیر بوردیو.....................................................................................................................24

  2-9-3.نظریه رابرت پاتنام..................................................................................................................25

  2-9-4.نظریه فرنسیس فوکویاما.........................................................................................................26

   

  2-10.دیدگاه های حاشیه نشینی.........................................................................................................28

  2-10-1.دیدگاه لیبرالیستی..................................................................................................................28

  2-10-2.دیدگاه ساختارگرایان............................................................................................................29

  2-10-3.دیدگاه نوسازی.....................................................................................................................30

  2-11.تعریف حاشیه نشینی................................................................................................................32

  2-12.علل پیدایش حاشیه نشینی در ایران..........................................................................................35

  2-13.پیامدهای زیستی حاشیه نشینی در ایران....................................................................................37

  2-14.ویژگی های حاشیه نشینی.........................................................................................................39

  2-14-1.نمونه هایی از اوصاف عمومی زندگی حاشیه نشینی............................................................40

  2-14-2.رشد حاشیه نشینی................................................................................................................42

  2-14-3.پیامدهای حاشیه نشینی.........................................................................................................43

  2-15.پیشینه تحقیق.............................................................................................................................50

  2-15-1.تحقیقات داخلی انجام شده...................................................................................................50

  2-15-2.تحقیقات خارجی انجام شده.................................................................................................56

  2-16.مبانی نظری تحقیق.....................................................................................................................58

  2-16-1.نظریه استافر...........................................................................................................................58

  2-16-2.نظریه ساستاد.........................................................................................................................58

  2-16-3.نظریه اورت .اس.لی..............................................................................................................59

  2-16-4.نظریه زلینسکی......................................................................................................................59

  2-16-5.نظریه بوردیو.........................................................................................................................59

  2-17.انواع حاشیه نشینی.....................................................................................................................59

  2-18.چهارچوب نظری......................................................................................................................68

  2-19.فرضیات تحقیق.........................................................................................................................71

  2-20.مدل نظری تحقیق.....................................................................................................................72

   

  فصل سوم : روش تحقیق

  3-1.مقدمه...........................................................................................................................................74

  3-2.روش تحقیق................................................................................................................................74

  3-3.جامعه آماری................................................................................................................................75

  3-4.تعیین حجم نمونه........................................................................................................................76

  3-4-1.شیوه نمونه گیری....................................................................................................................77

  3-4-2.ابزار گردآوری تحقیق..............................................................................................................77

  3-5.شیوه امتیاز دهی...........................................................................................................................77

  3-6.روش تحلیل داده ها.....................................................................................................................78

  3-6-1.روش های آماری توصیفی......................................................................................................78

  3-6-2.روش های استنباطی................................................................................................................78

  3-7.اعتبار و روایی تحقیق..................................................................................................................78

  3-7-1.اعتبار.......................................................................................................................................78

  3-7-2.روایی......................................................................................................................................79

  3-8.قلمرو زمانی................................................................................................................................80

  3-9.قلمرو مکانی................................................................................................................................80

  3-10.واحد تحلیل و سطح مشاهده....................................................................................................80

  3-11.استخراج....................................................................................................................................80

  3-12.تعریف متغیرهای تحقیق...........................................................................................................81

  3-12-1.تعاریف نظری متغیر وابسته..................................................................................................81

  3-12-2.تعاریف نظری متغیر مستقل.................................................................................................81

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1.مقدمه..........................................................................................................................................85

  4-2.آمار توصیفی...............................................................................................................................85

  4-3.آمار استنباطی..............................................................................................................................101

   

   

  فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

  5-1.مقدمه...........................................................................................................................................113

  5-2.نتایج تحقیق.................................................................................................................................113

  5-3.محدودیت های تحقیق................................................................................................................115

  5-4.پیشنهادات...................................................................................................................................116

  منابع و مآخذ

  الف : فهرست منابع فارسی.................................................................................................................118

  ب : فهرست منابع غیر فارسی............................................................................................................122

  پیوست ها...........................................................................................................................................123

  چکیده انگلیسی..................................................................................................................................

  منبع:

   

  - منابع فارسی

  -ازکیا،مصطفی.(1381). جامعه شناسی توسعه،تهران:نشر کلمه.

  2..اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن

  3.

  4.

  5.مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی

  -الوانی،مهدی و نقوی،میر علی.(1381). سرمایه اجتماعی ،مفاهیم و نظریه ها،فصل نامه مدیریت،دانشگاه علامه.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11..بررسی سرمایه اجتماعی شبکه در 10 محله تهران, بررسی جایگاه روابطمحلی در شبکه­های اجتماعی

  12.

  13.

  14.

  15..جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.حاشیه­نشینی، مشارکت و مسائل اجتماعی شهری؛ مطالعهموردی منطقه ارزنان اصفهان در سال 1380

  26..بررسی جامعه­شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت، مجموعه مقالات همایش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

  27..حاشیه­نشینی

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33.

  34.

  35..پایان نظم، بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن

  36.

  37.بنیادهای نظریۀ اجتماعی

  38.

  39..نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی

  40.

  41.

  42.

  43.

  44.

  45..بررسی جامعه­شناختی ارتباط بین سرمایه اجتماعی واختلالات شخصیتی در دانش­آموزان مقطع پیش­دانشگاهی شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی 87-88

  46.

  47.حاشیه­نشینی و اسکان غیر­رسمی(جهان چهارم)،

  48.

  49.سرمایه اجتماعی: کارکردهای مثبت و منفی در فرایندتوسعه

  50..سرمایه اجتماعی و تبعات آن برای نظریه توسعه، پژوهش و سیاست، گردآورنده کیان تاجبخش

  51.

  52.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ب :منابع غیر فارسی

  1-Bradley T:cullen and Michael Pretes,(2000).The Meaning OfMarginality:Interpretations and Perception in Social Science.the Social Science Journal Volme 37 .، 1ssue 2 ،1 April 2000 ،P.P 215,229.

  2-Coleman –J.(1988)-Social capital in the creation of human capital –American Jouvnal of sociology,P.P:94,95,120.

  3-Colic-Peisker V. (2003)and I. Walker Human Capital Acculturation andSocial Identity: Bosnian refugees in Australia Journal of Community and Applied social psychology 13:337-360.

  4-Colic-Peisker V. (2008)Migration Class and Trans National Identities:Creations in Australia and America . urbana and Chicago:linois universityPress Fothcoming.

  5-Clinard The Free Press.1966.

  6 -HulseSocial capital and social,exclusion: A corss cultural Policy

  K .and W .ston (2007)Social Cohesion  comparison ،studies 28(2):109-128.Danial The Passing Of Tragitional Society :Modernizing the1966.

  7-Lerner middle newyork:The Free Press, marsal B. Slum and community Development . Newyork ،

  8-Moraeska-E-(2004)Explorring Diversity in immigrant Assimilation and Transnationalism: poles and Russian jews in Philadelphia –international Migration Review 38 (4):1372-1412.

  9-Wisner –Ben (1998).Marginality and vulnerability :Why the homeless of Tokyo don’t count in disaster preparations. Applied Geography .Volume 18-1ssue1-January 1998-P.P:25-33.

   

   


موضوع پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, نمونه پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, جستجوی پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, فایل Word پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, دانلود پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, فایل PDF پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, مقاله در مورد پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, پروژه در مورد پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, پروژه درباره پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر اهواز

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری چکیده رساله: با توجه به رشد افسار گسیخته شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، فقر و محرومیت از مسائل محوری و اساسی به شمار می­رود که شهرها با آن دست به گریبان هستند. رشد پدیده فقر شهری و عمیق­تر شدن شکاف طبقاتی در شهرهای بزرگ باعث شده است که گروه­های کم درآمد در غالب اجتماعات محلی در فضاهای جغرافیایی خاص شکل گیرند که از روند کلی توسعه ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی برنامه ریزی توسعه منطقه ای چکیده: کارآفرینی روستایی فعالیتی است که به مردم روستایی کمک می کند تا فرصت های اقتصادی را در جوامع محلی بشناسند و یاد بگیرند که چگونه این فرصت ها را به فعالیت های اقتصادی سود آور تبدیل کنند.امروزه کارآفرینی به عنوان راهبردی در توسعه،شکوفایی و رشد جوامع انسانی تبدیل گشته است،که از طریق آن همه ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا گرایش برنامه ریزی شهری چکیده توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که چند دهه ای است با توجه به تأثیرات منفی و گاه جبران ناپذیر طرح های توسعه ،در مجامع جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته است.می توان گفت که بهسازی و نوسازی با هدف های توسعه پایدار هماهنگی فراوانی دارد. در این میان شهر اردبیل با داشتن پیشینه تاریخی کهن و دارا بودن ...

فصل اول کليات تحقيق مقدمه شهروندي فعال يکي از موضوعاتي است که با شاخص هاي مختلف قابل سنجش است اما خانواده و سرمايه اجتماعي مي تواند تا حدودي نقش موثري بر اين مساله داشته باشد. جواناني که هوي

فصل اول: کلیات -1-مقدمه: سرمایه اجتماعی از حوزه های نو ظهور و جنجال آفرین در مطالعات میان رشته ای جامعه شناسی و اقتصاد تلقی می شود. وضعیت بسامان اقتصادی، بهره مندی از سلامت و تندرستی و داشتن روابط دوستانه با دیگران بخشی از عناصر اساسی مورد نیازی هستند که در بهبود کیفیت زندگی موثرند. بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر تئوریهای توسعه و نظریه هایی که در ارائه مسیری جهت نیل به توسعه اقتصادی ...

پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، رشته تحقیق در ارتباطات چکیده سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه­های رشد و پیشرفت به طور عام و توسعه اجتماعی به طور خاص مورد توجه جدی حوزه­های پژوهش علوم­اجتماعی برای سنجش کیفیت تعاملات اجتماعی بوده است. به طور کلی میزان سرمایه­اجتماعی در هر گروه یا جامعه­ای نشان­دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است؛ همچنین وجود میزان قابل قبولی ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی چکیده: سرمایه اجتماعی از مهمترین مفاهیم روبه رشد در علوم اجتماعی است و دامنه کاربرد آن در سایر علوم روبه افزایش است. این مفهوم بیانگر حلقه مفقوده در توسعه بشمار می رود و مانند سایر سرمایه ها مولد بوده و بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.در دهه های اخیر ،مفهوم کیفیت زندگی برای ...

سرمایه اجتماعی از حوزه های نو ظهور و جنجال آفرین در مطالعات میان رشته ای جامعه شناسی و اقتصاد تلقی می شود. وضعیت بسامان اقتصادی، بهره مندی از سلامت و تندرستی و داشتن روابط دوستانه با دیگران بخشی از عناصر اساسی مورد نیازی هستند که در بهبود کیفیت زندگی موثرند. بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر تئوریهای توسعه و نظریه هایی که در ارائه مسیری جهت نیل به توسعه اقتصادی و حرکت به سمت "جامعه ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته چکیده جمعیت از دیدگاه نوین، ابزار، وسیله­ی کار و بهره­گیرنده نهایی روند توسعه محسوب می­شود. این بینش جمعیت را تنها یک مقوله کمی تلقی نکرده بلکه ساختار کیفی آن را نیز مورد توجه قرار می­دهد. یکی از مباحث مهم در این رابطه، سالخوردگی جمعیت است که امروزه در شهرها و بویژه روستاهای کشور ظاهر شده است و یکی از دلایل بازدارنده توسعه روستایی ...

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده : امروزه به دلیل هزینه های بالا ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده یکی از روش های نوسازی این بافت ،شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد . در این پژوهش سعی شده است که تاثیر این نوع شراکت را در نوسازی بافت فرسوده منطقه 9 تهران بررسی نماید. جامعه آماری پژوهش (1169 پلاک )، پلاک های هستند که در ...

ثبت سفارش