پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود

word 1 MB 30141 132
1391 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت: ۱۷,۱۶۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: جغرافیای طبیعی    گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه‎ریزی محیطی 

  چکیده

  سیل یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است که معمولاً با خسارت های جانی و مالی فراوانی همراه است. سیل همه ساله در گوشه و کنار کشور خسارات زیادی را به منابع اقتصادی وارد می آورد. وقوع  سیل و خسارات ناشی از آن در ایران طی سال های اخیر روند افزایشی داشته است؛ حال آن که به آن توجه زیادی نشده است. هر ساله بخشی از بنا ها و تاسیساتی که در پایین دست رودخانه های کشور قرار دارند به دلیل وقوع طغیان های فصلی و آزاد سازی جریان های بزرگ تر از ظرفیت سالم رودخانه ها متحمل خسارات فراوانی می شوند. وقوع سیل در یک حوضه آبریز تابع متغیرهای زیادی است این متغیرها هر ساله از شرایط و مقدار ثابتی برخوردار نیستند. در این تحقیق سعی شده تا تاثیر ویژگی های ژئومرفولوژیک به خصوص شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی از طریق مقایسه میزان تاثیرگذاری متغیرهای مؤثر در حوضه مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. روش تحقیق بر پایه روش تحلیلی استوار بوده است و تکنیک کار، کمیت پذیری هر یک از متغیرهای مؤثر در سیل خیزی (پوشش گیاهی، شیب، و...) بوده است. با بررسی شرایط طبیعی ملاحظه می شود که زمینه های طبیعی بسیار مساعدی برای وقوع سیل وجود دارد. با این وجود در حوضه ذیلکی رود به دلیل شیب زیاد و نیز غلبه سا یر متغیر های مورد بررسی، نیروی برشی آب زیادتر شده و در نتیجه قدرت فرسایشی جریان افزایش می یابد و از اینرو سیل خیزی در این حوضه زیاد می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که حوضه ذیلکی رود از نظر ویژگی های مرفومتریک به شکل دایره نزدیک ترمی باشد و بدیهی است این حوضه از قابلیت سیل خیزی نیز برخوردار است.

  با توجه به خصوصیات فیزیکی حوضه مثل مساحت، شیب زیاد، نفوذ پذیری کم، پایین بودن زمان تمرکز، به همراه عوامل موثر دیگر نظیر قطع بی رویه جنگل ها، تخریب اراضی مرتعی بر اثر چرای مفرط و... بویژه در سالهای اخیر باعث شده تا ارتفاع رواناب حوضه درحد بالای قرار گیرد و هر از چند سال سیلابهای مخرب باعث بوجود آوردن مشکلاتی برای حوضه آبخیز ذیلکی رود گردد. با استفاده از روش‎های برآورد سیلاب، دبی سیلاب با دوره بازگشت‎های بیش از10 سال حجم سیلاب زیادتری تولید می کند.

   

  واژگان کلیدی: حوضه آبخیز، سیل، حوضه ذیلکی رود، عوامل محیطی، پوشش گیاهی، شیب

  مقدمه

  اهمیت آب در حیات موجودات زنده و بوجود آمدن تمدنها ی بشری بر کسی پوشیده نیست. آب به عنوان یکی از فراوانترین ودر عین حال یکی از گرانبهاترین عناصر آب و هوایی همیشه مطرح بوده است. بارندگی نیز از تغییرپذیرترین پارامترهای اقلیمی در هر منطقه آب و هوایی می باشد که کمبود درازمدت آن می تواند خشکسالی و ریزش شدید و یا طولانی مدت آن می تواند سیل را بوجود آورد. از طرف دیگر نه تنها خصوصیات بارندگی می تواند بر خصوصیات سیل و یا آبدهی یک رودخانه موثر باشد بلکه سایر عوامل اقلیمی نیز می توانند در خصوصیات سیل و آبدهی یک رودخانه موثر باشند. بنابراین بررسی تغییرات آبدهی یک رودخانه در طول زمان و یا بررسی تغییرات زمانی وقوع سیل می تواند اثرات وجود تغییر و یا عدم تغییر در شرایط اقلیمی یک منطقه و بخصوص بارندگی را مشخص نماید.

  در طی تاریخ، دره های رودخانه ها مملو از جمعیت شده اند، ولی انسانها همچنان با بلایایی نظیر سیل و فرسایش رودخانه، روبرو هستند. انسانها از زمین های حاصل خیز جلگه ای سیلابی رودخانه ها که محل‎هایی مناسب برای کشاورزی هستند استفاده می کنند. رودخانه ها، آب آشامیدنی کافی و فراوانی برای مصرف انسان، جانوران اهلی وحتی وحشی، آبیاری زمین ها و دیگر استفاده های انسان درصنعت فراهم می‎کند. بیشتر سیل ها بلایی با منشا طبیعی محسوب می شوند، ولی تغییرهایی که انسان در کانال رودخانه‎ها و شهر نشینی در کف دره ها ایجاد کرده، به نوسان وشدت بسیاری از سیل ها افزوده است، به عبارت دیگر این بلایا با عامل انسانی نیز مطرح اند. در کنار رود خانه های بزرگ، آب کافی برای مصارف شهری و روستایی، صنعتی و آبیاری مزارع وجود دارد. از این رو سهم زیادی از پیشرفت مراکز توسعه یافته شهری، صنعتی و کشاورزی واقع در امتداد رودخانه ها  ناشی از جریان آب رودخانه ها می باشد. وقوع سیلاب‎های مهیب در رودخانه، تهدیدی برای تاسیسات احداث شده در مجاور آن محسوب می گردد. گرچه امروزه بخش مهمی از سیلاب رودخانه های مهم مهار شده اند اما هنوز، سیل خسارات جانبی و مالی فراوانی را به جوامع بشری و سرمایه های آنها وارد می سازد (خالدی، 1383، ص 195).

  تغییر اقلیم یکی از معضلات کنونی جامعه بشری می باشد و تهدید و بلایی برای سیاره زمین به شمار می‎رود (براتیان و رحیم زاده، 1377). این پدیده دارای دامنه زمانی و مکانی وسیعی نیز می باشد. (عشقی، 1378). علاوه بر نقش عوامل طبیعی در تغییرات اقلیمی، بشر نیز در شدت و وسعت تغییرات آب و هوایی نقش موثری دارد به گونه ای که امروزه وقتی مباحث تغییر اقلیم مطرح می شوند بیشتر نظرها به نقش انسان و انجام فعالیتهایی که سبب این تغییرات شده و یا دامنه زمانی و مکانی آنرا وسیعتر می نماید معطوف می‎شود. این امر به طور عمده به علت افزایش مصرف سوختهای فسیلی، شهرنشینی، جنگل زدایی، بیابانزایی و غیره می باشد.

  رخداد سیلاب یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده منابع آب و خاک کشور محسوب می شود. حفظ آب، خاک ومنابع طبیعی از استراتژی ها و اهداف مهم و عمده آب خیزداری است. حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش لازمه حفظ و احیاء منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه همه جانبه آب خیزهاست. خسارات و خطرات ناشی از فرسایش جابجایی توده های خاک در حوضه های آبخیزاز مهم ترین مسائل و مشکلاتی است که به طور همه جانبه احیاء آبخیزها را تحت تاثیر قرار داده است. شدت فرسایش و جابجایی توده‎های خاک تابعی از عوامل محیطی، طبیعی و زمین شناسی است و به اشکال مختلف موجب جدایی ذرات و جابجایی آنها به سوی مناطق پست و کم ارتفاع می گردد (شریعت جعفری، 1376، ص124).

  ویژگیهای وقوع این پدیده در ایران نیز شناخته شده است. به عبارتی طی نیم قرن اخیر از نظر تعداد، حجم و خسارت، روند رو به افزایش داشته است و در طی چهل سال گذشته بیش از 3700 واقعه مهم سیل در کشور ثبت شده است که 52 درصد آن مربوط به 10 سال اخیر می باشد. تعداد سیل در دهه 80-1370 حدود 5 برابر دهه 40-1330 بوده است (شریفی و نوروزی، 1381).

  گیلان از جمله بخشهایی از کشور است که در سالیان اخیر، اثرات خشکسالیها و سیلابهای ناگهانی را تجربه کرده است پدیده های فوق به تخریب منابع طبیعی که مسبب اصلی آنها، فعالیتهای بشری و بهره برداریهای نادرست می باشد، نسبت داده می شود.

  در نقاط مرطوب پوشش گیاهی از فرسایش و جابجایی های شدید ذرات بخصوص خاک جلوگیری می کند و همین امر اهمیت حفظ پوشش گیاهی را در سطح های شیب دار نشان می دهد.

  بدیهی است قدرت مقاومت در مقابل فرسایش، شرایط طبیعی از جمله میزان بارندگی و مقدار نفوذ آن، شیب وپوشش گیاهی، نوع سنگها، آب وهوا و فصل و... . ونیز فعالیت انسان بستگی دارد و غالباً بیشترین مقدار رسوب از بارندگی اولیه بعد از فصل کم بارانی حاصل شده و بخصوص بارندگیهای شدید و تند و ناگهانی در افزایش و دبی جامد نقش عمده دارد. در هیدرولوژی تعیین حجم و زمان بزرگترین سیل اهمیت دارد و این موضوع از نظر ژئومورفولوژی نیز اهمیت دارد، زیرا با وقوع سیل، خصوصیات آبراهه دستخوش تغییر و تحولات می شود (معتمد، 1379، ص 184).   

  عوامل گوناگونی در جاری شدن سیل دخالت دارند که از جملۀ آن: شدت بارندگی، شیب حوضه، نفوذ پذیری زمین، شرایط توپوگرافی، ویژگی های پوشش گیاهی و درجه اشباع شدن خاک را می توان به عنوان عوامل مؤثر در جاری شدن سیلاب نام برد. البته امروزه به دلیل دخالت های انسانی، ضریب سیل خیزی حوضه‎ها تغییر نموده و عمدتا موجب کاهش دوره بازگشت آن شده است. فعالیت بشر به شکل های گوناگونی احتمال وقوع سیل را افزایش داده که از جمله ساختمان سازی در بستر سیلابی رود و تجاوز به حریم رود خانه موجب کاهش ظرفیت طبیعی رود شده است. به این ترتیب محدوده ای از دشت سیلابی که در زمان طغیان زیر آب می رود، گسترد ه تر می گردد. (توماس 11968، ص 45)

  شهر سازی و حذف گیاهان باعث کاهش نفوذ پذیری و افزایش رواناب سطحی می شود. حجم زیاد رواناب از یک طرف بر بزرگی طغیان می افزاید و از طرف دیگر موجب افزایش نقل و انتقال رسوباتی می شود که با برجای گذاشته شدن آنها ظرفیت بستر اصلی رودخانه کاهش می یابد.

  بدیهی است می توان با آگاهی از زمان طغیان حوضه های آبریز و تعیین حجم رواناب ناشی از بارندگی و سطوح طغیان در محلهای مشخصی در مسیر آبراههای حوضه آبریز به پیش بینی سیلاب و مشخص بودن عوامل تاثیر گذار در رخداد سیلاب های محدوده مورد مطالعه به پیش بینی سیلاب کمک کرده و به کاهش اثرات مخرب سیلاب و استفاده بهینه از آن تا حد زیادی از این خسارتها کاست و از این ظاهر خشم آلود طبیعت به نفع بشر استفاده کرده و با هدایت سیلابها از رسوب آن استفاده و هم ذخائر آبی منطقه ای را تقویت کرد.

  بهره گیری از اطلاعات کمی برآمده از شناخت و چگونگی پدیده ها و تحلیل آنها در برنامه ریزی های خرد و کلان جغرافیایی که به منظور توسعه شکل می گیرد در حال حاضر امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. علوم جغرافیایی در دهه های اخیر با تحولی بنیادی، زمینه های مختلف کاربردی را که با نام جغرافیای کاربردی در مباحث توسعه، عمران و محیط زیست پایدار مطرح می شود فراهم آورده است. آگاهی و اطلاع کمی از پدیده ها، ساماندهی و تجزیه و تحلیل آنها می باشد که این مهم به وسیله علم آمار پردازش می شود و نتایج آن در مطالعات گسترده جغرافیایی و بالاخص در نظام برنامه ریزی حائز کمال اهمیت می باشد. با این اندیشه پیتر هاگت در اثر معروف خود در تحلیل مکانی در جغرافیای انسانی کاربر روش های کمی و مدل های ریاضی را که از زمان تونن، کریستالر و لوش در مطالعات جغرافیایی شروع شده بود مهر تایید می‎زند (شکوئی، 1384، ص28).

   

  1-2. بیان مسئله

  حوضه های رودخانه ای به عنوان کوچکترین مقیاس مطالعات طبیعی محسوب می گردند و با توجه به شرایط همگن طبیعی تقریبا متغییر های موجود قانونمند هستند و بررسی این روابط می تواند به حل بسیاری از مسائل مرتبط نظیر سیل کمک کند.

  استان گیلان از جمله مناطقی است که بیشترین بارندگی را در سطح کشور به خود اختصاص داده است از این رو در اکثر موارد در رودخانه های آن سیل به راه می افتد و مشکلاتی را ایجاد می کند از جمله این مشکلات می توان: 1- سیل گیر شدن اراضی رودخانه  2- از بین رفتن زمینهای کشاورزی، تخریب و تهدید سازه هایی نظیر پل، بندهای انحرافی، جاده 3- مشکلات مربوط به سیلابهای گلی و واریزه ای 

  4- مشکلات بهداشتی و زیست محیطی و آلودگی آب، اشاره کرد (طرح جامع مهار سیلاب استان گیلان، 1379).

  حوضه ذیلکی رود در استان گیلان در یک منطقه تقریبا جنگلی قرار گرفته که با توجه به رژیم رودخانه و میزان بارش همواره در معرض سیلابهای آسمانی و فصلی قرار دارد. و معمولا عوامل مختلفی در بروز سیل نقش دارندلذا این تحقیق در صدد است تا سهم شیب و پوشش گیاهی را در بروز سیلاب حوضه ی ذیلکی رود مورد ارزیابی قرار دهد.

   

  1-3. سوال تحقیق

  - عوامل تاثیر گذار در بروز سیلاب حوضه ذیلکی رود کدامند؟

  - آیا سیلابهای حوضه ی ذیلکی رود تحت تاثیر شیب و پوشش گیاهی قرار دارد؟

   

  1-4. اهداف تحقیق

  - بررسی نقش شیب و پوشش گیاهی در بروز سیل در حوضه

  - شناسایی عوامل موثر در وقوع سیل  و مناطق سیل خیز

  - ارائه راهکار های مناسب در جهت جلوگیری یا تاخیر وقوع سیل

   

  1-5. فرضیات تحقیق

  - به نظر می رسد پوشش گیاهی نقش مهمی در کنترل و کاهش سیلاب های حوضه ی ذیلکی رود دارد

   - در بین عوامل تاثیر گذار در وقوع سیل شیب و پوشش گیاهی نقش بیشتری دارند

   

  1-6. سوابق تحقیق

  وایت (1945) در یک برنامه جامع برای مدیریت دشتهای سیلابی از روشهای غیر ساختمانی با کارهای تدافعی و ساختمانی استفاده کرد.

  ماسکدی (1989) قابلیت های مخاطره آمیز پرو بیشتر به خاطر مستعمره بودن و تغییر جمعیت جوامع ساکن در مناطق کوهستانی (همچنین کوههای سر به فلک کشیده واقع در مراکز شهری) روبه فزونی است.

  روسل در سال 1987 با مطالعه سیل بریتانیا در سال1970 و همچنین با مشاهده‎ای که از امریکای شمالی داشت بر نوع رفتاری که در دهانه جلگه های سیلابی صورت گرفته بود از جمله دست اندازی به فضای سیلابی، درک ناچیز از مخاطره و بی توجهی به نظرات اجرایی تاکید داشت و آنها را عامل افزایش مصیبت و تخریب سیلاب می دانست.

  رمضانی و عبدالهی، 1382،  در بررسی بارش- رواناب حوضه آبریز شهرک ماسوله گیلان می گویند که با افزایش بارندگی در حوضه شهرک ماسوله و از طرف دیگر تخریب پوشش گیاهی حوضه شامل جنگلها و مراتع... سیلاب منطقه را تهدید می کند.

  رمضانی، بهمن 1382،  در مقاله ای با عنوان بررسی و شناخت عامل سیل مرداد 1377 ماسوله گیلان می‎گوید: محققانی که سیل نهم مرداد 1377 را مورد بررسی قرارداده اند عنصر باران را عامل ایجاد سیل عنوان نموده اند. در صورتی که عامل باران دلیل سیل نمی باشد بلکه سیل یک پدیده ژئومورفولوژیکی بوده که مخزن آب ذخیره شده از گذشته به صورت انفجاری به همراه روانه گلی به سمت پایین دست حرکت نموده است.

  علیزاده، 1383، در طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت تحت عنوان بزرگترین سیل در هیدرولوژی (مطالعه موردی حوضه آبریز گرکانرود تالش تحقیق نموده اند.

  در سال 1936 کنگره آمریکا قانون کنترل سیلاب را تصویب کرد و سازمانهای مهندسی ارتش را به عنوان سازمان حکومت فدرال، مسئول مدیریت حوضه های آبی بزرگ کشور نمود.

  مساعدی و شریفان، 1382، حسین در مقاله خود تحت عنوان بررسی روند فراوانی وقوع سیل در رودخانه گرگانرود به این نتیجه رسیدند که بررسی روند تغییرات آبدهی سالیانه ایستگاهها نشان می دهد که در اکثر دوره ها و تقریبا در تمامی ایستگاهها آبدهی رودخانه  کاهش یافته است و در بررسی در فصول مختلف نشان می دهد که د رفصول بهار و تابستان عموما از یک روند کاهشی برخوردار می باشد. در حالیکه در فصول زمستان و پاییز متغییر بوده و روند خاصی در مورد کل رودخانه مشاهده نمی شود.

   

  1-7. قلمرو تحقیق

  حوضه ذیلکی رود در مختصات جغرافیایی  45     49    تا   53   49   طول شرقی و 53   36 تا 45   59       36  عرض شمالی قرار دارد. این حوضه دارای سه شاخه بوده که شاخه غربی آن از ارتفاعات  کوه اسپا بزرگ در شاه شهیدان سرچشمه گرفته و شاخه میانی آن از ارتفاعات کش کوه و شاخه شرقی آن از ارتفاعات کوه شاه نشین در شمال غربی دیلمان سرچشمه گرفته است. این حوضه پس از طی مسیر با پیوستن به زیر حوضه دوآب در محدوده شهر بیجار به رودخانه سفیدرود می ریزد. مساحت این حوضه 14/104 کیلومتر مربع بوده وطول آبراهه اصلی آن 7/18 کیلومتر می باشد.

   این حوضه از نظر سیاسی در بخش مرکزی و دیلمان شهرستان سیاهکل قرار داشته و بتدریج به طرف غرب به شهرستان رشت وارد می شود. این حوضه از شمال و شمال غرب  به رودخانه‎ی سفیدرود، از جنوب به حوضه‎ی بابا ولی، از شرق به حوضه ی شم رود و از غرب به زیر حوضه ی دوآب منتهی می‎گردد. 

  Abstract

  Flood is one of the most destructive natural disasters which is usually accompanied by numerous life and financial losses. Every year, flood imposes numerous damages to economical resources around the country. Flooding and its resulted damages have increased during the recent years in Iran. Some of the buildings and facilities located at the downstream of the country's rivers  undergo many damages every year due to seasonal flooding and releasing of flows larger than the normal capacity of the rivers. Flooding in a basin is a function of many variables. These variables don’t have constant rates and conditions every year. In this research it is tried to explore and compare the effect of geomorphologic characteristics especially slope and vegetation in flooding through comparing the influence amount of the affecting variables. The research method is analytical and the work technique is quantifiability of each affecting variables in flooding (vegetation, slope etc…). By examining the natural conditions , it is considered that there are highly favorable natural  conditions for flooding. Nevertheless, in Zylkirood Basin the shear force of water has increased due to steepness and overcoming of other studied variables and consequently the erosion force of the folow has increased , thus in this basin flooding is very much. The resulted findings show that the Zylkirood Basin is closer to a circle shape in terms of morphometric  characteristics and obviously, this basin has flooding  potential.

  Considering the physical characteristics of the basin such as area, steepness, low permeability , low concentration time as well as other effective variables such as clear cutting of forests, destruction of pasture lands duo to excessive grazing and… especially in the recent years, have caused the level of runoff in the basin to be high and every few years destructive floods to create problems for the Zylkirood Basin. It was found that flood discharge with return period of more than 10 years produces more flood volume.

   

  Keywords: basin, flood, Zylkirood Basin, environment factors, vegetation, slope  

 • فهرست:

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1. مقدمه. 2

  1-2. بیان مسئله. 5

  1-3. سوال تحقیق.. 6

  1-4. اهداف تحقیق.. 6

  1-5. فرضیات تحقیق.. 6

  1-6. سوابق تحقیق.. 6

  1-7. قلمرو تحقیق.. 7

  فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

  2 -1. سیل.. 10

  2-2. جریان رودخانه ای.. 10

  2-3. رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه. 10

  2-4. عوامل موثر در بروز سیل.. 11

  2-5. علل وقوع و تشدید سیلاب... 11

  2-5-1. عوامل ناشی از شرایط طبیعی.. 11

  2-5-1-1عوامل اقلیمی.. 11

  2-5-1-2  شرایط توپوگرافی.. 12

  2-5-1-3  عوامل حوضه‎ای.. 12

  2-5-1-4 زمین شناسی و خاک شناسی حوضه. 13

  2-5-1-5  ویژگی های پوشش گیاهی حوضه. 14

  2-6. عوامل ناشی از بهره برداری و دخالت انسان. 14

  2-6-1. بهره برداری نادرست از منابع طبیعی.. 14

  2-6-2. تجاوز به حریم رودخانه. 15

  2-6-3. برداشت بی رویه شن و ماسه. 15

  2-6-4. تخلیه آشغال، زباله و فاضلاب به رودخانه ها 15

  2-6- 5. نامناسب بودن سازه ها 15

  2-7. انواع سیل.. 16

  2-7-1. سیل ناگهانی.. 16

  2-7-2. سیل رودخانه ای.. 16

  2-7-3. سیل ساحلی.. 17

  2-7-4. دلیل انسانی.. 17

  2-7-5. سیل ناگهانی شهر. 18

  2-7-6. مشخصات سیل. 18

  2-7-7. پیش بینی سیل های رودخانه ای.. 18

  فصل سوم: داده‎ها و روش‎ها

  3-1. داده ها 20

  3-1-1. بررسی آمار و اطلاعات هواشناسی.. 20

  3-1-2. بررسی آمار و اطلاعات هیدرولوژی.. 21

  3-2. روش کار. 22

  فصل چهارم: یافته های تحقیق

  4-1. واحد های ژئومورفولوژی حوضه ذیلکی رود. 24

  4-1-1. واحد کوهستانی.. 25

  4-1-2. واحد فلات ها و پایکوههای پر شیب: 26

  4-2. شیب حوضه. 29

  4-3. زمین شناسی حوضه ذیلکی رود. 30

  4-4. خاکهای حوضه ذیلکی رود. 33

  4-4-1. گروه هیدرولوژیکی خاکها 34

  4-5. پوشش گیاهی حوضه ذیلکی رود. 36

  4-5-1. تیپ توسکا _ لرگستان. 37

  4-5-2. تیپ ممرز. 37

  4-5-3. تیپ راش _ ممرزستان. 37

  4-5-4. تیپ راش خالص... 37

  4-6. فیزیوگرافی حوضه آبریز ذیلکی رود. 40

  4-6-1. خصوصیات فیزیکی حوضه ها 40

  4-6-2. واحد ژئومورفیکی حوضه ای.. 41

  4-6-3. خصوصیات هندسی یا ژئومتری حوضه. 42

  4-6-3-1. واحد هیدرولوژیک... 42

  4-6-3-2. مساحت حوضه. 42

  4-6-3-3. محیط حوضه. 43

  4-6-3-4. شبکه رودخانه ها 44

  4-6-3-5 شکل حوضه آبخیز. 50

  4-6-3-6 ارتفاع حوضه (پستی و بلندی) 53

  4-6-3-7. شیب حوضه. 56

  4-7. اقلیم. 62

  4-7-1.  بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری: 62

  4-7-2. بررسی داده های بارش... 63

  4-7-3. انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری.. 64

  4-7-4. روشهای غیرنموداری (روش آزمون همگنی دادههای آماری"ران تست") 64

  4-7-5. انحراف معیار بارندگی حوضه. 65

  4-7-6. ضریب تغییرات.. 65

  4-7-7. بارندگی ماهیانه. 66

  4-7-8. توزیع فصلی بارش و رژیم باراندگی.. 67

  4-7-9. تغییرپذیری بارندگی حوضه. 68

  4-7-10. ضریب تغییرات ماهانه بارش... 69

  4-7-11. احتمال وقوع ودوره بازگشت باران در حوضه ذیلکی رود. 70

  4-7-12. حداکثر بارندگی 24 ساعته حوضه. 71

  4-7-13. حداکثر بارش محتمل. 72

  4-7- 14. فرسایندگی باران در حوضه ذیلکی رود. 72

  4-7-15. رژیم حرارتی حوضه. 73

  4-7-16. روند تغییرات میانگین ماهانه دما 74

  4-7-17. تغییرات روزانه و فصلی دما 75

  4-7- 18. رژیم فصلی دما در حوضه. 75

  4-7-19. تعداد روزهای یخبندان حوضه. 76

  4-7-20. پتانسیل حرارتی (درجه _ روز) 77

  4-7-21. رطوبت.. 78

  4-7-22. تبخیر. 78

  4-7-22-1. تبخیروتعرق پتانسیل به روش تورنت وایت (etiaW htnrohT) 79

  4-7-22-2. تبخیر و تعرق واقعی.. 80

  4-7-23. نوع اقلیم حوضه ذیلکی رود. 80

  4-7-23-1. روش دمارتن اصلاح شده 81

  4-7-23-2. سیستم طبقه بندی آمبرژه 82

  3-8-24. نمودارهای اقلیمی.. 82

  4-7-24-1. منحنی آمبروترمیک... 82

  4-8. هیدرولوژی.. 83

  4-8-1. بررسی آبدهی ماهانه حوضه ذیلکی رود. 83

  4-8-2. بررسی آبدهی فصلی حوضه ذیلکی رود. 84

  4-8-3. تداوم جریان رودخانه ای.. 85

  4-8-4. حجم آب جاری شده 86

  4-8-5. ارتفاع آب جاری شده 87

  4-8-6. برآورد دبی حداکثر سیلاب حوضه ذیلکی رود................................................................. 87

  4-8- 7. توزیع گامبل (Cumble) 88

  4-8-8. تعیین ضریب روانآب و نگهداشت حوضه. 90

  4-8-9. بررسی پدیده سیل و اثرات آن در حوضه آبریز ذیلکی رود. 94

  4-8-10. اثرات سیلاب در حوزه آبریزذیلکی رود. 94

  4-8-11. اندازه گیری دبی سیل. 95

  4-8-12. محاسبه و تحلیل دبی متوسط سیل. 96

  4-8-13. بررسی رابطه دبی سیلاب با مساحت حوضه. 96

  4-8-14. برآورد حداکثر دبی سیلاب در حوضه آبریز ذیلکی رود. 97

  4-8-15. برآورد دبی میانگین سیلاب بر مبنای عوامل محیطی در حوضه آبریز ذیلکی رود. 98

  4-8-16. بررسی پارامترهای موثر مستقل. 99

  4-8-17. بررسی رابطه بین ارتفاع و پوشش گیاهی و سیل. 101

  4-8-18. پوشش جنگل و جلوگیری از سیل در شمال ایران. 101

  4-8-19. نحوه استفاده از اراضی و پوشش گیاهی منطقه. 101

  4-8-20. عوامل زمین شناسی.. 102

  4-8-21.  بر آورد دبی حداکثر دبی لحظه ای (دبی پیک) 102

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  5-1. آزمون فرضیه ها 106

  5-2. نتیجه گیری.. 107

  5-3. پیشنهادها 113

  منابع و ماخذ. 115

  منبع:

  منابع و ماخذ

  احمدی، حسن، 1378، ژئومورفولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول

  اصلاح عربانی، ابراهیم، 1380، کتاب گیلان، چاپ دوم، انتشارات گروه پژوهشگران ایران، جلد اول و دوم.

  افشار، عباس، 1369، هیدرولوژی مهندسی، مرکز نشر دانشگاهی

  امیری، زهرا، 1383، فصلنامه |پژوهشکده علوم محیطی  دانشگاه شهید بهشتی، سال یکم، شماره 3، ص76

  بای بوردی، محمد، 1369، اصول مهندسی آبیاری جلد اول روابط آب و خاک، دانشگاه تهران، چاپ پنجم ص 582

  بشول، رامین، 1383، کاربرد مدلهای تجربی جهت بر آورد رواناب سالانه رودخانه ها در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، فصلنامه مهاب قدس، دوره جدید شماره 26،

   بهبهانی، محمود رضا، 1380، هیدرولوژی آبهای سطحی، دانشگاه تهران، چاپ اول، صص151، 159، 166-162.

  ترکاشوند، علی و حقیقت، نقی، 1385، دستور کار آزمایشگاه خاک شناسی عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

  تلوری، عبدالرسول، 1371، شناخت فرسایش کناری رودخانه در دشتهای رسوبی، انتشارات موسسه تحقیقات جنگل و مرتع.

  تلوری، عبدالرسول و اسلامی، علیرضا، 1382، روشهای برآورد جریان حداکثر لحظه ای سیل در حوضه های شمال کشور، پژوهش و سازندگی، شماره 58، صص 11-2.

  ثروتی، سرور، 1379، توصیف و تفسیر نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، انتشارات حرف نو، ص30

  ثروتی، محمد رضا، 1381، ژئومورفولوژی منطقه ای ایران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح.

  ثروتی، محمد رضا و جداری عیوضی، جمشید و بزرگمهر، کیا، 1385، محاسبه و تحلیل دبی متوسط سیل با استفاده از روش تحلیل منطقه ای سیلاب در محدوده خیرود نوشهر تا سرد آب رود چالوس، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال سوم، شماره 1.

  جداری عیوضی، جمشید، 1376، ژئومورفولوژی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  جی. تی، میلر، 1384، زیستن در محیط زیست، ترجمه مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران.

  جعفر پور، ابراهیم، 1377، اقلیم شناسی، انتشارات پیام نور

  جعفری، عباس، 1373، نقشه خوانی گیتا شناسی، انتشارات گیتا شناسی

  حبیبی کاسب، حسین، 1371، مبانی خاک شناسی جنگل، انتشارات دانشگاه تهران،

  حجام، سهراب و شرعی پور، زهرا، 1382، ذوب برف در حوزه آبریز طالقان، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 46، صص 62-49.

  حسن زاده، دلیر، 1382، برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات سمت

  خالدی، شهریار، 1374، آب و هوا شناسی کاربردی ، نشر قومس.

  خالدی، شهریار، 1380، بلایای طبیعی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران.

  خیام، محمود، 1374، مبانی ژئومورفولوژی، انتشارات نیما

  داغستانی، پیمان، 1376، اثر عوامل فیزیو گرافی و هیدرولوژیکی حوضه بر سیلابهای حداکثر در منطقه شمال (گیلان و مازندران) ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

  دفتر تحقیقات معیارهای فنی و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه، 1375، دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی  در حوضه آبخیز، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  دفتر حوادث غیر مترقبه استانداری گیلان، 1378، گزارش خاک شناسی، طرح جامع مهار سیلاب استان گیلان.

  دفتر حوادث غیر مترقبه استانداری گیلان، 1378، گزارش ریخت شناسی ، طرح جامع مهار سیلاب استان گیلان.

  دفتر حوادث غیر مترقبه استانداری گیلان، 1378، گزارش خاک شناسی ارزیابی و طبقه بندی اراضی، طرح جامع مهار سیلاب استان گیلان، ص32و 33و 47.

  دفتر حوادث غیر مترقبه استانداری گیلان، 1378، گزارش اقتصادی و اجتماعی، طرح جامع مهار سیلاب استان گیلان، صص 150-136.

  دفتر فنی جنگلداری منابع طبیعی گیلان، 1382، گزارش جنگل شناسی حوضه 2 لوندویل.

  دفتر فنی جنگلداری منابع طبیعی گیلان، 1382، گزارش فیزیو گرافی  حوضه 2 لوندویل.

  دفتر فنی جنگلداری منابع طبیعی گیلان، 1382، گزارش اقلیم  حوضه 2 لوندویل

  دفتر فنی جنگلداری منابع طبیعی گیلان، 1382، گزارش هیدرولوژی حوضه 2 لوندویل.

  دفتر فنی جنگلداری منابع طبیعی گیلان، 1382، گزارش زمین شناسی، حوضه 2 لوندویل.

  رجائی، عبدالحمید، 1382، کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، نشر قومس

  رضائیان، علی، 1384، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، انتشارات سمت

  ریچارد جی. چورلی، استانلی رای، شوم ف دیویدای. سودن 1379، ژئو مورفولوژی جلد سوم ، ترجمه معتمد، احمد، انتشارات سمت

  رفاهی، حسینقلی، 1375، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

  رفاهی، حسینقلی، 1382، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.

  رمضانی، بهمن، 1382، بررسی رابطه بارش ورواناب در شهرک ماسوله.

  زمردیان، محمد جعفر، 1383، ژئومورفولوژی ایران (جلد اول و دوم) ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

  سازمان حفاظت محیط زیست، 1379، مجموعه قوانین ومقررات حفاظت محیط زیست ایران جلد دوم، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1382، فرهنگ  جغرافیایی رودهای کشور حوضه آبریز دریای خزر، انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جلد دوم

  سازمان جغرافیایی ارتش، نقشه توپوگرافی  50000: 1 آستارا – حیران، هیر

  شکوهی، حسین، 1364، فلسفه جغرافیا، تهران، انتشارات گیتا شناسی

  شکوهی، حسین، 1375، اندیشه های نو در  فلسفه جغرافیا، تهران، انتشارات گیتا شناسی

  شکوهی، حسین، 1382، فلسفه های محیطی و مکتبهای جغرافیایی ، تهران، انتشارات گیتا شناسی

  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نقشه زمین شناسی 250000: 1 آستارا

  سرور، جلیل الدین، پاییز 1385، واحدهای ژئومورفولوژی در ایران، جزوه بحث شده در مقطع کارشناسی ارشد.

  شجاعی، غلامرضا، 1384، بررسی ارتباط بین تغییرات کاربری اراضی با فرسایش خاک و تولید رسوب در بخشی از حوضه آبخیز زاینده رود، پایان نامه کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

  شریعت جعفری 1376، ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش در شیب های طبیعی، مرکز تحقیقات حفاظت آب و خاک، انتشارات سازه، ص 124.

  شریفی، فرود و نوذری، غلامرضا، 1381، مدیریت جامع حوضه های آبخیز، کلید توسعه منابع زیستی، مجله جنگل و مرتع، شماره 56

  صبح زاهدی، شهریار، 1380، بررسی تاثیر بهره برداری جنگل در سیل خیزی رودخانه شفارود  با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، پایان نامه کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران صص 7 و 8 و 9 و 44

  صادقی، سید حمیدرضا، بهار 1374، بررسی علل موثر در سیلاب و ارزیابی عوامل قابل کنترل، جنگل و مرتع، شماره 26.

  ضیائی، هوشنگ، 1375، راهنمای صحرائی، پستانداران ایران، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، چاپ اول.

  علائی طالقانی، محمود، 1382، ژئومورفولوژی ایران انتشارات قومس.

  علیزاده امین، 1385، اصول هیدرولوژی کاربردی، چاپ نوزدهم انتشارات دانشگاه امام رضا.

  کاویانی، محمد رضا و علیجانی، بهلول، مبانی آب و هواشناسی، 1384، انتشارات سمت، چاپ یازدهم

  کردوانی، پرویز، 1375، مناطق خشک (جلد دوم) ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم

  کردوانی، پرویز، 1378، جغرافیایی خاکها، انتشارات دانشگاه تهران چاپ هفتم

  کمیته ملی توسعه پایدار، 1378، برنامه عظم ملی برای حفاظت از محیط زیست، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، چاپ اول

  کنت وات، مبانی محیط زیست، 1381، عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

  فرج زاده، منوچهر و قنواتی، عزت الله، 1380، بر آورد دبی سلاب در حوضه های آبریز بر مبنای ویژگیهای فیزیوگرافیک، کاوش نامه، سال دوم شماره 3.

  قائمی، هوشنگ، 1375، هواشناسی عمومی، تهران، انتشارات گیتا شناسی.

  قدرتی، علیرضا، 1379، گزارش تاسیسی ایستگاه تحقیقات مهندسی رودخانه استان گیلان با نگرشی به مشخصات رودخانه های استان گیلان، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام سازمان جهاد سازندگی استان گیلان.

  مقیمی، ابراهیم و محمودی، فرج الله، 1383، روش تحقیق در جغرافیایی طبیعی، چاپ اول، نشر قومس، ص 135.

  مصدق، احمد، 1377، جغرافیایی جنگلهای جهان، انتشارات دانشگاه تهران.

  مهدوی، محمد، 1369، نقش جنگل های شمالی کشور در تنطیم رژیم هیدرولوژیکی و حفاظتی، مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار.

  نصری، مسعود و عبدالرسول تلوری، 1379، عوامل موثر در بروز سیلاب در چند حوضه آبخیز استان گلستان، خلاصه مقالات همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار.

  وفاخواه، مهدی، 1378، شناخت عوامل موثر در سیلاب به منظور مهار آنها با ستفاده از تجزیه و تحلیل هاملی در حوزه رودخانه قره چای، پژوهش و سازندگی، شماره 45.

  وهابی، جلیل، 1376 پهنه بندی خطر سیل با بکارگیری سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات حغرافیایی در حوضه آبخیز طالقاان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

   

   

  72- Singh p. v , (1987) : Regional food freguency analysis. By reidel publishing company , p. 11.

  73-Braun – Blanguet, j. plant sociology. 1932,c. D. fuller and H. S. conard , NEW YORK: Hanfer  publ. ,1972 1

  74-Pacione ; M (1999) : Applied Geography ; Principles and Practice ; by Routledgs. P: 95

  75- De Martonne ,E, Traite de Geographie Physigue, paris: 1925

  76- Forest ecology and management journal , 2004, page 251-282


تحقیق در مورد پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, مقاله در مورد پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, پروژه درباره پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده امروزه یکی از عوامل مهم در بروز خسارت های ناشی از مخاطرات محیطی عدم شناخت کامل و علمی در مناطق مختلف است. حوضه های آبریز ایران بویژه در حوضه های آبریزدریای خزر بدلیل تغییر کاربری و تخریب جنگل خطرات فراوان به ویژه سیل، فرسایش ولغزش می باشد. لذا مطالعات بنیادین درحوضه ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدگروه جغرافیا «M.A.» رشته جغرافایی طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده سیل جریان آبی است که از ظرفیت مجرای رود تجاوز کرده وسپس به جلگه سیلابی مجاورسرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاءهیدرواقلیمی می ...

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات میدانی به بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه پرداخته و به شرح زیر می باشد. حوضه مورد مطالعه با مساحت 46/4195 هکتار جزیی از حوضه آبخیز ماسوله ...

پایان نامه تحصیلی برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژِی در برنامه ریزی محیطی چکیده تأثیرات متقابل ناشی از منابع مختلف و اجزای زنده و غیرزنده ی موجود در یک حوضه ی آبخیز، ضرورت پیاده سازی مدل مدیریت سیستمی و یکپارچه را در حوضه های آبخیز با هدف بهره وری بهینه از منابع و هماهنگی و حرکت در راستای توسعه ی پایدار ایجاب کرده است. محدوده مورد مطالعه در این ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیاطبیعی گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی چکیده امروزه توجه به پدیده زمین لغزش و پیش بینی، شناسایی، کنترل و کاهش خطرات و خسارات ناشی از آن به عنوان یکی ازاشکال حوادث غیر مترقبه امری ضروری است. زمین لغزش پدیده ای است که به عوامل مختلفی چون شیب، زمین شناسی، بارندگی، پوشش گیاهی، زلزله و. . بستگی دارد و همانند زمین لرزه ...

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته ي مجموعه مهندسي عمران سازه هاي هيدروليکي مهرماه 1393  اين مطالعه براي ارزيابي کمي اثرات عمليات آبخيزداري و با هدف ارزيابي کارائي طرحهاي

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی چکیده درحالحاضرتکنولوژیبهآندرجهازتکاملنرسیدهاستکهازبروزسیلاب هایزیانبار جلوگیریو یادرعواملوعناصرجوی تغییریایجادنماید.بنابراینهرگونهراهحلاصولیوچارهسازرا بایددررویزمینوخصوصاًدرعرصهحوضههایآبخیزجستجو کرد. دراینارتباطاولیناقدامی ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیای طبیعی گرایش: اقلیم شناسی چکیده سیل یکی از پدیده های موجود در طبیعت بوده که از دیرباز، بشر شاهد وقوع آن می باشد. در ایران نیز بدلیل وسعت زیاد، اقالیم متعدد و تراکم زمانی و مکانی بارش ها در اکثر حوضه های آبخیز، همه ساله شاهد سیلابهای عظیمی در اکثر مناطق کشور می باشیم. شهر رشت نیز از این پدیده طبیعی مستثنی نبوده و در چند ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری چکیده در حال حاضر پخش سیلاب بر آبخوانه ا یکی از روشهای مناسب برای مهار و استفاده بهینه از سیلاب و تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک بشمار می رود. حوزه آبخیز چناران درشمال غرب مشهد با مساحت 299624 هکتار که در موقعیت ً3/59 َ19 ْ36 تا ً8/52 َ03 ْ37 عرض شمالی و ً1/7 َ22 ْ58 تا ...

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت گرایش: کشاورزی چکیده این تحقیق به منظور تعیین و شناسایی اثرات اقتصادی و اجتماعی عملیات آبخیزداری در حوزه لسبو در شهرستان رودسر و همچنین بررسی دیدگاه ها و نظرات روستاییان از فعالیت های آبخیزداری نسبت به اثرگذاری عملیات مذکور انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه و اطلاعات موجود در اداره منابع طبیعی شهرستان ...

ثبت سفارش