پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

word 3 MB 30174 163
مشخص نشده کارشناسی ارشد گردشگری و توریسم
قیمت قبل:۶۶,۵۰۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۲۴,۸۵۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی

  گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی

  چکیده

   

  در این پژوهش با استفاده از مدل مفهومی کسب‌وکار الکترونیکی هِدمن و کالینگ بر آن است تا به ارائه یک هستی‌شناسانه برای مدل کسب‌ و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری بپردازد. بر این اساس در این پایان‌‌نامه ابتدا اجزای مدل کسب‌وکار گردشگری برمبنای اجزای هفت‌گانه مدل انتخابی تبیین شده و سپس گونه‌های مختلف مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی مرتبط با هر کدام از اجزای مدل که در صنعت گردشگری مصداق دارند، شناسایی شده‌است. هم‌چنین از طریق نظر سنجی خبرگان، امکان پیاده‌سازی هر کدام از گونه‌های معرفی شده از مرحله قبل را در ایران مطالعه کرده و با مقایسه با نمونه‌های واقعی و موفق در ایران بر صحت نتایج صحه گذاری‌کند یا افتراق نظرات را گزارش کند.

  طبق نتایج تحقیق، 22 مدل کسب‌و‌کار الکترونیکی قابل استفاده برای صنعت گردشگری شناسایی شد. از این میان 16 مدل قابل پیاده‌سازی در ایران شناخته شد که تنها 8 مدل دارای نمونه واقعی در ایران بودند.

  کلمات کلیدی: مدل کسب‌و کار الکترونیکی، هستی‌شناسی، گردشگری،  بازار، عرضه،  فعالیت، منابع

  Keywords: E-business model, Ontology, Tourism, Product Market, Offering, Activity, Resources.

  فصل اول

  طرح و کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه

  توسعه‌ اینترنت در دهه‌ی90 باعث انقلابی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری شد و دامنه گردشگری از طریق بازارهای الکترونیکی روز به روز در جهان گسترش یافت (بوهالیس[1]، 1385). مدل‌‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی[2] مفاهیم یا چارچوب‌هایی هستند که بنگاه‌ها می‌توانند با استفاده از آن‌ها از اینترنت برای اجرای استراتژی‌های خود جهت دستیابی به موقعیت برتر در بازار، ایجاد بازارهای خاص، افزایش ارزش ارائه شده به ذی‌نفعان و پایدار کردن کسب‌وکار در طی زمان بهره ببرند (لانگ و هریسون واکِر[3]، 2003). امروزه مدل‌های کسب‌وکار در تجارت الکترونیکی به‌طور مداوم در حال ظهور هستند (اُستِروالدِر و پیگنِر[4]، 2002). در چنین شرایطی، به منظور افزایش اثربخشی و کارایی تبادلات در بازار گردشگری و ارائه‌ی طیف وسیعی از خدمات در یک مکان، بازار گردشگری نیازمند مدل‌های کسب‌وکار الکتریکی‌ای متفاوت از بازار محصولات فیزیکی است (جوو[5]، 2002).

  صنعت گردشگری یکی از موفق‌ترین حوزه‌‌ها در بازار الکترونیکی است. چراکه صنعتی مشتری محور بوده که خدمات و اطلاعات نقش بزرگی در فرایند تبادلات آن بازی می‌کند (جوو، 2002). اینترنت رفتار مشتریان بالقوه را تغییر داده و این امکان را برای آن‌ها ایجاد کرده است تا اطلاعات را به طور مستقیم کسب کرده و به سازمان‌دهی سفر و محصولات سفر خود بپردازند. امروزه شاهد افزایش رو به رشد تغییرات در کمیت و کیفیت محصولات گردشگری هستیم (لیوی[6]، 2008). مسافران بالقوه نیازمند اطلاعات جامعی درباره مقصد مورد نظر بوده و نیازمند پشتیبانی و اطلاعات قابل اعتماد برای برنامه‌ریزی سفر خود می‌باشند (جوو، 2002).

  فرایند خلق ارزش در گرشگری نیز در حال تغییر است. محصولات گردشگری از مجموعه‌ای از فعالیت‌‌های پیچیده تشکیل شده‌اند که در اثر همکاری بازیگران بسیار در مکان‌‌ها و زمان‌های مختلف ایجاد می‌شوند. شکل‌گیری این محصولات مرحله‌ای یا ‌خطی نیست بلکه مبتنی بر تعاملات دوسویه بین بازیگران است (لیوی، 2008). عرضه موفق صنعت گردشگری به هماهنگ کردن کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط این اجزا با تأکید بر رفع نیازهای بازارهای مختلف وابسته است (داسویل[7]، 1378). ارمغان تجارت الکترونیکی برای کسب‌وکارهای گردشگری، فراهم کردن امکان مدیریت کارامدتر اجزای صنعت جهت تسهیل ارائه خدمات به گردشگران است. اما در ایجاد یک کسب‌وکار الکترونیکی[8]، اولین قدم، دست یافتن به درکی همه‌جانبه و مشترک از آن است (گردین[9]، 2005). لذا هستی‌شناسی مدل کسب‌‌وکار الکترونیکی به منظور ایجاد مدلی مرجع در صنعت گردشگری در این پایان نامه مورد توجه قرار گرفته است.

  2-1- بیان مسأله

  در محیط کسب‌ و کار کنونی، پژوهش پیرامون مدل‌های کسب‌وکار و استراتژی‌ های آن، هم از دیدگاه نظریه پردازان و هم از دیدگاه فعالان صنعت گردشگری از اهمیت به‌سزایی برخوردار است (جوو، 2002). گردین، استروالدر، پیگنر، هِدمَن و کالینگ[10] افرادی هستند با مدل‌سازی مفهومی مدل کسب‌وکار الکترونیکی در جهت هستی‌شناسی مدل کسب‌وکا رالکترونیکی گام برداشته‌اند.

  در راستای فعالیت‌های این افراد، مسأله‌ی اصلی این پژوهش هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری است تا فعالان عرصه گردشگری بتوانند در هر سطحی از فعالیت، مجموعه‌ای مناسب از گونه‌های مختلف مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را انتخاب نمایند.

  بدین منظور، این پژوهش بر آن است تا هستی‌شناسی مدل‌ کسب‌وکار معرفی شده توسط هدمن و کالینگ را در صنعت گردشگری توصیف نمایند. سپس گونه‌های مختلف مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را که در ارتباط با هر کدام از اجزای مدل هدمن و کالینگ قرار می‌گیرند و در صنعت گردشگری مصداق دارند، شناسایی کند. هم‌چنین از طریق نظر سنجی خبرگان، امکان پیاده‌سازی هر کدام از گونه‌های معرفی شده از مرحله قبل را در ایران مطالعه کرده و با مقایسه با نمونه‌های واقعی و موفق در ایران بر صحت نتایج صحه گذاری‌کند یا افتراق نظرات را گزارش کند.

  3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

  اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر در دو بعد نظری و کاربردی قابل بررسی است. در بعد نظری، شناسایی اجزای مدل‌های کسب‌وکار در محیط تجارت پویا و نامطمئن امروز ضروری است زیرا:

  فرایند مدل‌سازی سیستم‌های اجتماعی- از قبیل یک مدل کسب‌وکار الکترونیکی- به شناسایی و فهم عناصر مرتبط و ارتباط آن‌ها در یک دامنه‌ی خاص کمک می‌نماید.

  استفاده از مد‌ل‌های کسب‌وکار الکترونیکی مفهومی، به مدیران کمک می‌کند تا فهم خود از یک کسب‌وکار الکترونیکی را با سایر ذینفعان در فرایند تصمیم‌گیری به اشتراک بگذارند.

  ترسیم و کاربرد مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی به‌عنوان اساس یک مذاکره، انجام تغییر در سازمان را تسهیل می‌کند. طراحان مدل کسب‌وکار به آسانی می‌توانند برخی از عناصر مدل کسب‌وکار الکترونیکی موجود را اصلاح کنند.

  یک مدل کسب‌وکار الکترونیکی مرجع می‌تواند به شناسایی معیار‌های مرتبط جهت استفاده در یک کسب‌وکار الکترونیکی کمک نماید.

  مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی می‌توانند مدیران را در شبیه‌سازی کسب‌وکارهای الکترونیکی و یادگیری از آن‌ها یاری نمایند. این موضوع روشی برای انجام آزمایش‌های بدون ریسک و یادگیری از پیامدهای تصمیمات ممکن، بدون درخطر انداختن یک سازمان است (استروالدر و پیگنر، 2004).

  از نقطه نظر کاربردی نیز این تحقیق می تواند با شناسایی اجزای مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران و بررسی تحقق‌پذیری آن، علاوه بر توسعه دانش نظری در این حوزه، به پیاده‌سازی و بهبود فضای کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران کمک کند.

  4-1- هدف­های تحقیق

  هدف علمی از انجام این پژوهش، شناسایی هریک از اجزای متناظر مدل کسب‌وکار مفهومی ارائه شده توسط هِدمَن وکالینگ شامل: تأمین‌کنندگان، منابع، حوزه‌ی مدیریت، سازمان و فعالیت‌ها، محصول فیزیکی (ملموس)، قیمت، خدمات، مشتریان و رقبا؛ و هم‌چنین شناسایی گونه‌های مدل کسب‌وکار الکترونیکی متناظر هر جزء در صنعت گردشگری است. دست‌یابی به این هدف، ادبیات مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در گردشگری را توسعه داده و بستر لازم برای انجام پژوهش‌های آتی در بخش‌‌های مختلف مدل کسب‌وکار را تسهیل می‌بخشد.

  هدف کاربردی این پژوهش بررسی امکان تحقق مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی تعریف شده در صنعت گردشگری ایران از دیدگاه خبرگان می‌باشد. دست‌یابی به این هدف، فرصت‌های کسب‌وکار الکترونیکی بهره‌برداری شده و قابل بهره‌برداری را به علاقه‌مندان اجرای کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری در ایران، معرفی می‌کند.

  5-1- سوال‌های تحقیق

  سوال­های اصلی این پژوهش عبارتند از:

  1.         ترجمه اجزای مدل کسب‌وکار پیشنهادی توسط هدمن و کالینگ در صنعت گردشگری چیست؟

  2.         از نظر خبرگان امکان تحقق یا پیاده سازی مدل های کسب‌وکار الکترونیکی مرتبط با هر کدام از اجزاء تعریف شده، در ایران چگونه است؟

  3.         نمونه‌های استفاده از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران کدام‌ها هستند؟

  6-1- قلمرو تحقیق

  این تحقیق از نظر قلمرو در سه حوزه قابل بحث است: قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی.

   1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق

  این تحقیق از نظر موضوعی، کلیه موضوعات قلمروی مدل های کسب‌وکار، هستی‌شناسی مدل ها و مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را در بر می‌گیرد.

  2-6-1- قلمرو مکانی تحقیق

  این تحقیق، بر صنعت گردشگری ایران تمرکز کرده و تحقق‌پذیری مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را در فضای این صنعت بررسی می‌کند.

  3-6-1- قلمرو زمانی تحقیق

  تحقیق در زمستان 1390 اجرا شده است.

  7-1- تعریف مفهومی واژه ها

  هستی‌شناسی. هستی‌شناسی‌ها مدل‌های بنگاهی هستند که هدف آن‌‌ها نمایش ساختار، فعالیت‌ها، فرایندها، اطلاعات، منابع، افراد، رفتار، اهداف و محدودیت‌های یک کسب‌وکار، دولت یا هر نوع بنگاه دیگری است (فاکس و گرونینگر[11]، 1997).

  مدل کسب‌وکار الکترونیکی. مدل‌‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی مفاهیم و یا چارچوب‌هایی هستند که بنگاه‌ها می‌توانند با استفاده از آن‌ها از اینترنت برای اجرای استراتژی‌های خود جهت دستیابی به موقعیت برتر در بازار، ایجاد بازارهای خاص، افزایش ارزش ارائه شده به ذی‌نفعان و پایدارکردن کسب‌وکار در طی زمان بهره ببرند (لانگ و هریسون واکِر، 2003)

  گردشگری. گردشگری عبارت است از فعالیت‌ها، فرایندها و خروجی‌های حاصل از ارتباطات و تعاملات میان گردشگران، تأمین‌کنندگان گردشگری، دولت و جامعه میزبان و محیط پیرامون که در جذب و میزبانی گردشگران موثر هستند (گلدنر[12]، 2009).

  8-1- روش تحقیق

  آنچه چهارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می‌دهد، مدل مفهومی کسب‌وکار هِدمَن وکالینگ است. در میان مدل‌های هستی‌شناسی کسب‌وکار الکترونیکی موجود در ادبیات، استفاده از مدل هدمن وکالینگ را می‌توان به دلایل زیر برای مقصود این پژوهش مناسب‌تر دانست:

  مدل هدمن وکالینگ پویایی‌های مدل کسب‌وکار در طی زمان و محدودیت‌های شناختی و فرهنگی‌ای که مدیران می‌بایست بر آن‌ها فایق آیند را پوشش می‌دهد اما چنین ملاحظه‌ای در مدل استروالدر وپیگنر مدنظر قرار نگرفته است.

  استروالدر و پیگنر در مدل خود که شباهت‌های بسیاری با مدل هدمن و کالینگ به لحاظ اجزا دارد، ارائه‌ی ارزش را تنها در ارائه‌ی محصول نهایی به مشتری می‌بینند. این درحالی است که ارائه‌ی ارزش به مشتری در تمامی مراحل و فرایندهای کسب‌وکار روی ‌داده و نمی‌توان آن را منحصر به بخشی از محصول و یا خدمت دانست.

  آنچه گردین و آکرمنز به‌عنوان هستی‌شناسی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک معرفی کرده‌اند، در واقع ترسیم سیری است که یک عنصر ارزش تا زمان تحویل به مشتری طی‌ می‌کند. این درحالی است که هدف از این پژوهش، توصیف اجزای مدل‌ کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری است. بنابراین نمی‌توان آن را مدلی در راستای اهداف این پژوهش به‌شمار آورد. ‌

  این مدل، یک مدل کسب‌وکار عمومی[13] مبتنی بر استراتژی‌های عمومی پورتر و پنج نیروی رقابتی آن می‌باشد و بر این اساس، به تبیین اجزای مدل کسب‌وکار در قالب اجزایی دارای رابطه‌ی علّی می‌پردازد. هِدمَن وکالینگ پنج جزء یک مدل کسب‌وکار الکترونیکی را معرفی کرده و آن‌ها را در 5 سطح زیر مطرح می‌کنند:

  سطح بازار سرمایه و کار: تأمین‌کنندگان عوامل و ورودی‌های تولید؛

  سطح منابع: منابع شامل منابع فیزیکی، انسانی و سازمانی؛

  سطح سازمانی و فعالیت: حوزه‌ی مدیریت، سازمان و فعالیت‌ها؛

  سطح ارائه محصول: جزء فیزیکی (ملموس)، قیمت، خدمات؛

  سطح بازار محصول: مشتریان و رقبا.

  این اجزا همگی مقطعی[14] بوده و می‌توانند در یک مقطع زمانی مورد مطالعه قرار بگیرند. اما به منظور کامل کردن مدل، هِدمَن وکالینگ جزء هفتمی به‌نام فرایند زمانی [15]را بدان افزوده‌اند تا پویایی‌های[16] مدل کسب‌وکار در طی زمان و محدودیت‌های شناختی و فرهنگی‌ای که مدیران می‌بایست بر آن‌ها فایق آیند را پوشش دهند.

  پایان نامه حاضر به منظور پاسخگویی به سوال نخست خود، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای اجزای مدل هدمن و کالینگ را در صنعت گردشگری شناسایی کرده و سپس گونه‌های مختلف مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را که در ارتباط با هر کدام از اجزای مدل هدمن و کالینگ قرار می‌گیرند و در صنعت گردشگری مصداق دارند، شناسایی با استفاده از ادبیات موجود شناسایی خواهد کرد.

  هم‌چنین، این پژوهش، امکان تحقق هر کدام از گونه‌های مدل کسب‌وکار الکترونیکی معرفی شده در مرحله قبل را در صنعت گردشگری ایران از دیدگاه خبرگان مورد آزمون قرار می‌دهد و با مقایسه نتایج با نمونه‌های واقعی موجود از گونه‌های مدل کسب‌وکار الکترونیکی، نتایج به دست آمده را تحلیل خواهد کرد.

  Abstract

  This research develops e-business model ontology for tourism industry usisng conceptual e-business model of Hedman and Kalling. In this regard, the research firstly defines the ontology based on seven components of the chosen conceptual model. Then e-business model typologies that are applicable for tourism industry in each component are identified and their implementation fesibility in Iran is surveyed from IT experts’ point of view. The feasible e-business model types are then compared with present actual models in Iran to confirm the results or report the conflicts.

  The result showed 22 e-business model types for tourism industry. The survey on the e-business models identified 16 models applicablel among which only 8 types had actual examples in Iran.

 • فهرست:

  فصل اول

  1-1-مقدمه.. 2

  2-1- بیان مسأله.. 3

  3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق... 3

  4-1- هدفهای تحقیق... 4

  5-1- سوال‌های تحقیق... 5

  6-1- قلمرو تحقیق... 5

  1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق... 5

  3-6-1- قلمرو زمانی تحقیق... 5

  7-1- تعریف مفهومی واژه ها. 5

  فصل دوم

  1-2- مقدمه.. 9

  2-2- مفهوم مدل‌کسب‌وکار. 10

  3-2- تاریخچه و سیرتکاملی مطالعات در حوزه مدل‌های کسب‌وکار. 14

  4-2 هستی‌شناسی‌ها. 18

  1-4-2- هستی‌شناسی e3-value. 19

  2-4-2- هستی‌شناسی BMO.. 21

  3-4-2- مدل مفهومی هِدمَن و کالینگ..... 22

  5-2- اجزای مدل مفهومی هدمن و کالینگ در صنعت گردشگری... 26

  1-5-2- سطح بازار محصول.. 26

  1-1-5-2- مشتریان.. 26

  2-1-5-2- رقابت.... 31

  2-5-2- سطح عرضه. 32

  3-5-2- سطح فعالیت‌ها و سازمان.. 38

  4-5-2- سطح منابع.. 41

  5-5-2- سطح بازار سرمایه و کار. 43

  6-5-2- حوزه مدیریت و بعد زمانی... 48

  6-2- مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی... 52

  1-6-2-مدل ارائه اطلاعات... 52

  2-6-2 مدل بازرگانی با استفاده از کاتالوگ الکترونیکی... 52

  3-6-2- مدل فروشگاه الکترونیکی... 52

  4-6-2-مدل مراکز خرید الکترونیکی... 54

  5-6-2-مدل مزایده‌ سنتی... 54

  6-6-2-مدل مزایده معکوس..... 55

  7-6-2- مدل پورتال.. 55

  1-7-6-2 مدل پورتال عمومی/افقی... 55

  2-7-6-2 مدل پورتال تخصصی/ عمودی... 55

  8-6-2-مدل واسطه تبادل.. 56

  9-6-2- مدل گردآورنده خریداران.. 56

  10-6-2- مدل ارائه دهنده‌ تخفیف.... 56

  11-6-2 مدل واسطه اعتباری... 57

  12-6-2 مدل جوامع مجازی... 57

  13-6-2- مدل اکسترانت.... 58

  14-6-2- مدل خریدسازمانی الکترونیکی... 58

  15-6-2- مدل واسطه اطلاعاتی... 59

  16-6-2-مدل یکپارچه‌ساز وب با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار. 59

  17-6-2- مدل سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار. 60

  18-6-2- مدل بازار الکترونیکی یکپارچه گردشگری... 61

  19-6-2 مدل بازار الکترونیک طرف سوم. 62

  20-6-2 مدل خدمات دهی به زنجیره تأمین... 63

  21-6-2-مدل سکوهای همکاری... 63

  7-2- پیشینه تحقیق... 64

  1-7-2- مطالعات داخلی... 64

  2-7-2- مطالعات خارجی... 64

  فصل سوم

  1-3- مقدمه.. 67

  2-3- نوع تحقیق... 67

  3-3- مراحل تحقیق... 68

  3-3- جامعه آماری... 69

  4-3- نمونه آماری... 72

  5-3- روش گردآوری اطلاعات... 73

  6-3- ابزار جمعآوری اطلاعات... 73

  7-3- اعتبار (روایی) ابزار سنجش.... 74

  8-3- قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار سنجش.... 74

  9-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 75

  فصل چهارم

  1-4- مقدمه.. 77

  2-4- هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی صنعت گردشگری... 78

  1-2-4- مشتریان.. 80

  2-2-4- رقبا 80

  3-2-4- عرضه. 81

  4-2-4- فعالیت‌ها و سازمان.. 83

  5-2-4- منابع.. 87

  6-2-4- تأمین کنندگان.. 88

  6-2-4- بعد زمانی و موانع اجتماعی، سیاسی، شناختی... 90

  3-4- بررسی تحقق پذیری مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران.. 92

  1-3-4- تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی... 92

  2-3-4- تحلیل استنباطی... 94

  4-4- نمونه‌هایی از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در ایران.. 97

  1-4-4- نمونه هایی از مدل ارائه اطلاعات گردشگری در ایران.. 97

  2-4-4- نمونه ای از مدل فروشگاه الکترونیکی گردشگری در ایران.. 99

  3-4-4- نمونه‌ای از مدل واسطه تبادل گردشگری در ایران.. 99

  4-4-4- نمونه‌ای از مدل جوامع مجازی گردشگری در ایران.. 100

  5-4-4- نمونه‌ای از مدل بازار الکترونیکی طرف سوم در ایران.. 101

  6-4-4- نمونه‌ای از سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار در ایران.. 101

  7-4-4- نمونه‌ای از مدل سکوهای همکاری گردشگری در ایران.. 102

  8-4-4- نمونه‌ای از مدل خدمات‌دهی به زنجیره تأمین در ایران.. 102

  فصل پنجم

  1-5- مقدمه.. 109

  2-5- یافته‌های پژوهش.... 110

  3-5- نتیجه‌گیری... 118

  4-5- محدودیت‌ها. 119

  5-5- پیشنهادات... 119

  1-5-5- پیشنهادات برخواسته از تحقیق... 119

  2-5-5- پیشنهادات به محققین آتی... 120

  منابع و ماخذ‌ها

  منابع فارسی... 122

  منابع لاتین... 124

  پیوست‌ها

  پیوست 1. نمونه پرسش‌نامه.. 130

  پیوست2. خروجی‌های نرم‌افزار SPSS. 13

  .

  .

  منبع:

  منابع فارسی

  آذر, ع.، و مؤمنی، م. (1384). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم؛ تحلیل آماری). تهران: سمت.

  اسمیت، م.، ثورب، ر.، و لو، ا. (1384). درآمدی بر تحقیق مدیریت. (س. م. ایزدی، مترجم) تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  اعرابی، س.، و فیاضی، م. (1389). استراتژی پژوهش کیفی در مدیریت. فصلنامه راهبرد، 225-241.

  بازرگان، ع. (1387). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته (رویکردهای متداول در علوم رفتاری). تهران: دیدار.

  بوهالیس، د. (1385). گردشگری الکترونیکی: فناوری اطلاعات برای مدیریت راهبردی گردشگری. (ت. گ. شادمهر، مترجم) تهران: پندارپارس.

  بوهالیس، د. (2003). گردشگری الکترونیکی: فناوری اطلاعات برای مدیریت راهبردی گردشگری. (ت. گ. شادمهر، مترجم) تهران: پندارپارس.

  حاجی حیدری، ن. (1389). ارائه روش شناسی تغییر و به روز رسانی مدل کسب‌ و کار متاثر از تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات. رساله دکتری. دانشگاه تهران.

  حنفی‌زاده، پ.، و رضائی، م. (1386). تجارت الکترونیکی: تعاریف، موانع و راهکارها. تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف.

  داسویل، ر. (1378). مدیریت جهانگردی: مبانی، راهبردها و آثار. (س. اعرابی، و د. ایزدی، مترجم) تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  زاهدی، ش. (1385). مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تکیه بر محیط زیست. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

  سکاران، ا. (1385). روش های تحقیق در مدیریت. (م. صائبی، و م. شیرازی، مترجم) تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

  گال، م.، بورگ، و.، و گال، ج. (1384). روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (جلد اول). (ا. نصر ، مترجم) تهران: سمت.

  گی، چ. و. (1382). جهانگردی در چشم‌اندازی جامع. (ع. پارساییان، و س. م. اعرابی، مترجم) دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  محمدیان، ا. (1384). ارائه چارچوبی جهت انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  هدمن، ج.، و کالینگ، ت. (1390). فناوری اطلاعات و مدل‌های کسب‌وکار: مفاهیم و نظریه‌ها. (پ. حنفی زاده، و م. حنفی زاده ، مترجم) تهران: ترمه.

   

  منابع لاتین

  1.Afuah A., & Tucci, C. L. (2003). Internet Business models and strategies: Tex and Cases. (Second, Ed.) McGraw-Hill.

  2.Alford, P. (2000). E-business Models in Travel Industry. Travel and Tourism Analysit, 67-86.

  3.Amit, R., & Zott, C. (2001). Value creation in e-buisness. Strategic Management Journal, 493-520.

  4.Atkinson, R., & Flint , J. (2001). Accessing Hidden and Hard-to-Reach Populations: Snowball Research Strategies. Social Research Update(33).

  5.Bambury, P. (1998). A Taxonomy of Internet Commerce. First Monday, 3(10).

  6.Baum, T. (2008). Implication of hospitality and tourism labour markets for management strategies. International journal of contemporary hospitality, 720-729.

  7.Berg, B. L. (2001). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. USA: A Pearson Education Company.

  8.Brown, D. H., & Kaewkitipong, L. (2009). Relative size and complexity: e-business use in small and medium sized tourism enterprises in Thailand. Journal of Entreprise Information Management, 212-231.

  9.Buhalis, D., & Jun, S. H. (2011). E-tourism. Contemporary tourism reviews, 1-38. Oxford: Goodfellow publishers.

  10.Cagnina, M. R., & Poian, M. (2009). Beyond e-business models: the roead to virtual world. Electron Commer Res, 49-75.

  11.Catena, D., Ligorio, D., Pansonlini, R., & Rossetti, A. (2004). Promotion and marketing of accessible tourism products. Retrieved December 27, 2011, from EU.FOR.ME Tourist training for a wider target: http://www.euforme.net/css/uk/project_work/promotion.pdf

  12.Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1998). Tourism: Principles and Practice (2nd Edition ed.). (R. Shepherd, Ed.) Harlow: Prentice Hall.

  13.David, L., & Tozser, A. (2009). Destination managament in Hungarian tourism. Applied Studies in Agribusiness and Commerce (pp. 81- 84). Debrecen, Hungary: Agroinform Publishing House, Budapest.

  14.Disney, S., Naim, M., & Potter, A. (2004). Assessing the impact of e-business on supply chain dynamics. International journal of production economics, 109-118.

  15.Doswell, R. (1998). Tourism: how effective management makes the difference. Oxford: Butterworth-Heinemann.

  16.Du, M., & Lao, G. (2008). Value chain and profit model analysis in E-tourism and case study. International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (pp. 1-4). IEEE Xplore.

  17.Fensel, D. (2001). Ontologies: Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce. Springer.

  18.Fragidis, G., & Tarabanis, K. (2006). A service model for customer-centric electronic business. IEEE International Conference on e-Business Engineering - Workshops (pp. 723 - 729). IEEE Xplore.

  19.Godfrey, K., & Clarke, J. (2000). The tourism development handbook. London: Continuum.

  20.Goeldner, C. R. (2009). Tourism: Principles, Practices, Philosophies. New Jersey: Jhon Wiley & Sons.

  21.Gordijn, J. (2005). e-Business value modelling using the e3-value ontology. In W. Currie, Value creation from e-business models (pp. 98-127). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

  22.Gordijn, J., & Akkermans, H. (2001). Designing and Evaluating E-Business Models. IEEE Inteligent Systems, 11-17.

  23.Gordijn, J., Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2005). Comparing two Business Model Ontologies for Designing e-Business Models and Value Constellations. 18th Bled eConference. Bled, Slovenia,.

  24.Gordijn, J., Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2005). Comparing two Business Model Ontologies for Designing e-Business Models and Value Constellations. 18th Bled eConference. Bled, Slovenia,.

  25.Gruber, T. R. (1993). A Translation Approach to Portable Ontology Specifications . Knowledge Acquisition, 199-220.

  26.Hamel, G. (2000). Leading the revolution. HBS Press.

  27.Hanafizadeh, P., & Shafiei Nikabadi, M. (2011). Framework for selecting an appropriate e-business model in managerial holding companies: Case study: Iran Khodro. Journal of Enterprise Information Management .

  28.Harrison, D. (2001). Tourism and the Less Developed World: Issues and Case Studies. New York: CABI.

  29.Hedman, J., & Kalling, T. (2003). The business model concept: Theoretical undestanding and empirical illustrations. European Journal of Information Systems, 49-59.

  30.Holloway, J. C., & Taylor, N. (2006). The Business of Tourism (7th ed.). Prentice Hall.

  31.Hongsaranagon, P. (2007). Ubon Ratchathani province and its involvement stage in the tourist destination life cycle. Thailand: Ubon Rajathanee University.

  32.Hooper, A. (2005). Culture and Sustainable Development in the Pacific. Austrailia: ANU & Asia Pacific.

  33.Hsieh, C.-t. (2007). Ecotourism and the E-Commerce Business Model. 38th Southwest Decision Sciences Institute Annual Conference, (pp. 124-131). San Diego.

  34.Hsu, C., Killion, l., Brown, G., Gross, M. J., & Huang, S. (2008). Tourism Marketing: an Asia-Pacific Perspective. Milton Gold: John Wiley and Sons Australia.

  35.Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An integrated and sustainable development approach. New York: Van Nostrand.

  36.Jafari, J. (2000). Encyclopedia of Tourism. London: Routledge.

  37.Jarvela, P., Loikkanen, J., Tinnila, M., & Tuunainen, K. V. (1999). Business models for electronic commerce in the travel services. Information Technology and Tourism, 185-196.

  38.Joo, J. (2002). A business model and its development strategies for electronic tourism markets. Information Systems Management, 58-69.

  39.Klein, S. (2006, March 20-21). ICT driven transformation and growth in the tourism industry - a business model perspective. Vienna.

  40.Kotler, P., Bowen, J., & Makens, J. (1999). Marketing for hospitality and tourism (2nd ed.). Prentice-Hall.

  41.Kozak, M., & Baloglu, S. (2011). Managing and marketing tourist destinations: startegies to gain a competitive edg. New York: Routledge.

  42.Krueger, C. C., Beek, K. v., & Swatman, P. M. (2004). New And Emerging Business Models For Online News: A Survey Of 10 European Countries . 17th Bled eCommerce Conference . Bled.

  43.Less, H., Kew, F., Bramham, P., Spink, J., Copenerhurst, J., & Henry, I. (2002). Understanding Leisure. UK: Nelson Thomes Ltd.

  44.Linder, J., & Cantrell, S. (2000). Changing Business models: Surveying the Landscape. Accenture Institute for Strategic Change.

  45.Livi, E. (2008). Information technology and new business models in the tourism industry. 8th global conference on business and economics. Florence.

  46.Long, W. L., & Harisson-Walker, L. (2003). Toward an objective-based typology of ebusiness models. Businees Horizons, 17-26.

  47.Magretta, J. (2002). Why business modela matter. Harvard Business Review, 3-8.

  48.Mill, R. C., & Morrison, A. M. (2002). The Tourism System. Kendall Hunt .

  49.Moschella, D. (2002). Some IT Terms Really Are Greek. Computerworld, 25.

  50.Mowforth, M., & Munt, I. (2009). Tourism and sustainability. Abingdon: Routledge.

  51.Nath, B. (1999). Environmental Management in Practice: Compartments, stressors and sectors. New York: Routledge.

  52.Ng, E. (2005). An empirical framework developed for selecting B2B e-business models: the case of Austrailian agribusiness firms. Journal of Business & Industerial Marketing, 218-225.

  53.Nickson, D. (2007). Human resource management for the tourism and hospitality industry. Burlington: Elsevier.

  54.Osterwalder, A. (2004). The business model ontology a proposition in a design science approach. Unpublished PhD Dissertation. Universite de Lausanne.

  55.Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2002). An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business. 15th Bled Electronic Commerce Conference. Bled, Slovenia.

  56.Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2004). An Ontology for e-Business Models. In W. L. Currie, Value Creation from e-Business Models (pp. 65-97). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

  57.Pateli, A. G., & Giaglis, G. M. (2003). A Framework for Understanding and ANalysing eBusiness Models. 16th Bled eCommerce Conference eTransformation, (pp. 330-348). Bled, Slovenia.

  58.Pearce, L. P. (2005). Tourist Behaviour: Themes and Conceptual Schemes. UK: Channel View.

  59.Petrovic, O., Kittl, C., & Teksten, R. D. (2001). Developing Business Models for eBusiness. Inteerrnational Conferencee on Electronic Commerece 2001. Vienna.

  60.Pike, S. (2004). DESTINATION MARKETING ORGANISATIONS. (S. J. Page, Ed.) Elsevier Ltd.

  61.Ping, Y. (2010). A Study on Innovations of E-business Models for Chinese Tourism Industry. Information Technology and Applications (IFITA), 2010 International Forum on, (pp. 413-416). Kunming.

  62.Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 63-78.

  63.Rappa, M. (2004). The utility business model and the future of computing services. IBM SYSTEMS JOURNAL, 43(1), 32-42.

  64.Rappa, M. (2001). Business models on the Web. Retrieved September 12, 2010, from Managing the digital enterprise : http://digitalenterprise.org/models/models.html

  65.Ritchie, J., & Crouch, G. (2003). The Competitive Destination: a sustainable tourism perspective. Cambridge: CABI Publishing.

  66.Sethi, P. (1999). Handbook of sustainable tourism. India: Anmol.

  67.Sharpley, R., & Telfer, D. J. (2008). Tourism and development in the developing world. Abingdon: Routledge.

  68.Shubar , A., & Lechner, U. (2004). The Public WLAN Market and its Business Models - An empirical study. 17th Bled eCommerce Conference eglobal. Bled.

  69.Sigala, M. (2007, March 05). Web 2.0 in the tourism industry: a new tourism generation and new e-business modes. Retrieved Augost 04, 2011, from Travel Daily News: http://www.traveldailynews.com/makeof.asp?sstr=Web%202.0¢ral_id=1439&permanent_id=31

  70.Smith, S. (1994). The tourism product. Annals of Tourism Research, 582-595.

  71.Stähler, P. (2001, September 30). Business Models as an Unit of Analysis for Strategizing. Retrieved September 12, 2010, from Business models innovations: http://www.staehler.info/english/definitions.htm

  72.Stone, D. L. (2007). The status of theory and research in human resource management: Where have we been and where should we go from here? Human Resource Management Review, 93–95.

  73.Theobald, F. W. (2005). Global Tourism. 3rd edition. USA: Elsevier.

  74.Timmers, P. (1998). Business Models for Electronic Markets. Electronic Markets, 8(2), 3-8.

  75.Tosun, C. (1998). Roots of unsustainable tourism development at the local level : the case of Urgup in Turkey. Tourism Management, 595-610.

  76.Tosun, C. (2001). Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of Turkey. Tourism Management, 289-303.

  77.UNWTO. (2007). A Practical Guide to Tourism Destination Management. Madrid, Spain: World Tourism Organization.

  78.Uschold, M., & Gruninger, M. (1996). Ontologies: Principles, Methods and Applications. Knowledge engineering review, .

  79.Vanhove, N. (2005). The economics of tourism destinations. UK: Elsevier.

  80.Weill, P., & Vitale, M. R. (2001). Place to Space – Migrating to eBusiness Models. Boston: Harvard Business School Press.

  81.Williams, A. (2002). Understanding the hospitality consumer. Oxford: Butterworth-Heinemann.

  82.Yoon, Y. (2002, September 19). Development of a Structural Model for Tourism Destination Competitiveness from Stakeholders’ Perspectives. Blacksburg, Virginia, United States: ProQuest Information and Learning Company.

  83.Yousept, I., & Li, F. (2004). Online Supermarkets: Emerging Strategies And Business Models In The UK. 17th Bled eCommerce Conference eGlobal. Bled.

  84.Zhang, J. (2009). Tourism e-commence business model innovation analysis. International Conference on E-Business and Information System Security (pp. 1-5). IEEE Xplore.

  85.Zhang, Q. (2007). Application analysis and research on e-business model of china's tourism. International Conference on Service Systems and Service Management (pp. 1-5). IEEE Xplore.

  86.Zhang, X., Song, H., & Huang, G. Q. (2009). Tourism supply chain management: A New research agenda. Tourism Management, 30, 345-358.


موضوع پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, نمونه پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, جستجوی پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, فایل Word پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, دانلود پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, فایل PDF پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, تحقیق در مورد پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, مقاله در مورد پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, پروژه در مورد پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, پروژه درباره پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه شناسایی اجزای مدل کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران

فصل اول کلیات تحقیق بخش اول : کلیات تحقیق 1-1-1 مقدمه: امروزه پدیده گردشگری از یک پدیده ساده ی دید و بازدید فراتر رفته و ابعاد و اهمیت ویژه ای یافته است تا جایی که از آن به عنوان یک صنعت بزرگ و مولد و مادر نام برده می شود. به طوری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی و برخی کشورهای در حال توسعه که از جاذبه های فراوان تاریخی ، فرهنگی ، طبیعی و امکانات و تسهیلات خوب گردشگر ...

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت جهانگردي گرايش برنامه ريزي و توسعه بهار 1391 چکيده در دنياي کنوني، برنامه‌ ريزي استراتژيک به عنوان بنايي مهم براي توسعه محسوب مي‌شود و لازم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد "MA " رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی چکیده این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز در سال 1393 صورت گرفت. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان درگیر در مسئله بازاریابی گردشگری بود که از این میان با استفاده از فرمول ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی فصل اول کلیات پژوهش 1- 1- مقدمه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم­ترین صنایع برای رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد) فونت و اهجم[1]، 1999: 63(. در حال حاضر، بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از توریسم دریافت می کنند و درآمدهای توریسم را برای توسعه زیرساخت ...

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم چکیده تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف ...

پایان­نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی چکیده: پارک ملی دریاچه ارومیه پس از مرداب انزلی از جالب‌ترین و زیباترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایران به‌شمار می‌رود. دریاچه ارومیه به علت داشتن مزایای طبیعی و مواهب خدادادی می­تواند یکی از عوامل مهم جلب گردشگران اعم از داخلی و خارجی گشته و در صورت توجه مسئولان و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.A." (مدیریت بازرگانی – گرایش بین الملل) چکیده کسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد که در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاکم بر شرکتهای تجاری و کشورهاست که به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی(M.A) چکیده امروزه فناوری اطلاعات به عامل مهمی در توسعه آینده صنعت خدمات مالی و خصوصا شرکت ها و کسب و کار های کوچک، تبدیل شده است. تحولات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به میزان قابل توجهی به رشد و سود آوری موسسات مالی در سراسر جهان، کمک کرده است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عمکلرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. در این ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری چکیده: همانطور که می دانیم با افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه مدرن و صنعتی شدن شهرها، مشکلات افراد بیشتر، که در کنار این مشکلات مسئله فراغت افراد مطرح شد با توجه به کمبود امکانات فراغتی در جامعه ما باعث شد دست اندرکاران و برنامه ریزان شهری را به فکر انداخت تا به منظور غلبه بر این مشکل راهکارهایی را ...

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی چکیده گردشگری یکی از صنایع بزرگی است که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده است. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با توجه به نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با توجه به روند ...

ثبت سفارش