پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 )

word 1 MB 30094 478
1392 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قبل:۱۱۹,۹۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته رفاه اجتماعی 

  چکیده

  مقدمه : کانون اصلاح و تربیت مکانی برای اصلاح و بازپروری کودکان و نوجوان بزهکار است. به منظور اجرای موفقیت آمیز برنامه های بازپروری ، لازم است کارشناسان از تجارب این افراد مطلع شوند . این مطالعه با هدف تبیین تجارب و دیدگاه های مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران انجام گردید .

  روش : پژوهش کیفی حاضر از روش تحلیل محتوای قیاسی – استقرایی بهره برد . جامعه پژوهش ، مددجویان مقیم و کارکنان حرفه ای کانون اصلاح و تربیت استان تهران بودند . با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تارسیدن به حد اشباع داده ها ، تعداد 41 نفر ( 26 نوجوان معارض قانون و 15 نفر از کارکنان حرفه ای ) بررسی شدند . داده ها با شیوه های مشاهده مشارکتی ، مصاحبه ، یادداشت در عرصه گردآوری شد .

  یافته ها : از بررسی یافته ها 249 کد مفهومی بدست آمد . از این تعداد :  65 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان با یکدیگر ( در 1 زیر طبقه اصلی به نام قدرت ) ، 91 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجویان و کارکنان ( در 2 زیر طبقه اصلی با عنوان تعامل کارکنان با مددجویان و تعامل مددجویان با کارکنان )  ، 34 کد مفهومی در طبقه ی ارتباط مددجویان با محیط و امکانات ( در 2 زیر طبقه اصلی محیط مادی و معناهای نسبت داده به محیط ) ، 37 کد مفهومی در طبقه ی تعامل مددجو و خانواده     ( در 2 زیر طبقه اصلی مددجویان واجد ملاقات حضوری و مددجویان فاقد ملاقات حضوری ) و در آخر 22 کد مفهومی در طبقه ی تجارب شخصی مددجویان ( در 2 زیر طبقه اصلی ، مشغولیت های ذهنی و باورهای مددجویان ) قرار گرفت .

  نتیجه گیری : یافته های پژوهش حکایت از تجربه ی نسبتا مطلوب مددجویان از محیط ( از حیث بهداشت و رفاه نسبی ) اما تجربه ای نامطلوب از نظر تعاملات انسانی و نیز شرایط کسالت آور حبس داشت . تجربیات مددجویان علاوه بر تعامل با محیط عینی و تعاملات انسانی ، تحت تاثیر ادامه ی آثار دادگاه نیز بود .

  کلید واژه ها : بزهکار - مددجو – کودک ونوجوان معارض قانون - کانون اصلاح و تربیت – تجربه – پژوهش کیفی

  مقدمه

  بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان یکی ازمشکلات بزرگ جوامع کنونی جهان می باشد . اگر این معضل در سال های گذشته صرفا ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی محسوب می گشته ، هم اکنون با توسعه صنعت در ممالک جهان و یا انتقال عوارض آن و گسترش شهر نشینی در دنیا ، این پدیده جهانی شده است . بزهکاری اطفال پدیده جدیدی نیست . چرا که بررسی تاریخ ، حکایت از آن دارد که در گذشته نیز جوامع باستانی با این عارضه آشنایی داشته اند . اهمیت این پدیده به حدی بوده که در قوانین دیرینه بسیاری از ممالک ، مقررات ویژه ای برای این دسته از مجرمین پیش بینی شده بود. قوانین سال 306 قبل از میلاد مسیح در روم ، مقررات حاکم در ایران باستان ، ضوابط دین زرتشت و قوانین جزایی یونان با پیش بینی موازین خاصی برای کودکان خردسال و نوجوانان ، رژیم جزایی آن ها را از بزرگسالان تفکیک نموده بودند . در تمامی این نظام ها برای اطفال بزهکار مجازات های خفیف تری نسبت به بزرگسالان در نظر گرفته شده بود . سیستم کیفری اسلام نیز با بنیاد نظامی نو در این زمینه برخوردی مترقی و مناسب با بزهکاری کودکان به عمل آورد . در این نظام کودکان از نظر جزایی تا سن بلوغ شرعی فاقد مسوولیت کیفری می باشند ( 1 ) . تا قبل از شروع و گسترش نهضت های حمایتی درباره اطفال بزهکار ، نگاهداری در موسسات شبانه روزی اکثرا تنها راه حل برای تربیت این دسته از اطفال و نوجوانان به شمار می رفت و این موسسات به صورت دارالتادیب ها ، اغلب با روشی خشن و دور از انعطاف و ملایمت اداره می شد و سیستم شدید انضباطی آن تفاوت های زیادی با زندان های بزرگسالان نداشت . ولی هر اندازه که مسایل مربوط به اطفال مورد بررسی و توجه بیشتر قرار گرفت و رژیم های قضایی اطفال تغییر و تحول یافت روش های تربیتی و حمایتی نیز که آخرین و مهم ترین مرحله درمانی و پیشگیری از بزهکاری در این سلسله مراتب بود اهمیت بیشتری پیدا کرد به نحوی که در جوامع پیشرفته و در حال توسعه تلاش می شود  اکثر موسسات تربیتی شباهتی با دارالتادیب های گذشته نداشته باشند و در موسسات تربیتی سعی بر این است که پیشرفته ترین روش های تربیتی به مرحله اجرا در آیند و تا آن جا که میسر است نیاز ها و کمبود های کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار برآورده و تامین شود ( 2 ) .

    1 – 2 ) بیان مسئله

  امروزه اکثر مکاتب بزرگ تربیتی بر این عقیده استوارند که تربیت و پرورش انسان از بدو تولد آغاز می شود ، سپس طی دوره های بعدی در خانواده ، مدرسه و ... تا هنگام ورود به اجتماع مراحل نهایی و کمال خود را سپری می کند و در ادامه توصیه می نمایند که برای حفظ و بقای جامعه و ممانعت از انحطاط و نابسامانی آن باید در تربیت اعضای جامعه نهایت دقت و توجه لازم را مبذول داشت ، حال چنان چه برحسب اتفاق یا علل و عوارض مختلفی مانند نقایص جسمی و روانی ، نامساعد بودن شرایط محیط تربیتی و یا سایر عوامل ، افرادی یافت شوند که نتوانند خود را با نظم اجتماع هماهنگ سازند و با ارتکاب جرایم و رفتار های انحرافی آرامش و نظم حاکم را مختل کنند ، جامعه موظف است تدابیر لازم را به منظور اصلاح و تهذیب مجدد آنان و یا به اقتضای شرایط ، تنبیه و طرد فرد خاطی ، اتخاذ نماید ( 2  ) . در این راستا مسوولیت جامعه در قبال کودکان و جوانان بزهکار به مراتب سنگین تر از مجرمین بزرگسال است . طبق مقررات بیژینگ[1]، اطفال ، مشمول اقدامات تامینی و تربیتی هستند و نه مستحق مجازات ( 3 ) و ( 4 ) . بنابراین  چنانچه در اصلاح و تربیت و یا درمان کودکان و نوجوانان سهل انگاری شود و متناسب با شرایط سنی و ویژگی های خاص دوران نوجوانی نباشد ، معضلی جبران ناپذیر خواهد شد مضاف بر مشکلات جاری جامعه ؛ که هیچ کس از گزند این مصیبت در امان نخواهد بود و بی توجهی مسوولین در این باره گره این مشکل اجتماعی را کورتر خواهدکرد.  زیرا مطالعات متعددی نشان داده است که اکثر مجرمین حرفه ای خطرناک از میان کسانی هستند که اولین جرم خویش را در سنین طفولیت و نوجوانی مرتکب شده اند ( 5 ) . شیوع جرم و کجروی اجتماعی در نوجوانان برای خانواده ، جامعه و برنامه ریزان اجتماعی ، زنگ خطر جدی خواهد بود چرا که اغلب گرایشات ، آرمان ها و تعیین اهداف زندگی آدمیان در مرحله نوجوانی ، در شرف تکوین قرار می گیرد و در صورتی که گرایش به انحراف به هر علتی در نوجوان پدیدار گردد ، می تواند در آینده او را به جنایتکاری خطرناک مبدل سازد که زیان های هنگفت و شاید جبران ناپذیری را بر پیکره و سامان اجتماعی وارد نماید ( 6 ) . دشوار ترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی ، دوره نوجوانی است . این دوره مرز مشخصی ندارد اما تقریبا حدود سنی 12 تا 18 سال را در برمی گیرد و به لحاظ تحصیلی منطبق بر دوره راهنمایی و دبیرستان است . بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره پیش می آید  و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا از دست می روند و یا در مسیر سعادت گام می نهند . در این دوره که مرحله گذار از کودکی به جوانی اطلاق می شود ، از یک سو نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است و از سوی دیگر توانایی لازم جهت حل بسیاری از مسایل را ندارد و همین نوسان فکری و روانی در او درماندگی ، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روانی را از او سلب می نماید ( 7 ) . نوجوانی زمان کشف یا به عبارت بهتر آگاهی از ارزش های فرهنگی ، اجتماعی و معنوی است . به دلیل عدم تکامل شخصیتی و شکل نگرفتن نگرش شخص نوجوان نسبت به زندگی ، کشمکش ها و تعارض های ناشی از این آگاهی ، حالتی از انقلاب و بحران را برای نوجوان به وجود می آورد و به همین دلیل از او موجودی نسبتا شکننده می سازد که متاثر است از آن چه که او را احاطه کرده  ( 8 ) . شناخت ویژگی های دوران نوجوانی لزوم توجه به این گروه به خصوص نوجوانان بزهکار را دوچندان می کند . نوجوان به خاطر تحولات زیستی ، روانی و اجتماعی دارای نیاز ها و انتظاراتی است که در صورت عدم توجه مناسب ، احتمالا منجر به بروز رفتار های ضد اجتماعی و انحرافی از جمله اختلال سلوک ، پرخاشگری ،گریز از مدرسه ، وندالیسم  و بزهکاری می شود ( 9 ) . رفتار انحرافی نوجوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند ، بزهکاری نامیده می شود و نوجوانان مرتکب به این رفتار ها را بزهکار می نامند ( 9) . اصطلاح بزهکار به افرادی اطلاق می شود که اعمالی خلاف هنجارها ، قانون یا موازین مذهبی جامعه انجام داده اند . با توجه به این نکته که این احکام در جوامع گوناگون متفاوت است ، فرد متخلف در یک جامعه ممکن است در جوامع دیگر از تخلف بری باشد . در ایران بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب ، به موجب قصاص ، دیات ، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند  (10) . و نیز اصطلاح طفل بزهکار به کسی گفته می شود که مرتکب عملی گردد که قانون یا شرع ارتکاب آن را منع کرده است و یا ترک عملی که انجام آن را واجب و لازم دانسته ، چنین کسی در اسلام گنهکار و مجرم شناخته می شود و اگر توبه نکند باید مجازات شود چه برای جرمش حد و حکم مشخصی تعیین شده یا نشده باشد و در صورت دوم به دستور حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط و مرجع صلاحیت دار تادیب و تعزیر می شود ( 4 ) . همچنین در ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر شده : (( اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت می باشد . )) در تبصره یک همین ماده طفل بزهکار را مشخص ساخته و می افزاید (( منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد )) (4) . بزهکاری کودکان و نوجوانان و شرایط خاص اصلاح و تربیت آن ها با توجه به شرایط سنی و اجتماعی و علل و انگیزه های غالبا متفاوت بزهکاری در این قشر با سایر مجرمان بزرگسال ، توجه کارشناسان رفاه اجتماعی ، حقوق دانان  ، مددکاران و روانشناسان اکثر جوامع را برانگیخته و در نهایت موجب شده است که تمهیداتی جهت نگهداری اصلاح و تهذیب کودکان و نوجوانان معارض قانون با قوانین و ضوابط ویژه در نظر گرفته شود (11) . در کشور ما به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار زیر 18 سال تمام ، در ایران در دادگاه های اطفال صورت می گیرد و از سوی مراجع قضایی برای اصلاح و تربیت به کانون های اصلاح و تربیت فرستاده می شود ( 6 ) . طبق ماده 18 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ،کانون مزبور چنین تعریف شده است (( کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری ، اصلاح ، تربیت و تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از 18 سال سن داشته باشند[2] )) (12) . اولین کانون اصلاح و تربیت کشور در استان تهران در سال 1347 با مطالعه ساختار و مدل کانون های چندین کشور تاسیس گردید  (11) . روند ساخت کانون های اصلاح و تربیت در سراسر کشور با الگوگیری از کانون اصلاح و تربیت استان تهران ادامه یافت ، به طوری که در سال 1392 ، 29 استان کشور ، دارای کانون اصلاح و تربیت شدند و نوجوانان بزهکار در استان های فاقد کانون اصلاح و تربیت ( 2 استان سمنان و آذربایجان شرقی ) در بند جوانان زندان استان مورد نظر نگهداری می شوند ( 13 ) . افزایش تعداد کانون های اصلاح و تربیت در سراسرکشور علاوه بر اینکه حکایت از افزایش بی شمار اطفال بزهکار درکشور دارد ، نشان دهنده ی افزایش توجه به این گروه ویژه از نوجوانان نیز می باشد . بررسی آمار مربوط به ورود اطفال و نوجوانان بزهکار به کانون های اصلاح و تربیت در کل کشور حکایت از رشد چشم گیری در این زمینه دارد و ادامه این روند می تواند بسیار نگران کننده باشد . آمار نشان می دهد  در سال 1388 تعداد ورود به کانون های اصلاح و تربیت در کل کشور در گروه سنی زیر 12 سال ، 33 نفر و در سال 1389 ، 56 نفر بوده است . همچنین در سال 1388 تعداد نوجوانان بزهکار راه یافته به کانون در گروه سنی 12- 18سال ، 9127 نفر و همین آمار در سال 1389 به 12606 نفر افزایش یافته است ؛ سپس در سال 1390 تعداد 11168 نفر و در سال 1391 ، تعداد 12141 نفر مددجو به کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور فرستاده شدند ( 13 ) . از نظر اولویت جرایم نوجوانان بزهکار درکشور باید ابراز داشت که ، بالاترین فراوانی به سرقت  و اخاذی اختصاص یافته است با رقم 86/27 %  ، اولویت دوم ضرب و جرح و نزاع است با رقمی برابر 94/17 % ، مواد مخدر و اعتیاد 89/11 % ، رابطه نامشروع 56/9 % و ورود و اقامت غیر مجاز اتباع افغان بارقمی معادل 38/7 %  آخرین اولویت جرایم نوجوانان در کشور می باشد و آمار 37/25 % نیز به سایر جرایم اختصاص یافته است .  از میان کل ورودی ها به کانون اصلاح و تربیت 10 % به دختران و باقی آمار به پسران اختصاص دارد ( 13 ) . میانگین بازگشت مجدد نوجوانان به کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور ، طی یک روند 10 ساله (1390 – 1380 ) ، 15 % و این آمار در مورد کانون اصلاح و تربیت استان تهران  ، 20 % بوده است[3] . همچنین بررسی آمار زندانیان در کل کشور طی یک روند 20 ساله ( 1379 – 1359 ) و مقایسه آن با رشد جمعیت در همین محدوده زمانی بسیار تامل برانگیز است . آمار سازمان زندان ها نشان می دهد که جمعیت زندانیان ( بزرگسال و نوجوان ) در کل کشور  در سال 1359 ،400/22  نفر و جمعیت کشور 000/000/35 نفر بوده است و در سال 1379 ، جمعیت زندانیان در کل کشور به 000/240 نفر رسیده در حالی که جمعیت کل کشور به 000/000/70  نفر رسیده بود به عبارتی جمعیت کل کشور طی این 10 سال 2 برابر شده در حالی که جمعیت زندانیان در کل کشور ، بالغ بر 10 برابر شده بود ( 13 ) . سالانه به طور میانگین 000/700 نفر وارد زندان های سراسر کشور می شوند از این تعداد ، به طور تقریبی 1 % سابقه اقامت در کانون های اصلاح و تربیت را در پیشینه خود داشته اند . 7 /6  % جمعیت کل زندانیان کشور زیر 25 سال هستند یعنی از هر 1000 نفر زندانی ، 67 نفر زیر 25 سال سن دارند . همچنین طبق آمار ،  2/1 % جمعیت کل زندانیان را افراد زیر 20 سال تشکیل می دهند یعنی از هر 1000 نفر زندانی که به زندان ها ورود پیدا می کنند ، 12 نفر زیر 20 سال هستند(13 ) . شایان ذکر است ، مقایسه ی آمارهای کشور های مختلف در این مورد اصولا جایز نیست ، زیرا اولا- اصطلاح جرایم اطفال در بعضی کشور ها فقط شامل جنایات ارتکابی توسط کودکان می شود ولی در بعضی دیگر از کشور ها ، این مفهوم کل جرایم و حتی هر نوع رفتار ضد اجتماعی قابل سرزنش را در برمی گیرد . ثانیا -  برخی از آمارها کلیه اطفال توقیف شده توسط پلیس را ذکر می نماید ، حال آن که در بعضی از کشور ها اطفال اعزام شده به دادسرا و در برخی دیگر اطفالی که توسط دادگاه ها مورد حکم واقع شده اند ، منعکس گردیده است . ثالثا – اختلافاتی که از لحاظ تعیین حد سنی اطفال صغیر در کشور های مختلف وجود دارند ، نیز مشکلی است که مزید بر علت شده و قیاس آمارهای منتشره در این مورد را بی فایده می سازد . به عنوان مثال آمار بزهکاری کشور بلژیک مربوط به مجرمین 6 تا 16 ساله است و حال آنکه آمار های کشور انگلستان مربوط به بزهکاران 8 تا 17 ساله و آمارهای کشور آلمان جوانان بزهکار در حیطه سنی 14 تا 18 ساله را در بر می گیرد  ( 14 ) .

  افزایش نوجوانان بزهکار می تواند دلایل عدیده ای داشته باشد از جمله این موارد می توان به ناکارآمد بودن کانون های اصلاح و تربیت اشاره کرد . تحقیقات نشان داده است که زندانی شدن بزهکاران وضع را بدتر می کند و آن ها را دچار اختلالات روانی می کند و این موسسات کمک بسیار کمی در زمینه مسایل روانی ، تربیتی و شغلی می کنند و بیشتر نوجوانان را مستعد ارتکاب به اعمال مجرمانه در بزرگسالی می نمایند ( 8 ) . به‌نظر می‌رسد که بخشی از این افزایش محبوبیتِ گماردن نوجوانان بزهکار به مؤسسات نگهداری ، در نتیجه افزایش خشونت در میان برخی مجرمان نوجوان باشد. اما درعین‌حال، این امر، بازتاب این عقیده سیاست‌گذاران است که بهترین رویکرد به جرایم نوجوانان «سختگیری» به مجرمان نوجوان می‌باشد. در حال حاضر بسیاری از کودکان و نوجوانان متهم به جرایم خشن، به این مکانها‌ فرستاده می‌شوند. بااین‌حال، امروزه نیز مانند گذشته، این نوع گماردن نه‌تنها در مورد نوجوانانی که به جرایم خطرناک متهم و محاکمه شده‌اند بلکه در مورد آنهایی که به‌خاطر جرایم جزئی نیز متهم و محاکمه شده‌اند، اعمال می‌شود. در واقع، در بسیاری از موارد در مورد جوانانی اعمال می‌شود که قراردادن‌ آنها در برنامه‌های جامعه‌محور می‌توانست به‌مراتب بهتر و کم‌هزینه‌تر ‌باشد. علی‌رغم تاریخچه طولانیِ مؤسسات نوجوانان و محبوبیت روز افزون آنها، شواهد چندانی دال بر اینکه حبس جوانان یک پاسخ اصلاحی مؤثر به جرایم نوجوانان می‌باشد، وجود ندارد     ( 15 ) .  پرن فر (1386 ) نشان داده است که علت ناموفق بودن بسیاری از برنامه ها و طرح های مداخله ای ، اطلاع نداشتن از ایده ها و بینش افرادی است که درگیر پروژه هستند (16) . با توجه به آمار مربوطه و مطالب ارایه شده سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که فضای کانون اصلاح و تربیت به چه نحوی است ؟ تعاملات میان افراد در آن جا به چه صورت است که روند افزایشی در آمار اطفال بزهکار را به دنبال داشته ایم ؟ از این رو به نظر می رسد اگر تیغ پژوهش به لایه های درونی کانون اصلاح و تربیت کشیده شود شاید بتوان با اطلاعاتی که بدست می دهد ، در آینده الگوهای مداخله ای موثر تری طراحی کرد . بنابراین توجه به تجارب و نظرات کودکان و نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت می تواند ، تجارب فردی (زوایای پنهان زندگی آن ها ) ، وجوه غیر انسانی و مشکلات و پیامدهای احتمالی زندگی در این گونه اماکن را که از دیده نظر صاحب نظران جا مانده است را روشن سازد؛ و به کار گیری آن به عملکرد هر چه بهتر این گونه مراکز تربیتی کمک بسزایی نماید .

  1 – 3 ) اهمیت و ضرورت :

   جامعه ایران مانند بسیاری از جوامع در حال توسعه ، شاهد ازدیاد کمی و کیفی پدیده بزهکاری کودکان گردیده و این تحول عمدتا با مهاجرت روستاییان به شهر، هجوم فرهنگ غربی ، توسعه شهرنشینی ، کمبود مسکن ، مشکلات اقتصادی ، ضعف باورهای مذهبی و به ویژه در سال های اخیر  تحت تاثیر فرهنگ مصرفی و صنعتی ، رشد سریعی به خود گرفته است ( 9 ) .
  سیر ترقی و تکامل ملت ها ، مدیون اجتماعی سالم و نظم وانضباطی است که بر آن حاکم است و ملتی می تواند سهم بیشتری از این پیشرفت و تکامل را داشته باشد که از عوامل فساد و انحطاط دور بوده و نظام اجتماعی خود را بر پایه های محکم و استواری بنا نهاده و افراد سازنده اجتماع خود را شایسته و بهتر تربیت کرده باشد ( 17 ) . به همین جهت امروزه بهبود وضع اجتماعی و تعالی سطح فرهنگ عمومی، سر لوحه برنامه های اصلاحی کشورها قرار گرفته و به مساله تهذیب و تربیت افراد به خصوص کودکان و نوجوانان که عناصر سازنده اجتماعات آینده محسوب می شوند ، توجه خاصی مبذول می گردد ( 18 )  . رسیدگی به این موضوع در جامعه ی ایران به خاطر بافت جمعیتی جوان کشور ، از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است (19) . از مشکلاتی که همواره نظام های کیفری با آن مواجه بوده اند ، مشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان است . از آنجایی که وضعیت ویژه و حساس اطفال واکنش اجتماعی خاصی را نسبت به بزهکاری آنان می طلبد بنابراین شیوه های رسیدگی قضایی ، محاکمه ، مجازات و سرانجام نحوه بازپروری وفرایند بازاجتماعی ساختن آنان از اهمیت بالایی برخوردار است ( 18 ) . در اغلب ممالک  ، به دنبال توصیه های متخصصان علوم کیفری ، سیاست جنایی خاصی در این مورد اتخاذ شده که از آن جمله می توان به آیین دادرسی خاص ، تاسیس کانون های اصلاح و تربیت به منظور گذراندن دوران محکومیت و ... اشاره نمود . از آنجایی که یکی از گروه های هدف کارشناسان رفاه اجتماعی ، کودکان و نوجوانان به ویژه نوجوانان آسیب پذیر بوده ، درکنار نقش کارشناسان نظام های کیفری ، توجه کارشناسان رفاه اجتماعی نیز به این گروه ویژه از نوجوانان و شرایط حبس آن ها معطوف شده است. به ویژه این که یکی از کمبود ها در زمینه ی بعد حقوقی رفاه اجتماعی[4] ، عدم برنامه ریزی جامع و مناسب در زندان ها ، مراکز بازپروری و کانون های اصلاح و تربیت می باشد ( 20 ) . بنابراین توجه و پژوهش بیشتری در این زمینه احساس می شود . از آنجایی که پژوهش حاضر بر کانون های اصلاح و تربیت متمرکز است ، به توضیح پیرامون این مساله می پردازیم .

  جهت تشکیل کانون های اصلاح و تربیت ، سرمایه مادی ، افراد متخصص و واجد صلاحیت برای اداره و تصدی آن ها ، فضای کافی ، ساختمان های وسیع ، اتاق های متعدد ، سالن های مناسب برای کارآموزی و تشکیل کارگاه های فنی و حرفه ای ، کلاس های درس ، تالارعمومی، زمین ورزش و مسجد از نظر ارشاد و تهذیب اخلاقی ، از ضروریات اولیه است ( 2 ) . سالیانه مبالغ هنگفتی بالغ بر میلیاردها تومان جهت نگهداری ، درمان و توان بخشی نوجوانان معارض قانون بر دوش جامعه نهاده می شود و تیم بزرگی متشکل از  پزشکان ، روان شناسان ، مشاوران ، معلمان و مربیان در کانون های اصلاح و تربیت ایفای نقش می کنند . حال این پرسش به ذهن می رسد که علی رغم فعالیت این تیم بزرگ و صرف هزینه های سنگین ، آیا مددجویان علت واقعی حضور خود درکانون را درک کرده اند ؟ و اهداف تربیتی و اصلاحی و فلسفه وجودی کانون را حس کرده اند  یا علی رغم تدابیر و اهداف مدون کانون اصلاح و تربیت ، این محیط را صرفا به عنوان  گذرگاهی برای تنبیه و کفاره بزه خود قلمداد می کنند ؟

  پژوهش های متعددی نشان می دهد که در چند سال اخیر تعداد بزهکاران کشور در حال افزایش است . به عنوان مثال اگر به روند افزایش تعداد بزهکاران طی سال های 1382 تا 1389 توجه کنیم ، خواهیم دید ، سیستم قضایی در سال 1382 تعداد 2603 نوجوان را به کانون اصلاح و تربیت تهران معرفی کرده و در سال 1383 این تعداد به 2623 نفر رسیده است . در سال 1384 ، 3043 مددجو معرفی شدند و همین روند تا جایی پیش رفت که در سال 1385 تعداد 3713 در سال 1386 تعداد 3357 نفر و در سال 1387 ، 2957  نوجوان ، در سال 1388 ، 2532 نفر ، در سال 1389 ،2331 و .... را با برچسب بزهکار که به نوعی برچسب عدم اطمینان همیشگی جامعه به این افراد است ، روانه کانون اصلاح و تربیت تهران شده اند  ( 9 ) . علاوه بر هزینه هایی که بزهکاری بر زندگی و شخصیت فرد تحمیل می کند ، رفتارهای ناسازگارانه هر ساله هزینه های هنگفتی را نیز بر جوامع انسانی تحمیل می کند . در صورتی که سیاست های اصلاحی کانون اصلاح و تربیت صحیح باشد و به واقع عملکردی در راستای اهداف و رسالت سازمان داشته باشد از کثرت این نوجوانان کاسته می شود و قسمت اعظم این بودجه را می توان صرف آموزش و پرورش ، فرهنگ سازی و تربیت عمومی این نسل کرد .

  مددجویان کانون اصلاح و تربیت ، کودکانی هستند که قربانی فقر مادی ، فقر فرهنگی ، بی توجهی خانواده ها ، جامعه و ... شدند و کانون اصلاح و تربیت می تواند به عنوان نقطه عطفی باعث تحول وضعیت و سبک زندگی آن ها ، رفع مشکلات مددجویان و... شده و در جریان فعالیت مشاوران ، مددکاران و ... بستر تعلیم وتربیت ، ادامه یک زندگی سالم و به دور از انحراف را در آینده برای آنان میسر سازد .  مطالعات مختلفی که در زمینه بزهکاری صورت گرفته است اکثرا کمی و بیشتر در حیطه مطالعات سبب شناسی بزهکاری ، و یا مطالعات مقایسه ای بوده است . همچنین معرفی برنامه ها ، قوانین و مقررات ، امکانات و سبک و سیاق زندگی مددجویان در کانون ، از زبان مسوولین و سیاست گذاران تشریح شده و مطالعات کیفی از تجربه مددجویان و خدمت گیرندگان این گونه موسسات در مورد زندگی در کانون ، رفتار مسوولین و سایر موارد مربوطه ، مطلبی در دست نیست اگر هم مطالبی در این زمینه گردآوری شده متاسفانه به رشته تحریر در نیامده است . همان طور که می دانیم  اطلاع از تجربیات و نظرات خدمت گیرندگان یک سازمان ، می تواند تاثیر بسزایی در هدایت سیاست گذاران و مسوولین در اتخاذ سیاست ها و برنامه ریزی های معقول و موثر داشته باشد و در برنامه ریزی ها باید منافع و مصالح همه ذی نفعان در نظر گرفته شود ( 16 ) . از جمله اقدام های مهم و ضروری در جریان تدوین برنامه های ویژه نوجوانان این است که از شرکت کنندگان بخواهیم عقاید و تجربیات خود  را ابراز کنند . از نوجوانان و جوانان ، به ویژه نوجوانانی که گرفتار نظام قضایی هستند ، به ندرت خواسته می شود نظرات و تجربیات خود را پیرامون دوران بازداشت و حبس مطرح کنند (21 ) . لذا طراحی  برنامه ریزی های کانون های اصلاح و تربیت کشور تنها از نقطه نظر متخصصین بوده است و از دیدگاه مددجویان به عنوان گروهی از ذی نفعان مستقیم استفاده نشده است . همچنین مطالعات پژوهشگر حاکی از آن بود که بیشتر تصمیم گیری ها و قضاوت ها در این زمینه بر پایه ی داده های کمی بوده است . هنگامی که در مورد پدیده ها ، یا گروهی از افراد سازمان های خاص ، اطلاعات کافی در دست نباشد ، از تحقیق کیفی برای شناخت بیشتر این موارد استفاده می شود . به عنوان مثال در مواردی که در زمینه ی موضوع خاصی اطلاعات کافی در دست نباشد با انجام تحقیق کیفی می توان جنبه های مختلف موضوع را آشکار کرد  (22 ) . مطالعه کانون های اصلاح و تربیت به خاطر حضور کودکان و نوجوانان از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است . همان طور که می دانیم هر کشور سرمایه هایی اعم از سرمایه های مادی ( منابع طبیعی ، نفت و...) در دست دارد ، مهم ترین سرمایه هرجامعه که عامل اصلی توسعه و پیشرفت آن جامعه محسوب می گردد ، سرمایه انسانی است . کودکان امروز عامل رشد و توسعه فردا هستند و بی توجهی نسبت به سرنوشت کودکان بزهکار که متاسفانه آمار آن ها هم در حال افزایش است لطمه سنگین و جبران ناپذیری به قلب اجتماع وارد می کند . کانون اصلاح و تربیت با اتخاذ سیاست ها و راهکارهای های صحیح و موثر و توجه عمیق و فعالیت دقیق کارکنان ، می تواند کودکان آسیب دیده امروز را به نیروهای مفیدی برای جامعه مبدل سازد ویا با بی توجهی و اتخاذ استراتژی های نادرست مسبب بروز موج جدید آسیب های اجتماعی در آینده شود که دامن گیر تمامی افراد جامعه خواهد بود . از این رو مطالعه در زمینه تجربه مددجویان کانون اصلاح و تربیت  از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است . پدیده بزهکاری از جهات گوناگونی چون علل و عوامل ایجاد کننده آن ازجمله خانواده ، محیط ، عوامل وراثتی ، تاثیرانواع روش های تربیتی و مددکاری و... به کرات مورد مطالعه قرار گرفته است . زمانی که از تاثیر محیط بر بزهکاری صحبت می کنیم مقصود ما بیشتر محیط هایی است که قبل از ارتکاب جرم ، نوجوان معارض با قانون در آن می زیسته است  ویا با آن تماس داشته است . اما محیط دیگری که اتفاقا بسیار حایز اهمیت است و از قلم انداخته شده ، محیط تحمیلی ( کانون های اصلاح و تربیت ) است که اطفال مددجو پس از ارتکاب جرم و بر خلاف میل خود با آن مواجه می شوند. گرچه این محیط به قصد تربیت و تهذیب وی تدارک و پیش بینی شده است اما برخی اوقات می تواند چنان اشکالاتی ایجاد کند و تاثیرات بسیار نامطلوبی در مددجویان به جای بگذارد که خود به عنوان یکی از عوامل مشدد ناسازگاری به حساب خواهد آمد و به جای ارشاد و تهذیب مددجو راه را برای ارتکاب مجدد بزه او باز می کند ( 2 ) .

  زندگی در محیط زندان و محیط های بسته ، گاه ناراحتی های شدیدی ایجاد کرده و ناسازگاری های تازه ای را در نوجوان بزهکار به وجود می آورد و این مساله حتی در موسسات تربیتی مخصوص اطفال که با متدی کاملا متفاوت و با ملایمت بیشتر اداره می شود نیز به چشم می خورد . مددجویان نوجوان پس از طی دوره محکومیت یا تدابیر تربیتی ولو اینکه از نظر روحیه و سازگاری پیشرفت کرده باشد در موارد فراوان با مشکلات متعددی از جمله مشکلات ناشی از توقیف و زندانی شدن و اقامت و نگاهداری در مراکز تربیتی یا زندان ها روبه رو هستند مانند حالات عصبی ، افسردگی و عدم تعادل روانی و ... که با مطالعه و پژوهش می توان علل این قبیل مشکلات را کشف کرد. از جمله پیامدهای زندان ، رفتارهای خشونت آمیز مجرمان و بزهکاران در طول دوره محکومیت در زندان های موقت و دایم علیه خود ( خود زنی ) و علیه دیگران است . اقدام به خود کشی و آسیب رساندن به خود اعتراضی است که زندانیان به توقیف خود ، زندان انفرادی ، رفتار غیر انسانی کارکنان و مورد تعدی قرار گرفتن به وسیله سایر زندانیان دیگر نشان می دهند . از دیگر پیامد های محبوس شدن در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت تاثیر مجازات بر خانواده های مجرمان و بزهکاران است . عده ای از صاحب نظران یادگیری اعمال مجرمانه از یکدیگر را ازجمله مهم ترین کارکرد های منفی این گونه محیط ها می دانند  ( 23 ) .

  1 – 4 ) بیان واژه

  در تحقیقات کیفی بنا بر ماهیت مطالعه ، متغیرهای وابسته ، مستقل و کنترل نداریم و تعریف نظری و عملیاتی مشخصی برای واژه های موجود در مطالعه بیان نمی شود . در مطالعات کیفی در پی کشف معانی پدیده های مورد مطالعه هستیم (24) . در مطالعه حاضر تعاریف نظری و عملیاتی واژه های تجربه ، تعامل ، مددجو ، به عنوان موضو ع مطالعه مطرح شده است .

  تجربه[5]

  آگاهی کسب شده از یک رویداد ( 25 ) .

  تعامل[6]

  به طور کلی منظور موقعیتی است که در آن هرچیز ، چیز دیگری را به طور متقابل تحت تاثیر قرار می دهد و به این ترتیب یک مبادله[7] روی می دهد . ( 26 ) .

  مددجو[8]

  تعریف نظری : عبارت است از فرد، خانواده،گروه،جامعه که به دلایلی نیازمند خدمات حرفه ای مددکار اجتماعی است. مددجو به مددکاری اجتماعی معنی می بخشد وزمینه ی فعالیت های حرفه ای مددکاررا مهیا می سازد.  (27) .

  تعریف عملیاتی : مددجویان موضوع این مطالعه عبارتند از کلیه کودکان و نوجوانانی که بر اساس تصمیم مراجع ذی صلاح قانونی ، درکانون اصلاح و تربیت استان تهران نگهداری می شوند .

  1 – 5 ) مبانی نظری پژوهش

  در هر پژوهشی از جمله پژوهش های کیفی ، پژوهشگر از قبل باید بداند در جستجوی چه چیزی است . استفاده از تئوری در این پژوهش ، نقش راهنمای پژوهشگر در جهت تعیین چارچوب اصلی ، اهداف و سوالات پژوهش را بازی می کند  ( 28) . از تئوری زیر به همین جهت استفاده شده است .

  پژوهشگران مکتب گشتالت بیش از دیگر مکاتب به شرایط محیط ( به معنی جامع آن ) توجه داشتند . کافکا [9] ، (1935 ) یکی از صاحب نظران این مکتب ، محیط را به 2 نوع جغرافیایی و رفتاری تفکیک می کند . از نظر او محیط جغرافیایی به معنی محیطی است که به طور عینی وجود دارد و محیط رفتاری بدان گونه که توسط فرد تجربه می شود ، به کار می رود . زمانی که فردی در محیطی قرار می گیرد چند نوع تعاملات از قبیل تعامل با محیط فیزیکی ، تعاملات روانی و تعامل انسانی دارد . لوین[10]  که از دیگر محققان مکتب گشتالت به شمار می رود ، عقیده دارد رفتار تابع تاثیر متقابل عواملی است که از فرد و محیط سرچشمه می گیرد ( 29 ) .

  1 – 6 ) اهداف پژوهش:

  1 – 6 – 1 ) هدف کلی:

  جستجوی تجربه مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران

  1 – 6 – 2 ) اهداف اختصاصی:

  1 . شناخت نوع تعاملات میان مددجویان با یکدیگر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران

  2 .  شناخت نوع تعاملات میان مددجویان و کارکنان حرفه ای کانون اصلاح و تربیت استان تهران

  3 . شناخت ارتباط مددجویان و محیط کانون اصلاح و تربیت استان تهران

  4 . شناخت نوع تعاملات میان مددجویان و خانواده هایشان در کانون اصلاح و تربیت استان تهران

  5 . شناخت تجربه فردی مددجویان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران

  1 – 6 – 3 )  اهداف کاربردی:

  1 . تلاش در جهت ارتقای سطح کیفیت فعالیت های کانون اصلاح و تربیت به عنوان مداخله ای جهت کاهش بزهکاری نوجوانان

  2 . تلاش در جهت کاهش پیامدهای حبس و وجوه غیر انسانی احتمالی ناشی از استقرار در این گونه اماکن برای نوجوانان

  1 – 7 ) سوال ها

  1 . نوع تعاملات میان مددجویان با یگدیگر چگونه است ؟

  2 . نوع تعاملات میان مددجویان و کارکنان حرفه ای کانون اصلاح و تربیت استان تهران چگونه است؟

  3 . ارتباط مددجویان با محیط کانون اصلاح و تربیت استان تهران چگونه است ؟

  4 . نوع تعاملات میان مددجویان و خانواده هایشان چگونه است ؟

  5 . تجربه فردی مددجویان ساکن در کانون اصلاح و تربیت استان تهران چیست ؟

   

   

  [1]  Rules Beijing

  در اجلاسی که از 14 تا 18 ماه می ، سال 1984 ، در بیژینگ ( پکن پایتخت چین ) تشکیل شد طرح لزوم رعایت حداقل مقررات دادرسی اطفال بزهکار تهیه گردید . طرح مذکور در دهمین کنگره سازمان ملل که در سال 1985 در میلان ( ایتالیا ) برگزار شد ، پس از بررسی و اصلاحاتی به تصویب رسید . در 25 نوامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل مفاد آن را که به طرح (( بیژینگ )) معروف است تصویب و با ارسال آن به مقامات صلاحیت دار دول عضو ، به طور جدی خواستار اجرای مفاد این مقررات شد .

  [2] طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، از این پس کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور دارای مجوز نگهداری نوجوانان بزهکار تا سن 23 سالگی می شوند .

  [3] بازگشت مجدد به معنی  بازگشت مددجو  در مدت زمان کمتر از 2 سال ، به کانون اصلاح و تربیت است .

  [4] رفاه اجتماعی دارای 5 بعد : زیستی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی و سیاسی است .

  [5] Experience

  [6] Interaction

  [7] Exchange

  [8] Service User

  [9] Kafka

  [10] Levin

  Abstract

  Introduction:  The Juvenile Correctional and Rehabilitation Center is a place to Correctioning and Rehabilitating delinquent children and adolescents. In order to successfully implement Rehabilitation program , experts is neseccery to be aware of the experiences of these individuals .The aim of  this study was explicating the experiences and opinions of  service users resident in a Juvenile Correctional and Rehabilitation institution .

  Method  : The Method of  Deductive – Inductive  content analysis was used in this qualitative study . The participants comprised service users and expert personels resident in Juvenile Correctional and Rehabilitation Center of  Tehran .  41 participants ( 26 children conflict in law and 15 expert personels) were selected using purpose full  sampling , up to reaching data saturation . Data were collected using Participatory observation ,  Focus Group Discussion , In – depth interview and  Field note .

  Finding: The finding were classified in 249 conceptual codes . The number of 65 conceptual codes set in the main category as The intraction between service users ( in 1 main sub category as power ) , The number of 91 conceptual codes set in the main category as The intraction between service users and the personels ( in to main sub category ) , The number of 34 conceptual codes set in the main category as the relationship between service users and the environment feather ( in to main sub category as physical environment and  the concepts of the  environment ) , The number of 37 conceptual codes set in the main category as The intraction between service users and their family ( in to main sub category as the service users to be met by family and not )  and at last The number of 22 conceptual codes set in the main category as the personal experience of service users (  in to main sub category as mental distress and believes ) . 

  Result: The findings showes , the service users were fairy satisfied with environment ( about health  and realative welfare facilities ) but gained bitter experience about human  Intractions and also prison boring condition .Besides , the continuation of the court effect was influence the service users experience .

  Key Words  : Delinquency – Service user – Juvenile – Juvenile Correctional and Rehabilitation – Experience – Qualitative Research 

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق................................................................................................. 1

  1-1. مقدمه........................................................................................................................ 2

  1-2. بیان مسأله.................................................................................................................. 3

  1-3. اهمیت و ضرورت....................................................................................................... 9

  1-4. بیان واژه.................................................................................................................. 14

  1-5. مبانی نظری پژوهش................................................................................................... 15

  1-6. اهداف پژوهش......................................................................................................... 15

  1-6-1. هدف کلی........................................................................................................... 15

  1-6-2. اهداف اختصاصی................................................................................................. 15

  1-6-3. اهداف کاربردی................................................................................................... 16

  1-7. سوال های پژوهش.................................................................................................... 16

  فصل دوم : پیشینه پژوهش............................................................................................. 17

  2-1. مقدمه...................................................................................................................... 18

  2-2. کودک.................................................................................................................... 19

  2-2-1. تعریف کودک..................................................................................................... 19

  2-2-2. دوران کودکی..................................................................................................... 19

  2-3. نوجوانی................................................................................................................... 20

  2-3-1. تئوری های نوجوانی............................................................................................. 21

  2-3-2. دو دوره در تحولات نوجوانی................................................................................ 22

  2-3-3. برخی از ویژگی های عمومی رفتار نوجوانان............................................................. 22

  2-3-4. برخی از مسایل و مشکلات پیش روی نوجوانان و جوانان .............................................................23

  2-4. مفاهیم بزهکاری ......................................................................................................  24

  2-4-1. تعریف بزه ..........................................................................................................  24

   2-4-2. بزهکاری ...........................................................................................................  24

  2-4-3 . بزهکار............................................................................................................... 25

  2-4-4. تاریخچه مفهومی بزهکاری.................................................................................... 25

  2-4-5.علل بزهکاری ....................................................................................................... 26

  2-4-6.دیدگاه های نظری بزهکاری ..................................................................................  26

  2-4-7. انواع بزهکاری...................................................................................................... 27

  2-4-8.نوجوانی و بزهکاری............................................................................................... 28

  2- 5 . تاریخچه مجازات کودکان معارض قانون ( بزهکار ) ...................................................  28

  2- 6. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت ........................................................  30

  2- 6- 1. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در جهان .....................................  30

  2- 6- 2. تاریخچه شکل گیری کانون های اصلاح و تربیت در ایران ......................................  34

  2- 7. انواع موسسات اصلاحی – تربیتی نوجوانان معارض قانون.............................................. 35

  2-7-1. محیط نگهداری بسته............................................................................................. 35

  2-7-2. محیط نگهداری نیمه باز......................................................................................... 36

  2-7-3. محیط نگهداری باز............................................................................................... 36

  2-8. پاسخ اجتماعی به نوجوانان معارض قانون در ایران ........................................................  36

  2-8-1. سن مسوولیت کیفری نوجوانان معارض قانون در ایران................................................ 37

  2-9. معرفی کانون اصلاح و تربیت استان تهران ....................................................................  38

  2-9-1. واحدهای تشکیل دهنده کانون اصلاح و تربیت استان تهران .......................................  38

  2-9-1- 1. واحد مدیریت کانون ....................................................................................... 38

  2-9-1-2. واحد مددکاری و خدمات اجتماعی.................................................................... 38

  2-9-1-3. واحد فرهنگی کانون......................................................................................... 38

  2-9-2. کارکردهای کانون اصلاح و تربیت ........................................................................  40

  2-9-2-1. اقدامات تامینی کانون اصلاح و تربیت................................................................. 41

  2-9-2- 2. اقدامات تربیتی و اصلاحی................................................................................ 43

  2-9-2 -3. اقدامات رفاهی کانون اصلاح و تربیت................................................................ 45

  2-9-2 -4. مراقبت های پس از آزادی................................................................................ 45

  2-9-3 . برنامه روزانه مددجویان در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ..................................................47

  2-9-3-1 . برنامه روزانه مددجویان دختر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران .................................47

  2-9-3-2 . برنامه روزانه مددجویان پسر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ................................. 48  

  2-10. واژه شناسی نظام زندانبانی....................................................................................... 48

  2-10- 1. حبس .............................................................................................................  48

  2-10- 2. خودزنی ..........................................................................................................  49

  2-10-3. ملاقات در زندان و کانون های اصلاح و تربیت .....................................................  49

  2-10-3- 1 . انواع ملاقات در زندان.................................................................................. 50

  2 – 11. قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ............................  51

  1. مبحث دیدگاه های بنیادین .............................................................................................  51

  قاعده 1............................................................................................................................ 51
  2 . مبحث اهداف نگهداری در موسسات ..............................................................................  51

  قاعده 29.......................................................................................................................... 51

  3 . مبحث عدالت ویژه نوجوانان........................................................................................... 52

  ماده 24............................................................................................................................ 52

  قاعده 4............................................................................................................................ 53

  3 . مبحث پذیرش و ثبت در موسسات .................................................................................  53

  قاعده 6............................................................................................................................. 53

  قاعده 22.......................................................................................................................... 53

  قاعده 24.......................................................................................................................... 54

  قاعده 25.......................................................................................................................... 54

  3 . مبحث جداسازی و فردی کردن رفتار .............................................................................  54

  قاعده 26.......................................................................................................................... 54

  قاعده 29.......................................................................................................................... 55

  4 . مبحث طبقه بندی و استقرار ...........................................................................................  56

  قاعده 27.......................................................................................................................... 56

  قاعده 28.......................................................................................................................... 56

  قاعده 30.......................................................................................................................... 57

  5 . مبحث مدیریت مجازات بزهکاران جوان .........................................................................  57

  6 . مبحث کارکنان موسسه نوجوانان ...................................................................................  58

  بند اول : کلیات ................................................................................................................  58

  قاعده 81.......................................................................................................................... 59

  قاعده 82.......................................................................................................................... 59

  قاعده 83.......................................................................................................................... 59

  قاعده 84.......................................................................................................................... 60

  قاعده 85.......................................................................................................................... 60

   قاعده 86......................................................................................................................... 60

  بند دوم : قواعد رفتار ..........................................................................................................  60

  قاعده 87.......................................................................................................................... 61

  7 . مبحث تدارک برنامه ها ................................................................................................. 62

  گفتار اول : کلیات.............................................................................................................. 62

  قاعده 11.......................................................................................................................... 62

  قاعده 12.......................................................................................................................... 62

  قاعده 13.......................................................................................................................... 63

  قاعده 26.......................................................................................................................... 63

  گفتار سوم : مساعدت در حین مجازات ................................................................................ 63

  بند اول : کلیات ................................................................................................................. 63

  قاعده 26.......................................................................................................................... 64

  بند دوم : آموزش ............................................................................................................... 64

  گفتار اول : برنامه های آموزشی ........................................................................................... 64

  گفتار دوم : دسترسی برابر به برنامه های آموزشی.................................................................... 64

  قاعده 38.......................................................................................................................... 65

  قاعده 39.......................................................................................................................... 65

  قاعده 40.......................................................................................................................... 65

  قاعده 41.......................................................................................................................... 66

  بند سوم : .......................................................................................................................... 66

  قاعده 42 ......................................................................................................................... 66

  قاعده 43 ......................................................................................................................... 66

  قاعده 44 ......................................................................................................................... 66

  قاعده 45 ......................................................................................................................... 67

  قاعده 46 ......................................................................................................................... 67

  بند چهارم : تفریح و سرگرمی .............................................................................................. 67

  قاعده 47 ......................................................................................................................... 68

  بند پنجم : مذهب................................................................................................................ 69

  قاعده 48.......................................................................................................................... 69

  بند ششم : مراقبت های پزشکی............................................................................................. 69

  قاعده 49 ......................................................................................................................... 70

  قاعده 50.......................................................................................................................... 70

  قاعده 51.......................................................................................................................... 70

  قاعده 52.......................................................................................................................... 71

  قاعده 53.......................................................................................................................... 71

  قاعده 54.......................................................................................................................... 71

  قاعده 55.......................................................................................................................... 72

  8 . مبحث خدمات بهداشتی نوجوانان ................................................................................... 72

  گفتار اول : حمایت از سلامتی و رفتار نوجوانان ..................................................................... 72

  قاعده 87 ......................................................................................................................... 72

  9 . مبحث خدمات بهداشتی زنان ......................................................................................... 72

  قاعده 23.......................................................................................................................... 73

  گفتار دوم : محیط فیزیکی و محل اقامت ............................................................................... 73

  قاعده 31 ......................................................................................................................... 73

  قاعده 32 ......................................................................................................................... 74

  قاعده 33 ......................................................................................................................... 74

  قاعده 34 ......................................................................................................................... 74

  قاعده 35 ......................................................................................................................... 75

  گفتار سوم : لباس .............................................................................................................. 75

  قاعده 36 ......................................................................................................................... 75

  گفتار چهارم : غذا ............................................................................................................. 76

  قاعده 37.......................................................................................................................... 76

  10 . مبحث محدودیت های بازدارنده بدنی و استفاده از زور ................................................... 76

  قاعده 63.......................................................................................................................... 76

  قاعده 64.......................................................................................................................... 76

  قاعده 65.......................................................................................................................... 77

  11 . مبحث تجهیزات محدود کننده نوجوانان ....................................................................... 77

  بازرسی ها ........................................................................................................................ 78

  سرشماری ها ..................................................................................................................... 79

  12 : مبحث حقوق در طی بازداشت و حبس ......................................................................... 79

  قاعده 75 ......................................................................................................................... 79

  قاعده 76 ......................................................................................................................... 79

  قاعده 77 ......................................................................................................................... 80

  قاعده 78 ......................................................................................................................... 80

  اعلام حبس ، انتقال ، بیماری ، آسیب و مرگ ....................................................................... 80

  قاعده 58.......................................................................................................................... 80

  تماس با جهان خارج .......................................................................................................... 81

  قاعده 26.......................................................................................................................... 81

  قاعده 59.......................................................................................................................... 81

  قاعده 60.......................................................................................................................... 81

  قاعده 61.......................................................................................................................... 82

  قاعده 62.......................................................................................................................... 82

  13 : مبحث روش های انضباطی ناظر بر نوجوانان ..................................................................  82

  قاعده 66.......................................................................................................................... 82

  قاعده 67.......................................................................................................................... 83

  قاعده 68.......................................................................................................................... 83

  قاعده 69.......................................................................................................................... 84

  قاعده 70.......................................................................................................................... 84

  قاعده 71 ..................................................................................................................................................................84

  14 : مبحث ملاقات..................................................................................................................................................84

  بازرسی ملاقات کنندگان........................................................................................................................................85

   14 : مبحث زندانیان خارجی................................................................................................................................85

  2 – 12 پیمان نامه جهانی حقوق کودک............................................................................................................86

  ماده 37 ......................................................................................................................................................................86

  2 – 13 حقوق بشر افراد محبوس........................................................................................................................87

  2 – 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ....................................................................................................88

  2 – 15 آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت................................................................................................89

  فصل اول : سازمان کانون اصلاح و تربیت‌............................................................................................................89

  فصل دوم : وظایف مسئولین کانون اصلاح و تربیت‌...........................................................................................92

  فصل سوم مقررات انضباطی‌ ، تشویقی و پایان دوره نگاهداری اطفال‌........................................................96

  فصل چهارم مقررات مربوط به مشاورین دادگاههای‌ اطفال و مددکاران اجتماعی‌.................................98

  2 – 16 مروری بر پژوهش های پیشین .........................................................................................................100

  2 – 16 – 1 مطالعات داخلی ...........................................................................................................................101

  2 – 16 – 2 مطالعات خارجی...........................................................................................................................107                                                                                                                                         

  فصل سوم: روش شناسی............................................................................................... 112

  3-1. نوع مطالعه.............................................................................................................. 113

  3-2. جامعه مورد بررسی................................................................................................... 115

  3-3. محیط پژوهش......................................................................................................... 115

  3-4 . معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه............................................................................ 116

  3-5 .معیارهای خروج از مطالعه......................................................................................... 116

  3-6 . نمونه و روش نمونه­گیری......................................................................................... 116

  3-7 . ابزار جمع آوری داده ها ..........................................................................................  117

  3-7- 1. مشاهده مشارکتی ...............................................................................................  118

  3-7- 2. یادداشت در عرصه............................................................................................. 119

  3-7-3. بحث گروهی متمرکز........................................................................................... 119

  3-7 - 4. مصاحبه ...........................................................................................................  120

  3-7 – 4-1 . راهنمای سوالات ........................................................................................  121

  3-8 . روش اجرای پژوهش............................................................................................... 126

  3-9. روش تحلیل داده ها ................................................................................................  130

  3-9- 1. مرحله آماده سازی داده ها................................................................................... 132

  3-9- 2 . مرحله سازماندهی داده ها................................................................................... 132

  3-9-3 . مرحله خلاصه سازی و گزارش یافته ها ................................................................. 133

  3-10 . دقت و اعتبار داده ها............................................................................................. 133

  3-11 . ملاحظات اخلاقی................................................................................................ 136

  فصل چهارم: یافته­ها...................................................................................................... 137

  مقدمه.............................................................................................................................. 138

  4 – 1 یافته های دموگرافیک ............................................................................................................................139

  4-2. یافته­های طبقه شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر ......................................................  145

  4- 3. یافته­های طبقه شناخت تعامل مددجویان و کارکنان...................................................... 206

  4-4. یافته­های طبقه شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات.......................................... 255

  4-5 . یافته­های طبقه شناخت تعامل مددجویان و خانواده ......................................................  282

  4-6 . یافته­های طبقه شناخت تجارب شخصی مددجویان ...................................................... 305

  فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری.................................................................................... 320

  5-1. تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر و مقایسه با مطالعات مشابه...................... 321

  نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان با یکدیگر................................................................... 335

  5-2. تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان و کارکنان حرفه ای و مقایسه با مطالعات مشابه......... 338

  نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان و کارکنان حرفه ای...................................................... 350

  5-3 . تفسیر نتایج شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات و مقایسه با مطالعات مشابه....... 354

  نتیجه گیری شناخت ارتباط مددجویان با محیط و امکانات........................................................................363

  5-4. تفسیر نتایج شناخت تعامل مددجویان و خانواده و مقایسه با مطالعات مشابه....................... 365

  نتیجه گیری شناخت تعامل مددجویان و خانواده.................................................................... 370

  5-5 . تفسیر نتایج شناخت تجارب شخصی مددجویان و مقایسه با مطالعات مشابه..................... 372

  نتیجه گیری شناخت تجارب شخصی مددجویان.................................................................... 377

  5 – 6 بحث و نتیجه گیری نهایی ....................................................................................................................380

  5-7. پیشنهادات کاربردی.................................................................................................. 381

  5-8. پیشنهادات پژوهشی .................................................................................................  385

  5-9. محدودیت­ها............................................................................................................ 386

  فهرست منابع..................................................................................................................... 387

  پیوست ها................................................................................................................................................................402 

  منبع:

  نجفی توانا ، علی (1382) . بزهکاری اطفال و نوجوانان  . تهران : انتشارات راه تربیت .

  غفوری غروی ، سید حسن ( 1359 ) . انگیزه شناسی جنایی کودکان – درباره بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران . تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی .

  عباچی ، مریم ( 1380 ) . حقوق کیفری اطفال . تهران : انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد .

  دانش ، تاج زمان ( 1385 ) ، طفل بزهکار کیست ؟ روش اصلاح و تربیت او چیست ؟ ، تهران : انتشارات کیهان .

  محمود نژاد ، خاتون ( 1380 ) . مقایسه جو روانی خانواده نوجوانان عادی و بزهکار . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه الزهرا . دانشکده پرستاری و مامایی .

  راهب ، غنچه  (1380-1379) . بررسی عوامل خانوادگی موثر در گرایش نوجوانان دختر ساکن شهر تهران به بزهکاری . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

  پویا ، رحیم (1384 ) . مقایسه عملکرد خانواده­های دختران نوجوان بزهکار و غیر بزهکار ، پایان نامه کار شناسی ارشد،  دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

  جوانمرد ،کرم الله (1390 ) . پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان ، تهران : انتشارات جامعه شناسان .

  علی نیا جنگلی ، وهاب (1390 ) .  تاثیر مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری بر میزان سازگاری کودکان بزهکار – پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

   دانش ، تاج زمان ( 1386 ) . دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی ، تهران ، انتشارات میزان.

    تاریخچه و اهداف تاسیس کانون اصلاح و تربیت تهران ( 1391) . کانون اصلاح و تربیت تهران ، برگرفته از سایت www.vista.ir/article/226440

  کمالان ، سید مهدی ( 1388) .  قانون زندان ها ، چاپ اول ، تهران : انتشارات کمالان  .

  آمار محرمانه سازمان زندان ها – کانون اصلاح و تربیت استان تهران، 1391 .

  صلاحی ، جاوید (1388 ) . بزهکاری اطفال و نوجوانان ، چاپ چهارم ، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.

  الرود، پ  و رایدر ، آر . دادرسی ویژه نوجوانان . ناظر علمی : دکتر علی کاظمی . مترجمان : احمدرضا علیزاده ، دکتر محمد بارانی . ص ( 1392 ) . چاپ اول . تهران : انتشارات علامت .

  پرن فر  شیما ( 1386 ) .  سیاست های اجتماعی مناسب کودکان کار خیابانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

  صدیق سروستانی  رحمت الله (1383 ) . آسیب شناسی اجتماعی ، تهران :  انتشارات دانشگاه تهران .

  احمدی  حبیب (1380) .  جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ، تهران : انتشارات زر .

   نور محمدی ، حسن  ( 1390 ) . بررسی مقایسه ای اختلالات روانی نوجوانان بزهکار و عادی ( 8 – 14 ساله قزوین ) . نشریه علوم تربیتی . اصلاح و تربیت . شماره 107 . ص : 17 – 21 .

  انصاری ، غلامرضا . بابایی ، نعمت . جغتایی ، محمدتقی . چابک ، علی . رزاقی ، عمران محمد . رفیعی ، حسن . شریفیان ثانی ، مریم . فکری ، رضا . طالبی ، محمدعلی . فتحی ، مرتضی . کاکویی ، حسین . کمالی ، محمد . مدنی ، سعید . ( 1379 ) . به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی . تهران : انتشارات سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

  لشگر آرا فرهاد ، سلطانی شهره ( 1383 ) ؛ نظرخواهی از جوانان زندانی در موفقیت آنان موثر است . مجله علوم تربیتی . اصلاح و تربیت . شماره 25 ؛ ص: 7 تا 9 .

  سجادی حمیرا ، بیگلریان ، اکبر ( 1390 ) ؛ راهنمای نگارش پایان نامه ؛ تهران : انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی .

  محدث  محسن (1388 ) ؛ مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان با مجازات های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم ، چاپ اول ، تهران : انتشارات موسسه فرهنگی نگاه بینه .

   Hammell K . W .  , Carpenter C . ( 2004 ) . " Qualitative research in evidence based rehabilitation " . 2 nd edn . Churchill Livingstone .p : 156 – 163 .

  حیدری نصر آبادی ، ماهان ( 1390 ) . بررسی تجربه ی گفتار درمانگران از ارتباطات درمانی . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران . گروه مدیریت توان بخشی .

   صلیبی ، ژانت ( 1382 ) . فرهنگ توصیفی روان شناسی اجتماعی . تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . ص : 164 .

  زاهدی اصل ، محمد . ( 1387 ) . مبانی مددکاری اجتماعی . تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی .

   منادی ، مرتضی ( 1389 ) . روش کیفی و نظریه سازی . فصلنامه راهبرد . سال نوزدهم . شماره 54 . ص : 134 – 107 .

  حکیمی ، قادر . ( 1390 )  . نظریه ارتباط با محیط . برگرفته از سایت http:// ceit.aut.ac.ir

   اسماعیلی ، فائزه ( 1384 ) . تعریف کودک . نشریه حقوق ، دادرسی . شماره 50 . سال نهم . ص : 22 – 28 .

   اسدی ، لیلا سادات ( 1382 ) . کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران . مجله ندای صادق . شماره 30 . ص : 82 – 105 .

   صندوق کودکان سازمان ملل متحد ( یونیسف ) در ایران ( 1384 ) . پیمان نامه حقوق کودک ( به انضمام دو پروتکل الحاقی ) . چاپ اول . تهران : چاپخانه سپهر .

  شامبیاتی ، هوشنگ ( 1377 ) . بزهکاری اطفال ونوجوانان . تهران : انتشارات ژوبین  .

   نوابی نژاد ، شکوه ، استادان طرح جامع آموزش خانواده ( 1377 ) . تهران : انجمن اولیا و مربیان.

   اشتینبرگ ، ل ( 1384 ) . نوجوانی . ترجمه فرهاد ماهر . تهران : سازمان ملی جوانان .

   شفرز ، ب ( 1383 ) . مبانی جامعه شناسی جوانان . ترجمه کرم الله راسخ . تهران : نشر نی .

   Adams P . F , schoenborn C . A , Moss A J , Warren C . W , Kann I  (1999 ) . Vital Health Statistics : Health – Risk Behaviors Among Our Nation Youth . United States : Us Department of Health and Human Services .

   احدی ، حسن . ( 1380) . روان شناسی رشد ( مفاهیم بنیادی نوجوانان و جوانان ) ، تهران : انتشارات  بنیاد .

  فتحی ، منصور . ( 1382 ) . عوامل خانوادگی موثر بر فرار دختران از خانه . پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری . دانشگاه علامه طباطبایی .

  فرجاد ، محمد حسین . ( 1372) .  آسیب شناسی اجتماعی و خانواده . تهران : نشر بوعلی .

   احمدی ، احمد . (1382 ) . روان شناسی نوجوانان و جوانان . اصفهان : انتشارات مشعل

   دهخدا ، علی اکبر. ( 1377 ) . لغت نامه دهخدا . تهران : انتشارات دانشگاه تهران .

  عمید ، حسن . ( 1385 ) . فرهنگ فارسی عمید . تهران : انتشارات امیر کبیر .

   نور محمدی ، حسن . ( 1390 ) . بررسی مقایسه ای اختلالات روانی نوجوانان بزهکار وعادی 18 – 14 ساله قزوین . نشریه علوم تربیتی . اصلاح وتربیت . شماره 107 . ص : 17 – 21 .

  خانه کشی ، علی و عزیزی طاس احمدی ، فرحناز . ( 1386 ) . مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان عادی و بزهکار 18 – 12 ساله شهرستان اهواز . فصلنامه ی پژوهش های تربیتی . شماره یازدهم ص :38 – 20 .

  الیاسی ، راحله ( 1387 ) . بایسته های دادرسی اطفال (( با تاکید بر جایگاه پلیس )) ، فصل نامه دانش انتظامی . سال نهم . شماره چهارم . صفحه 134 تا 165 .

  احمدی ، ح ( 1384 ) . جامعه شناسی انحرافات ، تهران : انتشارات سمت .

  محسنی ، م ( 1386 ) . جامعه شناسی انحرافات اجتماعی . تهران : انتشارات طهوری .   

    Phillips , J C & Kelly , D H ( 2009 ) . " School failure and delinquency which causes which ? Criminology , Vol . 17 , Issue 2 , pp : 194 – 207 .

   Patterson , I ( 2000 ) . " Exploring the linkes between leisure boredom use among youth and urban area of Australia " . Journal of Park and Rereaction  Administation , vol . 18 , No . 3 , pp : 53 – 75 .

   Iso – Ahola , S . E & Crowley , E . D ( 1991 ) . " Adolescent substance abuse and leisure boredom " , Journal of leisure , Vol . 24 , pp : 260 – 271 .

   Brownfield , D & Thampson , k ( 2005 ) . " Self – concept and delinquency The effects of reflected appraisals by parent and peers " , Western Criminology Review , 6 ( 1 ) ,pp : 22 – 29 .

   Heimer , K & Matsueda R ( 1994 ) . " Role- taking , role commitment and  delinquency : A theory of differential social control . " American Sociological Review , Vol . 59, pp : 365 – 390 .

   Agnew , R & Peterson , D. M ( 1989 ) . " Leisure and Delinquency " , Social Problems , Vol 36 , No . 4 . pp : 332 – 350 .

   Bergman , M . M & Scott , J ( 2001 ) . " Young Adolescents Well – Being and Health – Risk Behavior : Gender and Socioeconomic Differences " . Journal of Adolescence , 24 .

  فوکو ، میشل (1385 ) . تولد زندان – مراقبت و تنبیه . تهران : انتشارات سمت .

  شمس ، علی ( 1382) . رویکردی جدید به نظام زندانبانی ( بازگشت سعادتمندانه ) . تهران : سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیت کشور . انتشارات راه تربیت .

  بهبودی ، مرجان . خلعت بری ، ساحره ( 1378 ) . به مناسبت گشایش کانون اصلاح و تربیت دختران : روش های دستوری – سرکوبی افزایش دهنده ی جرایم دختران . نشریه حقوق . حقوق زنان . شماره 13 . ص : 17 – 12 ، 64 .

  شمس ، علی . ( 1386 ) . کلیات علم زندانبانی . تهران : سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، انتشارات راه تربیت .

  موحدی محصل طوسی ، مرضیه (1381) . نیاز سنجی آموزشی زندانیان ، کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در سال 1380 و ارایه اولویت های آموزشی آنان . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران . دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی .

   مرکز بین المللی اصلاح قوانین کیفری و سیاست جنایی ( ونکوور – کانادا ) ، حبس انسان مدار . ترجمه حسن طغرانگار ( 1383 ) . چاپ اول . تهران : انتشارات راه تربیت « وابسته به مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان ها » .

  توحیدی ، ا ( 1382 ) . تحلیل کنوانسیون حقوق کودک در پرتو جهان شمولی حقوق بشر . مجله ی ندای صادق . سال هشتم . شماره 31 . ص : 168 – 119 .

   گودرزی بروجردی ، محمدرضا . الوندی ، مظفر ( 1382 ) . حقوق بشر در نظام کیفری و زندانها . چاپ اول . تهران : انتشارات راه تربیت « وابسته به مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان ها»

  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ( 1381 ) برگرفته از سایت  . http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee

   آیین نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت مصوب سال 1347. (1392) . برگرفته از سایت http://ravash.ir/pages/view/pageid/181/lang/fa.

  عبادی ، غلامحسین ( 1385 ) . بررسی رابطه ی بین روش های اصلاحی و افسردگی بزهکاران کانون اصلاح و تربیت شهرستان اهواز . نشریه علوم تربیتی ، پژوهش های تربیت اسلامی . شماره 2 . ص : 110 – 87 . 

  بابک نژاد ، محسن ( 1374 ) . گزارش مختصر پیرامون طرح بررسی تاثیر کانون اصلاح و تربیت بر انگیختگی هیجانی نوجوانان . نشریه علوم تربیتی ، اصلاح و تربیت . شماره 3 . دوره قدیم .   ص : 44 -42 .

  باختری ، عزیزه و حیدری ، محمد رضا ( 1387 ) .  شناخت رفتار های مشکل آفرین در کودکان و نوجوانان کانون های اصلاح و تربیت و روش برقراری ارتباط با آن ها . نشریه علوم تربیتی  اصلاح و تربیت . شماره 77 . ص : 34 – 31 .

  گودرزی ، محمدرضا ( 1382 ) . بزه دیدگی اطفال بزهکار ( پژوهشی میدانی درباره بزه دیدگی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران ) . نشریه حقوق ، حقوقی دادگستری ، شماره 44 . ص : 118 – 99 .

  رمضان پور ، عباس . ( 1380 ) . بررسی مسایل و مشکلات کودکان بزهکار پس از ورود به کانون اصلاح و تربیت . طرح پژوهشی . دانشگاه علامه طباطبایی . 

  اسماعیلی ، ایرج و راهرو خواجه ، علی اصغر ( 1387 ) . بررسی مدت حبس و کیفیت زندگی مددجویان . نشریه علوم تربیتی ، اصلاح و تربیت . سال هفتم . شماره 73 . ص : 25 – 20 .

   صالحی ، جواد ( 1388 ) . ارزیابی کیفیت خدمات رسانی در کانون های اصلاح و تربیت . نشریه علوم تربیتی . اصلاح و تربیت . شماره 83 . ص : 23 – 18 .

  بیان زاده ، سید اکبر ( 1379) . بررسی روش های تشویق و تنبیه در اصلاح و رفتار مددجویان مذکر کانون اصلاح و تربیت تهران . طرح پژوهشی : اداره کل زندان های استان تهران .

   سالاری ، هادی و سجادی ، علیرضا ( 1384 ) . مقایسه میزان اضطراب در نوجوانان ساکن در شبانه روزی با نوجوانان ساکن در خانواده . نشریه طبیب شرق . سال هفتم . شماره 1 . ص : 19 – 15 .

    Cuevas , C A , Finkelhor , D , Turner , H , Ormrod , R . ( 2007 ) . " Juvenile Delinquency and Victimization , A Theoretical Typology " , Journal of Interpersonal Violence University of New Hampshire . Vol ,  22 . pp : 1581-1602

  Davidson-Arad , Bilha .  Benbenishty , Rami . Golan , Miriam (  2009 ) . " Comparison of Violence and Abuse in Juvenile Correctional Facilities and Schools " . Journal of Interpersonal Violence . Vol , 20. pp: 259-279

  Erwin , P . Friendship in childhood and adolescence , London and new York . Routledge , 1998 .

   J Simourd , David ( 1991 ) . " Predicting Predatory Behavior in a Population of Incarcerated Young Offenders " . Journal of Criminal Justice and Behavior . Vol . 18 . pp : 180 – 194 .

    Fazel , Seena . Doll , Helen . Långström , Niklas ( 2008 ) . " Mental Disorders Among Adolescents in Juvenile Detention and Correctional Facilities: A Systematic Review and Metaregression Analysis of 25 Surveys " . Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry . Vol , 47, Issue 9 , pp :  1010–1019 .

  Streubert . H ,. & Carpenter , D . ( 2003 ) . " Qualitative Research in nursing  , ( 3 th  ed ) . Philadelphia : Lippincott Company .

  محمدی ، بیوک  ( 1387 ) . در آمدی بر روش تحقیق کیفی . تهران : پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .

  محمد پور، احمد (1390 ) . روش تحقیق کیفی ضد روش 1 ، تهران : انتشارات جامعه شناسان .

   Moustaka , C ( 1994 ) Phenomenological researchmethods London , Sage.

    احمدی ، حبیب و نیکپور قنواتی ، لیلا ( 1384 ) . کاربرد روش های کیفی در مطالعه انحرافات اجتماعی ، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد . ص : 12 – 1 .

  منصوریان ، یزدان ( 1391 ) . هفتاد نکته کاربردی در طراحی و اجرای پژوهش های کیفی . مجله ی اطلاعات ، ارتباطات و دانش شناسی . سال پانزدهم . شماره ی هشتم . ص : 75 – 68 .

  Streubert , H., & Carpenter , J. ( 2003 ) . " Community health nursing  " . Philadelphia J . B . Lippincott Company .

   

  Kondarki N.L & Wellman N.S (2002 ) . " Review of the methods and their applications in nutrition education " . Journal of Nutrition education and behavior  . 34 (4 )  , pp : 224 – 230 .   

  Burnard , P ( 1991 ) . " A method of analyzing interview transcripts in qualitative research " . Nurse Education Today . 11 ( 2 ) , pp : 461 – 466.

  Downe – Wambolt B  ( 1992 ) . " Content analysis : method , applications and issues " . health care for woman international ; 13 ( 5 ) , pp : 313 – 321 .

   Kippendorff  K ( 1980 ) . " Content  Analysis : An introduction to its methodology " . Sage publication . Newbury Park 1- 4 .

   دلاور ، علی (1386 ) . روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، تهران : نشر ویرایش .

  ارونسون ، الیوت ، روان شناسی اجتماعی . ترجمه حسین شکرکن . ( 1386 ) . چاپ سوم . تهران : انتشارات رشد .

  صلصالی ، مهوش ، پرویزی ، سرور ، ادیب حاج باقری ، محسن ( 1386 ) . روش های تحقیق کیفی ، چاپ اول . تهران : انتشارات بشری .

   Streubert  . HJ  ; Carpenter , DR (2003)  . Qualitative research in nursing , advancing the humanistic imperative . Philadelphia, Lippincott

  رفیعی ، حسن و همکاران . (1387 ) . روش ها تحقیق بین رشته ای در اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی کیفی و کمی ، تهران : انتشارات دانژه  .

  نوروزی جویانی ، سعید . ( 1388) . بحث گروهی متمرکز : مبانی ، فرآیند و تحلیل . چاپ اول . تهران : انتشارات دانژه .

  فلیک ، اوووه . درآمدی بر تحقیق کیفی . ترجمه ی هادی جلیلی . ( 1388 ) . چاپ دوم . تهران : نشر نی .

  Thomas , D  ( 2003 )  "A general inductive approach for qualitative data analysis" , School of Population Health University of Auckland , New Zealand .

   Elo , Satu & Kyngas , Helvi ( 2007 ) . " The qualitative content analysis process " . Journal of Advanced Nursing 62 ( 1 ) , 107 – 115 .

  گل افشانی ، ناهید و مظفری ، زینب .( 1385) . روایی وپایایی در پژوهش کیفی . فصلنامه آموزشی – پژوهشی مدیریت فردا ، اطلاع رسانی . سال چهارم . شماره 13 و 14 ص : 41 - 33

  پرویزی ، س و احمدی ، ف و نیکبخت ، ع ( 1383 ) . اعتیاد از نگاه نوجوانان : یک پژوهش کیفی . مجله اندیشه و رفتار . سال دهم . شماره 3 . ص : 257 – 250 .

  W. Creswell , John & E . Hanson William & Clark Plano , Vicki & Morals . Alejandro ( 2007 ) . " Qualitative Research Designs : Selection and Implementation " . Journal of The Counselling Psychologist ؛ 35 ؛  236 .

  محمدی ف ( 1387 ) . فرآیند مراقبت از سامند آسیب پذیر . پایان نامه درجه دکتری . دانشگاه علوم پزشکی ایران .

  Homel , R & Thomson , C . ( 2005 ) . " Causes and prevention of violence in prisons " . In Sean O Toole & Simon Eyland ( Eds.) , Correction criminology . pp : 101 – 108 .

  قاسمیان ، مژگان و حسینی ، احمد . ( 1390 ) . بررسی سلامت اجتماعی کودکان در انتظار اجرای حکم . همایش مدکاری اجتماعی در حوزه کودکان . ص : 86 – 73 .

  مظاهری ، پرویز . ( 1377 ) . تاثیر زندان و زندانی بر زندانبان . نشریه ی علوم تربیت ، اصلاح و تربیت ، شماره 5 . ص : 55 – 58

  شیخاوندی ، داور ( 1379 ) . جامعه شناسی انحرافات و مسایل جامعوی . چاپ چهارم ، ویرایش دوم . مشهد : انتشارات مرندیز .

  داون باو ، فرانک . تجاوز جنسی در زندان های ایالت متحده امریکا . ترجمه جواد یاوری . ( 1382 ) . نشریه حقوق ، حقوقی دادگستری ، شماره 42 . ص : 176 – 153 .

  یاوری ، جواد . ( 1380- 1379 ) . بررسی روابط جنسی زندانیان مرد در ایران و امریکا . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور .

  احمدی ، احمد و قاسمی ، ابوالقاسم . ( 1378 ) . تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر رشد اجتماعی فرزندان شبه خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی استان اصفهان . مجله ی دانش و پژوهش ، شماره اول . ص : 30 – 21 .

  محسنی ، علیرضا . ( 1387 ) . آسیب شناسی مجازات زندان و حبس . نشریه حقوق ، دادرسی ، شماره 67 . ص : 9 – 3 .

  صداوی ، صالح . ( 1383 ) . گروه های قدرت در زندان ( 2) . نشریه علوم تربیتی . اصلاح و تربیت . شماره 33 . ص : 52 – 50 .

  گودرزی ، محمد رضا . (1382) . نارسایی های زندان . نشریه حقوق ، الهیات و حقوق ، شماره نهم و دهم . ص : 148 – 105 .

  ام سی شین ، مارلین و ویلیامز ، فرانک . ترجمه غلامی حسین . ( 1381 ) . پذیرش فرهنگ زندان . نشریه حقوق ، پژوهش حقوق و سیاست . شماره 7 . ص : 176 – 159 .

  رضایی نسب ، مسعود ( 1387 ) . آسیب های موجود در زندان . نشریه ی علوم تربیتی ، اصلاح و تربیت . شماره 79 . ص : 34 – 27 .

  زارعی ، امین و حسنی ، کاظم . ( 1384 ) . بررسی تاثیر خانواده بر رشد اجتماعی دانش آموزان « استان کرمانشاه » . نشریه ی علوم تربیتی ، پژوهش های تربیت اسلامی ، شماره یک . ص : 140 – 101 .

  نورمحمدی ، حسن . ( 1390 ) . بررسی مقایسه ای اختلالات روانی نوجوانان بزهکار و عادی . نشریه علوم تربیتی ، اصلاح و تربیت ، شماره 108 . ص : 35 – 33 .

  ممیزی ، فاطمه ( 1390 ) . رابطه ی مهارت های اجتماعی نوجوانان با مورد آزار قرار گرفتن آنان . همایش مددکاری اجتماعی در حوزه ی کودکان . 116 – 101 .

  شمس ، علی . ( 1385 ) . مقدمه ای بر جامعه شناسی زندان . چاپ سوم . تهران : سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، انتشارات راه تربیت .

  صالح صدقی پور ، بهرام . ( 1388 ) . بررسی سطح دانش ، نگرش و عملکرد کارکنان سازمان زندان ها درباره دادرسی ویژه نوجوانان . نشریه اصلاح و تربیت . شماره 84 . ص : 14 – 8 .

  تهیه شده در کانون اصلاح و تربیت استان تهران . ( 1386 ) . حقوق شهروندی کانون کانون اصلاح و تربیت استان تهران .

  جوادی ، سید محمد حسین و آتشی گلستانی ، هادی . ( 1388 ) . جایگاه مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی ایران . مجموعه مقالات اولین کنفرانس مددکاری در ایران . دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد .

  معارف وند ، م و تدین ، ن و عین الیقین ، ن . ( 1390 ) . مددکاران اجتماعی در فرآیند دادرسی ویژه کودکان ؛ یک پژوهش کیفی . همایش مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان . ص : 100 – 87.

  قربانی ، غلامعلی ( 1379) . بررسی عوامل موثر بر خودزنی زندانیان در زندان قصر . نشریه اصلاح و تربیت ، شماره هفتاد و سوم و چهارم ، سال هفتم . ص : 62 – 61 .

  سرلک ، غلامرضا . ( 1390 ) . بررسی علل و عوامل خودزنی و خودکشی در زندان ها . نشریه ی علوم تربیتی ، اصلاح و تربیت ، شماره 107 . ص : 28 – 26 .

  نجات ، نازی و کاشانی نیا ، ز و معماریان ، ر . ( 1387 ) . بررسی مقایسه ای رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان تحت سرپرستی مراکز شبانه روزی با دختران تحت سرپرستی خانواده . مجله ی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( حیات ) ، دوره 14 ، شماره 1 ، ص : 59 – 49 .

  گدازنده ، زهرا و گدازنده ، میترا . ( 1378 ) . میزان هیجان خواهی بین مجرمان با تعداد موارد محکومیت و نوع جرم مختلف ، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس .

  آرمسترانگ ، جان جی . علل نا آرامی در زندان . ترجمه علی اصغر راهرو خواجه و مصطفی فرخی . ( 1388 ) . نشریه اصلاح و تربیت ، شماره 89 . ص : 13 – 10 .

  شقاقی ، ف . ( 1385 ) . بررسی رابطه بین هیجان خواهی و ارتکاب به جرم نوجوانان بزهکار 18 – 13 ساله ( معتاد و سارق ) . پایان نامه کارشناسی . دانشگاه آزاد اسلامی کرج .

  شولتز ، داون و شولتز ، سیدنی الن . ( 1381 ) . نظریه های شخصیت . ترجمه یحیی سید محمدی . چاپ چهارم . تهران : انتشارات ویرایش .

  مارشال ریو ، جان ( 1380 ) . انگیزش و هیجان . ترجمه یحیی سید محمدی . چاپ سوم . تهران : انتشارات ویرایش

  Schuster M A & Eastman KL & Fielding JE , Rotheram – Borus M J & Breslow L & Kanouse DE . (2001) . " Promoting adolescent health : worksite – based interventions with parents of adolescents " . Journal public health Manage Pract . 7 ( 2 ) , pp : 41 – 52 .

  Troutman B , Ryan S , Michelle Cardi  M A . " The effect of Foster of Care placement on Young Childrens Mental health " . 4 th  ed . Washington : American psychiatory Association , 2000 .

  زارعی قاضیانی ، طهمورث . ( 1388 ) . بررسی تاثیر زندانی شدن بر خانواده زندانی . نشریه اصلاح و تربیت . شماره 85 . ص : 53 – 48 .

  انصاری نژاد ، نصرالله . ( 1391 ) . تحلیل بزهکاری نوجوانان اصلاح و تربیت تهران . فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی ، 


موضوع پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), نمونه پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), جستجوی پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), فایل Word پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), دانلود پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), فایل PDF پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), تحقیق در مورد پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), مقاله در مورد پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), پروژه در مورد پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), پروپوزال در مورد پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), تز دکترا در مورد پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), پروژه درباره پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), گزارش سمینار در مورد پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 ), رساله دکترا در مورد پایان نامه جستجوی تجربه ی مددجویان از اقامت در کانون اصلاح و تربیت استان تهران ( سال 1392- 1391 )

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی چکیده: از جمله موضوعات مهم در حوزه­ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه­ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست­گذاری است. بی­شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست­گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می­رود. ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار چکیده: این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار در شهر ماهشهر به مرحله اجرا در آمد. روش : این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این تحقیق شامل گروهی از افراد بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر بودند که تعداد آنها در ...

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «.M.A» گرايش: سنجش و اندازه گيري(روانسنجي) زمستان 1393 چکيده طي دهه‌هاي گذشته، تعداد زيادي از روان شناسان و روانپزشکان

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی بالینی چکیده مقایسه مهارت های مقابله ای ،تکانشگری و اختلالات رفتاری در سه گروه نوجوانان بی سرپرست،بد سرپرست و عادی متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که هرروز بر تعداد کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست افزوده می شود .متغیر های اجتماعی بسیاری در پدیده بی سرپرستی وبد سرپرستی دخالت دارند که می توان از عوامل اقتصادی، بیکاری ، اعتیاد ...

رشته ی روانشناسی- عمومی پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد چکیده رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش بالینی چکیده فارسی هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک چکیده این پژوهش تحت عنوان بررسی تاثیر آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانیان آزاد شده شهرستان مشکین شهر به روش پیمایش در سال 1392 انجام گرفته است. از آن جا که یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارامد می باشد و آموز شهای فنی و حرفه ای نیز یکی ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M. A.” رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي تابستان93 چکيده هدف کلي از انجام اين پژوهش بررسي تأثير کلاس هاي آموزش خانواده برروي د

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته : M.A گرايش: استراتژيک سال تحصيلي: 1393  -  1392 چکيده اين پژوهش به منظور بررسي تاثير هوش معنوي بر کيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درم

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M. A.” رشته علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي سال 93 Effectiveness of family education on maternal educational perspective  

ثبت سفارش