پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی

word 4 MB 30287 127
1392 کارشناسی ارشد روانشناسی
قیمت: ۱۶,۵۱۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش: عمومی

  مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی

   

   

  چکیده :

  پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد سرطانی و افراد عادی انجام شده است .بدین منظور از جامعه آماری بیماران سرطانی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شیراز  ، گروه نمونه 60 نفر به صورت شیوه نمونه گیری در دسترس و همچنین 60 نفر گروه افراد عادی که به صورت در دسترس انتخاب شدند ، در این پژوهش از افراد گروه نمونه خواسته شد تا به پرسشنامه های طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی پاسخ داده و سپس با استفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس چند متغیرهو آزمون تی مستقل داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند، نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند در این تحقیق بین میانگین نمرات دو گروه سرطانی و عادی در ابعاد محرومیت هیجانی ،رها شدگی، نقص/شرم . شکست ، وابستگی / بی کفایتی،گرفتار، اطاعت، ایثار،معیارهای سرسختانه، وخویشتن داری / خود انضباطی ناکافی از ابعاد 15 گانه طرحواره های  ناسازگار اولیه  تفاوت معنی دار مشاهده شده است.

  نتایج بدست آمده در فرضیه دوم  نشانگر تفاوت میانگین بین دو گروه زنان سرطانی و عادی مورد بررسی در این تحقیق در ابعاد کمال گرایی ، آسیب پذیری ، متأثر شدن،  و خشنود کردن معنی دار می­باشند.  تفاوت میانگین در بعد تأثیر گذاشتن ، از سطح معنی­دار برخوردار نیست.

  واژه های کلیدی :  طرح‌واره‌های ناسازگار،  تحریف‌های شناختی، بیماری سرطان 

  مقدمه

  دانستن علم و اراده مخصوص فرزندان آدم است که خداوند به عنوان بالاترین محبت به آنها اعطا نمودهاست. بدیهی است برای استفاده از این  دو موهبت خلق مسائل و نتیجه گیری ها در نظام هستی و ایجاد پیشنهادهایی لازم است تا انسان بتواند علم و اراده را که در ابتدا کوچک است بسط دهد و سرانجام بتواند با تسخیر و احاطه بر مسائل ، لیاقت نهایی و شایستگی جانشینی او را بیابد .وجود مسائلی بنام بیماری برای انسان شاید جزء خواسته های خود انسان است که بتواند در برخورد با آنها قدرت علم و اراده خود را محک بزند (تابعی؛  به نقل از جمشید زاده و ناموران ، 1382) .

  سرطان جزء موارد بیماری است که ضمن به چالش کشید ن علم و اراده آدمی دارای رموز خاصی است . همان طور که سلول های بیمار چنگال در بافت ها و دستگاه های بدن وارد می کنند و همان گیاه عشقه که اگر به درختی وصل شود به آسانی از آن جدا نمی شود ، اراده انسان نیز می بایست در جهت تقابل بر سلول های سرطانی چنان اثر نماید که اثرات سلول های سرطانی را خنثی کند ( اوتیس،2007؛به نقل از محمدی و علی بیگی،1390) . 

  یافته های تحقیقاتیبه این نتیجه رسیدندکه تنش های مزمن و مکرر با کم شدن عملکرد نظام ایمنی رابطه مستقیم دارد ، علاوه بر این مطالعات دیگری نشان دادند : که میزان فعالیت و تعداد سلول های ان کی پس از تنیدگی های کوتاه مدت و آنی ، مثل : پرش با چتر نجات ، زد و خورد ، کشمکش ، حساب های ذهنی پیچیده و غیره به سرعت افزایش می یابد.این مطالعه نشان میدهد که نظام ایمنی به سرعت علیه عامل تنیدگی زا واکنش هایی در جهت رفع این عامل نشان میدهد ، اما در مقابل ، در موارد تنیدگی های مزمن و طولانی مدت، همانند اختلافات فردی ، بیماری ، ترس مزمن ، مرگ عزیزان ، طلاق ، نا امیدی و افسردگی های طولانی مدت ، میزان عملکرد مثبت نظام ایمنی از جمله: تعداد و فعالیت سلول‌های ان کی دچار نقصان می‌شود (اندرسون،1997)[1].

  در هنگام بیماری ، ناراحتی هایی بروز می کند که فرد از خود و جهان برداشتی بدبینانه دارد و ممکن است

  بگوید :"بیفایده است ، من بازنده هستم " در نگرانی و هراس احتمالا این فکر به ذهن میرسد که : " اگر کنترلم را از دست بدهم و سقوط کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟" . با آنکه افکار منفی به تنهایی اغلب اشتباه و غیر منطقی هستند به گونه ای فریب کارانه و واقعی به نظر میرسند . به طوری که فرد گمان میکند وضع به همان بدی است که به نظر میرسد و طبیعی است که اگر بیمار از شر این قبیل روحیات ناخوشایند نجات نیابد و طرز تلقی مثبت تر و واقعبینانه تری پیدا نکند ،  بیماری بر وی چیره میشود و این در حالی است که با درمان این طرز فکرها انواع مختلفی از ناراحتی های روزانه از جمله : احساس عدم امنیت روانی و حقارت ، احساس تقصیر ، فشار روانی ، ناکامی و ناامیدی بر طرف می شود (برنز ، 1990؛ به نقل از قراچه داغی ، 1391 ).

  سرطان به عنوان یک حادثه آسیب زا در زندگی می تواند منجر به استرس پس از سانحه گردد. دالگلیشن (1999) عنوان می کند که قربانیان تروما اطلاعات ناهمخوان با طرحواره را مکرراً ارزیابی می کنند تا بتوانند این اطلاعات را با طرحواره های قبلی خود یکپارچه نمایند. اما ، ارزیابی این اطلاعات به عنوان تهدید کننده و ناهمخوان با طرحواره های قبلی باعث احساس تهدید کنونی یاقریب الوقوع می شود. فرض براین است که  فعالیت مزمن هیجان ترس باعث می شود که سیستم شناختی به صورتی شکل گیرد که سرنخ های مربوط به تروما به صورت انتخابی پردازش شوند و به این ترتیب احساس تهدید مداوم را تقویت میکنند .جای تعجب نیست که تحقیقات ارتباط معنی داری را بین تغییر دردیدگاه فرد درباره ی دنیا و ناراحتی روانشناختی تایید کرده اند. (ترنر،2006)[2].

  اونز (2001) ارتباط بین شدت اختلال استرس پس از سانحه و تحریف های شناختی را بررسی کردند و دریافتند که بین شدت اختلال استرس پس از سانحه و ادراک خودارزشمندی پایین ارتباط معنی داری وجود دارد. باید توجه شود که ممکن است نوع طرحواره های ناسازگار براساس نوع تروما متفاوت باشد. بنابراین پژوهش حاضر در پی تبیین طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی در بیماران سرطانی است .

  1-1بیان مسئله:

  در کشور ایران پس از بیماری­های قلبی عروقی دومین علت مرگ بیماری سرطان است به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 در اثر این بیماری 4700 مورد مرگ در ایران اتفاق افتاده که از این تعداد 2700 مورد کمتر از 70 سال سن داشتند؛  اصولاً عقیده بر این است که در این بیماری درمان مشکل ولی پیشگیری آسان است. تحقیقات متعدد ثابت کرده است حمایت روانی از بیماران به خصوص بیمارانی که به سرطان مبتلا هستند می­توانند بر روند درمان و کیفیت زندگی آن‌ها مؤثر باشد به گونه‌ای که تا به حال داستان زندگی بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج را شنیده‌اید که توانستند با بیماری خود مبارزه کنند در این میان شخصیت و نوع باورهای بیمار بر روند سازگاری او با زندگی و بیماری‌اش بسیار مؤثر است پزشکان معتقدندبیمارانی که چنین بینش و نگرش مثبتی دارند و به علاوه از حمایت خانوادگی خوب و حمایت اجتماعی خوب برخوردارنددر مقایسه با گروه­های که فاقد این 3 خصیصه هستند روند بهبود و درمان را با کیفیت مطلوب طی می‌کنند و از زندگی خوب بهره می‌برند. بیماری سرطان جزء بیماریهای مزمنی است که هم سبب تحلیل قوای بدنی فرد می‌شود و هم باعث کاهش فعالیت‌های روزمره و سبب به وجود آمدن برخی مشکلات جنسی می‌شود. ضمن اینکه فرد ممکن است به دلیل بیماری که دارد مبتلا به اختلالات خلقی همچون افسردگی شود(احدی و خیر جو، 1387).

  میراندا[3] ، گراس[4]، پرسونز[5] و هان[6] (1998 )به این نتیجه رسیدند که افراد افسرده ناکارآمدی شناختی زیادی نشان می‌دادند .به همین منظور علاوه بر درمان های جسمانی ، درمان های روانشناختی نیز از اهمیت بسزایی برخوردارند .در درمان های روانشناختی، ارزیابی شناختی مداوم برای بهبود باورها مهم است در این راستا طرح واره ها به عنوان سازوکارهای اصلی مسئول مشکلات ظاهری بیمار هستند . یک فرضیه کاری خوب درباره مشکلات ظاهری بیمار و طرح واره های زیرین به درمانگر کمک می کند ارتباط بین مشکلات را درک کند ، رفتارهای او را پیش بینی کند و مداخله های درمانی مناسبی را اتخاذ کند ، اما با توجه به اینکه طرح واره ها به آسانی در آگاهی نیستند درمانگر با تقویت اتحاد درمانی و تدوین مفهوم پردازی و شناسایی سطوح قابل دسترس شناخت ، روش خودرا آغاز می کند .  افکار خود آیند نخستین و قابل دسترس ترین سطح شناخت هستند و می توانند سرنخ هایی را برای طرح واره های فعال شده ارائه کنند(ریزو، تویت،استینویانگ،2007 ؛به نقل از مولودی و احمدی ، 1390 ).

  دو نوع اصلی خطاهای منطقی وجود دارد : تفکرافراطی[7] و تفکر اختیاری[8] . تفکر افراطی موقعی به کار می‌رود که تحریف ، در فرایند تفکر رخ دهد ، که معمولا به شکل اغراق یا کم اهمیت ساختن امور[9] تجلی پیدا می کند . در تفکر اختیاری ، هر نوع نتیجه گیری یا استنباطی بدون طی فرایند تفکر ، به دست می آید .

   

  تفکر افراطی به چهار گروه تقسیم می شود : فراتر رفتن از واقعیات[10] ، سوء تعبیر واقعیات[11]، در نظر نگرفتن تمام واقعیات[12]، استفاده از تقسیم بندی دو بعدی (دو وجهی)[13] برای پدیده های پیوسته یا طیفی ، و درجه بندی اموری که قابل درجه بندی نیستند ( فری ،1999؛ به نقل از محمدی و فرنام ،1384).

  دونوع تفکراختیاری وجوددارد: بایدها[14]واستفاده ازهیجان برای تایید باورها[15]. دربایدها،جمله های ترجیحی ( " من ترجیح می دهم به شنابروم " ، " ماهمگی ترجیح می دهیم که کسی ازمادزدی نکند ") تبدیل به جمله های آمرانه ی بدون دلیل می شوند : " من باید به شنابروم " ؛ " اونباید دزدی کند "( ویلسون،1997).

  با این اوصاف در بیماران سرطانی ضروری است مبناهای روان شناختی تأ ثیر گذار برکیفیت زندگی و روند درمانی بررسی شود و به همین منظور ضمن توجه به ویژگی‌های جمعیت شناختی بیماران ، خطای شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه این بیماران در مقایسه با افراد سالم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نتیجه ، پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی در بیماران سرطانیو افراد سالم تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر ؟

  2-1-ضرورت و اهمیت تحقیق

  تنیدگی های مزمن ، بی خوابی ، اضطراب ، افسردگی ، جنون جوانی ، احساس تنهایی ، مصرف الکل ، ناامیدی ،گوشه گیری قطع ارتباطات اجتماعی و عدم بروز هیجان های عاطفی فرد را مستعد ابتلا به بیماری های سرطانی می کند افسردگی همراه با سرطان هم باعث کاهش عمر فرد می شود .در بروز سرطان ، مقبول ترین فرضیه این است که فرد به علت تنیدگی های درونی و بیرونی دچار اختلال ایمنی می شود وکا هش قدرت سیستم دفاعی ، بدن را مستعد بروز سرطان می کند ،بنابراین هر عاملی که بتواند تعامل روانی - اجتماعی فرد را بر هم زند ، وی را به سمت ابتلا به این بیماری ها سوق می دهد ، اما احساس آرامش، امنیت و تامین نیازهای عاطفی ،افزایش ارتباط های اجتماعی فعالیت ، حمایت اقتصادی، روانشناختی و اجتماعی باعث تسریع روند بهبود بیماری سرطان می شود و عوارض بیماری ودرمان را کاهش می دهد (باغبانیان ، 1391 ) .

  بنابر این لازمه مداخلات روانشناختی در سرطان ، انجام درمان های حمایتی ،موجب بهبودکیفیت زندگی و طولانی شدن عمر بیماران می شود و در این راستا نقش روانشناسان مهم است . زیرا 1) این بیماران اغلب به دلیل پاسخ آزارنده شرطی شده به روانشناسان سلامت مراجعه می کنند . 2) این بیماران به بیان هیجان ، درک معنای سرطان و تجربه حمایت های بین فردی نیاز دارند ، از همین رو راهبرد های شناختی زیر در مداخله درمان در سرطان اهمیت زیادی دارد – درک افکار بیمار درباره بیماری ، درمان ، مرگ و مردن،تشویق بیمار به ارزیابی در خصوص سودمندی افکار و اساس واقعی این افکار و با درمان شناختی ، بیماران یاد می گیرند، تا تحریف های شناختی و باور هایی که برای بهزیستی بیمار مخرب بوده را تشخیص داده و با آنها به چالش بپردازد (احدی و خیر جو ، 1387).

  از این رو روانشناسان می بایست قبل از انجام هر روش درمانی به شناختی عمیق از مشکلات این بیماران در حوزه های شناختی بپردازند و با توجه به روش نوین درمانی شامل طرح واره درمانی و رفتار درمانی شناختی ،بررسی تحریف های شناختی و طرح واره های ناسازگار اولیه به عنوان اصلی ترین هدف این درمان گران در فرایند درمان اهمیت بسزایی دارد و قبل از شروع هر مداخله درمانی مطلوب است (بن راضی نمایشی،1387).

  به صورت کلی این موضوع مورد بررسی و نتایج آن در اختیار روانشناسان قرار گیرد .امروزه جامعه ما بنا بر برخی نظریات پزشکان با سونامی سرطان روبرو است.این امر مهم می نماید که در این بیماری به شناخت عمیق تر و بعد از آن راههای روانشناختی موثر اقدام شود بنابراین در این تحقیق سعی بر شناسایی باورهای مخرب در دو سطح طرح واره های ناسازگار اولیه و افکار خود آیند شده تا بر اساس آن بتوان درمانگران را جهت ایجاد فضای کمک رسانی  با استفاده از روشهای شناخت درمانی و طرح واره درمانی به این بیماران آماده نمود . نبود پژوهش در رابطه با متغیرهای پژوهش در ایران و با توجه به تفاوت های فرهنگی ، اجتماعی و عاطفی با سایر کشور ها بر ضرورت این پژوهش می افزاید .

  3-1-اهداف تحقیق

  1-3-1- اهداف علمی:

  تبیین تفاوت طرح واره های ناسازگار اولیه و تحریف های شناختی در بیماران سرطانی و افراد عادی .

  2-3-1 اهداف کاربردی:

  امروزه تلاش تمام متخصصین این است که راهی برای درمان یا کنترل بیماری ها بیابند و تمام متخصصین در تمام حوزه ها تلاش های مستمر علمی خود را معطوف به این موضوع مهم کردهاند. متخصصین روانشناسی نیز تلاش نمودند تا ارتباطی بین بیماریها و عوامل روانشناختی موثر در آنها پیدا کنند و از این طریق به درمان و کنترل بیماریها کمک نمایند. از این رو در این بررسی با هدف کنترل و درمان بیماری مزمن سرطان از منظر شناخت گرا ها بررسی مناسبی صورت می گیرد تا با  شناخت باور های تاثیرگذار بر بیماری سرطان ، امکان کمک به این بیماران فراهم شود.آنچه مسلم است پیوند بین روانشناسی و علم پزشکی از مهم ترین موضوعاتی است که با این بررسی می توان این شرایط را تسهیل نمود .

   

   

  تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها

  4-1- تعاریف نظری

  1-4-1-  تعریف نظری بیماری سرطان :
   

  سرطان یک نام کلی که به تمام تومورهای بد خیم بدون هیچ گونه تفاوتی داده شده است . این نام در آسیب شناسی به هر گونه اختلال و هرج و مرج سلولی و بافتی نیز اطلاق می شود . به طور کلی سرطان توموری است موضعی و بر حسب آنکه در چه جای بدن باشد ممکن است مرئی یا نامرئی باشد . سرطان تدریجا تمام بدن را فرا می گیرد و در آن ایجاد مسمومیت می کند . سرطان مرضی خاص نیست بلکه عوارض و تحریکات مرضی می باشد که از تکثیر بی نظم و ترتیب سلول های طبیعی بدن تولید می شود و خاصیت تخریب و فراگیری دارد . چنگار ، درد بی در مان ،نام ورم سوداوی که سخت باشد و هر روز بزرگتر شود و رگهای سرخ و سبز مثل دست و پای  سرطان در آن ظاهر باشد . به اصطلاح طب ، خورا یعنی ماده مخصوصی که چون در عضوی در آید وی را به کلی فاسد و مضمحل سازد وچاره ای جز بریدن و استیصال ندارد .ورمی است بسیار بد که از سودای سوخته وصفرا پیدا شود ، اول به قدر دانه نخود نمایان شود سپس آن به قدر خربزه وکلان از آن هم گردد و بر آن عروق مانند پای خرچنگ دیده شود .در این هنگام امید به شدن آن نیست و تداوی برای آن است که تا از این کلانتر نشود. با پوست و گوشت آمیخته باشد و با درد باشد و بیخها وشاخه ها دارد و بر سان سرطان آبی باشد که پس از مدتی گوشت عضو مرده شود و حس او برود ؛ سرطان اسود ؛ ازدیاد وتجمع مواد رنگین سلول های بافت پوششی که ممکن است بصورت تومور سلول های بافت پوششی نیز در آید و در این صورت تومور بیشتر مربوط به ازدیاد سلول های طبقه رنگدار بافت پوششی است .(فرهنگ فارسی معین ، 1367).

   

   

  2-4-1- تعریف نظری تحریف های شناختی :

  تحریف های شناختی :خطاهایی هستند که در فرایند استدلال روی می دهند ، مانند استنتاج یا استنباط تحریف شده از واقعیات  .  برای مثال ، نتیجه گیری کلی از اطلاعات ناکافی یا پذیرش اینکه یک حادثه صرفا به دلیل آنکه ظاهرا معنای مثبتی ندارد ، به کلی دارای مفهوم منفی است .

  اگر تحریف های شناختی مکرر باشند ، به ناراحتی یا اختلالات روانی منتهی می شوند . استنباط کردن و نتیجه گیری جزء کارهای مهم انسان هستند . انسان ها باید کار های خود را زیر نظر بگیرند و برای برنامه ریزی در مورد زندگی اجتماعی ، عشقی و شغلی خود ، احتمال پیامد ها را نیز بسنجند . ولی وقتی تحریف های شناختی زیاد هستند نمی توانند این کارها را درست انجام بدهند و دچار اضطراب ، افسردگی و دیگر اختلالات می شوند . شناخت درمانگرها تحریف های شناختی را می یا بند و به بیماران خود کمک می کنند اشتباهاتشان را بفهمند و تفکر خویش را عوض کنند .

  تحریف های شناختی وقتی نمایان می شوند که پردازش اطلاعات نادرست یا ناموثر باشد ( شارف؛ به نقل از فیروز بخت ، 1381) .

  3-4-1- تعریف نظری طرح واره های ناسازگار اولیه

  طرح واره های ناسازگار اولیه ، الگوهای هیجانی و شناختی خود – آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در سیر زندگی تکرار می شوند . توجه کنید که طبق این توصیف ، رفتار یک فرد ، بخشی از طرح واره محسوب نمی شود ، چون یانگ معتقد است که رفتار های ناسازگار در پاسخ به طرح واره به وجود می آیند .بنا براین ، رفتار ها از طرح واره ها نشات می گیرند ، ولی بخشی از طرح واره ها محسوب نمی شوند (یانگ،گلوسکو و ویشار؛به نقل از حمید پور و اندوز،1391) .

  5-1 تعاریف عملیاتی

  1-5-1 تعریف عملیاتی بیماری سرطان

  در این تحقیق بیماران سرطانی آن دسته از بیمارانی هستند که بر اساس پرونده موجود در بیمارستان ها و مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و توسط متخصصین با تشخیص این بیماران تحت درمان می باشند .

  2-5-1- تعریف عملیاتی تحریف های شناختی

  در این تحقیق خطاهای شناختی نمراتی هستند که فرد از پرسشنامه تحریف های شناختی ویسمن و بک (1978) بدست می آورد .

  3-5-1- تعریف عملیاتی طرح واره های ناسازگار اولیه

  در این تحقیق طرح واره های ناسازگار اولیه  نمراتی هستند که فرد از پرسشنامه طرح واره ناسازگار یانگ  (1998) بدست می آورد .

   

  [1].Anderson

  [2]. Torner

  [3].Miranda

  [4].Grass

  [5].Persons

  [6].Han

  [7]extreme thinking

  [8]arbitraray thinking

  [9]minimization

  [10]-going beyond the fact

  [11]-misinterpreting the facts

  [12]-not considering all the facts

  [13]-dichotomous categories

  [14]-should

  [15]-using emotion to verify belief

  Investigating Primary Incompatible Schemata and

  Cognitive Distortions in Cancer Patients vs Normal Persons

   

                      

  Abstract:

   

  The present study was conducted to investigate the cognitive distortions and primary  incompatible schematic in cancer patients.

  For this purpose, of the target population of cancer patients referred to the state hospitals in Shiraz, a sample group of 60 patients was selected as available sampling, and another sample group of 60 ordinary people was selected as simple random sampling. In this study, the members of the sample groups were asked to respond to the primary incompatible schematic and cognitive distortions questionnaires. Then the data analyzed through MANOVA and independent t.test . The results showed that there were significant differences between cancer patients normal women in dimensions of primary in compitable sehematic as emotional deprivation ,  abandonment/instability,defectiveness/shame,failure,ependence/incompetence, enmeshment,  subjection ,  acting out ,  hypercriticalnass,  insufficient self-control/self -discipline The obtained results of second assumption revealed that there were significant differences between two groups of Cancer patients and normal women on dimensions of perfectionism , vulnerability , touch , satisfy , mean score differences of two groups on  influence ,  was not significant .

   

  KeyWords: Primary Incompatible Schemata, Cognitive Distortions, Cancer Disease.   

 • فهرست:

   

  فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                                      صفحه

  چکیده : 1

  فصل اول : کلیات

       مقدمه. 3

      1-1بیان مسئله. 5

      2-1-ضرورت واهمیت تحقیق.. 7

      3-1-اهداف تحقیق.. 9

      1-3-1- اهداف علمی: 9

      2-3-1 اهداف کاربردی: 9

      4-1- تعاریف نظری.. 10

      1-4-1-  تعریف نظری بیماری سرطان : 10

     2-4-1- تعریف نظری تحریف های شناختی : 11

      3-4-1- تعریف نظری طرحواره های ناسازگار اولیه. 11

      5-1 تعاریف عملیاتی.. 12

      1-5-1 تعریف عملیاتی بیماری سرطان. 12

      2-5-1- تعریف عملیاتی تحریف های شناختی.. 12

      3-5-1- تعریف عملیاتی طرحواره های ناسازگار اولیه. 12

  فصل دوم : پیشینه تحقیق

      1-2- طرحواره های ناسازگار اولیّه. 14

      2-2-تحریف های شناختی.. 46

      1-2-2-افکار خودآیند. 48

      2-2-2-تحریف های شناختی 48

       3-2-پیشینه تحقیق.. 53

       جمع بندی.. 59

     4-2- فرضیه های تحقیق ...............................................................................................................................................56 

  فصل سوم : روش کار و تحقیق

     1-3-طرح کلی پژوهش : 61

     2-3-جامعه آماری : 61

    3-3-نمونه آماری و روش نمونه گیری : 62

    4-3-ابزارهای تحقیق : 64

    1-4-3-پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ: 64

     2-4-3-پرسشنامه تحریف های شناختی : 67

      5-3-روش اجرا : 68

      6-3- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 68

       7-3- اصول اخلاقی پژوهش ..........................................................................................................................................69

   فصل چهارم : نتایج

      1-4- یافته های توصیفی و استنباطی.. 71

  فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

     1-5- بحث و نتیجه گیری 85

     -5-2بررسی و تبیین نتایج فرضیه های پژوهش ..................................................................................................................87

     3-5- محدودیت های تحقیق.. 98

     4-5- پیشنهادهای تحقیق.. 98

  منابع و ماخذ

     منابع فارسی: 100

     منابع انگلیسی : 102

  پیوست ها

     پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه ......................................................................................................................109

     پرسشنامه تحریف های شناختی.....................................................................................................................................112

     چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………115

  منبع:

  منابع فارسی:

  -اوتیس،جان.(1390). راهنمای عملی درمان شناختی رفتاری درد مزمن.(ترجمه:فرزانه محمدی و ندا علی بیگی).تهران:انتشارات ارجمند.(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی،2007).

  - احدی،حسن؛خیرجو،اسماعیل. (1387) . سرطان  ومداخلات روانشناختی درآن .نشریه علمی آفرینش . سال دهم . شماره: 1361 .

  - باغبانیان،علی. (1391) . نقش عوامل روانی واجتماعی دربروز یا تشدید سرطانها . پایگاه اطلاع رسانی سلامت . سال هشتم شماره، 1386.

  -برنز،دیوید.(1391).از حال بد به حال خوب ،شناخت درمانی.(ترجمه:مهدی قراچه داغی).تهران:نشر آسیم.(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی،1990).

  -بن راضی نمایشی ، مینا . (1387 )،مقایسه ویژگیهای شخصیتی ونگرشهای ناکارآمد اقدام کنندگان به خودکشی ،افراد افسرده ( بدون سابقه اقدام به خودکشی ) وافراد بهنجار . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز .

  - رضایی، پریوش. (1382). بررسی احساس مسئولیت، کنترل افکار و عقاید ناکارآمد در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.

  - ریچارد اس ، شارف  . (1381) . نظریه های روان درمانی و مشاوره ( ترجمه : مهرداد فیروز بخت).  تهران : انتشارات رسا .

  صدوقی، زهره ؛ آگیلار وفایی ،مریم ؛ رسول‌زاده طباطبایی ، سیدکاظم واصفهانیان ، نامیه (1378). تحلیل عاملی نسخه کوتاه پرسش‌ نامه طرحواره یانگ درنمونه غیربالینی ایرانی . مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ، سال 4. 2. 214. 219 .

  صلواتی و یزدان دوست  . طرح واره درمانی .تهران نشر دانژه ، 1388 .

  -فری،مایکل.(1384).راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی.(ترجمه : مسعود محمدی و رابرت فرنام).تهران:انتشارات رشد.(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی،1999).

  -فرهنگ فارسی معین. نشر کتابخانه ملی.1367.

  -کرک،کیس و کلارک.(1387). رفتار درمانی شناختی.(ترجمه:حبیب الله قاسم زاده).تهران:انتشارات ارجمند.(تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی،1989).

  -یانگ، جفری ؛ کلوسکو ، ژانت ؛ ویشار، مارجوری . (1390). طرحواره درمانی . جلد اول . (ترجمه : حسن حمید پور و زهرا اندوز). تهران: انتشارات ارجمند . (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی ،1950) .

  - یانگ ، جفری. (1384). شناخت درمانی اختلالات شخصیت ، رویکرد طرحواره محور . (ترجمه : علی صاحبی و حسن حمید پور). تهران : نشر آگه.

   

   

   

   

  منابع انگلیسی :

  - Aktas  , G . , ogce  , F . (2005) .Dance as a Therapy for Cancer Prevention . Asian Pacific Journal cancer Prevention .6 , 408-411 .

  -Anderson,  G .B . J . (1997) .The epidemiology of spinal disorders .In  J . W . Frymoyer (Ed) ,  The Adult Spine;  Principles and Practices (2nd ed . , PP.93-141) . New York : Raven Press .

  -Arntz , A . &Weertman  , A . (1999 ) . Treatment of childhoold memories : theory and practice . Behaviour Research and Therapy .37 , 715 -740 . 

  - Beck,A .T .(1967) . Depression - Causes and treatment .Philadelphia : University of Pennsyl vania Press.

  - Beck,A .T .(1976) . Cognitive therapy and the emotional disorders .New York : International Universit ies Press .

  -Beck , A .T . , Rush , A .J . , shaw , B . F . , &Emery , (1979 ) .Cognitive therapy of depression .New York : Guilford  Press.

  -Beck , A .T . (1970 ) . Cognitive therapy :Nature and relation to behaveior therapy .Behaveior Therapy    ,1(2), 184-200 .

  -Beck ,  AT and Emery , G (1985 ) Anxiety disorders and phobias : A cognitiue perspectiue New York : Basic .

  -Beck , J .S. (1995 ) . Connitive therapy : Basics and beyond .New York : Guilford Press.

  -Burns , D .D . (1999) .The Feeling Good Handbook (Rev . ed .). New York : Plume /Penguin Books .

  - Chris R. Brewin  , James D. Gregory . , Michelle Lipton  , 8 Neil Burgess . (2010) .Intrusive Images in Psychological Disorders :Characteristics  , Neural Mechanisms  , and Treatment Implications . psychological Association  1:210-232.

  - Churchard, Marina (1991).The utility of the dysfunctional attitude scale with adolescent psychiatric outpatiepents. A Thesis for the Degree of Master of Arts, Department of Applied Psychology.University of Toronto.

  - Cohen, M..s; Kuten a .(2006) .Cognitive – behavior group intervention for velatives of cancer patients . Journal of psychosomatic research .vol:61

  -Dalgleish , T .(1999) . Cognitive theories of post –traumatic stress disorder .In  w .Yule (Ed.),Post traumatic stress disorders : Concepts and therapy (pp. 193 -220) . New York : Wiley .

  -Eccleston ,C.,Morley ,S.,Williams ,A.,Yoke,L.,& Mastroyannopoulou, K. (2002).Systematic review of randomized controlled trials of psychological therapyfor chronic pain in children and adolescents , with a subset meta –analysis of pain relief . Pain ,99,157-165 .

  - Erikson,E .H . (1950) .childhood and society . New York : Norton.

  - Grassi, l; Travado, I; Moncayo, F .L.G .(2004 ).Psychosocial moebidity and its correlates in cancer patients of the medi terranean area .Journal of affective disorders . vol,. 83.

  Kagan,J . , Reznick, J .S .,& Snidman,N . (1988) .Biological bases of childhood shyness.-

  - Kelly ,G .A.(1955) .The psychology of personal constructs (Is ted .) New York : Norton . 

  -Kuhn , T. S . (1970) .The structure of scientific revolutions (2nd ed.) .Chicago : University of Chicago Press.

  - Leahy , R .L. ,& Holland, S .J . (2000) .Treatment plans and interventions for depression and anxietydisorders . New York :Guilford Press .

  LeDoux , J . ( 1996 ) .The emotional brain . New York : Simon & Schuster .

  -Lilijana  , s .(2004) .  Psychosocial coping strategies in cancer patients  . Radiol oncol . 38 (1) : 35 -42 .

  -Lipon ,R.B ., Stewater ,W . F .,Diamond ,S.,Diamond, M .L. ,& Reed ,M. (200I). Prevalence and burden of migraine in the United States : Data from the American Migraine Study II. Headache,4I,646-657 .

  -- Mason, O., Platts, H. & Tyson, M. (2005).Early maladaptive schemas and adult attachment in a UK clinical population.Psychology and Psychotherapi:Theory. Research and Practice.78, 549- 564.

  - Miranda. Jeanne., Gross, James J., Persons, Jacquelin e B., Hahn, Judy (1998). Mood Matters: Negative Mood Induction Activates Dysfunctional Attitudes in Women Vulnerable to Depression. Cognitive Therapy and Research, 22(4), 363-376.

  - Mobini, Sirous., Pearce, Marion., Grant, Alec., Jem., and Yeomans, Martin R. (2006). The relationship between Cognitive distortions, impulsivity, and sensation seeking in a non- clinical population sample.Personality and Individual Differences, 40, 1153-1163.

  - Muris., P. (2006). Maladaptive schemas in non –Clinical adolescents: Relations to perceived parental rearing behaviors, Big five personality factors &psychopathological symptoms, Clinical Psychology & Psychotherapy, I 13, 405-413.

  -Otis,J.D.,Reid,M.C.,& Kerns, R.D.(2005).The management of chronic pain in the primary care setting . In L .C. James & R.A. folen (Eds), Primary Care Clinical Health Psychology : A Model for the Next Frontier . Washington ,D.C.: American Psychological Association Press.

  -Owens , G .P . , Pike , J .L .  , &Chard , K . M . (2001) .Treatment  effects of cognitive processing therapy on cognitive distortions of female child sexual  abuse survivors . Behavior Therapy , 32, 413 -424 .

  -persons , J. B . , &Miranda , J . (1992 ) .Cognitive theories of vulnerability to depression : Reconciling negative evidenc .Cognitive Therapy and Research, 16(4) ,485-502 .

  - Pinto- Gouveria, J., Castilho, P. & Cunha.M. (2006).Early maladaptive schemas and social phobia, Cognitive Therapy and Research,30, 571-584.

  - Popper , K. R . (1959 ) . The logic of scientific discovery . New York : Basic Books .

  - Price, J. (2007) Cognitive schemas, defense mechanism and post Traumatic stress symptomatology. British psychological society.80, 343- 353.

  - Riso, L. P., du Toit, P. L., Stein, D. J. & Young, J. E. (2007). Cognitive Schemas and core beliefs in psychological problems: a scientist- practitioner guide.Washington, DC: American Psychological Association.

  - Saniah  , AR . ,Zainal , Nz . (2010) .Anxiety  , Depression and coping strategies in BreastCancer Patients on Chemotherapy . Jornal MJP online Early . 02: 08-10.

  -Segal , Z .V , Williams , M .I .G . , &Teasdale , J .D .(2002) . Mindfulness-based   Cognitive therapy for depression : A new approach to preventing relapse . New York : Guilford Press .

  -Terner ,J .A . , Mancl , L . , &Aaron , L.A .(2006 ) .Short –and long –term effi-cacy of brief cognitive – behavioral therapy for patients with chronic temporomandibular disorder pain : A randomized , controlled trial .Pain ,121 ,181-194 .

  - Weissman , A . , &Beck , A .T . (1978, March ) . Development and validation of the dysfunctional attitude scale : A  preliminary investigation . Paper presented at the annual meeting of the American  Educational Research Association , Toronto , Ontario , Canada .

  -Welburn , K . , Coristine , M. , Dagg, P . , Pontefract, A . , &Jornal , S . (2002) .The Schema Questionnaire – Short  Form : Factor analysis and relationship between schemas and symptoms . Cognitive Therapy and Research  , 26, 519-530 .

  - Wilson ,Gt ,(1997) Treatment manuals in clinical practice Behavior Research and Therapy, 35, 205-210 .

  -Xuemei ,R ., Pietrobon ,Sun , S., Liu,G.,& Hey,L. (2004) .Estimates andpatterns of direct healthcare expenditures among individuals with back pain in the U.S. Spine ,29(I) ,79-86 .

  - Younesi  , s .  ,Mirafzal  , A .  , Tooysercani   ,M .(2012) . Reduction of DeterministicThinking among Cancer Patients as a New method to Increase Psychosocial Adjustments .iran Jornal cancer Preview .

  - Young, J .E . (1990) .Cognitive therapy for personality disorders . Sarasota,FL : Professional Resources Press.

  - Young ,J .E .(1999) . Cognitive therapy for personality disorders . A schema -focused approach (rev.ed.). Sarasota,  FL : Professional Resources Press


تحقیق در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, مقاله در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, تز دکترا در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, پروژه درباره پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی, رساله دکترا در مورد پایان نامه مقایسه طرحواره ‌های ناسازگار اولیه و تحریف‌ های شناختی در بیماران سرطانی با افراد عادی

بررسی نقش طرحواره­های ناسازگار اولیه درپیش­بینی رفتارهای پرخطر دانش­آموزان چکیده طرحواره های ناسازگار به عنوان زیرساخت های شناختی منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی می شوند هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر می­شود و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های روان شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، عدم توانایی شغلی، سوء مصرف مواد، تعارضات ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی (M.A) گرایش: عمومی چکیده سرطان از جمله بیماری های مزمنی است که بار ااقتصادی، اجتماعی و روانی سنگینی برای بیمار، خانواده و جامعه به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی و ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و امید به زندگی در بیماران سرطانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد سرطانی شهر ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391) چکیده تحقیقات مختلف، نقایص شناختی را به عنوان یکی از جنبه های مهم اسکیزوفرنیا مطرح کرده اند. علاوه بر این وجود روانپریشی در این بیماران می تواند بر میزان نقص در عملکردهای ...

فصل اول 1-1-مقدمه اقلیم[1]، سیستم[2] پیچیده­ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانه­ای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان داده­است(رحیمی­و همکاران، 1392). تغییر اقلیم از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران یک پدیده طبیعی[3] است که در توالی­های زمانی بلند مدت اتفاق افتاده و مجدداً نیز به ...

گرایش: بالینی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی ( MA) چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل انجام گردیده است.در این پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه گرمسار می‌باشند، که در سال 93-1392 ...

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Aرشته : روانشناسی بالینی چکیده هدف: پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های فعال در آزمودنیهای افسرده با آزمودنیهای مضطرب در دانشجویان دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی شهر رشت می باشد. روش تحقیق از نوع همبستگی و پس رویدادی مقایسه ای و مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افرادی بود که در سال 93- 92 در مراکز آموزش عالی استان گیلان مشغول به تحصیل بوده ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی(M.A) گرایش:عمومی چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی در دانشجویان بود. به این منظور با روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای 364 نفر (تعداد 166 دختر و 198 پسر) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انتخاب شدند. طرح این پژوهش ...

ایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد روان شناسی گرایش بالینی(M.A) چکیده بدون تردید مصرف مواد مخدر یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی جوامع کنونی محسوب می‌شود و کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که از آسیب‌ها و معضلات آن درامان باشد(موسوی،1388). سوء مصرف مواد و وابستگی و اعتیاد به آن اختلالی پیچیده است که با علل و آثار زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی همراه است. در هم پیچیدگی عوامل زیستی، ...

پایان­نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی چکیده در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی قرار گرفته و 120 نفر از زنان سرپرست خانوار استان البرز به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند . شواهد پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله ...

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته روانشاسی گرایش کودکان استثنایی چکیده حوزه درخودماندگی، موضوع مهم مطالعه و پژوهش در زمینه سلامت روان و آموزش در سطح جهان است. شیوه­های بازی درمانی شناختی-رفتاری برای مقابله با دغدغه هایی نظیر خشم، اضطراب، کمال گرایی، پرخاشگری، جدایی، مهارت های اجتماعی، سواستفاده و اعتماد به نفس ارائه می­شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی­درمانی ...

ثبت سفارش